AutoCAD Civil 3D 2013 perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AutoCAD Civil 3D 2013 perusteet"

Transkriptio

1 opetusmateriaali

2 Tietoa materiaalista AutoCAD Civil 3D 2013 perusteet Käyttäjä Future CAD Oy Sahaajankatu 28 A Helsinki Puh. (09) , faksi (09) Kopiointilupa Opetusmateriaalin voi kopioida käyttäjän järjestämille kursseille. Opetusmateriaalin pdf-tiedoston voi sijoittaa käyttäjän intranetsivuille opetuskäyttöä varten. Opetusmateriaalin kopiointi/jakelu muuhun käyttöön ilman tekijän lupaa on kielletty. Tekijä Jakelu ja myynti Future CAD Oy Future CAD Oy Puh. (09) Copyright 2012 Future CAD Oy Ulkoasu ja taitto: Cadlink Oy Sivu 2

3 Sisällys Johdanto... 5 AutoCAD... 5 AutoCAD Civil 3D... 5 Laitteistovaatimukset... 6 Harjoituksiin liittyvät tiedostot... 6 Käyttöliittymä... 7 Panoraama ikkuna... 8 Työtila (Workspace)... 8 Suunnittelutietojen hallinta... 9 Mallipohjainen suunnittelu Maastomallit Massojen laskenta Linjat Pituusleikkaukset Tasaus Väylämallit Tontit Johtoverkot Piirustuksen luominen Asetukset ja tyylit Termejä Harjoitukset Objektityyleihin tutustuminen Objektityylin luominen Merkintätyylin luonti Tyylihierarkian vaikutukset tyyleihin Maastomallit Harjoitukset Pintatyylin luominen Maastomallin oletustyyli ja nimi Maastomallin luominen Maastomallin tyyli ja esitysasu Maastomallin muokkaaminen Korkeuskäyrätyyli ja merkintöjen lisääminen maastomallista Sivu 3

4 Pistepilvien käyttö maastomallin teossa Harjoitukset Linjageometrian suunnittelu Harjoitukset Linjan suunnittelu piirustuksen polylinen avulla Linjan luominen layout-työkalujen avulla Kiinnitetyt, liikkuvat ja vapaat linjaelementit Pituusleikkaukset Harjoitukset Pituusleikkausnäkymän tyyli Luodaan Band tyyli pituusleikkaukselle Pituusleikkaus maastomallista Poikkileikkaukset Harjoitukset Poikkileikkaukset linjalta Poikkileikkausnäkymät Aluetasauksen suunnittelu Perinteisiä tapoja luoda tasauksia Kehittyneempiä tapoja luoda tasauksia Luiskaobjekti Luiskakriteerit Luiskan luominen Harjoitukset Työskentelyä luiskaryhmien kanssa Luiskaobjektin luominen Luiskaryhmän ominaisuudet Tasaus käyttäen kohdeviivoja Tulostaminen Harjoitukset Data Shortcuts Harjoitukset Luodaan Data Shortcut kansio Luodaan Data Shortcuts Data Shortcuts käyttö Piirustuksen päivitys Sivu 4

5 Käyttöliittymä AutoCAD Civil 3D perustuu viimeisimpään AutoCADin versioon. AutoCADissä versiosta 2009 alkaen käytössä ollut Microsoft Office -tyylinen valintanauha (Ribbon) on löytänyt paikkansa myös Civil 3D -käyttöliittymästä. Valintanauhaan pohjautuva käyttöliittymä on nyt oletuksena kaikissa Autodeskin AutoCAD-pohjaisessa sovelluksissa. Civil 3D on helppokäyttöinen, intuitiivinen ja siinä on yhtenevä ulkoasu ja tuntu eri valikoiden kesken. Tavanomaiseen AutoCADiin verrattuna Civil 3D:n merkittävimmät erot ovat Toolspace- ja panoraamaikkunat. Seuraavassa kuvassa on Civil 3D:n oletuskäyttöliittymä. AutoCAD Civil 3D:n työtila. 1. Piirustus luodaan piirtoalueella. 2. Toolspace-ikkunassa on neljä eri välilehteä: Prospector, Settings, Survey ja Toolbox. Kaikki välilehdet muistuttavat rakenteeltaan Windows Exploreria. Keskeisimmät ja eniten käytetyt välilehdet ovat Prospector ja Settings. Toolspace-ikkunan Prospector-välilehti on kuin hakemistopuu. Sen avulla on mahdollista sukeltaa suunnittelutietoihin ja suorittaa komentoja hiiren oikean näppäimen alta avautuvista valikoista. Se sisältää myös alueet graafiselle esikatselulle ja taulukkomuotoisille listauksille. Sivu 7

6 Harjoitukset Objektityyleihin tutustuminen Ensimmäinen harjoitus on kaksiosainen. Ensiksi tutkimme piirustuksessa olevia tyylejä ja merkintöja sekä miten ne toimivat ja miten ne on luotu. Toisena harjoituksena luomme omat tyylit. Tässä harjoituksessa piirustukseen ei tehdä muutoksia. Koska tyylin ja merkintöjen luominen on pääsääntöisesti samanlaista riippumatta siitä, onko kyseessä piste, käyrä tai jokin muu Civilin objektien käyttämä tyyli, niin käymme harjoituksessa läpi vain pisteen luonnin ja käytön. Palaamme kurssin aikana uudestaan tyyliin ja merkintöihin. Tutkimme siis käytössä olevan pisteen ja sen merkintöjen tyylejä sekä miten ne muodostuvat ja miten niitä pääsee muokkaamaan. 1. Avataan aluksi piirustus Asetus_Tyylit1.dwg. 2. Siirrytään Toolspacen Prospector-välilehdelle. 3. Klikkaa Pisteet (Points) aktiiviseksi, piirustuksessa olevat pisteet näkyvät listattuina Item View -ikkunassa. Sivu 21

7 Harjoitukset Pintatyylin luominen Ennen maastomallin luontia ja käsittelyä teemme muutaman tyylin. Tyyleillä kontrolloidaan mallin esitysasua piirustuksessa. Pinta- eli maastomalli on yksittäinen Civil 3D:n objekti. Pinnan tyylissä voidaan esittää pisteitä, kolmioita, ruutuverkkoja, aluerajauksia ja tasa-arvokäyriä eli korkeuskäyriä. Pinnan tyyliä voidaan muokata missä vaiheessa tahansa tai se voidaan vaihtaa toiseen esityksen tarpeen mukaan. 1. Avaa piirustus Maastomalli.dwg 2. Siirry Toolspacen Settings-välilehdelle. 3. Luon aluksi tyyli, jolla uusi pinta esitetään ensimmäiseksi tässä harjoituksessa. Laajenna Surface (pinnat) -puurakennetta klikkaamalla (+) merkkiä Surfacenimen vasemmalla puolella. Laajentunut puurakenne jakautuu tyyleihin ja komentoihin, komentoihin palataan myöhemmin. Tyyleillä määritellään mallin esitysasu näytöllä ja tulosteessa. Keltainen kolmio tyylin nimen edessä tarkoittaa, että tyyli on käytössä. 4. Klikkaa hiiren oikealla napilla kohtaa Surface Styles (pintatyylit) ja klikkaa New. 5. Surface Style -ikkuna tulee esiin. Ikkuna jakautuu 10 välilehteen. Jokainen välilehti käsittelee jotain pinnan tyylin esitysasua kuten käyriä, kolmiota, pisteitä jne. Siirry aluksi Information-välilehdelle ja anna tyylille jokin kuvaava nimi Name-kenttään ja jos haluat, täytä myös kuvaus Description-kenttään ja klikkaa lopuksi Apply (= ota käyttöön). Sivu 44

8 Maastomallin muokkaaminen Maastomallin muodostavaa kolmioverkkoa (TIN, triangulated irregular network) voidaan editoida ja tehtyjä muutoksia voidaan palauttaa. Joissakin tapauksissa pelkkä lähtöaineisto ei tee riittävän hyvää mallia maaston pinnasta. Kolmioita voidaan joutua poistamaan tietyiltä alueilta joko mittausaineiston puutteiden takia tai mallia joudutaan siistimään muista syistä. Kaikki nämä toimenpiteet tallentuvat ja niihin voidaan palata ja tarkistaa miksi ja missä vaiheessa jokin muutos oli tehtävä. Yhdistämällä pinnan pisteitä kolmioverkoksi luodaan dynaaminen jatkuva malli kuvaamaan pintaa. Verkon avulla voidaan interpoloida korkotaso missä tahansa pisteessä mallin alueella, ei vain niissä pisteissä, joita on käytetty mallin luontiin. Kolmioverkko luo jatkuvan pinnan, josta saadaan parempia korkeuskäyrä- ja korkeustasotietoja kuin jos malli luotaisiin suoraan korkeuskäyristä tai vakioruuduista. Vaikka muokkaaminen on tehty helpoksi, on syytä muistaa, että mitä laadukkaampaa on lähtöaineisto, sitä vähemmällä muokkaamisella päästään. Edellisessä harjoituksessa muokkasimme mallin ulkoasua ja teimme muutaman muokkauksen kolmiointiin. Seuraavassa harjoituksessa on tarkoitus jatkaa mallin muokkaamista. Muokkaamme mallia lisäämällä viivoja ja poistamalla niitä sekä käännämme kolmioiden sivuja. 1. Voimme jatkaa edellisen harjoituksen piirustuksella tai voit avata piirustuksen Maastomalli4.dwg. 2. Zoomaa piirustuksen koko alueeseen (extents). Huomaat, että reuna-alueella on edelleen joitakin pitkiä kolmioita. Nämä kolmiot eivät kuvaa maastoa tarkasti. Ne voivat joissain tapauksissa vääristää mallia ja muodostaa korkeuskäyriä millä ei ole todellisen maaston kanssa mitään yhteistä. 3. Zoomaa kohtaan, jossa näet näitä pitkiä kolmioita selvemmin. 4. Klikkaa maastomalli aktiiviseksi ja klikkaa hiiren oikeaa nappia. Sivu 65

9 Harjoitukset Linjan suunnittelu piirustuksen polylinen avulla Linja voidaan luoda joko suoraan polylinen tai tunnettujen pisteiden avulla tai interaktiivisesti käyttäen Civil-linjan luontityökaluja (Alignment Layout Tools). Jos piirustuksesta löytyy sopivia viivoja tai kaaria kannattaa ne ensiksi yhdistää polylineksi. 1. Avataan piirustus Linjat.dwg. Piirustuksessa on valmiina maastomalli ja yksittäinen polyline. 2. Ribbon > Home > Create Design > Alignment klikkaamalla avautuu alasvetovalikko, mistä valitaan komento Create Alignment from Objects. 3. Ohjelma pyytää valitsemaan piirustuksesta polylinen (valittavanasi on joko viiva/kaari/polyline tai xref). Osoita ja valitse piirustuksesta löytyvä linja ja paina Enter. Paina uudelleen Enter vahvistaaksesi valintasi. Käsky antaa mahdollisuuden käyttää xref-kuvaa, mistä tehdä tarvittavat valinnat. Seuraavana valitaan linjalle oikea suunta. Valittuasi oikean linjan linjalle ilmestyy pieni nuoli osoittamaan linjan suuntaa. Linjan oletussuunta tulee sen mukaan miten läheltä polylinen alku- tai loppupäätä valinta tehtiin. Paina Enter jos haluat, että linja kulkee nuolen osoittamaan suuntaan. Halutessasi voit vaihtaa linjan suunnan kirjoittamalla komentoriville R ja painamalla ENTER. Sivu 85

10 Harjoitukset Pituusleikkausnäkymän tyyli AutoCAD Civil 3D:n käytössä törmäämme aina uudestaan tyyleihin eikä pituusleikkaus tee asiassa poikkeusta. Harjoituksessa käytetty nimitys pituusleikkausnäkymä sisältää minimissään pituusleikkausprofiilin ja pituusleikkauspohjan. Harjoituksen aluksi katsomme miten pituusleikkauspohja on määritelty. Ohjelman mukana tulevat Template (dwt) -piirustukset sisältävät koko joukon erilaisia pituusleikkauksessa käytettäviä tyylejä, on kuitenkin tilanteita missä omiin tarkoituksiin tarkoitettu tyyli on hyvä olla käsillä. 1. Avataan aluksi piirustus Tyylit_Pituusleikkaus.dwg. Piirustuksessa on valmiina pintamalli ja siinä linja sekä linjasta tehty pituusleikkaus. Pituusleikkauspohjana on käytetty oletusasetuksia ja seuraavaksi teemme uuden pohjan jolla esitetään pituusleikkausprofiili. Zoomaa piirustusala siten, että pituusleikkaus näkyy. 2. Siirrytään Toolspacen Settings-välilehdelle. Klikkaa auki Profile View > Profile View Styles ja klikkaa hiiren oikealla napilla tyyliä Oletusasetus ja valitse Edit. Sivu 102

11 Pituusleikkaus maastomallista Seuraavassa harjoituksessa tehdään pituusleikkaus. Leikkauksessa käytetään esimerkki piirustuksessa olevaa maastomallia sekä linjaa. Tässä harjoituksessa luodaan pituusleikkaus käyttäen linjan ja olemassa olevan maastomallin tietoja. 1. Avaa piirustus Pituusleikkaus.dwg. 2. Asetetaan aluksi nykyistä maanpintaa kuvaava maastomalli Malli näkyviin. Siirry Toolspace Prospector-välilehdelle. 3. Laajenna Surfaces (maastomallit) -ryhmä. 4. Klikkaa hiiren oikealla napilla pinnan Malli nimeä ja valitse Surface Properties. 5. Aseta pinnan tyyliksi vaihtoehto Korkeuskäyrät (taustalla) ja reuna. 6. Klikkaa OK. Maastomalli esitetään korkeuskäyrillä. 7. Valitse jokin kuvassa oleva linja aktiiviseksi. Ribbon muotoutuu uudelleen ja käytössäsi ovat kätevästi oikeat käskyt. Huomaat, että samalla kun aktivoit linjan, niin valintanauhan alareunan väri muuttui vihreäksi erotuksi perusasetusten harmaasta väristä. Samalla valintanauhan yläreunassa näkyy linjan nimi samoin vihreällä pohjalla. 8. Klikkaa valintanauhan oikeassa laidassa olevan Launch Pad -paneelin komentoa Surface Profile. Komennolla luodaan pituusleikkaus. Sivu 114

12 Harjoitukset Poikkileikkaukset linjalta 1. Avataan aluksi piirustus Poikkileikkaukset.dwg. Piirustuksessa on valmiina tarvittava maastomalli sekä linjat. 2. Klikkaa Ribbon > Profile & Section Views > Sample Lines. 3. Ohjelma pyytää valitsemaan seuraavaksi linjan. Voit valita linjan joko osoittamalla kuvaruudulta tai vaihtoehtoisesti listasta. Valitaan linja listaa käyttäen. Paina Enter ja lista avautuu. 4. Avautuvassa Select Alignment -ikkunassa valitse Asuntokatu ja klikkaa OK. 5. Avautuu kaksi uutta valintaikkunaa Sample Line Tools ja Create Sample Line Group. Katsotaan ensiksi Create Sample Line Group -ikkunaa. 6. Create Sample Line Group valintaikkunassa määritetään muutamat asetukset. Ensiksi Name-kenttään annetaan poikkileikkausryhmälle nimi. Esim. Leikkaus, jollei se jo ole oletuksena. Toiseksi Sample line style -kohtaan linjan tyyliksi Leikkausmerkintä ja Sample line label style -kohtaan Leikkaus 1-1. Molempien valintojen asetuksia voit tarkastella klikkaamalla ruutuikonia nimen oikealla puolella. Ja kolmanneksi alimman kentän Select data sources to sample tietojen kentistä vaihdetaan Style sarakkeen kohtaan Maanpinta. Jätetään muut kohdat ennalleen. Klikkaa lopuksi OK Sivu 123

13 Poikkileikkausnäkymät Edellisessä harjoituksessa luotiin poikkileikkausten sijainti suhteessa olemassa olevaan linjaan ja maastoon Seuraavaksi on tarkoitus jatkaa poikkileikkausten tekemistä. 1. Voit jatkaa äskeisellä piirustuksella tai avata piirustuksen Poikkileikkaukset1.dwg. 2. Klikkaa yhtä poikkileikkausta ja Ribbon tarjoaa poikkileikkauskomennot. Valitse Launch Pad -paneelista komento Create Section View. Valitse avautuvasta alasvetovalikosta käsky Create Multiple Section Views. Käskyllä voidaan tehdä kaikki poikkileikkaukset yhdellä kertaa. Toinen Create Section View -käsky mahdollistaa leikkausten teon yhden kerrallaan. 3. Avautuvassa Create Multiple Section Views -ikkunassa on kuusi välilehteä, joilla voidaan määrittää poikkileikkausten piirtoon vaikuttavia asioita. Asetukset ovat samankaltaisia kuin edellä pituusleikkusten luonnin yhteydessä. Sivu 127

AutoCAD 2013 perusteet. opetusmateriaali

AutoCAD 2013 perusteet. opetusmateriaali opetusmateriaali Tietoa materiaalista AutoCAD 2013 perusteet Käyttäjä Käyttäjä Future CAD Oy Sahaajankatu 28 A Future 00810 Helsinki CAD Oy Sahaajankatu Puh. (09) 478528 400, A faksi (09) 4785 4500 00810

Lisätiedot

AutoCAD 2013 jatkokurssi. opetusmateriaali

AutoCAD 2013 jatkokurssi. opetusmateriaali opetusmateriaali Tietoa materiaalista AutoCAD 2013 jatkokurssi Käyttäjä Future CAD Oy Sahaajankatu 28 A 00810 Helsinki Puh. (09) 4785 400, faksi (09) 4785 4500 www.futurecad.fi Kopiointilupa Opetusmateriaalin

Lisätiedot

Inventor 2012 perusteet. opetusmateriaali

Inventor 2012 perusteet. opetusmateriaali opetusmateriaali Inventor 2012 perusteet Tietoa materiaalista Autodesk Inventor 2012 perusteet Käyttäjä Käyttäjä Koulutuskeskus Tavastia PL 30, 13101 Hämeenlinna Vaihde 03 65811 www.kktavastia.fi Future

Lisätiedot

AutoCAD 2009 3D-perusteet. opetusmateriaali

AutoCAD 2009 3D-perusteet. opetusmateriaali opetusmateriaali Tietoa materiaalista AutoCAD 2009 3D-perusteet AutoCAD 2009 3D-perusteet Käyttäjä www.fak.fi Käyttäjä Espoon Oppimiskeskus Sinikalliontie 3 c, 02630 Espoo Forssan Aikuiskoulutus Perkiöntie

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA

powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) SISÄLLYSLUETTELO POWERPOINT-ESITYSGRAFIIKKAOHJELMA JA SEN

Lisätiedot

AutoCAD 2013 3D-perusteet. opetusmateriaali

AutoCAD 2013 3D-perusteet. opetusmateriaali opetusmateriaali Tietoa materiaalista AutoCAD 2013 3D-perusteet Käyttäjä Käyttäjä Future CAD Oy Sahaajankatu 28 A Future 00810 Helsinki CAD Oy Sahaajankatu Puh. (09) 478528 400, A faksi (09) 4785 4500

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 SISÄLLYS Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 Tutkielman ulkoasu ja jäsentely... 4 Nimiölehti... 4 Sivun asettelu ja kappalejako... 5 Typografia... 5 Erilaiset tavuviivat... 6 Tyylit ja mallit...

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus)

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Sisällys 1 Käyttöliittymä ja asetukset... 4 2 Perusasetukset... 5

Lisätiedot

AutoCAD Electrical 2013 perusteet

AutoCAD Electrical 2013 perusteet opetusmateriaali Tietoa materiaalista AutoCAD Electrical 2013 perusteet Käyttäjä Käyttäjä Future CAD Oy Sahaajankatu 28 A Future 00810 Helsinki CAD Oy Sahaajankatu Puh. (09) 478528 400, A faksi (09) 4785

Lisätiedot

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011)

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) 3D-Win 5.6 Käyttöönottomanuaali 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) Sisällysluettelo: 1 OHJELMISTON ESITTELY... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.2 MANUAALI... 3 1.3

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Plasmatelevision hintoja 3 000,00 2 900,00 2 800,00 2 700,00 2 600,00 2 500,00 2 400,00 2 300,00 32" 37" 42" 2 (33) Microsoft Excel

Lisätiedot

PDF-XChange 4 Pro PDF-XChange Viewer. MMPRO Oy

PDF-XChange 4 Pro PDF-XChange Viewer. MMPRO Oy PDF-XChange 4 Pro PDF-XChange Viewer Kirjoitus ja taitto: Bittikatti/Raili Huttunen 2008 MMPRO Oy Harry Palmén Tilkantori 3 B 18 00300 HELSINKI p. 040-510 1760 harry.palmen@welho.com www.mmpro.fi Tämän

Lisätiedot

PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN

PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN TÄMÄ MATERIAALI ON TARKOITETTU AINOASTAAN SUOMALAISEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIMIN HENKILÖSTÖN KÄYTTÖÖN. MATERIAALILLA EI OLE LEVITYSLUPAA. HELSINKI TAMPERE TURKU OULU

Lisätiedot

MicroSCADA Kuvankäsittely

MicroSCADA Kuvankäsittely Laadittu: 30.09.98 Ohjelmaversio: 8.4.2 Dokumenttiversio: B MicroSCADA Kuvankäsittely Copyright 1998 ABB Transmit Oy Releet ja Kaukokäytöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Huomautus 1 Tässä dokumentissa esiintyviä

Lisätiedot

Käyttöliittymän luominen

Käyttöliittymän luominen 119 L U K U 4 Käyttöliittymän luominen Oppitunti 1: Windows-sovelluksen käyttöliittymät 120 Oppitunti 2: Dialogien luominen 139 Laboratorio 4: STUploadin käyttöliittymän luominen 150 Kertaus 159 Tässä

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO

Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Esityksen suunnittelu...2 3. Esityksen aloittaminen...2 3.1. Tyhjän esityksen luominen... 2 3.2. Suunnittelumallin käyttäminen... 3 4.

Lisätiedot

GeoCalc Painuma käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.3 27.1.2012

GeoCalc Painuma käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.3 27.1.2012 GeoCalc Painuma käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.3 27.1.2012 2(22) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleistä... 3 2. Geometrian lähtötiedot... 3 3. Laskennan tiedot (General)...

Lisätiedot

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5 SISÄLLYS Sisällys... 2 Tekstinkäsittely... 5 Osa 1... 6 Aloitus... 6 Wordin perusteet... 6 Ohjelman käynnistäminen... 6 Tehtäväruutu... 7 Viivain... 7 Tilarivi... 7 Kysymysruutu... 7 Työkalurivit... 7

Lisätiedot

Vid Civil, kysymyksiä ja vastauksia/vianova Systems Finland Support 1/26

Vid Civil, kysymyksiä ja vastauksia/vianova Systems Finland Support 1/26 Vid Civil, kysymyksiä ja vastauksia/vianova Systems Finland Support 1/26 Ohessa on koottuna internetsivuillamme (www.viasys.com) olleita usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia (FAQ) liittyen Vid Civil

Lisätiedot

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Sisällys...2 Acrobat...4 Digitaalinen paperi... 4 Acrobat-teknologia... 4 Perusidea... 4 PDF-tiedostomuoto... 4 Adobe Acrobat ohjelma... 5 Välilehtien näyttäminen

Lisätiedot

Aktiivisen solun osoite

Aktiivisen solun osoite Excel Opas 1 1 Excelin työtila Tiedon syöttäminen tapahtuu soluihin, joihin viitataan kirjaimilla A, B, C, (sarakkeet, yhteensä 255 kpl) ja numeroilla (rivit, yhteensä 65536 kpl). Soluihin kirjoitettavat

Lisätiedot

Jaana Nuuttila kesä 2010

Jaana Nuuttila kesä 2010 kesä 2010 Sisältö 1 Näppäimistön ja hiiren käyttö...1 2 Käyttöliittymä...2 2.1 Käynnistä-valikko...3 2.2 Tehtäväpalkki...4 2.3 Pienoisohjelmat...5 2.4 Ikkunoiden ja kuvakkeiden käsittely...6 2.5 Valintanauhat,

Lisätiedot

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje Johdanto Base ContentManager Base ContentManager on Media Cabinet Oy:n toteuttama julkaisujärjestelmä, jonka avulla organisaation julkinen www-sivusto sekä intranet ja ekstranet

Lisätiedot

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8 Käyttöopas DYMO Label TM v.8 Copyright 2009 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Muokattu 9/09. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida eikä lähettää missään muodossa tai millään

Lisätiedot

SIRA-julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty: 20.8.2005

SIRA-julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty: 20.8.2005 SIRA-julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty: 20.8.2005 1 SIRA JULKAISUJÄRJESTELMÄ... 2 1.1 Kotisivujen päivittäminen... 2 1.2 Sivujen ylläpidon periaate... 2 2 MUOKKAUSTILA ELI HUOLTOPUOLI... 3 2.1

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 1. 2 MS EXCEL TAULUKKOLASKENNAN PERUSELEMENTIT... 2 2.1 Solu, rivi ja sarake (cell, row, column)... 2

1 YLEISTÄ... 1. 2 MS EXCEL TAULUKKOLASKENNAN PERUSELEMENTIT... 2 2.1 Solu, rivi ja sarake (cell, row, column)... 2 V Taulukkolaskenta Tässä materiaalissa esitteellään taulukkolaskentaa sekä MS Excel 2013 että LibreOffice Calc-sovelluksilla. Harjoituksissa 6 ja 7 voi käyttää kumpaa tahansa ohjelmistoa. 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot