TOIMINTAKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 Savonlinnan kaupunginkirjasto TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTA-AJATUS Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat: Kirjojen ja muun aineiston lainaaminen Aineiston käyttömahdollisuus kirjaston tiloissa Neuvonta, tietopalvelu ja kaukopalvelu Kokoelmien ja luetteloiden käytön opastus Verkkopalvelut Näyttelyt ja yleisötilaisuudet Hokkuspokkus Nälkälinna -lastentapahtuma 2. KATSAUS VUOTEEN 2012 Kaupungin kirjastoverkostossa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2012 aikana. Verkostoon kuuluivat pääkirjasto, musiikkikirjasto, Savonrannan kirjasto sekä kirjastoauto. Palveluja toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti. Kirjasto teki edelleen pitkäjänteistä yhteistyötä monien tahojen kanssa. Näihin kuuluvat mm. peruskoulut, päiväkodit, aikuisoppilaitokset sekä monet järjestöt ja yksityishenkilöt. Yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia, antaa näkyvyyttä toiminnalle ja tuo uusia asiakkaita kirjastoon. Pääkirjasto oli avoinna 42 tuntia, musiikkikirjasto 30 tuntia ja Savonrannan kirjasto 26 tuntia viikossa. Kirjastoauton pysäkeillä oloaika oli noin 16 tuntia viikossa. 1

2 Pääkirjastoa aukioloa lyhennettiin alkaen yhdellä viikkotunnilla henkilöstövähennysten takia. Kirjasto ei saanut täyttölupaa kahteen avoimeksi jääneeseen toimeen, joten palveluja ei voitu enää ylläpitää entisellä tasolla. Aineiston säännölliset kuljetukset Savonlinnan, Kerimäen, Punkaharjun ja Enonkosken kirjastojen välillä jatkuivat koko vuoden ajan. Asiakkaat voivat saada toivomansa aineiston omaan kirjastoonsa sekä palauttaa lainaamansa aineiston mihin tahansa seudun kirjastoon. Kirjastoauto ajoi neljä päivää viikossa Savonlinnassa ja yhden päivän Punkaharjulla. Savonrannan haja-asutusalueelle ostettiin kirjastoautopalveluja Heinävedeltä (neljä pysäkkiä joka toinen viikko.) Opiskelija Katri Lepomäen selvitys Savonlinnan seudun kirjastokokoelmien arviointi valmistui tammikuussa. Selvityksen tekemiseen saatiin avustus Ely-keskukselta. Selvitystä on hyödynnetty mm. kirjaston kokoelmapolitiikan laatimisessa. Savonlinnan, Kerimäen ja Punkaharjun kuntaliitoksen vaikutuksia kirjastopalveluihin valmisteltiin työryhmissä. Kirjastojen henkilökunnan yhteisissä neuvotteluissa käytiin läpi kirjastojen yhdistymiseen liittyviä asioita: tiedottaminen, tietokannat, hankinta ja kokoelmapolitiikka, ohjeet, säännöt, maksut jne. Kirjaston palveluista tiedotettiin alueellisten sanomalehtien ja alueradion välityksellä. Kirjasto oli vuoden mittaan lukuisia kertoja esillä mediassa erityisesti uuden pääkirjaston ansiosta. Myös kirjastossa järjestetyt näyttelyt ja tapahtumat saivat hyvin näkyvyyttä lehtien palstoilla. Kirjaston edustus terveysmessuilla Kirjasto käytti viestintä- ja markkinointikanavina verkkosivuja, Facebookia, ilmoitustauluja ja asiakkaille jaettavia tiedotteita. Sanomalehti Itä-Savossa ilmestyi viikoittain kirjastopalsta, jossa tiedotettiin ajankohtaisista asioista. Aineiston rekisteritietojen konvertointi RFID -muotoon aloitettiin joulukuussa. Uudessa pääkirjastossa lainaustenvalvonta ja kokoelmien käsittely tapahtuu RFIDtekniikalla. Asiakaspalautetta kerättiin pääkirjaston palvelupisteessä ja kirjaston verkkosivujen kautta koko vuoden ajan. Palaute käsiteltiin säännöllisesti työpaikkakokouksissa. 2

3 3. UUSI PÄÄKIRJASTO Avoimet ovet työmaalla Uuden pääkirjaston suunnittelu eteni aikataulun mukaan. Rakennustyöt alkoivat maaliskuussa Peruskiven muuraustilaisuus oli ja harjannostajaiset Molempiin tilaisuuksiin osallistui useita kymmeniä kutsuvieraita. Samana päivänä pääsivät myös hankkeesta kiinnostuneet kaupunkilaiset tutustumaan rakennukseen. Hanketta hallinnoi toimitilapalvelu ja sen vetäjänä toimii CM Pöyry Oy:n projektipäällikkö. Talon pääsuunnittelija on arkkitehtuuritoimisto Heikkinen- Komonen / arkkitehti Markku Puumala. Pääurakoitsija on Lemminkäinen Talo Oy. Aliurakoitsijoita on työmaalla ollut useita kymmeniä. Kirjaston hankeryhmän puheenjohtaja toimi Olli Sironen ja sihteerinä Tapani Boman. Kirjaston koko henkilökunta osallistui työryhmissä uuden talon tilojen ja toimintojen suunnitteluun. Sisustusarkkitehti Karola Sahin kanssa pidettiin neljä yhteistä suunnittelupäivää, joiden aikana käytiin läpi sisustusluonnoksia. Tarjoukset laitteista ja kalusteista saatiin syksyn aikana. Talosuunnitteluun liittyen henkilökunnan edustajat tekivät 8.5. opintomatkan Varkauteen ja Kotkaan, Helsinkiin ja Espooseen. Matkoilla perehdyttiin mm. kirjastoautomaatioon ja uusiin palvelumuotoihin. Uusi kirjasto avataan syyskuussa

4 4. KIRJASTON KÄYTTÖ Asiakaskäyntejä kirjaston eri toimipisteisiin tehtiin vuoden 2012 aikana yhteensä noin kertaa. Käyntien määrä oli suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna. Asukasta kohden luku on noin 30 % pienempi kuin kirjastoissa keskimäärin. Merkittävin syy tähän on pääkirjaston sijainti ja heikko saavutettavuus. Tilanne muuttuu, kun uusi kirjastotalo otetaan käyttöön. Pääkirjasto Savonrannan kirjasto Lainaus palvelupisteittäin Musiikkikirjasto Kirjastoauto Lainoja / asukas oli 14 kpl. Lainoja oli kaikkiaan kpl. Vähennystä edellisestä vuodesta oli noin 3 %. Pääkirjastossa lainamäärä pieneni kuitenkin vain 1 % verran. Lainauksen loiva lasku on ollut valtakunnallinen ilmiö useiden vuosien ajan. Kirjastojen muiden palvelujen käyttö on sitä vastoin lisääntynyt. Vuonna 2012 tehtiin verkkokäyntejä Savonlinnan kaupunginkirjaston sivuille kertaa, mikä on 10 % enemmän kuin vuonna Kirjojen lainaus väheni 2,5 % ja dvd-elokuvien lainaus 1,5 %. Lainauksen lasku näkyi eniten musiikkiäänitteissä: niiden käyttö väheni 14 % vuoteen 2011 verrattuna. Pääselityksenä tähän ilmiöön on musiikin yleistyvä lataaminen verkon kautta. Kirjasto oli mukana muutoksessa ja hankki lokakuussa käyttöoikeuden Naxos - musiikkipalveluun, jonka kautta asiakkaat voivat maksuttomasti kuunnella musiikkia verkon kautta omalla tietokoneellaan. Vuonna 2012 kirjastokorttiaan käytti henkilöä sekä 148 yhteisöä. Yhteisölainaajat ovat yleensä koululuokkia tai päiväkotiryhmiä, joten lukijoiden todellinen määrä on suurempi kuin lainaajamäärä. Lasten ja nuorten aineiston osuus oli noin 36 % kokonaislainauksesta. Opastettuja kirjastokäyntejä järjestettiin vuoden aikana 44 kertaa; osallistujia oli kaikkiaan 683 henkeä. Luvut olivat samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Kirjastoon kävi tutustumassa koululuokkia, päiväkotiryhmiä, ammattioppilaitosten ja aikuisoppilaitosten opiskelijoita sekä maahanmuuttajaryhmiä. 4

5 Lainaus aineistoryhmittäin Kirjat DVD-elokuvat Musiikki- ja puheäänitteet Aikakauslehdet Muu aineisto Keväällä pääkirjastossa järjestettiin perinteinen Älypolku, jonka kiersi kaikkiaan 105 koululaista. Kirjaston Lukeva lomalainen -kisaan osallistui kesäloman aikana 40 koululaista. Ahkerimmat lukijat palkittiin. Koulutoimen kanssa jatkettiin monivuotista Lukudiplomi-yhteistyötä. Diplomien kirjalistat päivitettiin yhdessä opettajien kanssa ja uusia diplomikirjoja hankittiin kirjastoon lukudiplomin suorittajia varten. Saapuneita kaukolainoja oli vuoden aikana 457 kpl ja lähetettyjä kaukolainoja 406 kpl. Kaukopalvelu lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna noin 12 %. Seutulainaus lisääntyi noin 20 %. Kirjoja kuljetettiin seudun kirjastojen välillä noin kpl. Neuvontaa ja tietopalvelua annettiin päivittäin kaikissa palvelupisteissä. Pitkiä tiedonhakuja tehtiin pääkirjastossa vuoden aikana 9 kertaa. Pääkirjastossa oli asiakaskäytössä kuusi Internet-työasemaa ja musiikkikirjastossa sekä Savonrannan kirjastossa yksi. Pääkirjastossa otettiin kesäkuussa käyttöön asiakastyöasemien varausjärjestelmä ebooking. Järjestelmä tulee käyttöön myös uudessa pääkirjastossa. Pääkirjaston työasemilla on skannaus- ja väritulostusmahdollisuus. Pääkirjastossa on maksuton langaton verkko. Pääkirjastossa työskenteli koko vuoden ajan Teko ry:n palkkaama atk-opas. Hän antoi asiakkaille maksutonta neuvontaa tietokone- ja Internet-asioissa sekä opasti heitä tarvittaessa kirjaston työasemilla. Asiakkaita oli vuoden mittaan 128 henkeä. Pääkirjaston mikrofilmi- ja mikrokorttilaitteita käytettiin vuoden aikana 24 kertaa. 5

6 5. KOKOELMAT JA HANKINNAT Vuoden lopussa kirjaston kokoelmissa oli tallennetta, joista kirjoja oli 82 %. Uutta aineistoa hankittiin kpl, joista kirjoja kpl. Asukaslukuun suhteutettuna hankitun aineiston määrä oli noin 20 % kirjastojen keskiarvon alapuolella. Sanomalehtien vuosikertoja tilattiin kirjastoon 29 kpl ja aikakauslehtien 229 kpl. Määrät olivat edellisen vuoden tasolla. Lisäksi kirjastoon tuli lahjoituksena noin 100 lehtivuosikertaa. Lehtisalin aikakauslehtien käyttöä seurattiin keväällä kolmen kuukauden ajan. Seurantatietoja käytetään lehtihankintojen ja poistopäätösten tukena. Vanhentunutta ja vähän käytettyä aineistoa poistettiin kirjastosta runsaat kpl eli noin 10 % kokoelmista. Erityisesti pääkirjaston kokoelmia karsittiin ennakointina uuteen taloon muuttoa varten. Poistettua aineistoa oli myynnissä ja ilmaisjakelussa. Kirjasto sai Monikielisestä kirjastosta vuoden aikana kuusi siirtokokoelmaa lähinnä maahanmuuttajien käyttöön. 6. TAPAHTUMAT JA NÄYTTELYT Oopperajuhlat 100 vuotta -näyttelyn rekvisiittaa Tapahtumat (liite 1) Avoimet, maksuttomat tilaisuudet eri asiakasryhmille olivat näkyvä ja olennainen osa kirjaston palveluja. Yleisötilaisuuksia oli vuoden mittaan 15 kertaa, joista aikuisille suunnattuja 12 ja lapsille ja nuorille 3. Tilaisuuksien järjestämisessä oli suuri osuus. kirjaston yhteistyökumppaneilla, joita olivat mm. Itä-Suomen yliopiston Opettajainkoulutuslaitos, Suomen tietokirjailijat ry., Kristillinen opisto sekä kirjoittajayhdistys Akseli. Yleisradio ja Radion sinfoniaorkesteri tekivät marraskuussa kiertueen Itä-Suomeen ja toivat ohjelmaa myös kirjastoon. Vuoden suosituin tilaisuus oli lastentapahtuma Hokkuspokkus Nälkälinna. Päivän mittaan kirjastossa kävi kaikkiaan noin 600 lasta ja aikuista. 6

7 Näyttelyt (liitteet 2 ja 3) Pääkirjaston omaa aineistoa esiteltiin vuoden aikana yhteensä 44 näyttelyssä aikuisten ja lasten osastoilla. Yhdistysten ja muiden yhteistyökumppaneiden näyttelyitä oli pääkirjastossa kymmenen ja Savonrannan kirjastossa kaksitoista. Pääkirjaston laajin näyttely esitteli Savonlinnan oopperajuhlien 100-vuotista historiaa. Lisäksi oli vuoden mittaan esillä suomalaista muotoilua, karjalaisia käsitöitä, valokuvia luonnosta jne. Karjalaiset kädentaidot -näyttelyä 7. TALOUS JA HENKILÖSTÖ Kirjaston menot vuonna 2012 olivat yhteensä Asukasta kohden menot olivat 46,60, mikä on noin 20 % vähemmän kuin kuntien kirjastomenot keskimäärin. Yhden lainan laskennallinen hinta oli 3,24. Henkilöstömenojen osuus oli 56 %, aineistomenojen 13 % ja kiinteistömenojen 13 %. ja muut menot 18 %. Muihin menoihin kuuluivat mm. atk-menot, laitteiden vuokrat, toimistotarvikkeet, posti- ja telemaksut sekä kirjastoauton polttoaine ja huolto. Kirjaston vakituiseen henkilöstöön kuului vuoden päättyessä 19 henkeä, joista neljä osa-aikaista. Vuoden aikana henkilötyövuosia oli 16,56 htv, mikä on 9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden aikana siirtyivät eläkkeelle järjestelyapulainen Hilkka Sironen ja kirjastohoitaja Marjatta Bilund. Kirjastoauton virkailija Anu Härkönen menehtyi 7.7. Suomen kirjastoseura myönsi tunnustuspalkinnon kirjaston entiselle lasten ja nuorten osaston johtajalle Hilkka Nuopposelle. Palkinto luovutettiin Savonlinnassa Pyhän Olavin päivänä. 7

8 Henkilökunnan edustajat vierailivat vuoden aikana seuraavissa tilaisuuksissa: Tapani Boman: Kirjastopalvelujen tulevaisuus luento Kansallisten senioreiden kuukausikokouksessa Sanna Kukkonen: Lukeminen ja kirjallisuus luento Normaalikoulun vanhempainillassa Leena Miettinen ja Johanna Mattila: Kirjasto on mielen apteekki Terveysmessut linja-autoasemalla Pääkirjastossa pidettiin vuoden aikana 14 työpaikkakokousta. Koko henkilöstön yhteisiä työpaikkakokouksia oli seitsemän kertaa. Lisäksi järjestettiin henkilöstön neuvottelu- ja virkistyspäivä yhdessä Kerimäen ja Punkaharjun kirjastolaisten kanssa Kerimäellä Aamupäivällä käytiin läpi ajankohtaisia asioita, iltapäivällä oli ohjelmassa tutustuminen Hytermän saareen. Hytermässä Vakituinen henkilöstö Asikainen, Marjo. Kirjastovirkailija, kirjastoauto ja pääkirjasto Bilund, Marjatta. Kirjastonhoitaja (80 % täydestä työajasta) Boman, Tapani. Kirjastotoimenjohtaja Hyvönen, Virpi. Kirjastovirkailija, pääkirjasto Härkönen, Anu. Kirjastovirkailija, kirjastoauto ja pääkirjasto Jääskeläinen, Johanna. Kirjastonhoitaja (60 % täydestä työajasta) Kaksonen, Tarja. Kirjastovirkailija, pääkirjasto Kukkonen, Sanna. Osastonjohtaja, lasten ja nuorten osasto Makkonen, Heli. Kirjastovirkailija, pääkirjasto Mattila, Johanna. Kirjastonhoitaja (sijaisuus) Osastonjohtaja, aikuisten osasto Miettinen, Leena. Osastonjohtaja, Musiikkikirjasto 8

9 Parviainen, Liisa. Erikoiskirjastonhoitaja, pääkirjasto Pesonen, Arja. Kirjastoavustaja, Savonrannan kirjasto (50 % täydestä työajasta) Pietiläinen, Sirpa. Lainaustoimistonhoitaja, pääkirjasto Pitkänen, Maija. Kirjastovirkailija, pääkirjasto Pulkkinen, Pirkko. Osastonjohtaja (sijaisuus) Kirjastonhoitaja, pääkirjasto Pärnänen, Sari. Kirjastovirkailija, musiikkikirjasto Reponen, Vesa. Vahtimestari, pääkirjasto Seppänen, Aune. Toimistosihteeri (kirjastossa 2 pv/vko) Silventoinen, Sari. Kirjastovirkailija, Savonrannan kirjasto (70 % täydestä työajasta.) Sironen, Hilkka. Järjestelyapulainen (50 % täydestä työajasta) Muu henkilöstö Karjalainen, Reijo. Punkaharjun kunnan kirjastoautonkuljettaja-virkailija (80 % työajasta Savonlinnassa) Kosonen, Heini. Vuosilomasijainen, Savonrannan kirjasto (50 % täydestä työajasta) Kutvonen, Jari. Järjestelyapulainen työllistämisvaroin (85 % täydestä työajasta) Sikanen, Jari. Työkokeilu Henkilökunnan täydennyskoulutus Maailmojen matkaajat: nykyelokuvia ja konsolipelejä. Järj. ELYkeskus (SK, MP) 2.3. Kirjastohenkilöstön osaamiskartoitus -koulutuspäivä. Järj. ELY-keskus (TB) Etelä-Savon kirjastonjohtajien seminaari (TB) Käytännön tiedonhakua. Järj. ELY-keskus (HM, LM) Mainiot mediaperheet -koulutus. Järj. OKL (SK) asiaa Itä-Suomen kirjastoissa. Järj. Maakuntakirjasto (LM, VH) Asioimistulkkaus -koulutus. Järj. Humania (SK) Kulttuuriperinnön säilyttäminen + koulutusta digitoinnista. Järj. Maakuntakirjasto (JJ, LM, SP) Etelä-Savon kirjastonjohtajien kokous (TB) Kirjastojen tietojärjestelmät (PP) Musiikkikirjastolaisten ammattitapaaminen (LM) Lukuinto nousuun -mediakasvatuspäivä. Järj. ELY-keskus (SK) Arjen mystiikkaa -kirjallisuuskoulutus (MA, JM, PP) Lukuinto nousuun -lasten- ja nuortenkirjallisuuden päivä. Järj. ELYkeskus (SK, MA) Kirjastovirkailijapäivä. Järj. Maakuntakirjasto (TK) Viesti perille -kirjastojen viestinnän koulutuspäivä. Järj. Maakuntakirjasto (MA. PP, AS) 9

10 PÄÄKIRJASTON NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT Liite 1 Aika Näyttely / tapahtuma Järjestäjä / yhteistyökumppani Osallistujamäärä Karjalaiset kädentaidot -näyttely Savonlinnan Seudun Karjalaseura 3.2. Naisvoimaa -tapahtuma Maa- ja kotitalousnaiset ry Mika Waltari- näyttely Aineistoa Savonlinnan teatterilta Kansainvälinen oppaiden päivä Savonlinnan oppaat ry Kirjailijavierailu, Reijo Honkonen Kirjoittajayhdistys Akseli Mahdollisuuksien tori -näyttely Paikalliset yhdistykset ja maahanmuuttajat Toukokuu Älypolku Touko-elokuu Kesäinen kaupunki -näyttely Itä-Suomen yliopiston opiskelijat 8.6. Marja-Liisa Vartion elämä ja teoksetluento, Helena Ruuska Kristillinen opisto Muodosta moneksi -näyttely Etelä-Savon taidetoimikunta Oopperajuhlat 100 vuotta -näyttely Aineistoa Oopperajuhlilta Luontoa sydämellä - Tuula Lavonen & Seppo Hussi valokuvanäyttely Sarjakuva-Kalevala -näytttely Kristian Huitula Muistiviikon näyttely Aineistoa muistiyhdistykseltä Kirjallisuus- ja musiikki-ilta Sami Hilvo & Savonrannan musiikin harrastajat Kirjavinkkaustilaisuus Hokkuspokkus Nälkälinna - lastentapahtuma Kotiseudun kauneutta - valokuvanäyttely Kulttuurikeskusteluja Iidan talossa, Hilkka Vento Ivan Gontsharov - kirjallisuusilta, Marja Jänis Itä-Suomen yliopiston opiskelijat Kuvat Erkki Hirvonen ja Timo Hyvönen, tekstit Kerttu Kyöttinen Nälkälinnanmäki -ryhmä 38 Suomi-Venäjä -seura Kansallinen pelipäivä Savonlinnan pelinappula Yle kulmilla -tapahtuma Yle & RSO 60 Osallistujia yhteensä

11 NÄYTTELYT PÄÄKIRJASTON AINEISTOSTA Liite 2 Aikuisten osasto Karjalaiset kädentaidot Linnan lukemisto - presidenttiehdokkaiden mielikirjat Painonhallinta, liikunta. Dieetit Mika Waltari Kalevalan päivä Chick lit - naisten päivä Lassi Nummi Pääsiäinen Maapallon toisella puolen - kirjallisuutta Etelä-Amerikasta Antonio Tabucchi Meriseikkailut 2000-luvun eurooppalaista kaunokirjallisuutta Mahdollisuuksien tori Kevyesti kesään Sauna Oopperan vuosisata Norja-aiheista kirjallisuutta ja musiikkia Sienet, marjat, säilöntä Taidetta ja taiteilijaelämää Muistiviikko Pentti Saarikoski Vanhoja kotimaisia dekkareita Kotimaisia klassikoita Pohjoismainen kirjastoviikko: Moninainen Pohjola Novelleja Jouluaineistoa Lasten ja nuorten osasto Palkittuja lasten ja nuorten kirjoja 2011 Ystävyys ja rakkaus / Kuvakirjoja ystävyydestä ja kavereista Kalevala Kaiken maailman tietoa - tietokirjanäyttely Puutarhakirjoja / Kukkakirjoja Tuula Kallioniemen teoksia / Kesäaiheisia kuva- ja lastenkirjoja Kesäpuuhaa! -tietokirjoja Lainaa lautapelejä/ Kun päiväkoti, esikoulu tai koulu alkaa Uusia diplomikirjoja Neuleita ja virkkuutöitä/ Lasten keittokirjoja Sirkus-kirjoja Pohjoismainen kirjastoviikko: Moninainen Pohjola Joulukirjoja ja muuta jouluaineistoa 11

12 SAVONRANNAN KIRJASTO Liite 3 Näyttelyt Herman Joutsenen patsaita ja maalauksia sekä Rauno Joutsenen veistoksia ja maalauksia Juha Wright valokuvanäyttely Muisto Kaija Uimosen käsitöitä Paavo Savolainen: Veistokset puhuvat Erkki Hirvosen ja Timo Hyvösen valokuvanäyttely Avoimin silmin, tekstit Kerttu Kyöttinen Valokuvanäyttely Luontoa sydämellä kuvat Tuula Lavonen, tekstit Seppo Hussi Sulo Strömberg: Pellavan matka pellosta palttinaan Päivi Suomalaisen taidenäyttely Kuva ja kivi yhdessä Mummokerhon kädentaitojen antia vuosien varrelta Vieno Kaihovaara: Kahvipussin uusi elämä Emilia Jääskeläisen piirustuksia Tapahtumat Sydän kiittää: savonrantalaisia runoja ja lauluja Askartele kirjasta 12

Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat:

Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat: 1. TOIMINTA-AJATUS Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat: Kirjojen ja muun aineiston lainaaminen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunginkirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2013

Savonlinnan kaupunginkirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2013 Savonlinnan kaupunginkirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1. TOIMINTA-AJATUS Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunginkirjasto 2009

Savonlinnan kaupunginkirjasto 2009 Savonlinnan kaupunginkirjasto 2009 1. TOIMINTA-AJATUS Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat:

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat:

Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat: 1. TOIMINTA-AJATUS Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat: Kirjojen ja muun aineiston lainaaminen

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat:

Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat: 1. TOIMINTA-AJATUS Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat: Kirjojen ja muun aineiston lainaaminen

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunginkirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2014

Savonlinnan kaupunginkirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2014 Savonlinnan kaupunginkirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 1. TOIMINTA-AJATUS Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin

Lisätiedot

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Tämä on pääkirjasto. Kokkolassa on myös lähikirjastoja: Koivuhaan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kirjastot. Keskussairaalassa on laitoskirjasto, joka on potilaiden

Lisätiedot

Elämäniloa ja sivistystä. Lahden kaupunginkirjasto maakuntakirjasto

Elämäniloa ja sivistystä. Lahden kaupunginkirjasto maakuntakirjasto Elämäniloa ja sivistystä Lahden kaupunginkirjasto maakuntakirjasto Elämäniloa ja sivistystä Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden hankkia tietoa ja elämyksiä. Toimintamme edistää luku-, kirjallisuus-

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 Kuopion uusin kirjastoauto Aulis aloitti ajot vuoden 2013 alussa (Kuva: Jouni Nykänen) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 LAPIN ELY-KESKUS Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Kirjastoverkko ja sen muutokset Kuva: Hilkka Heikkinen. Lapin kunnissa oli vuonna 2012 yhteensä 43 kirjastoa, joista

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Salon kaupunginkirjasto

Salon kaupunginkirjasto Salon kaupunginkirjasto Kirjasto palvelee Kirjastopalvelut ovat kasvaneet perinteistä lainaus- ja palautustoimintaa monipuolisemmiksi. Salon kaupunginkirjasto tarjoaa aineistoa tiedonnälkään ja viihtymiseen,

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Savonlinnan uusi kirjastorakennus nousee harjakorkeuteen. (kuvat: Tapani Boman) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Oiva kirjastot Alavus Töysä - Ähtäri RAPORTTI OIVA KIRJASTOJEN VARASTOINTI- PROJEKTISTA

Oiva kirjastot Alavus Töysä - Ähtäri RAPORTTI OIVA KIRJASTOJEN VARASTOINTI- PROJEKTISTA Oiva kirjastot Alavus Töysä - Ähtäri RAPORTTI OIVA KIRJASTOJEN VARASTOINTI- PROJEKTISTA ajalla 2.5. 16.11.2008 SISÄLLYS 1. LÄHTÖTILANNE. 3 2. TAVOITTEET... 4 3. TOTEUTUS... 5 4. ARVIOINTIA. 6 LIITE Varastointi-

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (6) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu kaikkiin muihin maakuntakirjastoihin

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Kirjaston tilastot 2004 Kävijät vuonna 2004...1 Lainaus 2004...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2004...4 Kirjojen lainaus 2004...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 Vihdin kunnankirjaston vuosi 2012 oli toiminnallisesti erittäin hyvä. Keskimäärin hyvin pienellä henkilöstöresurssilla ja jo useamman vuoden samana pysyneellä

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 POHJANMAAN ELY-KESKUS Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa Seinäjoen kirjaston uudisosa

Lisätiedot

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Aija Laine Suunnittelija Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto / Helsingin kaupunginkirjasto 040 168 2636 aija.laine@turku.fi Taustaa

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9.

PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9. PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa Maija Kanerva Kirjastotoimen apulaisjohtaja Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9.2007 PIKI-YHTEISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat KESKI-PIRKANMAAN TE- TOIMISTO Asiakaspalvelu klo 9-15.45 poikkeuksena Ikaalisten yhteispalvelupiste, asiakaspalvelu klo 10-12 ja 13-15. HUOM! ks. lounastuntien sulkuajat toimipaikoittain! Virkailijoiden

Lisätiedot

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Dia 1 Yleensä ajatellaan, että kirjastojen mediakasvatuksen kohteena ovat lapset ja nuoret ja heidän opettajansa.

Lisätiedot

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite Kaikkien kirjasto Näin käytät kirjastoa Selkoesite Kaikkien kirjasto Tämä esite on julkaistu osana Kaikkien kirjasto -kampanjaa. Kampanjan toteuttavat Selkokeskus, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Suomen

Lisätiedot

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto Johdannoksi Ei riitä, että kirjastolla on hyvät kokoelmat. Lisäksi asiakkaiden tulisi löytää niiden luo.

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ ELOKUU 2012 UUDENMAAN ELY-KESKUS Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Kauniasten kirjasto oli Etelä-Suomen laadukkaimpia vuonna 2011 (kuvaaja: Kaunaisten kirjasto) Tässä yhteenvedossa esitetään

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

- 1 - MÄNTYHARJUN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

- 1 - MÄNTYHARJUN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA - 1 - MÄNTYHARJUN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on aineiston hankinnan, varastoinnin ja poiston työkalu, joka päivitetään vuosittain. Kokoelmapolitiikan käytännön toteutukseen vaikuttaa

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Liite 1 Palvelutuoteluettelo 2011 Hyvinvointilautakunta Kirjastopalvelut Tuote yksikkö hinta määrä yht. Kirjaston peruspalvelut Kirjastopalvelut 1 249 550.00

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Minun ja sinun. - meidän kirjastomme. Sisältää ETUKUPONKEJA kirjaston palveluihin, katso s.6!

Minun ja sinun. - meidän kirjastomme. Sisältää ETUKUPONKEJA kirjaston palveluihin, katso s.6! Minun ja sinun - meidän kirjastomme Sisältää ETUKUPONKEJA kirjaston palveluihin, katso s.6! Minun ja sinun 2 meidän kirjastomme Kokemuksia, ideoita ja tunteita Kirjastossa on säpinää ja hiljaisuutta, vanhoja

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Tietoa Hämeenlinnasta Asukkaita n. 68 000 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola (3500),

Lisätiedot

Lapin yleiset kirjastot 2014

Lapin yleiset kirjastot 2014 Lapin yleiset kirjastot 2014 Toimintakatsaus Kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 3/2015 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista Kirjastoverkkopalvelut Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista 2008 ASIAKASKYSELY KANSALLISISTA KIRJASTOVERKKOPALVELUISTA 1. Kirjastosektori ( Mitä kirjastosektoria edustat ) 2. Työtehtävä

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO 2015 voimassa 1.2.alkaen

VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO 2015 voimassa 1.2.alkaen SAVONLINNA VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO 2015 voimassa 1.2.alkaen Jäähalli Kaupungin koulut ja päiväkodit Muut koulut sis.alv 26,50 /h 60,00 /h Jääurheilua harrastavat seurat : 1.9.-31.3. 45,50 /h Juniorit

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut

Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut Salla Palmi-Felin Johtava informaatikko, Media- ja musiikkipalvelut Lastukirjastot.fi Palvelua kaikenikäisille Ketkä opastavat?

Lisätiedot

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Lokakuu 2015 Huittisten kaupunginkirjastoon kuuluvat Huittisten pääkirjasto ja Vampulan kirjasto. Huittisten kaupunginkirjasto kuuluu Satakirjastoihin. Satakirjastoihin

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Alakouluja on 4, yläkoulu ja lukio. Lisäksi kaupungissa toimii työväenopisto, kuvataidekoulu, musiikkikoulu ja tanssiopisto.

Alakouluja on 4, yläkoulu ja lukio. Lisäksi kaupungissa toimii työväenopisto, kuvataidekoulu, musiikkikoulu ja tanssiopisto. Kirjastoryhmä KARKKILAN KIRJASTOTOIMEN ARVIOINTI 3.10.2010 Laatija: Sivistystoimentarkastaja Kristiina Kontiainen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 1 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala 2 18.11.2010

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin ELO-tavoitteiden saavuttamiseksi Digitaaliset palvelut ja kopase.fi Etelä- Savossa lyhyt tilannekuva Marjaana Kivelä,

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Kirjaston talous 2013-2014

Kirjaston talous 2013-2014 Asukkaita 41 640 1.1.2013 182 072 180 225 Tunnusluvut 2014 Sarake1 Lainat 2 995 623 Lainat/as 16,45 Käynnit 1 858 898 Käynnit/as 10,21 Verkkokäynnit (laskennallinen) 1 756 251 Nettomenot 10 892 435 Nettomenot/as

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Jaakko Suvala Kuopion kaupunginkirjasto Pohjois-Savon maakuntakirjasto Vuoden 2011 toimintaa Vuosi 2011 oli Kuopion palvelualueuudistuksen ensimmäinen vuosi. Palvelualueuudistuksen

Lisätiedot

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 Tasapainotusohjelman tekstiosa Palveluverkko rationalisoidaan SIVISTYSTOIMI brutto netto Punkaharjun ja Punkasalmen koulujen

Lisätiedot

Mihin kaikkeen yhteistyö voi kaatua? Monipalvelujen järjestämisen haasteita kirjastoautoympäristössä Pekka Suhonen / Leppävirran kunnankirjasto

Mihin kaikkeen yhteistyö voi kaatua? Monipalvelujen järjestämisen haasteita kirjastoautoympäristössä Pekka Suhonen / Leppävirran kunnankirjasto Mihin kaikkeen yhteistyö voi kaatua? Monipalvelujen järjestämisen haasteita kirjastoautoympäristössä Pekka Suhonen / Leppävirran kunnankirjasto Monipalvelut Leppävirran kirjastoautossa Leppävirralla kirjastoauton

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

LUENNOT TAPAHTUMAT OPINTOMATKAT

LUENNOT TAPAHTUMAT OPINTOMATKAT syksy 2013 LUENNOT TAPAHTUMAT OPINTOMATKAT LUENNOT 111000 IKÄ JA RAVINTO ke 10.15-12.45, 11.9. ravitsemustietelijä, personal trainer Anu Kosonen, 5 111002 TAIKINASTA TERÄKSEKSI - KROPPAREMONTTI KIIREISEEN

Lisätiedot

10.11.2013. Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain. Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi. Väestö

10.11.2013. Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain. Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi. Väestö 1.11.13 Tilastoja ja aikasarjoja 3-1 suuralueittain Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi Väestö 1 1.11.13 Väestö suuralueittain 5 3 1 1, Väestö suuralueittain, suhteellinen muutos

Lisätiedot

Kirjasto Seinäjoella 150 vuotta

Kirjasto Seinäjoella 150 vuotta Kirjasto Seinäjoella 150 vuotta Juhlavuoden ohjelma pääkirjastossa syksyllä 2015 Muutokset ovat mahdollisia, seuraa kirjaston kotisivuja. Seinäjoen kaupunginkirjasto, Alvar Aallon katu 14, SEINÄJOKI Cosplayn

Lisätiedot

HEIKKI HELLMAN Arkistoluettelo

HEIKKI HELLMAN Arkistoluettelo HEIKKI HELLMAN Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Johtaminen ja hallinto Aa Talous Aaa Kustannuspaikkalaskelmat 1 Aab Artikkelioikeusmaksut 3 Ab Tutkimukset, selvitykset ja kyselyt 4 HEIKKI HELLMANIN ARKISTO

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT... 4 3 NYKYISET

Lisätiedot

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Yleisten kirjastojen neuvosto Inkeri Näätsaari 8.10.2012 Palaute, asiakaskyselyt, käyttäjätutkimukset Asiakaspalveluhenkilökunnan kokemukset

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

Yhteistyö on voimaa Kirjastojen ja museoiden yhteistyö ja hyvät käytännöt Tietokeskus Vellamossa Kotkassa

Yhteistyö on voimaa Kirjastojen ja museoiden yhteistyö ja hyvät käytännöt Tietokeskus Vellamossa Kotkassa Yhteistyö on voimaa Kirjastojen ja museoiden yhteistyö ja hyvät käytännöt Tietokeskus Vellamossa Kotkassa Eeva Savolainen, Kymenlaakson amk (31.12.2010 saakka) Olipa kerran Idea v. 2001 KyAMK:n kirjaston

Lisätiedot

TSL:n Itä-Savon opintojärjestö ry TOIMINTAKERTOMUS 1/7 Olavinkatu 60 A 45 57100 Savonlinna TSL:N ITÄ-SAVON OPINTOJÄRJESTÖ RY

TSL:n Itä-Savon opintojärjestö ry TOIMINTAKERTOMUS 1/7 Olavinkatu 60 A 45 57100 Savonlinna TSL:N ITÄ-SAVON OPINTOJÄRJESTÖ RY TSL:n Itä-Savon opintojärjestö ry TOIMINTAKERTOMUS 1/7 TSL:N ITÄ-SAVON OPINTOJÄRJESTÖ RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TSL:n Itä-Savon opintojärjestö ry TOIMINTAKERTOMUS 2/7 TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA

Lisätiedot

Hei, mä lainaisin sellasen ipadin ja miten tähän päästiin kokemuksia JYKin Sähköisen kirjan teknologia hankkeesta.

Hei, mä lainaisin sellasen ipadin ja miten tähän päästiin kokemuksia JYKin Sähköisen kirjan teknologia hankkeesta. Hei, mä lainaisin sellasen ipadin ja miten tähän päästiin kokemuksia JYKin Sähköisen kirjan teknologia hankkeesta. Informaatikko Nina Kivinen / E-kirjat - uusi luku STKS:n e-kirjaseminaari pe 25.10.2013

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Ko u v o l a n. Kyytiin Kouvolassa. Kaupunginkirjasto. maakuntakirjasto

Ko u v o l a n. Kyytiin Kouvolassa. Kaupunginkirjasto. maakuntakirjasto Kyytiin Kouvolassa Ko u v o l a n Kaupunginkirjasto maakuntakirjasto Toimipisteet Kouvolan pääkirjasto Salpausselänkatu 33, PL 33 45100 KOUVOLA puh. lainaus/palautus/uusinta 020 615 5232 ja 020 615 6106

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut Tilastokatsaus 2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2011 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilötyövuodet...3 Talous...3 Aineistoniteiden määrä...4 Aineistoniteiden

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Kirjasto-opas. suomeksi. Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin

Kirjasto-opas. suomeksi. Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin Kirjasto-opas suomeksi Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin Kirjastoista lainaat ilmaiseksi kirjoja, elokuvia, musiikkia, aikakauslehtiä ja tv-pelejä. Järjestämme muun muassa kirjailijavierailuja, satutunteja,

Lisätiedot

kirjastot biblioteken libraries Vaski-askelmerkit kirjoja kulttuuria kohtaamisia

kirjastot biblioteken libraries Vaski-askelmerkit kirjoja kulttuuria kohtaamisia kirjastot biblioteken libraries Vaski-askelmerkit kirjoja kulttuuria kohtaamisia 2 Vaski-kirjastot yhdellä kortilla Voit asioida kaikissa Vaski-kirjastoissa samalla kortilla. Käytössäsi on entistä laajemmat

Lisätiedot

Kirjastojen käyttäjäkysely arvioinnin työvälineenä Turussa

Kirjastojen käyttäjäkysely arvioinnin työvälineenä Turussa Kirjastojen käyttäjäkysely arvioinnin työvälineenä Turussa Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 28.11.2013 Ulla-Maija Maunu Turun kaupunginkirjasto Turun kaupunginkirjasto lukuina: - Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 23/2015 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO

PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO Hyvä kirjasto elävä alue Mikkeli 13.11.2012 13.11.2012 Kirjastotoimenjohtaja Eila Ainali 1 Kirja pienen kirjaston tarpeisiin - viime vuoden urakkana oli kirja 13.11.2012

Lisätiedot

Päivitys 2011. Jyväskylän kaupunginkirjasto

Päivitys 2011. Jyväskylän kaupunginkirjasto Päivitys 2011 Jyväskylän kaupunginkirjasto Lähtökohtia Maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet päivitetty 2004 Työryhmä: Johanna Vesterinen, Raila Junnila, Hanna Martikainen, Leena Kruuti, Kyösti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 ITÄ-SUOMEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS IISALMESSA Kokouksen osanottajia Olvin panimomuseossa Pidettiin 7.3.2012 Iisalmessa vuosikokous, kuten toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009:

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009: MTK- Kerimäki Toimintakertomus 2009 Hyvä Jäsenemme! MTK-Kerimäen tuottajayhdistyksen johtokunta päätti toimittaa vuoden 2009 toimintakertomuksen kaikille jäsenilleen. Yhdistyksen toiminta oli vuonna 2009

Lisätiedot

4 Opiskelutyyppi tällä hetkellä: oppilaitos, linja, vuosikurssi. 6 Tulevaisuuden suunnitelmasi ja tavoitteesi opiskelussa

4 Opiskelutyyppi tällä hetkellä: oppilaitos, linja, vuosikurssi. 6 Tulevaisuuden suunnitelmasi ja tavoitteesi opiskelussa AIKUISEN OPPIJAN MUOTOKUVA YLEISEN KIRJASTON TIETOPUOLISTEN PALVELUJEN KÄYTTÄJÄNÄ: Syventävä tutkimus teemahaastattelumenetelmällä Teemahaastattelurunko 4.8.2000 I Haastateltavan taustatiedot 1 Syntymävuosi

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2016 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet

Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 15.11.2011 Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet Johdanto ja yleiset valintaperiaatteet Keski-Suomen maakuntakirjastoalue

Lisätiedot