KUNNANHALLITUS No 16/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS No 16/2013"

Transkriptio

1 115 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2013 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no ,82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Ilmoitusasiat. Talousarviolainan ottaminen. Sopimus tilintarkastuspalveluista. Suupohjan Seutuverkko Oy:n lainantakausehtojen muutoksen hyväksyminen/korkovahvistus/takaajan suostumus. Toimistotilan vuokraus kunnantalolta. Sopimus tukipalvelujen ostamisesta Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:ltä. Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen. Lausuntopyyntö Eskoon toimintojen kehittämisestä Luottamushenkilöseminaari. Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymän ja ENGAGAhankkeen esittely. Muut asiat. Kokouksen päättäminen. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa PUHEENJOHTAJA Merk. Timo Hautaviita Viljo Kurvinen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanjohtaja JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja

2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Timo Hautaviita,pj Helena Parkkamäki Soile Luoma Salla-Maaria Yliviitala Erkki Viitikko,II-vpj Laura Rinne Terhi Röksä Petri Ahola Mirja Peräsaari Mikko Savolainen Seppo Tienhaara Jarmo Ohriluoma Marjo Ylikärppä Markku Leppinen Veli-Matti Niemelä,I-vpj Anne Niemelä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Arja Harjunpää, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Jaakko Järvenpää. Merkitään, että poissa oli Jukka Kohtala, joka saapui 233 :n kohdalla klo Poissa oli Jaakko Jävenpää. Hyväksyttiin, että Jenni Rankaviita osallistuu kokoukseen asiantuntijana. Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa Veli-Matti Niemelä ja Soile Luoma). Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti hyväksyttiin Veli-Matti Niemelä ja Soile Luoma.

4 ILMOITUSASIAT. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavaa: -Suupohjan koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen esityslista. -Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen esityslista. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

5 Kunnanhallitus No 14/2013 Kunnanhallitus No 16/ Khall 202 TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN. Kuluvan vuoden talousarvioon on merkitty lainamäärää otettavaksi euroa. Kunnanhallitus päättää pyytää euron talousarviolainasta tarjoukset seuraavilta: - Suupohjan Osuuspankki, - Kristiinankaupungin Säästöpankki, - Kuntien Eläkevakuutus, - Kuntarahoitus Oy, - Handelsbanken, - Danske Bank Oy - Nordea. Laina-aika 10 vuotta.vaihtoehtoinen tarjous myös 20 vuoden laina-ajasta. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin Khall 233 Tarjousten jättöaika päättyi klo Merkitään, että jäljennös tarjouksista on liitteenä no 75. Ehdotus kokouksessa. Merkitään, että Marjo Ylikärppä katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokouksesta. Merkitään, että Jukka Kohtala saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo Keskustelun aikana esittelijä ehdotti, että kunnanhallitus päättää ottaa euron talousarviolainan Kuntarahoitus Oy:ltä tarjouksen mukaisesti. Laina-aika 10 v. tasalyhennyksin puolivuosittain, korko 5 vuoden viitekorko+marginaali 0,950 %. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

6 Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto No 04/2013 Kunnanhallitus No 16/ SOPIMUS TILINTARKASTUSPALVELUISTA. TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE Tark.ltk 8 / Tarkastuslautakunta on pyytänyt tilintarkastustarjoukset seuraavilta JHTT-yhteisöiltä: - BDO Audiator Oy - Suomen Kuntatarkastus Oy - PwC Julkistarkastus Oy Todettiin että tarjouksen oli jättänyt BDO Audiator Oy. Tarjous avattiin kokouksessa. Puheenjohtaja Carita Latikka ehdotti, että Karijoen kunnanvaltuustolle esitetään BDO Audiator Oy:n hyväksymistä tilintarkastusyhteisöksi valtuustokaudelle PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti muutoksitta. DBO Audiaattorin tarjous on pykälän liitteenä Kvalt 36 Kunnanvaltuusto: Liite no 4 /Kunnanvaltuusto /BDO Audiator Oy:n tarjous. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Carita Latikka esitteli tarjouspyyntömenettelyn, jätetyn tarjouksen ja lautakunnan ehdotuksen. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi valtuuston yksimielisesti päättäneen valita kunnan tilintarkastusyhteisöksi lautakunnan ehdotuksen mukaisesti BDO Audiator Ab:n valtuustokaudelle

7 Kunnanhallitus No 16/ Khall 234 BDO Audiator Oy on lähettänyt kunnalle hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi sopimuksen koskien tilintarkastuspalveluja valtuustokaudella Merkitään, että jäljennös sopimuksesta on liitteenä no Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä no 76 olevan sopimuksen tilintarkastuspalveluista valtuustokaudella BDO Audiator Oy:n kanssa. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

8 Kunnanhallitus No 16/ Khall 235 SUUPOHJAN SEUTUVERKKO OY:N LAINAN- TAKAUSEHTOJEN MUUTOKSEN HYVÄKSY- MINEN/KORKOVAHVISTUS/TAKAAJAN SUOS- TUMUSVAHVISTUS. Aikaisemmat käsittelyt: -Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Suupohjan Seutuverkko Oy on saapuneella kirjeellä pyytänyt takaajilta suostumusta perustamislainan lainaehtojen muuttamiselle. Perustamislainan (laina nro ) alkuperäinen pääoma on ollut Suupohjan Seutuverkko Oy:n perustajakunnat (Isojoki, Jurva, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva) ovat antaneet lainan vakuudeksi omavelkaisen takauksen. Karijoen kunnan suhteellinen osuus velkojen takauksista on sama kuin kaupungin osuus verkon perustamisinvestoinnista eli 8,4 %. Luoton myöntäjä on Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki. Laina-aika on 20 vuotta ja korkosidonnaisuus 6 kk euribor + marginaali 0,22 % yksikköä p.a. Suupohjan Seutuverkko Oy:n on tarkoitus muuttaa ko. lainan markkinakorkosidonnaisuus määräaikaiseen (10 v) kiinteään korkoon. Uusi korko on alkaen 1,58 % p.a. + marginaali 0,22 %. Muita lainan ehtoja ei muuteta. Takausvastuun määrään korkosidonnaisuuden muutoksella ei ole vaikutusta. Lainan maksuaikaa on jäljellä nykyisellä maksuohjelmalla kaksitoista vuotta.

9 Kunnanhallitus No 16/ Suupohjan Seutuverkko Oy:n pyyntö lainan korkosidonnaisuudenmuuttamisesta, korkotarjous ja kuntien takaustilanne / on esityslistan liitteenä no 25. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Suupohjan Seutuverkko Oy:lle myönnetään lupa lainan korkosidonnaisuuden muuttamiseen esitetyn mukaisesti. Merkitään, että Erkki Viitikko katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokouksesta. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin Kvalt 21 Kunnanvaltuusto: Liite no 6/Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen Khall 194 Suupohjan Seutuverkko Oy on anonut lupaa takaajilta muuttaa lainan korkosidonnaisuutta edellä esitetyn käsittelyn mukaisesti. Kunnan osittain takaaman lainan lopullinen korko on sidottu kiinteäksi seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Korko on 1,840 % (indikatiivinen taso )+ marginaali 0,22 prosenttiyksikköä. Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle: 1. että valtuusto ottaisi asian kiireellisenä käsiteltäväksi kokouksessaan kohdassa Muut mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat. 2. kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee lopullisen koron määräytymisen tiedoksi,liite no 61.

10 Kunnanhallitus No 16/ Merkitään, että Erkki Viitikko katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokouksesta. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin. Kvalt 42 Khall 235 Kunnanvaltuusto: Liite no 9/Kunnanvaltuusto Julistettuaan keskustelun 1. kohdan osalta päättyneeksi puheenjohtaja totesi valtuuston yksimielisesti päättäneen ottaa kunnanhallituksen esittämän asian kiireellisenä käsiteltäväksi. Julistettuaan keskustelun kunnanhallituksen kohdan 2. osalta päättyneeksi, puheenjohtaja totesi valtuuston yksimielisesti päättäneen hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen Kunnanhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi Suupohjan Seutuverkko Oy:n velkakirjan nro korkoputkea koskevan takaajan suostumuksen liitteen no 77 mukaisesti. Merkitään, että Erkki Viitikko katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokouksesta. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

11 TOIMISTOTILAN VUOKRAUS KUNNANTALOLTA. Isojoen, Karijoen ja Teuvan maaseutuhallinto siirtyi kuluvan vuoden alusta Kauhajoen kaupungin hoidettavaksi. Kaupungin palvelukseen siirtyi maaseutusihteeri, jonka toimistotila on kunnanvirastolla. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä no 78 olevan vuokrasopimuksen koskien maaseutusihteerin toimistotilan vuokraamista Kauhajoen kaupungille. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

12 SOPIMUS TUKIPALVELUJEN OSTAMISESTA SUUPOHJAN SEUTUPALVELUKESKUS OY:LTÄ. Aikaisemmat käsittelyt: -Kunnanhallitus Kunnanhallitus Karijoen kunnanhallitus on /237 hyväksynyt Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n ja Karijoen kunnan välisen sopimuksen tukipalvelujen tuottamisesta Karijoen kunnalle ja Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n ja Karijoen kunnan välisen sopimuksen arkistoinnista, salassapidosta ja tietojen annosta. Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy on toimittanut kuntaan hyväksyttäväksi uuden, päivitetyn sopimuksen tukipalvelujen tuottamisesta. Sopimuksella Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy sitoutuu tuottamaan tietotekniikan, puhelunvälityksen, palkkalaskennan ja taloushallinnon palveluja tässä sopimuksessa määritellyin hinnoin. Arkistoinnista, salassapidosta ja tietojen annosta tekevät sopijapuolet erillisen sopimuksen. Sopimus on sisällöllisesti aiemmin hyväksytyn sopimuksen kaltainen lukuun ottamatta joitakin tarkistuksia, mm. hinnoitteluliitettä ei enää ole koska hinnoista sovitaan sopimuksen 5. kohdan 4 momentin mukaan vuosittain. Sopimus tulee sopimuksen osapuolia sitovaksi, kun sopijapuolten päätösvaltainen toimielin on sopimuksen hyväksynyt ja päätökset saaneet lainvoiman. Se on voimassa asti, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kalenterivuoden kerrallaan, ellei jompikumpi osapuoli

13 127 irtisano sitä vähintään yhtä vuotta ennen seuraavan kalenterivuoden päättymistä. Palvelusopimus on esityslistan liitteenä no 79. Kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen liitteen no 79 mukaisena. Merkitään, että Viljo Kurvinen katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokouksesta. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

14 VUODEN 2013 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN. Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, puh sähköposti: Merkitään, että jäljennös vuoden 2013 talousarvion toteutumisesta ajalta liitteenä no 80. Talousarvion arvioiduista toimintatuloista 1,2 milj. eurosta on kertynyt 0,571 milj. euroa eli 48,6 %. Toimintakulut em. aikana 5,350 milj. euroa arvioidusta 9,4 milj. eurosta eli käyttö 56,9 % arvioidusta. Vuosikate n. 0,240 milj.euroa. Toteutumassa llky:n menot on kirjattu talousarvion mukaisena, joka llky:n arvion mukaan olisi ylittymässä vuositasolla tämän hetken tiedon mukaan n euroa.toteutumasta puuttuu tammi-elokuun vak.maksut, ym. arviolta noin euroa. Kunnanhallitus päättää merkitsee tiedoksi vuoden 2013 talousarvion toteutumisen liitteen no 80 mukaisesti. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

15 Lausuntopyyntö Eskoon toimintojen kehittämisestä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on pyytänyt perussopimuksen 13 :n mukaan esityksiä kunnilta kuntayhtymän taloussuunnitelmaan toiminnan kehittämiseksi vuosina Vastaukset lausuntopyyntöön pyydetään mennessä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä seuraavan lausunnon Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on pyytänyt perussopimuksen 13 :n mukaisia esityksiä kuntayhtymän taloussuunnitelmaan toiminnan kehittämiseksi vuosina Vastaukset pyydetään mennessä. Yleistä Valtioneuvosto on 8. marraskuuta 2012 tehnyt periaatepäätöksen kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palvelujen turvaamisesta. Periaatepäätös perustuu sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laadittuun valtakunnalliseen suunnitelmaan Laitoksista yksilölliseen asumiseen: Valtakunnallinen suunnitelma palvelujen kehittämiseksi lähiyhteisöön.

16 130 Valtakunnallisessa suunnitelmassa määritellään perusperiaatteet siirtymisessä laitoshoidosta lähiyhteisölliseen asumiseen. Perusperiaatteiden pohjalta esitetään ehdotukset toimenpiteiksi, joilla turvataan vammaisten ihmisten osallisuus ja oikeudet muutosprosessissa ja laitoshoitoa korvaavien palvelujen kehittyminen. Myös osaamisen varmistamista ja eri hallinnonalojen yhteistyötä korostetaan. Suunnitelman mukaan kaikille laitoksista tai kotoa muuttaville vammaisille henkilöille laaditaan palvelu- ja muuttosuunnitelma. Kunnat laativat kuntakohtaisen suunnitelman vammaisten henkilöiden palvelutarpeisiin vastaamisesta. Kehitysvammaisten asuminen järjestetään tavallisilla asuinalueilla normaaleissa asunnoissa joko omassa asunnossa tai pienissä asuinryhmissä. Vammaisia lapsia ei sijoiteta laitokseen. Vammaisille lapsille, joiden asumista lapsuudenkodissa tai perhehoidossa ei pystytä järjestämään voimakkaasti tuettunakaan, kehitetään pienryhmäkoteja. Kehitysvammaisten henkilöiden terveyspalvelut järjestetään osana yleistä terveydenhuoltoa tarvittaessa räätälöityinä palveluina. Tarvittavan erityisosaamisen ylläpitäminen ja kehittyminen turvataan. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on laatinut alueellisen suunnitelman vuoden 2011 aikana Omas kotona paree. Nyt on valmistelussa alueellinen suunnitelma, jonka osana tulevat olemaan kuntakohtaiset toimeenpanosuunnitelmat muutoksen toteuttamiseksi. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toiminta Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän jäsenkuntia on 32 kuntaa kahden maakunnan alueella. Eskoo jatkaa

17 131 toimintaansa erityishuoltolain mukaisena kuntayhtymänä, jolla on perussopimuksessaan mainittuina muitakin sosiaalihuollon erityispalveluita. Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa on maininta kuntien palvelustrategioiden laadinnasta: Kuntien tulee laatia palvelustrategia, johon sisältyvät kunnan järjestämisvastuulla olevat palvelut sekä palvelut, jotka kunta on ottanut järjestettäväkseen. Palvelustrategian tulee toteuttaa, konkretisoida ja tarkentaa palvelujen kehittämistä koskevia linjauksia. Karijoen kunta esittää toiminnan kehittämiseksi vuosina sekä kannanottona Eskoon rooliin tulevaisuudessa seuraavaa: Kuntayhtymän kehittämistavoitteet kehitysvammaisten lasten ja nuorten varhaisten palveluiden kehittämisestä avohuollon keinoin ovat oikeansuuntaiset. Kehitysvammaisten erityispalvelujen ja asiantuntijapalvelujen saaminen, joita yksittäiset kunnat eivät kykene tuottamaan, tulee jatkossakin turvata keskitetysti ja että niitä toteutetaan myös lähipalveluina asukkaiden lähiympäristöissä. Laitosrakenteen muutosprosessi on oikeansuuntainen. Kuitenkin tulevaisuudessakin tulee turvata vaikeimmin kehitysvammaisten ja monivammaisten tarvitsemat laitoshoitopalvelut. Yhteistyö kuntien ja kuntayhtymien kesken on tärkeää suunniteltaessa kehitysvammaisten asumista ja mahdollisia kotiuttamisia Eskoosta.

18 132 Kunnanhallitus No 16/2013 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tavoitteena on, että sillä on rooli jäsenkuntiensa ja muiden toimijoiden palvelustrategioissa myös tulevaisuudessa. Tämän roolin selkeyttämiseksi odotetaan kuntien ottavan kantaa Eskoon rooliin tulevaisuudessa sosiaalihuollon erityispalvelujen osaajana, tuottajana ja kehittäjänä. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus on edelleen kesken ja uudistuksen lopullinen muoto on vasta selviämässä. Nyt sote-uudistuksesta olevan tiedon perusteella voidaan todeta, että palvelujen tuottaminen ja järjestäminen eivät välttämättä tapahdu saman organisaation puitteissa. Aiemmassa yhteydessä on tullut esiin suunnitelma, että kehitysvammaisten laitoshoidon purkamista ei täysin voida toteuttaa loppuun saakka, koska on olemassa joukko kaikkein haastavimpia kehitysvammaisia henkilöitä, jotka edelleen tarvitsevat laitoshoitoa. Heidän osaltaan on suunniteltu, että Suomeen jäisi edelleen muutama kehitysvammaisten erityishuollon kuntayhtymä, jossa tämän ryhmän tarvitsemat palvelut tuotettaisiin. Uhkana tässä kehityksessä on Eskoseen kertyneen erityisasiantuntemuksen hajautuminen. Eskoo tuottaa nyt palveluita 32 kunnalle kahden maakunnan (Etelä- Pohjanmaa ja Pohjanmaa) alueella. Eskoon tulevaisuuden kannalta on olemassa kaksi pääkehityslinjaa. Eskoo jatkaa toimintaansa vapaaehtoisella kuntayhtymä mallilla suurin piirtein samassa muodossa kuin nyt ja myy palveluita muodostuvalle Sote-alueen kuntayhtymälle, Eskoon toiminta nykyisessä muodossaan lakkaa. Asumispalvelut, toimintakeskukset, henkilökohtaisen avunkeskus ym. siirtyvät sote-alueen kuntayhtymälle.

19 133 Kehitysvammahuoltoon liittyvä erityisasiantuntemus koottaisiin omaan asiantuntijayksikköön, joka sijoitettaisiin osaksi Sote-alueen kuntayhtymää. Muille sote-alueille esim. Pohjanmaan alueelle myytäisiin kehitysvammahuollon erityispalveluita. Eskoon kiinteistöomaisuus siirtyisi sote-alueen kuntayhtymälle. Kuntayhtymän talouden kehitys tulee sopeuttaa kuntien tulopohjan kehitykseen. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

20 LUOTTAMUSHENKILÖSEMINAARI. VM järjestää luottamushenkilöseminaarin aiheena Muutos on mahdollisuus Kunta- ja Soterakenteet muutoksessa. Seminaarin ohjelma liitteenä. Kunnanhallitus päättää mahdollisesta osallistumisesta. Merkittiin tiedoksi.

21 SUUPOHJAN ELINKEINOTOIMEN KUNTAYHTY- MÄN JA ENGAGE-HANKKEEN ESITTELY. Kokouksen alussa tulee SEK:n toimintaa esittelemään SEK:n valtuuston ja hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi projektipäällikkö Anne-Mari Leppinen esittelee ENGAGE-hanketta. Hankkeen tarkoituksena on taistella digitaalista syrjäytymistä vastaan sekä löytää sopivia toimintamalleja edesauttamaan nopean kiinteän verkon rakentamista myös maaseudulle Euroopassa. Mukana hankkeessa on 11 partneria 9 maasta ja Suomesta mukana ovat Etelä-Pohjanmaan Liitto ja SEK. Esittelyt merkitään tiedoksi. Merkitään, että kokouksen alussa SEK:n valtuuston puheenjohtaja Arto Heinola ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Ahola selvittivät SEK:n tilannetta ja projektipäällikkö Anne-Mari Leppinen ENGAGE-hanketta. Merkitään, että kokouksen alussa luovutettiin Kim Tasangolle itsenäisyyspäivänä myönnetty kunniamerkki SVR MI kr.

22 MUUT ASIAT. Merkittiin tiedoksi Metsärinne 1:223 ja Metsäranta 1:224 tiloja koskeva pakkohuutokauppa Mirja Peräsaari kertoi museon kesän toiminnoista todeten, että kävijöitä on tähän mennessä ollut jo 500 henkeä. Samalla hän informoi museoalueen kehittämissuunnitelmia.

23 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Kokous katsottiin päättyneeksi klo Merkitään, että matkakorvausliite on pöytäkirjan liitteenä no 81. Valitusosoitus: Valitusosoitus on liitteenä no 82.

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 1 (18) Aika 10.06.2015, klo 14:01-15:04 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 42 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot