Pystynkö reagoimaan uusiin tuuliin RAI-tiedolla?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pystynkö reagoimaan uusiin tuuliin RAI-tiedolla?"

Transkriptio

1 Pystynkö reagoimaan uusiin tuuliin RAI-tiedolla? Seinäjoki Rauha Heikkilä Ikäihmisten palvelut -yksikkö Esityksen nimi / Tekijä 1

2 sisältö RAI; Palvelujen järjestäminen KUNTATASO RAI; Resurssien allokointi yksiköiden välillä Tulospalkkauksen perusteet ORGANISAATIOTASO RAI; Tarpeet -voimavaravajeet ja voimavarat Miten käytän - RAI-arvioinnista saatavan tiedon hyödyntäminen ASIAKASTASO

3 Ikäihmisten voimavaralähtöinen palvelumalli Tarpeet (voimavaravajeet) Tiedon tarve Neuvonnan ja ohjauksen tarve Yhteisöllisen toiminnan ja tuen tarve Kotiympäristöä koskevat tarpeet Monimuotoinen arkiavun tarpeet Liikkuvuuden mahdollistaminen Taloudelliset tuen tarpeet Omaisten ja läheisten tuen tarpeet Toimintakyvyn ylläpitämisen tarve Pitkäaikaissairauksien hoito Lievät muistipulmat Kohtalainen muistamattomuus Vaikea muistamattomuus I ä k ä s i h m i n e n Voimavaralähtöinen asiakkuus Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoiminta Palvelutarpeen arviointi Hoito- ja palvelusuunnitelma Palveluiden koordinointi Päätös palveluista ja asiakasmaksuista Tarpeenmukainen apu Hyvinvoinnin varhainen tuki Turvapalvelut, kodin muutostyöt, apuvälineet, teknologia Taloudellinen tuki Omais- ja läheistuki Toimintakykyä ylläpitävä arkiapu "Horjuvan mielenterveyden ja päihdeongelman hoito" Muistisairausasiakkaan hoito Monialainen kuntoutus Äkilliset muutokset terveydentilassa Tuen tarve elämän päättyessä Vaativa sairaanhoito "Hoito kuoleman lähestyessä" Esityksen nimi / Tekijä 3

4 Miksi arvioida systemaattisesti? kaikki olennaiset alueet asiakkaasta tarkistetaan (asioiden seulonta) havaittuihin oireisiin ja toimintakyvyn vajeisiin puututaan mahdollisimman nopeasti pohja suunnitelmalliselle hoidolle HYÖTY: asiakkaan tarpeiden mukainen hoito tarkempi tieto tavoitteellinen ja suunnitelmallinen toiminta ja tulosten arviointi Esityksen nimi / Tekijä 4

5 Arvioinnin toteutus Tietolähteet asiakkaan haastattelu ja havainnointi keskustelu muitten hoitoon osallistuvien henkilöiden kanssa (esim. hoitajat, lääkäri, terapeutit jne.) keskustelu asiakkaan omaisten tai läheisten kanssa muut tietolähteet (potilasasiakirjat, kotihoito yms.) Esityksen nimi / Tekijä 5

6 RAI-arvioinnin sisältö Tunnistetiedot, taustatiedot Kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistäminen Fyysisen toimintakyvyn edistäminen Terveydentilaan vaikuttavan toimintakyvyn tukeminen Itsemäärääminen ja sosiaalisen toimintakyvyn voimavarojen tukeminen Esityksen nimi / Tekijä 6

7 RAI-arvioinnin sisältö Tunnistetiedot, taustatiedot Kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistäminen Fyysisen toimintakyvyn edistäminen Terveydentilaan vaikuttavan toimintakyvyn tukeminen Itsemäärääminen ja sosiaalisen toimintakyvyn voimavarojen tukeminen Esityksen nimi / Tekijä 7

8 Kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistäminen Tarpeet (voimavaravajeet) Lievät muistipulmat Kohtalainen muistamattomuus Vaikea muistamattomuus Kotihoidon RAI OSA B1 Muisti B2 Päivittäisiin päätöksiin liittyvät kognitiiviset taidot B 3 Äkillisen sekavuuden merkit Laitoshoidon RAI OSA B1 Tajuttomuus B2 Muisti B3 Muistamiskyky B4 Päivittäisiin päätöksiin liittyvät kognitiiviset taidot B 5 Ajoittaisen sekavuuden/ hajanaisen ajattelun/ heikentyneen valppauden merkit B6 Kognitiivisen tilan muutos Mieliala E1 Masennuksen, ahdistuksen tai surullisuuden merkit E2 Mielialan huononeminen E1 Masennuksen, ahdistuksen tai surullisuuden merkit E2 Mielialan pysyvyys E3 Mielialan muutos Käytösoireet E3 Käyttäytymiseen liittyvät oireet E4 Käyttäytymiseen liittyvien oireiden muutos E4 Käyttäytymiseen liittyvät oireet E5 Käyttäytymiseen liittyvien oireiden muutos Esityksen nimi / Tekijä 8

9 Kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistäminen Tarpeet (voimavaravajeet) Lievät muistipulmat Kohtalainen muistamattomuus Vaikea muistamattomuus Kotihoidon RAI OSA B1 Muisti B2 Päivittäisiin päätöksiin liittyvät kognitiiviset taidot B 3 Äkillisen sekavuuden merkit Laitoshoidon RAI OSA B1 Tajuttomuus B2 Muisti B3 Muistamiskyky B4 Päivittäisiin päätöksiin liittyvät kognitiiviset taidot B 5 Ajoittaisen sekavuuden/ hajanaisen ajattelun/ heikentyneen valppauden merkit B6 Kognitiivisen tilan muutos Mieliala E1 Masennuksen, ahdistuksen tai surullisuuden merkit E2 Mielialan huononeminen E1 Masennuksen, ahdistuksen tai surullisuuden merkit E2 Mielialan pysyvyys E3 Mielialan muutos Käytösoireet E3 Käyttäytymiseen liittyvät oireet E4 Käyttäytymiseen liittyvien oireiden muutos E4 Käyttäytymiseen liittyvät oireet E5 Käyttäytymiseen liittyvien oireiden muutos Esityksen nimi / Tekijä 9

10 OSA B. Kognitiivinen kyky

11

12 RAI-arvioinnin sisältö Tunnistetiedot, taustatiedot Kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistäminen Fyysisen toimintakyvyn edistäminen Terveydentilaan vaikuttavan toimintakyvyn tukeminen Itsemäärääminen ja sosiaalisen toimintakyvyn voimavarojen tukeminen Esityksen nimi / Tekijä 12

13 Tarpeet (voimavaravajeet) Toimintakyvyn ylläpitämisen tarve Fyysisen toimintakyvyn edistäminen Kotihoidon RAI OSA H2 Päivittäisten toimintojen (ADL) suorituskyky liikkuminen vuoteessa siirtyminen liikkuminen kotona liikkuminen kodin ulkopuolella pukeutuminen ruokailu wc:n käyttö henkilökohtainen hygienia kylpeminen P1 Terapiat; fysio-, puhe- ja toimintaterapia Laitoshoidon RAI OSA G1 Päivittäisten toimintojen (ADL) suorituskyky liikkuminen vuoteessa siirtyminen huoneessa kävely käytävällä kävely liikkuminen yksikössä liikkuminen yksikön ulkopuolella pukeutuminen ruokailu wc:n käyttö henkilökohtainen hygienia kylpeminen P1 Terapiat; fysio-, puhe- ja toimintaterapia P3 Hoitajien antama kuntoutus ja ylläpitohoito P4 Liikkumista rajoittavat välineet J1n Terveydentilaa koskevat ongelmat -epävarma kävely Q2 Yleinen muutos hoidon tarpeessa Esityksen nimi / Tekijä 13

14 Osa P. Erityishoidot

15 RAI-arvioinnin sisältö Tunnistetiedot, taustatiedot Kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistäminen Fyysisen toimintakyvyn edistäminen Terveydentilaan vaikuttavan toimintakyvyn tukeminen Itsemäärääminen ja sosiaalisen toimintakyvyn voimavarojen tukeminen Esityksen nimi / Tekijä 15

16 Terveydentilaan vaikuttavan toimintakyvyn tukeminen Tarpeet (voimavaravajeet) Pitkäaikaissairauksien hoito Kotihoidon RAI OSA I1 Virtsan pidätyskyky I2 Apuvälineet I3 Ulosteen pidätyskyky J1 Diagnoosit K1 Ehkäisevä terveydenhoito K2 terveydentilaa koskevia ongelmia K3 terveydentilaa koskevia ongelmia K4 Kipu K5 Kaatuilu K6 Kaatumisen uhka K8 Terveydentilan kuvaajat L1 Paino L2 Ravinnon kulutus M1 Suun terveys N1 Iho-ongelmat N2 Haavaumat N3 Muut hoitoa vaativat iho-ongelmat N4 Aiemmin parantuneet haavat Q Lääkitys Laitoshoidon RAI OSA H1 Pidätyskyvyn luokitus kaikkien työvuorojen aikana a. ulosteen pidätyskyky b. virtsan pidätyskyky H2 Suolen toiminta H3 Apuvälineet ja ohjelmat H4 Muutos virtsanpidätyskyvyssä I1 Diagnoosit I2 Infektiot J1 Terveydentilaa koskevia ongelmia J2 Kivun oireet J3 Kivun sijainti J4 Tapaturmat J5 Terveydentilan vakaus K1 Suun ongelmat K2 Pituus ja paino K3 Painon muutos K4 Ravitsemusongelmat K5 Ravitsemustapa L1 Suun terveys/hampaisto M1 Haavaumat M2 Haavauman tyyppi M3 Parantuneiden haavojen anamneesi O Lääkitys Esityksen nimi / Tekijä 16

17 OSA K. Terveydentila ja ehkäisevä terveydenhoito

18 RAI-arvioinnin sisältö Tunnistetiedot, taustatiedot Kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistäminen Fyysisen toimintakyvyn edistäminen Terveydentilaan vaikuttavan toimintakyvyn tukeminen Itsemäärääminen ja sosiaalisen toimintakyvyn voimavarojen tukeminen Esityksen nimi / Tekijä 18

19 Itsemäärääminen ja sosiaalisen toimintakyvyn voimavarojen tukeminen Tarpeet (voimavaravajeet) Mieliala Lievät muistipulmat Kohtalainen muistamattomuus Vaikea muistamattomuus Käytösoireet Toimintakyvyn ylläpitämisen tarve Kotihoidon RAI A7 Vastuusuhteet C1 Kuulo C2 Ymmärretyksi tuleminen C3 Kyky ymmärtää muita C4 Kommunikaatiokyvyn huononeminen D1 Näkökyky D2 Näköön liittyvät vaikeudet/ rajoitukset F1 Osallistuminen F2 Muutos sosiaalisessa osallistumisessa F3 Eristyminen R1 Osallistuminen arviointiin Pitkäaikaissairauksien hoito Laitoshoidon RAI OSA A7 Vastuusuhteet A8 Muut määräykset C1 Kuulo C2 Kommunikaation apuvälineet C3 Ilmaisutavat C4 Ymmärretyksi tuleminen C5 Puheen selkeys C6 Kyky ymmärtää muita C7 Muutos kommunikaatiossa/kuulossa D1 Näkökyky D2 Näköön liittyvät vaikeudet D3 Näköön liittyvä apuväline F1 aloitekyky ja osallistuminen F2 Epävakaat ihmissuhteet F3 Entiset roolit N1 Hereilläoloaika N2 Keskimääräinen harrasteisiin osallistumisaika N3 Mieluisin harrasteympäristö N4 Mieluisimmat harrasteet N5 Toivoo muutosta päivittäisiin rutiineihin R1 Osallistuminen arvioon Esityksen nimi / Tekijä 19

20 Osa N. Aktiivisuus ja harrastaminen

21 RAI- arviointiin perustuva hoidon ja palvelun suunnittelu prosessimallin mukaan Asiakkaan RAIarviointi Asiakkaan sekä voimavarojen että voimavaravajeiden tunnistaminen Hoidon vaikuttavuuden arviointi; RAI-arviointi: mittareiden ja tunnuslukujen avulla vertailu aikaisempaan Arviointitulosten tunnistaminen mittareiden ja tunnuslukujen avulla: CPS, ADL, IADL, kipu, masennus, BMI, CAPs RAPs Hoidon toteutus Hoidon suunnittelu Esityksen nimi / Tekijä 21

22 Puolivuosittainen arviointi 83-vuotias nainen asunut useamman vuoden vanhainkodissa yleensä mielialaltaan iloinen ja hyväntuulinen pitää musiikista; käy kuoroharjoituksissa sekä laulaa ja hyräilee itsekseen katselee päivittäin TV:tä ottaa aamu- ja iltapäiväunet, nukkuu hyvin yöt (melatoniini) liikkuu rollaattorin avulla jaloissa turvotusta - tukisukat, jalat rasvataan päivittäin hygienian hoidossa tarvitsee apua, inkontinenssivaivaa - vaipat pääruoan syö hyvin, mutta ei välitä makeista jälkiruuista Esityksen nimi / Tekijä 22

23 Mittarit Kognitioasteikko (0-6) CPS=3, kognition keskivaikea heikkeneminen Sosiaalisen aktiivisuuden asteikko (0-6) SES=6, paljon aloitekykyä/sosiaalista osallistumista Päivittäiset toiminnot, hierarkkinen asteikko (0-6) ADLh=2, tarvitsee rajoitetusti apua Kuntoutumista edistävä hoitotyö (0-77) NREHAP=42 Asiakkaan kuntoutumismahdollisuus (0-1) REHABOT=1, kyllä Kipuasteikko (0-3) Pain=1, kipuja harvemmin kuin päivittäin Masennusasteikko (0-14) DRS=0, ei masennusta Painoindeksi (20-25) BMI=26,16 RAPsit Voimavaravajeet akuutti sekavuus (hämmentyy helposti, kognitiivinen tila huonontunut) kognitiivisen kyvyn vaje/dementia (lähimuistissa ongelmia, pitkäaikaisessa muistissa ei) kommunikointikyky (kuulossa lieviä vaikeuksia, ymmärtää yleensä muita) ADL-kuntoutus (rajoitetusti apua siirtymisissä, liikkumisessa, wc:n käytössä, henkilökohtaisessa hygieniassa; runsaasti apua pukeutumisessa) virtsanpidätyskyky ja katetri (taipumus päivittäiseen virtsan pidätyskyvyttömyyteen, hallintakykyä on jonkin verran jäljellä, vaipat) psykososiaalinen hyvinvointi - voimavaroja kohentaa sosiaalista kanssakäyntiä ja hyvinvointia (asettaa omia tavoitteita, samaistuu entisiin rooleihinsa ja elämäntilanteeseensa) ravitsemustila (jättää ruuastaan syömättä 25% tai enemmän) nestetasapaino (diureettilääkitys) painehaavan uhka (aikaisempi painehaava) Esityksen nimi / Tekijä 23

24 Taitotasot Aktiivisen kuntoutuksen asiakkaat Sairaan hoidollista/ lääketieteellistä apua tarvitsevat Muistihäiriöiset/ käytösoireiset asiakkaat Perushoitoa/ hoivaa tarvitsevat asiakkaat Asiakas Monialainen kuntoutus EI Erittäin vaativa hoito EI Erityishoito EI Kliinisesti monimuotoinen EI Kognitiivisten toimintojen heikentyminen EI Käytöshäiriöt EI Heikentynyt fyysinen toimintakyky ADL HOIDOT ADL ADL ADL ADL ADL CA1 0,849 IA1 0,618 BA1 0, PA 4-9 RAA 0,928 SE1 1, SSA 1, CA 4-5 IA 4-5 BA RAB 1,098 SE2 1, SSB 1, RAC 1,255 SE3 1, SSC 1, CB RAD 1,635 MASENNUS MASENNUS MASENNUS CA2 CB1 CB2 CC1 CC2 0,941 1,015 1,056 1,155 1,216 HOITAJAN ANTAMA KUNTOUTUS IA2 0,723 HOITAJAN ANTAMA KUNTOUTUS BA2 0, PB IB1 0,839 BB1 0, IB 6-10 BB 9-10 PC RUG-III/LTC_34 luokitus CC HOITAJAN ANTAMA KUNTOUTUS IB2 0,942 HOITAJAN ANTAMA KUNTOUTUS BB2 0, PD PE PA1 0,433 HOITAJAN ANTAMA KUNTOUTUS PA2 0,710 PB1 0,732 HOITAJAN ANTAMA KUNTOUTUS PB2 0,824 PC1 0,886 HOITAJAN ANTAMA KUNTOUTUS PC2 0,932 PD1 0,981 HOITAJAN ANTAMA KUNTOUTUS PD2 1,036 PE1 1,069 HOITAJAN ANTAMA KUNTOUTUS PE2 1, Esityksen nimi / Tekijä 24

25 Mittarit Kognitioasteikko (0-6) CPS=3, kognition keskivaikea heikkeneminen Sosiaalisen aktiivisuuden asteikko (0-6) SES=6, paljon aloitekykyä/sosiaalista osallistumista Päivittäiset toiminnot, hierarkkinen asteikko (0-6) ADLh=2, tarvitsee rajoitetusti apua Kuntoutumista edistävä hoitotyö (0-77) NREHAP=42 Asiakkaan kuntoutumismahdollisuus (0-1) REHABOT=1, kyllä Kipuasteikko (0-3) Pain=1, kipuja harvemmin kuin päivittäin Masennusasteikko (0-14) DRS=0, ei masennusta Painoindeksi (20-25) BMI=26, Esityksen nimi / Tekijä 25

26 Älyllistä toimintakykyä kuvaava CPS kognitioasteikko_6 kohtalaisesti heikentynyt päätöksentekokyky Asiakas tulee ymmärretyksi lähimuistissa muistiongelmia Ei ole tajuton EI (0) Tajunnan taso On tajuton, Kyllä (1) Ei vakavasti häiriintynyt (0-2) Vakavasti häiriintynyt (3) Päätöksentekokyky 0 Häiriöitä - Päätöksentekokyky: Alentunut=1-2 - Ymmärretyksi tuleminen: Alentunut=1-3 - Lähimuisti: Muistiongelmia= tai 3 Vakavia häiriöitä - Päätöksenteko: kohtalaisesti alentunut=2 - Ymmärretyksi tuleminen: Joskus/Ei koskaan= Syö itse EI (0-3) Kyky syödä Syötettävä Kyllä (4) 1 0 Ei kognitiivista häiriötä 1 Rajatilainen kognitiivinen häiriö 2 Kognition lievä heikkeneminen 3 Kognition keskivaikea heikkeneminen 4 Kognition keskivaikea - vaikea heikkeneminen 5 Kognition vaikea heikkeneminen 6 Kognition erittäin vaikea heikkeneminen Esityksen nimi / Tekijä 26

27 Mittarit Kognitioasteikko (0-6) CPS=3, kognition keskivaikea heikkeneminen Sosiaalisen aktiivisuuden asteikko (0-6) SES=6, paljon aloitekykyä/sosiaalista osallistumista Päivittäiset toiminnot, hierarkkinen asteikko (0-6) ADLh=2, tarvitsee rajoitetusti apua Kuntoutumista edistävä hoitotyö (0-77) NREHAP=42 Asiakkaan kuntoutumismahdollisuus (0-1) REHABOT=1, kyllä Kipuasteikko (0-3) Pain=1, kipuja harvemmin kuin päivittäin Masennusasteikko (0-14) DRS=0, ei masennusta Painoindeksi (20-25) BMI=26, Esityksen nimi / Tekijä 27

28 Fyysistä toimintakykyä kuvaava ADL, hierarkkinen asteikko _6 henkilökohtainen hygienia - tarvitsee rajoitetusti apua Asiakas wc:n käyttö - tarvitsee rajoitetusti apua yksikössä liikkuminen - tarvitsee rajoitetusti apua ruokailu - ohjauksen tarvetta EI EI Täysin autettava ruokailussa tai yksikössä liikkumisessa Täysin autettava henkilökohtaisessa hygieniassa wc:n käytössä yksikössä liikkumisessa ruokailussa KYLLÄ KYLLÄ EI Tarvitsee runsaasti apua ruokailussa tai yksikössä liikkumisessa KYLLÄ EI Tarvitsee ainakin runsaasti apua wc:n käytössä tai henkilökohtaisessa hygieniassa KYLLÄ EI Tarvitsee rajoitetusti apua yhdessä mutta korkeintaan neljässä ADL:ssä KYLLÄ Ohjauksen tarvetta yhdessä mutta korkeintaan neljässä ADL:ssä KYLLÄ EI 0 itsenäinen ohjauksen tarvetta 1 2 tarvitsee rajoitetusti apua 3 tarvitsee runsaasti apua 1 4 tarvitsee runsaasti apua 2 5 autettava 6 täysin autettava AVUN TARPEEN LISÄÄNTYMINEN Esityksen nimi / Tekijä 28

29 Mittarit Kognitioasteikko (0-6) CPS=3, kognition keskivaikea heikkeneminen Sosiaalisen aktiivisuuden asteikko (0-6) SES=6, paljon aloitekykyä/sosiaalista osallistumista Päivittäiset toiminnot, hierarkkinen asteikko (0-6) ADLh=2, tarvitsee rajoitetusti apua Kuntoutumista edistävä hoitotyö (0-77) NREHAP=42 Asiakkaan kuntoutumismahdollisuus (0-1) REHABOT=1, kyllä Kipuasteikko (0-3) Pain=1, kipuja harvemmin kuin päivittäin Masennusasteikko (0-14) DRS=0, ei masennusta Painoindeksi (20-25) BMI=26, Esityksen nimi / Tekijä 29

30 MDS painscale _3 - kipuasteikko Asiakas KIVUN TIHEYS Kipuja päivittäin KIVUN VOIMAKKUUS Ei kipuja Harvemmin kuin päivittäin Lievä/kohtalainen Ajoittain vaikea/sietämätön Kipu = 0 Kipu = 1 Kipu = 2 Kipu = Esityksen nimi / Tekijä 30

31 Voimavaravajeet hämmentyy helposti, kognitiivinen tila huonontunut lähimuistissa ongelmia, pitkäaikaisessa muistissa ei kuulossa lieviä vaikeuksia, ymmärtää yleensä muita rajoitetusti apua siirtymisissä, liikkumisessa, wc:n käytössä, henkilökohtaisessa hygieniassa; runsaasti apua pukeutumisessa Voimavarat Näössä ei ongelmaa ADL-ylläpito Psykosoaiaalinen hyvinvointi Mieliala Aktiivisuus virtsan pidätyskyvyttömyyttä, hallintakykyä on jonkin verran jäljellä, vaipat asettaa omia tavoitteita, samaistuu entisiin rooleihinsa ja elämäntilanteeseensa jättää ruuastaan syömättä 25% tai enemmän diureettilääkitys aikaisempi painehaava

32 Hoidon suunnittelu Esityksen nimi / Tekijä 32

33 Asiakkaalle tehty hoitosuunnitelma Ohjataan asiakasta erilaisiin viriketuokioihin. Huolehditaan jalkojen kunnosta, etenkin sääret rasvailtava päivittäin. Säärihaava tulee helposti. Seurataan alaraaja turvotuksia. Päivittäiset hygieniapesut huolehdittava Esityksen nimi / Tekijä 33

34 Asiakkaalle tehty hoitosuunnitelma Ohjataan asiakasta erilaisiin viriketuokioihin. Huolehditaan jalkojen kunnosta, etenkin sääret rasvailtava päivittäin. Säärihaava tulee helposti. Seurataan alaraaja turvotuksia. Päivittäiset hygieniapesut huolehdittava tavoitteet? tehtävälista? Esityksen nimi / Tekijä 34

35 RAI; Palvelujen järjestäminen KUNTATASO RAI; Resurssien allokointi yksiköiden välillä Tulospalkkauksen perusteet ORGANISAATIOTASO RAI; Tarpeet -voimavaravajeet ja voimavarat Miten käytän - RAI-arvioinnista saatavan tiedon hyödyntäminen ASIAKASTASO

36 ,3 93,7 93,1 89,4 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä, koko maa Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä, Lapua 40 Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä, koko maa Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä, Lapua 10 3,9 5,7 4,1 6 4,1 5, THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet Laatusuositus v. 2012: prosenttia asuu kotona itsenäisesti tai kattavan palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin Laatusuositus v. 2012: 5 6 prosenttia saa omaishoidon tukea Tampere 36

37 Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat RAI-arvioidut asiakkaat Koko maa Lapuan kotihoito Kotihoidon alueet Suomessa Lapuan kotihoito THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet THL, RAI-tietokanta SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON ASIAKKAAT Koko maa: n = Lapuan kotihoito: n = ARVIOINNIT, HC Kotihoidon alueet Suomessa: n = Lapuan kotihoito: n = Tampere 37

38 Taustatietoja 2010 THL, RAI-tietokanta Palautemuuttujat arvoina Naisia, % Keski-ikä v. Hoitoaika, vuosia, k.a. Saa apua vain virallisilta, % Saa apua myös läheisiltä, on omaishoitaja, % Kotihoidon alueet Suomessa Lapuan kotihoito 70 79,9 3, ,7 3, Tampere 38

39 Asiakasrakenneluokitus, RUG-III HC/22, 2010 THL, RAI-tietokanta 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kotihoidon alueet Suomessa Lapua kotihoito Monialainen kuntoutus % Erityishoito, % Kliinisesti monimuotoinen % Kognitiivisten toimintojen heikentyminen % Käytöshäiriöt, % Heikentynyt fyysinen toimintakyky, % ARVIOINNIT, HC Kotihoidon alueet Suomessa: n = Lapuan kotihoito: n = Tampere 39

40 Palvelutarpeen arviointi, MAPLe (1 5), 2010 Kotihoidon alueet Suomessa Lapua kotihoito MAPLe: 1 Vähäinen palveluntarve, % MAPLe: 2 Lievä palveluntarve, % MAPLe: 3 Kohtalainen palveluntarve, % MAPLe: 4 Suuri palveluntarve, % MAPLe: 5 Erittäin suuri palveluntarve, % On omatoiminen arjessa eikä ole muita luokitukseen sisältyviä ongelmia Ei ole täysin omatoiminen arjessa, mutta selviytyy aterioiden valmistelusta arkitoiminnan ongelmia arkitoiminnan, ympäristön ja lääkityksen ongelmia päivittäisen päätöksenteon ongelmat kliininen ongelma kognition keskivaikea alenema ravitsemusongelma/ kaatumiset fyysisen toimintakyvyn heikentyminen ja keskivaikea kognition alenema käytöshäiriöt ilman fyysisen kognition alenema ja käytöshäiriöt vaeltelua ja riski laitoshoitoon kaatumisriski fyysisen toimintakyvyn alentunut fyysinen heikentyminen ja toimintakyky ja lievät kognition käytöshäiriöt ongelmat toimintakyvyn tai kognition alenemaa Tampere 40

41 Fyysinen toimintakyky; IADL, ADL THL, RAI-tietokanta 1/2010 IADL-vaikeudet 0 Ei vaikeuksia, % IADL-vaikeudet 1, % IADL-vaikeudet 2, % IADL-vaikeudet 3, % IADL-vaikeudet 4, % IADL-vaikeudet 5, % IADL-vaikeudet 6 Paljon vaikeuksia, % Hierarkkinen ADL 0 Itsenäinen, % Hierarkkinen ADL 1 Ohjauksen tarvetta, % Hierarkkinen ADL 2 Tarvitsee rajoitetusti apua, % Hierarkkinen ADL 3 Tarvitsee runsaasti apua 1, % Hierarkkinen ADL 4 Tarvitsee runsaasti apua 2, % Hierarkkinen ADL 5 Autettava, % Hierarkkinen ADL 6 Täysin autettava, % 100 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kotihoidon alueet Suomessa Lapuan kotihoito 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kotihoidon alueet Suomessa Lapuan kotihoito Tampere 41

42 Kognitiivinen toimintakyky; CPS THL, RAI-tietokanta 1/ % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kotihoidon alueet Suomessa Lapuan kotihoito CPS 6 Erittäin vaikea häiriö, % CPS 5 Vaikea häiriö, % CPS 4 Melko vaikea häiriö, % CPS 3 Keskivaikea häiriö, % CPS 2 Lievä häiriö, % CPS 1 Rajatilainen häiriö, % CPS 0 Ei häiriöitä, % Tampere 42

43 Kotihoidon tila valikoiduilla laatuindikaattoreilla 2010, % THL, RAI-tietokanta Sosiaalinen Kivun lievityksen eristäytyminen (e), riittämättömyys (e), % % Sairaalahoito (e), % Kotihoidon alueet Suomessa Lapuan kotihoito Tampere 43

44 Yhteenvetoa ensisijaisesti RAI on väline hoitotyöhön tavoitteellinen hoitosuunnitelma, toteutuksen seuranta ja arviointi huomioi asukkaan tarpeet; voimavarat ja voimavaravajeet auttaa omahoitajaa tukemaan asukkaan omatoimisuutta RAI on väline myös johtamiseen huomioida resurssien tarpeet hoidon laadun seuranta ja kehittäminen koulutustarpeet

RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon benchmarking RAI-raportti 1/2000 Aiheita 17/2001 Anja Noro, Harriet Finne-Soveri, Magnus Björkgren, Unto Häkkinen, Juha Laine, Pia Vähäkangas, Satu

Lisätiedot

Helsingin kaupungin terveyskeskus. Helsingin terveyskeskuksen raportteja KUVAILULEHTI PRESENTATIONSBLAD PRESENTATION

Helsingin kaupungin terveyskeskus. Helsingin terveyskeskuksen raportteja KUVAILULEHTI PRESENTATIONSBLAD PRESENTATION Tekijä(t) - Författare - Author(s) Heikkilä Rauha ja Wiili-Peltola Erja (toim.) Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication Helsingin terveyskeskuksen kotihoidon tuotteistushankkeen loppuraportti

Lisätiedot

ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET

ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET KOTIHOITO Tavoitteet ja toimintaperiaatteet Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden turvallinen eläminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään ja ehkäistä

Lisätiedot

Asiakasryhmittelyyn pohjautuva tuotteistus RUG-III LTC/34-luokituksen avulla

Asiakasryhmittelyyn pohjautuva tuotteistus RUG-III LTC/34-luokituksen avulla Rauha Heikkilä Anniina Tirronen Birgit Viitanen Anne-Mari Salonen, Magnus Björkgren Anja Noro Janne Asikainen Joonas Sakki, Matti Mäkelä Harriet Finne-Soveri Asiakasryhmittelyyn pohjautuva tuotteistus

Lisätiedot

Turvallisuus hoito- ja palvelusuunnitelmassa apuna RAI. Teija Hammar, erikoistutkija RAI-seminaari, Helsinki 3.10. 2013

Turvallisuus hoito- ja palvelusuunnitelmassa apuna RAI. Teija Hammar, erikoistutkija RAI-seminaari, Helsinki 3.10. 2013 Turvallisuus hoito- ja palvelusuunnitelmassa apuna RAI Teija Hammar, erikoistutkija RAI-seminaari, Helsinki 3.10. 2013 Sisältö Kaksi esimerkkiä turvallisuudesta RAI-LTC: fyysinen pahoinpitely ja sosiaalisesti

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44

VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44 VALTIMON KUNTA Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44 1 SISÄLTÖ Visio 3 Toiminta-ajatus ja tavoitteet 3 Arvot ja eettiset periaatteet

Lisätiedot

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Väli-Suomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 1.11.2011 31.10.2013 Kanta-Hämeen IKÄKASTE Pitsi II stm.fi/kaste PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Työntekijän avuksi 1 on osa IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II -hanketta Opas liittyy

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Kotihoidon työryhmä 2011-2012 Sisältö Toiminta-ajatus... 3 Palvelutarpeen arviointi... 3 Neuvontapalvelut... 3 Kotipalvelut... 3

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö

Lisätiedot

GERIATRISEN AKUUTTIHOIDON JA ARVIOINNIN KÄSIKIRJA

GERIATRISEN AKUUTTIHOIDON JA ARVIOINNIN KÄSIKIRJA TAMPEREEN KAUPUNKI GERIATRISEN AKUUTTIHOIDON JA ARVIOINNIN KÄSIKIRJA HATANPÄÄN PUISTOSAIRAALAN GERIATRIAN OSASTORYHMÄN OSASTO V3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SISÄLLYS LUKIJALLE...1 1 Geriatrinen akuuttihoito-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN 1 Pääkkö Mervi TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN - KÄSIKIRJA VANHUSTYÖN ARKEEN Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön hanke 1.11.2007 31.8.2009 2 Copyright 2009 Mervi Pääkkö ja Sodankylän kunta

Lisätiedot

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät Johanna Eronen Gerontologian ja kansanterveyden

Lisätiedot

Pia Vähäkangas, TtT, Projektipäällikkö Kokkolan yliopistokeskus, Asiantuntija THL

Pia Vähäkangas, TtT, Projektipäällikkö Kokkolan yliopistokeskus, Asiantuntija THL Pia Vähäkangas, TtT, Projektipäällikkö Kokkolan yliopistokeskus, Asiantuntija THL Moniammatillista, tavoitteellista ja terveyslähtöistä Yksilöllistä, asiakkaan tarpeista lähtevää Lähtökohtana on asiakkaan

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

23.2.2015. Ikäihmisten toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi Etelä-Kymenlaaksossa

23.2.2015. Ikäihmisten toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi Etelä-Kymenlaaksossa 23.2.2015 Ikäihmisten toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi Etelä-Kymenlaaksossa Etelä-Kymenlaakso / Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi-työryhmä Päivitetty 23.1.2015 2 SISÄLLYS Liitteet:...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET

KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Kyh 15.6.2010 72 Kyh liite 2 1 KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Ikäihmisten linja / Geriatriakeskus 2 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TOIMINTARAKENNE 1.1 Kotihoidon järjestäminen ja toiminta-ajatus 1.2. Palvelutarpeen

Lisätiedot

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA

IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA Mervi Kosonen, Terhi Laakkonen, Maria Mielikäinen IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot