Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit"

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 463 Käsittelijä Heikki Laukkanen Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn (2) VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Pohjois-Pohjanmaan liitto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi EPPI - Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluprojekti Ohjelma Pohjois-Suomi Toimintalinja 3 : Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Oulun kaupunki Hakijatyyppi Kunta Y-tunnus Lähiosoite PL 27 (Torikatu 10) Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Oulun kaupunki Faksinumero IBAN FI BIC NDEAFIHH Pankkiyhteys Nordea Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Jussi Kauppi Asema organisaatiossa Palvelupäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Pirjo Häikiö Asema organisaatiossa Talousassistentti Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Johanna Niskanen (ohjelmakoordinaattori) Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/17

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna Osatoteuttajien määrittely, nimeäminen, Y-tunnukset ja toteutusosuudet (kumppanuus- tai aiesopimukset) Osatoteuttajan nimi Utajärven kunta Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Utajärven kunnan tavoitteena on yhteispalvelupisteen etäpalvelujen ja asiakaspalvelukonseptin kehittäminen teknologian avulla. Projektiin osallistuvat organisaatiot vastaavat kukin osaltaan projektin suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisesta omassa organisaatiossaan, ja osaprojekteille tehdään projektin käynnistämisvaiheessa omat, pääprojektin vaiheistusta vastaavat projektisuunnitelmansa. Osaprojektin keskeiset toimenpiteet ovat: 1. Projektin organisoituminen 2. Hankkeen tavoitteiden tarkentaminen ja projektisuunnitelman täsmentäminen 3. Etäpalveluna tarjottavien palvelujen määritteleminen 4. Määriteltyjen palveluprosessien vaikuttavuuden ja kustannushyötyjen arvioiminen 5. Teknologian tarpeiden määrittely ja hankinta 6. Käyttöönotto 7. Palvelun tuotteistaminen (yhdessä pääprojektin ja muiden osaprojektien kanssa) 8. Toimintamallin vakiinnuttaminen ja jalkauttaminen 9. Viestintä ja markkinointi 10. Projektin päättäminen Osatoteuttajan nimi Iin kunta Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Ii kehittää osaprojektissaan asiakaspalveluaan ja perustaa oman yhteispalvelupisteen. Projektiin osallistuvat organisaatiot vastaavat kukin osaltaan projektin suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisesta omassa organisaatiossaan, ja osaprojekteille tehdään projektin käynnistämisvaiheessa omat, pääprojektin vaiheistusta vastaavat projektisuunnitelmansa. Osaprojektin keskeiset toimenpiteet ovat: 1. Projektin organisoituminen 2. Hankkeen tavoitteiden tarkentaminen ja projektisuunnitelman täsmentäminen 3. Etäpalveluna tarjottavien palvelujen määritteleminen 4. Määriteltyjen palveluprosessien vaikuttavuuden ja kustannushyötyjen arvioiminen 5. Teknologian tarpeiden määrittely ja hankinta 6. Käyttöönotto 7. Palvelun tuotteistaminen (yhdessä pääprojektin ja muiden osaprojektien kanssa) 8. Toimintamallin vakiinnuttaminen ja jalkauttaminen 9. Viestintä ja markkinointi 10. Projektin päättäminen EURA JÄRJESTELMÄ 2/17

3 Osatoteuttajan nimi Kiimingin kunta Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Yhteispalvelun edelleen kehittäminen, teknologian hyödyntäminen lähipalveluiden tuottamisessa kiiminkiläisille kunnassa ja tulevaisuudessa myös uudessa Oulussa. Yhteistyön edelleen kehittäminen eri toimijoiden kanssa. Projektiin osallistuvat organisaatiot vastaavat kukin osaltaan projektin suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisesta omassa organisaatiossaan, ja osaprojekteille tehdään projektin käynnistämisvaiheessa omat, pääprojektin vaiheistusta vastaavat projektisuunnitelmansa. Osaprojektin keskeiset toimenpiteet ovat: 1. Projektin organisoituminen 2. Hankkeen tavoitteiden tarkentaminen ja projektisuunnitelman täsmentäminen 3. Etäpalveluna tarjottavien palvelujen määritteleminen 4. Määriteltyjen palveluprosessien vaikuttavuuden ja kustannushyötyjen arvioiminen 5. Teknologian tarpeiden määrittely ja hankinta 6. Käyttöönotto 7. Palvelun tuotteistaminen (yhdessä pääprojektin ja muiden osaprojektien kanssa) 8. Toimintamallin vakiinnuttaminen ja jalkauttaminen 9. Viestintä ja markkinointi 10. Projektin päättäminen Osatoteuttajan nimi Muhoksen kunta Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Kuntalaisten palvelujen turvaaminen ja kehittäminen. Asiakaspalvelun kehittäminen, palvelun tuottajien: a) toiminnan kehittäminen, b) yhteistyön kehittäminen. Projektiin osallistuvat organisaatiot vastaavat kukin osaltaan projektin suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisesta omassa organisaatiossaan, ja osaprojekteille tehdään projektin käynnistämisvaiheessa omat, pääprojektin vaiheistusta vastaavat projektisuunnitelmansa. Osaprojektin keskeiset toimenpiteet ovat: 1. Projektin organisoituminen 2. Hankkeen tavoitteiden tarkentaminen ja projektisuunnitelman täsmentäminen 3. Etäpalveluna tarjottavien palvelujen määritteleminen 4. Määriteltyjen palveluprosessien vaikuttavuuden ja kustannushyötyjen arvioiminen 5. Teknologian tarpeiden määrittely ja hankinta 6. Käyttöönotto 7. Palvelun tuotteistaminen (yhdessä pääprojektin ja muiden osaprojektien kanssa) 8. Toimintamallin vakiinnuttaminen ja jalkauttaminen 9. Viestintä ja markkinointi 10. Projektin päättäminen Osatoteuttajan nimi Yli-Iin kunta Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta EURA JÄRJESTELMÄ 3/17

4 Yhteispalvelupisteen perustaminen lakkautuvan kunnan keskustaajamaan sekä palvelupisteen varustaminen etäyhteyksillä Uuden Oulun sekä valtion viranomaisiin. Projektiin osallistuvat organisaatiot vastaavat kukin osaltaan projektin suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisesta omassa organisaatiossaan, ja osaprojekteille tehdään projektin käynnistämisvaiheessa omat, pääprojektin vaiheistusta vastaavat projektisuunnitelmansa. Osaprojektin keskeiset toimenpiteet ovat: 1. Projektin organisoituminen 2. Hankkeen tavoitteiden tarkentaminen ja projektisuunnitelman täsmentäminen 3. Etäpalveluna tarjottavien palvelujen määritteleminen 4. Määriteltyjen palveluprosessien vaikuttavuuden ja kustannushyötyjen arvioiminen 5. Teknologian tarpeiden määrittely ja hankinta 6. Käyttöönotto 7. Palvelun tuotteistaminen (yhdessä pääprojektin ja muiden osaprojektien kanssa) 8. Toimintamallin vakiinnuttaminen ja jalkauttaminen 9. Viestintä ja markkinointi 10. Projektin päättäminen 4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Oulun kaupunki on ollut päävastuussa projektin valmistelusta, ja vastaa myös projektikokonaisuutta koordinoivan osuuden toteuttamisesta, sekä etäpalvelun toteuttamisesta omassa organisaatiossaan. Projektin valmisteluun on osallistunut myös tulevan Uuden Oulun valmisteluorganisaation edustajia, samoin kuin Oulun kaupungin tietohallinnon asiantuntijoita sekä Oulun kaupungin Elinkeinoliikelaitoksen edustajia. Muista maakunnan kunnista mukana ovat omien yhteispalvelupisteittensä ja kuntapalveluiden kehittämisen näkökulmasta Ii, Kiiminki, Muhos, Nivala, Utajärvi, ja Yli-Ii, sekä Oulunkaaren kuntayhtymä. Valmistelussa ovat olleet lisäksi mukana yhteispalvelun toimijoista Kela, Maistraatti, Oikeusaputoimisto, P- P:maan AVI, PP:maan ELY-keskus, Poliisi ja TE-toimisto. Kaikki osalliset valmistelevat projektin toteutusta oman organisaationsa osalta projektin suunnitellun vaiheistuksen mukaisesti etäpalveluna tarjottavien palvelujen määrittelyn ja palveluprosessien kuvaamisen, yhteispalvelun kehittämisen, käytettävien teknologiapalvelujen käyttöönoton, kustannushyötyjen arvioinnin, tavoitteiden toteutumisen seurannan, viestinnän ja projektiraportoinnin osalta. 4.3 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuu edustaja kaikista projektin toteuttajaorganisaatiosta. Lisäksi ohjausryhmään pyritään saamaan edustaja SADe-ohjelmasta, Pohjois-Pohjanmaanliiton yhteispalvelusta vastaavalta taholta, sekä valtakunnallisesti yhteispalvelusta vastaavalta Valtiovarainministerön osastolta ja Kuntaliitosta 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit KYTKE-hanke (Kaste-rahoitus), toteuttaja Oulun kaupunki yhdessä useiden muiden toimijoiden kanssa. projektijohtaja Minna Rekilä-Similä SADe-ohjelman tukipalvelujen etäpalvelukokonaisuus, Valtiovarainministeriö, Maire Ahopelto EURA JÄRJESTELMÄ 4/17

5 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Julkishallinnon vähenevät resurssit synnyttävät lähitulevaisuudessa ongelmia ja syntyy tarve nopealle palvelurakenteen uudistamiselle. Palveluverkko supistuu, maantieteelliset etäisyydet palvelujen ja asiakkaiden välillä kasvavat, ja esim. Uuden Oulun sisällä kuntalaisten tasavertaisuus tulee olemaan haasteellista saavuttaa. Asiakkaan näkökulmasta palvelut on edelleenkin järjestetty julkishallinnon organisaatioiden näkökulmasta asiakaslähtöisyyden sijaan. Etäpalvelu on yksi väline haasteisiin vastaamiseen ja voi osaltaan parantaa julkisen hallinnon palveluiden saatavuutta ja toiminnan tehokkuutta. Etäpalvelun tuomat mahdollisuudet on tunnistettu mm. Asiakaspalvelukeskus-projektissa syksyllä 2009 tehdyn pilotin kokemusten perusteella, samoin kuin Oulun johdolla toteutetun kansallisen Asiakaspalvelukeskus-konseptin kehittämispotentiaali. Palvelujen tehostaminen keskittämällä on mahdollista, mutta myös asiantuntijapalvelujen tuominen lähelle asiakasta on edelleen tarpeen monien palvelujen kohdalla. Etäpalvelujen kehittämisellä Oulun kaupungin asiakaspalvelukeskuksessa Oulu10- palveluissa ja Uuden Oulun alueelle tulevissa yhteispalvelupisteissä vastataan osaltaan tuleviin haasteisiin ja integroidaan kuntaliitoksen kautta tulevat uudet kaupunginosat osaksi Oulun kaupungin palveluverkostoa ja keskitettyä asiakaspalvelua. Verkosto-Oulun ajatuksella haetaan myös monituottajamallin toteuttamista. Monipalvelupisteet vievät myös perinteisen yhteispalvelun ajatuksen uudelle tasolle. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Hankkeessa hyödynnetään ja jatkokehitetään Valtiovarainministeriön rahoittamaa ja Oulun kaupungin toteuttamassa Asiakaspalvelukeskus-hankkeessa luotua konseptia, ja siinä toteutetun Etäpalvelupilotin tuloksia. Yhteistyössä Valtionvarainministeriön Yhteispalvelun laajentamishankkeen kanssa Ylikiimingissä toteutettu Etäpalvelu-pilotti syksyllä 2009 konkretisoi kunnan ja valtion palvelujen yhteistyömahdollisuuksia. Pilotti osoitti, että etäpalvelujen potentiaalia ei vielä hyödynnetä niin laajasti, kuin eri toimijoiden välinen yhteistyö ja itse teknologia mahdollistaisi. Kokemusten pohjalta on hahmottunut entistä selkeämmin myös se, että asiakaspalvelukeskus-malli voi osaltaan vastata organisaatiorajat ylittävän palveluprosessin mukana tuleviin haasteisiin, erityisesti mikäli tietojärjestelmien välinen palvelupyyntöjen välittäminen mahdollistuu. Nämä kokemukset ovat olleet lähtökohtana projektin valmistelussa. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Pohjois-Pohjanmaa Seutukunnat Oulun Nivala-Haapajärven Oulunkaaren EURA JÄRJESTELMÄ 5/17

6 Kunnat Ii Muhos Oulu Yli-Ii Kiiminki Nivala Utajärvi 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? Kohderyhmänä ovat Uuden Oulun asukkaiden lisäksi koko Pohjois-Pohjanmaan alueen asukkaat laajemmin hankkeeseen alustavasti mukaan ilmoittautuneiden kuntien ja yhteispalvelun toimijoiden kautta. Yhteispalvelun toimijoista mukana ovat Poliisi, Oikeusaputoimisto, Maistraatti, Työ- ja elinkeinotoimisto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Aluehallintovirasto ja Kela. Näiden projektin kumppanien asiakkaat ovat niin ikään kohderyhmänä. Erityisenä kohderyhmänä ovat lisäksi Uuden Oulun elinkeinoliikelaitos, Business Oulu, sekä osatoteuttajien elinkeinotoimet, erityisesti uutta yritystoimintaa suunnittelevat tai yritystoiminnan alkuvaiheessa olevat asiakkaat. Osallistuvien yritysten määräksi arvioidaan Elinkeinotoimet ohjaavat omia asiakkaitaan etäpalvelukanavaan hankkeen aikana ja kontaktointi tapahtuu tätä kautta. Lanseerausvaiheessa yrityskohderyhmään kohdennetaan markkinointitoimenpiteitä. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Välillisenä kohderyhmänä ovat kuntien ja yhteispalvelun toimijoiden työntekijät, jotka toimivat etäpalvelua antavana asiantuntijatahona. 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? EPPI-projekti hyödyntää olemassa olevaa teknologiaa aiempaa tehokkaammin ja parantaa sen avulla palvelujen laatua ja saavutettavuutta. Osana projektia tuetaan elinkeinotoiminnan kehittämistä tuomalla uutta yritystoimintaa tukevat asiantuntijapalvelut tuodaan lähelle asiakkaita. Projektissa luotava verkostomainen etäpalvelun toimintamalli on uusi tapa tuottaa palveluita yhteistyössä koko laajalla julkisella sektorilla. Toimintakulttuurin uudistaminen lähtee palveluprosesseista, joiden eri vaiheisiin korkealaatuinen, tehokkaasti hyödynnettävä ja tarkoituksenmukaisesti suunniteltu etäpalvelun infrastruktuuri tuo uuden näkökulman. Samalla palvellaan kestävän kehityksen ja ekologisen kestävyyden tavoitteita, kun asiantuntijoiden ja asiakkaiden matkustamisen tarve vähenee. Tuotteistettujen, jatkuvasti kehittyvien etäpalvelujen markkinoinnin kohdentamisella oikeille asiakasryhmille saavutetaan säästöjä niin asiakkaille kuin palvelujen tuottajillekin, ja samalla lisätään sähköisten ratkaisujen käyttöastetta. EURA JÄRJESTELMÄ 6/17

7 6.7 Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Projekti edistää osaltaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman tavoitteita. Sen avulla palvelujen saavutettavuus paranee, ja laajan, julkisen sektorin toimijoiden yhteistyönä tarjottavan etäpalveluvalikoiman avulla edistetään ihmisten hyvinvointia. Asumisen edellytykset haja-asutusalueilla paranevat, kun palvelut ovat saatavilla etäteknologiaa hyödyntäen jopa kotiin saakka. Myös yrittäjyyden edellytyksiä parannetaan alkavan yritystoiminnan asiantuntijatuen aiempaa paremman saavutettavuuden kautta. Kansallisella tasolla projekti tukee vahvasti mm. Paras-selonteon tavoitteita yhteispalvelujen järjestämisestä maakuntatasolla, sekä sähköisen asioinnin ja demokratian kehittämistä koordinoivan SADe-ohjelman tavoitteita. 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? Tavoitteena on kuntalaisten vaivaton asiointi ja kustannussäästöt asiakkaille ja palvelut tuottaville yhteispalvelun toimijoille ja kunnille. Tavoitteisiin päästään tehokkuutta lisäämällä ja parantamalla palvelujen saavutettavuutta ja vaikuttavuutta etäpalvelun mahdollistavia teknisiä ratkaisuja hyödyntämällä. Yhteispalvelupisteet ja niissä etäpalveluina tarjottavat asiantuntijapalvelut mahdollistavat osaltaan palvelujen säilymisen ja palveluvalikoiman laajentamisen mm. Uuden Oulun alueella, sekä yhteistyön tehostamisen julkisten palvelujen järjestämisessä. Yhteistyötä voidaan kehittää myös järjestöjen, yhdistysten ja yksityisen sektorin kanssa. Olennaista on palvelujen tuottajien toiminnan tehostaminen ja tuottavuuden paraneminen resurssienkohdentamisen ja -säästöjen kautta, sekä palveluprosessien kehittäminen ja uudistaminen. Uusi Oulu syntyy vuonna 2013, ja kuntaliitoksen tärkeänä tavoitteena on hyödyntää rakenteisiin ja palveluihin liittyvä kehittämispotentiaali. Etäpalveluilla turvataan tasavertaiset palvelut kuntalaisille ja niiden hyödyntäminen monipalvelupisteverkon rakentamisessa on mahdollisuus, joka halutaan hyödyntää. Näin mahdollistetaan laadukkaat ja tehokkaat palvelut keskitetysti yhdessä paikassa, kun kuntalainen voi hoitaa usean eri viranomaisen palveluja samalla asiointikerralla tai jopa kotoa. Yhteispalvelun toimijoiden näkökulmasta voidaan kohtuullisilla investoinneilla tarjota aiempaa laajemmin palveluita, ja silti varmistaa tarvittava asiantuntemus. 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joihin työllistyy naisia 0 kpl Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 0 kpl joista naisten työpaikkoja 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl EURA JÄRJESTELMÄ 7/17

8 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluprojektin keskeiset tavoiteltavat tulosalueet ovat asiakaspalvelun kehittäminen, palvelujen tuottajien toiminnan kehittäminen ja palvelujen tuottajien yhteistyö. Asiakaspalvelun säilyttäminen, sekä palvelun ja palveluvalikoiman laajeneminen tuovat hyötyä kaikille asiakkaille. Palvelutuotannon ja prosessien kehittäminen ja tehostaminen ja tuottavuuden paraneminen tuo hyötyä ennenkaikkea palvelun tuottajalle, mutta myös laadukkaampaa palvelua asiakkaalle. Yhteistyön kehittäminen vähentää päällekkäisiä toimintoja ja tuo säästöä kaikille palvelun tuottajille. Osa tuloksista ja laadullisista vaikutuksista konkretisoituu toimintamallin vakiintuessa projektin jälkeen, mutta hyötyjen ja toiminnan arvioimiseksi projektin aikana kartoitetaan lähtötilanne ja määritellään tarvittavat mittarit tulosten seuraamiselle, sekä tulostavoitteisiin pääsemiseksi vaadittavat toimenpiteet. Samalla määritellään myös tapa, jolla jatkuvaa laadunseurantaa ylläpidetään yhteistyössä. 7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: sukupuolen rodun etnisen alkuperän uskonnon vakaumuksen vammaisuuden iän sukupuolisen suuntautumisen näkökulmasta Jos on, minkälaisia vaikutuksia? Projekti mahdollistaa palvelujen järjestämisen tasa-arvoisesti asuinpaikasta riippumatta, sillä etäpalvelun avulla esimerkiksi liikuntarajoitteisille voidaan tarjota palveluita jopa heidän kotiinsa saakka. Etäpalvelussa on monipisteneuvottelun myötä mahdollista ottaa tarvittaessa palvelutapahtumaan mukaan myös. joko vieraan kielen tai viittomakielen tulkki etänä, jolloin resurssien hyödyntäminen on mahdollista myös fyysistä etäisyyksistä riippumatta. 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? Ei ole tehty, projektilla ei sukupuolivaikutuksia 7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? Etäpalveluteknologia vähentää asiakkaiden ja asiantuntijoiden matkustamisen tarvetta, joten sillä on pitkällä aikavälillä positiivinen vaikutus ympäristöön Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen EURA JÄRJESTELMÄ 8/17

9 Vaikutuksen ilmastonmuutokseen - energiatehokkuuden parantumiseen - uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymiseen - ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen - fossiilisten hiilidioksipäästöjen vähentämiseen Vaikutukset päästöihin - vesistöön - maaperään - ilmaan Vaikutukset kulutukseen ja tuotantoon - jätteiden määrän vähentämiseen - hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energia- ja materiaalitehokkuuteen - paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin - maisemaan - kulttuuriympäristöön - luonnon monimuotoisuuteen - Natura 2000 ohjelman kohteisiin Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen - terveyteen - turvallisuuteen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen - kuljetustarpeen vähenemiseen vähentää matkustamisen tarvetta vähentää matkustamisen tarvetta vähentää matkustamisen tarvetta vähentää matkustamisen tarvetta vähentää mm. liikuntavammaisten henkilöiden kuljetustarpeita EURA JÄRJESTELMÄ 9/17

10 - logistiikan tehostamiseen - joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? Toteutuksessa haetaan asiakaspalveluun liittyvien prosessien yhteneväisyyksiä ja toimintojen keskittämismahdollisuuksia asiakaspalvelukeskuskonseptia ja yhteispalvelun toimintamallia hyödyntäen. Projektissa luodaan yhteistyössä toimijoiden kesken etäpalveluverkosto, jonka käyttöön hankitaan tarvittava teknologia, ja jonka tarjoamat palvelut on määritelty ja tuotteistettu. Olennaisena osana hanketta on määritellä rajapintoja toimijoiden asiakaspalvelun ja niihin liittyvien tietojärjestelmien välillä, ja mahdollisuuksien mukaan myös toteuttaa integraatioita järjestelmien välillä asiakaspalveluprosessin tehostamiseksi ja sähköistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on luoda toiminnasta pysyvä toimintatapa, johon kaikki toimijat sitoutuvat. Hankkeen pääpaino on palveluiden määrittelyn osalta palveluiden tuotteistamisessa. Erityisesti kiinnitetään huomiota toimintamallin vakiinnuttamiseen ja jalkauttamiseen. Projektin keskeiset toimenpiteet ovat: 0. Hankesuunnittelu ja resursointi 1. Projektin organisoituminen 2. Hankkeen tavoitteiden tarkentaminen ja projektisuunnitelman täsmentäminen 3. Etäpalveluna tarjottavien palvelujen määritteleminen 4. Määriteltyjen palveluprosessien vaikuttavuuden ja kustannushyötyjen arvioiminen 5. Teknologian tarpeiden määrittely ja hankinta (hankinta mahdollista SaaS-palveluna) 6. Käyttöönotto 7. Palvelun tuotteistaminen 8. Toimintamallin vakiinnuttaminen ja jalkauttaminen 9. Viestintä ja markkinointi 10. Projektin päättäminen EURA JÄRJESTELMÄ 10/17

11 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi Projektin tuloksena syntyy tuotteistettu toimintamalli asiakaslähtöisen yhteispalvelun ja kunnan asiantuntijapalvelun tuottamiselle asiakkaille etäpalveluteknologiaa hyödyntämällä. Etäpalveluna tarjottavien palvelujen määrittelyssä lähdetään liikkeelle kustannushyötyjen ja vaikuttavuuden, sekä asiakastarpeiden tavoitteista. Palvelun käyttöönottovaiheessa kuvataan prosessit, joilla etäpalvelu toteutetaan, ja määritellään toimijoiden välisten vastuiden rajapinnat. Kuvauksen perusteella tuotteistetaan tapa tai tavat, joilla asiakas saa palvelun joko yhteispalvelupisteissä tai muussa julkisessa tilassa, tai kotoa käsin internet-yhteyden välityksellä. Määrittelyvaiheessa huomioidaan mm. palvelusta riippuen tarve asiakkaan tunnistamiselle, sähköisen asioinnin mahdollisuuden liittyminen palvelutapahtumaan, tarvittava teknologia (esim. ajanvaraus, dokumenttien jakamismahdollisuus jne.). Lisäksi määritellään palvelukanavaan liittyvän help-desktoiminnan ja muun tarvittavan tukipalvelun järjestäminen. 8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? Projektin aikana vakiinnutetaan etäpalvelun toimintamalli kiinteäksi osaksi yhteispalvelupisteiden ja etäpalvelun avulla asiantuntijapalveluita tuottavien organisaatioiden toimintaa. Toimintamalli tuotteistetaan ja otetaan käyttöön hallitusti organisaatioiden johdosta lähtevän muutosjohtamisen kautta niin, että siitä tulee pysyvä osa palvelutuotantoa. Asiakkaita ohjataan käyttämään etäpalvelumahdollisuutta aina kun se on mahdollista, ja asiakkaiden näkökulmasta kotoa saavutettavissa olevasta etäpalvelumahdollisuudesta tulee yksi palvelukanava muiden (fyysinen asiointi, puhelinpalvelu, sähköinen asiointi) joukossa. Etäpalvelu nostetaan asiakkaalle vaihtoehtoisena palvelukanavana esille aina kun etäasiointi on mahdollista ja palvelun tuottaminen etänä on esim. kustannustehokkaampaa kuin muiden palvelukanavien kautta. Uuden Oulun alueella etäpalvelu tulee olemaan tärkeä palvelukanava kaikkien sen kautta annettavaksi sopivien palvelujen tarjoamisessa alueen asukkaille. Myös muiden projektin toimijoiden näkökulmasta etäpalvelu antaa mahdollisuuksia palvella asiakkaita laadukkaasti mutta kuluja säästäen. 8.4 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan projektin päättymisen jälkeen? Toiminta jatkuu normaalina palvelutuotantona projektin jälkeen, ja sitä kehitetään sopimusperusteisesti yhteistyössä projektin osapuolten kanssa ja osana organisaatioiden muuta kehittämistyötä. Projektin jälkeen organisaatiot vastaavat itse etäpalveluun liittyvistä tuotannon aikaisista kustannuksista, sekä projektissa hankittavien teknologiapalvelujen hankinnasta ja palveluihin liittyvistä kustannuksista. EURA JÄRJESTELMÄ 11/17

12 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta Hankesuunnittelu ja resursointi; muodolliset päätökset, nimetään henkilöresurssit, projektin aikainen hankesuunnitelma ja osaprojektien projektisuunnitelmat tehtäväluetteloineen, resurssienhallintasuunnitelma. 04/ / Organisoituminen; muodollinen järjestäytyminen, kumppanien roolit. Asetetaan ohjausryhmä, vastuut ja toimintavaltuudet. Talouden-, riskien- ja laadunhallinta, määritellään seurannan ja raportoinnin tavat. 08/ / Tavoitteiden tarkentaminen; projektisuunnitelman täsmentäminen, vastuut tehtäväkohtaisesti. Lähtötilanne, seurannan mittariston määrittely. Aspa-konseptin hyödyntäminne, muutosviestintä. 09/ / Palvelut; asiakkuudenhallinnan periaatteet, palvelujen valinta, palveluprosessien kuvaus, tuote- ja palvelukuvaukset. Toimintaympäristön kuvaus ja etäpalvelupisteiden määrittely. Roolien ja toimivaltuuksien määrittely. Tietoturvan ja tietosuojan määrittely. 10/ / Kustannushyödyt ja vaikuttavuus; mittarit, lähtötilanne, tavoitearvot. Palveluprosessien kustannushyötyanalyysi. 09/ / Teknologiaratkaisut; Etäpalveluteknologiapalvelujen vaatimusmäärittely ja hankinta, käyttöönoton suunnittelu, integraatiosuunnitelma (toteutus ei proj.). Tietoturvan auditointi, testaukset. 10/ / Toimintamallin käyttöönotto, yhteispalvelupisteiden avaaminen, muiden palvelupisteiden käyttöönotto. Määritellään henkilöstötarve ja hankintaan muut resurssit. Tekniset roolit ja toimivaltuudet, osaamisprofiilit, koulutus. Käytettävyyden arviointi. 10/ / Viestintä ja markkinointi 08/ / Palvelujen määrittely; asiakkuudenhallinnan periaatteet, palvelujen valinta, palveluprosessien kuvaus, tuote- ja palvelukuvaukset. Toimintaympäristön kuvaus ja etäpalvelupisteiden määrittely. Roolien ja toimivaltuuksien määrittely. Tietoturvan ja tietosuojan määrittely. 10/ / Kustannushyödyt ja vaikuttavuus; kustannushyödyt ja mittarit, lähtötilanne, tavoitearvot. Palveluprosessien kustannushyötyanalyysi. 09/ / Teknologiaratkaisut; Etäpalveluteknologiapalvelujen vaatimusmäärittely ja hankinta, käyttöönoton suunnittelu, integraatiosuunnitelma (toteutus ei proj.). Tietoturvan auditointi, testaukset. 10/ / Käyttöönotto; toimintamallin käyttöönotto, yhteispalvelupisteiden avaaminen ja muiden palvelupisteiden käyttöönotto. Määritellään henkilöstötarve ja hankintaan muut resurssit. Tekniset roolit ja toimivaltuudet, osaamisprofiilit, koulutus. Käytettävyyden arviointi. 10/ / Tuotteistaminen; Tuotteistetaan verkosto ja sen palvelut, määritellään tuotannon aikaiset tukipalvelut 03-06/ Toimintamallin vakiinnuttaminen ja jalkauttaminen; tuotantokäyttöön siirtyminen, toiminnan vakiinnuttaminen (mm.hallinnolliset päätökset, sopimukset). Seuranta, kehittämisen hallintamalli ja osapuolten vastuut. Kehittämiskohteen, tavoitteet toimintamallin laajentamiselle. 08/ / Viestintä ja markkinointi; viestintä- ja markkinointisuunnitelmat, niiden toteutus. Asiakasviestintä ja - markkinointi, palvelun lanseeraaminen toimipistekohtaisesti, sidosryhmäviestintä. 08/ / Päättäminen 10-12/ Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Julkishallinnon asiakas asioi tänä päivänä monessa eri virastossa ja laitoksessa tarvitessaan kunnan tai valtion eri palveluita. Hän joutuu siirtymään luukulta toiselle löytääkseen oikean viranomaisen asiansa hoitamiseen ja palvelu on organisaatiolähtöistä eikä palvelua tarvitsevaa välttämättä tunnisteta asiakkaaksi. Maantieteellisesti laajalla Pohjois-Pohjanmaan alueella on haasteellista tarjota tasavertaiset palvelut kaikille, ja samalla myös koko julkista sektoria koskevat säästötavoitteet, kuntien huono taloustilanne ja valtion virastojen tuottavuusohjelma asettavat paineita toimipisteverkoston harventamiselle. Väestön ikääntymisen EURA JÄRJESTELMÄ 12/17

13 myötä palvelujen tarve kasvaa koko ajan entisestään. Toisaalta eri toimijoiden ja viranomaisten palveluverkostot harvenevat, ja palvelujen tuottavuusvaatimukset kasvavat. Jotta palvelujen turvaaminen myös näissä muutostilanteissa olisi mahdollista, tarve uusien palvelumuotojen suunnittelemiselle ja kehittämiselle lisääntyy. Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluprojektin (EPPI-projekti) tarkoituksena on varmistaa julkisten palvelujen tavoitettavuus maantieteellisesti laajalla alueella asiakkaan asuinkunnasta riippumatta. Tätä tarkoitusta varten luodaan Pohjois-Pohjanmaan alueelle asiakaslähtöinen etäpalvelun toimintamalli, jonka lähtökohtana on yhteispalvelu, johon yhdistyy asiakaspalvelukeskus-konseptin soveltaminen. EPPI-projektisa mukana olevat kunnat (Ii, Kiiminki, Muhos, Nivala, Oulu, Utajärvi ja Yli-Ii, sekä Oulunkaaren kuntayhtymä) ja yhteispalvelun toimijat (AVI, ELY, Kela, Maistraatti, Oikeusapu, Poliisi ja TE-toimisto) haluavat kehittää yhteispalvelun toimintamallia, osoittaa etäpalvelun vaikutukset harvaan asutulla alueella ja mahdollistaa palvelujen saatavuus seutukuntakeskusten ulkopuolella myös tulevaisuudessa. Kaikilla projektin toimijoilla on vahva halu kehittää maantieteellisellä toimialueellaan organisaationsa palveluja ja palvelurakennetta, ja hakea parhaita käytäntöjä sovellettavaksi myös kansallisesti. Etäpalvelujen hyödyntämisen tarkoituksena on mahdollistaa palvelujen säilyminen, ja jopa palveluvalikoiman laajentaminen yhteispalvelujen kautta, sekä verkostomaisen yhteistyön tehostaminen kunnan ja valtionpalvelujen järjestämisessä. Yhteistyötä voidaan kehittää myös järjestöjen, yhdistysten ja yksityisen sektorin kanssa. Olennaista on etäpalvelujen käyttöönoton kanssa samanaikainen palvelujen tuottajien toiminnan tehostaminen ja tuottavuuden paraneminen resurssienkohdentamisen ja säästöjen kautta, sekä palveluprosessien kehittäminen ja uudistaminen. Etäpalvelun tuottamiseen tarvittava tekniikka on ollut käytettävissä jo jonkin aikaa, ja EPPI-projektissa haetaan yhteistä toimintatapaa sen hyödyntämiseksi tehokkaasti laadukkaiden palvelujen tarjotamiseksi. 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluprojektin tavoite on kuntalaisten palvelujen turvaaminen ja kehittäminen palvelujen tarvitsijoiden tarpeet ja odotukset huomioiden. Kokonaisvaikuttavuus on tavoitteena vähintään yhtä tärkeää kuin palvelun tuottajalle resurssien uudelleen kohdentamisesta syntyvä säästö, ja sekä asiakaslähtöisyys, että kustannussäästöt ovat tavoitetilassa mahdollisia samanaikaisesti. Projektille asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurannalle asetetaan projektin aluksi ohjausryhmän päätöksella mittarit. Mittaamiseen tarvittavan tiedon tuottamistapa ja tavoitearvot määritellään niin ikään projektin käynnistyttyä. Jokaisella projektin tulosalueelle määritellään tavoite ja hyödynsaajataho, ja tarvittavat mittarit tarvoitearvoineen. EURA JÄRJESTELMÄ 13/17

14 Etäpalvelun hyödyntämisessä olennaista on toimintojen tehostaminen ja tuottavuuden parantaminen, sekä ennen kaikkea palveluprosessien kehittäminen ja uudistaminen teknologiaa hyödyntämällä ja uuden palvelukanavan käyttöönoton myötä. Tavoitteena on myös se, että etäpalvelun määrittelyn kautta päästään vähitellen kohti tietojärjestelmien rajapintojen tarkastelua ja sitä kautta pitkällä tähtäimellä yhtenäisten sähköisten palveluprosessien tuottamiseen koko julkishallinnossa. Näiden tavoitteiden saavuttamisen arviointia varten määritellään niin ikään tavoitteet ja mittamistapa projektin käynnistämisen jälkeen. 11. TIEDOTUS JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluprojektin viestintäsuunnitelma toimii välineenä koko projektille asetetun vision toteuttamiselle. Osaprojektien viestinnän perusviestit johdetaan EPPI-projektin, sen osaprojektien ja kumppanien strategioista, joiden toteutumista projekti osaltaan tukee. Projektin viestinnän koordinoimiseksi kootaan projektin sisäinen viestinnän työryhmä, jonka kokoonpanon ja tehtävän määrää hankkeen käynnistyttyä ohjausryhmä. Projektin viestinnässä noudatetaan sen toteuttajien organisaatiokohtaisia viestintäohjeita ja rahoittajalta tulevia ohjeita. Viestinnässä pyritään aktiivisuuteen ja tasapuolisuuteen, ja se kohdennetaan aina tarpeen mukaan kohderyhmän tarpeita vastaavasti. Viestintäsuunnitelmaa ja viestintävastuita tarkennetaan osaprojektien omilla viestintäsuunnitelmilla ja osaprojektikohtaisilla viestinnän toteutussuunnitelmilla. Kaikkien osaprojektien osa-alueiden viestinnän kohderyhmiä ovat maakunnan asukkaat, sekä koko Suomi. Erityisinä viestinnän kohderyhminä ovat projektin toteuttajaorganisaatioiden henkilöstö, sekä yhteispalveluun ja sen kehittämiseen sidoksissa olevat alan ammattilaiset ja asiantuntijat. Projektin viestinnälle ja markkinoinnille kohdennetaan hankkeen budjettiin oma määrärahansa Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt EPPI-projektin viestintä ei ole itseisarvo, vaan se liittyy tehtyihin suunnitelmiin ja päätöksiin. Pohjois- Pohjanmaan etäpalveluprojektin perusviestit määritellään syksyn 2011 aikana sitä mukaa kuin osaprojektien lopullinen sisältö ja hankkeen vaiheistuksen aikataulu (ks. hakemuksen kohta 9) tarkentuu, ja ne otetaan käyttöön heti rahoituspäätöksen saamisen jälkeen. Niiden myötä päivitetään viestintäsuunnitelmaa ja tehdään osaprojektikohtaiselle viestinnälle tarkennettu aikataulu. Lisäksi samassa yhteydessä määritellään tarkemmin sisäisen ja ulkoisen viestinnän kohderyhmät, ja tarkennetaan esimerkiksi kohderyhmäkohtaisia viestintäkanavia. EURA JÄRJESTELMÄ 14/17

15 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Oulun kaupunki toimii projektin päävastuullisena toteuttajana ja vastaa hankkeen kirjanpidollisesta aineistosta. Projektille tehtävät hankinnat ovat pääasiassa aineettomia ostopalveluita, ja kukin projektin osapuoli vastaa projektin aikana haltuunsa jäävästä materiaalista. Hankittava etäpalveluteknologia ja - yhteydet ostetaan palveluna, jolloin toimittaja omistaa itse laitteiston. Kaikki osapuolet vastaavat omalta osaltaan palvelun ostamisesta projektin jälkeen. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset 4. Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset 7. Toimistokulut 8. Muut kustannukset 0 9. Luontoissuoritukset Välilliset kustannukset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0 RAHOITUS YHTEENSÄ EURA JÄRJESTELMÄ 15/17

16 15. MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Osaprojektit ovat toimittaneet alustavat sitoumuksensa, ja ovat myös valmiita sitoutumaan omarahoituksella hankkeen toteutukseen. Kumppanit ovat toimittaneet alustavat ilmoituksensa projektiin osallistumisesta, ja toteuttavat osuutensa virkatyönä Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Rahoitusta on haettu SADe-ohjelman etäpalvelukokonaisuudesta, rahoitusta ei kuitenkaan saatu De minimis -sääntöselvitys LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Saate Ilmoitus osallistumisesta_avi Ilmoitus osallistumisesta_ely Ilmoitus osallistumisesta_kela Ilmoitus osallistumisesta_maistraatti Ilmoitus osallistumisesta_nivala Ilmoitus osallistumisesta_oikeusapu Ilmoitus osallistumisesta_oulunkaari Ilmoitus osallistumisesta_poliisi Ilmoitus osallistumisesta_kiiminki Ilmoitus osallistumisesta_ii Ilmoitus osallistumisesta_muhos Ilmoitus osallistumisesta_utajärvi Ilmoitus osallistumisesta_yli-ii Alustava viestintäsuunnitelma Kustannusarvio hakemukseen Projektisuunnitelma hakemusvaihe EURA JÄRJESTELMÄ 16/17

17 HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklassa tarkoitetussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) Matti Pennanen Kaupunginjohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 17/17

18 13. KUSTANNUSARVIO 13. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen kokoaikainen 17 Projektipäällikkö (koordinaatio) kokoaikainen 15 Projektisuunnittelija (koord.) kokoaikainen 15 Projektisuunnittelija (koord.) kokoaikainen 17 Proj.pääll./suunn. (Yli-Ii osa-aikainen 11 Proj.pääll./suunn, (Utajärvi) kokoaikainen 17 Proj.pääll./suunn., (Ii) osa-aikainen 9 Proj.suunn. (Muhos 50% työaika) osa-aikainen 5 Proj.suunn. (Kiiminki 25% työpanos) Yhteensä Ostopalvelut (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Kustannus Yhteensä Asiantuntijapalvelut (palvelujen määrittely, tietoturvan audit, käytettävyys, pilotointi Teknologiapalvelun hankinta Käyttöönotto ja käyttökoulutus (hlökunta) Viestintä, markkinointi, painatukset, kampanjat Yhteensä Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Kustannus Yhteensä Ulkomaan matka Ulkomaan matkat yhteensä Kotimaan matka Kotimaan matkat yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 1/4

19 13.4 Kone- ja laitehankinnat (isot aineelliset hankinnat) Kustannus Yhteensä Yhteensä Rakennukset ja maa-alueet Kustannus Yhteensä Yhteensä Vuokrakustannukset (tila- ja laitevuokrat) Kustannus Yhteensä Yhteensä Toimistokulut (puhelin-, posti-, yms. kulut) Kustannus Yhteensä Yhteensä Muut kustannukset Kustannus Yhteensä Yhteensä Luontoissuoritukset (talkootyö ja muut luontoissuoritukset) Kustannus Yhteensä Tehtävä työ Tehtävä työ yhteensä Muut luontoissuoritukset Muut luontoissuoritukset yhteensä Yhteensä Välilliset kustannukset Kustannus Yhteensä Prosenttimääräiset välilliset kustannukset Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 2/4

20 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Projektin kokonaiskustannukset Yhteensä Yhteensä Tulot Tulo Yhteensä Yhteensä NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Rahoitettavat kustannukset yhteensä Yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA 14. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Yhteensä Yhteensä Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus Yhteensä Omarahoitus (kunta osallistuu projektiin itse) Muu kuntien rahoitus (kuntien avustus projektille) Luontoissuoritukset, tehtävä työ Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet Yhteensä Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus Yhteensä Muu julkinen rahoitus Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 3/4

21 14.4 Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä Omarahoitus Muu yksityinen rahoitus Luontoissuoritukset, tehtävä työ Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 4/4

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806031 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.05.2010 Diaarinumero 550/2010 Käsittelijä Päivi Keisanen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 13.1.2010 Diaarinumero 21/2010 Käsittelijä Jorma Teittinen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 10.11.2010 Diaarinumero HAMELY/34/07.04/2010 Käsittelijä Päivi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.05.2010 Diaarinumero 193/10, EU10004 Käsittelijä Eero

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.4.2009 Diaarinumero 26/2009 Käsittelijä Eeva Polvi Puhelinnumero

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero LAPELY/74/07.04.2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.11.2012 Diaarinumero POPELY/33/07.04/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.20/2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 808300 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2007 Diaarinumero 646 Käsittelijä Mari Rautiainen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.01.2011 Diaarinumero 16/05.02.07/2011 Käsittelijä Antti Jokivirta

Lisätiedot

Kaveri III -projekti: rahoitus ja sisältö

Kaveri III -projekti: rahoitus ja sisältö Kaveri III -projekti: rahoitus ja sisältö Lounais-Suomen ympäristökeskus on hyväksynyt Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry:n uuden projektin nimeltään Kaveri III. Se on suoraa jatkoa aiemmille

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2009 Diaarinumero ESLH-2009-09311/Ha-7 Käsittelijä Valtteri

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.5.2009 Diaarinumero ESLH-2009-04869/Ha-7 Käsittelijä Taina Lommi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.03.2010 Diaarinumero 1/544/2010 Käsittelijä Mikko Hytönen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.09.2011 Diaarinumero LAPELY/1762/05.02.08/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa?

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero ESLH-2008-05900/Ha-7 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.12.2009 Diaarinumero ESLH-2009-10719/Ha-7 Käsittelijä Sari

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 10.10.2008 Diaarinumero ESLH-2008-09024/Ha-7 Käsittelijä Taina Lommi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.3.2009 Diaarinumero 39/3562/09 Käsittelijä leena Ruopuro Puhelinnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.1.2008 Diaarinumero ESLH-2008-00527/Ha-7 Käsittelijä Riitta

Lisätiedot