I johdattelua yhteisöviestintään 21

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I johdattelua yhteisöviestintään 21"

Transkriptio

1 Sisällys lukijalle...13 Prologi...18 Viestintäympäristön muutos...18 I johdattelua yhteisöviestintään 21 1 tiedotusta vai viestintää? Suhdetoimintaa, PR:ää vai yhteisöviestintää? Vaellusta termien viidakossa...22 Viestintää eri vinkkeleistä Organisaatioita on moneksi Tiedotus vaihtui viestintään Amerikkalaisia ja eurooppalaisia määritelmiä Termistö englannistuu Vaikutteita maailmalta Suomessa herättiin 1900-luvun alussa Armeijasta propagandantekoon PR vakiintuu Yhteiskunta radikalisoituu ja PR poistuu Konsensuksen aika Naisten vuoro Suuntaa tulevaisuuteen Työkalupakki uudistuu Mahdollisuus, velvollisuus vai pakko? Yhteisöviestinnän tehtäviä ja tavoitteita...44 Viestinnän koulukuntia Eikö prosessi pelaa? Merkityksillä ymmärrystä? Yhteisöllisyys vahvistaa? Viestintä on yhteiskunnallinen ilmiö Yhteisöviestinnän motivaattoreita eli miksi yritys tai yhteisö viestii? Katse sidosryhmiin Katse julkisuuksiin Katse viestinnän tehtäviin Katse viestinnän ammattilaisten tehtäviin ja yhteistyöhön Katse tuloksiin ja vaikuttavuuteen Oman organisaation viestinnän tehtävät... 70

2 3 jotain uutta, jotain vanhaa tiedottajan ammattirooleja...72 Päätehtävät pysyneet samoina Nimikkeellä on väliä Kirjavat taustat ja kiemuraiset urapolut Viisi eurooppalaista ammattiroolia Tasojen kautta huipulle Rektytointi-ilmoitukset kertovat ihanteista Muutos on totta Yhteistyöhön! Viestintäalan koulutus II PERUSSUUNNITTELU 85 4 viestinnän suunnittelun lähtökohtia...86 Tarvitaanko erillistä viestintästrategiaa? Mihin strategiaa tarvitaan? Tarpeita laeista tai säädöksistä Viestintäammattilaisten omat koodit Suunnittelun tasot Strategisia määrittelyjä ja analyyseja...98 Viestinnän asemointia Viestinnän tarkoitus ja tehtävät Periaatteet Strategiset perusviestit Strategisten viestien määrittelyprosessi Teemat eli kantaa otettavat asiat Visuaalinen identiteetti Ketkä vastaavat määrittelyistä? Analyyseja Sidosryhmien luokittelu ja analyysi Julkisuuksien analyysi Toimintaympäristön analyysi Resurssianalyysi Viestinnän organisointi ja vastuut Johdon vastuu jakamaton Organisaatiolähtöiset vastuut Sidosryhmäkohtaiset vastuut Sisäiset vastuut moninaisia Poikkeustilanteet muuttavat kuvion Kuka antaa lausuntoja? Viestintäyksikön vastuut Keskittäen vai hajauttaen?

3 6 viestintästrategian muodostaminen Laatimisprosessi Tilannekuvan muodostaminen Strategiset tavoitteet Painoalueet tai läpimurtohankkeet Mitattavat tulokset vai suunta? Mittarit Viestintästrategian rakenne viestinnän käytännön suunnittelu Suunnittelun viitekehys ja osa-alueet Päivittäisviestinnän linjaukset Miten usein ja mistä asioista? Osapuolet ja toimijat Foorumit, keinot ja kanavat Toistuvat, velvoittavat ja tiedossa olevat tehtävät Yksittäiset tai ainutkertaiset toimenpiteet Projektit Kampanjat Yhteisölliset prosessit Ohjeet, politiikat, prosessinkuvaukset Vastuut Budjetti tiedottaja suunnittelijana Tehtäväkuvan määrittely Rooleja Kokonaisvastuullinen suunnittelija Yksikkö- tai aluekohtainen suunnittelija Oman erityisalansa tai projektin suunnittelija Päätyön ohessa Ulkoa ostettu suunnitteluosaaminen Paikka organisaatiossa III TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ työyhteisöviestintä 2010-luvulla Vaihtoehtoisia näkemyksiä työyhteisöviestinnästä Työyhteisöviestinnän uusi agenda Ajantasaistiedon saatavuus ja vaihdanta Isojen asioiden käsittely vuorovaikutteisesti Osallisuus ja vaikuttaminen Tunnelma yhteinen tunnetila Yhdessä oppiminen ja osaamisen jakaminen

4 Työnantajan maine minun maineeni Foorumeilla tavataan Miten itse määrittelemme työyhteisöviestinnän? työyhteisöviestinnän periaatteita ja toimijoita Periaatteet konkreettisiksi Työyhteisöviestinnän toimijoita kuka, mitä ja keiden kanssa? Jokainen on viestijä Johtajat ja johtoryhmä Lähiesimies Luottamushenkilöt Muut asiantuntijat Viestintäammattilaiset ja verkostot Puskaradio aikansa elänyt myytti työyhteisöviestinnän foorumeita ja kanavia Aitoja foorumeita Työtila tärkein foorumi Intranet uuteen vaiheeseen? Sosiaalinen media täydentää Sisäiset ja ulkoiset verkostofoorumit Kahvittelufoorumi Asian ja viihteen yhdistelmät Spontaanit foorumit Virallisilla foorumeilla itseoikeutettu asema Kanavia Sähköpostia ja roskapostia Ilmoitustaulu elää Tiedotetta tarvitaan aina Telefaksi museoon ja taulutietokoneet käyttöön Henkilöstölehti ja tiedotuslehti, rooli hakusessa IV Julkisuustyö ja vaikuttaminen Mielikuvat ja todellisuus viestintä ja teot Käsitteet oman aikansa peilejä Imago Profiili ja profilointi Maine Yritysvastuu, yrityskansalaisuus ja legitimaatio Brändi ja brändinhallinta Miten ja mistä mielikuva syntyy? Miten mielikuviin vaikutetaan? Käytäntö testaa lupaukset

5 13 vaikuttamisviestintää ja sidosryhmäsuhteita Vaikuttamisen tavoitteita ja strategioita Sidosryhmädialogilla täsmävaikuttamiseen Sidosryhmien nykytila Sidosryhmädialogin foorumeita Keskusteluyhteys tehokkain Sidosryhmätilaisuus liian työläs? Crowdsourcing voimaa verkosta Vanhat konstit tallessa? Tiedote ja kirje Sähköpostilistat Asiakas- ja sidosryhmälehti Avointen ovien päivät Markkinoivaa viestintää Markkinointiviestintä ja PR Mainonta vaakalaudalla? Tiedottaja markkinointiviestinnässä Markkinointiviestit medialle Tekstimainonta Rajanveto vaikeaa Tuoteuutisten suosio vakaa Sosiaalinen media muuttaa asetelmia Markkinointia tukevan viestinnän keinoja Yhteydenpito toimituksiin ja toimittajien palvelu Tiedote Tilaisuudet ja tapahtumat Asiakaslehdet Advertoriaali eli ilmoitusliite Sponsorointiyhteistyö Mediaviestintä Muuttunut julkisuus Media tarvitsee organisaatioita Media vaalii itsenäisyyttään Yhteisöt tarvitsevat mediaa Journalistin etiikka Uutiskriteerit Mediakentän rakenne Mediastrategia Yhteistyö median ja toimittajien kanssa Rooleja ja nimikkeitä Mediaviestinnän sisältöjä Mediaviestinnän keinoja Peruspalvelu ja yhteydenpito

6 Mediatiedote Info eli lehdistötilaisuus Haastattelu Taustatilaisuus, briefaus ja vuoto Sidosryhmätilaisuuksien hyödyntäminen Mitä saa korjata? Oikaisu ja vastine Digitaalinen viestintä Digitaalisen viestinnän strateginen näkökulma Edellytykset Medialukutaito Mediaelementit Mediataju Kerronta, ilmaisu ja digitaalisen median kielioppi Uudet prosessit ja johtamisen haasteet Kohdistamisen kolmiot Digitaalisen viestinnän sovellusalueet Työyhteisön sisäinen viestintä Intranet trendistä pysyväksi työskentely-ympäristöksi Sidosryhmä- ja vaikuttamisviestintä Mediaviestintä kuinka journalisteja palvellaan Talousviestintä Muutosviestintä Kriisiviestintä Brändi verkossa kunnia meni, mutta maine kasvoi Tutkimus ja luotaus Otona vai ostettuna palveluna Tulevaisuus Sosiaalisen median uusi maailmankaikkeus Talousviestintä Tavoitteena tieto ja ymmärrys Disclosure Policy Talousviestinnän osapuolia Omistajat ja sijoittajat Analyytikot Henkilöstö Asiakkaat, yhteistyökumppanit, rahoittajat Listayhtiön tiedotus Säännöllistä ja jatkuvaa Sisäpiirisäännökset Pörssitiedote Pörssitiedotteiden välitysjärjestelmä Osavuosikatsaus ja tilinpäätöstiedottaminen Taloustiedote

7 Oheismateriaali Tiedotteen lähettäminen Sosiaalinen media Toimitusjohtajan viestintätehtävä Vuosikertomus Rakenne Verkkoversio Erillisraportit Populaariversiot Prosessi kriisijohtaminen ja viestintä Kriisin syyt moninaisia Digitaalinen julkisuus haastaa Parakriisit kriisin ennakoijina Issuet, teemat, kantaa otettavat asiat Luotauksella kartalle Monta tapaa toimia Viestintäsuunnitelma Kriisityypit Periaatteet Kohde- ja sidosryhmiä Julkisuudet Vastuut Prosessi vaihe vaiheelta Keinot ja toimintaohjeet Valmiudesta huolehtiminen Muutokset ja viestintä Muutoksen kokeminen Ei muutosta ilman viestintää Viestinnän tehtäviä ja tavoitteita Johdon ja esimiesten rooli Muita osapuolia Vaikea asia kohdattavana Konflikti voi puhdistaa ilmaa Pelätyt yt-prosessit Media Muutosviestinnän strategioita Ennakoivaa, reagoivaa ja yhdessä tekemistä Sisältöjä Periaatteita Foorumeita ja keinoja Onnistumisen seuranta

8 V Viestinnän arviointi ja palvelujen ostaminen luotaus, seuranta, mittaaminen ja arviointi Käsitteitä Keskustelua ROI:sta Arvioinnin dynaaminen sykli Suunnitelmien arviointi Itsearviointi Johdon haastattelut ja palaute Viestintäosaamisen arviointi Luotaus ja prosessien seuranta Työyhteisöluotaus ja -seuranta Toimintaympäristön luotaus ja seuranta Vaikuttavuuden arviointi Määrällisiä mittareita Laadullisia menetelmiä Tutkimusprosessi Kehittäminen Viestintäammattilaisen rooli Palvelujen ostaminen Laaja tarjonta palveluja Oman tarpeen ja tavoitteen täsmentäminen Kumppanin etsiminen ja valinta Tarjouspyyntö Vertailu ja päätös Toimeksianto tai sopimus Yhteistyön aloittaminen Arviointi Kirjallisuus Sanasto Nimihakemisto Asiahakemisto Liitteet Liite 1, ProCom Yhteisöviestinnän periaatteet Liite 2, Kelan strategiset viestit

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi communicare! Oman organisaation viestinnän tehtävät Edellä on esitetty näkökulmia viestinnän tehtävistä ja merkityksestä. Lähtökohtia on monia,

Lisätiedot

Teatterin viestintä ja sen kehittämismahdollisuudet. Helsinki 20. - 21.11.2012 Elisa Juholin elisa,juholin@helsinki.fi 0400 697585

Teatterin viestintä ja sen kehittämismahdollisuudet. Helsinki 20. - 21.11.2012 Elisa Juholin elisa,juholin@helsinki.fi 0400 697585 Teatterin viestintä ja sen kehittämismahdollisuudet Helsinki 20. - 21.11.2012 Elisa Juholin elisa,juholin@helsinki.fi 0400 697585 Johdanto Mitä viestintä on? Mihin sillä vaikutetaan, kun se on luonteeltaan

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Ville Sariola 2012 Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Heidi Laurila Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Syksy 2013 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 1 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet Imatran kaupunki Viestinnän periaatteet 12.11.2010 2 Sisällysluettelo Viestinnän periaatteet Viestinnän tavoitteet 4 Viestinnän visio 5 Vastuut ja organisointi 5 Sisäinen viestintä 6 Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

Järjestön viestintä Johtaminen ja käytäntö. Sari Kuvaja

Järjestön viestintä Johtaminen ja käytäntö. Sari Kuvaja Järjestön viestintä Johtaminen ja käytäntö Sari Kuvaja Sisältö Viestinnän lähtökohtia järjestössä Järjestön brändi Viestinnän johtaminen ja organisointi Sisäinen viestintä Viestinnän suunnittelu Käytännön

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lähtökohdat... 4 Viestinnän periaatteet ja käsitteet... 6 Viestinnän strateginen rooli... 8 Viestintä perustuu yhteiselle

Lisätiedot

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Tero Hakkarainen ja Antti Savolainen Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.10.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Ostajan Opas. Näin ostat viestintäpalveluita

Ostajan Opas. Näin ostat viestintäpalveluita Ostajan Opas Näin ostat viestintäpalveluita Markkinointiviestinnän toimistojen liitto MTL ry. www.mtl.fi/palvelujen_ostajille/viestinnän_ostajan_opas Tämä opas löytyy myös sähköisenä osoitteesta: www.mtl.fi/palvelujen_ostajille/viestinnan_ostajan_opas

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

KUUNNELLAAN JA TULLAAN KUULLUKSI. TUTKIMUS TEOLLISUUSORGANISAATION TYÖYHTEISÖVIESTINNÄSTÄ

KUUNNELLAAN JA TULLAAN KUULLUKSI. TUTKIMUS TEOLLISUUSORGANISAATION TYÖYHTEISÖVIESTINNÄSTÄ KUUNNELLAAN JA TULLAAN KUULLUKSI. TUTKIMUS TEOLLISUUSORGANISAATION TYÖYHTEISÖVIESTINNÄSTÄ Riikka Wirpi Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos Yhteisöviestintä Huhtikuu 2012

Lisätiedot

KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN

KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN Työtehtävät ja vaativuustasot Ohjeistus viestinnän asiantuntijoille Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry Akavan Erityisalat ry KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN Työtehtävät

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi

RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi Avustustoiminnan raportteja 16 Virtanen Petri - Juholin Elisa - Wennberg Mikko - Ruuth Mari RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi 2005 RAY:n avustustoiminnan raportteja 16 Virtanen

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen toukokuu 2015 VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Kohdennettu (Ak) -toiminta-avustushakemus

Lisätiedot

PÖRSSIYHTIÖN SISÄINEN VIESTINTÄ KRIISITILANTEESSA CASE: VOIKKAA

PÖRSSIYHTIÖN SISÄINEN VIESTINTÄ KRIISITILANTEESSA CASE: VOIKKAA Kauppatieteiden kandidaatintutkielma PÖRSSIYHTIÖN SISÄINEN VIESTINTÄ KRIISITILANTEESSA CASE: VOIKKAA Lappeenranta 28.2.2008 Jenna Kuusio 0300084 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...2 1.1. Tutkimuksen tarkoitus

Lisätiedot

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Maa- ja metsätalousministeriö Tiina Jäppinen 30.11.2004 i Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Portaali tietoyhteiskunnan osana... 2 3. Verkkoviestintä ja paikkatietoportaali...

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot