AutoCAD Electrical 2013 perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AutoCAD Electrical 2013 perusteet"

Transkriptio

1 opetusmateriaali

2 Tietoa materiaalista AutoCAD Electrical 2013 perusteet Käyttäjä Käyttäjä Future CAD Oy Sahaajankatu 28 A Future Helsinki CAD Oy Sahaajankatu Puh. (09) , A faksi (09) Helsinki Puh. (09) , faksi (09) Kopiointilupa Kopiointilupa Opetusmateriaalin voi kopioida käyttäjän järjestämille kursseille. Opetusmateriaalin pdf-tiedoston voi sijoittaa käyttäjän intranetsivuille opetuskäyttöä varten. Opetusmateriaalin voi kopioida käyttäjän järjestämille kursseille. Opetusmateriaalin pdf-tiedoston Opetusmateriaalin voi sijoittaa kopiointi/jakelu käyttäjän muuhun intranetiin käyttöön opetuskäyttöä ilman tekijän varten. lupaa on kielletty. Opetusmateriaalin kopiointi/jakelu muuhun käyttöön ilman tekijän lupaa on kielletty. Tekijä Jakelu ja myynti Cadlink Oy Lasse Home Puh Future CAD Oy Puh. (09) Copyright 2012 Cadlink Oy Sivu 2

3 Sisällys Johdanto... 6 AutoCAD-ympäristö sarjan tuotteet... 7 Käynnistäminen ja avusteet... 8 Käyttöliittymä... 9 Valintanauha Sovellusvalikko Quick Access -palkki Pikavalikko AutoCAD Electrical Classic Projektin hallinta -paletti Tilarivi Asetukset Käskyrivi Hiiren käyttö Valinnan lisäasetuksia Piirustuspohjat ja otsikkotaulut Johdanto Piirustuspohjat ja suunnittelustandardit Mallipiirit piirustuspohjissa Otsikkotaulu Otsikkotaulun tiedot Otsikkotaulun tietojen päivitys Projektin kuvaustekstit Projektin perusteet Projektimanageri Uuden projektin luonti Projektin asetukset Projektin tiedot luetteloihin ja raportteihin Projektin avaus Projektin aktivointi Projektin tiedostojen käsittely Uuden piirustustiedoston luonti Olemassa olevien tiedostojen lisääminen Sivu 3

4 Tiedostojen poistaminen projektista Tiedostojen järjestäminen Piirustusten lisäasetukset Projektin tiedostojen avaaminen Projektin tietokanta Piirustustiedostojen valinta Tulostaminen Symbolit ja naamakuvat Johdanto Symbolikirjastot DWG -naamakuvat Symbolien nimeämiskäytäntö Tietokannat Johdanto Suunnittelun tietokannat Piirikaaviosuunnittelu Johtimien piirto Insert Wire -käsky Johdinliitokset Johtimien kuvatasot Useamman johtimen piirto samanaikaisesti Johtimien trimmaus Johtimen kytkentä komponenttiin Tikapuukaavio Johdinnumerointi Esimerkki - johdinnumerot Piirikaaviosymbolit Piirien hallinta Copy Circuit - Piirin kopiointi Save Circuit to icon menu Circuit Builder Riviliittimien hallinta Riviliittimien lisääminen Terminal Strip Editor Komponenttien naamakuvat Johdanto Piirustusten luonti ja konfigurointi Työkalut Työjärjestys Sivu 4

5 Piirikaavion muokkaus Komponentin siirtäminen Scoot Komponentin siirtäminen Move Komponentin kopioiminen Copy Komponenttien asemoiminen - Align Komponenttien päivitys kirjastosta Swap/Update Block Komponentin laitetietojen kopiointi Copy Catalog Assignment Komponentin poistaminen Delete Toggle NO/NC Logiikkakaavioiden suunnittelu Johdanto PLC -moduuli yksittäisenä blokkina Yksittäiset PLC I/O -pisteet Parametrisesti rakennettavat logiikkamoduulit PLC -tietokannan muokkaus Liittimet Liittimien lisäys Liittimien muokkaus Esimerkki liitinkaavio Raportit Piirikaavioiden raportit Paneelikuvien raportit Projektikohtainen tietokanta Harjoitukset Harjoitus 1 - Uuden piirustuspohjan luonti Harjoitus 2 - Uuden projektin ja piirustusten luonti Harjoitus 3 - Piirikaaviosuunnittelu Harjoitus 4 - Layout- ja kokoonpanokuvat Harjoitus 5 - PLC -kaaviot Harjoitus 6 - Piirien hallinta AutoCAD Electrical sanastoa Sivu 5

6 Piirustuspohjat ja otsikkotaulut Johdanto AutoCAD Electrical -ohjelmistossa on piirustuspohjilla tärkeä osuus suunnittelussa. Piirustuspohjiin voidaan määritellä valmiiksi käytettävät piirustusasetukset kuten mm. nimikkeiden ja johdinten numerointimenetelmät, käytettävät johdinkuvatasot jne. Piirustuspohjien käyttäminen säästää merkittävästi suunnitteluun käytettävää aikaa. AutoCAD Electrical sisältää valmiita piirustuspohjia suunnittelun aloittamiseen. Näitä valmiita pohjia voidaan muokata asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukaisiksi. Piirustuspohja on siis kokoelma eri standardimäärityksistä (kuten yksiköt, otsikkotaulut, kuvatasot, tekstityylit ja mitoitustyylit). Piirustuspohjat tallennetaan dwttiedostopäätteellä. Käytettävä piirustuspohja määritellään AutoCAD Electricalissa aina uuden piirustuksen luonnin yhteydessä. Sivu 21

7 Projektin tiedostojen käsittely Projektissa voi olla piirustustiedostoja eri kansioista. Piirustustiedostojen määrällä ei ole ylärajaa. Projektiin voi hakea myös olemassa olevia piirustustiedostoja. Projektin piirustuksella voi olla projektin perusasetuksista poikkeavat määrittelyt lukuun ottamatta käytettäviä blokkikirjastoja ja ikonimenuja, jotka määritellään aina projektikohtaisesti. Uuden piirustustiedoston luonti Uusi piirustus projektiin luodaan projektimanagerin New Drawing -painikkeella tai valitsemalla New Drawing hiiren oikealla painikeella projektin/alakansion kohdalla. Toiminnon avulla annetaan kaikki uuden piirustuksen asetukset yhdessä valintaikkunassa. 1. Napsauta projektimanagerissa New Drawing -painiketta. 2. Anna piirustuksen nimi Name-ruutuun (tiedoston dwg-lopputunnistetta ei tarvitse antaa). 3. Valitse piirustuspohja Template-ruutuun Browse-painikkeella (sopiva pohja harjoittelukäyttöön on esim. ACE_IEC_a3_Color.dwt). 4. Määritä tiedoston tallennuspaikka Location-ruutuun. Oletuksena tallennuspaikka on aktiivisen projektitiedoston tallennuskansio. 5. Täytä kuvaustekstit (Description), IEC-standardin parametrit (IEC-Style Designators) ja sivu/piirustusnumerot (Sheet Values) tarvittaessa. Huom. Kaikki muut asetukset paitsi tiedoston nimen ja piirustuspohjan voi antaa/muokata myöhemminkin. 6. Lopuksi sulje uuden piirustuksen luontitoiminto napsauttamalla Ok. Uusi piirustus näkyy projektin piirustuslistalla viimeisenä. Voit siirtää piirustusta projektirakenteessa raahamalla sen hiirellä uuteen paikkaan. Sivu 44

8 Symbolit ja naamakuvat Johdanto Kaikki AutoCAD Electricalin piirikaavioblokit tai symbolit ovat AutoCADin blokkeja sisältäen attribuutti ja xdata-tietoja (xdata, ohjelmallisesti käsiteltävää tietoa). Piirikaaviosymbolit pohjautuvat attribuuttitietoihin, kun taas paneelien naamakuvablokit enemmänkin xdata-informaatioon. Piirikaaviosymboli piirustuksessa Räjäytetty piirikaaviosymboli dwg naamakuva piirustuksessa Räjäytetty naamakuva Blokkeja voidaan luoda standardilla AutoCADin blokkieditorilla, joskin suositeltavaa ja helpompaa on käyttää AutoCAD Electricalin omaa Symbol Builder -työkalua. Sivu 57

9 Symbolikirjastot AutoCAD Electrical ohjelmisto sisältää useita standardikirjastoja piirikaavioiden tuottamiseen: IEC60617 (International Electromechanical Commission - Eurooppa) IEC symbolikirjastot (vanha versio) IEC2 ja IEC4 Kaksi JIC symbolikirjastoa JIC1 ja JIC125 (Joint Industrial Council - USA) GB (Gua Biao - Kiina) JIS (Japanese Industrial Standard) AS (Australian Standard) IEC kirjasto tukee komponenttien viitetunnuksissa IEC standardia. Iec2 ja iec4 kirjastot tukevat vanhempaa IEC standardia. Iec2 ja iec4 -kirjaston symbolien erona on on kuvaustekstien koko. Iec2 -symboleilla komponentin kuvaustekstit ovat kooltaan 2.5 (viitetunnus, kuvaus, sijaintikoodi jne). Iec4 symbolien viitetunnuksen teksti on kooltaan 3.5 ja muut 2.7. AutoCAD Electrical sisältää lisäksi kirjaston yksiviivaista esitystapaa tukeville komponenteille. Kirjasto 1- löytyy standardkirjaston alapuolelta. AutoCAD Electrical sisältää symbolikirjastot myös hydrauliikan, pneumatiikan ja instrumentointikaavioiden tuottamiseen. Sivu 58

10 Piirikaaviosuunnittelu Johtimien piirto Johdin on AutoCAD Electricalin viivatyyppi komponenttien johdotukseen. Johdotustoimintojen avulla voit johtimien lisäämisen lisäksi mm. numeroida johtimet automaattisesti ja kopioida tai siirtää johtimia älykkäästi. Johdin (wire) muodostuu AutoCADin viivasta (line), joka on sijoitettu tietylle johtimille tarkoitetulle kuvatasolle. Kukin johdintyyppi on omalla kuvatasollaan. Kullekin kuvatasolle (= johtimelle) voidaan määritellä erilaiset ominaisuudet (väri, viivatyyppi, jne) ja johdinnumeroinnin yhteydessä erilaiset määritykset Kuvatason voi määrittää Create/Edit Wire Type -valintaikkunassa). Murtoviivoja (polyline) tai muita AutoCADin alkioita ei tunnisteta johtimiksi. Insert Wire -käsky Voit käynnistää Insert Wire -käskyn valintanauhan Schematic-välilehden Wirepainikkeesta. Insert Wire toiminto piirtää johtimen oletuksena kahdesta 90-asteen kulmassa olevasta segmentistä. Insert Wire -käsky luo oletuksena vain vaaka- ja pystysuuntaisia johdinsegmenttejä. Voit piirtää johtimia tiettyyn kulmaan (22.5, 45 tai 67.5 astetta) Insert Wire -painikkeen lisävalikosta. Kun käynnistät johtimen lisäyksen, oletusarvoinen johdintyyppi näkyy käskyrivillä. Voit muuttaa tyyppiä näppäilemällä T ja painamalla Enter. Current wiretype: "WIRES" Specify wire start or [wiretype/x=show connections]: Sivu 61

11 Tikapuukaavio Voit luoda tikapuuverkkomaisia (ladder) virtapiirejä/johtimia omilla erikoiskäskyillään. Tikapuuverkon ulommaisista johtimista käytetään nimitystä bus (virtakisko, päävirtajohdin). Tikapuuverkon sisällä olevista johtimista käytetään nimitystä rungs. Voit piirtää tikapuuverkkoja Insert Ladder ja Add Rungs -käskyillä. Insert Ladder -käsky Voit käynnistää Insert Ladder -käskyn valintanauhan Schematics-välilehdestä. Esiin tulee Insert Ladder -valintaikkuna. Osa ikkunan oletusarvoista periytyy projektin/piirustuksen asetuksista. Width Tikapuuverkon leveys. Spacing Johtimien väli. Length Tikapuuverkon pituus ja johtimien määrä. Mikäli molemmat jätetään tyhjäksi, voit osoittaa hiirellä alku- ja loppupisteen. Mikäli toinen ruutu jätetään tyhjäksi, sen arvo lasketaan automaattisesti. Sivu 69

12 Piirikaaviosymbolit Komponenttien lisääminen Schematics-välilehden Icon Menu -painike tuo piirikaaviokomponenttien valintataulun esiin. Navigoidaan halutulle komponentille rakennepuun tai ikonien kautta ja näpsäytetään sitä hiirellä. Sivu 80

13 Riviliittimien hallinta Riviliittimien lisääminen Riviliittimen lisääminen tapahtuu ikonivalikon kautta (Schematic > Icon menu). Riviliittimen lisäyksen jälkeen avautuu muokkausikkuna, jossa voit määritellä liittimeen liittyvät parametrit sekä hakea tietokannasta valmistajatiedot. Mikäli liittimen tyyppi löytyy Terminal Properties -tietokannasta, päivittyvät ominaisuudet (max. johtimien lkm per liitin, siltaukset, jne) tietokannan tietojen perusteella. Sivu 90

14 Komponenttien naamakuvat Johdanto AutoCAD Electrical -ohjelmisto sisältää siis kymmeniä tuhansia valmiita dwg naamakuvia layout- ja kokoonpanokuvien suunnittelua varten. AutoCAD Electrical mahdollistaa naamakuvien ja piirikaavioiden sijainnin samassa piirustustiedostossa Normaali käytäntö on kuitenkin se, että kokoonpanokuvat ovat omissa piirustuksissaan. Piirustusten luonti ja konfigurointi Kokoonpanokuvien suunnittelu aloitetaan piirustusten luonnilla ja niiden konfiguroinnilla (Panel -> Configuration) Ennen konfigurointia AutoCAD Electrical lisää näkymättömän WD_PNLM blokin piirustuksen vasempaan alareunaan. Se sisältää kaikki määriteltävät piirustusasetukset. Seuraavaksi määritellään kokoonpanokuvan oletusasetukset kuten naamakuvan skaala, nimikenumeron alku, osapallon määritykset jne. Määritykset ovat aina sivukohtaisia. Sivu 94

15 Logiikkakaavioiden suunnittelu Johdanto PLC moduuli voidaan lisätä AutoCAD Electricalin piirustukseen joko yksittäisenä blokkina, I/O -pisteenä tai rakentaa se parametristen tietojen perusteella. Parametrisesti rakennettuun blokkiin voidaan määritellä I/O -pisteiden katkaisukohdat ja välit suunnittelun vaatimusten mukaisesti. PLC -moduuli yksittäisenä blokkina AutoCAD Electrical sisältää pienen määrän yksittäisesti luotuja PLC -blokkeja. Kirjastoa voit laajentaa tarpeittesi mukaan. Yksittäinen PLC -blokki PLC (Full Units) käyttäytyy vastaavalla tavalla kuin piirikaaviokomponentti Yksittäiset PLC I/O -pisteet Useissa tapauksissa suunnittelun vaatimukset edellyttävät yksittäisten I/O-pisteiden lisäämistä piirustuksiin. Etenkin jos laitteesta halutaan esittää toiminnallinen kokonaisuus yksittäisessä piirustuksessa sisältäen kaikki siihen kuuluvat I/O -signaalit. Yksittäiset I/O -pisteet AutoCAD Electrical sisältää blokkikirjaston yksittäisille I/O -pisteille. Kirjasto sisältää sekä parent että child -kompoonentteja joita voit laajentaa ja muokata tarpeittesi mukaisesti. Sivu 103

16 Liittimet Voit lisätä ja muokata liittimiä työkalupaletin Schematic-välilehden Connector Utilities -toiminnon avulla (Insert Components ja Edit Components -paneelit). Liittimien lisäys Valitse Schematic-välilehden Insert Components -paneelista Insert Connector. Sivu 107

17 Esimerkki liitinkaavio Piirrä oheinen kaavio. Johtimien lisääminen Kun osoitat vain alku- ja loppupisteet, johdin reitittyy automaattisesti 90-asteen kulmilla liittimien välille. Johtimen piirron Continue-määreellä voit antaa segmentille loppupisteen, mikäli haluat itse ohjata johtimen reittiä. Vie kohdistin siihen kohtaan, mihin haluat johtimen segmentin päättyvän ja paina näpppäimistöltä C ja Enter. Tämä päättää segmentin kyseiseen kohtaan ja jatkaa seuaavan segmentin piirtoa tästä eteenpäin. Sivu 113

18 Harjoitus 3 - Piirikaaviosuunnittelu Tässä harjoituksessa luodaan kaaviot liittyen hihnakuljettimen ohjaukseen mukaanlukien riviliittimien määrittely ja niiden muokkaaminen. Avaa piirustus Hihnakuljetin ohjaus. Valitse Insert Ladder -toiminto. Luo uusi Ladder -kaavio seuraavin parametrein Width = 300, Spacing = 80, Rungs = 2, 1 phase. Paina OK. Huomioi komentorivillä wiretype -optio. Voit määritellä johdinkuvatason piirrettävälle ruotokaavion johtimille alikomennolla T. Käytämme tässä tapauksessa kuitenkin oletuskuvatasoa PU_1.5mm2 Sivu 138

19 Harjoitus 4 - Layout- ja kokoonpanokuvat Seuraavassa harjoituksessa lisätään moottoriohjauksen komponenttien naamakuvat ohjauskoteloon, kokeilemme Surfer -toimintoa ja huomioimme automaattisen päivitystoiminnon vaikutukset. Avaa piirustus Hihnakuljetin ohjaus. Kokoonpanokuvien asetukset voidaan määritellä piirustuskohtaisesti. Tarkastetaan nykyisen piirustuksen asetukset. Valitse Panel -välilehdeltä Configuration. Järjestelmä pyytää lisäämään näkymättömän blokin WD_PNLM piirustukseen mikä sisältää luotavat piirustusasetukset. Valitse OK. Tarkasta, että oletusarvo naamakuvien skaalalle ja niiden attribuuteille on 1. Poistu näpsäyttämällä OK. Sivu 170

20 Sijoita kotelo näytön oikeaan reunaan piirikaavion viereen. Hyväksy painamalla OK. Ajetaan lista piirikaaviokomponenteista kokoonpanokuvan luomista varten. Valitse toiminto Schematic List. Valitse Project ja paina OK -painiketta. Valitse Do All ja OK. Sivu 172

AutoCAD 2013 jatkokurssi. opetusmateriaali

AutoCAD 2013 jatkokurssi. opetusmateriaali opetusmateriaali Tietoa materiaalista AutoCAD 2013 jatkokurssi Käyttäjä Future CAD Oy Sahaajankatu 28 A 00810 Helsinki Puh. (09) 4785 400, faksi (09) 4785 4500 www.futurecad.fi Kopiointilupa Opetusmateriaalin

Lisätiedot

AutoCAD 2013 perusteet. opetusmateriaali

AutoCAD 2013 perusteet. opetusmateriaali opetusmateriaali Tietoa materiaalista AutoCAD 2013 perusteet Käyttäjä Käyttäjä Future CAD Oy Sahaajankatu 28 A Future 00810 Helsinki CAD Oy Sahaajankatu Puh. (09) 478528 400, A faksi (09) 4785 4500 00810

Lisätiedot

Inventor 2012 perusteet. opetusmateriaali

Inventor 2012 perusteet. opetusmateriaali opetusmateriaali Inventor 2012 perusteet Tietoa materiaalista Autodesk Inventor 2012 perusteet Käyttäjä Käyttäjä Koulutuskeskus Tavastia PL 30, 13101 Hämeenlinna Vaihde 03 65811 www.kktavastia.fi Future

Lisätiedot

AutoCAD 2009 3D-perusteet. opetusmateriaali

AutoCAD 2009 3D-perusteet. opetusmateriaali opetusmateriaali Tietoa materiaalista AutoCAD 2009 3D-perusteet AutoCAD 2009 3D-perusteet Käyttäjä www.fak.fi Käyttäjä Espoon Oppimiskeskus Sinikalliontie 3 c, 02630 Espoo Forssan Aikuiskoulutus Perkiöntie

Lisätiedot

AutoCAD 2013 3D-perusteet. opetusmateriaali

AutoCAD 2013 3D-perusteet. opetusmateriaali opetusmateriaali Tietoa materiaalista AutoCAD 2013 3D-perusteet Käyttäjä Käyttäjä Future CAD Oy Sahaajankatu 28 A Future 00810 Helsinki CAD Oy Sahaajankatu Puh. (09) 478528 400, A faksi (09) 4785 4500

Lisätiedot

AutoCAD 2014 pikaopas Autodesk 360 -palvelu

AutoCAD 2014 pikaopas Autodesk 360 -palvelu AutoCAD 2014 pikaopas Autodesk 360 -palvelu Cadlink Oy Lasse Home lasse.home@cadlink.fi Tietoa materiaalista Tässä pikaoppaassa esitellään AutoCAD 2014 -version pilvipalvelut eli Autodesk 360 -palvelu.

Lisätiedot

Pääkohdat PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA

Pääkohdat PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA Pääkohdat Tobii Communicator 4 Ajotila Tämä on ohjelman käyttötila tai käyttäjän tila, jossa muokattuja ja tehtyjä sivuja voidaan käyttää. Kun painikkeita

Lisätiedot

GeoCalc Painuma käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.3 27.1.2012

GeoCalc Painuma käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.3 27.1.2012 GeoCalc Painuma käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.3 27.1.2012 2(22) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleistä... 3 2. Geometrian lähtötiedot... 3 3. Laskennan tiedot (General)...

Lisätiedot

PDF-XChange 4 Pro PDF-XChange Viewer. MMPRO Oy

PDF-XChange 4 Pro PDF-XChange Viewer. MMPRO Oy PDF-XChange 4 Pro PDF-XChange Viewer Kirjoitus ja taitto: Bittikatti/Raili Huttunen 2008 MMPRO Oy Harry Palmén Tilkantori 3 B 18 00300 HELSINKI p. 040-510 1760 harry.palmen@welho.com www.mmpro.fi Tämän

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 SISÄLLYS Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 Tutkielman ulkoasu ja jäsentely... 4 Nimiölehti... 4 Sivun asettelu ja kappalejako... 5 Typografia... 5 Erilaiset tavuviivat... 6 Tyylit ja mallit...

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Alkutoimien pääkohdat

Alkutoimien pääkohdat Alkutoimien pääkohdat Alkutoimet Tobii Communicator Alkutoimien pääkohdat Koskee Tobii Communicator -malleja alkaen versiosta 4.6. Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus)

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Sisällys 1 Käyttöliittymä ja asetukset... 4 2 Perusasetukset... 5

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

D.O.it Osteopaatin ohjelmisto

D.O.it Osteopaatin ohjelmisto D.O.it Osteopaatin ohjelmisto Versio 1.7 Copyright 2009-2014 Ere Maijala Sisällysluettelo JOHDANTO...3 YLEISTÄ D.O.IT:N KÄYTÖSTÄ...3 TOIMINNOT...3 ETUSIVU...3 ASIAKKAAT...4 Lapset ja muut huollettavat...4

Lisätiedot

PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN

PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN TÄMÄ MATERIAALI ON TARKOITETTU AINOASTAAN SUOMALAISEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIMIN HENKILÖSTÖN KÄYTTÖÖN. MATERIAALILLA EI OLE LEVITYSLUPAA. HELSINKI TAMPERE TURKU OULU

Lisätiedot

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut...

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut... Kooste 2 Optima Kooste-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Kooste-objektista... 3 1.1 Käyttöönotto... 3 2 Kooste-objektin luominen... 4 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4 3.1 Sivut... 5 3.2 Sisältölohkot...

Lisätiedot

Pikaopas. 1 Miten liikkeelle? 2 ArchiCADin käyttöliittymä. 1.1 Pikaoppaan tavoite. 1.2 Ohjelman aloittaminen. 2.1 Ikkunat ja apuikkunat

Pikaopas. 1 Miten liikkeelle? 2 ArchiCADin käyttöliittymä. 1.1 Pikaoppaan tavoite. 1.2 Ohjelman aloittaminen. 2.1 Ikkunat ja apuikkunat 10.6.2008 ArchiCAD 12 ALK. - 1 Pikaopas 1 Miten liikkeelle? 1.1 Pikaoppaan tavoite Pikaopas on tarkoitettu ensimmäiseksi tutustumisretkeksi ArchiCADin ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin. Tässä vihkossa

Lisätiedot

1. Alkusanat... 3. Mikä on QlikView?... 3 QlikView-ohjelman eri versiot... 3 Pengon Oy... 4. 2. Miten QlikView toimii?... 5

1. Alkusanat... 3. Mikä on QlikView?... 3 QlikView-ohjelman eri versiot... 3 Pengon Oy... 4. 2. Miten QlikView toimii?... 5 QlikView Pikaopas 1 Sisältö 1. Alkusanat... 3 Mikä on QlikView?... 3 QlikView-ohjelman eri versiot... 3 Pengon Oy... 4 2. Miten QlikView toimii?... 5 QlikView käyttäjän näkökulmasta... 5 3. Tutustuminen

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje Johdanto Base ContentManager Base ContentManager on Media Cabinet Oy:n toteuttama julkaisujärjestelmä, jonka avulla organisaation julkinen www-sivusto sekä intranet ja ekstranet

Lisätiedot

Mastercam X5 Wire aloitusopas

Mastercam X5 Wire aloitusopas Wire aloitusopas i mastercam x5 11 Mastercam X5 Wire aloitusopas Tammikuu 2011 12 13 1 15 16 17 18 Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 1

Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 Vastuut... 2 Lisenssi- ja selainvaatimukset... 2 Termistöä... 3 Palveluun kirjautuminen... 3 Omat tiedot- välilehti... 4 Käyttäjän tiedot... 4 Salasanan

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Fidelix-ohjelmointiopas

Fidelix-ohjelmointiopas Fidelix-ohjelmointiopas Vili Korhonen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Automaatiotekniikan koulutusohjelma Teknologiayksikkö OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) Korhonen, Vili Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä

Lisätiedot

Suomen Yrittäjien kotisivupaketti: Ohjeet

Suomen Yrittäjien kotisivupaketti: Ohjeet Suomen Yrittäjien kotisivupaketti: Ohjeet Voit tehdä tyylikkäät kotisivut yhdistyksellesi Suomen Yrittäjien kotisivupaketilla. Aloittaaksesi tarvitset vain tietokoneen ja Internet yhteyden. Tarkempia neuvoja

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/36 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot