VOIMASSA 1. SYYSKUU Instructions We Mail Suunnitteluohje. GET IN TOUCH!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VOIMASSA 1. SYYSKUU 2015. Instructions We Mail Suunnitteluohje. GET IN TOUCH! www.stralfors.fi, customer.service@stralfors.fi"

Transkriptio

1 VOIMASSA 1. SYYSKUU 2015 Instructions We Mail Suunnitteluohje GET IN TOUCH!

2 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION Sisällys 1. Yleistä Palvelukuvaus We Mail Peruspalvelu We Mail Premium Vaihtoehtoiset jakelukanavat NetPosti Sähköposti Sopimus We Mail Work flow Käyttöönotto Aineiston toimitus lomakkeiden valmistusta varten Lomakepohjan elementit kuten resurssit, logot yms Testitiedostot ja tietuekuvaus Lomakepohjat Tulostusvalmiin aineiston toimittaminen Testaukset Palvelun hyväksyminen tuotantoon Materiaalit Paperi Kirjekuori Aineistomuodot Tekstipohjaiset aineistomuodot Tulostusvalmiit tiedostot Tiedostojen nimeäminen Lomakkeen suunnittelu Varatut alueet Osoitekenttä Tuotannollisille merkeille varatut alueet Värillisyys Puoleisuus Lomakkeen layout Pankkiviivakoodit Tilisiirrot Fontit Palvelun standardifontit Asiakaskohtaiset fontit Tulostusvalmiiseen aineistoon sisällytetyt fontit Kuvat Vektorigrafiikka Pikseligrafiikka Allekirjoitukset Muuta huomioitavaa Minimi fonttikoko Linjojen paksuudet Liukuvärit Tiedostojen toimitus Strålforsiin Yleistä tietojen toimituksesta Tiedonsiirtotavat FTP SFTP (SSH2) VPN+FTP Tietoturva Laatustandardit Muutosten tilaus We Mail -palvelun valinnaiset palvelut Seurantajärjestelmät Track & Trace Extranet Track & Trace Web Services Tuplatiedostojen tarkistus Vastaanottokuittaukset VPN-yhteys Jakelutaparaportti Lisäpalvelut Elektroninen arkistointi...14 Yhteystiedot Osoite: Sähköposti: Strålfors Oy/ We Mail PL 260 Vaihde: VANTAA FINLAND

3 3 1. Yleistä We Mail on Strålforsin standardoitu kirjeiden tulostus- ja lähetyspalvelu yritysasiakkaille. Sen kautta voit toimittaa vastaanottajille niin pienet kuin suuretkin kirjeaineistot nopeasti. Palvelu käy monen tyyppisille kirjeille, kuten laskuille, palkkalaskelmille, tiliotteille sekä asiakasviestintään PALVELUKUVAUS Asiakas toimittaa kirjeaineistot Strålforsiin sähköisesti linjasiirtona (ks. siirtotavat kappale 6) ennalta sovitussa formaatissa. We Mail -palvelussa 1 60-arkkiset kirjeet kuoritetaan koneellisesti. Yli 60:n arkin kirjeet pakataan sopivalla tavalla riippuen arkkien määrästä. Nämä yli 60 arkin kirjeet käsitellään manuaalisesti ja siten niiden toimitusaika voi olla pidempi kuin palvelun normaali toimitusaika. Yhdessä lähetyserässä voi olla yksi tai useampi kirje. Kirjelähetykset toimitetaan jakeluverkkoon Strålforsin sopimustunnuksilla. Strålforsiin palautuvat lähetykset hävitetään tietoturvatuhouksen vaatimusten mukaisesti WE MAIL PERUSPALVELU We Mail Peruspalvelussa kirjeet tulostetaan mustavalkoisina ja postitetaan lähettäjän valitseman postiluokan mukaisesti Priority- tai Economy-kirjeinä ja yksi- tai kaksipuoleisina. Ennen klo 24:00 Strålforsin vastaanottamat kirje-erät käsitellään ja välitetään jaettavaksi seuraavan työpäivän aikana. Yhdessä lähetyserässä voi olla yksi tai useampi kirje. Yli sivun kirje-eristä tulee ilmoittaa Strålforsille kolme (3) työpäivää ennen tiedostojen toimitusta eikä niihin aina voida soveltaa samaa palvelulupausta toimitusaikataulun suhteen WE MAIL PREMIUM We Mail Premium -palvelussa kirjeet tulostetaan värillisinä ja postitetaan lähettäjän valitseman postiluokan mukaisesti Priority- tai Economy-kirjeinä ja yksi- tai kaksipuoleisina. Ennen klo 09:00 Strålforsin vastaanottamat kirje-erät käsitellään ja välitetään jaettavaksi saman työpäivän aikana. Yhdessä lähetyserässä voi olla yksi tai useampi kirje. Yli sivun kirje-eristä tulee ilmoittaa Strålforsille kolme (3) työpäivää ennen tiedostojen toimitusta eikä niihin aina voida soveltaa samaa palvelulupausta toimitusaikataulun suhteen VAIHTOEHTOISET JAKELUKANAVAT NETPOSTI NetPosti on Postin ylläpitämä, internetissä toimiva sähköinen palvelu kaikille 15 vuotta täyttäneille Suomen kansalaisille. Kirje, joka ennen toimitettiin postilaatikkoon paperisena, voidaan nyt toimittaa elektronisesti NetPostiin SÄHKÖPOSTI Asiakas voi halutessaan lähettää kirjeensä sähköpostina. Kirje toimitetaan Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen pdf-liitteenä SOPIMUS We Mail -palvelun käyttö edellyttää sopimusta palvelusta asiakkaan ja Strålfors Oy:n välillä. Palvelun käyttöönoton kustannuksista sovitaan asiakaskohtaisesti. Palvelussa ei ole lähetyskohtaisia erämaksuja. Kun sopimus on tehty, palvelun käyttöönotto voidaan aloittaa sovitusti. We Mail -palvelun käyttö laskutetaan kerran viikossa sopimuksen hintaliitteen mukaisesti. Palvelu toimitetaan We Mail Erityiset ehdot sekä Strålfors Yleiset ehdot -dokumenttien mukaisesti. LISÄÄ ASIAKASUSKOLLISUUTTA Uusien asiakkaiden löytäminen vaatii paljon enemmän rahaa ja aikaa kuin nykyisten säilyttäminen. Asiakasuskollisuus auttaa luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita, jolloin voit maksimoida tuloksesi. PARANNA TEHOKKUUTTA Viestinnän kustannustehokkuuden paranta minen on jatkuva haaste. Miten saat asiakkaat lukemaan heille lähettämäsi viestit? Miten voit järjestää jakelun parhaalla tavalla? Miten käsittelet asiakastietojasi ja miten nykyaikaisia ovat yrityksenne IT -ratkaisut? Yhdessä voimme löytää parhaan ratkaisun kaikkiin haasteisiisi. KASVATA MYYNTIÄSI Myynnin lisäämiseen ei ole oikoteitä. Hyvän suunnittelun, toimivan organisaation ja oikeiden välineiden avulla pääset kuitenkin tavoitteeseesi. Oikeita menetelmiä käyttämällä voit lähettää oikeita viestejä oikeille henkilöille oikeaan aikaan ja hintaan.

4 4 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 1.4. WE MAIL WORK FLOW Asiakas We Mail Vastaanottaja Tuplatiedostojen tarkistus (optio) Vastaanottokuittaus (optio) Aineistot Postiinjättö Aineiston valmistelu Aineiston käsittely Tulostus ja kuoritus NetPosti Viestin ulkoasu earkisto (optio) NetPostijakelu Sähköpostijakelu Track & Trace (optio)

5 5 2. K ä y tt ö ö n o tt o Palvelu voidaan ottaa käyttöön, kun asiakkaan ja Strålforsin välinen palvelusopimus on allekirjoitettu ja asiakas on hyväksynyt käyttöönoton yhteydessä tehdyt testit. Ennen käyttöönottoa pidetään asiakkaan ja Strålforsin välillä määrittelypalaveri ja asiakkaan tulee toimittaa Strålforsiin mallit lomakepohjista, testidatat sekä tietuekuvauk set tai sovitussa muodossa olevan ns. tu los tusvalmiin testiaineiston. Tämän jälkeen käyttöönotto voidaan aloittaa. Ennen varsinaisen tuotannon käynnistämistä asiakkaalle toimitetaan vedokset hyväksyttäväksi PDF:nä ja/tai tulostettuna. Palvelun käynnistämisen aikataulusta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja käyttöönottoon varattava aika riippuu aineistomuodosta ja lomakemääristä. Strålforsin Servicedesk antaa käyttöönotolle yksilöllisen tunnisteen, tiketti ID:n. Tätä tunnistetta käytetään tunnistamaan käyttöönottoon liittyvät viestit ja aineistot AINEISTON TOIMITUS LOMAKKEIDEN VALMISTUSTA VARTEN LOMAKEPOHJAN ELEMENTIT KUTEN RESURSSIT, LOGOT YMS. Resurssitiedostot toimitetaan sähköpostitse tai postitse cd-/dvd-levyllä. Aineistot tulee ryhmitellä kansioihin siten, että kuvaresurssit ja lomakepohjamallit olisivat omissa kansioissaan. Kaikki kansiot tulee pakata yhteen zip-tiedostoon ennen lähetystä. Aineistot tulee olla salaamattomia. Katso kuvien laatu- ym. suositukset kohdasta TESTITIEDOSTOT JA TIETUEKUVAUS Jotta käyttöönotto voidaan tehdä sujuvasti ja palvelu voidaan testata luotettavasti, tulee asiakkaan toimittaa tarvittavat testiaineistot Strålforsiin heti käyttöönoton alussa. Testiaineiston vaatimukset Testiaineiston tulee vastata varsinaista tuotantoaineistoa Aineiston tulee olla laadultaan riittävä Testiaineiston tulee kattaa kaikki mahdolliset kirjeiden variaatiot Testiaineistossa on yksi versio kustakin erilaisesta kirjetyypistä ja versiot helposti ymmärrettävässä järjestyksessä Asiakkaalla voi olla useampia testiaineistoja tarpeen mukaan Testiaineistoon kannattaa sisällyttää myös mahdollisimman pitkiä ja lyhyitä tietueita, jotta voidaan tarkastaa, että tiedot sopivat niille varattuihin kenttiin Ennen tuotannon aloitusta tehtävän tuotantotestin aineisto tulee siirtää Strålforsiin käyttäen tuotantoa varten perustettua ftp-/sftp-tiedonsiirtoreittiä Tietuekuvaus tulee toimittaa sähköpostitse LOMAKEPOHJAT Yksilölliset lomakepohjat toteutetaan Strålforsilla asiakkaan toimittaman mallin mukaisesti. Malli tulee toimittaa Strålforsiin pdf:nä tämän oppaan kohdan ohjeiden mukaisesti tai paperioriginaalina, jolloin siihen tulee merkitä selkeästi käytetyt kirjasimet leikkauksineen, kokoineen ja rivivälistyksineen, käytetyt värit ja linjojen paksuudet jne. Paperioriginaalin tulee olla aina 1:1-koossa, jotta elementtien paikat voidaan mitata arkilta. Paperioriginaalin voi toimittaa postitse Strålforsiin, jolloin siihen tulee merkitä kyseiselle käyttöönotolle annettu ID TULOSTUSVALMIIN AINEISTON TOIMITTAMINEN Tulostusvalmiin aineiston suunnittelussa tulee huomioida kappaleen 5 vaatimukset TESTAUKSET Testauksilla varmistetaan käyttöönottovaiheessa tai muutosten jälkeen, että tiedonsiirtoyhteydet, tiedostot ja lomakepohjat toimivat halutulla tavalla. Mikäli sovellukseen tehdään muutoksia, on sovellus testattava uudelleen ja asiakkaan tulee hyväksyä testien tulos ennen kuin muutokset siirretään tuotantoympäristöön. Testeistä sovitaan erikseen Strålforsin kanssa. Testitarpeesta tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen: 2.4. PALVELUN HYVÄKSYMINEN TUOTANTOON Asiakkaan tulee toimittaa hyväksyntä palvelun käyttöönotosta kirjallisesti sähköpostitse osoitteella stralfors.fi. Tämän jälkeen Strålfors siirtää käyttöönotetun palvelun tuotantoon ja kuittaa asiakkaalle, kun We Mail -palvelu on käytettävissä. Sopimus asiakkaan ja Strålforsin välillä Asiakas toimittaa testiaineistot Strålforsiin Käyttöönototto Stålforsilla Tuotantotesti ennen varsinaista tuotantoa Vedoksen hyväksyntä Tuotannon aloitus

6 6 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 3. Materiaalit We Mail -palvelussa käytetään ainoastaan vakiomateriaaleja. Esipainettuja liitteitä ei voi sisällyttää lähetyksiin, mutta liitteet voidaan tarvittaessa tulostaa jatkosivuina varsinaisen kirjeen perään. Oy Lähettäjä Ab, PL0, HELSINKI Oy Vastaanottaja Ab Reijo Reskontra Taloustie 1 A PL HELSINKI Port Payé Finlande Itella Oyj Oy Läh Oy V Reijo Talou PL PAPERI Paperi on g/m 2 :sta, päällystämätöntä, valkoista A4- paperia. Paperissa ei ole esipainatuksia, perforointeja tai muita esityöstettyjä ominaisuuksia KIRJEKUORI Konekuoritettavia, ikkunallisia kirjekuoria on kahta kokoa: C5 ja C4. Ikkunan koko on 90 x 70 mm. (ikkunan vasen yläkulma on 15 mm kuoren yläreunasta ja 18 mm kuoren vasemmasta reunasta). Port Payé Kuorituksessa C5-kuo reen kuoritetaan kaikki kirjeet, Finlande joissa on 1 8 arkkia Oy Lähettäjä Ab, PL0, ja C4-kuoreen HELSINKI kirjeet, joissa on 9 60 arkkia. Itella Oyj Oy Vastaanottaja Ab Yli 60-arkkiset Reijo Reskontra lähetykset postitetaan arkkimäärästä riippuen tähän PL 1parhaiten soveltuvassa pakkausmuodossa. Taloustie 1 A HELSINKI C5- ja C4-kirjekuoret ovat valkoisia ja postaalisin merkinnöin varustettuja. Kuoren sisäpuoli on tietoturvapainatettu estämään kirjeen sisältöä näkymästä kuoren läpi. Oy Lähettäjä Ab, PL0, HELSINKI Oy Vastaanottaja Ab Reijo Reskontra Taloustie 1 A PL HELSINKI C5-kuori Port Payé Finlande Itella Oyj C4-kuori

7 7 4. Aineistomuodot Kaikkien tiedostojen formaateista sovitaan asiakaskohtaisesti. Aineisto tulee toimittaa Strålforsiin aina sovitussa formaatissa, zippakattuna. Tuotantoaineistot toimitetaan sopimuksen mukaisesti ftp- tai sftp-siirtona TEKSTIPOHJAISET AINEISTOMUODOT Tuotantoaineiston tulee noudattaa käyttöönotettua ja tuotantotestissä hyväksyttyä aineistomuotoa ja tietuekuvausta. Tekstimuotoinen aineisto voi olla seuraavissa muodoissa: XML (esim. Finvoice tai TEAPPSXML) EPL (ipost) tietuepohjaiset formaatit, csv tai vastaava (delimited) määrämittainen (fixed) tai muussa sovitussa määrämuotoisessa tekstipohjaisessa muodossa TULOSTUSVALMIIT TIEDOSTOT Jokainen tulostusvalmis aineistotyyppi tulee testata erikseen käyttööontovaiheessa. Tuettuja tulostusvalmiita formaatteja ovat: ipost PDF + XML (skeema LetterBundle- V0x4) AFPDS PCL PostScript PDF Tulostusvalmiiseen aineistoon tulee sisällyttää kaikki muut kirje-elementit paitsi tuotannolliset merkinnät (kuoritusmerkit, SRM), jotka lisätään Strålforsilla. Strålfors peittää alueet, jotka on varattu tuotannollisille merkinnöille. Niitä varten layoutiin tulee jättää tyhjää tilaa mallin mukaisesti (katso ohje kohdasta 5.1). Asiakkaan tulee huolehtia, että hänellä on tarvittavat oikeudet kaikkiin kirjeissä käytettyihin resursseihin, kuten logoihin, kuviin ja fontteihin. Asiakkaan tulee myös noudattaa lomakkeen suunnitteluun annettuja ohjeita (kohta 5). Tarkemmat ohjeet tulostusvalmiiden tiedostojen vaatimuksesta asiakas saa käyttöönottovaiheessa sen mukaan, missä muodossa aineistoa halutaan toimittaa tulostukseen. Strålfors ei hyväksy tulostusvalmiita tiedostoja väritulostukseen TIEDOSTOJEN NIMEÄMINEN Tiedoston nimen tulee olla yksilöllinen. Nimeämiskäytännöistä sovitaan käyttöönoton yhteydessä. Tiedoston nimi voi olla esimerkiksi muotoa asiakas_aineisto_aika.pääte esimerkiksi: Stralfors_laskut_ zip. Yksilöllinen nimeäminen helpottaa aineistoiden tunnistamista selvitystilanteissa.

8 Punavalkoraidallisella alueella olevat elementit saattavat näkyä kuoren ikkunasta x: 18 mm; y: 15 mm 105 x 10 mm Alue, joka näkyy aina C5-kuoren ikkunasta. Alueen koko 72 x 60 mm (vaaleansininen tausta). SRM-merkin vasen yläkulma: x: 78 mm; y: 50 mm x: 108mm; y: 85mm Vaaleanharmaalla merkityt alueet on jätettävä vapaaksi kirjeen jokaisen arkin etupuolella; alueet on varattu tuotannollisille merkeille. Valkoinen alue on vapaata kirjoitusaluetta. Asiakkaan tulee huomioida, että lomakkeen kaikille sivuille tulee jättää 3 mm:n marginaalit. 10 x 200 mm Alue, joka saattaa näkyä C5-standardikuoren ikkunasta (ikkunan koko 90 x 70 mm) on merkitty punavalkoisella raidoituksella. Älä sijoita ko. alueelle mitään sellaista sisältöä, joka ei saa näkyä muille kuin vastaanottajalle. Vaaleansinisellä merkitty alue näkyy aina kuoren ikkunasta. Lähettäjän ja vastaanottajantiedot tulee sijoittaa ko. aluueelle. SRM-merkki sijoitetaan jokaisen kirjeen ensimmäiselle sivulle osoitteen viereen siten, että sen vasen yläkulma on x: 78 mm, y: 50 mm arkin vasemmasta ylänurkasta. Varatun alueen koko on 10 x 15 mm. C5-kuoren ikkunasta näkyvät alueet ja varatut alueet

9 Punavalkoraidallisella alueella olevat elementit saattavat näkyä kuoren ikkunasta x: 18 mm; y: 15 mm 105 x 10 mm Alue, joka näkyy aina C4-kuoren ikkunasta. Alueen koko 72 x 43 mm (vaaleanpunainen tausta). SRM-merkin vasen yläkulma: x: 78 mm; y: 50 mm x: 108mm; y: 85mm Vaaleanharmaalla merkityt alueet on jätettävä vapaaksi kirjeen jokaisen arkin etupuolella; alueet on varattu tuotannollisille merkeille. Valkoinen alue on vapaata kirjoitusaluetta. Asiakkaan tulee huomioida, että lomakkeen kaikille sivuille tulee jättää 3 mm:n marginaalit. 10 x 200 mm Alue, joka saattaa näkyä C4-standardikuoren ikkunasta (ikkunan koko 90 x 70 mm) on merkitty punavalkoisella raidoituksella. Älä sijoita ko. alueelle mitään sellaista sisältöä, joka ei saa näkyä muille kuin vastaanottajalle. Vaaleansinisellä merkitty alue näkyy aina kuoren ikkunasta. Lähettäjän ja vastaanottajantiedot tulee sijoittaa ko. aluueelle. SRM-merkki sijoitetaan jokaisen kirjeen ensimmäiselle sivulle osoitteen viereen siten, että sen vasen yläkulma on x: 78 mm, y: 50 mm arkin vasemmasta ylänurkasta. Varatun alueen koko on 10 x 15 mm. C4-kuoren ikkunasta näkyvät alueet ja varatut alueet

10 105 x 10 mm Varatut alueet - jatkosivut Vaaleanharmaalla merkityt alueet on jätettävä vapaaksi kirjeen jokaisen arkin etupuolella; alueet on varattu tuotannollisille merkeille. Valkoinen alue on vapaata kirjoitusaluetta. Asiakkaan tulee huomioida, että lomakkeen kaikille sivuille tulee jättää 3 mm:n marginaalit. 10 x 200 mm Jatkosivun varatut alueet

11 11 5. Lomakkeen suunnittelu Asiakas voi suunnitella itselleen sopivan lomakepohjan. Lomakkeen suunnittelussa tulee ottaa huomioon joitakin erityisohjeita, jotta lomakkeen ulkoasu toimisi tuotannossa ongelmitta VARATUT ALUEET OSOITEKENTTÄ Lähettäjä- ja vastaanottajatiedoille tulee jättää tilaa jokaisen kirjeen ensimmäiselle sivulle sivujen 8 tai 9 mallien mukaisesti huomioi SRM-merkin paikka (varatun alueen koko 13 mm x 9 mm). Lähettäjätiedoissa tulee olla lähettävän yrityksen logo ja/tai nimi sekä postiosoite. Ne tulevat vastaanottajatietojen yläpuolelle. Ulkomaille lähetettävien kirjeiden osoitekentän tulee sisältää maan nimi sekä postinumero paikallisen standardin mukaisesti. Ahvenanmaalle lähetettävissä kirjeissä osoitekentässä tulee olla teksti Ahvenanmaa tai Åland. Vastaanottajan osoitetiedot tulee merkitä siten, että kirjeet ovat konelajittelukelpoisia (malli alla): Kotimaan kirjeeseen Oy Yritys Ab Reijo Reskontra Taloustie 1 A PL Helsinki Ulkomaan kirjeeseen Laden AG Kertrud Kaufmann Wirtschaftweg 1 A P.O. Box Hansastadt GERMANY Aineiston tulee sisältää vastaanottajan osoitteen kaksimerkkinen ISO3166- maakoo di (http://www.iso.org/iso/ country_codes /iso_3166_code_lists/ english_country_names_and_code_ elements.htm), esim. Suo mes sa FI. Ulkomaille menevät kirjeet erotellaan automaattisesti maakoodin avulla kotimaisista kirjelähetyksistä. Mikäli asiakkaan aineistossa ei ole maakoodia, on Strålforsilla oikeus laskuttaa kirjeet asiakkaalta ulkomaan kirjeinä. Postin toimittamisen lisäpalveluihin liittyvät merkinnät: Mikäli asiakkaalla on käytössä sellaisia postin toimittamiseen liittyviä lisäpalveluita, kuten tiedotuspalvelu, joiden vuoksi kuoren ikkunasta tulee näyttää lähettäjä- ja vastaanottajatietojen lisäksi muita tietoja, sovitaan niille lomakekohtaiset vakiopaikat. Paikka tulee valita siten, että merkit näkyvät kuoren ikkunasta, mutta eivät haittaa muiden ikkunasta näytettävien tietojen sijoittelua tai luentaa. Asiakkaan tulee toimittaa tarvittavat elementit (esim. viivakoodi ja/tai palvelutunnus) Strålforsiin muiden aineistojen yhteydessä TUOTANNOLLISILLE MERKEILLE VARATUT ALUEET Asiakkaan tulee huomioida, että tuotannollisille merkeille, kuten kuoritusmerkeille, tulee varata sivujen 8, 9 ja 10 mal lien mukaisesti tilaa jokaisen arkin etupuolelta. Tuotannollisten merkkien päälle osuvat tekstit tai värialueet estävät koneellisen kuorituksen, minkä vuoksi ne peitetään tuotannollisten merkkien lisäyksen yhteydessä VÄRILLISYYS Väritulostuksessa lomakkeen väripeitto saa olla maksimissaan 15 % PUOLEISUUS Lähetyserä voi sisältää sekä yksi- että kaksipuolisia kirjeitä. Yksittäisessä kirjeessä puoleisuutta ei kuitenkaan voi sekoittaa. Jos kirjeeseen siis tulee yksikin kaksipuolinen arkki, niin kirjeen kaikki arkit tehdään kaksipuolisina LOMAKKEEN LAYOUT Lomakkeiden koko on A4 (297 x 210 mm). Lomakkeelle on suositeltavaa jättää vähintään 3 mm:n marginaalit sivun jokaiselle reunalle. Marginaalien lisäksi lomakkeen suunnittelussa on huomioitava myös edellä mainitut tuotannollisille merkeille varatut alueet ja kuoren ikkunan paikka PANKKIVIIVAKOODIT Strålfors tekee pankkiviivakoodin tarvittaessa suoraan asiakkaan datasta Finanssialan Keskusliiton ohjeiden mukaisesti TILISIIRROT Uusimmat tilisiirtosuositukset voi käydä katsomassa Finanssialan Keskusliiton sivuilta Tilisiirtolomakkeelle tulee varata tilaa sivun alareunasta lukien 98 mm koko sivun leveydeltä. Tilisiirtolomakkeen päälle ei saa lisätä siihen kuulumattomia tekstejä, grafiikkaa tai muita elementtejä. Finanssialan Keskusliiton suositus on, että tilisiirtolomakkeen kääntöpuoli tulee jättää tyhjäksi FONTIT PALVELUN STANDARDIFONTIT Käytössä olevat standardifontit voi tarkistaa sivulta 15. Standardifontit ovat asiakkaan käytettävissä ilman erillistä kustannusta ASIAKASKOHTAISET FONTIT Mikäli asiakas haluaa käyttää jotakin standardifonteista poikkeavaa kirjasintyyppiä, Strålfors hankkii siihen tarvittavat lisenssit. Asiakaskohtaisen fontin hankinnasta syntyvät kustannukset veloitetaan asiakkaalta käyttöönoton laskutuksen yhteydessä sekä kuukausittaisena ylläpitokorvauksena TULOSTUSVALMIISEEN AINEISTOON SISÄLLYTETYT FONTIT Asiakkaan tulee sisällyttää kaikki käytetyt fontit tulostusvalmiiseen aineistoon. Asiakkaan tulee huolehtia, että hänellä on tarvittavat fonttilisenssit ko. käyttötarkoitusta varten KUVAT Värikuvat toimitetaan Strålforsiin painokelpoisina CMYK-tiedostoina ja mustavalkoiset mustavalkoisina tai harmaasävyisinä. Kuvien tulee olla 1:1 koossa eli siinä koossa, jossa ne halutaan toistuvan kirjeissä VEKTORIGRAFIIKKA Vektorigrafiikkakuvat toimitetaan Strålforsiin eps- tai pdf -tiedostoina. Esimerkiksi

12 12 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION logot ja graafit ovat tyypillisesti vektorigrafiikkaa. Vektorigrafiikan sisältämät tekstit tulee konvertoida poluiksi. Vektorigrafiikka ei yleensä sisällä resoluutiota, sillä kuva piirretään tiedostossa ns. bezier -käyrinä. Joissain tapauksissa vektorigrafiikassa kuitenkin voi olla mukana pikselitietoa (esim. heittovarjoissa ja läpinäkyvyyksissä), jolloin resoluution tulee olla ppi PIKSELIGRAFIIKKA Pikseligrafiikkakuvat voi toimittaa Strålforsiin jpg-, tiff-, bmp- tai png-muodossa. Kuvien voimakasta jpg-pakkausta tulee välttää, sillä ko. pakkaustapa heikentää kuvien laatua hävittämällä lopullisesti osan kuvatiedosta. Pikseligrafiikkakuvia ovat tyypillisesti mm. kaikki valokuvatyyppiset kuvat. Kuvien resoluution tulee olla välillä ppi ALLEKIRJOITUKSET Allekirjoitukset ja muut sen tyyppiset kuvat tulee toimittaa mieluiten bitmap-tiftiedostona. Tällöin kuvan resoluution tulee olla n ppi. Allekirjoitukset voi toimittaa myös paperioriginaalina valkoiselle paperille ja mustalla huopa- tai kuulakärkikynällä kirjoitettuina. Tämä originaali toimitetaan Strålforsiin skannattavaksi MUUTA HUOMIOITAVAA MINIMI FONTTIKOKO Mustan tekstin (K 100 %) tulee olla minimissään 6 pt. Rasteroitujen tai moniväristen tekstien koon tulee olla vähintään noin 9 pt riippuen kirjasimen leikkauksesta. Värillisissä teksteissä on suositeltavaa, että vähintään yksi osaväri olisi arvoltaan n. 100 %. Ns. negatiiviteksteissä eli väripohjalla olevissa valkoisissa teksteissä fonttikoon tulee olla 9 pt tai enemmän fontin leikkauksesta riippuen LINJOJEN PAKSUUDET Yksivärinen, kompakti linja voi olla minimissään 0,25 pt. Rasteroitujen tai moniväristen linjojen tulee olla paksuudeltaan vähintään 0,5 pt. Värillisissä linjoissa (tai muissa hyvin pienissä elementeissä) on suositeltavaa, että vähintään yksi osaväri olisi arvoltaan n. 100% LIUKUVÄRIT Liukuvärien käytön yleisin ongelma on liukuväreissä näkyvät sävyportaat, minkä vuoksi emme suosittele liukuvärien käyttöä palvelussa emmekä vastaa niiden laadusta.

13 13 6. Tiedostojen toimitus Strålforsiin Asiakas vastaa toimittamiensa tiedostojen siirtämisestä ja niiden sisällöstä. Asiakas lähettää aineistot palvelua varten perustettua tiedonsiirtoyhteyttä käyttäen. Aineistot tulee nimetä sovitusti ja zip-pakata ennen lähetystä. Zip-paketti voi olla suojattu salasanalla. Kun tiedosto on siirretty Strålforsille, sitä ei voida enää poistaa tuotannosta YLEISTÄ TIETOJEN TOIMITUKSESTA Aineisto tulee toimittaa aina suurempina kokonaisuuksina, ei yksittäisinä kirjeinä per tiedosto. Jos asiakas kuitenkin toimittaa aineistot yksittäisinä kirjeinä, niin Strålforsilla on oikeus asiakkaan kustannuksella yhdistää aineisto suuremmaksi kokonaisuudeksi TIEDONSIIRTOTAVAT FTP Osoite: ftpo.il.stralfors.fi tai ftp.il.stralfors.fi Muuta: Asiakkaalle perustetaan oma ftpkäyttäjätili, kun asiakas ja Strålfors ovat tehneet We Mail -palvelusta sopimuksen SFTP (SSH2) Osoite: sftp.il.stralfors.fi Muuta: Asiakkaalle perustetaan oma sftpkäyttäjätili, kun asiakas ja Strålfors ovat tehneet We Mail -palvelusta sopimuksen VPN+FTP Osoite: Sovitaan erikseen Muuta: Asiakkaalle perustetaan oma ftpkäyttäjätili, kun asiakas ja Strålfors ovat tehneet We Mail -palvelusta sopimuksen. Vpn-yhteyden käyttöönotosta peritään lisäkustannus. 7. Tietoturva Kaikki Strålforsin työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen ja heitä koskee vaitiolovelvollisuus pankkisalaisuuden piirissä. Strålforsin toimitilat ovat videovalvottuja, suojattu murtohälyttimin ja tiloissa voi liikkua vain henkilökohtaisilla kulkuavaimilla. Henkilöstöllä ja vierailijoilla tulee aina olla kulkukortti esillä. Tiloissa on asianmukaiset palohälyttimet ja palo-ovet. Kaikki tuotannossa käytetyt asiakaskohtaista dataa sisältävät materiaalit tuhotaan tietoturvallisesti LAATUSTANDARDIT Strålforsilla on ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 laatu- ja ympäristösertifikaatit. 8. Muutosten tilaus Halutuista muutoksista tehdään käyttöönoton jälkeen aina erillinen tilaus. Muutokset voivat koskea esimerkiksi tiedostoformaattia, lomakkeiden toiminnallisuutta, lomakepohjien ulkoasua tai lomakkeiden kuvaelementtejä kuten logoja. Muutoksista on tehtävä tilaus kirjallisesti Strålforsiin hyvissä ajoin (vähintään 5 työpäivää aiemmin muutoksen laajuudesta riippuen), jotta muutokset ehditään tehdä ja niiden testaamiseen ja hyväksymiseen on riittävästi aikaa.

14 14 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 9. We Mail -palvelun valinnaiset palvelut Asiakkaat voivat tilata lisämaksusta erilaisia valinnaisia palveluita SEURANTAJÄRJESTELMÄT TRACK & TRACE EXTRANET Www-pohjainen seurantapalvelu lähetyserien läpimenon seuraamiseen TRACK & TRACE WEB SERVICES Asiakkaan on mahdollista seurata lähetyseriensä läpimenoa integroitumalla Strålforsin seurantapalveluun Web Services -rajapinnan kautta. tunnistamiseen algoritmiä, joka lasketaan kullekin aineistolle erikseen aineiston sisällön perusteella. Kun palvelu havaitsee, että sama aineisto vastaanotetaan Strålforsiin toistamiseen, sen käsittely pysähtyy virheeseen ja siitä ilmoitetaan asiakkaalle VASTAANOTTOKUITTAUKSET Tiedoston vastaanottokuittaus lähetetään sähköpostitse asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Vastaanottokuittauksesta näkyy vastaanotetun tiedoston nimi, vastaan ottoaika ja tiedostokoko (katso alla oleva esimerkki) JAKELUTAPARAPORTTI Jakelutaparaportti kertoo kirjeiden jakelukanavan sekä muita tietoja kirjekohtaisesti. Raportti muodostuu esi prosessoinnissa, jossa kirjeet jaetaan eri jakelukanaviin. Raportti on puolipiste-eroteltu tekstitiedosto, jonka asiakas voi noutaa Strålforsin FTP/SFTP-palvelimelta. Raportteja säilytetään palvelimella kaksi vuorokautta TUPLATIEDOSTOJEN TARKISTUS Tuplatiedostojen lähettäminen voidaan havaita Tuplatiedostojen tarkistus -palvelun avulla. Palvelu käyttää tuplatiedostojen 9.4. VPN-YHTEYS Asiakkaalle voidaan avata VPN-yhteys Strålforsiin. Avaamisesta syntyvät kulut veloitetaan erikseen. Vastaanotto aika/time of receival..: :24:01 Tiedosto/Filename...: [TIEDOSTON_NIMI].#[FILEID]#.[PÄÄTE] Tiedoston aikaleima/file s timestamp: :19:09 Tiedoston koko/filesize...: tavua/bytes Asiakastunnus/Customernumber...: [STRÅLFORSIN LISÄÄMÄ TIETO] Tämä viesti on lähetetty automaattisesti, älä vastaa tähän. This message has been sent automatically, do not reply. Strålfors Oy Vastaanottokuittauksesta näkyy vastaanotetun tiedoston nimi, vastaanottoaika ja tiedostokoko. 10. Lisäpalvelut Asiakas voi lisämaksusta tilata peruspalvelun lisäksi palveluun liittyviä lisäpalveluita. Joistakin lisäpalveluista tehdään erillinen sopimus asiakkaan ja Strålforsin välillä. Lisäpalveluista voi tiedustella sähköpostitse ELEKTRONINEN ARKISTOINTI We Mail -palvelun kautta lähetyt kirjeet voidaan arkistoida Strålforsin elektroniseen arkistoon. Palvelun tilaaja voi selata ja tulostaa arkistoituja kirjeitä sähköisesti. Arkistossa olevat kirjeet vastaavat ulkonäöltään alkuperäisiä paperisia kirjeitä. Arkistoitavat aineistot voidaan indeksoida sovittujen kriteerien mukaan.

15 15 Palvelun sisältämät standardifontit Suhteelliset fontit Tasaväliset fontit

16 INSTRUCTIONS WE MAIL FIN DENMARK FINLAND NORWAY UNITED KINGDOM POLAND FRANCE SWEDEN

Voimassa 01 helmikuu 2011. Väritulostusohjeet. Väritulosteiden tekniset ohjeet

Voimassa 01 helmikuu 2011. Väritulostusohjeet. Väritulosteiden tekniset ohjeet Voimassa 01 helmikuu 2011 Väritulostusohjeet Väritulosteiden tekniset ohjeet Strålfors tarjoaa kahdenlaisia väritulostuspalveluja Business Colour -tulostuksessa käytetään rullapaperille tulostavia tulostimia.

Lisätiedot

IPOST INVOICE 1 (20) Suunnitteluohje: FI 01/01/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2

IPOST INVOICE 1 (20) Suunnitteluohje: FI 01/01/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2 IPOST INVOICE 1 (20) SUUNNITTELUOHJE FI IPOST INVOICE 2 (20) SISÄLTÖ 1. LASKUJEN JAKELUKANAVA... 3 1.1 Laskujen jakelukanava... 3 1.2 Verkkolaskujen reititys OpusCapitassa... 3 1.3 OVT-tunnus... 3 1.4

Lisätiedot

IPOST INVOICE 1 (19) Suunnitteluohje: FI 16/06/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2

IPOST INVOICE 1 (19) Suunnitteluohje: FI 16/06/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2 IPOST INVOICE 1 (19) SUUNNITTELUOHJE FI IPOST INVOICE 2 (19) SISÄLTÖ 1. LASKUJEN JAKELUKANAVA... 3 1.1 Laskujen jakelukanava... 3 1.2 Verkkolaskujen reititys OpusCapitassa... 3 1.3 OVT-tunnus... 3 1.4

Lisätiedot

TUOTEKUVAUS DATA MANAGEMENT

TUOTEKUVAUS DATA MANAGEMENT TUOTEKUVAUS 1 (19) TUOTEKUVAUS DATA MANAGEMENT FI, SE, NO TUOTEKUVAUS 2 (19) SISÄLTÖ 1. RAKENNE DATA MANAGEMENT... 3 1.1 Vakiotoiminnallisuudet... 3 1.2 Tiedon vastaanotto... 4 1.2.1 Tiedostojen lähettäminen

Lisätiedot

Prepress-opas. Offset-tuotanto

Prepress-opas. Offset-tuotanto Prepress-opas Offset-tuotanto Ohje päivitetty 03/2015 Sisällysluettelo 1. Sivuaineiston valmistus 1.1 Yleiset ohjeet... 3 1.2 Värimääritykset... 4 1.3 Fontit... 5 1.4 Kuvien käyttö... 6 1.5 Vedokset...

Lisätiedot

VOIMASSA 21.11.2014 LÄHTIEN. Instructions Inserts Ohje liitteiden tuotantoa varten. GET IN TOUCH! www.stralfors.fi, customer.service@stralfors.

VOIMASSA 21.11.2014 LÄHTIEN. Instructions Inserts Ohje liitteiden tuotantoa varten. GET IN TOUCH! www.stralfors.fi, customer.service@stralfors. VOIMASSA 21.11.2014 LÄHTIEN Instructions Inserts Ohje liitteiden tuotantoa varten GET IN TOUCH! www.stralfors.fi, customer.service@stralfors.fi 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION Sisällys 1.

Lisätiedot

Yrityshinnasto. Kirje- ja markkinointilähetykset, lehdet, yhteystietopalvelut ja kuljetuspalvelut 1.1.2011

Yrityshinnasto. Kirje- ja markkinointilähetykset, lehdet, yhteystietopalvelut ja kuljetuspalvelut 1.1.2011 Yrityshinnasto Kirje- ja markkinointilähetykset, lehdet, yhteystietopalvelut ja kuljetuspalvelut 1.1.2011 Kirjelähetykset, kotimaa Priority-kirje...6 Priority-Vakiokirje...6 Priority-kirje, erälajiteltu...7

Lisätiedot

PRINTER DRIVER KÄYTTÖOHJE

PRINTER DRIVER KÄYTTÖOHJE PRINTER DRIVER 1 (12) PRINTER DRIVER KÄYTTÖOHJE OpusCapita pidättää oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia, tuotekuvausta ja sovellettavia käyttöohjeita. Ajantasaiset versiot ovat saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

PRINTER DRIVER KÄYTTÖOHJE

PRINTER DRIVER KÄYTTÖOHJE PRINTER DRIVER 1 (12) PRINTER DRIVER KÄYTTÖOHJE OpusCapita pidättää oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia, tuotekuvausta ja sovellettavia käyttöohjeita. Ajantasaiset versiot ovat saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

Sähköinen sanomaliikenne, verkkolaskutus sekä operaattorin toiminta

Sähköinen sanomaliikenne, verkkolaskutus sekä operaattorin toiminta Sähköinen sanomaliikenne, verkkolaskutus sekä operaattorin toiminta Walli, Mika 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysten tietoverkot Tiivistelmä

Lisätiedot

Sanomapohjainen asiointi Tullissa

Sanomapohjainen asiointi Tullissa Sanomapohjainen asiointi Tullissa Johdanto sanomapohjaiseen asiointiin Tullissa Suomen Tulli Päivitys 3.6.2015 Sanoma-asioinnin tuki Sisällys Johdanto... 3 1 Sähköinen asiointi Tullissa... 3 1.1 Sähköisen

Lisätiedot

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto...

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 5 2. Asennus... 5 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5 3. Käyttöönotto... 5 3.1. Omat tiedot... 5 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

PRINTER DRIVER KÄYTTÖOHJE

PRINTER DRIVER KÄYTTÖOHJE PRINTER DRIVER 1 (11) PRINTER DRIVER KÄYTTÖOHJE OpusCapita pidättää oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia ja tätä tuotekuvausta. Ajantasaiset versiot ovat saatavilla osoitteessa www.opuscapita.com/terms.

Lisätiedot

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 PERUSTIETOJA KATSO-TUNNISTEESTA JA TAMO-TARKISTUSPALVELUSTA...4 Katso-organisaatiotunniste...4 WebTaMo...5 3 HENKILÖLLISYYDEN VARMENTAMINEN

Lisätiedot

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta Sivu/sivut 1 / 60 Sivu/sivut 2 / 60 Sisällysluettelo EVIRAN OHJE OSAAMISTESTAAJAN TOIMINNASTA... 1 YLEISTÄ... 4 I OSA: YLEISTÄ HYGIENIAOSAAMISESTA, OSAAMISTESTAAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET... 6 1. LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 05/2015

ASTERI LÄHETELASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 05/2015 ASTERI LÄHETELASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 05/2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TUKI JA INTERNET... 5 2 ASENTAMINEN... 6 2.1 ASENTAMINEN YHDELLE KONEELLE...

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri. Asennus- ja käyttöohje

P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri. Asennus- ja käyttöohje P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri Asennus- ja käyttöohje Versio: 3.7 Julkaisupäivämäärä: kesäkuu 2013 Pitney Bowes tarjoaa tämän asiakirjan käyttäjille veloituksetta ohjelmiston kanssa käytettäväksi.

Lisätiedot

Maventan käyttöohje 15.11.2011

Maventan käyttöohje 15.11.2011 Maventan käyttöohje 15.11.2011 Sisällys 1 Palvelun käyttöönotto... 3 1.1 Maventa-tilin avaaminen... 3 1.2 Maventa-tilin aktivoiminen... 4 2 Ensimmäisen käyttökerran opas... 5 2.1 Verkkolaskutilin asetukset...

Lisätiedot

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas)

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas) Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä (Osaamistestaajan opas) Päivitetty 7.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira ALKUSANAT... 3 I OSA: YLEISTÄ

Lisätiedot

Condes. Käyttäjän käsikirja

Condes. Käyttäjän käsikirja Condes Käyttäjän käsikirja Sisältö Johdanto Condes 9:n käyttöön 7 Tervetuloa! 7 Mitä uutta on Condesin versiossa 9 9 Miten... 17 Miten lähdetään liikkeelle... 17 Luo ensimmäinen ratasi... 17 Miten käsitellään

Lisätiedot

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx 1 (35) LUONNOS Julkisen hallinnon suositus JHS xxx VERKKOLASKUJEN KÄYTTÖ JULKISHALLINNOSSA Luovutettu lausuntokierrokselle 01.07.2003 2 (35) LUONNOS Sisällysluettelo 0 Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4

Lisätiedot

Postittamisen työpöydän käyttöohje

Postittamisen työpöydän käyttöohje Käyttöohje Versio 12.0 1 (94) Postittamisen työpöydän käyttöohje Tämä käyttöohje esittelee postittamisen työpöydän käyttöliittymää esimerkkikuvin. Näissä esimerkeissä näkyvät julkaisijoiden nimet, postittajien

Lisätiedot

Tiedonsiirtosuositus. 2010-06-30, v 1.00

Tiedonsiirtosuositus. 2010-06-30, v 1.00 Tiedonsiirtosuositus 2010-06-30, v 1.00 Käyttö: Energiateollisuus Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Termit ja määritelmät... 6 3 Sähköinen standardimuotoinen tiedonsiirto... 9 4 Tiedonsiirron osapuolet...

Lisätiedot

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Sisällys...2 Acrobat...4 Digitaalinen paperi... 4 Acrobat-teknologia... 4 Perusidea... 4 PDF-tiedostomuoto... 4 Adobe Acrobat ohjelma... 5 Välilehtien näyttäminen

Lisätiedot

Tampereen Ammattikorkeakoulun Opiskelijatuki Oy. taloushallinnon toiminnot ja niiden sähköistäminen

Tampereen Ammattikorkeakoulun Opiskelijatuki Oy. taloushallinnon toiminnot ja niiden sähköistäminen Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Hanna Santala Opinnäytetyö Tampereen Ammattikorkeakoulun Opiskelijatuki Oy:n taloushallinnon toiminnot ja niiden sähköistäminen Työn ohjaaja Paula

Lisätiedot