KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2012"

Transkriptio

1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2012 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no ,41 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Ilmoitusasiat. Tienpidon ja liikenteen suunnitelma /Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ Lausunto. Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta Edustajan nimeäminen Koti Suupohjassa hankkeen ohjausryhmään. Vuoden 2012 kunnallisvaalien kunnan ennakkoäänestyspaikat. Kunnanvaltuuston kokouksen päätöksien laillisuuden tutkiminen ja päätös täytäntöönpanosta. Perinnönjakokirja. Pykälä nähtävänä kunnanvirastossa. Kokouksen päättäminen. 166 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa Merk. Arja Harjunpää Viljo Kurvinen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanjohtaja JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja

2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Arja Harjunpää,pj Elisa Yli-Hannula Timo Hautaviita, II-vpj. Arto Korkeamäki Soile Luoma, Mirja Peräsaari Erkki Viitikko Jari Eloranta Ahti Malm Seppo Mäki-Marttunen Jarmo Ohriluoma Carita Latikka Marjo Ylikärppä Sinikka Muurimäki Anne Niemelä,I-vpj Veli-Matti Niemelä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Antti Seppälä, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Kim Tasanko. Merkitään, että poissa oli Arja Harjunpää, tilalla varajäsen Elisa Yli-Hannula. Poissa Jarmo Ohriluoma. Poissa Marjo Ylikärppä, tilalla varajäsen Sinikka Muurimäki. Poissa Anne Niemelä, tilalla varajäsen Veli-Matti Niemelä. Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin, että hallintosihteeri Jenni Rankaviita osallistuu kokoukseen asiantuntijana. Kokouksen aluksi SEK:n tuulivoimakoordinaattori Jaakko Leppinen selvitti Karijoen alueen tuulivoiman käyttömahdollisuuksia.

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa Anne Niemelä ja Timo Hautaviita). Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Soile Luoma ja Erkki Viitikko.

4 Kunnanhallitus No 09/ ILMOITUSASIAT. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi ja tyytyy seuraaviin päätöksiin: -Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuuston kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, yhtymävaltuuston kokouksen esityslista. -Aluehallintovirasto, Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveyshuollon korjaushankkeisiin. -Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Hallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy, yhtiökokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Suupohjan koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös.

5 TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMA /ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO- LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS/LAUSUNTO. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päivätyllä kirjeellään toimittanut vuosien Tienpidon ja liikenteen suunnitelman kuntien käyttöön. Suunnitelma sisältää tiehankkeet vuosille , kartan maanteiden talvihoitoluokituksesta ja vuoden 2012 ylläpito-ohjelman sekä Liikenneviraston vesiväylä- ja ratahankkeet vuosille Lisäksi suunnitelmassa on kerrottu merkittävistä tiehankkeista, jotka odottavat vielä rahoituspäätöstä. Mahdolliset kannanotot suunnitelmasta pyydetään lähettämään liikenne- ja infrastruktuurin vastuualueelle mennessä. Liitteenä no 37 on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (liikenne- ja infrastruktuuri) Tienpidon ja liikenteen suunnitelma Suunnitelma on nähtävänä - >tehtävät ja toiminta -> suunnittelun ja seurannan asiakirjat. Vuonna 2012 käynnissä olevat ja alkavat hankkeet: Suunnitelmaan ei sisälly Karijoen kunnan alueella olevia hankkeita. Vuosina ehdolla olevia hankkeita Suunnitelmaan ei sisälly Karijoen kunnan alueella vuosien aikana aloitettavia hankkeita.

6 171 Ylläpito-ohjelma 2012 Ylläpito-ohjelmaan 2012 sisältyy Karijoen kunnan alueella päällystyskohteena Myrkky-Tiukka väli. Lisäksi kuluvan kesän aikana tulee päällysteen uusiminen välillä Karijoki-Päntäne. Lausuntona kunnanhallitus päättää hyväksyä: 1. Vuosien hankkeet: - kunnanhallitus esittää, että vuosille ohjelmaan otettaisiin ykköshankkeena kevyenliikenteen väylän jatkaminen mt 663 varteen Kirkonkylästä Ylikylään Pantiontien risteykseen saakka. Hanke sisältyy valtuuston hyväksymään liikenneturvallisuussuunnitelman parantamishankkeisiin. - lisäksi esitetään myöhempinä vuosina toteutettavaksi kevyenliikenteen väylien jatkaminen Kirkonkylässä Kristiinantie (mt 663) välillä Kaartotie- hiihtomajan liittymä ja Dagsmarkintie (pt 17047) alkupää noin 1,1 km. Kohteet sisältyvät kunnanvaltuuston hyväksymään liikenneturvallisuussuunnitelmaan. 3. Ylläpito-ohjelma: - kunnanhallitus päättää esittää, että ylläpitoohjelmaan otettaisiin päällysteen uusiminen mt 663 välille Karijoki-Lapväärtti viimeistään vuonna Nykyinen päällyste on pahasti rapautunut, kuoppainen, useaan kertaan paikattu ja liikenneturvallisuuden kannalta huono. -samoin esitetään päällysteen uusimista mahdollisimman pian välille Karijoki-Myrkky ja seututien no 687 Laihia-Teuva-Karijoki-Isojoki väli Alakylä-Ohriluoma. _

7 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODEL- TA Valmistelija/lisätiedot: Viljo Kurvinen, p sähköposti: Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 24 :n mukaan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä antaa vuosittain selvitys kunnanhallitukselle. Karijoen kunta on lukien ostanut sosiaaliasiamiespalvelut Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä Liite nro 38 Sosiaaliasiamies Jarmo Sipilä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymästä on toimittanut liitteenä olevan selvityksen kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus merkitsee sosiaaliasiamiehen selvityksen tiedoksi.

8 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KOTI SUUPOHJASSA- HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN. Koti Suupohjassa - hanke on Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän hallinnoima ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke. Hanke on jatkoa Tervetuloa kotiin, Suupohjaan - hankkeelle. Hankkeessa keskitytään erityisesti työperäisten maahanmuuttajien puolisoiden ja perheiden kotouttamiseen. Hanke ohjaa ja neuvoo, sekä pyrkii luomaan nopeita reittejä puolisoille työllistymiseen, harjoitteluun ja opiskeluun. Hankkeen avainsanat ovat työperäinen maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävä kehitys, syrjäytymisen ehkäisy ja tasa-arvo. Hankkeen toiminta-alue on Suupohja. Toiminta-aika on Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä pyytää nimeämään edustajan Koti Suupohjassa - hankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmä kokoontuu noin neljän kuukauden välein. Ohjausryhmä ohjaa hankkeen toimintaa ja seuraa sen tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilannetta. Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajaksi Koti Suupohjassa hankkeen ohjausryhmään hallintosihteeri Jenni Rankaviita. _

9 VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN KUNNAN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT. Kunnallisvaalit suoritetaan vuonna 2012 lokakuun 28 päivänä. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa ja ulkomailla Kunnanhallituksen on määrättävä kunnallisvaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnassa ja ilmoitettava ne Väestörekisterikeskukselle viimeistään Kunnanhallitus päättää seuraavaa: 1. Kunnallisvaalit: - ennakkoäänestyspaikkana on kunnanvirasto (keskustoimisto), os. Kristiinantie 3, - aukiolopäivät : - avoinna: klo klo ja klo

10 KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIEN LAILLISUUDEN TUTKIMINEN JA PÄÄTÖS TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA. Päätökset: 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 12 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 13 Sopimus Karijoen historiakirjan kirjoitustyön lopettamisesta. 14 Vuoden 2012 talousarvion toteutuminen/muutos II. 15 Maaseutuhallinnon järjestäminen kunnissa. 16 Tilikauden 2011 tilinpäätös. 17 Arviointikertomus vuodelta Muut mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat. 19 Kokouksen päättäminen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

11 Kunnanhallitus No 09/ PERINNÖNJAKOKIRJA. LOPULLINEN KAUPPAKIRJA. LUONNOS KAUPPAKIRJASTA. Khall 291 PAAVO KARHUN KUOLINPESÄ/ SUOSTUMUS KIINTEISTÖN MYYNTIIN. No 20/2011 Karijoella kuolleen Paavo Karhun kuolinpesään kuuluu Kuusisto RN:o 4:34 niminen kiinteistö Karijoen kunnan Myrkyn kylässä. Kiinteistön pinta-ala on m2, kiinteistöllä sijaitsee pieni asuinrakennus ja ulkorakennus, (rakennuksilla ei rakennuslupaa). Paavo Karhu on tehdyllä testamentilla testamentannut kaiken omaisuutensa Karijoen kunnalle. Karhun kuolinpesän osakkaita kunnan lisäksi on kahden rintaperillisen lapset. Kiinteistö on ollut kiinteistövälittäjällä myynnissä. Rakennustarkastaja on tehnyt tilasta kiinteistöarvion, joka on liitteenä no 97. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että kunta Paavo Karhun kuolinpesän osakkaana osaltaan hyväksyy kuolinpesään liittyvän kiinteistön myymisen seuraavasti: Karijoella kuolleen Paavo Karhun yleistestamentin saajana Karijoen kunta osaltaan suostuu siihen, että oikeusavustaja Tuula Möykky kuolinpesän puolesta myy ja allekirjoittaa kauppakirjan, jolla kuolinpesä myy Pentti Kokkiselle Karijoen kunnan Myrkyn kylässä sijaitsevan Kuusisto -nimisen tilan RN:o 4:34 (kiinteistötunnus ) rakennuksineen kolmentoistatuhannen/00--- (13.000:00) euron kauppahinnasta ja muutoin kauppakirjassa ilmenevin ehdoin. Kauppakirjan kunnan puolesta hyväksyy kunnanhallitus. _

12 Kunnanhallitus No 09/ Kvalt 57 Kunnanvaltuusto: Liite no 6/Kunnanvaltuusto No 6/2011 Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen Khall Kunnanhallitus päättää hyväksyä myyntiä koskevan No 01/2012 luonnoskauppakirjan sellaisena kuin se on liitteenä no Khall Kunnanhallitus päättää hyväksyä myyntiä koskevan No 02/2012 lopullisen kauppakirjan sellaisena kuin se on liitteenä no 5. _ Khall No 09/2012 Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä no 39 olevan perinnönjakokirjan koskien Paavo Karhun kuolinpesän jakoa.

13 Pykälä nähtävänä kunnanvirastossa.

14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Kokous katsottiin päättyneeksi klo Merkitään, että matkakorvausliite on pöytäkirjan liitteenä no 40. Valitusosoitus: Valitusosoitus on liitteenä no 41. _

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 1/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 1/2012 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 1/2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013 66 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2013 KOKOUSAIKA 04.07.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 196 197 198 199 64 200

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012 50 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2012 KOKOUSAIKA 22.03.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 41 13 42 43

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 01/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 01/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 01/2013 KOKOUSAIKA 07.01.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 1 4 2 5 3 6 4 7 8

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 16/2013

KUNNANHALLITUS No 16/2013 115 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2013 KOKOUSAIKA 22.08.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 230 231 232 233 75 234 76 235 77

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 05/2015 KOKOUSAIKA 09.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 87 88 89 90 91 21 92 22 93

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 08/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 08/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 08/2015 KOKOUSAIKA 07.05.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 115 116 117 118 31 119 32

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 20/2013

KUNNANHALLITUS No 20/2013 190 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 20/2013 KOKOUSAIKA 09.10.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 277 278 279 280 93 281 94 282 94a

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2014 KOKOUSAIKA 17.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 38 39 40 41 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2015 KOKOUSAIKA 04.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 142 143 144 145 146 147 148

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015 70 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2015 KOKOUSAIKA 19.02.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 32 33 34 35 36 37 38 39

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2012 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 11/2012 KOKOUSAIKA 09.07.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 129 130 131 132 133 134 135

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 21/2013

KUNNANHALLITUS No 21/2013 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 21/2013 KOKOUSAIKA 31.10.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 285 286 287 288 99 289 290 291 100 292

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 19/2013

KUNNANHALLITUS No 19/2013 164 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 19/2013 KOKOUSAIKA 24.09.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 263 264 265 266 267 89 268 90 269

Lisätiedot

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS KOKOUSAIKA 13.02.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2014 klo 19.00 19.50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 55 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 8/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 180 KOKOUSAIKA Maanantai 7.9.2015 kello 18.00 19.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47. Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma 2014 2017 52

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47. Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma 2014 2017 52 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 75 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47 Pöytäkirjantarkastajien valinta 48 Esityslistan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 14/2014. KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 14/2014. KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2014 KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 136 Toimielinten pöytäkirjat 137 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 26.9.2012 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 26.9.2012 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU NRO 15/2012 Kunnanhallitus 19.09.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 24.9.2012 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 400 1 189 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015 Kunnanhallitus 138 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 96 Työjärjestyksen hyväksyminen 97 Kunnanvaltuuston 15.6.2015

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot