Voimassa 01 heinäkuu Instructions We Mail. Suunnitteluohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Voimassa 01 heinäkuu 2011. Instructions We Mail. Suunnitteluohje"

Transkriptio

1 Voimassa 01 heinäkuu 2011 Instructions We Mail Suunnitteluohje 1

2 Sisällysluettelo 1. Yleistä Palvelukuvaus Kirjeluokat Sopimus Yhteystiedot We Mail Work flow Käyttöönotto Aineiston toimitus lomakkeiden valmistusta varten Tulostusvalmiin aineiston toimittaminen Testaukset Palvelun hyväksyminen tuotantoon Materiaalit Paperi Kirjekuori Aineistomuodot Tekstipohjaiset aineistomuodot Tulostusvalmiit tiedostot Tiedostojen nimeäminen Lomakkeen suunnittelu Varatut alueet Värillisyys Puoleisuus Lomakkeen layout Fontit Kuvat Muuta huomioitavaa Tiedostojen toimitus Strålforsiin Tiedonsiirtotavat Tietoturva Tietoliikenneyhteydet Laatustandardit Muutosten tilaus We Mail palvelun valinnaiset palvelut Seurantajärjestelmät Tuplatiedostojen tarkistus Vastaanottokuittaukset NetPosti VPN yhteys Lisäpalvelut Elektroninen arkistointi

3 1. Yleistä We Mail on Strålforsin standardoitu kirjeiden tulostus- ja lähetyspalvelu yritysasiakkaille. Sen kautta voit toimittaa vastaanottajille niin pienet kuin suuretkin kirjeaineistot nopeasti. Palvelu käy monen tyyppisille kirjeille, kuten laskuille, palkkalaskelmille, tiliotteille sekä asiakasviestintään. 1.1 Palvelukuvaus Asiakas toimittaa kirjeaineistot Strålforsiin sähköisesti linjasiirtona (ks. siirtotavat kappale 6.) ennalta sovitussa formaatissa. We Mail -palvelussa 1 40-arkkiset kirjeet kuoritetaan koneellisesti. Yli 40:n arkin kirjeet pakataan sopivalla tavalla riippuen arkkien määrästä. Kirjeet postitetaan lähettäjän valinnan mukaisesti joko Priority- tai Economy -kirjeluokassa tulostettuna joko mustavalkoisena tai värillisinä. Ennen klo 24:00 Strålforsin vastaanottamat kirje-erät käsitellään ja välitetään jaettavaksi seuraavan työpäivän aikana. Yli 40 arkin kirjeet käsitellään manuaalisesti ja niiden toimitusaika voi olla pidempi. Yhdessä lähetyserässä voi olla yksi tai useampi kirje. Yli sivun kirje-eristä tulee ilmoittaa Strålforsille kolme (3) työpäivää ennen tiedostojen toimitusta eikä niihin aina voida soveltaa samaa palvelulupausta toimitusaikataulun suhteen. 1.2 Kirjeluokat We Mail -kirjeet postitetaan aina asiakkaan valinnan mukaan joko Priority- tai Economy -kirjeinä. Kirjelähetykset toimitetaan jakeluverkkoon Strålforsin sopimustunnuksilla. Ennen klo 24:00 vastaanotetut kirjeaineistot käsitellään sovittujen sääntöjen mukaisesti ja kirjeet toimitetaan seuraavan työpäivän aikana jakeluverkkoon, josta kirjeiden jakelija toimittaa kirjeet edelleen palvelusopimuksensa mukaisesti vastaanottajille. 1.3 Sopimus We Mail -palvelun käyttö edellyttää sopimusta palvelusta asiakkaan ja Strålfors Oy:n välillä. Voit ottaa yhteyttä Strålforsin myyntiin sähköpostitse Strålfors Servicedeskin kautta. Palvelun käyttöönoton kustannuksista sovitaan asiakaskohtaisesti. Palvelussa ei ole lähetyskohtaisia erämaksuja. Kun sopimus on tehty, palvelun käyttöönotto voidaan aloittaa sovitusti. We Mail -palvelun käyttö laskutetaan kerran viikossa sopimuksen hintaliitteen mukaisesti. Palvelu toimitetaan We Mail Erityiset ehdot sekä Strålfors Yleiset ehdot dokumenttien mukaisesti. 1.4 Yhteystiedot Address: Telephone Fax Strålfors Oy We Mail PL VANTAA FINLAND

4 1.5. We Mail Work flow 4

5 2. Käyttöönotto Palvelu voidaan ottaa käyttöön, kun asiakkaan ja Strålforsin välinen palvelusopimus on allekirjoitettu ja asiakas on hyväksynyt käyttöönoton yhteydessä tehdyt testit. Käyttöönotto alkaa tietoliikenneyhteyksien perustamisella ja asiakastunnusten luonnilla. Sen jälkeen asiakas toimittaa testiaineistoa (lomakepohjat & testitiedostot) ja tietuekuvauksen Strålforsiin sovitussa formaatissa tai sovitussa tulostusvalmiissa tiedostomuodossa. Strålfors tekee käyttöönottoon tarvittavat toimenpiteet järjestelmiinsä, minkä jälkeen aineisto voidaan vedostaa asiakkaalle sekä PDF:nä että tulosteina. Palvelun käynnistämisen aikataulusta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja käyttöönottoon varattava aikaa riippuu aineistomuodosta ja lomakemääristä. Strålforsin Servicedesk antaa käyttöönotolle yksilöllisen tunnisteen, tiketti ID:n. Tätä tunnistetta käytetään tunnistamaan käyttöönottoon liittyvät viestit ja aineistot. 2.1 Aineiston toimitus lomakkeiden valmistusta varten Lomakepohjan elementit kuten resurssit, logot yms. Resurssitiedostot toimitetaan sähköpostitse Servicedeskiin tai postitse cd/dvd -levyllä (ks. osoite kappale 1.4) tiketin ID:tä käyttäen. Aineistot tulee ryhmitellä kansioihin siten, että kuvaresurssit ja lomakepohjamallit olisivat omissa kansioissaan. Kaikki kansiot tulee pakata yhteen zip-tiedostoon ennen lähetystä. Aineistot tulee olla salaamattomia. Katso kuvien laatu- ym. suositukset kohdasta Testitiedostot ja tietuekuvaus Jotta käyttöönotto voidaan tehdä sujuvasti ja palvelu voidaan testata luotettavasti, tulee asiakkaan toimittaa tarvittavat testiaineistot Strålforsiin heti käyttöönoton alussa. Testiaineiston vaatimukset Aineiston tulee vastata toimitettavia tuotantoaineistoja Aineiston tulee olla laadultaan riittäviä Aineisto tulee siirtää Strålforsiin käyttäen samaa ftp-/sftp -tiedonsiirtoreittiä kuin tuotantoaineistotkin Testiaineiston tulee kattaa kaikki mahdolliset kirjeiden variaatiot Testiaineiston ei tulisi sisältää liikaa samantyyppistä dataa Testiaineistossa on yksi versio kustakin erilaisesta kirjetyypistä ja versiot helposti ymmärrettävässä järjestyksessä Testiaineistoon kannattaa sisällyttää myös mahdollisimman pitkä ja lyhyt tietue, jotta voidaan tarkastaa, että tiedot sopivat niille varattuihin kenttiin lomakkeella. Asiakkaalla voi olla useampia testiaineistoja tarpeen mukaan. Tietuekuvaus tulee toimittaa sähköpostitse Servicedeskiin Lomakepohjat Yksilölliset lomakepohjat suunnitellaan Strålforsilla asiakkaan toimittaman mallin mukaisesti. Malli tulee toimittaa Strålforsiin pdf:nä tämän oppaan kohdan ohjeiden mukaisesti tai paperioriginaalina, jolloin siihen tulee merkitä selkeästi käytetyt kirjasimet leikkauksineen, kokoineen ja rivivälistyksineen, käytetyt värit ja linjojen paksuudet jne. Paperioriginaalin tulee olla aina 1:1-koossa, jotta elementtien paikat voidaan mitata arkilta. Paperioriginaalin voi toimittaa postitse kappaleessa 1.4 olevaan osoitteeseen. Merkitse layout-malliin saatteeksi Servicedeskin tiketti ID. 2.2 Tulostusvalmiin aineiston toimittaminen Tulostusvalmiin aineiston suunnittelussa tulee huomioida kappaleen 5 vaatimukset. 5

6 2.3 Testaukset Testauksilla varmistetaan käyttöönottovaiheessa tai muutosten jälkeen, että tiedonsiirtoyhteydet, tiedostot ja lomakepohjat toimivat halutulla tavalla. Mikäli sovellukseen tehdään muutoksia, on sovellus testattava uudelleen ja asiakkaan tulee hyväksyä testien tulos ennen kuin muutokset siirretään tuotantoympäristöön. Testeistä sovitaan erikseen Strålforsin kanssa. Testitarpeesta tulee ilmoittaa sähköpostitse Servicedeskiin. 2.4 Palvelun hyväksyminen tuotantoon Asiakkaan tulee toimittaa hyväksyntä palvelun käyttöönotosta kirjallisesti sähköpostitse Strålforsin Servicedeskiin. Tämän jälkeen Strålfors siirtää käyttöönotetun palvelun tuotantoon ja kuittaa asiakkaalle, kun We Mail on käytettävissä. 3. Materiaalit Vakiokirje -palvelussa käytetään ainoastaan vakiomateriaaleja. Esipainettuja liitteitä ei voi sisällyttää lähetyksiin, mutta liitteet voidaan tarvittaessa tulostaa jatkosivuina varsinaisen kirjeen perään. 3.1 Paperi Paperi on g/m2:sta, päällystämätöntä, valkoista A4-paperia. Paperissa ei ole esipainatuksia, perforointeja tai muita esityöstettyjä elementtejä. 3.2 Kirjekuori Konekuoritettavia, ikkunallisia kirjekuoria on kahta kokoa: C5 ja C4. Ikkunan koko on 90 x 70 mm. (ikkunan vasen yläkulma 15 mm kuoren yläreunasta ja 18mm kuoren vasemmasta reunasta). Kuorituksessa C5-kuoreen kuoritetaan kaikki kirjeet, joissa on 1-8 arkkia ja C4-kuoreen kirjeet, joissa on 9 40 arkkia. Yli 40-arkkiset lähetykset postitetaan arkkimäärästä riippuen tähän parhaiten soveltuvassa pakkausmuodossa. C5- ja C4-kirjekuoret ovat valkoisia, postaalimerkinnöin varustettuja. Kuoren sisäpuoli on tieturvapainatettu estämään kirjeen sisältöä näkymästä kuoren läpi. Port Payé Finlande Itella Oyj Port Payé Finlande Itella Oyj Kuva: C5-kuori Kuva: C4-kuori 6

7 4. Aineistomuodot Kaikkien tiedostojen formaateista sovitaan asiakaskohtaisesti. Aineisto tulee toimittaa Strålforsiin aina sovitussa formaatissa, zip -tiedostoon pakattuna. Tuotantoaineistot toimitetaan sopimuksen mukaisesti ftp- tai sftp-siirtona. 4.1 Tekstipohjaiset aineistomuodot Tuotantoaineiston tulee noudattaa viimeisimmässä testissä hyväksyttyä ja käyttöönotettua aineistomuotoa ja tietuekuvausta. Tekstimuotoinen aineisto voi olla seuraavissa muodoissa: XML (esim. Finvoice tai TEAPPSXML) EPL (ipost) tietuepohjaiset formaatit, csv tai vastaava (delimited) määrämittainen (fixed) tai muussa sovitussa määrämuotoisessa tekstipohjaisessa muodossa. 4.2 Tulostusvalmiit tiedostot Tulostusvalmiit tiedostot sovitaan aina asiakkaan kanssa etukäteen.jokainen tulostusvalmis aineistotyyppi testataan erikseen. Tuettuja tulostusvalmiita formaatteja ovat: ipost PDF + XML (skeema LetterBundleV0x4) AFPDS PCL PostScript PDF Tulostusvalmiiseen aineistoon tulee sisällyttää kaikki muut kirje-elementit paitsi tuotannolliset merkinnät (kuoritusmerkit, SRM), jotka Strålfors lisää arkille. Strålfors peittää alueet jotka ovat varattu tuotannollisille merkinnöille. Niitä varten layoutiin pitää jättää tyhjää tilaa sovitusti (katso ohje kohdasta 5.1). Asiakkaan tulee huolehtia, että hänellä on tarvittavat oikeudet kaikkiin kirjeissä käytettyihin resursseihin, kuten logoihin, kuviin ja fontteihin. Asiakkaan tulee myös noudattaa lomakkeen suunnitteluun annettuja ohjeita (kohta 5). Tarkemmat ohjeet tiedostojen ominaisuuksista asiakas saa käyttöönottovaiheessa sen mukaan, missä muodossa aineistoa halutaan toimittaa tulostukseen. Strålfors ei hyväksy tulostusvalmiita tiedostoja väritulostukseen. 4.3 Tiedostojen nimeäminen Tiedoston nimen tulee olla yksilöllinen. Nimeämiskäytännöistä sovitaan käyttöönoton yhteydessä. Tiedoston nimi voi olla esimerkiksi muotoa asiakas_aineisto_aika.pääte esimerkiksi: Stralfors_laskut_ zip. Yksilöllinen nimeäminen helpottaa aineistoiden tunnistamista selvitystilanteissa. 7

8 Saattaa näkyä kuoren ikkunasta. x: 18 mm; y: 15 mm 10 x 105 mm 105x10 mm Alue, joka näkyy aina kuoren ikkunasta. Alueen koko 71 x 54 mm. SRM-merkin vasen ylänurkka: x: 79 mm; y: 49 mm x: 108mm; y: 85mm Vaalean harmaalla merkityt alueet tulee jättää tyhjäksi kirjeen jokaisen arkin etupuolella, sillä ne on tarkoitettu tuotannollisille merkeille. Valkoinen alue on vapaata kirjoitusaluetta. Asiakkaan tulee huomioida, että lomakkeen kaikille sivuille tulee jättää 3 mm:n marginaalit. Alue, joka saattaa näkyä kuoren ikkunasta (ikkunan koko 90 x 70 mm) on merkitty punavalkoisella raidoituksella. 10 x 200 mm 10 x 297 mm Vaaleanpunaisella merkitty alue näkyy aina kuoren ikkunasta. Osoitetietojen tulee sopia kokonaisuudessaan ko. alueelle (maksimi kuusi riviä). Osoitteen alin rivi sijoitetaan alueen alalaitaan Kuoren ikkunasta näkyvät alueet on syytä huomioida jokaisen kirjeen ensimmäisellä sivulla. SRM-merkki sijoitetaan jokaisen kirjeen etusivulle osoitteen viereen siten, että sen vasen yläkulma on kohdassa x: 79 mm, y: 49 mm arkin vasemmasta ylänurkasta. Merkin koko on 9x13 mm ja sen tulee näkyä ongelmitta kuoren ikkunasta. 4 x 297 mm 8

9 5. Lomakkeen suunnittelu Asiakas voi suunnitella itselleen sopivan lomakepohjan. Lomakkeen suunnittelussa tulee ottaa huomioon joitakin erityisohjeita, jotta lomakkeen ulkoasu toimisi tuotannossa ongelmitta. 5.1 Varatut alueet Osoitekenttä Lähettäjä- ja vastaanottajatiedoille tulee jättää tilaa jokaisen kirjeen ensimmäiselle sivulle edellisen sivun mallin mukaisesti huomioi SRM -merkin paikka (varatun alueen koko 13mm x 9mm). Lähettäjätiedoissa tulee olla lähettävän yrityksen postiosoite sekä logo ja/tai nimi. Ne tulevat vastaanottajatietojen yläpuolelle. Kaikki Strålforssille palautuvat lähetykset tuhotaan Strålforsin tietoturvastandardien mukaisesti. Ulkomaille lähetettävissä kirjeissä tulee osoitekentän sisältää maan nimi sekä postikoodi paikallisen standardin mukaisesti. Ahvenanmaalle lähetettävissä kirjeissä osoitekentän tulee sisältää teksti Ahvenanmaa tai Åland. Vastaanottajan osoitetiedot tulee merkitä siten, että kirjeet ovat konelajittelukelpoisia. Vastaanottajan tiedot merkitään seuraavasti: Kotimaan kirjeeseen Oy Yritys Ab Reijo Reskontra Taloustie 1 A PL Helsinki Ulkomaan kirjeeseen Laden AG Kertrud Kaufmann Wirtschaftweg 1 A P.O. Box Hansastadt GERMANY Aineiston tulee sisältää vastaanottajan osoitteen kaksimerkkinen ISO3166-maakoodi (http://www.iso.org/iso/ country_codes/iso_3166_code_lists/english_country_names_and_code_elements.htm), esim. Suomessa FI. Ulkomaille menevät kirjeet erotellaan maakoodin avulla kotimaisista kirjelähetyksistä. Mikäli asiakkaan aineistossa ei ole maakoodia, on Strålforsilla oikeus laskuttaa kirjeet asiakkaalta ulkomaan kirjeinä. Postin lähetyksen lisäpalveluihin liittyvät merkinnät: Mikäli asiakkaalla on käytössä sellaisia postin lähettämiseen liittyviä lisäpalveluita, kuten tiedotuspalvelu, joiden vuoksi kuoren ikkunasta tulee näyttää muitakin kuin yllä mainittuja tietoja, sovitaan niille lomakekohtaiset vakiopaikat. Paikka tulee valita siten, että merkit näkyvät kuoren ikkunasta, mutta eivät haittaa muiden ikkunasta näytettävien asioiden sijoittelua tai luentaa. Asiakkaan tulee toimittaa tarvittavat elementit (esim. viivakoodi ja/tai palvelutunnus) Strålforsiin muiden aineistojen yhteydessä Tuotannollisille merkeille varatut alueet Asiakkaan tulee huomioida, että tuotannollisille merkeille, kuten kuoritusmerkeille, tulee varata kohdan mallin mukaisesti tilaa jokaisen arkin etupuolelta. Tuotannollisten merkkien päälle menevät tekstit tai värialueet estävät koneellisen kuorituksen, minkä vuoksi merkkien kohdalle osuvat elementit peitetään tuotannollisten merkkien lisäyksen yhteydessä. 9

10 5.2 Värillisyys Väritulostuksessa lomakkeen väripeitto saa olla maksimissaan 15%. 5.3 Puoleisuus Lähetyserä voi sisältää sekä yksi- että kaksipuolisia kirjeitä. Yksittäisessä kirjeessä puoleisuutta ei kuitenkaan voi sekoittaa. Jos kirjeeseen siis tulee yksikin kaksipuolinen arkki, niin kirjeen kaikki arkit lasketaan kaksipuolisina. 5.4 Lomakkeen layout Lomakkeiden koko on A4 (297 x 210 mm). Lomakkeelle on hyvä jättää vähintään 3 mm:n marginaalit kaikille lomakkeen reunoille. Marginaalien lisäksi lomakkeen suunnittelussa on huomioitava myös edellä mainitut tuotannollisille merkeille varatut alueet ja kuoren ikkunan paikka Pankkiviivakoodit Strålfors tekee tarvittaessa pankkiviivakoodin suoraan asiakkaan datasta Finanssialan Keskusliiton ohjeiden mukaisesti Tilisiirrot Uusimmat tilisiirtosuositukset voi käydä katsomassa Finanssialan Keskusliiton sivuilta fk_www_4003. Tilisiirtolomakkeelle tulee varata tilaa sivun alareunasta lukien 98 mm koko sivun leveydeltä. Tilisiirtolomakkeen päälle ei saa lisätä siihen kuulumattomia tekstejä, grafiikkaa tai muita elementtejä. Finanssialan Keskusliiton suositus on, että tilisiirtolomakkeen kääntöpuoli tulee jättää tyhjäksi. 5.5 Fontit Palvelun standardifontit Käytössä olevat standardifontit voi tarkistaa oheisesta liitteestä 1. Standardifontit ovat asiakkaan käytettävissä ilman erillistä kustannusta Asiakaskohtaiset fontit Mikäli asiakas haluaa käyttää jotakin standardifonteista poikkeavaa kirjasintyyppiä, Strålfors hankkii siihen tarvittavat lisenssit. Asiakaskohtaisen fontin hankinnasta syntyvät kustannukset veloitetaan asiakkaalta käyttöönoton laskutuksen yhteydessä sekä kuukausittaisena ylläpitokorvauksena Tulostusvalmiiseen aineistoon sisällytetyt fontit Asiakkaan tulee sisällyttää kaikki käytetyt fontit tulostusvalmiiseen aineistoon. Asiakkaan tulee huolehtia, että hänellä on tarvittavat fonttilisenssit ko. käyttötarkoitusta varten. 5.6 Kuvat Värikuvat toimitetaan Strålforsiin painokelpoisina CMYK -tiedostoina ja mustavalkoiset mustavalkoisina tai harmaasävyisinä. Kuvien tulee olla 1:1- koossa eli siinä koossa, jossa ne halutaan toistuvan kirjeissä Vektorigrafiikka Vektorigrafiikkakuvat toimitetaan Strålforsiin eps- tai pdf -tiedostoina. Esimerkiksi logot ja graafit ovat tyypillisesti vektorigrafiikkaa. Vektorigrafiikan sisältämät tekstit tulee konvertoida poluiksi. Vektorigrafiikka ei yleensä sisällä resoluutiota, sillä kuva piirretään tiedostossa ns. bezier -käyrinä. Joissain tapauksissa vektorigrafiikassa kuitenkin voi olla mukana pikselitietoa (esim. heittovarjoissa ja läpinäkyvyyksissä), jolloin resoluution tulee olla ppi Pikseligrafiikka Pikseligrafiikkakuvat voi toimittaa Strålforsiin jpg-, tiff-, bmp- tai png -muodossa. Kuvien voimakasta jpg -pakkausta tulee välttää, sillä ko. pakkaustapa heikentää kuvien laatua hävittämällä lopullisesti osan kuvatiedosta. Pikseligrafiikkakuvia ovat tyypillisesti mm. kaikki valokuvatyyppiset kuvat. Kuvien resoluution tulee olla välillä ppi. 10

11 5.6.3 Allekirjoitukset Allekirjoitukset ja muut sen tyyppiset kuvat tulee toimittaa mieluiten bitmap-tif-tiedostona. Tällöin kuvan resoluution tulee olla n ppi. Allekirjoitukset voi toimittaa myös paperioriginaalina valkoiselle paperille ja mustalla huopa- tai kuulakärkikynällä kirjoitettuina. Tämä originaali toimitetaan Strålforsiin kappaleessa 1.4 olevaan osoitteeseen käyttäen sovittua tiketti ID:tä skannattavaksi. 5.7 Muuta huomioitavaa Minimi fonttikoko Mustan tekstin (K 100 %) tulee olla minimissään 6 pt:tä. Rasteroitujen tai moniväristen tekstien koon tulee olla vähintään noin 9 pistettä riippuen kirjasimen leikkauksesta. Värillisissä teksteissä on suositeltavaa, että vähintään yksi osaväri olisi arvoltaan n. 100 %. Ns. negatiiviteksteissä eli väripohjalla olevissa valkoisissa teksteissä fonttikoon tulee olla 9 pt tai enemmän fontin leikkauksesta riippuen Linjojen paksuudet Yksivärinen, kompakti linja voi olla minimissään 0,25 pt:tä. Rasteroitujen tai moniväristen linjojen tulee olla paksuudeltaan vähintään 0,5 pt. Värillisissä linjoissa (tai muissa hyvin pienissä elementeissä) on suositeltavaa, että vähintään yksi osaväri olisi arvoltaan n. 100% Liukuvärit Liukuvärien käytön yleisin ongelma on liukuväreissä näkyvät sävyportaat, minkä vuoksi emme suosittele liukuvärien käyttöä palvelussa emmekä vastaa niiden laadusta. 6. Tiedostojen toimitus Strålforsiin Asiakas vastaa toimittamiensa tiedostojen siirtämisestä ja niiden sisällöstä. Asiakas lähettää aineistot palvelua varten perustettua tiedonsiirtoyhteyttä käyttäen. Aineistot tulee nimetä sovitusti ja zip -pakata ennen lähetystä. Zip -paketti voi olla myös suojattu salasanalla. Kun tiedosto on siirretty Strålforsille, sitä ei voida enää poistaa tuotannosta. 6.1 Yleistä tietojen toimituksesta Aineisto tulee toimittaa aina suurempina kokonaisuuksina, ei yksittäisinä kirjeinä per tiedosto. Jos asiakas kuitenkin toimittaa aineistot yksittäisinä kirjeinä, niin Strålforsilla on oikeus asiakkaan kustannuksella yhdistää aineisto suuremmaksi kokonaisuudeksi. Kustannus koostuu käyttöönoton kertakulusta sekä esikäsittelypalvelun yksikköhinnasta per käsitelty tiedosto. 6.2 Tiedonsiirtotavat FTP Osoite: ftpo.il.stralfors.fi tai ftp.il.stralfors.fi Muuta: Asiakkaalle perustetaan oma ftp-käyttäjätili, kun asiakas ja Strålfors ovat tehneet We Mail -palvelusta sopimuksen SFTP (SSH2) Osoite: sftp.il.stralfors.fi Muuta: Asiakkaalle perustetaan sftp-käyttäjätili, kun asiakas ja Strålfors ovat tehneet We Mail -palvelusta sopimuksen VPN+FTP Osoite: sovitaan vpn-avauksen yhteydessä Muuta: Asiakkaalle perustetaan oma ftp-käyttäjätili, kun asiakas ja Strålfors ovat tehneet We Mail -palvelusta sopimuksen. Vpn-yhteyden käyttöönotosta peritään lisäkustannus. 11

12 7. Tietoturva Kaikki Strålforsin työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen ja heitä koskee vaitiolovelvollisuus pankkisalaisuuden piirissä. Strålforsin toimitilat ovat videovalvottuja, suojattu murtohälyttimin ja tiloissa voi liikkua vain henkilökohtaisilla kulkuavaimilla. Henkilöstöllä ja vierailijoilla tulee aina olla kulkukortti esillä. Tiloissa on asianmukaiset palohälyttimet ja palo-ovet. Kaikki tuotannossa käytetyt asiakaskohtaista dataa sisältävät materiaalit laitetaan tietoturvahävitykseen, jotka siirretään lukituissa konteissa lopulliseen hävityspaikkaan. 7.1 Tietoliikenneyhteydet Kuva. Tiedostonsiirron rajapinta 7.2 Laatustandardit Strålfors Oy:lle myönnettiin vuonna 2009 ISO 9001:2008 laatusertifikaatti. Vuonna 2010 Strålfors Oy:lle myönnettiin ISO 14001:2004 ympäristösertifikaatti. Koko Strålfors Information Logistics konsernilla on lisäksi multisite -sertifiointi käynnissä ISO 9001 ja ISO standardien osalta. 12

13 8. Muutosten tilaus Halutuista muutoksista tehdään käyttöönoton jälkeen aina erillinen tilaus. Muutokset voivat koskea esimerkiksi tiedostoformaattia, lomakkeiden toiminnallisuutta, lomakepohjien ulkoasua tai lomakkeiden kuvaelementtejä, kuten logoja. Muutoksista on tehtävä tilaus erillisellä muutostilauslomakkeella Strålforsiin hyvissä ajoin (vähintään 5 työpäivää aiemmin muutoksen laajuudesta riippuen), jotta muutokset ehditään tehdä ja niiden testaamiseen ja hyväksymiseen on riittävästi aikaa. 9. We Mail palvelun valinnaiset palvelut Asiakkaat voivat tilata lisämaksusta erilaisia valinnaisia palveluita. 9.1 Seurantajärjestelmät Extranet Www-pohjainen seurantapalvelu lähetyserien läpimenon seuraamiseen Web Services Asiakkaan on mahdollista seurata lähetyseriensä läpimenoa integroitumalla Strålforsin seurantapalveluun Web Services -rajapinnan kautta. 9.2 Tuplatiedostojen tarkistus Tuplatiedostojen lähettäminen voidaan havaita Tuplatiedostojen tarkistus -palvelun avulla. Palvelu käyttää tuplatiedostojen tunnistamiseen algoritmiä, joka lasketaan kullekin aineistolle erikseen aineiston sisällön perusteella. Kun palvelu havaitsee, että sama aineisto vastaanotetaan Strålforsiin toistamiseen, sen käsittely pysähtyy virheeseen ja Strålfors Servicedesk ilmoittaa siitä asiakkaalle. 9.3 Vastaanottokuittaukset Tiedoston vastaanottokuittaus lähetetään sähköpostitse asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Vastaanottokuittauksesta näkyy vastaanotetun tiedoston nimi, vastaanottoaika ja tiedostokoko NetPosti NetPosti on Itellan ylläpitämä, internetissä toimiva sähköinen palvelu kaikille 15 vuotta täyttäneille Suomen kansalaisille. Kirje, joka ennen toimitettiin postilaatikkoon paperisena, voidaan nyt toimittaa elektronisesti Net- Postiin VPN yhteys Asiakkaalle voidaan avata VPN yhteys Strålforssin. Avaamisesta syntyvät kulut veloitetaan erikseen. 10. Lisäpalvelut Asiakas voi lisämaksusta tilata peruspalvelun lisäksi palveluun liittyviä lisäpalveluita. Joistakin lisäpalveluista tehdään erillinen sopimus asiakkaan ja Strålforsin välillä. Lisäpalveluista voi tiedustella sähköpostitse Servicedeskistä Elektroninen arkistointi We Mail -palvelun kautta lähetyt kirjeet voidaan arkistoida Strålforsin elektroniseen arkistoon. Palvelun tilaaja voi selata ja tulostaa arkistoituja kirjeitä sähköisesti. Arkistossa olevat kirjeet vastaavat ulkonäöltään alkuperäisiä paperisia kirjeitä. Arkistoitavat aineistot voidaan indeksoida sovittujen kriteerien mukaan. 13

14 Standardifontit Suhteelliset fontit: 14

15 Kiinteäleveyksiset fontit: 15

16 Instructions We Mail fin Denmark Finland Norway united kingdom Poland France Sweden

VOIMASSA 1. SYYSKUU 2015. Instructions We Mail Suunnitteluohje. GET IN TOUCH! www.stralfors.fi, customer.service@stralfors.fi

VOIMASSA 1. SYYSKUU 2015. Instructions We Mail Suunnitteluohje. GET IN TOUCH! www.stralfors.fi, customer.service@stralfors.fi VOIMASSA 1. SYYSKUU 2015 Instructions We Mail Suunnitteluohje GET IN TOUCH! www.stralfors.fi, customer.service@stralfors.fi 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION Sisällys 1. Yleistä...3 1.1. Palvelukuvaus...

Lisätiedot

Instructions We Mail Suunnitteluohje

Instructions We Mail Suunnitteluohje VALID FROM 13 JUNE 2017 Instructions We Mail Suunnitteluohje Sisällys 1. Yleistä... 3 1.1. Palvelukuvaus...3 1.1.1. We Mail Peruspalvelu...3 1.1.2. We Mail Premium...3 1.2. Jakelukanavat...3 1.2.1. Kirjejakelu...3

Lisätiedot

Voimassa 01 helmikuu 2011. Väritulostusohjeet. Väritulosteiden tekniset ohjeet

Voimassa 01 helmikuu 2011. Väritulostusohjeet. Väritulosteiden tekniset ohjeet Voimassa 01 helmikuu 2011 Väritulostusohjeet Väritulosteiden tekniset ohjeet Strålfors tarjoaa kahdenlaisia väritulostuspalveluja Business Colour -tulostuksessa käytetään rullapaperille tulostavia tulostimia.

Lisätiedot

CUSTOMIZED PRINT TUOTEKUVAUS: FI, SE, NO 1. RAKENNE CUSTOMIZED PRINT. 1.1 Vakiotoiminnallisuudet. 1.2 Rajoitukset

CUSTOMIZED PRINT TUOTEKUVAUS: FI, SE, NO 1. RAKENNE CUSTOMIZED PRINT. 1.1 Vakiotoiminnallisuudet. 1.2 Rajoitukset TUOTEKUVAUS 1 (5) CUSTOMIZED PRINT TUOTEKUVAUS: FI, SE, NO Tämä asiakirja on Document Manager -tuotteen palvelukuvaus. Siinä esitellään Customized Print -tuotteen ominaisuuksia (jäljempänä Tuote tai Palvelu

Lisätiedot

Tulostuspalvelu. Palvelukuvaus. Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu. V1.5 Luottamuksellinen 2015-06-03. sivu 1/6. 2014 Tieto Corporation

Tulostuspalvelu. Palvelukuvaus. Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu. V1.5 Luottamuksellinen 2015-06-03. sivu 1/6. 2014 Tieto Corporation Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu V Tulostuspalvelu Palvelukuvaus sivu 1/6 2014 Konsultointipalvelu Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu V Tekijänoikeudet Tämän asiakirjan tai minkään sen osan sisältöä ei saa

Lisätiedot

Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien. Instructions Inserts Ohje liitteiden tuotantoa varten

Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien. Instructions Inserts Ohje liitteiden tuotantoa varten Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien Instructions Inserts Ohje liitteiden tuotantoa varten 1 Sisältö 1. Perusvaatimukset liitteille, jotka asiakas/asiakkaan toimittaja toimittaa suoraan Strålforsille...3

Lisätiedot

Posti Oy:n maksumerkinnät 1.1.2015 Käyttöohje: kirjeet, arvolähetykset, mainokset ja lehdet

Posti Oy:n maksumerkinnät 1.1.2015 Käyttöohje: kirjeet, arvolähetykset, mainokset ja lehdet Posti Oy:n maksumerkinnät Käyttöohje: kirjeet, arvolähetykset, mainokset ja lehdet Sisällysluettelo Palvelun nimi sivu 1. Priority- ja Economy-kirje 3-5 2. Arvolähetykset 6-8 3. Pienlähetys 9-10 4. Asiakassuora

Lisätiedot

Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy:n aineisto-ohjeet

Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy:n aineisto-ohjeet Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy:n aineisto-ohjeet Sivun koko Painotuotteen sivun koon tulee olla taitto-ohjelmassa määritetty sivun lopulliseksi kooksi. Tarvittavat leikkuuvarat (Bleed), vähintään

Lisätiedot

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella

Lisätiedot

Helppo ottaa käyttöön, helppo käyttää Basware Virtual Printer

Helppo ottaa käyttöön, helppo käyttää Basware Virtual Printer Helppo ottaa käyttöön, helppo käyttää Basware Virtual Printer Hannu Katila, Marketing Manager Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands

Lisätiedot

Aktivointipalvelut - vähemmän paperia, enemmän verkkolaskuja

Aktivointipalvelut - vähemmän paperia, enemmän verkkolaskuja Aktivointipalvelut - vähemmän paperia, enemmän verkkolaskuja Hannu Katila, Marketing Manager Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands

Lisätiedot

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI...

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... GRAAFINEN OHJEISTO 1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 PÄÄLLEKKÄISVERSIO... 4 RINNAKKAISVERSIO... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... 5

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto 1 Sisältö Tunnuksista yleisesti... 3 Tunnuksen versiot ja rakenne.... 4 Merkin värit.... 5 Tunnuksen värivaihtoehtoja... 7 Tunnuksen suoja-alue.... 8 Tunnuksen sijoittelu.... 9 Pienen

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Finvoice. Palvelukuvaus 28..2008 (4) 28..08 Sisällysluettelo Finanssialan keskusliiton suosituksen mukaisen Fincoice-sanoman yleisperiaatteet... Taustaa... 2 Mikä on Finvoice... Kuluttajan e-lasku... 2

Lisätiedot

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 2(12) Sisältö 1. Johdanto 3 2. Tunnus 4 - Tunnuksen koko 5 - Tunnuksen suoja-alue 6 - Tunnuksen käyttö 7 3. Värimääritykset

Lisätiedot

Elisa Kirja. PDF e-kirjojen käsittelyohjeet

Elisa Kirja. PDF e-kirjojen käsittelyohjeet Elisa Kirja PDF e-kirjojen käsittelyohjeet Elisa Oyj ja yhteistyökumppanit 2 (5) Ulkoasun ja sisällön muokkaus E-kirja julkaisu ei saa koostua monesta PDF-tiedostosta. Liitä PDF-tiedostot tarvittaessa

Lisätiedot

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET 2017

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET 2017 MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET 2017 PRINTTIMEDIA mainostajan mahdollisuudet 2017 printtimedia definitiv Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti definitiv on ainoa saksalaissuomalainen talouslehti. Kaksikielinen

Lisätiedot

Tunnuksen päivitys 19.9.2012

Tunnuksen päivitys 19.9.2012 Tunnuksen päivitys 19.9.2012 2 Tampereen yliopiston tunnus Tampereen yliopiston tunnus Tuhannet ihmiset näkevät Tampereen yliopiston tunnuksen päivittäin lomakkeissa, nettisivuilla, raporteissa, esitteissä.

Lisätiedot

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE PALVELUKUVAUS 1 (6) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE PALVELUKUVAUS 2 (6) CONTENTS 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. DOCUMENT MANAGER - KUVAUS... 3 2.1 Tuotteet... 4 2.1.1 Data Management... 4 2.1.2 ipost Letter...

Lisätiedot

LAITTEEMME NOUDATTAVAT SEURAAVIA VÄRIASETUKSIA: Euroopan PMS-kirjastot Coated FOGRA39 ja Uncoated FOGRA29 Mustavalko Gray Gamma 2.

LAITTEEMME NOUDATTAVAT SEURAAVIA VÄRIASETUKSIA: Euroopan PMS-kirjastot Coated FOGRA39 ja Uncoated FOGRA29 Mustavalko Gray Gamma 2. LAITTEISTOMME M&P PAINOSSA KÄYTÖSSÄMME OVAT SEURAAVAT OHJELMAT: Adobe Photoshop CS6 Adobe InDesign CS6 Adobe Illustrator CS6 Adobe Acrobat Pro Adobe Distiller Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Powerpoint

Lisätiedot

Elisa efax. Käyttöohje

Elisa efax. Käyttöohje Elisa efax Käyttöohje 1 Sisällysluettelo 1 Ohjeen käyttötarkoitus... 2 2 efax palvelun käytön aloittaminen... 2 3 Faksin lähettäminen... 3 4 Faksin vastaanottaminen... 4 5 Kuittaukset ja raportit... 4

Lisätiedot

Suunnittele lähetys sujuvaksi. Opas konekäsiteltävien lähetysten suunnitteluun

Suunnittele lähetys sujuvaksi. Opas konekäsiteltävien lähetysten suunnitteluun Suunnittele lähetys sujuvaksi Opas konekäsiteltävien lähetysten suunnitteluun Hyvin suunniteltu on puoliksi lähetetty Kun suunnittelet lähetystä, esimerkiksi kuoren ulkoasua, ota huomioon Postin koneellisen

Lisätiedot

1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE VÄRILLINEN LOGO LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA MUSTA LOGO 7 1.

1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE VÄRILLINEN LOGO LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA MUSTA LOGO 7 1. 1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE 4 1.2 VÄRILLINEN LOGO 5 1.3 LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA 6 1.4 MUSTA LOGO 7 1.5 EI NÄIN 8 3 1.1 Logo ja turva-alue neste jacobsin logo Neste Jacobsin uusi tekstilogo

Lisätiedot

PIXIN SANOMANVÄLITYSPALVELU

PIXIN SANOMANVÄLITYSPALVELU PIXIN SANOMANVÄLITYSPALVELU Apixin sanomanvälityspalvelu (jäljempänä Palvelu ) on verkon välityksellä käytettävä ratkaisu erilaisten liiketoimintasanomien (kuten tilausten ja laskujen) sähköistä käsittelyä

Lisätiedot

VOIMASSA 21.11.2014 LÄHTIEN. Instructions Inserts Ohje liitteiden tuotantoa varten. GET IN TOUCH! www.stralfors.fi, customer.service@stralfors.

VOIMASSA 21.11.2014 LÄHTIEN. Instructions Inserts Ohje liitteiden tuotantoa varten. GET IN TOUCH! www.stralfors.fi, customer.service@stralfors. VOIMASSA 21.11.2014 LÄHTIEN Instructions Inserts Ohje liitteiden tuotantoa varten GET IN TOUCH! www.stralfors.fi, customer.service@stralfors.fi 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION Sisällys 1.

Lisätiedot

Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto

Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Itella Viestinvälitys, Jakelu- ja markkinointipalvelut 1 Sisältö Tietoa Postittamisen työpöydästä ja Itellan extranetin uudistuksesta Uuden

Lisätiedot

DOCUMENT MANAGER JA TUOTTEET

DOCUMENT MANAGER JA TUOTTEET TUOTEKUVAUS 1 (8) DOCUMENT MANAGER JA TUOTTEET FI/ NO/ SE TUOTEKUVAUS 2 (8) CONTENTS 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. DOCUMENT MANAGER - KUVAUS... 3 2.1 Tuotteet... 4 2.1.1 Data Management... 4 2.1.2 ipost

Lisätiedot

REKISTERIPALVELU POSTIYRITYKSILLE

REKISTERIPALVELU POSTIYRITYKSILLE 1 (5) 15.8.2017 REKISTERIPALVELU POSTIYRITYKSILLE ULKOINEN Postinval 7 A PL 1, 00011 POSTI 2 (5) Sisällysluettelo 1. Palvelun kuvaus... 3 1.1. Palvelu lyhyesti... 3 1.2. Palvelussa toimitettavat tiedot...

Lisätiedot

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto Tunnus ja värisymboliikka Merkin muoto perustuu lentävään kuukkeliin, joka on Kuusamon metsien onnea tuova seuralainen. Lennon suunta on positiivisesti ylös vasemmalle, joka on kokonaisuutta

Lisätiedot

Solve laskutus ja verkkolaskutus

Solve laskutus ja verkkolaskutus Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutus ja verkkolaskutus Tässä ohjeessa on ohjeet Solven asetusten teosta, aineistojen muodostamisesta ja palautteiden käsittelystä sekä ohjeet suoraveloitettavien asiakkaiden

Lisätiedot

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET 2016

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET 2016 MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET 2016 PRINTTIMEDIA definitiv Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti definitiv on ainoa saksalais-suomalainen talouslehti. Kaksikielinen jäsenlehti puhuttelee erityisesti

Lisätiedot

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Graafiset ohjeet Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Sisältö Tunnus...3 Typografia...4 Värit...5 Käyntikortit ja sähköinen allekirjoitus...6 Lomakkeet

Lisätiedot

Local Disk (C:)/Documents and Settings/OMATIETOKONEApplication Data/Adobe/Adobe PDF/Settings

Local Disk (C:)/Documents and Settings/OMATIETOKONEApplication Data/Adobe/Adobe PDF/Settings Käytössämme olevat ohjelmat: Adobe Indesign CS5.5 (Mac/PC) Adobe Photoshop CS5.1 (Mac/PC) Adobe Illustrator CS5.1 (Mac/PC) Adobe Acrobat X Pro (Mac/PC) Microsoft Office Aineistosuositus Suosittelemme aineiston

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET PRINTTIMEDIA definitiv Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti definitiv on ainoa saksalais-suomalainen talouslehti. Kaksikielinen jäsenlehti puhuttelee erityisesti molempien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (8) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Uusien henkilöiden lisäys kohderyhmään... 2 3.1 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)...

Lisätiedot

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa TUOTE-EHDOT 1 (7) Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa 4.4.2016 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala ja sovellettavat ehdot... 3 1.2. Yleinen

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 4.0.3 2(8) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 4 3. Tapahtuman tilakyselyn tiedot... 4 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

SISÄLLYS. 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna

SISÄLLYS. 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna 2 TUNNUS Mobiilimaksu-tunnus koostuu sim-kortin muotoisesta

Lisätiedot

REKISTERIPALVELUT POSTIYRITYKSILLE

REKISTERIPALVELUT POSTIYRITYKSILLE 1 (5) 1.9.2015 Versio 1.1 REKISTERIPALVELUT POSTIYRITYKSILLE ULKOINEN Postintaival 7 A PL 1, 00011 POSTI 2 (5) Sisällysluettelo 1. Palvelun kuvaus... 3 1.1. Palvelu lyhyesti... 3 1.2. Palvelussa toimitettavat

Lisätiedot

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott Muistio 1 (5) Asiakirjapohjien dokumentaatio Asiakirjapohjien tiedostot Tämä dokumentti kuvaa joukon SFS 2487 -standardin mukaisia OpenOfficeasiakirjapohjia. Pohjat on laatinut Martti Karjalainen oikeusministeriön

Lisätiedot

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM)

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) 1 (7) SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) Suomen Pankin tilastotiedonkeruu tapahtuu DCS-raportointipalvelun (Data

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3 GRAAFINEN OHJEISTO Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Logon/liikemerkin rakenne 3 2.1 Logon/liikemerkin rakenne 4 markkinointiviestinnässä 2.2 Suoja-alue 4 2.3 Värit ja esitystavat 5 2.4 Värit markkinointiviestinnässä

Lisätiedot

OsCommerce maksumoduulien asennus

OsCommerce maksumoduulien asennus OsCommerce maksumoduulien asennus Tässä ohjeessa oletetaan, että OsCommerce verkkokauppa on asennettu ja toimii. Testikaupan osoite on http://www.rontti.org/oscommerce-2.2ms2-051113/catalog/ jota voit

Lisätiedot

ipost Finvoice Suunnitteluohje Versio 2.1

ipost Finvoice Suunnitteluohje Versio 2.1 IPOST FINVOICE 1 (20) Suunnitteluohje Versio 2.1 4.3.2008 ipost Finvoice Suunnitteluohje Versio 2.1 Itella Information Oy Tietäjäntie 2 02130 Espoo puh. 0205 388 00 Kotipaikka: Helsinki fax 0205 388 397

Lisätiedot

JOKKY OSK. Logo ja graafinen ohjeistus. Jaana Salo. JEDU / Piippola, Media 15A

JOKKY OSK. Logo ja graafinen ohjeistus. Jaana Salo. JEDU / Piippola, Media 15A JOKKY OSK Logo ja graafinen ohjeistus Jaana Salo JEDU / Piippola, Media 15A 12.2.2016 JOKKY osuuskunnan logo TAUSTAA -Värit samat, kuin JEDU:n logossa -Osuuskunnan logo kuvastaa verkostoa ja osuuskunnan

Lisätiedot

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (5) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)... 2 4 Huolletut tiedot (Posti => yritys)... 3 1 Johdanto

Lisätiedot

1 Ohjeet. 1.1 Verkkolasku

1 Ohjeet. 1.1 Verkkolasku 1 1 Ohjeet 1.1 Verkkolasku Verkkolaskun lähettämiseen tarvittavien tietojen täyttäminen Verkkolaskujen lähettämiseksi on ensin tehtävä sopimus verkkolaskuoperaattorin (välittäjän) kanssa. Esim. kaikki

Lisätiedot

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2)

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) 1. Nykytila...2 1.1 Ostolaskut...2 1.2 Myyntilaskut (tulostuspalvelu)...2 1.3 Palkkalaskelmat (tulostuspalvelu)...2 2. Tavoitetila...2 2.1 Sähköisten ostolaskujen

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS JA KÄYTTÖEHDOT 1 (5) 26.10.2013 POSTINUMEROPALVELUT

PALVELUKUVAUS JA KÄYTTÖEHDOT 1 (5) 26.10.2013 POSTINUMEROPALVELUT PALVELUKUVAUS JA KÄYTTÖEHDOT 1 (5) 26.10.2013 POSTINUMEROPALVELUT 1. PALVELUIDEN SISÄLTÖ Palvelut sisältävät postinumerojärjestelmän ja kotimaisen osoitteiston perus- ja muutostietoja määrämuotoisina sähköisinä

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen.

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen. MAKSAMINEN Business Onlinessa on kaksi tapaa laskujen maksamiseen; tavallinen maksaminen ja maksujen luokitteluominaisuuksia sisältävä kansiomaksaminen. On suositeltavaa, että käytät vain jompaakumpaa

Lisätiedot

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi 1.12.2014

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi 1.12.2014 Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSEN (INTRASTAT) TIETUEKUVAUS TUONTI/VIENTI 1. Johdanto Sisäkaupan tilastointiohjeet julkaistaan vuosittain ilmoitusvelvollisille

Lisätiedot

VIA. Valtion Yhteinen Integraatiopalvelu. Palvelukuvaus. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

VIA. Valtion Yhteinen Integraatiopalvelu. Palvelukuvaus. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori VIA Valtion Yhteinen Integraatiopalvelu Palvelukuvaus Sivu: 2 Sisällysluettelo VVP ipost API... 3 Yleistä... 3 SFTP API... 3 Vaihe 1... 3 VIA... 5 SFTP-palvelin... 5 Vaihe 2... 6 Purkaja... 8 WS API...

Lisätiedot

HEIKKINEN YHTIÖT YRITYSILME 071212

HEIKKINEN YHTIÖT YRITYSILME 071212 LOGON PERUSVERSIO PERUSVERSIO Ensisijaisesti käytettävä versio logosta. Käytetään valkoisella tai hyvin vaalealla pinnalla. PERUSVERSIO PUNAINEN NEGA Käytetään tässä ohjeistossa määritellyllä punaisella

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

sisällysluettelo s. 3 tulostusaineistot, tarratekstit ja logo-originaalit s. 4 3x3 pop-up s. 5 4x3 pop-up s. 6 pop-up counter s. 7 lippu 80 x 100 cm

sisällysluettelo s. 3 tulostusaineistot, tarratekstit ja logo-originaalit s. 4 3x3 pop-up s. 5 4x3 pop-up s. 6 pop-up counter s. 7 lippu 80 x 100 cm aineisto-ohjeet sisällysluettelo s. 3 tulostusaineistot, tarratekstit ja logo-originaalit s. 4 3x3 pop-up s. 5 4x3 pop-up s. 6 pop-up counter s. 7 lippu 80 x 100 cm s. 8 lippu 100 x 300-350 cm s. 9 roll-up

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 UUDEN KÄYTTÖOHJEEN LUOMINEN TAI VANHAN PÄIVITTÄMINEN... 3 2.1 Vaikutus muihin käyttöohjeisiin... 3 2.1.1 Vanhojen dokumenttien poistaminen...

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen.

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. Tarkennukset Danske B ankin tarjoamaan Tunnistuspalveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. 1. JOHDANTO Danske Bankin Tunnistuspalvelussa palveluntarjoaja voi tunnistaa luotettavasti Danske

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

Tuoteinformaatio. Designpainatus Formica Groupin korkeapainelaminaatille. Seinäverhoiluun Kalusteisiin Kylpyhuonekalusteisiin Oviin Pöytiin Kyltteihin

Tuoteinformaatio. Designpainatus Formica Groupin korkeapainelaminaatille. Seinäverhoiluun Kalusteisiin Kylpyhuonekalusteisiin Oviin Pöytiin Kyltteihin CUSTOM LAMINATES by FORMICA GROUP Tuoteinformaatio Designpainatus Formica Groupin korkeapainelaminaatille Seinäverhoiluun Kalusteisiin Kylpyhuonekalusteisiin Oviin Pöytiin Kyltteihin Mitä mahdollisuuksia

Lisätiedot

Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto

Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto 7.3.2017 Tämä on vuonna 2017 uusitun Kauneimpien Joululaulujen visuaalisen ilmeen ohjeisto. Ohjeiston mukana toimitetaan alkuperäiset logotiedostot,

Lisätiedot

Paketin ohjauspalvelun käyttöehdot muuttuvat 1.2.2013. Löydät uudet käyttöehdot tämän dokumentin lopusta.

Paketin ohjauspalvelun käyttöehdot muuttuvat 1.2.2013. Löydät uudet käyttöehdot tämän dokumentin lopusta. PAKETIN OHJAUSPALVELUN PILOTOINTISOPIMUS 13.2.2012 Paketin ohjauspalvelun käyttöehdot muuttuvat 1.2.2013. Löydät uudet käyttöehdot tämän dokumentin lopusta. 1. Sopimuksen kohde, osapuolet ja edellytykset

Lisätiedot

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Palvelukuvaus Sisällys 1 Palvelun toiminta... 3 2 IBAN tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Suomen tileillä... 3 IBAN-tilinueroiden laskenta ja tarkistusta tarjotaan

Lisätiedot

G r a a f i n e n o h j e i s t u s

G r a a f i n e n o h j e i s t u s Graafinen ohjeistus Naisten Valmiusliiton graafinen ilme on merkittävä osa yleisölle välittyvästä mielikuvasta. Graafisen ohjeistuksen avulla luodaan huoliteltu ja yhtenäinen ilme, joka antaa Naisten Valmiusliitosta

Lisätiedot

Tiedonkeruun tekninen toteutus

Tiedonkeruun tekninen toteutus Tiedonkeruun tekninen toteutus Petri Salminen 23.4.2008 1 Yleistä Korvaa nykyisen SV-kyselyn arvopaperit -osion. Tiedot välitetään DCS-operaattorin (Itella) kautta. On oma kyselynsä omine tunnuksineen.

Lisätiedot

Väitöskirjan kansien suunnittelu

Väitöskirjan kansien suunnittelu Väitöskirjan kansien suunnittelu Ohje koskee Lapin Yliopistopainossa painettavia julkaisuja. Väittelijä toimittaa tarvittavat tiedot tekijälle sähköisenä: - julkaisun nimi - acta sarjan numero sekä ISBN

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015 Akavan 3.12.2015 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat. Ohjeistoon tulee tarpeen mukaan lisäyksiä ja päivityksiä. 12.3.2014

Suomen Nuorisoseurat. Ohjeistoon tulee tarpeen mukaan lisäyksiä ja päivityksiä. 12.3.2014 Graafinen ohjeisto tukee Suomen Nuorisoseurojen visuaalista ilmettä sekä auttaa ilmeen yhdenmukaisuuden säilyttämisessä. Ohjeisto antaa peruslinjat painotuotteiden toteuttamiseen. Ohjeistoon tulee tarpeen

Lisätiedot

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille TraFin ulkoinen integraatio Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille Ohje 26.2.2014 Versio 1.1, Hyväksytty Luottamuksellinen Vastuutaho Trafi MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Lemmikkilinnut Kaijuli ry

Graafinen ohjeistus. Lemmikkilinnut Kaijuli ry Graafinen ohjeistus Lemmikkilinnut Kaijuli ry Sisältö 1. Värit 2. Fontti 3. Logo 4. Graafiset elementit 5. Ylätunnisteen käyttö 6. Lainaukset ja nostot 7. Dokumenttipohjat Värit C 81 M 58 Y 51 K 34 R 50

Lisätiedot

HINNASTO Kopiointi & tulostus. www.oasismedia.fi. alv 24 % v004.130401

HINNASTO Kopiointi & tulostus. www.oasismedia.fi. alv 24 % v004.130401 HINNASTO Kopiointi & tulostus www.oasismedia.fi alv 24 % HINNASTO 2(8) N HINNASTO Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 % ja ilmoitettu euroissa. Hinnasto on voimassa alkaen toistaiseksi. A4/A3 KOPIOINTI

Lisätiedot

DIGI PRINT. Aineistovaatimukset ja aineiston siirto

DIGI PRINT. Aineistovaatimukset ja aineiston siirto DIGI PRINT Aineistovaatimukset ja aineiston siirto Glass Jet - Digitaalipainotekniikka Tulostettavan kuvan maksimikoko 2400 x 4000 mm. 6 perusväriä ja hiekkapuhallusta jäljittelevä etch-väri. Väreistä

Lisätiedot

RAJAPINTAKUVAUS Itella Customer Connection

RAJAPINTAKUVAUS Itella Customer Connection RAJAPINTAKUVAUS 1 (5) 11.9.2009 RAJAPINTAKUVAUS Itella Customer Connection MBS2010 Itella Information Oy Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1465570-2, ALV rek. RAJAPINTAKUVAUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Tee työ aina oikeassa lopullisessa tuotteen koossa. Arkkiasemointijärjestelmämme vaatii, että työssä on käytetty 3 mm bleed-arvoa.

Tee työ aina oikeassa lopullisessa tuotteen koossa. Arkkiasemointijärjestelmämme vaatii, että työssä on käytetty 3 mm bleed-arvoa. KIRJAPAINO TEKNISET OHJEET 1. Digitaalinen aineisto Yleistä I-printissä on käytössä PDF-pohjainen työnkulku. Kaikki materiaali kulkee järjestelmän kautta jossain vaiheessa PDF:na. Alla on kerrottu lyhyesti

Lisätiedot

Purotie 1, 00380 Helsinki Pinninkatu 55 A, 33100 Tampere OHJEISTUS KUMPPANEILLE. we design stories

Purotie 1, 00380 Helsinki Pinninkatu 55 A, 33100 Tampere OHJEISTUS KUMPPANEILLE. we design stories OHJEISTUS KUMPPANEILLE Kumppanipisteeseen liittyvät ohjeet Finlanda-talo, Verandan pohjakartta Kumppanipisteiden sijainnit Luentosalit Kumppanipisteen rakenne ja graafinen ohje (HUOM. Paikkojen 13-15 korkeus

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1. VAAKUNA JA LOGOTYYPI

SISÄLTÖ 1. VAAKUNA JA LOGOTYYPI GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLTÖ 1. VAAKUNA JA LOGOTYYPI 1.1 Vaakunan ja logotyypin mittasuhteet ja suoja-alue 1.2 Vaakunan ja logotyypin värit 1.3 Vaakuna ja logotyypin käyttö 1.4 Typografia 2. LOMAKKEISTO

Lisätiedot

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ennen kuin aloitat: 1. Asenna tietokoneeseesi ilmainen Miso Regular fontti, jonka saat täältä: https://www.fontspring.com/fonts/marten- nettelbladt/miso

Lisätiedot

VISMA Netvisor Yrityshinnasto 2017

VISMA Netvisor Yrityshinnasto 2017 VISMA Netvisor Yrityshinnasto 2017 Hinnasto astuu voimaan 1.7.2017. Ohjelmistohinnasto Liikevaihto/vuosi < 0,1 M < 0,2 M < 0,5 M < 1,0 M < 2,0 M < 5,0 M < 10,0 M > 10,0 M Palvelun avausmaksu Netvisor-palvelun

Lisätiedot

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen Johdanto 3 1. Sonera Omat Sivut -tilin luominen

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu...2

1 Ostolaskupalvelu...2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (6) 7.8.2014 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu...2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2 Sivu 1/6 Sisällysluettelo 1. Kaupan asetukset... 2 1.1. Maksunvälittäjän valinta ja käyttöönotto... 2 1.2. Kaupan tiedot... 3 1.3. Postitus ja toimitusmaksut... 3 1.4. Verot... 4 1.5. Kaupan valuutta ja

Lisätiedot

Uusi norppa, uusi logo

Uusi norppa, uusi logo Graafiset ohjeet Miksi graafiset ohjeet? Uusi norppa, uusi logo Näiden graafisten ohjeiden avulla luomme yhtenäisyyttä ja tunnistettavuutta Suomen luonnonsuojeluliiton viestintään. Saimaanorppa tuli SLL:n

Lisätiedot

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus Johtokunta 2.11.2009 155 Graafinen ohjeistus Sisällys: 1. Käyttäjälle 3 2. Liikelaitoskuntayhtymän logo ja sen käyttö 4 3. Graafisen ilmeen perusvärit 6 4. Kirjasimet ja tekstityypit 7 5. Liikelaitoskuntayhtymän

Lisätiedot

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa TUOTE-EHDOT 1 (7) Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa 6.3.2017 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala ja sovellettavat ehdot... 3 1.2. Yleinen

Lisätiedot

Kaksipuolinen tulostus

Kaksipuolinen tulostus Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Tyhjät sivut Sivujen asettelu 1 Lajittelu Kopiomäärä Kaksipuolinen tulostus Sidonta

Lisätiedot

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n uudistuneen ilmeen graafinen ohjeistus on käytännön työkalu kaikille viestinnän kanssa tekemisissä oleville.

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n uudistuneen ilmeen graafinen ohjeistus on käytännön työkalu kaikille viestinnän kanssa tekemisissä oleville. Graafinen ohjeisto Miten graafisilla sovelluksilla viestitään ja opastetaan? Toimiva graafinen ilme sovelluksineen kiteyttää yrityksen imagon, yhtenäistää yrityskulttuuria ja vapauttaa tärkeitä resursseja

Lisätiedot

Tunnuksen osat ja typografia

Tunnuksen osat ja typografia g r a a f i n e n o h j e i s t u s 2 0 1 0 2 Tunnuksen osat ja typografia PIKI-tunnus muodostuu merkistä, logo-osasta, ja tekstiosasta. Tunnusta käytetään pääsääntöisesti näiden kolmen osan muodostamana

Lisätiedot

Myyntilasku: 100 % lähteviä laskuja verkkolaskuina Joustavat ratkaisut omien asiakkaittesi valmiuksista riippumatta

Myyntilasku: 100 % lähteviä laskuja verkkolaskuina Joustavat ratkaisut omien asiakkaittesi valmiuksista riippumatta Myyntilasku: 100 % lähteviä laskuja verkkolaskuina Joustavat ratkaisut omien asiakkaittesi valmiuksista riippumatta Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Esityksen

Lisätiedot

HINNASTO Kopiointi & tulostus

HINNASTO Kopiointi & tulostus HINNASTO Kopiointi & tulostus www.oasismedia.fi HINNASTO 2(8) N HINNASTO Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23 % ja ilmoitettu euroissa. Hinnasto on voimassa alkaen toistaiseksi. A4/A3 KOPIOINTI / TULOSTUS

Lisätiedot

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Versio 1.1 11.1.2010 2(8) Sisältö 1. Palvelun käyttöönoton tiedot... 3 Kenttien selitteet Palvelun käyttöönoton tiedot...

Lisätiedot

Ohje 1 (13) SÄHKÖINEN ASIOINTI

Ohje 1 (13) SÄHKÖINEN ASIOINTI Ohje 1 (13) Sähköisen asioinnin linkin kautta pääset kirjautumaan sähköisiin palveluihin henkilöhohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Valitse tunnistustapa => Pankkitunnistus Ohje 2 (13) Valitse pankki,

Lisätiedot

IPOST INVOICE 1 (19) Suunnitteluohje: FI 16/06/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2

IPOST INVOICE 1 (19) Suunnitteluohje: FI 16/06/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2 IPOST INVOICE 1 (19) SUUNNITTELUOHJE FI IPOST INVOICE 2 (19) SISÄLTÖ 1. LASKUJEN JAKELUKANAVA... 3 1.1 Laskujen jakelukanava... 3 1.2 Verkkolaskujen reititys OpusCapitassa... 3 1.3 OVT-tunnus... 3 1.4

Lisätiedot

Visma Fivaldi sovelluspalvelu: Laskut sähköpostiin ja tulostuspalveluun. 1 Yleistä

Visma Fivaldi sovelluspalvelu: Laskut sähköpostiin ja tulostuspalveluun. 1 Yleistä 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Laskujen välitys / Perustiedot / Välitystavat... 4 2.1 Laskut asiakkaan sähköpostiin... 4 2.2 Laskujen lähetys tulostuspalveluun... 7 3 Yrityksen oletusvälitystapa... 9 4 Yritysrekisteri...

Lisätiedot

Kansainvälinen verkkokauppa ja postipakettilähetykset

Kansainvälinen verkkokauppa ja postipakettilähetykset Kansainvälinen verkkokauppa ja postipakettilähetykset in Kari.Nykanen@posti.com 044 030 0967 @karinykanen fi.linkedin.com/in/karinykanen 1 Pakettilähetykset kaikkialle maailmaan Postin verkoston kautta

Lisätiedot