HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009"

Transkriptio

1 1/52 Liittokokous Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTO Jäsenyhteisöt Hallitus Sihteerit ja muu henkilökunta Tilintarkastajat Työryhmät ja neuvottelukunnat Liittokokous 5 2. YLEISTÄ Vuoden keskeisimmät poliittiset tavoitteet Linjapaperin päivittäminen Järjestöllinen kehittäminen Sidosryhmäyhteistyö Eurovaalivaikuttaminen Vuoden 2009 dynamiikan erityispiirteitä 7 3. SOSIAALIPOLITIIKKA Toimeentulo Ateriatuki Tasa-arvo Terveys Hyvinvointi Hissun Kissun hanke OSS:n hyvinvointisektori KOULUTUSPOLITIIKKA Yliopistolakiuudistus Opiskelijapalautejärjestelmän kehittäminen Filiaalit Aikuiskoulutuksen uudistus ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Kansainvälinen koulutuspolitiikka Virtuaaliyliopisto Opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisut työryhmä Opiskelukyky 13

2 2/52 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonta EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden sairasvakuutuskysymys Kansalliset suositukset kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita koskien yliopistoille, ministeriöille ja muille tahoille Kansainvälinen järjestöyhteistyö Eurooppalainen yhteistyö Pohjoismainen yhteistyö Palvelut ylioppilaskunnille Maahanmuuttopolitiikka KEHITYSYHTEISTYÖ Kehitysyhteistyöhankkeet etelässä Juttupankki ylioppilaslehdille Kehityspolitiikka ja järjestöyhteistyö VIESTINTÄ Kaksikielisyys MUUT SIVUSEKTORIT Kuntavaikuttaminen Joukkoliikenne JÄSENYYDET JA EDUSTUKSET Jäsenyydet Edustukset JULKAISUT LAUSUNNOT, KANNANOTOT, TIEDOTTEET JA KOMMENTIT Lausunnot Kannanotot, tiedotteet ja kommentit TAPAHTUMAKALENTERI Sektoritapaamiset Muut tapahtumat 29

3 3/ HALLINTO 1.1 Jäsenyhteisöt Liitossa oli 21 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä oli Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta (KY) 2940 Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) Joensuun yliopiston ylioppilaskunta (JoYY) 6465 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) Kuopion yliopiston ylioppilaskunta (KYY) 4536 Kuvataideakatemian oppilaskunta (KUVYO) 192 Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY) 3958 Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (LTKY) 4503 Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) Sibelius-Akatemian ylioppilaskunta (SAY) 1158 Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunta (SKY) 91 Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) 1701 Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunta (TOKYO) 1755 Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (TTYY) 8719 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (Tamy) Teatterikorkeakoulun ylioppilaskunta (TEYO) 355 Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta (TKY) Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta (TuKY) 2054 Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (VYY) 3564 Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) Hallitus Vuoden 2008 liittokokouksessa valittiin liiton puheenjohtajaksi Jussi Rauvola (SAY) ja muiksi hallituksen jäseniksi Leena Pihlajamäki (HYY), Sini Numminen (TKY), Olli-Pekka Koljonen (JYY), Jaana Mäntylä (TTYY), Sini Jokinen (KY) ja Jouni Holopainen (KYY). Järjestäytymiskokouksessaan 9.1. hallitus valitsi liiton varapuheenjohtajaksi Leena Pihlajamäen sekä sopi seuraavasta työnjaosta (sivusektorit suluissa): Jussi Rauvola: puheenjohtaja Leena Pihlajamäki: varapuheenjohtaja, (kunta-asiat, EU-vaaliasiat) Sini Numminen: kansainväliset asiat (kehitysyhteistyö, kaksikielisyys) Olli-Pekka Koljonen: sosiaalipolitiikka (työmarkkinat, yhdenvertaisuus) Jaana Mäntylä: sosiaalipolitiikka (ympäristö, liikunta) Sini Jokinen: koulutuspolitiikka (viestintä, kulttuuri) Jouni Holopainen: koulutuspolitiikka (yhdistyvät ylioppilaskunnat) Hallitus jakoi kummiudet seuraavasti: Holopainen: LTKY, JoYY, LYY Koljonen: JYY, TYY, ÅAS Pihlajamäki: HYY, OYY Jokinen: KY, TuKY, SHS, VYY Mäntylä: TamY, TTYY Numminen: TKY, KYY, ArsYO (SAY, TOKYO, TEYO, KuvYO, SKY)

4 4/ Hallitus kokoontui lukukausien aikana viikoittain. Hallituksen kokousten lisäksi pidettiin viikoittain aamukouluja, joissa käsiteltiin koko toimiston voimin esityslistalla olevat asiat. Lisäksi pidettiin hallituksen ja sihteeristön tiettyyn teemaan kuten yliopistolakiin tai Lyyraan keskittyneitä tapaamisia. Hallitus piti vuoden aikana 47 kokousta. 1.3 Sihteerit ja muu henkilökunta Pääsihteeri: Tuomas Viskari Koulutuspoliittiset sihteerit: Juuso Leivonen ja Juhana Harju Sosiaalipoliittiset sihteerit: Johanna Nuorteva (äitiysvapaalla asti), sijaisena Reetta Marttinen ja Lauri Pakkanen (opintovapaalla koko vuoden), sijaisena Timo Lehtinen Kansainvälisten asioiden sihteeri: Elena Gorschkow-Salonranta Tiedottaja: Markku Seppänen Kehitysyhteistyökoordinaattori: Anni Vihriälä Projektisihteeri (Kehitysyhteistyöjuttupankki): Juha Rudanko Suunnittelija (KYKY-projekti): Johanna Kujala Toimisto: Seija Pyökeri toimistonhoitajana ja Hellevi Lindberg kassanhoitajana asti, jolloin siirtyi eläkkeelle. 1.4 Tilintarkastajat Liittokokous valitsi tilintarkastajiksi seuraavat henkilöt: Pekka Räisänen (KHT), varamies Mikael Holmström (KHT) Kasperi Launis, varamies KTM Jukka Havia Valvontatilintarkastajana toimi Pekka Räisänen. 1.5 Työryhmät ja neuvottelukunnat Työryhmä, jonka tehtävänä oli pohtia opiskelijan toimeentuloa koskevia linjauksia linjapaperia varten Olli-Pekka Koljonen (työryhmän puheenjohtaja), Leena Pihlajamäki, Reetta Marttinen (työryhmän sihteeri), Tuomas Vanhanen (kesk.), Antti-Jukka Huovila (TamY/vihr.) ja Kristiina Pekkala (SAMOK). työryhmän toimikausi oli 01-06/2009. Järjestöllisen kehittämisen työryhmä Johanna Haapala, Kirsi Marttinen, Salla Heikkinen ja Eeva Heinonen sekä Jussi Rauvola (puheenjohtaja), Leena Pihlajamäki ja Tuomas Viskari (sihteeri) Historiatoimikunta Puheenjohtaja Petri Lempinen, Tuomas Viskari (SYL), Maunu Harmo, Matti Klinge, Seija Silventoinen, Katja Sauvola, Katri Nokela ja Leena Pihlajamäki (SYL). Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKU lukuvuosi Petri Cosma (KY), Mervi Hakoniemi (HYY), Minna Havunen (TamY), Leena Kurkela (HYY), Lauri Lakiasuo (LYY), Annica Moore (JYY), Saara Perälä (JYY), Saila Tykkyläinen (TYY) ja Sini Väisänen (LYY) sekä asiantuntijajäseninä Minttu Naarminen, Niina Niemi, Satu Nieminen ja Tanja Pirhonen. Puheenjohtaja toimi Tuure Pitkänen (v. 2008) ja Sini Numminen (v. 2009) ja sihteerinä Anni Vihriälä. lukuvuosi Elina Silkelä (HYY), Terhi Paikkala (HYY), Ilkka Tiensuu (Tamy), Saara Simonen (TamY), Anni Wallenius (JYY), Johanna Harjunpää (JYY), Laura Mäkelä (TYY) ja Johanna Ursin (TKY) sekä

5 5/ jatkavat jäsenet: Saila Tykkyläinen (TYY), Annica Moore (JYY), Satu Nieminen (TamY), Minttu Naarminen (TYY), Lauri Lakeasuo (LYY), Tanja Pirhonen (HYY) ja Niina Niemi (KY). Puheenjohtajana toimi Sini Numminen(v. 2009) ja sihteerinä Anni Vihriälä. Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työryhmä (IDSWG, International Degree Students Working Group) Syed Ritzvi (KY), Rachel Strickman (HYY), Leonard Pearl (TYY), ja Jiao Ma (TKY). Ryhmän puheenjohtajana toimi Sini Numminen ja sihteerinä Elena Gorschkow-Salonranta Liittokokous Liittokokous pidettiin Hotelli Korpilammella, Espoossa. Kokoukseen osallistui 145 virallista edustajaa 21 jäsenyhteisöstä. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Simo Pöyhönen ja Kati Isoaho YLEISTÄ 2.1 Vuoden keskeisimmät poliittiset tavoitteet Yliopistolain eduskuntakäsittelyssä SYL:llä oli edelleen iso rooli. Laki hyväksyttiin muutoksin kesäkuussa. Päätavoitteista ylioppilaskuntien automaatiojäsenyys säilyi ja sisäisen enemmistön salliminen yliopiston hallituksen kokoonpanossa meni läpi. Sen sijaan EU/ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksukokeilua ei saatu poistettua. Helmikuun lopussa Suomen hallitus teki hallitusohjelman puolivälin tarkastelun, jossa yhtenä painotuksena oli työurien pidentäminen; tarkastelussa käynnistettiin opintotukiuudistus ja lukuisia pienempiä hankkeita opetusministeriön hallinnonalalla. Erityisesti puheenjohtajiston sidosryhmätapaamisissa työurien pidentämiseen liittyvät toimet olivat esillä yli opiskelijajärjestöjen totuttujen sektorirajojen. Maksuton koulutus oli merkittävällä sijalla erityisesti ei-julkisissa keskusteluissa sidosryhmien kanssa. Muita isoja aiheita olivat YTHS:n taloudellinen sopeuttaminen ja mahdollinen AMKopiskelijoiden siirto YTHS:n piiriin sekä työelämän tasa-arvo. Erilliskysymyksenä pohdittiin SORA-työryhmän työtä ja opiskelijoiden oikeusturvaa. Budjettivaikuttamisessa keskityttiin ateriatuen korotukseen, YTHS:n vuokra-avustukseen sekä poliittisen tilanteen salliessa opintotuen ja sairauspäivärahan yhteensovittamiseen. 2.2 Linjapaperin päivittäminen Järjestön poliittisen linjapaperin (lipa) päivityksestä päätettiin toimintasuunnitelmassa vuodelle Prosessi käynnistyi tammikuussa ja jatkui koko vuoden. Keskustoimistolla työ alkoi yhteisellä ideoinnilla tammikuussa, ja kevään ajan luonnosmateriaalia käsiteltiin sektoreittain. Hallituksen piti käsitellä materiaalia ensin huhtikuussa, sitten loppukeväällä. Elokuun lopussa sektorien tuottama materiaali saatiin lopulta käyttöön ja käsiteltiin. Prosessin aikana valmis materiaali oli kuitenkin kaiken aikaa keskustoimiston ja ylioppilaskuntatoimijoiden käytössä ja kommentoitavissa (lipa.syl.fi). Käytössä oli wiki-pohjainen netti-ikkuna keskustoimiston työhön (lipa.syl.fi) ja siihen liittyvä keskustelufoorumi (http://lipa.syl.fi/keskustelu). Näistä sähköisistä välineistä tiedotettiin laajasti ja tietoa pyydettiin välittämään jokaiselle Suomen opiskelijalle. Kävijämääristä (n ) päätellen tiedotus jäi huomattavasti suppeammaksi, mutta sen sijaan keskustelufoorumi saavutti laajaa suosiota roskapostittajien keskuudessa ympäri maailmaa.

6 6/ Ylioppilaskuntien kanssa linjapaperia käsiteltiin avausseminaarissa sekä käytännössä kaikissa sektoritapaamisissa alustuksin ja keskusteluin. Linjapaperiluonnos kävi syksyllä lausuntokierroksella ylioppilaskunnissa, ja hallitus muokkasi esitystä lausuntojen pohjalta. Nettiin esille laitettujen linjapaperiluonnosten sisältö herätti runsaasti keskustelua myös virallisten foorumien ulkopuolella, ja osa ehdotuksista herätti voimakkaitakin tunteita. Keskustelu jatkui liittokokoukseen asti ja osittain sen jälkeenkin. 2.3 Järjestöllinen kehittäminen Toimintasuunnitelmassa päätettiin päivittää myös järjestöllistä strategiaa. Tätä varten koottiin työryhmä, joka sisälsi SYL-kokemusta omaavaa väkeä keskustoimistolta ja ylioppilaskunnista. Työryhmä kokoontui kevään ja syksyn aikana useita kertoja ja teki laajan raportin, joka on merkittävänä tiedoksi liittokokouksessa Työryhmä ei nähnyt tarvetta päivittää missiota, visiota ja arvoja vaan keskittyi työssään järjestön nykytilan ja toimintaympäristön hahmottamiseen sekä uusien toimenpidesuositusten tekemiseen. Osa ehdotuksista otettiin toteutettavaksi jo vuoden 2009 aikana. Vuoden aikana on kehitetty keskustoimiston toimintaa osana OSS-yhteisöä niin sisältötyössä, toimiston arjessa kuin OSS järjestöpalvelut oy:n parissa. Samalla on hahmotettu järjestöjen välisiä rajapintoja ja keskusteltu pidemmän aikavälin kehitystyöstä. Esillä on ollut mm. järjestöjen tukitoimintojen yhdistäminen OSS:n alaisuuteen sekä pitkällä aikavälillä järjestöjen mahdollinen yhdistyminen, joista viimemainittua on toistaiseksi heitetty ilmaan vain puolitosissaan. Keskustoimiston työssä havaittiin pitkin vuotta runsaasti kehittämistarpeita. Osaa niistä on käsitelty järjestöllisen kehittämisen työryhmässä ja sen muistiossa, osaa keskustoimiston työyhteisöpäivässä ja muissa yhteisissä kokoontumisissa. Keskustelujen pohjalta mm. uudistettiin hallituksen esityslistaa ja karsittiin rutiininomaista päätöksentekoa. Loppuvuoden aikana aloitettiin vuosikellojen laatiminen keskustoimiston arjen tueksi sekä perehdytettiin seuraava hallitus edeltäjäänsä huomattavasti laajemmin. 2.4 Sidosryhmäyhteistyö SYL:n toimijat ovat vuoden aikana tavanneet runsaasti päätöksentekijöitä ja muita sidosryhmiä. Osa tapaamisista käy ilmi tiedoksi merkityistä asioista (erillinen koonti), osa on ollut muiden tilaisuuksien yhteydessä. Käsitellyt aiheet ovat vaihdelleet sidosryhmien mukaan painottuen kohdassa 2.1 lueteltuihin aiheisiin. Keväällä puhuttiin enemmän yliopistolaista ja EU-vaaleista, syksyllä taas työurien pidentämisestä, opintotuesta ja valtion budjetista. SYL:lle ennestään tutuista sidosryhmistä kansanedustajat, opetus- sekä sosiaali- ja terveysministeriön ministerit ja erityisavustajat ovat säilyneet merkittävinä. Samoin on pidetty normaalisti yhteyttä alumnikuntaan, ministeriöiden ja laitosten virkamiehiin sekä SYLkonsernin toimijoihin (esim. YTHS, Lyyra). Yliopistoihin SYL on ollut yhteydessä harvakseltaan ja lähinnä rehtorien neuvoston (nyk. Suomen yliopistot ry / UNIFI) kautta. MTV3:n SuomiAreena-kesätapahtumassa Porissa järjestettiin keskustelu otsikolla Sukupuoli- mikä ihana tekosyy: kuka maksaa tasa-arvon?. Oman tilaisuuden anti oli melko kevyt suhteessa työmäärään ja rahankäyttöön, mutta muuten läsnäolo tapahtumassa oli erittäin hyödyllistä kontaktien luomisen ja taustakeskusteluiden käymisen kannalta. Erityisesti puheenjohtajiston yhteydenpito puolueisiin ja työmarkkinajärjestöihin on vuonna 2009 painottunut aikuispuolelle opiskelija- ja nuorisotoimijoiden sijaan, kuitenkin säilyttäen nuorisopuolen säännölliset kontaktit. Elinkeinoelämän vaikutus korkeakoulupolitiikkaan on kasvanut viime vuosina merkittävästi, ja niinpä toinen suunta sidosryhmäyhteistyön

7 7/ laajennuksille ovat olleet Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja valtuuskunnan (EVA) sekä mm. Sitran johtavat toimijat. Lisäksi poliitikoista tavattiin aiempaa enemmän elinkeino- ja talouspolitiikkaan profiloituneita. Mediatalojen johtoa ja toimituspäälliköitä tavattiin loppuvuonna, osa jäi seuraavan vuoden ohjelmaan. Sidosryhmäyhteistyötä pyrittiin systematisoimaan, jotta SYL-toiminnan piirissä syntyvät kontaktit jäävät henkilöiden lisäksi entistä paremmin järjestön käyttöön ja välittyvät seuraaville toimijoille. Työ jatkuu seuraavina vuosina. Tähän tarkoitukseen on tehty myös sidosryhmäkäsikirja, jota täydennetään ja päivitetään jatkossa jatkuvasti. 2.5 Eurovaalivaikuttaminen Vuoden alussa laadittiin SYL:n eurovaalitavoitteet. Pääteemat olivat maksuton koulutus, liikkuvuus ja yhdenvertaisuus sekä kansalaisten osallisuus, kehitysyhteistyö ja ilmastonmuutoksen torjuminen. Eurovaalitavoitteista painettiin lehtinen, jota levitettiin puolueille, ehdokkaille ja sidosryhmille. Puolueiden vaaliohjelmista vastaavat henkilöt tavattiin alkuvuodesta henkilökohtaisesti. Mahdollisimman moni eurovaaliehdokas kontaktoitiin kasvotusten ja puhelimitse. SYL osallistui myös Eurooppalaisen Suomen eurovaalikampanjaan. Vaalien jälkeen yritettiin yhteistyössä SAMOK:n ja OLL:n kanssa järjestää suomalaisille mepeille tapaaminen. Aikatauluja ei kuitenkaan saatu sovitettua yhteen, joten SYL päätti lähettää kv- ja koposihteerin sekä varapuheenjohtajan Brysseliin tapaamaan uusia meppejä ja tutustumaan EU-tason vaikuttamiseen. 2.6 Vuoden 2009 dynamiikan erityispiirteitä Vuoden 2008 liittokokous oli henkilövalintojen osalta poikkeuksellinen. Puheenjohtajavaalissa syntyi alueellista ja poliittista vastakkainasettelua, ja äänestyksen tulos poikkesi edellisyön neuvottelutuloksesta. Hallitusvaalissa ehdokkaita oli vain yksi enemmän kuin valittavia, ja aivan viime viikoille ennen liittokokousta oli ollut tiedossa vain kolme hallitusehdokasta. Kokouksen jälkitunnelmat olivat epätavalliset ja ristiriitaiset. Henkilövalintojen erityispiirteet vaikuttivat vuoden toimintaan monin tavoin sekä perehdytyksessä, edunvalvontatyössä että keskustoimiston organisoitumisessa. Vaikka vuoden 2009 liittokokouksessa ehdokasjoukko oli huomattavasti suurempi, jatkossa on syytä edelleen kiinnittää huomiota kyvykkäiden ja motivoituneiden toimijoiden rekrytoimiseen. Lisäksi on syytä varmistaa, että perehdytys tapahtuu systemaattisesti ja avoimesti riippumatta edeltäjien ja seuraajien välisistä poliittisista näkemyseroista tai -yhtäläisyyksistä. Keskustoimiston ja ylioppilaskuntien väliset jännitteet ovat viime vuosina olleet osa SYL:n järjestöllistä dynamiikkaa ja ylimääräisestä liittokokouksesta huhutaan eri vuosina. Vuonna 2009 jännitteet kanavoituivat kuitenkin poikkeuksellisilla tavoilla: ensin huhtikuussa levisi huhu siitä, miten keskustaopiskelijat aikovat kaataa SYL:n hallituksen. Kesäkuun alussa (7.6.) SYL:n hallitus ja pääsihteeri saivat Nootin, jossa 13 hallituksen puheenjohtajaa eri ylioppilaskunnista (LYY, OYY, KYY, ÅAS, KY, LTKY, JoYY, TTYY, TuKY, JYY, VYY, SHS, TKY) esitti huolensa Suomen ylioppilaskuntien liiton nykytilasta. Ylimääräistä liittokokousta ei kuitenkaan haluttu järjestää. Vuoden aikana osa sektoritoimijoiden saamasta palautteesta ei päätynyt kaikkien keskustoimistolla toimivien käyttöön. Perille tulleen palautteen sisällöstä päätellen suurin ongelma jännitteiden purkamisessa on tiedonpuute siitä, mitä SYL:n keskustoimisto tekee ja miksi. Hallitus päätti kummitoiminnan terävöittämisestä ja sopi parantavansa viestintää.

8 8/ Päätösten toteutus oli loppuvuoden aikana vaihtelevaa, eikä ongelmiin onnistuttu löytämään kaikilta osin riittäviä ratkaisuja. Toinen erikoisuus vuoden 2009 dynamiikassa oli Opiskelijatoiminta-verkoston syntyminen yliopistolakiuudistuksen kirvoittamana. Verkostolle syntyi yhteistyöryhmiä ympäri maata ja se toimi erityisen aktiivisesti, kun hallituksen esitys tuli eduskuntakäsittelyyn helmikuussa. Mielenosoitusten osallistujamäärä ei ollut valtavan suuri, mutta toiminta sai paljon mediahuomiota. Verkoston tavoitteet yliopistolain suhteen olivat osin samoja kuin SYL:n ja osittain ne seurailivat henkilöstöjärjestöjen kantoja SOSIAALIPOLITIIKKA 3.1 Toimeentulo SYL:n liittokokous syksyllä 2008 valitsi opiskelijoiden toimeentulon parantamisen tavoitteiksi huoltajakorotuksen saamisen opintotukeen sekä opintotuen ja sairauspäivärahan paremman yhteensovittamisen. Lisäksi ateriatukeen lähdettiin hakemaan 25 sentin korotusta, josta omassa kappaleessaan jäljempänä. Liittokokous päätti myös perustaa opintotuen uudistamista pohtivan työryhmän, joka valmistautuisi opintotuen kokonaisuudistukseen. Työryhmä perustettiin alkuvuodesta. Työryhmä pohti kevään aikana erilaisia opintotuen malleja ja asumisen tukemista. Työryhmän pohdinnat laitettiin kevään lopuksi ylioppilaskunnille kommenteille, joista SYL:n hallitus koosti linjapaperin päivitykseen ja arjen vaikuttamistyöhön työkaluja. Keväällä valtioneuvosto asetti OPM:n alaisuuteen työryhmän uudistamaan opintotuen rakennetta osana valtioneuvoston pyrkimystä työurien pidentämiseen. Työryhmän puheenjohtajana toimii Marcus Rantala (kulttuuriministerin valtiosihteeri) ja jäseninä edustajia opiskelijajärjestöistä, Kelasta, VM:stä ja OPM:stä. SYL:n edustajana ryhmässä istuu varapuheenjohtaja Leena Pihlajamäki. SYL on osallistunut työryhmän työhön erittäin aktiivisesti kommentoimalla työn etenemistä sekä tapaamalla työryhmän edustajia. Lisäksi olemme tavanneet puolueiden opintotukityöstä vastaavia henkilöitä vuoden aikana useaan otteeseen. Vuoden 2010 budjettiin tavoiteltiin opintotuen ja sairauspäivärahan yhteensovittamista, jonka myös SATA-komitea oli omassa mietinnössään nostanut korjattavien asioiden listalle. Tämän tavoitteen tiimoilta pidettiin aktiivisesti yhteyttä eteenkin sosiaali- ja terveysministeri Hyssälän ja kulttuuriministeri Wallinin esikuntiin. Aktiivinen vaikuttaminen palkittiinkin, kun monen vuoden tavoite saatiin kirjattua budjettiin Ateriatuki SYL nosti ateriatuen vuoden alussa budjettitavoitteeksi, koska enimmäishinnan korotukseen nähtiin olevan painetta. SYL painotti vaikutustyössään, että ateriatuen tulee seurata enimmäishinnan nousua, ja kävi perustelemassa asiaa hallituspuolueiden ja osin oppositionkin edustajille. Kaikki hallituksessa pitivät ateriatukea kannattavana tukimuotona, mutta pidättäytyivät lupaamasta budjettiriihessä lisää rahaa opiskelijoille. Koska kumpikaan SYL:n kärkitavoitteista ei mennyt riihessä läpi, jouduttiin opintotuen ja sairauspäivärahan yhteensovittamista priorisoimaan budjettineuvotteluissa ateriatuen korotuksen edelle. Tuen korotusta pidettiin kuitenkin aktiivisesti esillä, ja siitä keskusteltiin kaikkien eduskuntaryhmien kanssa.

9 9/ Tasa-arvo SYL:n tasa-arvotyössä on tänä vuonna keskitytty vaikuttamaan vanhempainvapaiden tasaisempaan jakaantumiseen. SYL on pitänyt tavoitteena mallista vanhempainvapaata. Teema on jatkumoa SYL:n edellisten vuosien vaikutustyöstä. SYL järjesti helmikuussa yhdessä AOVA:n ja HYY:n kanssa Vanhemmuuden kustannukset vaakakupissa -seminaarin. Samaa teemaa jatkettiin koko vuosi tekemällä aiheesta kannanottoja mm. kesäiseen SuomiAreenatapahtumaan, jossa SYL järjesti myös ohjelmaa teemasta. SuomiAreenan ohessa SYL teki kannanoton Perhevapaat remonttiin ja touhutonni työnantajalle, jonka lisäksi hallitus nosti linjapaperin mukaisesti maksuttoman päivähoidon osaksi toimivia vanhempainvapaita. Valtioneuvosto päättikin syksyllä isäkuukauden pidentämisestä, josta myös SYL antoi lausuntonsa. Maaliskuussa SYL haastoi jäsenjärjestönsä syrjinnänvastaiseen työhön julistautumalla syrjinnästä vapaaksi työyhteisöksi. Syrjinnästä vapaa alue kampanjan ovat organisoineet yhdessä Helsingin Sanomat, Monikulttuurinen liikuntaliitto FIMU, Euroopan komission moninaisuuden puolesta syrjintää vastaan -kampanja, Vammaisfoorumi ry, Ihmisoikeusliitto ry ja SETA ry. Koulujen alkamisen yhteydessä SYL teki kannanoton Sukupuolierottelu pois kouluista. SYL tervehtikin mielissään, kun opetusministeri Virkkunen asetti syksyn aikana työryhmän pohtimaan koulujen sukupuolineutraalimpaa opetusta. Syksyllä järjestettiin yhteinen yhdenvertaisuustapaaminen SAMOK:n kanssa Lapinrinteen toimistolla. 3.4 Terveys YTHS:n taloudellinen sopeuttaminen jatkui vahvana teemana myös tänä vuonna. Tilanteen taustatekijänä on yliopisto-opiskelijamäärän vuoden 2008 syksyn raju, n. 10 prosentin lasku, johon YTHS ei ollut varautunut riittävästi. Sopeuttamistoimet nostivat paikoitellen epätietoisuutta ja osittain siitä johtuvaa eripuraa niin YTHS:n työntekijöiden kuin eri paikkakuntien opiskelijoiden ja ylioppilaskuntatoimijoiden parissa ja vastauksena tähän, SYL järjesti maaliskuussa SYL:n toimistolla YTHS kyselytunnin ylioppilaskuntatoimijoille. Opiskelijoiden terveydenhuoltomaksua korotettiin 2 eurolla alkaen. Terveydenhuoltomaksun korotus oli ajankohtainen myös seuraavalle vuodelle ja SYL teki lausuntokierroksen aiheesta ylioppilaskunnille. Ylioppilaskunnat pääsääntöisesti hyväksyivät terveydenhuoltomaksun 2 euron korotuksen alkaen. Hoitomaksuihin puolestaan tulee seuraavat muutokset alkaen: erikoislääkärit (pl. yleislääketieteen erikoislääkärit) 1,5 2 euron korotus (jatkossa 6 ), hammaslääkärit 0,50 euron korotus / alkava 20 minuuttia (jatkossa 7,5 ) ja Fysioterapian ryhmämaksusta (4,00 ) luovutaan ja otetaan käyttöön fysioterapian yksilömaksu 4,00. Jatkossakin siis n. 75 % opiskelijarahoituksesta kerätään terveydenhuoltomaksuin ja n. 25 % käyntimaksuin. Jatko-opiskelijat poistuivat YTHS:n toimipiiristä alkaen. YTHS:n toimitusjohtaja Eija Orpana jätti tehtävänsä helmikuun 2009 lopussa. Ennen uuden toimitusjohtajan aloittamista väliaikaisena toimitusjohtaja toimi YTHS:n terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja, johtajaylilääkäri Markku Kanerva. Elokuussa Jukka Männistö aloitti varsinaisena toimitusjohtajana. YTHS:n mahdollinen laajentaminen kattamaan myös AMK-opiskelijat oli myös yksi laajemmista vuoden terveysaiheista. Maaliskuussa ylioppilaskunnilta kysyttiin mielipidettä aiheesta ja vastaus oli yleisesti myönteinen. Erityistä huomiota tahdottiin kiinnittää siihen, ettei yliopisto-opiskelijoiden tilanne toimipiirin mahdollisessa laajenemisessa heikkene missään tapauksessa. Ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden

10 10/ opiskeluterveydenhuoltopalvelujen kustannuksia ja järjestämistä selvittävä työryhmä on vuoden mittaan selvittänyt parasta tapaa opiskeluterveydenhuollon toteuttamiseksi. Työryhmä päätyi esittämään kahta mallia AMK-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämiseksi: YTHS mallia ja oppilaitoksen sijaintikuntamallia. 3.5 Hyvinvointi Hissun Kissun - hanke Hissun Kissun (emäyris) on jatkoa vuosien Mäyräkoirasta sikspäkkiin -hankkeelle ja se rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahoista. Hankkeen myötä tehdään yhteistyötä myös ammattikorkeakouluopiskelijoille suunnatun Neliveto vai etukeno? hankkeen kanssa. SYL on mukana hankkeessa toimien ohjaustyöryhmässä (koko vuoden Jaana Olsson, kevään Reetta Marttinen, syksyn Timo Lehtinen) sekä auttaen viestinnässä ylioppilaskuntien suuntaan. Hissun Kissun on nettisivusto joka sisältää mm. personoidun alkoholinkäyttötestin. Sivuston loppuvuoden lanseerauksessa hyödynnettiin myös Hissun Kissun tuopinalusia, joita toimitettiin syksyn 2009 aikana mm. ylioppilas- ja opiskelijakunnille sekä YTHS:lle. Markkinoinnissa auttoi myös Myötäote lehden syksyn opiskelijateemanumero, jossa oli juttu Hissun Kissun hankkeesta. Juttuun haastateltiin myös SYL:a yhtenä hankkeen yhteistyökumppaneista OSS:n hyvinvointisektori OSS:n hyvinvointisektoriin kuuluu SYL:sta, SAMOK:sta, OLL:sta ja OTUS:stä vähintään yksi hyvinvointiasioiden parissa työskentelevä henkilö per liitto. Käytännössä sektorin kuukausittaisessa tapaamisessa kävi yleisimmin kaksi toimijaa per liitto. Tapaamisten avulla mm. varmistetaan hyvinvointiasioihin liittyvä tiedonkulku liittojen välillä. Vuoden 2009 tapaamisissa keskusteltiin mm. eri liittojen vuoden kärkitavoitteista, jäsentapaamisista ja niiden mahdollisuuksista liittojen väliseen yhteistyöhön (esim. yhteinen päivä SYL:n ja SAMOK:n jäsenille sopotapaamisessa) ja tulevista kannanotoista joissa voisi olla hyvä hyödyntää liittojen yhteistyötä. Tapaamisissa mietittiin myös OSS:n toimitiloissa työskentelevien työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämistä KOULUTUSPOLITIIKKA 4.1 Yliopistolakiuudistus Yliopistolaki ja siihen liittyvä vaikutustyö työllisti SYL:a merkittävästi keväällä Yliopistolakityöryhmässä SYL:a edusti koulutuspoliittinen sihteeri Juuso Leivonen. Erityistä huolta aiheutti lakiin kirjattu ulkopuolisten enemmistö julkisoikeudellisten yliopistojen hallituksissa sekä EU/ETA-maiden ulkopuolisille kaavaillut maksulliset maisteriohjelmat. Myös ylioppilaskuntien automaatiojäsenyyden jatkumisen varmistaminen työllisti SYL:a. SYLtoimijat tapasivat asian tiimoilta kansanedustajia ja erityisesti sivistysvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan jäseniä. Lopulliseen lakiin kirjattiin mahdollisuus valita hallitukseen sisäpuolisten enemmistö sekä automaatiojäsenyyden jatkuminen. Valitettavasti mahdollisuus periä maksuja EU/ETA-alueen ulkopuolisilta maisteriopiskelijoilta pysyi laissa myös eduskuntakäsittelyn jälkeen. OPM perusti syksyllä 2009 työryhmän seuraamaan ja määrittelemään maksukokeilun kriteerejä. SYL:a työryhmään valittiin edustamaan koulutuspoliittinen sihteeri Juuso Leivonen. Yliopistojen johtosääntöjen valmistelu on värittänyt etenkin syksyä ja sektori on vastannut ylioppilaskuntien kyselyihin ja tukenut heitä valmistelutyössä. Lisäksi syksyllä lausuttiin vielä

11 11/ yliopistojen rahoitusmallista. Lausunnossa painotettiin mm. kandin ja maisterin erottamista toisistaan rahaa jaettaessa. Vuoden aikana on kerätty ylioppilaskuntien ilmoituksien perusteella tietoja koskien uusista yliopistojen hallintorakenteista. Tieto on jaettu ylioppilaskuntien kesken vaikuttamistyön tueksi. 4.2 Opiskelijapalautejärjestelmän kehittäminen Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry perustivat alkuvuodesta ohjausryhmän, jossa SYL:a edustavat koulutuspoliittinen sihteeri Juhana Harju ja hallituksen jäsen Jouni Holopainen. Lisäksi ohjausryhmässä on edustus rehtorien neuvostolla, OPM:llä ja asiantuntijajäseninä eri yliopistoista palautejärjestelmiin perehtyneitä henkilöitä. Ohjausryhmä määritteli kevään aikana hankkeen pääasialliset tavoitteet ja haki rahoitusta esiselvityshanketta varten OPM:ltä. OPM myönsi syksyksi rahoituksen projektipäällikön palkkaamiseen vuoden 2009 loppuun ja muihin toimintaan liittyviin kuluihin. Syksyllä projektipäälliköksi palkattiin Elina Pekonen, jonka tehtävänkuvaan kuului nykyisten palautejärjestelmien kartoittaminen ja selvityksen tekeminen siitä, että miten toteutukseen ryhdytään vuoden 2010 aikana. 4.3 Filiaalit Loppukeväästä lähetettiin ylioppilaskunnille kyselylomake koskien heidän filiaalejaan ja kuinka he ovat hoitaneet edunvalvonnalliset sekä jäsendemokratiaa koskevat asiat filiaaleissaan. Vastauksien perusteella koottiin muistio ylioppilaskuntien hyvistä käytännöistä. Lisäksi muistiossa pohdittiin yleisesti filiaalien ja niissä opiskelevien asemaa. Muistio toimitettiin ylioppilaskuntiin kesäkuun alussa. 4.4 Aikuiskoulutuksen uudistus ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPM:ssä on meneillään aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus -hanke (AKKU), jonka tarkoituksena on selkeyttää ammatillisen aikuiskoulutuksen tarjontaa, etuuksia, rahoitusta ja hallintoa. Aiheen parissa työskennellyt johtoryhmä antoi omat suosituksensa toimenpideehdotuksiksi alkuvuodesta. SYL lausui ehdotuksista ja korosti lausunnossaan ehdotusten tukevan elinikäistä oppimista ja piti toimenpide-ehdotuksia näin ollen hyvinä. SYL kuitenkin korosti ehdotusten vaativan lisärahoitusta ja moitti raporttia siitä, ettei siinä juurikaan otettu kantaa rahoitukseen. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ja Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto perustivat keväällä 2008 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia korkeakouluille suositukset aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Rehtorien neuvostojen suositukset valmistuivat vuoden 2008 lopussa. Vuonna 2009 suosituksia on pyritty jalkauttamaan korkeakouluihin. Asiaa on pidetty esillä sidosryhmiä tavattaessa ja hallituksen jäsen Sini Jokinen osallistui toukokuussa Dipolissa pidetyssä Bologna-seurantaseminaarissa aiheesta pidettyyn työryhmään, jonka tarkoituksena oli löytää yhdessä keinoja suositusten mahdollisimman yhtenäiseen käyttöönottoon. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta käynnistyi vuoden 2009 aikana Turun yliopiston koordinoima ESR-hanke, jonka ohjausryhmässä SYL on edustettuna. Hankkeen tarkoitus on kouluttaa korkeakoulujen henkilökuntaa hyvistä tunnistamis- ja tunnustamiskäytännöistä. 394

12 12/ Kansainvälinen koulutuspolitiikka SYL on ollut tiiviisti tekemisissä kansainvälisen koulutuspolitiikan kanssa myös vuonna Juuso Leivonen on kansallisen Bologna-asiantuntijatyöryhmän jäsen ja osallistunut sitä kautta moniin aihetta koskeviin keskusteluihin ja tapahtumiin. Näistä mainittakoon tammikuussa järjestetty pohjoismaisten Bologna-asiantuntijoiden yhteistapaaminen Kööpenhaminassa; maaliskuussa Roomassa järjestetty Bologna-seminaari liikkuvuudesta; kv-asioiden päivä Oulussa, jossa käytiin läpi ESU:n Bologna with Student Eyes -julkaisua sekä Ruotsin EUpuheenjohtajakauden Bologna-seminaari Lundissa. Vuonna 2009 järjestettiin Bologna-maiden opetusministerien ministerikokous Leuvenissa / Louvain-La-Neuvessa. Suomalaisia opiskelijoita kokouksessa edusti SAMOKn Jenny Tabermann. Opiskelijat olivat pääosin tyytyväisiä kokouksen tuloksiin ja ministerien lupauksiin panostaa Bolognan prosessin sosiaaliseen ulottuvuuteen ja luoda sille kansalliset indikaattorit. Opiskelijat olivat myös tyytyväisiä siihen, että ministerit sitoutuivat tavoitteeseen nostaa liikkuvuusjakson suorittaneiden osuus valmistuneista 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä. SYL:n koulutuspoliittinen sihteeri Juuso Leivonen puolestaan edusti opiskelijoita heinäkuussa UNESCO:n korkeakoulutuksen maailman konferenssissa ja sitä edeltävässä Eurooppa-alueen UNESCO konferenssissa Bukarestissa toukokuussa ja Haagissa järjestetyssä seminaarissa kesäkuussa. Opiskelijat olivat tyytyväisiä maailmankonferenssin tulokseen, jonka mukaan koulutus tunnustetaan edelleen julkiseksi hyödykkeeksi (public good) ja sen nähdään olevan edelleen valtioiden vastuulla sekä siihen, että julkinen panostaminen korkeakoulutukseen nähtiin erittäin tärkeäksi, etenkin talouskriisin aikaan. SYL on myös mukana ESU:n ESCBI-projektissa (Enhancing the Student Contribution to Bologna Implementation), jonka tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden osallistumista Bolognan prosessiin. Tähän liittyen SYL järjesti Bologna Information Dayn yhdessä SAMOKin kanssa lokakuun lopussa. Seminaarin kautta tarjottiin tietoa Bolognan prosessista ja etsittiin työryhmien työskentelyn kautta uusia keinoja opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseksi ja vaikuttavuuden tukemiseksi kansallisella tasolla, Bolognan prosessiin liittyvien tavoitteiden toteutumiseksi. 4.6 Virtuaaliyliopisto Vuoden 2009 aikana Suomen virtuaalityliopistokonsortion neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa. Vuoden pääteemana oli hankkeen alasvientiä koskevat päätökset. Syksyllä pidetyssä kokouksessa päätettiin ajaa hanke alas vuoden 2010 loppuun mennessä. Vaikka hankkeen tavoitteisiin ei päästy, niin se koettiin kuitenkin tärkeänä yleisen ajattelukulttuurin muuttumisen vuoksi. Samaten hankkeesta syntyneet sivuhankkeet ovat olleet toimivia. Konsortion neuvottelukunnassa istui hallituksen jäsen Jouni Holopainen ja ohjausryhmässä koulutuspoliittinen sihteeri Juuso Leivonen. 4.7 Opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisut työryhmä Opetusministeriön työryhmä valmistelee yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin, ammatilliseen koulutukseen ja ammatilliseen aikuiskoulutukseen säädösmuutoksia, jotka koskevat opiskeluoikeuden peruuttamista alalle soveltumattomuuden vuoksi, kurinpidollista pysyvää oppilaitoksesta erottamista erittäin vakavien väärinkäytösten seurauksena, päihdetestien käyttöönottoa sekä tiedonvaihto- ja tietosuojakysymyksiä. Työryhmän työ on aiheuttanut syksyllä 2009 paljon keskustelua ja SYL on osallistunut tähän keskusteluun sekä tavannut aiheen tiimoilta asiantuntijoita, ministerien erityisavustajia ja kansanedustajia. SYL suhtautuu lakimuutoksiin kriittisesti ja vaatii lain pykäliin tarkennuksia ja tuo tämän myös esiin

13 13/ lausunnossaan lokakuun lopussa. Työryhmän työ jatkuu vuoteen 2010 ja uusien lakien on tarkoitus tulla voimaan syksyllä Opiskelukyky Vuonna 2008 aloitettua opiskelukyvyn määrittelyä ja hyviä käytänteitä keräävää KYKYprojektia jatkettiin vuoden 2009 aikana. Projektia koordinoi suunnittelija Johanna Kujala, joka on tehnyt aiheeseen liittyvää selvitystyötä ja valmistelua KYKY-työryhmälle. Työn puitteissa ollaan osallistuttu muun muassa Peda Forumiin Tallinnassa elokuun lopussa. Foorumista saatiin hyvää materiaalia työhön. Työ on edennyt suunnitellussa aikataulussa ja herättänyt paljon kiinnostusta. Seminaari hyvästä opiskelukyvystä ja käytänteistä sen tukemiseen pidetään marraskuun 27. päivä ja siellä julkaistiin myös hankkeen loppujulkaisu, joka sisältää opiskelukykyä parantavat suositukset ja hyviä käytäntöjä. Seminaaari keräsi upean joukon opiskelijan hyvinvoinnista välittäviä yhteen ja palaute seminaarista oli erittäin positiivista. Tämän johdosta vuodelle 2010 haettiin uutta projektia, jonka tarkoituksena on tukea käytänteiden leviämistä kaikkiin yliopistoihin ja korkeakouluihin. KYKY-ohjausryhmän jäseniä ovat olleet koulutuspoliittinen sihteeri Juhana Harju ja hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Jaana Olsson. Ensi vuodelle haetaan rahaa uuteen hankkeeseen, jonka tehtävänä olisi jalkauttaa käytänteitä korkeakouluihin KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 5.1 Kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonta Kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonnallisia kysymyksiä on nostettu esiin sidosryhmätapaamisissa vuoden aikana. Lisäksi on käynnistetty kaksi hanketta tutkintoopiskelijoiden aseman parantamiseksi EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden sairasvakuutuskysymys EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta saapuvien opiskelijoiden sairasvakuutusasia on edunvalvonnallisesti keskeinen. EU:n direktiivin mukaan oleskeluluvan saamisen edellytyksenä on, että saapujalla on kattava sairasvakuutus. Tällä hetkellä suomalaiset vakuutusyhtiöt eivät voi vakuutuslain mukaan myydä vakuutuksia ulkomaan kansalaisille, joten opiskelijat hankkivat sadoilta erilaisilta ulkomaisilta yhtiöiltä vakuutuksensa, joiden kattavuus kuitenkin vaihtelee laidasta laitaan ja hinnat ovat hyvinkin korkeat. Tilanne on hallinnollisesti hankala viranomaisille, opiskelijoille ja terveydenhuoltoyksiköille, ja on johtanut ikäviin tilanteisiin opiskelijan sairastuttua tai muuten tarvittua terveydenhoitopalveluita. Myös SYL:n kansainvälisten opiskelijoiden työryhmä koki, että sairasvakuutusongelma on edunvalvonnallisesti kenties kiireellisin asia korjata. Tilanteen ratkaisemiseksi SYL päätti sihteerien Gorschkow-Salonranta ja Marttinen voimin lähestyä suomalaisia vakuutusyhtiöitä ja selvittää niiden kiinnostusta tarjota vakuutuksia poikkeuksellisesti ryhmälle ulkomaalaisia. Muutama yhtiö osoitti alustavaa kiinnostusta, mutta korosti lakien ja säädösten asettamia reunaehtoja. Selvisi, että tilanne on mahdollista ratkaista siten, että jokin oikeustoimikelpoinen taho, kuten yliopisto, ottaisi opiskelijoille ryhmävakuutuksen. Neuvotteluiden laajentaminen myös yliopistojen suuntaan haluttiin nostaa seuraavan vuoden tärkeäksi projektiksi.

14 14/ Kansalliset suositukset kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita koskien yliopistoille, ministeriöille ja muille tahoille Vuonna 2009 SYL lähestyi opetusministeriötä ajatuksenaan laatia kansainvälisiä tutkintoopiskelijoita koskevat kansalliset suositukset, joista ministeriö SYL:n lisäksi tiedottaisi laajasti. Ajatus saatiin toukokuussa Oulun kansainvälisen hallinnon kv-päivillä. Monessa maassa käyttöön otetut kansalliset suositukset vahvistavat jo käynnissä olevaa kansainvälistymistyötä. Suositukset ylöskirjaamalla nähdään, mitkä toimenpiteet parantaisivat erityisesti opiskelijan asemaa. Hanke sai ministeriöstä vihreää valoa, ja SYL perusti alkusyksystä kansainvälisistä tutkintoopiskelijoista koostuvan työryhmän (IDSWG, International Degree Students Working Group) päivittämään SYL:n voimassa olevia suosituksia uuteen malliin, korostaen erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden omaa näkökulmaa. Työryhmä työskenteli syksyn ajan aktiivisesti ja tapasi kerran myös SAMOK:n vastaavan työryhmän, sillä tunnetusti monet kysymykset vaikkapa maahanmuuttoon tai opiskelun järjestämiseen liittyen koskettavat kansainvälisiä korkeakouluopiskelijoita opiskelupaikasta riippumatta. Työryhmä tuotti kokoelman suosituksia eri tahoilla SYL:n ja jäsenjärjestöjen vaikutustyön tueksi ja julkaisi suositukset verkkosivuilla.. Opetusministeriön kanssa käydyissä myöhemmissä keskusteluissa huomattiin, että projekti kansallisista suosituksista vaatii vielä erillisen työn, joten työryhmän toimikautta päätettiin jatkaa vielä keväälle. 5.2 Kansainvälinen järjestöyhteistyö Kv-sektorin vastuulla on huolehtia kansainvälisestä järjestöyhteistyöstä. Vuoden aikana kansainvälisiin tapahtumiin on lähtenyt osallistujia kaikilta SYL:n sektoreilta, aina tapahtuman sisällön mukaisesti. ESU:n tapahtuminen lisäksi on osallistuttu muun muassa ACA:n ja Pohjoismaisen ministerineuvoston järjestämiin seminaareihin. Matkalle lähtijöiltä edellytetään aina matkaraportti, jotta uutiset sekä ideat SYL:n toiminnan kehittämiseksi saadaan kaikkien tietoon. Matkaraportit on toimitettu aina myös ylioppilaskuntiin tiedoksi Eurooppalainen yhteistyö SYL on osallistunut vuoden aikana aktiivisesti kattojärjestömme European Students Unionin työryhmätoimintaan. Kevään liittokokouksessa SYL valittiin ESU:n jatko-opintotyöryhmän puheenjohtajaksi ja SYL:ssa sen toiminnasta vastasi kopo-sihteeri Juuso Leivonen. Työryhmä työskenteli vuoden ajan ja toimitti liittokokoukselle loppuraporttinsa. Liittokokus päätti syksyllä myös jatkaa työryhmän toimintaa sekä SYL:n puheenjohtajuutta. Syksyllä ESU:n hallitus valitsi SYL:n entisen hallituksen jäsenen ja kv-sihteerin Eeva Heinosen ESU:n strategiaa pohtivan Vision Task Forcen jäseneksi. VTF:n työn on tarkoitus saada työnsä valmiiksi vuoden 2010 syksyn liittokokoukseen. Liittokokousten lisäksi SYL osallistui myös vuoden kahteen ESU:n järjestämään epävirallisempaan tapahtumaan, European Student Conventioniin. Erityisesti mainittakoon keväinen Prahassa järjestetty ESC, jonka aiheena oli järjestöllinen kehittäminen. Tapahtumassa pääsihteeri Viskari johti työryhmää, jossa pohdittiin tiedonsiirtoa ja perehdyttämistä organisaatioissa, joissa toimijat vaihtuvat nopeasti Pohjoismainen yhteistyö Pohjoismaisten ja Baltian maiden opiskelijajärjestöjen yhteistyö NOM-verkostossa (Nordiskt Ordförande Möte) jatkui läpi vuoden. Alkuvuodesta SYL koordinoi kannanoton, jossa vastustettiin lukukausimaksuja kansainvälisille opiskelijoille ja sen allekirjoitti suurin osa

15 15/ pohjoismaisista järjestöistä. Kevään NOM-tapaamista ei järjestetty järjestöjen tiedonkulullisista syistä ennen ESU:n kevään liittokokousta, joten se siirrettiin syksylle. Syksyn NOM järjestettiin lokakuun alussa Vilnassa, Liettuassa. Tapaamisen yhteydessä olleessa seminaarissa käsiteltiin opiskelijakeskeistä oppimista (Student centered learning). Itse tapaamisessa käsiteltiin edellisten tapaamisten puuttuvia papereita sekä päätettiin tehdä ESU:lle aloite EU-tason vaikuttamisen parantamisesta. Epäviralliset tapaamiset NOM-ryhmällä järjestettiin ESU:n liittokokouksissa. Perinteiden mukaisesti SYL tapasi erikseen virolaiset ja ruotsalaiset kollegansa. SYL:n keskustoimisto vieraili Tallinnassa keväällä EÜL:n vieraana ja kesäkuussa SFS:n uuden puheenjohtajiston vieraana Tukholmassa. SFS tehnee vastavierailun SYL:n vuoden 2010 hallituksen luokse. Käydyissä keskusteluissa nousivat voimakkaimmin esiin naapurimaiden vaikutus toistensa korkeakoulupolitiikkaan ja erityisesti yliopistojen rahoitusmalleihin. 5.3 Palvelut ylioppilaskunnille SYL koosti viime vuonna yhdessä SAMOK:n kanssa Internetiin taulukon (http://kv-sopo.fi), josta voidaan tarkastella erilaisten kansainvälisten opiskelijoiden oikeuksia kunnassa tai kaupungissa sekä valtakunnallisesti. Tänä vuonna kerätyn palautteen avulla taulukkoa päivitettiin, jotta se palvelisi parhaiten ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien tarpeita. Vuoden sektoritapaamisissa sekä kaksikielisyystapaamisessa nousi usein puheenaiheeksi SYL:n monikielinen viestintä. Kansainvälisten asioiden sektori toi lokakuussa t SYL:n hallitukseen keskusteluaiheeksi SYL:n englanninkielisen viestinnän.hallitus päätti vuoden viimeisessä kokouksessa järjestön viestintäohjeen yhteydessä kääntää usein ilmestyvät tiedotteet myös englanniksi. 5.4 Maahanmuuttopolitiikka SYL on osallistunut aktiivisesti maahanmuuttopoliittiseen keskusteluun, joka on koskettanut tänä vuonna myös ylioppilaskuntia. Keväällä SYL lausui eduskunnan hallintovaliokunnalle kotouttamislain toimeenpanosta kiinnittämällä erityistä huomiota kotouttamiskoulutuksen maksuttomuuteen. Kesällä SYL otti kantaa maahanmuuttajataustaisten nuorten aliedustukseen korkeakoulutuksessa. Kannanotto sai laajan huomion mediassa ja enimmäkseen positiivista palautetta. Samoin SYL kommentoi paheksuvasti ministeri Hyssälän lausuntoa, jossa hän asetti epätarkoituksenmukaisesti vastakkain suomalaiset työttömät ja syrjäytyneet nuoret sekä maahanmuuttajataustaiset opiskelijat. Syksyllä SYL osallistui ministeriöiden järjestämään keskustelutilaisuuteen Euroopan komission maahanmuuttopoliittisesta Tukholman ohjelmasta. Kirjallisessa lausunnossaan SYL kiinnitti huomiota esteiden ja byrokratian vähentämiseen opiskelijoiden kansainvälisen liikkuvuuden tieltä KEHITYSYHTEISTYÖ Vapaaehtoistoimijoista koostuva SYL:n kehitysyhteistyövaliokunta KENKKU on tärkeässä roolissa kehitysyhteistyöhankkeiden hallintatyössä. KENKKU:n tapaamisia on järjestetty kuukausittain. Tänä vuonna on erityisesti keskitytty KENKKU:n tehokkaaseen tehtävänjakoon

16 16/ ja maaryhmätoimintaan, sillä tehtävää on paljon.. KENKKU aloitti keväällä keskustelun SYL:n kehytoiminnan suuntaamisesta pidemmällä tähtäimellä. Ensi vuosi on keskeinen, sillä nykyiset etelän-hankkeet päättyvät vuoteen 2011 mennessä. Vuoden aikana KENKKU pohti erityisen paljon SYL:n kehy-viestintää, jotta viestiminen hanketoiminnasta olisi rutiininomaisempaa. Loppuvuodesta KENKKU päätti, että kaikki KENKKUn tapaamisten pöytäkirjat julkaistaan SYL:n Internet-sivuilla. Lisäksi KENKKUn jäsenet avasivat blogin osoitteessa kenkku.wordpress.com, jonne kirjoitetaan tarinoita ja pohdintoja kehitysyhteistyön arjesta. 6.1 Kehitysyhteistyöhankkeet etelässä SYL:n kehitysyhteistyön ydin on kolme ulkoasiainministeriön tukeman hankkeen hallinnointi. Koulutukseen liittyvät etelän kehitysyhteistyöhankkeet ovat Sambiassa, Mongoliassa ja Guatemalassa. Vuoden aikana käytiin hankematkalla kaikissa kolmessa etelän maassa. SYL:n yhteistyökumppani Sambiassa on Kanyma Youth Programme (KYP), joka tarjoaa ammatillista koulutusta vähävaraisille nuorille. Mongoliassa SYL:n yhteistyökumppani on Information and Education Centre (IEC), joka järjestää kirjasto- ja koulutuspalveluita Mongolian maaseudulla. Mongolian hankkeelle saatiin jatkorahoitusta ulkoasiainministeriöstä vuosille Guatemalassa SYL:n yhteistyöhanke kouluttaa maaseudun asukkaita luonnonkatastrofien ehkäisyssä ja niihin varautumisessa. Yhteistyöjärjestö on Asociación Maya de Estudiantes Universitarios (AMEU). Syksyllä SYL kävi hankeseurantamatkalla Guatemalassa, jossa selvitettiin hankkeen ja järjestöyhteistyön tilaa. 6.2 Juttupankki ylioppilaslehdille SYL saa kolmen etelän hankkeen lisäksi ulkoministeriöltä rahoitusta myös viestintähankkeeseen, jonka keskiössä ovat ylioppilaslehtien käyttöön tarkoitettu juttupankki, ylioppilaskuntatoimijoiden kehytapaamiset sekä SYL:n kehyesitteet ja julisteet. Juttupankki pitää sisällään kehitysmaihin ja kehitysyhteistyöhön liittyviä artikkeleita, jotka ovat yo-lehtien vapaassa käytössä syksyn ajan. Keväällä juttupankki julkaistaan kaikille avoimena Auringossa-nettilehtenä SYL:n sivuilla. Vuoden 2009 juttupankki valmistui syyskuun alussa ja se pitää sisällään 18 artikkelia. 6.3 Kehityspolitiikka ja järjestöyhteistyö SYL on jäsenenä Reilun Kaupan edistämisyhdistyksessä (RKE), Kehitysyhteistyöjärjestöjen EUyhdistys (Kehys ry) ja Kehitysyhteistyön palvelukeskuksessa (Kepa) ja sillä on edustajansa järjestöjen hallituksissa. SYL:n edustajat osallistuivat myös järjestöjen kevät- ja syyskokouksiin. SYL osallistui Reilun kaupan maaottelutempaukseen järjestämällä reilun tauon keskustoimistolla. Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan 0,7-kampanjaan SYL osallistui toimintasuunnitelman mukaisesti ja välitti tietoa kampanjasta ylioppilaskunnille, osallistui kampanjaan liittyvään lahjatempaukseen ja allekirjoitti aiheeseen liittyvän vetoomuksen. Lisäksi SYL allekirjoitti yhdessä kymmenien Kepan jäsenjärjestöjen kanssa vetoomuksen oikeudenmukaisemman kaupan puolesta. Loppuvuodesta SYL osallistui myös toiseen Kepan koordinoimaan kampanjaan tällä kertaa teettämällä tekstiilejä lahjaksi ulkomaankauppa- ja kehitysministerille. Kampanja muistuttaa, että naiset, lapset, vammaiset ja muut läpileikkaaviin teemoihin laskettavat ryhmät tulee ottaa kunnolla huomioon kehitysyhteistyössä.

17 17/ VIESTINTÄ Viestinnän vuosi alkoi haasteiden kera, kun Sylinterin uudistaminen takkusi pahasti. Sylinterin oli tarkoitus valmistua jo syksyllä 2008, mutta teknisten ongelmien vuoksi valmistuminen valitettavasti viivästyi. Sektori oli useasti yhteydessä PMV-dataan, mutta tästä huolimatta Sylinteri saatiin käyttöön vasta kesän kynnyksellä. Tämän jälkeen sitä on pyritty päivittämään ja palaamaan sähköpostiviestittelystä Sylinterin käyttöön. Tämä työ jatkuu edelleen. Mediaseuranta kilpailutettiin vuoden 2008 lopulla. SYL päätyi kilpailutuksen jälkeenkin ostamaan mediaseurannan edelleen Cisionilta, mutta palvelua jouduttiin karsimaan kustannusten kurissa pitämiseksi. Vuoden 2009 aikana on opeteltu käyttämään uudistuneen palvelun tarjoamia analyysityökaluja sekä tehty mediaseurantaan tarpeelliseksi nähtyjä tarkennuksia. Syksyllä on puhuttu OSS-järjestöjen kesken kaikkien mediaseurannan siirtämisestä Cisioniin, mikä toisi kaikille kustannussäästöjä, mutta mitään päätöksiä asiasta ei ole vielä tehty. SYL:n tiedotteita ja kannanottoja on pyritty kohdistamaan tiedotusvälineiden lisäksi olennaisille sidosryhmille sekä kansanedustajille ja heidän avustajilleen. Sidosryhmälistoja on päivitetty vuoden aikana, jotta tiedotteiden ja kannanottojen kohdistaminen onnistuisi entistä paremmin. Eduskunnan suunnasta on saatu myös positiivista palautetta erottuvista kannanotoista. Syksyllä viestintästrategiaa päivitettäessä todettiin, ettei nykyinen strategia oikeastaan ole mikään strategia vaan käytännön viestintäohjeistus. Näin ollen päätettiin päivittämisen yhteydessä muutta dokumentin nimeksi viestintäohje. Päätettiin myös aloittaa välittömästi todellisen viestintästrategian teko. Strategiasta ei niinkään ole tarkoitus luoda jälleen yhtä pitkää dokumenttia lisää vaan aidosti lyhyt ja kompakti paketti, joka vastaa SYL:n viestinnän strategisiin haasteisiin, kuten miten hyödynnämme mediaa parhaalla mahdollisella tavalla vaikutustyömme tukena, millaisia strategisia valintoja voimme/meidän täytyy tehdä saavuttaaksemme tavoitteemme jne. Vuoden aikana järjestettiin kaksi viestintätapaamista. Ensimmäinen järjestettiin avausseminaarin yhteydessä Kiljavalla. Tapaamisessa puhuttiin Sylinterin uudistuksesta ja sen viivästymisestä sekä mietittiin tulevaa nettisivu-uudistusta. Paikalla vieraili myös Helsingin Sanomien koulutustoimittaja Marjukka Liiten. Toinen tapaaminen järjestettiin KY:n tiloissa Aiheena olivat sisäinen viestintä, mediaseurannan puolivuotiskatsaus sekä edustajistovaalit. Tämä tapaaminen oli samalla myös kaksikielisyystapaaminen. 7.1 Kaksikielisyys Vuoden kaksikielisyystapaaminen järjestettiin tänä vuonna syyskuussa viestintätapaamisen yhteydessä. Numminen veti työryhmää, jossa listattiin ylioppilaskuntien hyviä käytänteitä monikieliseen viestintään ja listattiin toiveita SYL:n monikielisen viestinnän kehittämiseksi. Pohjana käytettiin viime vuonna laadittuja suosituksia SYL:n viestintästrategiaan kaksikielisyyden osalta. Tapaamiseen osallistui henkilöitä sekä kaksi- että yksikielisistä ylioppilaskunnissa ja OLL:sta. Tapaamisesta koottiin kaksikielinen muistio, joka jaettiin ylioppilaskuntiin. Tapaaminen sai positiivista palautetta. 645

18 18/ MUUT SIVUSEKTORIT 8.1 Kuntavaikuttaminen järjestettiin kuntavaikuttamiskoulutus, jossa jaettiin kokemuksia ja vinkkejä siitä, miten opiskelijoiden edunvalvontaa kuntatasolla voitaisiin kehittää. Helsingin kaupunginhallituksen jäsen Laura Räty sekä kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Paavo Arhinmäki kertoivat kunnallisesta päätöksenteosta ja antoivat virikkeitä vaikuttamistyöhön. Koulutukseen oltiin saadun palautteen pohjalta tyytyväisiä. 8.2 Joukkoliikenne Joukkoliikenneasioissa vuonna 2009 vaikuttamistyö on keskittynyt lähinnä VR:n ja opiskelijajärjestöjen neuvottelukuntaan. Neuvottelukunta on toimielin, joka kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan opiskelijajärjestöjen ja VR:n yhteistyöstä sekä vaihtamaan tietoa ajankohtaisista asioista. Neuvottelukunnassa on SYL:n lisäksi edustus SAMOK:sta, SAKKI Suomen ammattiin opiskelevat ry:sta, Suomen lukiolaisten liitosta, Finlands svenska skolungdomsförbund rf:sta, Suomen opiskelija-allianssi Osku ry:sta sekä ulkomaisissa oppilaitoksissa opiskelevien suomalaisten yhdistyksestä. SYL:a edustaa ryhmässä pääsihteeri Tuomas Viskari. Vuonna 2009 on keskusteltu lähinnä ulkomailla opiskelevien suomalaisten VR-alennusten tilanteesta. Jatkossa keskeiseksi seurattavaksi kysymykseksi ja vaikuttamiskohteeksi noussee VR:n siirtyminen joustavaan lippuhinnoitteluun ja opiskelija-alennusten turvaaminen muutosten yhteydessä. 9. JÄSENYYDET JA EDUSTUKSET 9.1 Jäsenyydet SYL kuuluu jäsenenä seuraaviin järjestöihin: Erityisalojen työnantajaliitto (EK) ESU (the European Students Union) Working group on 3rd cycle, research and doctoral students Vision Task Force (VTF) Eurooppalainen Suomi hallitus SYL puheenjohtajana Eeva Heinonen (jäsen) Jussi Rauvola (jäsen) KATU - Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisy verkosto (Kansalaisten turvallisuusneuvosto) Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry hallitus vaalivaliokunta Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry hallitus Eeva Salmenpohja (jäsen) Sini Numminen Eeva Heinonen (jäsen)

19 19/52 Kynnys ry kannatusjäsen Nyyti ry Oy Suomen Lyyra Ab hallitus: Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö OTUS rs hallitus Pakolaisneuvonta ry Lasse Männistö, Saku Mantere asti ja siitä alkaen Pirkka Aunala ja Tuomas Viskari Tuomas Viskari (puheenjohtaja), Juhana Harju, Reetta Marttinen, Arto Aniluoto Pohjola-Nordenin nuorisoliitto Reilun kaupan edistämisyhdistys ry hallitus Tuure Pitkänen (jäsen) Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto STKL Suomen Liikenneliitto hallitus Suomen nuorisojärjestöjen yhteistyöjärjestö Allianssi ry hallitus Suomen Opiskelija-asunnot hallitus Suomen retkeilymajajärjestö SRM ry edustajisto Tuomas Vanhanen Tuomas Viskari Timo Lehtinen Seija Pyökeri, varajäsen Tuomas Viskari Veronmaksajien keskusliitto Väestöliitto kokousedustajat vuonna 2009 Nuorten vaikuttajien ryhmä Reetta Marttinen ja Jaana Olsson, varalla Leena Pihlajamäki ja Tuomas Viskari Timo Lehtinen Ylioppilaspalvelu ry Ylioppilasterveys ry hallitus Pro Sanitare Studiasorum hallitus Tuomas Viskari ja Seija Silventoinen Tuomas Viskari 9.2 Edustukset Liitto on edustettuna seuraavissa yhteisöissä

20 20/52 AHELO-hanke (Assessment of Higher Education Learning Outcomes) Tukiryhmä Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa (ESOK) hanke ohjausryhmä kehittämistoimikunta Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen koordinoima OHTY-hanke (Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella) ohjausryhmä Tuvako: Tutkinto valmiiksi ja töihin - koordinoiva projekti (ESR-hanke) ohjausryhmä VOSE: Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi ohjausryhmä Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Neuvottelukunta North-South-south ohjelman ohjausryhmä Korkeakoulutuksen asiantuntijatyöryhmä Vieraskielinen tutkintotarjonta korkeakouluissa -selvityksen ohjausryhmä (päättynyt 6/2009) Kansallinen Bologna-asiantuntijaryhmä Kela Neuvottelukunta Opiskelija-asiakasraati Juhana Harju (opiskelijaedustaja) Timo Lehtinen Timo Lehtinen Juhana Harju (varajäsen Juuso Leivonen) Juhana Harju Juhana Harju (varajäsen) Elena Gorschkow-Salonranta Elena Gorschkow-Salonranta Elena Gorschkow-Salonranta Juuso Leivonen Juuso Leivonen Tuomas Viskari Reetta Marttinen, varalla Timo Lehtinen Korkeakoulujen arviointineuvosto Juhana Harju Työvaliokunta Juhana Harju Yliopistoyksikön laatuyksikköarviointi Jonas Heikkilä ja Suvi Eriksson Jyväskylän yliopiston auditointiryhmä Milja Seppälä Lappeenrannan teknillisen yliopiston auditointiryhmä Eeva Myller Tutkinnonuudistuksen arvioinnin suunnitteluryhmä Juuso Leivonen Yliopistokeskusten arviointiryhmä Johanna Ahola Korkeakoulujen turvallisuushanke KoTu2009 Ohjausryhmä Lyyra Oy Verkkarihanke - ohjausryhmä Mäyräkoirasta sikspäkkiin Ohjausryhmä Nuoret ja työ toimintaohjelman valtakunnallinen tuki- ja seurantaryhmä Juhana Harju Sini Jokinen, varalla Jouni Holopainen Jaana Olsson ja Reetta Marttinen Lauri Pakkanen

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Taitto: Samuli Maxenius Piirrokset: Ella Villiina Makkonen Kannen kuva: Turun ylioppilastalo A Sisällys Johdanto 4 Organisaatio

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Graafinen suunnittelu ja taitto: Kati-Marika Vihermäki Painettu Erwekossa ympäristöystävälliselle

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003

TOIMINTAKERTOMUS 2003 1 YLEISTÄ Vuosi 2003 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n kuudes toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta!

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! V ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Suomen politiikkaan Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS 1 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 12 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 27

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Esipuhe...5 Rakenteet liikkeellä...7 Lastensuojelun Keskusliiton hallitus 2013...8 Talous...9 Lapsi 2018 -strategia...10

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2011

EK:n toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 EK:n toimintakertomus 2011 Sisältö 3 Vuoden 2011 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä 10 Talouspolitiikka

Lisätiedot

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHDISTYKSEN TOIMINTA... 3 1.1 Yhdistyksen kokoukset... 3 1.2 Hallitus... 4 1.3 Yhteistyö... 4 1.3.1 Suomen Ekonomiliitto

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010 LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010 LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTO Vaasankatu 2, Jyväskylä postiosoite Vaasankatu 2, 40100 Jyväskylä puh. (09) 160 73986 faksi

Lisätiedot

SAK:n toimintakertomus 2006

SAK:n toimintakertomus 2006 SAK:n toimintakertomus 2006 Huhtikuu 2007 ISBN 978-951-714-252-6 Tilaukset: SAK puh. +358 20 774 00 SAK Toimintakertomus 2006 1 SISÄLLYS TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Taloudelliset lähtökohdat... 3 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO 4 2.1 LIITTOHALLITUS 5 2.1.1 Puheenjohtaja 5 2.1.2 Varapuheenjohtajat 5 2.1.3 Puheenjohtajisto

Lisätiedot

kirahviposti yhteistyö: enemmän kuin lisätyö 4/2006 Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti

kirahviposti yhteistyö: enemmän kuin lisätyö 4/2006 Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 4/2006 huhtikuu Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt juha metso > yhteistyö kuulostaa jo sanana niin hyvältä, että sille

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Johdanto Toimintavuosi 2007 oli uuden kolmivuotisen ohjelmakauden ensimmäinen. Toimintaympäristöä leimasivat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot