1.1 Jäsenyhteisöt Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä oli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1 Jäsenyhteisöt Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2010 oli 135747."

Transkriptio

1 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 13 Sivu 1 / HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTAAN EDELLISEN LIITTOKOKOUKSEN JÄLKEISELTÄ AJALTA (loppuvuoden 2010 kertomus sisältyy toimintakertomukseen vuodelta 2010) 1. HALLINTO 1.1 Jäsenyhteisöt Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä oli Aalto yliopisto ylioppilaskunta (AYY) Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) Kuvataideakatemian oppilaskunta (KUVYO) 244 Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY) 4179 Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (LTKY) 4265 Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) Sibelius-Akatemian ylioppilaskunta (SAY) 1224 Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunta (SKY) 100 Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) 1983 Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (TTYY) 7945 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (Tamy) Teatterikorkeakoulun ylioppilaskunta (TEYO) 331 Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (VYY) 4020 Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) Hallitus Vuoden 2010 liittokokouksessa valittiin liiton puheenjohtajaksi Katri Korolainen-Virkajärvi (HYY) ja muiksi hallituksen jäseniksi Janne Koskenniemi (JYY), Jarno Lappalainen (AYY), Anna Mäkipää (TYY), Ilari Nisula (OYY), Matti Tujula (HYY) ja Annamaija Åhman (os. Rönkkö) (TTYY).

2 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 13 Sivu 2 / Järjestäytymiskokouksessaan 5.1. hallitus valitsi liiton varapuheenjohtajaksi Jarno Lappalaisen sekä sopi seuraavasta työnjaosta: Jarno Lappalainen varapuheenjohtaja, viestintä Ilari Nisula sosiaalipolitiikka, toimeentulo Annamaija Åhman (os. Rönkkö) sosiaalipolitiikka, opiskelukyky ja hyvinvointi Matti Tujula kansallinen koulutuspolitiikka Anna Mäkipää koulutuspolitiikka, kv-asiat, ympäristö, kaksikielisyys Janne Koskenniemi työelämä, kehitysyhteistyö Hallitus jakoi kummiudet seuraavasti: Koskenniemi: JYY, SKY, SAY, KUVYO, TEYO Lappalainen: TTYY, VYY Mäkipää: TYY, ÅAS, SHS Nisula: OYY, LTKY, LYY Tujula: ISYY, HYY Åhman: AYY, Tamy Hallitus kokoontui lukukausien aikana keskimäärin joka toinen viikko, tarvittaessa useammin. Hallituksen kokousten lisäksi pidettiin viikoittain aamukouluja, joissa käsiteltiin koko toimiston voimin esityslistalla olevat asiat ja tarpeen mukaan muita ajankohtaisia asioita. Hallitus on pitänyt mennessä 28 kokousta. 1.3 Sihteerit ja muu henkilökunta Pääsihteeri: Matti Parpala Koulutuspoliittiset sihteerit: Jarmo Kallunki ja Suvi Eriksson Sosiaalipoliittiset sihteerit: Johanna Nuorteva (äitiysvapaalla alkaen) sijaisena Antti-Jukka Huovila, joka vakinaistettiin ja Sini Terävä alkaen. Huovilan sairausloman puolipäiväisenä sijaisena toimii Laura Keski-Hakuni. Kansainvälisten asioiden sihteeri: Hanna Laitinen asti, Juha Töyrylä alkaen Tiedottaja: Riitta Käppi alkaen Kehitysyhteistyökoordinaattori: Johanna Ursin-Escobar Projektipäällikkö (KYKY-projekti): Johanna Kujala (äitiyslomalla alkaen) Suunnittelija (KYKY-projekti): Laura Heinonen Toimistonhoitaja: Seija Pyökeri, eläkkeellä 1.9. alkaen Hallintopäällikkö: Harri Karpén alkaen Häirintäyhdyshenkilöt: Suvi Eriksson ja Jarmo Kallunki 1.4 Tilintarkastajat

3 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 13 Sivu 3 / Liittokokous valitsi tilintarkastajiksi seuraavat henkilöt: KTM Pekka Räisänen (KHT), varamies Mikael Holmström (KHT) sekä toiminnantarkastajaksi vuodeksi 2011 KTM Kasperi Launis, varamies KTM Jukka Havia 1.5 Työryhmät ja neuvottelukunnat Taloustoimikunta Toimikunta ei ole kokoontunut eikä sitä ole nimitetty vuodelle Kehitysyhteistyön neuvottelukunta KENKKU KENKKU Uudet jäsenet: Jatkavat jäsenet: Henni Saarela, OYY Pauliina Paananen, HYY Jirkka Hakala, LYY Ilona Kalliola, HYY Elias Vartio, ÅAS Annukka Pesonen, LYY Julius Hurri, AYY Laura Ronkainen, TYY Salla Mäkelä, TYY Laura Liski, TYY Silja Palmujoki, HYY Minna Syrjä, JYY Laura Markkanen, Tamy Janne Koskenniemi, SYL (puheenjohtaja) Laura Mansikkamäki, JYY Johanna Ursin-Escobar, SYL (sihteeri) KENKKU:n kokoonpano lukuvuonna : Jatkavat jäsenet: Ilkka Tiensuu Laura Mäkelä Satu Nieminen Saila Tykkyläinen Terhi Paikkala Anni Vihriälä (KENKKU:n sihteeri, SYL:n kehitysyhteistyökoordinaattori) Laura Keski-Hakuni (KENKKU:n pj, SYL:n hallituksen 2010 jäsen) Uudet jäsenet: Raita Huhta

4 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 13 Sivu 4 / Ilona Kalliola Anni Mäkelä Pauliina Paananen Annukka Pesonen Laura Pitkänen Laura Ronkanen Minna Syrjä Minna Ala-Orvola 2. SYL:n yleinen toiminta, keskeisimmät tavoitteet ja järjestöllinen kehittäminen 2.1. Yleistä Kevät 2011 oli liittokokouksen priorisoiman toimintasuunnitelman näköinen ja keskittyi vahvasti hallitusohjelmavaikuttamiseen. Vuonna 2010 aloitettu hyvä vaikuttamis- ja pohjatyö konkretisoitui keväällä Opintotuki indeksiin! -kampanjaksi, joka keräsi laajaa mediajulkisuutta. Kampanjassa erityisen onnistunutta oli sen valtakunnallinen näkyvyys, yhdessä tekeminen SYL:n keskustoimiston ja ylioppilaskuntien kesken ja positiivinen meininki. Kampanja toteutettiin myös ensimmäistä kertaa yhteistyössä ammattikorkeakouluopiskelijakuntien ja SAMOK:n kanssa. Yhteydenpito ylioppilaskuntien ja SYL:n välillä oli muun muassa yhteisestä vaalikampanjasta johtuen läheistä ja saatu palaute valtaosin positiivista. Kummitoimintaa pidettiin aktiivisesti yllä ja liiton toiminnasta tiedotettiin ylioppilaskunnille avoimesti ja proaktiivisesti. Vaalivaikuttamisen lisäksi SYL:ssa toimittiin aktiivisesti kaikilla sektoreilla ja edistettiin toimintasuunnitelman tavoitteita. Erityistä huomiota vaativat muun muassa YTHS-pilotti ammattikorkeakouluopiskelijoille, kansainvälisten opiskelijoiden sairausvakuutuskysymyksen ratkaiseminen sekä ns. SORA-lainsäädännön läpi runnominen vanhan eduskunnan viimeisinä istuntopäivinä. SORAa pitikin odotusten mukaisesti korjailla syksyllä esityksen puutteellisuuden vuoksi. Hallitus on myös tarmokkaasti pitänyt yllä työurakysymyksiä ja työelämäsektorin valmistelema Miten pidentää työuria -muistio on kerännyt runsaasti positiivista palautetta niin poliitikoilta, työmarkkinajärjestöiltä kuin medialtakin. Muistio päivitettiin syksyllä ja se julkaistaan kaksikielisenä vuoden vaihteessa SYL:n poliittisten tavoitteiden edistyminen

5 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 13 Sivu 5 / SYL pystyi edistämään sille asetettuja poliittisia tavoitteita muun muassa seuraavilla tavoilla: - Hallitusohjelmassa oli lukuisia SYL:n tavoitteiden mukaisia kirjauksia, muun muassa: Opintotuki sidotaan indeksiin alkaen. Maksuttoman koulutuksen säilyttäminen kaikilla koulutusasteilla. Lukukausimaksukokeilu arvioidaan Opinto-ohjausta lisätään kaikilla koulutusasteilla. Edistetään taideyliopiston syntymistä. Luoda joustavia siirtymämahdollisuuksia korkeakoulujen sisällä ja välillä mm. erillisvalintoja kehittämällä. Tarkastellaan perheellisten opiskelijoiden asemaa. Maahanmuuttajien parempi integrointi suomalaiseen yhteiskuntaan erityisesti koulutuksen kautta. Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen. Kirjaus vanhempainvapaajärjestelmän uudistuksesta ja vanhempainvapaan kokonaismäärän kasvattamisesta, isälle korvamerkityn vapaan pidentämisestä sekä vanhempainvapaista aiheutuvien kustannusten jaosta. - Puolueiden vaaliohjelmat tukivat laajasti maksuttoman koulutuksen säilyttämistä ja opintotuen indeksiin sitomista - SYL:n keinot työurien pidentämiseen ovat levinneet hyvin eri sidosryhmien ja päättäjien keskuuteen. Työurakeskustelussa on ryhdytty puhumaan myös nuorten jaksamisesta ja siitä, että nuoret pitäisi ottaa mukaan päätöksentekoon työurista. - Soveltumattomuuteen ratkaisuja -lainsäädäntöhanke (nk. SORA-paketti) lieventyi merkittävästi alkuperäisistä kaavailuista. - Kansainvälistymisjakson tuominen korkeakoulututkintoihin näkyy useiden tahojen tavoitteissa ja myös kesuluonnoksessa - YTHS:n amk-laajennuksen pilotointi on aloitettiin syksyllä Lappeenrannassa ja Seinäjoella. - Kansainvälisten opiskelijoiden sairausvakuutusmalli saatiin luotua ja neuvotteluissa oli mukana useita korkeakouluja - Maahanmuuttajien koulutukseen pääsyn parantamiseksi perustettiin opiskelijajärjestöjen yhteinen työryhmä - Opiskelijapalaute on huomioitu yliopistojen rahoitusmallin luonnoksessa 2.3. OSS-toiminta OSS-järjestöjen yhteistyö on sujunut pääosin mallikkaasti. Yhteistyö SAMOK:n kanssa on syventynyt entisestään yhteisen opintotukikampanjan ja YTHS-pilotin takia. Myös OLL osallistui

6 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 13 Sivu 6 / kampanjointiin Säätytalolla ja liitot ovat järjestäneet yhteistä vapaa-ajan ohjelmaa. OSS-yhteistyötä Lapinrinteellä on terävöittänyt uuden toimitusjohtajan palkkaaminen huhtikuun puolesta välistä. Toimitusjohtaja toimii samalla myös SYL:n hallintopäällikkönä ja on näin ollen läsnä toimistolla koko työviikon, mikä helpottaa juoksevien asioiden hoitamista. Käännöspalvelut keskitettiin elokuun alusta yhteiselle kääntäjälle kustannusten tasaamiseksi ja käännöspalveluiden kehittämistä jatketaan yhteistyössä. Kolmen liiton hallitukset järjestivät osittain yhteisen perehdytyksen alkuvuodesta ja hyväksi todettua käytäntöä jatketaan vuonna Sidosryhmäyhteistyö SYL tapasi erittäin laajasti yhteiskunnan toimijoita. Tapaamiset keskittyivät vaalivuoden mukaisesti enimmäkseen poliittisiin puolueisiin ja virkamieskuntaan, mutta myös muita erilaisia sidosryhmiä tavattiin aktiivisesti. Keskeisiä sidosryhmiä ja tavattavia olivat ylioppilaskunnat, SAMOK, OLL, ministerit, poliittiset valtiosihteerit, erityisavustajat, neuvonantajat, ministeriryhmien sihteerit, poliittiset ja sitoutumattomat opiskelija- ja nuorisojärjestöt, virkamiehet (OKM, VM, STM, TEM), eduskuntaryhmien puheenjohtajistot, yksittäiset kansanedustajat, kansanedustajien avustajat, puolueiden ja erilaisten työryhmien puheenjohtajisto, puoluelehdet, sanomalehtien erikoistoimittajat ja UNIFI. Samoin alumnikuntaan ja SYL-konserniin (Lyyra, YTHS, yms.) on pidetty aktiivisesti yhteyttä. Sitoutumattomien nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen yhteinen Kreisiryhmä tapasi säännöllisesti. Sidosryhmäyhteistyötä on kehitetty erityisesti työmarkkinakeskusjärjestöjen suuntaan. Akava, STTK ja SAK ovat olleet ilahtuneita SYL:n proaktiivisuudessa erityisesti työurien pidentämiskeskustelussa ja yhteistyötä on syvennetty myös muissa työelämän kysymyksissä. Tammi- ja lokakuun ACAn seminaarien yhteydessä SYL tapasi Suomen meppejä ja heidän avustajiaan Brysselissä. Alkukeväästä SYL:n hallitus tapasi varsin laajasti eduskuntapuolueiden keskeisiä toimijoita ja raportoi siitä myös ylioppilaskunnille. Toinen laajempi tapaamisaalto tehtiin vaalien jälkeen ennen hallitusneuvotteluiden alkua. Säätytalon neuvottelupäivystyksissä SYL ja SAMOK ovat syventäneet suhteita myös muihin kuin koulutuspolitiikkaan erikoistuneihin politiikkoihin. Laajemmat tapaamiskierrokset uuden eduskunnan kanssa ovat olleet syksyn parasta antia. Erityisesti sivistysvaliokunnan jäseniä on tavattu useissa tilaisuuksissa ennen vaaleja, varsinkin nk. SORA-paketin käsittelyn yhteydessä. Vaalien jälkeen uusia sivistysvaliokuntalaisia on tavattu ja esitelty SYL:n tavoitteita sekä hallitusohjelman että tulevan vaalikauden suhteen SYL mediassa

7 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 13 Sivu 7 / SYL on näkynyt mediassa kevään aikana runsaasti erityisesti vaalivaikuttamisen yhteydessä. Keltainen Opintotuki indeksiin! -ruisleipälogo on vilahdellut niin ylioppilaslehdissä kuin pääministeritentissäkin. Hallitusneuvottelujen aikana SYL näkyi mediassa päivittäin sekä aktiivisen lobbauksensa että hauskojen tempausten ansiosta. Opiskelijat huomioitiin joka ikisenä päivänä Helsingin Sanomien Säätytalo tunti tunnilta -juttusarjassa. Haastatteluja on annettu niin TV-lähetyksiin, radioon, lehtiin kuin sähköiseen mediaan. SYL:n väkeä on myös säännöllisesti käytetty koulutusuutisten taustoittajina ja asiantuntijoina. Liiton pääsihteeri Parpala on jatkanut kommentaattorina Ylen Aamu-TV:n Jälkiviisaissa, minkä lisäksi Janne Koskenniemi on toiminut kolumnistina Keski-Suomalaisessa. Useat hallituksen jäsenet ovat myös pitäneet palstaa oman taustayhteisönsä ylioppilaslehdessä. Vuoden aikana SYL on myös luonut aiempaa suunnitellummin mediakontakteja. Hallitus on tavannut omien kummiylioppilaskuntiensa kanssa paikallismediaa kummivierailuilla ja keskeisiin koulutustoimittajiin on pidetty aktiivisesti yhteyttä. Useampia päätoimittajia on myös tavattu yhteistyön luomisen merkeissä, mikä kantanee hedelmää syksyllä 2012, kun Suomen Kuvalehti ja SYL julkaissevat yhteiset teemanumeron. Lisäksi SYL on yhteistyötahona Suomen Kuvalehden ja heidän yhteistyökumppaniensa järjestämässä presidenttipaneelissa Hallitusohjelmavaikuttaminen Eduskuntavaalit ja uuteen hallitusohjelmaan vaikuttaminen olivat vuoden päätavoitteet. Liittokokous päätti vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa hallitusohjelmatavoitteiden päätavoitteiksi maksuttoman koulutuksen turvaamisen, opintotuen sitomisen indeksiin ja ettei työurien pidentäminen saa heikentää opiskelijoiden hyvinvointia. Lisäksi sidosryhmiä ja poliittisia vaikuttajia tavatessa SYL piti esillä vuonna 2010 valmistunutta ja SYL:n linjoihin perustunutta koostetta SYL:n hallitusohjelmatavoitteista. SYL vei vuoden aikana eteenpäin seuraavia hallitusohjelmatavoitteita: PÄÄTAVOITTEET Suomalaisten korkea sivistystaso sekä laadukas ja maksuton koulutus ovat hyvinvointiyhteiskuntamme perusta. Hallitus turvaa tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Opintotuki sidotaan kansaneläkeindeksiin alkaen. (vaalikauden aikana n. 60 milj. ) Opintorahaan tehdään 145 euron huoltajakorotus alkaen kaikille opiskelijoille, joilla on alaikäisiä lapsia huollettavanaan. (vaalikauden aikana n. 77 milj. ) Koulutuspoliittiset ja kansainväliset teemat

8 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 13 Sivu 8 / Korkeakoulujen rahoitusmallissa laadullisten kriteerien painoarvoa lisätään. Tutkintojen välisen liikkuvuuden lisäämiseksi kehitetään yliopistojen kandidaatin tutkintoa laaja-alaisemmaksi. Opintojenohjauksessa ja opetuksessa huomioidaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden erilaiset tarpeet. Kehitysyhteistyömäärärahojen 0,7 prosentin tavoite saavutetaan vuoteen 2015 mennessä vuosittaisilla määrärahakorotuksilla. (vuosittainen lisäkustannus 274 milj. vuoden 2009 BKT:lla) Jokaiseen korkeakoulututkintoon sisällytetään tutkintokohtainen kansainvälistymisjakso, jonka voi suorittaa vaihto- tai työjaksona tai kotikansainvälistymisen opintokokonaisuutena. Toiselta asteelta korkea-asteelle siirtymistä nopeutetaan valintajärjestelmien uudistamisella ja opinto-ohjauksen resurssien lisäämisellä. Sosiaalipoliittiset ja laajemmat yhteiskunnalliset teemat YTHS:n palveluiden laajentaminen ammattikorkeakouluopiskelijoille pilotoidaan. Pilotoinnin onnistuessa YTHS:n palvelut laajennetaan koskemaan myös ammattikorkeakouluopiskelijoita. Luodaan järjestelmä vanhemmuuden suorien ja epäsuorien kustannusten jakamiseksi tasan kaikkien työantajien kesken. Vanhempainvapaajärjestelmä uudistetaan kolmeksi kuuden kuukauden jaksoksi, joista kummallekin vanhemmalle kuuluu yksi ja kolmas on jaettavissa vanhempien sopimalla tavalla. Hallituskauden alussa luodaan toimenpideohjelma nuorten työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi ja nuorten työkyvyttömyyseläkeläisten kuntoutumisen edistämiseksi. Huoltosuhteen heikkenemisen kustannukset jaetaan tasapuolisesti erikokoisten ikäluokkien kesken. Eduskuntavaalien alla toteutetun vaikuttamiskampanjan kärkitavoitteeksi valikoitui opintotuen sitominen indeksiin. Opintotuki indeksiin! -kampanja toteutettiin yhdessä SAMOK:n kanssa. Kampanjan sisältöä ja ulkoista ilmettä suunniteltiin yhteistyössä ylioppilaskuntien kanssa tammikuun alusta lähtien. SYL:n kampanjapäälliköksi määriteltiin varapuheenjohtaja Jarno Lappalainen. Lappalainen tiedotti ylioppilaskuntia kampanjan etenemisestä ja poliittisen tilanteen kehittymisestä jokaviikkoisella vaalikirjeellä, joka lähetettiin ylioppilaskuntien hallitusohjelmavaikuttamisesta vastaaville henkilöille. Kampanjan suurimpien ponnistusten joukossa toteutettiin helmi-maaliskuussa kansanedustajaehdokkaiden soittokierros, jossa ylioppilaskuntien ja AMK-opiskelijakuntien toimijat soittivat läpi kaikki eduskuntapuolueiden kansanedustajaehdokkaat. Soittokierros tavoitti

9 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 13 Sivu 9 / prosenttia eli 1415 ehdokasta. Soittokierroksella selvitettiin kansanedustajaehdokkaiden kannat opintotuen sitomiseen indeksiin, maksuttomaan koulutukseen sekä ylioppilas- ja opiskelijakuntien mahdollisiin omiin teemoihin. Kerätty data osoittautui hyväksi vaikutustyön välineeksi ja se herätti myös suurta kiinnostusta mediassa. Tiedot ehdokkaiden kannoista opintotuen indeksiin sitomisen suhteen julkaistiin verkossa -sivulla. Varsinainen julkisuuskampanja alkoi valtakunnallisella kampanjastartilla 1.3., jolloin 10 korkeakoulupaikkakunnalla Suomessa järjestettiin erilaisia tempauksia opintotuen indeksiin sitomisen puolesta. Starttipäivä poiki pikaisesti reilusti yli 30 mediaosumaa, minkä jälkeen keskustoimisto lakkasi laskemasta. Jäsenyhteisöt jatkoivat tempausten ja vaalitapahtumien järjestämistä pitkin kevättä aina vaalipäivään asti. SYL koordinoi myös näkyvyyttä paikallislehdistössä laatimalla ylioppilaskunnille mielipidekirjoituskierron. Kampanjan näkyvyyttä edistettiin tuottamalla liittojen ja jäsenyhteisöjen käyttöön runsaasti kampanjamateriaalia: julisteita, flyereita, pinssejä, ilmapalloja, liukureita, muovista indeksinauhaa sekä tietysti kampanjan verkkosivut, kampanjavideon ja suositun Facebooksivun (miltei 11,000 fania), johon liittyi myös muuta näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Facebooksivulle kerättiin mm. eduskuntavaalien kannalta mielenkiintoisia uutisia sekä valokuvia indeksiin sitomiseen sitoutuneista kansanedustajista. Hallitusohjelmavaikuttaminen näkyi myös SYL:n sidosryhmäyhteistyössä. Erityisesti SYL:n hallitus tapasi runsaasti kansanedustajia ja muita poliittisia vaikuttajia koko alkuvuoden mittaan. Tällä pohjatyöllä varmistettiin SYL:n tavoitteiden tunnettuus ja niiden vankat perustelut. Henkilökohtaisempien tapaamisten lisäksi SYL järjesti myös kaksi tiedotusluontoista kahvihetkeä Eduskuntatalossa kansanedustajille ja avustajille sekä aamiaistilaisuudet erityisavustajille ja poliittisille opiskelijajärjestöille. Useissa opintotuen indeksiin sitomista vaatineissa tiedotteissa ja kannanotoissa oli mukana niin puoluepoliittisia kuin sitoutumattomiakin opiskelija- ja nuorisojärjestöjä. Laskiaisena järjestetyn eduskuntatilaisuuden jälkeen SYL ja SAMOK jalkautuivat myös Ullanlinnanmäen laskiaisriehaan viemään indeksin ilosanomaa opiskelijoille järjestämällä paikalle indeksiliukureita ja muuta kampanjatilpehööriä sekä johtohahmoja eduskuntapuolueista kertomaan vaalipuheensa mäkeä laskevalle opiskelijakansalle. SYL myös muisti valittuja kansanedustajia ylioppilas- ja opiskelijakuntien allekirjoittamilla tervehdyskorteilla ja suklaasuukoilla. Varsinaisten Säätytalossa käytyjen hallitusohjelmaneuvotteluiden aikana SYL ja SAMOK pitivät hallitusneuvottelupäivystystä Säätytaloa vastapäätä olevalla Snellmaninaukiolla. Päivystyksestä vastasivat pääasiassa SYL:n ja SAMOK:n hallitukset, mutta myös ylioppilas- ja opiskelijakuntien

10 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 13 Sivu 10 / edustajia sekä SYL:n sihteeristöä oli muiden kiireiden salliessa mukana valvomassa hallitusneuvotteluiden kulkua. Päivystystä pidettiin aamuseitsemästä iltamyöhään - aina niin pitkään kuin neuvottelut kunakin päivänä jatkuivat. Kaiken kaikkiaan päivystyspäiviä kertyi 17 ja päivystykseen käytettyjä henkilötyötunteja yli 900 aikavälillä Päivystyksen yhteydessä SYL:lle ja SAMOK:lle tarjoutui mainio mahdollisuus pitää luontevaa ja tiivistä yhteyttä niin neuvottelijoihin kuin mediaankin. Lukuisat tempaukset herättivät sekä neuvottelijoiden että kaupunkilaisten huomion, kuten satapäisen opiskelijajoukon Nuoruustangon laulanta, kuorot ja orkesterit, katuliitupiirustukset ja erityisesti neuvottelusaunaksi tuotu Skipoli ry:ltä vuokrattu gondolisauna. Neuvottelujen päivystäminen poiki runsaasti positiivista mediahuomiota ja päivystäjät esiintyivät useita kertoja myös radio- ja tv-lähetyksissä. Hallitusohjelmaneuvotteluita varten SYL tuotti myös ns. non-papereita eli omia logottomia ehdotuksiaan hallitusohjelman kirjauksiksi ja niiden kirjausten perusteluiksi. Erityisen merkittävää hallitusneuvottelujen aikana oli myös se, että SYL:n puheenjohtaja Katri Korolainen-Virkajärvi kutsuttiin virallisesti neuvotteluihin kuultavaksi. Koko alkuvuoden mittaan tehdyt sadat tapaamiset ja määrätietoinen pohjatyö poiki opintotuen sitomisen indeksiin ja monen muun SYL:n hallitusohjelmatavoitteen toteutumisen, joista on enemmän tietoa kappaleessa Järjestöllinen kehittäminen Järjestöllisen kehittämisen tärkeimpänä toimenpiteenä voi pitää hallintopäällikön palkkaamista eläkkeelle siirtyvän toimistonhoitajan tilalle. Hallintopäällikön toimenkuvaan siirrettiin osa pääsihteerin työtehtävistä ja vastaavasti osa toimistonhoitajan tehtävistä siirrettiin OSS:n hoidettavaksi. Työnkuvan kehittäminen jatkuu edelleen yhdessä hallintopäällikkö Harri Karpénin kanssa. Hallinnon puolella jatketaan etenemistä samanaikaisesti kohti sujuvampaa ja järjestelmällisempää toimintaa parantaen samalla työkaluja ja hyödyntäen uusia tekniikan tarjoamia sovelluksia aina mahdollisuuksien mukaan. Toiminnan tehostamiseksi sekä järjestömuistin ja hiljaisen tiedon siirtymisen parantamiseksi SYL mm. ottaa käyttöön sähköisen dokumentti- ja arkistonhallintajärjestelmän vuodenvaihteessa Käyttöönoton tavoitteena on sujuvoittaa toimistorutiineita, vähentää tiedon etsimiseen kuluvaa aikaa ja ylipäänsä pystyä paremmin hyödyntämään aikojen kuluessa kertynyttä niin edunvalvonta- kuin esim. kuvamateriaaliakin Viestintä ja verkkosivut Uuden tiedottajan, Riitta Käpin aloitettua tehtävässään helmi-maaliskuun vaihteessa on aloitettu myös SYL:n viestinnän kokonaisvaltainen kehittäminen. Viestintää kehitetään yhä ketterämmäksi

11 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 13 Sivu 11 / erityisesti sosiaalisen median puolella, ja tähän uudet verkkosivut tarjoavatkin hyvät mahdollisuudet. Toiminnan lähtökohdaksi on otettu mahdollisimman avoin viestintä sekä opiskelijoiden että sidosryhmien suuntaan. Myös kielikysymyksiin on kiinnitetty erityistä huomiota ja SYL:oa viedäänkin yhä lähemmäs kolmikielisyyttä. Kehittämistyötä jatketaan ja uusia verkkosivuja on päivitetty erityisesti syksyllä, kun viestintää paljon työllistänyt indeksikampanja on saatu päätökseen Kieli- ja käännösasiat Edellisen ruotsinkielen kääntäjän sopimus SYL:n kanssa päättyi toukokuun 2011 loppuun. Sopimus uuden kääntäjän kanssa alkoi elokuun 2011 alusta. Sopimus on OSS-järjestöjen yhteinen ja käsittää sekä englannin- että ruotsinkieliset käännökset. Yhteistyö uuden kääntäjän kanssa on alkanut käytänteistä sopimalla ja hyviä yhteisiä toimintatapoja hiomalla. Toukokuussa SYL järjesti ylioppilaskuntien kieli- ja viestintäasioista kiinnostuneille toimijoille Kieli-iltapäivän, jossa käytiin läpi erilaisia näkökulmia kieliasioihin liittyen sekä SYL:n ja ylioppilaskuntien kielikäytäntöjä SYL:n 90-vuotisjuhlat SYL:n 90-vuotisjuhlia vietettiin Otaniemen Dipolissa lauantaina Vuosijuhlat, joiden pääjärjestäjäksi palkattiin projektisopimuksella Sara Miettunen, onnistuivat erinomaisesti. Paikalla oli noin 300 ihmistä, ja juhlapuheen piti tasavallan presidentti Tarja Halonen. Juhlassa jaettiin myös liiton huomionosoituksia: liiton ansiomerkki myönnettiin Kristiina Kuntulle (YTHS:n yhteisöterveyden ylilääkäri ja pitkäaikainen opiskeluterveyden puolestapuhuja) ja Pia Pohjalle (nykyään Ylioppilasterveys ry:n hallituksen puheenjohtaja, aiemmin mm. SYL:n pääsihteeri). Hallituksen merkki myönnettiin kahdelle eri ylioppilasliikkeen tehtävissä ansioituneelle aikaisemmalle SYL:n pääsihteerille, Lauri Korkeaojalle ja Tuomas Viskarille. 3. KOULUTUSPOLITIIKKA 3.1 Yleistä Huhtikuussa käydyt vaalit ja niihin liittyvä vaikuttamistyö värittivät suuresti myös koulutuspoliittisen sektorin toimintaa varsinkin alkuvuodesta Ajankohtaisia koulutuspoliittisia kysymyksiä vaaleihin liittyen olivat etenkin maksuttoman koulutuksen

12 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 13 Sivu 12 / mahdollinen nouseminen esiin vaalikeskusteluissa sekä yliopistojen rahoitusmallin uudistaminen. Osansa huomiosta saivat myös lukukausimaksukokeilu sekä opiskeluajat, joiden lyhentäminen kiinnosti varsinkin tavattuja ehdokkaita. Tämän teeman suhteen sektorilla tehtiin paljon yhteistyötä työelämäsektorin kanssa. Työuriin liittyen tärkeää keskustelua käytiin myös korkeakoulujen valintauudistuksen ja sähköisen hakujärjestelmän luomisen ympärillä. Mittavalla uudistuksella pyritään vaikuttamaan osaltaan välivuosien määrään ja parempaan hakeutumiseen opiskelupaikkoihin. Syksyn toimintaa hallitsi suuresti hallitusohjelman koulutus- ja tiedepoliittisia linjauksia tarkentava Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan (ns. kesu) ja yliopistojen rahoitusmalliin vaikuttaminen. Vastuunjako sektorilla toteutettiin pääpiirteissään kansallisen ja kansainvälisen koulutuspolitiikan välillä niin, että Tujulan vastuulla on kotimainen koulutuspolitiikka ja Mäkipään vastuulla kansainvälinen koulutuspolitiikka. Koulutuspoliittisina sihteereinä toimivat Jarmo Kallunki ja Suvi Eriksson. 3.2 Maksuton koulutus Maksuttoman koulutuksen nousemiseen vaaliteemaksi varauduttiin päivittämällä vuoden alussa SYL:n maksuttoman koulutuksen argumenttipatteri. Maksuton koulutus ei lopulta noussut suureksi puheenaiheeksi ennen vaaleja, mutta laadittuja materiaaleja käytettiin hyväksi muun muassa ehdokkaiden soittokierroksella. Vaalien aikaan erinäisiä avauksia maksujen suuntaan laati esimerkiksi professori Matti Viren, mutta hallitusohjelmassa todettiin tutkintoon johtavan koulutuksen säilyvän edelleen maksuttomana. Uuden käänteen keskusteluun toi tallinnalaisen Business Collegen rantautuminen Suomeen maksullisine koulutusohjelmineen. Uuden toimintamuodon suhteen reagointia ruvettiin kevään lopulla miettimään ja koulutuksen kaupallistumisen seurannasta päätettiin tehdä oma toimintasuunnitelmaprojektinsa seuraavalle vuodelle. Ministeriöstä saatiin syksyllä selkeä viesti siitä, että tilauskoulutuslainsäädäntöä ei tulla muuttamaan alkaneen hallituskauden aikana. 3.3 Opiskelijavalintojen uudistaminen Työurakeskustelusta liikkeelle lähtenyt ja vuoden 2010 HEP-raportista tuulta purjeisiinsa saanut keskustelu korkeakouluvalinnoista eteni vuoden mittaan vauhdilla ja korkeakoulusektorien valintojen yhdistämistä toteuttamaan perustettu KSHJ-hanke (korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä) käsitteli jo uudistuksen käytännön toteutusta. Hankkeen väliraportti ilmestyi

13 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 13 Sivu 13 / SYL otti pääpiirteittäin positiivisen kannan väliraportin tuloksiin, sillä uudistukset antavat parhaimmillaan mahdollisuuksia turhien välivuosien vähentämiseen ja helpottavat korkeakouluihin hakeutumista. Suunnitellut uudistukset sisälsivät toisaalta myös ongelmakohtia. Suurimpina huolenaiheina olivat hallinnollisista syistä liian aikaiseksi ajateltu ajankohta hakukohteiden prioriteettien valinnassa sekä suunnitellut kiintiöt opiskelutaustan perusteella. Huolta on aiheuttanut yliopistojen haluttomuus turvata alan vaihtajien mahdollisuudet, sillä korkeakoulujen väliset ja sisäiset siirtymät on jätetty alkuvaiheen toteutuksen ulkopuolelle. SYL:n koulutuspoliittinen sektori osallistui kevään mittaan ripeästi etenevän hankkeen ohjaukseen muuan muassa hankeen ohjausryhmän kautta, jossa Jarmo Kallunki oli jäsenenä. Hankkeen toteutuksesta keskusteltiin lisäksi aiheen tiimoilta järjestetyssä seminaarissa ja hankkeen erityisasiantuntija Joni Penkari kutsuttiin SYL:n vieraaksi keskustelemaan tärkeimmistä kehittämiskohteista. Ylioppilaskunnille laadittiin koonti esiselvityksestä ja nostettiin esille ongelmakohtia lausuntoja varten. Hallitusohjelman ja kesun myötä valintauudistus sai hieman uuden käänteen, sillä niissä uudistus linjattiin toteutettavaksi niin, että korkeakoulujen päävalinnat varattaisiin vain niille hakijoille joilla ei ole aiempaa korkeakoulupaikkaa. Valintauudistuksen kommentointi nousikin kesulausunnon ja -vaikuttamisen kärkiteemaksi. 3.4 Opiskelijoiden oikeusturva Ns. Sora-lainsäädäntö eteni alkuvuodesta eduskunnassa ja sivistysvaliokunnassa kun lainsäädäntöä pyrittiin saamaan istuntokauden loppumetreillä valmiiksi. Lainsäädännön lieventämiseksi ja ongelmallisimpien kohtien muuttamiseksi tehtiin kiivasta vaikutustyötä ja sivistysvaliokuntaan oltiin tiiviissä yhteydessä. Varsinkin kopo-sihteeri Eriksson käytti huomattavasti aikaa ja vaivaa vaikutustyöhön ja ongelmallisimmat kohdat saatiin onnistuneesti lievennettyä. Syksyllä laki vahvistettiin eduskunnassa ja vaikutustyö toimeenpanon suhteen jatkui, vaikka ongelmallisten lakikohtien parantamiseksi lupailtu korjauspaketti ei lopulta eduskuntakäsittelyyn tullutkaan. Työtä tehtiin varsinkin tiedottamisen parantamiseksi ja yhtenäisten käytäntöjen toteuttamiseksi. Ns. Sora-lainsäädännön lisäksi työn alle otettiin syksyllä opiskeluoikeuden jatkamisen käytäntöjen selvittäminen eri yliopistoissa. Selvitystyö toteutettiin ylioppilaskunnille suunnattuna kyselynä ja vastauksien perusteella selvitettiin mahdolliset opiskelijoiden yhdenvertaisuusongelmat. 3.5 Rakenteellinen kehittäminen

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo 1. HALLINTO... 3 1.1 Jäsenyhteisöt... 3 1.2 Hallitus... 3 1.3 Sihteerit ja muu henkilökunta... 4 1.4 Tilintarkastajat... 5 1.5 Työryhmät

Lisätiedot

Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2009 oli 138330. Jäsenmäärät ennen yhdistymisiä:

Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2009 oli 138330. Jäsenmäärät ennen yhdistymisiä: 1/51 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTAAN

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009

HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009 1/52 Liittokokous 19.-20.11.2010 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTO 3 1.1 Jäsenyhteisöt 3 1.2 Hallitus

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Taitto: Samuli Maxenius Piirrokset: Ella Villiina Makkonen Kannen kuva: Turun ylioppilastalo A Sisällys Johdanto 4 Organisaatio

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Toimintakertomus. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Toimintakertomus. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Toimintakertomus 2011 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1 Mikä JYY? Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, JYY, on opiskelijoiden oma etu- ja palvelujärjestö. Ylioppilaskunnan juuret ovat 1934 Jyväskylään

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010.

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008 Hallituksen esitys 14.3.2009. Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen... 4 2.1 Yleinen poliittinen

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

TOIMINTA- KERTOMUS. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTA- KERTOMUS 2 11 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta SISÄLLYSLUETTELO Mikä JYY? Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, JYY, on opiskelijoiden oma etu- ja palvelujärjestö. Ylioppilaskunnan juuret

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

AVOin, LuOVA SuOmi SYL:n HaLLiTuSoHjeLma TavoiTTeeT KaudeLLe 2011 2015

AVOin, LuOVA SuOmi SYL:n HaLLiTuSoHjeLma TavoiTTeeT KaudeLLe 2011 2015 Päätavoitteet Suomalaisten korkea sivistystaso sekä laadukas ja maksuton kou lutus ovat hyvinvointiyhteiskuntam me perusta. Hallitus turvaa tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen varhaiskasva

Lisätiedot

KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta

KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta KY Toimintakertomus 2004 KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Toimintakertomus 2004 KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Sisällys Pääsihteerin tervehdys 6 Mikä KY on? 8 Edustajisto

Lisätiedot

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA Uusi yliopistolaki, uusi yliopisto ja uusi ylioppilaskunta muodostavat ainutlaatuisen mahdollisuuden nostaa oppimiskulttuuri ja opiskeluolot uudelle,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003

TOIMINTAKERTOMUS 2003 1 YLEISTÄ Vuosi 2003 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n kuudes toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään,

Lisätiedot

vuosikertomus lorem ipsum i 3

vuosikertomus lorem ipsum i 3 vuosikertomus lorem ipsum i 3 4 i lorem ipsum Sisällys 4. 6. 8. 10. 12. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. Pääsihteerin tervehdys KY ry Edustajisto Puheenjohtajalta Työvuoden tilinpäätös Sektorit Koulutuspolitiikka

Lisätiedot

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHDISTYKSEN TOIMINTA... 3 1.1 Yhdistyksen kokoukset... 3 1.2 Hallitus... 4 1.3 Yhteistyö... 4 1.3.1 Suomen Ekonomiliitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, 14. 15.11.2013 ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-30.9.2013

Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, 14. 15.11.2013 ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-30.9.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Toimintakerto- 2013 mus OLL:n toiminta tammikuusta syyskuuhun vuonna 2013 liikuntapoliittisen edunvalvonnan, palvelutoiminnan ja opiskelijahuippu-urheilun saralla. 14 15 16

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010 LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010 LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTO Vaasankatu 2, Jyväskylä postiosoite Vaasankatu 2, 40100 Jyväskylä puh. (09) 160 73986 faksi

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 1 (49) Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 2 (49)

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot