AutoCAD D-perusteet. opetusmateriaali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AutoCAD 2013 3D-perusteet. opetusmateriaali"

Transkriptio

1 opetusmateriaali

2 Tietoa materiaalista AutoCAD D-perusteet Käyttäjä Käyttäjä Future CAD Oy Sahaajankatu 28 A Future Helsinki CAD Oy Sahaajankatu Puh. (09) , A faksi (09) Helsinki Puh. (09) , faksi (09) Kopiointilupa Kopiointilupa Opetusmateriaalin voi kopioida käyttäjän järjestämille kursseille. Opetusmateriaalin pdf-tiedoston voi sijoittaa käyttäjän intranetsivuille opetuskäyttöä varten. Opetusmateriaalin voi kopioida käyttäjän järjestämille kursseille. Opetusmateriaalin pdf-tiedoston Opetusmateriaalin voi sijoittaa kopiointi/jakelu käyttäjän muuhun intranetsivuille käyttöön opetuskäyttöä ilman tekijän varten. lupaa on kielletty. Opetusmateriaalin kopiointi/jakelu muuhun käyttöön ilman tekijän lupaa on kielletty. Tekijä Jakelu ja myynti Cadlink Oy Lasse Home Puh Future CAD Oy Puh. (09) Copyright 2012 Cadlink Oy Sivu 2

3 Sisällys Johdanto... 6 Tärkeimpiä 3d-mallinnusta tehostavia toimintoja... 7 Mallinnusmenetelmät... 8 Käyttöliittymän valinta d-mallin tarkastelu eri katselusuunnista Katselusuuntien säätäminen Näkymäsäätimet Katselusuunnan säätäminen katselukuution avulla Steering Wheel Katselusuunnan säätäminen vapaasti Valmiit katselusuuntapainikkeet Katselusuunnan asetus asteina Tilavuusmallinnus Solid Modeling Tilavuusmallinnuksen käskyjen käynnistys Tilavuusmallinnuksen perusalkiot Perusalkioiden luominen Polysolid Tilavuusmallien käsittely muokkauskahvoilla d-muokkauskahva Särmän tai pinnan muokkaaminen kahvoilla d-alkion muuttaminen tilavuusalkioksi Vetäminen (Presspull) Pursotus (Extrude) Pyöräytys (Revolve) Pyyhkäisy (Sweep) Loftaus (Loft) Tilavuusalkioiden yhdistely Tilavuusmallien muokkaaminen Leikkaus Tilavuusmallin muuntaminen 2d-alkioiksi Kyselytoiminnot Tilavuusmallin esitystarkkuus Vihjeitä 2d-alkioiden käyttöön Pintamallinnus - Mesh Modeling Pintamallinnuksen käskyjen käynnistys Sivu 3

4 Pintamallinnuksen perusalkiot Perusalkioiden luontitarkkuuden säätäminen Pintamallien pehmennys Pintamallien muokkaus 3d-kahvoilla Muuntaminen muodosta toiseen Muita pintamallien luontitapoja Esitystavat Valmiit esitystavat Oman esitystavan luominen Visual Styles Manager -paletin asetuksia Koordinaatistot Dynaaminen koordinaatisto Muokattava koordinaatistokuvake Koordinaatistojen määritys UCS-käskyllä Kohtisuora katselusuunta - Plan Apukoordinaatistojen hallinta Koordinaatistokuvakkeen asetukset Näyttöikkunat Näytön jako ikkunoihin Ikkunoiden käyttö Näyttöikkunakohtaiset koordinaatistot Rautalankamallinnus Helix d-polyline d-piirtoalkiot 3d-maailmassa Perusmuokkauskäskyt 3d-maailmassa d-muokkauskäskyt D Align D Mirror D Array D Move D Rotate Dwf-tiedostot d-mallien tulostaminen Tulostaminen suunnittelutilasta Tulostusasettelut Näyttöikkunat Mittakaavan asettaminen Mitoitus Sivu 4

5 Uuden tulostusasettelun luominen Kuvantojen luonti Solview- ja Soldraw-käskyillä Perspektiivi-näkymä Yleistä Perspektiivinäkymän asettaminen Perspektiivin asettaminen Dview-käskyllä Kävely mallin läpi Kävely Lentäminen Kävelyn tallennus Kamera-ajo Varjostus Perusvarjostus Pintamateriaalit Materiaalin pinnoituksen säätäminen Valot Harjoitukset Harjoitus Rakennuksen pohja Sivu 5

6 Käyttöliittymän valinta Workspace 3d-käyttöliittymä Voit valita käyttöliittymän pikakäynnistyspalkin Workspaces-valintalistalta tai tilarivin Workspace Switching-painikkeesta. 3D Basics -käyttöliittymä on yksinkertaistettu käyttöliittymä oleellisimpien 3dmallinnus- ja visualisointityökalujen käyttämiseen. 3D Modeling -käyttöliittymästä löydät täyden 3d-työkalukokoelman. Se sisältää lähes kaikki 3d-mallien luomiseen ja käsittelyyn liittyvät työkalut. 3D Basics -käyttöliittymän avulla on hyvä aloittaa tutustuminen 3d-maailmaan. 3d-piirustuspohjan valinta Käyttöliittymän valinnan lisäksi on valittava sopivat mallinnusasetukset. Aloita uusi piirustus New-painikkeella. Valitse piirustuspohjaksi Acadiso3d.dwt. Sivu 9

7 Tilavuusmallinnus Solid Modeling Tilavuusmallilla kuvataan kappaleen koko tilavuutta. Tilavuusmallinnus on selkein mallinnusmenetelmä. Tilavuusmallinnus aloitetaan tyypillisesti valmiista perusalkioista (primitiiveistä), joita muokkaamalla ja yhdistämällä luodaan lopullinen 3d-muoto. Tilavuusmallin voi myös luoda 2d-alkioiden perusteella esim. pursottamalla tai vetämällä. Lisäksi vapaamuotoisen pintamallin voi muuttaa tilavuusmalliksi. Tilavuusmallinnuksen käskyjen käynnistys Tilavuusmallinnuksen toimintoja on sekä 3D Basics että 3D Modeling - käyttöliittymässä. 3D Basics -käyttöliittymän Home-välilehdestä löydät tilavuusmallinnuksen perustoiminnot. 3D Modeling -käyttöliittymän Home-välilehden Modeling-paneelissa on muutamia tilavuusmallinnuksen toimintoja. 3D Modeling -käyttöliittymän Solid-välilehdestä löydät lähes kaikki tilavuusmallinnuksen luontiin ja muokkaukseen lliittyvät toiminnot. Tässä materiaalissa tilavuusmallinnuksen toiminnot käsitellään pääsääntöisesti 3D Modeling -käyttöliittymän Solid-välilehden perusteella. Sivu 20

8 Tilavuusmallinnuksen perusalkiot Tilavuusmallinnuksen perusalkiot (primitiivit) ovat box (laatikko), cylinder (sylinteri), cone (kartio), sphere (pallo), pyramid (pyramidi), wedge (kiila) ja torus (rengas). Voit venyttää ja muokata perusalkioita muokkauskahvojen avulla. Yhdistämällä perusalkioita voit luoda monimutkaisempia muotoja. Voit esimerkiksi yhdistää kaksi peruskappaletta, leikata limittäin olevia toisillaan tai ottaa huomioon limittäin olevien yhteisen tilavuuden. Perusalkioiden piirtopainikkeet löydät Home-välilehden Modeling-paneelista. Käskyjen lisämääreiden avulla voit luoda perusmuodosta poikkeavia muotoja. Esim. Cylinder-käskyn ja Cone-käskyn Elliptical-lisämääreellä voi luoda kappaleen ellipsin muotoisella pohjalla. Perusalkioden lisäksi Modeling-paneelissa on nopea tapa luoda 3d-seiniä eli Polysolid-käsky. Sivu 21

9 Tilavuusmallien käsittely muokkauskahvoilla Voit muokata perusalkioita kahvoilla useilla eri tavoilla. Kun valitset 3d-osan, voit venyttää sitä mihin suuntaan tahansa ja käsitellä sitä automaattisesti esiin tulevalla 3d-muokkauskahvalla. 3d-muokkauskahva Venytys nuolen suuntaan Nuolimaisella kahvalla voit venyttää perusalkiota nuolen osoittamaan suuntaan. Nurkassa olevalla neliömäisellä kahvalla voit muuttaa sekä pituutta että leveyttä. Keskellä oleva neliömäinen kahva siirtää koko 3d-alkiota. Voit antaa venytysmitat joko hiirellä vetämällä tai näppäilemällä tarkan arvon. 3d-muokkauskahva Kun tilavuusmalli valitaan, tulee 3d-muokkauskahva (3d gizmo) automaattisesti esille. Oletuksena 3d-muokkauskahva tulee esiin siirtomoodissa. Liikuttamalla kohdistinta 3d-muokkauskahvan päällä, akselit korostetaan. Kun napsautat akselin aktiiviseksi, se lukittuu ja voit siirtää koko tilavuusmallia sen suuntaisesti. Voit määrittää siirtoetäisyyden joko hiirellä osoittamalla tai näppäilemällä tarkan arvon. Kun viet kohdistimen akselien väliselle alueelle, voit lukita siirron tiettyyn koordinaattitasoon. Sivu 25

10 2d-alkion muuttaminen tilavuusalkioksi Voit luoda tilavuusalkion 2d-alkion avulla Presspull-käskyllä vetämällä, Extrudekäskyllä pursottamalla tai Revolve-käskyllä pyöräyttämällä. Lisäksi voit luoda erikoisempia muotoja Loft- ja Sweep-käskyillä. Vetämällä voi luoda tilavuusmallin mistä tahansa muiden alkioiden rajaamasta suljetusta alueesta. Pursottamalla tai pyöräyttämällä voi luoda tilavuusmallin suljetun, yhtenäisen alkion perusteella (esimerkiksi suljettu polyline, ympyrä, ellipsi). vetäminen (presspull) pursotus (extrude) loftaus (loft) pyöräytys (revolve) pyyhkäisy (sweep) Vetäminen (Presspull) Presspull käskyllä voit vetää suljetun alueen (esimerkiksi ympyrä tai suorakaide) tilavuusmalliksi. Presspull tunnistaa myös esimerkiksi ristikkäisten suorakaiteiden tai ympyröiden rajaaman suljetun alueen. Vetääksesi alueen tilavuusmalliksi, käynnistä Presspull ja napsauta kerran suljetun alueen keskelle. Vedä sen jälkeen hiirellä ylös tai alaspäin (katselusuunta pitää olla sopiva). Voit antaa korkeuden hiirellä napsauttamalla tai syöttämällä mitan näppäimistöltä. Voit valita useamman alueen kerralla pitämällä Shift-näppäintä pohjassa. Voit myös vetää tilavuusmallin pintoja sisään tai ulospäin. Mikäli piirrät tilavuusmallin pintaan esimerkiksi ympyrän ja vedät sitä Presspull-käskyllä tilavuusmallin sisään, saat reiän. Sivu 29

11 Leikkaus Sectionplane-käskyllä voit leikata tilavuusmallin. Leikkausta voi tarkastella reaaliaikaisesti näytöllä ja leikkauksen voi sijoittaa 2d-kuvantona piirustukseen. Oletuksena leikkaustaso sijoitetaan osoittamalla kaksi pistettä tai kiinnittämällä leikkaustaso tilavuusmallin pintaan. Jos tason kiinnittää kappaleen pintaan, sen voi siirtää kappaleen sisälle. Riittää kun ensin aktivoi leikkaustason, aktivoi sen jälkeen 3d-siirtokahvasta sopivan akselisuunnan ja vetää hiirellä oikeaan suuntaan. Paikan voi määrittää hiirellä osoittamalla tai syöttämällä sopivan siirtymäarvon. Sivu 47

12 Pintamallinnus - Mesh Modeling AutoCAD 2010-versiossa pintamallinnuksen toimintoja parannettiin huomattavasti aiempiin versioihin nähden uuden Mesh-objektin myötä. Tehokkaamman pintamallinnuksen avulla on entistä helpompaa luoda vapaamuotoisia pintoja ja kappaleita. Pintamallinnuksen lähtökohtana voit käyttää tilavuusmallinnuksen tapaan valmiita perusmuotoja (primitiivejä). Valmiit perusmuodot luodaan aina ilman pehmennystä. Pehmennys lisätään luonnin jälkeen erikseen. Vapaamuotoisen pintamallin voi luoda myös tilavuusmallin perusteella. Pintamallia voi käsitellä mm. seuraavasti: pehmentää pyöreämmän ulkomuodon saavuttamiseksi sen pintoja, särmiä ja nurkkia voi muokata siirtämällä, skaalaamalla ja kääntämällä särmiä voi terävöittää pintoja jakaa pienempiin osiin Pintamallinnuksen käskyjen käynnistys Löydät muutamia pintamallinnukseen liittyviä toimintoja valintanauhan Homevälilehden Mesh-paneelista, mutta kaikki pintamallinnuksen käskyt löydät Meshvälilehdestä (3d Modeling-käyttöliittymä pitää olla aktiivinen). Sivu 57

13 Koordinaatistot AutoCAD käyttää piirtämisen ja mallinnuksen pohjana xyz-koordinaatistoa (oikeakätinen koordinaatisto). Kun aloitat uuden piirustuksen perusasetuksilla, olet ns. peruskoordinaatistossa (World). Kaikki vapaat hiiren osoitukset sijoittuvat koordinaatiston xy-tasoon. Useat piirtoalkiot piirtyvät voimassa olevan xy-tason suuntaisena. 3d-mallinnuksessa tyypillisesti piirretään kappaleiden perusmuotoja xy-tasoon aivan kuten 2d-piirtämisessäkin. Oleellisena erona on vain se, että voit sijoittaa koordinaatiston xy-tason työskentelyn kannalta sopivaan paikkaan. Koordinaatiston xy-tasoa voi ajatella työtasona, jonka sopivalla sijoittelulla hankala 3d-avaruuteen tehtävä piirtotoiminto voidaan tehdä normaaleilla 2d-piirtämisen keinoilla. Peruskoordinaatisto xy-taso sijoitetu vinolle pinnalle Koordinaatiston sijoittelussa voi käyttää apuna 3d-kappaleiden pintoja ja särmiä tai koordinaatiston voi kääntää jonkin koordinaattiakselin ympäri. Koordinaatiston voi sijoittaa UCS-toiminnolla (User Coordinate System) tai sijoittelun voi tehdä automaattisesti dynaamisen koordinaatiston avulla (tilarivin Allow/Disallow Dynamic Ucs-painike). Dynaaminen koordinaatisto Dynaaminen koordinaatisto asettaa xy-tason automaattisesti 3d-kappaleen pintaan kiinni piirto- tai muokkauskäskyn ajaksi. Dynaaminen koordinaatisto toimii vain tilavuusmallien yhteydessä. Toiminto kytketään päälle ja pois tilarivin Allow/Disallow Dynamic Ucs-painikkeella. Sivu 76

14 Rautalankamallinnus Helix Helix-käskyllä voit luoda 2d- tai 3d-spiraalin. Helix-käskyn painike löytyy Homevälilehden Draw-paneelista (3D Modeling -käyttöliittymä). Command: Helix Number of turns = Twist=CCW Specify center point of base: Osoita pohjan keskipiste Specify base radius or [Diameter]: Anna pohjan säde Specify top radius or [Diameter]: Anna yläreunan säde Specify helix height or [Axis endpoint/turns/turn Height/tWist]: Anna korkeus tai osoita hiirellä Kehotteessa Specify helix height or [Axis endpoint/turns/turn Height/tWist]: voit muuttaa luontiasetuksia. Voit määrittää suunnan osoittamalla Axis endpoint -määreen avulla. Voit vaihtaa kierrosten määrää Turns-vaihtoehdolla. Voit antaa korkeuden myös kierroksen korkeuden perusteella Turn height -määreellä. Twist-määreellä voit muuttaa kiertosuuntaa. Sivu 89

15 Dwf-tiedostot 3D-mallien jakeluun voi käyttää dwf-tiedostoa. Dwf-tiedostoja voi katsella ilmaisella katseluohjelmalla. Voit luoda 3D dwf-tiedoston valitsemalla valintanauhan Output-välilehden Publishpaneelista 3D dwf -painikkeen. 3D dwf -tiedoston luonnissa esiin tulee normaali tiedostojen tallennusikkuna. Ikkunan oikean yläreunan Tools > Options -toiminnolla voi säätää tehdäänkö dwftiedosto koko mallista vai vain valituista osista. Dwf-tiedostoja voi katsella Design Review -ohjelmalla. Ohjelma asentuu aina oletuksena AutoCADin asennuksen mukana. Ohjelma on ilmainen ja sen voi ladata Autodeskin www-sivuilta. Design Review -ohjelmalla voi katsella 3d-mallia materiaalitietoineen eri katselusuunnista View Cuben avulla, tarkistaa mittoja, lisätä punakynämerkintöjä ja tulostaa. Sivu 97

16 3d-mallien tulostaminen Voit tulostaa 3d-mallin suoraan suunnittelutilasta tai tulostusasettelun (Layout) avulla. Tulostusasettelussa voit järjestellä 3d-mallin eri kuvannot sekä sijoittaa raamin ja otsikkotaulun paperille tulostamista varten. Voit tehdä kuvannot "käsin" käyttäen samoja perustoimintoja kuin 2d-piirustuksia tulostettaessa tai voit käyttää automaattisia 3d-asettelukäskyjä Solview ja Soldraw. Automaattikäskyjen etuna on se, että niiden luomiin kuvantoihin saa piilo- ja leikkausviivat näkyviin. 3d-mallin voi tulostaa myös suoraan suunnittelutilasta. Tulostuksen kokeilemista varten tarvitset tilavuusmallin. Avaa sopiva malli tai luo yksinkertainen malli seuraavasti: 1. Aloita uusi piirustus. 2. Luo uusi kuvataso Malli ja aseta sen väriksi esimerkiksi punainen (väri 1). Aseta luomasi kuvataso aktiiviseksi. 3. Piirrä kiila esim siten, että alkupiste on pisteessä 100,100 ja mitat 80x60x40. Mitat voit antaa Length-määreen avulla. 4. Piirrä kiilaan tehtävää reikää varten sylinteri. Sylinterin keskipiste pisteeseen 140,130, sylinterin säde 10 ja korkeus Tee reikä eli vähennä sylinterin tilavuus kiilasta. 6. Tallenna. Sivu 98

17 Perspektiivi-näkymä Yleistä 3d-malli voidaan esittää näytöllä ns. yhdensuuntaisprojektiona tai perpektiiviprojektiona. Yhdensuuntaisprojektiossa 3d-mallin yhdensuuntaiset viivat näkyvät yhdensuuntaisina. Yhdensuuntaisprojektio sopii hyvin työskentelyn aikaiseen tarkasteluun. Voit tarkastella piirustusta myös perpektiivimuodossa, jotta saisit paremmin vaikutelman siitä, miltä 3d-mallisi näyttää. Kun aloitatat uuden piirustuksen Acadiso3D-piirustuspohjalla, olet oletusarvoisesti perspektiivikatselutilassa. Perspektiivinäkymän asettaminen Valinnan perspektiivinäkymän ja yhdensuuntaisprojektion välillä voit tehdä napsauttamalla hiiren oikeaa katselukuution päällä. Perspective with Ortho Faces tarkoittaa, että vinoissa katselusuunnissa perspektiivitila on päällä mutta kohtisuorissa katselusuunnissa (edestä, päältä, jne) käytetään yhdensuuntaisprojektiota. Voit säätää perspektiivitilaa myös Orbit -käskyn aikana napsauttamalla hiiren oikeaa. Erillisellä Dview-käskyllä voit säätää perspektiivinäkymää tarkemmin. Sivu 120

18 Kävely mallin läpi Voit tarkastella mallia kävelemällä sen läpi xy-tason suuntaisesti tai lentämällä vapaammin. Kävely Voit käynnistää 3D Walk -käskyn näppäilemällä 3dwalk tai Render-välilehden Animations-paneelista (mikäli Animations-paneelia ei näy, napsauta hiiren oikeaa jonkin paneelin päällä ja valitse Panels > Animations). Ennen kuin käynnistät kävelyn, säädä katselusuunta kävelyn alkupisteen mukaiseksi ja aseta sopiva esitystapa sekä perspektiivinäkymä päälle. Voit kävellä mallissa hiirellä vetämällä tai näppäimistön nuolinäppäimien avulla. Position Locator -ikkuna näyttää mallin päältä päin. Voit vetää sijaintiasi kuvaavan punaisen täplän tai katselusuuntaa kuvaavan vihreän merkin ikkunassa uuteen kohtaan. Kun napsautat kävelyn aikana hiiren oikeaa ja valitset Walk and Fly Settings, voit säätää kävelyn asetuksia. Sivu 125

19 Varjostus Varjostuksen toiminnot on sijoitettu Render-välilehteen. Lisäksi esimerkkimateriaaleja voi valita työkalupaletista (Tool Palettes). Perusvarjostus Varjostuksen kokeilemista varten piirrä muutamista tilavuusmallien perusalkioista yksinkertainen kuva. Tee perusvarjostus seuraavasti: 1. Aseta katselusuunta sopivaksi. 2. Napsauta valintanauhan Render-välilehden Render-paneelista Render. 3. Mikäli materiaalikirjastoa ei ole vielä asennettu, saat siitä ilmoituksen. Valitse Install the Medium Images Library. 4. Esiin tulee erillinen Render-ikkuna, johon varjostettu 3d-malli piirtyy. Perusvarjostuksessa pintojen sävy (tumma/vaalea) määräytyy katselusuunnan ja pinnan välisestä kulmasta. Mitä suurempi on katselusuunnan ja pinnan välinen kulma, sitä tummempi pinta. Malli valaistaan ikään kuin olan yli tulevalla valolla eli valo on katselusuunnan mukainen. Huomaa laatikon etupinnan ja takana olevan isomman pinnan sama sävy. Pinnat ovat samansuuntaisia joten niiden välille ei saa perusvarjostuksella sävyeroa. Saatat huomata, että kaarevat pinnat näyttävät melko kulmikkailta varjostuksen yhteydessä. Muista tilavuusmallien yhteydessä käsitelty Facetres -käsky. Mikäli mallis- Sivu 128

AutoCAD 2013 perusteet. opetusmateriaali

AutoCAD 2013 perusteet. opetusmateriaali opetusmateriaali Tietoa materiaalista AutoCAD 2013 perusteet Käyttäjä Käyttäjä Future CAD Oy Sahaajankatu 28 A Future 00810 Helsinki CAD Oy Sahaajankatu Puh. (09) 478528 400, A faksi (09) 4785 4500 00810

Lisätiedot

AutoCAD 2013 jatkokurssi. opetusmateriaali

AutoCAD 2013 jatkokurssi. opetusmateriaali opetusmateriaali Tietoa materiaalista AutoCAD 2013 jatkokurssi Käyttäjä Future CAD Oy Sahaajankatu 28 A 00810 Helsinki Puh. (09) 4785 400, faksi (09) 4785 4500 www.futurecad.fi Kopiointilupa Opetusmateriaalin

Lisätiedot

Pikaopas. 1 Miten liikkeelle? 2 ArchiCADin käyttöliittymä. 1.1 Pikaoppaan tavoite. 1.2 Ohjelman aloittaminen. 2.1 Ikkunat ja apuikkunat

Pikaopas. 1 Miten liikkeelle? 2 ArchiCADin käyttöliittymä. 1.1 Pikaoppaan tavoite. 1.2 Ohjelman aloittaminen. 2.1 Ikkunat ja apuikkunat 10.6.2008 ArchiCAD 12 ALK. - 1 Pikaopas 1 Miten liikkeelle? 1.1 Pikaoppaan tavoite Pikaopas on tarkoitettu ensimmäiseksi tutustumisretkeksi ArchiCADin ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin. Tässä vihkossa

Lisätiedot

Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se. Käyttöliittymä. 1 Mallinnus- ja piirtoikkunoissa liikkuminen

Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se. Käyttöliittymä. 1 Mallinnus- ja piirtoikkunoissa liikkuminen 11.12.2012 ArchiCAD 16 KO. - 1 Käyttöliittymä Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se avautuu oletusasetuksilla. Tässä luvussa esitellään kuvassa näkyvien ja lisäksi lukuisten muiden

Lisätiedot

Published : 2011-12-04 License : GPLv2

Published : 2011-12-04 License : GPLv2 INKSCAPE Published : 2011-12-04 License : GPLv2 Sisällysluettelo JOHDANTO 1 INKSCAPESTA 2 2 SVG 3 ASENNUS 3 ASENNUS WINDOWSIIN 5 PERUSTEET 4 Inkscapen käyttöliittymä 12 5 TIEDOSTOJEN KÄYTTÖ 20 PIKAOPAS

Lisätiedot

VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA. Juho Anttila

VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA. Juho Anttila VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA Juho Anttila Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Vertex yrityksenä ja ohjelmana 1.2 Opiskelijalisenssi 2. Perusharjoitteita 2.1 Jyrsittävä kappale 2.2 Sorvattava kappale

Lisätiedot

AutoCAD 2014 pikaopas Autodesk 360 -palvelu

AutoCAD 2014 pikaopas Autodesk 360 -palvelu AutoCAD 2014 pikaopas Autodesk 360 -palvelu Cadlink Oy Lasse Home lasse.home@cadlink.fi Tietoa materiaalista Tässä pikaoppaassa esitellään AutoCAD 2014 -version pilvipalvelut eli Autodesk 360 -palvelu.

Lisätiedot

GeoGebra- opas Virallinen käsikirja 3.2

GeoGebra- opas Virallinen käsikirja 3.2 GeoGebra- opas Virallinen käsikirja 3.2 Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra- opas 3.2 Viimeksi muokattu: 16. helmikuuta 24, 2011 Tekijät Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org

Lisätiedot

HAR10.1 Harjoituskirja

HAR10.1 Harjoituskirja 2007-01-01 ArchiCAD 10 KM.-1.1 Harjoituskirja Tämä harjoituskirja on M.A.Din 4-päiväisen ArchiCAD-peruskurssin opiskelumateriaali. Sen tavoitteena on palauttaa mieleen kurssilla käsiteltyjä asioita. Kirjan

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään DXF/DWG-tiedostojen tuontia

Tässä vihossa käsitellään DXF/DWG-tiedostojen tuontia 7.12.2012 ArchiCAD 16 YS. - 1 DXF- ja -tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään DXF/-tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN

PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN TÄMÄ MATERIAALI ON TARKOITETTU AINOASTAAN SUOMALAISEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIMIN HENKILÖSTÖN KÄYTTÖÖN. MATERIAALILLA EI OLE LEVITYSLUPAA. HELSINKI TAMPERE TURKU OULU

Lisätiedot

11.4 Kiertäminen...21 11.5 Vääntäminen...21 11.6 Muunnos numeroina...21 11.7 Tasaus...22 11.8 Ruudukko...22 11.9 Kuvioiden yhdisteleminen...23 11.

11.4 Kiertäminen...21 11.5 Vääntäminen...21 11.6 Muunnos numeroina...21 11.7 Tasaus...22 11.8 Ruudukko...22 11.9 Kuvioiden yhdisteleminen...23 11. Petri Nousiainen 2009 Sisällysluettelo 1 Johdanto...1 1.1 Kurssi...1 1.2 Inkscape...1 1.3 Vektorigrafiikka...1 2 Käyttöliittymä...3 2.1 Koordinaatisto...3 2.2 Työkalut...4 2.3 Säätörivi...5 2.4 Zoomaus...5

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

1. Yleistä Autodesk Navisworks ohjelmistosta... 3 2. Yleistä Profox Companies Oy:stä... 4 3. Mallien avaaminen ja yhdistäminen... 5 Append...

1. Yleistä Autodesk Navisworks ohjelmistosta... 3 2. Yleistä Profox Companies Oy:stä... 4 3. Mallien avaaminen ja yhdistäminen... 5 Append... Peruskoulutus 1. Yleistä Autodesk Navisworks ohjelmistosta... 3 2. Yleistä Profox Companies Oy:stä... 4 3. Mallien avaaminen ja yhdistäminen... 5 Append... 6 Merge... 6 Application Menu... 7 Quick Access

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8 Käyttöopas DYMO Label TM v.8 Copyright 2009 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Muokattu 9/09. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida eikä lähettää missään muodossa tai millään

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

Tässä harjoituksessa silmäillään millaisia työkaluja Photoshopista löytyy.

Tässä harjoituksessa silmäillään millaisia työkaluja Photoshopista löytyy. 1 Kuvankäsittelyn perusteet Photoshop CS Yleisohjeita harjoituksia varten lue nämä ensin! Kansion luominen: Luo ennen harjoituksia H asemalle itsellesi kansio harjoituksissa käytettäville kuville (esim.

Lisätiedot

Microsoft Excel EDISTYNYT KÄYTTÖ

Microsoft Excel EDISTYNYT KÄYTTÖ Microsoft Excel EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen 2010 Koulutus Käyttöoikeustiedot Excel 2007 Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin 18.8.2011 ArchiCAD 15 YS. - 1 tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään -tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD pyrkii

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Alkutoimien pääkohdat

Alkutoimien pääkohdat Alkutoimien pääkohdat Alkutoimet Tobii Communicator Alkutoimien pääkohdat Koskee Tobii Communicator -malleja alkaen versiosta 4.6. Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

Pääkohdat PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA

Pääkohdat PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA Pääkohdat Tobii Communicator 4 Ajotila Tämä on ohjelman käyttötila tai käyttäjän tila, jossa muokattuja ja tehtyjä sivuja voidaan käyttää. Kun painikkeita

Lisätiedot

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Plasmatelevision hintoja 3 000,00 2 900,00 2 800,00 2 700,00 2 600,00 2 500,00 2 400,00 2 300,00 32" 37" 42" 2 (33) Microsoft Excel

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

Jaana Nuuttila kesä 2010

Jaana Nuuttila kesä 2010 kesä 2010 Sisältö 1 Näppäimistön ja hiiren käyttö...1 2 Käyttöliittymä...2 2.1 Käynnistä-valikko...3 2.2 Tehtäväpalkki...4 2.3 Pienoisohjelmat...5 2.4 Ikkunoiden ja kuvakkeiden käsittely...6 2.5 Valintanauhat,

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

SOLIBRI MODEL CHECKER V9.5. Käyttöohje. - Solibri Model Checker

SOLIBRI MODEL CHECKER V9.5. Käyttöohje. - Solibri Model Checker SOLIBRI MODEL CHECKER V9.5 Käyttöohje - Solibri Model Checker TERVETULOA... 1 1. SOLIBRI MODEL CHECKER... 1 Suunnitelman tarkastus... 1 Sääntöpohjainen analyysi... 1 Tulosten esittäminen... 1 Omat ilmoitukset...

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot