Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä oli Jäsenmäärät ennen yhdistymisiä:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2009 oli 138330. Jäsenmäärät ennen yhdistymisiä:"

Transkriptio

1 1/51 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTAAN EDELLISEN LIITTOKOKOUKSEN JÄLKEISELTÄ AJALTA SEKÄ HALLITUKSEN VASTAUKSET LIITTOKOKOUKSEN 2009 HYVÄKSYMIIN PONSIIN (loppuvuoden 2009 kertomus sisältyy toimintakertomukseen vuodelta 2009) 1. HALLINTO 1.1 Jäsenyhteisöt Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä oli Jäsenmäärät ennen yhdistymisiä: Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta (KY) 3218 Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) Joensuun yliopiston ylioppilaskunta (JoYY) 6665 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) Kuopion yliopiston ylioppilaskunta (KYY) 4721 Kuvataideakatemian oppilaskunta (KUVYO) 229 Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY) 4118 Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (LTKY) 4470 Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) Sibelius-Akatemian ylioppilaskunta (SAY) 1211 Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunta (SKY) Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) 1977 Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunta (TOKYO) 1750 Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (TTYY) 8703 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (Tamy) Teatterikorkeakoulun ylioppilaskunta (TEYO) 335 Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta (TKY) Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta (TuKY) 2153 Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (VYY) 3850 Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) 4767 Liittokokouksessa 2009 ilmoittivat jatkavansa SYL:n jäseninä Turun yliopiston ylioppilaskunta ja Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Turun yliopiston ylioppilaskuntana sekä Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta, Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunta ja Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta Aalto-yliopiston ylioppilaskuntana. Vuoden alussa Kuopion yliopiston ylioppilaskunnan ja Joensuun yliopiston ylioppilaskunnan perustama Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta vastasi liittokokouksen tekemään jäsenyyspäätökseen, ilmoittamalla olevansa SYL:n jäsen. 1.2 Hallitus Vuoden 2009 liittokokouksessa valittiin liiton puheenjohtajaksi Matti Parpala (KY) ja muiksi hallituksen jäseniksi Ville Impiö (OYY), Hannu Jaakkola (KYY), Laura Keski-Hakuni (HYY), Juha Töyrylä (HYY), Anni Vesa (LYY) ja Jukka Vornanen (TYY).

2 2/ Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi liiton varapuheenjohtajaksi Laura Keski-Hakunin sekä sopi seuraavasta työnjaosta: Matti Parpala: puheenjohtaja Laura Keski-Hakuni: varapuheenjohtaja, kehitysyhteistyö Ville Impiö: sosiaalipolitiikka, opiskelijan toimeentulo Hannu Jaakkola: työelämäasiat Juha Töyrylä: kansainvälinen koulutuspolitiikka, kaksikielisyys Anni Vesa: opiskelukyky ja opiskelijan hyvinvointi Vornanen: kansallinen koulutuspolitiikka, ympäristö Hallitus jakoi kummiudet seuraavasti: Impiö: OYY, LTKY Jaakkola: ISYY, VYY Keski-Hakuni: HYY, Tamy Töyrylä: TTYY, AYY Vesa: LYY, JYY, SKY, SAY Vornanen: TYY, ÅAS, SHS, KUVYO, TEYO Hallitus kokoontui lukukausien aikana keskimäärin joka toinen viikko. Hallituksen kokousten lisäksi pidettiin viikoittain aamukouluja, joissa käsiteltiin koko toimiston voimin esityslistalla olevat asiat ja tarpeen mukaan muita ajankohtaisia asioita. Hallitus on pitänyt mennessä 26 kokousta. 1.3 Sihteerit ja muu henkilökunta Pääsihteeri: Tuomas Viskari Koulutuspoliittiset sihteerit: Juhana Harju ja Juuso Leivonen (28.2. asti), Jarmo Kallunki (1.3. alkaen) Sosiaalipoliittiset sihteerit: Johanna Nuorteva (äitiysvapaalla 2.9. alkaen) sijaisena Antti-Jukka Huovila ja Lauri Pakkanen (21.6. asti, alkuvuoden opintovapaalla) sijaisena Timo Lehtinen ja alkaen vakinaisena Kansainvälisten asioiden sihteeri: Elena Gorschkow-Salonranta asti Tiedottaja: Markku Seppänen Kehitysyhteistyökoordinaattori: Anni Vihriälä Projektisihteeri (Kehitysyhteistyöjuttupankki): Kirsi Koivuporras Suunnittelija (KYKY-projekti): Johanna Kujala Toimistonhoitaja: Seija Pyökeri Häirintäyhdyshenkilöt: Juhana Harju ja Elena Gorschkow-Salonranta 1.4 Tilintarkastajat Liittokokous valitsi tilintarkastajiksi seuraavat henkilöt: Pekka Räisänen (KHT), varamies Mikael Holmström (KHT) Kasperi Launis, varamies KTM Jukka Havia Valvontatilintarkastajana toimii Pekka Räisänen.

3 3/ Työryhmät ja neuvottelukunnat Taloustoimikunta Matti Parpala (puheenjohtaja), Pauli Kivipensas, Mikko Leskelä, Hanna-Mari Manninen, Katja Sauvola ja Tuomas Viskari (sihteeri) Kehitysyhteistyön neuvottelukunta KENKKU lukuvuosi Elina Silkelä (HYY), Terhi Paikkala (HYY), Ilkka Tiensuu (Tamy), Saara Simonen (Tamy), Anni Wallenius (JYY), Johanna Harjunpää (JYY), Laura Mäkelä (TYY) ja Johanna Ursin (TKY) sekä jatkavat jäsenet: Saila Tykkyläinen (TYY), Annica Moore (JYY), Satu Nieminen (Tamy), Minttu Naarminen (TYY), Lauri Lakeasuo (LYY), Tanja Pirhonen (HYY) ja Niina Niemi (KY). Puheenjohtajana toimi Laura Keski-Hakuni (v. 2010) ja sihteerinä Anni Vihriälä. lukuvuosi Laura Ronkainen (TYY), Anni Mäkelä (Tamy), Minna Ala-Orvola (Tamy), Ilona Kalliola (HYY), Pauliina Paananen (HYY), Minna Syrjä (JYY), Raita Huhta (LYY), Annukka Pesonen (LYY) ja Laura Pitkänen (ISYY) sekä jatkavat jäsenet Saila Tykkyläinen (TYY), Laura Mäkelä (TYY), Satu Nieminen (Tamy), Ilkka Tiensuu (Tamy) ja Terhi Paikkala (HYY) SYL:n yleinen toiminta, keskeisimmät tavoitteet ja järjestöllinen kehittäminen 2.1. Yleistä Vuotta 2010 ovat hallinneet hyvin ennalta arvatut teemat: vuoden 2011 eduskuntavaaleihin valmistautuminen, opintotuen kehittämisen johtoryhmän toiminta ja opintotukivaikuttaminen, työurien pidentämiseen ja maksuttomaan koulutukseen liittyvä vaikuttaminen ja keskustelu. Lisäksi järjestöllisistä projekteista viestinnän kehittäminen niin verkossa kuin yleisestikin on näkynyt toiminnassa vuoden aikana. Yhteydenpito ylioppilaskuntien ja SYL:n välillä on ollut ainakin SYL:n näkökulmasta luontevaa ja saatu palaute pääosin positiivista. Kummitoimintaa on pidetty aktiivisesti yllä ja kaikesta toiminnasta on pyritty viestimään mahdollisimman avoimesti. Työtä on ollut tavalliseen tapaan paljon, eikä kaikissa tavoitteissa olla onnistuttu, mutta yleinen meininki niin toimistolla kuin kentälläkin on ollut vastoinkäymisistä huolimatta positiivinen. Poliittisten tavoitteiden osalta parannettavaa tulee jäämään ensi vuodelle vielä merkittävässä määrin, sillä opintotuen osalta kehittämistyöryhmän esitykset jyrättiin budjettiriihessä. Järjestöllistä kehittämistä on tehty paljon ns. päivittäisen toiminnan tasolla, osittain myös viimevuotista järjestöllisen kehittämisen raporttia hyödyntäen. Loppuvuoden aikana tarkoitus on kirjata aiempaa tarkemmin ylös hyviä käytäntöjä seuraavien toimijoiden avuksi SYL:n poliittisten tavoitteiden edistyminen SYL on pystynyt edistämään sille asetettuja poliittisia tavoitteita muun muassa seuraavilla tavoilla: - Opintotuen kehittämisryhmän esitys: saatiin aikaan hyväksyttävä kokonaisratkaisu ja torjuttiin negatiivisimmat esitykset. Paketin toteuttaminenhan tunnetusti jäi hallituksen budjettikäsittelyn jälkeen puolitiehen, joten asiaan palataan hallitusohjelmavaikuttamisen yhteydessä. - Budjetin osana ateriatukeen saatiin 10 sentin korotus (1,6 milj. euroa), YTHS:n vuokra-avustus täysimääräisenä (0,7 milj. euroa), korkoavustuksen tulorajat nousevat (0,8 milj. euroa) ja tulevaisuudessa harjoittelusta saatava palkka on osa opintotuen normaalia tulonvalvontaa. (jatkossa 3,5 milj. euroa)

4 4/ Puolueet ovat antaneet lupaukset maksuttoman koulutuksen puolustamisesta - Työurien alkupää -keskustelussa huomiota on kiinnitetty paljon erityisesti välivuosien vaikutuksiin, ja esimerkiksi opintotuen ja pääsykoejärjestelmän merkityksestä ja parantamismahdollisuuksista on käyty paljon keskustelua ja aloitettu toimenpiteitä - Työurakeskustelussa on viime aikoina käytetty yleisempiäkin puheenvuoroja myös sukupolvinäkökulmasta, mm. pääministeri otti kantaa sukupolvivaikutusten arvioinnin lisäämisestä - Soveltumattomuuteen ratkaisuja -lainsäädäntöhanke (nk. SORA-paketti) on lieventynyt merkittävästi alkuperäisistä kaavailuista, joskin erityisesti opiskelijan oikeusturvan näkökulmasta siinä on edelleen parannettavaa - Korkeakoulujen sisäänottojärjestelmän uudistus pitkälti oikeissa lähtökohdissa (kesken) - Yliopistojen palautejärjestelmähanke (nk. YOPALA) myötätuulessa - Kansainvälistymisjakson tuominen korkeakoulututkintoihin näkyy useiden tahojen tavoitteissa - YTHS:n amk-laajennuksen pilotointi myötätuulessa - Opiskelukyky -käsite on saanut enemmän tunnettuutta ja jalansijaa; onnistuttiin saamaan hankkeelle jatko ESR-rahoitettuna (0,5 milj. euroa) - EU/ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksukokeilulle saatiin hyvät arviointikriteerit 2.3. OSS-toiminta OSS-toimistolla yhteistyö on toiminut pääosin hyvin. Yhteistyötä tavallisessa edunvalvontatoiminnassa tehdään erityisesti SAMOK:n kanssa aktiivisesti ja samojen vastuualueiden toimijat tapaavat toisiaan säännöllisesti. Muutamissa työryhmissä SYL:lla ja SAMOK:lla on yhteinen edustaja, ja tältäkin osin aktiivinen koordinaatio on tarpeen. Kuluneena vuonna SAMOK:n kanssa on tehty myös muutamia yhteiskannanottoja, ja samoin kevään mielenosoitus oli yhteinen. Edelleen kehitettävää on mm. aikataulujen ja toimintatapojen yhteensovittamisessa. OLL:n osalta yhteistyö on siinä mielessä haasteellisempaa, että toiveet yhteistoiminnan muodoista eivät aina kohtaa, sillä liikunta on varsin pieni osuus SYL:n toiminnan kokonaislaajuudesta. Vuoden aikana on edelleen edistetty tieto- ja taloushallinnon integraatiota OSS-järjestöjen kesken. Taloushallinto on siirretty kokonaisuudessaan OSS:n hoidettavaksi vuoden 2010 tilinpäätöksien jälkeen. OSS-yhteistoiminnassa kuluneena vuonna on lisäksi kartoitettu mahdollisuuksia järjestää käännös- ja muita viestintäpalveluita osaksi yhteistyössä, ja jatkettu taloushallinnon integraation syventämistä. Ensi vuonna tapahtuva henkilöstömuutos SYL:n hallinnossa siirtää näillä näkymin OSS:n toimitusjohtajan tehtävät SYL:n tulevan hallintopäällikön tai vastaavan toimen sisään Sidosryhmäyhteistyö SYL on tavannut laajasti eri yhteiskunnan toimijoita. Tapaamiset ovat luonnollisesti keskittyneet enimmäkseen poliittisiin puolueisiin ja virkamieskuntaan, mutta myös muita erilaisia sidosryhmiä on tavattu aktiivisesti. Keskeisiä sidosryhmiä ja tavattavia olivat ylioppilaskunnat, SAMOK, OLL, ministerit, poliittiset valtiosihteerit, erityisavustajat, neuvonantajat, ministeriryhmien sihteerit, poliittiset opiskelija- ja nuorisojärjestöt, kansliapäälliköt, virkamiehet (OKM, VM, STM, TEM), eduskuntaryhmien puheenjohtajisto, yksittäiset kansanedustajat, kansanedustajien avustajat, puolueiden ja erilaisten työryhmien puheenjohtajisto, puoluelehdet, Kuntaliitto, työmarkkinakeskusjärjestöt, UNIFI. Samoin alumnikuntaan ja SYL-konserniin (Lyyra, YTHS, yms.) on pidetty aktiivisesti yhteyttä. Uutena yhteistyökumppanina on toiminut TTL, jonka kanssa järjestettiin marraskuun alussa työseminaari liittyen nuorten työkyvyttömyyden ehkäisemiseen. SYL kävi luomassa ja syventämässä suhteita myös Brysselissä, tavaten suurimman osan Suomen mepeistä ja osan myös avustajakunnasta. Totesimme puolin ja toisin, että yhteyttä kannattaa pitää säännöllisin väliajoin.

5 5/ SYL ei tänä vuonna järjestänyt itse paneelia SuomiAreenassa, mutta puheenjohtaja oli vetämässä STTK:n paneelia liittyen sukupolvien väliseen tulonjakoon. Mukana SuomiAreenassa oli muutamia hallituksen puheenjohtajia ja aktiiveja eri ylioppilaskunnista ja SYL:sta, ja y-liiketoimijoiden näkymisestä tapahtumassa saatiin paljon positiivista palautetta. Vuoden alussa kartoitettiin mahdollisuutta ottaa SYL:n käyttöön jonkinlainen nykyistä tehokkaampi kontaktinhallintajärjestelmä. Selvitystä asiasta ei kuitenkaan saatu vietyä täysipainoisesti loppuun asti, ja pidemmälle kevättä mentäessä projektin jatkamista ei nähty järkeväksi. Vuoden alusta olisi jälleen mahdollista kartoittaa, olisiko SYL:n tarpeisiin löydettävissä jonkinlainen järjestelmä, joka voisi tukea tiedonsiirtoa ja tapaamisten hallintaa SYL mediassa SYL vastaa varsin usein toimittajien kyselyihin, kun uutisissa on korkeakouluopiskelijoita koskettavia teemoja. Tämä vuosi ei siinä tehnyt poikkeusta edellisistä. Yleisesti ottaen voi todeta, että mm. YLE uutisoi erittäin aktiivisesti opiskelijoihin liittyviä kysymyksiä, sen sijaan esimerkiksi MTV3 ja Nelonen eivät ole niin aktiivisia. Painetuista medioista suhteessa näkyvyyteen Helsingin Sanomat on perustoiminnassa hankala saavutettava, vaikka sinnekin on hyvät mahdollisuudet saada läpi hyvin suunnitellut ulostulot. SYL:n toimijoita lähestyttäessä suhtautuminen on pääosin varsin positiivista. Valtaosa SYL:a koskevista mediaosumista on ollut lyhyitä tai lyhyehköjä uutisjuttuja. Toimintasektoreistamme eniten esillä on ollut koulutuspolitiikka ja toiseksi eniten sosiaalipolitiikka. Aiempiin vuosiin verrattuna SYL:n toimistolaiset ovat näkyneet poikkeuksellisin tiiviisti televisiossa, kun peräti kaksi sylliläistä on kuulunut YLE:n Aamu-TV:n vakiokastiin; kv-sihteeri Gorschkow- Salonranta Jälkipörssissä ja Parpala Jälkiviisaissa kesästä asti Hallitusohjelmavaikuttaminen Vuoden 2009 liittokokous päätti SYL:n toimintasuunnitelman pääprojektiksi vuodelle 2010 eduskuntavaalitavoitteiden määrittelyn ja vaikuttamisen puolueiden sekä muiden sidosryhmien tavoitteisiin. Vuoden 2010 aikana tehdään merkittävä määrä valmistelevaa työtä vaaleihin ja mahdollisiin hallitusohjelmaneuvotteluihin valmistauduttaessa. Hallitusohjelma on viime hallituskausien aikana ollut erittäin merkittävä koko hallituskauden toimintaa ohjaava dokumentti, ja siksikin siihen vaikuttaminen on oleellista. Liittokokous linjasi tavoitteiksi, että maksuton koulutus on turvattava, opintotuki saatava riittäväksi, ja että työurien pidentäminen ei saa heikentää opiskelijahyvinvointia. Helmikuun alussa järjestetyssä SYL:n avausseminaarissa kerättiin teemoja ja ideoita hallitusohjelmatavoitteiksi. Seminaariin osallistujat jaettiin linjapaperin pääotsakkeiden mukaisiin työryhmiin, joiden vetäjinä toimi SYL:n hallituksen jäseniä ja sihteeristöä. Ideat kerättiin ylös ja niiden pohjalta SYL:n hallitus linjasi viisi kärkitavoitetta kevään vaikuttamistyöhön. Tavoitteita olivat: - Suomi ottaa laadukkaan ja maksuttoman koulutuksen vetonaulaksi yhteiskunnan houkuttelevuuden lisäämiseksi ja EU/ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden maksut poistetaan. Panostetaan yhteiskuntaan ja henkiseen ympäristöön niin, että koulutuksen saaneet kokevat Suomeen jäämisen mahdollisimman houkuttelevana. - Korkeakoulutuksen ja yhteiskunnan kansainvälistyminen jatkuu voimakkaasti. Kaikille korkeakouluopiskelijoille pitää saada kansainvälistymisjakso joko ulkomailla tai Suomessa. Maahanmuuttajien kotoutumiseen panostetaan entistä voimakkaammin. - Toisen asteen ja korkeakoulutuksen välivuodet vähintään puolitetaan, ja että opiskeluaikoja lyhennetään korkeakoulutuksen joustoja ja laatua parantamalla. Jokainen opiskelija kokee

6 6/ kuuluvansa yliopistoyhteisöön, jokainen huomioidaan yksilönä ja jokainen saa tukea opintojen etenemiseen. - Opiskelijoiden toimeentuloasioissa tehdään päätökset opintotukiryhmän joulukuussa esittämän raportin mukaisesti. - Vanhemmuuden kustannukset jaetaan tasan työnantajien kesken ja perhevapaamalli uudistetaan ns malliin. Kevään vaikuttamistyön tavoitteena oli saada läpi SYL:n kantoja puoluekokouksissa käsiteltäviin poliittisiin ohjelmiin. Tapasimme kierroksella merkittävän määrän keskeisiä vaikuttajia ja yhteistyötahoja. Vastuu tapaamisista oli jaettu pitkälti vastuupuolueiden mukaan. Kohderyhmänä oli vaaliohjelmien kannalta keskeisten henkilöiden tapaaminen. Saimme tavoitteista pääosin hyvää palautetta ja vaikuttamistyö vaaliohjelmien sisältöön ja puoluekokouksissa käytävään keskusteluun onnistui hyvin. Keskeisiä sidosryhmiä ja tavattavia olivat ylioppilaskunnat, SAMOK, OLL, ministerit, poliittiset valtiosihteerit, erityisavustajat, neuvonantajat, ministeriryhmien sihteerit, poliittiset opiskelija- ja nuorisojärjestöt, kansliapäälliköt, virkamiehet (OKM, VM, STM, TEM), eduskuntaryhmien puheenjohtajisto, yksittäiset kansanedustajat, kansanedustajien avustajat, puolueiden ja erilaisten työryhmien puheenjohtajisto, puoluelehdet, Kuntaliitto ja työmarkkinakeskusjärjestöt. Maksuton koulutus nousi keväällä julkiseen keskusteluun. SYL haastoi puolueiden puheenjohtajia esittämään selkeän kantansa maksuttomaan koulutukseen huhtikuussa järjestetyssä mielenosoituksessa. Kyllä maksuttomalle koulutukselle mielenosoitus keräsi paikalle parisen tuhatta opiskelijaa ympäri Suomen. Eduskuntatalon portailla kantansa asiaan ilmaisivat Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki, Keskustan varapuheenjohtaja Tuomo Puumala, Perussuomalaisten kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner, Vihreiden puheenjohtaja ja työministeri Anni Sinnemäki, Sosialidemokraattien puheenjohtaja Jutta Urpilainen, Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja opetusministeri Henna Virkkunen ja Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ulla-Maj Wideroos. Opintotukivaikuttamista tapahtui alkuvuodesta lähinnä ministeri Stefan Wallinin erityisavustaja Marcus Rantalan alaisessa opintotuen rakenteellista uudistusta pohtineessa työryhmässä. SYL:n edustajana työryhmässä oli sosiaalipoliittinen sihteeri Johanna Nuorteva. Työryhmä perustettiin Vanhasen toisen hallituksen puolivälikatsauksen yhteydessä, tavoitteena täyspäiväiseen opiskelun edellytysten edistäminen. Työryhmä julkaisi ensimmäiset esityksensä joulukuussa 2009, sekä toisen ja lopullisen esityksensä elokuussa budjettiriihen alla. Esityksessä oli mukana SYL:lle tärkeät opintotuen sitominen indeksiin ja huoltajakorotus. SYL valitsi strategiakseen pitää opintotukityöryhmän kokonaisesitystä vahvasti esillä. SYL tapasi elokuun aikana kaikki oleellisimmat tahot, mm. keskeisiä ministereitä ja näiden esikuntia, tavoitteenaan saada kokonaispaketin osana opintototuen indeksiin sitominen mukaan seuraavan vuoden talousarvioon. Tavoite sai huomattavan määrän positiivista palautetta ja poliittista tukea, mutta positiiviset ratkaisut jäivät tällä erää tekemättä. Jälkeenpäin on käyty keskustelua siitä, olisiko SYL:n tullut valita eri strategia ja kenties pyrkiä enemmänkin luomaan julkista painetta tavoitteiden läpi saamiseksi. Keskeinen kysymys on, olisiko erilainen toimintatapa kuitenkaan vaikuttanut lopputulokseen tästä voi toki spekuloida. Tiedossa on, että asiasta vastaava ministeri on puolustanut asiaa vahvasti julkisuudessa asti, joten asia epäilemättä käsiteltiin myös budjettiriihessä huolellisesti. Varmasti jatkossa on kuitenkin arvioitava vakavasti sitä, missä määrin vastaaville työryhmämietinnöille annetaan luottamusta ja painoarvoa.

7 7/ Tätä kirjoitettaessa opintotuen indeksiin sitominen on aktiivisesti poliittisessa keskustelussa eduskunnassa mm. sivistysvaliokunnassa, ja asiasta on tehty lakialoite. Lienee selvää, että indeksitavoite kannattaa pitää SYL:n yhtenä kärkitavoitteena ensi kevään eduskuntavaaleissa. Loppuvuoden vaikuttamistyön tueksi päätettiin tehdä loppuvuoden aikana kattava julkaisu SYL:n hallitusohjelmatavoitteista. Julkaisun tavoitteena on koota laajemmin tavoitteita ensi vaalikaudelle ja antaa myös vähemmän korkeakoulupolitiikkaan perehtyneille ehdokkaille taustoittavaa materiaalia. Hallitusohjelmatavoitteiden laaja paketti perustuu SYL:n linjapaperilinjoihin, avausseminaarissa käytyihin keskusteluihin ja hallituksen linjauksiin. Julkaisun tekemistä on hankaloittanut samanaikainen liittokokousmateriaalien valmistelu. Tätä kirjoittaessa julkaisun taitto on loppusuoralla. Julkaisun sisältöä on tähän mennessä esitelty muutamille keskeisille sidosryhmille. SYL on ollut lisäksi mukana Allianssin Nuorisovaalit 2011 hankkeessa. Yksi osa projektia on toteuttaa Allianssin erityisesti nuorille tarkoitettu vaalikone kevään 2011 eduskuntavaaleihin. Numeraalisina tavoitteina on saada 80 % eduskuntavaaliehdokkaista täyttämään vaalikone ja käyttäjää löytämään ehdokkaan vaalikoneen avulla Järjestöllinen kehittäminen Vuoden 2009 liittokokous päätti järjestöllisen kehittämisen toimenpiteistä, joiden toteutumista vuoden 2010 arvioidaan seuraavassa: 1. Varataan SYL:n tapahtumakalenteriin ajankohta, jolloin voidaan pitää tarvittaessa ylimääräinen liittokokous. Vuoden alussa kalenteriin ei varattu erillistä ajankohtaa tätä varten, mutta muiden tapaamisten aikataulua suunniteltiin siten, että ne voitaisiin kohtuullisella vaivalla muuttaa yleisemmäksi ylioppilasliikkeen tapaamiseksi. Sinänsä säännöt mahdollistavat jo tällä hetkellä liittokokouksen koolle kutsumisen koska tahansa sekä hallituksen että ylioppilaskuntien tarpeen mukaan. Ei välttämättä ole taloudellisesti tai toiminnallisesti tarkoituksenmukaista varata joka vuodelle ennakkoon riittävän suurta tilaa sillä oletuksella, että ylimääräinen liittokokous joka vuosi pidettäisiin. Tilan peruuttaminen ei pääsääntöisesti ole mahdollista enää siinä vaiheessa, kun viimeinen hetki kutsua liittokokous koolle umpeutuu. 2. Valmistellaan sääntömuutos, joka mahdollistaa yhdelle kokousedustajalle useamman liittokokousäänen käytön kokouksessa. Toimenpiteen mukainen sääntöesitys tulee liittokokouksen käsiteltäväksi ISYY:n aloitteena. Hallitus ei esitä muutoksen tekemistä aloitevastauksessa mainituilla perusteilla. 3. Parannetaan toimijoiden työajan käyttöä ja ylioppilaskuntien vaikutusmahdollisuuksia perustamalla ajankohtaisia teematyöryhmiä sekä profiloimalla tapaamiset niiden tarkoituksen mukaan. Vuonna 2010 on järjestetty tapaamisia muun muassa asumisen ja opiskelijajärjestövaikuttamisen teemoista. Lisäksi sektoritapaamisia valmisteltaessa on kiinnitetty tarkemmin huomiota ajankohtaisiin teemakokonaisuuksiin. Kokemukset tarkemmin teemoitelluista tapaamisista ovat olleet hyviä, joten niitä jatkettaneen myös jatkossa kuitenkaan luopumatta sektoritapaamisista, joilla koetaan olevan tietyn toimialan toimijoita kokoava tärkeä tehtävä. 4. Päivitetään ja laajennetaan sidosryhmäkäsikirjaa ja sen toteutusta osana normaalia toiminnan kehittämistä. Vuoden 2009 hallitus käsitteli sidosryhmäkäsikirjaa ja käsittelyn perusteella siihen on tehty joitakin tarkennuksia, joita täsmennetään loppuvuodesta 2010 kokemusten perusteella.

8 8/ Kootaan ja koordinoidaan SYL:n järjestöpalvelut ja toteutetaan järjestöpalveluiden helpdesk. Järjestöpalveluiden järjestämistä tutkitaan tarkemmin vuonna 2011 tapahtuvan hallinnon uudistuksen myötä. 6. Selvitetään mahdollisuudet liiton pääsihteerin toimenkuvan keventämiseen ja fokusoimiseen esimerkiksi OSSyhteistyön ja erillisen hallintopäällikön toimen perustamisen avulla. Hallintopäällikön tehtävä esitetään perustettavaksi vuoden 2011 talousarviossa siten, että hallintopäällikkö aloittaa tehtävässään huhtikuussa Toimenkuva valmistellaan loppuvuoden 2010 aikana siten, että haku voidaan käynnistää viimeistään helmikuussa Hallintopäällikölle siirretään päsihteeriltä hallinnollisia valmistelutehtäviä hallinto- ja talousvastuun säilyessä edelleen pääsihteerillä. Vastaavasti nykyisiä toimistonhoitajan tehtäviä siirretään yhteisesti OSS:n toimistopalveluihin. Hallintopäällikön työajasta on tarkoitus varata 20% Oy OSS-järjestöpalvelut Ab:n toimitusjohtajan tehtäviin Sivusektoritoiminnan kartoitus Liittokokouksessa 2009 määritellyn toimintasuunnitelmakohdan mukaisesti SYL selvitti kuluneena vuonna ylioppilaskunnissa tapahtuvaa sivusektoritoimintaa. Helmikuussa SYL sai viiden ylioppilaskunnan allekirjoittaman vetoomuksen kulttuurin sivusektoritapaamisen puolesta. SYL vastasi vetoomukseen sivusektorikyselyn valmistuttua, myöhemmin keväällä. Sivusektoritoiminnan kartoitus aloitettiin lähettämällä ylioppilaskunnille kysely niiden tekemän sivusektoritoiminnan laajuudesta ja toimintamalleista. Samaisessa kyselyssä ylioppilaskunnat saivat myös priorisoida toivomiensa sivusektoreiden tapaamista. Tässä kyselyssä eniten toivottiin järjestö- ja tuutorisektoreille tapaamista. Koska keskustoimistolla ei ole tarpeeksi tietotaitoa kyseisten sektoreiden toimintaan liittyen, SYL ei järjestänyt kyseistä tapaamista, vaan sitä toivottiin ylioppilaskuntien järjestettäväksi. Kyselyn perusteelta tehtiin liittokokoukseen tiedoksi menevä sivusektorimuistio. Keskeisessä sisällössä eritellään keskustoimistolla tapahtuva, säännöllinen ja suunniteltu sivusektoritoiminta sekä ylioppilaskuntien ja SYL:n roolit muiden kuin keskustoimistolla tapahtuvien sivusektoreiden tapaamisissa. Pääsääntönä voitaneen pitää, että jos ylioppilaskunnat toivovat tapaamista jollain sektorilla, jolla ei ole toimintaa SYL:ssa, on tapahtuman järjestelyvastuu ylioppilaskunnilla. Tämä koettiin mielekkääksi, koska keskustoimistolla ei ole tällaisissa tapauksissa tarpeeksi tietoa ja perehtyneisyyttä, jotta antoisa tapahtuma voitaisiin järjestää. SYL kustantaa tapaamisen kuluja samaan tapaan kuin ns. pääsektoreiden tapaamisiin Pienten ylioppilaskuntien toiminnan kehittämisprojekti Toimintasuunnitelman mukaisesti aloitimme alkuvuodesta pienten ylioppilaskuntien toiminnan kehittämisen projektin kahden hallituksen jäsenen voimin. Kummiylioppilaskuntia jaettaessa jaoimme kyseiset ylioppilaskunnat kahdelle hallituksen jäsenelle, Vesalle ja Vornaselle. Tämä nähtiin tarkoituksenmukaiseksi erityisesti toteutettavan projektin työmäärän vuoksi. Alkukeväästä kävimme tapaamassa kaikkia projektiin kuuluvia ylioppilaskuntia (SHS, TEYO, SAY, SKY, KUVYO), ja tarkoituksena oli keskustella projektin sisällöistä, toiveista ja ylioppilaskuntien omasta panostuksesta projektiin. Kaikki ylioppilaskunnat olivat hyvin innostuneita tulemaan projektiin mukaan, ja yhdessä ylioppilaskuntien kanssa jokaiselta etsittiin 1-2 erityispistettä, johon kehittämistä ensiksi kohdistetaan. Ongelmat olivat melko perustavanlaatuisia, ja SYL:llä tuntui olevan tarvittavaa järjestöllistä osaamista näiden ongelmien ratkaisemiseksi.

9 9/ Kesän aikana oli tarkoitus kirjoittaa käsikirja ylioppilaskuntatoiminnan peruspyörittämiseen. Projektin ylioppilaskunnat toivoivat käsikirjaa, ja myös projektin aikana esiin tulleet yleisimmät ongelmat tukivat sitä, että jonkinlainen perusopas olisi syytä tuottaa. Kuitenkin aikatauluongelmien vuoksi käsikirjan tuottaminen jäi syksyyn, ja siirtyi yhä eteenpäin liittokokousasiakirjojen aiheuttamien kiireiden vuoksi. Käsikirja on kuitenkin tarkoitus tuottaa vielä tämän vuoden puolella. Yhdessä ylioppilaskuntien kanssa keväällä käytyjen keskustelujen perusteella yksi suurimpia ongelmia pienissä ylioppilaskunnissa on toiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä perustoiminnan pyörittämistä auttavien asiakirjojen kuten toimintasuunnitelman tekeminen ja erityisesti sen toteuttaminen. Tähän nojaten syksyllä projektiin kuuluviin ylioppilaskuntiin otetaan yhteyttä ja käydään yhdessä läpi tulevaa vuotta ja menneen vuoden raportointia Viestintä ja verkkosivu-uudistus Verkkosivu-uudistuksen kanssa tehtiin koko vuoden ajan tiukasti töitä. Alkuvuonna käytiin läpi pitkä valmistelu- ja tarjouspyyntöprosessi, jossa oli myös mukana SAMOK ja OLL. Tämän prosessin aikana kävi ilmi, että järjestöjen tavoitteet ja sen myötä myös kunkin järjestön sitoutuminen laajempaan verkkosivu-uudistukseen olivat kovin erilaisia. Keskustelujen jälkeen SYL päätti 2.7. toteuttaa verkkosivujen uudistuksen ilman muita OSS-järjestöjä. Suurin syy tälle oli järjestöjen erilaiset tarpeet ja resursointivalmiudet. Yhteistyökumppaniksi valittiin tarjouskilpailun jälkeen mediatalo Bolder Helsinki. Projektin tulisi olla pääosin valmis liittokokoukseen 2010 mennessä, jolloin uudet verkkosivut saadaan otettua käyttöön. Verkkosivu-uudistuksen kantava idea on ollut, että sivuista rakennetaan Suomen paras paikka osallistua ja seurata korkeakoulupoliittista keskustelua. Tämän johdosta sosiaalisen median työkaluille ja menetelmille on varattu suuri osa sivun toiminnallisuudesta, ja intrasivuista (Sylinteri) luovutaan kokonaan avoimuuden edistämiseksi. Tämä uudistus vaatii suurta toiminnan kulttuurin ja tapojen muutosta, joka voi tapahtua vain ajan kanssa. Läpinäkyvyydelle ja keskustelevuudelle on yritetty luoda parhaita mahdollisia rakenteita, mutta ne vaativat SYL:n ja ylioppilaskuntien toimijoiden hyväksyntää ja käyttöönottoa Tutkimustiedon hyväksikäyttö edunvalvonnassa OTUS rs:n kanssa kehitettiin vuoden mittaan yhteistyössä Päivystävä tutkija-projektia, joka saatiin käynnistettyä syyskuussa Projektin tarkoituksena on edistää yhteistyötä SYL:n ja OTUS:n välillä edunvalvonnallisesti tärkeän tutkimustiedon käyttöön saattamiseksi. Projektin yhteydessä selvitetään mm. opiskelijoiden työmarkkinatilanteeseen liittyviä tutkimuskysymyksiä. Projekti toimii syksyn 2010 pilottina, jonka jälkeen jatkoa arvioidaan vuodenvaihteessa. Päivystävä tutkija projekti on kokoelma työkaluja ja käytäntöjä, jolla voidaan systematisoida OTUS:n henkilöresurssien käyttöä SYL:n tarpeisiin. Päivystävä tutkija on käytettävissä esim. kannanottoja tehtäessä tuomassa tutkimustietoa ja aineistoa edunvalvontatyön tueksi. Sähköisellä kysymyslomakkeella voidaan esittää kohdennettuja kysymyksiä OTUS:n tutkijoille, joiden selvittämiseen on varattu viikottaista työaikaa. Projektiin käytetään koko syksyllä yksi tutkijatyökuukausi, joka jakautuu viikoittaiseen päivystykseen. Lisäksi näin kerättyjä kysymyksiä ja tiedontarpeita käytetään hyödyksi suunniteltaessa OTUS:n tulevia suurempia tutkimushankkeita. Päivystävä tutkija-projekti toimii myös valmisteluna vuodelle 2011 esitetylle projektille opiskelijabarometrista. Tämä olisi opiskelijoista koostuva joukko, jolle voidaan kohdentaa kyselyitä erilaisista teemoista, mutta myös toistuvia samansisältöisiä barometrityyppisiä kyselyitä pitkittäisten muutosten havainnointiin. Otus toimisi hankkeen toteuttajana, SYL kumppanina ja osarahoittajana.

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo 1. HALLINTO... 3 1.1 Jäsenyhteisöt... 3 1.2 Hallitus... 3 1.3 Sihteerit ja muu henkilökunta... 4 1.4 Tilintarkastajat... 5 1.5 Työryhmät

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009

HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009 1/52 Liittokokous 19.-20.11.2010 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTO 3 1.1 Jäsenyhteisöt 3 1.2 Hallitus

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Taitto: Samuli Maxenius Piirrokset: Ella Villiina Makkonen Kannen kuva: Turun ylioppilastalo A Sisällys Johdanto 4 Organisaatio

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010.

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008 Hallituksen esitys 14.3.2009. Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen... 4 2.1 Yleinen poliittinen

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta

KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta KY Toimintakertomus 2004 KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Toimintakertomus 2004 KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Sisällys Pääsihteerin tervehdys 6 Mikä KY on? 8 Edustajisto

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arviointi

Tutkinnonuudistuksen arviointi Jari Niemelä Sakari Ahola Carita Blomqvist Henna Juusola Merja Karjalainen Juha-Pekka Liljander Ida Mielityinen Kerttu Oikarinen Sirpa Moitus Johanna Mattila Tutkinnonuudistuksen arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Graafinen suunnittelu ja taitto: Kati-Marika Vihermäki Painettu Erwekossa ympäristöystävälliselle

Lisätiedot

vuosikertomus lorem ipsum i 3

vuosikertomus lorem ipsum i 3 vuosikertomus lorem ipsum i 3 4 i lorem ipsum Sisällys 4. 6. 8. 10. 12. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. Pääsihteerin tervehdys KY ry Edustajisto Puheenjohtajalta Työvuoden tilinpäätös Sektorit Koulutuspolitiikka

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

laatu, LAATU, laatu Yliopistojen elinehto Toimittanut Kari Raivio

laatu, LAATU, laatu Yliopistojen elinehto Toimittanut Kari Raivio laatu, LAATU, laatu Yliopistojen elinehto Toimittanut Kari Raivio Suomen Toivo -ajatuspaja 2013 Yliopistojen elinehto Toimittanut Kari Raivio Suomen Toivo -ajatuspaja 2013 Suomen Toivo -ajatuspaja Runeberginkatu

Lisätiedot

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHDISTYKSEN TOIMINTA... 3 1.1 Yhdistyksen kokoukset... 3 1.2 Hallitus... 4 1.3 Yhteistyö... 4 1.3.1 Suomen Ekonomiliitto

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

sam k Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen)

sam k Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen) Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen) sam k JULKAISUT 2009 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta!

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! V ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Suomen politiikkaan Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot