Galaxy kva:n UPS Asennus 03/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Galaxy kva:n UPS Asennus 03/"

Transkriptio

1 Galaxy 7000 Asennus 03/2018

2 Lainopilliset tiedot Schneider Electric -tuotemerkki ja kaikki tässä oppaassa mainitut Schneider Electric SE:n ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkit ovat Schneider Electric SE:n tai sen tytäryhtiöiden omaisuutta. Kaikki muut tuotemerkit voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Tämä opas ja sen sisältö ovat sovellettavien tekijänoikeuslakien suojaamia, ja ne toimitetaan vain tietotarkoituksia varten. Mitään tämän oppaan osaa ei saa kopioida tai lähettää millään tavalla (sähköisesti, mekaanisesti, valokuvaamalla, tallentamalla tai muutoin) mihinkään tarkoitukseen ilman Schneider Electricin myöntämää kirjallista lupaa. Schneider Electric ei myönnä tämän oppaan tai sen sisällön kaupalliseen käyttöön mitään oikeuksia tai lisenssiä muutoin kuin ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää asiakirjaa sellaisena kuin se on. Vain pätevä henkilöstö saa asentaa, käyttää, huoltaa ja ylläpitää Schneider Electricin tuotteita ja laitteita. Standardit, määritykset ja mallit vaihtuvat ajan mittaan, joten tämän oppaan tietoja saatetaan päivittää ilman erillistä ilmoitusta. Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa Schneider Electric ja sen tytäryhtiöt pidättäytyvät mistään vastuusta tai korvausvelvollisuudesta liittyen mihinkään tämän materiaalin tietosisällön virheisiin tai puutteisiin tai sisällön tiedoista tai niiden käytöstä aiheutuviin seurauksiin.

3 Sisällysluettelo Tärkeitä turvaohjeita SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET...5 Sähkömagneettinen yhteensopivuus...6 Turvallisuuteen liittyvät varotoimenpiteet...6 Sähköturvallisuus...9 Määräaikaistarkastus...10 Akkuturvallisuus...10 Tekniset tiedot...12 Syötön tekniset tiedot...12 Ohituksen tekniset tiedot...12 Lähdön tekniset tiedot...12 Akun tekniset tiedot...13 Purkauksen loppuvirta...13 Maadoitusjärjestelmät...13 Suositellut kaapelikoot...15 Yksittäisen UPSin virtakaapelit...15 Rinnakkaisten UPSien virtakaapelit...16 Kytkentäliittimet...18 Suositeltu paluu- ja menosuunnan suoja...19 Suositeltu jäännösvirtasuojaus...21 Akkukatkaisijakaapin kokoonpanot...21 Ympäristö...22 Lämpöhäviö...23 Painot ja mitat...23 Tyhjä tila...23 Esittely...25 Kytkimet ja katkaisijat järjestelmässä...25 Kokoonpanojen yleiskatsaus...25 Lattiakiinnitys...29 Asennuksen valmistelu...33 Sijoittelu...33 Mekaaninen valmistelu mm:n lisäkotelon asentaminen kva:n staattisen kytkinkotelon asentaminen...35 Jyrsijänkarkotinristikon asentaminen...36 Kotelon säätäminen nollapisteen maadoitusta varten...38 Virtakaapeleiden kytkeminen...39 Virtakaapeleiden kytkeminen UPS-kotelossa...39 Virtakaapeleiden kytkeminen staattisessa kytkinkotelossa...46 Virtakaapeleiden kytkeminen ulkoiseen ohituskoteloon...52 Virtakaapeleiden kytkeminen staattisen kytkimen huoltokoteloon...56 Koteloiden maadoittaminen...59 Takaisinsyöttösuojan kytkeminen...59 UPSin ulkoisen takaisinsyöttösuojan kytkeminen (valinnainen)...61 Ohjauskaapeleiden kytkeminen...61 Yksittäisen sisäisen tai yksittäisen taajuusmuuttajakotelon valmistelu...61 Ohjauskaapeleiden kytkeminen UPS-rinnakkaiskotelossa C 011 3

4 Ohjauskaapeleiden kytkeminen sisäisen UPS-rinnakkaiskotelon ja ulkoisen ohituskotelon välille...62 Ohjauskaapeleiden kytkeminen UPS-rinnakkaiskotelon ja staattisen kytkinkotelon välille...63 Ohjauskaapeleiden kytkeminen kva:n kevyessä staattisessa kytkinkotelossa...64 Ohjauskaapeleiden kytkeminen Q5N-asiakaskytkimeen...66 Hätäpysäytyskytkimen (EPO) kytkeminen...67 Kuivaliittimen valvontakortin yhdistäminen...68 Ulkoisen akkukotelon asentaminen (valinnainen)...70 Tyhjän akkukotelon asentaminen...70 Akkukaapeleiden kytkeminen UPS-kotelosta akkukoteloon...72 Akkujen signaalikaapeleiden kytkeminen...72 Akun lämpötila-anturin kytkeminen C 011

5 Tärkeitä turvaohjeita SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Tärkeitä turvaohjeita SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Lue nämä ohjeet huolellisesti ja tutustu laitteistoon ennen kuin yrität asentaa, käyttää, huoltaa tai ylläpitää sitä. Seuraavat turvallisuusviestit tämän oppaan sivuilla tai laitteissa varoittavat mahdollisista vaaratilanteista tai kiinnittävät käyttäjän huomion tietoihin, jotka selventävät tai helpottavat toimenpiteen suorittamista. Tämä Vaara- tai Varoitus-turvallisuusviesteissä esiintyvä symboli ilmaisee, että jollei turvallisuusohjeita noudateta, sähkölaite saa aikaan vaaratilanteen, joka aiheuttaa henkilövamman. Tämä on turvallisuushälytyksen symboli. Sen avulla ilmoitetaan vammoja aiheuttavien vaaratilanteiden mahdollisuudesta. Noudata kaikkia tällä symbolilla merkittyjä turvallisuusviestejä loukkaantumisten tai kuolemantapausten ehkäisemiseksi. VAARA VAARA ilmaisee vaaratilanteen, joka aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan vamman, ellei tilannetta vältetä. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran. VAROITUS VAROITUS ilmaisee vaaratilanteen, joka saattaa aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan vamman, ellei tilannetta vältetä. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran. HUOMIO HUOMIO ilmaisee vaaratilanteen, joka saattaa aiheuttaa vähäisen tai keskivaikean vamman, ellei tilannetta vältetä. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman. HUOMAUTUS HUOMAUTUS on käytössä ilmoituksissa, jotka eivät liity fyysisiin vammoihin. Turvallisuushälytyksen symbolia ei käytetä tämäntyyppisessä turvallisuusviestissä. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion. Huomaa Vain pätevät henkilöt saavat asentaa, käyttää, huoltaa ja ylläpitää sähkölaitteita. Schneider Electric ei ole vastuussa mistään seuraamuksista, jotka johtuvat tämän materiaalin käyttämisestä. Pätevällä henkilöllä on sähkölaitteiden kokoamiseen, asentamiseen ja käyttöön liittyvät tiedot ja taidot. Turvallisuuskoulutuksensa perusteella hän osaa myös tunnistaa sähkölaitteisiin liittyvät vaaratilanteet ja välttää ne C 011 5

6 Tärkeitä turvaohjeita SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Sähkömagneettinen yhteensopivuus HUOMAUTUS SÄHKÖMAGNEETTISEN HÄIRIÖN VAARA Laite on standardin IEC mukaisen tuoteluokan C3 UPS-tuote. Tämä on kaupalliseen ja teolliseen käyttöön tarkoitettu laite. Häiriöiden välttämiseksi saatetaan tarvita asennusrajoituksia tai lisätoimenpiteitä. Kaupallisteolliseen ympäristöön kuuluvat kaikki kaupalliset ja teollisuustilat sekä kevyen teollisuuden tilat lukuun ottamatta asuintiloja, kaupallisia tiloja tai kevyen teollisuuden tiloja, jotka on kytketty suoraan julkiseen matalan jännitteen verkkovirtaan ilman välitaajuusmuuntajaa. Asennuksen ja kaapeloinnin tulee noudattaa elektromagneettisen yhteensopivuuden ehtoja, joita ovat muun muassa kaapeleiden erottaminen suojattujen johdinten tai erikoiskaapeleiden käyttäminen tarvittaessa maadoitetun metallisen kaapelialustan ja tukien käyttäminen. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion. Turvallisuuteen liittyvät varotoimenpiteet VAARA SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA Kaikki tämän asiakirjan turvaohjeet on luettava ja ymmärrettävä, ja niitä on noudatettava. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran. VAARA SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA Lue kaikki asennusoppaan ohjeet ennen tämän UPS-järjestelmän asentamista tai käyttämistä. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran. VAARA SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA Älä asenna UPS-järjestelmää, ennen kuin kaikki rakennustyöt on saatu valmiiksi ja asennusympäristö on siivottu. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran C 011

7 Tärkeitä turvaohjeita SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET VAARA SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA Tuote on asennettava Schneider Electricin määrittämien ohjeiden ja vaatimusten mukaan. Tämä koskee erityisesti ulkoisia ja sisäisiä suojauksia (paluusuunnan katkaisimet, akkukatkaisijat, johdot jne.) sekä käyttöympäristövaatimuksia. Schneider Electric ei ole vastuussa, jos näitä vaatimuksia ei noudateta. Älä käynnistä UPS-järjestelmää, kun sen sähköjohdot on kytketty. Käynnistyksen saa suorittaa vain Schneider Electric. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran. VAARA SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA UPS-järjestelmä on asennettava kansallisten ja paikallisten säädösten mukaisesti. Asenna UPS seuraavien ohjeistusten mukaisesti: IEC (mukaan lukien suojaus sähköiskua vastaan, suojaus lämpövaikutusta vastaan ja suojaus ylivirtaa vastaan) NEC NFPA 70 Canadian Electrical Code (C22.1, Part 1). Valitse se ohjeistus, joka koskee omaa aluettasi. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran. VAARA SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA Asenna UPS-järjestelmä lämpötilaltaan säädeltyyn sisätilaan, jossa ei ole sähköä johtavia aineita tai kosteutta. Asenna UPS-järjestelmä syttymättömälle, tasaiselle ja tukevalle alustalle (esimerkiksi betonin päälle), joka kestää järjestelmän painon. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran C 011 7

8 Tärkeitä turvaohjeita SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET VAARA SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA UPS-järjestelmää ei ole tarkoitettu käyttöolosuhteisiin, joissa laite on alttiina seuraaville tekijöille, ja sen vuoksi sitä ei saa asentaa tällaiseen käyttöympäristöön: vahingolliset höyryt pölyn ja kaasujen räjähtävät yhdistelmät, syövyttävät kaasut tai johtava tai muista lähteistä säteilevä lämpö kosteus, kuluttava pöly, höyry tai erittäin kostea ympäristö sienet, hyönteiset, tuholaiset suolapitoinen ilma tai käyttökelvoton jäähdytysaine standardin IEC mukainen likaantuneisuusaste yli 2 altistuminen epätavallisille tärinälle, iskuille ja kallistumisille altistuminen suoralle auringonvalolle, kuumuudelle tai voimakkaille sähkömagneettisille kentille Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran. VAARA SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA Älä poraa tai leikkaa kaapeleille tai läpivienneille reikiä, kun huokoiset levyt on asennettu. Älä myöskään käytä poraa tai leikkaa reikiä UPS-järjestelmän läheisyydessä. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran. VALOKAAREN VAARA VAROITUS Älä tee tuotteeseen mekaanisia muutoksia (mukaan lukien yksikön osien poistot tai reikien poraukset tai leikkaukset), joita ei ole mainittu tässä asennusoppaassa. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran. YLIKUUMENTUMISEN VAARA HUOMAUTUS Noudata UPS-järjestelmää ympäröivälle tilalle asetettuja vaatimuksia. Älä peitä tuotteen tuuletusaukkoja, kun UPS-järjestelmä on käynnissä. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion. LAITEVAURION VAARA HUOMAUTUS Älä yhdistä UPS-lähtöä regeneratiivisiin kuormitusjärjestelmiin, mukaan lukien fotosähköiset järjestelmät ja nopeussäätimet. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion C 011

9 Tärkeitä turvaohjeita SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Sähköturvallisuus VAARA SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA Vain pätevät henkilöt saavat asentaa, käyttää, huoltaa ja ylläpitää sähkölaitteita. UPS-järjestelmä on asennettava tilaan, johon on pääsy vain pätevällä henkilökunnalla. Käytä asianmukaisia suojavarusteita ja noudata sähkölaitteiden turvallisen käsittelyn periaatteita. Sammuta kaikki UPS-järjestelmään tuleva virta ennen laitteen käsittelemistä. Ennen kuin aloitat UPS-järjestelmän kanssa työskentelyn, tarkista vaarallisen jännitteen mahdollisuus kaikkien liittimien väliltä suojamaadoitus mukaan lukien. UPS-järjestelmässä on sisäinen virtalähde. Laitteessa voi olla vaarallista jännitettä, vaikka sitä ei olisi kytketty yleiseen syöttävään verkkoon. Varmista ennen UPS-järjestelmän asentamista ja huoltoa, että yksiköt on sammutettu ja että yhteys syöttävään verkkoon ja akkuihin on katkaistu. Odota viisi minuuttia, ennen kuin avaat UPS-järjestelmän, jotta kondensaattorien varaus ehtii purkautua. Laitteeseen on asennettava irtikytkentälaite (esimerkiksi virrankatkaisin tai virtakytkin), jotta järjestelmä on mahdollista erottaa paluusuunnan virtalähteistä paikallisten säännösten mukaisesti. Irtikytkentälaitteen tulee olla näkyvillä ja helposti käytettävissä. UPS-järjestelmän tulee olla asianmukaisesti maadoitettu. Suuren vuotovirran vuoksi maadoitusjohdin pitää kytkeä ensimmäisenä. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran. VAARA SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA Jos takaisinsyöttösuojaus ei ole osa vakiokokoonpanoa, järjestelmään on asennettava automaattinen erotuslaite (takaisinsyöttösuojan estolaite tai mikä tahansa ulkoinen järjestelmä, joka täyttää säännöksen IEC/EN tai UL1778 5th Edition vaatimukset sen mukaan, mikä standardi on käytössä alueellasi), jotta vaarallisen jännitteen tai sähkövirran esiintyminen erotuslaitteen syöttönavoissa estetään. Laitteen on avauduttava 15 sekunnissa sen jälkeen, kun virransyöttö paluusuunnan virtalähteistä katkeaa, ja se on luokiteltava teknisten tietojen mukaisesti. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran. Kun UPS-syöttö on kytketty sellaisten erotuslaitteiden välityksellä, jotka avautuessaan erottavat nollajohtimen, tai kun takaisinsyötön automaattinen erotus tapahtuu laitteen ulkopuolella tai IT-virranjakelujärjestelmän yhteydessä, käyttäjän on kiinnitettävä UPS-syöttöpäätteisiin, kaikkiin UPS-alueen ulkopuolelle asennettuihin ensisijaisiin virtaerottimiin sekä erottimien ja UPS-järjestelmän välisiin ulkoisiin käyttöpisteisiin tarra, jossa on seuraava teksti (tai vastaava teksti UPS-järjestelmän asennusmaassa ymmärrettävällä kielellä): C 011 9

10 Tärkeitä turvaohjeita SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET VAARA SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA Jännitteen takaisinsyötön vaara. Ennen tässä virtapiirissä työskentelyä: Erota UPS ja tarkista kaikki päätteet, suojaava maadoitus mukaan lukien, vaarallisen jännitteen varalta. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran. Määräaikaistarkastus VAROITUS SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA Pätevän henkilökunnan tulee määräajoin tarkastaa käyttöajaltaan rajalliset komponentit, kuten kondensaattorit, tuulettimien, piirilevyt ja akut. Pätevän henkilökunnan tulee määräajoin suorittaa akun laukaisunhallinta. Määräaikaistarkastuksen suorittamista suositellaan kuuden kuukauden välein ja edellytetään 12 kuukauden välein. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran. Akkuturvallisuus VAARA SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA Automaattiset akkukatkaisimet on asennettava Schneider Electricin määrittämien ohjeiden ja vaatimusten mukaan. Akkujen huoltotoimien suorittajan tai valvojan on oltava pätevä henkilö, joka tuntee akut ja tarvittavat varotoimenpiteet. Muita henkilöitä ei tule päästää akkujen lähelle. Irrota varaaja, ennen kuin kytket tai irrotat akun navat. Älä altista akkuja tulelle, koska ne voivat räjähtää. Älä avaa, muuta tai vahingoita akkuja. Akusta vuotavat elektrolyytit vahingoittavat ihoa ja silmiä. Ne voivat olla myrkyllisiä. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran C 011

11 Tärkeitä turvaohjeita SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET VAARA SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA Akut saattavat aiheuttaa sähköiskun ja suuren oikosulkuvirran. Akkuja käsiteltäessä on suoritettava seuraavat varotoimenpiteet: Riisu kello, sormukset ja muut metalliesineet. Käytä työkaluja, joiden kädensijat on eristetty. Käytä suojalaseja, -käsineitä ja -jalkineita. Älä aseta akkujen päälle työkaluja tai metalliosia. Irrota varaaja, ennen kuin kytket tai irrotat akun navat. Tarkista, onko akku maadoitettu tahattomasti. Jos maadoitus on tahaton, katkaise virtalähteen yhteys maahan. Maadoitetun akun koskettaminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Sähköiskun todennäköisyyttä voidaan vähentää, jos maakosketus poistetaan asennuksen ja huoltotoimenpiteiden ajaksi (laitteissa ja etäakkutarvikkeissa, joissa ei ole maadoitettua syöttöpiiriä). Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran. VAARA SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA Kun vaihdat akkua, käytä aina saman mallityypin ja -numeron akkuja tai akkupaketteja. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran. LAITEVAURION VAARA HUOMIO Akkuja ei saa varastoida yli kuudeksi kuukaudeksi uudelleenlataamisvaatimuksen vuoksi. Jos UPS-järjestelmää ei käytetä pitkään aikaan, suosittelemme virran kytkemistä järjestelmään 24 tunnin ajaksi vähintään kerran kuukaudessa. Tällöin akut latautuvat, mikä estää peruuttamattomat vahingot. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman C

12 Tekniset tiedot Tekniset tiedot Syötön tekniset tiedot 250 kva 300 kva 400 kva 500 kva Jännite (V) Syötön nimellisvirta (A) 1 Kytkennät L1, L2, L3 Taajuus (Hz) Harmoninen kokonaissärö (THDI) Syötön tehokertoimen korjaus < 5 % täydellä kuormalla > 0,99 kuormalla > 50 % Ohituksen tekniset tiedot 250 kva 300 kva 400 kva 500 kva Nimellissyöttövirta (A) Kytkennät Nelijohtiminen (L1, L2, L3 + N + PE) Taajuus (Hz) Lähdön tekniset tiedot 250 kva 300 kva 400 kva 500 kva Jännite (V) Nimellislähtövirta (A) Kytkennät Lähtökapasiteetti Lähtötaajuus (synkronointi syötössä) (Hz) Seurantanopeus (Hz/s) Harmoninen kokonaissärö (THDU) Nelijohtiminen (L1, L2, L3 + N + PE) 150 % 30 sekunnin ajan (normaali toiminta) 125 % 10 minuutin ajan (normaali toiminta) 50/60 ± 0,1 2 < 2 % ph/ph Lähtötehokerroin 0,9 Dynaaminen kuormitusvaste ± 1 % V:n vaiheidenvälisissä jännitteissä ja kuormassa tehokertoimella 0, C 011

13 Tekniset tiedot 250 kva 300 kva 400 kva 500 kva Jännite (V) Lähtöjännitteen säätö ± 1 % Huippukerroin 2,7 2,9 3,0 3,3 2,3 2,4 2,5 2,8 2,3 2,4 2,5 2,8 2,6 2,7 2,8 3,0 Akun tekniset tiedot Tyyppi Suljettu lyijyakku (SLA) Märkäakku Nikkeli-kadmium Kennojen minimi-/maksimimäärä 264/ / /468 Kennokohtainen kelluva jännite (V) 2,27 2,2 1,4 Kelluva minimi-/maksimijännite (V) 600/ / /655 Kennokohtainen tasausjännite (V) Ei käytössä 2,4 1,5 Kennokohtainen tehostusjännite (V) Ei käytössä 2,25 1,45 Kennokohtainen minimijännite (V) 1,65 1,9 1,65 1,9 1 Latausvirta 0,1 C10 0,1 C10 0,2 C5 Purkauksen loppuvirta Suljettu lyijyakku (SLA) Märkäakku Nikkeli-kadmium 250 kva 548/ / / kva 659/ / / kva 874/ / / kva 1 090/ / /1 012 HUOMAUTUS: Akkuvirta on keskimäärin keskinimellisvirta 0,9:n tehokertoimella. Maadoitusjärjestelmät Tässä osiossa luetellaan päämaadoitusjärjestelmät ja niiden johdotusvaatimukset. Jos maadoitusjärjestelmää ei ole lueteltu tässä, ota yhteyttä Schneider Electriciin. TNS-paluusuunta ja TNS-menosuunta ilman jäännösvirtasuojausta Erilliseen normaali- ja ohitusvaihtovirran yhden lähteen syöttöihin. Jos haluat käyttää UPSia taajuusmuuttajana, ota yhteyttä Schneider Electriciin C

14 Tekniset tiedot TNS-paluusuunta ja TNS-menosuunta jäännösvirtasuojauksella Normaali- ja ohitusvaihtovirran syötön välillä on oltava galvaaninen erotus. Suositeltu vähimmäisjäännösvirtasuojaus on 3 A (IEC ). Muuntaja ohitusvaihtovirtaverkossa Muuntaja normaalivaihtovirran verkossa HUOMAUTUS: Jos normaalivaihtovirran verkkoon lisätään muuntaja, se vähentää asennuksen kokonaistehokkuutta. TNC-paluusuunta-, NTC-, TNS- tai TT-menosuunta-asennus Erilliseen normaali- ja ohitusvaihtovirran yhden lähteen syöttöihin C 011

15 Tekniset tiedot UPS-kotelossa, staattisessa kytkinkotelossa ja ulkoisessa ohituskotelossa: Muunna sisäinen PE-kisko PEN-kiskoksi. Katso kohta Kotelon säätäminen nollapisteen maadoitusta varten, sivu 38. Kytke lähdön nollajohdin sisäiseen PEN-kiskoon. Kytke koteloiden lähdöt TNC:hen (PEN-kaapelin kytkeminen PEN-kiskoon). Älä käytä kuorman nollaliitintä. Menosuunnan SEA, TNS tai TT käynnistyy asennuslähdössä. IT-paluu- ja -menosuunta Erilliseen normaali- ja ohitusvaihtovirran yhden lähteen syöttöihin. Normaalissa käytössä: IMD1 ohjaa koko asennusta, mukaan lukien menosuuntaa UPSista. IMD2:n virta katkaistaan R2-releellä, joka ohjaa paluusuunnan jännitettä UPSista. Jos jännite katkaistaan tai suojaus avataan paluusuunnassa: R1-rele katkaisee IMD1-virtapiirin. R2-rele sulkee IMD2-virtapiirin. Se siten jatkaa UPSin menosuunnan ohjaamista. Suositellut kaapelikoot Yksittäisen UPSin virtakaapelit Vaihtovirtakaapelin koot määritetään TNS-järjestelmän ja seuraavien kaapelin ominaisuuksien mukaisesti: C

16 Tekniset tiedot kupariset yksijohdinkaapelit, tyyppi U1000 R02V enimmäispituus 100 m, kaapelin jännitteenalenema < 3 % asennus rei itettyyn kaapelialustaan XLPE-eriste, yksikerroksinen kolmioasennus harmoninen kokonaissärö välillä % 35 C 400 voltissa ryhmitetty neljällä kaapelilla. Akkujen kaapelikokojen määritykset: asennus rei itettyyn ja maadoitettuun metalliseen kaapelialustaan kupariset yksijohdinkaapelit, tyyppi U1000 R02V enimmäispituus 25 m, kaapelin jännitteenalenema < 1 %. UPSin nimellisteho Pienin koko (mm²) Normaalivaihtovirran syöttö Ohituksen vaihtovirtasyöttö Kuormitus Akku 250 kva kva kva kva Rinnakkaisten UPSien virtakaapelit Normaalivaihtovirran syöttö ja akku Vaihtovirtakaapelin koot määritetään TNS-järjestelmän ja seuraavien kaapelin ominaisuuksien mukaisesti: kupariset yksijohdinkaapelit, tyyppi U1000 R02V enimmäispituus 100 m, kaapelin jännitteenalenema < 3 % asennus rei itettyyn kaapelialustaan XLPE-eriste, yksikerroksinen kolmioasennus harmoninen kokonaissärö välillä % 35 C 400 voltissa ryhmitetty neljällä kaapelilla. Akkujen kaapelikokojen määritykset: asennus rei itettyyn ja maadoitettuun metalliseen kaapelialustaan kupariset yksijohdinkaapelit, tyyppi U1000 R02V enimmäispituus 25 m, kaapelin jännitteenalenema < 1 %. HUOMAUTUS: Tärkeää: Jos kyseessä on 200 kva:n UPS, lähtökaapeleiden tulee olla vähintään kuusimetrisiä (pituus 6 m). UPSin nimellisteho Pienin koko (mm²) Normaalivaihtovirran syöttö Akku 250 kva kva kva kva Akkukoteloa kohden C 011

17 Tekniset tiedot Ohituksen vaihtovirtasyöttö ja kuorma UPSin nimellisteho UPSien lukumäärä Kokonaisteholuokitus (kva) Virta vaihtovirran ohituksella tai kuormalla (A) Pienin koko vaihtovirran ohituksessa tai kuormassa (mm²) 250 kva kva kva kva Taajuusmuuttajat UPSin nimellisteho UPSien lukumäärä Kokonaisteholuokitus (kva) Virta vaihtovirran ohituksella tai kuormalla (A) Pienin koko kuormassa (mm²) 250 kva kva kva kva HUOMAUTUS: UPS-yksiköiden ja paluusuunnan suojalaitteiden välisten virtakaapeleiden tulee olla samankokoisia ja -pituisia. HUOMAUTUS: UPS-yksiköiden ja kuorman välisten virtakaapeleiden tulee olla samankokoisia ja -pituisia. Sisäiset UPS-rinnakkaisyksiköt ulkoisella ohituskotelolla UPSin nimellisteho UPSien lukumäärä Kokonaisteholuokitus (kva) 3 Virta vaihtovirran ohituksella tai kuormalla (A) Pienin koko kuormassa (mm²) 250 kva kva kva kva Ota yhteyttä 4 HUOMAUTUS: UPS-yksiköiden ja paluusuunnan suojalaitteiden välisten virtakaapeleiden tulee olla samankokoisia ja -pituisia. HUOMAUTUS: UPS-yksiköiden ja kuorman välisten virtakaapeleiden tulee olla samankokoisia ja -pituisia. 3. Ei sisällä redundanttisia UPS-yksiköitä. 4. NFC standardi rajoittaa kaapeleiden määrän neljään C

18 Tekniset tiedot UPS-rinnakkaisyksiköt staattisen kytkimen kotelolla (SSC) UPSin nimellisteho UPSien lukumäärä Kokonaisteholuokitus 5 (kva) Virta vaihtovirran ohituksella tai kuormalla (A) Pienin koko kuormassa (mm²) 250 kva kva kva kva Ota yhteyttä 6 HUOMAUTUS: UPS-yksiköiden ja paluusuunnan suojalaitteiden välisten virtakaapeleiden tulee olla samankokoisia ja -pituisia. HUOMAUTUS: UPS-yksiköiden ja kuorman välisten virtakaapeleiden tulee olla samankokoisia ja -pituisia. Kytkentäliittimet USP-kotelot Vaiheliitin Maadoitusliitin Akkuliitin UPSin nimellisteho Nastatyyppi Aukkojen lukumäärä halkaisija (mm) kva 2 M kva Staattisen kytkimen kotelo, staattisen kytkimen kotelon huolto, ulkoinen ohituskotelo Kotelot Vaiheliitin Maadoitusliitin Aukon halkaisija (mm) 800 kva kva kva 13 ja Ei sisällä redundanttisia UPS-yksiköitä. 6. NFC standardi rajoittaa kaapeleiden määrän neljään. 7. Suurin kiristysmomentti 25 Nm C 011

19 Tekniset tiedot Suositeltu paluu- ja menosuunnan suoja Suojalaitteiden valinta Aika-/virtakäyrä UPS-syötön ja -lähdön sulakkeissa UPS-lähtövirta UPS 250 kva 300 kva 400 kva 500 kva Lähtö 400 V:ssa (A) Lähdön maksimi 8 (A) Lähdön minimi 8 (A) Syöttövirran arvot UPS 250 kva 300 kva 400 kva 500 kva Jatkuva syöttövirta (A) ,25:n syöttövirta, kun syötön ylikuorma rajoitettu 10 minuuttiin (A) 1,5:n syöttövirta, kun syötön ylikuorma rajoitettu 30 sekuntiin (A) Syötön/tulon sulakeluokitukset (A) Kun U = 400 V ja tehokerroin = 0,9. 8. RMS-virran raja, kun vaihtosuuntaaja on kytketty yhteen ja ohitusvaihtovirtalähde on sietorajan ulkopuolella C

20 Tekniset tiedot Virtapiirisuojaus UPS 250 kva 300 kva 400 kva 500 kva CB CB CB CB Laukaisuyksikkö Laukaisuyksikkö Laukaisuyksikkö Laukaisuyksikkö Normaalivaihtovirtalähde NSX 630N 3P Micrologic 2.3 NSX 630N 3P Micrologic 2.3 NS 800N 3P Micrologic 2.0 NS 800N 3P Micrologic 5.0 Ohituksen vaihtovirtalähde NSX 630N 4P Micrologic 2.3 NSX 630N 4P Micrologic 2.3 NS 800N 4P Micrologic 2.0 NS 800N 4P Micrologic 5.0 Lähtö NSX 100 N TM D 80 NSX 100 N TM D 80 NSX 100 N TM D 100 C125N D 125 C120N C80 C120N C80 NG 125N C 125 NSX 160N TM 160D C120N B 125 C120N B 125 C125H C 125 NG125N D125 Icw 9 (ka) 26,7 22 HUOMAUTUS: Jos näitä menosuuntasuosituksia ei noudateta, lähtöpiirin oikosulku voi aiheuttaa yli 20 ms:n virtakatkoksen kaikissa lähtöpiireissä. Sallitut UPS-ylikuormat aikafunktiona Normaali käyttö Ohitusvaihtovirran tai staattisen kytkimen käyttö 9. Terminen RMS-kestoarvo, joka voidaan kuljettaa vahinkoa aiheuttamatta IEC-standardin määrittämien käyttöolosuhteiden mukaisesti C 011

21 Tekniset tiedot Suositeltu jäännösvirtasuojaus Jäännösvirran suojauksen vaatimukset: Yksittäisen syötön järjestelmä: Samaa jäännösvirran suojausta voidaan käyttää syöttöön ja ohitukseen. Kahdennetun syötön järjestelmä: Syötön tai ohituksen paluusuuntaan tarvitaan muuntaja. Liitä jokaiseen lähteeseen katkaisin tai kytkin, joissa on jäännösvirransuoja. Jäännösvirran suositeltu suoja on vähintään 3 ampeeria sillä oletuksella, että olosuhteet ovat IEC-standardin mukaisia. Akkukatkaisijakaapin kokoonpanot VAARA SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA Akkukatkaisijakaappia saa käyttää ainoastaan Galaxy UPS-yksikön kanssa. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran. VAROITUS TULIPALON TAI VALOKAAREN VAARA Akkukatkaisijakaappi pitää kytkeä tämän oppaan ohjeiden mukaisesti. Alijännitekelan sähköjohdot pitää kytkeä UPSiin kaavioiden mukaisesti. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran. Alla olevat akkuratkaisut voivat muodostua useista rinnakkaisista stringeistä. Kaikkien stringien tulee olla identtisiä: niiden elementtilohkojen ja lohkojen määrän tulee täsmätä. Alla olevat akkukokoonpanot ja -asetukset perustuvat nimellistehoon tehokertoimella 0,9 ja 264 lyijyakkukennolla. Lisätietoja toisenlaisista akkukokoonpanoista saat ottamalla yhteyttä Schneider Electriciin. Akkukokoonpanot yhdellä akkukatkaisimella (QF1) QF1 (NSX500S TM-DC) UPS Akkuvarmennuksen aika minuutteina Akkustringit Lämpö-/ magneettiasetus (A) 250 kva < / kva < / C

22 Tekniset tiedot Akkukokoonpanot kahdella akkukatkaisimella (QF1) QF1-1 (NSX500S TM-DC) QF1-2 (NSX500S TM-DC) UPS Akkuvarmennuksen aika minuutteina Akkustringien kokonaismäärä Akkustringit Lämpö-/ magneettiasetus (A) Akkustringit Lämpö-/ magneettiasetus (A) 250 kva Mikä tahansa / / / / / / / / / / kva Mikä tahansa / / / / / / / / / / kva < / / / / / / kva < / / / / / /1 250 Akkukokoonpanot kolmella akkukatkaisimella (QF1) UPS Akkuvarmennuksen aika minuutteina QF1-1 (NSX500S TM-DC) Akkustringien kokonaismäärä Akkustringit Lämpö-/ magneettiasetus (A) QF1-2 (NSX500S TM-DC) Akkustringit Lämpö-/ magneettiasetus (A) QF1-3 (NSX500S TM-DC) Akkustringit Lämpö-/ magneettiasetus (A) 400 kva Mikä tahansa / / / / / / kva Mikä tahansa / / / / / / / / /1 250 Ympäristö Käyttölämpötila 0 40 C Varastolämpötila akuilla tai ilman Toiminnan suhteellinen kosteus Varaston suhteellinen kosteus Käyttökorkeus Varastointikorkeus C kuiva lämpö %, ei tiivisty nesteeksi %, ei tiivisty nesteeksi m 85 %:n kuorma m: 79 %:n kuorma m: 75 %:n kuorma m: 69 %:n kuorma m: 59 %:n kuorma metriä Havaittava ääni ISO standardin mukaan (NFS ) kva 380/400/415/440 V 75 dba C 011

23 Tekniset tiedot 500 kva 380/400/415/440 V 75 dba Suojaluokitus IP20 IP32 Väri Tumma helmenharmaa (RAL 9023) Lämpöhäviö 250 kva 300 kva 400 kva 500 kva Täysi varaus Akut latautuvat Täysi varaus Akut latautuvat Täysi varaus Akut latautuvat Täysi varaus Akut latautuvat Pätöteho (kw) Hyötysuhde 93,2 93,8 93,5 93,6 94,1 94,1 94,3 94,3 Lämpöhäviöt (kw) Lämpöhäviöt (kalorit/s) 8,2 14,9 9,4 18,6 11,3 22,6 13,6 27, Painot ja mitat UPSin nimellisteho Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm) 250 kva kva kva kva Tyhjä tila HUOMAUTUS: Ilmoitetuissa tilan mitoissa on huomioitu vain ilmanvaihto ja huoltotoimenpiteet. Tutustu muiden vaatimusten osalta paikallisiin turvaohjeisiin ja -säädöksiin. HUOMAUTUS: UPS-järjestelmä voidaan asettaa seinän viereen. Kannattaa jättää tilaa huoltotoimenpiteiden suorittamista varten. HUOMAUTUS YLIKUUMENTUMISEN VAARA Älä jätä mitään UPSin päälle. Varmista, että UPSin yläpuolella on 500 mm tyhjää tilaa. Varmista, että UPS-kotelo seisoo neljällä lieriönmuotoisella jalallaan. 500 kva:n UPSissa on kuusi jalkaa. Tarkista, että UPSin takapaneelin ja lattian välissä on 10 mm tilaa. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion C

24 Tekniset tiedot HUOMAUTUS: Jätä UPSin etuosaan metrin verran tyhjää tilaa, jotta luukun saa auki C 011

25 Esittely Esittely Kytkimet ja katkaisijat järjestelmässä Q1 Q3BP Ulk. Q3BP Q4S Q5N Ulk. Q5N QF1 QN QM Yksikön syöttökytkin Huolto-ohituksen katkaisija (MBB) Järjestelmän huolto-ohituskatkaisija Staattisen kytkimen syöttökytkin Yksikön lähtökatkaisija (UOB) Järjestelmän eristyskatkaisija (SIB) Akkukatkaisija Staattisen kytkimen huoltoerotinkatkaisija UPS-yksikön huoltoerotinkatkaisija Kokoonpanojen yleiskatsaus Yksittäiset järjestelmät Yksittäinen tai sisäinen UPS-rinnakkaiskotelo Yksittäisen UPSin määrittäminen taajuusmuuttajaksi UPS-rinnakkaisjärjestelmät Enintään kahdeksan yksikköä. Kaikissa UPS-rinnakkaisyksiköissä on ohitusvaihtovirta C

26 Esittely Sisäiset UPS-rinnakkaisyksiköt rinnakkain Sisäiset UPS-rinnakkaisyksiköt rinnakkain ulkoisen ohituskotelon kanssa C 011

27 Esittely UPS-rinnakkaisyksiköt staattisella kytkinkotelolla C

28 Esittely UPS-rinnakkaisyksiköt staattisella kytkinkotelolla ja staattisen kytkimen huoltokotelolla Rinnakkaisen UPS-järjestelmän määrittäminen taajuusmuuttajaksi C 011

29 Esittely Lattiakiinnitys UPS voidaan kiinnittää tavalliseen tai korotettuun lattiaan sekä syttymättömään, tasaiseen ja tukevaan alustaan. Mitat on ilmoitettu millimetreinä. YLIKUUMENTUMISEN VAARA Kotelon jalkoja ei saa irrottaa. HUOMAUTUS Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion. USP-kotelot HUOMAUTUS: Kotelon neljä jalkaa ovat lieriönmuotoisia ja 45 mm halkaisijaltaan. 500 kva:n UPSissa on kuusi jalkaa. Mittoihin sisältyvät luukku ja kotelon kansipaneelit. Suurin lattiakuormitus neliösenttimetriä ja jalkaa kohden USP-kotelo kva:ssa Kg/cm² Kuva ylhäältä päin A. Kaapelin vientialue Staattiset kytkinkotelot Suurin lattiakuormitus neliösenttimetriä ja jalkaa kohden Staattiset kytkinkotelot kva:ssa Kg/cm² , kevyt C

30 Esittely 800 ja kva:n kotelot ylhäältä päin A. Kaapelin vientialue kva:n kotelo ylhäältä päin A. Kaapelin vientialue kva:n kevyt kotelo ylhäältä päin A. Kaapelin vientialue C 011

31 Esittely Ulkoiset ohituskotelot tai staattisen kytkimen huoltokotelot Suurin lattiakuormitus neliösenttimetriä ja jalkaa kohden Ulkoiset ohituskotelot tai staattisen kytkimen huoltokotelot kva:ssa Kg/cm² ja kva:n kotelot ylhäältä päin A. Kaapelin vientialue kva:n kotelo ylhäältä päin A. Kaapelin vientialue Lisäkotelot (tyhjät) Suurin lattiakuormitus neliösenttimetriä ja jalkaa kohden Lisäkotelot millimetreissä Kg/cm² 400 0, , , , C

32 Esittely Kuva ylhäältä päin A. Kaapelin vientialue Takaisinsyöttökotelo Kuva ylhäältä päin A. Kaapelin vientialue C 011

33 Asennuksen valmistelu Asennuksen valmistelu Sijoittelu Tavallinen staattisen kytkinkotelon asennus Kuva ylhäältä päin Lisä2 Akku 2 UPS 2 Lisä1 Akku 1 UPS 1 Staattinen kytkin Tavallinen ulkoisen ohituskotelon asennus Kuva ylhäältä päin UPS 1 UPS 2 UPS 3 Ulkoinen ohitus Tavallinen akku- tai lisäkotelon asennus Kuva ylhäältä päin Akku 1 Akku 2 UPS Mekaaninen valmistelu 400 mm:n lisäkotelon asentaminen 1. Irrota kaksi koteloiden välistä pystytukea, jotka löytyvät 400 mm:n kotelon takaa. 2. Kiinnitä 400 mm:n koteloon takapaneeli mukana toimitetuilla ruuveilla C

34 Asennuksen valmistelu 3. Irrota 400 mm:n kotelon sivupaneeli. 4. Irrota ruuvit kytkettävän kotelon sivupaneelista irrottamatta paneelia. 5. Aseta kolme pystytukea kytkettävän kotelon sivupaneelin yläosaan. 6. Aseta ruuvit paikoilleen 400 mm:n koteloon. 7. Liitä 400 mm:n kotelo kytkettävään koteloon ja kiristä ruuvit 400 mm:n kotelon sisäpuolelta C 011

35 Asennuksen valmistelu kva:n staattisen kytkinkotelon asentaminen 1. Aseta kaapit lopulliseen asentoon. 2. Säädä etujalkoja niin, että kotelot ovat pystysuorassa ja luukut on kohdistettu. 3. Poista kaksi koteloiden välistä pystytukea, jotka löytyvät kotelon oikealta sivulta. 4. Kohdista sidekiskot vaakasuoraan. 5. Asenna yläosan kaksi L1-, L2- ja L3-sidekiskoa eli yhteensä kuusi kiskoa koteloiden väliin. Kiristysmomentti on 75 Nm. 6. Asenna kaksi nollasidekiskoa koteloiden väliin. Kiristysmomentti on 75 Nm. 7. Asenna alaosan kaksi L1-, L2- ja L3-sidekiskoa eli yhteensä kuusi kiskoa koteloiden väliin. Kiristysmomentti on 75 Nm. 8. Asenna kaksi maadoituspunosta kummankin kotelon etupystytukien väliin C

36 Asennuksen valmistelu 9. Kytke lisäjohdot kummankin kotelon liittimiin. 10. Asenna koteloiden väliin kolme pystytukea. Jyrsijänkarkotinristikon asentaminen HUOMAUTUS: Vain UPS-koteloihin. HUOMAUTUS: Toimenpide pitää suorittaa ennen virtakaapeleiden liittämistä C 011

37 Asennuksen valmistelu KUUMIA PINTOJA: PALOVAMMARISKI HUOMIO Kaikkien saman verkon kaapeleiden (normaalivaihtovirtasyöttö, akku, ohitusvaihtovirtasyöttö, maadoitus, kuormitus) täytyy kulkea samasta aukosta, jotta jyrsijänkarkotinristikko ei ylikuumene. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman. 1. Taita pölysuojuksen kansi kannen ohjeiden mukaisesti. 2. Irrota suojakannet. 3. Irrota kiinnityskisko. 4. Poista jyrsijänkarkotinristikko. 5. Leikkaa ristikkoon reikiä kaapeleita varten. 6. Asenna suoja siihen kohtaan, josta kaapelit viedään läpi. 7. Taita levyä alaspäin katkoviivasta. 8. Asenna jyrsijänkarkotinristikko takaisin paikalleen C

38 Asennuksen valmistelu 9. Asenna kiinnityskisko takaisin paikalleen. 10. Avaa pölysuojuksen kansi. Kotelon säätäminen nollapisteen maadoitusta varten Seuraaviin paluusuuntajärjestelmiin: IT TNS TT (PE) TNC (PEN) Seuraaviin menosuuntajärjestelmiin: TNC TNS TT 1. Irrota ja poista maadoituskiskon yhdysjohto. 2. Vain TNC (PEN) -paluusuunta-, TNC-, TNS- tai TTmenosuuntajärjestelmissä: Asenna yhdysjohto maadoituskiskosta vaihtosuuntaajan nollakiskoon C 011

39 Asennuksen valmistelu Virtakaapeleiden kytkeminen Virtakaapeleiden kytkeminen UPS-kotelossa Virtakaapeleiden kytkeminen kva:n yksittäiseen tai sisäiseen rinnakkaisjärjestelmään Jos asennat rinnakkaisjärjestelmää, jossa ei ole nollajohdinta kuormassa eikä verkossa, sinun pitää yhdistää UPSin nollajohtimet. Jos jyrsijänkarkotinristikkoa tarvitaan, katso kohta Jyrsijänkarkotinristikon asentaminen, sivu 36. HUOMAUTUS: Yläkaapeliaukosta vienti on mahdollista, kun käytetään 400 mm:n lisäkoteloa. 1. Taita pölysuojuksen kansi kannen ohjeiden mukaisesti. 2. Irrota suojakannet. 3. Tarkista, että Q1-, Q4s-, Q3BP- ja Q5n-kytkimet ovat OFF-asennossa. A. Suojakansi B. Maadoituskisko 4. Liitä suojakaapeli (PE tai PEN) maadoituskiskoon. 5. Tarkista, pitääkö koteloon suorittaa nollasovitus. Katso kohta Kotelon säätäminen nollapisteen maadoitusta varten, sivu Liitä normaalivaihtovirran kaapelit tässä järjestyksessä: L1, L2, L3. 7. Liitä ohitusvaihtovirtakaapelit tässä järjestyksessä: N, L1, L2, L3. 8. Liitä kuormakaapelit tässä järjestyksessä: N, L1, L2, L3. 9. Liitä akku. 10. Kiinnitä kaapelit. 11. Kytke ohjauskaapelit. Katso kohta Ohjauskaapeleiden kytkeminen, sivu Asenna suojakannet takaisin paikoilleen C

40 Asennuksen valmistelu 13. Avaa pölysuojuksen kansi. Virtakaapeleiden kytkeminen 500 kva:n yksittäiseen tai sisäiseen rinnakkaisjärjestelmään Jos asennat rinnakkaisjärjestelmää, jossa ei ole nollajohdinta kuormassa eikä verkossa, sinun pitää yhdistää UPSin nollajohtimet. Jos jyrsijänkarkotinristikkoa tarvitaan, katso kohta Jyrsijänkarkotinristikon asentaminen, sivu 36. HUOMAUTUS: Yläkaapeliaukosta vienti on mahdollista, kun käytetään 400 mm:n lisäkoteloa. 1. Taita pölysuojuksen kansi kannen ohjeiden mukaisesti. 2. Irrota suojakannet. 3. Tarkista, että Q1-, Q4s-, Q3BP- ja Q5n-kytkimet ovat OFF-asennossa. A. Suojakansi B. Maadoituskisko 4. Liitä suojakaapeli (PE tai PEN) maadoituskiskoon. 5. Tarkista, pitääkö koteloon suorittaa nollasovitus. Katso kohta Kotelon säätäminen nollapisteen maadoitusta varten, sivu C 011

41 Asennuksen valmistelu 6. Liitä normaalivaihtovirran kaapelit tässä järjestyksessä: L1, L2, L3. 7. Liitä ohitusvaihtovirtakaapelit tässä järjestyksessä: N, L1, L2, L3. 8. Liitä kuormakaapelit tässä järjestyksessä: N, L1, L2, L3. 9. Liitä akku. 10. Kiinnitä kaapelit. 11. Kytke ohjauskaapelit. Katso kohta Ohjauskaapeleiden kytkeminen, sivu Asenna suojakannet takaisin paikoilleen. 13. Avaa pölysuojuksen kansi. Virtakaapeleiden kytkeminen kva:n taajuusmuuttajakoteloon Jos useita UPS-yksiköitä on määritetty rinnakkain taajuusmuuttajiksi, kytke koteloiden nollajohtimet. Tässä tapauksessa pienin suositeltava kaapelikoko on sama kuin normaalivaihtovirran syötössä käytettävien kaapeleiden koko. Jos jyrsijänkarkotinristikkoa tarvitaan, katso kohta Jyrsijänkarkotinristikon asentaminen, sivu 36. HUOMAUTUS: Q4S- tai Q3BP-kytkimiä ei käytetä taajuusmuuttajiksi määritetyissä UPSeissa. HUOMAUTUS: Yläkaapeliaukosta vienti on mahdollista, kun käytetään 400 mm:n lisäkoteloa. 1. Taita pölysuojuksen kansi kannen ohjeiden mukaisesti. 2. Irrota suojakannet C

42 Asennuksen valmistelu 3. Tarkista, että Q1- ja Q5n-kytkimet ovat OFF-asennossa. A. Suojakansi 4. Liitä normaalivaihtovirran kaapelit tässä järjestyksessä: 5. Liitä suojakaapeli (PE tai PEN) maadoituskiskoon. 6. Tarkista, pitääkö koteloon suorittaa nollasovitus. Katso kohta Kotelon säätäminen nollapisteen maadoitusta varten, sivu Liitä normaalivaihtovirran kaapelit tässä järjestyksessä: L1, L2, L3. 8. Liitä kuormakaapelit tässä järjestyksessä: N, L1, L2, L3. 9. Liitä akku. 10. Kiinnitä kaapelit. 11. Kytke ohjauskaapelit. Katso kohta Ohjauskaapeleiden kytkeminen, sivu Asenna suojakannet takaisin paikoilleen. 13. Avaa pölysuojuksen kansi C 011

43 Asennuksen valmistelu Virtakaapeleiden kytkeminen 500 kva:n taajuusmuuttajakoteloon Jos useita UPS-yksiköitä on määritetty rinnakkain taajuusmuuttajiksi, kytke koteloiden nollajohtimet. Tässä tapauksessa pienin suositeltava kaapelikoko on sama kuin normaalivaihtovirran syötössä käytettävien kaapeleiden koko. Jos jyrsijänkarkotinristikkoa tarvitaan, katso kohta Jyrsijänkarkotinristikon asentaminen, sivu 36. HUOMAUTUS: Q4S- tai Q3BP-kytkimiä ei käytetä taajuusmuuttajiksi määritetyissä UPSeissa. HUOMAUTUS: Yläkaapeliaukosta vienti on mahdollista, kun käytetään 400 mm:n lisäkoteloa. 1. Taita pölysuojuksen kansi kannen ohjeiden mukaisesti. 2. Irrota suojakannet. 3. Tarkista, että Q1- ja Q5n-kytkimet ovat OFF-asennossa. A. Suojakansi 4. Liitä normaalivaihtovirran kaapelit tässä järjestyksessä: 5. Liitä suojakaapeli (PE tai PEN) maadoituskiskoon. 6. Tarkista, pitääkö koteloon suorittaa nollasovitus. Katso kohta Kotelon säätäminen nollapisteen maadoitusta varten, sivu Liitä normaalivaihtovirran kaapelit tässä järjestyksessä: L1, L2, L3. 8. Liitä kuormakaapelit tässä järjestyksessä: N, L1, L2, L3. 9. Liitä akku. 10. Kiinnitä kaapelit. 11. Kytke ohjauskaapelit. Katso kohta Ohjauskaapeleiden kytkeminen, sivu Asenna suojakannet takaisin paikoilleen C

44 Asennuksen valmistelu 13. Avaa pölysuojuksen kansi. Virtakaapeleiden kytkeminen kva:n rinnakkaiskoteloon Liitä koteloiden nollajohtimet. Pienin suositeltava kaapelikoko on sama kuin normaalivaihtovirran syötössä käytettävien kaapeleiden koko. Jos jyrsijänkarkotinristikkoa tarvitaan, katso kohta Jyrsijänkarkotinristikon asentaminen, sivu 36. HUOMAUTUS: Q4S- ja Q3BP-kytkimiä ei ole UPS-rinnakkaisyksiköissä, joissa on staattinen kytkinkotelo. Ohitusvaihtovirtaliitäntä muodostetaan staattisessa kytkinkotelossa. HUOMAUTUS: Yläkaapeliaukosta vienti on mahdollista, kun käytetään 400 mm:n lisäkoteloa. 1. Taita pölysuojuksen kansi kannen ohjeiden mukaisesti. 2. Irrota suojakannet. A. Suojakansi 3. Tarkista, että Q1- ja Q5n-kytkimet ovat OFF-asennossa. 4. Liitä suojakaapeli (PE tai PEN) maadoituskiskoon. 5. Tarkista, pitääkö koteloon suorittaa nollasovitus. Katso kohta Kotelon säätäminen nollapisteen maadoitusta varten, sivu Liitä normaalivaihtovirran kaapelit tässä järjestyksessä: L1, L2, L3. 7. Liitä kuormakaapelit tässä järjestyksessä: N, L1, L2, L3. 8. Liitä akku C 011

45 Asennuksen valmistelu 9. Kiinnitä kaapelit. 10. Kytke ohjauskaapelit. Katso kohta Ohjauskaapeleiden kytkeminen, sivu Asenna suojakannet takaisin paikoilleen. 12. Avaa pölysuojuksen kansi. Virtakaapeleiden kytkeminen 500 kva:n rinnakkaiskoteloon Kytke nollajohtimet koteloihin. Pienin suositeltava kaapelikoko on sama kuin normaalivaihtovirran syötössä käytettävien kaapeleiden koko. Jos jyrsijänkarkotinristikkoa tarvitaan, katso kohta Jyrsijänkarkotinristikon asentaminen, sivu 36. HUOMAUTUS: Q4S- ja Q3BP-kytkimiä ei ole UPS-rinnakkaisyksiköissä, joissa on staattinen kytkinkotelo. Ohitusvaihtovirtaliitäntä muodostetaan staattisessa kytkinkotelossa. HUOMAUTUS: Yläkaapeliaukosta vienti on mahdollista, kun käytetään 400 mm:n lisäkoteloa. 1. Taita pölysuojuksen kansi kannen ohjeiden mukaisesti. 2. Irrota suojakannet. A. Suojakansi C

46 Asennuksen valmistelu 3. Tarkista, että Q1- ja Q5n-kytkimet ovat OFF-asennossa. 4. Liitä suojakaapeli (PE tai PEN) maadoituskiskoon. 5. Tarkista, pitääkö koteloon suorittaa nollasovitus. Katso kohta Kotelon säätäminen nollapisteen maadoitusta varten, sivu Liitä normaalivaihtovirran kaapelit tässä järjestyksessä: L1, L2, L3. 7. Liitä kuormakaapelit tässä järjestyksessä: N, L1, L2, L3. 8. Liitä akku. 9. Kiinnitä kaapelit. 10. Kytke ohjauskaapelit. Katso kohta Ohjauskaapeleiden kytkeminen, sivu Asenna suojakannet takaisin paikoilleen. 12. Avaa pölysuojuksen kansi. Virtakaapeleiden kytkeminen staattisessa kytkinkotelossa Virtakaapeleiden kytkeminen 800 kva:n koteloon HUOMAUTUS: Yläkaapeliaukosta vienti on mahdollista, kun käytetään 400 mm:n lisäkoteloa C 011

47 Asennuksen valmistelu 1. Poista etu- tai yläsuojakannet. A. Yläsuojakansi B. Etusuojakansi 2. Tarkista, että Q4s-, Q3BP- ja Q5n-kytkimet ovat OFF-asennossa. 3. Liitä suojakaapeli (PE tai PEN) maadoituskiskoon. 4. Tarkista, pitääkö koteloon suorittaa nollasovitus. Katso kohta Kotelon säätäminen nollapisteen maadoitusta varten, sivu Liitä UPS- 10 kaapelit tässä järjestyksessä: N, L1, L2, L3. 6. Liitä ohitusvaihtovirtakaapelit tässä järjestyksessä: N, L1, L2, L3. 7. Liitä kuormakaapelit tässä järjestyksessä: N, L1, L2, L3. 8. Kytke ohjauskaapelit. Katso kohta Ohjauskaapeleiden kytkeminen, sivu Asenna suojakannet takaisin paikoilleen. 10. Tai staattisen kytkimen huoltokotelon kaapelit. Katso kohta Virtakaapeleiden kytkeminen staattisen kytkimen huoltokoteloon, sivu C

48 Asennuksen valmistelu Virtakaapeleiden kytkeminen kva:n koteloon HUOMAUTUS: Kaapelin vienti on mahdollista ylä- ja alakautta. 1. Poista etu- tai yläsuojakannet. A. Yläsuojakansi B. Etusuojakansi 2. Tarkista, että Q4s-, Q3BP- ja Q5n-kytkimet ovat OFF-asennossa. 3. Liitä suojakaapeli (PE tai PEN) maadoituskiskoon. 4. Tarkista, pitääkö koteloon suorittaa nollasovitus. Katso kohta Kotelon säätäminen nollapisteen maadoitusta varten, sivu Liitä UPS- 11 kaapelit tässä järjestyksessä: N, L1, L2, L3. 6. Liitä ohitusvaihtovirtakaapelit tässä järjestyksessä: N, L1, L2, L3. 7. Liitä kuormakaapelit tässä järjestyksessä: N, L1, L2, L3. 8. Kytke ohjauskaapelit. Katso kohta Ohjauskaapeleiden kytkeminen, sivu Tai staattisen kytkimen huoltokotelon kaapelit. Katso kohta Virtakaapeleiden kytkeminen staattisen kytkimen huoltokoteloon, sivu C 011

49 Asennuksen valmistelu 9. Asenna suojakannet takaisin paikoilleen. Virtakaapeleiden kytkeminen kva:n koteloon Kumpikin kotelo pitää olla koottu ennen virtakaapeleiden kytkemistä. Katso kohta kva:n staattisen kytkinkotelon asentaminen, sivu 35. HUOMAUTUS: Kaapelin vienti on mahdollista ylä- ja alakautta. 1. Poista etu- tai yläsuojakannet. A. Yläsuojakansi B. Etusuojakansi 2. Tarkista, että Q4s-, Q3BP- ja Q5n-kytkimet ovat OFF-asennossa C

50 Asennuksen valmistelu 3. Liitä suojakaapeli (PE tai PEN) maadoituskiskoon. 4. Tarkista, pitääkö koteloon suorittaa nollasovitus. Katso kohta Kotelon säätäminen nollapisteen maadoitusta varten, sivu Liitä UPS- 12 kaapelit tässä järjestyksessä: N, L1, L2, L3. 6. Liitä ohitusvaihtovirtakaapelit tässä järjestyksessä: N, L1, L2, L3. 7. Liitä kuormakaapelit tässä järjestyksessä: N, L1, L2, L3. 8. Kytke ohjauskaapelit. Katso kohta Ohjauskaapeleiden kytkeminen, sivu Asenna suojakannet takaisin paikoilleen. Virtakaapeleiden kytkeminen kva:n kevyeen koteloon Kotelo pitää kytkeä ohitusvaihtovirtasyöttöön vain yläväylän kautta. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Schneider Electriciin. 12. Tai staattisen kytkimen huoltokotelon kaapelit. Katso kohta Virtakaapeleiden kytkeminen staattisen kytkimen huoltokoteloon, sivu C 011

51 Asennuksen valmistelu 1. Poista etu- ja yläsuojakannet. A. Yläsuojakansi B. Etusuojakansi 2. Tarkista, että Q4s-, Q3BP- ja Q5n-kytkimet ovat OFF-asennossa. 3. Liitä suojakaapeli (PE tai PEN) maadoituskiskoon. 4. Tarkista, pitääkö koteloon suorittaa nollasovitus. Katso kohta Kotelon säätäminen nollapisteen maadoitusta varten, sivu Liitä ohitusvaihtovirtakaapelit tässä järjestyksessä: N, L1, L2, L3. 6. Liitä kuormakaapelit tässä järjestyksessä: N, L1, L2, L3. 7. Kytke ohjauskaapelit. Katso kohta Ohjauskaapeleiden kytkeminen, sivu Asenna suojakannet takaisin paikoilleen C

52 Asennuksen valmistelu Virtakaapeleiden kytkeminen ulkoiseen ohituskoteloon Virtakaapeleiden kytkeminen 800 kva:n koteloon HUOMAUTUS: Kaapelin vienti on mahdollista ylä- ja alakautta. 1. Poista etu- tai yläsuojakannet. A. Yläsuojakansi B. Etusuojakansi 2. Tarkista, että kaikkien UPS-koteloiden Q3BP-kytkimet ovat OFF-asennossa. 3. Poista Q3BP-kytkinkahvat kaikista UPS-yksiköistä. 4. Tarkista, että ulkoiset Q3BP- ja Q5N-kytkimet ovat OFF-asennossa. 5. Liitä suojakaapeli (PE tai PEN) maadoituskiskoon. 6. Tarkista, pitääkö koteloon suorittaa nollasovitus. Katso kohta Kotelon säätäminen nollapisteen maadoitusta varten, sivu Liitä UPS-kaapelit tässä järjestyksessä: N, L1, L2, L3. 8. Liitä ohitusvaihtovirtakaapelit tässä järjestyksessä: N, L1, L2, L3. 9. Liitä kuormakaapelit tässä järjestyksessä: N, L1, L2, L C 011

Galaxy VM. Perusakkuyksikkö. Asennus GVMCBCABWEL 01/2015. www.schneider-electric.com

Galaxy VM. Perusakkuyksikkö. Asennus GVMCBCABWEL 01/2015. www.schneider-electric.com Galaxy VM Perusakkuyksikkö Asennus GVMCBCABWEL 01/2015 www.schneider-electric.com Lainopilliset tiedot Schneider Electric -tuotenimi ja tässä oppaassa mainitut Schneider Electric Industriesin rekisteröidyt

Lisätiedot

Galaxy VM. IP32-sarja. Asennus 03/2015.

Galaxy VM. IP32-sarja. Asennus 03/2015. Galaxy VM IP32-sarja Asennus 03/2015 www.schneider-electric.com Lainopilliset tiedot Schneider Electric -tuotenimi ja tässä oppaassa mainitut Schneider Electric Industriesin rekisteröidyt tuotemerkit ovat

Lisätiedot

Galaxy VM. Akkukatkaisijakaappi. Asennus 11/2014. www.schneider-electric.com

Galaxy VM. Akkukatkaisijakaappi. Asennus 11/2014. www.schneider-electric.com Galaxy VM Akkukatkaisijakaappi Asennus 11/2014 www.schneider-electric.com Lainopilliset tiedot Schneider Electric -tuotenimi ja tässä oppaassa mainitut Schneider Electric Industriesin rekisteröidyt tuotemerkit

Lisätiedot

Galaxy VM. Perusakkuyksikkö. Asennus 07/2014. www.schneider-electric.com

Galaxy VM. Perusakkuyksikkö. Asennus 07/2014. www.schneider-electric.com Galaxy VM Asennus 07/2014 www.schneider-electric.com Lainopilliset tiedot Schneider Electric -tuotenimi ja tässä oppaassa mainitut Schneider Electric Industriesin rekisteröidyt tuotemerkit ovat Schneider

Lisätiedot

Galaxy VM. Modulaariset akkuyksiköt. Asennus 12/2014. www.schneider-electric.com

Galaxy VM. Modulaariset akkuyksiköt. Asennus 12/2014. www.schneider-electric.com Galaxy VM Modulaariset akkuyksiköt Asennus 12/2014 www.schneider-electric.com Lainopilliset tiedot Schneider Electric -tuotenimi ja tässä oppaassa mainitut Schneider Electric Industriesin rekisteröidyt

Lisätiedot

Galaxy VM. 160 200 kva, 400 V. Tekniset tiedot 08/2014. www.schneider-electric.com

Galaxy VM. 160 200 kva, 400 V. Tekniset tiedot 08/2014. www.schneider-electric.com Galaxy VM 160 200 kva, 400 V Tekniset tiedot 08/2014 www.schneider-electric.com Lainopilliset tiedot Schneider Electric -tuotenimi ja tässä oppaassa mainitut Schneider Electric Industriesin rekisteröidyt

Lisätiedot

Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille

Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Standalone UPS system PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Energiatehokas UPS skaalattavalla varakäyntiajalla Kriittisten laitteiden ja järjestelmien, kuten esim. talo- ja

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

SÄHKÖKÄYTTÖINEN VEDENLÄMMITIN EPO2. Versio 1.0

SÄHKÖKÄYTTÖINEN VEDENLÄMMITIN EPO2. Versio 1.0 SÄHKÖKÄYTTÖINEN VEDENLÄMMITIN FI EPO2 Versio 1.0 Käytettyä tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Laite on toimitettava keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen. Asianmukainen

Lisätiedot

Käyttöohje FIN. Suojaerotusmuuntaja 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A

Käyttöohje FIN. Suojaerotusmuuntaja 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Käyttöohje FIN Suojaerotusmuuntaja 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A 1. Turvallisuusohjeet Varoitus! Lue käyttöohjeen huolellisesti ennen tämän laitteen asentamista

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Laitteen tyyppi, valmistuspäivämäärä (kalenteriviikko/vuosi) ja hyväksyntämerkinnät ovat puhaltimen tyyppikilvessä. Halutessasi lisätietoja puhaltimesta,

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Tilausnro.: 2688.. Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

CCS COMBO 2 ADAPTER. Omistajan käsikirja

CCS COMBO 2 ADAPTER. Omistajan käsikirja CCS COMBO 2 ADAPTER Omistajan käsikirja VAROITUKSIA SÄILYTÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET. Tämä asiakirja sisältää tärkeitä ohjeita ja varoituksia, joita on noudatettava CCS Combo 2 -adapteria käytettäessä.

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille

1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille 1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille Sähkönsyötön varmentaminen ei koskaan ole ollut helpompaa. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tiedon

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kolmipisteohjauksen toimimoottorit

Kolmipisteohjauksen toimimoottorit Tekninen esite Kolmipisteohjauksen toimimoottorit AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 - DIN EN 14597 sertifioitu turvatoiminto (jousi alas) Kuvaus AMV 10 AMV 13 AMV 20, AMV 30 AMV 23, AMV 33

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Erotinhälytin idoil-20

Erotinhälytin idoil-20 Erotinhälytin idoil-20 DOC001713-FI-0 Pikaopas Toimitussisältö idoil-20 -erotinhälytin Kaapelijatkokset LCJ1-1, LCJ1-2 ja LCJ1-3 idoil-liq yläraja-anturi idoil-oil öljyanturi idoil-slu lieteanturi LMS-SAS5

Lisätiedot

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502 Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2013

Radioamatöörikurssi 2013 Radioamatöörikurssi 2013 Polyteknikkojen Radiokerho Sähköturvallisuus 19.11.2013 Teemu, OH2FXN 1 / 14 Perusteet 230 V riittää tappamaan: järki mukaan kun säädetään verkkosähkön kanssa. Ylisuunnittelemalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TIMCO 12/24V 130A AKKULATURI / APUKÄYNNISTIN TIMCO 12/24V 480A AKKULATURI / APUKÄYNNISTIN. Käännös alkuperäisestä ohjeesta

KÄYTTÖOHJE TIMCO 12/24V 130A AKKULATURI / APUKÄYNNISTIN TIMCO 12/24V 480A AKKULATURI / APUKÄYNNISTIN. Käännös alkuperäisestä ohjeesta KÄYTTÖOHJE TIMCO 12/24V 130A AKKULATURI / APUKÄYNNISTIN TIMCO 12/24V 480A AKKULATURI / APUKÄYNNISTIN Käännös alkuperäisestä ohjeesta 1. Johdanto Tämä laturi on suunniteltu autojen, moottoripyörien, veneiden

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä Lataussäädin 25A MPPT näytöllä 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Käyttöohje 1 Yleistä Ohjeen kaksi MPPT lataussäädintä joissa on näyttö, on suunniteltu optimaalisen aurinkosähkön tuottamiseksi erilaisissa

Lisätiedot

CITATION SUB KÄYTTÖOHJE

CITATION SUB KÄYTTÖOHJE CITATION SUB KÄYTTÖOHJE / TÄRKEITÄ TURVALLI- SUUSTIETOJA Tarkista verkkojännite ennen käyttöä Citation-subwoofer on suunniteltu käytettäväksi 100 240 V:n, 50/60 Hz:n vaihtovirralla. Tuotteen liittäminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

CITATION SURROUND KÄYTTÖOHJE

CITATION SURROUND KÄYTTÖOHJE CITATION SURROUND KÄYTTÖOHJE / TÄRKEITÄ TURVALLI- SUUSTIETOJA Tarkista verkkojännite ennen käyttöä Citation-kaiutin on suunniteltu käytettäväksi 100 240 V:n, 50/60 Hz:n vaihtovirralla. Tuotteen liittäminen

Lisätiedot

Asennusohje. Kuivausrumpu PT 5186 EL. fi - FI / 01

Asennusohje. Kuivausrumpu PT 5186 EL. fi - FI / 01 Asennusohje Kuivausrumpu PT 5186 EL fi - FI 08.11 09 235 070 / 01 Lue ehdottomasti koneen käyttö- ja asennusohje ennen koneen asennusta sijoitusta käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi

Lisätiedot

Moduloivat toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Moduloivat toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Tekninen esite Moduloivat toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Turvatoiminnolla

Lisätiedot

Maadoittaminen ja suojajohtimet

Maadoittaminen ja suojajohtimet Maadoittaminen ja suojajohtimet Tapio Kallasjoki 2/2016 Standardisarjan SFS 6000 ohjeita Kun sähköliittymää syötetään verkosta, joka sisältää PEN-johtimen on liittymään tehtävä maadoitus, jossa on maadoituselektrodi

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PowerMust Office Katkoton virransyöttöjärjestelmä (UPS)

PowerMust Office Katkoton virransyöttöjärjestelmä (UPS) KÄYTTÖOPAS FI PowerMust Office Katkoton virransyöttöjärjestelmä (UPS) TURVAOHJEET PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLESSA Tämä käyttöopas sisältää PowerMust Office -tuotesarjaa koskevia tärkeitä ohjeita. Noudata niitä

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Register your product and get support at. HP8117. Käyttöopas

Register your product and get support at.   HP8117. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8117 Käyttöopas a b Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 316 Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Sisällysluettelo 1 Johdanto.................

Lisätiedot

Small craft - Electric Propulsion Systems

Small craft - Electric Propulsion Systems Small craft - Electric Propulsion Systems ISO/TC 188 / SC N 1055 ABYC TE-30 ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS American Boat and Yacht Council (ABYC) Scope Tarkoitettu AC ja DC venesähköjärjestelmille, joissa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DM-RBCS (Finnish) Jälleenmyyjän opas. MAANTIE MTB Retkipyöräily. City Touring/ Comfort-pyörä. Rataspakka CS-HG400-9 CS-HG50-8

DM-RBCS (Finnish) Jälleenmyyjän opas. MAANTIE MTB Retkipyöräily. City Touring/ Comfort-pyörä. Rataspakka CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Finnish) DM-RBCS001-02 Jälleenmyyjän opas MAANTIE MTB Retkipyöräily City Touring/ Comfort-pyörä URBAN SPORT E-BIKE Rataspakka CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISÄLLYSLUETTELO TÄRKEÄ TIEDOTE... 3 TURVALLISUUSOHJEITA...

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA 1. TURVAOHJEET Toiminto V AC V DC ma DC Resistanssi Ω TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT Maksimi

Lisätiedot

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Dell Vostro 460 Asennus- ja ominaisuustiedot Varoituksista VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Näkymä edestä ja takaa 1 optinen

Lisätiedot

YLEISTÄ: Laitteiden malleja ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

YLEISTÄ: Laitteiden malleja ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. TURVALLISUUSOHJEET: Jos laite tarvitsee huoltoa, sen saa avata ainoastaan valtuutettu huoltoteknikko, asiantuntematon käsittely aiheuttaa sähköiskun vaaran. Irrota laite virtalähteestä ja muista laitteista,

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 530. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 530. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 530 Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Sisällysluettelo 1 Johdanto.................

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Käyttöohje DENVER PBA-12000BLACK

Käyttöohje DENVER PBA-12000BLACK Käyttöohje DENVER PBA-12000BLACK Tulo (Micro USB) (Lataa PBA-12000BLACK) Lähtö Lähtö 1. Lataa DENVER PBA-12000BLACK verkkolaitteella (verkkolaite ei mukana). 2. Lataa DENVER PBA-12000BLACK liittämällä

Lisätiedot

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi 7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua virheellisen

Lisätiedot

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 fi Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Turvallisuusohjeita 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 DiBos-videotallentimen

Lisätiedot

System pro M compact -kuormankytkimet SD200-sarja

System pro M compact -kuormankytkimet SD200-sarja PIENJÄNNITETUOTTEET System pro M compact -kuormankytkimet SD200-sarja Johdonsuojakatkaisijoiden ja muiden System pro M compact -tuotteiden kanssa muodoltaan yhtenäiset kuormankytkimet tekevät asennuksesta

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Asennusohjeet. Gapsal OKS & Compact. Versio 5.0

Asennusohjeet. Gapsal OKS & Compact. Versio 5.0 Asennusohjeet Gapsal OKS & Compact Versio 5.0 Movek Grupp pidättää oikeuden tehdä muutoksia laitteen osiin ja teknisiin tietoihin ilman ennakkoilmoitusta. 2012 Movek Grupp. Alkuperäiset ohjeet on julkaistu

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Johdanto Onnittelemme Extech 380942 DC/AC Pihtimittarin valinnasta. Mittari on testattu ja kalibroitu tehtaalla ja käyttöohjeiden ohjeita noudattamalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

Asennusohje aurinkopaneeliteline

Asennusohje aurinkopaneeliteline Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. PowerMust 400/600/1000 Offline. Katkoton virransyöttöjärjestelmä (UPS)

KÄYTTÖOPAS. PowerMust 400/600/1000 Offline. Katkoton virransyöttöjärjestelmä (UPS) FI KÄYTTÖOPAS PowerMust 400/600/1000 Offline Katkoton virransyöttöjärjestelmä (UPS) 1 TURVAOHJEET PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLESSA Tämä käsikirja sisältää tärkeitä ohjeita malleille PowerMust 400 Offline, PowerMust

Lisätiedot

Dell OptiPlex 390/3010

Dell OptiPlex 390/3010 Dell OptiPlex 390/3010 Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Minitorni Näkymä

Lisätiedot

Lumination LED-valaisimet

Lumination LED-valaisimet GE Lighting Solutions Asennusohje Lumination LED-valaisimet LED-riippuvalaisin (EP14-sarja) Ominaisuudet Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia) 5 vuoden takuu IP30 Kuivien tilojen luokitus ENNEN KUIN ALOITAT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA

KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA Mekaaninen rakenne Tasasuuntaaja on rakennettu seinäkoteloon. Kotelon ala- ja yläosassa on tuuletusreikiä varmistaakseen hyvän jäähdytyksen luonnollisella ilmankierrolla.

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot

Kolmivaiheiset online modulaariset UPS-järjestelmät. Conceptpower DPA kva Aidosti modulaarinen UPS-järjestelmä kriittisiin sovelluksiin

Kolmivaiheiset online modulaariset UPS-järjestelmät. Conceptpower DPA kva Aidosti modulaarinen UPS-järjestelmä kriittisiin sovelluksiin Kolmivaiheiset online modulaariset UPS-järjestelmät Conceptpower DPA 10 250 kva Aidosti modulaarinen UPS-järjestelmä kriittisiin sovelluksiin UPS tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin Conceptpower DPA

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8296/00 FI Käyttöopas c d b e g a f Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet TARJOILUPATA ESK Asennus- ja käyttöohjeet 4239100, 4239101 YLEISTÄ Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot