Kolme maata rajattomassa maailmassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kolme maata rajattomassa maailmassa"

Transkriptio

1

2 SAKSA ON LÄHEMPÄNÄ KUIN BRYSSEL SUOMEN, RUOTSIN JA SAKSAN TULEVAISUUTTA KÄSITTELEVÄ SYMPOSIUMI PÄÄTTÄJILLE, ELINKEINOELÄMÄLLE, MEDIAN EDUSTAJILLE JA KANSALAISILLE HANASAARI MARRASKUUTA 2012 TORSTAI Pedagogisten asiantuntijoiden tiedotustapaaminen (avoin myös symposiumiin osallistujille) Saksa nyt? Mitä saksanopetus Pohjolassa voisi oppia verkostosta Svenska nu? Irma Hyvärinen/HY, Terhi Seinä/OPH, Paavo Lipponen/Svenska nu -valtuuskunnan pj, Laura Kolbe/HY Kolme maata rajattomassa maailmassa Tervetuloa! Saksa Suomesta ja Ruotsista käsin Lounas Gunvor Kronman, toimitusjohtaja, Hanasaari ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus Dr. Thomas Götz, Saksan Suomen suurlähettiläs Pecha kucha: Minun Saksani. Professori Laura Kolbe, Helsingin yliopisto Mitä meidät erottaa ja mikä on meille yhteistä? Tilmann Bünz, lehtimies ja kirjailija, aikaisempi ARD:n Pohjolan kirjeenvaihtaja Kulttuuri- ja kielitaitojen merkitys uudessa Euroopassa. Suomen aikaisempi pääministeri Paavo Lipponen ja Ruotsin Euroopan parlamentin edustaja Cecilia Wikström keskustelevat Pecha kucha: Minun Saksani. Ohjelmajohtaja Kai Jaskari, Hanasaari Takaako pohjoismainen malli kulttuurin, hyvinvoinnin ja yhteiskuntarauhan? Laura Kolbe Euroopan historian professori, Helsingin yliopisto Kahvitauko Pohjoismainen yhteistyö osana pohjoismaista mallia Tobias Etzold, Tutkija, Stiftung Wissenschaft und Politik Pecha kucha: Minun Saksani. Johtaja Mikko Fritze, Goethe Institut Finnland Kuka hoitaa hommat? Liikkuvan työvoiman aikakausi. Silvia Stiller, Hamburgisches WeltWirtschafts Institut (HWWI), Saksa Antti Kauhanen, tutkimuspäällikkö, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Suomi Keskustelua Yhteenveto Joachim Bussian, lehdistöneuvos, Saksan Suomen suurlähetystö. Iltaohjelmaa Saksan suurlähetystössä.

3 PERJANTAI Tulevaisuuden hyvinvointimalli ja työmarkkinat 8.30 Kahvi- ja voileipätarjoilu 9.00 Miltä näyttää Gerd-Reijo Gyllenstenin tulevaisuus Kirjailija Roman Schatz kertoo tarinan vuodelta HANAFORUM Mitä hyvinvointia haluamme tulevaisuudessa rahoittaa? Alustus: Hyvinvointipolitiikan tavoitteet ja edellytykset muuttuvat tulevaisuus historian valossa. Pauli Kettunen, professori, NordWel /Helsingin yliopisto Keskustelijat: Vesa Vihriälä, TJ Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA Laura Hartman, analyysijohtaja, Försäkringskassan Ruotsi Pauli Kettunen, professori NordWel /Helsingin yliopisto Silvia Stiller, Hamburgisches WeltWirtschafts Institut (HWWI), Saksa Keskustelua vetää taloustoimittaja Carl-Gustav Lindén Yhteenveto: Kimmo Sasi, Pohjoismaiden neuvoston presidentti, Suomen eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Loppusanat: Tervetuloa Tukholman konferenssiin Symposiumi päättyy Keskustelut tulkataan suomeksi, ruotsiksi ja saksaksi. Seminaarimaksu 50 sisältää ateriat. Opiskelijat 20. Ilmoittautuminen viimeistään ohjelmakalenterin kautta Samasta osoitteesta voi myös varata hotellihuoneen Hanasaaresta. Lisätietoja: Erityisneuvonantaja Henrik Huldén, Ohjelmakoordinaattori Jonna Similä, Yhteistyössä: Saksan Suomen suurlähetystö Goethe Institut Finnland Suomi-Saksa-yhdistysten liitto SSYL Pohjoismaiden kulttuurirahasto Svenska nu

4 TYSKLAND ÄR NÄRMARE ÄN BRYSSEL SYMPOSIUM OM FRAMTIDENS FINLAND, SVERIGE OCH TYSKLAND FÖR BESLUTSFATTARE, NÄRINGSLIV, MEDIER OCH MEDBORGARE HANAHOLMEN NOVEMBER 2012 TORSDAG Tyska nu? Informationsträff för pedagogisk expertis (öppet också för symposiedeltagarna) Vad kan tyskundervisningen i Finland och Norden lära av nätverket Svenska nu? Irma Hyvärinen/HU, Terhi Seinä/UBS, Paavo Lipponen/Svenska nu delegationsordf, Laura Kolbe/HU Tre länder i en gränslös värld Välkommen och inledning: Tyskland sett från Sverige och Finland Lunch Gunvor Kronman, VD, Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland Dr. Thomas Götz, Tysklands ambassadör i Finland Pecha kucha: Mitt Tyskland. Professor Laura Kolbe, Helsingfors universitet Vad skiljer oss åt och vad har vi gemensamt? Tilmann Bünz, journalist, författare, tidigare nordenkorrespondent för ARD, Tyskland Kultur- och språkkunskapernas betydelse i det nya Europa. Diskussion mellan Paavo Lipponen, tidigare statsminister Finland och MEP Cecilia Wikström Pecha kucha: Mitt Tyskland. Programchef Kai Jaskari, Hanaholmen Garanterar den nordiska modellen kultur, välfärd och samhällsfred? Laura Kolbe professor, Helsingfors universitet Kaffe Det nordiska samarbetet som en del av den nordiska modellen Tobias Etzold, Forskare, Stiftung Wissenschaft und Politik Pecha kucha: Mitt Tyskland. Direktör Mikko Fritze, Goethe Institut Finnland Vem ska göra jobbet? Den rörliga arbetskraftens tidevarv. Silvia Stiller, Hamburgisches WeltWirtschafts Institut (HWWI), Tyskland Antti Kauhanen, forskningschef, näringslivets forskningsanstalt ETLA, Finland Diskussion Sammanfattning Joachim Bussian, pressråd, Tysklands ambassad Kvällsprogram på Tysklands ambassad.

5 FREDAG Den framtida välfärdsmodellen 8.30 Kaffe och smörgås 9.00 Hur ser framtiden ut för Gerd-Reijo Gyllensten? Författaren Roman Schatz presenterar en fiktiv berättelse från år HANAFORUM Vilken välfärd vill vi finansiera i framtiden? Inledning: Målen och förutsättningarna för välfärdspolitiken förändras framtiden i historiens ljus Pauli Kettunen, professor, NordWel /Helsingfors universitet Diskussionsdeltagare : Vesa Vihriälä, VD Näringslivets delegation EVA, Finland Laura Hartman, analyschef, Försäkringskassan Sverige Pauli Kettunen, professor NordWel /Helsingfors universitet Silvia Stiller, Hamburgisches WeltWirtchafts Institut (HWWI), Tyskland Moderator : Carl-Gustav Lindén, ekonomijournalist Sammanfattning Kimmo Sasi, president, Nordiska rådet, ordf. riksdagens finansutskott, Finland Slutord: Välkommen till konferensen i Stockholm Symposiet avslutas Diskussionerna simultantolkas till svenska, finska och tyska. Seminarieavgiften 50 inkluderar måltider. Studerande 20. Anmälan via programkalendern på Hotellrum på Hanaholmen kan bokas på samma webbplats. Kontakt: Samarbetspartner: Specialrådgivare Henrik Huldén, Programkoordinator Jonna Similä, Tysklands ambassad i Helsingfors Goethe Institut Finnland Finland-Tyskland-föreningarnas förbund SSYL Nordisk kulturfond Svenska nu

6 DEUTSCHLAND NÄHER ALS BRÜSSEL DIE ZUKUNFT SCHWEDENS, FINNLANDS UND DEUTSCHLANDS TAGUNG FÜR ENTSCHEIDUNGSTRÄGER, WIRTSCHAFT, MEDIEN UND MITBÜRGER HANASAARI, NOVEMBER 2012 DONNERSTAG Deutsch jetzt? Ein Informationstreffen für die pädagogische Expertise Was kann der Deutschunterricht in Finnland und Schweden vom Netzwerk Schwedish jetzt lernen? Irma Hyvärinen/Universität Helsinki, Terhi Seinä/UBS, Paavo Lipponen/Präsident der Delegation Schwedisch jetzt, Laura Kolbe/ Universität Helsinki Drei Länder in einer grenzenlosen Welt Willkommen und Einleitung: Deutschland aus der Perspektive Schwedens und Finnlands Gunvor Kronman, Geschäftsleiterin, Hanasaari Schwedisch-Finnisches Kulturzentrum Dr. Thomas Götz, Deutscher Botschafter in Finnland Mein Deutschland. Pecha kucha Präsentation Professor Laura Kolbe Universität Helsinki Was trennt uns von einander? Was verbindet uns? Tilmann Bünz, journalist, Schriftsteller, frühere Korrespondent Norden für ARD, Deutschland Die Bedeutung von Kultur- und Sprachkenntnissen im neuen Europa Gespräch zwischen dem ehemaligen Ministerpräsidenten Paavo Lipponen und Mitglied des Europäischen Parlaments Cecilia Wikström Mittagspause Mein Deutschland. Pecha kucha Präsentation, Kai Jaskari, Kulturzentrum Hanasaari Mein Deutschland. Pecha kucha Präsentation Ist das Nordische Modell eine Garantie für Kultur, Wohlstand und Frieden der Gesellschaft? Laura Kolbe, Professor, Universität Helsinki Kaffeepause Nordische Zusammenarbeit als Teil des nordische Models. Tobias Etzold, Forscher der Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin Mein Deutschland. Pecha kucha Präsentation, Direktor Mikko Fritze, Goethe Institut Finnland Wer wird die Arbeit machen? Die Zeit der mobilen Arbeitskräfte Silvia Stiller, Hamburgisches WeltWirtchaftsInstitut (HWWI), Deutschland Antti Kauhanen, Forscher, WirtchaftsInstitut ETLA, Finland Direkter Kontakt zu einem bedeutenden Arbeitgeber in Deutschland. Diskussion Zusammenfassung Joachim Bussian, Pressereferent der Deutschen Botschaft Helsinki Das Abendprogramm findet statt in der Deutschen Botschaft in Helsinki.

7 FREITAG Das zukünftige Wohlfahrtsmodell 8.30 Kaffee mit Brötchen 9.00 Wie sieht die Zukunft aus für Gerd-Reijo Gyllensten? Schriftsteller Roman Schatz, Deutschland, und eine fiktive Erzählung aus dem Jahre HANAFORUM Welchen Wohlstand wollen wir in der Zukunft finanzieren? Enleitung: Die Ziele und Voraussetzungen der Wohlfahrtspolitik verändern sich die Zukunft im Licht der Geschichte Pauli Kettunen, Professor, NordWel/Universität Helsinki Diskussion: Vesa Vihriälä, Geschäftsführer von EVA, finnisches Wirtschafts- und Politikforum Laura Hartman, Forscher, Universität Uppsala, Schweden Pauli Kettunen, Professor, NordWel/Universität Helsinki Silvia Stiller, Hamburgisches WeltWirtchaftsInstitut (HWWI), Deutschland Moderator: Carl-Gustav Lindén, Ökonomie-Journalist Zusammenfassung Kimmo Sasi, Präsident des Nordischen Rates, Präsident des Finanzausschusses, Finnland Schlussworte: Die nächste Tagung findet vom 14. bis 15. Februar 2013 statt. Willkommen nach Stockholm. Ende der Tagung. Simultanübersetzung, Deutsch Finnisch Schwedisch. Teilnehmergebühr Online-Anmeldungen Kontakt: Zusammenarbeitspartner: Donnerstag 50 (inklusive Essen). Student/in 20. Freitag Gratis. auf unserer Webseite Um ein Hotelzimmer bei Hanasaari zu buchen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung per Henrik Huldén, Jonna Similä, Deutsche Botschaft Goethe Institut Finnland Verband der Finnisch-Deutschen Vereine (SSYL) Kulturfond Norden Svenska nu

Deutsch-Finnische Handelskammer Saksalais-Suomalainen Kauppakamari Tysk-Finska Handelskammaren

Deutsch-Finnische Handelskammer Saksalais-Suomalainen Kauppakamari Tysk-Finska Handelskammaren Deutsch-Finnische Handelskammer Saksalais-Suomalainen Kauppakamari Tysk-Finska Handelskammaren Tätigkeitsbericht Toimintakertomus 2013 Inhalt Sisältö Vorwort 3 Esipuhe neue Mitglieder 4 Uudet jäsenet Mitgliedschaft

Lisätiedot

Deutsch-Finnische Handelskammer Saksalais-Suomalainen Kauppakamari Tysk-Finska Handelskammaren

Deutsch-Finnische Handelskammer Saksalais-Suomalainen Kauppakamari Tysk-Finska Handelskammaren Deutsch-Finnische Handelskammer Saksalais-Suomalainen Kauppakamari Tysk-Finska Handelskammaren TÄTIGKEITSBERICHT TOIMINTAKERTOMUS 2014 Inhalt Sisältö Vorwort 3 Esipuhe Neue Mitglieder 4 Uudet jäsenet Premium

Lisätiedot

Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Pensioner så in i Norden

Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Pensioner så in i Norden Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Pensioner så in i Norden 24. 11. 2010 klo / kl. 13 19.30 Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Pohjoismaiden ja Euroopan väestönkehitys lisää eläkejärjestelmäämme kohdistuvia

Lisätiedot

ENERGIA N ENERGIA R G I ENERGIA. Magazin der Deutsch-Finnischen Handelskammer Saksalais-suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti

ENERGIA N ENERGIA R G I ENERGIA. Magazin der Deutsch-Finnischen Handelskammer Saksalais-suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti ENERGIA N ENERGIA R G I ENERGIA Magazin der Deutsch-Finnischen Handelskammer Saksalais-suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti Kiitämme sponsoreita Finnish-German Energy Day -tapahtuman tukemisesta Wir danken

Lisätiedot

mit Präsidentin Halonen

mit Präsidentin Halonen 2 2008 n DFHK-Jubiläum in Hamburg mit Präsidentin Halonen n und in Helsinki mit Wirtschaftsminister Glos Fotogalerie Kuvagalleria Oberbürgermeister Jussi Pajunen (links) und Botschafter René Nyberg führten

Lisätiedot

START SMART! MAGAZIN DER DEUTSCH-FINNISCHEN HANDELSKAMMER SAKSALAIS-SUOMALAISEN KAUPPAKAMARIN JÄSENLEHTI

START SMART! MAGAZIN DER DEUTSCH-FINNISCHEN HANDELSKAMMER SAKSALAIS-SUOMALAISEN KAUPPAKAMARIN JÄSENLEHTI START SMART! MAGAZIN DER DEUTSCH-FINNISCHEN HANDELSKAMMER SAKSALAIS-SUOMALAISEN KAUPPAKAMARIN JÄSENLEHTI Terminkalender Tapahtumakalenteri PREMIUM PARTNER Geschäftsanbahnung 26. 29.1. Suomen Infrastrukturprojekte:

Lisätiedot

Kompetenz. Pätevyys opittua osaamista. Können will gelernt sein

Kompetenz. Pätevyys opittua osaamista. Können will gelernt sein Kompetenz Können will gelernt sein Pätevyys opittua osaamista Magazin der Deutsch-Finnischen Handelskammer Saksalais-suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti 2 Jahrestagung Vuosikokous Über 100 Teilnehmer

Lisätiedot

Muutos. saatesanat. SKTK:n toimisto suljettu 24.12.2012-4.1.2013 - ist das ZfkA-Büro geschlossen.

Muutos. saatesanat. SKTK:n toimisto suljettu 24.12.2012-4.1.2013 - ist das ZfkA-Büro geschlossen. saatesanat Muutos kuuluu elämään. Muutos on jopa kaiken oppimisen ja kehityksen edellytys. Mutta muutos aiheuttaa myös tuskaa ja pelkoa. On luovuttava jostain entisestä, jotta uusi saa tilaa. On otettava

Lisätiedot

Magazin der Deutsch-Finnischen Handelskammer Saksalais-suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti

Magazin der Deutsch-Finnischen Handelskammer Saksalais-suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti Magazin der Deutsch-Finnischen Handelskammer Saksalais-suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti 2 Open House Etwa 100 Mitglieder und Gäste kamen am 1. November zum Tag der offenen Tür in die DFHK. Im Rahmen

Lisätiedot

An einem Strang ziehen

An einem Strang ziehen saatesanat An einem Strang ziehen Kun pastori Hannu (Hinski) Honkkila saapui maaliskuussa 1971 Saksaan aloittamaan Keski-Euroopan siirtolaistyötä, hän suuntasi ensimmäisenä askeleensa Hampurin merimieskirkolle.

Lisätiedot

n Hafen Helsinki-Vuosaari eröffnet n Vuosaaren satama avattu

n Hafen Helsinki-Vuosaari eröffnet n Vuosaaren satama avattu 4 2008 n Hafen Helsinki-Vuosaari eröffnet n Vuosaaren satama avattu Excellence by COOPERATION Opening in November 2008. www.portofhelsinki.fi VUOSAARI HARBOUR HELSINKI Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches

Lisätiedot

Jäsenkirje helmikuu 2010

Jäsenkirje helmikuu 2010 Jäsenkirje helmikuu 2010 Hyvät jäsenet ja ystävät! Ohjelma helmi-huhtikuu Seuraava jäsenkirje ilmestyy toukokuun alussa. Vuosikokous to 15.4.2010 klo 18.00 Järvenpää-talossa. Sääntömääräiset vuosikokousasiat.

Lisätiedot

Logistik verbindet Logistiikka yhdistää

Logistik verbindet Logistiikka yhdistää Logistik verbindet Logistiikka yhdistää Magazin der Deutsch-Finnischen Handelskammer Saksalais-suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti 3 Vorwort Esipuhe Gemeinsam geht es besser! Yhteistyö kannattaa! Liebe

Lisätiedot

Iloista synttäriä! saatesanat

Iloista synttäriä! saatesanat saatesanat Iloista synttäriä! Toukokuun 25. päivänä SKTK täyttää 40 vuotta. Järjestömme on tullut keski-ikään. Nuoruuden hullunrohkea into on löytänyt vakaat uomat elämän kulkea. Takana on muutamia kriisejä,

Lisätiedot

Kuka minä olen? saatesanat

Kuka minä olen? saatesanat saatesanat Kuka minä olen? Ich bin doch eine Berlinerin und komplett integriert, stellte eine junge Frau mit türkischen Wurzeln in einer Debatte auf dem Kirchentag in Dresden fest. Sie berichtete, dass

Lisätiedot

Joulun aika. saatesanat

Joulun aika. saatesanat saatesanat Joulun aika on muistojen, perinteiden ja tunnelman etsimisen aikaa. Joulua odotellessa saattaa kotimaan kaipuu vallata sydämen. Suomalaiseen joulutunnelmaan pääsee kuitenkin täällä Saksassakin

Lisätiedot

Helsinki. Welt-Designhauptstadt 2012. Maailman design-pääkaupunki 2012

Helsinki. Welt-Designhauptstadt 2012. Maailman design-pääkaupunki 2012 4 2009 Helsinki n Welt-Designhauptstadt 2012 n Maailman design-pääkaupunki 2012 Fotogalerie Kuvagalleria Ein geführter Stadtrundgang durch die historische Altstadt von Dresden war Teil des Rahmenprogramms

Lisätiedot

Pohjoismaat ja Venäjän markkinat. Norden och den ryska marknaden. 10. 11. 2009 klo / kl. 13 19

Pohjoismaat ja Venäjän markkinat. Norden och den ryska marknaden. 10. 11. 2009 klo / kl. 13 19 Pohjoismaat ja Venäjän markkinat Norden och den ryska marknaden 10. 11. 2009 klo / kl. 13 19 Pohjoismaat ja Venäjän markkinat Suomen kaupankäynti Venäjän kanssa on viime vuosina kasvanut huomattavasti.

Lisätiedot

20 Jahre deutsche Einheit. 20 vuotta yhteistä Saksaa

20 Jahre deutsche Einheit. 20 vuotta yhteistä Saksaa 3 2010 n n 20 Jahre deutsche Einheit 20 vuotta yhteistä Saksaa Mitglieder Jäsenet Neue Mitglieder Wir heißen folgende Unternehmen als neue Mitglieder in der Deutsch-Finnischen Handelskammer willkommen.

Lisätiedot

Puitteet kunnossa. saatesanat

Puitteet kunnossa. saatesanat saatesanat Puitteet kunnossa SKTK:n toiminnan puitteet ovat kunnossa. Niin todettiin monessakin suhteessa Hampurissa pidetyssä vuosikokouksessa. Jäsenyhdistykset, Suomen kirkko ja valtio sekä Merimieskirkko

Lisätiedot

Die vorliegende Liste beinhaltet alle Bücher der Bibliothek des Finnland-Institus in alphabetischer Reihenfolge nach den Autornamen geordnet.

Die vorliegende Liste beinhaltet alle Bücher der Bibliothek des Finnland-Institus in alphabetischer Reihenfolge nach den Autornamen geordnet. Die vorliegende Liste beinhaltet alle Bücher der Bibliothek des Finnland-Institus in alphabetischer Reihenfolge nach den Autornamen geordnet. Um Ihr gewünschtes Buch schneller finden zu können, drücken

Lisätiedot

Suomalaisia elintarvikkeita Saksan markkinoille. Finnische Lebensmittel für den deutschen Markt

Suomalaisia elintarvikkeita Saksan markkinoille. Finnische Lebensmittel für den deutschen Markt 3 2009 n n Suomalaisia elintarvikkeita Saksan markkinoille Finnische Lebensmittel für den deutschen Markt Saksan alkeet sijoittajille kom pe Tenz netz werk * [kɔmpeˈtɛntsˈnɛtsvɛrk] * Osaajien verkosto

Lisätiedot

Bergbau in Finnland unerkannte Möglichkeiten. Suomen kaivosala elää uutta nousukautta

Bergbau in Finnland unerkannte Möglichkeiten. Suomen kaivosala elää uutta nousukautta 1 2011 n n Bergbau in Finnland unerkannte Möglichkeiten Suomen kaivosala elää uutta nousukautta Vorwort Esipuhe Building future. creating Value. 14 15 June 2011, CCH - Congress Center Hamburg, Germany

Lisätiedot

Konzept, Gestaltung, Layout, Illustration, Bildbearbeitung, Druckvorlagen, Programmierung; html, css, Javascript. Wann? Wo? Was? gezeichnet geprüft

Konzept, Gestaltung, Layout, Illustration, Bildbearbeitung, Druckvorlagen, Programmierung; html, css, Javascript. Wann? Wo? Was? gezeichnet geprüft Baumeisterbetrieb Thomas Einertshofer - Auenstr. 8-85244 Röhrmoos PARTNER FÜR GANZHEITLICHEN WOHNBAU - ALTBAUSANIERUNG ENERGIEBERATUNG - RENOVIERUNG - MODERNISIERUNG Baumeisterbetrieb Thomas Einertshofer

Lisätiedot

n Messen im Zeichen der Energieeffizienz n Energiatehokkuus huomisen haasteena

n Messen im Zeichen der Energieeffizienz n Energiatehokkuus huomisen haasteena 1 2009 n Messen im Zeichen der Energieeffizienz n Energiatehokkuus huomisen haasteena Vorwort Esipuhe Nur offene Märkte helfen uns aus der Krise 200 m vom Kamppi-Zentrum High Speed Internet Zugang 400

Lisätiedot

Pidetään yhteyttä SAATESANAT

Pidetään yhteyttä SAATESANAT SAATESANAT Pidetään yhteyttä Kolmentoista tunnin matka auttoi ymmärtämään, mitä saksalais-suomalainen seurakunta todella käytännössä tarkoittaa, totesivat JuureS-tapahtumaan osallistuneet suomalaisnuoret.

Lisätiedot

Magazin der Deutsch-Finnischen Handelskammer Saksalais-suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti

Magazin der Deutsch-Finnischen Handelskammer Saksalais-suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti Magazin der Deutsch-Finnischen Handelskammer Saksalais-suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti Vorwort Esipuhe E-volution in die richtige Richtung Sähköinen evoluutio oikealla tiellä Elektromobilität umfasst

Lisätiedot

Pohjoismainen energiapolitiikka? En nordisk energipolitik?

Pohjoismainen energiapolitiikka? En nordisk energipolitik? Pohjoismainen energiapolitiikka? En nordisk energipolitik? 8.6.2011 klo/kl. 14-19 Pohjoismainen energiapolitiikka? Vielä pitkään voimme laskea sen varaan, että osa maailman tärkeimmistä energialähteistä

Lisätiedot

12.-14.11.2011. Pohjola-Nordenin jäsenhankintaristeily Pohjola-Nordens. medlemsvärvningskryssning

12.-14.11.2011. Pohjola-Nordenin jäsenhankintaristeily Pohjola-Nordens. medlemsvärvningskryssning 12.-14.11.2011 Pohjola-Nordenin jäsenhankintaristeily Pohjola-Nordens medlemsvärvningskryssning Christel Raunio Liittojohtaja, Finlands svenska Marthaförbund Aiempi työkokemus: aikuiskoulutusjohtaja, vararehtori,

Lisätiedot

Jääkiekko, mopo ja armeija

Jääkiekko, mopo ja armeija saatesanat Jääkiekko, mopo ja armeija Kun näihin kolmeen lisätään vielä sauna, olut ja naiset, niin kliseinen kuva suomalaismiehestä alkaa olla valmis. Klisee ei koskaan kerro totuutta. Joskin armeijassa

Lisätiedot