Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n ympäristölupapäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n ympäristölupapäätös"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp (231) Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n ympäristölupapäätös Ympkaalk 8 Ympäristönsuojelutoimisto /PP/MJ 1. ASIA Päätös Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee autopurkamotoiminnan harjoittamista. Toiminnanharjoittaja on hakenut ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. 2. LUVAN HAKIJA Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy Pansiontie Turku LY , rekisteröity TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n autohajottamo (autojen tyhjentäminen ongelmajätteistä, nesteet ja kiinteät, purkamotoiminta, osien varastointi ja myynti. Hakemuksen mukaan nämä toiminnat sijoittuvat yrityksen sisätiloihin.) sijaitsee Turun Sataman alueella osoitteessa Pansiontie 4, Turku. Aiottu toiminta sijaitsee kiinteistön eteläkulmassa. Kulku yrityksen alueelle tapahtuu Nosturinkadun kautta. Kiinteistön rakennukset sijaitsevat kaupungin omistamalla tontilla. 4. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on lupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 4 kohdan mukaan. LUPAVIRANOMAINEN

2 Turun ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohta 13 perusteella. 6. ASIAN VIREILLETULO Hakemus on jätetty Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle jolloin asia on tullut vireille. 7. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Yrityksen toimintaan liittyvät luvat kiinteistöllä Autopurkamotoiminnalle haetaan julkisivun ja sisustuksen muutoksiin liittyvä rakennuslupa. Kaavoitus Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty pienteollisuusrakennusten korttelialueeksi (TP). Alueella ei ole vireillä tai suunnitteilla kaavamuutoksia. Alue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Turun yleiskaavassa 2020 nykyinen teollisuusalue on varattu palvelujen ja hallinnon alueeksi merkinnällä PK eli kaavamääräyksen mukaan työpaikka-alueeksi, joka varataan pääasiassa toimistojen, liikkeiden ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman tuotannon, asumisen sekä virkistyksen, julkisten palvelujen ja hallinnon sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. Lupahakemuksen mukaisen tontin naapurusto pohjois- ja itäpuolella on osoitettu työpaikkojen ja asumisen alueeksi PAK eli määräyksen mukaan nykyinen teollisuusalue, jota osa-alueittain kehitetään tehokkaammiksi ja viihtyisämmäksi työpaikka- ja asuntoalueiksi palveluineen. Yleiskaavan mukaisesti on tarkoitus laajentaa keskustatoimintoja satamaraiteen varteen ns. brownfield -alueille. Keskustatoiminnoilla tarkoitetaan asumista ja ympäristövaikutuksiltaan toimistoihin verrattavia työpaikka-alueita palveluineen. Hakemuksessa esitetty toiminta on tarpeellista. Alueen kehitysnäkymien johdosta luvan mukainen toiminta ei ole kuitenkaan sovelias anotulle tontille kaupungin keskustassa. Soveliaampaa on sijoittaa toiminta esimerkiksi Saramäen tai Vaisteen teollisuusalueille Ohitustien pohjoispuolelle 8. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Autohajottamo sijaitsee kiinteistöllä, jonka rekisteritunnus on Kiinteistöllä toimivat automaalaamo, autosähkökorjaamo, rengasliike, autopesula, konemyymälä ja lounasravintola. Kiinteistölle kuljetaan Nosturinkadun kautta. Kiinteistön alue on Turun Sataman hallinnassa. Alueen omistaa Turun kaupunki.

3 Kiinteistö sijaitsee Turun Sataman kaupunginosassa Kakolanmäen juurella, sen luoteiskulmassa. Kiinteistön aluetta rajaavat Pansiontie, Nosturinkatu ja rautatie. Kiinteistön pohjoispuolella sijaitsevat jäteveden puhdistamo ja Iso- Heikkilän teollisuusalue. Kiinteistön länsi- ja lounaispuolella sijaitsee Turun satama ja sen toimintaan liittyviä toimintoja. Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat vankimielisairaala, Port Arthurin ja Kakolanmäen puutalo- ja kerrostaloalueet, merenkulkualan oppilaitos ja kaksi koulua. Lähimmälle asutusalueelle on yli 200 m. Aiotun toiminnan ja siitä mahdollisesti häiriintyvien kohteiden välissä sijaitsee muita rakennettuja kiinteistöjä, jotka jäävät rautatien ja Kakolanmäen väliin. Lähinaapureita ovat mm.: - VR Ratahallintokeskus - Kiinteistö Oy Turun Hansatorni - Jokipaja Oy - Kiinteistö Oy Jokimatti - Kiinteistö Oy Turun Puutarhakatu 53 - Kiinteistö Oy Aissa, Lähettiykkönen Oy - Ortomat Herpola Oy - Autopsi Oy - Oy Scanfrenz - Hartela Oy - Schenker Oy - Kiinteistö Oy Satamakeskus - Turun Länsivankkurit Oy 9. LAUSUNNOT Turun kaupungin asemakaavatoimisto katsoo lausunnossaan , että ympäristölupahakemuksessa esitetty toiminta on asemakaavan mukaista. Turun yleiskaavassa 2020 (Kv hyväksynyt ) nykyinen teollisuusalue on varattu palvelujen ja hallinnon alueeksi(pk). Työpaikkaalueelle saa sijoittaa mm. ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta tuotantotoimintaa. Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollolla ( ) ei ole huomautettavaa hakemuksen suhteen, mikäli piha-alueet pystytään pitämään siisteinä ja toiminta sijoittuu kokonaan sisätiloihin. 10. HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Yritys harjoittaa autopurkamotoimintaa ja varaosamyyntiä. Vuosittain käsitellään 700 autoa (enintään 1000 autoa/a). Käsiteltävä metallimäärä on alle 1000 t/a. Toiminta-aika on arkisin klo 8-18, lauantaisin klo Henkilökunnan määrä on 5-6. Liikevaihto tulee olemaan vuonna 2002 n. 5-6 milj. mk.

4 "Kuivausta" ja purkua odottavia sekä purettuja autoja, enintään 60 kpl kerrallaan, varastoidaan tarpeen mukaan asfaltoidulla piha-alueella taivasalla sekä rakennettavassa pressuhallissa. Purettavat autot tyhjennetään ongelmajätteistä (polttoaineet, öljyt, kytkin- ja jarrunesteet, jäähdytinnesteet, hydrauliikkaöljyt, pesunesteet ja akku). Ongelmajätteitä sisältävien autojen ja -osien käsittely tapahtuu ongelmajätteitä imemättömällä alustalla sisätiloissa. Ongelmajätteeksi katsottavat nesteet imetään pumpuilla omiin, suojaaltailla varustettuihin säiliöihinsä, jotka tyhjennetään kiinteiden putkilinjojen kautta säiliöautoihin. Ongelmajätteet toimitetaan käsittelyluvan saaneeseen laitokseen käsiteltäväksi. Autot puretaan sisähallissa, jossa on öljynerotuskaivolla varustettu viemäröinti. Purku tapahtuu useimpien osien kohdalla siten, että kiinnityksiin käytetyt pultit avataan. Tämän lisäksi korien osia irrotetaan myös pistosahaamalla. Polttoleikkausta tehdään vähän. Moottorien ja vaihteistojen purkamisen yhteydessä voiteluöljyjäänteet otetaan talteen. Varaosia ja autoja tuodaan ongelmajätteistä puhdistettuina Ruotsista ja Saksasta. Autojen mukana tullut jäte lajitellaan ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Puretut osat pestään tarvittaessa osienpesukoneessa. Osat säilytetään sisätiloissa. Hyötykäyttökelvottomat autojen rungot, enintään n. 40 kpl kerrallaan, varastoidaan kiinteistön eteläpäässä asfaltoitavalla ja näkösuojattavalla alueella. Piha-alueen sadevesiviemärit tullaan varustamaan öljynerotuskaivoilla. Toiminnanharjoittajan ilmoituksen, puhelinkeskustelu Paananen/ Laurila , mukaan öljynerotuskaivo ja pihan asfaltointi on tehty Kiinteistön alue on aidattu, valaistu ja kameravalvottu. Toimintaa harjoitetaan romuajoneuvodirektiivin, ympäristönsuojelu- ja jätelain vaatimusten mukaan. Jätteet lajitellaan ja toimitetaan asianmukaisiin käsittelyihin. 11. YMPÄRISTÖKUORMITUS 11.1 Päästöt ilmaan Päästöt ilmaan ovat vähäisiä liikenteen aiheuttamia pakokaasupäästöjä. Yrityksellä on käytössään yksi trukki, jolla hoidetaan autonosien siirrot tontilla. Polttoleikkausta suoritetaan vähän Melu Merkittäviä meluhaittoja ei ole. Autonkoreja ei prässätä alueella. Meluhaittaa aiheutuu kiinteistölle/ltä ja siellä ajavista ajoneuvoista Muodostuvat jätteet ja niiden käsittely

5 Merkittävimmät toiminnasta syntyvät jätteet ja niiden käsittely: Ongelmajäte: 1. Jäteöljy ja muut ongelmajätteiksi katsottavat nesteet, n l/a, toimitetaan lajiteltuina ongelmajätteen käsittelyyn. 2. Akut, 700 kpl/a, toimitetaan materiaalikierrätykseen. Muu jäte: 3. Renkaat, 3500 kpl/a, toimitetaan pinnoitettavaksi tai Suomen Rengaskierrätys Oy:n kautta muuhun hyötykäyttöön. 4. Metallijäte, n. 350 t/a, toimitetaan materiaalikierrätykseen. 5. Lyijyjäte, n. 140 kg/a, toimitetaan materiaalikierrätykseen. 6. Talous- ja paperijäte toimitetaan yhdyskuntajätteen keräilyastiaan. Yrityksellä on jätehuoltosopimus Säkkiväline Puhtaanapito Oy:n kanssa. 7. Vipperit ja käsipyyhkeet kierrätetään Jätevedet ja jätevesien käsittely Kiinteistöt on liitetty kaupungin vesijohto- ja viemäriverkkoon. Viemäripäästöt ovat talous- ja saniteettivesiä, jotka johdetaan viemäriverkostoon. Työtilojen viemärit on yhdistetty öljynerotuskaivojen kautta kaupungin yleiseen viemäriin. Ulkoalue asfaltoidaan puuttuvalta osin. Sadevesikaivot liitetään öljynerotuskaivojen kautta kaupungin sadevesiviemäriin. 12. TOIMINNAN VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Hakemuksen mukaisesta toiminnasta ei arvioida aiheutuvan teollisuusalueelle tai sen ympäristöön vähäistä suurempia ympäristöhaittoja. 13. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Yritys ei tee toimintansa laadun ja ympäristövaikutusten vähäisyyden vuoksi ympäristövaikutusten tarkkailua lukuun ottamatta jätelain mukaista jätekirjanpitoa. 14. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Yritys on varautunut poikkeuksellisiin tilanteisiin, joita saattaa aiheutua autojen ongelmajätteiden keräämisestä, niiden siirroista ja säilyttämisestä

6 siten, että piha-alue on asfaltoitu ja sisätilat pinnoitetaan ongelmajätteitä imemättömiksi. Pihan ja kuivatustilojen viemärit varustetaan öljynerotuskaivoilla. Vuotojen varalle hankitaan imeytysaineita. Nestemäiset ongelmajätteet säilytetään suoja-allastetuissa säiliöissä. Pihaalueet kallistetaan sadevesiviemäreihin päin ja asfaltoinnin reunat vallitetaan. 15. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on tiedotettu julkisella kuulutuksella Turun kaupungin ilmoitustaululla Hakemuksesta on ja annettu erikseen tieto tiedossa oleville asianosaisille. Naapurustotiedoksiantokirjeessä on kiinteistöjä pyydetty tiedottamaan asian vireilläolosta omille vuokralaisilleen. Kuulutuksen julkaisemisesta ei ole ilmoitettu sanomalehdessä asian vähäisen merkityksen vuoksi Muistutukset ja mielipiteet Kiinteistö Oy Turun Jokimatti ja Merimikko Oy ovat jättäneet yhteisen mielipiteen Sen mukaan autopurkamotoimintaa ei tulisi sallia kaupunkialueella, koska se tulisi mm. aiheuttamaan haittaa asumiselle, toimistotyöskentelylle ja kiinteistöjen arvon laskua. Kiinteistö Oy Turun Puutarhakatu 53 on jättänyt muistutuksen ja mielipiteen Sen mukaan purkamotoiminta ei sovi alueelle esteettisen ja mahdollisen meluhaitan takia. Puretut autot tulisi varastoida sisätiloissa tai rakentaa niille katollinen umpiseinäinen aitaus. Ratahallintokeskus ilmoittaa mielipiteessään , ettei sillä ole huomauttamista lupahakemukseen. Sen mielestä aita vaatisi kunnostusta siten, ettei toiminta merkittävästi näkyisi rata-alueelle eikä mahdollistaisi luvatonta rautatiealueen käyttöä. Kiinteistö Oy Hansatorni vastustaa jyrkästi autopurkamon sijoittamista Pansiontie 4:ään lausunnossaan Perusteluina ovat autopurkamon aiheuttamat ääni-, pöly- ja hajuhaitat sekä visuaaliset haitat. Kiinteistö Oy Satamakeskus ilmoittaa muistutuksessaan vastustavansa ympäristöluvan myöntämistä perusteinaan: Maiseman pilaantuminen, toiminta sijoittuu asemakaavan vastaisesti, toiminta on Turku 2020 yleiskaavan vastaista. Muistuttaja vaatii JA 8-10 :en mukaista harkintaa lupahakemusta käsiteltäessä, (melupäästöt) ja edelleen, että lautakunnan päätöstä 197/97 noudatetaan päätöstä harkittaessa ja, että lupaehtojen tulee täyttyä ennen toiminnan aloittamista. Lisäksi vaaditaan tehokasta valvontaa lupaehtojen noudattamisen toteamiseksi. Hartela Oy yhtyy Satamakeskuksen esittämään muistutukseen. Kiinteistö Oy Aissa ja Lähettiykkönen Oy ilmoittavat, etteivät he vastusta luvan myöntämistä, jos toiminta tapahtuu sisätiloissa ja autojen runkoja säilytetään pihalla vaakatasossa. Schenker East Oy ei vastusta, mikäli toimintaa harjoitetaan

7 lupahakemuksen mukaisesti. Turun Länsivankkurit Oy:llä, Oy Scanfrenz llä, Ortomat Herpola Oy:llä, Autopsi Oy:llä ei ole asiasta huomautettavaa Toiminnanharjoittajan vastine Lounais-Suomen Autovahinkokeskus Oy on antanut vastineen annettuihin lausumiin Sen mukaan toiminta ei tule aiheuttamaan haittaa asumiselle tai toimistotyöskentelylle, koska lähin asutus on yli 200 metrin päässä, purkamotoiminta ei näy toimistotiloihin lainkaan eikä se aiheuta muuta kuin liikenteestä aiheutuvaa ääntä. Autot puretaan sisätiloissa, eikä prässäystä suoriteta kiinteistöllä. Puretut osat varastoidaan sisätiloissa ja purkamisessa syntyvät ongelmajätteet varastoidaan ja käsitellään lupaehtojen mukaisesti. Vedet, ml. sadevedet johdetaan öljyn- ja hiekanerotuskaivojen kautta kaupungin viemäriin. Toiminnasta ei aiheudu pöly- tai hajuhaittaa. Toiminnanharjoittaja on valmis korottamaan tontin eteläpäädyssä olevaa radan suuntaista aitaa nykyisestä 2,5 metristä 4 metriin. Yritys on jättänyt lisävastineen, jonka mukaan hakijoiden muistutuksissa esitettyjä ympäristöhaittoja ei esiinny ja lupa tulee myöntää YSL 42 :n mukaisten edellytysten täyttyessä. Vastineessa muistutetaan hallituksen esityksen ympäristönsuojelulaiksi (84/99) ja sen 2 :n soveltamissäännökseen:" Ympäristönsuojeluun ei myöskään kuulu suoranaisesti kulttuuriarvojen suojelu tai maiseman suojelu..". Vastineessa muistutetaan Satamakiinteistön omistaneen tonttinsa vasta 2 vuotta, jota ennen hakijan kiinteistöllä on jo toiminut autokorjaamo ja - maalaamotoimintaa. Hakija muistuttaa toiminnan olevan asemakaavan mukaista kaavaosaston lausuman mukaisesti ja, että yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun asemakaavan muuttamista koskevan valituksen osalta (4mom) Tarkastukset Ympäristönsuojelutoimisto teki hakemuksen kohteessa tarkastuksen Tarkastuksen aikana voitiin todeta aiotunlaisen toiminnan sopivan käytössä oleviin tiloihin. Ympäristönsuojelutoimiston kanta lupahakemukseen Ympäristönsuojelutoimisto pitää hakemuksen mukaista toimintaa tarpeellisena osana Turun jätehuoltopalveluja. Toiminnan voidaan katsoa tukevan luonnonvarojen säästämistä. Hakemuksen mukainen toiminta täyttää EU:n romuajoneuvodirektiivin, ympäristönsuojelu- ja jätelain sekä lautakunnan päätöksen "Yleiset periaatteet romukauppojen ja autohajottamoiden toimintaehdoiksi ympäristölupia käsiteltäessä" 197/97 määräykset.

8 Hakemuksessa esitetyn ja jätehuoltotarkastuksen perusteella yrityksen toiminnassa ja sitä koskevissa suunnitelmissa ei ole havaittu sellaisia puutteita, jotka lisäisivät ympäristön kuormitusta vähäistä enempää. Varastointi-, purku- ja kuivatustoimintaa ei tule aloittaa tiloissa, joita ei ole rakennettu hakemuksen mukaisiksi. Ympäristöluvan myöntämistä on vastutettu alueen roskaantumisen, maisemahaittojen, haju- ja melupäästöjen ja niistä johtuvien yleistä viihtyvyyttä ja ympäristökiinteistöjen arvoa alentavien tekijöiden perusteella (JL 19, JA 8 1 mom kohdat 3 ja 4). Kun toimitaan lupahakemuksen ja ehdotettujen lupaehtojen mukaisesti sekä ympäristönsuojelu- ja jätelain/asetusten sekä annettavan VNA:n, koskien autojen romuttamista, ja lautakunnan päätöksen 197/97 mukaisesti, ei muistutusten mukaisia haittoja tule esiintymään. Hakija on vakuuttanut, ettei vanhanaikaista, ympäristöä pilaavaa ja maisemahaittaa aiheuttavaa autohävittämötoimintaa harjoiteta. Hakijan mukaan toimintaa harjoitetaan määräysten mukaisesti sekä ympäristöystävällisesti. Ympäristönsuojelutoimistolla ei ole aihetta epäillä, etteikö näin tapahtuisi. Edellä esitetyn perusteella yrityksen alue tulee lisäksi aidata näkösuojan antavalla madhollisimman korkealla aidalla ja alueella ei saa varastoida yhtäaikaisesti kuin enintään yhteensä 60 autoa (purkua odottavat ja puretut). Renkaat ja muut osina hyötykäyttökelvottomat osat tulee varastoida näkösuojan antavissa varastoissa esimerkiksi korkealaitaisissa, katetuissa vaihtolavoissa. Ongelmajätteet tulee varastoida kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisella tavalla. Ympäristökiinteistöjen mahdollinen arvonalentumista, aiotun toiminnan johdosta, ei käsitellä ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaisena asiana ympäristölupaa käsiteltäessä. Kyseinen haitta ei ole lainmukainen luvan myöntämisen este. Ympäristönsuojelutoimisto katsoo, että YSL 42 :n mukaiset edellytykset luvan myöntämiseksi ovat olemassa. Oheismateriaali Ympäristölupahakemus liitteineen 1 Oheismateriaali Muistutukset ja vastineet 2 Ympäristötoimenjohtaja Mikko Jokinen: Ehdotus Ympäristö- ja kaavoituslautakunta päättää myöntää Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n -autopurkamotoiminnalle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen luvan Turun Sataman kaupunginosan (61) kiinteistöillä 14-2 hakemuksen mukaisesti täydennettynä seuraavin lupaehdoin: 1. Autopurkamo- ja korjaamotoiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää ympäristön häiriintyvissä kohteissa päivällä klo keskiäänitasoa (LAeq) 55 db eikä klo db. (YSL 43 ) 2. Ongelmajätteistä, käsitellyistä autoista ja käsittelyyn toimitetuista jätteistä on pidettävä kirjaa, josta on annettava raportit

9 ympäristönsuojelutoimistolle kalenterivuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.(jl 50 ja 51 ) 3. Jätteitä koskevaan raporttiin tulee sisältyä syntyneiden, käsiteltyjen ja varastoitujen jätteiden määrät, sijoitus- tai toimituspaikat ja käytetyt jätteenkuljettajat sekä päivämäärät. (YSL 43, 45, 46, JL 51, 52 ) 4. Yrityksen on järjestettävä ongelmajätteen asianmukainen säilyttäminen siten, että ongelmajätteen varasto suunnitellaan, perustetaan ja hoidetaan niin kuin muukin vaarallisten aineiden varasto. Ongelmajätevaraston tulee olla lukittava, katoksellinen ja jätteet tulee säilyttää imemättömällä alustalla, josta mahdollisen vahingon sattuessa ongelmajätteet voidaan kerätä talteen. Nestemäisten ongelmajätteiden säilytys tulee tehdä suoja-allastetussa tilassa. Altaan tilavuus tulee mitoittaa suurimman säiliön tilavuuden mukaan.(jl 6, JA 8 Turun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 7 ja 20 ) 5. Kiinteistöllä ei saa varastoida ongelmajätteitä 12 kuukautta kauemmin. (YSL 7, 43, 45, JL 4, 6, Turun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 7 ) 6. Ongelmajätteet tulee kerätä, pakata, säilyttää ja merkitä omina lajeinaan. Pakkausten tulee olla vaarallisten aineiden kuljettamiseen hyväksyttyjä, riittävän lujia ja tiiviitä sekä asianmukaisin sisällön laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin varustettuja. Ongelmajätteet tulee toimittaa omina jakeinaan ongelmajätteiden käsittelyluvan saaneeseen laitokseen tai ongelmajätteiden keräyspisteeseen. (YSL 43, 45, JL 4, 6, 15, JA 5, 6 ja 8, VnP 659/1996) 7. Öljyn- ja hiekanerotuskaivot tulee tarkastaa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kaivot tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa ja niiden hyvästä toimintakyvystä tulee varmistua tyhjennyksen yhteydessä. Öljyinen jäte on toimitettava ongelmajätteen käsittelyluvan saaneeseen paikkaan tai paikkaan, joka on oikeutettu ottamaan vastaan öljyjätteitä. (YSL 43, 45, 46 JL 4,6, 51, YSA 36 VnP 101/1997 3, 4, Turun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 22, JA 8 ) 8. Öljynerotuskaivojen ja hiekanerotuskaivojen tyhjennyksistä tulee pitää kirjaa. Tyhjennyksen yhteydessä tulee tehdä seuraavat merkinnät: tyhjennyspäivämäärä, tyhjennyksen suorittaneen yrittäjän nimi, jätteen määrä sekä paikka, johon yrittäjä kuljettaa jätteen. (YSL 43, JL 51, 52, VnP 659/1996). 9. Hakijan on annettava ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle 2 kuukauden kuluessa päätöksen voimaantulosta ympäristönsuojelulain 42 :n 3 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä vakuus määrältään E. Vakuuden arvo voidaan tarkistaa tarvittaessa. (YSL 42 ). 10. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan muutoksista. (YSL 46, YSA 30 ) 11.

10 Autojen purkutoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin ympäristönsuojelullisesti tarpeelliset rakenteet autojen kuivattamiseksi ja purkamiseksi sekä ongelmajätteiden säilyttämiseksi on tehty. Ympäristönsuojelutoimistolle tulee tehdä ilmoitus kaksi viikkoa ennen toiminnan aloittamista lupaehtojen noudattamisen valvomista varten. (YSL 43, 46, JA 8 ) 12. Kiinteistöllä saa kerrallaan säilyttää enintään 60 käsittelyyn tulevaa tai sieltä jatkokäsittelyyn lähtevää romuautoa. Ulkotiloissa tapahtuva säilytys ja muun jätteen varastointi tulee toteuttaa siten, ettei siitä aiheudu viihtyvyys- tai kaupunkikuvallista haittaa ympäristölle.(ysl 43, JA 8 ) 13. Yrityksen piha tulee rakennuksen länsipäässä olevalla autojen varastointiin käytettävällä tontinosalla suojata aidalla tai muulla näkösuojalla siten, ettei varastointi aiheuta tontin muusta käytöstä poikkeavia maisema- ja/tai muita ympäristöhaittoja. (JL 19, JA 8, Ympäristönsojelu- ja kaavoituslautakunnan päätös 197/97) Ratkaisun perustelut Yleisperustelut Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminnanharjoittajalla voidaan katsoa olevan toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus jätteen käsittelytoiminnan harjoittamiseen. Luvan valmistelussa on erityisesti harkittu muistutuksissa esitettyjä haittojen esiintymistä ja niitä lupaehtoja, joilla estetään mahdollisesti syntyvät haitat, joita ovat päästöt maaperään, pohja- ja viemäriveteen, melu- ja hajuhaitat sekä ympäristökiinteistöjen arvon aleneminen. Luvan käsittelyssä on lisäksi huomoitu kaupungin ympäristöterveydenvalvonnan sekä asemakaavatoimiston lausumat. (YSL 6 ja 42 ) Lupamääräysten perustelut Lupaehto 1 Melutasoa koskeva määräys on tarpeen melun aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräystä annettaessa on otettu huomioon Valtioneuvoston päätös "Melutason ohjearvoista" 993/92. Lupaehdot 2 ja 8 Kirjanpito- ja tiedonantovelvoite on tarpeen toiminnan valvonnan

11 kannalta. Lupaehdot 4-7 Toiminnassa muodostuvat ongelmajätteet on kerättävä ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai muuta ympäristön pilaantumista. Lievästi öljyyntyneen (öljy- tai liuotinpitoisuus <200 mg/l tai kg) jäteveden, joka toimitetaan kaupungin yleiseen viemäriin ei katsota aiheuttavan haitallisia ympäristöpäästöjä. Lietteet tulee toimittaa niiden vastaanottoluvan omaavaan yritykseen ja edelleen asianmukaiseen käsittelyyn. Kaatopaikkamääräysten mukaan niitä ei saa vastaanottaa Topinojan Kaatopaikalla alkaen. Lupaehto 9 Vakuus on tarpeen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Tarvittaessa vakuudella katetaan varastossa olevien jätteiden muualla tapahtuvasta käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Lupaehto 10 Tiedot toiminnassa tapahtuvista muutoksista ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ovat tarpeen valvonnan kannalta. Lupaehto 4-7 ja Lupaehto on annettu ympäristön (maaperä ja vesistö) pilaantumisen estämiseksi. Ehto on tarpeen toiminnan valvonnan kannalta. Lupaehto 13 Lupaehto on annettu maisema- ja viihtyvyyshaitan ehkäisemiseksi. Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Lupapäätös on voimassa saakka. Kiinteistön vuokrasopimuksen määräaikaisuus sekä se, että kiinteistön maankäytöllinen asema saattaa oleellisesti muuttua yleiskaavan toteutumisen seurauksena, ovat erityisiä lain tarkoittamia syitä, joiden vuoksi lupapäätös tulee asettaa määräaikaisena. Mikäli toiminnassa tätä ennen tapahtuu olennainen muutos, on toiminnalle myös haettava uusi ympäristölupa. Ympäristö- ja kaavoituslautakunta voi muuttaa lupapäätöstä, jos toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta, toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa kielletty seuraus, parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan vähentää olennaisesti enemmän ilman kohtuuttomia kustannuksia, olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet; tai muutos on tarpeen Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen täytäntöönpanemiseksi annettujen säädösten noudattamiseksi (YSL 58 ).

12 Jos asetuksella annetaan luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, asetusta on luvan estämättä noudatettava (YSL 56 ). SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Jätelaki (1072/1993) Jäteasetus (1390/1993) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Turun kaupungin jätehuoltomääräykset ( ) Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (VnP 101/1997) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteen pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VnP 659/1996) Turun ympäristönsuojelulautakunnan päätös 197/97: "Yleiset periaatteet romukauppojen ja autohajottamoiden toimintaehdoiksi ympäristölupia käsiteltäessä." Sovelletut jätehuolto-ohjeet Suomen kaupunkiliiton julkaisut: Autoalan jätehuolto Romuliikkeiden jätehuolto Öljyjätteiden vastaanoton ja esikäsittelyn suunnitteluohjeet Ympäristöluvasta perittävä maksu Ympäristöluvasta peritään Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman taksan mukainen 1.681,88 E ( mk) maksu. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen voimaantulo ja toiminnan aloittaminen Hakijan pyynnöstä ympäristönsuojelu- ja kaavoituslautakunta määrää, että päätöstä noudatetaan hyväksyttävän takuun, määrältään E, jättämisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta. (YSL 101 ). Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy pyytää edellä mainittua menettelyä, koska toiminnasta ei aiheudu haittaa ympäristölle, koska varsinainen autopurkamotoiminta tapahtuu kokonaisuudessaan sisätiloissa. Lisäksi kiinteistössä on aikaisemminkin harjoitettu vastaavanlaista toimintaa, eikä rakennuksessa tehdä merkittäviä rakenneratkaisuja. Hakija on toimittanut ympäristönsuojelutoimistolle perustelun, jonka sisältö on pääpiirteissään seuraava: Euroopan Unionissa jo hyväksytty romuajoneuvodirektiivi edellyttää, että jokaisessa jäsenmaassa tulee olla auktorisoituja romuajoneuvojen vastaanottopaikkoja. Hakijan tarkoituksena on aloittaa Turussa autopurkamotoiminta, joka täyttää kaikki nykyiset ja tiedossa olevat

13 tulevat direktiivin vaatimukset, ja siten tarjota Turun kaupungille mahdollisuutta saattaa romuajoneuvojen vastaanotto direktiivin edellyttämälle tasolle sen edellyttämässä aikataulussa. Hakijan tarkoituksena on hankkia omistukseensa Autohajottamo Simola Oy:n toiminimi ja liiketoiminta, jolloin autopurkamotoiminta loppuisi Kiertotähdentiellä ja yrityksen toiminta keskittyisi Pansiontielle. Tällä ratkaisulla saadaan autopurkamotoiminta aivan uudelle tasolle Turussa. Päätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, sillä kiinteistössä ei ole tarkoitus tehdä sellaisia toimenpiteitä, joita ei voitaisi peruuttaa ja tiloja saattaa nykyistä vastaavaan kuntoon. Piha-alueelle asennettava uusi maanalainen öljynerotuskaivo olisi ainoa, jota ei poistettaisi, vaikka lupapäätös kumottaisiinkin valituksen johdosta Muutoksenhaku Päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus tähän päätökseen on ympäristönsuojelulain 97 :ssä mainituilla tahoilla. Valitusosoitus liitetään päätökseen.päätösehdotuksesta. Päätös Asia pantiin pöydälle Harjanteen ehdotuksesta yksimielisesti. Ympkaalk 27 Pöydältä Ehdotus Ympäristö- ja kaavoituslautakunta päättää myöntää Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n -autopurkamotoiminnalle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen luvan Turun Sataman kaupunginosan (61) kiinteistöillä 14-2 hakemuksen mukaisesti täydennettynä seuraavin lupaehdoin: 1. Autopurkamo- ja korjaamotoiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää ympäristön häiriintyvissä kohteissa päivällä klo keskiäänitasoa (LAeq) 55 db eikä klo db. (YSL 43 ) 2. Ongelmajätteistä, käsitellyistä autoista ja käsittelyyn toimitetuista jätteistä on pidettävä kirjaa, josta on annettava raportit ympäristönsuojelutoimistolle kalenterivuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.(jl 50 ja 51 ) 3. Jätteitä koskevaan raporttiin tulee sisältyä syntyneiden, käsiteltyjen ja varastoitujen jätteiden määrät, sijoitus- tai toimituspaikat ja käytetyt jätteenkuljettajat sekä päivämäärät. (YSL 43, 45, 46, JL 51, 52 ) 4. Yrityksen on järjestettävä ongelmajätteen asianmukainen säilyttäminen siten, että ongelmajätteen varasto suunnitellaan, perustetaan ja hoidetaan

14 niin kuin muukin vaarallisten aineiden varasto. Ongelmajätevaraston tulee olla lukittava, katoksellinen ja jätteet tulee säilyttää imemättömällä alustalla, josta mahdollisen vahingon sattuessa ongelmajätteet voidaan kerätä talteen. Nestemäisten ongelmajätteiden säilytys tulee tehdä suoja-allastetussa tilassa. Altaan tilavuus tulee mitoittaa suurimman säiliön tilavuuden mukaan.(jl 6, JA 8 Turun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 7 ja 20 ) 5. Kiinteistöllä ei saa varastoida ongelmajätteitä 12 kuukautta kauemmin. (YSL 7, 43, 45, JL 4, 6, Turun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 7 ) 6. Ongelmajätteet tulee kerätä, pakata, säilyttää ja merkitä omina lajeinaan. Pakkausten tulee olla vaarallisten aineiden kuljettamiseen hyväksyttyjä, riittävän lujia ja tiiviitä sekä asianmukaisin sisällön laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin varustettuja. Ongelmajätteet tulee toimittaa omina jakeinaan ongelmajätteiden käsittelyluvan saaneeseen laitokseen tai ongelmajätteiden keräyspisteeseen. (YSL 43, 45, JL 4, 6, 15, JA 5, 6 ja 8, VnP 659/1996) 7. Öljyn- ja hiekanerotuskaivot tulee tarkastaa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kaivot tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa ja niiden hyvästä toimintakyvystä tulee varmistua tyhjennyksen yhteydessä. Öljyinen jäte on toimitettava ongelmajätteen käsittelyluvan saaneeseen paikkaan tai paikkaan, joka on oikeutettu ottamaan vastaan öljyjätteitä. (YSL 43, 45, 46 JL 4,6, 51, YSA 36 VnP 101/1997 3, 4, Turun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 22, JA 8 ) 8. Öljynerotuskaivojen ja hiekanerotuskaivojen tyhjennyksistä tulee pitää kirjaa. Tyhjennyksen yhteydessä tulee tehdä seuraavat merkinnät: tyhjennyspäivämäärä, tyhjennyksen suorittaneen yrittäjän nimi, jätteen määrä sekä paikka, johon yrittäjä kuljettaa jätteen. (YSL 43, JL 51, 52, VnP 659/1996). 9. Hakijan on annettava ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle 2 kuukauden kuluessa päätöksen voimaantulosta ympäristönsuojelulain 42 :n 3 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä vakuus määrältään E. Vakuuden arvo voidaan tarkistaa tarvittaessa. (YSL 42 ). 10. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan muutoksista. (YSL 46, YSA 30 ) 11. Autojen purkutoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin ympäristönsuojelullisesti tarpeelliset rakenteet autojen kuivattamiseksi ja purkamiseksi sekä ongelmajätteiden säilyttämiseksi on tehty. Ympäristönsuojelutoimistolle tulee tehdä ilmoitus kaksi viikkoa ennen toiminnan aloittamista lupaehtojen noudattamisen valvomista varten. (YSL 43, 46, JA 8 ) 12. Kiinteistöllä saa kerrallaan säilyttää enintään 45 käsittelyyn tulevaa tai sieltä jatkokäsittelyyn lähtevää romuautoa. Ulkotiloissa tapahtuva säilytys ja muun jätteen varastointi tulee toteuttaa siten, ettei siitä aiheudu

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 635 26.09.2006 1 Ymp 8775-2006 (235) Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry Ympkaalk 635 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 492 27.06.2006 3 Ymp 5191-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85 Ympkaalk 492 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella.

Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 866 18.12.2007 5 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 4 08.01.2008 1 Ymp 14129-2007 (235) Ympäristölupahakemus / SITA Finland Oy Ab, Rieskalähteentie

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.4.2010 12 Dno KYK:648 /2009 32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 1880-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 204 Ympäristönsuojelutoimisto 18.4.2012 / Tiina Liira, Helena

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

Lohikunta Osuuskunnan ympäristölupahakemus

Lohikunta Osuuskunnan ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 724 08.10.2002 2 Ymp 8106-2002 (235) Lohikunta Osuuskunnan ympäristölupahakemus Ympkaalk 724 Ympäristönsuojelutoimisto 23.9.2002/OPM 1.

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristösuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee konepajaa ja siinä olevaa peittauslaitosta.

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot