KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2014"

Transkriptio

1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2014 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Ilmoitusasiat. Opetusministeriön päätös aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnasta ja ohjaustuntien laskennallisesta määrästä vuonna Valtiovarainministeriön päätös kotikuntakorvausten perusosista. 43 Valtiovarainministeriön päätös peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta vuonna Opetusministeriön valtionosuuspäätös opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannusten valtionosuudesta vuodelle Selvityspyyntö Paarmanninvuoren ja Pyhävuoren pohjavesialueiden rajauksesta. 46 Lausunto Kristiinankaupungin suunnitelmaan sivistysjohtajajärjestelmään siirtymisestä. 47 Kuntarahoituksen loppuerä/ylikylän maa- ja kotitalousseura. 48 Rakennustoimikunnan nimeäminen Vanhainkodin keittiön 49 23, 24 ym. peruskorjaus. Kokouksen päättäminen. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa PUHEENJOHTAJA Merk. Timo Hautaviita Viljo Kurvinen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanjohtaja JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja

2 97 Kunnanhallitus No 04/ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Timo Hautaviita, pj Helena Parkkamäki Soile Luoma Salla-Maaria Yliviitala Erkki Viitikko, II-vpj Laura Rinne Terhi Röksä Petri Ahola Mirja Peräsaari Mikko Savolainen Seppo Tienhaara Jarmo Ohriluoma Marjo Ylikärppä Markku Leppinen Veli-Matti Niemelä, I-vpj Anne Niemelä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Arja Harjunpää, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Jaakko Järvenpää. Merkitään, että poissa oli valtuuston I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala. Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 98 Kunnanhallitus No 04/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa Seppo Tienhaara ja Mirja Peräsaari). Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Seppo Tienhaara ja Mirja Peräsaari.

4 99 Kunnanhallitus No 04/ ILMOITUSASIAT. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavaa: - Etelä-Pohjanmaan liitto, kulttuurilautakunnan kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Suupohjan koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, hallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Aluehallintovirasto Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, Tukeva Oy. - Etelä-Pohjanmaan liitto, maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös.

5 100 Kunnanhallitus No 04/ OPETUSMINISTERIÖN PÄÄTÖS AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN YKSIKKÖHINNASTA JA OHJAUSTUNTIEN LASKENNALLISESTA MÄÄRÄSTÄ VUONNA Opetusministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 21 a :n (1137/2003) nojalla vahvistanut perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2014 yksikköhinnaksi 26,00 euroa ohjaustuntia kohden. Päätös , Dnro 59/221/2013. Samalla opetusministeriö on mainitun lain 49 :n (1014/2005) nojalla vahvistanut rahoituksen laskemisessa käytettävien ohjaustuntien laskennalliset määrät toimintaa järjestäville kunnille. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaustuntimääräksi on hyväksytty 748 tuntia, joten valtionosuudeksi muodostuu euroa. Päätökseen liittyy oikaisuvaatimusosoitus. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi edellä mainitun valtionosuuspäätöksen ja tyytyy päätökseen.

6 101 Kunnanhallitus No 04/ VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS KOTIKUNTAKORVAUSTEN PERUSOSISTA. Valtiovarainministeriön päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosista vuodelle 2014; Päätös VM/2969/ /2013. Päätöksen perusteella vuoden 2014 kotikuntakorvaus muodostuu oppilaan kotikunnan esi- ja perusopetuksen laskennallisten kustannusten perusteella erikseen 6-, 7 12-, ja vuotiaiden määrällä. Kunnan painotettu vuotiaiden määrä saadaan kertomalla kunnan 6 -vuotiaiden määrä luvulla 0,91, vuotiaiden määrä luvulla 1 ja vuotiaiden määrä luvulla 1,35 ja laskemalla näin saadut tulot yhteen. Kotikuntakorvauksen laskennalliset kustannukset Karijoen kunnan esi- ja perusopetukselle ovat euroa. Laskelman perusteena ovat seuraavat oppilasmäärät; 6 -vuotiaita 11, vuotiaita 76 ja vuotiaita 47. Kotikuntakorvauksen perusosa on Karijoen kunnalle 7.079,13 euroa. Päätökseen on liitetty oikaisuvaatimusohje. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi edellä mainitun päätöksen ja tyytyy päätökseen. Kunnanhallitus

7 102 Kunnanhallitus No 04/ VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS PERUS- PALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA VERO- TULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA VUONNA Valtiovarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksesta vuonna 2013, VM/2970/ /2013. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuuden määräytymisperusteista: -kunnan yleisen osan määräytymisperusteista -kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisista kustannuksista -kunnan esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen laskennallisista kustannuksista -kunnan taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteista ja -erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosista. Kunnalle myönnetään valtionosuutta euromäärä, joka saadaan laskemalla yhteen em. perusteiden mukaiset laskennalliset kustannukset ja vähentämällä saadusta summasta kunnan omarahoitusosuus. Vuonna 2014 kunnan omarahoitusosuus on 3.282,60 euroa asukasta kohden. Näin saatuun euromäärään lisätään kunnan yleinen osa sekä erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat.

8 103 Kunnanhallitus No 04/2014 Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään lain 7 luvussa tarkoitetuilla erillä. Näitä ovat - verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus - harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen perusteella tehtävä vähennys, - erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosia koskeva vähennys, - vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus, - työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen valtionosuudessa, - veroperustemuutoksien huomioon ottaminen valtionosuudessa, sekä - määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisäykset. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 29 :n mukaan kunnalle myönnetään verotuloihin perustuvaa valtionosuuden lisäystä (tasauslisä), jos kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden on pienempi kuin 91,86 prosenttia euromäärästä, joka saadaan jakamalla kaikkien kuntien yhteenlasketut laskennalliset verotulot kuntien yhteenlasketulla asukasmäärällä (tasausraja). Kunnan valtionosuuteen lisätään asukasta kohden tasauslisänä tasausrajan ja kunnan asukasta kohden lasketun laskennallisen verotulon erotuksen mukainen euromäärä. Jos kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden ylittää tasausrajan, vähennetään kunnan valtionosuudesta asukasta kohden euromäärä, joka on 37 prosenttia kunnan asukasta kohden laskettujen

9 104 Kunnanhallitus No 04/2014 laskennallisten verotulojen ja tasausrajan erotuksesta (tasausvähennys). Päätöksen mukaan Karijoen peruspalvelujen valtionosuudet määräytyvät seuraavasti: Valtionosuuden laskennallinen peruste on yhteensä euroa, josta vähennetään kunnan omarahoitusosuus 3.282,60 euroa asukasta kohti eli yhteensä euroa. Tähän lisätään yleinen osa euroa, valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset euroa, mistä elatustuen takaisinperinnän palautus vuodelta 2013 on euroa, valtionosuusjärjestelmämuutoksen järjestelmämuutoksen tasaus vuodelta euroa, verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus euroa. Kunnalle maksettava peruspalvelujen valtionosuus on yhteensä eli 3.355,96 euroa/asukas. Kun huomioidaan opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus, joka on euroa (miinusmerkkinen), on valtiovarainministeriön päättämä, kunnalle maksettava valtionosuus yhteensä euroa. Talousarvioon on arvioitu valtionosuuden määräksi euroa. Päätökseen on liitetty oikaisuvaatimusohje. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi edellä mainitun valtionosuuspäätöksen ja tyytyy päätökseen.

10 Kunnanhallitus No 04/ OPETUSMINISTERIÖN VALTIONOSUUSPÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN KÄYTTÖKUS- TANNUSTEN VALTIONOSUUDESTA VUODELLE Opetusministeriön päätös kuntien opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2014; - Päätös , Dnro 80/221/2013 Opetusministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 57 :n ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 :n nojalla päättänyt myöntää kunnille valtionosuutta vuodeksi 2014 mainituissa laeissa tarkoitettuja käyttökustannuksia varten. Valtionosuus on euroa (miinusmerkkinen luku muodostuu siitä, että kunnan rahoitusosuus on euroa). Päätökseen liittyy oikaisuvaatimusosoitus. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi edellä mainitun valtionosuuspäätöksen ja tyytyy päätökseen.

11 Kunnanhallitus No 04/ SELVITYSPYYNTÖ PAARMANNINVUOREN JA PYHÄVUOREN POHJAVESIALUEIDEN RAJAUKSESTA. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on rajannut uudelleen Paarmanninvuoren sekä Bötombergen A ja B pohjavesialueet. Rajaukset on tehty uuden geologisen tiedon perusteella. Paarmanninvuori ja Bötombergen B pohjavesialueet yhdistetään sekä alueen kokoa laajennetaan pohjoiseen, länteen ja etelään päin. Uudeksi nimeksi tulee Paarmanninvuori ( ). Bötombergen A pohjavesialueen kokoa laajennetaan etelään ja itään päin. Nimeksi tulee Bötombergen ja pohjavesialueen numeroksi tulee Rajausmuutokset on tarkoitus viedä keväällä 2014 paikkatietoaineistoon ja toimittaa sen jälkeen Kristiinankaupungille ja Karijoen kunnalle. ELY-keskus pyytää Karijoen kunnalta vastausta viimeistään Kunnan allaoleva kannanotto on toimitettu ELY:lle. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle lähetetyn seuraavan kannanoton: 1. Paarmanninvuorella sijaitsee kunnanvaltuuston hyväksymä Paarmanninvuoren osayleiskaava, joka on otettava huomioon. 2. Suunnitellulla pohjavesialueen laajennuksella Kristiinankaupungin puolella Karijoen kunta omistaa myös maa-alueita. Kunnan mielestä mm. alueen maanomistajia pitäisi kuulla ennen kuin asian osalta tehdään päätöksiä.

12 Kunnanhallitus No 04/ LAUSUNTO KRISTIINANKAUPUNGIN SUUN- NITELMAAN SIVISTYSJOHTAJA- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ. Lausuntopyyntö Osana kaupungin rakennemuutosta on Kristiinankaupungin kaupunginvaltuusto talousarvioon 2014 liittyvänä päättänyt siirtyä yhteisen sivistysjohtajan järjestelmään lähtien. Kaupunginhallitus on päätöksellään 53 aloittanut järjestelmään siirtymisen valmistelun. Kristiinankaupunki pyytää Karijoen kunnalta lausuntoa aiotusta sivistysjohtajan virkajärjestelystä. Kaupungin tavoitteena on, että yhteiseen sivitysjohtajamalliin siirtyminen ei aiheuttaisi mitään käytännön muutoksia kouluyhteistyöhön Karijoen kunnan kanssa, vaan hyvä yhteistyö jatkuisi vähintäänkin nykyisellä tasolla. Kuten pöytäkirjanotteesta ilmenee, tulee virkaan valittavan ammattipätevyyden ohella omata erinomainen suomen kielen taito, joten Karijoen ja yhteisten kouluasioiden hoito sujuisi jatkossakin laadukkaasti. Esityslistan liitteenä ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta Lausuntona Karijoen kunnanhallitus päättää ilmoittaa, ettei kunnalla ole huomauttamista virkajärjestelystä. Kunta kuitenkin edellyttää, että kouluasioiden hoito tulee pysyä vähintään nykyisellä hyvällä tasolla ja että kustannukset eivät saa nousta nykyisestä tasosta.

13 Kunnanhallitus No 20/2008 Kunnanhallitus No 2/2009 Kunnanhallitus No 22/2009 Kunnanhallitus No 21/2013 Kunnanhallitus No 04/2014 KUNTARAHOITUKSEN LOPPUERÄ/YLIKYLÄN MAA- JA KOTITALOUSSEURA. Khall 271 YLIKYLÄN MAA- JA KOTITALOUSSEURAN HAKEMUS/TOUHULAN JA PEURAMAJAN KUNNOSTUS/KUNTARAHOITUS/TARKENNUS. Ylikylän maa- ja kotitalousseura hakee kunnan rahoitusosuutta yhteisöinvestointihankkeeseen. Kohteena: - Peuramaja: mm. portaiden, ulkovalaistuksen uusimista, hirsirungon painumien korjausta, ovien, ikkunoiden kunnostusta, ilmalämpöpumpun asennus, kalusteiden kunnostusta, laiturin, pitkospuiden laitto rantaan, kustannusarvio euroa (sis.alv). - Mannilan Touhula: mm. portaiden, kaiteiden, invaluiskan korjausta, ikkunoiden saneeraus, korjaus, vesikaton korjaus, maalaus, vesikourut, syöksyt, sadevesiviemäri, rännikaivot, ilmalämpöpumppu, sisäseinien maalaus, kunnostus, ovien kunnostus, helojen huolto, ulkovalaistus, jätekatos. Kustannusarvio euroa (sis.alv). Kuntarahaosuutta haetaan euroa. Hankkeen toteutusaika Kuntarahoitus jakaantuisi seuraavasti: euroa euroa euroa. Suupohjan Kehittämisyhdistys ry esittää hanketta rahoitettavaksi. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Ylikylän maaja kotitalousseura ry:n Peuramajan ja Mannilan Touhulan kunnostushankkeen kuntarahaosuudeksi 30 % kuitenkin enintään euroa. 108

14 Kunnanhallitus No 20/2008 Kunnanhallitus No 2/2009 Kunnanhallitus No 22/2009 Kunnanhallitus No 21/2013 Kunnanhallitus No 04/ Khall 19 Kunnan osuus suoritetaan vähintään kolmessa erässä vuosina talousarviomäärärahojen puitteissa. Merkitään, että Markku Leppinen katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokouksesta. Keskustelun aikana esittelijä täsmensi ehdotustaan niin, että jos yhteisö ei ole po. toiminnasta alv:n, kuntarahoitusosuus myönnetään verolliseen summaan ja jos on po. toiminnasta arvonlisäverovelvollinen, niin kuntarahaosuus myönnetään arvonlisäverottomaan summaan. Esittelijän täsmennetty ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin. _ Ylikylän maa- ja kotitalousseura ry:n antaman selvityksen mukaan hakija on arvonlisäverovelvollinen konevuokrauksen+kuivauksen osalta ja muun toiminnan osalta ei ole verovelvollinen. Koska em. yhteisö ei ole arvonlisäverovelvollinen po. korjaustöiden osalta, kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnostushankkeen kuntarahaosuudeksi 30 % kuitenkin enintään euroa. Kunnan osuus suoritetaan vähintään kolmessa erässä vuosina talousarviomäärärahojen puitteissa

15 Kunnanhallitus No 22/2009 Kunnanhallitus No 21/2013 Kunnanhallitus No 04/ Khall 343 Khall 290 Karijoen Ylikylän maa- ja kotitalousseura ry hakee, että kunta maksaisi ennakkoerän suuruudeltaan euroa. Kunnanhallitus hyväksyy maksettavaksi Ylikylän maa- ja kotitalousseura ry:n hankkeen kuntarahaosuuden 1. erän suuruudeltaan euroa Karijoen Ylikylän maa- ja kotitalousseura ry hakee, että kunta maksaisi 2. ennakkoerän suuruudeltaan euroa. Kunnanhallitus hyväksyy maksettavaksi Ylikylän maa- ja kotitalousseura ry:n hankkeen kuntarahaosuuden 2. erän suuruudeltaan euroa, jonka jälkeen kunta on maksanut yhteensä euroa. _ Khall 47 Karijoen Ylikylän maa- ja kotitalousseura ry hakee, että kunta maksaisi loppuerän suuruudeltaan 2802,91 euroa.

16 Kunnanhallitus No 04/ Kunnanhallitus hyväksyy maksettavaksi Ylikylän maa- ja kotitalousseura ry:n hankkeen kuntarahaosuuden loppuerän suuruudeltaan 2802,91 euroa, jonka jälkeen kunta on maksanut yhteensä :91 euroa.

17 Kunnanhallitus No 06/2013 Kunnanhallitus No 04/ RAKENNUSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN SALIININKODIN LAAJENNUS. VANHAINKODIN KEITTIÖN YM. PERUSKORJAUS. Saliininkodin laajennuksen suunnitelmat/urakkaasiakirjat ovat valmistumassa. Hanke on tarkoitus laittaa urakkalaskentaan lähiaikoina. Kunnanhallitus päättää nimetä hanketta koskevan rakennustoimikunnan ja sille puheenjohtaja/varapuheenjohtajan. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti päättäneen valita toimikuntaan seuraavat: -puheenjohtajaksi Antti Seppälä, -varapuheenjohtajaksi Timo Hautaviita, -jäseneksi Arja Harjunpää, -jäseneksi Heikki Rinta-Hoiska, -varajäseniksi Jukka Kohtala ja Seppo Tienhaara. Lisäksi kokoukseen tulee kutsua ajantuntijaksi tarvittaessa llky:n edustaja Ritva Syväoja Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että Saliininkodin laajennuksen rakennustoimikunta toimii myös vanhainkodin keittiön ym. peruskorjauksen rakennustoimikuntana. Lisäksi tarvittaessa tulee kutsua kokoukseen asiantuntijaksi keittiön edustaja Tellervo Länsimäki ja llky:n edustaja Ritva Syväoja.

18 Kunnanhallitus No 04/ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Kokous katsottiin päättyneeksi klo 20:30. Merkitään, että matkakorvausliite on pöytäkirjan liitteenä no 24. Valitusosoitus: Valitusosoitus on liitteenä no 25.

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015 70 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2015 KOKOUSAIKA 19.02.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 32 33 34 35 36 37 38 39

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2013 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2013 Aika 17.1.2013 klo 19.05 20.02 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012 50 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2012 KOKOUSAIKA 22.03.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 41 13 42 43

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 16/2013

KUNNANHALLITUS No 16/2013 115 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2013 KOKOUSAIKA 22.08.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 230 231 232 233 75 234 76 235 77

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2015 KOKOUSAIKA 04.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 142 143 144 145 146 147 148

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 05/2015 KOKOUSAIKA 09.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 87 88 89 90 91 21 92 22 93

Lisätiedot

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS KOKOUSAIKA 13.02.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Lahti ja Jenna Leppikorpi. PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Lahti ja Jenna Leppikorpi. PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 21.1.2015 kello 18.30-20.30 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29 Pöytäkirja Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina klo 19.00 20.29 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2014 ASIA LIITE 32 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80 Kaupunginhallitus AIKA 18.02.2013 klo 17:31-19:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot