Teatterin viestintä ja sen kehittämismahdollisuudet. Helsinki Elisa Juholin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teatterin viestintä ja sen kehittämismahdollisuudet. Helsinki 20. - 21.11.2012 Elisa Juholin elisa,juholin@helsinki.fi 0400 697585"

Transkriptio

1 Teatterin viestintä ja sen kehittämismahdollisuudet Helsinki Elisa Juholin

2 Johdanto Mitä viestintä on? Mihin sillä vaikutetaan, kun se on luonteeltaan strategista? Mistä kaikesta se muodostuu? Elisa Juholin

3 Tiedotus Yksisuuntaista tiedon siirtämistä lähettäjältä toivotuille vastaanottajille Käytetään yhtä tai useampaan kanavaa Vaikutus ja vaikuttavuus täysin epävarmaa Elisa Juholin

4 Viestintä Vuorovaikutteinen prosessi, jossa tuotetaan ja vaihdetaan merkityksiä luodaan yhteisöllisyyttä vaikutetaan Vaikuttavuutta voidaan vahvistaa ja varmistaa palautteella Elisa Juholin

5 Strateginen viestintä Tavoitteellista perustuen teatterin strategiaan Suunnitelmallista Tulevaisuuteen suuntautuvaa Tilanteisiin reagoivaa Sidosryhmälähtöistä Selkeät vastuut Riittävät resurssit Elisa Juholin

6 Mitä teatteri voi saavuttaa hyvällä viestinnällä? Elisa Juholin

7 LISÄÄ Katsojia Sponsoreita, rahoittajien myötämielisyyttä Hyviä kumppaneita, taiteilijoita, työntekijöitä IHMISISSÄ SYNTYY HALU tietää lisää tutustua, kokeilla sitoutua suositella muille TUNNETTUUTTA NÄKYVYYTTÄ MAINETTA IMAGOA LUOTTAMUSTA Hyvä sisäinen yhteistyö: hyvä viestintä Elisa Juholin

8 Viestinnällä vaikutetaan! Tiedot Käyttäytyminen Valinnat Teot Uskomukset Asenteet Elisa Juholin

9 Viestintä teatterissa Mistä kaikesta se muodostuu? Miten nimetään viestinnän eri muodot ja tehtävät?

10 Markkinointi ja asiakasdialogi Julkisuustyö - Media - Sosiaalinen media - Asiantuntijajulkisuus - Vertaisjulkisuus Brändi Maine Imago Työyhteisö- viestintä Johtaminen Esimiestyö Työkulttuuri Työhyvinvointi Yhteiskuntasuhteet ja vaikuttaminen Viestintäosaaminen -henkilöstö -viestintäammattilaiset Viestinnän ratkaisut, työkalut ja foorumit Elisa Juholin

11 ILMAN VIESTINTÄÄ EI VOI JOHTAA Elisa Juholin

12 Viestintä osana teatterin johtamista ja kaikkea toimintaa Arvioidaan 1. Ennakoidaan asioita ja tilanteita, keskustellaan Seurataan ja tartutaan poikkeamiin Asioita, kysymyksiä, Kartoitetaan vaihtoehtoja, keskustellaan, selvitetään Toteutetaan Päätetään Kerrotaan päätöksestä ja toteutuksesta Elisa Juholin

13 Mitä vaatii? Viestintä ja markkinointi johtoryhmässä ja muissa tärkeissä elimissä Johdon ja viestijöiden jatkuva vuoropuhelu Viestintä ja markkinointi voivat toimia ennakoivasti ja reagoiden tilanteeseen Elisa Juholin

14 Kriittisiä tekijöitä (yhteenvetoa aamusta ) 1) Teatteri työyhteisönä: yhteinen ymmärrys asioista, sitoutuminen ja 2) Johtamisen ja viestinnän/markkinoinnin/myynnin yhteispeli 3) Teatteri brändinä? Miten määritellään, miten viestitään? 4) Sidosryhmät ja niiden analysoiminen 5) Viestinnän monikanavaisuus: millaisia painoarvoja eri medioilla, miten muuttuvat? Elisa Juholin

15 6) Erilaisten verkostojen hyödyntäminen vertais- ja suositteluviestinnässä? 7) Mistä ja miten löytää kumppaneita ja hoitaa kumppanuussuhdetta? 8) Miten löytää ja lähestyä pieniä segmenttejä? 9) Miten varmistaa, että tulevaisuudessakin on yleisöä? Elisa Juholin

16 10) Miten seurata viestinnän/markkinoinnin toimivuutta 11) Miten luodata toimintaympäristöä? 12) Miten toimia poikkeus- tai kriisitilanteissa? 13) Millaista viestintäosaamista teattereissa tarvitaan? Elisa Juholin

17 Ryhmätyöt Vaihe 1 Nimetkää ongelmat/kipupisteet (3-5) Kuvailkaa, miten ne ilmenevät ja mitä niistä seuraa Vaihe 2 Poimitaan yhdessä ryhmille 2-3 tärkeintä Miettikää kuhunkin konkreettinen ratkaisu eli uusi toimintatapa Elisa Juholin

18 Yhteenveto ryhmätöistä Taiteen ja kaupallisuuden jännite - ymmärtämättömyys markkinoinnin merkityksestä osittain ammatti-identiteettiä - mikään ei myy ilman markkinointia, mutta genre määrittää markkinoinnin laadun ja laajuuden - luottamusta markkinointi/viestintäammattilaisten työtä kohtaan - tarve laajempaa keskusteluun alan sisällä? - teatterikorkeakouluun pakollisia opintoja markkinoinnista ja viestinnästä Elisa Juholin

19 Viestinnän strateginen ote vahvemmaksi - teatterin identiteetin määrittely (keitä olemme, miksi olemme) - brändimäärittely - tavoitteet - teatterin tulosmittarit, viestinnän/markkinoinnin mittarit, vaikuttavuusmittarit Elisa Juholin

20 Johdon viestintärooli ja -vastuu - talon linjaukset kaikille ymmärretyiksi - tulevaisuuden tahtotilan kirkastaminen - tilannekuva ja säännölliset palaverit: johto/viestintä/markkinointi/myynti - konfliktien käsittely - johtaminen heijastaa organisaatiokulttuuria - teatteri henkilöityy johtajaansa Elisa Juholin

21 Ohjaajan/kirjailijan viestintärooli ja vastuu - produktiokohtaiset sisältömäärittelyt ja keskustelut viestijöiden kanssa - sisältö saa muuttua prosessin aikana - valmius yhteistyöhön markkinoinnissa, sponsoroinnissa ym. - viestijöiden/markkinoijien peräänantamattomuus kysyä ja varmistaa niin kauan että riittävästi aineksia - kysymyspatteristo ohjaajakeskustelua varten; kirjallisena etukäteen ennen keskustelua Elisa Juholin

22 Työyhteisöviestinnän toimintatapoja - säännölliset henkilöstöpalaverit - palaverit vieraileville ryhmille - viestintä osaksi taiteellista työryhmää - media- ja yritysyhteistyön avaaminen taiteilijoille ja saaminen osaksi taiteellista työtä: asenne ja ajankäyttö - purkupalaverit Elisa Juholin

23 Resurssien puute: aika, ihmiset, raha - uudet tavat toimia, rutiinit uudelleen arvioitavaksi - hyödynnetään tietoa ja suunnataan resurssit sinne, mistä saatavissa suurin hyöty (ei kaikkea kaikille) - resurssit ovat mitkä ovat ja niiden mukaan toimitaan Sidos- ja kohderyhmien parempi tunteminen - mahdollistaa tavoitteiden täsmentämisen ja osuvampien keinojen löytämisen - vaatii tutkimustietoa ja sen hyödyntämistä Elisa Juholin

24 Tuotteistaminen - taide viihde yhdessäolo: yleisöllä monenlaisia motiiveja, jotka tunnistettava - - tehtävä teatteriin tuleminen mahdollisimman helpoksi - päättäjien perehdytys ja kiinnostuksen herättäminen - taiteilijoille osaksi työtä - kaikki teokset eivät vaadi tuotteistamista; taide puhuu puolestaan Elisa Juholin

25 Mediaympäristön muutos - media toisaalta pirstaloituu, toisaalta keskittyy - some haastaa perinteistä mediaa: uusia mahdollisuuksia! - some mahdollistaa yhä pienempien segmenttien tavoittamisen - ansaittu mediatila yhä tärkeämpi - paikallislehdet edelleen tärkeitä Elisa Juholin

26 Ennakoiva, pitkäjänteinen viestintä tulossa olevasta asiasta ja eri viestinnän keinojen hyödyntäminen kaupallinentaiteellinen akselilla - oma markkinointiprosessi kuntoon - tiedonkeruu ja suunnittelu heti tuotantopäätöksen jälkeen - ollaan läsnä ja kuulolla, tieto muutoksista asap - puheenaiheiden löytäminen ja hyödyntäminen - yhteiskunnallisen keskustelun seuraaminen - tapahtumat - suosittelijat - luottotoimittajat Elisa Juholin

27 Yleisötyö - teatteri menee yleisön luo - esitellään teatteria eri ryhmille - teatterikasvatus - ideoidaan tapahtumia ryhmäkohtaisesti teatterin yhteyteen - opettajien VESO-päivät teatterissa Elisa Juholin

28 Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu Päivittäisviestintä -käytännöt, prosessit, sopimukset ym. Täsmäsuunnittelu - Ad hoc tilanteet, kampanjat, prosessit, projektit Aikaan sidottu suunnittelu - toistuvat, tiedossa olevat tehtävät ja velvoitteet Viestinnän/markkinoinnin strateginen suunnittelu - viestinnän strategiset tavoitteet Teatterin strateginen suunnittelu - strategiset tavoitteet Elisa Juholin

29 Trendi Maksettu mediatila vähenee Oman mediatilan mahdollisuudet www-sivut, , blogit, kampanjasivut, Facebook-sivut, YouTube- ja Twitter-kanavat, mobiilisovellukset Elisa Juholin

30 Ansaittu mediatila lopullinen tavoite Ansainta tulee siitä, kun muut keskustelevat ja suosittelevat teatteria Suosittelu on verkon valuutta! Elisa Juholin

31 Mihin viestintästrategiaa tarvitaan? Tekee viestinnän ja markkinoinnin näkyväksi organisaatiossa On toiminnan suuntaaja, tiedetään mihin keskitytään ja mikä on toisarvoista Sitoo tekemisen yksilö- ja yksikkökohtaiseen palkitsemiseen Nostaa viestinnän ja markkinoinnin arvostusta Mahdollistaa tilivelvollisuuden osoittamisen Mahdollistaa tulosten seurannan ja osoittamisen Muuta? Elisa Juholin

32 Viestinnän tulos 1. Mitä aineellista tai aineetonta hyvää viestintä tuottaa tai tulisi tuottaa? 2. Mitä huonoa, vahingollista tai vaarallista viestintä estää tai tulisi estää? 3. Mikä myönteinen tila tai tilanne voidaan säilyttää nykyisellään? 4. Millä aikavälillä? Elisa Juholin

33 Viestintästrategia (miniversio) Aluksi: linkitys teatterin strategiaan 1. Viestinnän vaikuttavuustavoitteet 2. Mittarit ja seurantakeinot 3. Vastuut ja yhteistyökuviot 4. Sidosryhmät ja yleisöt 5. Julkisuudet ja mediat 6. Sisällölliset määrittelyt - Mitä teatterista halutaan viestiä - Mitä teemoja tai asioita halutaan esiin - Millaisiin asioihin joudutaan vastaamaan 6. Painopisteet - Mitä asioita ohjelmistosta tai muusta halutaan erityisesti korostaa - Mihin viestinnän osa-alueisiin erityisesti halutaan panostaa Elisa Juholin

34 Laajempi versio Aluksi: viestinnän linkitys teatterin tavoitteisiin ja strategiaan 1. Lähtötilanne teatterissa ja toimintaympäristössä tai kulttuurialalla yleensä 2. Viestinnän määrittely (tarvittaessa) 3. Viestinnän/markkinoinnin nykytila (esim. SWOT) 4. Viestinnän vaikuttavuustavoitteet 5. Periaatteet tai arvot ja niiden konkretisointi 6. Sidosryhmät ja yleisöt ja julkisuudet 7. Sisällölliset määrittelyt: perusviestit/tarina, teemat 8. Mittarit ja seurantakeinot 9. Vastuut ja yhteistyökuviot 10. Resurssit: ihmiset, raha, tekniikka 11. Painopisteet 12. LIITTEET: ohjeet, politiikat, prosessikuvaukset ym. Elisa Juholin

35 Määrittelyprosessi 5. Vahvistuta ja viesti 1. Analysoi nykytila (hyvää, huonoa, kehitettävää) 6. Vie suunnitelmiin, toimi! 4. Keskusteluta ja testaa 9. Korjaa, paranna 7. Varmista, että toteutuu 8. Kerää palautetta 2. Keskusteluta tai tutkituta haasteet ja tavoitteet (mitä halutaan) 3. Vedä yhteen ja luonnostele strategia Elisa Juholin

36 Sudenkuoppia Lähtökohdaksi ei oteta teatterin strategiaa eikä toimintaympäristön muutoksia Viestinnän edustusta ei ole johtoryhmässä Viestintä ei mukana teatterin strategiaprosessissa Ei selkeää toimeksiantoa johdolta Ei johdon mukanaoloa määrittelyprosessissa Viestintäyksikkö toimii itsekseen Viestintä ylipäätään ymmärretään vain viestintäyksikön työnä ja kapeasti esim. Toimivat mittarit puuttuvat Tuleeko muuta mieleen? Elisa Juholin

37 VIESTINNÄN MITTAAMINEN JA ARVIOINTI Elisa Juholin

38 Teatterin tavoitteet Teatterin tulosmittarit Viestinnän tavoitteet Viestinnän mittarit Arviointi: 1) Onko teatteri saavuttanut tavoitteensa? 2) Onko viestintä saavuttanut tavoitteensa? 3) Tukevatko viestinnän tavoitteet ja tulokset teatterin menestystä? Elisa Juholin

39 Askelmat 1 Mitä on tehty? (raportti) 2 Millaisia reaktioita ja vaikutelmia? 3 Välittömät vaikutukset? 4 Viestinnän vaikuttavuustulos? 5 Koko teatterin tulos Elisa Juholin

40 Mittaamisen kohteet Viestinnän suoritteet ja projektit (case by case) Jatkuvat ja tilapäiset viestintäprosessit (kampanjat, kriisit Viestintätoiminnot tai osa-alueet (markkinointi, talous, työyhteisö, verkko Teatterin toiminta, johon viestintä sisältyy (tunnettuus, arvostus, maine, luottamus, sitoutuminen Viestintä lopullisena tuloksentekijänä, esim. katsojamäärät, taloudellinen tulos, Elisa Juholin

41 Millaista tietoa halutaan, mistä on jotain hyötyä? Huomaaminen, muistaminen Tunnettuus (yleisesti tai tietyissä ryhmissä/segmenteissä) Mielikuvat (teatterista, ohjelmistosta, henkilöistä, Sidosryhmien tiedot Asenteet Suosituimmuus, asema Tyytyväisyys Osuus julkisesta tai digitaalisesta keskustelusta Omien sisältöjen osuus Muuta? Elisa Juholin

42 Arvioinnin dynaaminen sykli 42 Olemmeko tekemässä oikeita asioita? Perustuvatko suunnitelmat tosiasioihin /realismiin ja tulevaisuuden haasteisiin? 4 Kehittäminen 1 Suunnitelmien arviointi Teatterin tavoitteet Toimimmeko oikein/viisaasti? Mitä tapahtuu? Missä mennään? 2 Prosessien seuranta ja arviointi Missä on parannettavaa? Mitä pitää kehittää? 3 Vaikuttavuuden arviointi Mitä saavutettiin? Viestinnän tulos ja lopullinen tulos? Saavutimmeko tavoitteet? 42 Elisa Juholin

43 43 ESIMERKKEJÄ 1. Johdon keskustelut ja avainhenkilöiden haastattelut 2. Focus-ryhmät 3. Monitorit, crowdsourcing 4. Sidosryhmäanalyysit 5. Asiakaspalaute 6. Media-analyysit 7. Itsearviointi 8. Julkaisututkimukset ja verkkokartoitukset 1 Suunnitelmien arviointi 4 Kehittäminen Teatterin tavoitteet 2 Prosessien seuranta ja arviointi 1. Osaamiskartoitukset 2. Benchmarking 3. Itsearviointi ja kehitysideat 4. Vertaisarviointi ja kehitysideat 3 Vaikuttavuuden arviointi 1. Media-analyysit *) 2. Sosiaalisen median kuuntelu 3. Web-analytiikka 4. Huomioarvoseuranta 5. Asiakas/sidosryhmäpalaute 6. Ilmapiiritunnistimet, 7. Palkinnot, tunnustukset 1. Maine- ja bränditutkimukset 2. Työhyvinvointitutkimukset 3. Työyhteisöviestintätutkimuks et 4. Sidosryhmätutkimukset 5. Asiakastyytyväisyys ja pito 6. Teatterin kokonaistulos Elisa Juholin

44 Lopullinen arviointi Katsotaan, mitä on saatu aikaan Verrataan viestinnän tavoitteisiin Verrataan organisaation tavoitteisin: edisti, haittasi vai ei kumpaakaan? Peilataan resursseihin Tehtiinkö oikeita asioita? Miten parannetaan? Elisa Juholin

45 TESTAA ITSESI JA ASETA TAVOITE! OK Vaiheessa tavoite? 1. Teatterin strategia sisäistetty ja ilmaistu tiiviisti 2. Edellisestä johdetut viestinnän strategiset tavoitteet määritelty 3. Viestinnän (+markkinointi + hr) nykytila ja siitä nousevat haasteet tiedossa (mm. toimintaympäristöstä tulevat) 4. Sidosryhmät tiedossa 5. Sidosryhmät (tärkeimmät) analysoitu 6. Mediat ja erilaiset julkisuudet tiedossa ja analysoitu 7. Organisaation perusviestit tai tarina määritelty 8. Visuaalinen ilme määritelty 9. Omat ja mahd. ulkoa tulevat teemat määritelty/tunnistettu 10. Omat viestinnän foorumit ja kanavat määritelty tehtävineen 11.Viestinnän roolit ja yhteistyökuviot määritelty 12. Viestintäosaamisen päivitys ja kehittäminen 13. Mittarit, luotaus ja seuranta 14. Resurssit ja niiden hyödyntäminen, resurssitarpeen määrittely 15. Viestintäsuunnitelmat, kriisiviestintä, ohjeet ym. Elisa Juholin

46 LUETTAVAA Elisa Juholin (2009): Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön. Helsinki, Infor. Tulossa uudistettu laitos 2013 Elisa Juholin (2010): Arvioi ja paranna. Viestinnän mittaamisen opas. Helsinki, Infor. Elisa Juholin

47 Tehtävä 1) Nimeä teatterin 1-3 strategista tavoitetta (tarkemmin kuin esim. taloudellinen tulos tai yleisömäärä) 2) Johda edellisistä 2-3 viestinnän strategista eli vaikuttavuustavoitetta (ei siis esim. mediajulkisuuden määrä) 3) Määrittele 1-3 mahdollista mittaria/seurantakeinoa edellisten tuloksellisuuden arvioimiseksi Arvioinnin dynaamista sykliä Elisa Juholin

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi communicare! Oman organisaation viestinnän tehtävät Edellä on esitetty näkökulmia viestinnän tehtävistä ja merkityksestä. Lähtökohtia on monia,

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Heidi Laurila Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Syksy 2013 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 1 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Ville Sariola 2012 Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA

Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Opinnäyte Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Syksy 2006 SISÄLLYS KUVIOLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Pro gradu tutkielma, markkinointi Miia Marttinen 30.11.2010

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lähtökohdat... 4 Viestinnän periaatteet ja käsitteet... 6 Viestinnän strateginen rooli... 8 Viestintä perustuu yhteiselle

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään VÄITEKIRJA MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään Me väitämme VIESTINNÄN

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet Imatran kaupunki Viestinnän periaatteet 12.11.2010 2 Sisällysluettelo Viestinnän periaatteet Viestinnän tavoitteet 4 Viestinnän visio 5 Vastuut ja organisointi 5 Sisäinen viestintä 6 Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu

Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu Kierre Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Asiantuntija Eero Pölönen Projektipäällikkö Susanna Ihanus Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Viestinnän vastuut, organisointi ja prosessi... 4 3 Viestintätarpeiden tunnistaminen... 7 4 Viestintätarpeiden määrittäminen

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Lähiruoka lähemmäksi!

Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruokaviestinnän kehittäminen ravintolaympäristössä, Case Anttolanhovi Maittila, Anna & Torrbacka, Paula & Partanen, Viivi 2011 Leppävaara Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

Järjestön viestintä Johtaminen ja käytäntö. Sari Kuvaja

Järjestön viestintä Johtaminen ja käytäntö. Sari Kuvaja Järjestön viestintä Johtaminen ja käytäntö Sari Kuvaja Sisältö Viestinnän lähtökohtia järjestössä Järjestön brändi Viestinnän johtaminen ja organisointi Sisäinen viestintä Viestinnän suunnittelu Käytännön

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot