Näön n ongelmien esiintyvyys. ongelmat. ltö. Harriet Finne-Soveri LT, ylilääkäri, Stakes

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näön n ongelmien esiintyvyys. ongelmat. ltö. Harriet Finne-Soveri LT, ylilääkäri, Stakes"

Transkriptio

1 Näön n ongelmien esiintyvyys koti- ja laitosväest estössä sekä näköön n liittyvät ongelmat Harriet Finne-Soveri LT, ylilääkäri, Stakes Jonas Heiska: Sokea 1 Sisält ltö Käsitteiden määrittelyä Vanhuus ja näkö Vanhuspalveluiden asiakkaiden näkökyky laitosasukkailla kotihoidon asiakkailla Yhteenvetoa ja päätelmät Juho Rissanen: Sokea 2 1

2 Sisält ltö Käsitteiden määrittelyä Vanhuus ja näkö Vanhuspalveluiden asiakkaiden näkökyky laitosasukkailla kotihoidon asiakkailla Yhteenvetoa ja päätelmät Juho Rissanen: Sokea 3 Näkökyvyn kyvyn määm ääritys RAIjärjestelmässä Koti- ja laitoshoidossa sama Tarkoitus selvittää näkökyky riittävässä valaistuksessa 4 2

3 Näkökyvyn kyvyn määm ääritys RAIjärjestelmässä Koti- ja laitoshoidossa sama Tarkoitus selvittää näkökyky riittävässä valaistuksessa 5 Näkökykykyky International statistical classification of diseases, injuries and causes of death,, 10th revision (ICD- 10): H54 (9)( ) : visual impairment includes low vision as well as blindness; low vision is defined as visual acuity of less than 6/18, but equal to or better than 3/60, or a corresponding visual field loss to less than 20 degrees in the better eye with best possible correction (ICD-10 visual impairment categories 1 and 2); blindness is defined as visual acuity of less than 3/60, or a corresponding visual field loss to less than 10 degrees in the better eye with best possible correction (ICD-10 visual impairment categories 3, 4 and 5). 6 3

4 Sisält ltö Käsitteiden määrittelyä Vanhuus ja näkö Vanhuspalveluiden asiakkaiden näkökyky laitosasukkailla kotihoidon asiakkailla Yhteenvetoa ja päätelmät Juho Rissanen: Sokea 7 Vanhuus ja näkökykyn kyky Jokaista elettyä 13 vuotta kohti valon tarve kaksinkertaistuu edelliseen nähden. Mitä vanhempi silmä, sen suurempi valomäärä tarvitaan pimeään sopeutuneella silmällä näkemiseen ja pimeästä valoisaan tultaessa "toipuminen" on hitaampaa Linssin / lasiaisen rappeutuminen lisää valon hajontaa. Perifeerinen värinäkö rapautuu Kontrastien erotuskyky heikkenee Seniili mioosi ja verkkokalvon perifeerinen rappeutuminen kaventavat näkökenttää 70 ikävuoteen mennessä 33 % näköhermon pään säikeistä on kadonnut ja näköhermon hermoärsytyksen kulku hidastuu Seniili skotooma kasvaa Hämäränäön heikkeneminen, linssien sameneminen eri tahtiin ja binokuläärisen näön (syvyysnäön) heikkeneminen Linssin puuttuminen (kaihileikkaus) altistaa häikäisylle Iän mukanaan tuovat yleiset kehon muutokset heikentävät tasapainoon liittyviä säätelyjärjestelmiä, jolloin näkökyvyn merkitys korostuu 8 4

5 Näön n huononeminen iäkki kkäällä Osittainen tai täydellinen näön menetys on yhteydessä mm aistiharhoihin (Komeima et al. 2005) depressioon (Rowner and Casten 2002) Toimintakyvyn menetykseen (Rowner and Casten 2002, Klein et al. 2004), falls (Coleman et al. 2004, Klein et al. 2005) ja murtumiin (Klein et al. 2004) Kyseiset ongelmat yhdessä näön menetyksen kanssa vaikeuttavat omatoimista selviytymistä ja kykyä huolehtia muista (olla omaishoitaja) (Stevenson et al. 2004) Institutionalisaation uhka lisääntyy (Klein et al. 2004). Vaikea molemminpuolinen näön menetys lisää kuolemaan johtavien onnettomuuksien riskiä (Lee et al. 2003). 9 Vanhus ja näkökykyn kyky Laitoshoidossa asuvalla 75 + väestöllä 4 x todennäköisemmin huono näkökyky ja 3x todennäköisemmin ERITTÄIN huono näkökyky kuin samanikäisellä avoväestöllä (Klein et al 1996) Laitoshoidossa molempien silmien sokeus jopa 19% (15-29 % riippuen ikäryhmästä) (Tielsch et al NEJM 1995) 10 5

6 Sisält ltö Käsitteiden määrittelyä Vanhuus ja näkö Vanhuspalveluiden asiakkaiden näkökyky laitosasukkailla kotihoidon asiakkailla Yhteenvetoa ja päätelmät Juho Rissanen: Sokea 11 Laitosasukkaiden näkökykykyky Normaali näkön PT:65% VK:54% TK:49% Noin joka toinen on jonkin asteisesti heikkonäköinen inen (D1>0) TK-asuminen Vanhainkoti 0 Näöstä aiheutuva toiminnallinen haitta on joka viidennellä Riittävä Hieman heikentynyt Kohtalaisesti heikentynyt Huomattavasti heikentynyt Ei toiminnallista näkykykyä Palvelutalo Vanhainkoti TK-asuminen Palvelutalo 12 6

7 Normaali näkön PT: 65% KH: 74 % LAH: 84 % Kotihoidon asiakkaiden näkökykykyky Noin joka viides on jonkin asteisesti heikkonäköinen inen (D1>0) Näöstä aiheutuva toiminnallinen haitta on joka 10:nnellä (9%) Riittävä Hieman heikentynyt Kohtalaisesti heikentynyt Huomattavasti heikentynyt Ei toiminnallista näkykykyä Palvelutalo Kotihoito LAH LAH Kotihoito Palvelutalo 13 Kotihoidon asiakkaiden näkökykyn kyky 11 maassa (The Ad-HOC study) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Norway Sweden Finland FIN-New Denmark Iceland The Netherlands UK CZ Germany Italy France 14 7

8 Sisält ltö Käsitteiden määrittelyä Vanhuus ja näkö Vanhuspalveluiden asiakkaiden näkökyky laitosasukkailla kotihoidon asiakkailla Yhteenvetoa ja päätelmät Juho Rissanen: Sokea 15 Laitos: Silmälasien lasien (muun apuv.) käyttö näkökyvyn kyvyn mukaan Silmälasit (muu apuv.) PT:81% VK:63% TK:52% Miltei joka toinen (44 %) jonkin asteisesti heikkonäköisistä on ilman silmälaseja tms. apuvälinettä Silmälasit (muu apuv.) puuttuvat heikkonäköiseltä PT:17 % VK:41 % TK:51 % Riittävä Hieman heikentynyt Kohtalaisesti Huomattavasti Ei heikentynyt heikentynyt toiminnallista näkykykyä Palvelutalo Vanhainkoti TK-asuminen TK-asuminen Vanhainkoti Palvelutalo 16 8

9 Laitos: Silmälasien lasien (muun apuv.) puuttuminen dementian asteen mukaan Dementian aste vaikeutuu TK-asuminen Vanhainkoti Palvelutalo Palvelutalo Vanhainkoti TK-asuminen 17 Laitos: Silmälasien lasien (muun apuv.) puuttuminen dementian asteen mukaan heikkonäköisill isillä Dementian aste vaikeutuu TK-asuminen Vanhainkoti Palvelutalo Palvelutalo Vanhainkoti TK-asuminen 18 9

10 Laitos: Näkökyky N kyky ja seisomatasapaino Seisomatasapaino on normaali sitä harvemmin mitä heikentyneempi on näkökyky 19 Laitos: Näkökyky N kyky ja seisomatasapaino Seisomatasapaino on normaali sitä harvemmin mitä heikentyneempi on näkökyky 20 10

11 Jokin silmäsairaus sairaus kirjattu Laitos: (ikä ka 83v) jokin silmäsairaus 12,6 % Katarakta 5,3 % Diabeettinen retinopatia 0,6 % Glaukooma 6,4 % Silmänpohjan rappeuma 2,0 % Kotihoito (ikä ka 78v) jokin silmäsairaus Katarakta 9,4 % Glaukooma 7,0 % 21 Näköön n liittyvät t tekijät: t: testattu Ikä ja sukupuoli Kognitio (CPS) ja sekavuus (B5) Toimintakyky (ADL) Masennus (DRS) Sosiaalinen aktiivisuus (SES), epävakaat ihmissuhteet Käytösoireet, harhaluulot, aistiharhat Kuulo ja kommunikaatio Onnettomuudet: kaatuilu, murtumat Inaktiivisuus (QI 27) Sitominen Ravitsemus 22 11

12 Heikkonäköisyyteen liittyvät tekijät laitoshoidossa Tekijä Dementian aste Sekavuuden aste Toiminnanvajeen aste (ADL) Sosiaalinen osallistuvuus (SES) Inaktiivisuus (QI 27) Hoidon / avun vastustelu Jokin silmäsairaus Aliravitsemus (BMI>20) Ikä Sukupuoli Riski Luottamusväli , Vahvuudet Laitoshoidon vahvuudet ja kehittämiskohteet Heikkonäköisiä ei sidota useammin kuin muitakaan Kaatuilua ja onnettomuuksia ei esiinny useammin kuin muillakaan Kehittämiskohteet Elämään osallistuminen Silmäsairauksien hoito Asianmukaiset näön apuvälineet 24 12

13 Näköön n liittyvät t tekijät: t: testattu Ikä ja sukupuoli Kognitio (CPS) Toimintakyky (ADL ja IADL) Masennus (DRS) Sosiaalinen aktiivisuus, epävakaat ihmissuhteet, eristyminen yksinäisyys Käytösoireet (vähän), harhaluulot, aistiharhat Kuulo ja kommunikaatio Onnettomuudet: kaatuilu, murtumat Ravitsemus Ympäristön esteettömyys ja valaistus Palvelujen käyttö 25 Heikkonäköisyyteen liittyvät tekijät kotihoidossa Tekijä Riski Luottamusväli Ei IADL vajetta Lievä IADL vaje Vaikea IADL-vaje Huonokuuloisuus Epävarma kävely Mekaanisesti käsitelty ruoka Katarakta Glaukooma Asunnon huono valaistus Ikä Nainen ,

14 Heikkonäköisyyteen isyyteen liittyvät t tekijät kotihoidossa Vahvuudet Kaatuilua tai onnettomuuksia ei useammin kuin muilla Sosiaalista eristymistä ei useammin kuin muilla Ei selkeää viitettä aliravitsemuksesta Kehittämiskohteet Valaistuksen riittämättömyys Itsenäisen selviytymisen tukeminen - suuri IADL avun tarve 27 Sisält ltö Käsitteiden määrittelyä Vanhuus ja näkö Vanhuspalveluiden asiakkaiden näkökyky laitosasukkailla kotihoidon asiakkailla Yhteenvetoa ja päätelmät Juho Rissanen: Sokea 28 14

15 Yhteenvetoa -1 Suomalaisissa vanhuspalveluissa alentunut näkökyky on yleistä. Valtaosa laitosväestöstä potee samanaikaisesti kognition vajetta jolloin hahmotushäiriöiden, virhetulkintojen ja sekavuuden uhka kasvaa. Silmälasien tms. näön apuvälineiden käyttö tuppaa unohtumaan tai niiden käytön merkitystä ei tulla ajatelleeksi 29 Yhteenvetoa -2 Näön alenema ei vaikuta olevan itsenäinen turvallisuutta vaarantava tekijä (hyvä) Heikkonäköisillä on kuitenkin taipumus eristyä sosiaalisen elämän ulkopuolelle laitoksissa ja on epäiltävissä että he syövät muita asukkaita huonommin Kotihoidon asiakkailla valaistusolosuhteisiin panostaminen on erityinen kehittämiskohde 30 15

16 Yhteenvetoa -3 Vanhuspalvelujen päämäärä toimintakyvyn ylläpito kärsimyksen lievittäminen arjessa selviäminen

17 33 17

Ikäihmiset, päihteet, lääkkeet

Ikäihmiset, päihteet, lääkkeet Ikäihmiset, päihteet, lääkkeet Harriet Finne-Soveri, geriatrian dosentti, IIPA, THL Britta Sohlman, FT, erikoissuunnittelija, IIPA, THL Anni Vilkko, VTT,erikoistutkija, IIPA, THL 22.11.2010 Esityksen nimi

Lisätiedot

Näkö ja toimintakyky. Harriet Finne-Soveri LT ylilää. ääkäri Stakes

Näkö ja toimintakyky. Harriet Finne-Soveri LT ylilää. ääkäri Stakes Näkö ja toimintakyky Harriet Finne-Soveri LT ylilää ääkäri Stakes Sisält ltö Pikakertaus vanhuspalveluista Ikä ja näkö Näkökysymykset ja RAI Toimintakyky ja heikkonäköisyys Miten pitää näkö mielessä hoito

Lisätiedot

Pystynkö reagoimaan uusiin tuuliin RAI-tiedolla?

Pystynkö reagoimaan uusiin tuuliin RAI-tiedolla? Pystynkö reagoimaan uusiin tuuliin RAI-tiedolla? Seinäjoki 16.6.2010 Rauha Heikkilä Ikäihmisten palvelut -yksikkö 17.6.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 sisältö RAI; Palvelujen järjestäminen KUNTATASO RAI;

Lisätiedot

EHEÄ ELÄMÄN EHTOO. Tunnista ajoissa OPAS YLEISIMMISTÄ IKÄÄNTYNEEN SILMÄSAIRAUKSISTA ELISA AHO, RAIJA HOLMI, MARJA LAPPALAINEN, KAISA LEPISTÖ

EHEÄ ELÄMÄN EHTOO. Tunnista ajoissa OPAS YLEISIMMISTÄ IKÄÄNTYNEEN SILMÄSAIRAUKSISTA ELISA AHO, RAIJA HOLMI, MARJA LAPPALAINEN, KAISA LEPISTÖ EHEÄ ELÄMÄN EHTOO Tunnista ajoissa OPAS YLEISIMMISTÄ IKÄÄNTYNEEN SILMÄSAIRAUKSISTA ELISA AHO, RAIJA HOLMI, MARJA LAPPALAINEN, KAISA LEPISTÖ Sisällys 5 ALKUSANAT 6 ELÄMÄNLAATU JA NÄKEMINEN 19 GLAUKOOMA

Lisätiedot

EHEÄ ELÄMÄN EHTOO. Tunnista ajoissa OPAS YLEISIMMISTÄ IKÄÄNTYNEEN SILMÄSAIRAUKSISTA ELISA AHO, RAIJA HOLMI, MARJA LAPPALAINEN, KAISA LEPISTÖ

EHEÄ ELÄMÄN EHTOO. Tunnista ajoissa OPAS YLEISIMMISTÄ IKÄÄNTYNEEN SILMÄSAIRAUKSISTA ELISA AHO, RAIJA HOLMI, MARJA LAPPALAINEN, KAISA LEPISTÖ EHEÄ ELÄMÄN EHTOO Tunnista ajoissa OPAS YLEISIMMISTÄ IKÄÄNTYNEEN SILMÄSAIRAUKSISTA ELISA AHO, RAIJA HOLMI, MARJA LAPPALAINEN, KAISA LEPISTÖ Tämän oppaan tarkoitus on antaa tietoa ikääntyneiden yleisimmistä

Lisätiedot

IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUS NÄKÖÖN JA KUULOON aistitoimintojen heikentymisen tunnistaminen ja arviointi sekä ikääntyneen tukeminen

IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUS NÄKÖÖN JA KUULOON aistitoimintojen heikentymisen tunnistaminen ja arviointi sekä ikääntyneen tukeminen IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUS NÄKÖÖN JA KUULOON aistitoimintojen heikentymisen tunnistaminen ja arviointi sekä ikääntyneen tukeminen Kivimäki Taina Gerontologian ja kansanterveyden pro gradu - tutkielma Jyväskylän

Lisätiedot

YLEISTYVÄ SILMÄNPOHJAN IKÄRAPPEUMA

YLEISTYVÄ SILMÄNPOHJAN IKÄRAPPEUMA YLEISTYVÄ SILMÄNPOHJAN IKÄRAPPEUMA Kyselytutkimus Oulussa, Haukiputaalla ja Kiimingissä työskentelevien optikoiden silmänpohjan ikärappeumaan liittyvistä tiedoista, kokemuksista ja toiminnasta Anna Juutinen

Lisätiedot

ONKO NÄKÖVAMMAISUUS TERVEYSRISKI? Näkövammaisten elintavat ja terveys

ONKO NÄKÖVAMMAISUUS TERVEYSRISKI? Näkövammaisten elintavat ja terveys ONKO NÄKÖVAMMAISUUS TERVEYSRISKI? Näkövammaisten elintavat ja terveys Eero Haapala Pro gradu -tutkielma Liikuntalääketiede Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Toukokuu 2010 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Terveystieteiden

Lisätiedot

Tanja Laatikainen. Vanhustenhuollon ammattilaisten kokemuksia vanhusten kotona asumisen vaikeutumisesta ja tukemisesta 16 kunnassa 66/2009

Tanja Laatikainen. Vanhustenhuollon ammattilaisten kokemuksia vanhusten kotona asumisen vaikeutumisesta ja tukemisesta 16 kunnassa 66/2009 Tanja Laatikainen Vanhustenhuollon ammattilaisten kokemuksia vanhusten kotona asumisen vaikeutumisesta ja tukemisesta 16 kunnassa 66/2009 Sosiaali- ja terveysturvan selosteita Kelan tutkimusosasto Tanja

Lisätiedot

Kotihoito houkuttelevaksi työyhteisöksi? Kuntoutumista edistävä ja toimintakykyä ylläpitävä hoitotyö kotihoidossa kunnon motivaatiot asialle

Kotihoito houkuttelevaksi työyhteisöksi? Kuntoutumista edistävä ja toimintakykyä ylläpitävä hoitotyö kotihoidossa kunnon motivaatiot asialle Kotihoito houkuttelevaksi työyhteisöksi? Kuntoutumista edistävä ja toimintakykyä ylläpitävä hoitotyö kotihoidossa kunnon motivaatiot asialle Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö 11.2.2010 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille

JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille Arja Törnroos Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

PALVELUTALOISSA ASUVIEN VANHUSTEN TOIMINTAKYKY Tutkimus palveluasunnoissa asuvien fyysisen, kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn muutoksista

PALVELUTALOISSA ASUVIEN VANHUSTEN TOIMINTAKYKY Tutkimus palveluasunnoissa asuvien fyysisen, kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn muutoksista PALVELUTALOISSA ASUVIEN VANHUSTEN TOIMINTAKYKY Tutkimus palveluasunnoissa asuvien fyysisen, kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn muutoksista ELISA KARJALAINEN Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU

TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Mikael Vilpponen Palvelutalojen valaistus Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

Näönseulontamenetelmien soveltuvuus ikääntyneiden näönseulontaan kotioloissa

Näönseulontamenetelmien soveltuvuus ikääntyneiden näönseulontaan kotioloissa Näönseulontamenetelmien soveltuvuus ikääntyneiden näönseulontaan kotioloissa Optometrian koulutusohjelma, optometristi Opinnäytetyö 13.4.2005 Joveini Lasarov Johanna Manninen Kati Raininko HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon benchmarking RAI-raportti 1/2000 Aiheita 17/2001 Anja Noro, Harriet Finne-Soveri, Magnus Björkgren, Unto Häkkinen, Juha Laine, Pia Vähäkangas, Satu

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevien kotikäyntien merkitys kotona selviytymiselle

Ennaltaehkäisevien kotikäyntien merkitys kotona selviytymiselle OMA KOTI KULLAN KALLIS Ennaltaehkäisevien kotikäyntien merkitys kotona selviytymiselle Sirpa Hypen-Nurminen - Seija Rajala Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu / Lahden ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

RAI tukena turvallisuuden parantamisessa vanhuspalveluissa

RAI tukena turvallisuuden parantamisessa vanhuspalveluissa RAI tukena turvallisuuden parantamisessa vanhuspalveluissa Harriet Finne-Soveri Ikäihmisten palvelut, THL 4.10.2013 Esityksen nimi / Tekijä 1 4.10.2013 Esityksen nimi / Tekijä 2 4.10.2013 Esityksen nimi

Lisätiedot

Muistisairaiden iäkkäiden fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen

Muistisairaiden iäkkäiden fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen Muistisairaiden iäkkäiden fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen Opas palvelukeskuksen käyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma HAMK, syksy 2013 Jessica Nieminen

Lisätiedot

YKSINASUVIEN ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA SOTAVETERAANIEN AVUSTAJATOIMINNASTA

YKSINASUVIEN ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA SOTAVETERAANIEN AVUSTAJATOIMINNASTA YKSINASUVIEN ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA SOTAVETERAANIEN AVUSTAJATOIMINNASTA Marjut Kautto Pro Gradu tutkielma Gerontologia ja kansanterveys Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN ELINOLOSUHTEET NAKKILASSA

IKÄIHMISTEN ELINOLOSUHTEET NAKKILASSA IKÄIHMISTEN ELINOLOSUHTEET NAKKILASSA Helena Raittinen ja Petra Tuominen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Länsi, Pori Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Ikääntyvän näön arviointi -oppaan käytettävyyden arviointi ja parannusehdotukset

Ikääntyvän näön arviointi -oppaan käytettävyyden arviointi ja parannusehdotukset Ikääntyvän näön arviointi -oppaan käytettävyyden arviointi ja parannusehdotukset Optometrian koulutusohjelma, optometristi Opinnäytetyö 30.5.2008 Elina Häyrinen Heini Vartiainen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SUURENNUSLASEJA LAINAAMASSA Seuranta heikkonäköisten apuvälinepalvelun toteutumisesta

SUURENNUSLASEJA LAINAAMASSA Seuranta heikkonäköisten apuvälinepalvelun toteutumisesta SUURENNUSLASEJA LAINAAMASSA Seuranta heikkonäköisten apuvälinepalvelun toteutumisesta Mikael Mustonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Ikääntyneiden suomalaisten ateriointi Ruokapalveluiden seurantaraportti 3

Ikääntyneiden suomalaisten ateriointi Ruokapalveluiden seurantaraportti 3 Helena Aldén-Nieminen Susanna Raulio Satu Männistö Elina Laitalainen Merja Suominen Ritva Prättälä Ikääntyneiden suomalaisten ateriointi Ruokapalveluiden seurantaraportti 3 RAPORTTI 7 2009 Kansanterveyslaitoksen¹,

Lisätiedot

VANHUSTEN KAATUMISIA EHKÄISEVÄT FYSIOTERAPEUTIN SUORITTAMAT KOTIKÄYNNIT TURVAPUHELINASIAKKAILLE

VANHUSTEN KAATUMISIA EHKÄISEVÄT FYSIOTERAPEUTIN SUORITTAMAT KOTIKÄYNNIT TURVAPUHELINASIAKKAILLE VANHUSTEN KAATUMISIA EHKÄISEVÄT FYSIOTERAPEUTIN SUORITTAMAT KOTIKÄYNNIT TURVAPUHELINASIAKKAILLE Suvi Heikkinen Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Fysioterapia Sosiaali, terveys ja liikunta ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät Johanna Eronen Gerontologian ja kansanterveyden

Lisätiedot

EHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT YLI 80-VUOTIAILLE KOTONA ASUVILLE RYMÄTTYLÄLÄISILLE

EHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT YLI 80-VUOTIAILLE KOTONA ASUVILLE RYMÄTTYLÄLÄISILLE Kirsi Kosonen Mervi Kosonen Annika Pääkkönen EHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT YLI 80-VUOTIAILLE KOTONA ASUVILLE RYMÄTTYLÄLÄISILLE Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Marraskuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

KAATUMISVAARAA LISÄÄVÄT LÄÄKKEET

KAATUMISVAARAA LISÄÄVÄT LÄÄKKEET TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 319 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA KAATUMISVAARAA LISÄÄVÄT LÄÄKKEET Porissa toteutettu iäkkäiden monitekijäinen kaatumisten

Lisätiedot

Kaatumistapaturman vaikutukset ikääntyvän kotona selviytymiseen

Kaatumistapaturman vaikutukset ikääntyvän kotona selviytymiseen Sirpa Koukka, Tanja Malinen, Henna Nurkka, Minna Yli-Tokola Kaatumistapaturman vaikutukset ikääntyvän kotona selviytymiseen Tiehallinnon selvityksiä 5/2001 Sirpa Koukka, Tanja Malinen, Henna Nurkka, Minna

Lisätiedot

KODIN MERKITYS MUISTISAIRAUTTA SAIRASTAVALLE MIEHELLE.

KODIN MERKITYS MUISTISAIRAUTTA SAIRASTAVALLE MIEHELLE. KODIN MERKITYS MUISTISAIRAUTTA SAIRASTAVALLE MIEHELLE. Puolison näkökulma. Marianne Kojo Pro gradu-tutkielma Gerontologia ja kansanterveys Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta Terveystieteiden

Lisätiedot