Ympäristöpalvelut Luottamushenkilöiden perehdytys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöpalvelut 2013. Luottamushenkilöiden perehdytys 28.2.2013"

Transkriptio

1 Ympäristöpalvelut 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys

2 Ympäristöpalvelujen lautakunnat 2013 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulautakunta Yleispalvelut Yhdyskuntatekniikka Tila- ja ravintopalvelut Rakentamispalvelut Maankäyttö Ympäristönsuojelu

3 Ympäristöpalvelujen vastuualueet Ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Jyrki Lappi Yleispalvelut Toimistopäällikkö Anne Jokinen Tila- ja ravintopalvelut Tilakeskuksen päällikkö Taisto Nuutinen Yhdyskuntatekniikka Kaupungininsinööri Risto Saari Rakentamispalvelut Työpäällikkö Tarmo Mäkeläinen Maankäyttö Kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki Ympäristönsuojelu Ympäristöpäällikkö Jouni Saario 3

4 Ympäristöpalvelut 2013 Käyttötalous menot tulot Investoinnit menot 30,82 milj. 36,85 milj. 9,65 milj. Henkilöstö 250 4

5 Ympäristöpalvelut Henkilöstön jakauma lautakunnittain Kaavoitus- ja rakennusltk. 9 % Tekninen ltk 90 % Ympäristönsuojelult k. 1 %

6 Ympäristöpalvelut Henkilöstön jakauma vastuualueittain 2013 Yht. 250 henk. Maankäyttö 9 % Ympäristönsuojelu 1 % Yleispalvelut Yhdyskuntatekniikka 1 % 4 % Tila- ja ravintopalvelut 65 % Rakentamispalvelut 20 %

7 Ympäristöpalvelut Menojen jakauma. Yht. 30,82 milj. Tila- ja ravintopalvelut 49 % Rakentamispalvelut 16 % Yhdyskuntatekniikka 26 % Maankäyttö 6 % Ympäristönsuojelu 2 % Yleispalvelut 1 %

8 Ympäristöpalvelut Tulojen jakauma. Yht. 36,85 milj. Rakentamispalvelut 13 % Tila- ja ravintopalvelut 55 % Maankäyttö 9 % Yhdyskuntatekniikka 23 %

9 Ympäristöpalvelut Palvelujen tuotantotavat: Viranomaistoiminta yksin tai muiden kuntien kanssa tehtävällä yhteistyöllä Verovaroin toteutettavat, kuten liikenneväylien ja puistojen kunnossapito, omalla tilaajaorganisaatiolla Liikelaitosmaisesti toimivat Tila- ja ravintopalvelut, Rakentamispalvelut, Vesihuoltolaitos ja Lämpölaitos, joko kaupungin omana toimintana tai kuntien välisenä yhteistyönä tai omina yhtiöinä. Ulkoistetut toiminnat kuten venesatamat.

10 Palvelustrategia Ympäristöpalveluiden käyttötalouden tuotantotapajakauma 2013 Seudulliset yhtiöt 14 % Yksityiset 23 % Oma tuotanto 63 %

11 Palvelustrategia Investointien tuotantotapa 2013 Oma tuotanto 41 % Yksityiset 59 %

12 Ympäristöpalvelujen palvelustrategia Asetetut tavoitteet Tilakeskus ->Siivous % tuotetaan yksityisten toimesta Nykytila n. 10 % Kadut -> pääosin yksityisten toimesta Nykytila tavoitteen mukainen Puistot ja yleiset alueet 60 % yksityisten toimesta Nykytila tavoitteen mukainen pinta-alaperusteisesti Vesihuoltolaitos -> oma/seudullinen yhteistyö Nykytila oma Lämpölaitos -> seudullinen yhteistyö Nykytila; vuokrattu Turku Energialle Tilaaminen/rakennuttaminen pääosin omaa Nykytila tavoitteen mukainen

13 Sisäinen tilaaja-tuottajajärjestelmä Yhdyskuntatekniikka Kiinteistöjen hoito Siivous Ruokapalvelut Mittaustoiminta 13

14 Ympäristöpalvelujen strategia Ranta-alueiden saavutettavuuden parantaminen Liikenneväylien moitteeton kunto Kaikki alueet hoidettuja Terveet, käyttöturvalliset suunnitelmallisesti kunnossapidetyt rakennukset Energiatehokkuuden parantaminen Esteettömyys rakennuksissa ja yleisillä kulkuväylillä Edistetään ympäristön laatua kilpailujen/tunnustusten avulla Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen etusija yhdyskuntarakennetta kehitettäessä Seudullisissa yhteistyöhankkeissa aktiivinen toimija

15 Ympäristöpalvelujen strategia Alueiden rakentaminen tukee olemassa olevan taajaman kehittymistä Laatutietoisuus ja vastuu läpi organisaation Toiminta suunniteltua, aikataulutettua ja dokumentoitua Palvelujen nopea saatavuus asiakkaille Annetuista lupauksista pidetään kiinni Elinkaaren ja vaihtoehtoisten toimintatapojen huomiointi "taloudellisesta tai edullisesta" päätettäessä Kustannustietoisuuden lisääminen Resurssitarvehuippujen tasaaminen ulkopuolelta ostetuin palveluin

16 Ympäristöpalvelujen strategia Tavoitteiden ja voimavarojen oikea suhde Luovuuteen kannustaminen Kiitos, palaute, palkitsemiskulttuurin kehittäminen Tunnustuspalkkiot myönnetään vuosittain valitun teeman perusteella Me-hengen luominen; yhdessä tekemisen meininki Toteutetaan osaamiskartoitukset koko henkilökunnalle Tasainen ikäjakauma

17 Seudulliset yhtiöt Turun Seudun Vesi Oy Tuottaa juomaveden kaupunkiseudulle Turun Seudun Puhdistamo Oy Hoitaa keskitetysti jätevesien puhdistamisen Kakolan kalliopuhdistamolla Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto Seudullinen energiantuotantoyhtiö. Tuottaa alueen kaukolämmön sekä sähköä osakkaille Turun Seudun Kaukolämpö Kaukolämmön siirtoyhtiö Naantalista muualle kaupunkiseudulla Turun Seudun Jätehuolto Oy Kaupunkiseudun yhteinen jätehuollon toimija

18 Seudulliset lautakunnat Turun seudun joukkoliikennelautakunta Seudun joukkoliikenteen järjestäjä Turun seudun jätelautakunta Seudun jätehuoltoviranomainen

19 Seudulliset hankkeet Maankäyttö Rakennemalli RM35 laadittu Yhteiset toteutusohjelmat MAL-aiesopimus Infra Yhteinen tilaaja sekä tuottajaorganisaatio osittain selvityksessä Vesihuolto Vesihuollon yhtiöittäminen, Kaarina irtautunut Ympäristönsuojelu Kehitetään yhteistyötä yhteistoimintamallin mukaisesti Rakennusvalvonta Yhteisen organisaation selvittämine lopetettu Joukkoliikenne Seudullinen joukkoliikenneltk

20 Rakennemalli RM35/Kaarina Väestönkasvu ydinkaupunkialueella n asukasta ja Piikkiö mukaan lukien n asukasta. Asukasmäärän kasvu n. 25 % koko rakennemallialueen kasvusta. Uusilla alueilla varauksia n asukkaalle, joka sisältää asumisväljyyden kasvun. Meren rannat nykyistä tehokkaampaan käyttöön Merkittävät joukkoliikennereittien parannukset sekä Auranlaaksossa että Paaskunnassa. Pikaraitiotie Keskustaan ja jatkossa myös Lemunniemeen Kaarinatie osana Turun kehätietä 20

21 Rakennemalli RM35/Kaarina 21

22 Yhdyskuntatekniikka Vastaa Vesihuoltolaitoksesta Lämpölaitoksesta Kaduista ja puistoista Maankaatopaikasta Satamista Infran suunnittelusta Yksityistieasioista Joukkoliikenneasioista 22

23 Vesihuoltolaitos Vesihuoltoinsinööri Markku Nurmi Katujen kunnossapito Tiemestari Risto Nyman Yhdyskuntatekniikka kaupungininsinööri Puistot Kaupunginpuutarhuri Ossi Vesalainen Rakennuttaminen Rakennuttajainsinööri Simo Salonen Joukkoliikenne ja yksityistiet Suunnitteluinsinööri Raine Ruohonen KT-suunnittelu Toimistoinsinsinöörit 23

24 Yhdyskuntatekniset palvelut kysely ,8 3,6 3,4 Kaarina 3,2 3 2,8 2,6 2,4 Naantal i Tuusula Paimio Turku 2,2 2 Liikennealueiden ylläpito Puistojen hoito 24

25 Yhdyskuntatekniset palvelut kysely ,5 4 Kaarina 3,5 Naantali Tuusula 3 Paimio 2,5 Turku Keskim. 2 Katuvalaistus Veden laatu 25

26 Yhdyskuntatekniikka Ajankohtaista Vuotovesien vähentäminen Vesihuollon tiedotuksen kehittäminen tekstiviestipalvelulla Vesihuollon liittymismaksujen periaatteiden tarkistaminen Hulevesien käsittelyn kehittäminen Valtion tiealueiden hoidon kehittäminen yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa Katuvalaistuksen energiatehokkuuden ja ohjauksen kehittäminen Ympäristöpalkinto jaetaan toisen kerran Joukkoliikenteen järjestelyt 26

27 Tila- ja ravintopalvelut Vastaa Siivouksesta Ruokapalveluista Kiinteistönhoidosta Tilojen hankkimisesta ja vuokraamisesta käyttäjille Tilojen isännöinnistä Tilojen kunnossapidosta Tilainvestointien rakennuttamisesta ja valvonnasta 27

28 Ruokapalvelut Ruokapalvelupäällikkö Heidi Paju Siivouspalvelut Siivouspäällikkö Maarit Kiiskinen Tila- ja ravintopalvelut Tilakeskuksen päällikkö Taisto Nuutinen Kiinteistönhoito Tekninen isännöitsijä Mikko Salospohja Kunnossapito Talonrakennusmestari Risto Vuorinen Rakennuttaminen Rakennuttajainsinööri Markku Leinonen 28

29 Toimintaperiaatteet Kaupungin kaikkien suoraan omistamien tilojen hallinta keskitetty Tilakeskukseen Tilojen käyttäjät maksavat tiloista vuokraa, joka perustuu kirjalliseen vuokrasopimukseen Vuokra määräytyy pääosin jälleenhankinta-arvon mukaan ja sisältää tämän lisäksi kunnossapito- ja lämmityskustannukset Sisäisen vuokran määrää kaupunginhallitus Ylläpitopalveluista (siivous, kiinteistönhoito ja hälytysjärjestelmät) perittävät korvaukset päättää Tilakeskus 29

30 Toimintaperiaatteet Tilojen käyttäjien tulee vuokrata tarvitsemansa tilat Tilakeskukselta Tilakeskuksen tulee kattaa perittävillä vuokrilla ja ylläpitopalveluista perittävillä korvauksilla menonsa pääomakuluineen Tilojen käyttäjät voivat hankkia siivouspalvelut myös Tilakeskuksen ulkopuolelta. Tilojen käyttäjät eivät kuitenkaan voi tuottaa palveluja itse Tilakeskus voi tarjota palvelujaan myös kaupungin oman organisaation ulkopuolelle organisaation kokoa kasvattamatta 30

31 Tila- ja ravintopalvelut Ajankohtaista Käyttämättä jäävien tilojen vuokraaminen/myyminen/purkaminen Sisäilma-asioiden hallittu hoitaminen Pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma Energiatehokkuuden parantaminen Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen Ruokapalveluiden sisäänajo Korjausvelan vähentäminen 31

32 Rakentamispalvelut Vastaa Sisäisistä infran investoinneista ja kunnossapitotehtävistä tilausten mukaisesti Kentällä tapahtuvista mittauksista Ajankohtaista Oman toiminnan kilpailukykyisyyden kehittäminen 32

33 Investoinnit Maanrakennusmestari Hannu Kuivala Rakentamispalvelut Työpäällikkö Tarmo Mäkeläinen Vesihuollon kp Putkimestari Kari Ketola Yleisten alueiden kp Aluemestari Matias Rekikoski Maastomittaus Mittausteknikko Hannu Paajanen 33

34 Maankäyttö Vastaa Kaavoituksesta Tonttien myynnistä ja vuokrauksesta Maanhankinnasta Karttapalveluista Tonttien muodostamisesta Tonttijako Lohkominen Kiinteistörekisteriviranomainen Rakennusvalvonnasta Rakennusluvat Korjausavustukset 34

35 Kaavoitus Kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki Maankäyttö Kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut Paikkatietopäällikkö Sami Kääriäinen Maaomaisuuden hallinta Maankäyttöinsinööri Tanja Hämäläinen Rakennusvalvonta Johtava rakennustarkastaja Jukka Latokylä 35

36 Tonttipolitiikka Oma tonttien myynti ja maankäyttösopimukset Tontteja vuosittain n (osa maankäyttösopimuksia) Asumisväljyyden kasvu edellyttää vuodessa n. 100 uutta asuntoa. Viime vuosina tuotanto ollut n asuntoa. Asuintontit myydään/vuokrataan. Vuokratonteissa lunastusoikeus Teollisuustontit vuokrataan, joissa lunastusoikeus rakennettuna Liiketontit myydään 36

37 Tonttien luovutus 2013 Maan myynti 2,3 Me Vanhaa varastoa noin 20 tonttia Poikluoman Sudenkatu 8 tonttia Nunna noin 30 tonttia Voivalan rannan lisäalueen alku AP-tontit Silvolanrinne, Pohjois-keskusta Maan vuokraus 0,65 Me Esitys vuokrattavista ok-tonteista: Varsahaka, Valotie, 1 tontti Kuusisto 2 tonttia Kirismäki 2 tonttia Nunna 10 tonttia

38 Maankäyttö Ajankohtaista Rakennemallin edistäminen -> toteuttamisohjelman laadinta Rauhalinnan alue Lemunniemen osayleiskaavan tarkistaminen Keskeisen alueen täydennyskaavoitus Elonaukea Uimahallin ympäristö Piikkiön keskusta Ilmakuvaus 38

39 Ympäristönsuojelu Vastaa Ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä Ympäristöluvat Maa-ainesluvat Ympäristönsuojelulaki Luonnonsuojelulaki Vesihuoltolaki (vapautukset) Vesilaki (ojitusasiat) Maastoliikennelaki (moottorikelkkareittiluvat yms.) Ulkoilulaki (leirintäalueasiat) Jätehuoltolaki (valvonta, vapautukset) Littoistenjärven säännöstely-yhtiön ja neuvottelukunnan toiminnasta yhdessä Liedon kanssa 39

40 Ympäristönsuojelu Ajankohtaista Vesiosuuskuntahankkeiden edistäminen Haja-asutusalueiden jätevesienkartoitus Piikkiön luontoselvitys 40

41 Investoinnit 2013 Aineettomat oikeudet Kiinteä omaisuus Tiet ja kadut Puistot ja torit Urheilu- ja ulkoilualueet Rakennukset Maa- ja vesirakenteet Muut Yhteensä

42 Investoinnit 2013 Talonrakennus 2,09 milj. Piispanlähteen alakoulun peruskorjaus Hovirinnan päiväkodin vesikatto ja LVI Littoisten kentän huoltorakennus Piikkiön paloasema hankesuunnitelma Littoisten päiväkodin uudisrakennus Suunnittelu Rakennuskannan peruskorjaus

43 Tilakeskus peruskorj. investoinnit 2013 Hovirinnan päiväkodin ikkunat Kuusiston koulun liikuntasalin katon maalaus Nappulalinnan katon kunnostus ja maalaus Rungon puukoulun maalaus ja uuden koulun eteläs. paneelit Piikkiön koulukeskuksen takapihan sadevesi ja pihan asfaltti Valkeavuoren alakoulun ikkunat Hovirinnan koulun sisäkorjaukset ja piha-alue Pääterveysaseman itäisen sivun salaojien ja sadevesijärjestelmien korjaus Pääterveysaseman os.2 ja hammashuolto iv-säätölaitteiston korjaus Pääterveysaseman pysäköintialue Piikkiön koulukeskuksen IV ja rakennusautomaatio Valvontajärjestelmät: Lukio, Pihlajanmarja, koulukeskus ja Pontelan korjaus Tukikoti Sylin julkisivun ja katon kunnostus

44 Tilakeskus peruskorj. investoinnit 2013 Hovirinnan koulun ikkunoiden uusintaa Piispanlähteen yläkoulun keskusradio Sähkökeskuksien merkintöjen päivitys ja kuntotarkastus Piispanlähteen yläkoulun ilmanvaihdon tehon säätö Kuusiston koulun hake tai pellettilaitoksen suunnittelu Keittiöiden peruskorjaussuunnittelu Kiinteistövalvonnan korjaukset Energiansäästöinvestoinnit Kone- ja laitekorjaukset Muut yllätyskorjaukset Kaarinakoti, asuinhuoneet Kaarinakodin ulko-ovet ja hoivaosaston huuhteluhuoneen korjaus Hanke- ja rakennussuunnitelmat Monitoimihalli (Wihurihalli)

45 Investoinnit 2013 Infra yht: 6,06 milj. Mäkiläntien liittymä mt Kaarinatien liikennevalot ja viheralueet Littoistentien kv-väylän aloitus Vesihuollon saneeraus Vesihuolto muut hankkeet Tiilipellon alue Varsahaan ja Poikluoman laajennukset Rauhalankalliontie Pohjanpellonkadun klv Asfaltoinnit Toteutettujen alueiden viimeistelyt yms Muut kadunrakennuskohteet Katuvalaistuksen uusiminen Puistojen saneeraus ja ympäristön kehitys Hovirinnan rantapuisto

46 Investoinnit muut 2013 Kiinteistöjen osto Satamat Piikkiön urheilukenttä (yht ) Tietohallinto Autot ja työkoneet Sivistyspalvelujen irtaimisto Perusturvalautakunta irtaimisto Kansalaistoiminnan lautakunta Kenttien peruskorjaus Ruokapalveluiden irtaimisto Turun seudun joukkoliikenneltk Maksu- ja informaatiojärjestelmä Pyöräparkit Päätieverkon meluselvitys

47 Investoinnit Talonrakennuskohteet v Valkeavuoren julkisivut 0,27 milj. Piispanlähteen alakoulu perusk. 0,50 milj. Hovirinnan rantasauna 0,50 milj. Littoisten päiväkodin uudisrakennus 2,80 milj. Lukion suurryhmätila ja mus.lk 0,80 milj. Valmakodin saneeraus 2,60 milj. Piikkiön liikuntahallin peruskorj. 0,50 milj. Kaupunginviraston laajennus 5,50 milj.

48 Vuotuinen investointitarve Vuotuiset poistot n. 7,0 milj. Korjausvelka (lyhennys n. 10 v.) Infra n. 1,5 milj. Rakennukset n. 1,0 milj. Väestönkasvuun perustuva (n. 500 asukasta/v.) Uudet rakennukset n. 2,0 4,0 milj. Uudet asuinalueet n. 0,5-2,0 milj. Investointitarve n ,5 milj.

49 Kiitos!

Aika: 27.11.2007 kello 18.25 0.26 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, valtuuston kokoushuone Paikalla: Ohjausryhmä

Aika: 27.11.2007 kello 18.25 0.26 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, valtuuston kokoushuone Paikalla: Ohjausryhmä MUISTIO Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitosselvityksen ohjausryhmä Aika: 27.11.2007 kello 18.25 0.26 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, valtuuston kokoushuone Paikalla: Ohjausryhmä Henkilöstöryhmä, poistui

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI ISONKYRÖN,KASKISTEN,KORSNÄSIN,KRISTIINANKAUPUNGIN, LAIHIAN,MAALAHDEN, MUSTASAAREN, NÄRPIÖN, VAASAN JA VÖYRIN KUNTAJAKOSELVITYS TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 30.11.2014 Sisällysluettelo sivu 1.Työryhmän

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta SISÄLLYSLUETTELO Sivunro Tekninen lautakunta ja sen alaiset vastuualueet 1 Teknisen hallinto. 5 Kuntatekniikka. 6 Tilapalvelu 28 Investointien

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Päätöksenteko ja yleispalvelut Tekninen lautakunta huolehtii teknisen alan palveluista, kaupungin kiinteän käyttöomaisuuden ylläpidosta ja investoinneista.

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston vahvistama 19.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 4 3. Veroprosentit

Lisätiedot

MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Muut palvelut / loppuraportti... 2 2. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 2 2.1 Ryhmän kokoonpano... 2 2.2 Sidosryhmävuorovaikutus...

Lisätiedot

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

Tekninen hallinto. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Yhdyskuntasuunnittelu

Tekninen hallinto. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Yhdyskuntasuunnittelu TEKNINEN TOIMIALA Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluun sisältyy toimialan hallinto, rakennuttaminen, kiinteistötoimen, siivous-, talonmies- ja korjauspalvelut.

Lisätiedot

1 ICT JOHDANTO 2 TEHDYT SELVITYKSET

1 ICT JOHDANTO 2 TEHDYT SELVITYKSET TUKIPALVELUT Sisällysluettelo 1 ICT JOHDANTO... 2 2 TEHDYT SELVITYKSET... 2 3 ICT-INFRARATKAISUT... 3 3.1 Perusinfrastruktuuripalvelut... 3 3.2 Tietoliikennepalvelut... 4 3.3 Puhelinliikenne- ja puhelinvaihdepalvelut...

Lisätiedot

TYÖRYHMIEN VÄLIRAPORTIT

TYÖRYHMIEN VÄLIRAPORTIT TYÖRYHMIEN VÄLIRAPORTIT Sisällysluettelo 1. Muut palvelut -työryhmä / väliraportti... 2 2. Työryhmän organisointi ja työskentelytapa... 2 3. Työryhmämme tarkastelun kohteena olevan palvelun tai teeman

Lisätiedot

Kuntajakoselvitys Raahe / Pyhäjoki / Siikajoki Versio 17.9.2014

Kuntajakoselvitys Raahe / Pyhäjoki / Siikajoki Versio 17.9.2014 Kuntajakoselvitys / / Versio 17.9.2014 Yleistä Hallinnollisesti alueen kunnat ovat lähes samanlaisia. Vastuualueet vaihtelevat kunnan koosta riippuen ja miten toiminnot on organisoitu ja vastuut jaettu

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010 KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Tekninen lautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Hallinto Markku Kylén Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Hallinnon toiminta-ajatuksena on tehokkaasti ja taloudellisesti toimiva,

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Kansikuva: Ilmajoen terveyskeskuksen laajennusosa Kuva: Kati Hiipakka S I S Ä L T Ö sivu Kunnanjohtajan katsaus vuoden 2014 toimintaan ja talouteen 1 Kunnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA Tilakeskus 03.01.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Tausta 1.2 Kiinteistöohjelman sisältö 1.3 Visio 1.4 Kriittiset menestystekijät 2 TILAKESKUKSEN KIINTEISTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3.

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Nummelanharjun koulukeskus 4. Vihdin kunnan koulutoimen painopisteet

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

ASUKKAAN SALO. Salo on enemmän PALVELUOPAS ASUKKAILLE

ASUKKAAN SALO. Salo on enemmän PALVELUOPAS ASUKKAILLE ASUKKAAN SALO Salo on enemmän PALVELUOPAS ASUKKAILLE 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Salossa 31.12.2011 KONSERNIPALVELUT Päätöksenteko...4 Asiointi ja arkistopalvelut...4 Salon kaupungin tulevaisuuden tavoitteet...4

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Käyttösuunnitelma 2015 Maankäyttöpalvelut Rakennuttaminen Tukipalvelut Jätehuoltopalvelut Tekninen lautakunta 27.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Käyttösuunnitelmaohjeet...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Kaupunginhallitus 30.9.2013 www.ylojarvi.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen 31.8.2013 1 Väestö- ja työttömyyden kehitys 11

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 508/2011 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma ============================================================ PIETARSAAREN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN, TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN, SISÄISTEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu valtuusto10.6.2013 Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu Riihikallion päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa 3.1.2013. Päiväkoti Pellava tarjoaa hoitopaikan 136 lapselle. Osavuosikatsaus I/2013

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 26.11.2013 9.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2008 2009 2010

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1 4 2015 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO

OSAVUOSIRAPORTTI 1 4 2015 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO OSAVUOSIRAPORTTI 1 4 2015 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO Toiminta-ajatus Ympäristö- ja tekninen osaston tarkoituksena on turvata kuntalaisille terveellinen, toimiva ja viihtyisä elinympäristö järjestämällä

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot