ELÄINTAUDIT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY HIEHOHOTELLITOIMINNASSA SEINÄJOKI OLLI RUOHO, ETT RY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELÄINTAUDIT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY HIEHOHOTELLITOIMINNASSA SEINÄJOKI 29.03.2016 OLLI RUOHO, ETT RY www.ett.fi"

Transkriptio

1 ELÄINTAUDIT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY HIEHOHOTELLITOIMINNASSA SEINÄJOKI OLLI RUOHO, ETT RY

2 HIEHONKASVATUKSEN TERVEYSRISKIT Eläinsairaudet - Tarttuvat eläintaudit, muut sairaudet, ruokinnalliset/ravitsemukselliset ongelmat Tapaturmariski - Kuljetuksissa, kasvattamossa, laitumella Hiehon tiinehtyminen - Hiehon ravitsemustila, sukuelinten kehityshäiriöt - Hedelmällisyyshäiriöitä aiheuttavat tarttuvat taudit Hiehon valmius poikimiseen ja sen jälkeiseen tuotantokauteen - Oikea kuntoluokka poikiessa - Hyvä rehunkäyttökapasiteetti; nauta on märehtijä

3 NAUTOJEN TAUTEJA / TARTUNTOJA - Bakteerit Salmonella EHEC Tarttuvat utaretulehdukset: Str. Agalactiae, Staph. Aureus.. Tartunnalliset sorkkasairaudet Hengitystietulehduksia aiheuttavat bakteerit Paratuberkuloosi Pernarutto Q- kuume - Virukset Virusripulit ja hengitystietulehdukset BVD (saneerattu) - Sieni-infektiot Pälvisilsa - Sisä- ja ulkoloiset Uusia uhkia...? Mycoplasma bovis; todettu, n. 70 tilaa Bluetongue Schmallenberg-virus; todettu, useita tiloja - Kryptosporidit, Neospora, Kokkidit, Ostertagia ym. - Täit, Väiveet, Häntäkapi ym.

4 TAUDINAIHEUTTAJIEN KULKEUTUMINEN TUOTANTOYKSIKKÖÖN Ostoeläimet; välitys- ja jalostuseläimet Hoitaja, lomittaja Rehut, rehuvarastot Vierailijat Rotat, linnut, kissat ja koirat Laidunkontaktit Teuras- ja välityseläinautot Kuivikkeet Vektorit Ilmavirtaukset Raadonkeräys

5 SALMONELLA Ulosteperäinen bakteeri, erittyy ulosteeseen, tartunta saadaan suun kautta (rehu/ruoka, juomavesi) Yli 2500 eri serotyyppiä + alatyypit, tarttuu eläimestä ihmiseen ja päinvastoin: salmonella on zoonoosi Aiheuttaa kuumeisen suolistotulehduksen, verisen ripulin ja jopa myrkytystilan, voi johtaa kuolemaan, tartunta voi kuitenkin olla myös oireeton Oireiden voimakkuus riippuu eläimen/ihmisen vastustuskyvystä, infektioannoksesta, bakteerikannan taudinaiheutuskyvystä ym. Salmonella on liikkuva bakteeri, leviää kosteilla pinnoilla

6 SALMONELLA Säilyy lietelannassa ainakin puoli vuotta, kuivassa navetta- ym. pölyssä ja betonin halkeamissa vuosikausia Tuhoutuu + 60 C:ssa 15 minuutissa => kuivalannan huolellinen kompostointi ja maidon pastörointi tuhoavat salmonellan Tuhoutuu < ph 3,5 ja > 11 => happamet ja emäksiset desinfiointiaineet tehoavat hyvin puhtailla pinnoilla Selviytyjä - tyyppiä, lämpö- ja antibioottiresistenttejä kantoja; moniresistentit kannat, tappajasalmonellat (S. Tyhimurium DT 104) Ei erity terveellä lehmällä maitoon, joutuu maitoon ulostesaastutuksen kautta

7 SALMONELLATILOILLE RAJOITTAVAT MÄÄRÄYKSET Salmonelloosi on virallisesti vastustettava eläintauti; kun tilalla todetaan salmonellatartunta, annetaan tilalle viranomaisten toimesta päätös salmonellatartunnan leviämisen estämiseksi tehtävistä toimenpiteistä. Päätöksen antamiseen riittää myös vahva salmonellatartuntaepäily, esim. tilalle toimitettu salmonellapositiivista rehua Päätöksen tarkoituksena estää tartunnan leviäminen tilalta => ei elävien eläinten myyntiä, tuotantotiloihin vain välttämättömät kävijät, maito pastöroitava

8 SALMONELLATILOILLE RAJOITTAVAT MÄÄRÄYKSET Virkaeläinlääkärin tulee ilmoittaa alueensa tilalla todetusta salmonellatartunnasta meijerille, teurastamolle, keinosiemennyspäivystykseen, rehuntoimittajalle sekä johtavalle lomittajalle, jos tilalla käytetään lomittajaa Tilan tehtävänä on ilmoittaa tartunnasta niille tahoille, joille se tartunnan leviämisen estämiseksi on tarpeen Teurastamot ottavat salmonellarajoitusten alaiselta tilalta vastaan teuraseläimiä vain, jos kyseinen eläinryhmä on todettu vapaaksi salmonellatartunnasta Maito noudetaan meijeriin, tapauskohtaiset erityisjärjestelyt

9 SALMONELLAN VASTUSTUS OSA ELINTARVIKEKETJUN RISKINHALLINTA Salmonellan suhteen on nollatoleranssi kotieläintiloilla ja koko elintarvikeketjussa Säännöllinen seuranta viranomaisten ja elintarviketeollisuuden sekä tilatasolla myös tuottajien toimesta Saneerausten huolellinen toteutus osa riskinhallintaa Piilevät ja uusiutuvat tartunnat riski tilojen tuotannolle ja elintarviketurvallisuudelle Hyvä salmonellatilanne ei ole itsestään selvyys (rehusalmonellaepidemiat, tuontivalkuaisrehujen käytön lisääntyminen, ympäristöperäiset tartunnat erityisesti nautatiloilla)

10 SALMONELLASANEERAUS NAUTATILALLA Tartuntaketjun katkaisu eläinten ulosteesta suuhun, rehujen ja juomaveden puhtaus => Eläimet vapautuvat tartunnasta 3-4 kuukauden kuluessa; nautatiloilla on yleensä aikaa odottaa (??) Aluksi tilanteen kartoitus uloste- ja tuotantoympäristönäyttein, rehuympäristö- ja rehunäytteitä tarpeen mukaan Kirjallinen saneeraussuunnitelma (salmonellavakuutus edellyttää) Kroonikoita ei pidä jättää karjaan; saattavat jatkaa eritystä ja aiheuttaa uustartunnan Isot tuotantoyksiköt ja ketjumainen tuotanto tuovat lisähaastetta: eri osapuolten hyvä yhteistyö tärkeää

11 SALMONELLASANEERAUS NAUTATILALLA Kaikilla maitotiloilla ja useimmilla naudanlihantuotantotiloilla on salmonellavakuutus ryhmävakuutuksena meijerin tai teurastamon kautta Salmonellavakuutus korvaa saneerauskuluja 6 12 kk ajan; ylimääräinen työ, puhdistus- ja desinfiointiainekulut, salmonellatutkimukset, eläinlääkärikulut, eläinten poistot Tilalle salmonellatartunnan leviämisen estämiseksi annettu päätös peruutetaan, kun karjan kaikista eläimistä on kahdella peräkkäisellä näytteenottokerralla saatu puhtaat ulostenäytteet ja tuotantotiloista kertaalleen puhtaat ympäristönäytteet. Päätöksen peruuttamiseksi tarvittavat näytteet otetaan valtion kustannuksella

12 SALMONELLASANEERAUS NAUTATILALLA Saneerauksen perusperiaate salmonellan tartuntaketjun katkaisu ulosteesta suuhun => saneeraussuunnitelman mukaisesti toteutetaan: Ruokintapöytien ja laitteiden sekä juoma-astioiden päivittäinen puhdistus ja desinfiointi Likaisen ja puhtaan puolen erillään pito, mahdolliset kulkureittien uudelleen järjestelyt, kulku desinfiointialtaiden kautta Käytävien ja kulkualueiden päivittäinen puhdistus ja desinfiointi Jalkineiden desinfiointialtaiden kunnossa pito; työvälineiden, työvaatteiden ja jalkineden puhdistus ja desinfiointi ym.ym.

13 NAUTA-, TUOTANTOSIIPIKARJA- JA SIKATILOILLA TODETUT SALMONELLATARTUNNAT Tilanne Salmonellatartunnan leviämisen estämiseksi annettu päätös voimassa kolmella nautatilalla, yhdellä sikatilalla ja yhdellä siipikarjatilalla. saneeraustoimet tiloilla meneillään Nautatilat: - S. Coelns 1 tila - S. Enteritidis 1 tila - S. Konstanz 1 tila - S. Typhimurium FT 1 2 tilaa - S. Typhimurium FT 41 2 tilaa - S. Typhimurium FT U tila - S. Typhimurium U tilaa - S. Typhimurium (ei tyypitetty) 1 tila 1 6 -Yhdellä tilalla (hiehohotelli) sekä S. Typhimurium U 277 että S. Konstanz Siipikarjatilat: - S. Cerro 1 tila - S. Enteritidis 1 tila - S. Livingstone 1 tila Sikatilat: - S. Derby 1 tila - S. Typhimurium NST 3 tilaa (samaa tautitapausta)

14 NAUTA-, TUOTANTOSIIPIKARJA- JA SIKATILOILLA TODETUT SALMONELLATARTUNNAT Tilanne Salmonellatartunnan leviämisen estämiseksi annettu päätös voimassa yhdellä nautatilalla, kahdella siipikarjatilalla ja kahdella sikatilalla, saneeraustoimet tiloilla meneillään Nautatilat: - S. Coelns 1 tila - S. Typhimurium FT 1 1 tila - S. Typhimurium FT tila 1 Siipikarjatilat: - S. Enteritidis 1 tila - S. Tennessee 1 tila 2 Sikatilat: - S. Derby 1 tila -S. Typhimurium NST 1 tila

15 SALMONELLA JA HIEHONKASVATUS - Hiehonkasvattamot eivät pääse meijereiden tai teurastamoiden kautta otettavien salmonellaryhmävakuutusten piiriin (näissä vakuutusmaksun perustana maito- tai lihatilitykset, korvauskattona esim. edellisen vuoden tilitykset) - Hiehonkasvattamoilla mahdollisuus saada tilakohtaisia salmonellavakuutuksia eri vakuutusyhtiöistä - Tilatason tautisuojaus; suojavaatteet ja jalkineet vierailijoille, haittaeläintorjunta, rehuvarastojen suojaus linnuilta ja jyrsijöiltä, hyvä ruokinta- ja rehuhygienia, tuontirehut ja rehuaineet ETT:n positiivilistan yrityksiltä - Viranomaisten toimesta vastustettava tauti, tartuntatilalle rajoittavat määräykset, eläinliikenne pysäytetään ja aloitetaan saneeraus, joka tapahtuu tuottajan kustannuksella

16 SALMONELLA JA HIEHONKASVATUS - Siirrettäessä eläimiä hiehonkasvattamosta takaisin lypsykarjatilalle edellytetään niiltä alle kaksi kuukautta vanha kielteinen salmonellatutkimustulos max. 20 eläimen yhteisnäyttein (Maitotilojen salmonellavakuutusten suojeluehdot, Nasevan kansallinen taso). - Siirrettäessä eläimiä lypsykarjatilalta hiehonkasvattamoon salmonellatutkimus jos hiehokasvattamon salmonellavakuutus sitä edellyttää

17 EHEC ENTEROHEMORRAGINEN E.COLI - Ei ole eläintauti - Ihmisillä yleisvaarallinen tartuntatauti - Tartunta todetaan teurastamokartoituksin tai selviteltäessä ihmisten sairastumisia, v yhteensä 18 tilaa - Tartuntatilalle riskinhallintasuunnitelma Tilan liityttävä Nasevaan Ei eläinten myyntiä pitoon ennen kuin tila on osoittanut toteuttaneensa riskinhallintasuunnitelmaa = > pysäyttää hiehonkasvattamossa eläinliikenteen Ei teuraaksi lantaisia eläimiä: teuraskelpoisuustarkastus virkaeläinlääkärin toimesta 3-10 vrk ennen teurastusta Riskinhallintasuunnitelman toteutus; työtä, korjauksia, desinfiointiaineita ym; tila vastaa kustannuksista

18 NAUTATILOILLA TODETUT EHEC -TARTUNNAT TILANNE Teurastamoiden omavalvonta: EHEC O 157 H 7: 17 tilaa - Humaanikontaktit EHEC O 157 H 7: 1 tila Lähde: Evira

19 PÄLVISILSA - Trichophyton verrucosum sienitartunta - Zoonoosi! - Itiöt kestäviä > oireettomatkin eläimet levittävät - Ostoeläin aina riski! - Lähtötilan pälvisilsavapaus varmistettava - Tarvittaessa rokotus ennen siirtoa (?) - Karanteeni + pesu (Imaverol, Virkon S) (?) - Tuotostappiot 5-10 %, vuotavauriot, ihotulehdukset - Saneeraus rokottamalla; kulut n. 20 /eläin - Hiehonkasvattamon pälvisilsalla suuri riski levitä lypsykarjatiloille, saneeraus pitkällinen, eläinliikennettä ei voi pysäyttää koko ajaksi (?) - ETT subventoi saneerauksia lypsykarja- ja emolehmätiloilla (Ei välitys- eikä tuontieläimiä tilalla)

20

21 VIRUSRIPULIT, HENGITYSTIETULEHDUKSET Ajoittain esiintyviä, erittäin helposti leviäviä v tarttuvaa, voimakasoireista koronavirusripulia (?) esiintynyt runsaasti, tartuntoja myös kesäaikana, jää kiertämään isoissa karjoissa. Hengitystietulehdukset: - Virukset: RS-, korona-, adeno-, PI 3 - Bakteerit: Pasteurella multocida, Histophilus somni - Mykoplasmat: M. bovis, M. dispar, M. bovirhinis. Ureaplasma.. Pelisäännöt: Ilmoita oireista! Ei pitoeläinten myyntiä ennen kuin vähintään 1 kk kulunut viimeisistä oireista

22 RS- TARTUNTA Aiheuttaja - BRSV- virus, herkkä happamille olosuhteille, kuolee yli + 56 C Esiintyvyys - merkittävä hengitystietulehdusten aiheuttaja eri puolilla maailmaa Leviäminen - eläin erittää virusta hengitysteistään, tartunta pisaratartuntana hengitysilman muka - sairastuneita kaikissa ikäryhmissä, pikkuvasikat ja alle 6 kk ikäiset nuoret naudat herkimpiä - tartunta voi säilyä karjassa piilevänä ja puhjeta uudelleen olosuhteiden muuttuessa tai vastustuskyvyn heikentyessä - sairastumisen aikaansaama vastustuskyky ei suojaa uusilta tartunnoilta - leviää ostoeläinten mukana, ihminenkin voi levittää tartuntaa

23 RS- TARTUNTA Itämisaika: 3-5 vrk Aiheuttaa - yleensä äkillinen hengitystietulehdus, kuolleisuus jopa 20 % - altistaa bakteeri-infektioille, kaksivaiheinen taudinkuva - heikentää vastustuskykyä, hidastaa kasvua; rääpälöityminen Oireet - tartunnan jälkeen 3-5 pv kuluessa, kestää 1-3 viikkoa, piilevä, lievä, vakava tai erittäin vakava muoto - voimakas sierain- ja silmävuoto, vähentynyt ruokahalu, kuume, tihentynyt hengitys - akuutissa muodossa vakavia hengitystieoireita, hengenahdistusta, äkkikuolemia - lihanautakasvattamoissa usein kaksivaiheinen taudinkuva; sekundääriset bakteeri-infektiot 1-2 vk kuluttua RS- tartunnasta

24 RS- TARTUNTA Diagnoosi - kliiniset oireet, taudin leviämistapa, raadonavauskuva - laboratoriotutkimukset, Eviran hengitystietutkimuspaketti Vastustus - rokotteilla ei ole saatu merkittävää tehoa (?) - olosuhteiden optimointi, hyvä ilmanvaihto, kohtuullinen eläintiheys ETT:n ohje Virustartuntojen vastustusohjeet nautatiloille - oireista syytä ilmoittaa välttämättömille kävijöille etukäteen, ei muita kävijöitä tuotantotiloihin - tilatason tautisuojaus; suojavaatteet ja jalkineet, käsien pesu - ei eloeläinten myyntiä ennen kuin 1 kk kulunut oireiden päättymisestä - teuraseläinkuljetuksissa ajojärjestelyt mikäli mahdollista - lastaustilan tai lastauskujan käyttö (?)

25 KORONAVIRUSTARTUNTA Aiheuttaja - koronavirus: enteric- (suolisto) ja respiratory- (hengitystie) alatyypit Esiintyvyys - levinnyt kaikkialle maailmaan, laajempia epidemioita yleensä 3-5 vuoden välein Leviäminen - eläin erittää virusta ulosteessaan ja sierainlimassaan, muut eläimet saavat tartunnan hengitysteiden tai suun kautta - alle puolivuotiaat lypsyrotuiset eläimet herkkiä (hengitystiemuoto) talvidysenteria- muodossa tyypillisesti vain yli 1-vuotiaat sairastuvat - leviää helposti tilalta toiselle esim. eläintiloissa vierailevien ihmisten ja eläinkuljetusautojen mukana - säilyy epidemioiden välillä hengissä oireettomissa kantajissa

26 KORONAVIRUSTARTUNTA Itämisaika: 2-4 vrk Aiheuttaa - tuotantotappiot, maidontuotannon lasku % - alentaa vastustuskykyä - altistaa muille sairauksille Oireet - tyypistä riippuen voimakkaat hengitystietulehdus- tai ripulioireet, voi esiintyä myös samanaikaisesti - aluksi lievä yskä, sierain- ja silmävuoto, kuumeilu ( ,5 C), ruokahaluttomuus vrk kuluttua oireiden alkamisesta voimakas vetinen, joskus verinen ripuli, kesto 2-4 vrk - tauti puhkeaa karjassa äkillisesti, leviää nopeasti uusiin eläimiin - sairastuvuus usein lähes 100 % - taudin läpikäynyt eläin saa immuniteetin 0,5 3 vuodeksi

27 KORONAVIRUSTARTUNTA Diagnoosi - kliiniset oireet, taudin leviämistapa - epäselvissä tapauksissa varmistus vasta-ainetutkimuksella veri- tai maitonäytteistä, ulostenäytetutkimus Vastustus - rokotetta tai spesifistä hoitoa ei ole - ripulin oireenmukainen hoito; nestetasapainon ja ruokahalun ylläpito, kuumetta alentavat lääkkeet ETT:n ohje Virustartuntojen vastustusohjeet nautatiloille - oireista syytä ilmoittaa välttämättömille kävijöille etukäteen, ei muita kävijöitä tuotantotiloihin - tilatason tautisuojaus; suojavaatteet ja jalkineet, käsien pesu - ei eloeläinten myyntiä ennen kuin 1 kk kulunut oireiden päättymisestä - teuraseläinkuljetuksissa ajojärjestelyt mikäli mahdollista - lastaustilan tai lastauskujan käyttö (?)

28 ROTAVIRUSTARTUNTA Aiheuttaa voimakasta ripulia muutaman päivän ikäisillä vasikoilla, vasikoiden kuolleisuus suuri Ongelmana tuotantoaan voimakkaasti laajentaneilla lypsykarja- ja emolehmätiloilla, tauti saadaan karjaan yleisimmin ostoeläinten mukana Rokote olemassa (Lactovac), annetaan emälle lopputiineyden aikana, vasta-aineet ternimaitoon => rokotteen tehon edellytys, että vasikoiden ternimaidon saannista ja hyvästä poikimahygieniasta huolehditaan Evira: hengitystietutkimuspaketti, ripulipaketti Ohjeita:

29 KOKKIDIOOSI Oireet - Lievä tai kohtalainen, mahdollisesti vetinen ripuli - Ulostuspakko, yrittää ulostaa selkä köyryssä - Voi olla veristä => muista salmonella - Yleensä ei kuumetta, huono ruokahalu, apatia - Jos juo itse ja vettä on tarjolla, ei yleensä paha dehydraatio (nestehukka), voi kuitenkin tulla myös kuolemantapauksia - Kroonisissa tapauksissa hidastunut kasvu (iso pää), takkuinen, pörröinen karva, pömppämaha - Uudelleentartunta, huono vastustuskyky - Hermostokokkidioosi (?) - Lihasvärinä, säpsyminen, kouristuksia - Kuolleisuus lähes 100 %, usein jo 24 h kuluessa - Yhteys kokkidien määrään epäselvä

30 KOKKIDIOOSI Tartunta Vasikka syö tartuntakykyisiä ookystia navetassa tai laitumella, joutuneet sinne ripuloivan vasikan ulosteesta => lisääntyvät vasikan ohutsuolessa (pv 1-15) => lisääntyvät vasikan paksusuolessa (pv 16-18) => RIPULI => ookystia erittyy ulosteen mukana (pv 18-21) => tartuntakykyisiä 2 vrk kuluessa (pv 21 >) => tartunta seuraaviin vasikoihin suun kautta

31 Kokkidien ominaisuuksia KOKKIDIOOSI - Kestävät lämpöä (+ 35 C asti), kylmää (- 10 C jopa 2 kk, lyhytaikaisesti -30 C) - Kestävät desinfiointiaineita; esim. Virkon-S, Parvocide ym. eivät tehoa, herkkiä vain kresolipohjaisille desinfiointiaineille (Neopredisan) = > Karsinoiden mekaaninen puhdistus ja huolellinen pesu tärkeää vasikoiden / vasikkaerien välillä => Säilyvät hyvin navetassa ja laitumellakin talven yli Ennaltaehkäisynä hyvä hygienia ja ilmanvaihto (kuivuus), toisaalta ympäristön pienet kokkidimäärät hyvä vastustuskyvyn kehittymisen kannalta.

32 MYCOPLASMA BOVIS Yleinen nautojen hengitystieinfektioiden ja utaretulehdusten aiheuttaja Euroopassa arveltu aiheuttavan 25-33% vasikoiden keuhkotulehduksista. Todettu Suomessa v n. 70 nautatilalla => uusi tauti; ETT:n vapaaehtoinen vastustusohjelma Ruotsissa yksittäisiä tapauksia (!?) Ei ole virallisesti vastustettava eläintauti Leviää erityisesti eläinkaupan mukana!! Riski nautojen tuonnissa muualta Euroopasta!!??

33 Lehmät Utaretulehdus Moniniveltulehdus Hedelmällisyyshäiriöt MYCOPLASMA BOVIS OIREET Vasikat/nuoret eläimet: Hengitystietulehdus Keskikorvatulehdus, silmätulehdus Moniniveltulehdus Rääpälöityminen

34 M. BOVIS- SEURANTA / VASTUSTUSOHJELMA ( / ohjeet ja lomakkeet / eläinkauppa) Liittyminen ohjelmaan: -Tilat jotka käyvät pitoeläinkauppaa ja osallistuvat näyttelyihin -kirjallinen sitoutuminen lomakkeella Nasevaan -Näytteet tulokset Nasevaan = ei uusien eläinten siirtoa tilalle 1 kk aikana ennen tutkimuksia Ell.käynti + 1. näytteet 0 1 kk 2 kk 6 kk 7 kk Ell. käynti + 2. näytteet Seuranta: -th-käynti 2 x / vuosi -tankkimaito 2 x / vuosi PCR -utaretul.tutk. aina PCR 8 kk.. 13 kk.. Naseva Seurantataso -voi siirtää eläimiä saman ja ylemmän tason tilalta Liittymistaso (yhdet negat. tutkim.) -voi siirtää eläimiä saman ja ylemmän tason tilalta A-luokka = Tutkitusti vähäriskinen tila -voi siirtää eläimiä saman tason tilalta -voi osallistua A-tason näyttelyyn

35 M.Bovis tilanne tilaa joilla on taudinaiheuttaja todettu: 27 lypsykarjaa 1 emolehmätila 8 vasikkakasvattamoa 22 ternistä teuraaksi kasvattamoa 10 lihanautojen loppukasvattamoa 10 epäilyttävää perustuen vasta-ainetutkimuksiin ja oireisiin

36 M. BOVIS POSITIIVISTEN KARJOJEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN Tiloja Lypsykarjoja

37 TARTUNNALLISET SORKKASAIRAUDET - Kantasyöpymä - Sorkkavälin ihotulehdus - Sorkkavälin ajotulehdus - Sorkka-alueen ihotulehdus ETT:n ohjeet: Terveydenhuolto/ Nautaterveydenhuolto/ Ohjeet/ Tarttuvat sorkkasairaudet, toimintaohje.

38 ELÄINTERVEYDEN HALLINTA HIEHONKASVATUKSESSA Taudit eivät ole ainoa riski - Loukkaantuminen liukkauden, kiimakäyttäytymisen, rakenteiden rikkoutumisen tms. syyn takia - Hiehonkasvattamoissa voidaan järjestää juuri hiehoille sopiva ruokinta; täyttävyys, riittävä energiansaanti, tasapainoinen kivennäisruokinta, hivenaineet (seleeni) vitamiinit - Hieho takaisin lypsykarjatilalle noin kaksi kuukautta ennen poikimista tottumaan bakteerikantaan ja olosuhteisiin

39 ELÄINTERVEYDEN HALLINTA HIEHONKASVATUKSESSA Taudit eivät ole ainoa riski: - Hieho ei saa olla liian lihava => aineenvaihduntahäiriöt poikimisen jälkeen, huono ruokahalu, heikompi vastustuskyky, utaretulehdukset, kohtutulehdukset, juoksutusmahasairaudet. Kunnon käsittelytilat - Hiehonkasvattamoon tulee ja sieltä lähtee eläimiä => rakenteet ja kulkureitit sellaisia, että siirrot eläinten ja ihmisten kannalta turvallisia - Mahdollisuus kytkeä eläimet hoitotoimia varten; siemennys, tiineystarkastukset - Riittävästi kytkentämahdollisuudella varustettua sairaskarsinatilaa

40 ELÄINTERVEYDEN HALLINTA HIEHONKASVATUKSESSA Tautisuoja-asioita: - Hiehonkasvattamossa ei muita kotieläimiä (lampaat, vuohet, siipikarja) - Kasvattamoon ei tulla muilla tiloilla käytetyissä varusteissa - Tuontirehut ja rehuaineet ETT:n positiivilistalla olevilta rehuntoimittajilta - Haittaeläinten torjunta; rehuvarastot, eläintilat - Kuivitus ja lannankäsittely; lanta- ja rehureitit erillään, eläinten puhtaus - Ulkomailta ei tuoda tauteja sairaiden ihmisten, vaatteiden tai tuliaisten mukana (48 h sääntö)

41 search com_sear 61 hakusana Etsi ELÄINTERVEYDEN HALLINTA HIEHONKASVATUKSESSA Hiehohotelli hanke v Hiehohotelli - Hiehonkasvatuksen ulkoistaminen, Opas kasvattajille ja ulkoistajalle

42 TILANNE SUOMESSA TOISTAISEKSI HYVÄ - Uusia tauteja ei ole juurikaan tullut - Rokotuksia ei tarvita!!! - Maassa jo olevia tauteja on saneerattu MUTTA: - Tuotantorakenteen ja -tapojen muutos on tuonut uusia haasteita tautiriskien hallintaan. - Nykyisellä monimuotoisella tuotantorakenteella ja eläinkaupan käytännöillä taudit leviävät!! - Tautiriskien hallinta 20 lehmän lypsykarjassa on eri asia kuin 500 hiehon kasvattamossa!!

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI www.ett.fi ETT ry VIRUSRIPULIT, HENGITYSTIETULEHDUKSET Ajoittain esiintyviä, erittäin helposti leviäviä V. 2012 tarttuvaa, voimakasoireista koronavirusripulia (?)

Lisätiedot

ELÄINTERVEYDEN HALLINTA HIEHOJEN RAHTIKASVATUKSESSA HELSINKI 14.01.2014 OLLI RUOHO, ETT RY www.ett.fi

ELÄINTERVEYDEN HALLINTA HIEHOJEN RAHTIKASVATUKSESSA HELSINKI 14.01.2014 OLLI RUOHO, ETT RY www.ett.fi ELÄINTERVEYDEN HALLINTA HIEHOJEN RAHTIKASVATUKSESSA HELSINKI 14.01.2014 OLLI RUOHO, ETT RY www.ett.fi HIEHONKASVATUKSEN TERVEYSRISKIT Eläinsairaudet - Tarttuvat eläintaudit, muut sairaudet, ruokinnalliset/ravitsemukselliset

Lisätiedot

TAUTIRISKIEN HALLINTA ELÄINKAUPASSA

TAUTIRISKIEN HALLINTA ELÄINKAUPASSA TAUTIRISKIEN HALLINTA ELÄINKAUPASSA UUDEN ELÄINAINEKSEN HANKINTA LAAJENTAVILLE TILOILLE Etukäteissuunnittelu ja strategian valinta; UUDEN ELÄINAINEKSEN HANKINTA LAAJENTAVILLE TILOILLE 2. Uudistus rahtikasvatuksena

Lisätiedot

Asiantuntijaeläinlääkäri Olli Ruoho ETT ry

Asiantuntijaeläinlääkäri Olli Ruoho ETT ry Asiantuntijaeläinlääkäri Olli Ruoho ETT ry Vähän tarttuvia tauteja Nautojen terveystilanne on Suomessa hyvä Vähän tarttuvia tauteja Uusia tauteja ei ole juurikaan tullut Säännöllisiä rokotuksia ei tarvita

Lisätiedot

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI www.ett.fi ETT ry Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry 18 vuotta toimintaa Tilatason tautisuojaus Tuotantoeläinten terveydenhuolto Koordinaatio Seurantajärjestelmät

Lisätiedot

TARTTUVAT TAUDIT- TEEMAVUOSI KÄYNTIIN HELSINKI OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI, ETT Ry

TARTTUVAT TAUDIT- TEEMAVUOSI KÄYNTIIN HELSINKI OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI, ETT Ry TARTTUVAT TAUDIT- TEEMAVUOSI KÄYNTIIN HELSINKI 18.01.2012 OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI, ETT Ry TAUDINAIHEUTTAJIEN KULKEUTUMINEN TUOTANTOYKSIKKÖÖN Ostoeläimet; välitys- ja jalostuseläimet Hoitaja,

Lisätiedot

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI Dipl. ECBHM. www.ett.fi. ETT ry

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI Dipl. ECBHM. www.ett.fi. ETT ry OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI Dipl. ECBHM www.ett.fi ETT ry NAUTOJEN TAUTEJA / TARTUNTOJA Bakteerit Salmonella EHEC Tarttuvat utaretulehdukset: Str. Agalactiae, Staph. Aureus Tartunnalliset sorkkasairaudet

Lisätiedot

NAUTATILOJEN TAUTISUOJAUKSEN KRIITTISET PISTEET TARTTUVIEN TAUTIEN HALLINTA LAAJENTAVALLA NAUTATILALLA TARTTUVAT TAUDIT- SEMINAARI KÄLVIÄ 27.03.

NAUTATILOJEN TAUTISUOJAUKSEN KRIITTISET PISTEET TARTTUVIEN TAUTIEN HALLINTA LAAJENTAVALLA NAUTATILALLA TARTTUVAT TAUDIT- SEMINAARI KÄLVIÄ 27.03. NAUTATILOJEN TAUTISUOJAUKSEN KRIITTISET PISTEET TARTTUVIEN TAUTIEN HALLINTA LAAJENTAVALLA NAUTATILALLA TARTTUVAT TAUDIT- SEMINAARI KÄLVIÄ 27.03.2012 OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI, ETT ry Dipl.

Lisätiedot

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI www.ett.fi ETT ry Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry 18 vuotta toimintaa Tilatason tautisuojaus Tuotantoeläinten terveydenhuolto Koordinaatio Seurantajärjestelmät

Lisätiedot

www.ett.fi/nautaterveydenhuolto/koulutus/

www.ett.fi/nautaterveydenhuolto/koulutus/ www.ett.fi/nautaterveydenhuolto/koulutus/ Julkaisuja Teematiedotteet: Tammikuu: Avausseminaari Valiolla Helmikuu: Eläinkauppa ja eläinaineksen hankinta laajentavilla tiloilla, ETU nautakarjan terveystodistus

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SALMONELLASANEERAUKSISTA KOTIELÄINTUOTANTOTILOILLA

KOKEMUKSIA SALMONELLASANEERAUKSISTA KOTIELÄINTUOTANTOTILOILLA KOKEMUKSIA SALMONELLASANEERAUKSISTA KOTIELÄINTUOTANTOTILOILLA REHUSEMINAARI 03.11.2014 OLLI RUOHO ASIANTUNTIJAELÄINLÄÄKÄRI, ETT RY ELINTARVIKEKETJUN RISKINHALLINTA Hyvä hygieniataso alkutuotannossa on

Lisätiedot

TARTTUVILTA TAUDEILTA SUOJAUTUMINEN TAUTIRISKIEN HALLINTA ELÄINKAUPASSA VENE- HANKE OULU

TARTTUVILTA TAUDEILTA SUOJAUTUMINEN TAUTIRISKIEN HALLINTA ELÄINKAUPASSA VENE- HANKE OULU TARTTUVILTA TAUDEILTA SUOJAUTUMINEN TAUTIRISKIEN HALLINTA ELÄINKAUPASSA VENE- HANKE OULU 06.02.2012 OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI, ETT ry Dipl. ECBHM NAUTOJEN TAUTEJA SUOMESSA BVD: Suomi lähes

Lisätiedot

PÄÄSENKÖ PATOGEENEISTA KOSKAAN EROON SANEERAUS JA MUUT MENETELMÄT HELSINKI 09.05.2014

PÄÄSENKÖ PATOGEENEISTA KOSKAAN EROON SANEERAUS JA MUUT MENETELMÄT HELSINKI 09.05.2014 PÄÄSENKÖ PATOGEENEISTA KOSKAAN EROON SANEERAUS JA MUUT MENETELMÄT HELSINKI 09.05.2014 OLLI RUOHO ASIANTUNTIJAELÄINLÄÄKÄRI ELÄINTAUTIEN TORJUNTAYHDISTYS ETT RY TAUDINAIHEUTTAJAT RAAKAMAIDOSSA Meijeriin

Lisätiedot

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava. Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava. Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi Mycoplasma bovis Soluseinätön bakteeri Beetalaktaamiantibiootit (mm. penisilliini) eivät tehoa Herkkiä

Lisätiedot

Tarttuvista taudeista

Tarttuvista taudeista OHJELMA Hippos kiittää tuesta seuraavia yhteistyökumppaneita: Intervet Oy Pharmaxim AB Scanvet Eläinlääkkeet Oy Vermon Ravirata Vetcare Oy 18.00 18.30 Tarttuvien tautien ennaltaehkäisy / ell. Katja Hautala

Lisätiedot

TAUTIRISKIEN HALLINTA LIHANAUTOJEN RYHMÄKASVATTAMOISSA. Sini Ahola, agrologiopiskelija 1

TAUTIRISKIEN HALLINTA LIHANAUTOJEN RYHMÄKASVATTAMOISSA. Sini Ahola, agrologiopiskelija 1 TAUTIRISKIEN HALLINTA LIHANAUTOJEN RYHMÄKASVATTAMOISSA 1 ETT RY:N 10 KÄSKYÄ Kymmenen konkreettista ohjetta nautatilan tautiriskien hallintaan: 1. Eläinaineksen osto 2. Eläinten myynti 3. Rehut 4. Vierailijat

Lisätiedot

Maha löysällä. Vasikkaripuli ternikasvattamoissa

Maha löysällä. Vasikkaripuli ternikasvattamoissa Maha löysällä Vasikkaripuli ternikasvattamoissa Ripulivasikan hoito Ripulin syyt Ripulin ennaltaehkäisy Näytteenotto Kuinka huomaat ripulivasikan Ei nouse ylös Ei tule syömään, kun muut tulevat Likainen

Lisätiedot

Vasikkakasvatuksen tautiongelmat ja tautihallinta. Heidi Härtel, nautaterveydenhuoltoeläinlääkäri Vasikkapäivät Tampere ja Iisalmi 5.10.

Vasikkakasvatuksen tautiongelmat ja tautihallinta. Heidi Härtel, nautaterveydenhuoltoeläinlääkäri Vasikkapäivät Tampere ja Iisalmi 5.10. Vasikkakasvatuksen tautiongelmat ja tautihallinta Heidi Härtel, nautaterveydenhuoltoeläinlääkäri Vasikkapäivät Tampere 26.9. ja Iisalmi 5.10.2017 2 Vasikkakasvatuksen tautiongelmat 1) Ripulit (Rota, Corona,

Lisätiedot

Tilastot kertovat emotilojen vasikoista

Tilastot kertovat emotilojen vasikoista Tilastot kertovat emotilojen vasikoista Vasikkakuolleisuus Vasikoiden sairaudet Tilaongelman selvittäminen Näytteenotto ja lähetys Yhteistyö terveydenhuoltoeläinlääkärin kanssa Emolehmien vasikoiden kuolleisuus

Lisätiedot

NAUTAKETJUN TURVALLINEN TOIMINTATAPA

NAUTAKETJUN TURVALLINEN TOIMINTATAPA NAUTAKETJUN TURVALLINEN TOIMINTATAPA Jokioinen 1.11.2017 Olli Ruoho Asiantuntijaeläinlääkäri, ETT ry www.ett.fi / Jutta Ahtiainen Erikoistuva eläinlääkäri, Emovet Oy www.emovet.fi VÄHÄN TARTTUVIA NAUTATAUTEJA

Lisätiedot

TAUTIEN LEVIÄMINEN RUOKINTATEITSE

TAUTIEN LEVIÄMINEN RUOKINTATEITSE TAUTIEN LEVIÄMINEN RUOKINTATEITSE KUOPIO 18.11.2014 OLLI RUOHO ASIANTUNTIJAELÄINLÄÄKÄRI. ETT ry www.ett.fi NAUTOJEN TAUTEJA / TARTUNTOJA - Bakteerit Salmonella EHEC Tarttuvat utaretulehdukset: Str. Agalactiae,

Lisätiedot

TAUTIRISKIEN HALLINTA ELÄINKAUPASSA

TAUTIRISKIEN HALLINTA ELÄINKAUPASSA www.ett.fi TAUTIRISKIEN HALLINTA ELÄINKAUPASSA MAATILOJEN TURVALLISUUS- HANKE OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI, ETT ry Dipl. ECBHM UUDEN ELÄINAINEKSEN HANKINTA LAAJENTAVILLE TILOILLE Etukäteissuunnittelu

Lisätiedot

TAUDINAIHEUTTAJIEN KULKEUTUMINEN TUOTANTOYKSIKKÖÖN

TAUDINAIHEUTTAJIEN KULKEUTUMINEN TUOTANTOYKSIKKÖÖN www.ett.fi TAUDINAIHEUTTAJIEN KULKEUTUMINEN TUOTANTOYKSIKKÖÖN Ostoeläimet; välitys- ja jalostuseläimet Hoitaja, lomittaja Rehut, rehuvarastot Vierailijat Rotat, linnut, kissat ja koirat Laidunkontaktit

Lisätiedot

Erja Tuunainen ETT ry

Erja Tuunainen ETT ry Erja Tuunainen ETT ry M.bovis tilanne 3.9.2016 90 M.bovis positiivista tilaa: 35 lypsykarjaa 1 hiehokasvattamo 1 emolehmäkarja 9 vasikkakasvattamoa 26 ternistä teuraaksi kasvattamoa 18 lihanautakasvattamoa

Lisätiedot

Hengitystiesairaudet ja niiden torjunta

Hengitystiesairaudet ja niiden torjunta Hengitystiesairaudet ja niiden torjunta Rakennetaan hyvinvointia navetassa, Laukaa 20.1.2011 Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta Terveydenhuoltoeläinlääkäri Heidi Härtel HK Agri Oy Vasikan ja nuorten

Lisätiedot

Maha löysällä. Vasikkaripuli lypsykarjatiloilla

Maha löysällä. Vasikkaripuli lypsykarjatiloilla Maha löysällä Vasikkaripuli lypsykarjatiloilla Ripulivasikan hoito Ripulin syyt Ripulin ennaltaehkäisy Näytteenotto Kuinka huomaat ripulivasikan Ei nouse ylös Ei tule syömään, kun muut tulevat Likainen

Lisätiedot

Kuinka pidämme vasikat terveinä?

Kuinka pidämme vasikat terveinä? Kuinka pidämme vasikat terveinä? Laatupäällikkö, eläinlääkäri, ELT Tuomas Herva, AtriaNauta 2016-04-07 1 Järkevä poikimakierto Oma sonni tuntematon poikimisaika ei ummessa: ternimaidon laatu kärsii puutteellinen

Lisätiedot

- IB - käytäntöä ja teoriaa - Näytteenotto

- IB - käytäntöä ja teoriaa - Näytteenotto - IB - käytäntöä ja teoriaa - Näytteenotto - IB-tilanne - Hoito ja ennaltaehkäisy Siipikarjan terveys päivät, Ikaalinen 22.3.12 Eija Kaukonen / HK Agri Oy Tarttuva keuhkoputkentulehdus, IB Koronaviruksen

Lisätiedot

Eläinten hankinta Nasevaan ja M. bovis -seurantaan kuulumattomilta tiloilta on merkittävä terveysriski.

Eläinten hankinta Nasevaan ja M. bovis -seurantaan kuulumattomilta tiloilta on merkittävä terveysriski. 29.1.2014 Mycoplasma bovis -tartuntojen vastustaminen nautatiloilla ETT ry:n seurantaohjelma Yleistä Mycoplasma bovis -tartunta ei ole virallisesti vastustettava eläintauti, joten tuottajat ja yritykset

Lisätiedot

YLEISPERIAATE. Uusien tautien tulo Suomeen estetään ja meillä jo maassa olevia tauteja vähennetään.

YLEISPERIAATE. Uusien tautien tulo Suomeen estetään ja meillä jo maassa olevia tauteja vähennetään. YLEISPERIAATE Uusien tautien tulo Suomeen estetään ja meillä jo maassa olevia tauteja vähennetään. VAHINKOTAPAUKSET JA SANEERAUKSEN ONNISTUMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT ETT:N ELÄINTAUTIVAKUUTUSSEMINAARI 16.3.216

Lisätiedot

Eläinlääkäreiden täydennyskoulutus 2014. Asiantuntijaeläinlääkäri Hannele Nauholz ETT ry

Eläinlääkäreiden täydennyskoulutus 2014. Asiantuntijaeläinlääkäri Hannele Nauholz ETT ry Eläinlääkäreiden täydennyskoulutus 2014 Asiantuntijaeläinlääkäri Hannele Nauholz ETT ry Toimintaympäristö Suomi Siipikarjatiheys alhainen Tuotanto lähinnä Länsi- Suomessa Toimijoita vähän Siipikarjan tarttuvat

Lisätiedot

Tarttuvien tautien vastustus

Tarttuvien tautien vastustus Tarttuvien tautien vastustus Eläinlääkäri Katja Hautala Tartuntatautien oireita Hengitystieoireet Kuume Silmävuoto Alentunut suorituskyky Ripuli Ihotulehdukset (sieni, syylät, rivi jne) Keskushermosto-oireet

Lisätiedot

Tampere 27.3.2014 Hannele Nauholz Asiantuntijaeläinlääkäri

Tampere 27.3.2014 Hannele Nauholz Asiantuntijaeläinlääkäri Tampere 27.3.2014 Hannele Nauholz Asiantuntijaeläinlääkäri Siipikarjan terveys Suomessa vuosikymmeniä tiukka viranomaisvalvonta Tartuntojen ennaltaehkäisy Toimenpiteet tautitapauksissa 1995 EU-jäsenyyden

Lisätiedot

YLEISPERIAATE. Uusien tautien tulo Suomeen estetään ja meillä jo maassa olevia tauteja vähennetään.

YLEISPERIAATE. Uusien tautien tulo Suomeen estetään ja meillä jo maassa olevia tauteja vähennetään. YLEISPERIAATE Uusien tautien tulo Suomeen estetään ja meillä jo maassa olevia tauteja vähennetään. SALMONELLASANEERAUS SIKATILOILLA LOIMAA 27.09.2016 OLLI RUOHO ASIANTUNTIJAELÄINLÄÄKÄRI, ETT RY www.ett.fi

Lisätiedot

TOIMINTATAVAT ELÄINTAUTIEN LEVIÄMISEN EHKÄISEMISEKSI MAATILALLA

TOIMINTATAVAT ELÄINTAUTIEN LEVIÄMISEN EHKÄISEMISEKSI MAATILALLA TOIMINTATAVAT ELÄINTAUTIEN LEVIÄMISEN EHKÄISEMISEKSI MAATILALLA JOKIOINEN 01.11.2017 OLLI RUOHO ASIANTUNTIJAELÄINLÄÄKÄRI. ETT ry www.ett.fi Eläinten terveys ETT ry 23 vuotta toimintaa Tilatason tautisuojaus

Lisätiedot

Nautojen loiset TORJU TARTUNNAT JA TIENAA! Leena Seppä-Lassila Tohtorikoulutettava Helsingin yliopisto, Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto

Nautojen loiset TORJU TARTUNNAT JA TIENAA! Leena Seppä-Lassila Tohtorikoulutettava Helsingin yliopisto, Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto TORJU TARTUNNAT JA TIENAA! Nautojen loiset Leena Seppä-Lassila Tohtorikoulutettava Helsingin yliopisto, Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto leena.seppa-lassila@helsinki.fi ESITYKSEN KULKU Kenen

Lisätiedot

TILATASON TAUTISUOJAUS

TILATASON TAUTISUOJAUS TILATASON TAUTISUOJAUS MAATILOJEN TURVALLISUUS- HANKE OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI, ETT ry Dipl. ECBHM TAUDINAIHEUTTAJIEN KULKEUTUMINEN TUOTANTOYKSIKKÖÖN Ostoeläimet; välitys- ja jalostuseläimet

Lisätiedot

Kampylobakteerin vastustus lihasiipikarjatilalla. 9.6.2010 Eija Kaukonen / HK Ruokatalo Oy

Kampylobakteerin vastustus lihasiipikarjatilalla. 9.6.2010 Eija Kaukonen / HK Ruokatalo Oy Kampylobakteerin vastustus lihasiipikarjatilalla 9.6.2010 Eija Kaukonen / HK Ruokatalo Oy Bakteerin ominaisuudet Campylobacter jejuni joskus C. coli Optimilämpötila 42-43 C Ei lisäänny alle 25 C:ssa Kuumennusherkkä,

Lisätiedot

Ymmärränkö yskän? Nautojen hengitystiesairaudet

Ymmärränkö yskän? Nautojen hengitystiesairaudet Ymmärränkö yskän? Nautojen hengitystiesairaudet Miten huomaan hengitystiepotilaan Hengitystietulehdusten syntyyn vaikuttavat tekijät Taudinaiheuttajat Näytteenotto Hoito Ennaltaehkäisy Hengitystiesairaudet

Lisätiedot

MITEN VÄLTYN TILAANI UHKAAVALTA M. BOVIS -TARTUNNALTA NAUTAELÄINLIIKENTEEN PELISÄÄNNÖT. OLLI RUOHO ASIANTUNTIJAELÄINLÄÄKÄRI ETT ry

MITEN VÄLTYN TILAANI UHKAAVALTA M. BOVIS -TARTUNNALTA NAUTAELÄINLIIKENTEEN PELISÄÄNNÖT. OLLI RUOHO ASIANTUNTIJAELÄINLÄÄKÄRI ETT ry MITEN VÄLTYN TILAANI UHKAAVALTA M. BOVIS -TARTUNNALTA NAUTAELÄINLIIKENTEEN PELISÄÄNNÖT OLLI RUOHO ASIANTUNTIJAELÄINLÄÄKÄRI ETT ry MYCOPLASMA BOVIS -TARTUNTA Aiheuttaja: - Mycoplasma bovis, soluseinätön

Lisätiedot

Pysytään terveinä! Sairauksien ennaltaehkäisy ja terveydenhuolto emolehmätiloilla

Pysytään terveinä! Sairauksien ennaltaehkäisy ja terveydenhuolto emolehmätiloilla Pysytään terveinä! Sairauksien ennaltaehkäisy ja terveydenhuolto emolehmätiloilla Sairauksien ennaltaehkäisy Vastustuskyky Olosuhteiden merkitys Terveyden seuranta Sairaan vasikan eristäminen Lääkitseminen

Lisätiedot

Mykoplasma epidemiologiaa

Mykoplasma epidemiologiaa Luennon runko Mykoplasma epidemiologiaa Päivi Rajala-Schultz, ELL, PhD, Dipl. ACVPM Professori, HY ELTDK Kliinisen tuotantoeläinlääketieen osasto Valion Mykoplasma seminaari, 26.5.2016 Yleistä mykoplasmasta

Lisätiedot

Särkyä sorkissa. Tarttuvat sorkkatulehdukset lihanaudoilla

Särkyä sorkissa. Tarttuvat sorkkatulehdukset lihanaudoilla Särkyä sorkissa Tarttuvat sorkkatulehdukset lihanaudoilla Sorkkavälin ajotulehdus Kantasyöpymä Sorkkavälin ihotulehdus Sorkka-alueen ihotulehdus Ennaltaehkäisy Tarttuvat sorkkasairaudet ternikasvattamossa

Lisätiedot

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava? Tarja Pohjanvirta, Eläintautibakteriologia, Kuopio

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava? Tarja Pohjanvirta, Eläintautibakteriologia, Kuopio Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava? Tarja Pohjanvirta, Eläintautibakteriologia, Kuopio Mycoplasma bovis kuuluu luokkaan Mollicutes ( pehmeäihoiset ) mollikuuteilta puuttuu soluseinä, tilalla kolmikerroksinen

Lisätiedot

Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa. Maria Rönnqvist, Evira

Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa. Maria Rönnqvist, Evira Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa Maria Rönnqvist, Evira Esityksen aiheita Riskinarviointi sianrehun salmonellariskistä Salmonella taudinaiheuttajana Salmonella sianlihan tuotannossa Salmonellan

Lisätiedot

NAUTAKETJUN TURVALLINEN TOIMINTATAPA HIEHONKASVATUKSEN ULKOISTAMISEN PELISÄÄNNÖT SEINÄJOKI

NAUTAKETJUN TURVALLINEN TOIMINTATAPA HIEHONKASVATUKSEN ULKOISTAMISEN PELISÄÄNNÖT SEINÄJOKI NAUTAKETJUN TURVALLINEN TOIMINTATAPA HIEHONKASVATUKSEN ULKOISTAMISEN PELISÄÄNNÖT SEINÄJOKI 29.03.2016 Nautaketjun turvallinen toimintatapa Tavoitteena luoda eläinliikenteelle yhteiset pelisäännöt tautiriskien

Lisätiedot

Eläinkaupan turvallinen toimintatapa

Eläinkaupan turvallinen toimintatapa Eläinkaupan turvallinen toimintatapa Turvallisen eläinkaupan pelisäännöt -työvälineenä Naseva -sähköinen terveystodistus -tilojen välisen eläinkaupan ehdot -teurastamon ohjaaman eläinkaupan ehdot -ohjeet

Lisätiedot

Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta. Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska

Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta. Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska Hevosen hengitysteiden anatomiaa Hengitystietautien merkitys hevostaloudelle jalkavaivojen

Lisätiedot

ETT:n Eläintautivakuutusseminaari 16.3.2016. Yli-tervalan Maatila Tuomo Anttila

ETT:n Eläintautivakuutusseminaari 16.3.2016. Yli-tervalan Maatila Tuomo Anttila ETT:n Eläintautivakuutusseminaari 16.3.2016 Yli-tervalan Maatila Tuomo Anttila Taustatietoa Hiehohotellitoimintaa vuodesta 2011 Asiakkaana 10 tilaa Tällä hetkellä 450 hiehoa Vasikat tulevat 3kk:n iässä

Lisätiedot

Lääkityskäytäntösuosituksia

Lääkityskäytäntösuosituksia Lääkityskäytäntösuosituksia ELT Heli Simojoki, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 4.10.2017 1 Lääkityssuunnitelmaan ohjeistus lääkityksistä Terveydenhuoltokäynnillä käydään läpi tilalla

Lisätiedot

NAUTAKETJUN TURVALLINEN TOIMINTATAPA

NAUTAKETJUN TURVALLINEN TOIMINTATAPA NAUTAKETJUN TURVALLINEN TOIMINTATAPA Jokioinen 1.11.2017 Olli Ruoho Asiantuntijaeläinlääkäri, ETT ry www.ett.fi / Jutta Ahtiainen Erikoistuva eläinlääkäri, Emovet Oy www.emovet.fi VÄHÄN TARTTUVIA NAUTATAUTEJA

Lisätiedot

Tarttuvien eläintautien huomioiminen luonnonlintuja käsiteltäessä

Tarttuvien eläintautien huomioiminen luonnonlintuja käsiteltäessä WWF Koulutus: Öljyyntyneiden lintujen käsittely, pesu ja hoito, Tarttuvien eläintautien huomioiminen luonnonlintuja käsiteltäessä Laila Rossow Tarttuvien tautien Erikoiseläinlääkäri Tarttuva eläintauti?

Lisätiedot

Sanna Nikunen ELL 4.10.2012

Sanna Nikunen ELL 4.10.2012 Sanna Nikunen ELL 4.10.2012 Kuuluu heimoon Orthomyxoviridae, joka jaetaan kahteen sukuun; Influenssa A- ja B- virukset sekä influenssa C-virukset A-virukset eläimillä ja ihmisillä, B- virukset harvinaisempia,

Lisätiedot

Afrikkalainen sikarutto Suomen näkökulmasta. ELL Susanna Peiponen Vetcare Oy 12.11.&13.11.2013

Afrikkalainen sikarutto Suomen näkökulmasta. ELL Susanna Peiponen Vetcare Oy 12.11.&13.11.2013 Afrikkalainen sikarutto Suomen näkökulmasta ELL Susanna Peiponen Vetcare Oy 12.11.&13.11.2013 Asfivirus Afrikkalainen sikarutto, ASF Virus erittäin kestävä Tuhoutuu normaaleissa ruoanvalmistuslämpötiloissa

Lisätiedot

Luomubroilerin terveys 15.4.2014, Tampere. Laila Rossow Tarttuvien tautien Erikoiseläinlääkäri

Luomubroilerin terveys 15.4.2014, Tampere. Laila Rossow Tarttuvien tautien Erikoiseläinlääkäri Luomubroilerin terveys 15.4.2014, Tampere Laila Rossow Tarttuvien tautien Erikoiseläinlääkäri Luomubroilerin terveys Haasteet verrattuna perinteiseen kasvatukseen: Pitkä kasvatusaika Korkea teuraspaino

Lisätiedot

ELÄINTAUTIVAKUUTTAMINEN LÄHITAPIOLASSA. Jaana Sohlman

ELÄINTAUTIVAKUUTTAMINEN LÄHITAPIOLASSA. Jaana Sohlman ELÄINTAUTIVAKUUTTAMINEN LÄHITAPIOLASSA Jaana Sohlman 1.11.2017 SISÄLTÖ 1. Yleistä eläintautien korvaamisesta 2. Yksilöllinen salmonellavakuutus naudoille, sioille ja siipikarjalle 3. Vakuuttamisen ohjeistus

Lisätiedot

Asiantuntijaeläinlääkäri Hannele Nauholz ETT ry 17.11.2014

Asiantuntijaeläinlääkäri Hannele Nauholz ETT ry 17.11.2014 Asiantuntijaeläinlääkäri Hannele Nauholz ETT ry 17.11.2014 ETT ry tautisuojauksen asialla vuodesta 1994 Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry Liha-alan yritykset, meijerit ja munapakkaamot 5 eläinlääkäriä,

Lisätiedot

Siitossonnikasvatustoiminnan ehdot 2013-2014

Siitossonnikasvatustoiminnan ehdot 2013-2014 Siitossonnikasvatustoiminnan ehdot 2013-2014 Tämän ohjeen tarkoituksena on kertoa menettelytavat ja vastuut liharotuisten sonnivasikoiden siitoskasvatustoiminnassa. Tämä ohje koskee kolmea osapuolta: syntymätila,

Lisätiedot

Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma

Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma Munintakanojen terveys Ylitarkastaja Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Suomi ja siipikarjan salmonella EU-lisävakuudet ja EU:n hyväksymä kansallinen valvontaohjelma

Lisätiedot

Mukava olo. Lihanautakasvattamon rakenneratkaisut

Mukava olo. Lihanautakasvattamon rakenneratkaisut Mukava olo Lihanautakasvattamon rakenneratkaisut Tilavaatimukset Karsinaratkaisut lämmin- ja kylmäkasvattamoissa Ryhmittelyn merkitys Tautivastustus Eläinten siirrot Tilavaatimukset Ritiläpalkki Kiinteäpohjainen

Lisätiedot

Ajankohtaista Nautaterveydenhuollosta. Heidi Härtel, nautaterveydenhuoltoeläinlääkäri Emolehmäpäivät Perunka

Ajankohtaista Nautaterveydenhuollosta. Heidi Härtel, nautaterveydenhuoltoeläinlääkäri Emolehmäpäivät Perunka Ajankohtaista Nautaterveydenhuollosta, nautaterveydenhuoltoeläinlääkäri Emolehmäpäivät Perunka 9.11.2016 Eläintautitilanteesta Nautapuolella ei niin suuria uhkia tällä hetkellä (vrt sika ASF) Vektorivälitteiset

Lisätiedot

Bioturvallisuussuunnitelmat tautitorjuntaa parantamaan tuotantotiloilla. Ell Virpi Seppänen, Emovet Oy/ Eläinterveyden tekijät hanke

Bioturvallisuussuunnitelmat tautitorjuntaa parantamaan tuotantotiloilla. Ell Virpi Seppänen, Emovet Oy/ Eläinterveyden tekijät hanke Bioturvallisuussuunnitelmat tautitorjuntaa parantamaan tuotantotiloilla Ell Virpi Seppänen, Emovet Oy/ Eläinterveyden tekijät hanke Bioturvallisuus Toimintatavat, jotka ehkäisevät tarttuvien tautien tuloa

Lisätiedot

EHEC-bakteerin torjunta nautatiloilla ja teurastamoissa

EHEC-bakteerin torjunta nautatiloilla ja teurastamoissa Vastuuhenkilö Sirpa Kiviruusu Sivu/sivut 1 / 31 Elintarviketurvallisuusvirasto Maa- ja metsätalousministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Eläintautien torjuntayhdistys Tässä ohjeessa annetaan suositukset

Lisätiedot

Erja Tuunainen. Asiantuntijaeläinlääkäri Eläinten terveys ry ETT / Naseva

Erja Tuunainen. Asiantuntijaeläinlääkäri Eläinten terveys ry ETT / Naseva Erja Tuunainen Asiantuntijaeläinlääkäri Eläinten terveys ry ETT / Naseva Miksi Nasevaa tarvitaan? Nasevan tehtävänä on edistää kansallisen terveydenhuollon toteutumista suomalaisilla lypsykarja- ja naudanlihantuotantotiloilla.

Lisätiedot

Broilerin yleisimmät sairaudet. 30.11.2012 Ahlman-Instituutti ELL Petri Yli-Soini

Broilerin yleisimmät sairaudet. 30.11.2012 Ahlman-Instituutti ELL Petri Yli-Soini Broilerin yleisimmät sairaudet 30.11.2012 Ahlman-Instituutti ELL Petri Yli-Soini Sairauksia aiheuttavat Bakteerit esim. E.colin aiheuttama kolibasilloosi Virukset esim. lintuinfluenssa Sienet esim. aspergilloosi

Lisätiedot

Lampaiden (ja vuohien) tarttuvat taudit Tartunnoilta suojautuminen Jokioinen ell Johanna Rautiainen/Lammasmaailma OY

Lampaiden (ja vuohien) tarttuvat taudit Tartunnoilta suojautuminen Jokioinen ell Johanna Rautiainen/Lammasmaailma OY Lampaiden (ja vuohien) tarttuvat taudit Tartunnoilta suojautuminen Jokioinen 1.11.2017 ell Johanna Rautiainen/Lammasmaailma OY Miksi tautivastustus rutiinit ovat tärkeitä? Hyvät rutiinit vähentävät tartuntatauteja

Lisätiedot

Penikkatauti turkiseläimillä

Penikkatauti turkiseläimillä Penikkatauti turkiseläimillä Ajankohtaista tarttuvista eläintaudeista teemapäivä 21.5.2013 Ulla-Maija Kokkonen ELT, erikoiseläinlääkäri Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto Eläintautivirologian tutkimusyksikkö

Lisätiedot

Nekroottinen enteriitti kalkkunoilla

Nekroottinen enteriitti kalkkunoilla Nekroottinen enteriitti kalkkunoilla Päivikki Perko-Mäkelä Erikoistutkija, ELT Evira, Seinäjoki Kuva: Sirkka Karikko Nekroottinen enteriitti Nekroottinen enteriitti on Clostridium perfringens bakteerin

Lisätiedot

15.4.2015 Tartuntatautitapauksia ja niiden ratkaisuja/ Katrine Pesola

15.4.2015 Tartuntatautitapauksia ja niiden ratkaisuja/ Katrine Pesola Tartuntatautitapauksia ja niiden ratkaisuja Katrine Pesola, THL 15.4.2015 Tartuntatautitapauksia ja niiden ratkaisuja/ Katrine Pesola 1 Salmonellakysymyksiä (1) Todettu Salmonella Infantis potilaalla,

Lisätiedot

Ryhmäkoon vaikutukset hengitystietulehduksiin, eläinlääkäri, Tuomas Herva, Atria

Ryhmäkoon vaikutukset hengitystietulehduksiin, eläinlääkäri, Tuomas Herva, Atria Ryhmäkoon vaikutukset hengitystietulehduksiin, eläinlääkäri, Tuomas Herva, Atria 2014-09-02 1 Koejärjestely Purupohja L3 L6 Iso karsina 7 * 11 m 40 vasikkaa Purupohja L2 L5 L1 L4 välivarasto Pesu yms.3*3

Lisätiedot

Poikiminen. Emolehmien kevät-seminaari 26.01.2011 Laukaa. Eläinlääkäri Teppo Heinola

Poikiminen. Emolehmien kevät-seminaari 26.01.2011 Laukaa. Eläinlääkäri Teppo Heinola Poikiminen Emolehmien kevät-seminaari 26.01.2011 Laukaa Eläinlääkäri Teppo Heinola Poikiminen Naudan synnytysteiden anatomiaa Normaali synnytys Vaikeutunut synnytys Synnytysapu Vastasyntyneen ja emän hoito

Lisätiedot

Vasikoiden kehittyminen, terveydenhoito ja sairaudet : Kiitokset materiaalista Eläinlääkäri Heidi Härtelille

Vasikoiden kehittyminen, terveydenhoito ja sairaudet : Kiitokset materiaalista Eläinlääkäri Heidi Härtelille Vasikoiden kehittyminen, terveydenhoito ja sairaudet : Kiitokset materiaalista Eläinlääkäri Heidi Härtelille Vasikan vastustuskyky Rakenteellinen (iho ja limakalvot) Erilaiset valkosolut ja niiden erittämät

Lisätiedot

Turvasta sorkkiin. Lihanautojen muut sairaudet

Turvasta sorkkiin. Lihanautojen muut sairaudet Turvasta sorkkiin Lihanautojen muut sairaudet Silmätulehdukset Korvatulehdus Suun alueen sairaudet Ihosairaudet Puutossairaudet Ruuansulatuskanavan sairaudet Silmätulehdukset Hengitystietulehdusten yhteydessä

Lisätiedot

Tilannearvio tilalla ja näytteenotto. Ajankohtaista tarttuvista eläintaudeista -teemapäivä 21.5.2013 Teija Kokkonen

Tilannearvio tilalla ja näytteenotto. Ajankohtaista tarttuvista eläintaudeista -teemapäivä 21.5.2013 Teija Kokkonen Tilannearvio tilalla ja näytteenotto Ajankohtaista tarttuvista eläintaudeista -teemapäivä 21.5.2013 Teija Kokkonen Diagnostiikan ja ennaltaehkäisyn vaatimukset Tilakoko Hoidon, lääkitysten, rokotusten

Lisätiedot

Tarttuvat sorkkasairaudet. Ennaltaehkäisy ja saneeraus ELT, Minna Kujala

Tarttuvat sorkkasairaudet. Ennaltaehkäisy ja saneeraus ELT, Minna Kujala Tarttuvat sorkkasairaudet Ennaltaehkäisy ja saneeraus ELT, Minna Kujala .. Yleisiä Altistavia tekijöitä: likaisuus, kosteus, korkea ammoniakkipitoisuus, palkkien tai lattian märkyys, Huono ilmanvaihto

Lisätiedot

Nautaketjun turvallinen toimintatapa?

Nautaketjun turvallinen toimintatapa? Nautaketjun turvallinen toimintatapa? Kuva : Faba Koulutuskiertueluento RUOKAKETJUN JÄLJITETTÄVYYS- JA VASTUULLISUUJÄRJESTELMÄ LIHA- JA MAITOKETJUT Sianlihan sertifioidun, kansallisen laatujärjestelmän

Lisätiedot

Elämän ensi hetket. Eläinlääkäri Sanni Värränkivi Emovet Oy

Elämän ensi hetket. Eläinlääkäri Sanni Värränkivi Emovet Oy Elämän ensi hetket Eläinlääkäri Sanni Värränkivi Emovet Oy 1.Vasikan alkuhoito ja elvytys 2. Heikko vastasyntynyt 3.Vastasyntyneen olosuhteet 4.Ternimaito 5.Kevään 2013 poikimiset luomisia tai kuolleita

Lisätiedot

Tilastot kertovat lihanaudoista

Tilastot kertovat lihanaudoista Tilastot kertovat lihanaudoista Lihanautojen kuolleisuus Lihanautojen sairaudet Tilaongelman selvittäminen Näytteiden ottaminen ja lähettäminen Mitä lihanaudat sairastavat? Loppukasvatuksessa eläinlääkärin

Lisätiedot

ULOSTEPERÄISTEN TARTUNTOJEN TORJUNTA NAVETTASUUNNITTELUSSA

ULOSTEPERÄISTEN TARTUNTOJEN TORJUNTA NAVETTASUUNNITTELUSSA ULOSTEPERÄISTEN TARTUNTOJEN TORJUNTA NAVETTASUUNNITTELUSSA MAIDONTUOTANTO PELLOLTA PÖYTÄÄN HELSINKI 03.01.2012 Olli Ruoho Terveydenhuoltoeläinlääkäri, ETT ry Dipl. ECBHM TAUDINAIHEUTTAJIEN KULKEUTUMINEN

Lisätiedot

Munintakanojen poikaskasvatuksen aikana ennaltaehkäistäviä tauteja. Laila Rossow Siipikarjan taudit Tarttuvien tautien erikoiseläinlääkäri EVIRA

Munintakanojen poikaskasvatuksen aikana ennaltaehkäistäviä tauteja. Laila Rossow Siipikarjan taudit Tarttuvien tautien erikoiseläinlääkäri EVIRA Munintakanojen poikaskasvatuksen aikana ennaltaehkäistäviä tauteja Laila Rossow Siipikarjan taudit Tarttuvien tautien erikoiseläinlääkäri EVIRA Munintakanojen rokotukset kasvatusaikana Tauti Antotapa ja

Lisätiedot

TAUTIRISKIEN HUOMIOIMINEN NAVETTASUUNNITTELUSSA

TAUTIRISKIEN HUOMIOIMINEN NAVETTASUUNNITTELUSSA TAUTIRISKIEN HUOMIOIMINEN NAVETTASUUNNITTELUSSA VENE- HANKE OULU 06.02.2012 Olli Ruoho Terveydenhuoltoeläinlääkäri, ETT ry Dipl. ECBHM Tautiriskien vähentäminen Rakennuspaikan valinta osa tautiriskien

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautojen virusripulin (BVD/MD) vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautojen virusripulin (BVD/MD) vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 2/EEO/2004 Päivämäärä 30.3.2004 Dnro 295/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.5.2004 toistaiseksi Valtuutussäännökset Eläintautilaki (55/1980, muut.809/1992,

Lisätiedot

Naudan loiset. Ulkoloiset. Sisäloiset. Juoksutusmahamadot Ohutsuolimadot Kokkidit Maksamadot Keuhkomadot. Väiveet Täit Sikaripunkki Chorioptes- punkki

Naudan loiset. Ulkoloiset. Sisäloiset. Juoksutusmahamadot Ohutsuolimadot Kokkidit Maksamadot Keuhkomadot. Väiveet Täit Sikaripunkki Chorioptes- punkki 6. Loiset Naudan loiset Sisäloiset Juoksutusmahamadot Ohutsuolimadot Kokkidit Maksamadot Keuhkomadot Ulkoloiset Väiveet Täit Sikaripunkki Chorioptes- punkki Ulkoloiset Väiveet Erittäin yleisiä (yli 80

Lisätiedot

Laila Rossow Erikoistutkija/Siipikarjan taudit TUVI/TUJA Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkityksestä

Laila Rossow Erikoistutkija/Siipikarjan taudit TUVI/TUJA Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkityksestä Broilereiden kohonnut kuolleisuus Laila Rossow Erikoistutkija/Siipikarjan taudit TUVI/TUJA Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkityksestä 7.5.2015 Kolibasilloosiepidemia broilereilla Vuoden 2013 loppupuolelta

Lisätiedot

Naseva terveydenhuoltokäynnin ohjeet eläinlääkärille

Naseva terveydenhuoltokäynnin ohjeet eläinlääkärille Naseva terveydenhuoltokäynnin ohjeet eläinlääkärille Yleistä: Alla olevat ohjeet ovat esimerkinomaisia ja annetut raja-arvot ovat suuntaa antavia. Niiden tarkka laskeminen ei ole yleensä tarpeellista eikä

Lisätiedot

Nautaketjun turvallinen toimintapa

Nautaketjun turvallinen toimintapa Nautaketjun turvallinen toimintapa Päivän ohjelma: Klo 9.00 Aloituskahvi (hanke maksaa) Klo 10.00 Avaus Klo 10.10 Nautojen terveystilanne Klo 11.00 Turvallinen toimintatapa? Klo 12.00 Lounas (omakustanne)

Lisätiedot

Erja Tuunainen. Asiantuntijaeläinlääkäri Eläintautien Torjuntayhdistys ry ETT / Naseva

Erja Tuunainen. Asiantuntijaeläinlääkäri Eläintautien Torjuntayhdistys ry ETT / Naseva Erja Tuunainen Asiantuntijaeläinlääkäri Eläintautien Torjuntayhdistys ry ETT / Naseva Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry 2 vuotta Nautojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Naseva on perustettu 25

Lisätiedot

Lisääntymiskauden sairaudet, niiden ennaltaehkäisy ja hoito. ELÄINLÄÄKÄRI HELI NORDGREN Kortesjärvi 9.5.2016

Lisääntymiskauden sairaudet, niiden ennaltaehkäisy ja hoito. ELÄINLÄÄKÄRI HELI NORDGREN Kortesjärvi 9.5.2016 Lisääntymiskauden sairaudet, niiden ennaltaehkäisy ja hoito ELÄINLÄÄKÄRI HELI NORDGREN Kortesjärvi 9.5.2016 Minkki verinen kohtutulehdus Minkeillä kohtutulehdukset ovat harvinaisia. Parituksessa infektioriski

Lisätiedot

8. Ympäristöperäisten utaretulehdusbakteerien aiheuttamien ongelmien hallinta. Laura Kulkas Valio Oy

8. Ympäristöperäisten utaretulehdusbakteerien aiheuttamien ongelmien hallinta. Laura Kulkas Valio Oy 8. Ympäristöperäisten utaretulehdusbakteerien aiheuttamien ongelmien hallinta Laura Kulkas Valio Oy Ympäristöperäiset utaretulehdusbakteerit Streptococcus uberis (Streptococcus dysgalactiae) Escherichia

Lisätiedot

Terveillä vasikoilla on terveet mahat

Terveillä vasikoilla on terveet mahat Terveillä vasikoilla on terveet mahat Benfital Plus koska maitojuotto on tärkeää Vetmedica Etusijalla eläinten hyvinvointi Miksi vasikoille tulee ripuli? Miksi on tärkeää ennaltaehkäistä vasikoiden ripulia?

Lisätiedot

10.1.2013 RISKIKARTOITUSLOMAKEEN TÄYTTÖOHJEET

10.1.2013 RISKIKARTOITUSLOMAKEEN TÄYTTÖOHJEET RISKIKARTOITUSLOMAKEEN TÄYTTÖOHJEET Tämän tautiriskien kartoitus-lomakkeen avulla tila voi yhdessä eläinlääkärin kanssa käydä läpi yleisimmät kriittiset pisteet, jotka liittyvät tilan suojaamiseen tarttuvilta

Lisätiedot

25. VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT Hotel Flamingo, Vantaa

25. VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT Hotel Flamingo, Vantaa MITÄ JOS NORO-VIRUS YLLÄTTÄÄ VÄLINEHUOLLOSSA 12.10.2017 25. VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT Hotel Flamingo, Vantaa Jaana Palosara Hygieniakoordinaattori Kouvolan kaupunki/ Infektioiden ja

Lisätiedot

TUOTANTOELÄINTEN TERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDENHUOLLON SEURANTAJÄRJESTELMÄT NASEVA JA SIKAVA

TUOTANTOELÄINTEN TERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDENHUOLLON SEURANTAJÄRJESTELMÄT NASEVA JA SIKAVA TUOTANTOELÄINTEN TERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDENHUOLLON SEURANTAJÄRJESTELMÄT NASEVA JA SIKAVA KUUSAMO 23.09.2014 OLLI RUOHO ASIANTUNTIJAELÄINLÄÄKÄRI ETT RY MIKÄ Missio Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry

Lisätiedot

Tilastot kertovat lypsykarjatilojen vasikoista

Tilastot kertovat lypsykarjatilojen vasikoista Tilastot kertovat lypsykarjatilojen vasikoista Vasikkakuolleisuus Vasikoiden sairaudet Tilaongelman selvittäminen Näytteenotto ja lähetys Yhteistyö terveydenhuoltoeläinlääkärin kanssa Vasikoiden kuolleisuus

Lisätiedot

Norovirus ja Clostridium difficile sairaalassa. Hygieniahoitaja Ella Mauranen Kuopion yliopistollinen sairaala Infektioyksikkö 4620 28.5.

Norovirus ja Clostridium difficile sairaalassa. Hygieniahoitaja Ella Mauranen Kuopion yliopistollinen sairaala Infektioyksikkö 4620 28.5. Norovirus ja Clostridium difficile sairaalassa Hygieniahoitaja Ella Mauranen Kuopion yliopistollinen sairaala Infektioyksikkö 4620 28.5.2008 1 Tavanomaiset varotoimet Tavanomaiset varotoimet Noudatetaan

Lisätiedot

Hankeraportti 2011: Salmonella kasviksissa

Hankeraportti 2011: Salmonella kasviksissa Hankeraportti 2011: Salmonella kasviksissa Syyskuu 2012 Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvontatoimisto Laatinut vt. terveystarkastaja Emma Bäck SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...1 1.1. SALMONELLA...1 2. NÄYTTEENOTTO...2

Lisätiedot

COOPERSECT Spot on TEHOKAS SUOJA ULKOLOISIA JA KÄRPÄSIÄ VASTAAN LAIDUNTAVILLE NAUDOILLE JA LAMPAILLE

COOPERSECT Spot on TEHOKAS SUOJA ULKOLOISIA JA KÄRPÄSIÄ VASTAAN LAIDUNTAVILLE NAUDOILLE JA LAMPAILLE COOPERSECT Spot on TEHOKAS SUOJA ULKOLOISIA JA KÄRPÄSIÄ VASTAAN LAIDUNTAVILLE NAUDOILLE JA LAMPAILLE Ulkoloisten tehokas torjunta Parantaa eläinten kasvua Parantaa eläinten hyvinvointia Poistaa stressiä

Lisätiedot

SEOSREHURUOKINNAN HYGIENIARISKIT KUOPIO OLLI RUOHO ASIANTUNTIJAELÄINLÄÄKÄRI ETT RY

SEOSREHURUOKINNAN HYGIENIARISKIT KUOPIO OLLI RUOHO ASIANTUNTIJAELÄINLÄÄKÄRI ETT RY SEOSREHURUOKINNAN HYGIENIARISKIT KUOPIO 18.11.2014 OLLI RUOHO ASIANTUNTIJAELÄINLÄÄKÄRI ETT RY Seosrehuruokintaa käyttävät nautatilat keskimääräistä suurempia: Varastoidaan ja käsitellään suuria määriä

Lisätiedot

Siipikarjatilan omavalvontakuvaus

Siipikarjatilan omavalvontakuvaus Siipikarjatilan omavalvontakuvaus Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista 134/2006 edellyttää alkutuotannon toimijoilta

Lisätiedot