Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit"

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 463 Käsittelijä Heikki Laukkanen Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn (2) VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Pohjois-Pohjanmaan liitto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi EPPI - Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluprojekti Ohjelma Pohjois-Suomi Toimintalinja 3 : Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Oulun kaupunki Hakijatyyppi Kunta Y-tunnus Lähiosoite PL 27 (Torikatu 10) Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Oulun kaupunki Faksinumero IBAN FI BIC NDEAFIHH Pankkiyhteys Nordea Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Jussi Kauppi Asema organisaatiossa Palvelupäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Pirjo Häikiö Asema organisaatiossa Talousassistentti Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Johanna Niskanen (ohjelmakoordinaattori) Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/17

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna Osatoteuttajien määrittely, nimeäminen, Y-tunnukset ja toteutusosuudet (kumppanuus- tai aiesopimukset) Osatoteuttajan nimi Utajärven kunta Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Utajärven kunnan tavoitteena on yhteispalvelupisteen etäpalvelujen ja asiakaspalvelukonseptin kehittäminen teknologian avulla. Projektiin osallistuvat organisaatiot vastaavat kukin osaltaan projektin suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisesta omassa organisaatiossaan, ja osaprojekteille tehdään projektin käynnistämisvaiheessa omat, pääprojektin vaiheistusta vastaavat projektisuunnitelmansa. Osaprojektin keskeiset toimenpiteet ovat: 1. Projektin organisoituminen 2. Hankkeen tavoitteiden tarkentaminen ja projektisuunnitelman täsmentäminen 3. Etäpalveluna tarjottavien palvelujen määritteleminen 4. Määriteltyjen palveluprosessien vaikuttavuuden ja kustannushyötyjen arvioiminen 5. Teknologian tarpeiden määrittely ja hankinta 6. Käyttöönotto 7. Palvelun tuotteistaminen (yhdessä pääprojektin ja muiden osaprojektien kanssa) 8. Toimintamallin vakiinnuttaminen ja jalkauttaminen 9. Viestintä ja markkinointi 10. Projektin päättäminen Osatoteuttajan nimi Iin kunta Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Ii kehittää osaprojektissaan asiakaspalveluaan ja perustaa oman yhteispalvelupisteen. Projektiin osallistuvat organisaatiot vastaavat kukin osaltaan projektin suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisesta omassa organisaatiossaan, ja osaprojekteille tehdään projektin käynnistämisvaiheessa omat, pääprojektin vaiheistusta vastaavat projektisuunnitelmansa. Osaprojektin keskeiset toimenpiteet ovat: 1. Projektin organisoituminen 2. Hankkeen tavoitteiden tarkentaminen ja projektisuunnitelman täsmentäminen 3. Etäpalveluna tarjottavien palvelujen määritteleminen 4. Määriteltyjen palveluprosessien vaikuttavuuden ja kustannushyötyjen arvioiminen 5. Teknologian tarpeiden määrittely ja hankinta 6. Käyttöönotto 7. Palvelun tuotteistaminen (yhdessä pääprojektin ja muiden osaprojektien kanssa) 8. Toimintamallin vakiinnuttaminen ja jalkauttaminen 9. Viestintä ja markkinointi 10. Projektin päättäminen EURA JÄRJESTELMÄ 2/17

3 Osatoteuttajan nimi Kiimingin kunta Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Yhteispalvelun edelleen kehittäminen, teknologian hyödyntäminen lähipalveluiden tuottamisessa kiiminkiläisille kunnassa ja tulevaisuudessa myös uudessa Oulussa. Yhteistyön edelleen kehittäminen eri toimijoiden kanssa. Projektiin osallistuvat organisaatiot vastaavat kukin osaltaan projektin suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisesta omassa organisaatiossaan, ja osaprojekteille tehdään projektin käynnistämisvaiheessa omat, pääprojektin vaiheistusta vastaavat projektisuunnitelmansa. Osaprojektin keskeiset toimenpiteet ovat: 1. Projektin organisoituminen 2. Hankkeen tavoitteiden tarkentaminen ja projektisuunnitelman täsmentäminen 3. Etäpalveluna tarjottavien palvelujen määritteleminen 4. Määriteltyjen palveluprosessien vaikuttavuuden ja kustannushyötyjen arvioiminen 5. Teknologian tarpeiden määrittely ja hankinta 6. Käyttöönotto 7. Palvelun tuotteistaminen (yhdessä pääprojektin ja muiden osaprojektien kanssa) 8. Toimintamallin vakiinnuttaminen ja jalkauttaminen 9. Viestintä ja markkinointi 10. Projektin päättäminen Osatoteuttajan nimi Muhoksen kunta Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Kuntalaisten palvelujen turvaaminen ja kehittäminen. Asiakaspalvelun kehittäminen, palvelun tuottajien: a) toiminnan kehittäminen, b) yhteistyön kehittäminen. Projektiin osallistuvat organisaatiot vastaavat kukin osaltaan projektin suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisesta omassa organisaatiossaan, ja osaprojekteille tehdään projektin käynnistämisvaiheessa omat, pääprojektin vaiheistusta vastaavat projektisuunnitelmansa. Osaprojektin keskeiset toimenpiteet ovat: 1. Projektin organisoituminen 2. Hankkeen tavoitteiden tarkentaminen ja projektisuunnitelman täsmentäminen 3. Etäpalveluna tarjottavien palvelujen määritteleminen 4. Määriteltyjen palveluprosessien vaikuttavuuden ja kustannushyötyjen arvioiminen 5. Teknologian tarpeiden määrittely ja hankinta 6. Käyttöönotto 7. Palvelun tuotteistaminen (yhdessä pääprojektin ja muiden osaprojektien kanssa) 8. Toimintamallin vakiinnuttaminen ja jalkauttaminen 9. Viestintä ja markkinointi 10. Projektin päättäminen Osatoteuttajan nimi Yli-Iin kunta Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta EURA JÄRJESTELMÄ 3/17

4 Yhteispalvelupisteen perustaminen lakkautuvan kunnan keskustaajamaan sekä palvelupisteen varustaminen etäyhteyksillä Uuden Oulun sekä valtion viranomaisiin. Projektiin osallistuvat organisaatiot vastaavat kukin osaltaan projektin suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisesta omassa organisaatiossaan, ja osaprojekteille tehdään projektin käynnistämisvaiheessa omat, pääprojektin vaiheistusta vastaavat projektisuunnitelmansa. Osaprojektin keskeiset toimenpiteet ovat: 1. Projektin organisoituminen 2. Hankkeen tavoitteiden tarkentaminen ja projektisuunnitelman täsmentäminen 3. Etäpalveluna tarjottavien palvelujen määritteleminen 4. Määriteltyjen palveluprosessien vaikuttavuuden ja kustannushyötyjen arvioiminen 5. Teknologian tarpeiden määrittely ja hankinta 6. Käyttöönotto 7. Palvelun tuotteistaminen (yhdessä pääprojektin ja muiden osaprojektien kanssa) 8. Toimintamallin vakiinnuttaminen ja jalkauttaminen 9. Viestintä ja markkinointi 10. Projektin päättäminen 4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Oulun kaupunki on ollut päävastuussa projektin valmistelusta, ja vastaa myös projektikokonaisuutta koordinoivan osuuden toteuttamisesta, sekä etäpalvelun toteuttamisesta omassa organisaatiossaan. Projektin valmisteluun on osallistunut myös tulevan Uuden Oulun valmisteluorganisaation edustajia, samoin kuin Oulun kaupungin tietohallinnon asiantuntijoita sekä Oulun kaupungin Elinkeinoliikelaitoksen edustajia. Muista maakunnan kunnista mukana ovat omien yhteispalvelupisteittensä ja kuntapalveluiden kehittämisen näkökulmasta Ii, Kiiminki, Muhos, Nivala, Utajärvi, ja Yli-Ii, sekä Oulunkaaren kuntayhtymä. Valmistelussa ovat olleet lisäksi mukana yhteispalvelun toimijoista Kela, Maistraatti, Oikeusaputoimisto, P- P:maan AVI, PP:maan ELY-keskus, Poliisi ja TE-toimisto. Kaikki osalliset valmistelevat projektin toteutusta oman organisaationsa osalta projektin suunnitellun vaiheistuksen mukaisesti etäpalveluna tarjottavien palvelujen määrittelyn ja palveluprosessien kuvaamisen, yhteispalvelun kehittämisen, käytettävien teknologiapalvelujen käyttöönoton, kustannushyötyjen arvioinnin, tavoitteiden toteutumisen seurannan, viestinnän ja projektiraportoinnin osalta. 4.3 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuu edustaja kaikista projektin toteuttajaorganisaatiosta. Lisäksi ohjausryhmään pyritään saamaan edustaja SADe-ohjelmasta, Pohjois-Pohjanmaanliiton yhteispalvelusta vastaavalta taholta, sekä valtakunnallisesti yhteispalvelusta vastaavalta Valtiovarainministerön osastolta ja Kuntaliitosta 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit KYTKE-hanke (Kaste-rahoitus), toteuttaja Oulun kaupunki yhdessä useiden muiden toimijoiden kanssa. projektijohtaja Minna Rekilä-Similä SADe-ohjelman tukipalvelujen etäpalvelukokonaisuus, Valtiovarainministeriö, Maire Ahopelto EURA JÄRJESTELMÄ 4/17

5 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Julkishallinnon vähenevät resurssit synnyttävät lähitulevaisuudessa ongelmia ja syntyy tarve nopealle palvelurakenteen uudistamiselle. Palveluverkko supistuu, maantieteelliset etäisyydet palvelujen ja asiakkaiden välillä kasvavat, ja esim. Uuden Oulun sisällä kuntalaisten tasavertaisuus tulee olemaan haasteellista saavuttaa. Asiakkaan näkökulmasta palvelut on edelleenkin järjestetty julkishallinnon organisaatioiden näkökulmasta asiakaslähtöisyyden sijaan. Etäpalvelu on yksi väline haasteisiin vastaamiseen ja voi osaltaan parantaa julkisen hallinnon palveluiden saatavuutta ja toiminnan tehokkuutta. Etäpalvelun tuomat mahdollisuudet on tunnistettu mm. Asiakaspalvelukeskus-projektissa syksyllä 2009 tehdyn pilotin kokemusten perusteella, samoin kuin Oulun johdolla toteutetun kansallisen Asiakaspalvelukeskus-konseptin kehittämispotentiaali. Palvelujen tehostaminen keskittämällä on mahdollista, mutta myös asiantuntijapalvelujen tuominen lähelle asiakasta on edelleen tarpeen monien palvelujen kohdalla. Etäpalvelujen kehittämisellä Oulun kaupungin asiakaspalvelukeskuksessa Oulu10- palveluissa ja Uuden Oulun alueelle tulevissa yhteispalvelupisteissä vastataan osaltaan tuleviin haasteisiin ja integroidaan kuntaliitoksen kautta tulevat uudet kaupunginosat osaksi Oulun kaupungin palveluverkostoa ja keskitettyä asiakaspalvelua. Verkosto-Oulun ajatuksella haetaan myös monituottajamallin toteuttamista. Monipalvelupisteet vievät myös perinteisen yhteispalvelun ajatuksen uudelle tasolle. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Hankkeessa hyödynnetään ja jatkokehitetään Valtiovarainministeriön rahoittamaa ja Oulun kaupungin toteuttamassa Asiakaspalvelukeskus-hankkeessa luotua konseptia, ja siinä toteutetun Etäpalvelupilotin tuloksia. Yhteistyössä Valtionvarainministeriön Yhteispalvelun laajentamishankkeen kanssa Ylikiimingissä toteutettu Etäpalvelu-pilotti syksyllä 2009 konkretisoi kunnan ja valtion palvelujen yhteistyömahdollisuuksia. Pilotti osoitti, että etäpalvelujen potentiaalia ei vielä hyödynnetä niin laajasti, kuin eri toimijoiden välinen yhteistyö ja itse teknologia mahdollistaisi. Kokemusten pohjalta on hahmottunut entistä selkeämmin myös se, että asiakaspalvelukeskus-malli voi osaltaan vastata organisaatiorajat ylittävän palveluprosessin mukana tuleviin haasteisiin, erityisesti mikäli tietojärjestelmien välinen palvelupyyntöjen välittäminen mahdollistuu. Nämä kokemukset ovat olleet lähtökohtana projektin valmistelussa. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Pohjois-Pohjanmaa Seutukunnat Oulun Nivala-Haapajärven Oulunkaaren EURA JÄRJESTELMÄ 5/17

6 Kunnat Ii Muhos Oulu Yli-Ii Kiiminki Nivala Utajärvi 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? Kohderyhmänä ovat Uuden Oulun asukkaiden lisäksi koko Pohjois-Pohjanmaan alueen asukkaat laajemmin hankkeeseen alustavasti mukaan ilmoittautuneiden kuntien ja yhteispalvelun toimijoiden kautta. Yhteispalvelun toimijoista mukana ovat Poliisi, Oikeusaputoimisto, Maistraatti, Työ- ja elinkeinotoimisto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Aluehallintovirasto ja Kela. Näiden projektin kumppanien asiakkaat ovat niin ikään kohderyhmänä. Erityisenä kohderyhmänä ovat lisäksi Uuden Oulun elinkeinoliikelaitos, Business Oulu, sekä osatoteuttajien elinkeinotoimet, erityisesti uutta yritystoimintaa suunnittelevat tai yritystoiminnan alkuvaiheessa olevat asiakkaat. Osallistuvien yritysten määräksi arvioidaan Elinkeinotoimet ohjaavat omia asiakkaitaan etäpalvelukanavaan hankkeen aikana ja kontaktointi tapahtuu tätä kautta. Lanseerausvaiheessa yrityskohderyhmään kohdennetaan markkinointitoimenpiteitä. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Välillisenä kohderyhmänä ovat kuntien ja yhteispalvelun toimijoiden työntekijät, jotka toimivat etäpalvelua antavana asiantuntijatahona. 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? EPPI-projekti hyödyntää olemassa olevaa teknologiaa aiempaa tehokkaammin ja parantaa sen avulla palvelujen laatua ja saavutettavuutta. Osana projektia tuetaan elinkeinotoiminnan kehittämistä tuomalla uutta yritystoimintaa tukevat asiantuntijapalvelut tuodaan lähelle asiakkaita. Projektissa luotava verkostomainen etäpalvelun toimintamalli on uusi tapa tuottaa palveluita yhteistyössä koko laajalla julkisella sektorilla. Toimintakulttuurin uudistaminen lähtee palveluprosesseista, joiden eri vaiheisiin korkealaatuinen, tehokkaasti hyödynnettävä ja tarkoituksenmukaisesti suunniteltu etäpalvelun infrastruktuuri tuo uuden näkökulman. Samalla palvellaan kestävän kehityksen ja ekologisen kestävyyden tavoitteita, kun asiantuntijoiden ja asiakkaiden matkustamisen tarve vähenee. Tuotteistettujen, jatkuvasti kehittyvien etäpalvelujen markkinoinnin kohdentamisella oikeille asiakasryhmille saavutetaan säästöjä niin asiakkaille kuin palvelujen tuottajillekin, ja samalla lisätään sähköisten ratkaisujen käyttöastetta. EURA JÄRJESTELMÄ 6/17

7 6.7 Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Projekti edistää osaltaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman tavoitteita. Sen avulla palvelujen saavutettavuus paranee, ja laajan, julkisen sektorin toimijoiden yhteistyönä tarjottavan etäpalveluvalikoiman avulla edistetään ihmisten hyvinvointia. Asumisen edellytykset haja-asutusalueilla paranevat, kun palvelut ovat saatavilla etäteknologiaa hyödyntäen jopa kotiin saakka. Myös yrittäjyyden edellytyksiä parannetaan alkavan yritystoiminnan asiantuntijatuen aiempaa paremman saavutettavuuden kautta. Kansallisella tasolla projekti tukee vahvasti mm. Paras-selonteon tavoitteita yhteispalvelujen järjestämisestä maakuntatasolla, sekä sähköisen asioinnin ja demokratian kehittämistä koordinoivan SADe-ohjelman tavoitteita. 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? Tavoitteena on kuntalaisten vaivaton asiointi ja kustannussäästöt asiakkaille ja palvelut tuottaville yhteispalvelun toimijoille ja kunnille. Tavoitteisiin päästään tehokkuutta lisäämällä ja parantamalla palvelujen saavutettavuutta ja vaikuttavuutta etäpalvelun mahdollistavia teknisiä ratkaisuja hyödyntämällä. Yhteispalvelupisteet ja niissä etäpalveluina tarjottavat asiantuntijapalvelut mahdollistavat osaltaan palvelujen säilymisen ja palveluvalikoiman laajentamisen mm. Uuden Oulun alueella, sekä yhteistyön tehostamisen julkisten palvelujen järjestämisessä. Yhteistyötä voidaan kehittää myös järjestöjen, yhdistysten ja yksityisen sektorin kanssa. Olennaista on palvelujen tuottajien toiminnan tehostaminen ja tuottavuuden paraneminen resurssienkohdentamisen ja -säästöjen kautta, sekä palveluprosessien kehittäminen ja uudistaminen. Uusi Oulu syntyy vuonna 2013, ja kuntaliitoksen tärkeänä tavoitteena on hyödyntää rakenteisiin ja palveluihin liittyvä kehittämispotentiaali. Etäpalveluilla turvataan tasavertaiset palvelut kuntalaisille ja niiden hyödyntäminen monipalvelupisteverkon rakentamisessa on mahdollisuus, joka halutaan hyödyntää. Näin mahdollistetaan laadukkaat ja tehokkaat palvelut keskitetysti yhdessä paikassa, kun kuntalainen voi hoitaa usean eri viranomaisen palveluja samalla asiointikerralla tai jopa kotoa. Yhteispalvelun toimijoiden näkökulmasta voidaan kohtuullisilla investoinneilla tarjota aiempaa laajemmin palveluita, ja silti varmistaa tarvittava asiantuntemus. 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joihin työllistyy naisia 0 kpl Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 0 kpl joista naisten työpaikkoja 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl EURA JÄRJESTELMÄ 7/17

8 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluprojektin keskeiset tavoiteltavat tulosalueet ovat asiakaspalvelun kehittäminen, palvelujen tuottajien toiminnan kehittäminen ja palvelujen tuottajien yhteistyö. Asiakaspalvelun säilyttäminen, sekä palvelun ja palveluvalikoiman laajeneminen tuovat hyötyä kaikille asiakkaille. Palvelutuotannon ja prosessien kehittäminen ja tehostaminen ja tuottavuuden paraneminen tuo hyötyä ennenkaikkea palvelun tuottajalle, mutta myös laadukkaampaa palvelua asiakkaalle. Yhteistyön kehittäminen vähentää päällekkäisiä toimintoja ja tuo säästöä kaikille palvelun tuottajille. Osa tuloksista ja laadullisista vaikutuksista konkretisoituu toimintamallin vakiintuessa projektin jälkeen, mutta hyötyjen ja toiminnan arvioimiseksi projektin aikana kartoitetaan lähtötilanne ja määritellään tarvittavat mittarit tulosten seuraamiselle, sekä tulostavoitteisiin pääsemiseksi vaadittavat toimenpiteet. Samalla määritellään myös tapa, jolla jatkuvaa laadunseurantaa ylläpidetään yhteistyössä. 7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: sukupuolen rodun etnisen alkuperän uskonnon vakaumuksen vammaisuuden iän sukupuolisen suuntautumisen näkökulmasta Jos on, minkälaisia vaikutuksia? Projekti mahdollistaa palvelujen järjestämisen tasa-arvoisesti asuinpaikasta riippumatta, sillä etäpalvelun avulla esimerkiksi liikuntarajoitteisille voidaan tarjota palveluita jopa heidän kotiinsa saakka. Etäpalvelussa on monipisteneuvottelun myötä mahdollista ottaa tarvittaessa palvelutapahtumaan mukaan myös. joko vieraan kielen tai viittomakielen tulkki etänä, jolloin resurssien hyödyntäminen on mahdollista myös fyysistä etäisyyksistä riippumatta. 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? Ei ole tehty, projektilla ei sukupuolivaikutuksia 7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? Etäpalveluteknologia vähentää asiakkaiden ja asiantuntijoiden matkustamisen tarvetta, joten sillä on pitkällä aikavälillä positiivinen vaikutus ympäristöön Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen EURA JÄRJESTELMÄ 8/17

9 Vaikutuksen ilmastonmuutokseen - energiatehokkuuden parantumiseen - uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymiseen - ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen - fossiilisten hiilidioksipäästöjen vähentämiseen Vaikutukset päästöihin - vesistöön - maaperään - ilmaan Vaikutukset kulutukseen ja tuotantoon - jätteiden määrän vähentämiseen - hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energia- ja materiaalitehokkuuteen - paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin - maisemaan - kulttuuriympäristöön - luonnon monimuotoisuuteen - Natura 2000 ohjelman kohteisiin Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen - terveyteen - turvallisuuteen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen - kuljetustarpeen vähenemiseen vähentää matkustamisen tarvetta vähentää matkustamisen tarvetta vähentää matkustamisen tarvetta vähentää matkustamisen tarvetta vähentää mm. liikuntavammaisten henkilöiden kuljetustarpeita EURA JÄRJESTELMÄ 9/17

10 - logistiikan tehostamiseen - joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? Toteutuksessa haetaan asiakaspalveluun liittyvien prosessien yhteneväisyyksiä ja toimintojen keskittämismahdollisuuksia asiakaspalvelukeskuskonseptia ja yhteispalvelun toimintamallia hyödyntäen. Projektissa luodaan yhteistyössä toimijoiden kesken etäpalveluverkosto, jonka käyttöön hankitaan tarvittava teknologia, ja jonka tarjoamat palvelut on määritelty ja tuotteistettu. Olennaisena osana hanketta on määritellä rajapintoja toimijoiden asiakaspalvelun ja niihin liittyvien tietojärjestelmien välillä, ja mahdollisuuksien mukaan myös toteuttaa integraatioita järjestelmien välillä asiakaspalveluprosessin tehostamiseksi ja sähköistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on luoda toiminnasta pysyvä toimintatapa, johon kaikki toimijat sitoutuvat. Hankkeen pääpaino on palveluiden määrittelyn osalta palveluiden tuotteistamisessa. Erityisesti kiinnitetään huomiota toimintamallin vakiinnuttamiseen ja jalkauttamiseen. Projektin keskeiset toimenpiteet ovat: 0. Hankesuunnittelu ja resursointi 1. Projektin organisoituminen 2. Hankkeen tavoitteiden tarkentaminen ja projektisuunnitelman täsmentäminen 3. Etäpalveluna tarjottavien palvelujen määritteleminen 4. Määriteltyjen palveluprosessien vaikuttavuuden ja kustannushyötyjen arvioiminen 5. Teknologian tarpeiden määrittely ja hankinta (hankinta mahdollista SaaS-palveluna) 6. Käyttöönotto 7. Palvelun tuotteistaminen 8. Toimintamallin vakiinnuttaminen ja jalkauttaminen 9. Viestintä ja markkinointi 10. Projektin päättäminen EURA JÄRJESTELMÄ 10/17

11 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi Projektin tuloksena syntyy tuotteistettu toimintamalli asiakaslähtöisen yhteispalvelun ja kunnan asiantuntijapalvelun tuottamiselle asiakkaille etäpalveluteknologiaa hyödyntämällä. Etäpalveluna tarjottavien palvelujen määrittelyssä lähdetään liikkeelle kustannushyötyjen ja vaikuttavuuden, sekä asiakastarpeiden tavoitteista. Palvelun käyttöönottovaiheessa kuvataan prosessit, joilla etäpalvelu toteutetaan, ja määritellään toimijoiden välisten vastuiden rajapinnat. Kuvauksen perusteella tuotteistetaan tapa tai tavat, joilla asiakas saa palvelun joko yhteispalvelupisteissä tai muussa julkisessa tilassa, tai kotoa käsin internet-yhteyden välityksellä. Määrittelyvaiheessa huomioidaan mm. palvelusta riippuen tarve asiakkaan tunnistamiselle, sähköisen asioinnin mahdollisuuden liittyminen palvelutapahtumaan, tarvittava teknologia (esim. ajanvaraus, dokumenttien jakamismahdollisuus jne.). Lisäksi määritellään palvelukanavaan liittyvän help-desktoiminnan ja muun tarvittavan tukipalvelun järjestäminen. 8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? Projektin aikana vakiinnutetaan etäpalvelun toimintamalli kiinteäksi osaksi yhteispalvelupisteiden ja etäpalvelun avulla asiantuntijapalveluita tuottavien organisaatioiden toimintaa. Toimintamalli tuotteistetaan ja otetaan käyttöön hallitusti organisaatioiden johdosta lähtevän muutosjohtamisen kautta niin, että siitä tulee pysyvä osa palvelutuotantoa. Asiakkaita ohjataan käyttämään etäpalvelumahdollisuutta aina kun se on mahdollista, ja asiakkaiden näkökulmasta kotoa saavutettavissa olevasta etäpalvelumahdollisuudesta tulee yksi palvelukanava muiden (fyysinen asiointi, puhelinpalvelu, sähköinen asiointi) joukossa. Etäpalvelu nostetaan asiakkaalle vaihtoehtoisena palvelukanavana esille aina kun etäasiointi on mahdollista ja palvelun tuottaminen etänä on esim. kustannustehokkaampaa kuin muiden palvelukanavien kautta. Uuden Oulun alueella etäpalvelu tulee olemaan tärkeä palvelukanava kaikkien sen kautta annettavaksi sopivien palvelujen tarjoamisessa alueen asukkaille. Myös muiden projektin toimijoiden näkökulmasta etäpalvelu antaa mahdollisuuksia palvella asiakkaita laadukkaasti mutta kuluja säästäen. 8.4 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan projektin päättymisen jälkeen? Toiminta jatkuu normaalina palvelutuotantona projektin jälkeen, ja sitä kehitetään sopimusperusteisesti yhteistyössä projektin osapuolten kanssa ja osana organisaatioiden muuta kehittämistyötä. Projektin jälkeen organisaatiot vastaavat itse etäpalveluun liittyvistä tuotannon aikaisista kustannuksista, sekä projektissa hankittavien teknologiapalvelujen hankinnasta ja palveluihin liittyvistä kustannuksista. EURA JÄRJESTELMÄ 11/17

12 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta Hankesuunnittelu ja resursointi; muodolliset päätökset, nimetään henkilöresurssit, projektin aikainen hankesuunnitelma ja osaprojektien projektisuunnitelmat tehtäväluetteloineen, resurssienhallintasuunnitelma. 04/ / Organisoituminen; muodollinen järjestäytyminen, kumppanien roolit. Asetetaan ohjausryhmä, vastuut ja toimintavaltuudet. Talouden-, riskien- ja laadunhallinta, määritellään seurannan ja raportoinnin tavat. 08/ / Tavoitteiden tarkentaminen; projektisuunnitelman täsmentäminen, vastuut tehtäväkohtaisesti. Lähtötilanne, seurannan mittariston määrittely. Aspa-konseptin hyödyntäminne, muutosviestintä. 09/ / Palvelut; asiakkuudenhallinnan periaatteet, palvelujen valinta, palveluprosessien kuvaus, tuote- ja palvelukuvaukset. Toimintaympäristön kuvaus ja etäpalvelupisteiden määrittely. Roolien ja toimivaltuuksien määrittely. Tietoturvan ja tietosuojan määrittely. 10/ / Kustannushyödyt ja vaikuttavuus; mittarit, lähtötilanne, tavoitearvot. Palveluprosessien kustannushyötyanalyysi. 09/ / Teknologiaratkaisut; Etäpalveluteknologiapalvelujen vaatimusmäärittely ja hankinta, käyttöönoton suunnittelu, integraatiosuunnitelma (toteutus ei proj.). Tietoturvan auditointi, testaukset. 10/ / Toimintamallin käyttöönotto, yhteispalvelupisteiden avaaminen, muiden palvelupisteiden käyttöönotto. Määritellään henkilöstötarve ja hankintaan muut resurssit. Tekniset roolit ja toimivaltuudet, osaamisprofiilit, koulutus. Käytettävyyden arviointi. 10/ / Viestintä ja markkinointi 08/ / Palvelujen määrittely; asiakkuudenhallinnan periaatteet, palvelujen valinta, palveluprosessien kuvaus, tuote- ja palvelukuvaukset. Toimintaympäristön kuvaus ja etäpalvelupisteiden määrittely. Roolien ja toimivaltuuksien määrittely. Tietoturvan ja tietosuojan määrittely. 10/ / Kustannushyödyt ja vaikuttavuus; kustannushyödyt ja mittarit, lähtötilanne, tavoitearvot. Palveluprosessien kustannushyötyanalyysi. 09/ / Teknologiaratkaisut; Etäpalveluteknologiapalvelujen vaatimusmäärittely ja hankinta, käyttöönoton suunnittelu, integraatiosuunnitelma (toteutus ei proj.). Tietoturvan auditointi, testaukset. 10/ / Käyttöönotto; toimintamallin käyttöönotto, yhteispalvelupisteiden avaaminen ja muiden palvelupisteiden käyttöönotto. Määritellään henkilöstötarve ja hankintaan muut resurssit. Tekniset roolit ja toimivaltuudet, osaamisprofiilit, koulutus. Käytettävyyden arviointi. 10/ / Tuotteistaminen; Tuotteistetaan verkosto ja sen palvelut, määritellään tuotannon aikaiset tukipalvelut 03-06/ Toimintamallin vakiinnuttaminen ja jalkauttaminen; tuotantokäyttöön siirtyminen, toiminnan vakiinnuttaminen (mm.hallinnolliset päätökset, sopimukset). Seuranta, kehittämisen hallintamalli ja osapuolten vastuut. Kehittämiskohteen, tavoitteet toimintamallin laajentamiselle. 08/ / Viestintä ja markkinointi; viestintä- ja markkinointisuunnitelmat, niiden toteutus. Asiakasviestintä ja - markkinointi, palvelun lanseeraaminen toimipistekohtaisesti, sidosryhmäviestintä. 08/ / Päättäminen 10-12/ Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Julkishallinnon asiakas asioi tänä päivänä monessa eri virastossa ja laitoksessa tarvitessaan kunnan tai valtion eri palveluita. Hän joutuu siirtymään luukulta toiselle löytääkseen oikean viranomaisen asiansa hoitamiseen ja palvelu on organisaatiolähtöistä eikä palvelua tarvitsevaa välttämättä tunnisteta asiakkaaksi. Maantieteellisesti laajalla Pohjois-Pohjanmaan alueella on haasteellista tarjota tasavertaiset palvelut kaikille, ja samalla myös koko julkista sektoria koskevat säästötavoitteet, kuntien huono taloustilanne ja valtion virastojen tuottavuusohjelma asettavat paineita toimipisteverkoston harventamiselle. Väestön ikääntymisen EURA JÄRJESTELMÄ 12/17

13 myötä palvelujen tarve kasvaa koko ajan entisestään. Toisaalta eri toimijoiden ja viranomaisten palveluverkostot harvenevat, ja palvelujen tuottavuusvaatimukset kasvavat. Jotta palvelujen turvaaminen myös näissä muutostilanteissa olisi mahdollista, tarve uusien palvelumuotojen suunnittelemiselle ja kehittämiselle lisääntyy. Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluprojektin (EPPI-projekti) tarkoituksena on varmistaa julkisten palvelujen tavoitettavuus maantieteellisesti laajalla alueella asiakkaan asuinkunnasta riippumatta. Tätä tarkoitusta varten luodaan Pohjois-Pohjanmaan alueelle asiakaslähtöinen etäpalvelun toimintamalli, jonka lähtökohtana on yhteispalvelu, johon yhdistyy asiakaspalvelukeskus-konseptin soveltaminen. EPPI-projektisa mukana olevat kunnat (Ii, Kiiminki, Muhos, Nivala, Oulu, Utajärvi ja Yli-Ii, sekä Oulunkaaren kuntayhtymä) ja yhteispalvelun toimijat (AVI, ELY, Kela, Maistraatti, Oikeusapu, Poliisi ja TE-toimisto) haluavat kehittää yhteispalvelun toimintamallia, osoittaa etäpalvelun vaikutukset harvaan asutulla alueella ja mahdollistaa palvelujen saatavuus seutukuntakeskusten ulkopuolella myös tulevaisuudessa. Kaikilla projektin toimijoilla on vahva halu kehittää maantieteellisellä toimialueellaan organisaationsa palveluja ja palvelurakennetta, ja hakea parhaita käytäntöjä sovellettavaksi myös kansallisesti. Etäpalvelujen hyödyntämisen tarkoituksena on mahdollistaa palvelujen säilyminen, ja jopa palveluvalikoiman laajentaminen yhteispalvelujen kautta, sekä verkostomaisen yhteistyön tehostaminen kunnan ja valtionpalvelujen järjestämisessä. Yhteistyötä voidaan kehittää myös järjestöjen, yhdistysten ja yksityisen sektorin kanssa. Olennaista on etäpalvelujen käyttöönoton kanssa samanaikainen palvelujen tuottajien toiminnan tehostaminen ja tuottavuuden paraneminen resurssienkohdentamisen ja säästöjen kautta, sekä palveluprosessien kehittäminen ja uudistaminen. Etäpalvelun tuottamiseen tarvittava tekniikka on ollut käytettävissä jo jonkin aikaa, ja EPPI-projektissa haetaan yhteistä toimintatapaa sen hyödyntämiseksi tehokkaasti laadukkaiden palvelujen tarjotamiseksi. 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluprojektin tavoite on kuntalaisten palvelujen turvaaminen ja kehittäminen palvelujen tarvitsijoiden tarpeet ja odotukset huomioiden. Kokonaisvaikuttavuus on tavoitteena vähintään yhtä tärkeää kuin palvelun tuottajalle resurssien uudelleen kohdentamisesta syntyvä säästö, ja sekä asiakaslähtöisyys, että kustannussäästöt ovat tavoitetilassa mahdollisia samanaikaisesti. Projektille asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurannalle asetetaan projektin aluksi ohjausryhmän päätöksella mittarit. Mittaamiseen tarvittavan tiedon tuottamistapa ja tavoitearvot määritellään niin ikään projektin käynnistyttyä. Jokaisella projektin tulosalueelle määritellään tavoite ja hyödynsaajataho, ja tarvittavat mittarit tarvoitearvoineen. EURA JÄRJESTELMÄ 13/17

14 Etäpalvelun hyödyntämisessä olennaista on toimintojen tehostaminen ja tuottavuuden parantaminen, sekä ennen kaikkea palveluprosessien kehittäminen ja uudistaminen teknologiaa hyödyntämällä ja uuden palvelukanavan käyttöönoton myötä. Tavoitteena on myös se, että etäpalvelun määrittelyn kautta päästään vähitellen kohti tietojärjestelmien rajapintojen tarkastelua ja sitä kautta pitkällä tähtäimellä yhtenäisten sähköisten palveluprosessien tuottamiseen koko julkishallinnossa. Näiden tavoitteiden saavuttamisen arviointia varten määritellään niin ikään tavoitteet ja mittamistapa projektin käynnistämisen jälkeen. 11. TIEDOTUS JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluprojektin viestintäsuunnitelma toimii välineenä koko projektille asetetun vision toteuttamiselle. Osaprojektien viestinnän perusviestit johdetaan EPPI-projektin, sen osaprojektien ja kumppanien strategioista, joiden toteutumista projekti osaltaan tukee. Projektin viestinnän koordinoimiseksi kootaan projektin sisäinen viestinnän työryhmä, jonka kokoonpanon ja tehtävän määrää hankkeen käynnistyttyä ohjausryhmä. Projektin viestinnässä noudatetaan sen toteuttajien organisaatiokohtaisia viestintäohjeita ja rahoittajalta tulevia ohjeita. Viestinnässä pyritään aktiivisuuteen ja tasapuolisuuteen, ja se kohdennetaan aina tarpeen mukaan kohderyhmän tarpeita vastaavasti. Viestintäsuunnitelmaa ja viestintävastuita tarkennetaan osaprojektien omilla viestintäsuunnitelmilla ja osaprojektikohtaisilla viestinnän toteutussuunnitelmilla. Kaikkien osaprojektien osa-alueiden viestinnän kohderyhmiä ovat maakunnan asukkaat, sekä koko Suomi. Erityisinä viestinnän kohderyhminä ovat projektin toteuttajaorganisaatioiden henkilöstö, sekä yhteispalveluun ja sen kehittämiseen sidoksissa olevat alan ammattilaiset ja asiantuntijat. Projektin viestinnälle ja markkinoinnille kohdennetaan hankkeen budjettiin oma määrärahansa Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt EPPI-projektin viestintä ei ole itseisarvo, vaan se liittyy tehtyihin suunnitelmiin ja päätöksiin. Pohjois- Pohjanmaan etäpalveluprojektin perusviestit määritellään syksyn 2011 aikana sitä mukaa kuin osaprojektien lopullinen sisältö ja hankkeen vaiheistuksen aikataulu (ks. hakemuksen kohta 9) tarkentuu, ja ne otetaan käyttöön heti rahoituspäätöksen saamisen jälkeen. Niiden myötä päivitetään viestintäsuunnitelmaa ja tehdään osaprojektikohtaiselle viestinnälle tarkennettu aikataulu. Lisäksi samassa yhteydessä määritellään tarkemmin sisäisen ja ulkoisen viestinnän kohderyhmät, ja tarkennetaan esimerkiksi kohderyhmäkohtaisia viestintäkanavia. EURA JÄRJESTELMÄ 14/17

15 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Oulun kaupunki toimii projektin päävastuullisena toteuttajana ja vastaa hankkeen kirjanpidollisesta aineistosta. Projektille tehtävät hankinnat ovat pääasiassa aineettomia ostopalveluita, ja kukin projektin osapuoli vastaa projektin aikana haltuunsa jäävästä materiaalista. Hankittava etäpalveluteknologia ja - yhteydet ostetaan palveluna, jolloin toimittaja omistaa itse laitteiston. Kaikki osapuolet vastaavat omalta osaltaan palvelun ostamisesta projektin jälkeen. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset 4. Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset 7. Toimistokulut 8. Muut kustannukset 0 9. Luontoissuoritukset Välilliset kustannukset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0 RAHOITUS YHTEENSÄ EURA JÄRJESTELMÄ 15/17

16 15. MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Osaprojektit ovat toimittaneet alustavat sitoumuksensa, ja ovat myös valmiita sitoutumaan omarahoituksella hankkeen toteutukseen. Kumppanit ovat toimittaneet alustavat ilmoituksensa projektiin osallistumisesta, ja toteuttavat osuutensa virkatyönä Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Rahoitusta on haettu SADe-ohjelman etäpalvelukokonaisuudesta, rahoitusta ei kuitenkaan saatu De minimis -sääntöselvitys LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Saate Ilmoitus osallistumisesta_avi Ilmoitus osallistumisesta_ely Ilmoitus osallistumisesta_kela Ilmoitus osallistumisesta_maistraatti Ilmoitus osallistumisesta_nivala Ilmoitus osallistumisesta_oikeusapu Ilmoitus osallistumisesta_oulunkaari Ilmoitus osallistumisesta_poliisi Ilmoitus osallistumisesta_kiiminki Ilmoitus osallistumisesta_ii Ilmoitus osallistumisesta_muhos Ilmoitus osallistumisesta_utajärvi Ilmoitus osallistumisesta_yli-ii Alustava viestintäsuunnitelma Kustannusarvio hakemukseen Projektisuunnitelma hakemusvaihe EURA JÄRJESTELMÄ 16/17

17 HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklassa tarkoitetussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) Matti Pennanen Kaupunginjohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 17/17

18 13. KUSTANNUSARVIO 13. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen kokoaikainen 17 Projektipäällikkö (koordinaatio) kokoaikainen 15 Projektisuunnittelija (koord.) kokoaikainen 15 Projektisuunnittelija (koord.) kokoaikainen 17 Proj.pääll./suunn. (Yli-Ii osa-aikainen 11 Proj.pääll./suunn, (Utajärvi) kokoaikainen 17 Proj.pääll./suunn., (Ii) osa-aikainen 9 Proj.suunn. (Muhos 50% työaika) osa-aikainen 5 Proj.suunn. (Kiiminki 25% työpanos) Yhteensä Ostopalvelut (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Kustannus Yhteensä Asiantuntijapalvelut (palvelujen määrittely, tietoturvan audit, käytettävyys, pilotointi Teknologiapalvelun hankinta Käyttöönotto ja käyttökoulutus (hlökunta) Viestintä, markkinointi, painatukset, kampanjat Yhteensä Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Kustannus Yhteensä Ulkomaan matka Ulkomaan matkat yhteensä Kotimaan matka Kotimaan matkat yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 1/4

19 13.4 Kone- ja laitehankinnat (isot aineelliset hankinnat) Kustannus Yhteensä Yhteensä Rakennukset ja maa-alueet Kustannus Yhteensä Yhteensä Vuokrakustannukset (tila- ja laitevuokrat) Kustannus Yhteensä Yhteensä Toimistokulut (puhelin-, posti-, yms. kulut) Kustannus Yhteensä Yhteensä Muut kustannukset Kustannus Yhteensä Yhteensä Luontoissuoritukset (talkootyö ja muut luontoissuoritukset) Kustannus Yhteensä Tehtävä työ Tehtävä työ yhteensä Muut luontoissuoritukset Muut luontoissuoritukset yhteensä Yhteensä Välilliset kustannukset Kustannus Yhteensä Prosenttimääräiset välilliset kustannukset Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 2/4

20 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Projektin kokonaiskustannukset Yhteensä Yhteensä Tulot Tulo Yhteensä Yhteensä NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Rahoitettavat kustannukset yhteensä Yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA 14. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Yhteensä Yhteensä Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus Yhteensä Omarahoitus (kunta osallistuu projektiin itse) Muu kuntien rahoitus (kuntien avustus projektille) Luontoissuoritukset, tehtävä työ Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet Yhteensä Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus Yhteensä Muu julkinen rahoitus Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 3/4

21 14.4 Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä Omarahoitus Muu yksityinen rahoitus Luontoissuoritukset, tehtävä työ Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 4/4

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 14.08.2012 Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Johanna

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 810509 Projektikoodi

Lisätiedot

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks...

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks... EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.02.2011 Diaarinumero 46/00.01.05.20/2011 Käsittelijä Petri

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801303 Projektikoodi

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 3666/KITY/2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806031 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.05.2010 Diaarinumero 550/2010 Käsittelijä Päivi Keisanen

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.1.-20.1.2011, Helsinki Vinkkejä jatkotyöskentelyyn Petri Veijalainen VARSINAINEN HAKUAIKA Varsinainen hakuaika päättyy 16.2.2011 klo 15 Hakemus laadittu internetissä

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821833 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 705097 Projektikoodi

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus 1.1 Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Kankkunen 1.2 Läsnäolijat: Markku Kankkunen, Eveliina Pekkanen,

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 10.11.2010 Diaarinumero HAMELY/34/07.04/2010 Käsittelijä Päivi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801653 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.08.2013 Diaarinumero 939/2010 Käsittelijä Heikki Laukkanen

Lisätiedot

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500 Kymenlaakson Liitto PL 35 (Karhulantie 36 B) 48601 KOTKA (05) 230 8900 Faksi (05) 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi http://www.kymenlaakso.fi RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Uusi hakemus

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 15.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 15.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 809994 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.03.2012 Diaarinumero LAPELY/74/07.04/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 809955 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 13.1.2010 Diaarinumero 21/2010 Käsittelijä Jorma Teittinen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 19.3.2008 Diaarinumero 41/3562/2008 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700558 Projektikoodi

Lisätiedot

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k...

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k... 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Hakemus: 810713

EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Hakemus: 810713 PROJEKTIHAKEMUS Page 1 of 11 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Hakemus: 810713 Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan hakemuslomakkeen sisällön katselua varten.lomake täytetään ja tulostetaan järjestelmän projektihakemus/-

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Etäpalvelut suuri mahdollisuus

Etäpalvelut suuri mahdollisuus Etäpalvelut suuri mahdollisuus Tanja Rantanen, erityisasiantuntija 27.1.2011 Joensuu, Punos-hankkeen loppuseminaari Etäpalvelu luo paljon mahdollisuuksia julkishallinnolle Vähentää sekä asiakkaan että

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007)

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007) Projektikoodi: 510930 Projektin nimi: OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Päätöksenjärjestysnumero 6/6 HEINOLAN KAUPUNKI 4 iria; O 07-11-2013 itus 0 / C T - Euroopan unioni

Lisätiedot

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys 1. Hankkeen perustiedot Hakija: Utajärven kunta, Kehittämispalvelut (Y-tunnus 190224-1) Yhteyshenkilö: Hankkeen nimi: Ohjelmayhteydet: Asko Merilä

Lisätiedot

Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti. SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen

Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti. SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen SADe-ohjelma ja Etäpalvelutavoitteet 2010 Tavoitteena mahdollistaa kansalaisille

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.02.2012 Diaarinumero KAIELY/120/04.00.05.00/2012 Käsittelijä Anne

Lisätiedot

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Valtio Expo 20.5.2014 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen 2 Velvollisuus käyntiasioinnin turvaamiseen Perustuslain hyvän hallinnon periaate Pääsy hallinnon palveluihin turvattava myös niille, jotka eivät voi,

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Päätös EAKR-projektin KEHITTYVÄ KOTKANIEMI, EU001_14, 821970 rahoittamisesta. Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Kehittyvä Kotkaniemi

Päätös EAKR-projektin KEHITTYVÄ KOTKANIEMI, EU001_14, 821970 rahoittamisesta. Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Kehittyvä Kotkaniemi Maakuntahallitus 55 14.04.2014 Päätös EAKR-projektin KEHITTYVÄ KOTKANIEMI, EU001_14, 821970 rahoittamisesta 51/00.01.05.20/2014 Maakuntahallitus 55 Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Kehittyvä

Lisätiedot

ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan. Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014

ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan. Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014 ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014 Henkilökohtainen Sähköinen palvelu Käyntiasiointi Asiakaspalvelupisteet Asiakaspalvelut Asiantuntijapalvelu etäpalveluna

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Saapunut 03.03.2009

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Saapunut 03.03.2009 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.2.2009 Diaarinumero 29014 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011

Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011 Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011 Simo Tanner simo.tanner@kuntaliitto.fi Esityksen sisältö Kunnat ja tietoyhteiskunta Verkoista ja kehityksestä Uusia palvelukanavia? Kysymyksiä ja keskustelua

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.1.2008 Diaarinumero LSLH-2008-1083/Ha-7 Käsittelijä Jaana

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Asiakaspalvelu2014 hankkeen aluekierros Kehittämisjohtaja Marko Puttonen / Neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari Hyvän ja laadukkaan asiakaspalvelun periaatteita

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti SADe-ohjelman sosiaali- ja palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4.2013 Anu Suurnäkki 19.4.2013 1 Mitä kehitetään ja

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.4.2009 Diaarinumero 26/2009 Käsittelijä Eeva Polvi Puhelinnumero

Lisätiedot

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen 1(5) Ohje Botnia-Atlantica-rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen Uusi hakemus on hankkeen ensimmäinen rahoitushakemus. Jatkohakemus

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Tarkastuslistan kysymykset 5A12-14: Tiedotus ja julkisuus tuensaajan toiminnassa, Kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset, Yhtäläiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 29 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoittaman 6Aika-strategian Avoin osallisuus -kärkihankeen hakemukseen HEL 2015-004216 T 02 05 02 Päätös

Lisätiedot

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI)

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Hankkeen suunniteltu toteutusaika 1.1.2015 31.12.2017 Taustaa: yhteisöjen rooli energiatehokkuudessa

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 19.12.2011 (korvaa ohjeen 3.2.2011) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN RAPORTOINTI YHTEISHANKKEEN MAKSATUSHAKEMUKSEEN

Lisätiedot

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Jenni Hyvärinen TEM/ALUE/Rakennerahastot Huom! Tässä esityksessä käsiteltäviin asioihin

Lisätiedot

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Katriina Valminen ja Jesse Valtanen Asiakaslähtöisyys palveluinnovaa3oissa suuret puheet, pienet teot? 4.10.2012 Esityksen sisältö PALVELUJEN

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Mitä on tapahtumassa julkisille asiakaspalveluille? Aikaisemmat valtion paikalliset palvelut ovat muuttumassa

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN PORVOON KAUPUNGIN STRATEGIASTA: Otetaan käyttöön uusia korvaavia palveluja ja palveluiden tuotantotapoja.

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus )

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 25.9.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN RAPORTOINTI YHTEISHANKKEEN MAKSATUSHAKEMUKSEEN

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 18.6.2009 Diaarinumero 1488/MAKEH/2009 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta?

Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta? Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta? Kuntamarkkinat 12.9.2013 Finanssineuvos Teemu Eriksson Miksi yhteinen asiakaspalvelu? Käyntiasiakaspalvelu ehdotetaan

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 Jaana Lappi KTM, Elinkeino-osasto, TE-keskusryhmä 11/19/2007 1 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittämisen lähtökohtana YritysSuomi

Lisätiedot