Johtokunta Liite nro 4. Nurmijärven Vesi. Rakentamisohjelma Nurmijärven kunta Nurmijärven Vesi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtokunta Liite nro 4. Nurmijärven Vesi. Rakentamisohjelma Nurmijärven kunta Nurmijärven Vesi"

Transkriptio

1 Johtokunta Liite nro 4 Nurmijärven Vesi Rakentamisohjelma Nurmijärven kunta Nurmijärven Vesi

2 Nurmijärven Vesi Nurmijärven Veden rakentamisohjelman periaatteet vuosille Nurmijärven Veden rakentamisohjelma sisältää vesihuollon rakentamisen ja irtaimiston hankinnan. Rakentamisohjelma koostuu uusien verkostojen rakentamisesta, pääjohtojen rakentamisesta, tuotantolaitosten uudisrakentamisesta ja peruskorjauksista sekä verkostojen saneerauksesta. Uudisalueet Vuodesta riippuen % vesilaitoksen investoinneista syntyy uudiskohteiden verkostorakentamisesta. Näissä kohteissa vesilaitos toteuttaa kunnan rakentamisohjelmaa, ja kunnan asunto- ja yritysalueiden käyttöönoton edellyttämä uusien verkostojen rakentaminen on ohjelmoitu tapahtuvaksi samanaikaisesti katujen kanssa. Kauden aikana suunnitellaan ja / tai rakennetaan uusia asuntoalueita Heinojan alue Kirkonkylässä ja Vanha Klaukan alue Klaukkalassa. Yritysalueiden osalta kauden aikana rakennetaan Lintumäen, Altian sekä Ilvesvuoren pohjoispuolen alueita. Osa alueista valmistuu kauden aikana ja osan rakentaminen jatkuu suunnittelukauden jälkeen. Verkostojen saneeraus ja pääjohtojen uudisrakentaminen Verkostosaneerauskohteet valitaan saneerauksen priorisointityökalun avulla, joka huomioi vesihuoltolinjojen kriittisyyden, kunnon ja iän. Verkostosaneerauksen osalta rakentamisohjelmakauden aikana keskitytään päävesijohtojen saneeraamiseen. Lepsämän ja Nummenpään vedenottamoilta Klaukkalaan tulevan päävesijohdon saneeraus jatkuu vaiheilla 2 ja 3. Päävesijohtoja saneerataan myös Kuntotiellä Klaukkalassa, Valkojan vedenottamon ympäristössä ja Väinöläntiellä Kirkonkylällä, Tornitiellä ja Toukolantien ja Vanhan Rajamäentien ympäristössä sekä Lehdontien ja Suotien alueilla Rajamäellä. Näillä toimenpiteillä lisätään vedentoimituksen varmuutta ja vähennetään pitkäkestoisten ja alueellisten vedentoimituskatkojen mahdollisuutta. Päävesijohtojen lisäksi saneerausta tehdään Klaukkalassa Kuonomäentiellä ja Kiikkaisten kujalla, Kirkonkylässä Väinöläntiellä ja Lääkärintiellä. Rajamäellä saneerataan vesihuoltoa osana Rajamäen pohjoisen kiertoliittymän (Sörkäntie) rakennushanketta. Lisäksi saneerataan Röykkään sijoittuvan Vaaksintien vesihuoltoa. Osa vesijohtojen pienemmistä peruskorjauskohteista sekä viemärisujutuskohteet nimetään myöhemmin tarkempien kuntotutkimusten perusteella. Viiden vuoden rakentamisohjelmakaudella verkostoja saneerataan keskimäärin 1,1 % verkoston kokonaispituudesta. Vesijohtoverkoston aluemittausjärjestelmä on valtuuston nähden sitova toiminnallinen tavoite. Kaikki aluemittauksen laitekaivot pyritään asentamaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Laitoshankkeet Teilinummen tekopohjavesihankkeen koeimeytykset tulee olla suoritettu mennessä. Koeimeytyksestä saadut tulokset ovat olleet lupaavia ja tekopohjavesilaitoksen vesilupaa haetaan Etelä-Suomen aluehallintovirastosta vuoden 2020 aikana. Tekopohjavesilaitoksen rakentaminen voidaan aloittaa luvan saamisen jälkeen.

3 Nurmijärven Vesi Rajamäen ja Kirkonkylän vesitorneihin tehdään samanlainen vesihuoltotekniikan saneeraus, jollainen tehtiin Klaukkalan vesitorniin joulukuussa Lepsämän vedenottamolla on ollut käynnissä pohjaveden hapetuspilotti ja jos kokeen tulokset ovat hyviä hapetusjärjestelmä rakennnetaan kiinteäksi osaksi vedenottamon prosessia vuoden 2020 aikana. Jätevedenkäsittelyn puolella kauden merkittävin investointi liittyy Kirkonkylän alueen jätevesien puhdistamiseen. Rakentamisohjelmassa on varauduttu joko uuden puhdistamon rakentamiseen tai jätevesien siirtoon puhdistettavaksi Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle tai HSY:n Blominmäen jätevedenpuhdistamolle. Klaukkalan jätevedenpuhdistamon saostuskemikalointilaitteiston uusiminen on aloitettu vuonna 2019 ja hanke jatkuu vuoden 2020 aikana. Oheisten päähankkeiden lisäksi nykyisiä laitoksia pidetään toimintakuntoisina peruskorjausten avulla, varavoimavalmiutta lisätään ja jätevedenpumppaamojen saneerausta jatketaan vähintään kahden pumppaamon vuosivauhdilla kiinnittäen huomiota myös työturvallisuuden parantamiseen. Lisäksi on varauduttu jätevesilämpöpumpun hankintaan Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle.

4 NURMIJÄRVEN VEDEN RAKENTAMISOHJELMA YHTEENVETO KOHDE (YHTEENVETO) Uudet vesijohto- ja viemäriverkostot Tuotantolaitokset Verkoston saneeraus ja pääjohdot rakentaminen yhteensä irtain käyttöomaisuus MUU VESIHUOLTO Suunnittelu, koordinointi, mittaus ja tutkimus Laadunvalvonta Vanhojen alueiden teiden sv-viemärit Vanhojen alueiden kuivatus Viimeistelytyöt Varaus Venttiilien rakentaminen ja saneeraus Vesiasemat Nimeämättömät kohteet Jakamaton yhteensä investoinnit yhteensä

5 NURMIJÄRVEN VEDEN RAKENTAMISOHJELMA UUDET VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTOT Kirkonkylä Heinoja I Heinoja 2 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue Krannilan alue 0 0 Paloaseman eteläpuoli Puontilan alue Toreenintien kauppatontti (johtosiirto) Vanhan sähkölaitoksen ympäristö? Hankevaraus yhteensä Klaukkala Järvimaa Lintumäki työpaikka-alue Vanha Klaukan alue Ylitilantie välillä Klaukkalantie-Kappelikuja Viirinlaakso II Sorvitien alue Luhtajoentie välillä Viirintie-Yli-Kunnarinmutka Luhtajoentie välillä Yli-Kunnarinmutka-Havumäentie Hankevaraus Havumäentie (sis. runko Havumäentien jkpp alle) Luhtajoentie Äijänniityntie Jokimetsä Hankevaraus 0 0 yhteensä Rajamäki Altian alue Kylänpään alue Keskustan kadut Hellaspolun alue Uudenniityntien alue (sis. Metistö) Hankevaraus yhteensä Röykkä Lopentien itäpuolen asuntoalue yhteensä Herunen yhteensä Lepsämä yhteensä Nukari Korkeanummi-Nukarintie yhteensä Uudet vesijohto ja viemäriverkostot yhteensä

6 TUOTANTOLAITOKSET TUOTANTOLAITOKSET VEDENOTTAMOT Savikon ja Valkojan vedenottamoiden kiinteät aggregaatit Nukarin ja Lepsämän vedenottamoiden kiinteät aggregaatit Kuusimäen PKA:n uusiminen Käpylän PKA:n uusiminen Teilinummi, tekopohjavesilaitos imeytyskoe Teilinummi, tekopohjavesilaitos sisältää aggregaatin Vedenottamoiden pienet peruskorjaukset Sääksin ja Vihtilammen padot Lepsämän VO:n hapetusjärjestelmä Hankevaraus VESITORNIT Rajamäen vesitornin tekniikkasaneeraus Kirkonkylän vesitornin tekniikkasaneeraus Klaukkalan vesitorni (uusi) JÄTEVEDENPUHDISTAMOT Kirkonkylä Saneeraus / jätevesien siirto Klaukkala Jätevedenpuhdistamon pienet peruskorjaukset Saostuskemikaloinnin uusiminen Lietteenpoiston tehostaminen Jätevesilämpöpumppu Hankevaraus JÄTEVEDENPUMPPAAMOT Valta-akselin jätevedenpumppaamo Siirtolinjan uudet pumput /työturvallisuuden parantaminen Jätevedenpumppaamoiden saneeraus Töyrypellontien jvp Isosuon jvp Härkäpuron ja Herusten jvp:t Saunatie ja NN Hankevaraus jvp:t KAUKOVALVONTAJÄRJESTELMÄ kaukovalvontajärjestelmän modernisointi laitokset yhteensä

7 VERKOSTOSANEERAUS JA PÄÄJOHDOT UUDET PÄÄJOHDOT Kirkonkylä-Klaukkala päävesijohto Teilinummi-Kirkonkylä päävesijohto Uudet pääjohdot yhteensä VIEMÄRIVERKOSTO Viemärisujutukset ja pienet peruskorjaukset viemäriverkosto yhteensä VERKOSTOSANEERAUSHANKKEET Klaukkala Lepsämäntie - Lepsämän vo, Lepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja (2/3) Lepsämän vo - Nummenpään vo, Lepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja (3/3) Kuonomäentie Kiikkaistentie Kuntotien päävesijohto Kirkonkylä Pratikankuja Punamullantie Väinöläntie Valkojan päävesijohto Väinöläntien päävesijohto Lääkärintie Rajamäki Keskustan kadut Tornitien päävesijohto Vaaksintie (Röykkä) Toukolantie-Vanha Rajamäentie päävesijohto Lehdontie/Suotie Rajamäentien pohjoinen kl. (Sörkäntie-Astrakanintie) Matkuntien päävesijohto Saneerauksen hankevaraus Verkostosaneeraus yhteensä ALUEMITTAUKSEN LAITEKAIVOT VERKOSTOJEN TUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU Verkostojen saneeraukset ja uudet pääjohdot yhteensä

8

9

10

11

12

13

Vesi jk Liite nro 1. Johtokunta Nurmijärven Vesi. Rakentamisohjelma Nurmijärven kunta Nurmijärven Vesi

Vesi jk Liite nro 1. Johtokunta Nurmijärven Vesi. Rakentamisohjelma Nurmijärven kunta Nurmijärven Vesi Vesi jk 13.6.2018 26 Liite nro 1 Johtokunta 13.6.2018 Nurmijärven Vesi Rakentamisohjelma 2019-2023 Nurmijärven kunta Nurmijärven Vesi Nurmijärven Vesi Nurmijärven Veden rakentamisohjelman periaatteet vuosille

Lisätiedot

Johtokunta Nurmijärven Vesi. Investointiohjelma Nurmijärven kunta Nurmijärven Vesi

Johtokunta Nurmijärven Vesi. Investointiohjelma Nurmijärven kunta Nurmijärven Vesi Johtokunta 14.6.2017 29 Liite nro 2 Nurmijärven Vesi Investointiohjelma 2018-2022 Nurmijärven kunta Nurmijärven Vesi Nurmijärven Vesi RAKENTAMISOHJELMAN PERIAATTEET VUOSILLE 2018-2022 Nurmijärven Veden

Lisätiedot

Johtokunta , liite nro 1. Nurmijärven Vesi. Rakentamisohjelma Nurmijärven kunta Nurmijärven Vesi

Johtokunta , liite nro 1. Nurmijärven Vesi. Rakentamisohjelma Nurmijärven kunta Nurmijärven Vesi Johtokunta 24.1.2018 1, liite nro 1 Nurmijärven Vesi Rakentamisohjelma 2018-2022 Nurmijärven kunta Nurmijärven Vesi Nurmijärven Vesi Nurmijärven Veden rakentamisohjelman periaatteet vuosille 2018 2022

Lisätiedot

Johtokunta Päivitetty Nurmijärven Vesi. Investointiohjelma Nurmijärven Vesi

Johtokunta Päivitetty Nurmijärven Vesi. Investointiohjelma Nurmijärven Vesi Johtokunta 16.6.2015 Päivitetty 13.1.2016 Nurmijärven Vesi Investointiohjelma 2016-2020 Nurmijärven kunta Nurmijärven kunta Nurmijärven Vesi Nurmijärven Vesi RAKENTAMISOHJELMAN PERIAATTEET VUOSILLE 2016-2020

Lisätiedot

TEKLA Kunnallistekniikka. Rakentamisohjelma Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala

TEKLA Kunnallistekniikka. Rakentamisohjelma Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Tekla 13.6.2017 57 Liite nro 3 TEKLA 13.6.2017 Kunnallistekniikka Rakentamisohjelma 2018-2022 Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala KUNNALLISTEKNIIKAN JA NURMIJÄRVEN VEDEN RAKENTAMINEN VUOSINA 2018-2021

Lisätiedot

Nurmijärven Vesi-liikelaitos Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019

Nurmijärven Vesi-liikelaitos Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019 Vesijohtok 14.8. 38 Liite nro 1 Nurmijärven Vesi-liikelaitos Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Nurmijärven Vesi Tuloslaskelma (eur) Tot. 1-6 Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2018 1-6 TP 2018 Liikevaihto 4 029

Lisätiedot

TEKLA Kunnallistekniikka. Rakentamisohjelma Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala

TEKLA Kunnallistekniikka. Rakentamisohjelma Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala TEKLA 19.1.2017 Kunnallistekniikka Rakentamisohjelma 2017-2021 Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala KUNNALLISTEKNIIKAN JA NURMIJÄRVEN VEDEN RAKENTAMINEN VUOSINA 2017-2021 SISÄLLYSLUETTELO Kunnallistekniikan

Lisätiedot

TEKLA Kunnallistekniikka. Rakentamisohjelma Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala

TEKLA Kunnallistekniikka. Rakentamisohjelma Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala VESI JK 18.1.2017 TEKLA 19.1.2017 Kunnallistekniikka Rakentamisohjelma 2017-2021 Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala KUNNALLISTEKNIIKAN JA NURMIJÄRVEN VEDEN RAKENTAMINEN VUOSINA 2017-2021 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TEKLA Kunnallistekniikka. Rakentamisohjelma Ympäristötoimiala

TEKLA Kunnallistekniikka. Rakentamisohjelma Ympäristötoimiala TEKLA 9.6.2015 Kunnallistekniikka Rakentamisohjelma 2016-2020 Nurmijärven kunta Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala KUNNALLISTEKNIIKAN JA NURMIJÄRVEN VEDEN RAKENTAMINEN VUOSINA 2016-2020 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TEKLA Kunnallistekniikka. Rakentamisohjelma Ympäristötoimiala

TEKLA Kunnallistekniikka. Rakentamisohjelma Ympäristötoimiala TEKLA 21.1.2016 Kunnallistekniikka Rakentamisohjelma 2016-2020 Nurmijärven kunta Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala KUNNALLISTEKNIIKAN JA NURMIJÄRVEN VEDEN RAKENTAMINEN VUOSINA 2016-2020 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta

Osavuosikatsaus II Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta Osavuosikatsaus II 1.1.-31.8.2017 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta Nurmijärven Vesi Tuloslaskelma Tot. 2017 1-8 Tot.% KS+muut. 2017 TP 2017 Ennuste Tot. 2016 1-8 Liikevaihto 5 056 147 68 % 7

Lisätiedot

Vesijk Nurmijärven Vesi. Osavuosikatsaus II 2016

Vesijk Nurmijärven Vesi. Osavuosikatsaus II 2016 Vesijk 21.9.2016 58 Nurmijärven Vesi Osavuosikatsaus II 2016 Nurmijärven Vesi Tuloslaskelma Tot. 2016 1-8 Tot.% KS+muut. 2016 TP 2016 Ennuste Tot. 2015 1-8 Liikevaihto 4 701 208 65 % 7 256 765 7 256 765

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 23.01.2019 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Nurmijärven Veden rakentamisohjelman hyväksyminen vuodelle 2019 2 Kiinteistöjen hulevesien poistaminen jätevesiviemäristä verkoston

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA Asra 6.9.2016 64 ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2017-2021 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA Asra 6.9.2016 64 ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2017-2021 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä

Lisätiedot

Vesijohtok Nurmijärven Vesi-liikelaitos talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

Vesijohtok Nurmijärven Vesi-liikelaitos talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Vesijohtok 14.12.2016 Nurmijärven Vesi-liikelaitos talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 Tuloslaskelma TP 2015 TA+muutokset 2016 TA 2017 2018 2019 Liikevaihto 6 882 682 7 256 765 7 456 140

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Nrj Vesi jk 6.9.2017 36 Liite nro 2 Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 Nurmijärven Vesi-liikelaitos 0 Tuloslaskelma TP 2016 TA+muutokset 2017 1 TA 2018 2019 2020 Liikevaihto 7 427 111

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 213-217 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset

Lisätiedot

Klaukkalantien alue 9

Klaukkalantien alue 9 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUS. Kuva: havainnekuva Kylänpään alueesta (Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik Oy)

ASEMAKAAVOITUS. Kuva: havainnekuva Kylänpään alueesta (Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik Oy) 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2016-2020 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten.

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2016-2020 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten.

Lisätiedot

Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu

Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 2/12 Asemakaavoitus Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 14.06.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 28 Talousarvion 2018 suunnitteluohje ja laadintaperiaatteet 3 29 Nurmijärven Veden rakentamisohjelma vuosille 2018-2022 4 30 toimintasääntö

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2017

Kaavoituskatsaus 2017 Kaavoituskatsaus 2017 asemakaavoitus 21.3.2017 Näkymäkuva Klaukkala, Järvimaan alue 2/11 Asemakaavaprosessi ja kaavan käsittelyvaiheet Asemakaavoituksen tärkein tehtävä on luoda edellytykset toimivalle,

Lisätiedot

3 Järvikierros (Kirkonkylä Suontaantie Kirkonkylä)

3 Järvikierros (Kirkonkylä Suontaantie Kirkonkylä) 3 Järvikierros (Kirkonkylä Suontaantie Kirkonkylä) Kirkonkylä Hongisoja Taipaleentie Suontaantie Kirkkotie Kirkonkylä 07.15 X X 07.30 X 07.50 + 08.15 X X 08.30 X 08.50 kp 09.05 X X 09.20 X 09.40 12.05

Lisätiedot

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita.

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. 1. JOHDANTO Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. AKR- alueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on n. 60 000 m2 ja AO

Lisätiedot

LIITE 4. Vanha-Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AK-, AKR- ja AO -alueita.

LIITE 4. Vanha-Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AK-, AKR- ja AO -alueita. 1. JOHDANTO Vanha-Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AK-, AKR- ja AO -alueita. AK- ja AKR -alueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on n. 64

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpide ehdotukset.

Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpide ehdotukset. Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpide ehdotukset. Tienpitäjä: E = Uudenmaan ELY-keskus K = Nurmijärven kunta Nro Kohde Tieosoite Toimenpide-ehdotus Kustannusa Kiireelli Tienpit Nopeusrajoitus

Lisätiedot

Nurmijärven JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT

Nurmijärven JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT Nurmijärven JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT 5.6. 9.8.2017 Liikennöintikauden vaihtumisessa on vaihtelua liikennöitsijöittäin. Tarkista aikataulut tarvittaessa liikennöitsijältä tai Matkahuollosta. Koosteen

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Pistemäiset vaaranpaikat.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Pistemäiset vaaranpaikat. Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Pistemäiset vaaranpaikat. Numero ja Palautteiden Kohde Ongelman kuvaus väri kartalla lukumäärä 101 20 tai yli Klaukkalantien, Kirkkotien, Ylitilantien ja Alitilantien

Lisätiedot

Nurmijärven JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT

Nurmijärven JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT Nurmijärven JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT 1.1. 2.6.2019 Liikennöintikauden vaihtumisessa on vaihtelua liikennöitsijöittäin. Tarkista aikataulut tarvittaessa liikennöitsijältä tai Matkahuollosta. Koosteen

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT

JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT Nurmijärven JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT 6.6.2016 9.8.2016 Liikennöintikauden vaihtumisessa on vaihtelua liikennöitsijöittäin. Tarkista aikataulut tarvittaessa liikennöitsijältä tai Matkahuollosta.

Lisätiedot

Nurmijärven JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT

Nurmijärven JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT Nurmijärven JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT 9.8. 31.12.2018 Liikennöintikauden vaihtumisessa on vaihtelua liikennöitsijöittäin. Tarkista aikataulut tarvittaessa liikennöitsijältä tai Matkahuollosta. Koosteen

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2011-2015

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2011-2015 ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2011-2015 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset

Lisätiedot

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015 Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta

Lisätiedot

Vesijk Liite nro 1. Tilinpäätös vuodelta Nurmijärven Vesi liikelaitos

Vesijk Liite nro 1. Tilinpäätös vuodelta Nurmijärven Vesi liikelaitos Vesijk 27.2.2018 6 Liite nro 1 Tilinpäätös vuodelta 2017 Nurmijärven Vesi liikelaitos 1 5.1 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 5.1.1 Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2018

Kaavoituskatsaus 2018 Ota talteen! Kuva: Krista Jännäri Kaavoituskatsaus 2018 Vuonna 2018 vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavat Kaavojen laatiminen on kunnan tehtävä Kaavoitus perustuu maankäyttöja rakennuslakiin

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018

Keskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018 KÄYTTÖTALOUS Valtuuston nähden sitovat toimielinten määrärahat Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 139 860 0 139 860 Toimintakulut -103 719 0-103 719 Toimintakate 36 141 0 36 141 Toimintakulut -2 604

Lisätiedot

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston saneerausohjelman toteuttaminen Verkoston toimintavarmuuden lisääminen, sammutusvesi, talousveden

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpide ehdotukset.

Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpide ehdotukset. Tienpitäjä: E = Uudenmaan ELY-keskus K = Nurmijärven kunta Nro Kohde Tieosoite Toimenpide-ehdotus Kustannus arvio Kiireelli syysluokka Tienpitäjä Nopeusrajoitus KVL Vähenemä hvjo, yhteensä KIRKONKYLÄN

Lisätiedot

Nurmijärven JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT

Nurmijärven JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT 10.8.2016 3.6.2017 Liikennöintikauden vaihtumisessa on vaihtelua liikennöitsijöittäin. Tarkista aikataulut tarvittaessa liikennöitsijältä tai Matkahuollosta. Koosteen on tuottanut:

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Nurmijärven JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT

Nurmijärven JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT 10.8.2016 3.6.2017 Liikennöintikauden vaihtumisessa on vaihtelua liikennöitsijöittäin. Tarkista aikataulut tarvittaessa liikennöitsijältä tai Matkahuollosta. Koosteen on tuottanut:

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy n kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Elinvoimalautakunta

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Elinvoimalautakunta MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA - Elinvoimalautakunta 6.9. SISÄLTÖ. Maankäytön toteutusohjelman tehtävä ja tavoitteet. Nurmijärven asuntopoliittiset tavoitteet. Tonttituotannon eri vaiheiden yhteensovittaminen.

Lisätiedot

Liikelaitos Salon Vesi, Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi 1321/ /2017

Liikelaitos Salon Vesi, Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi 1321/ /2017 Liikelaitos Salon Vesi, Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi 1321/02.02.00.01/2017 Liikelaitos Salon Veden toimintastrategia 2018-2021 Liikelaitos Salon Vesi toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista puhdasta

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kameravalvonnan rekisteri. Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) puhelin ,

Nurmijärven kunnan kameravalvonnan rekisteri. Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) puhelin , TIETOSUOJASELOSTE EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 Tietosuojalaki 1.1.2019 Muokkaamispäivä 3.12.2018 Sisällys 1. Rekisterin nimi 2. Rekisterinpitäjä 3. Rekisterin vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä

Lisätiedot

Nurmijärven JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT

Nurmijärven JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT Nurmijärven JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT 10.8.2017 2.6.2018 Liikennöintikauden vaihtumisessa on vaihtelua liikennöitsijöittäin. Tarkista aikataulut tarvittaessa liikennöitsijältä tai Matkahuollosta. Koosteen

Lisätiedot

Nurmijärven JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT

Nurmijärven JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT Nurmijärven JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT 8.8. 31.12.2019 Liikennöintikauden vaihtumisessa on vaihtelua liikennöitsijöittäin. Tarkista aikataulut tarvittaessa liikennöitsijältä tai Matkahuollosta. Koosteen

Lisätiedot

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO Vesijohto- ja viemäriverkosto - Lamala-Venesilta vesijohto- ja 1.1 - alue sijaitsee ranta-alueella - vesijohtoverkoston rakentaminen - veden laadun paraneminen 200 000 2005-2010 kunnan viemäriverkosto

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Kisakuja, Klaukkala Järvimaa, Klaukkala MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 9- OHJEELLINEN SISÄLTÖ. Maankäytön toteutusohjelman tehtävä ja tavoitteet. Nurmijärven asuntopoliittiset tavoitteet. Tonttituotannon eri

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 Vesijk 28.2.2017 5 Liite nro 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 Nurmijärven Vesi -liikelaitos 1 5.1. Nurmijärven Vesi liikelaitoksen tilinpäätös 5.1.1. Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Kustannuspaikka INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE Kohde

NAKKILAN KUNTA. Kustannuspaikka INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE Kohde 1 NAKKILAN KUNTA INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2019-2022 Maa-alueiden ostot 921001 8220 100 100 100 100 Merkitty vihreällä: Kuntayhtymäosuudet 925002 8210 100 100 100 100 MÄÄRÄRAHA MUUTTUNUT Osakkeet 925001

Lisätiedot

JOHTOKUNNAN PEREHDYTTÄMINEN JÄRVENPÄÄN VESI 2017

JOHTOKUNNAN PEREHDYTTÄMINEN JÄRVENPÄÄN VESI 2017 JOHTOKUNNAN PEREHDYTTÄMINEN JÄRVENPÄÄN VESI 2017 MUISTITIKUN KANSIOSISÄLTÖ TIETOPAKETTI JÄRVENPÄÄN VEDESTÄ JA SEN TOIMINNASTA YLEISTÄ Järvenpään kaupungin vesiliikelaitoksen käyttämä nimi on Järvenpään

Lisätiedot

OTA TALTEEN NURMIJÄRVI

OTA TALTEEN NURMIJÄRVI OTA TALTEEN Kaavoituskatsaus 2019 NURMIJÄRVI 2 2019 11 Vuonna 2019 vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavat Kaavojen laatiminen on kunnan tehtävä Vireillä olevat ja vireille tulevat osayleiskaavat

Lisätiedot

Nurmijärven väestölaskelma HUOMIOITA

Nurmijärven väestölaskelma HUOMIOITA Nurmijärven väestölaskelma 2019-2040 HUOMIOITA - Vuoden 2018 reipas väestökasvu on korjannut väestölaskelmaa ylöspäin - Asuntotuotannon laadun muutos ja tämän vaikutus väestökehitykseen o 2003 omakotitalovaltaisuus:

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 24.01.2018 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Nurmijärven Veden rakentamisohjelman hyväksyminen vuodelle 2018 2 Altia Oyj:n vesihuolto-omaisuuden

Lisätiedot

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6 VUOSINA 2008-2015 TOTEUTETTAVAT KEHITTÄMISHANKKEET Vuorijärven vedenottamon 1.1 - vedenlaatuongelmat - vedenkäsittelylaitoksen - hyvälaatuinen talousvesi - 400 000 2008-2009 vesilaitos mangaanin- ja raudanpoisto-

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA VANHA-KLAUKAN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

NURMIJÄRVEN KUNTA VANHA-KLAUKAN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 11.10.2017 Viite 82143781 NURMIJÄRVEN KUNTA VANHA-KLAUKAN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA NURMIJÄRVEN KUNTA VANHA KLAUKAN

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2016 2017 2018 2016-2018 numero arvio, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0

YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2016 2017 2018 2016-2018 numero arvio, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0 INVESTOINTIOHJELMA 2016-2017 - 2018 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET (kuntatekn.pääll.) 6301 KADUT 142 000 1. Väyryläntien, Aimontien rakentaminen, n. 150 m 8376 244 000 0 208 000 36 000 244 000 -

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2018 1 Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 13.06.2018 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 26 Nurmijärven Veden rakentamisohjelma vuosille 2019-2023 3 27 Talousarvion 2019 suunnitteluohje

Lisätiedot

TA-Muutos Muut osakkeet ja osuudet (tili 1210) Investointimenot , ,94 Investoinnit netto 0 0 0, , ,94

TA-Muutos Muut osakkeet ja osuudet (tili 1210) Investointimenot , ,94 Investoinnit netto 0 0 0, , ,94 TP Poikkeama 009050 Kiint.Oy Honkauran pääomitus (tili 1010) Investointimenot -100 000-100 000,00 100 000,00 Investoinnit netto -100 000 0-100 000,00 0,00 100 000,00 00091100 Aineettomat hyödykkeet Investointimenot

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy KÖYLIÖN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/6)

AIRIX Ympäristö Oy KÖYLIÖN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Vastuutaho Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston ikääntyminen Seurataan vesijohtoverkoston

Lisätiedot

VOIMASSA

VOIMASSA AIKATAULUT VOIMASSA 3.6. - 7.8.2019 Sisällysluettelo Matkan hinta ja maksaminen... 4 Lipputuotteet... 5 Palveluliikennereitit 2 Kirkonkylä...6 3 Järvikierros... 7 5 Karhunkorpi-Nukari-Suomies...8 10 Klaukkala...9

Lisätiedot

KEHITTÄMISTOIMENPITEET

KEHITTÄMISTOIMENPITEET AIRIX Ympäristö Oy Eurajoen kunta Liite 1 (s.1/8) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Kustannusarviot eivät ole sitovia, vaan tietyillä suunnittelussa käytetyillä yksikköhinnoilla laskettuja ja suuntaa antavia. Suunnitelmat

Lisätiedot

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11. Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan,

Lisätiedot

Investointiohjelman hankekortit vuosille

Investointiohjelman hankekortit vuosille 1 Investointiohjelman hankekortit vuosille 2020-2024 Terveyspalvelut (kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C 4.510.000, aloitus: 2021 käyttötalousvaikutus: +12.000 /v Hankkeen

Lisätiedot

Nurmijärven Veden toimia jätevesiohitusten vähentämiseksi

Nurmijärven Veden toimia jätevesiohitusten vähentämiseksi Nurmijärven Veden toimia jätevesiohitusten vähentämiseksi Vesilaitoksen johtaja Johanna Sahlstedt 26.4.2016 1 Kahdentyyppisiä ohituksia Kuivan ajan ohitukset Sähkökatkot, laiterikot, viemäritukokset, viemäririkot

Lisätiedot

INVESTOINNIT Talousarvio Toteutunut Tot% Muuta. +muutokset 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET

INVESTOINNIT Talousarvio Toteutunut Tot% Muuta. +muutokset 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET INVESTOINNIT Talousarvio Toteutunut Tot% Muuta 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema +muutokset 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON

Lisätiedot

KIVENKYYDIN AIKATAULUKIRJA VOIMASSA ALKAEN

KIVENKYYDIN AIKATAULUKIRJA VOIMASSA ALKAEN KIVENKYYDIN AIKATAULUKIRJA VOIMASSA 4.6.2018 ALKAEN Sisällysluettelo Matkan hinta ja maksaminen... 4 Lipputuotteet... 5 Palveluliikennereitit 2 Kirkonkylä...6 3 Järvikierros... 7 5 Karhunkorpi-Nukari-Suomies...8

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 7/ (11) Paikka Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo, Lehtoniementie 480

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 7/ (11) Paikka Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo, Lehtoniementie 480 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 7/2017 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-18:10 Paikka Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo, Lehtoniementie 480 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Vesihuolto. Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö valmistui Tavoitevuosi 2040 Lähtökohtana mm. vesienhoitolaki Tavoitteet

Vesihuolto. Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö valmistui Tavoitevuosi 2040 Lähtökohtana mm. vesienhoitolaki Tavoitteet Vesihuolto Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö valmistui Tavoitevuosi 2040 Lähtökohtana mm. vesienhoitolaki Tavoitteet Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma jatkossa huomioitavaa

Lisätiedot

PAPPILANMÄEN JA MYLLYMÄEN ALUEIDEN VERKOSTOSANEERAUS 2-alue. Tiedotustilaisuus Informationstillfälle

PAPPILANMÄEN JA MYLLYMÄEN ALUEIDEN VERKOSTOSANEERAUS 2-alue. Tiedotustilaisuus Informationstillfälle PAPPILANMÄEN JA MYLLYMÄEN ALUEIDEN VERKOSTOSANEERAUS 2-alue Tiedotustilaisuus Informationstillfälle 25.10.2018 Porvoon vesi Toimitusjohtaja Elina Antila Projektipäällikkö Riitta Silander-Lönnström Suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen

Lisätiedot

toimintakertomus NURMIJÄRVEN VESI

toimintakertomus NURMIJÄRVEN VESI toimintakertomus NURMIJÄRVEN VESI 2013 toimintakertomus 2013 NURMIJÄRVEN VESI Vakaasti kohti tulevaisuutta Vuosi 2013 oli Nurmijärven Vedellä muutoksen vuosi. Vesilaitoksen pitkäaikainen johtaja Ilkka

Lisätiedot

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät Kemi 16.11.2016 Arto Seppälä Aiheita Lapin vesihuollon tila Vesihuollon rahoitus Ajankohtaista vesihuoltolain siirtymäsäännöksissä Maakuntauudistus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 15 Vantaanjoen jätevedenpuhdistamoiden toiminta vuonna 2015 HEL 2016-009468 T 11 00 02 Päätösehdotus Tiivistelmä Riihimäen puhdistamo päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Maantievalaistusten rakentamiskohteet lähivuosille

Maantievalaistusten rakentamiskohteet lähivuosille Maantievalaistusten rakentamiskohteet lähivuosille 2017 2026 Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Kunnallistekniikan suunnittelu Maantievalaistuksen rakentamisen priorisointi lähivuosille Tässä raportissa

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta Siilinjärven kunta Tekninen lautakunta Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 30.4.2016 Tekniset palvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio mahdollisista

Lisätiedot

VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta

VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta Vesihuolto-osuuskuntien verkostojen saneeraustarve Toivo Lapinlampi Suomen ympäristökeskus 23.1.2017 1 Vesihuolto-osuuskuntien valinta - Vuonna 2014

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskuntien verkostojen saneeraustarve. VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta

Vesihuolto-osuuskuntien verkostojen saneeraustarve. VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta Vesihuolto-osuuskuntien verkostojen saneeraustarve VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta Vesihuoltopäivät Jyväskylä 11.5.217 Toivo Lapinlampi Suunnitteluinsinööri Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Tekla 23.5. 44 Liite nro 1 Osavuosikatsaus 1.1.-30.4. Tekninen lautakunta 1 Ympäristötoimiala Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 9 658 866 34 % 28 228 024 28 532 350

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013 Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan Vesihuollon kehittämissuunnitelman II-vaihe Ensisijaiset toimenpiteet

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00

Lisätiedot

Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus

Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesti kaupungin vesihuollosta, joka sisältää vedentuotannon ja johtamisen talousvetenä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

Viikoilla työmaalla tehdään työvaiheita, joihin ei liity ennalta tiedossa olevaa kohonnutta vedenlaatuhäiriöiden mahdollisuutta.

Viikoilla työmaalla tehdään työvaiheita, joihin ei liity ennalta tiedossa olevaa kohonnutta vedenlaatuhäiriöiden mahdollisuutta. 23.10.2017 VIIKOT 43-48 (23.10.-3.12.2017): Päävesijohto Itkonniemi Kelloniemi saneeraustyöt jatkuvat viikkojen 43-48 aikana työvaiheilla, joihin ei liityy ennalta tiedossa olevaa kohonnutta vedenlaatuhäiriöiden

Lisätiedot