kirkkoneuvoston kokous keskiviikkona HUOM! kello hallintoviraston

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kirkkoneuvoston kokous keskiviikkona 9.6.2010 HUOM! kello 15.30 hallintoviraston"

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona HUOM! alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 110 Neuvottelukunnan loppumietintö 111 Lahjoitus- ja testamenttirahastojen yhdistely ja käyttö ehtojen mukaan 112 Kurssi- ja leirikeskusten palvelujen hinnat vuodeksi Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi ajalta Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano Lupa Pihlavan seurakunnan lastenohjaajan palkkaamiseen 117 Lupa Noormarkun seurakunnan lastenohjaajan toimen täyttämiseen 118 Lupa Noormarkun seurakunnan määräaikaisen lastenohjaajan palkkaamiseen 119 Lupa Länsi-Porin seurakunnan määräaikaisen lastenohjaajan palkkaamiseen 120 Lupa Keski-Porin seurakunnan määräaikaisen lastenohjaajan palkkaamiseen 121 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 122 Kokouksen päätös

2 2 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 6/2010 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Höglund Marlene jäsen Korpela Kyllikki jäsen Nordström Armi jäsen Ratola Pekka jäsen Salonen Marjatta jäsen Soukki Raimo jäsen Säämäki Matti jäsen Uusitalo Reetta jäsen Ovaska Soili varajäsen Ahtikoski Seppo Lammi Altti Hietalahti Pertti Ranta Helge Penttinen Kari Hietanen Heimo KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra Seppälä Maija-Leena tiedotuspäällikkö Lindfors Kalevi kiinteistöpäällikkö Suvila Jari yhteisen seurakuntatyön päällikkö Koivisto Veli-Pekka talouspäällikkö saapui klo asian 109 käsittelyn jälkeen Savioja Anita hallintopäällikkö Tommila Hilkka henkilöstösihteeri, sihteeri Poissa Santala Osmo varapuheenjohtaja Myllykoski Sonja jäsen Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virrestä 571 säkeistöt 1 4, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden Sananlaskujen kirjan 30 jakeista 7 9 ja luki rukouksen.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Heilimä ja Armi Nordström. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan perjantaina kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa. Hallintopäällikkö Anita Savioja luki Armi Nordströmin syntymäpäiväkutsun klo Juhlatalo Viikkarin Valkaman Saarelmaan, Juhana Herttuankatu 17:ään. Kutsu koski yhteisen kirkkoneuvoston jäseniä, kirkkovaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa sekä kokouksessa läsnä olevia hallintoviraston työntekijöitä. 110 Neuvottelukunnan loppumietintö Esittelijä: hallintopäällikkö 110 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /138 1) asettaa neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on hahmotella talouden, hallinnon ja toiminnan linjauksia vaihtoehtoisten kehitysvaihtoehtojen varalta, 2) nimetä neuvottelukunnan jäseniksi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajat, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan, Matti Säämäen, Marjatta Salosen ja Janne Heilimän, Pertti Hietalahden ja Jari Suvilan, 3) oikeuttaa neuvottelukunnan käyttämään asiantuntijoita,

4 4 4) antaa neuvottelukunnalle määräaikaa saakka kuitenkin siten, että neuvottelukunta voi työskentelynsä kuluessa tehdä ehdotuksia luottamuselimille jo aikaisemminkin sekä 5) lähettää edellä esitetyn tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle vastauksena Altti Lammin aloitteeseen. Neuvottelukunnan puheenjohtaja Pertti Hietalahti on selostanut neuvottelukunnan työskentelyä ja siinä esille tulleita näkökohtia YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON kokouksessa /24. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä neuvottelukunnan loppumietinnön saapuneeksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Yhteisen kirkkoneuvoston iltakoulu pidetään kello Lahjoitus- ja testamenttirahastojen yhdistely ja käyttö ehtojen mukaan YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /28 merkitä tiedoksi seurakuntayhtymän lahjoitus- ja testamenttirahastojen erittelyn ja palata toukokuussa rahastoissa tehtäviin muutoksiin ja tuoton käyttämiseen vuosilta 2008 ja Yhteinen kirkkoneuvosto kävi kokouksessaan /97 lähetekeskustelun lahjoitus- ja testamenttirahastoissa tehtävistä muutoksista ja niiden tuoton käyttämisestä. Oheisena liitteenä jaetaan lahjoitus- ja testamenttirahastojen erittely rahastoittain, jossa jokaisen rahaston kohdalle on kirjattu sen käsittelyehdotus. Lisäksi liitteessä on esitetty rahastojen tuotot vuosilta 2008 ja Porin ev.lut. seurakuntayhtymällä on 11 lahjoitusrahastoa ja yhdeksän testamenttirahastoa, yhteensä 20 rahastoa. Rahastoista vain viimeisen (Syreniuksen autotalliosake) kohdalla on toimittu Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä rahaston sääntöjen mukaan tuoton osalta. Muiden rahastojen osalta tuoton käyttäminen on jäänyt vähintään 10 vuoden ajalta tekemättä. - Useiden rahastojen pääoma ja tuotto ovat hyvin pieniä, jolloin niiden yhdistäminen tai lopetus pääoma loppuun käyttäen tulevat harkittaviksi. - Rahastojen yhdistämisiä, käyttötarkoituksen määrityksiä ja muutoksia sekä hallinnoinnin määrittämisiä on tarpeellista tehdä. - Vanhimmat rahastot ovat noin 100 vuotta vanhoja. - Kuluvan vuoden keväällä on valmisteltu rahastojen tuoton jakoehdotus vuosilta 2008 ja Vuodelta 2008 rahaston pääomille maksettiin korkotuottoa 4,8 % ja vuodelta ,62 %. - Diakoniatyöhön kohdistuu eniten rahastojen tukea (5.810 vuodelta 2008 ja vuodelta 2009) ja hautausmaiden hoitoon tulee rahastoista tukea toiseksi eniten (2.650 vuodelta 2008 ja 850 vuodelta 2009).

5 5 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJEEN 39/ ohjeissa pääomaltaan pienet rahastot on pyydetty käyttämään loppuun ja jos seurakunnalla on useita samankaltaisia rahastoja, yhdistämään niiden jäljellä olevat pääomat mahdollisuuksien mukaan. Pääoman käyttämisestä loppuun ei ole selvää sääntöä siinä tapauksessa, kun rahaston säännöissä mainitaan, että pääoma on pidettävä koskemattomana. Voidaan määritellä, että pienet pääomat (noin enintään 100 euroa) käytetään loppuun ja muista rahastoista jätetään jäljelle vähintään alkuperäinen pääoma (alkusijoitus). Rahaston pääoman loppuun käyttämiselle, yhdistämiselle tai muulle muutokselle pyydetään kesän aikana suostumus lahjoituksen tekijän omaisilta. Jos omaiset kieltäytyvät yhteistyöstä, niin tilanne jää ennalleen. Jos omaisia ei enää ole taikka heitä ei tavoiteta ja pääoma on alle euroa, niin seurakunta sitoutuu käyttämään varat alkuperäiseen käyttötarkoitukseen taikka jos se on jostain syystä mahdotonta, niin lähellä alkuperäistä käyttötarkoitusta olevaan tehtävään. - Yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi esitetään rahastoissa tehtävät muutokset: rahaston lopetus, yhdistäminen, sen hallinnoinnin uudelleenmääritys ja/tai käyttötarkoituksen muutos. - Noormarkun seurakunnan lahjoitus- ja testamenttirahastot: niiden osalta käsittely siirretään loppuvuoteen Rahastojen ryhmittely: hautausmaanhoitoon, nuorisotyöhön, diakoniatyöhön. Rahastot voi yhdistellä em. ryhmiin, mutta esim. diakonian alaan kuuluvien rahastojen yhdistäminen yhdeksi rahastoksi ei ole järkevää, koska diakonian rahastoilla on erilaiset käyttökohteet (esim. tuoton jakokohteina on eri seurakuntia). Seuraavassa ehdotukset lahjoitus- ja testamenttirahastoihin tehtävistä muutoksista yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi: Rovasti K. J. Kivekkään rahasto - Rahasto lopetetaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä vuosittaisen tuoton ja pääoman pienuuden takia. Pääoma tuottoineen käytetään diakoniatoiminnan tukemiseen Keski-Porin, Porin Teljän, Länsi-Porin, Pihlavan ja Reposaaren seurakunnissa. Rahaston pääoman loppuun käyttämiselle pyydetään kesän aikana suostumus lahjoituksen tekijän omaisilta. Thekla Harmaalinnan rahasto - Rahasto lopetetaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä vuosittaisen tuoton ja pääoman pienuuden takia. Pääoma tuottoineen käytetään diakoniatoiminnan tukemiseen Keski-Porin ja Porin Teljän seurakunnissa. Rahaston pääoman loppuun käyttämiselle pyydetään kesän aikana suostumus lahjoituksen tekijän omaisilta. Anna ja K. J. Inbergin rahasto Fredrik Johan ja Helena Josefina Inbergin rahasto - Kaksi Inbergien rahastoa yhdistetään yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä yhdeksi Inbergien rahastoksi, koska niillä on sama käyttötarkoitus: Ahlaisten seurakuntaneuvoston päätöksellä rahaston tuotto käytetään Ahlaisten seurakunnan diakoniatyöhön. Rahastojen yhdistämiselle pyydetään kesän aikana suostumus lahjoituksien tekijöiden omaisilta.

6 6 S. Päivärinnan puhelinosake/ei lahjakirjaa EI MUUTOKSIA. ALKUPERÄINEN TOIMINTA. - Rahaston alkuperäisen tarkoituksen mukainen toiminta: Tuotto Keski-Porin seurakuntaneuvoston päätöksellä seurakunnan diakoniatyöhön. Porin Diakonia ry:n lahjoitus Emilia ja Frans Hakoluodon rahasto - Rahastot yhdistetään yhdeksi Diakonia Hakoluodon rahastoksi, koska niiden käyttötarkoitus on sama. Käyttötarkoitus: Ehdotetaan tuotto jaettavaksi Porin seurakuntayhtymän seurakunnille diakoniatyöhön seurakuntien jäsenmäärien suhteessa. Rahaston hallinnointi ehdotetaan vahvistettavaksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Hakoluodon rahaston osalta rahastojen yhdistämiselle pyydetään kesän aikana suostumus lahjoitusten tekijöiden omaisilta Vilhelm Rosengrenin ja vaimonsa Mariaana Rosengrenin rahasto G. Duwaldtin testamenttirahasto - Rahastot yhdistetään yhdeksi Rosengrenin-Duwaldtin rahastoksi, koska niiden käyttötarkoitus on samankaltainen. Käyttötarkoitus: tuotto käytetään yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä alkuperäiseen tarkoitukseensa diakoniatyöhön (jouluavustusten jakona) Keski-Porin ja Porin Teljän seurakunnille. Rahastojen yhdistämiselle pyydetään suostumus lahjoitusten tekijöiden omaisilta Rovasti Väinö Vartion rahasto - Rahasto lopetetaan vuosittaisen tuoton ja pääoman pienuuden takia. Käyttötarkoitus: pääoma tuottoineen käytetään hengellisen kirjallisuuden/lehtien jakamiseen sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. Rahaston pääoman loppuun käyttämiselle pyydetään kesän aikana suostumus lahjoituksen tekijän omaisilta. Pastorin rouva Marjatta Vanha-Perttulan rahasto - Rahasto lopetetaan ja yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä rahaston tuotto ja pääoma käytetään nuorisotyöhön Keski-Porin ja Porin Teljän seurakunnissa. Rahaston pääoman loppuun käyttämiselle pyydetään kesän aikana suostumus lahjoituksen tekijän omaisilta. Kyläsaaren rukoushuoneyhdistyksen rahasto EI MUUTOKSIA. ALKUPERÄINEN TOIMINTA. - Rahaston alkuperäisen tarkoituksen mukainen toiminta: Pihlavan seurakuntaneuvoston päätöksellä rahaston tuotto käytetään Kyläsaaren kylän alueella tyttö- ja poikatyön hyväksi. Syreniuksen autotalliosake EI MUUTOKSIA. ALKUPERÄINEN TOIMINTA. - Rahaston alkuperäisen tarkoituksen mukainen toiminta: Rahaston tuotto Porin Teljän seurakunnan lähetystyöhön. D. V. Widbomin lahjoitusrahasto - Rahasto lopetetaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä ja rahaston tuotto ja pääoma käytetään Vanhan hautausmaan kunnostamiseen/hoitoon. Rahaston pääoman loppuun käyttämiselle pyydetään kesän aikana suostumus lahjoituksen tekijän omaisilta.

7 7 Kauppaneuvos Werner Hacklinin rahasto EI MUUTOKSIA. ALKUPERÄINEN TOIMINTA - Rahaston alkuperäisen tarkoituksen mukainen toiminta: Rahaston tuotto käytetään Reposaaren hautausmaan ja kirkkopihan hoitoon ja kaunistukseen. Taimi ja Paul Aarnion rahasto EI MUUTOKSIA. ALKUPERÄINEN TOIMINTA - Rahaston alkuperäisen tarkoituksen mukainen toiminta: Rahaston tuotto käytetään Reposaaren hautausmaan kunnostamiseen ja lahjoittajien hautojen (2 kpl) hoitoon. J. K. Solanterän rahasto - Käyttötarkoituksen muutos: Rahaston tuotto ja pääoma käytetään Lydia ja Juho Solanterän haudan hoitoon, koska rahaston tuotto ei yksistään riitä vuosittaiseen haudanhoitoon. Rahaston pääoman loppuun käyttämiselle ja käyttötarkoituksen muutokselle pyydetään suostumus lahjoituksen tekijän omaisilta. Laina Lagerbäckin rahasto EI MUUTOKSIA. ALKUPERÄINEN TOIMINTA - Rahaston alkuperäisen tarkoituksen mukainen toiminta: Lattomeren kirkon ylläpito ja tarpeisto. Pääoma ja tuotto voidaan käyttää. A. Branderin testamenttirahasto J. Santasen testamenttirahasto - Rahastot yhdistetään yhdeksi Branderin-Santasen rahastoksi, koska niiden käyttötarkoitus on samankaltainen. Käyttötarkoitus ja sen muutos: Ehdotetaan varattavaksi euroa tuottoineen Branderin sukuhaudan haudanhoitoon ja rahastojen loppupääoma tuottoineen käytetään rukoushuoneen tai pikkukirkon rakentamiseen. Ehdotetaan yhdistyksen perustamista. Pikkukirkko tulee perustettavan pikkukirkkoyhdistyksen hallinnoitavaksi ja Porin seurakuntayhtymälle siitä ei tule hoitovelvoitetta. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) että lahjoitus- ja testamenttirahastojen vuosien 2008 ja 2009 tuotot käytetään rahastojen sääntöjen mukaan vuonna 2010, 2) merkitä tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle tehtävän alustavan ehdotuksen rahastojen muutoksista ja 3) että yhteiselle kirkkovaltuustolle tehtävään ehdotukseen palataan syksyn kokouksessa, kun lahjoitusten/testamentin tekijöiden omaisten kartoitus on saatu kesän aikana tehtyä ja omaisilta on saatu vastaus (suostumus) rahastoon ehdotetuille muutoksille. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 1)

8 Kurssi- ja leirikeskusten palvelujen hinnat vuodeksi 2011 Oheisena liitteenä jaetaan ehdotus kurssi- ja leirikeskusten palvelujen hinnoiksi. Vuodelle 2011 kurssi- ja leirikeskusten palvelujen hinnastoksi ehdotetaan yhtä hinnastoa, joka koskee kaikkia kolmea kurssi- ja leirikeskusta. Vuodelle 2010 Junnilalla ja Silokalliolla on oma hinnasto ja Onnenkallion leirikeskuksella oma hinnasto. Vuoden 2010 hinnastossa tilavuokrat ja ateriahinnat ovat hinnastoissa melko yhtenevät. Aamiaismajoituksen ja täysihoitohintojen normaalihinnoissa on eroa (Onnenkalliolla on vuonna 2010 edullisemmat hinnat) ja sisäisessä hinnastossa on hintaeroja vuonna 2010 molempiin suuntiin. Kurssi- ja leirikeskusten vuoden 2011 hinnaston muutokset vuoden 2010 hinnastoon verrattuna esitetään oheisena liitteenä. Oheisesta liitteestä käy ilmi, että Junnilan ja Silokallion vuoden 2010 hinnaston ero vuoden 2011 hinnastoehdotukseen ovat: - aamiaismajoituksen sisäinen hinta on porrastettu ja sen myötä hinta on noussut; nousun vaikutus hyvin vähäinen, koska palvelun käyttö on vähäistä - aamiaismajoituksen normaalihintaa on korotettu 2 4 euroa - täysihoitohinnoissa sisäinen hinta on ennallaan ja normaalihintaa on korotettu 4 22 euroa - aterioissa sisäinen hinta aamiaiselle/iltapalalle on noussut yhden euron 3:sta 4:ään, normaalihinnoissa aamiainen on noussut euron ja kahvi 0,50 euroa - tilavuokrissa normaalihinnastossa takkahuoneen hinta 6 tunnin jälkeen on noussut 5 eurosta 10 euroon/tunti - Junnilan leirikeskuksen osalta on poistettu kohta varataan perhejuhliin ym. muina aikoina, paitsi Se on korvattu kohdalla (koskee kaikkia leirikeskuksia): Tiloja varataan perhejuhliin ym. sitten, kun Psrky:n oma leiritoiminta on tiedossa ja sitä haittaamatta. - Junnilan ja Onnenkallion talvikäytön hinnoittelua on muutettu: vuosi 2011: Toimintakaudeksi on budjetoitu , muun ajan käyttö hinnoitellaan siten, että aiheutuvat/aiheutuneet menot katetaan. Vuosi 2010: Palveluista peritään omassa toiminnassa sisäisen hinnaston mukaan ja muussa toiminnassa peritään aiheutuneet menot vähintään normaalihinnaston mukaan. - Alennusten kohdassa liinavaatteiden normaalihinta on muutettu 10 eurosta vähintään 10 euroon. Onnenkallion vuoden 2010 hinnaston ero vuoden 2011 hinnastoehdotukseen ovat: - aamiaismajoituksen sisäinen hinta on yksi henkilö huoneessa -kohdassa noussut ja 3 4 henkilön kohdalla hinta on selvästi laskenut - aamiaismajoituksen normaali hinta on noussut 16 euroa, kun huoneessa on 4 henkilöä ja 33 euroa, kun huoneessa on yksi henkilö - täysihoitohinnoissa sisäinen hinta on yksi henkilö huoneessa -kohdassa noussut 17 euroa ja 2 4 henkilön kohdalla hinta on selvästi laskenut (2 40 ) - täysihoitohinnoissa normaali hinta nousee selvästi: % - aterioissa sisäinen hinta aamiaiselle/iltapalalle nousee yhden euron 3:sta 4:ään ja ateriamaksu 1,5 euroa 5 euroon. Normaalihinnoissa aamiainen nousee euron ja kahvi 0,50 euroa.

9 9 - Onnenkallion normaalihinnaston tilavuokrat pysyvät ennallaan tai hinnat nousevat, kun tilaisuus kestää yli 6 tuntia tai kun tilaisuudessa on alle 40 henkilöä. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää vahvistaa kurssi- ja leirikeskusten palvelujen hinnat vuodelle 2011 oheisen hinnastoliitteen mukaan. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin lukuun ottamatta Junnilan ja Onnenkallion talvikäytön hinnoittelua, joka palautettiin. (liite 2) Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi ajalta Vuoden 2010 talousarviossa on varattu eräille seurakuntien ja seurakuntayhtymän tehtäväalueille luottotappioihin yhteensä euroa. Vuodelle 2007 yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi luottotappioiksi yhteensä euroa, vuodelle 2008 yhteensä euroa ja vuodelle 2009 yhteensä euroa. Vuoden 2010 tammi-toukokuussa luottotappioiksi ehdotetaan kirjattavaksi saatavia, joista perintätoimisto on vuonna 2010 antanut luottotappiosuosituksen. Seuraavassa on erittely luottotappioista vuoden 2010 tammi-toukokuulta: LUOTTOTAPPIOT SUMMA TEHTÄVÄALUE SELITE 4, keskusrekisteri 60, Keski-Pori, muskari 40, Keski-Pori, päiväkerho 122, Porin Teljä, päiväkerho 252, Porin Telja, rippikoulu 35, Reposaari, päiväkerho 800, hautaus/tuhkaus 200, leiri YSK varhaisnuoriso 188, leiri YSK diakonia 105, tilavuokra Väinölän srktalo 1.807,51 Luottotappioiksi ehdotettava määrä on yhteensä 1.807,51 euroa. Luottotappiot kirjataan kuluiksi ao. tehtäväalueille. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, talouspalveluista lähetetään kaksi maksukehotusta 14 päivän välein laskun eräpäivästä. Jos maksukehotuksiin ei reagoida ja laskua makseta, lasku siirretään perintätoimistolle. Alle viiden euron suuruisia saatavia ei siirretä perintätoimistolle.

10 10 TALOUSSÄÄNNÖN 12 Saatavien perintä: Saatavien perintä ja valvonta on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat asianmukaisesti perityiksi. Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista on kehotettava maksamaan velkansa. Jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu, on asiassa ryhdyttävä viipymättä perimistoimenpiteisiin. Yhteinen kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua saatavan perimisestä. Mikäli avoimien saatavien poistaminen on delegoitu talouspäällikölle, hänen tulee tehdä asiasta kirjallinen päätös perusteluineen ja antaa tieto päätöksistä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Avoimet saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikaisuiksi välittömästi tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen. Saatavien perimistä jatketaan myös tämän jälkeen (tilinpäätösohje, KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE 23/ ). Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON päätökset : hyväksyä luottotappioiksi vuoden 2010 tammi-toukokuulta edellä olevan erittelyn mukaiset saatavat 1.807,51 euroa. 5 Päätettiin hyväksyä vuoden 2009 tilinpäätöksessä tapahtuneen sitovan erän ylittyminen tilinpäätöksen investointiosassa: hautausmaan karttaohjelman euron hankintamääräraha ylittyi 2.710,47 eurolla. 6 Päätettiin korjata omaan pääomaan tehdyn palkkavakuutuksen kirjaus ja siirtää vuoden 2009 kirjanpidon taseessa Muut omat rahastot -tililtä ,32 euroa edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. 7 Päätettiin merkitä tiedoksi Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus vuodelta 2009 ja hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2009 sekä myöntää vastuuvapaus Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilivelvollisille tilikaudelta

11 11 8 Päätettiin merkitä tiedoksi Noormarkun seurakunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2009 ja hyväksyä Noormarkun seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2009 sekä myöntää vastuuvapaus Noormarkun seurakunnan tilivelvollisille tilikaudelta Päätettiin merkitä henkilöstötilinpäätös vuodelta 2009 tiedoksi. 10 Päätettiin, että Porin ev.lut. seurakuntayhtymä ottaa enintään 2,0 miljoonan euron suuruisen vaihtuvakorkoisen (sidottu aluksi 3 kk:n euribor-korkoon) pankkilainan kolmeksi vuodeksi ( ) Sampo Pankki Oyj:ltä, jonka tarjous on lainakoron osalta edullisin (marginaali 0,6 % ja kertamaksut nolla). Keskustelun kuluessa Harri Saine teki ponnen vaalirahoituksen lisäämiseksi vuoden 2010 kirkollisiin vaaleihin. Ponnen oli allekirjoittanut yhteensä 42 valtuutettua. Altti Lammi kannatti ponsiehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että aloite lähetetään yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi ja toimenpiteitä varten. 11 Päätettiin vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako vaalikautta varten seuraavasti: Ahlainen 3 valtuutettua Keski-Pori 13 valtuutettua Länsi-Pori 9 valtuutettua Noormarkku 5 valtuutettua Pihlava 6 valtuutettua Porin Teljä 13 valtuutettua Reposaari 2 valtuutettua. 12 Päätettiin merkitä tiedoksi vastaus Raimo Soukin ponteen, joka koski Teljän kirkon korjauksen suorittamista yhtäjaksoisesti v Oheisena liitteenä jaetaan Harri Saineen ponsiehdotus. Päätökset laillistuvat , ellei niistä ole valitettu. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) merkitä yhteisen kirkkovaltuuston päätökset tiedoksi ja noudatettaviksi sekä panna ne täytäntöön sekä

12 12 Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 3) 2) antaa Harri Saineen ponsiehdotuksen valmisteltavaksi. 115 EI JULKISUUTEEN -ASIA! Lupa Pihlavan seurakunnan lastenohjaajan palkkaamiseen Esittelijä: talouspäällikkö PIHLAVAN SEURAKUNTANEUVOSTO /25 : Lastenohjaajan toimeen liittyvä oppisopimus Lastenohjaaja jää eläkkeelle alkaen. Lapsityönohjaaja Anne Sippola esittää, ettei vapaaksi jäävää lastenohjaajan tointa laitettaisi vielä haettavaksi. Toimeen esitetään palkattavaksi oppisopimuksella lastenohjaajaksi opiskeleva henkilö. Toimi laitettaisiin haettavaksi alkaen. Palkkaamalla syyskaudeksi ja koulutusjakson päättymiseen saakka erityiskoulutuksessa lastenohjaajaksi opiskeleva henkilö saisimme motivoituneen sijaisen ja palkkakuluissa säästyisi huomattava erä. Laskelmien mukaan syyskaudella säästyisi ja tammi-helmikuun ajalta 2.009, eli yhteensä yli euroa. Liitteenä Anne Sippolan esitys ja laskelma palkkakuluista. Esitys: Edellyttäen, että yhteinen kirkkoneuvosto antaa sijaisjärjestelylle suostumuksen, palkataan lastenohjaajakoulutuksessa oleva opiskelija oppisopimuksella Pihlavan seurakunnan vapautuvaan lastenohjaajan toimeen väliseksi ajaksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Määräraha työntekijän palkkaamiseen on varattu talousarviossa vuodeksi YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /37 päättänyt, että vuonna 2010 lyhytaikaiset määräaikaiset virka- ja työsuhteet pyritään hoitamaan sisäisin järjestelyin ilman lisäkorvausta ja että pitkäaikaiset (yli 6 kuukautta) määräaikaiset virka- ja työsuhteet saa täyttää vain yhteisen kirkkoneuvoston luvalla.

13 13 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. myöntää Pihlavan seurakunnalle luvan palkata määräaikaisen lastenohjaajan Lupa Noormarkun seurakunnan lastenohjaajan toimen täyttämiseen Esittelijä: talouspäällikkö NOORMARKUN SEURAKUNTANEUVOSTO /57 : Lastenohjaaja irtisanoutumisilmoitus Noormarkun seurakunnan lastenohjaajan toimesta alkaen Asia: Lastenohjaaja on ilmoittanut päivätyllä kirjeellä irtisanoutuvansa Noormarkun seurakunnan lastenohjaajan toimesta alkaen. Liite. Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää eron Noormarkun seurakunnan lastenohjaajan toimesta ja esittää Porin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Noormarkun seurakunta saa täyttää lastenohjaajan toimen alkaen. Päätös: Hyväksyttiin. Määräraha työntekijän palkkaamiseen on varattu talousarviossa. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /37 päättänyt, että vuonna 2010 lyhytaikaiset määräaikaiset virka- ja työsuhteet pyritään hoitamaan sisäisin järjestelyin ilman lisäkorvausta ja että pitkäaikaiset (yli 6 kuukautta) määräaikaiset virka- ja työsuhteet saa täyttää vain yhteisen kirkkoneuvoston luvalla. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. myöntää luvan Noormarkun seurakunnan lastenohjaajan toimen täyttämiseen Lupa Noormarkun seurakunnan määräaikaisen lastenohjaajan palkkaamiseen Esittelijä: talouspäällikkö NOORMARKUN SEURAKUNTANEUVOSTO /60 :

14 14 Seurakuntaneuvosto päätti, että vastaava lastenohjaaja Anne Laikkola saa käyttää viikossa kaksi päivää toimisto- ja hallintotehtäviin ajanjaksolla. Seurakuntaneuvosto anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa palkata Sanna Sengström lastenohjaajien avustajaksi ajalle Määräraha työntekijän palkkaamiseen on varattu talousarviossa. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /41 päättänyt myöntää luvan Noormarkun seurakunnan lastenohjaajan avustajan palkkaamiseen YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /37 päättänyt, että vuonna 2010 lyhytaikaiset määräaikaiset virka- ja työsuhteet pyritään hoitamaan sisäisin järjestelyin ilman lisäkorvausta ja että pitkäaikaiset (yli 6 kuukautta) määräaikaiset virka- ja työsuhteet saa täyttää vain yhteisen kirkkoneuvoston luvalla. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. myöntää Noormarkun seurakunnalle luvan palkata määräaikaisen lastenohjaajan Lupa Länsi-Porin seurakunnan määräaikaisen lastenohjaajan palkkaamiseen Esittelijä: talouspäällikkö LÄNSI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO /29 : Lastenohjaajan palkkaaminen oppisopimuksella ajalle Lastenohjaaja Anna Söderlund on toiminut Länsi-Porin seurakunnassa määräaikaisessa lastenohjaajan toimessa iltapäiväkerho- ja päiväkerhotyössä alkaen ja työn piti kestää asti. Nyt Anna Söderlund kuitenkin siirtyy lastenohjaaja työ- ja vuosiloman sijaiseksi seurakunnassamme. Määräajoin kilpailutettava iltapäiväkerhotoiminta kuitenkin jatkuu Länsi-Porin alueella ainakin taas vuoden eteenpäin ja tälle työlle tarvitaan tekijä(t). Mainitun sijaisuuden takia Anna Söderlund ei ole käytettävissä. Puheenjohtajan esitys: Liitteen 4 mukaisesti Johanna Laiho otetaan oppisopimuskoulutukseen Länsi-Porin seurakunnan lapsityöhön iltapäivä- ja perhekerhotyöhön ajalle Oppisopimuksesta koituvat kustannukset seurakunnalle ovat arviolta puolta edullisemmat verrattuna siihen, mitä pätevän lastenohjaajan sijaisen palkkaamiseen kuluisi. Länsi-Porin seurakuntaneuvosto pyytää yhteisen kirkkoneuvoston lupaa ottaa Johanna Laiho oppisopimuskoulutukseen Länsi-Porin seurakuntaan.

15 15 Vuoden 2011 sijaistarpeeseen palataan myöhemmin uudelleen. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Määräraha työntekijän palkkaamiseen on varattu talousarviossa. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /37 päättänyt, että vuonna 2010 lyhytaikaiset määräaikaiset virka- ja työsuhteet pyritään hoitamaan sisäisin järjestelyin ilman lisäkorvausta ja että pitkäaikaiset (yli 6 kuukautta) määräaikaiset virka- ja työsuhteet saa täyttää vain yhteisen kirkkoneuvoston luvalla. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. myöntää Länsi-Porin seurakunnalle luvan palkata määräaikaisen lastenohjaajan Lupa Keski-Porin seurakunnan määräaikaisen lastenohjaajan palkkaamiseen Esittelijä: talouspäällikkö KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO /44 : Työntekijän palkkaaminen koululaisten iltapäivätoimintaan Keski-Porin seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan /28 aloittaa Toejoen pappilassa koululaisten iltapäivätoiminnan , mikäli Porin kaupungin toimielimet niin myös päättävät sekä palkata määräaikaisen työntekijän. Porin kaupungin koulutusvirastosta Jari Kaasinen on ilmoittanut Porin kaupungin koulutuslautakunnan päättäneen että koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi hankitaan Toejoen pappilaan 1 ryhmä Porin ev.lut. seurakuntayhtymältä lisähankintana niin, että ryhmän kustannus vastaa seurakuntayhtymän nykyistä kustannustasoa. Iltapäivätoiminnan aloittaminen aiheuttaa työjärjestelyjä ja lisätyövoiman tarvetta. Tarkoituksena on, että iltapäiväkerhon työntekijäksi tulisi nykyisin työntekijänä oleva oma lastenohjaaja ja hänen sijaisekseen tulisi sijainen. Esitys työntekijästä ja muista työjärjestelyistä tehdään kokouksessa. Lapsityönohjaaja Päivi Isonokari on kutsuttu kokoukseen. Tästä pykälästä voi tehdä kirkkolain 24:3:1 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Esitys:

16 16 1. Esitetään Porin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Keski- Porin seurakunta saisi luvan palkata määräajaksi työntekijän iltapäiväkerhon aloittamisen aiheuttaman lisätyöntekijätarpeen täyttämiseen. 2. Päätetään iltapäiväkerhon aiheuttamista työjärjestelyistä. Päätös: 1. Esityksen mukaan. 2. Keski-Porin seurakuntaneuvosto päätti, että lastenohjaaja Sirpa Koski hoitaa Toejoen pappilan iltapäiväkerhon. Määräraha työntekijän palkkaamiseen on varattu talousarviossa vuodeksi YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /37 päättänyt, että vuonna 2010 lyhytaikaiset määräaikaiset virka- ja työsuhteet pyritään hoitamaan sisäisin järjestelyin ilman lisäkorvausta ja että pitkäaikaiset (yli 6 kuukautta) määräaikaiset virka- ja työsuhteet saa täyttää vain yhteisen kirkkoneuvoston luvalla. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. myöntää Keski-Porin seurakunnalle luvan palkata määräaikaisen lastenohjaajan Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen 4 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen Kokouksen päätös Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Kari Erkkola puheenjohtaja Hilkka Tommila sihteeri

17 Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Porissa 11. päivänä kesäkuuta Janne Heilimä Armi Nordström Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ilmoitustaululla Pirjo Rautava ilmoitustaulun hoitaja

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen)

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.6.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.12.2010 alkaen kello 16.30 (HUOM! AIKA) seurakuntayhtymän. kerros.

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.12.2010 alkaen kello 16.30 (HUOM! AIKA) seurakuntayhtymän. kerros. A S I A T Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.12.2010 alkaen kello 16.30 (HUOM! AIKA) seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9

Lisätiedot

A S I A T. 8 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2012

A S I A T. 8 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2012 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.1.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 17.2.2010 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 17.2.2010 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 17.2.2010 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 9/2012. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 9/2012. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 9/2012 Aika 19.12.2012 kello 16.00 17.15 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2015. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2015. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2015 Aika 17.6.2015 kello 16.00 16.51 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 5 Energiakehityshanke Porin metsähautausmaalla ja Länsi-Porin kirkossa

A S I A T. 5 Energiakehityshanke Porin metsähautausmaalla ja Länsi-Porin kirkossa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 22.1.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 146 Seurakuntayhtymän osa-aikaisen siivoojan työsuhteen muuttaminen kokoaikaiseksi

A S I A T. 146 Seurakuntayhtymän osa-aikaisen siivoojan työsuhteen muuttaminen kokoaikaiseksi Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 21.8.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.6.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.6.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.6.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.9.2010 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.9.2010 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.9.2010 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 16.2.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 16.2.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 16.2.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. 9 Kokouksen

Lisätiedot

A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa

A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 26.10.2011 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen huoneissa 208 209, Itäpuisto 14, 2. kerros (HUOM! AIKA JA PAIKKA).

Lisätiedot

A S I A T. 74 Käppärän hautausmaan ison siunauskappelin peruskorjauksen urakkatarjoukset

A S I A T. 74 Käppärän hautausmaan ison siunauskappelin peruskorjauksen urakkatarjoukset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 17.4.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011

A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.4.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011 Aika 31.8.2011 kello 16.00 17.30 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 2/2014. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 2/2014. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 2/2014 Aika 26.2.2014 kello 16.00 17.29 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

204 Rakennustyöryhmän perustaminen Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaukseen

204 Rakennustyöryhmän perustaminen Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaukseen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 17.12.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 16.9.2015 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. 124 Kokouksen

Lisätiedot

A S I A T. 29 Noormarkun seurakunnan seurakuntasihteerin palkkausmääräraha

A S I A T. 29 Noormarkun seurakunnan seurakuntasihteerin palkkausmääräraha Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.2.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 14 Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissa

A S I A T. 14 Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 25.2.2015 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 94 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012

A S I A T. 94 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.5.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 161 Kanttori Leelo Lippingin anomus erivapaudesta ruotsin kielen taidossa viranhaussa

A S I A T. 161 Kanttori Leelo Lippingin anomus erivapaudesta ruotsin kielen taidossa viranhaussa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.9.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.10.2014 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, tila 207, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 136

Lisätiedot

PORIN EVANKELISLUTERILAINEN SEURAKUNTAYHTYMÄ Pöytäkirja 1/2013 Y h t e i n e n k i r k k o v a l t u u s t o 30.1.2013

PORIN EVANKELISLUTERILAINEN SEURAKUNTAYHTYMÄ Pöytäkirja 1/2013 Y h t e i n e n k i r k k o v a l t u u s t o 30.1.2013 PORIN EVANKELISLUTERILAINEN SEURAKUNTAYHTYMÄ Pöytäkirja 1/2013 Y h t e i n e n k i r k k o v a l t u u s t o 30.1.2013 Seurakuntayhtymän seurakuntakeskuksen seurakuntasali, Itäpuisto 14, kello 18.30 19.32

Lisätiedot