VOIMASSA 1. SYYSKUU Instructions We Mail Suunnitteluohje. GET IN TOUCH!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VOIMASSA 1. SYYSKUU 2015. Instructions We Mail Suunnitteluohje. GET IN TOUCH! www.stralfors.fi, customer.service@stralfors.fi"

Transkriptio

1 VOIMASSA 1. SYYSKUU 2015 Instructions We Mail Suunnitteluohje GET IN TOUCH!

2 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION Sisällys 1. Yleistä Palvelukuvaus We Mail Peruspalvelu We Mail Premium Vaihtoehtoiset jakelukanavat NetPosti Sähköposti Sopimus We Mail Work flow Käyttöönotto Aineiston toimitus lomakkeiden valmistusta varten Lomakepohjan elementit kuten resurssit, logot yms Testitiedostot ja tietuekuvaus Lomakepohjat Tulostusvalmiin aineiston toimittaminen Testaukset Palvelun hyväksyminen tuotantoon Materiaalit Paperi Kirjekuori Aineistomuodot Tekstipohjaiset aineistomuodot Tulostusvalmiit tiedostot Tiedostojen nimeäminen Lomakkeen suunnittelu Varatut alueet Osoitekenttä Tuotannollisille merkeille varatut alueet Värillisyys Puoleisuus Lomakkeen layout Pankkiviivakoodit Tilisiirrot Fontit Palvelun standardifontit Asiakaskohtaiset fontit Tulostusvalmiiseen aineistoon sisällytetyt fontit Kuvat Vektorigrafiikka Pikseligrafiikka Allekirjoitukset Muuta huomioitavaa Minimi fonttikoko Linjojen paksuudet Liukuvärit Tiedostojen toimitus Strålforsiin Yleistä tietojen toimituksesta Tiedonsiirtotavat FTP SFTP (SSH2) VPN+FTP Tietoturva Laatustandardit Muutosten tilaus We Mail -palvelun valinnaiset palvelut Seurantajärjestelmät Track & Trace Extranet Track & Trace Web Services Tuplatiedostojen tarkistus Vastaanottokuittaukset VPN-yhteys Jakelutaparaportti Lisäpalvelut Elektroninen arkistointi...14 Yhteystiedot Osoite: Sähköposti: Strålfors Oy/ We Mail PL 260 Vaihde: VANTAA FINLAND

3 3 1. Yleistä We Mail on Strålforsin standardoitu kirjeiden tulostus- ja lähetyspalvelu yritysasiakkaille. Sen kautta voit toimittaa vastaanottajille niin pienet kuin suuretkin kirjeaineistot nopeasti. Palvelu käy monen tyyppisille kirjeille, kuten laskuille, palkkalaskelmille, tiliotteille sekä asiakasviestintään PALVELUKUVAUS Asiakas toimittaa kirjeaineistot Strålforsiin sähköisesti linjasiirtona (ks. siirtotavat kappale 6) ennalta sovitussa formaatissa. We Mail -palvelussa 1 60-arkkiset kirjeet kuoritetaan koneellisesti. Yli 60:n arkin kirjeet pakataan sopivalla tavalla riippuen arkkien määrästä. Nämä yli 60 arkin kirjeet käsitellään manuaalisesti ja siten niiden toimitusaika voi olla pidempi kuin palvelun normaali toimitusaika. Yhdessä lähetyserässä voi olla yksi tai useampi kirje. Kirjelähetykset toimitetaan jakeluverkkoon Strålforsin sopimustunnuksilla. Strålforsiin palautuvat lähetykset hävitetään tietoturvatuhouksen vaatimusten mukaisesti WE MAIL PERUSPALVELU We Mail Peruspalvelussa kirjeet tulostetaan mustavalkoisina ja postitetaan lähettäjän valitseman postiluokan mukaisesti Priority- tai Economy-kirjeinä ja yksi- tai kaksipuoleisina. Ennen klo 24:00 Strålforsin vastaanottamat kirje-erät käsitellään ja välitetään jaettavaksi seuraavan työpäivän aikana. Yhdessä lähetyserässä voi olla yksi tai useampi kirje. Yli sivun kirje-eristä tulee ilmoittaa Strålforsille kolme (3) työpäivää ennen tiedostojen toimitusta eikä niihin aina voida soveltaa samaa palvelulupausta toimitusaikataulun suhteen WE MAIL PREMIUM We Mail Premium -palvelussa kirjeet tulostetaan värillisinä ja postitetaan lähettäjän valitseman postiluokan mukaisesti Priority- tai Economy-kirjeinä ja yksi- tai kaksipuoleisina. Ennen klo 09:00 Strålforsin vastaanottamat kirje-erät käsitellään ja välitetään jaettavaksi saman työpäivän aikana. Yhdessä lähetyserässä voi olla yksi tai useampi kirje. Yli sivun kirje-eristä tulee ilmoittaa Strålforsille kolme (3) työpäivää ennen tiedostojen toimitusta eikä niihin aina voida soveltaa samaa palvelulupausta toimitusaikataulun suhteen VAIHTOEHTOISET JAKELUKANAVAT NETPOSTI NetPosti on Postin ylläpitämä, internetissä toimiva sähköinen palvelu kaikille 15 vuotta täyttäneille Suomen kansalaisille. Kirje, joka ennen toimitettiin postilaatikkoon paperisena, voidaan nyt toimittaa elektronisesti NetPostiin SÄHKÖPOSTI Asiakas voi halutessaan lähettää kirjeensä sähköpostina. Kirje toimitetaan Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen pdf-liitteenä SOPIMUS We Mail -palvelun käyttö edellyttää sopimusta palvelusta asiakkaan ja Strålfors Oy:n välillä. Palvelun käyttöönoton kustannuksista sovitaan asiakaskohtaisesti. Palvelussa ei ole lähetyskohtaisia erämaksuja. Kun sopimus on tehty, palvelun käyttöönotto voidaan aloittaa sovitusti. We Mail -palvelun käyttö laskutetaan kerran viikossa sopimuksen hintaliitteen mukaisesti. Palvelu toimitetaan We Mail Erityiset ehdot sekä Strålfors Yleiset ehdot -dokumenttien mukaisesti. LISÄÄ ASIAKASUSKOLLISUUTTA Uusien asiakkaiden löytäminen vaatii paljon enemmän rahaa ja aikaa kuin nykyisten säilyttäminen. Asiakasuskollisuus auttaa luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita, jolloin voit maksimoida tuloksesi. PARANNA TEHOKKUUTTA Viestinnän kustannustehokkuuden paranta minen on jatkuva haaste. Miten saat asiakkaat lukemaan heille lähettämäsi viestit? Miten voit järjestää jakelun parhaalla tavalla? Miten käsittelet asiakastietojasi ja miten nykyaikaisia ovat yrityksenne IT -ratkaisut? Yhdessä voimme löytää parhaan ratkaisun kaikkiin haasteisiisi. KASVATA MYYNTIÄSI Myynnin lisäämiseen ei ole oikoteitä. Hyvän suunnittelun, toimivan organisaation ja oikeiden välineiden avulla pääset kuitenkin tavoitteeseesi. Oikeita menetelmiä käyttämällä voit lähettää oikeita viestejä oikeille henkilöille oikeaan aikaan ja hintaan.

4 4 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 1.4. WE MAIL WORK FLOW Asiakas We Mail Vastaanottaja Tuplatiedostojen tarkistus (optio) Vastaanottokuittaus (optio) Aineistot Postiinjättö Aineiston valmistelu Aineiston käsittely Tulostus ja kuoritus NetPosti Viestin ulkoasu earkisto (optio) NetPostijakelu Sähköpostijakelu Track & Trace (optio)

5 5 2. K ä y tt ö ö n o tt o Palvelu voidaan ottaa käyttöön, kun asiakkaan ja Strålforsin välinen palvelusopimus on allekirjoitettu ja asiakas on hyväksynyt käyttöönoton yhteydessä tehdyt testit. Ennen käyttöönottoa pidetään asiakkaan ja Strålforsin välillä määrittelypalaveri ja asiakkaan tulee toimittaa Strålforsiin mallit lomakepohjista, testidatat sekä tietuekuvauk set tai sovitussa muodossa olevan ns. tu los tusvalmiin testiaineiston. Tämän jälkeen käyttöönotto voidaan aloittaa. Ennen varsinaisen tuotannon käynnistämistä asiakkaalle toimitetaan vedokset hyväksyttäväksi PDF:nä ja/tai tulostettuna. Palvelun käynnistämisen aikataulusta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja käyttöönottoon varattava aika riippuu aineistomuodosta ja lomakemääristä. Strålforsin Servicedesk antaa käyttöönotolle yksilöllisen tunnisteen, tiketti ID:n. Tätä tunnistetta käytetään tunnistamaan käyttöönottoon liittyvät viestit ja aineistot AINEISTON TOIMITUS LOMAKKEIDEN VALMISTUSTA VARTEN LOMAKEPOHJAN ELEMENTIT KUTEN RESURSSIT, LOGOT YMS. Resurssitiedostot toimitetaan sähköpostitse tai postitse cd-/dvd-levyllä. Aineistot tulee ryhmitellä kansioihin siten, että kuvaresurssit ja lomakepohjamallit olisivat omissa kansioissaan. Kaikki kansiot tulee pakata yhteen zip-tiedostoon ennen lähetystä. Aineistot tulee olla salaamattomia. Katso kuvien laatu- ym. suositukset kohdasta TESTITIEDOSTOT JA TIETUEKUVAUS Jotta käyttöönotto voidaan tehdä sujuvasti ja palvelu voidaan testata luotettavasti, tulee asiakkaan toimittaa tarvittavat testiaineistot Strålforsiin heti käyttöönoton alussa. Testiaineiston vaatimukset Testiaineiston tulee vastata varsinaista tuotantoaineistoa Aineiston tulee olla laadultaan riittävä Testiaineiston tulee kattaa kaikki mahdolliset kirjeiden variaatiot Testiaineistossa on yksi versio kustakin erilaisesta kirjetyypistä ja versiot helposti ymmärrettävässä järjestyksessä Asiakkaalla voi olla useampia testiaineistoja tarpeen mukaan Testiaineistoon kannattaa sisällyttää myös mahdollisimman pitkiä ja lyhyitä tietueita, jotta voidaan tarkastaa, että tiedot sopivat niille varattuihin kenttiin Ennen tuotannon aloitusta tehtävän tuotantotestin aineisto tulee siirtää Strålforsiin käyttäen tuotantoa varten perustettua ftp-/sftp-tiedonsiirtoreittiä Tietuekuvaus tulee toimittaa sähköpostitse LOMAKEPOHJAT Yksilölliset lomakepohjat toteutetaan Strålforsilla asiakkaan toimittaman mallin mukaisesti. Malli tulee toimittaa Strålforsiin pdf:nä tämän oppaan kohdan ohjeiden mukaisesti tai paperioriginaalina, jolloin siihen tulee merkitä selkeästi käytetyt kirjasimet leikkauksineen, kokoineen ja rivivälistyksineen, käytetyt värit ja linjojen paksuudet jne. Paperioriginaalin tulee olla aina 1:1-koossa, jotta elementtien paikat voidaan mitata arkilta. Paperioriginaalin voi toimittaa postitse Strålforsiin, jolloin siihen tulee merkitä kyseiselle käyttöönotolle annettu ID TULOSTUSVALMIIN AINEISTON TOIMITTAMINEN Tulostusvalmiin aineiston suunnittelussa tulee huomioida kappaleen 5 vaatimukset TESTAUKSET Testauksilla varmistetaan käyttöönottovaiheessa tai muutosten jälkeen, että tiedonsiirtoyhteydet, tiedostot ja lomakepohjat toimivat halutulla tavalla. Mikäli sovellukseen tehdään muutoksia, on sovellus testattava uudelleen ja asiakkaan tulee hyväksyä testien tulos ennen kuin muutokset siirretään tuotantoympäristöön. Testeistä sovitaan erikseen Strålforsin kanssa. Testitarpeesta tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen: 2.4. PALVELUN HYVÄKSYMINEN TUOTANTOON Asiakkaan tulee toimittaa hyväksyntä palvelun käyttöönotosta kirjallisesti sähköpostitse osoitteella stralfors.fi. Tämän jälkeen Strålfors siirtää käyttöönotetun palvelun tuotantoon ja kuittaa asiakkaalle, kun We Mail -palvelu on käytettävissä. Sopimus asiakkaan ja Strålforsin välillä Asiakas toimittaa testiaineistot Strålforsiin Käyttöönototto Stålforsilla Tuotantotesti ennen varsinaista tuotantoa Vedoksen hyväksyntä Tuotannon aloitus

6 6 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 3. Materiaalit We Mail -palvelussa käytetään ainoastaan vakiomateriaaleja. Esipainettuja liitteitä ei voi sisällyttää lähetyksiin, mutta liitteet voidaan tarvittaessa tulostaa jatkosivuina varsinaisen kirjeen perään. Oy Lähettäjä Ab, PL0, HELSINKI Oy Vastaanottaja Ab Reijo Reskontra Taloustie 1 A PL HELSINKI Port Payé Finlande Itella Oyj Oy Läh Oy V Reijo Talou PL PAPERI Paperi on g/m 2 :sta, päällystämätöntä, valkoista A4- paperia. Paperissa ei ole esipainatuksia, perforointeja tai muita esityöstettyjä ominaisuuksia KIRJEKUORI Konekuoritettavia, ikkunallisia kirjekuoria on kahta kokoa: C5 ja C4. Ikkunan koko on 90 x 70 mm. (ikkunan vasen yläkulma on 15 mm kuoren yläreunasta ja 18 mm kuoren vasemmasta reunasta). Port Payé Kuorituksessa C5-kuo reen kuoritetaan kaikki kirjeet, Finlande joissa on 1 8 arkkia Oy Lähettäjä Ab, PL0, ja C4-kuoreen HELSINKI kirjeet, joissa on 9 60 arkkia. Itella Oyj Oy Vastaanottaja Ab Yli 60-arkkiset Reijo Reskontra lähetykset postitetaan arkkimäärästä riippuen tähän PL 1parhaiten soveltuvassa pakkausmuodossa. Taloustie 1 A HELSINKI C5- ja C4-kirjekuoret ovat valkoisia ja postaalisin merkinnöin varustettuja. Kuoren sisäpuoli on tietoturvapainatettu estämään kirjeen sisältöä näkymästä kuoren läpi. Oy Lähettäjä Ab, PL0, HELSINKI Oy Vastaanottaja Ab Reijo Reskontra Taloustie 1 A PL HELSINKI C5-kuori Port Payé Finlande Itella Oyj C4-kuori

7 7 4. Aineistomuodot Kaikkien tiedostojen formaateista sovitaan asiakaskohtaisesti. Aineisto tulee toimittaa Strålforsiin aina sovitussa formaatissa, zippakattuna. Tuotantoaineistot toimitetaan sopimuksen mukaisesti ftp- tai sftp-siirtona TEKSTIPOHJAISET AINEISTOMUODOT Tuotantoaineiston tulee noudattaa käyttöönotettua ja tuotantotestissä hyväksyttyä aineistomuotoa ja tietuekuvausta. Tekstimuotoinen aineisto voi olla seuraavissa muodoissa: XML (esim. Finvoice tai TEAPPSXML) EPL (ipost) tietuepohjaiset formaatit, csv tai vastaava (delimited) määrämittainen (fixed) tai muussa sovitussa määrämuotoisessa tekstipohjaisessa muodossa TULOSTUSVALMIIT TIEDOSTOT Jokainen tulostusvalmis aineistotyyppi tulee testata erikseen käyttööontovaiheessa. Tuettuja tulostusvalmiita formaatteja ovat: ipost PDF + XML (skeema LetterBundle- V0x4) AFPDS PCL PostScript PDF Tulostusvalmiiseen aineistoon tulee sisällyttää kaikki muut kirje-elementit paitsi tuotannolliset merkinnät (kuoritusmerkit, SRM), jotka lisätään Strålforsilla. Strålfors peittää alueet, jotka on varattu tuotannollisille merkinnöille. Niitä varten layoutiin tulee jättää tyhjää tilaa mallin mukaisesti (katso ohje kohdasta 5.1). Asiakkaan tulee huolehtia, että hänellä on tarvittavat oikeudet kaikkiin kirjeissä käytettyihin resursseihin, kuten logoihin, kuviin ja fontteihin. Asiakkaan tulee myös noudattaa lomakkeen suunnitteluun annettuja ohjeita (kohta 5). Tarkemmat ohjeet tulostusvalmiiden tiedostojen vaatimuksesta asiakas saa käyttöönottovaiheessa sen mukaan, missä muodossa aineistoa halutaan toimittaa tulostukseen. Strålfors ei hyväksy tulostusvalmiita tiedostoja väritulostukseen TIEDOSTOJEN NIMEÄMINEN Tiedoston nimen tulee olla yksilöllinen. Nimeämiskäytännöistä sovitaan käyttöönoton yhteydessä. Tiedoston nimi voi olla esimerkiksi muotoa asiakas_aineisto_aika.pääte esimerkiksi: Stralfors_laskut_ zip. Yksilöllinen nimeäminen helpottaa aineistoiden tunnistamista selvitystilanteissa.

8 Punavalkoraidallisella alueella olevat elementit saattavat näkyä kuoren ikkunasta x: 18 mm; y: 15 mm 105 x 10 mm Alue, joka näkyy aina C5-kuoren ikkunasta. Alueen koko 72 x 60 mm (vaaleansininen tausta). SRM-merkin vasen yläkulma: x: 78 mm; y: 50 mm x: 108mm; y: 85mm Vaaleanharmaalla merkityt alueet on jätettävä vapaaksi kirjeen jokaisen arkin etupuolella; alueet on varattu tuotannollisille merkeille. Valkoinen alue on vapaata kirjoitusaluetta. Asiakkaan tulee huomioida, että lomakkeen kaikille sivuille tulee jättää 3 mm:n marginaalit. 10 x 200 mm Alue, joka saattaa näkyä C5-standardikuoren ikkunasta (ikkunan koko 90 x 70 mm) on merkitty punavalkoisella raidoituksella. Älä sijoita ko. alueelle mitään sellaista sisältöä, joka ei saa näkyä muille kuin vastaanottajalle. Vaaleansinisellä merkitty alue näkyy aina kuoren ikkunasta. Lähettäjän ja vastaanottajantiedot tulee sijoittaa ko. aluueelle. SRM-merkki sijoitetaan jokaisen kirjeen ensimmäiselle sivulle osoitteen viereen siten, että sen vasen yläkulma on x: 78 mm, y: 50 mm arkin vasemmasta ylänurkasta. Varatun alueen koko on 10 x 15 mm. C5-kuoren ikkunasta näkyvät alueet ja varatut alueet

9 Punavalkoraidallisella alueella olevat elementit saattavat näkyä kuoren ikkunasta x: 18 mm; y: 15 mm 105 x 10 mm Alue, joka näkyy aina C4-kuoren ikkunasta. Alueen koko 72 x 43 mm (vaaleanpunainen tausta). SRM-merkin vasen yläkulma: x: 78 mm; y: 50 mm x: 108mm; y: 85mm Vaaleanharmaalla merkityt alueet on jätettävä vapaaksi kirjeen jokaisen arkin etupuolella; alueet on varattu tuotannollisille merkeille. Valkoinen alue on vapaata kirjoitusaluetta. Asiakkaan tulee huomioida, että lomakkeen kaikille sivuille tulee jättää 3 mm:n marginaalit. 10 x 200 mm Alue, joka saattaa näkyä C4-standardikuoren ikkunasta (ikkunan koko 90 x 70 mm) on merkitty punavalkoisella raidoituksella. Älä sijoita ko. alueelle mitään sellaista sisältöä, joka ei saa näkyä muille kuin vastaanottajalle. Vaaleansinisellä merkitty alue näkyy aina kuoren ikkunasta. Lähettäjän ja vastaanottajantiedot tulee sijoittaa ko. aluueelle. SRM-merkki sijoitetaan jokaisen kirjeen ensimmäiselle sivulle osoitteen viereen siten, että sen vasen yläkulma on x: 78 mm, y: 50 mm arkin vasemmasta ylänurkasta. Varatun alueen koko on 10 x 15 mm. C4-kuoren ikkunasta näkyvät alueet ja varatut alueet

10 105 x 10 mm Varatut alueet - jatkosivut Vaaleanharmaalla merkityt alueet on jätettävä vapaaksi kirjeen jokaisen arkin etupuolella; alueet on varattu tuotannollisille merkeille. Valkoinen alue on vapaata kirjoitusaluetta. Asiakkaan tulee huomioida, että lomakkeen kaikille sivuille tulee jättää 3 mm:n marginaalit. 10 x 200 mm Jatkosivun varatut alueet

11 11 5. Lomakkeen suunnittelu Asiakas voi suunnitella itselleen sopivan lomakepohjan. Lomakkeen suunnittelussa tulee ottaa huomioon joitakin erityisohjeita, jotta lomakkeen ulkoasu toimisi tuotannossa ongelmitta VARATUT ALUEET OSOITEKENTTÄ Lähettäjä- ja vastaanottajatiedoille tulee jättää tilaa jokaisen kirjeen ensimmäiselle sivulle sivujen 8 tai 9 mallien mukaisesti huomioi SRM-merkin paikka (varatun alueen koko 13 mm x 9 mm). Lähettäjätiedoissa tulee olla lähettävän yrityksen logo ja/tai nimi sekä postiosoite. Ne tulevat vastaanottajatietojen yläpuolelle. Ulkomaille lähetettävien kirjeiden osoitekentän tulee sisältää maan nimi sekä postinumero paikallisen standardin mukaisesti. Ahvenanmaalle lähetettävissä kirjeissä osoitekentässä tulee olla teksti Ahvenanmaa tai Åland. Vastaanottajan osoitetiedot tulee merkitä siten, että kirjeet ovat konelajittelukelpoisia (malli alla): Kotimaan kirjeeseen Oy Yritys Ab Reijo Reskontra Taloustie 1 A PL Helsinki Ulkomaan kirjeeseen Laden AG Kertrud Kaufmann Wirtschaftweg 1 A P.O. Box Hansastadt GERMANY Aineiston tulee sisältää vastaanottajan osoitteen kaksimerkkinen ISO3166- maakoo di (http://www.iso.org/iso/ country_codes /iso_3166_code_lists/ english_country_names_and_code_ elements.htm), esim. Suo mes sa FI. Ulkomaille menevät kirjeet erotellaan automaattisesti maakoodin avulla kotimaisista kirjelähetyksistä. Mikäli asiakkaan aineistossa ei ole maakoodia, on Strålforsilla oikeus laskuttaa kirjeet asiakkaalta ulkomaan kirjeinä. Postin toimittamisen lisäpalveluihin liittyvät merkinnät: Mikäli asiakkaalla on käytössä sellaisia postin toimittamiseen liittyviä lisäpalveluita, kuten tiedotuspalvelu, joiden vuoksi kuoren ikkunasta tulee näyttää lähettäjä- ja vastaanottajatietojen lisäksi muita tietoja, sovitaan niille lomakekohtaiset vakiopaikat. Paikka tulee valita siten, että merkit näkyvät kuoren ikkunasta, mutta eivät haittaa muiden ikkunasta näytettävien tietojen sijoittelua tai luentaa. Asiakkaan tulee toimittaa tarvittavat elementit (esim. viivakoodi ja/tai palvelutunnus) Strålforsiin muiden aineistojen yhteydessä TUOTANNOLLISILLE MERKEILLE VARATUT ALUEET Asiakkaan tulee huomioida, että tuotannollisille merkeille, kuten kuoritusmerkeille, tulee varata sivujen 8, 9 ja 10 mal lien mukaisesti tilaa jokaisen arkin etupuolelta. Tuotannollisten merkkien päälle osuvat tekstit tai värialueet estävät koneellisen kuorituksen, minkä vuoksi ne peitetään tuotannollisten merkkien lisäyksen yhteydessä VÄRILLISYYS Väritulostuksessa lomakkeen väripeitto saa olla maksimissaan 15 % PUOLEISUUS Lähetyserä voi sisältää sekä yksi- että kaksipuolisia kirjeitä. Yksittäisessä kirjeessä puoleisuutta ei kuitenkaan voi sekoittaa. Jos kirjeeseen siis tulee yksikin kaksipuolinen arkki, niin kirjeen kaikki arkit tehdään kaksipuolisina LOMAKKEEN LAYOUT Lomakkeiden koko on A4 (297 x 210 mm). Lomakkeelle on suositeltavaa jättää vähintään 3 mm:n marginaalit sivun jokaiselle reunalle. Marginaalien lisäksi lomakkeen suunnittelussa on huomioitava myös edellä mainitut tuotannollisille merkeille varatut alueet ja kuoren ikkunan paikka PANKKIVIIVAKOODIT Strålfors tekee pankkiviivakoodin tarvittaessa suoraan asiakkaan datasta Finanssialan Keskusliiton ohjeiden mukaisesti TILISIIRROT Uusimmat tilisiirtosuositukset voi käydä katsomassa Finanssialan Keskusliiton sivuilta Tilisiirtolomakkeelle tulee varata tilaa sivun alareunasta lukien 98 mm koko sivun leveydeltä. Tilisiirtolomakkeen päälle ei saa lisätä siihen kuulumattomia tekstejä, grafiikkaa tai muita elementtejä. Finanssialan Keskusliiton suositus on, että tilisiirtolomakkeen kääntöpuoli tulee jättää tyhjäksi FONTIT PALVELUN STANDARDIFONTIT Käytössä olevat standardifontit voi tarkistaa sivulta 15. Standardifontit ovat asiakkaan käytettävissä ilman erillistä kustannusta ASIAKASKOHTAISET FONTIT Mikäli asiakas haluaa käyttää jotakin standardifonteista poikkeavaa kirjasintyyppiä, Strålfors hankkii siihen tarvittavat lisenssit. Asiakaskohtaisen fontin hankinnasta syntyvät kustannukset veloitetaan asiakkaalta käyttöönoton laskutuksen yhteydessä sekä kuukausittaisena ylläpitokorvauksena TULOSTUSVALMIISEEN AINEISTOON SISÄLLYTETYT FONTIT Asiakkaan tulee sisällyttää kaikki käytetyt fontit tulostusvalmiiseen aineistoon. Asiakkaan tulee huolehtia, että hänellä on tarvittavat fonttilisenssit ko. käyttötarkoitusta varten KUVAT Värikuvat toimitetaan Strålforsiin painokelpoisina CMYK-tiedostoina ja mustavalkoiset mustavalkoisina tai harmaasävyisinä. Kuvien tulee olla 1:1 koossa eli siinä koossa, jossa ne halutaan toistuvan kirjeissä VEKTORIGRAFIIKKA Vektorigrafiikkakuvat toimitetaan Strålforsiin eps- tai pdf -tiedostoina. Esimerkiksi

12 12 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION logot ja graafit ovat tyypillisesti vektorigrafiikkaa. Vektorigrafiikan sisältämät tekstit tulee konvertoida poluiksi. Vektorigrafiikka ei yleensä sisällä resoluutiota, sillä kuva piirretään tiedostossa ns. bezier -käyrinä. Joissain tapauksissa vektorigrafiikassa kuitenkin voi olla mukana pikselitietoa (esim. heittovarjoissa ja läpinäkyvyyksissä), jolloin resoluution tulee olla ppi PIKSELIGRAFIIKKA Pikseligrafiikkakuvat voi toimittaa Strålforsiin jpg-, tiff-, bmp- tai png-muodossa. Kuvien voimakasta jpg-pakkausta tulee välttää, sillä ko. pakkaustapa heikentää kuvien laatua hävittämällä lopullisesti osan kuvatiedosta. Pikseligrafiikkakuvia ovat tyypillisesti mm. kaikki valokuvatyyppiset kuvat. Kuvien resoluution tulee olla välillä ppi ALLEKIRJOITUKSET Allekirjoitukset ja muut sen tyyppiset kuvat tulee toimittaa mieluiten bitmap-tiftiedostona. Tällöin kuvan resoluution tulee olla n ppi. Allekirjoitukset voi toimittaa myös paperioriginaalina valkoiselle paperille ja mustalla huopa- tai kuulakärkikynällä kirjoitettuina. Tämä originaali toimitetaan Strålforsiin skannattavaksi MUUTA HUOMIOITAVAA MINIMI FONTTIKOKO Mustan tekstin (K 100 %) tulee olla minimissään 6 pt. Rasteroitujen tai moniväristen tekstien koon tulee olla vähintään noin 9 pt riippuen kirjasimen leikkauksesta. Värillisissä teksteissä on suositeltavaa, että vähintään yksi osaväri olisi arvoltaan n. 100 %. Ns. negatiiviteksteissä eli väripohjalla olevissa valkoisissa teksteissä fonttikoon tulee olla 9 pt tai enemmän fontin leikkauksesta riippuen LINJOJEN PAKSUUDET Yksivärinen, kompakti linja voi olla minimissään 0,25 pt. Rasteroitujen tai moniväristen linjojen tulee olla paksuudeltaan vähintään 0,5 pt. Värillisissä linjoissa (tai muissa hyvin pienissä elementeissä) on suositeltavaa, että vähintään yksi osaväri olisi arvoltaan n. 100% LIUKUVÄRIT Liukuvärien käytön yleisin ongelma on liukuväreissä näkyvät sävyportaat, minkä vuoksi emme suosittele liukuvärien käyttöä palvelussa emmekä vastaa niiden laadusta.

13 13 6. Tiedostojen toimitus Strålforsiin Asiakas vastaa toimittamiensa tiedostojen siirtämisestä ja niiden sisällöstä. Asiakas lähettää aineistot palvelua varten perustettua tiedonsiirtoyhteyttä käyttäen. Aineistot tulee nimetä sovitusti ja zip-pakata ennen lähetystä. Zip-paketti voi olla suojattu salasanalla. Kun tiedosto on siirretty Strålforsille, sitä ei voida enää poistaa tuotannosta YLEISTÄ TIETOJEN TOIMITUKSESTA Aineisto tulee toimittaa aina suurempina kokonaisuuksina, ei yksittäisinä kirjeinä per tiedosto. Jos asiakas kuitenkin toimittaa aineistot yksittäisinä kirjeinä, niin Strålforsilla on oikeus asiakkaan kustannuksella yhdistää aineisto suuremmaksi kokonaisuudeksi TIEDONSIIRTOTAVAT FTP Osoite: ftpo.il.stralfors.fi tai ftp.il.stralfors.fi Muuta: Asiakkaalle perustetaan oma ftpkäyttäjätili, kun asiakas ja Strålfors ovat tehneet We Mail -palvelusta sopimuksen SFTP (SSH2) Osoite: sftp.il.stralfors.fi Muuta: Asiakkaalle perustetaan oma sftpkäyttäjätili, kun asiakas ja Strålfors ovat tehneet We Mail -palvelusta sopimuksen VPN+FTP Osoite: Sovitaan erikseen Muuta: Asiakkaalle perustetaan oma ftpkäyttäjätili, kun asiakas ja Strålfors ovat tehneet We Mail -palvelusta sopimuksen. Vpn-yhteyden käyttöönotosta peritään lisäkustannus. 7. Tietoturva Kaikki Strålforsin työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen ja heitä koskee vaitiolovelvollisuus pankkisalaisuuden piirissä. Strålforsin toimitilat ovat videovalvottuja, suojattu murtohälyttimin ja tiloissa voi liikkua vain henkilökohtaisilla kulkuavaimilla. Henkilöstöllä ja vierailijoilla tulee aina olla kulkukortti esillä. Tiloissa on asianmukaiset palohälyttimet ja palo-ovet. Kaikki tuotannossa käytetyt asiakaskohtaista dataa sisältävät materiaalit tuhotaan tietoturvallisesti LAATUSTANDARDIT Strålforsilla on ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 laatu- ja ympäristösertifikaatit. 8. Muutosten tilaus Halutuista muutoksista tehdään käyttöönoton jälkeen aina erillinen tilaus. Muutokset voivat koskea esimerkiksi tiedostoformaattia, lomakkeiden toiminnallisuutta, lomakepohjien ulkoasua tai lomakkeiden kuvaelementtejä kuten logoja. Muutoksista on tehtävä tilaus kirjallisesti Strålforsiin hyvissä ajoin (vähintään 5 työpäivää aiemmin muutoksen laajuudesta riippuen), jotta muutokset ehditään tehdä ja niiden testaamiseen ja hyväksymiseen on riittävästi aikaa.

14 14 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 9. We Mail -palvelun valinnaiset palvelut Asiakkaat voivat tilata lisämaksusta erilaisia valinnaisia palveluita SEURANTAJÄRJESTELMÄT TRACK & TRACE EXTRANET Www-pohjainen seurantapalvelu lähetyserien läpimenon seuraamiseen TRACK & TRACE WEB SERVICES Asiakkaan on mahdollista seurata lähetyseriensä läpimenoa integroitumalla Strålforsin seurantapalveluun Web Services -rajapinnan kautta. tunnistamiseen algoritmiä, joka lasketaan kullekin aineistolle erikseen aineiston sisällön perusteella. Kun palvelu havaitsee, että sama aineisto vastaanotetaan Strålforsiin toistamiseen, sen käsittely pysähtyy virheeseen ja siitä ilmoitetaan asiakkaalle VASTAANOTTOKUITTAUKSET Tiedoston vastaanottokuittaus lähetetään sähköpostitse asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Vastaanottokuittauksesta näkyy vastaanotetun tiedoston nimi, vastaan ottoaika ja tiedostokoko (katso alla oleva esimerkki) JAKELUTAPARAPORTTI Jakelutaparaportti kertoo kirjeiden jakelukanavan sekä muita tietoja kirjekohtaisesti. Raportti muodostuu esi prosessoinnissa, jossa kirjeet jaetaan eri jakelukanaviin. Raportti on puolipiste-eroteltu tekstitiedosto, jonka asiakas voi noutaa Strålforsin FTP/SFTP-palvelimelta. Raportteja säilytetään palvelimella kaksi vuorokautta TUPLATIEDOSTOJEN TARKISTUS Tuplatiedostojen lähettäminen voidaan havaita Tuplatiedostojen tarkistus -palvelun avulla. Palvelu käyttää tuplatiedostojen 9.4. VPN-YHTEYS Asiakkaalle voidaan avata VPN-yhteys Strålforsiin. Avaamisesta syntyvät kulut veloitetaan erikseen. Vastaanotto aika/time of receival..: :24:01 Tiedosto/Filename...: [TIEDOSTON_NIMI].#[FILEID]#.[PÄÄTE] Tiedoston aikaleima/file s timestamp: :19:09 Tiedoston koko/filesize...: tavua/bytes Asiakastunnus/Customernumber...: [STRÅLFORSIN LISÄÄMÄ TIETO] Tämä viesti on lähetetty automaattisesti, älä vastaa tähän. This message has been sent automatically, do not reply. Strålfors Oy Vastaanottokuittauksesta näkyy vastaanotetun tiedoston nimi, vastaanottoaika ja tiedostokoko. 10. Lisäpalvelut Asiakas voi lisämaksusta tilata peruspalvelun lisäksi palveluun liittyviä lisäpalveluita. Joistakin lisäpalveluista tehdään erillinen sopimus asiakkaan ja Strålforsin välillä. Lisäpalveluista voi tiedustella sähköpostitse ELEKTRONINEN ARKISTOINTI We Mail -palvelun kautta lähetyt kirjeet voidaan arkistoida Strålforsin elektroniseen arkistoon. Palvelun tilaaja voi selata ja tulostaa arkistoituja kirjeitä sähköisesti. Arkistossa olevat kirjeet vastaavat ulkonäöltään alkuperäisiä paperisia kirjeitä. Arkistoitavat aineistot voidaan indeksoida sovittujen kriteerien mukaan.

15 15 Palvelun sisältämät standardifontit Suhteelliset fontit Tasaväliset fontit

16 INSTRUCTIONS WE MAIL FIN DENMARK FINLAND NORWAY UNITED KINGDOM POLAND FRANCE SWEDEN

Voimassa 01 heinäkuu 2011. Instructions We Mail. Suunnitteluohje

Voimassa 01 heinäkuu 2011. Instructions We Mail. Suunnitteluohje Voimassa 01 heinäkuu 2011 Instructions We Mail Suunnitteluohje 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä...3 1.1 Palvelukuvaus...3 1.2 Kirjeluokat...3 1.3 Sopimus...3 1.4 Yhteystiedot...3 1.5. We Mail Work flow...4

Lisätiedot

Voimassa 01 helmikuu 2011. Väritulostusohjeet. Väritulosteiden tekniset ohjeet

Voimassa 01 helmikuu 2011. Väritulostusohjeet. Väritulosteiden tekniset ohjeet Voimassa 01 helmikuu 2011 Väritulostusohjeet Väritulosteiden tekniset ohjeet Strålfors tarjoaa kahdenlaisia väritulostuspalveluja Business Colour -tulostuksessa käytetään rullapaperille tulostavia tulostimia.

Lisätiedot

CUSTOMIZED PRINT TUOTEKUVAUS: FI, SE, NO 1. RAKENNE CUSTOMIZED PRINT. 1.1 Vakiotoiminnallisuudet. 1.2 Rajoitukset

CUSTOMIZED PRINT TUOTEKUVAUS: FI, SE, NO 1. RAKENNE CUSTOMIZED PRINT. 1.1 Vakiotoiminnallisuudet. 1.2 Rajoitukset TUOTEKUVAUS 1 (5) CUSTOMIZED PRINT TUOTEKUVAUS: FI, SE, NO Tämä asiakirja on Document Manager -tuotteen palvelukuvaus. Siinä esitellään Customized Print -tuotteen ominaisuuksia (jäljempänä Tuote tai Palvelu

Lisätiedot

Aktivointipalvelut - vähemmän paperia, enemmän verkkolaskuja

Aktivointipalvelut - vähemmän paperia, enemmän verkkolaskuja Aktivointipalvelut - vähemmän paperia, enemmän verkkolaskuja Hannu Katila, Marketing Manager Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands

Lisätiedot

Tulostuspalvelu. Palvelukuvaus. Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu. V1.5 Luottamuksellinen 2015-06-03. sivu 1/6. 2014 Tieto Corporation

Tulostuspalvelu. Palvelukuvaus. Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu. V1.5 Luottamuksellinen 2015-06-03. sivu 1/6. 2014 Tieto Corporation Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu V Tulostuspalvelu Palvelukuvaus sivu 1/6 2014 Konsultointipalvelu Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu V Tekijänoikeudet Tämän asiakirjan tai minkään sen osan sisältöä ei saa

Lisätiedot

Helppo ottaa käyttöön, helppo käyttää Basware Virtual Printer

Helppo ottaa käyttöön, helppo käyttää Basware Virtual Printer Helppo ottaa käyttöön, helppo käyttää Basware Virtual Printer Hannu Katila, Marketing Manager Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands

Lisätiedot

Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien. Instructions Inserts Ohje liitteiden tuotantoa varten

Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien. Instructions Inserts Ohje liitteiden tuotantoa varten Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien Instructions Inserts Ohje liitteiden tuotantoa varten 1 Sisältö 1. Perusvaatimukset liitteille, jotka asiakas/asiakkaan toimittaja toimittaa suoraan Strålforsille...3

Lisätiedot

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella

Lisätiedot

Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy:n aineisto-ohjeet

Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy:n aineisto-ohjeet Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy:n aineisto-ohjeet Sivun koko Painotuotteen sivun koon tulee olla taitto-ohjelmassa määritetty sivun lopulliseksi kooksi. Tarvittavat leikkuuvarat (Bleed), vähintään

Lisätiedot

Posti Oy:n maksumerkinnät 1.1.2015 Käyttöohje: kirjeet, arvolähetykset, mainokset ja lehdet

Posti Oy:n maksumerkinnät 1.1.2015 Käyttöohje: kirjeet, arvolähetykset, mainokset ja lehdet Posti Oy:n maksumerkinnät Käyttöohje: kirjeet, arvolähetykset, mainokset ja lehdet Sisällysluettelo Palvelun nimi sivu 1. Priority- ja Economy-kirje 3-5 2. Arvolähetykset 6-8 3. Pienlähetys 9-10 4. Asiakassuora

Lisätiedot

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE PALVELUKUVAUS 1 (6) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE PALVELUKUVAUS 2 (6) CONTENTS 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. DOCUMENT MANAGER - KUVAUS... 3 2.1 Tuotteet... 4 2.1.1 Data Management... 4 2.1.2 ipost Letter...

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Elisa Kirja. PDF e-kirjojen käsittelyohjeet

Elisa Kirja. PDF e-kirjojen käsittelyohjeet Elisa Kirja PDF e-kirjojen käsittelyohjeet Elisa Oyj ja yhteistyökumppanit 2 (5) Ulkoasun ja sisällön muokkaus E-kirja julkaisu ei saa koostua monesta PDF-tiedostosta. Liitä PDF-tiedostot tarvittaessa

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

Tunnuksen päivitys 19.9.2012

Tunnuksen päivitys 19.9.2012 Tunnuksen päivitys 19.9.2012 2 Tampereen yliopiston tunnus Tampereen yliopiston tunnus Tuhannet ihmiset näkevät Tampereen yliopiston tunnuksen päivittäin lomakkeissa, nettisivuilla, raporteissa, esitteissä.

Lisätiedot

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 2(12) Sisältö 1. Johdanto 3 2. Tunnus 4 - Tunnuksen koko 5 - Tunnuksen suoja-alue 6 - Tunnuksen käyttö 7 3. Värimääritykset

Lisätiedot

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2)

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) 1. Nykytila...2 1.1 Ostolaskut...2 1.2 Myyntilaskut (tulostuspalvelu)...2 1.3 Palkkalaskelmat (tulostuspalvelu)...2 2. Tavoitetila...2 2.1 Sähköisten ostolaskujen

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu...2

1 Ostolaskupalvelu...2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (6) 7.8.2014 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu...2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

VOIMASSA 21.11.2014 LÄHTIEN. Instructions Inserts Ohje liitteiden tuotantoa varten. GET IN TOUCH! www.stralfors.fi, customer.service@stralfors.

VOIMASSA 21.11.2014 LÄHTIEN. Instructions Inserts Ohje liitteiden tuotantoa varten. GET IN TOUCH! www.stralfors.fi, customer.service@stralfors. VOIMASSA 21.11.2014 LÄHTIEN Instructions Inserts Ohje liitteiden tuotantoa varten GET IN TOUCH! www.stralfors.fi, customer.service@stralfors.fi 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION Sisällys 1.

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Muistio 1 (7) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN RYHMÄMATKAESITE 2013 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN RYHMÄMATKAESITE 2013 2014 1/5 JYVÄSKYLÄN SEUDUN RYHMÄMATKAESITE 2013 2014 SOPIMUS ILMOITUSTILASTA Jyväskylän Seudun Matkailu toteuttaa jälleen keväällä 2013 ryhmämatkojen järjestäjille suunnatun esitteen. Esite toimii yhtenä päämarkkinointivälineistä

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Finvoice. Palvelukuvaus 28..2008 (4) 28..08 Sisällysluettelo Finanssialan keskusliiton suosituksen mukaisen Fincoice-sanoman yleisperiaatteet... Taustaa... 2 Mikä on Finvoice... Kuluttajan e-lasku... 2

Lisätiedot

PIXIN SANOMANVÄLITYSPALVELU

PIXIN SANOMANVÄLITYSPALVELU PIXIN SANOMANVÄLITYSPALVELU Apixin sanomanvälityspalvelu (jäljempänä Palvelu ) on verkon välityksellä käytettävä ratkaisu erilaisten liiketoimintasanomien (kuten tilausten ja laskujen) sähköistä käsittelyä

Lisätiedot

LIITTEIDEN lisääminen laskulle. Pikaohje (1.1)

LIITTEIDEN lisääminen laskulle. Pikaohje (1.1) LIITTEIDEN lisääminen laskulle Pikaohje (1.1) 2 Yleistä :n kehittämä liitejärjestelmä Terminaali mahdollistaa liitteiden lisäämisen kaikille laskuille vaikka laskutusjärjestelmässä ei olisi tukea liitteille.

Lisätiedot

Suunnittele lähetys sujuvaksi. Opas konekäsiteltävien lähetysten suunnitteluun

Suunnittele lähetys sujuvaksi. Opas konekäsiteltävien lähetysten suunnitteluun Suunnittele lähetys sujuvaksi Opas konekäsiteltävien lähetysten suunnitteluun Hyvin suunniteltu on puoliksi lähetetty Kun suunnittelet lähetystä, esimerkiksi kuoren ulkoasua, ota huomioon Postin koneellisen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto 1 Sisältö Tunnuksista yleisesti... 3 Tunnuksen versiot ja rakenne.... 4 Merkin värit.... 5 Tunnuksen värivaihtoehtoja... 7 Tunnuksen suoja-alue.... 8 Tunnuksen sijoittelu.... 9 Pienen

Lisätiedot

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen.

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen. MAKSAMINEN Business Onlinessa on kaksi tapaa laskujen maksamiseen; tavallinen maksaminen ja maksujen luokitteluominaisuuksia sisältävä kansiomaksaminen. On suositeltavaa, että käytät vain jompaakumpaa

Lisätiedot

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa TUOTE-EHDOT 1 (7) Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa 4.4.2016 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala ja sovellettavat ehdot... 3 1.2. Yleinen

Lisätiedot

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI...

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... GRAAFINEN OHJEISTO 1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 PÄÄLLEKKÄISVERSIO... 4 RINNAKKAISVERSIO... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... 5

Lisätiedot

Myyntilasku: 100 % lähteviä laskuja verkkolaskuina Joustavat ratkaisut omien asiakkaittesi valmiuksista riippumatta

Myyntilasku: 100 % lähteviä laskuja verkkolaskuina Joustavat ratkaisut omien asiakkaittesi valmiuksista riippumatta Myyntilasku: 100 % lähteviä laskuja verkkolaskuina Joustavat ratkaisut omien asiakkaittesi valmiuksista riippumatta Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Esityksen

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

Tutustu NetPostiin esimerkkien kautta

Tutustu NetPostiin esimerkkien kautta 1 (6) 18.2.2009 Tutustu NetPostiin esimerkkien kautta Tässä on kooste erilaisista NetPostin näytöistä, joiden tarkoituksena on havainnollistaa NetPostin toimintaa ja ideaa. Esimerkkikuvien sisällöt (henkilöt,

Lisätiedot

Verkkopalkan palvelukuvaus

Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 1 (6) Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Verkkopalkka-palvelun toiminta palkanmaksajalle... 3 3 Verkkopalkan käyttöönotto... 4 4 Verkkopalkka-palvelun

Lisätiedot

Local Disk (C:)/Documents and Settings/OMATIETOKONEApplication Data/Adobe/Adobe PDF/Settings

Local Disk (C:)/Documents and Settings/OMATIETOKONEApplication Data/Adobe/Adobe PDF/Settings Käytössämme olevat ohjelmat: Adobe Indesign CS5.5 (Mac/PC) Adobe Photoshop CS5.1 (Mac/PC) Adobe Illustrator CS5.1 (Mac/PC) Adobe Acrobat X Pro (Mac/PC) Microsoft Office Aineistosuositus Suosittelemme aineiston

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 UUDEN KÄYTTÖOHJEEN LUOMINEN TAI VANHAN PÄIVITTÄMINEN... 3 2.1 Vaikutus muihin käyttöohjeisiin... 3 2.1.1 Vanhojen dokumenttien poistaminen...

Lisätiedot

Webforum. Version 14.2 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-06-12

Webforum. Version 14.2 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-06-12 Viimeisin päivitys: 2014-06-12 Sisällys Tietoa tästä dokumentista... 3 Yleistä... 3 Dokumentit... 4 Online-muokkaustila Macin Firefox-selaimella... 4 Pääsy mobiilikäyttöliittymälle kansio- ja dokumenttilinkkien

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE

KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE 21.11.2012 KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE Sähköinen asiointipalvelu e-vientiasiakirjat www.e-vientiasiakirjat.fi OY SAMLINK AB KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE 2 (41) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Laitevaatimukset...

Lisätiedot

HELPOSTI SÄHKÖISEEN LASKUTUKSEEN. Jaakko Laurila E-invoicing forum 31.10.2012

HELPOSTI SÄHKÖISEEN LASKUTUKSEEN. Jaakko Laurila E-invoicing forum 31.10.2012 HELPOSTI SÄHKÖISEEN LASKUTUKSEEN Jaakko Laurila E-invoicing forum 31.10.2012 Basware verkkolaskuoperaattorina Yli 25 vuoden kokemus laskujen käsittelystä ja hankinnasta maksuun -prosessista Avoin verkko

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun.

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun. ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista

Lisätiedot

Pikaopas. Viestitehtävien hallinta viestiluettelossa Luokittele, merkitse tai poista viestejä suoraan viestiluettelossa.

Pikaopas. Viestitehtävien hallinta viestiluettelossa Luokittele, merkitse tai poista viestejä suoraan viestiluettelossa. Pikaopas Microsoft Outlook 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot.tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Ulkoasun mukauttaminen Mukauta Outlook: Valitse

Lisätiedot

Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle. Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management

Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle. Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management Mikä on verkkolasku? Verkkolasku on lasku, joka: Lähetetään ja/tai vastaanotetaan sähköisesti Sisältää

Lisätiedot

LAITTEEMME NOUDATTAVAT SEURAAVIA VÄRIASETUKSIA: Euroopan PMS-kirjastot Coated FOGRA39 ja Uncoated FOGRA29 Mustavalko Gray Gamma 2.

LAITTEEMME NOUDATTAVAT SEURAAVIA VÄRIASETUKSIA: Euroopan PMS-kirjastot Coated FOGRA39 ja Uncoated FOGRA29 Mustavalko Gray Gamma 2. LAITTEISTOMME M&P PAINOSSA KÄYTÖSSÄMME OVAT SEURAAVAT OHJELMAT: Adobe Photoshop CS6 Adobe InDesign CS6 Adobe Illustrator CS6 Adobe Acrobat Pro Adobe Distiller Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Powerpoint

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Kela lähettää tammikuussa postitse esitäytettyjä paperisia laskulomakkeita opiskelijaravintolanpitäjille

Kela lähettää tammikuussa postitse esitäytettyjä paperisia laskulomakkeita opiskelijaravintolanpitäjille Kansaneläkelaitos OHJE 21.12.2010 ATERIATUEN LASKULOMAKE Kela uudistaa visuaalisesti ateriatuen laskulomakkeen ulkoasua. Uusi lomake otetaan käyttöön tammikuussa 2011 (liite 1). Esitäytetty laskulomake

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 4.0.3 2(8) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 4 3. Tapahtuman tilakyselyn tiedot... 4 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

Solve laskutus ja verkkolaskutus

Solve laskutus ja verkkolaskutus Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutus ja verkkolaskutus Tässä ohjeessa on ohjeet Solven asetusten teosta, aineistojen muodostamisesta ja palautteiden käsittelystä sekä ohjeet suoraveloitettavien asiakkaiden

Lisätiedot

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen Matti Mäkinen matti.makinen@sampopankki.fi Päiväys 13.06.2012 Sähköinen asiointi Sampo Pankin tarjoamat sähköisen asioinnin ja liiketoiminnan peruskomponentit Verkkopalkka

Lisätiedot

BASWARE E-INVOICE KAIKKI MYYNTILASKUT VERKKOLASKUINA. Juho Värtö, Account Manager

BASWARE E-INVOICE KAIKKI MYYNTILASKUT VERKKOLASKUINA. Juho Värtö, Account Manager BASWARE E-INVOICE KAIKKI MYYNTILASKUT VERKKOLASKUINA Juho Värtö, Account Manager BASWARE E-INVOICE KAIKKI MYYNTILASKUT VERKKOLASKUINA Johdanto Palvelutarjooma Pakettiratkaisut verkkolaskujen lähettämiseen

Lisätiedot

Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys

Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys Laskutuspalvelun kautta voit tehdä ja lähettää e-laskuja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille. Voit katsella ja tulostaa lähetettyjä e-laskuja sekä kopioida vanhan

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen.

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. Tarkennukset Danske B ankin tarjoamaan Tunnistuspalveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. 1. JOHDANTO Danske Bankin Tunnistuspalvelussa palveluntarjoaja voi tunnistaa luotettavasti Danske

Lisätiedot

ipost Finvoice Suunnitteluohje Versio 2.1

ipost Finvoice Suunnitteluohje Versio 2.1 IPOST FINVOICE 1 (20) Suunnitteluohje Versio 2.1 4.3.2008 ipost Finvoice Suunnitteluohje Versio 2.1 Itella Information Oy Tietäjäntie 2 02130 Espoo puh. 0205 388 00 Kotipaikka: Helsinki fax 0205 388 397

Lisätiedot

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Palvelukuvaus Sisällys 1 Palvelun toiminta... 3 2 IBAN tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Suomen tileillä... 3 IBAN-tilinueroiden laskenta ja tarkistusta tarjotaan

Lisätiedot

Tuoteinformaatio. Designpainatus Formica Groupin korkeapainelaminaatille. Seinäverhoiluun Kalusteisiin Kylpyhuonekalusteisiin Oviin Pöytiin Kyltteihin

Tuoteinformaatio. Designpainatus Formica Groupin korkeapainelaminaatille. Seinäverhoiluun Kalusteisiin Kylpyhuonekalusteisiin Oviin Pöytiin Kyltteihin CUSTOM LAMINATES by FORMICA GROUP Tuoteinformaatio Designpainatus Formica Groupin korkeapainelaminaatille Seinäverhoiluun Kalusteisiin Kylpyhuonekalusteisiin Oviin Pöytiin Kyltteihin Mitä mahdollisuuksia

Lisätiedot

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2 Sivu 1/6 Sisällysluettelo 1. Kaupan asetukset... 2 1.1. Maksunvälittäjän valinta ja käyttöönotto... 2 1.2. Kaupan tiedot... 3 1.3. Postitus ja toimitusmaksut... 3 1.4. Verot... 4 1.5. Kaupan valuutta ja

Lisätiedot

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen Johdanto 3 1. Sonera Omat Sivut -tilin luominen

Lisätiedot

Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto

Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Itella Viestinvälitys, Jakelu- ja markkinointipalvelut 1 Sisältö Tietoa Postittamisen työpöydästä ja Itellan extranetin uudistuksesta Uuden

Lisätiedot

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille TraFin ulkoinen integraatio Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille Ohje 26.2.2014 Versio 1.1, Hyväksytty Luottamuksellinen Vastuutaho Trafi MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys

Lisätiedot

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 - 2-5 Internetsivustopaketti nettihelmi nettihelmi on Avaimet käteen Internetsivusto ratkaisu. Palvelu sisältää laadukkaan graafisen ulkoasun nettihelmi perussivupohjaan ja

Lisätiedot

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM)

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) 1 (7) SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) Suomen Pankin tilastotiedonkeruu tapahtuu DCS-raportointipalvelun (Data

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö Versio 1.0 Tiedostonsiirto FTP -menetelmällä Lahden Väriasemoinnilla on käytössä suurempien tiedostojen siirtoa varten oma FTP -yhteys. Tällä menetelmällä saadaan

Lisätiedot

HINNASTO Kopiointi & tulostus. www.oasismedia.fi. alv 24 % v004.130401

HINNASTO Kopiointi & tulostus. www.oasismedia.fi. alv 24 % v004.130401 HINNASTO Kopiointi & tulostus www.oasismedia.fi alv 24 % HINNASTO 2(8) N HINNASTO Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 % ja ilmoitettu euroissa. Hinnasto on voimassa alkaen toistaiseksi. A4/A3 KOPIOINTI

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Maksupääte

Palvelukuvaus. Maksupääte Palvelukuvaus Maksupääte 15.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä...3 2 Käsittely...3 2.1 Aineiston muodostaminen...3 2.2 Aineiston lähetys pankkiin...3 2.3 Aineiston tarkistus pankissa...3 2.4 Lähetyksen

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus Johtokunta 2.11.2009 155 Graafinen ohjeistus Sisällys: 1. Käyttäjälle 3 2. Liikelaitoskuntayhtymän logo ja sen käyttö 4 3. Graafisen ilmeen perusvärit 6 4. Kirjasimet ja tekstityypit 7 5. Liikelaitoskuntayhtymän

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

Hinnasto Suomessa 100% painetut pelikortit 2015

Hinnasto Suomessa 100% painetut pelikortit 2015 Hinnasto Suomessa 100% painetut pelikortit 2015 A B Asiakaspainetut pelikortit molemmin puolin + asiakkaan omalla aiheilla painettu rasia Taustapuolella asiakasmainos, kuvapuolella kortit TACTIC International

Lisätiedot

REKISTERIPALVELUT POSTIYRITYKSILLE

REKISTERIPALVELUT POSTIYRITYKSILLE 1 (5) 1.9.2015 Versio 1.1 REKISTERIPALVELUT POSTIYRITYKSILLE ULKOINEN Postintaival 7 A PL 1, 00011 POSTI 2 (5) Sisällysluettelo 1. Palvelun kuvaus... 3 1.1. Palvelu lyhyesti... 3 1.2. Palvelussa toimitettavat

Lisätiedot

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi 1.12.2014

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi 1.12.2014 Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSEN (INTRASTAT) TIETUEKUVAUS TUONTI/VIENTI 1. Johdanto Sisäkaupan tilastointiohjeet julkaistaan vuosittain ilmoitusvelvollisille

Lisätiedot

Kopio Niinin uusi kopiotilausjärjestelmä

Kopio Niinin uusi kopiotilausjärjestelmä Kopio Niinin uusi kopiotilausjärjestelmä Mikä SendIT järjestelmä on? SendIT -järjestelmä on maksuton tapa lähettää kopiotilaukset netin kautta suoraan Kopio Niinin palvelimelle. SendIT - järjestelmään

Lisätiedot

FRAM. Prepress Guide

FRAM. Prepress Guide 1 FRAM Prepress Guide 2 Tämän oppaan tarkoitus on opastaa painokelpoisen aineiston toteuttamisessa ja sen toimittamisessa meille. Osa ohjeistuksista perustuu siihen oletukseen, että dokumenteissä käytetyt

Lisätiedot

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7)

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Hyvä tekninen arvioija Haluamme FINAS - akkreditointipalvelussa varmistaa asiakkaiden tietojen luottamuksellisuuden säilymisen. Arviointiaineistot ja selosteet toimitetaan

Lisätiedot

HINNASTO Kopiointi & tulostus

HINNASTO Kopiointi & tulostus HINNASTO Kopiointi & tulostus www.oasismedia.fi HINNASTO 2(8) N HINNASTO Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23 % ja ilmoitettu euroissa. Hinnasto on voimassa alkaen toistaiseksi. A4/A3 KOPIOINTI / TULOSTUS

Lisätiedot

sisällysluettelo s. 3 tulostusaineistot, tarratekstit ja logo-originaalit s. 4 3x3 pop-up s. 5 4x3 pop-up s. 6 pop-up counter s. 7 lippu 80 x 100 cm

sisällysluettelo s. 3 tulostusaineistot, tarratekstit ja logo-originaalit s. 4 3x3 pop-up s. 5 4x3 pop-up s. 6 pop-up counter s. 7 lippu 80 x 100 cm aineisto-ohjeet sisällysluettelo s. 3 tulostusaineistot, tarratekstit ja logo-originaalit s. 4 3x3 pop-up s. 5 4x3 pop-up s. 6 pop-up counter s. 7 lippu 80 x 100 cm s. 8 lippu 100 x 300-350 cm s. 9 roll-up

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS JA KÄYTTÖEHDOT 1 (5) 26.10.2013 POSTINUMEROPALVELUT

PALVELUKUVAUS JA KÄYTTÖEHDOT 1 (5) 26.10.2013 POSTINUMEROPALVELUT PALVELUKUVAUS JA KÄYTTÖEHDOT 1 (5) 26.10.2013 POSTINUMEROPALVELUT 1. PALVELUIDEN SISÄLTÖ Palvelut sisältävät postinumerojärjestelmän ja kotimaisen osoitteiston perus- ja muutostietoja määrämuotoisina sähköisinä

Lisätiedot

DOCUMENT MANAGER JA TUOTTEET

DOCUMENT MANAGER JA TUOTTEET TUOTEKUVAUS 1 (8) DOCUMENT MANAGER JA TUOTTEET FI/ NO/ SE TUOTEKUVAUS 2 (8) CONTENTS 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. DOCUMENT MANAGER - KUVAUS... 3 2.1 Tuotteet... 4 2.1.1 Data Management... 4 2.1.2 ipost

Lisätiedot

HINNASTO 01/2015. Rakennuspiirustusten tulostuspalvelut ALV 24 %

HINNASTO 01/2015. Rakennuspiirustusten tulostuspalvelut ALV 24 % HINNASTO 01/2015 Rakennuspiirustusten tulostuspalvelut ALV 24 % 2 RAKENNUSPIIRUSTUSTEN TULOSTUS, KOPIONTI JA TAITTO Taulukkohinnat on ilmoitettu oikein rajatusta PDF- tai TIFF-dataformaatista. Muut dataformaatit

Lisätiedot

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Graafiset ohjeet Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Sisältö Tunnus...3 Typografia...4 Värit...5 Käyntikortit ja sähköinen allekirjoitus...6 Lomakkeet

Lisätiedot

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott Muistio 1 (5) Asiakirjapohjien dokumentaatio Asiakirjapohjien tiedostot Tämä dokumentti kuvaa joukon SFS 2487 -standardin mukaisia OpenOfficeasiakirjapohjia. Pohjat on laatinut Martti Karjalainen oikeusministeriön

Lisätiedot

Tyhjät sivut Sivujen asettelu Lajittelu Monisivutulostus Kopiomäärä Sivujen as. ark. Kaksipuolinen Erotinsivut Sidonta Erotinsiv. lähde Sivujen kehys

Tyhjät sivut Sivujen asettelu Lajittelu Monisivutulostus Kopiomäärä Sivujen as. ark. Kaksipuolinen Erotinsivut Sidonta Erotinsiv. lähde Sivujen kehys Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Tyhjät sivut Sivujen asettelu Lajittelu Monisivutulostus Kopiomäärä Sivujen as.

Lisätiedot

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10.1. PERIAATE CRM asiakashallintajärjestelmästä voidaan tulostaa osoitetarrat, lähettää ryhmäsähköpostia sekä exportata (viedä) hakutuloksia

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

1 Ohjeet. 1.1 Verkkolasku

1 Ohjeet. 1.1 Verkkolasku 1 1 Ohjeet 1.1 Verkkolasku Verkkolaskun lähettämiseen tarvittavien tietojen täyttäminen Verkkolaskujen lähettämiseksi on ensin tehtävä sopimus verkkolaskuoperaattorin (välittäjän) kanssa. Esim. kaikki

Lisätiedot

HINNASTO Kopiointi & tulostus

HINNASTO Kopiointi & tulostus HINNASTO Kopiointi & tulostus www.oasismedia.fi HINNASTO 2(8) N HINNASTO Hinnat sisältävät arvonlisäveron 22 % ja ilmoitettu euroissa. Hinnasto on voimassa alkaen toistaiseksi. A4/A3 KOPIOINTI / TULOSTUS

Lisätiedot

Miten selviytyä graafikon kanssa? Lyhyt oppimäärä esitteen tekovaiheista.

Miten selviytyä graafikon kanssa? Lyhyt oppimäärä esitteen tekovaiheista. Miten selviytyä graafikon kanssa? Lyhyt oppimäärä esitteen tekovaiheista. graafisen suunnittelun toimisto PIGME TARJOUSPYYNTÖ GRAAFIKOLLE kohderyhmä materiaalit (tekstit + kuvat) tulostus- vai painotyö

Lisätiedot

SÄHKÖISET RAHTIKIRJAT - VISMA AUTOTRANSPORT

SÄHKÖISET RAHTIKIRJAT - VISMA AUTOTRANSPORT Visma Nova SÄHKÖISET RAHTIKIRJAT - VISMA AUTOTRANSPORT Page 1 Lähtökohdat Logistiikka-alan toimijoiden tavoitteena sähköinen toimintatapa vuoteen 2013 mennessä (Logistiikkayritysten liitto ry): Pyrkimyksenä

Lisätiedot

SG550. Riistakameran MMS- ja GPRS- asetukset

SG550. Riistakameran MMS- ja GPRS- asetukset SG550 Riistakameran MMS- ja GPRS- asetukset Tuupakantie 3, 01740 1 FSM Tekninen tuki 0600 16160 Ensimmäiseksi: Valitse riistakameraan liittymä operaattorilta MMS ja/tai GPRS(data) ominaisuuksilla. Muistathan,

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Aleksanterinkadun Appro. Tunnusohjeisto 25.2.2015

Aleksanterinkadun Appro. Tunnusohjeisto 25.2.2015 Tunnusohjeisto 25.2.2015 sisällys tunnus 3 1 tunnus tekstillä 4 2 tekstitön tunnus 5 tunnuksen väriversiot 6 tunnus kuvan päällä 7 tunnus 1 n tunnus eli visuaalinen tunniste viittaa muotokieleltään Lahden

Lisätiedot

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 1.0 Yleistä OnniSMS on HTTPS/XML pohjainen rajapinta tekstiviestin lähettämiseen. Palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus, salasana ja palvelimen osoite, jotka saa tekemällä

Lisätiedot

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Release Notes 5.4 CABAS Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Olemme päivittäneet ja nykyaikaistaneet CABASin kuvien ja dokumenttien käsittelyn. Nyt kuvia voi vetää hiiren osoittimella ja pudottaa ne kuvaluetteloon.

Lisätiedot

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU 1(5) FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU Verkkoprojektissa tarkoituksenmukaisen projektinhallintatyökalun käyttö vähentää viestintään kuluvaa työaikaa merkittävästi, kun projektin osapuolilla on reaaliaikainen

Lisätiedot