Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n ympäristölupapäätös

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n ympäristölupapäätös"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp (231) Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n ympäristölupapäätös Ympkaalk 8 Ympäristönsuojelutoimisto /PP/MJ 1. ASIA Päätös Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee autopurkamotoiminnan harjoittamista. Toiminnanharjoittaja on hakenut ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. 2. LUVAN HAKIJA Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy Pansiontie Turku LY , rekisteröity TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n autohajottamo (autojen tyhjentäminen ongelmajätteistä, nesteet ja kiinteät, purkamotoiminta, osien varastointi ja myynti. Hakemuksen mukaan nämä toiminnat sijoittuvat yrityksen sisätiloihin.) sijaitsee Turun Sataman alueella osoitteessa Pansiontie 4, Turku. Aiottu toiminta sijaitsee kiinteistön eteläkulmassa. Kulku yrityksen alueelle tapahtuu Nosturinkadun kautta. Kiinteistön rakennukset sijaitsevat kaupungin omistamalla tontilla. 4. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on lupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 4 kohdan mukaan. LUPAVIRANOMAINEN

2 Turun ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohta 13 perusteella. 6. ASIAN VIREILLETULO Hakemus on jätetty Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle jolloin asia on tullut vireille. 7. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Yrityksen toimintaan liittyvät luvat kiinteistöllä Autopurkamotoiminnalle haetaan julkisivun ja sisustuksen muutoksiin liittyvä rakennuslupa. Kaavoitus Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty pienteollisuusrakennusten korttelialueeksi (TP). Alueella ei ole vireillä tai suunnitteilla kaavamuutoksia. Alue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Turun yleiskaavassa 2020 nykyinen teollisuusalue on varattu palvelujen ja hallinnon alueeksi merkinnällä PK eli kaavamääräyksen mukaan työpaikka-alueeksi, joka varataan pääasiassa toimistojen, liikkeiden ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman tuotannon, asumisen sekä virkistyksen, julkisten palvelujen ja hallinnon sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. Lupahakemuksen mukaisen tontin naapurusto pohjois- ja itäpuolella on osoitettu työpaikkojen ja asumisen alueeksi PAK eli määräyksen mukaan nykyinen teollisuusalue, jota osa-alueittain kehitetään tehokkaammiksi ja viihtyisämmäksi työpaikka- ja asuntoalueiksi palveluineen. Yleiskaavan mukaisesti on tarkoitus laajentaa keskustatoimintoja satamaraiteen varteen ns. brownfield -alueille. Keskustatoiminnoilla tarkoitetaan asumista ja ympäristövaikutuksiltaan toimistoihin verrattavia työpaikka-alueita palveluineen. Hakemuksessa esitetty toiminta on tarpeellista. Alueen kehitysnäkymien johdosta luvan mukainen toiminta ei ole kuitenkaan sovelias anotulle tontille kaupungin keskustassa. Soveliaampaa on sijoittaa toiminta esimerkiksi Saramäen tai Vaisteen teollisuusalueille Ohitustien pohjoispuolelle 8. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Autohajottamo sijaitsee kiinteistöllä, jonka rekisteritunnus on Kiinteistöllä toimivat automaalaamo, autosähkökorjaamo, rengasliike, autopesula, konemyymälä ja lounasravintola. Kiinteistölle kuljetaan Nosturinkadun kautta. Kiinteistön alue on Turun Sataman hallinnassa. Alueen omistaa Turun kaupunki.

3 Kiinteistö sijaitsee Turun Sataman kaupunginosassa Kakolanmäen juurella, sen luoteiskulmassa. Kiinteistön aluetta rajaavat Pansiontie, Nosturinkatu ja rautatie. Kiinteistön pohjoispuolella sijaitsevat jäteveden puhdistamo ja Iso- Heikkilän teollisuusalue. Kiinteistön länsi- ja lounaispuolella sijaitsee Turun satama ja sen toimintaan liittyviä toimintoja. Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat vankimielisairaala, Port Arthurin ja Kakolanmäen puutalo- ja kerrostaloalueet, merenkulkualan oppilaitos ja kaksi koulua. Lähimmälle asutusalueelle on yli 200 m. Aiotun toiminnan ja siitä mahdollisesti häiriintyvien kohteiden välissä sijaitsee muita rakennettuja kiinteistöjä, jotka jäävät rautatien ja Kakolanmäen väliin. Lähinaapureita ovat mm.: - VR Ratahallintokeskus - Kiinteistö Oy Turun Hansatorni - Jokipaja Oy - Kiinteistö Oy Jokimatti - Kiinteistö Oy Turun Puutarhakatu 53 - Kiinteistö Oy Aissa, Lähettiykkönen Oy - Ortomat Herpola Oy - Autopsi Oy - Oy Scanfrenz - Hartela Oy - Schenker Oy - Kiinteistö Oy Satamakeskus - Turun Länsivankkurit Oy 9. LAUSUNNOT Turun kaupungin asemakaavatoimisto katsoo lausunnossaan , että ympäristölupahakemuksessa esitetty toiminta on asemakaavan mukaista. Turun yleiskaavassa 2020 (Kv hyväksynyt ) nykyinen teollisuusalue on varattu palvelujen ja hallinnon alueeksi(pk). Työpaikkaalueelle saa sijoittaa mm. ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta tuotantotoimintaa. Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollolla ( ) ei ole huomautettavaa hakemuksen suhteen, mikäli piha-alueet pystytään pitämään siisteinä ja toiminta sijoittuu kokonaan sisätiloihin. 10. HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Yritys harjoittaa autopurkamotoimintaa ja varaosamyyntiä. Vuosittain käsitellään 700 autoa (enintään 1000 autoa/a). Käsiteltävä metallimäärä on alle 1000 t/a. Toiminta-aika on arkisin klo 8-18, lauantaisin klo Henkilökunnan määrä on 5-6. Liikevaihto tulee olemaan vuonna 2002 n. 5-6 milj. mk.

4 "Kuivausta" ja purkua odottavia sekä purettuja autoja, enintään 60 kpl kerrallaan, varastoidaan tarpeen mukaan asfaltoidulla piha-alueella taivasalla sekä rakennettavassa pressuhallissa. Purettavat autot tyhjennetään ongelmajätteistä (polttoaineet, öljyt, kytkin- ja jarrunesteet, jäähdytinnesteet, hydrauliikkaöljyt, pesunesteet ja akku). Ongelmajätteitä sisältävien autojen ja -osien käsittely tapahtuu ongelmajätteitä imemättömällä alustalla sisätiloissa. Ongelmajätteeksi katsottavat nesteet imetään pumpuilla omiin, suojaaltailla varustettuihin säiliöihinsä, jotka tyhjennetään kiinteiden putkilinjojen kautta säiliöautoihin. Ongelmajätteet toimitetaan käsittelyluvan saaneeseen laitokseen käsiteltäväksi. Autot puretaan sisähallissa, jossa on öljynerotuskaivolla varustettu viemäröinti. Purku tapahtuu useimpien osien kohdalla siten, että kiinnityksiin käytetyt pultit avataan. Tämän lisäksi korien osia irrotetaan myös pistosahaamalla. Polttoleikkausta tehdään vähän. Moottorien ja vaihteistojen purkamisen yhteydessä voiteluöljyjäänteet otetaan talteen. Varaosia ja autoja tuodaan ongelmajätteistä puhdistettuina Ruotsista ja Saksasta. Autojen mukana tullut jäte lajitellaan ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Puretut osat pestään tarvittaessa osienpesukoneessa. Osat säilytetään sisätiloissa. Hyötykäyttökelvottomat autojen rungot, enintään n. 40 kpl kerrallaan, varastoidaan kiinteistön eteläpäässä asfaltoitavalla ja näkösuojattavalla alueella. Piha-alueen sadevesiviemärit tullaan varustamaan öljynerotuskaivoilla. Toiminnanharjoittajan ilmoituksen, puhelinkeskustelu Paananen/ Laurila , mukaan öljynerotuskaivo ja pihan asfaltointi on tehty Kiinteistön alue on aidattu, valaistu ja kameravalvottu. Toimintaa harjoitetaan romuajoneuvodirektiivin, ympäristönsuojelu- ja jätelain vaatimusten mukaan. Jätteet lajitellaan ja toimitetaan asianmukaisiin käsittelyihin. 11. YMPÄRISTÖKUORMITUS 11.1 Päästöt ilmaan Päästöt ilmaan ovat vähäisiä liikenteen aiheuttamia pakokaasupäästöjä. Yrityksellä on käytössään yksi trukki, jolla hoidetaan autonosien siirrot tontilla. Polttoleikkausta suoritetaan vähän Melu Merkittäviä meluhaittoja ei ole. Autonkoreja ei prässätä alueella. Meluhaittaa aiheutuu kiinteistölle/ltä ja siellä ajavista ajoneuvoista Muodostuvat jätteet ja niiden käsittely

5 Merkittävimmät toiminnasta syntyvät jätteet ja niiden käsittely: Ongelmajäte: 1. Jäteöljy ja muut ongelmajätteiksi katsottavat nesteet, n l/a, toimitetaan lajiteltuina ongelmajätteen käsittelyyn. 2. Akut, 700 kpl/a, toimitetaan materiaalikierrätykseen. Muu jäte: 3. Renkaat, 3500 kpl/a, toimitetaan pinnoitettavaksi tai Suomen Rengaskierrätys Oy:n kautta muuhun hyötykäyttöön. 4. Metallijäte, n. 350 t/a, toimitetaan materiaalikierrätykseen. 5. Lyijyjäte, n. 140 kg/a, toimitetaan materiaalikierrätykseen. 6. Talous- ja paperijäte toimitetaan yhdyskuntajätteen keräilyastiaan. Yrityksellä on jätehuoltosopimus Säkkiväline Puhtaanapito Oy:n kanssa. 7. Vipperit ja käsipyyhkeet kierrätetään Jätevedet ja jätevesien käsittely Kiinteistöt on liitetty kaupungin vesijohto- ja viemäriverkkoon. Viemäripäästöt ovat talous- ja saniteettivesiä, jotka johdetaan viemäriverkostoon. Työtilojen viemärit on yhdistetty öljynerotuskaivojen kautta kaupungin yleiseen viemäriin. Ulkoalue asfaltoidaan puuttuvalta osin. Sadevesikaivot liitetään öljynerotuskaivojen kautta kaupungin sadevesiviemäriin. 12. TOIMINNAN VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Hakemuksen mukaisesta toiminnasta ei arvioida aiheutuvan teollisuusalueelle tai sen ympäristöön vähäistä suurempia ympäristöhaittoja. 13. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Yritys ei tee toimintansa laadun ja ympäristövaikutusten vähäisyyden vuoksi ympäristövaikutusten tarkkailua lukuun ottamatta jätelain mukaista jätekirjanpitoa. 14. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Yritys on varautunut poikkeuksellisiin tilanteisiin, joita saattaa aiheutua autojen ongelmajätteiden keräämisestä, niiden siirroista ja säilyttämisestä

6 siten, että piha-alue on asfaltoitu ja sisätilat pinnoitetaan ongelmajätteitä imemättömiksi. Pihan ja kuivatustilojen viemärit varustetaan öljynerotuskaivoilla. Vuotojen varalle hankitaan imeytysaineita. Nestemäiset ongelmajätteet säilytetään suoja-allastetuissa säiliöissä. Pihaalueet kallistetaan sadevesiviemäreihin päin ja asfaltoinnin reunat vallitetaan. 15. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on tiedotettu julkisella kuulutuksella Turun kaupungin ilmoitustaululla Hakemuksesta on ja annettu erikseen tieto tiedossa oleville asianosaisille. Naapurustotiedoksiantokirjeessä on kiinteistöjä pyydetty tiedottamaan asian vireilläolosta omille vuokralaisilleen. Kuulutuksen julkaisemisesta ei ole ilmoitettu sanomalehdessä asian vähäisen merkityksen vuoksi Muistutukset ja mielipiteet Kiinteistö Oy Turun Jokimatti ja Merimikko Oy ovat jättäneet yhteisen mielipiteen Sen mukaan autopurkamotoimintaa ei tulisi sallia kaupunkialueella, koska se tulisi mm. aiheuttamaan haittaa asumiselle, toimistotyöskentelylle ja kiinteistöjen arvon laskua. Kiinteistö Oy Turun Puutarhakatu 53 on jättänyt muistutuksen ja mielipiteen Sen mukaan purkamotoiminta ei sovi alueelle esteettisen ja mahdollisen meluhaitan takia. Puretut autot tulisi varastoida sisätiloissa tai rakentaa niille katollinen umpiseinäinen aitaus. Ratahallintokeskus ilmoittaa mielipiteessään , ettei sillä ole huomauttamista lupahakemukseen. Sen mielestä aita vaatisi kunnostusta siten, ettei toiminta merkittävästi näkyisi rata-alueelle eikä mahdollistaisi luvatonta rautatiealueen käyttöä. Kiinteistö Oy Hansatorni vastustaa jyrkästi autopurkamon sijoittamista Pansiontie 4:ään lausunnossaan Perusteluina ovat autopurkamon aiheuttamat ääni-, pöly- ja hajuhaitat sekä visuaaliset haitat. Kiinteistö Oy Satamakeskus ilmoittaa muistutuksessaan vastustavansa ympäristöluvan myöntämistä perusteinaan: Maiseman pilaantuminen, toiminta sijoittuu asemakaavan vastaisesti, toiminta on Turku 2020 yleiskaavan vastaista. Muistuttaja vaatii JA 8-10 :en mukaista harkintaa lupahakemusta käsiteltäessä, (melupäästöt) ja edelleen, että lautakunnan päätöstä 197/97 noudatetaan päätöstä harkittaessa ja, että lupaehtojen tulee täyttyä ennen toiminnan aloittamista. Lisäksi vaaditaan tehokasta valvontaa lupaehtojen noudattamisen toteamiseksi. Hartela Oy yhtyy Satamakeskuksen esittämään muistutukseen. Kiinteistö Oy Aissa ja Lähettiykkönen Oy ilmoittavat, etteivät he vastusta luvan myöntämistä, jos toiminta tapahtuu sisätiloissa ja autojen runkoja säilytetään pihalla vaakatasossa. Schenker East Oy ei vastusta, mikäli toimintaa harjoitetaan

