Vilja ja öljykasvisektorin yhteistoimintahanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vilja ja öljykasvisektorin yhteistoimintahanke 1.1.2013 30.6.2014"

Transkriptio

1 Loppuraportti Vilja ja öljykasvisektorin yhteistoimintahanke MMM Diaarinumero 1685/325/2012 Hankeaika: Toteuttajatahot: Vilja-alan yhteistyöryhmä, Elintarviketeollisuuden tietopalvelu Oy (hallinnointi) Hankkeen rahoitukseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön rahoitusta momentilta (Elintarvikeketjun kehittäminen, siirtomääräraha). Toteutunut hankebudjetti oli euroa, mistä avustuksen osuus oli euroa. LOPPURAPORTIN SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen tavoitteet 2. Hankeosapuolet ja yhteistyö 3. Hankkeen vaiheet lyhyesti 4. Tulokset ja niiden arviointi 5. Jatkotoimet 6. Loppuraportin tiivistelmä 1. Hankkeen tavoitteet Vilja- ja öljykasvisektorin yhteistoimintahankkeen (Vilja-alan yhteistyöryhmä, VYR) tavoitteena oli ratkaista sektorin haasteita lisäämällä koko ketjun yhteistoimintaa ja parantaa sen myötä alan kannattavuutta. Samalla sen toiminta hyödytti myös kotieläinsektoria. Vilja- ja öljykasvisektorin yhteistoimintahankkeen keskeisenä toimintaperiaatteena oli kerätä ja jakaa tietoa, joka auttaa hajanaisen ja välillä vastakkaisia näkökantoja edustavan ketjun toiminnan kehittämisessä ja sen kannattavuuden parantamisessa. Hankkeen kohderyhmänä olivat koko vilja- ja öljykasviketjun toimijat viljelijöistä ja maatalouden panostuottajista, teollisuuden ja viljakaupan kautta jatkojalostajiin sekä neuvonta- ja tutkimussektoriin. Hankkeessa pyrittiin lisäämään toimijoiden välistä vuorovaikutusta, hakemaan yhteisiä toimintamalleja sekä tuottamaan tietoa kehitystyön perustaksi. Hankkeen yhtenä tärkeänä kohderyhmänä olivat viljanviljelijät ja sen ohella myös kotieläintuottajat. Kuluttajat eivät olleet suoraan tämän hankkeen kohderyhmää. 2. Hankeosapuolet ja yhteistyö Hankkeessa oli mukana alan toimijoita ja organisaatioita laaja-alaisesti panostuottajista jalostavaan teollisuuteen, yhteensä yli 40 organisaatiota. Myös tutkimus- ja neuvontajärjestöt olivat hankkeessa mukana. Eri toimijat osallistuivat hankkeen kustannuksiin ja sen ohella hankkeen toimenpiteiden toteutukseen omalla työpanoksellaan. Hankkeen toimintakokonaisuudet olivat sellaisia, joihin yksittäisillä toimijoilla ei ole resursseja ryhtyä yksin. Hankkeen käytännön asioiden toteutuksesta vastasi sihteeristö, johon kuuluivat suunnittelija Kati Lassi ja koordinaattori Päivi Tähtinen. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriöstä saatiin virkamiestyöpanosta hankkeeseen. Hankkeen hallinnoinnista hankekaudella vastasi Elintarviketeollisuuden tietopalvelu Oy. Hankkeen toteutumista ohjasi kiinteästi VYR:n johtoryhmä, joka toimi samalla ohjausryhmänä. Puheenjohtajana toimi Jukka Virolainen MMM:sta. Ohjausryhmään kuuluivat sihteeristön lisäksi seuraavat edustajat:

2 Tarmo Kajander (Hankkija Oy), Kari Kiltilä (Altia Oyj), Jouko Lahtinen asti ( A-rehu), Ulf Jansson (HK Ruokatalo Oy),, Markku Äijälä (Boreal Kasvinjalostus Oy), Karri Kunnas (Elintarviketeollisuusliitto ry), Tarmo Kajander (Hankkija Oy), Max Schulman (MTK ry), Sari Peltonen (ProAgria Keskusten Liitto), Ilkka Pekkala (Rautakesko Oy), Veli-Matti Reunasalo (Raisioagro Oy), Tom Lindblad asti, Heli Anttila (Suomen Leipuriliitto ry), Anne Kerminen (Yara Suomi Oyj), Pasi Koskinen (TIKE), Jukka Mäkitalo (Työ- ja elinkeinoministeriö). Johtoryhmä kokoontui 8 kertaa vuodessa. Sihteeristö laati hankesuunnitelman pohjalta yhdessä johtoryhmän kanssa tarkemman vuosittaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion. Nämä esiteltiin ja niihin haettiin kommentteja jäsenistöltä kaksi kertaa vuodessa jäsenseminaareissa. Hankkeen toiminta perustui vahvasti siinä mukana olevien alan toimijoiden antamaan panokseen mm. työryhmätyöskentelyssä. Lisäksi tehtiin yhteistyötä muiden alan sidosryhmien ja mm. hallinnon kanssa (mm. MMM, Evira, Tike, Mavi, MTT, Tukes, TEM). Tämän yhteistyön kautta viljaja öljykasvisektorin yhteistoimintahankkeen ja hallinnon välille muodostui mahdollisuus saada ja välittää nopeasti tietoa toisilleen. Hankkeessa toimi neljä eri työryhmää: 1) Viljamarkkinatyöryhmä, 2) Viljelyn kehittämistyöryhmä, 3) Turvallisuustyöryhmä ja 4) Luomuviljatyöryhmä. 3. Hankkeen vaiheet lyhyesti Hankkeen toimintakokonaisuuksissa kehitettiin koko ketjun toimintaa mm. yhteisiä toimintatapoja hakemalla ja parantamalla ajankohtaisen tiedon välittämistä jäsenille sekä erityisesti viljelijöille. Hanketoimilla pyrittiin parantamaan mm. viljelijöiden markkinaosaamista, riskien hallintaa ja hyvien tuotantotapojen tuntemusta. Tietoa jaettiin lisäksi mm. eri viljelykasvien viljelytekniikasta erilaisin oppain ja muun tuotetun materiaalin avulla sekä hankkeen järjestämissä seminaareissa. Keväällä 2013 hankkeessa laadittiin viljasektorin yhteinen viljalähete, viljapassi, joka otettiin alalla laajasti käyttöön syksyllä Hankkeen toiminta jaettiin neljän suuremman kokonaisuuden alle (työpaketit). Nämä kokonaisuudet olivat 1) Viljastrategian ja toimintaympäristön seuranta, 2) Markkinaseuranta ja markkinaosaamisen kehittäminen, 3) Viljan ja öljykasvien tuotannon ja laadun kehittäminen ja 4) Erillistoimet sektorin toiminnan kehittämiseksi. Toimenpiteitä toteutettiin sihteeristön toimesta, työryhmätöinä sekä ostopalveluina. Toimintaa ohjasi Vilja-alan yhteistyöryhmän johtoryhmä. Viljaketjun toimijoille, etenkin viljelijöille suunnattua koulutusmateriaalia tuotettiin sihteeristön ja työryhmien voimin. Työryhmien jäsenet ja tarvittaessa muut asiantuntijat laativat työryhmien kokouksissa sisältöjä huoneentauluihin ja oppaisiin. Jäsenistöä ja sidosryhmiä edustavat asiantuntijat toivat panoksensa tilanneanalyyseihin ja muuhun toimintaan myös turvallisuustyöryhmässä, viljamarkkinaryhmässä ja luomutyöryhmässä. Eri tahojen yhteistyö tarjosi korkeatasoisen asiantuntemuksen materiaalien sisällöntuottoon. Haasteellista usean toimijan yhteistyössä oli joskus yhteisen ajan löytäminen, etenkin kun kaikilla henkilöillä on oma päätyönsä. Kokouksiin saatiin kuitenkin paikalle aina riittävä määrä osallistujia. Sihteeristö koordinoi työryhmien työtä ja osallistui kirjoitustyöhön. Hankkeen tulosten merkittävin viestintäkanava olivat VYR:in internet-sivut ( Siellä julkaistiin viikoittain ajankohtaisia uutisia (hankekauden aikana 179). Viljamarkkinoiden tapahtumiin keskittyvä Viljaviesti uutiskirje julkaistiin 17 kertaa hankekauden aikana. Kaikki tuotettu materiaali julkaistiin nettisivuilla, vaikka osa huoneentauluista myös painettiin.

3 4. Tulokset ja niiden arviointi Työpaketti 1. Tavoite: Kansallisen viljastrategian seuranta ja toimintaympäristön muutosten ennakointi Hankkeessa toteutettiin valtaosaa vuonna 2012 päivitetyn viljastrategian toimenpidesuosituksista. Kotimaisen ja kansainvälisen toimintaympäristön kehitystä käsiteltiin jäsenseminaareissa kaksi kertaa vuodessa. Jäsenkunta oli laajasti edustettuna seminaareissa, joissa pidettiin laadukkaita esityksiä ajankohtaisista asioista, mm. maataloustukiuudistuksesta, Euroopan ja maailman maatalouden ja ruokaketjun kehitysnäkymistä ja kauppapolitiikasta. Kotimaan viljasektorin kaikkien toimijoiden päätöksenteon tueksi tehtiin kaksi viljelijäkyselyä vuodessa. Näissä kartoitettiin viljelijöiden suunnitelmia kylvöaikomusten ja syksyllä sopimusviljelyn ja sadon myynnin suhteen. Samalla arvioitiin viljakaupan toimintatapojen kehitystä sadon myyntiaikomuksia ja sopimushalukkuutta sekä tuotantopanosten käyttöä koskevilla kysymyksillä. Tulokset raportoitiin hankkeen internet-sivuilla. Kotimaan ja lähialueiden toimintaympäristöä seurattiin myös Viljatietopankin avulla. Tämä viljasektorille tuotettu palvelu hankittiin MTT Taloustutkimukselta. Palvelu on johdettu MTT:n taloustohtori-portaalista ja Viljatietopankissa viljasektorin tunnuslukuja (mm. kannattavuus) voi tarkastella kotimaan ja Itämeren maiden osalta. Työpaketti 2. Tavoite: parantaa viljaketjun toimijoiden markkinaosaamista ja kehittää riskien hallintaa VYR sihteeristö tuotti viljamarkkinoita koskevia uutisia internet-sivuille viikoittain (hankkeen aikana 179 uutista). Viljaviesti-uutiskirje julkaistiin hankkeen aikana 17 kertaa. Uutiskirjeessä seurattiin viljan ja öljykasvien hintakehitystä kotimaassa, EU-alueella ja muualla maailmassa sekä raportoitiin mm. viimeisimmistä sato- ja kysyntäennusteista. Viljaviestin tilaajamäärä kehittyi hankkeen aikana positiivisesti ja se lähetettiin hankkeen päättyessä noin 1300 vastaanottajalle (sähköpostitse). VYR:in viljamarkkinatyöryhmä kokoontui neljä kertaa vuodessa arvioimaan viljamarkkinatilannetta ja laatimaan ennustetta kotimaan viljataseesta yhdessä Tiken asiantuntijoiden kanssa. Kotimaan viljatase on perustyökalu koko sektorille. Työryhmän kokouksissa oli laaja edustus tuottajien, viljateollisuuden ja kaupan piiristä. Työryhmässä on kerätty jäsenistön näkemyksiä mm. viljan jäljitettävyydestä. Työryhmän kokoukset olivat hyvä kanava viedä yhteisiä asioita eteenpäin. Tärkeä tiedonjakamisen väline viljelijöille ovat VYR:in laatimat huoneentaulut, jotka julkaistiin internet-sivuilla ja osin jaetaan painettuina. Viljakauppaan ja markkinariskien hallintaan liittyen hankkeessa julkaistiin kolme huoneentaulua. Vuonna 2013 laadittiin havainnollistavin valokuvin varustetut huoneentaulut edustavan viljanäytteen ottamisesta ja viljan kuljetuksista. Vuonna 2014 laadittiin huoneentaulu Markkinariskit hallintaan. Näistä huoneentauluista ei otettu painosta vaan tehtiin sähköisessä muodossa VYR:n sivustolle. VYR järjesti hankeaikana kaksi viljelijäseminaaria, joissa aihealueina olivat mm. viljamarkkinat, ja hintariskien hallinta ja hometoksiinit. Seminaareihin osallistui molempina vuosina lähes 300 henkilöä, suurimpana ryhmänä maanviljelijät.

4 Vuonna 2014 VYR järjesti jäsenistölle koulutuksen viljamarkkinoiden riskinhallinnasta ja futuurien käytöstä viljan hinnan suojauksessa. Kouluttajat olivat alan asiantuntijoita ranskalaisesta alan yrityksestä. Hyvätasoinen koulutus antoi uutta tietoa toimijoille ja herätti aloitteen laajentaa koulutettavien joukkoa. VYR luomuviljatyöryhmä kokoontui kahdesti vuodessa arvioimaan luomuviljamarkkinoiden kehitystä ja ajankohtaisia asioita. Yhdessä Tiken ja TNS Gallupin asiantuntijoiden kanssa laadittiin arvio luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä. Taustakyselyn teon rahoitti MMM. Vastaavantyyppistä arviota ei ole Suomessa aiemmin ollut saatavilla. Kokouksissa käsiteltiin myös muita luomuviljaketjun ajankohtaisia aiheita. Työpaketti 3. Tavoite: Viljan ja öljykasvien tuotannon ja laadun kehittäminen Viljelyteknisten oppaiden ja huoneentaulujen avulla pyrittiin parantamaan eri viljelykasvien viljelyssä onnistumista, viljelymotivaatiota ja viljelyn kannattavuutta. Viljelyn kannattavuutta voidaan parantaa satotasoja nostamalla, parantamalla panos-tuotossuhdetta ja tuotantokustannuksia alentamalla. Em. tavoitteiden toteutumisessa auttaa se, että oppaissa tiedon saa yhdestä lähteestä, ja se on ei-kaupallista ja neutraalia. Hankkeessa tuotettiin huoneentaulut kauran viljelystä, punahomeiden hallinnasta, edustavan viljanäytteen otosta ja viljan kuljetuksista. Yhteistyössä MTK:n ja ETL:n öljynpuristamoyhdistyksen perustaman rapsi.fi projektin kanssa tehtiin syksyllä 2013 opas syysrapsin viljelystä ja keväällä 2014 opas Ratkaisuja rypsin ja rapsin viljelyyn. Jo aiemmin tehtyjä oppaita, Vinkkejä erityyppisten vehnien viljelyyn -ohjetta sekä mallasohran, rypsin ja rapsin ja rukiin viljelyoppaita päivitettiin keväällä 2013 ja Viljelytietoa jaettiin myös alkuvuoden viljelyseminaareissa. Huoneentaulujen ja oppaiden teossa hankkeessa pidetyt työryhmien kokoukset olivat avainasemassa materiaalin tuotossa. Materiaaleihin haluttiin koota aina parhaita käytäntöjä ja kannustaa viljelijöitä tavoitteelliseen viljelyyn. Materiaalien valmistelu koettiin välillä raskaaksi ja toisaalta sihteeristön tekemä materiaalin koonti ja toimitustyö oli monien materiaalien kohdalla välttämätöntä, mutta aikavievää. Toisaalta jäsenistön toiveissa oli saada viljelijöille jaettavaa materiaalia ja se koettiin laadukkaaksi. VYR toteutti viljan turvallisuusseurantaa, lähinnä valtakunnallista hometoksiinitilanteen kartoitusta yhteistyössä MTT:n, ProAgrian ja Eviran kanssa vuonna 2013 ja valmisteli seurantaa vuodelle Analyysit toteutettiin ostopalveluna, tiedotuksesta vastasivat turvallisuustyöryhmä ja sihteeristö. Sektorin toimijat ovat kokeneet pitkäaikaisen ja valtakunnallisen seurannan jatkamisen ja kehittämisen tarpeellisena ja myös hallinto näkee sen hyödyt. Hometoksiinit ovat kahtena edeltävänä vuonna aiheuttaneet enemmän ongelmia ja niiden analysoinnista ja hallinnasta tarvitaan koko ketjulle lisätietoa. Myös kahdesta kansainvälisestä seminaarista raportoitiin hometoksiinitietoa jäsenistölle. Joulukuussa 2013 järjestettiin asiantuntijaseminaari hometoksiinitilanteesta jäsenistölle ja sidosryhmille. Seminaarissa käytiin läpi seurannan tulosten lisäksi sitä mitä Euroopassa on aiheen ympärillä menossa. Työpaketti 4 Tavoite: Informaation lisääminen viljan- ja öljykasvien tuotantotavoista ja niiden jäljitettävyydestä läpi ketjun

5 Työpaketissa 4 toteutettiin toimenpiteitä, jotka eivät sisältyneet suoraan muihin työpaketteihin ja niiden aihealueisiin. Keväällä 2013 sihteeristö laati työryhmän avustuksella viljapassin, yhtenäisen viljalähetteen, jolla viljaketjun toimijat ovat korvanneet aiemmin käytössä olleet yrityskohtaiset lomakkeet. Viljapassi on saavuttanut viljakaupassa hyvän käyttöasteen. Yhtenäisen lomakkeen avulla paperityöt viljaketjussa ovat helpottuneet. Lomakepohjan laatimisen lisäksi jokaiselle viljapassin käyttöön ottaneelle yritykselle tehtiin täytettävät pdf-lomakkeet. Viljapassi-lomake, täyttöohjeet ja sanasto löytyvät VYR:n sivuilta. Lomakkeen voi sivuilla täyttää ja tulostaa. Keväällä 2014 viljapassin välitarkastuksen yhteydessä lomakkeelle lisättiin muutama kohta luomuviljelystä ja oikein täytetty viljapassi korvaa jatkossa vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen ja saateasiakirjan luomuviljan toimituksissa. Yhteistyötä tässä asiassa tehtiin Eviran kanssa. VYR sihteeristö ja jäsenistöä osallistui aktiivisesti MTT:n hankkeen työpajoihin ja seminaariin viljan jäljitettävyysjärjestelmän kehittämiseksi. VYR välitti tietoa hankkeen tuloksista jäsenistölle ja keskustelua viljaketjun sähköisestä jäljitettävyysjärjestelmästä jatkettiin viljamarkkinatyöryhmässä. Tavoite: lisätä alituotantokasvien, kuten öljy- ja valkuaiskasvien (rypsin ja rapsin, muut valkuaiskasvit) ja rukiin viljelyalaa VYR pyrkii osaltaan vaikuttamaan öljykasvien tuotannon lisäämiseen. Vuonna 2013 tuotettiin yhteistyössä Rapsi.fi-projektin kanssa suomenkielinen opas syysrapsin viljelystä ja keväällä 2014 opas kevätöljykasveista. Rapsioppaassa välitettiin tietoa Ruotsissa saaduista kokemuksista. Näillä oppailla jaettiin uutta tietoa etenkin syysöljykasvien viljelystä ja pyrittiin siten nostamaan öljykasvien viljelyalaa. Tavoite: Edistetään hyviä tuotanto- ja varastointitapoja Päätettiin uusia hyvien tuotanto- ja varastointitapojen ohjeistus vuonna 2015, kun uudet CAP tukiehdot ovat tiedossa. Hyviä tuotantotavat ja menetelmät olivat kuitenkin esillä muissa hankkeessa tehdyissä materiaaleissa. VYR laati kuvauksen viljan ja öljykasvien tuotannosta ja tuotantomenetelmistä Suomessa englanniksi ja suomeksi. Esitteen kohderyhmänä ovat etenkin ulkomaalaiset, viljaa ostavat asiakkaat. Vastaavantyyppistä kuvausta ei ole ollut aiemmin saatavilla ja kuvaus palvelee myös mm. hallinnonalan tarpeita. Vuonna 2013 päivitettiin esite Kauran käyttö rehuna. Tämä esite on julkaistu viidellä kielellä ja siinä kerrotaan kauran monipuolisista käyttökohteista kotieläinten ruokinnassa. Tavoite: sopimustoiminnan ja hyvien kauppatapojen kehittäminen viljojen ja öljykasvien tuotannossa Keväällä 2014 päivitettiin viljakaupan ja sopimusviljelyn opasta. Lisäksi viljan hyvät kauppatavat huoneentaulua valmisteltiin luonnosasteelle sihteeristössä. Hankkeen tulosten merkittävin viestintäkanava olivat VYR:in internet-sivut ( Siellä julkaistiin viikoittain ajankohtaisia uutisia (hankekauden aikana 179). Kaikki tuotettu materiaali julkaistiin nettisivuilla, vaikka osa huoneentauluista myös painettiin.

6 Vilja alan yhteistyöryhmän tuottamat tutkimukset ja raportit vuonna Viljasadon ja -markkinoiden seuranta Julkaisuaika Tuottaja Viljelijäkysely viljasadon määrästä, laadusta ja lokakuu 2013 TNS Gallup ETT myyntiaikomuksista Kylvö- ja kehitysennuste viljalle ja öljykasveille helmikuu 2013 ja 2014 TNS Gallup ETT Viljelijäkysely sopimustuotanto ja tilojen kehitys kesäkuu 2014 Viljatasearviot 4 krt/v työryhmä, Tike Arvio luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä 2 krt/v työryhmä, TNS Gallup, Tike, sihteeristö Markkinatilannekatsaukset Viljaviesti- sähköinen katsaus ja uutiskirje kuukausittain sihteeristö Erillisselvitykset Raportit hometoksiiniseminaareista ProAgria, sihteeristö Viljan tuotantotapakuvaus 2014 Ostopalvelu, sihteeristö Muut julkaisut Punahomehuoneentaulu painatettiin tammikuu 2013 sihteeristö Rapsi tähtäimessä -opas maaliskuu 2013 ostopalvelu, sihteeristö Vinkkejä eri tyyppisten vehnien viljelyyn maaliskuu 2013, 2014 sihteeristö Mallasohran viljelyn opas (päivitys) maaliskuu 2013, 2014 sihteeristö Rukiin viljelyn opas (päivitys) huhtikuu 2013 sihteeristö Kauran käyttö rehuna opas (käännös 5 huhtikuu 2013 ostopalvelu, sihteeristö kielelle) Viljapassi-lomake kesäkuu 2013 VYR-työryhmä Ohjeet edustavan viljanäytteen ottamisesta lokakuu 2013 VYR-työryhmä Ohjeet viljan kuljetuksista lokakuu 2013 VYR-työryhmä Kauranviljelijän huoneentaulu joulukuu 2013 VYR-työryhmä Viljakauppaoppaan päivitys maaliskuu 2014 sihteeristö Huoneentaulu: markkinariskit hallintaan huhtikuu 2014 VYR-työryhmä Ratkaisuja rypsin ja rapsinviljelyyn -opas kesäkuu 2014 ostopalvelu, sihteeristö 5. Jatkotoimet Suomen maatalous- ja elintarvikesektorilla on suuria haasteita tulevina vuosina erityisesti kannattavuuden parantamisessa. Vilja- ja kotieläinsektorilla tarvitaan alaa yhdistävä foorumi, jossa ongelmia ja kehityskohteita nostetaan keskusteluun ja etsitään niihin yhdessä ratkaisuja. VYR jäsenistö pitää yhteisten toimenpiteiden jatkamista tärkeänä sektorin toiminnan kehittämisessä mm. luomalla uusia toimintatapoja.

7 6. Loppuraportin tiivistelmä Vilja ja öljykasvisektorin yhteistoimintahanke MMM Diaarinumero 1685/325/2012 Hankeaika: Aihe: Vilja- ja öljykasvisektorin yhteistoimintahankkeen (Vilja-alan yhteistyöryhmä, VYR) tavoitteena oli ratkaista sektorin haasteita lisäämällä koko ketjun yhteistoimintaa ja parantaa sen myötä alan kannattavuutta. Samalla sen toiminta hyödytti myös kotieläinsektoria. Hankeosapuolet ja yhteistyö Hankkeessa oli mukana alan toimijoita ja organisaatioita laaja-alaisesti panostuottajista jalostavaan teollisuuteen, yhteensä yli 40 organisaatiota. Myös tutkimus- ja neuvontajärjestöt olivat hankkeessa mukana. Elintarviketeollisuuden tietopalvelu Oy vastasi hankkeen hallinnoinnista. Vilja-alan yhteistyöryhmän johtoryhmä toimi hankkeen ohjausryhmänä, puheenjohtaja oli Jukka Virolainen MMM:stä. Hankkeen käytännön asioiden toteutuksesta vastasi sihteeristö, johon kuului suunnittelija ja koordinaattori. Hankkeessa toimi neljä eri työryhmää: 1) Viljamarkkinatyöryhmä, 2) Viljelyn kehittämistyöryhmä, 3) Turvallisuustyöryhmä ja 4) Luomuviljatyöryhmä. Hankkeen toteutus ja tulokset Hankkeen toimintakokonaisuuksissa kehitettiin koko ketjun toimintaa mm. yhteisiä toimintatapoja hakemalla ja parantamalla ajankohtaisen tiedon välittämistä jäsenille sekä erityisesti viljelijöille. Hanketoimilla pyrittiin parantamaan mm. viljelijöiden markkinaosaamista, riskien hallintaa ja hyvien tuotantotapojen tuntemusta. Tietoa jaettiin lisäksi mm. eri viljelykasvien viljelytekniikasta erilaisin oppain ja muun tuotetun materiaalin avulla sekä hankkeen järjestämissä seminaareissa. Keväällä 2013 hankkeessa laadittiin viljasektorin yhteinen viljalähete, viljapassi, joka otettiin alalla laajasti käyttöön. Hankkeen toiminta jaettiin neljän suuremman kokonaisuuden alle (työpaketit). Nämä kokonaisuudet olivat 1) Viljastrategian ja toimintaympäristön seuranta, 2) Markkinaseuranta ja markkinaosaamisen kehittäminen, 3) Viljan ja öljykasvien tuotannon ja laadun kehittäminen ja 4) Erillistoimet sektorin toiminnan kehittämiseksi. Toimintaympäristön seuranta ja markkinaosaamisen kehittäminen Viljaketjun toimijoille, etenkin viljelijöille suunnattua koulutusmateriaalia tuotettiin sihteeristön ja työryhmien voimin. Työryhmien jäsenet ja tarvittaessa muut asiantuntijat laativat työryhmien kokouksissa sisältöjä huoneentauluihin ja oppaisiin. Jäsenistöä ja sidosryhmiä edustavat asiantuntijat toivat panoksensa tilanneanalyyseihin ja muuhun toimintaan myös turvallisuustyöryhmässä, viljamarkkinaryhmässä ja luomutyöryhmässä. Eri tahojen yhteistyö tarjosi korkeatasoisen asiantuntemuksen materiaalien sisällöntuottoon. Kotimaan viljasektorin kaikkien toimijoiden päätöksenteon tueksi tehtiin kaksi viljelijäkyselyä vuodessa. Näissä kartoitettiin viljelijöiden suunnitelmia kylvöaikomusten ja syksyllä sopimusviljelyn ja sadon myynnin suhteen. Kotimaan ja lähialueiden toimintaympäristöä seurattiin myös Viljatietopankin avulla. Sihteeristön toimittamassa, kuukausittain ilmestyneessä Viljaviesti-uutiskirjeessä seurattiin viljan ja öljykasvien hintakehitystä kotimaassa, EU-alueella ja muualla maailmassa sekä raportoitiin mm.

8 viimeisimmistä sato- ja kysyntäennusteista. Viljaviestin tilaajamäärä kehittyi hankkeen aikana positiivisesti ja se lähetettiin hankkeen päättyessä noin 1300 vastaanottajalle (sähköpostitse). VYR:in viljamarkkinatyöryhmä kokoontui neljä kertaa vuodessa arvioimaan viljamarkkinatilannetta ja laatimaan ennustetta kotimaan viljataseesta yhdessä Tiken asiantuntijoiden kanssa. Kotimaan viljatase on perustyökalu koko sektorille. Vuonna 2014 VYR järjesti jäsenistölle koulutuksen viljamarkkinoiden riskinhallinnasta ja futuurien käytöstä viljan hinnan suojauksessa. VYR järjesti hankeaikana kaksi viljelijäseminaaria, joissa yhtenä aihealueena olivat viljamarkkinat, hintariskien hallinta ja hometoksiinit. VYR luomuviljatyöryhmä kokoontui kahdesti vuodessa arvioimaan luomuviljamarkkinoiden kehitystä ja ajankohtaisia asioita. Yhdessä Tiken ja TNS Gallupin asiantuntijoiden kanssa laadittiin arvio luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä. Taustakyselyn teon rahoitti MMM. Vastaavantyyppistä arviota ei ole Suomessa aiemmin ollut saatavilla. Viljan ja öljykasvien tuotannon ja laadun kehittäminen Hankkeessa tuotettiin huoneentaulut kauran viljelystä, punahomeiden hallinnasta, edustavan viljanäytteen otosta ja viljan kuljetuksista. Yhteistyössä MTK:n ja ETL:n öljynpuristamoyhdistyksen perustaman rapsi.fi projektin kanssa tehtiin oppaat syysrapsin viljelystä ja Ratkaisuja rypsin ja rapsin viljelyyn. Jo aiemmin tehtyjä oppaita, Vinkkejä erityyppisten vehnien viljelyyn -ohjetta sekä mallasohran, rypsin ja rapsin ja rukiin viljelyoppaita päivitettiin. Huoneentaulujen ja oppaiden teossa hankkeessa pidetyt työryhmien kokoukset olivat avainasemassa materiaalin tuotossa. Materiaaleihin haluttiin koota parhaat käytännöt ja kannustaa viljelijöitä tavoitteelliseen viljelyyn. Viljelytietoa jaettiin myös alkuvuoden viljelyseminaareissa. VYR toteutti viljan turvallisuusseurantaa, lähinnä valtakunnallista hometoksiinitilanteen kartoitusta yhteistyössä MTT:n, ProAgrian ja Eviran kanssa. Analyysit toteutettiin ostopalveluna, tiedotuksesta vastasivat turvallisuustyöryhmä ja sihteeristö. Sektorin toimijat ovat kokeneet pitkäaikaisen ja valtakunnallisen seurannan jatkamisen ja kehittämisen tarpeellisena ja myös hallinto näkee sen hyödyt. Hometoksiinit ovat kahtena edeltävänä vuonna aiheuttaneet enemmän ongelmia ja niiden analysoinnista ja hallinnasta tarvitaan lisätietoa koko ketjulle. VYR oli vahvasti tausta-apuna MTT:n viljan jäljitettävyys- ja vastuullisuushankkeen toteuttamisessa VYR välitti tietoa hankkeen tuloksista jäsenistölle ja keskustelua viljaketjun sähköisestä jäljitettävyysjärjestelmästä jatkettiin viljamarkkinatyöryhmässä. VYR laati kuvauksen viljan ja öljykasvien tuotannosta ja tuotantomenetelmistä Suomessa englanniksi ja suomeksi. Esitteen kohderyhmänä ovat etenkin ulkomaalaiset, viljaa ostavat asiakkaat. Vastaavantyyppistä kuvausta ei ole ollut aiemmin saatavilla ja kuvaus palvelee myös hallinnonalan tarpeita. Hankkeen tulosten merkittävin viestintäkanava olivat VYR:in internet-sivut ( Siellä julkaistiin viikoittain ajankohtaisia uutisia (hankekauden aikana 179). Viljamarkkinoiden tapahtumiin keskittyvä Viljaviesti uutiskirje julkaistiin 17 kertaa hankekauden aikana. Kaikki tuotettu materiaali ml. huoneentaulut, oppaat ja raportit julkaistiin nettisivuilla, vaikka osa huoneentauluista myös painettiin.

Vilja alan yhteistyöryhmä LOPPURAPORTTI 2012

Vilja alan yhteistyöryhmä LOPPURAPORTTI 2012 Vilja alan yhteistyöryhmä LOPPURAPORTTI 2012 1. Hankkeen tavoitteet Vilja-alan yhteistyöryhmä-hankkeen päätavoitteena on vilja- ja öljykasvisektorin toimintaedellytysten, toimintatapojen, yhteistyön ja

Lisätiedot

Välineitä viljamarkkinoiden seurantaan. Sadonkorjuuseminaari 2011 - Lahti 30.9.2011 Kati Lassi, Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR)

Välineitä viljamarkkinoiden seurantaan. Sadonkorjuuseminaari 2011 - Lahti 30.9.2011 Kati Lassi, Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) Välineitä viljamarkkinoiden seurantaan Sadonkorjuuseminaari 2011 - Lahti 30.9.2011 Kati Lassi, Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) 1 Sisältö Viljan hintaan vaikuttavia tekijöitä Mitä seurata markkinoilla?

Lisätiedot

VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016?

VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016? VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016? Viljelyn suunnitteluilta Henri Honkala Palvelupäällikkö 25.1.2016 Esityksen sisältö Viljan tuotanto ja kulutus Maailmalla Euroopassa Suomessa Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Sopimusviljely riskinhallinnan työkaluna VYR viljelijäseminaari 27.1.2015 Sanna Kivelä, Viking Malt

Sopimusviljely riskinhallinnan työkaluna VYR viljelijäseminaari 27.1.2015 Sanna Kivelä, Viking Malt Sopimusviljely riskinhallinnan työkaluna VYR viljelijäseminaari 27.1.2015 Sanna Kivelä, Viking Malt Sopimusviljely on ostajan ja viljelijän välinen kumppanuussuhde, jolla tuotantoa ohjataan kysyntälähtöisempään

Lisätiedot

Viljakaupan näkymät Euroopassa 2014. Korpisaari, Riihimäki Ilkka Pekkala 11.12.2013

Viljakaupan näkymät Euroopassa 2014. Korpisaari, Riihimäki Ilkka Pekkala 11.12.2013 Viljakaupan näkymät Euroopassa 2014 Korpisaari, Riihimäki Ilkka Pekkala 11.12.2013 1 Maailman viljatase 2013/14 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14* Milj. tonnia Tuotanto 1751 1851 1790 1946 Kulutus 1784 1855

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Tutkimusmenetelmä:

Viljasatotutkimus. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Tutkimusmenetelmä: Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä 30.10.2009 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista

Lisätiedot

Euroopan menestyvin luomuviljaketju

Euroopan menestyvin luomuviljaketju Euroopan mestyvin luomuviljaketju Informaatiovirta - Mekkinusteet ja -analyysit välitys jauhatus Viljatuotteid, viljatuotteid myynti Kuluttaja Tavaravirta ProAgria Kymlaakso/MS 1 Luomuviljaketjun mittarit,

Lisätiedot

Viljamarkkinoiden ajankohtaispäiv. ivä johdatus päivp

Viljamarkkinoiden ajankohtaispäiv. ivä johdatus päivp Viljamarkkinoiden ajankohtaispäiv ivä johdatus päivp ivän n aiheisiin Juha Lappalainen, MTK Keski-Suomi (Markkinoiden osalta tilanne/näkemys 8.2.2012, joka voi muuttua) Viljamarkkinoiden ajankohtaispäivä.

Lisätiedot

VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA

VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA 26.3.2009 1 Riskienhallinnan yleiset periaatteet ja sovellukset 2 Markkinariskien hallinnan tarve ja lähtökohdat EU:n maatalouspolitiikka kehittyy entistä markkinalähtöisempään

Lisätiedot

Viljakaupan markkinakatsaus

Viljakaupan markkinakatsaus Viljakaupan markkinakatsaus Hyvinkää 17.3.2011 Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy Vilja- ja raaka-aineryhmä Pohjois-Amerikan sateet keväällä Venäjän helle heinäkuussa La Nina sääilmiö aiheuttanut. .tulvia

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 3.11.2008 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 3.11.2008 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä 3.11.2008 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT. Tilannekatsaus Maaliskuussa 2011

VILJAMARKKINAT. Tilannekatsaus Maaliskuussa 2011 VILJAMARKKINAT Tilannekatsaus Maaliskuussa 2011 Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti (luotto, korot) Kuljetuskustannukset

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT. Tilannekatsaus Kevät Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät

VILJAMARKKINAT. Tilannekatsaus Kevät Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät VILJAMARKKINAT Tilannekatsaus Kevät 2012 Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti (luotto, korot) Kuljetuskustannukset

Lisätiedot

20.3.2013. Vilja alan yhteistyöryhmän yleiskokous 15.10.2012 Helsinki

20.3.2013. Vilja alan yhteistyöryhmän yleiskokous 15.10.2012 Helsinki Vilja alan yhteistyöryhmän yleiskokous 15.10.2012 Helsinki Jatko-asteen jalostus Leipomo Liha Meijeri Ruoka Panimo Alkoholi Margariini Ensi-asteen jalostus Biofuels Kasviöljy Mylly Rehu Tärkkelys Mallas

Lisätiedot

Satoennuste. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Satoennuste ( )

Satoennuste. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Satoennuste ( ) Satoennuste Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman.11.01 101 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy VYR Satoennuste (1011) 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n= Kokonaisvastaajanäyte 1 0 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

Kylvöalaennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 5.3.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2013 (221100187)

Kylvöalaennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 5.3.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2013 (221100187) Kylvöalaennuste 2013 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 5.3.2013 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=614 Kokonaisvastaajanäyte 2 300 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu

Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu Raisio-konserni Toimintaa 12 maassa, pääkonttori Raisiossa Tuotantoa 14 paikkakunnalla 3 maassa Henkilöstön määrä n. 1450, josta Suomessa 1/3 Listataan

Lisätiedot

Viljakaupan erilaiset mahdollisuudet

Viljakaupan erilaiset mahdollisuudet Viljakaupan erilaiset mahdollisuudet Loimaa, 5.2.2008 Timo Jaakkola timo.jaakkola@mtk.fi timo.jaakkola@siilo.net P. 0400 732 145 Kansainväliset markkinat Hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella

Lisätiedot

Kasviöljyteollisuuden puheenvuoro. Öljynpuristamoyhdistys, Pekka Heikkilä 3.2.2009

Kasviöljyteollisuuden puheenvuoro. Öljynpuristamoyhdistys, Pekka Heikkilä 3.2.2009 Kasviöljyteollisuuden puheenvuoro Öljynpuristamoyhdistys, Yleistä Puristamoteollisuuden volyymi on n. 270 000 t ja liikevaihto n. 100 milj. Öljy ja valkuainen ovat molemmat tärkeitä rypsi/rapsi öljyä 30-40

Lisätiedot

Satokysely Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Satokysely 2016 TNS

Satokysely Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Satokysely 2016 TNS Petri Pethman 8.11.2016 221100472 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=552 Kokonaisvastaajanäyte 2 135 vastaajaa Kohderyhmä ja otanta Aktiivimaanviljelijät Näytelähde:

Lisätiedot

KILPAILUKYKYISILLÄ LAJIKKEILLA VAIHTOEHTOJA RUKIIN JA ÖLJYKASVIEN VILJELYYN

KILPAILUKYKYISILLÄ LAJIKKEILLA VAIHTOEHTOJA RUKIIN JA ÖLJYKASVIEN VILJELYYN KILPAILUKYKYISILLÄ LAJIKKEILLA VAIHTOEHTOJA RUKIIN JA ÖLJYKASVIEN VILJELYYN Alituotantokasvipäivä, Huittinen 14.3.2014 Boreal / Satu Pura KOTIMAISELLE RUKIILLE ON KYSYNTÄÄ Teollisuus sitoutunut lisäämään

Lisätiedot

Kylvöaikomukset 2009. Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008. Petri Pethman Työnro. 76442. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Kylvöaikomukset 2009. Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008. Petri Pethman Työnro. 76442. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Kylvöaikomukset 2009 Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008 Petri Pethman Työnro. 76442 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Ajankohtaista viljamarkkinoilla

Ajankohtaista viljamarkkinoilla Ajankohtaista viljamarkkinoilla 4.3.2011 Jukka Heinonen Hankkija-Maatalous Oy Kasvinviljely, Länsi-Suomi Viljamarkkinoista Suomen viljamarkkinat osana maailmanmarkkinaa Kysynnän ja tarjonnan vaihtelut

Lisätiedot

Raision sopimusviljely

Raision sopimusviljely Raision sopimusviljely Hankintajohtaja Jukka Hollo Raisio-konserni OSTOT JA LOGISTIIKKA 17.2.2008 sivu 1 Viljelijät perustivat Raision viljan markkinointikanavaksi 1939 17.2.2008 sivu 2 1 Raision viljan

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 21.10.2011 Työnro. 221100084 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 21.10.2011 Työnro. 221100084 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä.0.0 Työnro. 000 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista

Lisätiedot

NEUVONNAN HAASTEET PERUNA-ALALLA. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

NEUVONNAN HAASTEET PERUNA-ALALLA. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto NEUVONNAN HAASTEET PERUNA-ALALLA Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Perunanviljelyn haasteet - kotimainen tuotanto kilpailee voimakkaasti tuonnin kanssa - nykyiset viljelyalat eivät lisäänny, tuotanto

Lisätiedot

Vilja- ja Raaka-aineet markkinatilanne Taneli Rytsä Hankkija-Maatalous Vilja- ja Raaka-aineryhmä

Vilja- ja Raaka-aineet markkinatilanne Taneli Rytsä Hankkija-Maatalous Vilja- ja Raaka-aineryhmä Vilja- ja Raaka-aineet markkinatilanne 14.11.2012 Taneli Rytsä Hankkija-Maatalous Vilja- ja Raaka-aineryhmä VYR:in kysely syksyn sadosta 8.11.2012 Viljojen kokonaissato kasvaa ennusteen mukaan edellisvuoteen

Lisätiedot

Sadonkorjuujuhlat. Muutoksessa. Vilja-asiamies Max Schulman, MTK

Sadonkorjuujuhlat. Muutoksessa. Vilja-asiamies Max Schulman, MTK Sadonkorjuujuhlat Viljamarkkinat Muutoksessa Vilja-asiamies Max Schulman, MTK Viljamarkkinat muutoksessa Viljamarkkinat ennen Nykytilanne y Muuttuvat maailman markkinat Eurooppa muutoksen kourissa Itämeren

Lisätiedot

VILJAMARKKINATILANNE. Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016

VILJAMARKKINATILANNE. Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016 VILJAMARKKINATILANNE Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016 VILJAKAUPPA HANKKIJA OY:SSÄ Syksyn 2015 sato oli pienempi kuin edellisenä vuotena Sadon alhainen valkuainen selkein laatua heikentävä

Lisätiedot

Kylvöaikomukset 2010. Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010. Petri Pethman Työnro. 77723. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. ISO 9001 -sertifioitu

Kylvöaikomukset 2010. Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010. Petri Pethman Työnro. 77723. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. ISO 9001 -sertifioitu ISO 9001 -sertifioitu Kylvöaikomukset 2010 Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010 Petri Pethman Työnro. 77723 Johdanto Tutkimus on jatkoa vilja-alan yhteistyöryhmän aiempina vuosina Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Ajankohtaista viljamarkkinoilla. Kasvuohjelma-seminaari, Tampere 20.11.2008 Tarmo Kajander

Ajankohtaista viljamarkkinoilla. Kasvuohjelma-seminaari, Tampere 20.11.2008 Tarmo Kajander Ajankohtaista viljamarkkinoilla Kasvuohjelma-seminaari, Tampere 20.11.2008 Tarmo Kajander Kansainvälinen viljaneuvosto eli IGC, Maailman vehnätase-ennuste +12% Lähde: IGC eli Kansainvälinen Viljaneuvosto

Lisätiedot

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275)

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275) Kylvöalaennuste 2014 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 25.2.2014 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=554 Kokonaisvastaajanäyte 1 200 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI SELVITYS 2007

LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI SELVITYS 2007 LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI SELVITYS 2007 Jukka Hallikas 2 31.10.2007 LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI Taustaa Elintarvikeklusteri pohjautuu Forssan seudulla toimineeseen

Lisätiedot

Luomusiementuotannon kehittäminen. KoneAgrian työpaja

Luomusiementuotannon kehittäminen. KoneAgrian työpaja Luomusiementuotannon kehittäminen KoneAgrian työpaja Tuottavaa luomua - hanke Hankkeen tavoitteena kattavampi luomusiemenen omavaraisuus Valtakunnallisen Tuottavaa luomua hankkeen tavoitteena on aktivoida

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT 19.03.2015 Riskienhallinta ja Markkinaseuranta. Max Schulman / MTK

VILJAMARKKINAT 19.03.2015 Riskienhallinta ja Markkinaseuranta. Max Schulman / MTK VILJAMARKKINAT 19.03.2015 Riskienhallinta ja Markkinaseuranta Max Schulman / MTK Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit

Lisätiedot

Viljatutkimus 10/2007

Viljatutkimus 10/2007 Viljatutkimus 10/2007 Tutkimus toteutettiin sähköisenä web-kyselynä koko maassa 9.10-28.10.2007 välisenä aikana Farmit Website Oy:n toimesta yhteistyössä Innolink Research Oy:n kanssa. Toimeksiantaja oli

Lisätiedot

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Järvenpään liikkumisen ohjauksen valtionapuhanke Tulosten esittely 15.5.2014 Marja-Terttu Sikiö / Destia Oy HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Järvenpään kaupunki haki valtionavustusta liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

Neuvonta ja tutkimus viljamarkkinoiden kehittämisessä. Juha Korkeaoja Pro Agrian hallituksen puheenjohtaja

Neuvonta ja tutkimus viljamarkkinoiden kehittämisessä. Juha Korkeaoja Pro Agrian hallituksen puheenjohtaja Neuvonta ja tutkimus viljamarkkinoiden kehittämisessä Juha Korkeaoja Pro Agrian hallituksen puheenjohtaja Keskeiset viljantuotannon kehityskohteet Satotason nostaminen - pellon peruskunnosta huolehtiminen

Lisätiedot

Kylvöalaennuste Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 ( )

Kylvöalaennuste Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 ( ) Kylvöalaennuste 2014 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 25.2.2014 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=554 Kokonaisvastaajanäyte 1 200 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

Vilja ja öljykasvikaupassa käytettävät sopimukset 2012

Vilja ja öljykasvikaupassa käytettävät sopimukset 2012 Vilja ja öljykasvikaupassa käytettävät sopimukset 2012 Rikard Korkman, 16.2. 2012 Mitäpitäisi viljellä2012 ja koska kannattaa myydä? Perussopimustyypit vilja-ja öljykasvikaupassa Sopimusviljely 1)Avohintainen

Lisätiedot

Vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen viljaketjussa Hankeseminaari 28.11.2013, Säätytalo

Vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen viljaketjussa Hankeseminaari 28.11.2013, Säätytalo Vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen viljaketjussa Hankeseminaari 28.11.201, Säätytalo Jaana Kotro Hankkeen koordinaattori, tutkija MTT jaana.kotro@mtt.fi p. 0295 17 91 Agroteknologiaverkosto

Lisätiedot

Luomulihan arvoketjutyöryhmä. 23.09. 2013 klo 10.00-12.00, Kesko

Luomulihan arvoketjutyöryhmä. 23.09. 2013 klo 10.00-12.00, Kesko Luomulihan arvoketjutyöryhmä 23.09. 2013 klo 10.00-12.00, Kesko Työryhmän kokoonpano Nimi Paikalla 23.09. Petteri Mäkelä, naudanlihan tuottaja x Fredrik von Limburg Stirum x Arto Jokinen, Pajuniemi Pasi

Lisätiedot

Satoennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 29.10.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Satoennuste 2013 TNS

Satoennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 29.10.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Satoennuste 2013 TNS Satoennuste 0 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman.0.0 00 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Satoennuste 0 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n= Kokonaisvastaajanäyte 00 vastaajaa vastausprosentti oli

Lisätiedot

Petri Lintukangas Markkinariskien hallinta-hanke

Petri Lintukangas Markkinariskien hallinta-hanke Petri Lintukangas Markkinariskien hallinta-hanke KANSANÄLSEN KAUPAN PELSÄÄNTÖJÄ Kysyntä ja tarjonta säätelevät kansainvälisiä vilja- ja öljykasvimarkkinoita. Ne kohtaavat toisensa aidoimmillaan avoimesti

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jukka Saarinen 18.3.2014 Huittinen Luonnonmukaisen tuotannon nykytilanne ja kehittämistarpeet Satakunnassa Satafood Kehittämisyhdistyksen ja Pyhäjärviinstituutin yhteishanke

Lisätiedot

Satotasojen merkitys tilan kannattavuuteen. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto 9.10.2015

Satotasojen merkitys tilan kannattavuuteen. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto 9.10.2015 Satotasojen merkitys tilan kannattavuuteen Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto 9.10.2015 Totta vai ei? Isojen satojen tuottaminen on kallista Ei ne rahat laskemalla lisäänny Teit mitä tahansa, säät

Lisätiedot

Mallasohranviljelijän puheenvuoro. 29.03.2011 TAMPERE Esa Similä

Mallasohranviljelijän puheenvuoro. 29.03.2011 TAMPERE Esa Similä Mallasohranviljelijän puheenvuoro 29.03.2011 TAMPERE Esa Similä Tilan tietoja Viljelijä vuodesta -89 Tilan pinta-ala 235 ha, josta peltoa 55 ha Vuosittainen kylvöala 350 ha josta suorakylvönä n. 150 ha

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ÖLJYKASVIMARKKINOILLA

AJANKOHTAISTA ÖLJYKASVIMARKKINOILLA AJANKOHTAISTA ÖLJYKASVIMARKKINOILLA 8.12.2016 KATI LASSI Öljynpuristamomme Kirkkonummella Kotimainen rypsi ja rapsi tärkeimmät raaka-aineemme Öljy tuotetaan puristamalla, prosessi täysin kemikaaliton Puristuskapasiteetti

Lisätiedot

Luomuviljan tarjontaketjun strategian ylläpito- ja seurantahanke

Luomuviljan tarjontaketjun strategian ylläpito- ja seurantahanke Luomuviljan tarjontaketjun strategian ylläpito- ja seurantahanke 1.1.2009-30.6.2010 Marja Suutarla 1 ProAgria Kymenlaakso ry 25.09.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa...3 2. Hankkeen tavoitteet...4 3. Hankkeen

Lisätiedot

Valkuaisomavaraisuus ja yhteistyö. Luomupäivät 12.11.2013 Anssi Laamanen

Valkuaisomavaraisuus ja yhteistyö. Luomupäivät 12.11.2013 Anssi Laamanen Valkuaisomavaraisuus ja yhteistyö Luomupäivät 12.11.2013 Anssi Laamanen Sisältö Kannattavan luomumaidontuotannon perusedellytykset luomulypsykarjatilalla Peltoviljelyn suunnittelu Herneen ja härkäpavun

Lisätiedot

Tiken viljatilastojen kehittäminen. Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Tiken viljatilastojen kehittäminen. Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken viljatilastojen kehittäminen Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 28.1.2008 Sisältö 1. Tiken viljatilastot 2. Ajankohtaiset kehittämiskohteet: Viljan hinnat: Elina Seppälä Viljan

Lisätiedot

TUOTA SITÄ MILLÄ ON MARKKINAT

TUOTA SITÄ MILLÄ ON MARKKINAT TUOTA SITÄ MILLÄ ON MARKKINAT ILKKA PEKKALA Maailman viljavarastot ennätykseen Milj. tonnia 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Ennuste Tuotanto 2007 2048 2004 2094 Kulutus 1935 2008 1983 2062 Varastot 413

Lisätiedot

21.1.2016. Odotukset viljakaupassa kevät ja kesä -16 Korpisaari Rautakesko Oy 19. ja 20.1.2016

21.1.2016. Odotukset viljakaupassa kevät ja kesä -16 Korpisaari Rautakesko Oy 19. ja 20.1.2016 Odotukset viljakaupassa kevät ja kesä -16 Korpisaari Rautakesko Oy 19. ja 20.1.2016 Maailman satoennuste on hyvä, vaikka jäädäänkin ennätyksestä 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Milj. tonnia Ennuste Tuotanto

Lisätiedot

Suomalainen kaura nosteessa. Suomalainen kaura ilmestyy uusissa muodoissa

Suomalainen kaura nosteessa. Suomalainen kaura ilmestyy uusissa muodoissa Suomalainen kaura nosteessa Suomalainen kaura ilmestyy uusissa muodoissa Kaura on nosteessa EU:n myöntämät terveysväittämät kauralle 1. Säännöllinen beetaglukaanin saanti edesauttaa normaalin veren kolesterolitason

Lisätiedot

Pro ruis ry Rukiin viljelyn kehitysohjelma 2012

Pro ruis ry Rukiin viljelyn kehitysohjelma 2012 Pro ruis ry Rukiin viljelyn kehitysohjelma 2012 LOPPURAPORTTI Dnro 2116/325/2011 Raportointikausi: 1.2. - 31.12.2012 Raportin laatija: Pro Ruis ry, Projektikoordinaattori Aino Sipilä Rahoittaja: Maa- ja

Lisätiedot

Yhteistyö ohrasta olueksi -tuotantoketjussa. Silja Home Oy Panimolaboratorio-Bryggerilaboratorium Ab 22.4.2009

Yhteistyö ohrasta olueksi -tuotantoketjussa. Silja Home Oy Panimolaboratorio-Bryggerilaboratorium Ab 22.4.2009 Yhteistyö ohrasta olueksi -tuotantoketjussa Silja Home Oy Panimolaboratorio-Bryggerilaboratorium Ab 22.4.2009 Ohrasta olueksi tuotantoketjun tutkimus Tuotantoketjulla pitkäjänteinen yhteistyö Panimolaboratorio

Lisätiedot

VYR kylvöalaennuste 2016

VYR kylvöalaennuste 2016 Petri Pethman.3.16 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Missä määrin seuraavat tekijät vaikuttavat kylvöpäätöksiinne kasvukauden 16 osalta? Ei lainkaan Erittäin paljon 1 2 3 4 5 Viljelykierto 3,32 Peltolohkojen

Lisätiedot

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne. Marraskuu Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne. Marraskuu Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry Luomun kannattavuus ja markkinatilanne Marraskuu 2017 Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry Tulojen ja menojen muodostuminen Lähtökohtaisesti tavanomainen maataloustuotanto on luomutuotantoa tehokkaampaa

Lisätiedot

Tehoa Luomutoimintaan!

Tehoa Luomutoimintaan! Tehoa Luomutoimintaan! luomuasiantuntija Agr. Mikko Rahtola Luomuliitto ry Luomupäivät 2010 16.03.10 1 Kansallinen luomustrategia Luomustrategiaryhmä & viestintätoimisto Kuule Oy Vuonna 2008 Osuus kotimaan

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK VILJAMARKKINAT Kevät 2015 (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti

Lisätiedot

TARPEET JA TOIVEET. Kaija Viljanen 14.3.2012 Avena Nordic Grain Oy SUUNNANNÄYTTÄJÄ ELINTARVIKEÖLJYISSÄ JA VALKUAISREHUISSA

TARPEET JA TOIVEET. Kaija Viljanen 14.3.2012 Avena Nordic Grain Oy SUUNNANNÄYTTÄJÄ ELINTARVIKEÖLJYISSÄ JA VALKUAISREHUISSA ALITUOTANTOKASVIT TEOLLISUUDESSA, TARPEET JA TOIVEET Kaija Viljanen 14.3.2012 Avena Nordic Grain Oy MILDOLA SUOMALAINEN SUUNNANNÄYTTÄJÄ ELINTARVIKEÖLJYISSÄ JA VALKUAISREHUISSA Avena Nordic Grain Oy: vilja-

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Viljamarkkinatilanne. Salo 12.2.15 Tarmo Kajander

Viljamarkkinatilanne. Salo 12.2.15 Tarmo Kajander Viljamarkkinatilanne Salo 12.2.15 Tarmo Kajander Viljakauppa Hankkija Oy:ssä Kesän 2014 viljan myyntimäärät olivat todella suuria Syksyn 2014 sato määrällisesti hyvä Rehuvehnää paljon vielä myymättä Toimitus

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelma. Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 5488817 veli-pekka.reskola@mmm.

Maatilojen energiaohjelma. Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 5488817 veli-pekka.reskola@mmm. Maatilojen energiaohjelma Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 5488817 veli-pekka.reskola@mmm.fi Esityksen sisältö: Maatilojen energiaohjelman esittely tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Viljakauppa. Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy

Viljakauppa. Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy Viljakauppa Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy 2 3 Toiminta-alue Jäsenrakenne Tanska 13 Ruotsi 16 Norja 1 Suomi 1 Baltia 3 Tukiyritykset Osuuskuntien kärki Euroopassa Osuuskunnat Euroopassa 2011 EUR

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

Petri Lintukangas Rapsi.fi- projekti

Petri Lintukangas Rapsi.fi- projekti Petri Lintukangas Rapsi.fi- projekti MTK:n ja SLC:n Öljykasvijaoston sekä Elintarviketeollisuusliiton (ETL) Öljynpuristamoyhdistyksen projektin tavoitteena on kotimaisen rapsin ja rypsin tuotannon lisääminen

Lisätiedot

Ylivoimainen kuminaketju hankkeen tavoitteet ja saavutukset

Ylivoimainen kuminaketju hankkeen tavoitteet ja saavutukset Ylivoimainen kuminaketju hankkeen tavoitteet ja saavutukset Marjo Keskitalo MTT Kasvintuotannon tutkimus KUMINASTA KILPAILUKYKYÄ Kymmenellä askeleella keskisato nousuun -seminaari 25.3.2014 Jokioinen,

Lisätiedot

PRO RUIS RY Rukiin viljelyn kehitysohjelma Viljaklusterin sadonkorjuuseminaari 17.10.2012

PRO RUIS RY Rukiin viljelyn kehitysohjelma Viljaklusterin sadonkorjuuseminaari 17.10.2012 PRO RUIS RY Rukiin viljelyn kehitysohjelma Viljaklusterin sadonkorjuuseminaari 17.10.2012 Tilastoja Lähde: Tike (Maa ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus) Pinta-ala Vuonna 2013 - Vuonna 2012 21

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

Viljakaupan näkymät muuttuvassa toimintaympäristössä. Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy

Viljakaupan näkymät muuttuvassa toimintaympäristössä. Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy Viljakaupan näkymät muuttuvassa toimintaympäristössä Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy 2 DLA viljakaupassa Kokonaisvolyymi yli 4 miljoonaa tonnia Vienti ylittää miljoona tonnia Oman rehuteollisuuden

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Kotimaisen valkuaisen taloudellisuus sikojen ruokinnassa. Jarkko Niemi MTT taloustutkimus

Kotimaisen valkuaisen taloudellisuus sikojen ruokinnassa. Jarkko Niemi MTT taloustutkimus Kotimaisen valkuaisen taloudellisuus sikojen ruokinnassa Jarkko Niemi MTT taloustutkimus OMAVARA-hankkeen loppuseminaari, Raisio 19.3.2013 Valkuaisrehumarkkinat Kotimaisen valkuaisen rehukäyttö ja sen

Lisätiedot

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön pyyntöön Luomutietohankeraportista

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön pyyntöön Luomutietohankeraportista LAUSUNTO Diaarinumero 2699/312/2009 Kirjaamo Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 HELSINKI 31.5.2010 Lausunnon antajat ProAgria Maaseutukeskusten Liitto ProAgria Kymenlaakso Lausunto maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Apetit Luomuviljelyn kiinnostavuus

Apetit Luomuviljelyn kiinnostavuus Apetit Luomuviljelyn kiinnostavuus vilja, marja, vihannes, öljykasvit..201 Lähde mainittava aineistoa käytettäessä Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimusnäytteen rakenne Mitä seuraavista tuotantosuunnista

Lisätiedot

Pellon kunnostus tilaisuus, Karkkila Viljelykierto ja talous Juha Helenius

Pellon kunnostus tilaisuus, Karkkila Viljelykierto ja talous Juha Helenius Pellon kunnostus tilaisuus, Karkkila Viljelykierto ja talous Juha Helenius Mitkä ovat kasvintuotannon tärkeimmät menestykseen vaikuttavat tekijät? ProAgrian asiantuntija-arvio vastausten määrä ProAgria

Lisätiedot

Kuminanviljelyn taloudellinen toimintaympäristö

Kuminanviljelyn taloudellinen toimintaympäristö Kuminanviljelyn taloudellinen toimintaympäristö Timo Karhula MTT Taloustutkimus, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki timo.karhula@mtt.fi TIIVISTELMÄ Suomessa kiinnostus kuminanviljelyyn on lisääntynyt

Lisätiedot

Viljakaupan rooli ympäristöviestinnässä. Jaakko Laurinen Kehityspäällikkö Raisio Oyj

Viljakaupan rooli ympäristöviestinnässä. Jaakko Laurinen Kehityspäällikkö Raisio Oyj Viljakaupan rooli ympäristöviestinnässä Jaakko Laurinen Kehityspäällikkö Raisio Oyj 2.11.2011 Ympäristöasioita viljaketjussa Väestö lisääntyy nyt 7 mrd. vuonna 2050 9 mrd. Samaan aikaan ruokavalio muuttuu

Lisätiedot

Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa. Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto

Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa. Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto Hakuvaihe Syksyn 2014 haku 78 hakemusta, joista 47 hyväksyttyä hanketta Avustusta haettiin yhteensä yli 17 miljoonaa 1-vuotisia:

Lisätiedot

Ajankohtaista viljakauppa-asiaa

Ajankohtaista viljakauppa-asiaa Ajankohtaista viljakauppa-asiaa Valtakunnallinen siemen- ja viljantuotantoseminaari Varsinais-Suomen kylvösiemenyhdistys Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Minna Oravuo, vilja-asiamies, MTK EU:n viljamarkkinat

Lisätiedot

Onnistuuko luomukalkkunatuotanto Suomessa?

Onnistuuko luomukalkkunatuotanto Suomessa? Onnistuuko luomukalkkunatuotanto Suomessa? Luomusiipikarjan syysseminaari Tampere 25.10.2012/ Sirkka Karikko Esityksen sisältö - Hanke: - Hankkeen tausta - Hankkeessa selvitettyä - Haasteet 1 Hanke: Luomukalkkunan

Lisätiedot

Ajankohtaista vilja- ja siemenmarkkinoilta

Ajankohtaista vilja- ja siemenmarkkinoilta Ajankohtaista vilja- ja siemenmarkkinoilta Kimmo Pusa 5.2.2008 ISO-VILJA -sopimusperhe Ammattitaitoisen viljantuottajan työkalut ISO-VILJA LAATU- JA VILJELYSOPIMUS Täydellisesti tilan lohkolta teollisuuteen

Lisätiedot

Superior Caraway Chain ylivoimainen kuminaketju HYVÄ STARTTI KUMINALLE. Viljelijäseminaari: 26.10.2010 Ilmajoki ja 28.10.

Superior Caraway Chain ylivoimainen kuminaketju HYVÄ STARTTI KUMINALLE. Viljelijäseminaari: 26.10.2010 Ilmajoki ja 28.10. Superior Caraway Chain ylivoimainen kuminaketju HYVÄ STARTTI KUMINALLE Viljelijäseminaari: 26.10.2010 Ilmajoki ja 28.10.2010 Jokioinen Hankkeen esittely Toimialajohtaja Juha Pirkkamaa, Agropolis Oy Hankkeen

Lisätiedot

Millä keinoilla ruokaketjusta riittäisi jaettavaa myös maatiloille?

Millä keinoilla ruokaketjusta riittäisi jaettavaa myös maatiloille? Millä keinoilla ruokaketjusta riittäisi jaettavaa myös maatiloille? MTK Pohjois-Karjala Kansanedustajatapaaminen Kitee Maatalouden hintakehitys vuosina 2000 2011 => viljelijöiden ostovoima heikkenee Lähde:

Lisätiedot

Hankkeen tuloksia vuodelta 2009 Tuotanto tasapainoon alituotantokasvien tuotannon kehittämispäivä Huittisten kaupungintalon valtuustosali 10.2.

Hankkeen tuloksia vuodelta 2009 Tuotanto tasapainoon alituotantokasvien tuotannon kehittämispäivä Huittisten kaupungintalon valtuustosali 10.2. Hankkeen tuloksia vuodelta 2009 Tuotanto tasapainoon alituotantokasvien tuotannon kehittämispäivä Huittisten kaupungintalon valtuustosali 10.2.2009 Marketta Saastamoinen Alituotantokasvien tuotannon kehittäminen

Lisätiedot

20.3.2013. Kuva: Matti Teittinen

20.3.2013. Kuva: Matti Teittinen Kansallinen siementuotannon tuki päättyi 21. (Timotein siementuen alasajo meneillään.) EU:n siemen ja lisäysmateriaalilainsäädännön uudistuminen. Sertifioidun siemenen alhainen käyttöaste. Kuva: Matti

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Joensuu 18.11.2013. Raisioagro Oy Jari Eeva

Joensuu 18.11.2013. Raisioagro Oy Jari Eeva Joensuu 18.11.2013 Raisioagro Oy Jari Eeva 1 Raisioagro juuret Suomessa 75 vuotta 2014 Rehut, viljakauppa, rehuvalkuainen, kasviöljyt, tuotantopanokset (lannoitteet, polttoöljyt, siemenet, kasvinsuojeluaineet

Lisätiedot

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Luomuviljelyn talous Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso 1.12.2009 Luonnonmukaisen tuotannon näkymät 1/2 Luomutuotteiden kysyntä on kasvanut kaikkialla Suomessa kulutus on tapahtunut muuta Eurooppaa

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Konsepti viljan jäljitettävyysjärjestelmästä

Konsepti viljan jäljitettävyysjärjestelmästä Konsepti viljan jäljitettävyysjärjestelmästä ja sen tuomista liiketoiminta mahdollisuuksista MTT/KTL Kasvinviljelyteknologia Pasi Suomi, Mikko Laajalahti, Ari Ronkainen & Matts Nysand Viljaketjun jäljitettävyyden

Lisätiedot

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta Hankejohtaja Taito Vainio Yleiset pelastustoimen tavoitteet Mahdollistaa tarvittaessa nykyistä paremmin valtakunnalliset ja yhdenmukaiset toimintamallit, yhteiset

Lisätiedot

SUOMEN MINERAALISTRATEGIAN PÄÄTÖSSEMINAARI

SUOMEN MINERAALISTRATEGIAN PÄÄTÖSSEMINAARI SUOMEN MINERAALISTRATEGIAN PÄÄTÖSSEMINAARI TEOLLISUUSNEUVOS ALPO KUPARINEN 8.10..2010. SUOMEN MINERAALISTRATEGIAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT Taustalla globaali kehitys; raaka-aineiden kysynnän kasvu, hintojen

Lisätiedot

Satafood kotimaisen valkuaistuotannon edistäjänä Härkäpapu - varteenotettava vaihtoehto viljakiertoon pellonpiennarpäivä 11.8.2009

Satafood kotimaisen valkuaistuotannon edistäjänä Härkäpapu - varteenotettava vaihtoehto viljakiertoon pellonpiennarpäivä 11.8.2009 Satafood kotimaisen valkuaistuotannon edistäjänä Härkäpapu - varteenotettava vaihtoehto viljakiertoon pellonpiennarpäivä 11.8.2009 Marketta Saastamoinen Satafood Kehittämisyhdistys ry 1 Satafoodin hankkeet

Lisätiedot

Kannattavuus on avainasia. Timo Mallinen, ProAgria Etelä-Suomi Uudenmaan tukitilaisuudet Huhtikuu 2016

Kannattavuus on avainasia. Timo Mallinen, ProAgria Etelä-Suomi Uudenmaan tukitilaisuudet Huhtikuu 2016 Kannattavuus on avainasia Timo Mallinen, ProAgria Etelä-Suomi Uudenmaan tukitilaisuudet Huhtikuu 2016 ProAgria Etelä-Suomen toiminta-alue 14 000 maatilaa 9000 asiakasta 700 000 ha peltoa 160 toimihenkilöä

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot