Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n ympäristölupapäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n ympäristölupapäätös"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp (231) Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n ympäristölupapäätös Ympkaalk 8 Ympäristönsuojelutoimisto /PP/MJ 1. ASIA Päätös Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee autopurkamotoiminnan harjoittamista. Toiminnanharjoittaja on hakenut ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. 2. LUVAN HAKIJA Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy Pansiontie Turku LY , rekisteröity TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n autohajottamo (autojen tyhjentäminen ongelmajätteistä, nesteet ja kiinteät, purkamotoiminta, osien varastointi ja myynti. Hakemuksen mukaan nämä toiminnat sijoittuvat yrityksen sisätiloihin.) sijaitsee Turun Sataman alueella osoitteessa Pansiontie 4, Turku. Aiottu toiminta sijaitsee kiinteistön eteläkulmassa. Kulku yrityksen alueelle tapahtuu Nosturinkadun kautta. Kiinteistön rakennukset sijaitsevat kaupungin omistamalla tontilla. 4. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on lupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 4 kohdan mukaan. LUPAVIRANOMAINEN

2 Turun ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohta 13 perusteella. 6. ASIAN VIREILLETULO Hakemus on jätetty Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle jolloin asia on tullut vireille. 7. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Yrityksen toimintaan liittyvät luvat kiinteistöllä Autopurkamotoiminnalle haetaan julkisivun ja sisustuksen muutoksiin liittyvä rakennuslupa. Kaavoitus Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty pienteollisuusrakennusten korttelialueeksi (TP). Alueella ei ole vireillä tai suunnitteilla kaavamuutoksia. Alue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Turun yleiskaavassa 2020 nykyinen teollisuusalue on varattu palvelujen ja hallinnon alueeksi merkinnällä PK eli kaavamääräyksen mukaan työpaikka-alueeksi, joka varataan pääasiassa toimistojen, liikkeiden ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman tuotannon, asumisen sekä virkistyksen, julkisten palvelujen ja hallinnon sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. Lupahakemuksen mukaisen tontin naapurusto pohjois- ja itäpuolella on osoitettu työpaikkojen ja asumisen alueeksi PAK eli määräyksen mukaan nykyinen teollisuusalue, jota osa-alueittain kehitetään tehokkaammiksi ja viihtyisämmäksi työpaikka- ja asuntoalueiksi palveluineen. Yleiskaavan mukaisesti on tarkoitus laajentaa keskustatoimintoja satamaraiteen varteen ns. brownfield -alueille. Keskustatoiminnoilla tarkoitetaan asumista ja ympäristövaikutuksiltaan toimistoihin verrattavia työpaikka-alueita palveluineen. Hakemuksessa esitetty toiminta on tarpeellista. Alueen kehitysnäkymien johdosta luvan mukainen toiminta ei ole kuitenkaan sovelias anotulle tontille kaupungin keskustassa. Soveliaampaa on sijoittaa toiminta esimerkiksi Saramäen tai Vaisteen teollisuusalueille Ohitustien pohjoispuolelle 8. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Autohajottamo sijaitsee kiinteistöllä, jonka rekisteritunnus on Kiinteistöllä toimivat automaalaamo, autosähkökorjaamo, rengasliike, autopesula, konemyymälä ja lounasravintola. Kiinteistölle kuljetaan Nosturinkadun kautta. Kiinteistön alue on Turun Sataman hallinnassa. Alueen omistaa Turun kaupunki.

3 Kiinteistö sijaitsee Turun Sataman kaupunginosassa Kakolanmäen juurella, sen luoteiskulmassa. Kiinteistön aluetta rajaavat Pansiontie, Nosturinkatu ja rautatie. Kiinteistön pohjoispuolella sijaitsevat jäteveden puhdistamo ja Iso- Heikkilän teollisuusalue. Kiinteistön länsi- ja lounaispuolella sijaitsee Turun satama ja sen toimintaan liittyviä toimintoja. Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat vankimielisairaala, Port Arthurin ja Kakolanmäen puutalo- ja kerrostaloalueet, merenkulkualan oppilaitos ja kaksi koulua. Lähimmälle asutusalueelle on yli 200 m. Aiotun toiminnan ja siitä mahdollisesti häiriintyvien kohteiden välissä sijaitsee muita rakennettuja kiinteistöjä, jotka jäävät rautatien ja Kakolanmäen väliin. Lähinaapureita ovat mm.: - VR Ratahallintokeskus - Kiinteistö Oy Turun Hansatorni - Jokipaja Oy - Kiinteistö Oy Jokimatti - Kiinteistö Oy Turun Puutarhakatu 53 - Kiinteistö Oy Aissa, Lähettiykkönen Oy - Ortomat Herpola Oy - Autopsi Oy - Oy Scanfrenz - Hartela Oy - Schenker Oy - Kiinteistö Oy Satamakeskus - Turun Länsivankkurit Oy 9. LAUSUNNOT Turun kaupungin asemakaavatoimisto katsoo lausunnossaan , että ympäristölupahakemuksessa esitetty toiminta on asemakaavan mukaista. Turun yleiskaavassa 2020 (Kv hyväksynyt ) nykyinen teollisuusalue on varattu palvelujen ja hallinnon alueeksi(pk). Työpaikkaalueelle saa sijoittaa mm. ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta tuotantotoimintaa. Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollolla ( ) ei ole huomautettavaa hakemuksen suhteen, mikäli piha-alueet pystytään pitämään siisteinä ja toiminta sijoittuu kokonaan sisätiloihin. 10. HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Yritys harjoittaa autopurkamotoimintaa ja varaosamyyntiä. Vuosittain käsitellään 700 autoa (enintään 1000 autoa/a). Käsiteltävä metallimäärä on alle 1000 t/a. Toiminta-aika on arkisin klo 8-18, lauantaisin klo Henkilökunnan määrä on 5-6. Liikevaihto tulee olemaan vuonna 2002 n. 5-6 milj. mk.

4 "Kuivausta" ja purkua odottavia sekä purettuja autoja, enintään 60 kpl kerrallaan, varastoidaan tarpeen mukaan asfaltoidulla piha-alueella taivasalla sekä rakennettavassa pressuhallissa. Purettavat autot tyhjennetään ongelmajätteistä (polttoaineet, öljyt, kytkin- ja jarrunesteet, jäähdytinnesteet, hydrauliikkaöljyt, pesunesteet ja akku). Ongelmajätteitä sisältävien autojen ja -osien käsittely tapahtuu ongelmajätteitä imemättömällä alustalla sisätiloissa. Ongelmajätteeksi katsottavat nesteet imetään pumpuilla omiin, suojaaltailla varustettuihin säiliöihinsä, jotka tyhjennetään kiinteiden putkilinjojen kautta säiliöautoihin. Ongelmajätteet toimitetaan käsittelyluvan saaneeseen laitokseen käsiteltäväksi. Autot puretaan sisähallissa, jossa on öljynerotuskaivolla varustettu viemäröinti. Purku tapahtuu useimpien osien kohdalla siten, että kiinnityksiin käytetyt pultit avataan. Tämän lisäksi korien osia irrotetaan myös pistosahaamalla. Polttoleikkausta tehdään vähän. Moottorien ja vaihteistojen purkamisen yhteydessä voiteluöljyjäänteet otetaan talteen. Varaosia ja autoja tuodaan ongelmajätteistä puhdistettuina Ruotsista ja Saksasta. Autojen mukana tullut jäte lajitellaan ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Puretut osat pestään tarvittaessa osienpesukoneessa. Osat säilytetään sisätiloissa. Hyötykäyttökelvottomat autojen rungot, enintään n. 40 kpl kerrallaan, varastoidaan kiinteistön eteläpäässä asfaltoitavalla ja näkösuojattavalla alueella. Piha-alueen sadevesiviemärit tullaan varustamaan öljynerotuskaivoilla. Toiminnanharjoittajan ilmoituksen, puhelinkeskustelu Paananen/ Laurila , mukaan öljynerotuskaivo ja pihan asfaltointi on tehty Kiinteistön alue on aidattu, valaistu ja kameravalvottu. Toimintaa harjoitetaan romuajoneuvodirektiivin, ympäristönsuojelu- ja jätelain vaatimusten mukaan. Jätteet lajitellaan ja toimitetaan asianmukaisiin käsittelyihin. 11. YMPÄRISTÖKUORMITUS 11.1 Päästöt ilmaan Päästöt ilmaan ovat vähäisiä liikenteen aiheuttamia pakokaasupäästöjä. Yrityksellä on käytössään yksi trukki, jolla hoidetaan autonosien siirrot tontilla. Polttoleikkausta suoritetaan vähän Melu Merkittäviä meluhaittoja ei ole. Autonkoreja ei prässätä alueella. Meluhaittaa aiheutuu kiinteistölle/ltä ja siellä ajavista ajoneuvoista Muodostuvat jätteet ja niiden käsittely

5 Merkittävimmät toiminnasta syntyvät jätteet ja niiden käsittely: Ongelmajäte: 1. Jäteöljy ja muut ongelmajätteiksi katsottavat nesteet, n l/a, toimitetaan lajiteltuina ongelmajätteen käsittelyyn. 2. Akut, 700 kpl/a, toimitetaan materiaalikierrätykseen. Muu jäte: 3. Renkaat, 3500 kpl/a, toimitetaan pinnoitettavaksi tai Suomen Rengaskierrätys Oy:n kautta muuhun hyötykäyttöön. 4. Metallijäte, n. 350 t/a, toimitetaan materiaalikierrätykseen. 5. Lyijyjäte, n. 140 kg/a, toimitetaan materiaalikierrätykseen. 6. Talous- ja paperijäte toimitetaan yhdyskuntajätteen keräilyastiaan. Yrityksellä on jätehuoltosopimus Säkkiväline Puhtaanapito Oy:n kanssa. 7. Vipperit ja käsipyyhkeet kierrätetään Jätevedet ja jätevesien käsittely Kiinteistöt on liitetty kaupungin vesijohto- ja viemäriverkkoon. Viemäripäästöt ovat talous- ja saniteettivesiä, jotka johdetaan viemäriverkostoon. Työtilojen viemärit on yhdistetty öljynerotuskaivojen kautta kaupungin yleiseen viemäriin. Ulkoalue asfaltoidaan puuttuvalta osin. Sadevesikaivot liitetään öljynerotuskaivojen kautta kaupungin sadevesiviemäriin. 12. TOIMINNAN VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Hakemuksen mukaisesta toiminnasta ei arvioida aiheutuvan teollisuusalueelle tai sen ympäristöön vähäistä suurempia ympäristöhaittoja. 13. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Yritys ei tee toimintansa laadun ja ympäristövaikutusten vähäisyyden vuoksi ympäristövaikutusten tarkkailua lukuun ottamatta jätelain mukaista jätekirjanpitoa. 14. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Yritys on varautunut poikkeuksellisiin tilanteisiin, joita saattaa aiheutua autojen ongelmajätteiden keräämisestä, niiden siirroista ja säilyttämisestä

6 siten, että piha-alue on asfaltoitu ja sisätilat pinnoitetaan ongelmajätteitä imemättömiksi. Pihan ja kuivatustilojen viemärit varustetaan öljynerotuskaivoilla. Vuotojen varalle hankitaan imeytysaineita. Nestemäiset ongelmajätteet säilytetään suoja-allastetuissa säiliöissä. Pihaalueet kallistetaan sadevesiviemäreihin päin ja asfaltoinnin reunat vallitetaan. 15. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on tiedotettu julkisella kuulutuksella Turun kaupungin ilmoitustaululla Hakemuksesta on ja annettu erikseen tieto tiedossa oleville asianosaisille. Naapurustotiedoksiantokirjeessä on kiinteistöjä pyydetty tiedottamaan asian vireilläolosta omille vuokralaisilleen. Kuulutuksen julkaisemisesta ei ole ilmoitettu sanomalehdessä asian vähäisen merkityksen vuoksi Muistutukset ja mielipiteet Kiinteistö Oy Turun Jokimatti ja Merimikko Oy ovat jättäneet yhteisen mielipiteen Sen mukaan autopurkamotoimintaa ei tulisi sallia kaupunkialueella, koska se tulisi mm. aiheuttamaan haittaa asumiselle, toimistotyöskentelylle ja kiinteistöjen arvon laskua. Kiinteistö Oy Turun Puutarhakatu 53 on jättänyt muistutuksen ja mielipiteen Sen mukaan purkamotoiminta ei sovi alueelle esteettisen ja mahdollisen meluhaitan takia. Puretut autot tulisi varastoida sisätiloissa tai rakentaa niille katollinen umpiseinäinen aitaus. Ratahallintokeskus ilmoittaa mielipiteessään , ettei sillä ole huomauttamista lupahakemukseen. Sen mielestä aita vaatisi kunnostusta siten, ettei toiminta merkittävästi näkyisi rata-alueelle eikä mahdollistaisi luvatonta rautatiealueen käyttöä. Kiinteistö Oy Hansatorni vastustaa jyrkästi autopurkamon sijoittamista Pansiontie 4:ään lausunnossaan Perusteluina ovat autopurkamon aiheuttamat ääni-, pöly- ja hajuhaitat sekä visuaaliset haitat. Kiinteistö Oy Satamakeskus ilmoittaa muistutuksessaan vastustavansa ympäristöluvan myöntämistä perusteinaan: Maiseman pilaantuminen, toiminta sijoittuu asemakaavan vastaisesti, toiminta on Turku 2020 yleiskaavan vastaista. Muistuttaja vaatii JA 8-10 :en mukaista harkintaa lupahakemusta käsiteltäessä, (melupäästöt) ja edelleen, että lautakunnan päätöstä 197/97 noudatetaan päätöstä harkittaessa ja, että lupaehtojen tulee täyttyä ennen toiminnan aloittamista. Lisäksi vaaditaan tehokasta valvontaa lupaehtojen noudattamisen toteamiseksi. Hartela Oy yhtyy Satamakeskuksen esittämään muistutukseen. Kiinteistö Oy Aissa ja Lähettiykkönen Oy ilmoittavat, etteivät he vastusta luvan myöntämistä, jos toiminta tapahtuu sisätiloissa ja autojen runkoja säilytetään pihalla vaakatasossa. Schenker East Oy ei vastusta, mikäli toimintaa harjoitetaan

7 lupahakemuksen mukaisesti. Turun Länsivankkurit Oy:llä, Oy Scanfrenz llä, Ortomat Herpola Oy:llä, Autopsi Oy:llä ei ole asiasta huomautettavaa Toiminnanharjoittajan vastine Lounais-Suomen Autovahinkokeskus Oy on antanut vastineen annettuihin lausumiin Sen mukaan toiminta ei tule aiheuttamaan haittaa asumiselle tai toimistotyöskentelylle, koska lähin asutus on yli 200 metrin päässä, purkamotoiminta ei näy toimistotiloihin lainkaan eikä se aiheuta muuta kuin liikenteestä aiheutuvaa ääntä. Autot puretaan sisätiloissa, eikä prässäystä suoriteta kiinteistöllä. Puretut osat varastoidaan sisätiloissa ja purkamisessa syntyvät ongelmajätteet varastoidaan ja käsitellään lupaehtojen mukaisesti. Vedet, ml. sadevedet johdetaan öljyn- ja hiekanerotuskaivojen kautta kaupungin viemäriin. Toiminnasta ei aiheudu pöly- tai hajuhaittaa. Toiminnanharjoittaja on valmis korottamaan tontin eteläpäädyssä olevaa radan suuntaista aitaa nykyisestä 2,5 metristä 4 metriin. Yritys on jättänyt lisävastineen, jonka mukaan hakijoiden muistutuksissa esitettyjä ympäristöhaittoja ei esiinny ja lupa tulee myöntää YSL 42 :n mukaisten edellytysten täyttyessä. Vastineessa muistutetaan hallituksen esityksen ympäristönsuojelulaiksi (84/99) ja sen 2 :n soveltamissäännökseen:" Ympäristönsuojeluun ei myöskään kuulu suoranaisesti kulttuuriarvojen suojelu tai maiseman suojelu..". Vastineessa muistutetaan Satamakiinteistön omistaneen tonttinsa vasta 2 vuotta, jota ennen hakijan kiinteistöllä on jo toiminut autokorjaamo ja - maalaamotoimintaa. Hakija muistuttaa toiminnan olevan asemakaavan mukaista kaavaosaston lausuman mukaisesti ja, että yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun asemakaavan muuttamista koskevan valituksen osalta (4mom) Tarkastukset Ympäristönsuojelutoimisto teki hakemuksen kohteessa tarkastuksen Tarkastuksen aikana voitiin todeta aiotunlaisen toiminnan sopivan käytössä oleviin tiloihin. Ympäristönsuojelutoimiston kanta lupahakemukseen Ympäristönsuojelutoimisto pitää hakemuksen mukaista toimintaa tarpeellisena osana Turun jätehuoltopalveluja. Toiminnan voidaan katsoa tukevan luonnonvarojen säästämistä. Hakemuksen mukainen toiminta täyttää EU:n romuajoneuvodirektiivin, ympäristönsuojelu- ja jätelain sekä lautakunnan päätöksen "Yleiset periaatteet romukauppojen ja autohajottamoiden toimintaehdoiksi ympäristölupia käsiteltäessä" 197/97 määräykset.

8 Hakemuksessa esitetyn ja jätehuoltotarkastuksen perusteella yrityksen toiminnassa ja sitä koskevissa suunnitelmissa ei ole havaittu sellaisia puutteita, jotka lisäisivät ympäristön kuormitusta vähäistä enempää. Varastointi-, purku- ja kuivatustoimintaa ei tule aloittaa tiloissa, joita ei ole rakennettu hakemuksen mukaisiksi. Ympäristöluvan myöntämistä on vastutettu alueen roskaantumisen, maisemahaittojen, haju- ja melupäästöjen ja niistä johtuvien yleistä viihtyvyyttä ja ympäristökiinteistöjen arvoa alentavien tekijöiden perusteella (JL 19, JA 8 1 mom kohdat 3 ja 4). Kun toimitaan lupahakemuksen ja ehdotettujen lupaehtojen mukaisesti sekä ympäristönsuojelu- ja jätelain/asetusten sekä annettavan VNA:n, koskien autojen romuttamista, ja lautakunnan päätöksen 197/97 mukaisesti, ei muistutusten mukaisia haittoja tule esiintymään. Hakija on vakuuttanut, ettei vanhanaikaista, ympäristöä pilaavaa ja maisemahaittaa aiheuttavaa autohävittämötoimintaa harjoiteta. Hakijan mukaan toimintaa harjoitetaan määräysten mukaisesti sekä ympäristöystävällisesti. Ympäristönsuojelutoimistolla ei ole aihetta epäillä, etteikö näin tapahtuisi. Edellä esitetyn perusteella yrityksen alue tulee lisäksi aidata näkösuojan antavalla madhollisimman korkealla aidalla ja alueella ei saa varastoida yhtäaikaisesti kuin enintään yhteensä 60 autoa (purkua odottavat ja puretut). Renkaat ja muut osina hyötykäyttökelvottomat osat tulee varastoida näkösuojan antavissa varastoissa esimerkiksi korkealaitaisissa, katetuissa vaihtolavoissa. Ongelmajätteet tulee varastoida kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisella tavalla. Ympäristökiinteistöjen mahdollinen arvonalentumista, aiotun toiminnan johdosta, ei käsitellä ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaisena asiana ympäristölupaa käsiteltäessä. Kyseinen haitta ei ole lainmukainen luvan myöntämisen este. Ympäristönsuojelutoimisto katsoo, että YSL 42 :n mukaiset edellytykset luvan myöntämiseksi ovat olemassa. Oheismateriaali Ympäristölupahakemus liitteineen 1 Oheismateriaali Muistutukset ja vastineet 2 Ympäristötoimenjohtaja Mikko Jokinen: Ehdotus Ympäristö- ja kaavoituslautakunta päättää myöntää Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n -autopurkamotoiminnalle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen luvan Turun Sataman kaupunginosan (61) kiinteistöillä 14-2 hakemuksen mukaisesti täydennettynä seuraavin lupaehdoin: 1. Autopurkamo- ja korjaamotoiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää ympäristön häiriintyvissä kohteissa päivällä klo keskiäänitasoa (LAeq) 55 db eikä klo db. (YSL 43 ) 2. Ongelmajätteistä, käsitellyistä autoista ja käsittelyyn toimitetuista jätteistä on pidettävä kirjaa, josta on annettava raportit

9 ympäristönsuojelutoimistolle kalenterivuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.(jl 50 ja 51 ) 3. Jätteitä koskevaan raporttiin tulee sisältyä syntyneiden, käsiteltyjen ja varastoitujen jätteiden määrät, sijoitus- tai toimituspaikat ja käytetyt jätteenkuljettajat sekä päivämäärät. (YSL 43, 45, 46, JL 51, 52 ) 4. Yrityksen on järjestettävä ongelmajätteen asianmukainen säilyttäminen siten, että ongelmajätteen varasto suunnitellaan, perustetaan ja hoidetaan niin kuin muukin vaarallisten aineiden varasto. Ongelmajätevaraston tulee olla lukittava, katoksellinen ja jätteet tulee säilyttää imemättömällä alustalla, josta mahdollisen vahingon sattuessa ongelmajätteet voidaan kerätä talteen. Nestemäisten ongelmajätteiden säilytys tulee tehdä suoja-allastetussa tilassa. Altaan tilavuus tulee mitoittaa suurimman säiliön tilavuuden mukaan.(jl 6, JA 8 Turun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 7 ja 20 ) 5. Kiinteistöllä ei saa varastoida ongelmajätteitä 12 kuukautta kauemmin. (YSL 7, 43, 45, JL 4, 6, Turun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 7 ) 6. Ongelmajätteet tulee kerätä, pakata, säilyttää ja merkitä omina lajeinaan. Pakkausten tulee olla vaarallisten aineiden kuljettamiseen hyväksyttyjä, riittävän lujia ja tiiviitä sekä asianmukaisin sisällön laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin varustettuja. Ongelmajätteet tulee toimittaa omina jakeinaan ongelmajätteiden käsittelyluvan saaneeseen laitokseen tai ongelmajätteiden keräyspisteeseen. (YSL 43, 45, JL 4, 6, 15, JA 5, 6 ja 8, VnP 659/1996) 7. Öljyn- ja hiekanerotuskaivot tulee tarkastaa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kaivot tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa ja niiden hyvästä toimintakyvystä tulee varmistua tyhjennyksen yhteydessä. Öljyinen jäte on toimitettava ongelmajätteen käsittelyluvan saaneeseen paikkaan tai paikkaan, joka on oikeutettu ottamaan vastaan öljyjätteitä. (YSL 43, 45, 46 JL 4,6, 51, YSA 36 VnP 101/1997 3, 4, Turun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 22, JA 8 ) 8. Öljynerotuskaivojen ja hiekanerotuskaivojen tyhjennyksistä tulee pitää kirjaa. Tyhjennyksen yhteydessä tulee tehdä seuraavat merkinnät: tyhjennyspäivämäärä, tyhjennyksen suorittaneen yrittäjän nimi, jätteen määrä sekä paikka, johon yrittäjä kuljettaa jätteen. (YSL 43, JL 51, 52, VnP 659/1996). 9. Hakijan on annettava ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle 2 kuukauden kuluessa päätöksen voimaantulosta ympäristönsuojelulain 42 :n 3 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä vakuus määrältään E. Vakuuden arvo voidaan tarkistaa tarvittaessa. (YSL 42 ). 10. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan muutoksista. (YSL 46, YSA 30 ) 11.

10 Autojen purkutoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin ympäristönsuojelullisesti tarpeelliset rakenteet autojen kuivattamiseksi ja purkamiseksi sekä ongelmajätteiden säilyttämiseksi on tehty. Ympäristönsuojelutoimistolle tulee tehdä ilmoitus kaksi viikkoa ennen toiminnan aloittamista lupaehtojen noudattamisen valvomista varten. (YSL 43, 46, JA 8 ) 12. Kiinteistöllä saa kerrallaan säilyttää enintään 60 käsittelyyn tulevaa tai sieltä jatkokäsittelyyn lähtevää romuautoa. Ulkotiloissa tapahtuva säilytys ja muun jätteen varastointi tulee toteuttaa siten, ettei siitä aiheudu viihtyvyys- tai kaupunkikuvallista haittaa ympäristölle.(ysl 43, JA 8 ) 13. Yrityksen piha tulee rakennuksen länsipäässä olevalla autojen varastointiin käytettävällä tontinosalla suojata aidalla tai muulla näkösuojalla siten, ettei varastointi aiheuta tontin muusta käytöstä poikkeavia maisema- ja/tai muita ympäristöhaittoja. (JL 19, JA 8, Ympäristönsojelu- ja kaavoituslautakunnan päätös 197/97) Ratkaisun perustelut Yleisperustelut Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminnanharjoittajalla voidaan katsoa olevan toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus jätteen käsittelytoiminnan harjoittamiseen. Luvan valmistelussa on erityisesti harkittu muistutuksissa esitettyjä haittojen esiintymistä ja niitä lupaehtoja, joilla estetään mahdollisesti syntyvät haitat, joita ovat päästöt maaperään, pohja- ja viemäriveteen, melu- ja hajuhaitat sekä ympäristökiinteistöjen arvon aleneminen. Luvan käsittelyssä on lisäksi huomoitu kaupungin ympäristöterveydenvalvonnan sekä asemakaavatoimiston lausumat. (YSL 6 ja 42 ) Lupamääräysten perustelut Lupaehto 1 Melutasoa koskeva määräys on tarpeen melun aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräystä annettaessa on otettu huomioon Valtioneuvoston päätös "Melutason ohjearvoista" 993/92. Lupaehdot 2 ja 8 Kirjanpito- ja tiedonantovelvoite on tarpeen toiminnan valvonnan

11 kannalta. Lupaehdot 4-7 Toiminnassa muodostuvat ongelmajätteet on kerättävä ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai muuta ympäristön pilaantumista. Lievästi öljyyntyneen (öljy- tai liuotinpitoisuus <200 mg/l tai kg) jäteveden, joka toimitetaan kaupungin yleiseen viemäriin ei katsota aiheuttavan haitallisia ympäristöpäästöjä. Lietteet tulee toimittaa niiden vastaanottoluvan omaavaan yritykseen ja edelleen asianmukaiseen käsittelyyn. Kaatopaikkamääräysten mukaan niitä ei saa vastaanottaa Topinojan Kaatopaikalla alkaen. Lupaehto 9 Vakuus on tarpeen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Tarvittaessa vakuudella katetaan varastossa olevien jätteiden muualla tapahtuvasta käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Lupaehto 10 Tiedot toiminnassa tapahtuvista muutoksista ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ovat tarpeen valvonnan kannalta. Lupaehto 4-7 ja Lupaehto on annettu ympäristön (maaperä ja vesistö) pilaantumisen estämiseksi. Ehto on tarpeen toiminnan valvonnan kannalta. Lupaehto 13 Lupaehto on annettu maisema- ja viihtyvyyshaitan ehkäisemiseksi. Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Lupapäätös on voimassa saakka. Kiinteistön vuokrasopimuksen määräaikaisuus sekä se, että kiinteistön maankäytöllinen asema saattaa oleellisesti muuttua yleiskaavan toteutumisen seurauksena, ovat erityisiä lain tarkoittamia syitä, joiden vuoksi lupapäätös tulee asettaa määräaikaisena. Mikäli toiminnassa tätä ennen tapahtuu olennainen muutos, on toiminnalle myös haettava uusi ympäristölupa. Ympäristö- ja kaavoituslautakunta voi muuttaa lupapäätöstä, jos toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta, toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa kielletty seuraus, parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan vähentää olennaisesti enemmän ilman kohtuuttomia kustannuksia, olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet; tai muutos on tarpeen Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen täytäntöönpanemiseksi annettujen säädösten noudattamiseksi (YSL 58 ).

12 Jos asetuksella annetaan luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, asetusta on luvan estämättä noudatettava (YSL 56 ). SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Jätelaki (1072/1993) Jäteasetus (1390/1993) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Turun kaupungin jätehuoltomääräykset ( ) Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (VnP 101/1997) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteen pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VnP 659/1996) Turun ympäristönsuojelulautakunnan päätös 197/97: "Yleiset periaatteet romukauppojen ja autohajottamoiden toimintaehdoiksi ympäristölupia käsiteltäessä." Sovelletut jätehuolto-ohjeet Suomen kaupunkiliiton julkaisut: Autoalan jätehuolto Romuliikkeiden jätehuolto Öljyjätteiden vastaanoton ja esikäsittelyn suunnitteluohjeet Ympäristöluvasta perittävä maksu Ympäristöluvasta peritään Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman taksan mukainen 1.681,88 E ( mk) maksu. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen voimaantulo ja toiminnan aloittaminen Hakijan pyynnöstä ympäristönsuojelu- ja kaavoituslautakunta määrää, että päätöstä noudatetaan hyväksyttävän takuun, määrältään E, jättämisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta. (YSL 101 ). Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy pyytää edellä mainittua menettelyä, koska toiminnasta ei aiheudu haittaa ympäristölle, koska varsinainen autopurkamotoiminta tapahtuu kokonaisuudessaan sisätiloissa. Lisäksi kiinteistössä on aikaisemminkin harjoitettu vastaavanlaista toimintaa, eikä rakennuksessa tehdä merkittäviä rakenneratkaisuja. Hakija on toimittanut ympäristönsuojelutoimistolle perustelun, jonka sisältö on pääpiirteissään seuraava: Euroopan Unionissa jo hyväksytty romuajoneuvodirektiivi edellyttää, että jokaisessa jäsenmaassa tulee olla auktorisoituja romuajoneuvojen vastaanottopaikkoja. Hakijan tarkoituksena on aloittaa Turussa autopurkamotoiminta, joka täyttää kaikki nykyiset ja tiedossa olevat

13 tulevat direktiivin vaatimukset, ja siten tarjota Turun kaupungille mahdollisuutta saattaa romuajoneuvojen vastaanotto direktiivin edellyttämälle tasolle sen edellyttämässä aikataulussa. Hakijan tarkoituksena on hankkia omistukseensa Autohajottamo Simola Oy:n toiminimi ja liiketoiminta, jolloin autopurkamotoiminta loppuisi Kiertotähdentiellä ja yrityksen toiminta keskittyisi Pansiontielle. Tällä ratkaisulla saadaan autopurkamotoiminta aivan uudelle tasolle Turussa. Päätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, sillä kiinteistössä ei ole tarkoitus tehdä sellaisia toimenpiteitä, joita ei voitaisi peruuttaa ja tiloja saattaa nykyistä vastaavaan kuntoon. Piha-alueelle asennettava uusi maanalainen öljynerotuskaivo olisi ainoa, jota ei poistettaisi, vaikka lupapäätös kumottaisiinkin valituksen johdosta Muutoksenhaku Päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus tähän päätökseen on ympäristönsuojelulain 97 :ssä mainituilla tahoilla. Valitusosoitus liitetään päätökseen.päätösehdotuksesta. Päätös Asia pantiin pöydälle Harjanteen ehdotuksesta yksimielisesti. Ympkaalk 27 Pöydältä Ehdotus Ympäristö- ja kaavoituslautakunta päättää myöntää Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n -autopurkamotoiminnalle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen luvan Turun Sataman kaupunginosan (61) kiinteistöillä 14-2 hakemuksen mukaisesti täydennettynä seuraavin lupaehdoin: 1. Autopurkamo- ja korjaamotoiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää ympäristön häiriintyvissä kohteissa päivällä klo keskiäänitasoa (LAeq) 55 db eikä klo db. (YSL 43 ) 2. Ongelmajätteistä, käsitellyistä autoista ja käsittelyyn toimitetuista jätteistä on pidettävä kirjaa, josta on annettava raportit ympäristönsuojelutoimistolle kalenterivuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.(jl 50 ja 51 ) 3. Jätteitä koskevaan raporttiin tulee sisältyä syntyneiden, käsiteltyjen ja varastoitujen jätteiden määrät, sijoitus- tai toimituspaikat ja käytetyt jätteenkuljettajat sekä päivämäärät. (YSL 43, 45, 46, JL 51, 52 ) 4. Yrityksen on järjestettävä ongelmajätteen asianmukainen säilyttäminen siten, että ongelmajätteen varasto suunnitellaan, perustetaan ja hoidetaan

14 niin kuin muukin vaarallisten aineiden varasto. Ongelmajätevaraston tulee olla lukittava, katoksellinen ja jätteet tulee säilyttää imemättömällä alustalla, josta mahdollisen vahingon sattuessa ongelmajätteet voidaan kerätä talteen. Nestemäisten ongelmajätteiden säilytys tulee tehdä suoja-allastetussa tilassa. Altaan tilavuus tulee mitoittaa suurimman säiliön tilavuuden mukaan.(jl 6, JA 8 Turun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 7 ja 20 ) 5. Kiinteistöllä ei saa varastoida ongelmajätteitä 12 kuukautta kauemmin. (YSL 7, 43, 45, JL 4, 6, Turun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 7 ) 6. Ongelmajätteet tulee kerätä, pakata, säilyttää ja merkitä omina lajeinaan. Pakkausten tulee olla vaarallisten aineiden kuljettamiseen hyväksyttyjä, riittävän lujia ja tiiviitä sekä asianmukaisin sisällön laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin varustettuja. Ongelmajätteet tulee toimittaa omina jakeinaan ongelmajätteiden käsittelyluvan saaneeseen laitokseen tai ongelmajätteiden keräyspisteeseen. (YSL 43, 45, JL 4, 6, 15, JA 5, 6 ja 8, VnP 659/1996) 7. Öljyn- ja hiekanerotuskaivot tulee tarkastaa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kaivot tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa ja niiden hyvästä toimintakyvystä tulee varmistua tyhjennyksen yhteydessä. Öljyinen jäte on toimitettava ongelmajätteen käsittelyluvan saaneeseen paikkaan tai paikkaan, joka on oikeutettu ottamaan vastaan öljyjätteitä. (YSL 43, 45, 46 JL 4,6, 51, YSA 36 VnP 101/1997 3, 4, Turun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 22, JA 8 ) 8. Öljynerotuskaivojen ja hiekanerotuskaivojen tyhjennyksistä tulee pitää kirjaa. Tyhjennyksen yhteydessä tulee tehdä seuraavat merkinnät: tyhjennyspäivämäärä, tyhjennyksen suorittaneen yrittäjän nimi, jätteen määrä sekä paikka, johon yrittäjä kuljettaa jätteen. (YSL 43, JL 51, 52, VnP 659/1996). 9. Hakijan on annettava ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle 2 kuukauden kuluessa päätöksen voimaantulosta ympäristönsuojelulain 42 :n 3 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä vakuus määrältään E. Vakuuden arvo voidaan tarkistaa tarvittaessa. (YSL 42 ). 10. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan muutoksista. (YSL 46, YSA 30 ) 11. Autojen purkutoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin ympäristönsuojelullisesti tarpeelliset rakenteet autojen kuivattamiseksi ja purkamiseksi sekä ongelmajätteiden säilyttämiseksi on tehty. Ympäristönsuojelutoimistolle tulee tehdä ilmoitus kaksi viikkoa ennen toiminnan aloittamista lupaehtojen noudattamisen valvomista varten. (YSL 43, 46, JA 8 ) 12. Kiinteistöllä saa kerrallaan säilyttää enintään 45 käsittelyyn tulevaa tai sieltä jatkokäsittelyyn lähtevää romuautoa. Ulkotiloissa tapahtuva säilytys ja muun jätteen varastointi tulee toteuttaa siten, ettei siitä aiheudu

15 viihtyvyys- tai kaupunkikuvallista haittaa ympäristölle.(ysl 43, JA 8 ) 13. Yrityksen piha tulee rakennuksen länsipäässä olevalla autojen varastointiin käytettävällä tontinosalla suojata aidalla tai muulla näkösuojealla siten, ettei varastointi aiheuta tontin muusta käytöstä poikkeavia maisema- ja/tai muita ympäristöhaittoja. (JL 19, JA 8, Ympäristönsojelu- ja kaavoituslautakunnan päätös 197/97) 14. Purettavaksi tulevia autoja ei saa säilyttää katualueella edes tilapäisesti. 15. Jos rakennuspaikkaa tai sen lähialuetta ryhdytään käyttämään tai rakentamaan voimassaolevan yleiskaavan mukaisesti, ympäristölupaviranomainen voi erillisellä päätöksellä päättää luvan voimassaolon päättymisestä jo ennen jäljempänä asetettua määräaikaa. Ratkaisun perustelut Yleisperustelut Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminnanharjoittajalla voidaan katsoa olevan toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus jätteen käsittelytoiminnan harjoittamiseen. Luvan valmistelussa on erityisesti harkittu muistutuksissa esitettyjä haittojen esiintymistä ja niitä lupaehtoja, joilla estetään mahdollisesti syntyvät haitat, joita ovat päästöt maaperään, pohja- ja viemäriveteen, melu- ja hajuhaitat sekä ympäristökiinteistöjen arvon aleneminen. Luvan käsittelyssä on lisäksi huomoitu kaupungin ympäristöterveydenvalvonnan sekä asemakaavatoimiston lausumat. (YSL 6 ja 42 ) Lupamääräysten perustelut Lupaehto 1 Melutasoa koskeva määräys on tarpeen melun aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräystä annettaessa on otettu huomioon Valtioneuvoston päätös "Melutason ohjearvoista" 993/92. Lupaehdot 2 ja 8 Kirjanpito- ja tiedonantovelvoite on tarpeen toiminnan valvonnan kannalta. Lupaehdot 4-7

16 Toiminnassa muodostuvat ongelmajätteet on kerättävä ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai muuta ympäristön pilaantumista. Lievästi öljyyntyneen (öljy- tai liuotinpitoisuus <200 mg/l tai kg) jäteveden, joka toimitetaan kaupungin yleiseen viemäriin ei katsota aiheuttavan haitallisia ympäristöpäästöjä. Lietteet tulee toimittaa niiden vastaanottoluvan omaavaan yritykseen ja edelleen asianmukaiseen käsittelyyn. Kaatopaikkamääräysten mukaan niitä ei saa vastaanottaa Topinojan Kaatopaikalla alkaen. Lupaehto 9 Vakuus on tarpeen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Tarvittaessa vakuudella katetaan varastossa olevien jätteiden muualla tapahtuvasta käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Lupaehto 10 Tiedot toiminnassa tapahtuvista muutoksista ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ovat tarpeen valvonnan kannalta. Lupaehto 4-7 ja Lupaehto on annettu ympäristön (maaperä ja vesistö) pilaantumisen estämiseksi. Ehto on tarpeen toiminnan valvonnan kannalta. Lupaehto 13 Lupaehto on annettu maisema- ja viihtyvyyshaitan ehkäisemiseksi. Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Lupapäätös on voimassa saakka. Kiinteistön vuokrasopimuksen määräaikaisuus sekä se, että kiinteistön maankäytöllinen asema saattaa oleellisesti muuttua yleiskaavan toteutumisen seurauksena, ovat erityisiä lain tarkoittamia syitä, joiden vuoksi lupapäätös tulee asettaa määräaikaisena. Mikäli toiminnassa tätä ennen tapahtuu olennainen muutos, on toiminnalle myös haettava uusi ympäristölupa. Ympäristö- ja kaavoituslautakunta voi muuttaa lupapäätöstä, jos toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta, toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa kielletty seuraus, parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan vähentää olennaisesti enemmän ilman kohtuuttomia kustannuksia, olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet; tai muutos on tarpeen Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen täytäntöönpanemiseksi annettujen säädösten noudattamiseksi (YSL 58 ). Jos asetuksella annetaan luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, asetusta on luvan estämättä noudatettava (YSL 56 ).

17 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Jätelaki (1072/1993) Jäteasetus (1390/1993) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Turun kaupungin jätehuoltomääräykset ( ) Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (VnP 101/1997) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteen pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VnP 659/1996) Turun ympäristönsuojelulautakunnan päätös 197/97: "Yleiset periaatteet romukauppojen ja autohajottamoiden toimintaehdoiksi ympäristölupia käsiteltäessä." Sovelletut jätehuolto-ohjeet Suomen kaupunkiliiton julkaisut: Autoalan jätehuolto Romuliikkeiden jätehuolto Öljyjätteiden vastaanoton ja esikäsittelyn suunnitteluohjeet Ympäristöluvasta perittävä maksu Ympäristöluvasta peritään Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman taksan mukainen 1.681,88 E ( mk) maksu. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen voimaantulo ja toiminnan aloittaminen Hakijan pyynnöstä ympäristönsuojelu- ja kaavoituslautakunta määrää, että päätöstä noudatetaan hyväksyttävän takuun, määrältään E, jättämisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta. (YSL 101 ). Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy pyytää edellä mainittua menettelyä, koska toiminnasta ei aiheudu haittaa ympäristölle, koska varsinainen autopurkamotoiminta tapahtuu kokonaisuudessaan sisätiloissa. Lisäksi kiinteistössä on aikaisemminkin harjoitettu vastaavanlaista toimintaa, eikä rakennuksessa tehdä merkittäviä rakenneratkaisuja. Hakija on toimittanut ympäristönsuojelutoimistolle perustelun, jonka sisältö on pääpiirteissään seuraava: Euroopan Unionissa jo hyväksytty romuajoneuvodirektiivi edellyttää, että jokaisessa jäsenmaassa tulee olla auktorisoituja romuajoneuvojen vastaanottopaikkoja. Hakijan tarkoituksena on aloittaa Turussa autopurkamotoiminta, joka täyttää kaikki nykyiset ja tiedossa olevat tulevat direktiivin vaatimukset, ja siten tarjota Turun kaupungille mahdollisuutta saattaa romuajoneuvojen vastaanotto direktiivin edellyttämälle tasolle sen edellyttämässä aikataulussa.

18 Hakijan tarkoituksena on hankkia omistukseensa Autohajottamo Simola Oy:n toiminimi ja liiketoiminta, jolloin autopurkamotoiminta loppuisi Kiertotähdentiellä ja yrityksen toiminta keskittyisi Pansiontielle. Tällä ratkaisulla saadaan autopurkamotoiminta aivan uudelle tasolle Turussa. Päätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, sillä kiinteistössä ei ole tarkoitus tehdä sellaisia toimenpiteitä, joita ei voitaisi peruuttaa ja tiloja saattaa nykyistä vastaavaan kuntoon. Piha-alueelle asennettava uusi maanalainen öljynerotuskaivo olisi ainoa, jota ei poistettaisi, vaikka lupapäätös kumottaisiinkin valituksen johdosta Muutoksenhaku Päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus tähän päätökseen on ympäristönsuojelulain 97 :ssä mainituilla tahoilla. Valitusosoitus liitetään päätökseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Päätös tehtiin esittelijän kokouksessa muuttamasta päätösehdotuksesta. JAKELU tied Autopsi Oy tied Hartela Oy tied Kiinteistö Oy Aissa tied Kiinteistö Oy Hansatorni tied Kiinteistö Oy Satamakeskus tied Kiinteistö Oy Turun Jokimatti tied Kiinteistö Oy Turun Puutarhakatu 53 päät Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus tied Lounais-Suomen ympäristökeskus tied Lähettiykkönen Oy tied Merimikko Oy tied Mittaus- ja tonttiosasto tied Ortomat Herpola Oy tied Oy Scanfrenz tied Ratahallintokeskus tied Schenker East Oy tied Turun Länsivankkurit Oy tied Kaupunginhallitus tied Kiinteistölaitos tied Terveyslautakunta tied Turun Satama

19 kuul Kuulutus

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Station 1 Finland Oy:n ympäristölupahakemus (Viilarinkatu 8: polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Station 1 Finland Oy:n ympäristölupahakemus (Viilarinkatu 8: polttonesteiden varastointi ja jakelu) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 565 25.09.2001 2 Ymp 7019-2001 (233) Station 1 Finland Oy:n ympäristölupahakemus (Viilarinkatu 8: polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 264 20.04.2004 1 Ymp 8416-2002 (235) Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 Ympkaalk 264 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Veneasema Jukka ja Mauri Pantsu Ay:n ympäristölupahakemus (Kutterintie/Hirvensalo)

Veneasema Jukka ja Mauri Pantsu Ay:n ympäristölupahakemus (Kutterintie/Hirvensalo) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 626 16.09.2003 2 Ymp 6566-2003 (235, 222) Veneasema Jukka ja Mauri Pantsu Ay:n ympäristölupahakemus (Kutterintie/Hirvensalo) Ympkaalk 626

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Suomen Elektroniikkakeräys Oy:n ympäristölupa

Suomen Elektroniikkakeräys Oy:n ympäristölupa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 734 22.11.2005 4 Ymp 12715-2005 (235) Suomen Elektroniikkakeräys Oy:n ympäristölupa Ympkaalk 734 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 191)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 191) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 387 27.05.2003 5 Ymp 1291-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 191) Ympkaalk 387 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 7 14.01.2003 2 Ymp 9147-2002 (235, 222) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) Ympkaalk 7 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29

Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 8247-2009 (235) Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29 Tiivistelmä: - Ympkaalk 436 Ympäristönsuojelutoimisto 19.8.2009 / Tiina Liira 1. Asia Turun Osuuskauppa on jättänyt

Lisätiedot

Sosiaalipalvelusäätiö Rainan ympäristölupa/lasijätteen lajittelu ja murskaus

Sosiaalipalvelusäätiö Rainan ympäristölupa/lasijätteen lajittelu ja murskaus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 837 16.12.2003 2 Ymp 11649-2003 (235) Sosiaalipalvelusäätiö Rainan ympäristölupa/lasijätteen lajittelu ja murskaus Ympkaalk 837 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Oy Shell Ab Ilmailu

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547 PÄÄTÖS Dnro 0100Y0309 11 Helsinki 23.12.2004 No YS 1547 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA

Lisätiedot

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Askaistentie 20)

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Askaistentie 20) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 407 03.06.2003 1 Ymp 1553-2003 (235, 222) Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Askaistentie 20) Ympkaalk 407 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2003/TL

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Lehtisen Linja Oy:n ympäristölupahakemus (Paattistentie 1041)

Lehtisen Linja Oy:n ympäristölupahakemus (Paattistentie 1041) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 264 15.04.2003 3 Ymp 8420-2002 (235, 222) Lehtisen Linja Oy:n ympäristölupahakemus (Paattistentie 1041) Ympkaalk 264 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän Huoltokeskus

Ympäristölupahakemus / Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän Huoltokeskus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 357 09.05.2006 5 Ymp 13938-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän Huoltokeskus Tiivistelmä: - Ympkaalk 357

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) 10 Arkista Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2015-010200 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Arkista Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa. Arkista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Alueen käyttöön on vesialueen omistajan lupa (Kemin kaupunki, tekninen lautakunta ). Päätös on saanut lainvoiman.

Alueen käyttöön on vesialueen omistajan lupa (Kemin kaupunki, tekninen lautakunta ). Päätös on saanut lainvoiman. Ympäristöjaosto 56 16.06.2016 Päätös Arctic Icekarting (t:mi) maastoliikennelain 30 :n mukaisesta hakemuksesta moottoriajoneuvolla ajamiseen Kemin Mansikkanokan edustan merialueen jäällä 133/11.01.03/2016

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 51 Dno KYK:497 /2009 14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626 PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 26.4.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 133 11 No YS 626 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Oy Esso Ab:n ympäristölupahakemus, Gregorius IX:n tie 12

Oy Esso Ab:n ympäristölupahakemus, Gregorius IX:n tie 12 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 134 25.02.2003 3 Ymp 12924-2002 (235, 222) Oy Esso Ab:n ympäristölupahakemus, Gregorius IX:n tie 12 Ympkaalk 134 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Helsinki No YS 388

Helsinki No YS 388 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 19.3.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 591 111 No YS 388 ASIA Päätös Lemminkäinen Oyj:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi.

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi. PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 22.9.2009 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 610 110 Dnro 0901y0656/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot