TOIMINTAKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 Savonlinnan kaupunginkirjasto TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTA-AJATUS Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat: Kirjojen ja muun aineiston lainaaminen Aineiston käyttömahdollisuus kirjaston tiloissa Neuvonta, tietopalvelu ja kaukopalvelu Kokoelmien ja luetteloiden käytön opastus Verkkopalvelut Näyttelyt ja yleisötilaisuudet Hokkuspokkus Nälkälinna -lastentapahtuma 2. KATSAUS VUOTEEN 2012 Kaupungin kirjastoverkostossa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2012 aikana. Verkostoon kuuluivat pääkirjasto, musiikkikirjasto, Savonrannan kirjasto sekä kirjastoauto. Palveluja toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti. Kirjasto teki edelleen pitkäjänteistä yhteistyötä monien tahojen kanssa. Näihin kuuluvat mm. peruskoulut, päiväkodit, aikuisoppilaitokset sekä monet järjestöt ja yksityishenkilöt. Yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia, antaa näkyvyyttä toiminnalle ja tuo uusia asiakkaita kirjastoon. Pääkirjasto oli avoinna 42 tuntia, musiikkikirjasto 30 tuntia ja Savonrannan kirjasto 26 tuntia viikossa. Kirjastoauton pysäkeillä oloaika oli noin 16 tuntia viikossa. 1

2 Pääkirjastoa aukioloa lyhennettiin alkaen yhdellä viikkotunnilla henkilöstövähennysten takia. Kirjasto ei saanut täyttölupaa kahteen avoimeksi jääneeseen toimeen, joten palveluja ei voitu enää ylläpitää entisellä tasolla. Aineiston säännölliset kuljetukset Savonlinnan, Kerimäen, Punkaharjun ja Enonkosken kirjastojen välillä jatkuivat koko vuoden ajan. Asiakkaat voivat saada toivomansa aineiston omaan kirjastoonsa sekä palauttaa lainaamansa aineiston mihin tahansa seudun kirjastoon. Kirjastoauto ajoi neljä päivää viikossa Savonlinnassa ja yhden päivän Punkaharjulla. Savonrannan haja-asutusalueelle ostettiin kirjastoautopalveluja Heinävedeltä (neljä pysäkkiä joka toinen viikko.) Opiskelija Katri Lepomäen selvitys Savonlinnan seudun kirjastokokoelmien arviointi valmistui tammikuussa. Selvityksen tekemiseen saatiin avustus Ely-keskukselta. Selvitystä on hyödynnetty mm. kirjaston kokoelmapolitiikan laatimisessa. Savonlinnan, Kerimäen ja Punkaharjun kuntaliitoksen vaikutuksia kirjastopalveluihin valmisteltiin työryhmissä. Kirjastojen henkilökunnan yhteisissä neuvotteluissa käytiin läpi kirjastojen yhdistymiseen liittyviä asioita: tiedottaminen, tietokannat, hankinta ja kokoelmapolitiikka, ohjeet, säännöt, maksut jne. Kirjaston palveluista tiedotettiin alueellisten sanomalehtien ja alueradion välityksellä. Kirjasto oli vuoden mittaan lukuisia kertoja esillä mediassa erityisesti uuden pääkirjaston ansiosta. Myös kirjastossa järjestetyt näyttelyt ja tapahtumat saivat hyvin näkyvyyttä lehtien palstoilla. Kirjaston edustus terveysmessuilla Kirjasto käytti viestintä- ja markkinointikanavina verkkosivuja, Facebookia, ilmoitustauluja ja asiakkaille jaettavia tiedotteita. Sanomalehti Itä-Savossa ilmestyi viikoittain kirjastopalsta, jossa tiedotettiin ajankohtaisista asioista. Aineiston rekisteritietojen konvertointi RFID -muotoon aloitettiin joulukuussa. Uudessa pääkirjastossa lainaustenvalvonta ja kokoelmien käsittely tapahtuu RFIDtekniikalla. Asiakaspalautetta kerättiin pääkirjaston palvelupisteessä ja kirjaston verkkosivujen kautta koko vuoden ajan. Palaute käsiteltiin säännöllisesti työpaikkakokouksissa. 2

3 3. UUSI PÄÄKIRJASTO Avoimet ovet työmaalla Uuden pääkirjaston suunnittelu eteni aikataulun mukaan. Rakennustyöt alkoivat maaliskuussa Peruskiven muuraustilaisuus oli ja harjannostajaiset Molempiin tilaisuuksiin osallistui useita kymmeniä kutsuvieraita. Samana päivänä pääsivät myös hankkeesta kiinnostuneet kaupunkilaiset tutustumaan rakennukseen. Hanketta hallinnoi toimitilapalvelu ja sen vetäjänä toimii CM Pöyry Oy:n projektipäällikkö. Talon pääsuunnittelija on arkkitehtuuritoimisto Heikkinen- Komonen / arkkitehti Markku Puumala. Pääurakoitsija on Lemminkäinen Talo Oy. Aliurakoitsijoita on työmaalla ollut useita kymmeniä. Kirjaston hankeryhmän puheenjohtaja toimi Olli Sironen ja sihteerinä Tapani Boman. Kirjaston koko henkilökunta osallistui työryhmissä uuden talon tilojen ja toimintojen suunnitteluun. Sisustusarkkitehti Karola Sahin kanssa pidettiin neljä yhteistä suunnittelupäivää, joiden aikana käytiin läpi sisustusluonnoksia. Tarjoukset laitteista ja kalusteista saatiin syksyn aikana. Talosuunnitteluun liittyen henkilökunnan edustajat tekivät 8.5. opintomatkan Varkauteen ja Kotkaan, Helsinkiin ja Espooseen. Matkoilla perehdyttiin mm. kirjastoautomaatioon ja uusiin palvelumuotoihin. Uusi kirjasto avataan syyskuussa

4 4. KIRJASTON KÄYTTÖ Asiakaskäyntejä kirjaston eri toimipisteisiin tehtiin vuoden 2012 aikana yhteensä noin kertaa. Käyntien määrä oli suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna. Asukasta kohden luku on noin 30 % pienempi kuin kirjastoissa keskimäärin. Merkittävin syy tähän on pääkirjaston sijainti ja heikko saavutettavuus. Tilanne muuttuu, kun uusi kirjastotalo otetaan käyttöön. Pääkirjasto Savonrannan kirjasto Lainaus palvelupisteittäin Musiikkikirjasto Kirjastoauto Lainoja / asukas oli 14 kpl. Lainoja oli kaikkiaan kpl. Vähennystä edellisestä vuodesta oli noin 3 %. Pääkirjastossa lainamäärä pieneni kuitenkin vain 1 % verran. Lainauksen loiva lasku on ollut valtakunnallinen ilmiö useiden vuosien ajan. Kirjastojen muiden palvelujen käyttö on sitä vastoin lisääntynyt. Vuonna 2012 tehtiin verkkokäyntejä Savonlinnan kaupunginkirjaston sivuille kertaa, mikä on 10 % enemmän kuin vuonna Kirjojen lainaus väheni 2,5 % ja dvd-elokuvien lainaus 1,5 %. Lainauksen lasku näkyi eniten musiikkiäänitteissä: niiden käyttö väheni 14 % vuoteen 2011 verrattuna. Pääselityksenä tähän ilmiöön on musiikin yleistyvä lataaminen verkon kautta. Kirjasto oli mukana muutoksessa ja hankki lokakuussa käyttöoikeuden Naxos - musiikkipalveluun, jonka kautta asiakkaat voivat maksuttomasti kuunnella musiikkia verkon kautta omalla tietokoneellaan. Vuonna 2012 kirjastokorttiaan käytti henkilöä sekä 148 yhteisöä. Yhteisölainaajat ovat yleensä koululuokkia tai päiväkotiryhmiä, joten lukijoiden todellinen määrä on suurempi kuin lainaajamäärä. Lasten ja nuorten aineiston osuus oli noin 36 % kokonaislainauksesta. Opastettuja kirjastokäyntejä järjestettiin vuoden aikana 44 kertaa; osallistujia oli kaikkiaan 683 henkeä. Luvut olivat samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Kirjastoon kävi tutustumassa koululuokkia, päiväkotiryhmiä, ammattioppilaitosten ja aikuisoppilaitosten opiskelijoita sekä maahanmuuttajaryhmiä. 4

5 Lainaus aineistoryhmittäin Kirjat DVD-elokuvat Musiikki- ja puheäänitteet Aikakauslehdet Muu aineisto Keväällä pääkirjastossa järjestettiin perinteinen Älypolku, jonka kiersi kaikkiaan 105 koululaista. Kirjaston Lukeva lomalainen -kisaan osallistui kesäloman aikana 40 koululaista. Ahkerimmat lukijat palkittiin. Koulutoimen kanssa jatkettiin monivuotista Lukudiplomi-yhteistyötä. Diplomien kirjalistat päivitettiin yhdessä opettajien kanssa ja uusia diplomikirjoja hankittiin kirjastoon lukudiplomin suorittajia varten. Saapuneita kaukolainoja oli vuoden aikana 457 kpl ja lähetettyjä kaukolainoja 406 kpl. Kaukopalvelu lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna noin 12 %. Seutulainaus lisääntyi noin 20 %. Kirjoja kuljetettiin seudun kirjastojen välillä noin kpl. Neuvontaa ja tietopalvelua annettiin päivittäin kaikissa palvelupisteissä. Pitkiä tiedonhakuja tehtiin pääkirjastossa vuoden aikana 9 kertaa. Pääkirjastossa oli asiakaskäytössä kuusi Internet-työasemaa ja musiikkikirjastossa sekä Savonrannan kirjastossa yksi. Pääkirjastossa otettiin kesäkuussa käyttöön asiakastyöasemien varausjärjestelmä ebooking. Järjestelmä tulee käyttöön myös uudessa pääkirjastossa. Pääkirjaston työasemilla on skannaus- ja väritulostusmahdollisuus. Pääkirjastossa on maksuton langaton verkko. Pääkirjastossa työskenteli koko vuoden ajan Teko ry:n palkkaama atk-opas. Hän antoi asiakkaille maksutonta neuvontaa tietokone- ja Internet-asioissa sekä opasti heitä tarvittaessa kirjaston työasemilla. Asiakkaita oli vuoden mittaan 128 henkeä. Pääkirjaston mikrofilmi- ja mikrokorttilaitteita käytettiin vuoden aikana 24 kertaa. 5

6 5. KOKOELMAT JA HANKINNAT Vuoden lopussa kirjaston kokoelmissa oli tallennetta, joista kirjoja oli 82 %. Uutta aineistoa hankittiin kpl, joista kirjoja kpl. Asukaslukuun suhteutettuna hankitun aineiston määrä oli noin 20 % kirjastojen keskiarvon alapuolella. Sanomalehtien vuosikertoja tilattiin kirjastoon 29 kpl ja aikakauslehtien 229 kpl. Määrät olivat edellisen vuoden tasolla. Lisäksi kirjastoon tuli lahjoituksena noin 100 lehtivuosikertaa. Lehtisalin aikakauslehtien käyttöä seurattiin keväällä kolmen kuukauden ajan. Seurantatietoja käytetään lehtihankintojen ja poistopäätösten tukena. Vanhentunutta ja vähän käytettyä aineistoa poistettiin kirjastosta runsaat kpl eli noin 10 % kokoelmista. Erityisesti pääkirjaston kokoelmia karsittiin ennakointina uuteen taloon muuttoa varten. Poistettua aineistoa oli myynnissä ja ilmaisjakelussa. Kirjasto sai Monikielisestä kirjastosta vuoden aikana kuusi siirtokokoelmaa lähinnä maahanmuuttajien käyttöön. 6. TAPAHTUMAT JA NÄYTTELYT Oopperajuhlat 100 vuotta -näyttelyn rekvisiittaa Tapahtumat (liite 1) Avoimet, maksuttomat tilaisuudet eri asiakasryhmille olivat näkyvä ja olennainen osa kirjaston palveluja. Yleisötilaisuuksia oli vuoden mittaan 15 kertaa, joista aikuisille suunnattuja 12 ja lapsille ja nuorille 3. Tilaisuuksien järjestämisessä oli suuri osuus. kirjaston yhteistyökumppaneilla, joita olivat mm. Itä-Suomen yliopiston Opettajainkoulutuslaitos, Suomen tietokirjailijat ry., Kristillinen opisto sekä kirjoittajayhdistys Akseli. Yleisradio ja Radion sinfoniaorkesteri tekivät marraskuussa kiertueen Itä-Suomeen ja toivat ohjelmaa myös kirjastoon. Vuoden suosituin tilaisuus oli lastentapahtuma Hokkuspokkus Nälkälinna. Päivän mittaan kirjastossa kävi kaikkiaan noin 600 lasta ja aikuista. 6

7 Näyttelyt (liitteet 2 ja 3) Pääkirjaston omaa aineistoa esiteltiin vuoden aikana yhteensä 44 näyttelyssä aikuisten ja lasten osastoilla. Yhdistysten ja muiden yhteistyökumppaneiden näyttelyitä oli pääkirjastossa kymmenen ja Savonrannan kirjastossa kaksitoista. Pääkirjaston laajin näyttely esitteli Savonlinnan oopperajuhlien 100-vuotista historiaa. Lisäksi oli vuoden mittaan esillä suomalaista muotoilua, karjalaisia käsitöitä, valokuvia luonnosta jne. Karjalaiset kädentaidot -näyttelyä 7. TALOUS JA HENKILÖSTÖ Kirjaston menot vuonna 2012 olivat yhteensä Asukasta kohden menot olivat 46,60, mikä on noin 20 % vähemmän kuin kuntien kirjastomenot keskimäärin. Yhden lainan laskennallinen hinta oli 3,24. Henkilöstömenojen osuus oli 56 %, aineistomenojen 13 % ja kiinteistömenojen 13 %. ja muut menot 18 %. Muihin menoihin kuuluivat mm. atk-menot, laitteiden vuokrat, toimistotarvikkeet, posti- ja telemaksut sekä kirjastoauton polttoaine ja huolto. Kirjaston vakituiseen henkilöstöön kuului vuoden päättyessä 19 henkeä, joista neljä osa-aikaista. Vuoden aikana henkilötyövuosia oli 16,56 htv, mikä on 9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden aikana siirtyivät eläkkeelle järjestelyapulainen Hilkka Sironen ja kirjastohoitaja Marjatta Bilund. Kirjastoauton virkailija Anu Härkönen menehtyi 7.7. Suomen kirjastoseura myönsi tunnustuspalkinnon kirjaston entiselle lasten ja nuorten osaston johtajalle Hilkka Nuopposelle. Palkinto luovutettiin Savonlinnassa Pyhän Olavin päivänä. 7

8 Henkilökunnan edustajat vierailivat vuoden aikana seuraavissa tilaisuuksissa: Tapani Boman: Kirjastopalvelujen tulevaisuus luento Kansallisten senioreiden kuukausikokouksessa Sanna Kukkonen: Lukeminen ja kirjallisuus luento Normaalikoulun vanhempainillassa Leena Miettinen ja Johanna Mattila: Kirjasto on mielen apteekki Terveysmessut linja-autoasemalla Pääkirjastossa pidettiin vuoden aikana 14 työpaikkakokousta. Koko henkilöstön yhteisiä työpaikkakokouksia oli seitsemän kertaa. Lisäksi järjestettiin henkilöstön neuvottelu- ja virkistyspäivä yhdessä Kerimäen ja Punkaharjun kirjastolaisten kanssa Kerimäellä Aamupäivällä käytiin läpi ajankohtaisia asioita, iltapäivällä oli ohjelmassa tutustuminen Hytermän saareen. Hytermässä Vakituinen henkilöstö Asikainen, Marjo. Kirjastovirkailija, kirjastoauto ja pääkirjasto Bilund, Marjatta. Kirjastonhoitaja (80 % täydestä työajasta) Boman, Tapani. Kirjastotoimenjohtaja Hyvönen, Virpi. Kirjastovirkailija, pääkirjasto Härkönen, Anu. Kirjastovirkailija, kirjastoauto ja pääkirjasto Jääskeläinen, Johanna. Kirjastonhoitaja (60 % täydestä työajasta) Kaksonen, Tarja. Kirjastovirkailija, pääkirjasto Kukkonen, Sanna. Osastonjohtaja, lasten ja nuorten osasto Makkonen, Heli. Kirjastovirkailija, pääkirjasto Mattila, Johanna. Kirjastonhoitaja (sijaisuus) Osastonjohtaja, aikuisten osasto Miettinen, Leena. Osastonjohtaja, Musiikkikirjasto 8

9 Parviainen, Liisa. Erikoiskirjastonhoitaja, pääkirjasto Pesonen, Arja. Kirjastoavustaja, Savonrannan kirjasto (50 % täydestä työajasta) Pietiläinen, Sirpa. Lainaustoimistonhoitaja, pääkirjasto Pitkänen, Maija. Kirjastovirkailija, pääkirjasto Pulkkinen, Pirkko. Osastonjohtaja (sijaisuus) Kirjastonhoitaja, pääkirjasto Pärnänen, Sari. Kirjastovirkailija, musiikkikirjasto Reponen, Vesa. Vahtimestari, pääkirjasto Seppänen, Aune. Toimistosihteeri (kirjastossa 2 pv/vko) Silventoinen, Sari. Kirjastovirkailija, Savonrannan kirjasto (70 % täydestä työajasta.) Sironen, Hilkka. Järjestelyapulainen (50 % täydestä työajasta) Muu henkilöstö Karjalainen, Reijo. Punkaharjun kunnan kirjastoautonkuljettaja-virkailija (80 % työajasta Savonlinnassa) Kosonen, Heini. Vuosilomasijainen, Savonrannan kirjasto (50 % täydestä työajasta) Kutvonen, Jari. Järjestelyapulainen työllistämisvaroin (85 % täydestä työajasta) Sikanen, Jari. Työkokeilu Henkilökunnan täydennyskoulutus Maailmojen matkaajat: nykyelokuvia ja konsolipelejä. Järj. ELYkeskus (SK, MP) 2.3. Kirjastohenkilöstön osaamiskartoitus -koulutuspäivä. Järj. ELY-keskus (TB) Etelä-Savon kirjastonjohtajien seminaari (TB) Käytännön tiedonhakua. Järj. ELY-keskus (HM, LM) Mainiot mediaperheet -koulutus. Järj. OKL (SK) asiaa Itä-Suomen kirjastoissa. Järj. Maakuntakirjasto (LM, VH) Asioimistulkkaus -koulutus. Järj. Humania (SK) Kulttuuriperinnön säilyttäminen + koulutusta digitoinnista. Järj. Maakuntakirjasto (JJ, LM, SP) Etelä-Savon kirjastonjohtajien kokous (TB) Kirjastojen tietojärjestelmät (PP) Musiikkikirjastolaisten ammattitapaaminen (LM) Lukuinto nousuun -mediakasvatuspäivä. Järj. ELY-keskus (SK) Arjen mystiikkaa -kirjallisuuskoulutus (MA, JM, PP) Lukuinto nousuun -lasten- ja nuortenkirjallisuuden päivä. Järj. ELYkeskus (SK, MA) Kirjastovirkailijapäivä. Järj. Maakuntakirjasto (TK) Viesti perille -kirjastojen viestinnän koulutuspäivä. Järj. Maakuntakirjasto (MA. PP, AS) 9

10 PÄÄKIRJASTON NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT Liite 1 Aika Näyttely / tapahtuma Järjestäjä / yhteistyökumppani Osallistujamäärä Karjalaiset kädentaidot -näyttely Savonlinnan Seudun Karjalaseura 3.2. Naisvoimaa -tapahtuma Maa- ja kotitalousnaiset ry Mika Waltari- näyttely Aineistoa Savonlinnan teatterilta Kansainvälinen oppaiden päivä Savonlinnan oppaat ry Kirjailijavierailu, Reijo Honkonen Kirjoittajayhdistys Akseli Mahdollisuuksien tori -näyttely Paikalliset yhdistykset ja maahanmuuttajat Toukokuu Älypolku Touko-elokuu Kesäinen kaupunki -näyttely Itä-Suomen yliopiston opiskelijat 8.6. Marja-Liisa Vartion elämä ja teoksetluento, Helena Ruuska Kristillinen opisto Muodosta moneksi -näyttely Etelä-Savon taidetoimikunta Oopperajuhlat 100 vuotta -näyttely Aineistoa Oopperajuhlilta Luontoa sydämellä - Tuula Lavonen & Seppo Hussi valokuvanäyttely Sarjakuva-Kalevala -näytttely Kristian Huitula Muistiviikon näyttely Aineistoa muistiyhdistykseltä Kirjallisuus- ja musiikki-ilta Sami Hilvo & Savonrannan musiikin harrastajat Kirjavinkkaustilaisuus Hokkuspokkus Nälkälinna - lastentapahtuma Kotiseudun kauneutta - valokuvanäyttely Kulttuurikeskusteluja Iidan talossa, Hilkka Vento Ivan Gontsharov - kirjallisuusilta, Marja Jänis Itä-Suomen yliopiston opiskelijat Kuvat Erkki Hirvonen ja Timo Hyvönen, tekstit Kerttu Kyöttinen Nälkälinnanmäki -ryhmä 38 Suomi-Venäjä -seura Kansallinen pelipäivä Savonlinnan pelinappula Yle kulmilla -tapahtuma Yle & RSO 60 Osallistujia yhteensä

11 NÄYTTELYT PÄÄKIRJASTON AINEISTOSTA Liite 2 Aikuisten osasto Karjalaiset kädentaidot Linnan lukemisto - presidenttiehdokkaiden mielikirjat Painonhallinta, liikunta. Dieetit Mika Waltari Kalevalan päivä Chick lit - naisten päivä Lassi Nummi Pääsiäinen Maapallon toisella puolen - kirjallisuutta Etelä-Amerikasta Antonio Tabucchi Meriseikkailut 2000-luvun eurooppalaista kaunokirjallisuutta Mahdollisuuksien tori Kevyesti kesään Sauna Oopperan vuosisata Norja-aiheista kirjallisuutta ja musiikkia Sienet, marjat, säilöntä Taidetta ja taiteilijaelämää Muistiviikko Pentti Saarikoski Vanhoja kotimaisia dekkareita Kotimaisia klassikoita Pohjoismainen kirjastoviikko: Moninainen Pohjola Novelleja Jouluaineistoa Lasten ja nuorten osasto Palkittuja lasten ja nuorten kirjoja 2011 Ystävyys ja rakkaus / Kuvakirjoja ystävyydestä ja kavereista Kalevala Kaiken maailman tietoa - tietokirjanäyttely Puutarhakirjoja / Kukkakirjoja Tuula Kallioniemen teoksia / Kesäaiheisia kuva- ja lastenkirjoja Kesäpuuhaa! -tietokirjoja Lainaa lautapelejä/ Kun päiväkoti, esikoulu tai koulu alkaa Uusia diplomikirjoja Neuleita ja virkkuutöitä/ Lasten keittokirjoja Sirkus-kirjoja Pohjoismainen kirjastoviikko: Moninainen Pohjola Joulukirjoja ja muuta jouluaineistoa 11

12 SAVONRANNAN KIRJASTO Liite 3 Näyttelyt Herman Joutsenen patsaita ja maalauksia sekä Rauno Joutsenen veistoksia ja maalauksia Juha Wright valokuvanäyttely Muisto Kaija Uimosen käsitöitä Paavo Savolainen: Veistokset puhuvat Erkki Hirvosen ja Timo Hyvösen valokuvanäyttely Avoimin silmin, tekstit Kerttu Kyöttinen Valokuvanäyttely Luontoa sydämellä kuvat Tuula Lavonen, tekstit Seppo Hussi Sulo Strömberg: Pellavan matka pellosta palttinaan Päivi Suomalaisen taidenäyttely Kuva ja kivi yhdessä Mummokerhon kädentaitojen antia vuosien varrelta Vieno Kaihovaara: Kahvipussin uusi elämä Emilia Jääskeläisen piirustuksia Tapahtumat Sydän kiittää: savonrantalaisia runoja ja lauluja Askartele kirjasta 12

Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat:

Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat: 1. TOIMINTA-AJATUS Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat: Kirjojen ja muun aineiston lainaaminen

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat:

Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat: 1. TOIMINTA-AJATUS Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat: Kirjojen ja muun aineiston lainaaminen

Lisätiedot

Liite A/ 28. Savonlinnan kaupungin kulttuuripalvelujen

Liite A/ 28. Savonlinnan kaupungin kulttuuripalvelujen Liite A/ 28 Savonlinnan kaupungin kulttuuripalvelujen TOIMINTAKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ KULTTUURILAUTAKUNTA KULTTUURITOIMI 1. Katsaus vuoteen 2010 2 2. Henkilökunta 3 3. Järjestetyt tapahtumat 3 4. Avustukset,

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin kulttuuripalvelujen

Savonlinnan kaupungin kulttuuripalvelujen Savonlinnan kaupungin kulttuuripalvelujen TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 SISÄLTÖ KULTTUURIJAOSTO JA SIVISTYSLAUTAKUNTA KULTTUURITOIMI 1. Katsaus vuoteen 2013 2 2. Henkilökunta 4 3. Tiimit ja työryhmät 4 4. Järjestetyt

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Kouvolan kirjastot Kesäkuu 2014 Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Toimintakertomus 2013 Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto toimintakertomus 2013 1 Kuvitus Kirjaston arkisto Kouvolan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto SEINÄJOEN KAUPUNKI Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2009 2 Suunnittelun vuosi 3 Kasvojenpesua ja nuorennusleikkauksia

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Toimintakertomus 2013 Kirjastotoimenjohtajan katsaus...2 Henkilöstö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014. Kuopion kaupunginkirjasto Pohjois-Savon maakuntakirjasto

TOIMINTAKERTOMUS 2014. Kuopion kaupunginkirjasto Pohjois-Savon maakuntakirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2014 Kuopion kaupunginkirjasto Pohjois-Savon maakuntakirjasto Kirjaston toimintaa 2014 Vuosi 2014 käynnistyi uusien lainausautomaattien käyttöönotolla. Automaatteja tuli pääkirjaston lisäksi

Lisätiedot

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Toimintakertomus 2009 Juhlavuosi 2009 Mennyt vuosi merkitsi kirjastolle sekä juhlaa että muutosta. Kokkolan kirjastotalon ja kirjastoauton 10-vuotisjuhlavuonna tuotiin kokkolalainen kirjallisuus ja kirjailijat

Lisätiedot

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto. Toimintakertomus 2012

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto. Toimintakertomus 2012 Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Toimintakertomus 2012 Vuosi 2012 Eniten kirjaston toimintaan vuonna 2012 vaikutti syyskuussa alkanut koko kaupunkia koskeva hankintakielto. Hankintakielto vaikutti

Lisätiedot

Toimintakertomus. Lappeenrannan maakuntakirjasto

Toimintakertomus. Lappeenrannan maakuntakirjasto Toimintakertomus 2014 Lappeenrannan maakuntakirjasto JALAT MAASSA TUNTOSARVET TULEVAISUUDESSA Lappeenrannan maakuntakirjaston henkilökunta ja asiakkaat tulevat muistamaan vuoden 2014 vuotena, jolloin

Lisätiedot

~ 2 ~ Kirjastopalveluiden-päällikkö Asko Rossi

~ 2 ~ Kirjastopalveluiden-päällikkö Asko Rossi ~ 0 ~ ~ 1 ~ Joulukuun alku uudessa työpaikassa Porvoon kirjastossa oli tiivistelmä kirjastopalvelupäällikön arjesta. Nopeasti kävi ilmi, että moni asia Porvoossa ja koko Uudellamaalla on suurien muutoksen

Lisätiedot

Katsaus kirjaston toimintaan 2010... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3

Katsaus kirjaston toimintaan 2010... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Sisällysluettelo Katsaus kirjaston toimintaan 2010... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Kouvolan pääkirjasto... 3 Kattoremontti varjosti lähes koko vuotta... 3 Uusilla kokeiluilla menestystä...

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto

Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto toimintakertomus 2008 Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Koulukatu 21, 60100 Seinäjoki puh. 06-416 2318, fax. 06-416 2315, www.seinajoki.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Katsaus kirjaston toimintaan... 1

Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Sisällysluettelo Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Kouvolan pääkirjasto... 3 Elimäen ja Inkeroisten kirjastot... 6 Haanojan ja Korian kirjastot... 6 Kuusankosken

Lisätiedot

Varkauden kaupunginkirjasto. Toimintakertomus

Varkauden kaupunginkirjasto. Toimintakertomus Varkauden kaupunginkirjasto Toimintakertomus 1 SISÄLLYS o Kirjastotoimenjohtajan katsaus. 2 o Kirjaston palvelut 3 Lainauspalvelut. 3 Kirjat kotiin -palvelu.. 5 Aineistokokoelma.. 5 Tilat, laitteet ja

Lisätiedot

Vuosikertomus. Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Vuosikertomus. Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto Vuosikertomus 2003 Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto 2003 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto Vapaudenkatu 39-41 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Toimittanut Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg

Toimittanut Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg Toimittanut Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg 2 TERTTU LEHTOLA kirjastotoimenjohtaja Kulunut vuosi oli isojen säästöjen aikaa. Säästöt kohdistuivat sekä henkilöstöön että kirjastoaineistoon. Kirjaston

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 Sisällysluettelo Helsingin kaupunginkirjasto ja HelMet-kirjasto pähkinänkuoressa 3 Kirjastotoimen johtajan katsaus: Eläköön kirjasto! 5 Helsingin kaupunginkirjastolle Suomen laatupalkinto

Lisätiedot

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava Savonlinnan kaupunginkirjasto HuK Hanna Pitkänen 19.10.2009 18.1.2010 Eräänlaista oravanpyörästä hyppäämistä

Lisätiedot

Vuosikertomus. Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Vuosikertomus. Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto Vuosikertomus 2002 Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto 2002 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto Vapaudenkatu 39-41 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTO 150 VUOTTA TOIMINTAKERTOMUS 2010

HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTO 150 VUOTTA TOIMINTAKERTOMUS 2010 HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTO 150 VUOTTA TOIMINTAKERTOMUS 2010 16 2010 Helsingin kaupunginkirjasto 150 vuotta 6 1946 Suuri alueliitos. Sivukirjastojen määrä lisääntyi kuudesta 18:aan 1 7 8 1960 Kaupunginkirjasto

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 Kuopion uusin kirjastoauto Aulis aloitti ajot vuoden 2013 alussa (Kuva: Jouni Nykänen) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

helsingin kaupunginkirjasto 1 toimintakertomus 2013

helsingin kaupunginkirjasto 1 toimintakertomus 2013 helsingin kaupunginkirjasto 1 toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTA-AJATUS Kaikki ovat tervetulleita kirjastoon. Kulttuuri, tieto ja mahdollisuus oppimiseen ovat ulottuvillasi kirjaston

Lisätiedot

Vapaa-aikakeskuksen toimintakertomus 2013 on täällä.

Vapaa-aikakeskuksen toimintakertomus 2013 on täällä. Vapaa-aikakeskuksen toimintakertomus 2013 on täällä. kulttuuritoimi kirjastotoimi liikuntatoimi nuorisotoimi SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aikakeskus 3 Vapaa-aikapalvelut 3 Vapaa-aikalautakunta 4 Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

tuottama lisäaineisto ja kirjaston saamat kirjalahjoitukset.

tuottama lisäaineisto ja kirjaston saamat kirjalahjoitukset. s. 1 K irjastossa kulunut vuosi oli vaiherikas niin hyvässä kuin pahassakin. Lama iski myös Porvoon talouteen ja kaupungin talousarvio avattiin uudelleen. Tarvittavien säästöjen saavuttamiseksi koko kaupungin

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Savonlinnan uusi kirjastorakennus nousee harjakorkeuteen. (kuvat: Tapani Boman) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Kirjastoverkkoselvitys 2009

Kirjastoverkkoselvitys 2009 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjaston 13.10.2009 Sisältö Tiivistelmä Selvityksen taustasta 1 Yleisten kirjastojen merkitys ja asema 2 Kirjastot lakisääteisenä peruspalveluna 2 Kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Vuosikertomus 2006 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Vuosikertomus 2006 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto Vuosikertomus 2006 4 5 Katsaus vuoteen 2006 Kesäkuussa kirjastolautakunta hyväksyi

Lisätiedot

Celia Näkövammaisten kirjasto. Toimintakertomus 2007. 117. toimintavuosi

Celia Näkövammaisten kirjasto. Toimintakertomus 2007. 117. toimintavuosi Celia Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2007 117. toimintavuosi 1 Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan 3 2 Vaikuttavuus 5 3 Toiminnallinen tehokkuus 8 3.1 Toiminnan taloudellisuus 8 3.2.

Lisätiedot