Käyttöohje Malli True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari"

Transkriptio

1 Käyttöohje Malli True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari

2 Johdanto Onnittelemme Extech DC/AC Pihtimittarin valinnasta. Mittari on testattu ja kalibroitu tehtaalla ja käyttöohjeiden ohjeita noudattamalla tarjoaa vuosien luotettavan käyttöiän. Mittarin kuvaus 1. Virta-anturi (pihtiosa) 2. Mittauspainike 3. Toimintovalitsin 4. Datan pito -painike (HOLD) 5. MAX / MIN -painike 6. Yhden kosketuksen DCA ZERO -painike (nollauspainike) 7. LCD-näyttö 8. Positiivinen tuloliitin jännitemittauksia varten 9. COM-tuloliitin 1 Turvasymbolit ja turvatiedot! VAROITUS! Lue käyttöohje VAROITUS! Sähköiskuvaara Maa (maadoitus) 4 Tämä mittari on suunniteltu turvalliseksi käyttää, mutta käyttäjän tulee noudattaa yleisiä turvaohjeita sekä varovaisuutta mittarin käytössä. Noudata alla olevia ohjeita. 1. ÄLÄ KOSKAAN yritä mitata suurimpia sallittuja arvoja ylittäviä jännitteitä tai virtoja. 2. NOUDATA ÄÄRIMMÄISTÄ VAROVAISUUTTA korkeajännitteiden tapauksessa. 3. ÄLÄ mittaa jännitteitä mikäli "COM"-tuloliittimen jännite suhteessa maahan ylittää 600 V. 4. MUISTA AINA kytkeä mittari pois päältä ja irrottaa mittapäät mittauskohteesta ja sitten mittajohdot mittarista ennen kuin ryhdyt vaihtamaan paristoja. 5. ÄLÄ KOSKAAN käytä mittaria mikäli paristotilan suojakansi on auki tai huonosti kiinnitetty. Paristotilan suojakannen tulee olla paikoillaan ja kunnolla kiinnitettynä käytön aikana EU-EN-V2.1-4/11

3 Käyttö AC-virtamittaukset (True RMS) VAROITUS: Sähköiskun välttämiseksi irrota mittajohdot mittarista ennen virtamittauksiin ryhtymistä. 1) Aseta toimintovalitsin alueelle 400 ma, 4000 ma tai 30 AAC. 2) Paina virta-anturin leukojen painiketta ja aseta leuat yksittäisen johtimen ympärille. Varmista silmämääräisesti että leukojen väliin ei jää aukkoa. Oikea mittaustapa kuvattu oikealla. 3) Lue AC-virta LCD-näytöltä tai palkkinäytöltä. DC-virtamittaukset VAROITUS: Sähköiskuvaaran välttämiseksi irrota mittajohdot mittarista ennen virtamittauksiin ryhtymistä. 1) Aseta toimintovalitsin ma- tai 30 ADC -alueelle. 2) Nollaa mittarin näytön lukema painamalla DCA Zero -painiketta. 3) Avaa leuat paina virta-anturin leukojen painiketta. 4) Aseta leuat johtimen ympärille. Varmista silmämääräisesti että leukojen väliin ei jää aukkoa. 5) Lue DC-virta LCD-näytöltä tai palkkinäytöltä. AC-jännitemittaukset (True RMS) VAROITUS: Sähköiskuvaaran tai mittarin vauroitumisen välttämiseksi älä yritä mitata suurimmat sallitut arvot ylittäviä jännitteitä. 1) Aseta toimintovalitsin 400 VAC -alueelle. 2) Liitä mittajohdot mittarin tuloliittimiin: punainen mittajohto "V"-tuloliittimeen ja musta mittajohto "COM"-tuloliittimeen. 3) Liitä mittapäät virtapiiriin tai mittauskohteeseen. 4) Lue AC-jännite LCD-näytöltä tai palkkinäytöltä. DC-jännitemittaukset VAROITUS: Sähköiskuvaaran tai mittarin vauroitumisen välttämiseksi älä yritä mitata suurimmat sallitut arvot ylittäviä jännitteitä. 1) Aseta toimintovalitsin 400 VDC -alueelle. 2) Liitä mittajohdot mittarin tuloliittimiin: punainen mittajohto "V"-tuloliittimeen ja musta mittajohto "COM"-tuloliittimeen. 3) Liitä mittapäät virtapiiriin tai mittauskohteeseen. 4) Lue DC-jännite LCD-näytöltä tai palkkinäytöltä. OK EI EU-EN-V2.1-4/11

4 Advanced Features Suhteelliset mittaukset 1) Paina ZERO-painiketta. Näytön lukema nollautuu ja LCD-näytön yläosaan tulee näkyviin symboli "ZERO". 2) Kaikki seuraavaksi suoritettujen mittauksien mittaustulokset näytetään suhteessa nollattuun lukemaan. Esimerkki: Näytössä lukema 20 A, paina nollauspainiketta. Jos mittaat virran jonka arvo on 30 A näytössä näkyy nyt suhteellinen lukema eri virta nollatun 20 A:n suhteen, näytössä näkyy siten 10 A (vaikka todellinen virta nollan suhteen onkin 30 A). 3) Voit palata takaisin normaaliin käyttötilaan, paina ja pidä alaspainettuna "ZERO"-painiketta 2 sekunnin ajan kunnes LCD-näytön "ZERO"-symboli poistuu näytöstä. 4) Huomaa, että suhteellinen mittaustapa ei ole käytettävissä mikäli MIN/MAX-tila on käytössä. Datan pito Voit jäädyttää eli lukita LCD-näytön lukeman painamalla "Data Hold" -painiketta. LCD-näyttöön tulee symboli "HOLD" ja mittari siirtyy datanpitotilaan. Voit palata takaisin normaalitilaan painamalla "Data Hold" -painiketta uudelleen. LCD-näytössä näkynyt "HOLD-"symboli poistuu näkyvistä. MIN/MAX-lukemat MIN/MAX-painikkeen painaminen tuo näyttöön mittarilla mitatut minimi- ja maksimiarvot. Paina MIN/MAX-painiketta kerran kun haluat katsella minimiarvon lukemaa, paina painiketta uudelleen kun haluat katsella maksimilukemaa. Huomaa, että muistipaikat päivittyvät vain mikäli mittarilla mitataan muistissa olevaa minimilukemaa pienempi tai muistissa olevaa maksimilukemaa suurempi arvo. Näyttöön tulee näkyviin "HOLD"-symboli (sekä "MIN"- tai "MAX"-symboli kun mittari on MIN/MAX-tilassa). Voit palauttaa mittarin takaisin normaaliin toimintatilaan painamalla "MIN/MAX"-painiketta kolmannen kerran. Automaattinen virrankatkaisu Paristojen käyttöiän pidentämiseksi mittariin on sisällytetty automaattinen virrankatkaisutoiminto, joka sammuttaa mittarin pois päältä noin 30 minuutin jälkeen kun mittaria ei ole käytetty. Voit kytkeä mittarin takaisin päälle kytkemällä mittarin ensin pois päältä ja takaisin päälle tai painamalla "HOLD"-painiketta. Voit poistaa automaattisen virrankatkaisun toiminnan käytöstä painamalla ja pitämällä alaspainettuna "HOL"-painiketta kun kytket mittaria päälle EU-EN-V2.1-4/11

5 Hoito ja ylläpito Pariston vaihto 1) Kun matalan paristojännitteen symboli tulee näkyviin LCD-näyttö paristot tulee vaihtaa välittömästi. 2) Kytke mittari pois päältä ja irrota mittapäät mittauskohteesta ja sitten mittajohdot mittarista ja avaa sitten mittarin takana oleva paristotilan suojaluukku (ruuveissa Phillips-kanta). 3) Nosta paristotilan suojaluukku ja poista paristot ja asenna tilalle kaksi keskenään samanlaista ja samantyyppistä uutta 1,5 V:n AA-paristoa. 4) Aseta paristotilan suojakansi takaisin paikoilleen ja kiinnitä ruuvit. 5) Puhdistus Loppukäyttäjä on EU-määräysten mukaan velvollinen toimittamaan käytetyt paristot asianmukaiseen ongelmajätekeruupisteeseen tai laitteen jälleenmyyjälle! Käytöstä poisto: Noudata paikallisia viranomaismääräyksiä elektroniikkalaitteiden kierrätykseen liittyen. Huomautus: Muovinen kotelo on mahdollista puhdistaa kuivalla nukkaamattomalla kankaalla EU-EN-V2.1-4/11

6 Tekniset tiedot Yleiset tekniset tiedot Näyttö 3-3/4 numeron LCD-näyttö, 40 segmenttiä, maksimilukema 4000 Toiminnot Polariteetti Virta-anturi Ylikuormasuojaus DCA-nollaus Näytön päivitysnopeus Paristo Käyttöolosuhteet Varastointiolosuhteet Korkeus merenpinnasta Tehonkulutus Paino ACA, DCA, ACV, DCV Miinus-symboli ( - ) ilmaisee negatiivista polariteettia Hall-efektiin perustuva anturi Vasen numero vilkkuu Yhden kosketuksen painike 2 lukemaa sekunnissa (20 lukemaa sekunnissa palkkinäytölle) Kaksi 1,5 V AA-paristoa -10 o C o C (4 o F o F); < 85% suhteellinen kosteus -20 o C o C (- 4 o F o F); < 75% suhteellinen kosteus Alle 2000 metriä (vain sisäkäyttöön) noin 10 ma DC 190 g (6,2 unssia) mukaan lukien paristo Mitat 183 x 63,6 x 35,6 mm (7,2 x 2,5 x 1,4 ) (K x L x S) Pihtiväli 23 mm (0,9 ) Standardit Mittausalueet IEC 1010 Category III 300V, Category II 600V Toiminto Alue Erotuskyky Erotuskyky Ylikuormasuojaus DC-virta 4000 ma 1 ma ± (2,0% + 3d) 40 ADC 30 A 10 ma 100 ADC AC-virta 50/60.Hz Hz (True RMS) 400 ma 0,1 ma ±(1,5% + 5d) ±(2,0% + 5d) 40 AAC 50/60 Hz khz 4000 ma 1 ma ±(2,5% + 5d) ±(3,0% + 5d) 40 AAC 30 A 10 ma ±(2,0% + 5d) ±(2,5% + 5d) 100 AAC DC-jännite 400 V 0,1 V ± (1,0% + 2d) 1000 VDC AC-jännite 50/60.Hz khz (True RMS) 400 V 0,1 V ±(1.5% + 4d) ±(2.0% + 5d) 800 VAC Huomautukset d = numeroa AC-jännite- ja virtamittauksien huippukerroin: < 3 AC / DC-jännitemittauksien tuloimpedanssi: 10 MΩ Copyright 2011 Extech Instruments Corporation (a FLIR company) Kaikki oikeudet mukaan lukien tämän käyttöohjeen osittainenkin jäljentäminen pidätetty EU-EN-V2.1-4/11

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE 1. YLEISIÄ OHJEITA Tämä mittari täyttää IEC1010-standardin elektronisia mittalaitteita koskevat määräykset per CAT II / ympäristöhaittaluokka

Lisätiedot

Yleiselektroniikka Oyj

Yleiselektroniikka Oyj Käyttöohje Piikittömällä anturilla varustettu kosteusmittari IR-lämpömittarilla ja Bluetooth-liitännällä Malli MO297 Johdanto Onnittelemme Extech MO297 -mittarin valinnasta. Tämä mittari on varustettu

Lisätiedot

ProfiScale MULTI Monitoimimittari

ProfiScale MULTI Monitoimimittari MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Monitoimimittari fi Käyttöohje BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Johdanto Varmista luotettavasti, ovatko sähkölaitteet

Lisätiedot

DVM851 KÄYTTÖOPAS. Tuotenro: 550028

DVM851 KÄYTTÖOPAS. Tuotenro: 550028 DVM851 KÄYTTÖOPAS Tuotenro: 550028 Käyttöopas YLEISMittarin osat DVM851 on paristoilla toimiva, käsikäyttöinen 3½ yleismittari, jolla mittaat vaihto- ja tasajännitemittaukset, vaihto- ja tasavirtamittaukset,

Lisätiedot

Elintarviketarkastuksiin. Käyttöohje. (ver. 1.05 ) web: www.elcoplast.com 2007-01-18 sähköposti: info@elcoplast.com puh: 03-377 3761 fax: 03-377 3761

Elintarviketarkastuksiin. Käyttöohje. (ver. 1.05 ) web: www.elcoplast.com 2007-01-18 sähköposti: info@elcoplast.com puh: 03-377 3761 fax: 03-377 3761 KombiTemp HACCP PLUS Elintarviketarkastuksiin Käyttöohje (ver. 1.05 ) fax: 03-377 3761 KombiTemp HACCP PLUS, jota tässä tekstissä jatkossa kutsutaan nimellä KombiTemp+, yhdistää parhaat palat 2 maailmasta:

Lisätiedot

534023 Yleismittari, digitaalinen Käyttöohje

534023 Yleismittari, digitaalinen Käyttöohje Tevella Oy 1. Turvallisuusvarotoimet Tämä tuote noudattaa seuraavia Euroopan yhteisön direktiivejä: 2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility) ja 2006/95/EC (Low Voltage) kuten muokattu 2004/22EC (CE-Marking).

Lisätiedot

USB-RANNEVERENPAINEMITTARI

USB-RANNEVERENPAINEMITTARI USB-RANNEVERENPAINEMITTARI PIKAKÄYTTÖOPAS SUOMI KÄYTTÖOHJE VERSIO 1.3 LUE TÄMÄ ENNEN KÄYTTÖÄ VAROITUKSET JA VAROTOIMET ÄLÄ käytä tätä laitetta verenpaineen mittaukseen pikkulapsilta tai henkilöiltä, jotka

Lisätiedot

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II 3-vaiheinen energia- ja sähkönlaatuanalysaattori FI Toukokuu 2012 2012 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu EU:ssa Kaikki tuotenimet ovat kullekin yhtiölle

Lisätiedot

ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW INSTRUMENTS MALLI TA440/TA440-A

ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW INSTRUMENTS MALLI TA440/TA440-A ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW INSTRUMENTS MALLI TA440/TA440-A KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS P/N 6001257, REV F 2014 Copyright TSI Incorporated / 2007-2014 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated

Lisätiedot

TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa

TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa Käyttöohjekirja Malli n:o: CL 515T38+SE SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄOMINAISUUDET...1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET.....1

Lisätiedot

ScopeMeter 190 Series II

ScopeMeter 190 Series II ScopeMeter 190 Series II Fluke 190-062, -102, -104, -202, -204, -502, -504 Käyttöohje Tammikuu 2011, Rev. 2, 1/14 (Finnish) 2011-2014 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjetta voidaan

Lisätiedot

Mittauslaiteluettelo. Digitaaliset yleismittarit Pihtimittarit Testerit Eristysvastusmittarit Maadoitusvastustesterit Asennustesterit

Mittauslaiteluettelo. Digitaaliset yleismittarit Pihtimittarit Testerit Eristysvastusmittarit Maadoitusvastustesterit Asennustesterit Mittauslaiteluettelo 2012 2013 Digitaaliset yleismittarit Pihtimittarit Testerit Eristysvastusmittarit Maadoitusvastustesterit Asennustesterit Kannettavat testerit Digitaaliset lämpömittarit Lämpökamerat

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

METRISO PRIME Korkeajännite-eristysvastusmittari paristo- tai kampi-induktorikäyttö

METRISO PRIME Korkeajännite-eristysvastusmittari paristo- tai kampi-induktorikäyttö Käyttöohje METRISO PRIME Korkeajännite-eristysvastusmittari paristo- tai kampi-induktorikäyttö 3-349-820-38 2/4.15 Optio Z580A Kampi-induktori 11 8 3 1 12 Leadex 5000-5 m pidennysjohdot saa kytkeä vain

Lisätiedot

NOSTURIVAAKA XK6080 XK6081 XK6082 XK6083. Käyttöohje

NOSTURIVAAKA XK6080 XK6081 XK6082 XK6083. Käyttöohje Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. NOSTURIVAAKA Käyttöohje XK6080 XK6081 XK6082 XK6083 TÄRKEÄÄ FI LUE

Lisätiedot

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter 365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter Käyttöohje PN 3622684 August 2010 (Finnish) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA INVERTTERI 12 VDC / 230 VAC 12 VDC - 230 VAC KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA KÄYTTÖKOHTEET PC-tietokoneet, TV-vastaanottimet, videolaitteet, DVD-soittimet, lamput, tuulettimet

Lisätiedot

Käyttöohje. Vibration Meter

Käyttöohje. Vibration Meter 805 Vibration Meter Käyttöohje May 2012 (Finnish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective

Lisätiedot

Käyttöohje. Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeet...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5

Käyttöohje. Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeet...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5 testo 512 Paine-eromittari Käyttöohje FIN Sisällys Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeet...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5 3.1 Näyttö ja näppäimistö...5 3.2 Liitännät...6 3.3 Virtalähde...6

Lisätiedot

VELOCICALC ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI MALLI 9535/9535-A

VELOCICALC ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI MALLI 9535/9535-A VELOCICALC ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI MALLI 9535/9535-A KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS P/N 6001191G Copyright TSI Incorporated / 2007-2014 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated / 500 Cardigan

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Fluke 434/435. Käyttöohje. Kolmivaiheinen sähkönlaatuanalysaattori

Fluke 434/435. Käyttöohje. Kolmivaiheinen sähkönlaatuanalysaattori Fluke 434/435 Kolmivaiheinen sähkönlaatuanalysaattori Käyttöohje FIN Toukokuu 2006, Rev. 3, 12/2008 2006, 2007, 2008 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Hollannissa. Kaikki tuotenimet

Lisätiedot

Käyttöohje. PROFiTEST PSI-BC DA-II 3-349-146-08 3/12.01

Käyttöohje. PROFiTEST PSI-BC DA-II 3-349-146-08 3/12.01 Käyttöohje PROFiTEST PSI-BC DA-II 3-349-146-08 3/12.01 9 1 2 10 3 11 4 5! Print 12 13 6 7 Store Menu 14 15 16 8 2 GOSSEN-METRAWATT GMBH 1 Paperirulla 2 Värinauha 3 RS232-liitin 4 Paperin ulostulo terävällä

Lisätiedot

800VA/1000VA 1200VA/1500VA/2200VA

800VA/1000VA 1200VA/1500VA/2200VA U P S Häiriötön sähkönsyöttöjärjestelmä Line Interactive Verkko-UPS 800VA/1000VA 1200VA/1500VA/2200VA KÄYTTÖOHJE Tärkeitä Turvallisuusohjeita Kiitos, että ostit häiriöttömän sähkösyöttöjärjestelmän (UPS).

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw Drive IT Low Voltage Drives Käyttäjän opas ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw ACS50 Käyttäjän oppaan muut kieliversiot ja ACS50 Technical Reference löytyvät internetistä osoitteesta http:// www.abb.com.

Lisätiedot

ScopeMeter 190 series II

ScopeMeter 190 series II ScopeMeter 190 series II Fluke 190-062, -102, -104, -202, -204, -502 Käyttöohje Tammikuu 2012 @2012 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjetta voidaan muuttaa ilmoittamatta. Kaikki tuotenimet

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

PQA400 PQA823 PQA824. Käyttöohje

PQA400 PQA823 PQA824. Käyttöohje PQA400 PQA823 PQA824 Käyttöohje Copyright HT ITALIA 2007 Release EN 2.01-19/03/2007 EN - 1 PQA400 - PQA823 - PQA824 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...3 1.1. YLEISTÄ...3 1.2. ENNEN MITTAUSTA...3 1.3. KÄYTÖN AIKANA...4

Lisätiedot