7 lupahakemuksen mukaisesti. Turun Länsivankkurit Oy:llä, Oy Scanfrenz llä, Ortomat Herpola Oy:llä, Autopsi Oy:llä ei ole asiasta huomautettavaa Toiminnanharjoittajan vastine Lounais-Suomen Autovahinkokeskus Oy on antanut vastineen annettuihin lausumiin Sen mukaan toiminta ei tule aiheuttamaan haittaa asumiselle tai toimistotyöskentelylle, koska lähin asutus on yli 200 metrin päässä, purkamotoiminta ei näy toimistotiloihin lainkaan eikä se aiheuta muuta kuin liikenteestä aiheutuvaa ääntä. Autot puretaan sisätiloissa, eikä prässäystä suoriteta kiinteistöllä. Puretut osat varastoidaan sisätiloissa ja purkamisessa syntyvät ongelmajätteet varastoidaan ja käsitellään lupaehtojen mukaisesti. Vedet, ml. sadevedet johdetaan öljyn- ja hiekanerotuskaivojen kautta kaupungin viemäriin. Toiminnasta ei aiheudu pöly- tai hajuhaittaa. Toiminnanharjoittaja on valmis korottamaan tontin eteläpäädyssä olevaa radan suuntaista aitaa nykyisestä 2,5 metristä 4 metriin. Yritys on jättänyt lisävastineen, jonka mukaan hakijoiden muistutuksissa esitettyjä ympäristöhaittoja ei esiinny ja lupa tulee myöntää YSL 42 :n mukaisten edellytysten täyttyessä. Vastineessa muistutetaan hallituksen esityksen ympäristönsuojelulaiksi (84/99) ja sen 2 :n soveltamissäännökseen:" Ympäristönsuojeluun ei myöskään kuulu suoranaisesti kulttuuriarvojen suojelu tai maiseman suojelu..". Vastineessa muistutetaan Satamakiinteistön omistaneen tonttinsa vasta 2 vuotta, jota ennen hakijan kiinteistöllä on jo toiminut autokorjaamo ja - maalaamotoimintaa. Hakija muistuttaa toiminnan olevan asemakaavan mukaista kaavaosaston lausuman mukaisesti ja, että yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun asemakaavan muuttamista koskevan valituksen osalta (4mom) Tarkastukset Ympäristönsuojelutoimisto teki hakemuksen kohteessa tarkastuksen Tarkastuksen aikana voitiin todeta aiotunlaisen toiminnan sopivan käytössä oleviin tiloihin. Ympäristönsuojelutoimiston kanta lupahakemukseen Ympäristönsuojelutoimisto pitää hakemuksen mukaista toimintaa tarpeellisena osana Turun jätehuoltopalveluja. Toiminnan voidaan katsoa tukevan luonnonvarojen säästämistä. Hakemuksen mukainen toiminta täyttää EU:n romuajoneuvodirektiivin, ympäristönsuojelu- ja jätelain sekä lautakunnan päätöksen "Yleiset periaatteet romukauppojen ja autohajottamoiden toimintaehdoiksi ympäristölupia käsiteltäessä" 197/97 määräykset.

8 Hakemuksessa esitetyn ja jätehuoltotarkastuksen perusteella yrityksen toiminnassa ja sitä koskevissa suunnitelmissa ei ole havaittu sellaisia puutteita, jotka lisäisivät ympäristön kuormitusta vähäistä enempää. Varastointi-, purku- ja kuivatustoimintaa ei tule aloittaa tiloissa, joita ei ole rakennettu hakemuksen mukaisiksi. Ympäristöluvan myöntämistä on vastutettu alueen roskaantumisen, maisemahaittojen, haju- ja melupäästöjen ja niistä johtuvien yleistä viihtyvyyttä ja ympäristökiinteistöjen arvoa alentavien tekijöiden perusteella (JL 19, JA 8 1 mom kohdat 3 ja 4). Kun toimitaan lupahakemuksen ja ehdotettujen lupaehtojen mukaisesti sekä ympäristönsuojelu- ja jätelain/asetusten sekä annettavan VNA:n, koskien autojen romuttamista, ja lautakunnan päätöksen 197/97 mukaisesti, ei muistutusten mukaisia haittoja tule esiintymään. Hakija on vakuuttanut, ettei vanhanaikaista, ympäristöä pilaavaa ja maisemahaittaa aiheuttavaa autohävittämötoimintaa harjoiteta. Hakijan mukaan toimintaa harjoitetaan määräysten mukaisesti sekä ympäristöystävällisesti. Ympäristönsuojelutoimistolla ei ole aihetta epäillä, etteikö näin tapahtuisi. Edellä esitetyn perusteella yrityksen alue tulee lisäksi aidata näkösuojan antavalla madhollisimman korkealla aidalla ja alueella ei saa varastoida yhtäaikaisesti kuin enintään yhteensä 60 autoa (purkua odottavat ja puretut). Renkaat ja muut osina hyötykäyttökelvottomat osat tulee varastoida näkösuojan antavissa varastoissa esimerkiksi korkealaitaisissa, katetuissa vaihtolavoissa. Ongelmajätteet tulee varastoida kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisella tavalla. Ympäristökiinteistöjen mahdollinen arvonalentumista, aiotun toiminnan johdosta, ei käsitellä ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaisena asiana ympäristölupaa käsiteltäessä. Kyseinen haitta ei ole lainmukainen luvan myöntämisen este. Ympäristönsuojelutoimisto katsoo, että YSL 42 :n mukaiset edellytykset luvan myöntämiseksi ovat olemassa. Oheismateriaali Ympäristölupahakemus liitteineen 1 Oheismateriaali Muistutukset ja vastineet 2 Ympäristötoimenjohtaja Mikko Jokinen: Ehdotus Ympäristö- ja kaavoituslautakunta päättää myöntää Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n -autopurkamotoiminnalle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen luvan Turun Sataman kaupunginosan (61) kiinteistöillä 14-2 hakemuksen mukaisesti täydennettynä seuraavin lupaehdoin: 1. Autopurkamo- ja korjaamotoiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää ympäristön häiriintyvissä kohteissa päivällä klo keskiäänitasoa (LAeq) 55 db eikä klo db. (YSL 43 ) 2. Ongelmajätteistä, käsitellyistä autoista ja käsittelyyn toimitetuista jätteistä on pidettävä kirjaa, josta on annettava raportit

9 ympäristönsuojelutoimistolle kalenterivuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.(jl 50 ja 51 ) 3. Jätteitä koskevaan raporttiin tulee sisältyä syntyneiden, käsiteltyjen ja varastoitujen jätteiden määrät, sijoitus- tai toimituspaikat ja käytetyt jätteenkuljettajat sekä päivämäärät. (YSL 43, 45, 46, JL 51, 52 ) 4. Yrityksen on järjestettävä ongelmajätteen asianmukainen säilyttäminen siten, että ongelmajätteen varasto suunnitellaan, perustetaan ja hoidetaan niin kuin muukin vaarallisten aineiden varasto. Ongelmajätevaraston tulee olla lukittava, katoksellinen ja jätteet tulee säilyttää imemättömällä alustalla, josta mahdollisen vahingon sattuessa ongelmajätteet voidaan kerätä talteen. Nestemäisten ongelmajätteiden säilytys tulee tehdä suoja-allastetussa tilassa. Altaan tilavuus tulee mitoittaa suurimman säiliön tilavuuden mukaan.(jl 6, JA 8 Turun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 7 ja 20 ) 5. Kiinteistöllä ei saa varastoida ongelmajätteitä 12 kuukautta kauemmin. (YSL 7, 43, 45, JL 4, 6, Turun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 7 ) 6. Ongelmajätteet tulee kerätä, pakata, säilyttää ja merkitä omina lajeinaan. Pakkausten tulee olla vaarallisten aineiden kuljettamiseen hyväksyttyjä, riittävän lujia ja tiiviitä sekä asianmukaisin sisällön laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin varustettuja. Ongelmajätteet tulee toimittaa omina jakeinaan ongelmajätteiden käsittelyluvan saaneeseen laitokseen tai ongelmajätteiden keräyspisteeseen. (YSL 43, 45, JL 4, 6, 15, JA 5, 6 ja 8, VnP 659/1996) 7. Öljyn- ja hiekanerotuskaivot tulee tarkastaa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kaivot tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa ja niiden hyvästä toimintakyvystä tulee varmistua tyhjennyksen yhteydessä. Öljyinen jäte on toimitettava ongelmajätteen käsittelyluvan saaneeseen paikkaan tai paikkaan, joka on oikeutettu ottamaan vastaan öljyjätteitä. (YSL 43, 45, 46 JL 4,6, 51, YSA 36 VnP 101/1997 3, 4, Turun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 22, JA 8 ) 8. Öljynerotuskaivojen ja hiekanerotuskaivojen tyhjennyksistä tulee pitää kirjaa. Tyhjennyksen yhteydessä tulee tehdä seuraavat merkinnät: tyhjennyspäivämäärä, tyhjennyksen suorittaneen yrittäjän nimi, jätteen määrä sekä paikka, johon yrittäjä kuljettaa jätteen. (YSL 43, JL 51, 52, VnP 659/1996). 9. Hakijan on annettava ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle 2 kuukauden kuluessa päätöksen voimaantulosta ympäristönsuojelulain 42 :n 3 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä vakuus määrältään E. Vakuuden arvo voidaan tarkistaa tarvittaessa. (YSL 42 ). 10. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan muutoksista. (YSL 46, YSA 30 ) 11.

10 Autojen purkutoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin ympäristönsuojelullisesti tarpeelliset rakenteet autojen kuivattamiseksi ja purkamiseksi sekä ongelmajätteiden säilyttämiseksi on tehty. Ympäristönsuojelutoimistolle tulee tehdä ilmoitus kaksi viikkoa ennen toiminnan aloittamista lupaehtojen noudattamisen valvomista varten. (YSL 43, 46, JA 8 ) 12. Kiinteistöllä saa kerrallaan säilyttää enintään 60 käsittelyyn tulevaa tai sieltä jatkokäsittelyyn lähtevää romuautoa. Ulkotiloissa tapahtuva säilytys ja muun jätteen varastointi tulee toteuttaa siten, ettei siitä aiheudu viihtyvyys- tai kaupunkikuvallista haittaa ympäristölle.(ysl 43, JA 8 ) 13. Yrityksen piha tulee rakennuksen länsipäässä olevalla autojen varastointiin käytettävällä tontinosalla suojata aidalla tai muulla näkösuojalla siten, ettei varastointi aiheuta tontin muusta käytöstä poikkeavia maisema- ja/tai muita ympäristöhaittoja. (JL 19, JA 8, Ympäristönsojelu- ja kaavoituslautakunnan päätös 197/97) Ratkaisun perustelut Yleisperustelut Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminnanharjoittajalla voidaan katsoa olevan toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus jätteen käsittelytoiminnan harjoittamiseen. Luvan valmistelussa on erityisesti harkittu muistutuksissa esitettyjä haittojen esiintymistä ja niitä lupaehtoja, joilla estetään mahdollisesti syntyvät haitat, joita ovat päästöt maaperään, pohja- ja viemäriveteen, melu- ja hajuhaitat sekä ympäristökiinteistöjen arvon aleneminen. Luvan käsittelyssä on lisäksi huomoitu kaupungin ympäristöterveydenvalvonnan sekä asemakaavatoimiston lausumat. (YSL 6 ja 42 ) Lupamääräysten perustelut Lupaehto 1 Melutasoa koskeva määräys on tarpeen melun aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräystä annettaessa on otettu huomioon Valtioneuvoston päätös "Melutason ohjearvoista" 993/92. Lupaehdot 2 ja 8 Kirjanpito- ja tiedonantovelvoite on tarpeen toiminnan valvonnan

11 kannalta. Lupaehdot 4-7 Toiminnassa muodostuvat ongelmajätteet on kerättävä ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai muuta ympäristön pilaantumista. Lievästi öljyyntyneen (öljy- tai liuotinpitoisuus <200 mg/l tai kg) jäteveden, joka toimitetaan kaupungin yleiseen viemäriin ei katsota aiheuttavan haitallisia ympäristöpäästöjä. Lietteet tulee toimittaa niiden vastaanottoluvan omaavaan yritykseen ja edelleen asianmukaiseen käsittelyyn. Kaatopaikkamääräysten mukaan niitä ei saa vastaanottaa Topinojan Kaatopaikalla alkaen. Lupaehto 9 Vakuus on tarpeen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Tarvittaessa vakuudella katetaan varastossa olevien jätteiden muualla tapahtuvasta käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Lupaehto 10 Tiedot toiminnassa tapahtuvista muutoksista ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ovat tarpeen valvonnan kannalta. Lupaehto 4-7 ja Lupaehto on annettu ympäristön (maaperä ja vesistö) pilaantumisen estämiseksi. Ehto on tarpeen toiminnan valvonnan kannalta. Lupaehto 13 Lupaehto on annettu maisema- ja viihtyvyyshaitan ehkäisemiseksi. Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Lupapäätös on voimassa saakka. Kiinteistön vuokrasopimuksen määräaikaisuus sekä se, että kiinteistön maankäytöllinen asema saattaa oleellisesti muuttua yleiskaavan toteutumisen seurauksena, ovat erityisiä lain tarkoittamia syitä, joiden vuoksi lupapäätös tulee asettaa määräaikaisena. Mikäli toiminnassa tätä ennen tapahtuu olennainen muutos, on toiminnalle myös haettava uusi ympäristölupa. Ympäristö- ja kaavoituslautakunta voi muuttaa lupapäätöstä, jos toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta, toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa kielletty seuraus, parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan vähentää olennaisesti enemmän ilman kohtuuttomia kustannuksia, olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet; tai muutos on tarpeen Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen täytäntöönpanemiseksi annettujen säädösten noudattamiseksi (YSL 58 ).

12 Jos asetuksella annetaan luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, asetusta on luvan estämättä noudatettava (YSL 56 ). SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Jätelaki (1072/1993) Jäteasetus (1390/1993) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Turun kaupungin jätehuoltomääräykset ( ) Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (VnP 101/1997) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteen pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VnP 659/1996) Turun ympäristönsuojelulautakunnan päätös 197/97: "Yleiset periaatteet romukauppojen ja autohajottamoiden toimintaehdoiksi ympäristölupia käsiteltäessä." Sovelletut jätehuolto-ohjeet Suomen kaupunkiliiton julkaisut: Autoalan jätehuolto Romuliikkeiden jätehuolto Öljyjätteiden vastaanoton ja esikäsittelyn suunnitteluohjeet Ympäristöluvasta perittävä maksu Ympäristöluvasta peritään Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman taksan mukainen 1.681,88 E ( mk) maksu. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen voimaantulo ja toiminnan aloittaminen Hakijan pyynnöstä ympäristönsuojelu- ja kaavoituslautakunta määrää, että päätöstä noudatetaan hyväksyttävän takuun, määrältään E, jättämisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta. (YSL 101 ). Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy pyytää edellä mainittua menettelyä, koska toiminnasta ei aiheudu haittaa ympäristölle, koska varsinainen autopurkamotoiminta tapahtuu kokonaisuudessaan sisätiloissa. Lisäksi kiinteistössä on aikaisemminkin harjoitettu vastaavanlaista toimintaa, eikä rakennuksessa tehdä merkittäviä rakenneratkaisuja. Hakija on toimittanut ympäristönsuojelutoimistolle perustelun, jonka sisältö on pääpiirteissään seuraava: Euroopan Unionissa jo hyväksytty romuajoneuvodirektiivi edellyttää, että jokaisessa jäsenmaassa tulee olla auktorisoituja romuajoneuvojen vastaanottopaikkoja. Hakijan tarkoituksena on aloittaa Turussa autopurkamotoiminta, joka täyttää kaikki nykyiset ja tiedossa olevat

13 tulevat direktiivin vaatimukset, ja siten tarjota Turun kaupungille mahdollisuutta saattaa romuajoneuvojen vastaanotto direktiivin edellyttämälle tasolle sen edellyttämässä aikataulussa. Hakijan tarkoituksena on hankkia omistukseensa Autohajottamo Simola Oy:n toiminimi ja liiketoiminta, jolloin autopurkamotoiminta loppuisi Kiertotähdentiellä ja yrityksen toiminta keskittyisi Pansiontielle. Tällä ratkaisulla saadaan autopurkamotoiminta aivan uudelle tasolle Turussa. Päätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, sillä kiinteistössä ei ole tarkoitus tehdä sellaisia toimenpiteitä, joita ei voitaisi peruuttaa ja tiloja saattaa nykyistä vastaavaan kuntoon. Piha-alueelle asennettava uusi maanalainen öljynerotuskaivo olisi ainoa, jota ei poistettaisi, vaikka lupapäätös kumottaisiinkin valituksen johdosta Muutoksenhaku Päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus tähän päätökseen on ympäristönsuojelulain 97 :ssä mainituilla tahoilla. Valitusosoitus liitetään päätökseen.päätösehdotuksesta. Päätös Asia pantiin pöydälle Harjanteen ehdotuksesta yksimielisesti. Ympkaalk 27 Pöydältä Ehdotus Ympäristö- ja kaavoituslautakunta päättää myöntää Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n -autopurkamotoiminnalle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen luvan Turun Sataman kaupunginosan (61) kiinteistöillä 14-2 hakemuksen mukaisesti täydennettynä seuraavin lupaehdoin: 1. Autopurkamo- ja korjaamotoiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää ympäristön häiriintyvissä kohteissa päivällä klo keskiäänitasoa (LAeq) 55 db eikä klo db. (YSL 43 ) 2. Ongelmajätteistä, käsitellyistä autoista ja käsittelyyn toimitetuista jätteistä on pidettävä kirjaa, josta on annettava raportit ympäristönsuojelutoimistolle kalenterivuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.(jl 50 ja 51 ) 3. Jätteitä koskevaan raporttiin tulee sisältyä syntyneiden, käsiteltyjen ja varastoitujen jätteiden määrät, sijoitus- tai toimituspaikat ja käytetyt jätteenkuljettajat sekä päivämäärät. (YSL 43, 45, 46, JL 51, 52 ) 4. Yrityksen on järjestettävä ongelmajätteen asianmukainen säilyttäminen siten, että ongelmajätteen varasto suunnitellaan, perustetaan ja hoidetaan

14 niin kuin muukin vaarallisten aineiden varasto. Ongelmajätevaraston tulee olla lukittava, katoksellinen ja jätteet tulee säilyttää imemättömällä alustalla, josta mahdollisen vahingon sattuessa ongelmajätteet voidaan kerätä talteen. Nestemäisten ongelmajätteiden säilytys tulee tehdä suoja-allastetussa tilassa. Altaan tilavuus tulee mitoittaa suurimman säiliön tilavuuden mukaan.(jl 6, JA 8 Turun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 7 ja 20 ) 5. Kiinteistöllä ei saa varastoida ongelmajätteitä 12 kuukautta kauemmin. (YSL 7, 43, 45, JL 4, 6, Turun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 7 ) 6. Ongelmajätteet tulee kerätä, pakata, säilyttää ja merkitä omina lajeinaan. Pakkausten tulee olla vaarallisten aineiden kuljettamiseen hyväksyttyjä, riittävän lujia ja tiiviitä sekä asianmukaisin sisällön laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin varustettuja. Ongelmajätteet tulee toimittaa omina jakeinaan ongelmajätteiden käsittelyluvan saaneeseen laitokseen tai ongelmajätteiden keräyspisteeseen. (YSL 43, 45, JL 4, 6, 15, JA 5, 6 ja 8, VnP 659/1996) 7. Öljyn- ja hiekanerotuskaivot tulee tarkastaa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kaivot tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa ja niiden hyvästä toimintakyvystä tulee varmistua tyhjennyksen yhteydessä. Öljyinen jäte on toimitettava ongelmajätteen käsittelyluvan saaneeseen paikkaan tai paikkaan, joka on oikeutettu ottamaan vastaan öljyjätteitä. (YSL 43, 45, 46 JL 4,6, 51, YSA 36 VnP 101/1997 3, 4, Turun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 22, JA 8 ) 8. Öljynerotuskaivojen ja hiekanerotuskaivojen tyhjennyksistä tulee pitää kirjaa. Tyhjennyksen yhteydessä tulee tehdä seuraavat merkinnät: tyhjennyspäivämäärä, tyhjennyksen suorittaneen yrittäjän nimi, jätteen määrä sekä paikka, johon yrittäjä kuljettaa jätteen. (YSL 43, JL 51, 52, VnP 659/1996). 9. Hakijan on annettava ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle 2 kuukauden kuluessa päätöksen voimaantulosta ympäristönsuojelulain 42 :n 3 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä vakuus määrältään E. Vakuuden arvo voidaan tarkistaa tarvittaessa. (YSL 42 ). 10. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan muutoksista. (YSL 46, YSA 30 ) 11. Autojen purkutoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin ympäristönsuojelullisesti tarpeelliset rakenteet autojen kuivattamiseksi ja purkamiseksi sekä ongelmajätteiden säilyttämiseksi on tehty. Ympäristönsuojelutoimistolle tulee tehdä ilmoitus kaksi viikkoa ennen toiminnan aloittamista lupaehtojen noudattamisen valvomista varten. (YSL 43, 46, JA 8 ) 12. Kiinteistöllä saa kerrallaan säilyttää enintään 45 käsittelyyn tulevaa tai sieltä jatkokäsittelyyn lähtevää romuautoa. Ulkotiloissa tapahtuva säilytys ja muun jätteen varastointi tulee toteuttaa siten, ettei siitä aiheudu

15 viihtyvyys- tai kaupunkikuvallista haittaa ympäristölle.(ysl 43, JA 8 ) 13. Yrityksen piha tulee rakennuksen länsipäässä olevalla autojen varastointiin käytettävällä tontinosalla suojata aidalla tai muulla näkösuojealla siten, ettei varastointi aiheuta tontin muusta käytöstä poikkeavia maisema- ja/tai muita ympäristöhaittoja. (JL 19, JA 8, Ympäristönsojelu- ja kaavoituslautakunnan päätös 197/97) 14. Purettavaksi tulevia autoja ei saa säilyttää katualueella edes tilapäisesti. 15. Jos rakennuspaikkaa tai sen lähialuetta ryhdytään käyttämään tai rakentamaan voimassaolevan yleiskaavan mukaisesti, ympäristölupaviranomainen voi erillisellä päätöksellä päättää luvan voimassaolon päättymisestä jo ennen jäljempänä asetettua määräaikaa. Ratkaisun perustelut Yleisperustelut Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminnanharjoittajalla voidaan katsoa olevan toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus jätteen käsittelytoiminnan harjoittamiseen. Luvan valmistelussa on erityisesti harkittu muistutuksissa esitettyjä haittojen esiintymistä ja niitä lupaehtoja, joilla estetään mahdollisesti syntyvät haitat, joita ovat päästöt maaperään, pohja- ja viemäriveteen, melu- ja hajuhaitat sekä ympäristökiinteistöjen arvon aleneminen. Luvan käsittelyssä on lisäksi huomoitu kaupungin ympäristöterveydenvalvonnan sekä asemakaavatoimiston lausumat. (YSL 6 ja 42 ) Lupamääräysten perustelut Lupaehto 1 Melutasoa koskeva määräys on tarpeen melun aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräystä annettaessa on otettu huomioon Valtioneuvoston päätös "Melutason ohjearvoista" 993/92. Lupaehdot 2 ja 8 Kirjanpito- ja tiedonantovelvoite on tarpeen toiminnan valvonnan kannalta. Lupaehdot 4-7

16 Toiminnassa muodostuvat ongelmajätteet on kerättävä ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai muuta ympäristön pilaantumista. Lievästi öljyyntyneen (öljy- tai liuotinpitoisuus <200 mg/l tai kg) jäteveden, joka toimitetaan kaupungin yleiseen viemäriin ei katsota aiheuttavan haitallisia ympäristöpäästöjä. Lietteet tulee toimittaa niiden vastaanottoluvan omaavaan yritykseen ja edelleen asianmukaiseen käsittelyyn. Kaatopaikkamääräysten mukaan niitä ei saa vastaanottaa Topinojan Kaatopaikalla alkaen. Lupaehto 9 Vakuus on tarpeen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Tarvittaessa vakuudella katetaan varastossa olevien jätteiden muualla tapahtuvasta käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Lupaehto 10 Tiedot toiminnassa tapahtuvista muutoksista ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ovat tarpeen valvonnan kannalta. Lupaehto 4-7 ja Lupaehto on annettu ympäristön (maaperä ja vesistö) pilaantumisen estämiseksi. Ehto on tarpeen toiminnan valvonnan kannalta. Lupaehto 13 Lupaehto on annettu maisema- ja viihtyvyyshaitan ehkäisemiseksi. Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Lupapäätös on voimassa saakka. Kiinteistön vuokrasopimuksen määräaikaisuus sekä se, että kiinteistön maankäytöllinen asema saattaa oleellisesti muuttua yleiskaavan toteutumisen seurauksena, ovat erityisiä lain tarkoittamia syitä, joiden vuoksi lupapäätös tulee asettaa määräaikaisena. Mikäli toiminnassa tätä ennen tapahtuu olennainen muutos, on toiminnalle myös haettava uusi ympäristölupa. Ympäristö- ja kaavoituslautakunta voi muuttaa lupapäätöstä, jos toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta, toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa kielletty seuraus, parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan vähentää olennaisesti enemmän ilman kohtuuttomia kustannuksia, olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet; tai muutos on tarpeen Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen täytäntöönpanemiseksi annettujen säädösten noudattamiseksi (YSL 58 ). Jos asetuksella annetaan luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, asetusta on luvan estämättä noudatettava (YSL 56 ).

17 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Jätelaki (1072/1993) Jäteasetus (1390/1993) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Turun kaupungin jätehuoltomääräykset ( ) Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (VnP 101/1997) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteen pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VnP 659/1996) Turun ympäristönsuojelulautakunnan päätös 197/97: "Yleiset periaatteet romukauppojen ja autohajottamoiden toimintaehdoiksi ympäristölupia käsiteltäessä." Sovelletut jätehuolto-ohjeet Suomen kaupunkiliiton julkaisut: Autoalan jätehuolto Romuliikkeiden jätehuolto Öljyjätteiden vastaanoton ja esikäsittelyn suunnitteluohjeet Ympäristöluvasta perittävä maksu Ympäristöluvasta peritään Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman taksan mukainen 1.681,88 E ( mk) maksu. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen voimaantulo ja toiminnan aloittaminen Hakijan pyynnöstä ympäristönsuojelu- ja kaavoituslautakunta määrää, että päätöstä noudatetaan hyväksyttävän takuun, määrältään E, jättämisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta. (YSL 101 ). Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy pyytää edellä mainittua menettelyä, koska toiminnasta ei aiheudu haittaa ympäristölle, koska varsinainen autopurkamotoiminta tapahtuu kokonaisuudessaan sisätiloissa. Lisäksi kiinteistössä on aikaisemminkin harjoitettu vastaavanlaista toimintaa, eikä rakennuksessa tehdä merkittäviä rakenneratkaisuja. Hakija on toimittanut ympäristönsuojelutoimistolle perustelun, jonka sisältö on pääpiirteissään seuraava: Euroopan Unionissa jo hyväksytty romuajoneuvodirektiivi edellyttää, että jokaisessa jäsenmaassa tulee olla auktorisoituja romuajoneuvojen vastaanottopaikkoja. Hakijan tarkoituksena on aloittaa Turussa autopurkamotoiminta, joka täyttää kaikki nykyiset ja tiedossa olevat tulevat direktiivin vaatimukset, ja siten tarjota Turun kaupungille mahdollisuutta saattaa romuajoneuvojen vastaanotto direktiivin edellyttämälle tasolle sen edellyttämässä aikataulussa.

18 Hakijan tarkoituksena on hankkia omistukseensa Autohajottamo Simola Oy:n toiminimi ja liiketoiminta, jolloin autopurkamotoiminta loppuisi Kiertotähdentiellä ja yrityksen toiminta keskittyisi Pansiontielle. Tällä ratkaisulla saadaan autopurkamotoiminta aivan uudelle tasolle Turussa. Päätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, sillä kiinteistössä ei ole tarkoitus tehdä sellaisia toimenpiteitä, joita ei voitaisi peruuttaa ja tiloja saattaa nykyistä vastaavaan kuntoon. Piha-alueelle asennettava uusi maanalainen öljynerotuskaivo olisi ainoa, jota ei poistettaisi, vaikka lupapäätös kumottaisiinkin valituksen johdosta Muutoksenhaku Päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus tähän päätökseen on ympäristönsuojelulain 97 :ssä mainituilla tahoilla. Valitusosoitus liitetään päätökseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Päätös tehtiin esittelijän kokouksessa muuttamasta päätösehdotuksesta. JAKELU tied Autopsi Oy tied Hartela Oy tied Kiinteistö Oy Aissa tied Kiinteistö Oy Hansatorni tied Kiinteistö Oy Satamakeskus tied Kiinteistö Oy Turun Jokimatti tied Kiinteistö Oy Turun Puutarhakatu 53 päät Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus tied Lounais-Suomen ympäristökeskus tied Lähettiykkönen Oy tied Merimikko Oy tied Mittaus- ja tonttiosasto tied Ortomat Herpola Oy tied Oy Scanfrenz tied Ratahallintokeskus tied Schenker East Oy tied Turun Länsivankkurit Oy tied Kaupunginhallitus tied Kiinteistölaitos tied Terveyslautakunta tied Turun Satama

19 kuul Kuulutus

Itäharjun Autopurkamo Oy:n ympäristölupapäätös

Itäharjun Autopurkamo Oy:n ympäristölupapäätös TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 306 22.05.2001 1 Ymp 244-2001 (231) Itäharjun Autopurkamo Oy:n ympäristölupapäätös Ympkaalk 306 Ympäristönsuojelutoimisto 10.5.2001/PP:

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 819 12.11.2002 6 Ymp 8535-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) Ympkaalk 819 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Oy Teboil Ab ympäristölupahakemus huoltamon toiminnan muutokselle sekä rengasjätteen hyödyntämiseksi piharakenteissa

Oy Teboil Ab ympäristölupahakemus huoltamon toiminnan muutokselle sekä rengasjätteen hyödyntämiseksi piharakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 372 12.06.2001 7 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 408 20.06.2001 13 Ymp 4762-2001 (233) Oy Teboil Ab ympäristölupahakemus huoltamon

Lisätiedot

Liikenneasema ei sijaitse pohjavesialueella.

Liikenneasema ei sijaitse pohjavesialueella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 388 27.05.2003 6 Ymp 1399-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Pitkämäenkatu 4) Ympkaalk 388 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 709 07.11.2006 1 Ymp 995-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 Ympkaalk 709 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 609 03.09.2002 4 Ymp 7812-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) Ympkaalk 609 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 308 06.05.2003 1 Ymp 1401-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) Ympkaalk 308 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Aninkaistenkatu 15: polttonesteiden jakeluaseman uusiminen)

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Aninkaistenkatu 15: polttonesteiden jakeluaseman uusiminen) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 652 30.10.2001 1 Ymp 6012-2001 (231) Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Aninkaistenkatu 15: polttonesteiden jakeluaseman uusiminen) Ympkaalk

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640)

Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 564 19.08.2003 3 Ymp 10911-2002 (235, 222) Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640) Ympkaalk 564

Lisätiedot

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 59 23.01.2007 6 Ymp 10756-2004 (235) Ympäristölupahakemus / Oritur Oy SEO, Tuontiväylä Tiivistelmä: - Ympkaalk 59 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 44 25.01.2005 2 Ymp 10143-2003 (235, 222) Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 Ympkaalk 44 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Teboil Oy Ab:n ympäristölupahakemus (Fiskarsinkatu 5)

Teboil Oy Ab:n ympäristölupahakemus (Fiskarsinkatu 5) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 287 29.04.2003 6 Ymp 1176-2003 (235) Teboil Oy Ab:n ympäristölupahakemus (Fiskarsinkatu 5) Ympkaalk 287 Ympäristönsuojelutoimisto 11.4.2003/TL

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

Station 1 Finland Oy:n ympäristölupahakemus (Viilarinkatu 8: polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Station 1 Finland Oy:n ympäristölupahakemus (Viilarinkatu 8: polttonesteiden varastointi ja jakelu) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 565 25.09.2001 2 Ymp 7019-2001 (233) Station 1 Finland Oy:n ympäristölupahakemus (Viilarinkatu 8: polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 31, A24)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 31, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 282 29.04.2003 1 Ymp 1402-2003 (235, 222) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 31, A24) Ympkaalk 282 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Kakskerrantie, polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Kakskerrantie, polttonesteiden varastointi ja jakelu) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 202 09.04.2002 2 Ymp 12095-2001 (233) Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Kakskerrantie, polttonesteiden varastointi ja jakelu) Ympkaalk

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Kärrynpyörä Ky:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205, A24)

Kärrynpyörä Ky:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 386 27.05.2003 4 Ymp 1397-2003 (235) Kärrynpyörä Ky:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205, A24) Ympkaalk 386 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Suomen Elektroniikkakeräys Oy:n ympäristölupa

Suomen Elektroniikkakeräys Oy:n ympäristölupa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 734 22.11.2005 4 Ymp 12715-2005 (235) Suomen Elektroniikkakeräys Oy:n ympäristölupa Ympkaalk 734 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Veneasema Jukka ja Mauri Pantsu Ay:n ympäristölupahakemus (Kutterintie/Hirvensalo)

Veneasema Jukka ja Mauri Pantsu Ay:n ympäristölupahakemus (Kutterintie/Hirvensalo) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 626 16.09.2003 2 Ymp 6566-2003 (235, 222) Veneasema Jukka ja Mauri Pantsu Ay:n ympäristölupahakemus (Kutterintie/Hirvensalo) Ympkaalk 626

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 332 08.05.2007 4 Ymp 1472-2007 (235) Ympäristölupahakemus / Oy Shell Ab, Pansiontie 14 Tiivistelmä: - Ympkaalk 332 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ympäristölupahakemus (Eerikinkatu 40-42)

Senaatti-kiinteistöt ympäristölupahakemus (Eerikinkatu 40-42) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 249 08.04.2003 2 Ymp 614-2003 (235, 222) Senaatti-kiinteistöt ympäristölupahakemus (Eerikinkatu 40-42) Ympkaalk 249 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 191)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 191) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 387 27.05.2003 5 Ymp 1291-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 191) Ympkaalk 387 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 264 20.04.2004 1 Ymp 8416-2002 (235) Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 Ympkaalk 264 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Schenker Cargo Oy, Kuorma-autovarikko, Nosturinkatu 6

Ympäristölupahakemus / Schenker Cargo Oy, Kuorma-autovarikko, Nosturinkatu 6 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 593 27.09.2005 2 Ymp 8204-2004 (235) Ympäristölupahakemus / Schenker Cargo Oy, Kuorma-autovarikko, Nosturinkatu 6 Ympkaalk 593 Tiivistelmä:

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 7 14.01.2003 2 Ymp 9147-2002 (235, 222) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) Ympkaalk 7 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29

Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 8247-2009 (235) Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29 Tiivistelmä: - Ympkaalk 436 Ympäristönsuojelutoimisto 19.8.2009 / Tiina Liira 1. Asia Turun Osuuskauppa on jättänyt

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

JET Itäinen Pitkäkatu 31B, ympäristölupahakemus

JET Itäinen Pitkäkatu 31B, ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 290 07.05.2002 3 Ymp 1938-2002 (235) JET Itäinen Pitkäkatu 31B, ympäristölupahakemus Ympkaalk 290 Ympäristönsuojelutoimisto 19.4.2002/EP

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Sosiaalipalvelusäätiö Rainan ympäristölupa/lasijätteen lajittelu ja murskaus

Sosiaalipalvelusäätiö Rainan ympäristölupa/lasijätteen lajittelu ja murskaus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 837 16.12.2003 2 Ymp 11649-2003 (235) Sosiaalipalvelusäätiö Rainan ympäristölupa/lasijätteen lajittelu ja murskaus Ympkaalk 837 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kousankatu 1, A24)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kousankatu 1, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 333 13.05.2003 2 Ymp 1289-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kousankatu 1, A24) Ympkaalk 333 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 06.05.2014 154 ESAVI/555/04.08/2010 Lausunto Hakija Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lisätiedot

Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Gregorius IX:n tie 8, polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Gregorius IX:n tie 8, polttonesteiden varastointi ja jakelu) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 607 03.09.2002 2 Ymp 4362-2002 (235) Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Gregorius IX:n tie 8, polttonesteiden varastointi ja jakelu) Ympkaalk

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelutoimisto 6.11.2003/TL, OPM. Turun Pursiseura ry, Ruissalon puistotie 316, 20100 Turku

Ympäristönsuojelutoimisto 6.11.2003/TL, OPM. Turun Pursiseura ry, Ruissalon puistotie 316, 20100 Turku Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 754 18.11.2003 1 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 781 25.11.2003 2 Ymp 1180-2003 (235, 222) Turun Pursiseura ry:n ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristötarkastaja PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA, TORNION RALLIHARRASTAJAT RY

Ympäristötarkastaja PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA, TORNION RALLIHARRASTAJAT RY MERI-LAPIN YMPÄRISTÖ- PALVELUT VIRANHALTIJAPÄÄTÖS dnro 793/11.03.01/2017 Ympäristötarkastaja 15.1.2018 1 Päätöksentekijä Ympäristötarkastaja Asia PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA,

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Oy Shell Ab Ilmailu

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 18.11.2002 Kokouspvm 14.11.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 806 30.11.2004 2 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 825 07.12.2004 3 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 846 14.12.2004 4 Ymp 9201-2004

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot