Ikääntyneiden näköongelmien kustannusvaikuttavuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntyneiden näköongelmien kustannusvaikuttavuus"

Transkriptio

1 Ikääntyneiden näköongelmien kustannusvaikuttavuus Taina Lupsakko, LT Geriatrian erikoislääkäri Lempäälän TK Näkövammaisuuden syyt ikääntyneillä Näkövamma; Visus paremmassa silmässä ja parhaalla lasikorjauksella <0.3 tai näkökenttä 20 astetta. Näköhaitta; Heikentynyt näkökyky haittaa päivittäistä elämää 1

2 Näkövammaisuuden syyt: Kansainvälisiä tutkimuksia Riippuu iästä ja tutkimuspopulaatiosta The Framingham Eye Study: 2631 osallistui, ikäjakauma vuotta 16% kaihi, 9% silmänpohjarappeuma, 3% silmänpainetauti, ja 3% sokeritautiin liittyvät silmänpohjamuutokset Yli 75-vuotiailla yleisimmät syyt ovat silmänpohjarappeuma, kaihi ja silmänpainetauti (Klaver et al. 1998, Weih et al. 2000, Hyman et al. 2001, Michon et al. 2002, Dineen et al. 2003, Buch et al. 2004, Evans 2004, Hsu et al. 2004). Erityisesti ikääntyneillä näkövammat ovat usein alidiagnosoituja ja tämän vuoksi myös hoitamattomia (Attebo et al. 1996, Reidy et al. 1998, Munoz et al. 2000). Vastikään on julkaistu useita tutkimuksia, joissa todetaan, että yleisin syy ikääntyneillä näköhaittaan onkin hoitamaton taittovirhe tai kaihi (Weih et al. 2000, Michon et al. 2002, Munoz et al. 2002, Dineen et al. 2003, Evans et al. 2004, Buch et al. 2004)!! 2

3 Näkövammojen esiintyvyys ikääntyneillä Kansainvälisiä tutkimuksia Tutkittu visus parhaalla lasikorjauksella Naisilla yleisempi Ikä merkittävä riskitekijä Beaver Dam Eye Study:ssa (Klein R et al. 1991) 21%:lla yli 75-vuotiaista vähintään lievästi heikentynyt visus (= alle 0.5) Vastaavat esiintyvyysluvut Blue Mountains Eye Study:ssa (Attebo et al. 1996) 17 % Salisbury Eye Evaluation Study:ssa (Rubin et al. 1997) 7% Rotterdam Study:ssa (Klaver et al. 1998) 15% 3

4 Häkkinen (1984) julkaisi 13% esiintyvyyden (visus 0.3) turkulaisessa yli 75-väestössä H. Hirvelä totesi väitöstutkimuksessaan (1995) 12% (visus 0.3) esiintyvyyden 70- vuotiailla oululaisilla Seulonnan merkitys Näkökyky koostuu näön useista erikseen mitattavista osatekijöistä Lähi- ja kaukonäkö voidaan helposti mitata myös perusterveydenhuollossa Värinäkö, näkökentät, näön sopeutuminen pimeään ja silmän kontrastiherkkyyden mittaaminen vaatii jo erikoisvälineitä 4

5 Seulonnan merkitys Seulontaa suositellaan osana vanhusten seulontatutkimuksia Kyseessä tuolloin käytännössä lähi- ja kaukonäön tutkiminen Osassa tutkimuksia on saatu hyviä tuloksia (Abyad, 1997) Osassa taas tulosten mukaan mitkään seulontatutkimukset eivät korvaa huolellista silmälääkärin suorittamaan tutkimusta (Woods et al. 1997, Wang et al. 1998, Ivers et al. 2001) Seulonnan merkitys Smeeth et al. (2004) julkaisivat systemaattisen katsauksen näön seulonnan merkityksestä oireettomilla vanhuksilla Seulonnalla ei ollut positiivista merkitystä näön säilymisen suhteen 2-4 vuotta suoritetun seulonnan jälkeen Seulonnan jälkeen ei oltu suunniteltu systemaattista interventiota! 5

6 Seulonnan merkitys Jos seulotaan, tulee myös suunnitella konkreettisesti jatkotoimenpiteet! Jos viitteitä näköongelmista, suositellaan säännöllistä näön tutkimusta silmälääkärin toimesta Suositus mielellään joka toinen vuosi ja tiuhempaan, jos siihen erityissyitä (silmäsairaus, diabetes ym.) Kuopio 75+ tutkimus Lupsakko Taina, LT Sulkava Raimo, Geriatrian professori Mäntyjärvi Maija, Silmätautien professori (eläk.) Kautiainen Hannu, Biostatistikko 6

7 vuotiasta kuopiolaista valittiin 601 (86%) osallistui tutkimukseen 74% naisia, MMSE 24 87% ei-laitosmaisessa asumisessa 518 saatiin luotettava visus testaus 73% naisia, MMSE 25 92% ei-laitosmaisessa asumisessa Tutkimusmenetelmät Standardoitu haastattelu (hoitaja) Lääkärin tutkimus (geriatri) Tutkimus kesti noin 4 tuntia, jossa 2 tapaamista Tehtiin joko kotona tai terveyskeskuksessa Haastattelussa selvitettiin tutkittavan elämänhistoriaa, terveyttä ja toimintakykyä sekä mielialaa MMSE testaus, mielialakysely 7

8 Näön testaus Binokulaarinen testaus Omilla silmälaseilla korjattuna Tutkittiin lähinäkö lukutaulua käyttäen Tutkittiin kaukonäkö E-taululla Toiminnallinen näköhaitta Binokulaarinen visus, joko kaukotai lähinäkö, alle (24% [95% CI: 20 to 27]) tutkittavalla oli toiminnallinen näköhaitta 60% oli sekä heikentynyt lähi- että kaukonäkö 29% vain lähinäön heikkous ja 11% vain kaukonäön heikkous 8

9 Seuranta vähintään 2 vuotta 48% näistä 122 näköongelmaisesta oli ollut silmälääkärin tutkittavana seuranta-aikana 56% heistä oli tutkittu sairaalassa ja 44% yksityislääkäreillä Näkö korjaantui tasolle % tutkituista uusimalla silmälasit Näkö korjaantui tasolle % tutkituista kaihileikkauksella Näkö saatiin korjattua joko kaihileikkauksella tai uusimalla silmälasit 33%:lla tutkituista, joilla oli sekä heikentynyt lähi- että kaukonäkö 58%:lla tutkituista, joilla oli vain lähinäköongelma ja 71%:lla tutkituista, joilla oli vain kaukonäköongelma 9

10 Syitä tutkimattomuudelle 122 näköongelmaisesta oli tutkittu 55 ja 63 ei ollut ollut silmälääkärin tutkittavana seuranta-aikana Tutkittujen ja ei-tutkittujen ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero laitosasumisessa, päivittäisessä toimintakyvyssä ja MMSE testissä ( 24 pistettä) Syitä tutkimattomuudelle Laitosasuminen lisäsi tutkimattomuuden riskiä noin 6-kertaiseksi MMSE 24 lisäsi tutkimattomuuden riskiä noin 4-kertaiseksi Ikä, sukupuoli tai samanaikainen kuulohaitta eivät selittäneet tutkimattomuutta Myöskään masentunut mieliala ei selittänyt tutkimattomuutta 10

11 Mitä tarkoittaa? Fyysisesti hyväkuntoiset vanhukset, joilla ei ole muistisairautta, saavat asianmukaisen hoidon näköongelmaansa Muistiongelmaiset, fyysisesti huonokuntoiset ja laitoshoidossa olevat ovat riskissä jäädä ilman asianmukaista hoitoa Syitä Näköongelma jää muiden terveysongelmien varjoon Näköongelma kehittyy pikku hiljaa ja siihen sopeudutaan Pidetään normaalina vanhenemisena 11

12 Heikentyneen näön seuraukset Useissa tutkimuksissa on todettu yhteys kaatumisiin, lonkkamurtumiin, laitoshoitoon joutumiseen ja kuolevuuteen sekä masennukseen Yhteys myös toimintakyvyn heikkenemiseen (sekä ADL että IADL toimintoihin) on todettu Heikentyneen näön seuraukset On havaittu myös lisääntynyt avuntarve sekä laitoshoitopotilailla että avohoidossa asuvilla vanhuksilla, joilla on heikentynyt näkökyky 12

13 Heikentyneen näön kustannusvaikuttavuus Kuopio 75+ tutkimuksen mukaan Palveluiden käytön arviointi: Kotisairaanhoito, kotipalvelu ja ateriapalvelu eriteltiin Laskettiin keskimääräiset käyntikerrat/kuukausi Laskettiin tästä kunnalle muodostuvat kustannukset (Keskimääräinen KSH käynti 43, KOPA käynti 28, ja ateriapalvelu 5 ) Laskettiin vuotuiset kustannukset palveluiden käytöstä/tutkittu Palveluiden käyttöä selittäviä tekijöitä Yhdistettyyn kuulo-näköhaittaan liittyi ongelmia sekä henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa (mm. pukeutuminen, peseytyminen, ateriointi) että ns. välineellisissä toiminnoissa (mm. ruuan valmistus, kaupassa käynti, siivoaminen) Toiminnalliseen näkö-haittaan vain välineellisissä toiminnoissa 13

14 Heikentyneen näön kustannusvaikuttavuus Kuopio 75+ tutkimuksen mukaan Lisääntynyt avun tarve näkyi lisääntyneenä palveluiden käyttönä, sekä tämän myötä palveluita tuottavalle kunnalle muodostuvina lisääntyneinä kustannuksina Palveluiden käytöstä muodostuvat kustannukset olivat jopa kolmenkertaiset tutkituilla, joilla todettiin kuulo-näköhaitta tai näköhaitta verrattuna tutkittuihin, joilla ei ollut aistiongelmia Palveluiden käyttö Näköhaitta N=55 Kuulohaitta N=95 Yhdistet. N=32 Ei haittaa N=281 KSH 7 (7%)* 15 (27%)* 6 (19%)* 24 (9%)* KOPA 10 (11%)* 14 (25%)* 9 (28%)* 30 (11%)* Ateria 14 (15%) 6 (11%) 5 (16%) 23 (8%)** Mikä tahansa 21 (22%)* 23 (42%)* 11 (34%)* 66 (16%)* 14

15 Kustannukset Keskiverto vuotuiset kustannukset olivat : kuulohaitta-ryhmässä 800 (max ) Näköhaitta-ryhmässä 2800 (max ) Yhdistetty näkö- kuulohaitta- ryhmässä 3400 (max ) Ei aistiongelmaa ryhmässä 890 (max ) Todettiin tilastollisesti merkitsevä ero näkö ja näkö-kuulohaitta ryhmän ja ei aistiongelmaisten ryhmän välillä 15

16 Lopuksi Vanhusten näköongelmia tulee tutkia Herkästi silmälääkärin konsultaatioon Silmälasit tarkistettava säännöllisesti (usein naarmuuntuneet, likaiset, vanhat) Vanhukset tarvitsevat usein ulkopuolista apua tutkimusten järjestämiselle /onnistumiseksi Lopuksi Heikentynyt näkö altistaa toimintakyvyn laskulle, lisääntyneelle palveluiden käytölle ja siitä muodostuville kustannuksille Silmälääkärin konsultaatiosta ja uusista laseista muodostuu kustannuksia vanhukselle onko yhteiskunnan kompensaatiokeinot riittävät? 16

Näönseulontamenetelmien soveltuvuus ikääntyneiden näönseulontaan kotioloissa

Näönseulontamenetelmien soveltuvuus ikääntyneiden näönseulontaan kotioloissa Näönseulontamenetelmien soveltuvuus ikääntyneiden näönseulontaan kotioloissa Optometrian koulutusohjelma, optometristi Opinnäytetyö 13.4.2005 Joveini Lasarov Johanna Manninen Kati Raininko HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Silmänpohjan ikärappeuma (degeneratio maculae

Silmänpohjan ikärappeuma (degeneratio maculae Katsaus TAPANI PALOSAARI Silmänpohjan ikärappeuma Silmänpohjan ikärappeuma on pysyvän näkövammaisuuden merkittävin aiheuttaja Suomessa. Koska sen tärkein riskitekijä on ikä, sairauden ilmaantuvuuden oletetaan

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

HILDUR VAIKUTTAVAT TEKNOLOGISET INNOVAATIOT KÄYTTÖÖN VANHUSPALVELUISSA

HILDUR VAIKUTTAVAT TEKNOLOGISET INNOVAATIOT KÄYTTÖÖN VANHUSPALVELUISSA HILDUR VAIKUTTAVAT TEKNOLOGISET INNOVAATIOT KÄYTTÖÖN VANHUSPALVELUISSA Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Anu Salpakoski TIIVISTELMÄ Väestön ikääntymisen myötä on tullut tarve kiinnittää entistä enemmän

Lisätiedot

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät Johanna Eronen Gerontologian ja kansanterveyden

Lisätiedot

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus Satunnaistettu vertailututkimus

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus Satunnaistettu vertailututkimus 2013 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 125 Kaisu Pitkälä, Niina Savikko, Minna Pöysti, Marja-Liisa Laakkonen, Hannu Kautiainen, Timo Strandberg ja Reijo Tilvis Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus satunnaistettu vertailututkimus, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 125.

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus satunnaistettu vertailututkimus, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 125. Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus satunnaistettu vertailututkimus, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 125. 2013 Kaisu Pitkälä, Niina Savikko, Minna Pöysti, Marja- Liisa Laakkonen,

Lisätiedot

Ajoterveysohjeet LÄÄKÄREILLE

Ajoterveysohjeet LÄÄKÄREILLE Ajoterveysohjeet LÄÄKÄREILLE 10.6.2013 2 SISÄLLYS 1 Yleiset säännökset... 3 1.1 johdanto... 3 1.2 Ajoiterveyssäännökset... 3 1.3 Ajoterveyslomakkeet... 3 1.4 Ajoterveysvaatimusten arviointi... 4 1.5 Määräaikaiset

Lisätiedot

Kaatumistapaturman vaikutukset ikääntyvän kotona selviytymiseen

Kaatumistapaturman vaikutukset ikääntyvän kotona selviytymiseen Sirpa Koukka, Tanja Malinen, Henna Nurkka, Minna Yli-Tokola Kaatumistapaturman vaikutukset ikääntyvän kotona selviytymiseen Tiehallinnon selvityksiä 5/2001 Sirpa Koukka, Tanja Malinen, Henna Nurkka, Minna

Lisätiedot

Hoitohenkilökunnan osallistuminen ikäihmisten jalkojenhoitoon ja ikäihmisten jalkojen kunto

Hoitohenkilökunnan osallistuminen ikäihmisten jalkojenhoitoon ja ikäihmisten jalkojen kunto Hoitohenkilökunnan osallistuminen ikäihmisten jalkojenhoitoon ja ikäihmisten jalkojen kunto Jalkaterapian koulutusohjelma Jalkaterapeutti Opinnäytetyö Syksy 2007 Linnavirta Matilda Pääkkönen Mirka HELSINGIN

Lisätiedot

DIABEETTISEN RETINOPATIAN VALOKUVASEULONNAN KUSTANNUKSET JA HYÖDYT SEKÄ NÄKÖVAMMAISTEN ELÄMÄNLAATU JA KUOLLEISUUS

DIABEETTISEN RETINOPATIAN VALOKUVASEULONNAN KUSTANNUKSET JA HYÖDYT SEKÄ NÄKÖVAMMAISTEN ELÄMÄNLAATU JA KUOLLEISUUS DIABEETTISEN RETINOPATIAN VALOKUVASEULONNAN KUSTANNUKSET JA HYÖDYT SEKÄ NÄKÖVAMMAISTEN ELÄMÄNLAATU JA KUOLLEISUUS HANNU PAJUNPÄÄ Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos ja Taloustieteen osasto,

Lisätiedot

Liite 1. TARKEMPI TYYPIN 1 DIABETEKSEN HOIDON NYKYTILAN JA KEHITYSTARPEIDEN KUVAUS

Liite 1. TARKEMPI TYYPIN 1 DIABETEKSEN HOIDON NYKYTILAN JA KEHITYSTARPEIDEN KUVAUS Liite 1. TARKEMPI TYYPIN 1 DIABETEKSEN HOIDON NYKYTILAN JA KEHITYSTARPEIDEN KUVAUS Sisällys Liite 1. TARKEMPI TYYPIN 1 DIABETEKSEN HOIDON NYKYTILAN JA KEHITYSTARPEIDEN KUVAUS... 1 Tyypin 1 diabetes sairautena...

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Glaukooma

Käypä hoito -suositus. Glaukooma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistys ry:n ja Suomen seura ry:n asettama työryhmä Päivitetty 24.10.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEEN POTILAAN RAVITSEMUS JA SIIHEN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN KARTOITUS AKUUTTIOSASTOLLA

IKÄÄNTYNEEN POTILAAN RAVITSEMUS JA SIIHEN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN KARTOITUS AKUUTTIOSASTOLLA IKÄÄNTYNEEN POTILAAN RAVITSEMUS JA SIIHEN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN KARTOITUS AKUUTTIOSASTOLLA Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja Opinnäytetyö 10.11.2006 Heidi Hiltunen Tanja Luukkonen HELSINGIN

Lisätiedot

KAATUMISVAARAA LISÄÄVÄT LÄÄKKEET

KAATUMISVAARAA LISÄÄVÄT LÄÄKKEET TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 319 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA KAATUMISVAARAA LISÄÄVÄT LÄÄKKEET Porissa toteutettu iäkkäiden monitekijäinen kaatumisten

Lisätiedot

Työn organisoinnin uudet mahdollisuudet terveysalalla

Työn organisoinnin uudet mahdollisuudet terveysalalla Työn organisoinnin uudet mahdollisuudet terveysalalla METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA D: TYÖPAPERIT 2 Eija Grönroos, Riitta Lumme, Leila Sorakari-Mikkonen, Kaarina Pirilä & Elina Eriksson

Lisätiedot

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt 2 ESIPUHE Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) ympäristöt selvityksen on teettänyt Kuopion Innovation Oy. Selvitys liittyy Kuopion seudun osaamiskeskuksen toimintaan

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Lääkelogistisen palvelumallin tuoma muutos hoitohenkilökunnan työajankäytössä Itä Helsingin palvelutaloissa

Lääkelogistisen palvelumallin tuoma muutos hoitohenkilökunnan työajankäytössä Itä Helsingin palvelutaloissa Lääkelogistisen palvelumallin tuoma muutos hoitohenkilökunnan työajankäytössä Itä Helsingin palvelutaloissa Sosiaali ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Terveyden edistämisen koulutusohjelma

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2007

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2007 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2007 2 Lauri Nuutinen, johtajaylilääkäri Väestön paras palvelurakenneuudistuksen päämääräksi

Lisätiedot

VIRTSAINKONTINENSSI JA ELÄMÄNLAATU iän, virtsainkontinenssin muodon ja sen haitta-asteen yhteys yli 50-vuotiailla naisilla

VIRTSAINKONTINENSSI JA ELÄMÄNLAATU iän, virtsainkontinenssin muodon ja sen haitta-asteen yhteys yli 50-vuotiailla naisilla VIRTSAINKONTINENSSI JA ELÄMÄNLAATU iän, virtsainkontinenssin muodon ja sen haitta-asteen yhteys yli 50-vuotiailla naisilla Anne Nurmi Gerontologian ja kansanterveyden pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

TARMOA ARKEEN. Kuntosaliharjoittelu ja ravitsemuskuntoutus iäkkäillä ja huonokuntoisilla kotihoidon asiakkailla Hämeenkyrössä

TARMOA ARKEEN. Kuntosaliharjoittelu ja ravitsemuskuntoutus iäkkäillä ja huonokuntoisilla kotihoidon asiakkailla Hämeenkyrössä Julkaisutoimikunta: Sirkkaliisa Heimonen, toimialapäällikkö Pirjo Kalmari, ohjelmakoordinaattori Pertti Pohjolainen, vanhempi tutkija Jere Rajaniemi, tutkija Päivi Topo, johtaja Ilkka Syrén, tutkimussihteeri

Lisätiedot

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset tieteessä Satu Viertiö FT, tutkija satu.viertio@thl.fi Jonna Perälä LL, tutkija Samuli I. Saarni LT, FT, dosentti, erikoistutkija apulaisylilääkäri HUS, psykiatrian toimiala Helsingin yliopisto Krista

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Hoivapalvelut. DomaCare on hoiva-alalle kehitetty asiakastietojärjestelmä. NO 2 huhti-toukokuu 2013. Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s.

Hoivapalvelut. DomaCare on hoiva-alalle kehitetty asiakastietojärjestelmä. NO 2 huhti-toukokuu 2013. Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s. Hoivapalvelut NO 2 huhti-toukokuu 2013 Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s. 4 Päivi Voutilainen: Mistä on ikäystävällinen kunta tehty? s. 7 Hennamari Mikkola: Kansalaisten ja työnantajien kukkarolla

Lisätiedot

Jouni Ahonen Iäkkäiden lääkehoito

Jouni Ahonen Iäkkäiden lääkehoito Jouni Ahonen Iäkkäiden lääkehoito Vältettävät lääkkeet ja yhteisvaikutukset Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Health Sciences JOUNI AHONEN Iäkkäiden lääkehoito Vältettävät

Lisätiedot

Erektiohäiriöiden yleisyys ja yhdyntöjen lukumäärä. Juha Koskimäki, Matti Hakama, Heini Huhtala ja Teuvo L J Tammela

Erektiohäiriöiden yleisyys ja yhdyntöjen lukumäärä. Juha Koskimäki, Matti Hakama, Heini Huhtala ja Teuvo L J Tammela Alkuperäistutkimus Erektiohäiriöiden yleisyys ja yhdyntöjen lukumäärä Juha Koskimäki, Matti Hakama, Heini Huhtala ja Teuvo L J Tammela Tutkimme erektiohäiriöiden yleisyyttä ja niiden yhteyttä viikoittaisten

Lisätiedot

Glaukooma. Käypä hoito -suositus. Tavoitteet ja rajaukset. Keskeinen sisältö. Taudinkuva ja epidemiologia

Glaukooma. Käypä hoito -suositus. Tavoitteet ja rajaukset. Keskeinen sisältö. Taudinkuva ja epidemiologia Käypä hoito -suositus Suomen Silmälääkäriyhdistys ry ja Suomen seura ry Tavoitteet ja rajaukset Tämän suosituksen tavoitteena on yhtenäistää glaukoomapotilaiden hoitokäytäntöjä antamalla näyttöön perustuvat

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot