KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015"

Transkriptio

1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2015 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no , 44 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Ilmoitusasiat. Liikelaitoskuntayhtymän talouden kuukausiseuranta/ maaliskuu Kunnanvaltuuston kokouksen päätöksien laillisuuden tutkiminen ja päätös täytäntöönpanosta. Lausunto Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistojen toimipaikkojen lakkauttaminen. Velkakirjan hyväksyminen. Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Kokouksen päättäminen. PÖYTÄKIRJAN Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty NÄHTÄVÄNÄPITO valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa PUHEENJOHTAJA Merk. Timo Hautaviita Jenni Rankaviita Kunnanhallituksen puheenjohtaja Hallintosihteeri JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja

2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Timo Hautaviita, pj Helena Parkkamäki Soile Luoma Salla-Maaria Yliviitala Erkki Viitikko, II-vpj Laura Rinne Terhi Röksä Petri Ahola Mirja Peräsaari Mikko Savolainen Seppo Tienhaara Jarmo Ohriluoma Marjo Ylikärppä Markku Leppinen Veli-Matti Niemelä, I-vpj Anne Niemelä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Arja Harjunpää, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Jaakko Järvenpää. Merkitään, että poissa oli Marjo Ylikärppä ja hänen tilallaan oli hänen henkilökohtainen varajäsen Markku Leppinen. Poissa oli Terhi Röksä ja hänen tilallaan varajäsen Petri Ahola. Poissa olivat myös Soile Luoma ja kunnanvaltuuston II-vpj Jaakko Järvenpää. Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa Marjo Ylikärppä ja Veli-Matti Niemelä). Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veli-Matti Niemelä ja Markku Leppinen.

4 ILMOITUSASIAT. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavaa: - Suupohjan koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Suupohjan peruspalvelullky, yhtymäkokouksen esityslista. - Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, hallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuuston esityslista. - Tarkastuslautakunnan kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, korvauspäätös myrskytuho, Skogsmattfolk. - Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, valtuuston kokouksen esityslista. - Keva. 1/2015. Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille. - Oikeusministeriö, Eduskuntavaalit 2015: Kunnille suoritettava kertakorvaus vaalimenoista. - Pihlajanlinna Oyj, , listautumisanti. - Niemelän Taksi- ja linja-autoliikenne, , Vuokrahuoneen irtisanominen ent. kunnantalolta. - Etelä-Pohjamaan työllisyyskatsaus Karijoen työttömyys-% 10,2 (67 henkilöä), Etelä- Pohjanmaa 10,3 %, Koko maa 12,9 %. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

5 Liikelaitoskuntayhtymän talouden kuukausiseuranta / maaliskuu 2015 Dnro D/250/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: taloussuunnittelija Anne Alavillamo, puh Johtokunta 57 Palvelusopimuksen mukaan liikelaitoskuntayhtymä raportoi yhteistoimintalautakunnalle palvelutilauksen ja talouden toteutumisesta kuukausittain. Palvelusopimuksessa talousarvion sitovuustasoksi on määritetty jäsenyhteisön kokonaistilauksen määrä. Suoritearviot ja tuotehinnat eivät ole sitovia. Talouden tasaisella toteutumalla olisi toteutuma maaliskuun lopussa 25,00 %. Kirjanpidon toteutuma maaliskuulta kunnan tuloslaskelmakaavan mukaisesti osoittaa euron alijäämää seuraavasti: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä TA+muutos Toteutuma Tilanne Tuloslaskelma TA / 2015 Poikkeama Tot. % Myyntituotot ,5 % Maksutuotot ,5 % Tuet ja avustukset ,8 % Muut toimintatuotot ,5 % TOIMINTATUOTOT ,5 % Henkilöstökulut ,8 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % Avustukset ,5 % Muut toimintakulut ,3 % TOIMINTAMENOT ,8 % TOIMINTAKATE ,8 % Rahoitustuotot ja kulut ,0 % VUOSIKATE ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,0 %

6 254 Kunnanhallitus No 10/2015 Alijäämää selittää erityisesti palvelujen ostoissa erikoissairaanhoidon ylitys euroa. Lisäksi toimintatuottoja ei ole kertynyt samassa suhteessa toimintakustannusten kanssa. Henkilöstökulujen toteutuma on alle tasaisen toteutuman, joten siltä osin alkuvuosi ei ole tuonut yllätyksiä. Esityslistan lisätietona on toteutumavertailu saakka. Kirjanpidon toteutumatietojen pohjalta on laadittu tuotteistuslaskelma huomioiden seuraavat toteutumaa ja ennustetta tarkentavat toimenpiteet: - Työterveyshuollossa on alkuvuonna laskutettu yleismaksuja yhteensä euroa. Tuotteistuslaskelmassa yleismaksutulo jaetaan tasaisesti jokaiselle kuukaudelle ja huomioidaan toteutumakuukausien osuus. - Henkilöstöasioiden kustannuspaikalle on tuotteistuslaskelmassa lisätty talousarvioon perustuen /kk Kelan korvausta työntekijöiden työterveyshuollon kustannuksiin. - Omaishoidon toteutuma koskien omaishoitajille maksettavia palkkioita ja omaishoidontukea on jäljessä. Tuotteistuslaskelmaan on lisätty talousarvioon perustuen yhden kuukauden kustannukset omaishoidontuesta. - Valtiokonttorin sotainvalideja koskeva ennakko jaetaan Omaishoidon sotainvalidit -tuotteella jäsenkunnille vuoden 2014 tilityksen mukaisella % -jaolla. Osavuosiraportoinnin yhteydessä ennakot jaetaan toiminnoille vuoden 2014 tilityksen pohjalta. - Palvelukeskus Trilla / Kolmas Ovi -projektit: Avustuksista ei ole vielä toteutumaa. Tuotteistuslaskelmaan on ennakoitu toteutumakuukausien osuus saatavasta rahoitusavustuksesta talousarvioon perustuen. Esityslistan lisätietona on tuotteistuslaskentaan perustuva talouden toteutumaraportti maaliskuulta Tehtyjen tarkennusten jälkeen tuotteistuslaskelma maaliskuulta osoittaa euroa alijäämää ja palvelualueittain ja jäsenkunnittain toteutuma on seuraava:

7 255 Kunnanhallitus No 10/2015 LLKY:n oma toiminta: Tuotteistuslaskelman Sosiaalipalvelut ja Hoidon ja hoivan toteutuma 03 /2015 velkaneuvonta yhteensä palvelut yhteensä Maksuosuudet TA / 2015 Tot.% Ylitys TA / 2015 Tot.% Ylitys Isojoki ,4 % ,0 % Karijoki ,4 % ,9 % Kauhajoki ,2 % ,1 % Teuva ,5 % ,3 % Yhteensä ,1 % ,5 % Tuotteistuslaskelman Ympäristöpalvelut LLKY:n oma toiminta toteutuma 03 /2015 yhteensä yhteensä Maksuosuudet TA / 2015 Tot.% Ylitys TA / 2015 Tot.% Ylitys Isojoki ,0 % ,8 % Karijoki ,0 % ,9 % Kauhajoki ,0 % ,1 % Teuva ,0 % ,3 % Yhteensä ,0 % ,3 % Erikoissairaanhoito: Tuotteistuslaskelman Erikoissairaanhoito toteutuma 03 /2015 yhteensä Maksuosuudet TA / 2015 Tot.% Ylitys Isojoki ,9 % Karijoki ,9 % Kauhajoki ,6 % Teuva ,1 % Yhteensä ,7 % LLKY:n toiminta yhteensä: Tuotteistuslaskelman LLKY:n palvelut toteutuma 03 /2015 yhteensä Maksuosuudet TA / 2015 Tot.% Ylitys % Isojoki ,8 % ,2 % Karijoki ,5 % ,5 % Kauhajoki ,3 % ,3 % Teuva ,9 % ,1 % Yhteensä ,7 % ,7 %

8 256 LLKY:n oma toiminta: - Sosiaalipalveluiden ylitys on kohdistuen pääosin Kauhajoelle ja Teuvalle. Lasten/nuorten laitoshuollon kustannukset ovat ylittyneet Kauhajoen osalta n ja Teuvan osalta n Toimeentulotukimenot ovat ylittyneet Kauhajoen osalta n Palvelukeskus Trillan pajojen osalta Kauhajoelle on kertynyt ylitystä n Henkilökohtaisen avun ylitys Kauhajoen osalta on n ja Teuvan osalta n Luppokodon osalta on kertynyt ylitystä Kauhajoelle n ja Teuvalle n Hoidon ja hoivan palveluissa alitus on Tätä selittää henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen alittuminen erityisesti osastotoiminnassa, palveluasumisessa ja kotihoidossa tuoden säästöä erityisesti Kauhajoelle ja Teuvalle. Karijoen osalta hoidon ja hoivan palveluiden ylitys on n , jota selittää Saliininkodin kuluylitys. - Ympäristöpalveluissa on alitusta Oman toiminnan ylitys on yhteensä Erikoissairaanhoito: - Erikoissairaanhoidon toteutuma näyttää huomattavaa ylitystä Kauhajoelle (n ) ja alitusta Teuvalle (n ). Erikoissairaanhoidon ylitys on yhteensä LLKY yhteensä ja kuntakohtainen toteutuma: LLKY:n toiminnan alijäämä jakautuu jäsenkunnittain - Isojoki alitusta , selittyy pääosin sosiaalipalveluiden alituksella - Karijoki ylitystä , selittyy pääosin hoidon ja hoivan palveluiden ylityksellä - Kauhajoki ylitystä , selittyy pääosin erikoissairaanhoidon ylityksellä, mutta myös sosiaalipalvelut ovat ylittyneet huomattavasti - Teuva alitusta , selittyy hoidon ja hoivan palveluiden sekä erikoissairaanhoidon alituksilla, joita heikentää sosiaalipalveluiden ylitys. Talouden toteutumaraportti kertoo lisäksi toteutuneet suoritemäärät ja tuotehinnat. Ennuste koko vuoden toteutumasta perustuu tasaisen toteutuman olettamaan, joten sen luotettavuus alkuvuonna on vielä melko heikko.

9 257 Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi maaliskuun 2015 talouden toteutuman ja päättää saattaa sen yhteistoimintalautakunnalle tiedoksi. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. _ Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä llky:n maaliskuun 2015 talouden toteutuman tiedoksi. Samalla kunnanhallitus edellyttää, että llky ryhtyy toimenpiteisiin menojen pysymiseksi kuntaraamissa. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

10 KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIEN LAILLISUUDEN TUTKIMINEN JA PÄÄTÖS TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA. Päätökset: 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 12 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 13 Karijoen kunnan hyvinvointisuunnitelma. 14 Vuoden 2014 talousarvion toteutuminen/ylitykset. 15 Talousarvion toteutuminen /Muutos I. 16 Talousarvion toteutuminen Muut mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat. 18 Kokouksen päättäminen Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Ehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

11 LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTOJEN TOIMIPAIKKOJEN LAKKAUTTAMINEN. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksista (ELYkeskus) annetun lain 13 :n 2 momentin mukaan ELYkeskus perustaa ja lakkauttaa työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) ja niiden johtajien virat sekä määrää työja elinkeinotoimistojen toimialueet, nimet ja toimipaikat. Etelä-Pohjanmaalla toimii yksi itsenäinen TE-toimisto. Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen määräämät toimipaikat tulisivat sijaitsemaan Alajärvellä, Kauhajoella ja Seinäjoella. Nykyisistä toimipaikoista lakkautettaisiin Alavuden ja Kauhavan toimipaikat. Kauhavalla jatkaisi työskentelyä TE-toimiston yritysneuvoja. Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto osallistuu tarvittaessa työ- ja elinkeinoministeriön linjauksen mukaisesti yhteispalvelulain (223/2007) mukaisten yhteispalvelupisteiden toimintaan. Yhteispalvelupisteitä on seuraavilla paikkakunnilla Kurikan Jurvassa ja Kurikassa, Alajärven Lehtimäellä, Soinissa, Vimpelissä, Teuvalla, Kauhavan Alahärmässä, Ylihärmässä ja Kortesjärvellä, Kuortaneella ja Ähtärissä. TE-toimistojen palveluverkkoa uudistettiin vuoden 2013 alusta työ- ja ellinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti ELY-keskuksissa.

12 260 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää lausuntoa Etelä- Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston toimipaikkojen lakkauttamisesta Alavuden osalta alkaen ja Kauhavan osalta alkaen. Ehdotus: Karijoen kunnanhallitus päättää lausuntona ilmoittaa seuraavaa: Työvoimatoimistojen lakkauttaminen heikentää työvoimahallinnon palveluja niillä alueilla, joita lakkautettavat toimistot palvelevat. Vaikka sähköisesti palveluja on kehitetty, muttei ne korvaa sitä henkilökohtaista palvelua, joka liittyy työhakuun, yhteistyövelvoitteisiin eri viranomaisten ja kuntien kanssa. Toisaalta lakkauttaminen osuu ajallisesti tilanteeseen, jossa työvoimapalveluja tulisi lisätä. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

13 Kunnanhallitus No 07/2015 Kunnanhallitus No 09/2015 Kunnanhallitus No 10/ VELKAKIRJAN HYVÄKSYMINEN. 110 TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN. Kuluvan vuoden talousarvioon ja muutokseen on merkitty lainamäärän otettavaksi yhteensä euroa. Korkotukilainaa on nostettu tänä vuonna euroa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää euron talousarviolainasta tarjoukset seuraavilta: - Suupohjan Osuuspankki, - Kristiinankaupungin Säästöpankki, - Kuntien Eläkevakuutus, - Kuntarahoitus Oy, - Handelsbanken, - Danske Bank Oy - Nordea. Laina-aika 10 vuotta. Vaihtoehtoinen tarjous myös 20 vuoden laina-ajasta. Korkovaihtoehdot: euribor 6 kk, euribor 12 kk, kiinteä 3 v ja 5 v. Merkitään, että Marjo Ylikärppä katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin Tarjousten jättöaika päättyi klo Merkitään, että jäljennös tarjouksista on liitteenä no 37. Ehdotus: Ehdotus kokouksessa.

14 Kunnanhallitus No 09/2015 Kunnanhallitus No 10/ Merkitään, että Marjo Ylikärppä katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Keskustelun aikana esittelijä ehdotti, että kunnanhallitus päättää ottaa euron talousarviolainan Kuntarahoitus Oy:ltä tarjouksen mukaisesti. Laina-aika 10 v, tasalyhennyksin puolivuosittain, korko 5 v viitekorko + marginaali 0,850 %. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi esittelijän ehdotuksen Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä lainaa koskevan velkakirjan sellaisena kuin se on liitteenä no 41. Lainapäätös pannaan täytäntöön heti. Laina nostetaan Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

15 VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTO- PYYNTÖ PORMESTARIN JA ALUEELLISTEN TOIMIELINTEN SUORIA VAALEJA KOSKEVASTA HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA. Uusi kuntalaki tuli voimaan Kuntalain kokonaisuudistuksen valmistelun yhteydessä tammikuussa 2014 Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä linjasi aloitettavaksi kuntalaista erillisen valmistelun, joka mahdollistaisi sekä suoran pormestarinvaalin järjestämisen että alueellisen toimielimen valinnan vaalein. Molemmat näistä edellyttävät kuntalain ohella myös vaalilain muuttamista. Nyt kyseessä oleva hallituksen esitysluonnos on valmisteltu valtiovarainministeriön huhtikuussa 2014 asettamassa valmistelutyöryhmässä, jossa oli valtiovarainministeriön lisäksi oikeusministeriön ja Suomen Kuntaliiton edustajia. Valmistelun tukena on toiminut kuntalain kokonaisuudistuksen parlamentaarinen seurantaryhmä. Esityksen mukaan valtuusto voisi päättää, että pormestari ja/tai alueellisten toimielinten jäsenet valitaan kunnassa suorilla vaaleilla. Vaalit toimitettaisiin kuntavaalien yhteydessä. Pormestarinvaalilla valitun pormestarin asema, tehtävät ja toimikausi olisivat lähtökohtaisesti samat kuin valtuuston valitsemalla pormestarilla. Valtuustolla olisi oikeus erottaa vaaleilla valittu pormestari määräenemmistöpäätöksellä, jos hän ei nauttisi valtuuston luottamusta. Pormestarinvaali voitaisiin suorittaa joko kaksivaiheisena suorana vaalina,

16 264 tai ellei ensimmäisellä kierroksella kukaan ehdokkaista saisi enemmistöä äänistä, toisen kierroksen sijasta valtuusto vois valita pormestarin ensimmäisellä kierroksella kahdesta eniten ääniä saaneesta ehdokkaasta. Valtuusto päättäisi vaaleilla valittujen alueellisten toimielinten tehtävistä, määrästä, aluerajauksesta sekä jäsenten lukumäärästä. Kunnanosavaaleilla valitut alueelliset toimielimet olisivat muiden alueellisten toimielinten tapaan asemaltaan lautakuntia tai johtokuntia. Lisäksi ehdotetaan säännöksiä äänioikeudesta, vaalikelpoisuudesta, vaalipiireistä, ehdokasasettelusta sekä ennakkoäänestyksestä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna Valtiovarainministeriö pyytää ehdotuksista kunnan lausuntoa mennessä. Linkki työryhmän mietintöön: lueellisten+toimielinten+suorat+vaalit.pdf/676faa0b- 19b6-464e f1189e34327 Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä lausunnon liitteen no 42 mukaisesti. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Kokous katsottiin päättyneeksi klo 20:20. Merkitään, että matkakorvausliite on pöytäkirjan liitteenä no 43. Valitusosoitus: Valitusosoitus on liitteenä no 44.

KUNNANHALLITUS No 16/2013

KUNNANHALLITUS No 16/2013 115 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2013 KOKOUSAIKA 22.08.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 230 231 232 233 75 234 76 235 77

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö Mäntyharju Kokouskutsu 1 (19) Aika 10.08.2015, klo 17:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone Kalla Käsiteltävät asiat 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 72 Pöytäkirjan tarkastus 73 Talouden toteutuminen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 11.8.2011 KOKOUSAIKA Torstai 18.8.2011 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot