Tieto- ja vies,ntäteknologia kieltenopetuksessa nyt ja tulevaisuudessa. Juha Jalkanen Jyväskylän yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieto- ja vies,ntäteknologia kieltenopetuksessa nyt ja tulevaisuudessa. Juha Jalkanen Jyväskylän yliopisto"

Transkriptio

1 Tieto- ja vies,ntäteknologia kieltenopetuksessa nyt ja tulevaisuudessa Juha Jalkanen Jyväskylän yliopisto

2 Taustaa ja tulokulmia Opetuksen kehi:äminen Opetus Tutkimus Tulevaisuuden kieltenopetus ja tvt

3 KIELTENOPETUS = KONTEKSTI, JOSSA TOIMITAAN TIETO VIESTINTÄ TEKNOLOGIA TIEDONHAKU VUOROVAIKUTUS DIGINATIIVIT NYT JA TULEVAISUUDESSA = AJALLINEN PERSPEKTIIVI

4 Taustalla laajempi yhteiskunnallinen murros Aja$elutapa 1 Ennakoitavuus Materiaalisuus Yksilön,edot ja taidot Tieto ins2tuu2oissa Kontrolli Kertaluonteisuus Monomodaalisuus Teknologialla välinearvo Aja$elutapa 2 Ennakoima$omuus Immateriaalisuus Yhteisön,edot ja taidot Tieto yksilöillä Avoimuus Jatkuvuus Mul,modaalisuus Teknologia toimintakul$uurina Teollinen yhteiskunta Tietoyhteiskunta Lankshear & Knobel (2006)

5 Strateginen tavoite Tieto- ja vies,ntäteknologia lii:yy oleellisena osana koulutukseen, työelämään ja koko yhteiskunnan toimintaan. Tieto- ja vies,ntätekniikkaa hyödyntämällä voidaan tarjota mahdollisuus joustavampiin ja yksilöllisempiin opintoihin ja uudistaa opetusta. Koulutus ja tutkimus vuosina (OKM 2012)

6 Pedagoginen tavoite: monilukutaito Erilaiset diskurssiyhteisöt ja tavat käy:ää kieltä koulussa ja sen ulkopuolella Monikielisyys, monikul:uurisuus, monimediaisuus Lukeminen ja kirjoi:aminen murroksessa (Erstad 2011) Lukeminen: erilaiset tavat päästä 2edon äärelle ja tulkita sitä Kirjoi:aminen: Sisällön tuo:aminen eri medioiden kau$a

7 1 Digina,ivit

8 Käsitykset Tulevien ope:ajien käsityksissä rakentuu kuiluja nuorten ja ope:ajien/aikuisten välille koulun ja vapaa- ajan välille Siltoja pyritään rakentamaan teknologian avulla Samantyyppistä luoki:elua on nähtävissä myös kirjallisuudessa: ne]sukupolvi ym.

9 Nuoret ja teknologia Osallistumisen kul:uuri Pääsy,edon äärelle Vies,nnän mahdollisuudet Sisällön tuo:aminen Erstad 2010

10 Vies,nnän mahdollisuudet Osallistumisen kul:uuri Henkilökohtaiset, koko ryhmälle 26% 23% Uu,set, YouTube videot, muut Link Ohjeet Kommen,t Kysymykset Keskustelu 11% 7% 33% Lifecas,ng Language Course Communica,on Kommen,t Kielellä leiki:ely Vitsit Kysymykset ja vastaukset Ajankohtaiset aiheet digitaalinen elämä Arkipäivä (n=606) Jalkanen & Vaarala 2012

11 Pääsy,edon äärelle T1: Vielä kysymys, missä on Puuppola? S6: Jyväskylässä T1: Puuppola on Jyväskylästä vähän matkaa pohjoiseen. Kuinkas monta kilometriä, oisko se tuota - - (S6 kirjoi:aa Puuppolan hakusanaksi Googleen) S6: Kaksitoista T1: Kaksitoista. Mistäs te sen,edä:e? Aa, Wikipediakin,etää Puuppolan. Litola 2013, Blin & Jalkanen 2013

12 Sisällön tuo:aminen Jalkanen & Vaarala (2013)

13 Kaikkiallistunut teknologia yliopisto- opiskelijoiden oppimisen maisemassa Missä? Arjen hallinta Vies,ntä Millä kielillä? Milloin? Viihde Opiskelu Kenen kanssa? Jalkanen & Taalas (2013)

14 Käytänteet ja mediavalinnat Kanne:ava,etokone koulutehtävien teko (word, powerpoint, op,ma, moodi) sosiaalinen media musiikin kuuntelu sanakirjan käy:ö,edonhaku leh,en lukeminen bussi- ja juna- aikataulujen etsiminen telkkarin katsominen kar:ojen etsiminen vaateostokset junalippujen osto laskujen maksu Älypuhelin aikataulujen katsominen suunnistaminen erilaisiin paikkoihin musiikin kuunteleminen,edon etsiminen Nainen, hum- tdk (kirjallisuus), 2009 Jalkanen & Taalas 2013

15 Ajallinen muutos JY (2012) ToLP (9. lk, 2006) Facebook Chat, Mese, online- yhteisöt Sähköpos, Pelisivustot Youtube Urheilu- /harrastussivustot Verkkolehdet ja uu,set Sähköpos,, Skype Google Hakukoneet Jalkanen & Taalas (2013), Luukka et al. (2008)

16 2 Tiedonhaku

17 Tiedonhaun haasteet Opiskelijoiden,edonhaun taidot puu:eellisia (Kiili 2012) Tiedonhaun tehtävät tehtävät, joissa haetaan,etoa Tiedonhaun opetus vaiheiste:una prosessina Mitä on tarkoitus hakea ja miksi? Mistä haetaan? Miten käsitellään ja arvioidaan? Tiedonhaku eri kielillä (esim. Vaarala & Jalkanen 2010) Suomi äidinkielenä ja toisena kielenä, vieraat kielet

18 3 Vuorovaikutus

19 Mitä on oikea vuorovaikutus? Tulevien ope:ajien käsityksissä teknologia vs. vuorovaikutus blogit, kielisalkut, oppimispäiväkirjat, ulkomaalaiset kaverit, skype- keskustelut, ystävyys- luokka à Käsitys vuorovaikutuksesta ja vies,nnästä? Sosiaalisten prosessien tunnistaminen ja tukeminen teknologian avulla

20 S1: Tiedätkö Tommi Mäkinen S2: Tiedän joo mu:a - - autourheilija S1: Lalliajaja S3: Mitä se - - S2: Lalli aa S1: Lalli S3: Tommi Mäkinen (googlaa) odota - - aa ralli niin. Litola 2013, Blin & Jalkanen 2013

21 Monimediaisen pedagogiikan kehi:ämisen haasteita Perinteinen opetus Ope:aja usein toimijana Uusi opetus, oppiminen, ympäristö Mitä uu:a? Tämä toimii Mikä oikeastaan toimii? Mitä tavoitellaan? Onko oppiminen sitä, e:ä jokin menee jakeluun? Erilaiset käsitykset

22 Pedagoginen kehi:äminen Materiaalit Käsitykset Käytänteet Fullan 2006

23 Käsitykset Kirjaton koulu oi aikoja sooru :20 On kyllä taas aivan naurettava idea. Rajoittaa oppilaiden, siis nuorten lasten, oppimista istuttamalla heidät tietokoneen ääreen sekä kotona että koulussa. Eiköhän sitä harrasteta tarpeeksi jo vapaa-ajalla. Enpä ole koskaan kuullut että lasten tietotekniikkataidot olisivat jotenkin vajavaisia. Entäpä jos tarvitseekni tehdä läksyt vaikka viikonloppureissulla isovanhempien luona, mökillä tms? Pitää tulostella tehtävät mukaan koska kirjaa ei ole, jos kohteessa ei ole nettiä. Pelkkää rahastustahan tämä on. Huomattavasti helpompaa kirjapainoille päivittää joka vuosi pari sivua kirjasta että pitää koulujen tai lukiossa vanhempien ostaa taas uudet kirjat. Jos (siis kun lukiossa) sähköisellä oppimateriaalilla on rajoitettu käyttöikä, joutuu maksamaan taas lisää jos haluaa selata vanhoja kirjoja muistin virkistykseksi. Lapset toki tykkäävät, tietokoneet ovat fantsuja ja silleen. Mutta saadaanko tietokoneilla jotain todellista hyötyä, mitä on tämä haettu interaktiivisuus? Ihmisten välinen puhe (ja taululle piirtäminen) on mielestäni melko interaktiivista puuhaa, ja ihan ilmaista. Kynän ja paperin välinen käyttöliittymä on niin hyvä ja yksinkertainen etten pysty kuvittelemaan tilannetta missä siitä pystyttäisiin kokonaan luopumaan.

24 Pedagogiikka kompleksinen kokonaisuus Designs for learning designs for teaching (Lund & Hauge 2011) Tulkinnat onnistumisesta ja epäonnistumisesta (Jalkanen & Aalto 2013) Toteutuva suunnitelma muokkautuva suunnitelma Häiriö:ömyys merkitysneuvo:elu Miten opetetaan hallitsemaan kompleksista pedagogista kokonaisuu:a? Epävarmuus ja ennustama:omuus Pedagoginen repertuaari ja tulkinnalliset resurssit Epäonnistuminen kehi:ämisen lähtökohtana

25 Yhteenvetoa I Tieto:,edon haku, rakentaminen, arvioin,/ analysoin, à monilukutaito Jatkumot: mitä ennen ja mitä jälkeen? Tuki: millaista tukea opiskelijat tarvitsevat? Asiantun,juus: kuka on asiantun,ja? Kenen,etoa edistetään (vrt.,eto ins,tuu,oissa,eto yksilöillä)? Teknologia: opiskelijoiden mediakäytänteiden syvempi ymmärtäminen Vies,ntä: millaista vuorovaikutusta edellisiin prosesseihin lii:yy?

26 Yhteenvetoa II Kieltenopetus: monimediaisuus ja opiskelijoiden toimijuuden tukeminen Epävarmuuden ja ennakoima:omuuden sietäminen Uuden luominen ja ongelmien ratkominen yhdessä (suunni:elu toteutus arvioin,) Mitä vaiheita voidaan tukea erilaisilla työkaluilla (esim. vies,ntä, havainnollistaminen, dokumentoin,)? Verkostojen ja yksilöllisten oppijanpolkujen rakentumisen tukeminen Rajojen yli:äminen (osaaminen, kurssit, oppiaineet, kielet, kul:uurit)

27 Tärkeimpiä lähteitä Blin, F. & Jalkanen, J. (2013, tulossa). Designing for language learning: agency and languaging in hybrid environments. Apples Journal of Applied Language Studies. Erstad, O. (2010) Educa,ng the Digital Genera,on. Nordic Journal of Digital Literacy, 5 (1), Jalkanen, J. & Taalas, P. (2013). Yliopisto- opiskelijoiden oppimisen maisemat: haasteita ja mahdollisuuksia kielenopetuksen kehi:ämiselle. In AFinLA- e: Soveltavan kieli,eteen tutkimuksia (pp ). AFinLA- e: Soveltavan kieli,eteen tutkimuksia (5). Jyväskylä, Finland: Associa,on Finlandaise de Linguis,que Appliquée. Jalkanen, J., & Vaarala, H. (2013). Digital Texts for Learning Finnish: Shared Resources and Emerging Prac,ces. Language Learning & Technology, 17 (1), Lankshear, C. & Knobel, M. (2006). New Literacies: Everyday Prac:ces and Classroom Learning. Maidenhead: Open University Press. Lund, A. & Hauge, T. E. (2011). Designs for teaching and learning in technology- rich learning environments. Nordic journal of digital literacy, 6 (4), Thomas, M. (2011). Deconstruc:ng digital na:ves: Young people, technology, and the new literacies. New York; London: Routledge.

28 Kiitos. juhajalkanen.wordpress.com kielikampus.jyu.fi

Aikuisten maahanmuuttajien itsenäisen opiskelun tuki ja eriyttämisen apu: www.kotisuomessa.fi

Aikuisten maahanmuuttajien itsenäisen opiskelun tuki ja eriyttämisen apu: www.kotisuomessa.fi Aikuisten maahanmuuttajien itsenäisen opiskelun tuki ja eriyttämisen apu: www.kotisuomessa.fi Sivuston pedagoginen hyödyntäminen S2-opetuksessa Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2. 3.12.2013 Tuija

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Katja Virolainen Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Lisätiedot

Mitä osaaminen on? (Siikaniemi, Saikkonen ja Härkönen 2010)

Mitä osaaminen on? (Siikaniemi, Saikkonen ja Härkönen 2010) Satu Öys)lä Tutkivan oppimisen periaa0eet ja työelämälähtöinen opetus Mitä osaaminen on? (Siikaniemi, Saikkonen ja Härkönen 2010) Tiedot, taidot ja asenteet ovat osaamisessa integroituina Sosiaalises)

Lisätiedot

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE.

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle. KeVät

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Mut ei tää oo hei midsommarista! ruotsin kielen viestinnällinen suullinen harjoittelu yhteistoiminnallisten skeema- ja elaborointitehtävien avulla

Mut ei tää oo hei midsommarista! ruotsin kielen viestinnällinen suullinen harjoittelu yhteistoiminnallisten skeema- ja elaborointitehtävien avulla Mut ei tää oo hei midsommarista! ruotsin kielen viestinnällinen suullinen harjoittelu yhteistoiminnallisten skeema- ja elaborointitehtävien avulla Helsinki 2006 Tutkimuksia 273 Pirjo Harjanne Mut ei tää

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus #uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus Sitra 2015 Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista ISBN 978-951-563-929-5 (nid.) ISBN 978-951-563-928-8 (PDF) www.sitra.fi Julkaisua koskevat tiedustelut: julkaisut@sitra.fi

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Nyt on aika valita esikoululuokka koulunkäynnin vapaaehtoinen, pehmeä alku

Nyt on aika valita esikoululuokka koulunkäynnin vapaaehtoinen, pehmeä alku Ruotsiksi 2015 Nyt on aika valita esikoululuokka koulunkäynnin vapaaehtoinen, pehmeä alku Pienestä on tullut iso. Nyt on aika tulla esikoululaiseksi ja tutustua jännittävään koulumaailmaan. Toivotamme

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Oma kieli kullan kallis

Oma kieli kullan kallis Oma kieli kullan kallis Opas oman äidinkielen opetukseen Sirkku Latomaa (toim.) Opetushallitus ja tekijät Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 978-952-13-3234-0 (nid.) ISBN 978-952-13-3235-7

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa Susanna Pöntinen Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa Publications of the University of Eastern Finland Dissertations

Lisätiedot

THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA

THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA White Paper Series Valkoiset kirjat THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA Kimmo Koskenniemi Krister Lindén Lauri Carlson Martti Vainio Antti Arppe Mietta Lennes

Lisätiedot

SUOMI (O)SAA LUKEA Tietoyhteiskunnan lukutaidot - työryhmän linjaukset

SUOMI (O)SAA LUKEA Tietoyhteiskunnan lukutaidot - työryhmän linjaukset OPETUSMINISTERIÖ SUOMI (O)SAA LUKEA Tietoyhteiskunnan lukutaidot - työryhmän linjaukset 4 : 2000 OPETUSMINISTERIÖN TYÖRYHMIEN MUISTIOITA Promemorior av undervisningsministeriets arbetsgrupper 1 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA

Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA 8.11.2013 Tukiryhmä: Sari Koski-Kotiranta, Jaakko Kurhila, Päivi Pakkanen Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Oma kieli oma mieli OPAS OMAN ÄIDINKIELEN OPPIMISEN TUKEMISEEN

Oma kieli oma mieli OPAS OMAN ÄIDINKIELEN OPPIMISEN TUKEMISEEN Oma kieli oma mieli OPAS OMAN ÄIDINKIELEN OPPIMISEN TUKEMISEEN 2009 SISÄLTÖ Miksi äidinkieli on tärkeä? 3 Kaksi- ja monikielisyys 5 Kielten moninaisuus Suomen vahvuutena 7 Kodin merkitys oman äidinkielen

Lisätiedot

Riippuu vähän et mitä lukee

Riippuu vähän et mitä lukee Riippuu vähän et mitä lukee Urheilullisten poikien suhtautuminen lukemiseen Oulussa keväällä 2013 Kandidaatintutkielma Oulun yliopisto Kulttuuriantropologia 29.5.2013 Mirja Syrjälä Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot