Kunnallinen rahoitusvastuu ongelmat ja mahdollisuudet Näkökulmia terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän kehittämiseen STAS ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnallinen rahoitusvastuu ongelmat ja mahdollisuudet Näkökulmia terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän kehittämiseen STAS ry. 25.9."

Transkriptio

1 Kunnallinen rahoitusvastuu ongelmat ja mahdollisuudet Näkökulmia terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän kehittämiseen STAS ry Liisa-Maria Voipio-Pulkki Hallintoylilääkäri Paras-uudistus hankkeen kehyskriteerit ja työvälineet VALTION TALOUS KUNTIEN TALOUS Kuntien tehtävät VÄESTÖ- KIELI- JA IKÄRAKENNE DEMOKRATIA KUNTIEN HENKILÖSTÖ Hallinta ja ohjaus KUNTA- LAINEN Kuntien rahoitus Kuntien palveluiden organisointi MUUTTO- LIIKE Kuntajaotus GLOBALI- SAATIO KV. KILPAI- LUKYKY ELINKEINOPOLI- TIIKKA JA TYÖLLI- SYYS Kuntien yhteistyö TEKNOLOGIAN KEHITYS TUOTTAVUUS EUROOPAN UNIONI 1

2 7. Kunnan ja valtion selvitysyhteistyö erityisen vaikeassa asemassa olevassa kunnassa (9 ) Kuntarakenteen vahvistaminen Kuntaliitokset ja kunnanosaliitokset Kuntaliitokset (5 ) Kunnilta valtiolle siirrettävät tehtävät Valtion järjestettäväksi ja rahoitettavaksi siirrettävät tehtävät (3) ja valtion rahoitettavaksi siirrettävät kustannukset (3) (8 ) Arto Koski Kunta- ja palvelurakenneuudistus (PARAS) Suunnitteluvelvollisuus eräillä kaupunkiseuduilla Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen sekä palveluiden käyttö kuntarajat ylittäen (7 ) Palvelurakenteen vahvistaminen Kunta tai yhteistoiminta-alue vähintään noin asukasta perusterveydenhuollossa ja siihen kiinteästi liittyvissä sos.toimen tehtävissä (5 ) 4. Palvelurakenteen vahvistaminen Laajan väestöpohjan palvelujen turvaaminen erikoissairaanhoidossa ja kehitysvammahuollossa (6 ) 3. Palvelurakenteen vahvistaminen Kunta tai yhteistoiminta-alue vähintään noin as. ammatillisessa peruskoulutuksessa (5 ) Erityislainsäädäntöä on tulossa: mm. uusi kuntajakolaki Total municipal sector expenditure Estimate for 2009 (external expenditure) Social welfare and health care 50 %, 18,8 mrd. Education and culture 22 %, 8,5 mrd. Other operating expenditure 13 %, 5,1 mrd. Investment expenditure 10 %, 3,9 mrd. Loan repayments 3 %, 1,1 mrd. Other expenditure 2 %, 0,6 mrd. Total 38,0 billion euro 2

3 MILLAISEEN KUNTAJÄRJESTELMÄÄN UUDISTUKSELLA PYRITÄÄN Elinvoimaiset ja toimintakykyiset kunnat, jotka perustuvat riittävän kokoisiin alueisiin tulonmuodostuksen varmistamiseksi, joilla on suora demokraattinen pohja, palveluiden järjestämisvastuu, jotka huolehtivat infrasta ja ympäristöstä ja jotka myös pystyvät kehittämistoimiin. Valta, rahat ja palveluiden järjestämisvastuu mahdollisimman laajasti samoissa käsissä. Kuntarakenteen ja palvelurakenteen välinen suhde Kehittämispotentiaalin ketjuttaminen Arto Koski / Pentti Meklin Palvelut Kaikki kehittämispotentiaali kaikilta tasoilta olisi kerättävä hyvin tarkasti käyttöön! Kuntarakenne Palvelurakenne Aluerakenne Kehittämispotentiaalin kokonaismäärä 3

4 4,5 4,0 3,5 Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate, poistot sekä investoinnit , mrd. (käyvin hinnoin) Vuosikate Poistot Investoinnit, brutto Investoinnit, netto 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet Peruspalveluohjelma Valtion ja kuntien verorahoitus vuonna 2007, mrd. Tilinpäätösten mukaan Valtionosuudet kunnille KUNNAT verotulot 16,3 1,5 7,7 VALTIO, verotulot 36,7 22,7 0,9 14,0 6,1 5,5 Alv ja muut verot Kiinteistövero 2,5 Vero ansiotuloista Yhteisövero Vero pääomatuloista 4

5 Miljardia euroa Tiedosta hyvinvointia Stakestieto Terveydenhuoltomenot (mrd. euroa, vuoden 2006 hinnoin): perustana uusi OECD:n malliin perustuva SHA-järjestelmä 16,0 7,0 % 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 9,5 9,8 9,9 2,8 % 1,2 % 10,2 10,5 2,8 % 2,9 % 10,7 2,1 % 5,6 % 11,3 6,0 % 12,0 12,5 4,3 % 12,8 3,0 % 13,3 3,6 % 13,6 2,3 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto (ml. hammashuolto) Lääkkeet hoitolaitteet ja lääkinnälliset kulutustavarat Muut terveydenhuoltomenot Terveydenhuoltomenojen vuosimuutos Muutoksen trendi 2,0 1,0 % 0, ,0 % Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset kuntakoon mukaan , /as. /as. Manner-Suomi pl. Kainuu Lähde: Tilastokeskus Alle 6000 as. kunnat as. kunnat as. kunnat Yli as. kunnat Kaikki kunnat

6 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Eräiden kaupunkien sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusero maan keskiarvoon 2003 OULU VANTAA HELSINKI TURKU Koko maan keskitaso = 0 ESPOO TAMPERE EUROA asukasta kohti (ikä- ja sukupuolivakioitu) lähde: Stakes/CHESS SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Eräiden kaupunkien sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusero maan keskiarvoon 2003 OULU Johtuu vähäisestä käytöstä VANTAA Johtuu heikosta tuottavuudesta HELSINKI TURKU Johtuu hyvästä tuottavuudesta ESPOO Johtuu runsaasta käytöstä TAMPERE Ero maan keskiarvoon, EUR asukasta kohti (ikä- ja sukupuolivakioitu) Johtuu käytöstä Johtuu tuottavuudesta lähde: Stakes/CHESS 6

7 Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset v Kunnat ja kuntayhtymät Muu sosiaali- ja terv.toimi 8,2 %, 1,41 mrd Hallinto 3,4 %, 0,58 mrd Lasten päivähoito 13,2 % 2,28 mrd Erikoissairaanhoito 29,5 %, 5,09 mrd Lastensuojelun laitos- ja perhehoito + muut lasten ja perheiden palvelut 5,3 %, 0,91 mrd Vanhusten laitospalvelut 5,2 %, 0,89 mrd Kotipalvelu 3,7 %, 0,64 mrd Vammaisten laitospalvelut + vammaisten työllistämistoiminta 2,1 %, 0,36 mrd Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 9,6 %, 1,65 mrd Perusterveydenhuolto 19,8 %, 3,42 mrd Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset 17,23 mrd (=toimintamenot+käyttöomaisuuden poistot+vyörytyserät) Lähde: Tilastokeskus Vaihtoehtoja toimintaorganisaatioksi Seppo Tuomola SEKTORIMALLI TOIMINTOMALLI ELÄMÄNKAARIMALLI Päätöksenteko/johto Päätöksenteko/johto Päätöksenteko/johto HALL.PALV. HALL.PALV. HALL.PALV. SOSIAALI- PALVELUT PERUS- TERVEY- DEN- HUOLTO ERITYIS- PALVE- LUT TUKI- PALVLEUT Ennalta ehkäisy Kotiin annett. palvelut Akuutti sairaala palv. Vast.- ottopalv. Hoivapalvelut Lasten, nuorten ja perheiden palv. Aikuisväestön palv. Vanhuspalvelut Muut palv. TARVERYHMÄMALLI PROSESSIMALLI KUNTAPOHJAINEN MALLI Päätöksenteko/johto Päätöksenteko/johto Päätöksenteko/johto HALL.PALV. HALL.PALV. HALL.PALV. Pitkäaikaispotilaat Somaattiset akuuttipotilaat Mielenterveyspotilaat Vammaiset Kunnan A yksikkö Kunnan B yksikkö Kunnan C yksikkö Kunnan D yksikkö 7

8 Yhteistoiminta-alueiden soteyhtenäisyys (toiminnassa olevat) Tilanne Kaikki sosiaalitoimen tehtävät (6 yt-aluetta, 17 kuntaa) Kaikki sosiaalitoimen tehtävät pl. päivähoito (16 yt-aluetta, 63 kuntaa) Yksittäisiä sosiaalitoimen tehtäviä (14 yt-aluetta, 46 kuntaa) Ei mitään sosiaalitoimen tehtäviä (2 yt-aluetta 5 kuntaa) Palvelutuotanto käynnistyy (1 yt-alue 9 kuntaa) Kainuu (8 kuntaa) Kuntarajat: Tilastokeskus Kyselyn Antti Kuopila kohdejoukkona Manner-Suomen kunnat pl Kainuun hallintokokeiluun Erikoissairaanhoidon rakennemuutos : pois pitkistä vuodeosastohoidoista (index; 1988 = 100, source: STAKES) Koskinen S, Aromaa A, Huttunen J, Teperi J. Health in Finland. Helsinki

9 ERVA-yhteistoimintasopimus ja yhteistoimintaelin Valtuustokausittaiset sopimukset neuvotteluoikeus Yo-sairaalakunta Peruskunta: rahoitusvastuu, verotusoikeus, vos iso kunta Sh-piirin ky > pienet kunnat Yt-alue > Terveyspiirin ky iso kunta pienet kunnat Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus erva tasolla; yhteistoimintaelin valmistelee; piirien toimielimet hyväksyvät; VN:n asetus ja perälauta Kansanterveystyön yhteistyösuunnitelma shp / terveyspiirissä; yhtäpitävät päätökset tai kuntien enemmistö; mukana sosiaalihuolto; Vn:n asetus Erityistason esh: erva-yhteistoimintaelimet valmistelevat, th:n neuvottelukunta tekee ehdotuksen; Stm päättää TH:n neuvottelukunta antaa suosituksia muista erva-tehtävistä Palvelurakenteen muutos Sosiaali- ja terveydenhuoltoalue sairaanhoitopiireiltä siirtyvät tehtävät erityishuoltopiireiltä siirtyvät tehtävät Erityisvastuualue

10 Kuntajakoselvitysten kaksi isoa aaltoa skenaario 3 skenaario 2 skenaario 1 Kuntajakoselvitysten ensimmäinen aalto tähtäimessä yhdistyminen vuosina Kuntajakoselvitysten toinen aalto tähtäimessä yhdistyminen vuosina vuosi Se, mikä kolmesta skenaariosta toteutuu, riippuu ainakin viidestä (5) tekijästä: 1. Kuinka vahvasti Paras etenee valtiovallan, kuntien ja Kuntaliiton yhteisenä uudistusprosessina ? 2. Millaisia kokemuksia saadaan ensimmäisen aallon kuntien yhdistymisen valmistelusta ja toteutuksesta? 3. Kuinka vahvasti kuntien toimintaympäristön muutospaineet alkavat realisoitua lähestyttäessä 2010-lukua? 4. Kuinka paljon alueiden välinen kilpailu kiristyy? 5. Kuinka paljon kunnista löytyy yhteistä tahtoa? Kunnan kehittämisen lähtökohdaksi hyvä elämä Hyvän elämän sisältö Toimintakyky Eläminen Hyvän elämän aineelliset edellytykset Työnteko ja vaurastuminen Hyvän elämän välttämättömät edellytykset Turvallisuus ja peruspalvelut Ihmisten oma vastuu korostuu (epävirallista) Työelämä ratkaisee Julkisen sektorin tehtävä (virallista) Lähde: Antti Hautamäki 10

11 perusterv.h. erik.s.h. Hyvinvointipalvelujen järjestämisen intressi koordinaatisto PTH-ESH- INTEGRAATIO muut kunnan sektorit SOTE-EHEYS terveydenhuolto sosiaalihuolto 21 Kuntalaisten arviot yksityisten palvelujen hoidon laadusta suhteessa vastaavaan kunnalliseen palveluun Yksityistä palvelua käyttäneiden arviot, vastausjakaumat lääkäriasema (n=7594) hammashoito (n=6088) päivähoito (n=372) parempi vanhusten palv.asuminen (n=164) vastaava ei osaa sanoa kotipalvelu (n=335) huonompi vanhusten laitoshoito (n=152) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU / Kuntalaistutkimus 2008 / päivitetty / MPS & AJ 11

12 Yksityistä lääkäriasemaa / hammashoitoa käyttäneiden kuntalaisten arviot vastaavan kunnallisen palvelun hoitamisesta, tärkeydestä ja saavutettavuudesta syksyllä Vastausjakaumat luokittelulla neg. / neutraali / pos. arvio (* LÄÄKÄRIASEMA: HAMMASHOITO: kunn. palvelun hoito Palvelun hoito kunn. palvelun tärkeys Palvelun tärkeys kunn. palvelun saavutettavuus Palvelun saavutettavuus: % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % neg arvio neutr.arvio pos.arvio 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % neg arvio neutr.arvio pos.arvio *) Negatiivinen arvio: vastaava kunnallinen palvelu huonosti hoidettu / ei tärkeä / saavutettavuus huono. Neutraali arvio: vastaava kunnallinen palvelu keskinkertaisesti hoidettu / ei vähän, ei paljon tärkeä / saavutettavuus keskinkertainen. Positiivinen arvio: vastaava kunnallinen palvelu hyvin hoidettu / tärkeä / saavutettavuus hyvä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU / Kuntalaistutkimus 2008 / päivitetty / MPS & AJ Mikä terveydenhuollossa maksaa? Ympärivuorokautinen hoito Varallaolo Uusi teknologia Ajan, paikan ja toimijan valinta 12

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys. Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007

Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys. Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007 Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007 Toukokuu 2008 Esipuhe Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta eli ns. puitelaki

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS

TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS JULKAISU 7/2009 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti keskiviikkona 4.11.2009 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Maakuntakierros Valtakunnallinen aineisto. Kevät 2012

Maakuntakierros Valtakunnallinen aineisto. Kevät 2012 Maakuntakierros Suomen Kuntaliitto Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Mukana toiminnassa ovat myös maakuntaliitot,

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Pekka Ala-Mäenpää Terttu Liesmäki Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Elokuu 2010 Kuntaliitosesiselvitys Alavus ja Töysä 1. JOHDANTO... 3 2. KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 2.1. Laki kunta-

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2016-2017 Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2015 2017 Suomussalmen kunta Suomussalmen kunnan TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2016-2017 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 9.12.2014 Painopaikka Suomussalmen

Lisätiedot

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Sis. arvion Teuvan menestysmahdollisuuksista itsenäisenä kuntana TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat

Lisätiedot

Valtuusto 25.10.2006 78

Valtuusto 25.10.2006 78 Valtuusto 25.10.2006 78 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Palvelustrategian lähtökohdat ja muutokset palvelutarpeissa... 4 2.1. Palvelustrategian tavoitteet ja suhde kunnan muihin ohjelmiin ja talousarvioon...

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys THL 1 THL 2 Sisällysluettelo 1. SELVITYSTEHTÄVÄ... 5 1.1. TAUSTAA... 5 1.2. TOIMEKSIANTO... 6 1.3. SELVITYSTYÖN TAVOITE... 7 2. SELVITYSTYÖN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen Marraskuu 2014 ESIPUHE Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

Peruspalvelujen. tila - raportti 2014. 9/2014 osa I. Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta. Kunnat

Peruspalvelujen. tila - raportti 2014. 9/2014 osa I. Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta. Kunnat Peruspalvelujen tila - raportti 2014 Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta 9/2014 osa I Kunnat Peruspalvelujen tila raportti 2014 Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta I OSA Yhteenveto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksupolitiikan

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksupolitiikan Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2005:10 Sosiaali- ja terveydenhuollon maksupolitiikan ja maksujärjestelmän uudistamista selvittäneen toimikunnan mietintö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki

Lisätiedot

Kuntalaisten kuuleminen

Kuntalaisten kuuleminen Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Kuntalaisten kuuleminen Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari & Jouko Luukkonen 7. - 9.1.2014 Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Laukaa Luhanka Muurame Petäjävesi

Lisätiedot

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke n seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke Yhteistoimintaraportti luonnos 30.10.2008 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ...5 1 JOHDANTO...6 1.1 n seutu toimintaympäristönä... 6 1.2 Yhteistoiminta-alueselvityshankkeen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin arki maaseudulla Tekeviä käsiä ja tietoteknologiaa

Hyvinvoinnin arki maaseudulla Tekeviä käsiä ja tietoteknologiaa 1 Riitta Haverinen ja Katja Ilmarinen (toim.) Hyvinvoinnin arki maaseudulla Tekeviä käsiä ja tietoteknologiaa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2008 2 HYVINVOINNIN ARKI MAASEUDULLA YTR ja

Lisätiedot

Liite 1, Perusturvalautakunta 10.9.2013 101 1. KEURUUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Liite 1, Perusturvalautakunta 10.9.2013 101 1. KEURUUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Liite 1, Perusturvalautakunta 10.9.2013 101 PERUSTURVAJOHTAJAN SELVITYS 10.9.2013 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNEUUDISTUS / JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTI 1. KEURUUN SOSIAALI-

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08 syyskuu september Sisältö Sairaalaviesti 3/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Kuntalaisen Paras. Uudistuvat lähipalvelut

Kuntalaisen Paras. Uudistuvat lähipalvelut Kuntalaisen Paras Uudistuvat lähipalvelut Sisällysluettelo Uudistuvat lähipalvelut kuntalaisen Paras 3 Kuntien väliset erot kasvavat 4 Mitä ovat lähipalvelut? 7 Kuusi tapaa uudistaa lähipalveluja 10 1.

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot