KUNNANHALLITUS No 14/2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS No 14/2017"

Transkriptio

1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2017 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 198 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 199 Ilmoitusasiat. 200 Kunnanvaltuuston kokouksen päätöksien laillisuuden tutkiminen ja päätös toimeenpanosta. 201 Presidentinvaali 2018/kunnan ennakkoäänestyspaikka sekä vaalipäivän äänestyspaikka. 202 Talousraportti 1-8/ Lausunto taksilupien riittävyydestä ja laadusta. 204 Perhepäivähoitajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi ja lähihoitajan toimen täyttäminen toistaiseksi. 205 Perhepäivähoitajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi ja lähihoitajan toimen täyttäminen toistaiseksi. 206 Kokouksen päättäminen. PÖYTÄKIRJAN NÄH- TÄVILLÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä julkisessa tietoverkossa PUHEENJOHTAJA Merk. Timo Hautaviita Kunnanhallituksen puheenjohtaja SIHTEERI Jenni Rankaviita JULKIPANOTODISTUS Hallintosihteeri Tämä kokouskutsu on julkaistu julkisessa tietoverkossa Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Jenni Rankaviita, hallintosihteeri

2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TO- TEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Timo Hautaviita, pj. Erkki Viitikko Soile Luoma Mirja Peräsaari Salla-Maaria Yliviitala Helena Parkkamäki Sami Kaunisto, II vpj. Tanja Kaunisto Jaakko Järvenpää Mikko Savolainen Jukka Illi, I vpj Marjo Ylikärppä Birgit Ojantola Seppo Tienhaara Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Arja Harjunpää, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Pentti Haaranoja. Kunnanhallitus:

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa ovat Sami Kaunisto ja Jaakko Järvenpää). Kunnanhallitus:

4 ILMOITUSASIAT. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavat päätökset/ilmoitukset ja päättää tyytyä niihin: - Päätös valvonta-asiassa, Hoitoon pääsyn toteutuminen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueella - Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirja Yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksen pöytäkirja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirja Suupohjan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouspöytäkirja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunnan pöytäkirja Kunnanhallitus:

5 KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIEN LAILLISUUDEN TUTKIMINEN JA PÄÄTÖS TOIMEENPANOSTA. Päätökset: 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 32 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 33 Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen. 34 Kunnanvaltuuston puheenjohtajien valitseminen. 35 Kunnanhallituksen jäsenten ja puheenjohtajien valitseminen. 36 Luottamustoimien täyttäminen. 37 Lääkäripalvelujen ostaminen Oy KristinaMedi Ab:ltä/Aloite. 38 Kauppakirja Karijoen kunta/jukka ja Sanna Illi. 39 Päivärinteen laajennuksen /peruskorjauksen luonnopiirrustuksien hyväksyminen/talousarvion muutos. 40 Muut mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat. 41 Kokouksen päättäminen. Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön. Kunnanhallitus:

6 PRESIDENTINVAALI 2018/KUNNAN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKA SEKÄ VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKA. Valmistelija: Kai Niemelä, puh , sähköposti: Tasavallan presidentin vaali toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan Jos toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali sunnuntaina Toisen vaalin ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Ennakkoäänestyspaikkoja ovat vaalilain mukaan myös sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset. Ennakkoäänestys laitoksessa järjestetään vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määräämänä aikana. Lisäksi ennakkoäänestys voidaan laissa säädetyin edellytyksin järjestää äänestäjän kotona. Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Karijoella on yksi äänestysalue. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää määrätä presidentinvaalin 2018 ennakkoäänestyspaikat, ennakkoäänestysajat ja vaalipäivän äänestyspaikan seuraavasti: Yleinen ennakkoäänestyspaikka on Karijoen kunnanvirasto. Avoinna: KE SU klo MA TI klo Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestyksessä yleinen en-

7 349 nakkoäänestyspaikka on avoinna: KE SU klo MA 5.2.-TI klo Ennakkoäänestyspaikka/sosiaalihuollon toimintayksikkö: Saliininkoti (vaalitoimikunnan määräämänä ajankohtana). Äänestyspaikkana varsinaisena vaalipäivänä sekä mahdollisen toisen vaalin vaalipäivänä on Karijoen kunnanvirasto. Vaalipäivän äänestyspaikka on avoinna klo Kunnanhallitus:

8 TALOUSRAPORTTI 1-8/2017. Kooste Karijoen tulostaportista koko kunnan osalta : TA 2017 TOTEUTUMA TOT. % TOIMINTATUOTOT ,93 53,08 % TOIMINTAKULUT , ,12 63,30 % TOIMINTAKATE , ,19 64,78 % Verotulot ,74 72,72 % Valtionosuudet ,00 67,09 % Rahoitus tuot. Ja kul ,04 24,56 % VUOSIKATE , ,51 236,55 % Poistot , ,39 75,36 % TULOS , ,12 (tasaisella toteumalla elokuun loppu olisi 66,66%) 1552,51 % Vertailu 1-8/2016 ja 1-8/2017: TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOT. % TOIMINTATUOTOT ,93 85,66 % TOIMINTAKULUT , ,12 100,15 % TOIMINTAKATE , ,19 102,20 % Verotulot ,74 98,96 % Valtionosuudet ,00 102,02 % Rahoitus tuot. Ja kul ,04 31,01 % VUOSIKATE , ,51 89,99 % Poistot , ,39 99,76 % TULOS , ,12 86,63 % Hallintokunnittain tarkasteltuna toimintatuotot ja -kulut ovat toteutuneet seuraavasti: Yleinen hallinto (khall + vaaliltk) Sivistys (kasv + kirj + v-altk) Tekninen (tekn + valvltk) (tasaisella toteumalla elokuun loppu olisi 66,66%) TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT 65,2 % 64,3 % 56,7 % 62,2 % 55,9 % 66,7 %

9 351 LLKY:n heinäkuun toteumaraportti näyttää Karijoen osalta ylitystä euroa (kesäkuussa e), joka muodostuu LLKY:n oman toiminnan ylityksestä euroa (kesäkuussa e) ja erikoissairaanhoidon ylityksestä euroa (kesäkuussa e). LLKY:n oman toiminnan ylitystä selittää vastaanottopalveluiden ja osastohoidon lisääntynyt käyttö, omaishoito, henkilökohtainen apu ja viivästynyt asiakassiirto Eskoon laitoshoidosta. Alla Karijoen tuotteistuslaskelman toteutuma ja ennuste palvelualueittain Ennuste LLKY:n oman toiminnan osalta sisältää olettaman, että ylitys jatkuu hoidon ja hoivan palveluiden käytössä. Erikoissairaanhoidon ennuste on talousarvio + 3 %, jonka verran toteutuma on ylittynyt keskimäärin kuluvana vuonna. Ennusteen mukaan Karijoen ylitys olisi kuluvana vuonna euroa (vastaava ennuste kesäkuun tilanteessa näytti euron ylitystä). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousraportin tiedoksi. Kunnanhallitus:

10 LAUSUNTO TAKSILUPIEN RIITTÄVYYDESTÄ JA LAADUSTA. Taksiliikennelain 19 :n mukaan ELY-keskuksen tulee vahvistaa kuntakohtaisten taksilupien enimmäismäärät (kiintiöt) vuosittain. Taksilupien enimmäismäärät tulee vahvistaa taksiliikennelain mukaan sellaiselle tasolle, että ne eivät rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eivätkä heikennä palvelun laatua. ELY-keskus vahvistaa kiintiöt nyt viimeistä kertaa, sillä voimaan tuleva laki liikenteen palveluista kumoaa taksiliikennelain ja poistaa taksilupien enimmäismäärää koskevan säätelyn. Nyt valmisteltava kiintiöpäätös on voimassa kesäkuun 2018 loppuun saakka. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää Karijoen kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä, esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta alueellaan. Taksipalvelujen riittävyyden osalta pyydetään huomioimaan erityisesti sosiaali- ja terveystoimen ja opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Tietoa pyydetään myös siitä, kuinka monella on oikeus esteettömän auton käyttöön. LLKY:n ilmoituksen mukaan Karijoella on 30 henkilöä, joilla on voimassa oleva Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelupäätös. Ely-keskuksen mukaan Karijoella on taksilupia yhteensä 5 kpl, joista henkilöautoja 4 kpl ja esteettömiä 1 kpl. Lausunto tulee toimittaa mennessä. Kunnanjohtajan ehdotus: Lausuntonaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle kunnanhallitus esittää seuraavaa: Karijoella sijaitsevien taksilupien määrä tulee säilyttää nykyisellään. Julkinen liikenne Karijoella on vähäistä. Se keskittyy kouluaikoihin, joten kesällä ja viikonloppuisin julkista liikennettä ei ole tarjolla lainkaan. Kunnan asukkaiden ikäja-

11 353 kauma on vanhusvoittoinen yli 65-vuotiaiden osuuden ollessa 31,6 % kunnan asukasmäärästä. Terveydenhuollon ja erityisesti erikoissairaanhoidon palvelut sijaitsevat kaukana kuntakeskuksesta. Terveyskeskuksen vuodeosastopaikat sijaitsevat pääasiassa Kauhajoella ja erikoissairaanhoito Seinäjoelta. Kunnanhallitus:

12 354 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kunnanhallitus No 14/ Kasv. ja opetusltk PERHEPÄIVÄHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITA- JAN TOIMEKSI JA LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN TOIS- TAISEKSI. Perhepäivähoitajan toimi on ollut varhaiskasvatuksessa täytettynä jo useamman vuoden ajan määräaikaisena. Perhepäivähoitajan toimeen on palkattu lähihoitaja. Perhepäivähoitajan toimi halutaan muuttaa lähihoitajan toimeksi. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärä on ollut ja näyttäisi myöskin tulevaisuudessa pysyvän suhteellisen vakiona, n lasta/vuosi hoidossa. Henkilökunnan määrä on pysynyt myös vakiona viime vuosina n hoitajaa/ vuosi. Henkilökunta on tä- hän saakka ollut lähinnä perhepäivähoitajista koostuvaa sen vuoksi, että Karijoen kunnassa on toimittu perhepäivähoidon nimikkeen alaisuudessa (ryhmikset ovat osa perhepäivähoitoa). Lähinnä esioppilaat ovat toimineet päiväkodin alaisuudessa. Uusien henkilöiden rekrytoinnissa on ajateltu kunnan koko perhepäivähoidon siirtyvän tulevina vuosina päiväkodin alaiseksi toiminnaksi ja myös ryhmisten koko on vaikuttanut henkilökunnan nimikkeiden muutoksiin. Perhepäivähoitajien tilalle on uusina henkilöinä palkattu lähihoitajia. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa toimii kaksi vakinaista lähihoitajaa ja kaksi määräaikaista. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärä ja hoitohenkilö- kunnan määrä pysyvät jatkossakin sen suuruisina, ettei näille määrä- aikaisuuksille ole perustetta. Lähihoitajien vakinaisten toimien täyttäminen ei myöskään aiheuta palkkakustannusten lisäystä, koska he ovat tähänkin saakka saaneet lähihoitajan palkkaa. Määräaikaiset työsuhteet voidaan vakinaistaa ilman julkista hakua. Määräaikaisuuksien ketjuttamisesta työsopimuslaki (55/ ) toteaa, että; Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta

13 355 ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Koska perhepäivähoitajan/lähihoitajan toimelle ei ole perusteltua syytä määräaikaistamiseen, halutaan varhaiskasvatuksen lähihoitajan työsuhde vakinaistaa. Perhepäivähoitajan toimea on hoitanut alkaen lähihoitaja Anni Hautaniemi. Esittelijän ehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta lähettää kunnanhallitukselle / valtuustolle pyynnön, että varhaiskasvatuksen perhepäivähoitajan toimi muutettaisiin lähihoitajan toimeksi ja se täytettäisiin toistaiseksi. Lähihoitajan toimeen valitaan lähihoitaja Anni Hautaniemi. Koulutus- ja opetuslautakunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 204 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää muuttaa varhaiskasvatuksen perhepäivähoitajan toimen lähihoitajan toimeksi ja täyttää se toistaiseksi. Lähihoitajan toimeen valitaan lähihoitaja Anni Hautaniemi. Kunnanhallitus:

14 356 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kunnanhallitus No 14/ Kasv. ja opetusltk PERHEPÄIVÄHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITA- JAN TOIMEKSI JA LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN TOIS- TAISEKSI. Perhepäivähoitajan toimi on ollut varhaiskasvatuksessa täytettynä jo useamman vuoden ajan määräaikaisena. Perhepäivähoitajan toimeen on palkattu lähihoitaja. Perhepäivähoitajan toimi halutaan muuttaa lähihoitajan toimeksi. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärä on ollut ja näyttäisi myöskin tulevaisuudessa pysyvän suhteellisen vakiona, n lasta/vuosi hoidossa. Henkilökunnan määrä on pysynyt myös vakiona viime vuosina n hoitajaa/ vuosi. Henkilökunta on tä- hän saakka ollut lähinnä perhepäivähoitajista koostuvaa sen vuoksi, että Karijoen kunnassa on toimittu perhepäivähoidon nimikkeen alaisuudessa (ryhmikset ovat osa perhepäivähoitoa). Lähinnä esioppilaat ovat toimineet päiväkodin alaisuudessa. Uusien henkilöiden rekrytoinnissa on ajateltu kunnan koko perhepäivähoidon siirtyvän tulevina vuosina päiväkodin alaiseksi toiminnaksi ja myös ryhmisten koko on vaikuttanut henkilökunnan nimikkeiden muutoksiin. Perhepäivähoitajien tilalle on uusina henkilöinä palkattu lähihoitajia. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa toimii kaksi vakinaista lähihoitajaa ja kaksi määräaikaista. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärä ja hoitohenkilö- kunnan määrä pysyvät jatkossakin sen suuruisina, ettei näille määrä- aikaisuuksille ole perustetta. Lähihoitajien vakinaisten toimien täyttäminen ei myöskään aiheuta palkkakustannusten lisäystä, koska he ovat tähänkin saakka saaneet lähihoitajan palkkaa. Määräaikaiset työsuhteet voidaan vakinaistaa ilman julkista hakua. Määräaikaisuuksien ketjuttamisesta työsopimuslaki (55/ ) toteaa, että; Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta

15 357 ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Koska perhepäivähoitajan/lähihoitajan toimelle ei ole perusteltua syytä määräaikaistamiseen, halutaan varhaiskasvatuksen lähihoitajan työsuhde vakinaistaa. Perhepäivähoitajan toimea on hoitanut alkaen lähihoitaja Essi Koivisto. Esittelijän ehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta lähettää kunnanhallitukselle / valtuustolle pyynnön, että varhaiskasvatuksen perhepäivähoitajan toimi muutettaisiin lähihoitajan toimeksi ja se täytettäisiin toistaiseksi. Lähihoitajan toimeen valitaan lähihoitaja Essi Koivisto. Koulutus- ja opetuslautakunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 205 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää muuttaa varhaiskasvatuksen perhepäivähoitajan toimen lähihoitajan toimeksi ja täyttää se toistaiseksi. Lähihoitajan toimeen valitaan lähihoitaja Essi Koivisto. Valitusosoitus: Valitusosoitus liitteenä.

16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Valitusosoitus: Valitusosoitus liitteenä.

KUNNANHALLITUS No 14/2017

KUNNANHALLITUS No 14/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2017 KOKOUSAIKA 21.9.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 197 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 18/2017

KUNNANHALLITUS No 18/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 18/2017 KOKOUSAIKA 13.11.2017 valtuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 249 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 13/2017

KUNNANHALLITUS No 13/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2017 KOKOUSAIKA 28.8.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 188 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 2/2018

KUNNANHALLITUS No 2/2018 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 2/2018 KOKOUSAIKA 22.1.2018 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 13 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 4/2018

KUNNANHALLITUS No 4/2018 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 4/2018 KOKOUSAIKA 22.2.2018 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 35 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 13/2017

KUNNANHALLITUS No 13/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2017 KOKOUSAIKA 28.8.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 188 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 19/2017

KUNNANHALLITUS No 19/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 19/2017 KOKOUSAIKA 27.11.2017 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 253 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 5/2018

KUNNANHALLITUS No 5/2018 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 5/2018 KOKOUSAIKA 12.2.2018 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 44 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 08/2017

KUNNANHALLITUS No 08/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 08/2017 KOKOUSAIKA 09.05.2017 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 106 107 108 109 31 110 32

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2014 KOKOUSAIKA 17.06.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 92 93 94 95 96 97 46 98 99

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 16/2016

KUNNANHALLITUS No 16/2016 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2016 KOKOUSAIKA 24.11.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 174 175 176 177 178 179 180

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2013 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2013 KOKOUSAIKA 21.03.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 104 105 106

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 2/2018

KUNNANHALLITUS No 2/2018 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 2/2018 KOKOUSAIKA 22.1.2018 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 13 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA Asialuettelo No 10/2018 Kunnanhallitus

KARIJOEN KUNTA Asialuettelo No 10/2018 Kunnanhallitus KARIJOEN KUNTA Asialuettelo No 10/2018 Kunnanhallitus ASIALUETTELO 30.5.2018 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 163 102 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 164 103 Ilmoitusasiat.

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 3/2018

KUNNANHALLITUS No 3/2018 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 3/2018 KOKOUSAIKA 1.2.2018 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 2/2017. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 9

KUNNANVALTUUSTO No 2/2017. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 9 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 2/2017 KOKOUSAIKA 04.04.2017 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 9 10 11 1 12 2 13 14 15 3

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 2/2017. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 9

KUNNANVALTUUSTO No 2/2017. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 9 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 2/2017 KOKOUSAIKA 04.04.2017 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 9 10 11 1 12 2 13 14 15 3

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA Asialuettelo No 11/2018 Kunnanhallitus

KARIJOEN KUNTA Asialuettelo No 11/2018 Kunnanhallitus KARIJOEN KUNTA Asialuettelo No 11/2018 ASIALUETTELO 11.6.2018 113 n 9.4.2018 kokouksen päätöksien laillisuuden tutkiminen ja päätös täytäntöönpanosta. 179 114 Sopimukset Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2017

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2017 KARIJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2017 KOKOUSAIKA klo 19.00 20.37 KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 35 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 11/2016

KUNNANHALLITUS No 11/2016 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 11/2016 KOKOUSAIKA 18.08.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 119 120 121 122 123 49 124

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 3/2018

KUNNANHALLITUS No 3/2018 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 3/2018 KOKOUSAIKA 1.2.2018 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Rintala Aino-Kaisa Tuomainen Janne. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Rintala Aino-Kaisa Tuomainen Janne. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Iitin kunta Kokouskutsu 8/2017 1 Aika 16.10.2017 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Kunnantalo, 1. kerroksen kokoushuone Huom! Lautakunta on päätösvaltainen vain täysilukuisena. Esteestä pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Oikeusministeriön ohjeen mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määräämisessä kunnanhallituksen on otettava huomioon seuraavat seikat:

Oikeusministeriön ohjeen mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määräämisessä kunnanhallituksen on otettava huomioon seuraavat seikat: Kaupunginhallitus 215 25.09.2017 Kaupunginhallitus 236 30.10.2017 Presidentinvaalien 2018 äänestyspaikat sekä aukioloajat Khall 25.09.2017 215 (Valm.hall.joht.) Ennakkoäänestyspaikan määrääminen Vaalilain

Lisätiedot

Kunnanvirasto. Ahti Malm Tanja Kaunisto Soile Luoma Marko Peräsaari Seppo Tienhaara. Poissa: Jami Mylläri Helena Parkkamäki.

Kunnanvirasto. Ahti Malm Tanja Kaunisto Soile Luoma Marko Peräsaari Seppo Tienhaara. Poissa: Jami Mylläri Helena Parkkamäki. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2019 Karijoen kunta, tekninen toimi Sivu 1 Kokousaika Tiistai 9.4.2019 klo 17.00 18.30 Kokouspaikka Lautakunnan kokoonpano Kunnanvirasto Saapuvilla olleet: Ahti Malm

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 6/2014

KUNNANVALTUUSTO No 6/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 6/2014 KOKOUSAIKA 18.12.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 45 46 47 1 48 2 49 50 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 158 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 12/2017

KUNNANHALLITUS No 12/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 12/2017 KOKOUSAIKA 14.8.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 157 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 2/2015

KUNNANVALTUUSTO No 2/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 2/2015 KOKOUSAIKA 18.05.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 11 12 13 1 14 2 15 3 16 4

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 38 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 03/2016

KUNNANHALLITUS No 03/2016 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2016 KOKOUSAIKA 11.02.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 25 26 27 28 29 30 11 31 12

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 07/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 07/2015 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 07/2015 KOKOUSAIKA 23.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 104 105 106 107 108 109

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo KEL, :00, Esityslista 1

Sisällysluettelo KEL, :00, Esityslista 1 Sisällysluettelo KEL, 18:00, Esityslista 1-3 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1-1 Esityslistan hyväksyminen... 2 11 Vuonna 2019 järjestettävien vaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Kaarinassa...

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA Asialuettelo No 10/2018 Kunnanhallitus

KARIJOEN KUNTA Asialuettelo No 10/2018 Kunnanhallitus KARIJOEN KUNTA Asialuettelo No 10/2018 ASIALUETTELO 30.5.2018 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 163 102 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 164 103 Ilmoitusasiat. 165 104

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2017. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2017. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2017 KOKOUSAIKA 30.01.2017 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 6/2017

KUNNANVALTUUSTO No 6/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 6/2017 KOKOUSAIKA 18.12.2017 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 02/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 02/2012 18 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 02/2012 KOKOUSAIKA 16.02.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Keskusvaalilautakunta, kokous nro 1/2017 17, ilmoitusasian kohta 6 /pöytäkirjan liite nro 7 Kunnanhallitus 187 16.12.2016 Kunnanhallitus 1 12.01.2017 VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Seuraavat yleiset vaalit

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 08/2016

KUNNANHALLITUS No 08/2016 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 08/2016 KOKOUSAIKA 30.05.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 11/2017

KUNNANHALLITUS No 11/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 11/2017 KOKOUSAIKA 26.06.2017 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASI- AT Asia no Liite no 146 147 148 149 150 151

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 KOKOUSAIKA 29.04.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 24 25 26 1 27 2 28 3 29

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA Asialuettelo No 15/2018 Kunnanhallitus

KARIJOEN KUNTA Asialuettelo No 15/2018 Kunnanhallitus KARIJOEN KUNTA Asialuettelo No 15/2018 ASIALUETTELO 4.10.2018 145 Tupaantuliaislahja Käkelä. 248 146 Kaavoituskatsaus. 250 147 Toimen täyttölupa. 251 148 Nopea laajakaista hanke. 252 149 Kokouksen päättäminen.

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 8/2018

KUNNANHALLITUS No 8/2018 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 8/2018 KOKOUSAIKA 23.4.2018 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 79 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (-) (x) (x) (-)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (-) (x) (x) (-) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 20/15.10.2012 299 Kokousaika 15.10.2012 klo 17.00 20.24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 6/2018

KUNNANHALLITUS No 6/2018 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 6/2018 KOKOUSAIKA 3.4.2018 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 52 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 8/2018

KUNNANHALLITUS No 8/2018 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 8/2018 KOKOUSAIKA 23.4.2018 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 79 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2012 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2012 KOKOUSAIKA 11.06.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 105 106 107 108 37 109 38

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 1/2018

KUNNANHALLITUS No 1/2018 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 1/2018 KOKOUSAIKA 8.1.2018 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkaistu julkisessa tietoverkossa

Tämä kokouskutsu on julkaistu julkisessa tietoverkossa Vapaa-aikalautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 23.10.2017 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Vapaa-aikalautakunnan kokouksen avaus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 4/2014

KUNNANVALTUUSTO No 4/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 4/2014 KOKOUSAIKA 13.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 27 28 29 30 1 31 2 32 3 33

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 6/2017

KUNNANVALTUUSTO No 6/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 6/2017 KOKOUSAIKA 18.12.2017 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 5/2014

KUNNANVALTUUSTO No 5/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 5/2014 KOKOUSAIKA 13.11.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 1 41 42 43 44

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2018

KUNNANVALTUUSTO No 1/2018 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2018 KOKOUSAIKA 9.4.2018 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA Asialuettelo No 2/2018 Kunnanvaltuusto

KARIJOEN KUNTA Asialuettelo No 2/2018 Kunnanvaltuusto KARIJOEN KUNTA Asialuettelo No 2/2018 ASIALUETTELO 20.6.2018 10 Kokouksen läsnäolijoiden, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 17 11 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 18 12 Vuoden 2017 tilinpäätöksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 7/2018

KUNNANHALLITUS No 7/2018 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 7/2018 KOKOUSAIKA 11.4.2018 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 62 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA Asialuettelo No 2/2018 Kunnanvaltuusto

KARIJOEN KUNTA Asialuettelo No 2/2018 Kunnanvaltuusto KARIJOEN KUNTA Asialuettelo No 2/2018 ASIALUETTELO 20.6.2018 10 Kokouksen läsnäolijoiden, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 17 11 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 18 12 Vuoden 2017 tilinpäätöksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 69 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 KOKOUSAIKA 29.04.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 24 25 26 1 27 2 28 3 29

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2013 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2013 KOKOUSAIKA 08.05.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 137 138 139 140 141 40 142

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 3.12.2013 64 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 3.12.2013 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 54 66 Kokouksen

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2015 KOKOUSAIKA 10.09.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 188 189 190 191 192 56 193

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 15/2017

KUNNANHALLITUS No 15/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 15/2017 KOKOUSAIKA 9.10.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Äänestysaluejaon tarkistamista selvittävän työryhmän loppuraportti

Äänestysaluejaon tarkistamista selvittävän työryhmän loppuraportti RANUAN KUNTA Aapiskuja 6 B 97700 Ranua 18.1.2010 jaon tarkistamista selvittävän työryhmän loppuraportti 1. Työryhmän asettaminen ja toimeksianto Valtuusto päätti 16.11.2009 74 vuoden 2010 talousarvion

Lisätiedot

Ennakkoäänestyspaikkojen ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2015 eduskuntavaaleissa

Ennakkoäänestyspaikkojen ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 160/00.00.00.01/2015 20 Ennakkoäänestyspaikkojen ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Kaupunginsihteeri Petra

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 05/2013

KUNNANVALTUUSTO No 05/2013 118 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 05/2013 KOKOUSAIKA 11.11.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 44 45 46 1 47 2 48 49

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 12/2016

KUNNANHALLITUS No 12/2016 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 12/2016 KOKOUSAIKA 08.09.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 128 129 130 131 52 132 53

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2018

KUNNANVALTUUSTO No 1/2018 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2018 KOKOUSAIKA 9.4.2018 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2014 KOKOUSAIKA 06.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 142 143 144 145 62 146 63

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 4/2017

KUNNANVALTUUSTO No 4/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 4/2017 KOKOUSAIKA 14.06.2017 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 31 32 33 34 35 36 37 38 1

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 15/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 15/2013 99 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 15/2013 KOKOUSAIKA 08.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 218 219 220 221 70 222

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEO huoltoasema Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 11/2015 KOKOUSAIKA 16.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 151 152 153 154 45 155 156

Lisätiedot

3 Yleiset ennakkoäänestyspaikat, laitosäänestyspaikat, vaalipäivän äänestyspaikat sekä vaalitoimitsijoiden määrääminen ennakkoäänestyspaikkoihin

3 Yleiset ennakkoäänestyspaikat, laitosäänestyspaikat, vaalipäivän äänestyspaikat sekä vaalitoimitsijoiden määrääminen ennakkoäänestyspaikkoihin Hämeenkyrö Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 31.01.2017, klo 17:30-17:51 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Yleiset ennakkoäänestyspaikat,

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan kokous pidetään kunnanvirastolla maanantaina kello

Keskusvaalilautakunnan kokous pidetään kunnanvirastolla maanantaina kello Keskusvaalilautakunta 27.11.2017 1 Keskusvaalilautakunnan kokous pidetään kunnanvirastolla maanantaina 27.11.2017 kello 18.30 - Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 /2017. Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila, Pulkkila-sali Näätänen Teuvo. Haapavesi, läsnä Ollila Päivi

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 /2017. Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila, Pulkkila-sali Näätänen Teuvo. Haapavesi, läsnä Ollila Päivi 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 /2017 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Keskiviikko 6.9.2017 klo 19.00- Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila, Pulkkila-sali Näätänen Teuvo Haapavesi, läsnä Ollila Päivi Haapavesi,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 6 / 2017 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 6 / 2017 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 6 / 2017 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 11. joulukuuta 2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali 47 Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali... 104 48 Hämeen poliisilaitoksen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 16/2017

KUNNANHALLITUS No 16/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2017 KOKOUSAIKA 26.10.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 220 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2018. Kunnanhallituksen kokoushuone, Kunnanvirasto, Rautalampi. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2018. Kunnanhallituksen kokoushuone, Kunnanvirasto, Rautalampi. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2018 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 26.11.2018 klo 10.00 16.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanhallituksen kokoushuone, Kunnanvirasto, Rautalampi Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Keskusvaalilautakunta Kokous 1 Presidentinvaalit 2018 Nro 1 Kokoustiedot

Vehmaan kunta Keskusvaalilautakunta Kokous 1 Presidentinvaalit 2018 Nro 1 Kokoustiedot Keskusvaalilautakunta Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 22.11.2017 klo 16:15 16:35 Paikka: Kunnanvirasto Asialista: Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto Kuntayhtymän yhtymävaltuusto Esityslista N:o 1 25.1.2019 Asialuettelo: 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 NIMENHUUTO JA ÄÄNIVALLAN TOTEAMINEN 3 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Liite nro 1

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2017

KUNNANHALLITUS No 17/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2017 KOKOUSAIKA 09.11.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 335 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot