Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2013"

Transkriptio

1 Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2013 Evira 843/041/2014

2 Eviran raportti Hyväksymispäivä Elintarvikehygienia Hyväksyjä Auli Vaarala Esittelijä Lisätietoja Kaija-Leena Saraste Eviran vierasainevalvonnan yhteistyöryhmä

3 Sisällysluettelo 1 VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS JA SEN TOTEUTUMINEN Yleistä Valvonnan suunnitelmallisuus ja sen toteutuminen TOIMIJOIDEN LAINKUULIAISUUS JA TUOTTEIDEN SÄÄNNÖSTENMUKAISUUS Todettujen säännöstenvastaisuuksien yleisyys ja tyyppi Todettujen säännöstenvastaisuuksien analyysi Todettujen säännöstenvastaisuuksien esiintyminen Todetuista säännöstenvastaisuuksista seuraavien riskien luonne Todettujen säännöstenvastaisuuksien perimmäiset syyt AUDITOINNIT JA MUU SAATU PALAUTE TOIMET TEHOKKUUDEN VARMISTAMISEKSI Toimet toimijoiden lainkuuliaisuuden varmistamiseksi Valvontajärjestelmään liittyvät korjaavat toimenpiteet ARVIO YLEISESTÄ ONNISTUMISESTA MUUTOKSET VASUSSA

4 1 VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS JA SEN TOTEUTUMINEN 1. Yleistä Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevaa vierasainevalvontaohjelmaa toteutetaan vuosittain sekä kansallisen että Euroopan yhteisön lainsäädännön (neuvoston direktiivi 96/23/EY) vaatimuksesta. Sen tavoitteena on valvoa, ettei tuotantoeläinten kasvatuksessa käytetä kiellettyjä aineita ja etteivät elintarvikkeet sisällä eläinten lääkintään sallittujen lääkeaineiden jäämiä yli lainsäädännössä asetettujen raja-arvojen. Ohjelmassa seurataan myös ympäristökontaminanttien esiintymistä ja pitoisuuksia elintarvikkeissa. Näytteenotto pyritään kohdentamaan sinne, missä voi olla mahdollisia ongelmia. 1.1 Valvonnan suunnitelmallisuus ja sen toteutuminen Komission tietokantaan toimitettiin maaliskuun 2012 loppuun mennessä yksityiskohtainen vuotta 2013 koskeva suunnitelma, jossa on esitetty valvontakohteet (eläinryhmät) ja tutkittavat näytemateriaalit, tuotantolukuihin suhteutetut näyte- ja analyysimäärät, käytettävät analyysimenetelmät ja toimenpiderajat. Komission antaminen kommenttien perusteella suunnitelmaan tehtiin pieniä muutoksia vielä loppuvuodesta Komissiolle toimitettiin edelleen kuvaus valvontaohjelman käytännön toteuttamisesta. Osasuunnitelmat laadittiin säädösten mukaisesti erikseen naudoille, sioille, lampaille, hevosille, siipikarjalle (broilerit, kalkkunat), tarhatulle riistalle, luonnonvaraiselle riistalle, maidolle, ruokakalatuotantoon viljelyille kaloille, kananmunille ja hunajalle. Elävistä eläimistä otetuista näytteistä tutkitaan kiellettyjen aineiden jäämiä ja elintarvikenäytteistä kiellettyjen aineiden lisäksi sallittujen eläinlääkkeiden ja ympäristökontaminanttien jäämiä. Evira vastaa suunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta käyttäen apunaan teurastamojen tarkastuseläinlääkärien lisäksi kunnan elintarvikevalvontaviranomaisia. Aluehallintoviranomaiset (AVIT:t) tai niiden määräämät eläinlääkärit ottavat näytteet elävistä eläimistä. Suunnitelluista näytemääristä jäi odotetusti saamatta joitakin näytteitä, mutta tämä oli huomioitu jo ennakkoon lisäämällä miniminäytemääriin muutamia ylimääräisiä näytteitä. Joidenkin eläinlajien teurastusmääriä ja ajankohtia on vaikea ennakoida varmasti ja koska näytteenotto tulee jakaa tasaisesti vuoden mittaan, ei kaikkia pyydettyjä näytteitä ole tarkoituksenmukaista ottaa yhdellä kertaa heti alkuvuodesta. Joitakin analyysejä tehtiin suunnitelmaa enemmän. Suunnitelmassa olleet tutkimukset tehtiin lähes kaikki. Komissiolle ilmoitettujen tulosten määrät täyttävät vaatimukset (100 %). Kohdennetusti otetuista näytteistä (yhteensä 4341 kpl) tehtiin kemiallisia tutkimuksia yhteensä yli kpl. Kiellettyjen aineiden esiintymisen varalta tutkittiin yhteensä 2073 näytettä. Mikrobiologisia tutkimuksia tehtiin 611 kpl. Valvontaohjelman näytteiden jakautuminen eri ryhmien tutkimuksiin on esitetty taulukossa 1. Suunnitelmallisen valvontaohjelmani lisäksi tehtiin tarvittaessa epäilyyn perustuvia tutkimuksia, jotka useimmiten liittyivät todetun määräystenvastaisen näytteen johdosta tehtäviin selvityksiin. Tuloksia tarkastellaan tarkemmin kohdassa 5. 4

5 Taulukko 1. Vierasainevalvontaohjelman näytteiden jakautuminen eri aineryhmien tutkimuksiin vuonna 2013 Eläin tai eläimestä Kielletyt kasvua Sallitut eläinlääkkeet Ympäristö- Yhteensä saatava elintarvike edistävät aineet myrkyt Nautaeläimet Siat Siipikarja Lampaat ja hevoset Hirvet TTarhattu riista umaito l Kala okananmuna khunaja s TOIMIJOIDEN LAINKUULIAISUUS JA TUOTTEIDEN SÄÄNNÖSTENMUKAISUUS 2.1 Todettujen säännöstenvastaisuuksien yleisyys ja tyyppi Kiellettyjen aineiden valvonnassa valvotaan, ettei tuotantoeläinten lääkitsemisessä käytetä kiellettyjä aineita tai tiettyjä aineita lainsäädännön vastaisesti. Näytteitä otettiin sekä elävistä eläimistä että eläimistä saatavista elintarvikkeista ja lisäksi myös eläinten juomavedestä ja rehusta. Sallittujen eläinlääkkeiden jäämävalvonnassa valvotaan, ettei eläinlääkkeiden jäämiä esiinny elintarvikkeessa yli sallittujen raja-arvojen (ns. MRL-arvo, maximun residue limit). Kontaminanttien valvonnassa valvotaan, että ympäristömyrkkyjen pitoisuudet elintarvikkeissa eivät ylitä sallittuja pitoisuuksia. Elintarvike, joka sisältää jäämiä yli sallitun pitoisuuden tai kiellettyä ainetta, on lainsäädännön mukaan elintarvikkeeksi kelpaamaton. Jos tuotantoeläimelle on annettu kiellettyä ainetta, sitä tai siitä saatavaa tuotetta ei saa käyttää elintarvikkeeksi. Vierasainevalvontaohjelmassa määräyksenvastaiseksi ilmoitetaan sellaiset näytteet, joissa on sallitun lääkeaineen tai muun aineen jäämiä sallittua pitoisuutta enemmän tai jos voidaan osoittaa, että eläimiä on lääkitty säädösten vastaisesti tai niille on annettu kiellettyjä aineita (katso myös kohta 2.2.1) Taulukossa 2 on esitetty todetut määräystenvastaiset näytteet ja niiden osuus tutkituista vierasainevalvontaohjelman näytteistä. Näytteitä on otettu kohdennetusti koko maan alueelta ml. Ahvenanmaa. Kiellettyjen aineiden jäämiä ei todettu vuonna 2013, kuten ei aikaisempinakaan vuosina. Tuotantoeläimille sallittujen lääkeaineiden jäämiä ei todettu yhdessäkään näytteessä, mutta ympäristöstä peräisin olevien kontaminanttien jäämiä todettiin yhteensä 33 näytteessä. (Huom. taulukossa on muutettu tulosten ilmoittamistapaa vuonna Taulukossa on verrattu määräystenvastaisten näytteiden lukumäärää ohjelmassa tutkittujen näytteiden kokonaismäärään eikä säädösten edellyttämien tutkimusten kappalemääriin, kuten vielä vuonna Kemiallisten tutkimusten määrissä on huomioitu ns. monijäämämenetelmillä analysoidut yksittäiset yhdisteet eikä ainoastaan aineryhmät, kuten aikaisemmin.) 5

6 Taulukko 2. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelmassa todetut määräystenvastaiset näytteet ja niiden osuus tutkituista näytteistä vuonna Vierasaineohjelman Määräysten vastaiset näytteet Todettu jäämä osa-alue kpl / tutkittujen näytteiden määrä Liha-ohjelma / sika 7/58 (virtsa) zearalenoli-alfa Lihaohjelma / tarhattu riista (poro) Lihaohjelma / luonnonvarainen riista (hirvi) 5 / 11 kpl / maksa 8 / 12 kpl / munuainen 4/9 kpl / maksa 8/10 kpl / munuainen kadmium kadmium kadmium kadmium Maito-ohjelma 1/96 aflatoksiini-m1 yhteensä näytteitä, joissa jäämiä: 8 kpl hometoksiinia 25 kpl raskasmetalleja Yhteensä koko ohjelma vuosi : Määräyksenvastaisia tuloksia on verrattu ohjelmassa tutkittujen näytteiden kokonaismääriin ja tehtyjen tutkimusten määriin: lääkejäämiä 0 kpl kontaminantteja 33 / 4341 (näytteiden määrä) 0,76 % 33 / (kem+ mb tutkimukset), joista raskasmetalleja 25 / ,58 % Yhteensä koko ohjelma aikaisemmat vuodet 2012: Määräyksenvastaisia tuloksia on verrattu ohjelmassa tutkittujen näytteiden kokonaismääriin ja tehtyjen tutkimusten määriin: lääkejäämiä 1 / 4424 (näytteiden määrä) 0,02 % 1 / (kem. + mb tutkimukset) kontaminantteja 38 / 4424 (näytteiden määrä) 0,86 %, joista raskasmetalleja 29/ ,66% 38 / (kem + mb tutkimukset) 2011: Määräyksenvastaisia tuloksia on verrattu ohjelmassa tutkittujen näytteiden kokonaismääriin ja tehtyjen tutkimusten määriin: lääkejäämiä 1 / 4369 (näytteiden määrä) 0,02% 1 / (kem. + mb tutkimukset) kontaminantteja 48 / 4369 (näytteiden määrä) 0,1,1%, joista raskasmetalleja 45/4269 1,03 % 48 / (kem + mb tutkimukset) 2010: Määräyksenvastaisia tuloksia on verrattu ohjelmassa tutkittujen näytteiden kokonaismääriin. lääkejäämiä 0 kpl 30 / 4344 (näytteiden määrä) 0,6 % 30 / (kem + mb. tutkimusta) 2009: Määräystenvastaisia tuloksia on verrattu ohjelmassa tutkittujen 6

7 näytteiden kokonaismääriin. Huom. kemiallisten tutkimusten määrissä on huomioitu monijäämämenetelmillä analysoidut yksittäiset yhdisteet. 2/ 4349 (näytteiden määrä) 0,05 % 2 / (kem + mb. tutkimusta) 44 / 4349 (näytteiden määrä) 1,0 % 44 / (kem + mb. tutkimusta) 2008: Määräystenvastaisia tuloksia on verrattu näytteistä tehtyjen tutkimusten määriin. Kemiallisten tutkimusten määrissä on huomioitu tehdyt analyysit lääkeaineryhmäkohtaisesti. 1 / 4781 (kem. tutkimusta) 0,02 % 24 / 4781 (kem. tutkimusta) 0,5 % 1/ 5364 (kem + mb tutkimukset) 0,02 % 24 / 5364 (kem + mb tutkimukset) 0,4 % Jos vierasainevalvontaohjelman näytteestä osoitetaan jäämiä toimenpiderajan ylittävä pitoisuus, tapaus selvitetään virallisesti ja tarvittaessa otetaan lisänäytteitä ns. epäilynäytteitä. Myös lihantarkastuksen yhteydessä otetaan tarvittaessa näytteitä epäilyn perusteella. Seitsemästä sian virtsanäytteestä osoitettiin pieniä määriä alfazearalenolia. Samojen tuottajien eläimistä otettiin teurastamolla yhteensä 14 uutta näytettä, joista kahdesta osoitettiin vielä pieniä määriä jäämiä. Yhdestä tilamaitonäytteestä osoitettiin aflatoksiini-m1 ja selvitysten yhteydessä otettiin yksi maitonäyte. Yhdestä vierasainevalvontaohjelmaan kuuluvasta sian virtsanäytteestä osoitettiin pieni määrä 2-tiourasiilia. Tapauksen virallisen selvityksen yhteydessä otettiin kolme uutta näytettä (ns. epäilynäyte), joissa ei osoitettu jäämiä. Yhteensä kolmesta naudan seeruminäytteestä osoitettiin pieniä pitoisuuksia beta-testosteronia. Yhdestä teurastamolla lihantarkastuksen yhteydessä epäilyn perusteella otetusta nautanäytteestä osoitettiin karprofeeni-jäämiä raja-arvon ylittävä pitoisuus. Tuloksien analyysi tehdään kohdassa 2.2. Täydentävät ehdot: Vuodesta 2010 alkaen eläinlääkejäämiä koskeva vierasainevalvonta on osa elintarvikkeiden tuotantoa koskevaa täydentävien ehtojen valvontaa. Kiellettyjen aineiden valvonta on ollut jo vuodesta 2006 alkaen osa täydentävien ehtojen valvontaa. Jos vierasainevalvonnan näytteestä osoitetaan lääkejäämiä rajaarvojen ylittävä määrä tai tuotantoeläimille kiellettyjä aineita, valvonta laajenee tarvittaessa täydentävien ehtojen valvonnaksi. Vuonna 2013 osoitettiin yhdestä teurastamolla lihantarkastuksen yhteydessä epäilyn perusteella otetetusta nautanäytteestä karprofeeni-jäämiä raja-arvon ylittävä pitoisuus. Ns. epäilynäyte oli otettu, koska teurastamolla oli havaittu eläimessä tuoreita pistosjälkiä. Tapaus selvitettiin virallisesti ja se laajennettiin myös täydentävien ehtojen valvonnaksi. 2.2 Todettujen säännöstenvastaisuuksien analyysi Todettujen säännöstenvastaisuuksien esiintyminen Vierasainevalvontaohjelmassa vuonna 2013 todettiin yksi määräystenvastainen maitonäyte (aflatoksiini-m1). Riista-eläinten sisäelinten raskasmetallipitoisuudet (kadmium) olivat koholla aikaisempien vuosien tapaan. Seitsemästä sian virtsanäytteestä osoitettiin alfa-zearalenolia. Määräystenvastaisuudet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 7

8 Kiellettyjen aineiden jäämät o Kiellettyjen aineiden jäämiä voidaan osoittaa tapauksissa, joissa tuotantoeläintä on lääkitty säädösten vastaisesti esimerkiksi kasvua lisäävillä hormoneilla. Joidenkin kiellettyjen aineiden metaboliittien jäämiä voidaan osoittaa pieniä pitoisuuksia myös tilanteissa, joissa eläimelle ei ole annettu mitään kiellettyä ainetta. Esimerkiksi karjuilla voi esiintyä luonnollisesti kohonneita testosteronipitoisuuksia. o Kolmen naudan seeruminäytteestä osoitettiin pieniä pitoisuuksia betatestosteronia (< 25,7 µg/kg). Yhdessä tapauksessa tehtiin viralliset selvitykset, eikä lääkityssäädösten vastaista toimintaa todettu. o Yhdestä sian virtsanäytteestä osoitettiin tyreostaatteihin kuuluvan 2- tiourasiilin jäämiä (10,3 µg/kg). Virallisissa selvityksissä ei todettu kiellettyjen aineiden käyttöä, eikä selvitysten yhteydessä otetuissa ns. epäilynäytteissä todettu 2-tiourasiilin jäämiä. Pieniä tiourasiilipitoisuuksia voi esiintyä esimerkiksi silloin, jos eläimen rehussa on ollut ristikukkaisia kasveja. o Kiellettyjä aineita koskevat tulokset ilmoitetaan EU:n komissiolle ns. määräystenvastaisina ainoastaan siinä tapauksessa, että virallisten selvitysten perusteella on todettu eläintä lääkityn säädösten vastaisesti. Tapausten yhteydessä tehdyt selvitykset raportoidaan lyhyesti komissiolle myös niissä tapauksissa, joissa ei ole epäiltävissä eläinten laitonta lääkitsemistä. Vuonna 2013 ei todettu kiellettyjen aineiden käyttöä. Sallittujen eläinlääkkeiden ja kokkidiostaattien jäämät: o Sallitun eläinlääkkeen jäämän löytyminen elintarvikkeesta voi johtua eläinlääkärin virheellisestä toiminnasta (väärä lääke väärälle eläimelle, tuottajalle ilmoitettu varoaika väärin verrattuna annettuun lääkeannokseen), viljelijän virheellisestä toiminnasta (itse lääkitseminen, eläinten merkitseminen huonosti, varoajan noudattamatta jättäminen) tai eläimestä johtuvista syistä, kuten eläinyksilön hidastuneesta aineenvaihdunnasta esimerkiksi sairauden vuoksi. o Vuonna 2013 vierasainevalvontaohjelmassa ei todettu sallittujen lääkeaineiden jäämiä raja-arvon ylittäviä pitoisuuksia. o Yhdestä lihantarkastuksen yhteydessä naudan lihaksesta otetusta epäilynäytteestä osoitettiin tulehduskipulääkkeenä käytettävää karprofeenia raja-arvon ylittävä määrä (780 µg/kg > 500µg/kg = MRL-arvo). Tapauksen virallisen selvityksen yhteydessä todettiin, että viljelijä oli toimittanut naudan teuraaksi vahingossa ennen varoajan päättymistä. o Sallittuja eläinlääkkeitä ja kokkidiostaattijäämiä koskevat tulokset raportoidaan EU:n komissiolle aina, jos sallittuja pitoisuuksia koskevat raja-arvot ylittyvät. Myös tapausten yhteydessä tehdyt selvitykset raportoidaan lyhyesti komissiolle. Ympäristökontaminanttien jäämät: o Ympäristöstä peräisin olevien aineiden pitoisuuksiin elintarvikkeessa on viljelijän yleensä vaikea vaikuttaa. Jos viljelijä tietää tai epäilee, että elintarvikkeeseen voi joutua jotakin ympäristömyrkkyä (esimerkiksi raskasmetalleja tai homemyrkkyjä), hänen on muutettava toimintatapojaan sellaisiksi, ettei elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu. o Seitsemästä sian virtsanäytteestä osoitettiin pieniä määriä alfazearalenoli-homemyrkkyä (1,6 9,4 µg/kg). Samojen tuottajien eläimistä otettiin teurastamolla yhteensä 14 uutta näytettä, joissa kahdessa todettiin vielä pieniä määriä jäämiä. Zeranoli on kielletty kasvunedistäjä, mutta sitä tutkittaessa analyysissä tulee esille mm. alfa- ja 8

9 o o beta-zearalenoli, joita muodostuu Fusarium-homeen aineenvaihduntatuotteena. Yhdestä maitotilalta otetusta maitonäytteestä osoitettiin raja-arvon ylittävä pitoisuus aflatoksiini-m1-homemyrkkyä (0,065µg/kg > 0,050 µg/kg). Selvitysten yhteydessä otettiin uusi näyte, joka oli säädösten mukainen. Jos rehun säilönnässä on ongelmia, voi hometta muodostua pieniä määriä, eikä sitä voida havaita ilman kemiallista analyysiä. Tarvittaessa tehdään tutkimuksia myös tilan käyttämästä rehusta sen laadun selvittämiseksi. Suuresta osasta tarhatun ja luonnonvaraisen riistan maksa- ja munuaisnäytteitä (25/42) osoitettiin kadmiumia kuten aikaisempinakin vuosina. Vapaana elävien eläinten ravinnon käyttöön ja sitä kautta eläimen elimistöön joutuvien kontaminanttien määrään on vaikea vaikuttaa. Myös eläimen ikä teurastushetkellä vaikuttaa asiaan. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelmassa osoitetaan vuosittain yksittäisiä määräystenvastaisia näytteitä. Vuonna 2012 määräystenvastaisia jäämäpitoisuuksia osoitettiin yhteensä kuudesta naudan virtsanäytteestä (2-tiourasiili, zearalenoli-alfa), kolmesta sian virtsanäytteestä (zearalenoli-alfa),yhdestä hunajanäytteestä (lyijy), yhdestä poron lihasnäytteestä (ivermektiini) sekä riistaeläinten (poro ja hirvet) maksa- ja munuaisnäytteistä (28/38). Vuonna 2011 määräyksenvastaisia jäämäpitoisuuksia osoitettiin kolmesta maitonäytteestä (bentsyylipenisilliini, aflatoksiini-m1), yhdestä sian munuaisnäytteestä (okratoksiini) ja riistaeläinten, porojen (13/20) ja hirvien (32/40) maksa- ja munuaisnäytteistä (kadmium, lyijy). Vuonna 2010 määräystenvastaisia jäämäpitoisuuksia osoitettiin ainoastaan riistaeläinten, porojen (13/22) ja hirvien (17/24) maksa- ja munuaisnäytteistä. Vuonna 2009 määräystenvastaisia jäämäpitoisuuksia osoitettiin kahdesta kananmunanäytteestä (salinomysiini, narasiini) sekä riistaeläinten, porojen (12/18), peurojen (5/13) ja hirvien 25/38) maksa- ja munuaisnäytteistä. Vuonna 2008 määräystenvastainen jäämäpitoisuus osoitettiin yhdestä kalanäytteestä (oksitetrasykliini) sekä riistaeläinten porojen (9/11), peurojen (5/15) ja hirvien 9/24) maksa- ja munuaisnäytteistä. Vuonna 2007 määräystenvastaisia jäämäpitoisuuksia osoitettiin kahdesta sian munuaisesta (oksitetrasykliini, okratoksiini) ja kahdesta maitonäytteestä (aflatoksiini) sekä riistaeläinten, porojen (6/51) ja hirvien (20/44), maksa- ja munuaisnäytteistä (kadmium). Tilanne on ollut vastaava jo useina vuosina. Vierasainevalvontaohjelman yhteydessä ei ole pidetty tarkoituksenmukaisena tarkastella tuloksia eri AVI:jen välillä. Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma kohdistuu alkutuotantoon, joten tuloksiin vaikuttava säännöstenvastainen toiminta koskee ensisijaisesti alkutuotantoa. Tuotantoketjun kriittinen piste on tilalla, jolla kasvatetaan tuotantoeläimiä ja eläimistä vastaavan viljelijän toiminta on tärkein tekijä. Kriittisenä pisteenä voi olla myös tilan eläimiä hoitavan eläinlääkärin toiminta. Joissakin tapauksissa kriittinen piste voi olla myös eläinten kuljettaminen teuraaksi (eläinten rauhoittaminen kuljetuksen ajaksi). Riistaeläinten osalta kriittiseen pisteeseen vaikuttaminen on vaikeampaa, sillä sekä luonnonvaraiset riistaeläimet että pääosa tarhatuista riistaeläimistä (porot) liikkuvat vapaasti ja eläimet ovat näin ollen alttiita ympäristöstä peräisin oleville aineille. 9

10 2.2.2 Todetuista säännöstenvastaisuuksista seuraavien riskien luonne Sallittujen eläinlääkkeiden jäämät voivat aiheuttaa ongelmia elintarvikkeiden turvallisuudelle. Yksittäisissä harvinaisissa tapauksissa MRL-arvon ylittävä jäämäpitoisuus voi aiheuttaa erittäin herkälle ihmiselle esim. allergiaoireita. Tavallisesti jäämävalvonnassa esiin tulevat yksittäiset jäämäpitoisuudet ovat kuitenkin niin pieniä, ettei niistä aiheudu kuluttajalle akuuttia vaaraa. Pienet pitoisuudet mikrobilääkeaineita voivat aiheuttaa elintarviketeknologisia haittoja häiriten esimerkiksi juuston tai kestomakkaran valmistusta. Koska eläinlääkkeitä käytetään yksittäisen eläimen tai eläinryhmän sairauden hoitoon, niistä saatava hyöty eläimen tai eläimien kannalta katsotaan yleensä suuremmaksi kuin jäämistä mahdolliset aiheutuvat haitat. Kontaminanttien aiheuttamaa riskiä on vaikeampi arvioida, koska elintarvikkeiden sisältämien kontaminanttien määrästä ei voi olla varma analysoimatta tuotetta ja näin ollen mahdollisen riskin ennakoiminen on vaikeaa. Myös ongelman poistaminen voi olla hankalaa, jos kyseessä on luonnossa luonnollisesti esiintyvä aine (esim. kadmium). Sen sijaan, jos kyse on esimerkiksi rehuissa esiintyvistä homemyrkyistä, viljelijä voi vaikuttaa toimintatapojensa muutoksilla rehun laatuun. Periaatteessa useiden pienten riskien (jäämien esiintyminen) kumuloituminen voi aiheuttaa yleisen riskitason lisääntymistä, mutta käytännössä tämä on elintarvikkeissa olevien eläinlääkejäämien osalta erittäin epätodennäköistä. Koska yleisesti on tiedossa, että riistaeläinten sisäelinten raskasmetallipitoisuuden ovat kohonneet, riskinhallintatoimena on Suomessa säädetty, että yli yksivuotiaan hirven maksaa ja munuaisia ei hyväksytä elintarvikkeeksi Todettujen säännöstenvastaisuuksien perimmäiset syyt Sallittujen lääkeaineiden jäämistä aiheutuvat määräystenvastaisuudet johtuvat usein erilaisista inhimillisistä tekijöistä, esimerkiksi lomittaja on vahingossa lypsänyt hoidetun lehmän maidon tankkiin. Joissakin tapauksissa viljelijä on lähettänyt huolimattomuuttaan lääkityn eläimen teuraaksi ennen varoajan päättymistä. Useissa tapauksissa varoaikoja on kuitenkin noudatettu ohjeiden mukaisesti, eikä lääkejäämien esiintymiseen voida osoittaa selvää syytä. Eläimen yksilöllinen aineenvaihdunta voi aina vaikuttaa tulokseen. Periaatteessa tuottaja voi tietoisesti ottaa riskin ja lähettää eläimen teuraaksi säännöstenvastaisesti varoajan aikana, mutta tämä ei juuri hyödytä taloudellisesti. Eläinlääkärin antama oikea hoito oikealla lääkeannoksella ja siitä annetut ohjeet viljelijälle ovat tärkeitä askeleita elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi. Viljelijä voi vaikuttaa edelleen tuottamansa elintarvikkeen laatuun noudattamalla hänelle annettuja ohjeita eläimen hoidosta ja tarvittavasta varoajasta. Viljelijälle voi aiheutua suuriakin kustannuksia määräystenvastaisen tuotteen aiheuttamista selvityksistä ja sen lisäksi tapaus voi johtaa viljelijän saamien tukien leikkaamiseen. Kontaminanttien löytymistä elintarvikkeesta on vaikea arvioida ilman tutkimuksia. Elintarvikkeessa oleviin jäämäpitoisuuksiin vaikuttavat mm. eläimen syömän rehun alkuperä (jolloin tilan maantieteellinen sijainti ei ole välttämättä ratkaisevaa), laidunmaan ominaisuudet ja juomaveden ominaisuudet. Riistaeläinten syömään rehuun ei juuri voi vaikuttaa. Viljelijä voi osaltaan vaikuttaa tilalla esimerkiksi huolehtimalla rehujen asianmukaisesta valmistuksesta ja säilytyksestä (hometoksiinit) ja tarvittaessa ottamalla yhteyttä valvontaviranomaiseen ohjeiden saamista varten. Epäillessään kontaminanttiongelmia tai tietäessään, että sellaisia on olemassa, viljelijän tulee puuttua asiaan tilanteen korjaamiseksi. Säännöstenvastaisuudet eivät yleensä johdu tiedon puutteesta, sillä suomalaiset viljelijät ovat pääsääntöisesti hyvin valveutuneita ja eläinten lääkitystä ja vierasainevalvontaa koskevat säädökset ovat olleet voimassa jo vuosia. Myös esimerkiksi meijerien maidontuotannon neuvojat neuvovat viljelijää laatusopimusten puitteissa varmuu- 10

11 den vuoksi testaamaan lääkityn eläimen maidon mikrobilääkejäämien varalta ennen maidon toimittamista meijeriin. Joissakin tapauksissa taustalla saattaa olla viljelijän välinpitämättömyys, mutta silloin on useimmiten kyseessä tilanne, jossa viljelijällä on muitakin tilan pitoon liittyviä ongelmia ja koko tilan toiminta on mahdollisesti loppumassa. Vierasainevalvontaohjelman kustannukset kerätään elinkeinolta tuotantomäärien perusteella, ei yksittäisen näytteenottamisen perusteella, joten viljelijä ei voi suoranaisesti vaikuttaa valvonnan hintaan. Valvonnassa otettavat näytemäärät perustuvat tuotantolukuihin ja EU-säädöksiin, joten valvonnan määrä on samalla tasolla koko EU:n alueella. Sitä voinee pitää riittävänä. Valvonta toteutetaan suunnitelmien mukaan. Lainsäädännössä on riittävät säännökset siitä, miten toimitaan määräystenvastaisten tuotteiden kohdalla ja miten selvitykset on tehtävä. Myös seuraamuksista on selvät säännökset ja viljelijät ovat niistä tietoisia. 3 AUDITOINNIT JA MUU SAATU PALAUTE Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevaa vierasainevalvontaa koskeva tarkastus tehtiin EU:n elintarvike- ja eläinlääkintötoimiston (Food and Veterinary Office, FVO) toimesta Suomeen toukokuuta Samassa yhteydessä tarkastettiin myös Baltian alueen kaloihin kohdistuvaa dioksiini, furaani ja PCB- valvontaa. Edellisen kerran vierasainevalvontaohjelman toteuttamista koskeva FVO:n tekemä tarkastus oli vuonna Seuraavassa on esitetty poimintoja FVO:n auditoijien tärkeimmistä havainnoista, jotka esitettiin vuonna 2013 tehdyn tarkastusmatkan yhteydessä: Vuonna 2009 todettiin, että vierasainevalvontaohjelmaa koskevat puitteet ovat vaatimusten mukaiset. Vuonna 2013 todettiin lisäksi, että valvontaohjelma on toteutettu tehokkaasti. Jäämävalvontaohjelman suunnittelussa käytetyt menettelyt ja periaatteet vastaavat EU:n vaatimuksia. Ohjelmassa tutkittavat aineet on valittu riskiperusteisesti ja huomioon on otettu mm. tuotantoeläimille tarkoitettujen lääkeaineiden saatavuus ja analyysimenetelmiin kohdistuvat vaatimukset. Jäämävalvontasuunnitelman täytäntöönpanosta todettiin mm., että kaikkia näytteitä ei ollut otettu ohjeiden mukaan vaan esimerkiksi väärän ikäisiltä tai väärää sukupuolta edustavilta eläimiltä. Lisäksi kaikkia näytteenottopöytäkirjoja ei ollut täytetty kokonaan tai ohjeiden mukaisesti. Tavoitteeksi asetettuja analyysien toimitusaikoja tulee noudattaa, mikä mahdollistaa puolestaan sen, että tarvittaessa määräystenvastaisten tulosten johdosta tehtävät selvitykset voidaan aloittaa viivytyksettä. Tarkastuksessa todettiin, että laboratoriotutkimusten tekemiseen sovittu 30 vuorokauden suoritusaika jäi edelleen usein saavuttamatta, eikä FVO:n suositusta vuodelta 2009 oltu siten täysin toteutettu. Riippumattoman tarkastusyksikön tai -elimen suorittamia sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia ei olla tehty. Vaatimustenvastaisten tulosten jatkoseuranta oli ollut tehokasta, vaikka joissakin tapauksissa näytteen vastaanottamisen ja tulosten raportoimisen välinen aika oli pitkä. Toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan myös laitosten omavalvontaohjelmissa havaituista vaatimustenvastaisista tuloksista, mikä parantaa eläinperäisten elintarvikkeiden vierasainetilanteesta käytettävissä olevia tietoja. 11

12 Laboratorioiden akkreditointi, validoitujen menetelmien käyttäminen ja useimmiten onnistunut osallistuminen pätevyyskokeisiin osoittavat sen, ettlaboratoriokapasiteetti on riittävää. Standardiliuosten säilyvyyttä ei ollut aina varmistettu riittävästi. FVO antoi vierasainevalvontaohjelman toteuttamista koskien seuraavat suositukset: 1) Otetaan käyttöön sisäiset ja ulkoiset tarkastukset, joihin kohdistuu riippumatonta valvontaa, jäämien seuranta- ja valvontajärjestelmän tehokkuuden arvioimiseksi asetuksen (EY) N:o 882/ artiklan 6 kohdan vaatimusten mukaisesti 2) Varmistetaan kaikkien näytteiden, erityisesti kohdennettujen ja epäilyyn perustuvien näytteiden, varmistusanalyysien oikea ajoitus tulosten oikean tulkinnan takaamiseksi päätöksen 2002/657/EY 6 artiklan mukaisesti, jotta voidaan mahdollistaa kaikkien epäilyn kohteena olevien eläinten ja niistä valmistettujen tuotteiden jatkoseuranta tai tutkinta ja näin ollen direktiivin 96/23/EY 18 artiklan oikea täytäntöönpano. 3) Varmistetaan, että standardien stabiilisuus (analyytit liuoksessa) varmistetaan ja määritetään päätöksen 2002/657/EY liitteessä I olevan kohdan vaatimustenmukaisesti. Taulukkoon 3. on koottu eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelmaa koskevat sisäiset auditoinnit, auditoinnin kohteena ollut viranomainen, auditointien määrät ja teemat sekä keskeiset havainnot. Vuonna 2013 sisäisiä auditointeja ei tehty. Taulukko 3. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelmaa koskevat sisäiset auditoinnit vuonna 2013 Auditoinnin kohteena ollut viranomainen Evira / tarkastuseläinlääkäri AVI Auditointien määrä ELY-keskus Kunta Valtuutettu tarkastaja jne Auditoinnin teema(t) Keskeiset havainnot ei osallistu vierasainevalvontaohjelman toteuttamiseen ei osallistu vierasainevalvontaohjelman toteuttamiseen 4 TOIMET TEHOKKUUDEN VARMISTAMISEKSI 4.1 Toimet toimijoiden lainkuuliaisuuden varmistamiseksi Seuraamuksia ei annettu vuonna Jos eläimessä tai eläimestä saatavassa elintarvikkeessa osoitetaan kiellettyjä aineita tai elintarvikkeessa sallittujen aineiden jäämiä raja-arvojen ylittäviä määriä, tapaus selvitetään säädösten mukaisesti. Valvonta laajenee tarvittaessa täydentävien ehtojen valvonnaksi, mikä tarkoittaa viljelijän kannalta mahdollisesti huomattaviakin tukileikkauksia hänen saamistaan maataloustuista. Yhdessä tapauksessa valvonta laajeni täydentävien ehtojen valvonnaksi ja viljelijälle ehdotettiin laiminlyönnistään tukileikkausta. 12

13 4.2 Valvontajärjestelmään liittyvät korjaavat toimenpiteet Valvontajärjestelmää pyritään jatkuvasti parantamaan ja toimintatapoja kehittämään. Vuoden 2010 alusta alkaen eläinlääkejäämiä koskevien säädösten noudattaminen on ollut osa elintarvikkeiden tuotantoa koskevien täydentävien ehtojen valvontaa. Kiellettyjen aineiden valvonta on ollut osa täydentävien ehtojen valvontaa jo vuodesta 2006 alkaen. Jos näytteessä todetaan olevan kiellettyjä aineita tai eläinlääkkeiden jäämiä raja-arvon ylittävä määrä, valvonta laajenee tarvittaessa täydentävien ehtojen valvonnaksi. Vuoden 2013 aikana On parannettu yhteydenpitoa näytteenottajiin aikataulujen sovittamiseksi. Vierasainevalvontaa on käsitelty esimerkiksi läänineläinlääkärien koulutuspäivillä ja sekä teurastamoiden tarkastuseläinlääkärien ja lihantarkastajien jatkokoulutuspäivillä sekä virkaeläinlääkäreiden tehtäviin liittyvillä koulutuspäivillä. Aihe on ollut esillä myös Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa järjestetyllä erityisesti lihantarkastukseen liittyvällä kurssilla. Varsinaisia resurssimuutoksia ei ole tapahtunut. Vierasaineiden analytiikassa käytettäviä määritysmenetelmiä on kehitetty ja ne on validoitu yhteisövaatimusten mukaisesti. Komission vuonna 2009 ja 2013 tekemien tarkastuskäyntien perusteella annetut suositukset otettiin huomioon mahdollisuuksien mukaan myös vuoden 2013 valvontaohjelmassa ja sen suunnittelussa samalla tavalla kuin aikaisempinakin vuosina. Taulukkoon 4 on koottu viranomaisille annettujen näytteenotto-ohjeiden määrät vuosina Ohjeet noudattavat aikaisempaa muotoa, mutta niitä on päivitetty tarvittavilta osin vuodelle Taulukko 4. Viranomaisille annettujen vuonna 2013 päivitettyjen ohjeiden määrä Ohjeet toimijoille ei ole ei ole ei ole ei ole - päivitytetyt, kpl - uudet, kpl Ohjeet viranomaisille - päivitetyt, kpl uudet, kpl 1 5 ARVIO YLEISESTÄ ONNISTUMISESTA Vierasainevalvontaohjelma onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Sillä saavutettiin ohjelmalle asetetut tavoitteet. Valvontatulosten perusteella voidaan todeta myös, että viljelijät noudattavat eläinten lääkityksestä annettuja säädöksiä hyvin. Virallinen valvonta oli riittävän tehokasta ja sillä saavutettiin asetusten 882/2004 ja 178/2002 vaatimukset. Komission tarkastusmatkan raportin perusteella: Jäämien valvontasuunnitelma on riskiperusteinen ja EU:n lainsäädännön vaatimusten mukainen. Toimivaltaisen keskusviranomaisen Eviran laatimien näytteenotto-ohjeiden ja tarjoaman koulutuksen ansiosta se on myös toteutettu tehokkaasti suunnitelmien mukaan. 13

14 Vierasainevalvontaohjelma on vakiintunut osa valvontaa ja sitä on toistaiseksi priorisoitu riittävästi. Resurssit palvelivat tavoitteiden saavuttamista. Mahdollisista kentän resurssiongelmista ei ole tullut yksittäisiä tilanteita lukuun ottamatta toistaiseksi sellaista viestiä, että vierasainevalvontaohjelman toteuttaminen nykyisellä tavalla olisi vaarassa. Viranomaisten välillä oleva koordinaatio oli riittävää tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Pääosin valvonta oli riittävän riskiperusteista annettujen vaatimusten täyttämiseksi. Koska vierasainevalvontaohjelman toteuttamisen periaatteet ovat pitkälle säädetty EY-lainsäädännössä, ei yksittäinen jäsenmaa voi toteuttaa kaikkia haluamiaan asioita; osa näytteistä joudutaan ottamaan sellaisista tuotteista, joita ei välttämättä katsota kansallisesti tarpeelliseksi. Joissakin tapauksissa näytemäärät herättävät keskustelua, sillä miniminäytemäärä esimerkiksi kananmunien kohdalla tuntuu suurelta. Yhteisölainsäädännössä on odotettavissa muutoksia, joten mahdollisuuksia vapaammasta kansallisesta päätäntävallasta on nähtävissä. 6 MUUTOKSET VASUSSA Tarvittavat muutokset Vasussa ovat varsin pienet, sillä valvontaohjelmaa toteutetaan vuonna 2014 samojen säännösten ja periaatteiden mukaisesti kuin vuonna

Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2014

Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2014 Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2014 Evira 1570 /041/2015 Eviran raportti Hyväksymispäivä Elintarvikehygienia

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010 Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.6.2010 Valvontaosasto Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Maria Teirikko Kaija-Leena Saraste Eviran vierasainevalvonnan

Lisätiedot

Eläinten lääkinnän valvonta 2010. Evira/1170/0411/2011

Eläinten lääkinnän valvonta 2010. Evira/1170/0411/2011 Eläinten lääkinnän valvonta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 8.6.2011 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Jenni Kiilholma Jenni

Lisätiedot

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/7307/4011/2010

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/7307/4011/2010 Evira/7307/4011/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.5.2010 Eläinten terveys- ja hyvinvointi Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Anssi Welling Anssi Welling Sisällysluettelo 1 VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS

Lisätiedot

Lihantarkastus 2010. Dnro 1170/0411/2011

Lihantarkastus 2010. Dnro 1170/0411/2011 Dnro 1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 24.3.2011 Lihantarkastusyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Eeva-Riitta Wirta Hanna Laatio Pienteurastamoita ja alueellista valvontaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudun kunnissa toteutettiin touko-lokakuussa 2014 yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

Täydentävät ehdot. Elintarvikkeiden turvallisuus. Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito

Täydentävät ehdot. Elintarvikkeiden turvallisuus. Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito Neuvo 2020 koulutukset syksy 2014 Täydentävät ehdot Elintarvikkeiden turvallisuus Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito Kaija-Leena Saraste Evira/Valvontaosasto/Elintarvikehygienia 03.12.2014

Lisätiedot

VIERASAINEVALVONTA. OSA 1 Kasvinsuojeluainejäämien valvonta

VIERASAINEVALVONTA. OSA 1 Kasvinsuojeluainejäämien valvonta VIERASAINEVALVONTA OSA 1 Kasvinsuojeluainejäämien valvonta Evira 1570/0411/2015 Eviran raportti Hyväksymispäivä 18.5.2015 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Annika Nurttila Sanna Viljakainen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/1005/0411/2012

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/1005/0411/2012 Evira/1005/0411/2012 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.5.2012 Eläinten terveys- ja hyvinvointi Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Riitta Maijala Anssi Welling Anssi Welling Sisällysluettelo 1 VALVONNAN

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Viljelijätuki- infot kevät 2015 Läänineläinlääkäri Laura Haltia Läänineläinlääkäri Vuokko Puurula Etelä- Suomen aluehallintovirasto 17.3.2015 1 Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Tukivalvonta Evira/7307/0410/2010

Tukivalvonta Evira/7307/0410/2010 Evira/30/0410/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2010 terveys ja -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Jaana Mikkola Ulla Ollila Lisätietoja Sisällysluettelo 1 VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS JA SEN TOTEUTUMINEN...

Lisätiedot

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti)

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Vastuuhenkilö Eeva Fieandt Sivu/sivut 1 / 9 Laatija Eeva Fieandt Toimintaohje 11009/3 Hyväksyjä Erkki Koskinen Käyttöönotto 1.1.2010 Valvontaosasto Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys-

Lisätiedot

Broilereiden hyvinvointi ja

Broilereiden hyvinvointi ja Broilereiden hyvinvointi ja elintarviketurvallisuus Riitta Maijala Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vierasainevalvontaohjelma (96/23) Toteutetaan vierasainedirektiivin

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Ympäristöneuvonnan neuvontapäivät Tampere 15.3.2016 Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Taina Mikkonen Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset

Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Eläinten hyvinvointi osana maatalouden tulevaisuutta Tampere 30.9.2014 ylitarkastaja Helena Hepola Eläinsuojeluvalvonta 1. Epäilyyn perustuvat tarkastukset

Lisätiedot

Lääkejäämät kaloissa ja ruokaketjussa

Lääkejäämät kaloissa ja ruokaketjussa Onko kaloilla päänsärkyä Lääkejäämät ja vesistö Seminaari 11.4.2016 Lääkejäämät kaloissa ja ruokaketjussa Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma Kalat Kaija-Leena

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Taina Mikkonen/Niina Pulkkinen Eläinten terveys - ja hyvinvointiyksikkö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1994D0360 FI 31.01.1996 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 20 päivänä toukokuuta 1994, tiettyjen kolmansista

Lisätiedot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Brita Suokas, Luomuinstituutti, Luomupäivät Mikkeli 12.11.2013 Luomuinstituutti / Suokas

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti)

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Esittelijä Juha Kieksi Sivu/sivut 1 / 7 Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Säädösperusta Tavoite ja tausta Elintarvikelaki 23/2006 48 Valvonta-asetus

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Viljan interventiovalvonnan raportti 2009. Evira/7307/0411/2010

Viljan interventiovalvonnan raportti 2009. Evira/7307/0411/2010 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 23.6.2010 Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Beata Meinander Juha Kärkkäinen Juha Kärkkäinen Sisällysluettelo 1 VALVONNAN

Lisätiedot

Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen

Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu 19.9.2017 Anna-Maija Grönlund, MMM Turku 10.10.2017 Maaria Hackzell, MMM Kansallisten hygienia-asetusten

Lisätiedot

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Huomisen Osaajat hanke KASVUA HÄMEESSÄ HUOMISEN HÄMÄLÄINEN RUOKA Maatilamyynnin omavalvontaneuvoja koulutus MAATILAMYYNNIN MAHDOLLISUUDET- RAJOITTAVA

Lisätiedot

Hukkakauravalvonnan raportti 2011. Evira/1005/0411/2012

Hukkakauravalvonnan raportti 2011. Evira/1005/0411/2012 Hukkakauravalvonnan raportti 2011 Evira/1005/0411/2012 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2012 Siementarkastusyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Hanna Kortemaa Ritva Vallivaara-Pasto Lisätietoja Sisältö: 1

Lisätiedot

Kansallisten hygienia-asetusten uudistus

Kansallisten hygienia-asetusten uudistus Kansallisten hygienia-asetusten uudistus elintarvikelain kokonaisuudistuksen rinnalla uudistetaan kansallinen elintarvikehygienialainsäädäntö elintarvikelain sisältö vaikuttaa kansallisten asetusten sisältöön

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016 Muutoksia tulossa Läänineläinlääkäri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 4.4.2016 1 Täydentävät ehdot= TE Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on EU:n maksamien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Kala-alan valvonnan koulutuspäivä 15.2.2012 Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa?

Kala-alan valvonnan koulutuspäivä 15.2.2012 Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa? Kala-alan valvonnan koulutuspäivä Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa? Ylitarkastaja Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira p.040 48777 98 ulla.luhtasela@evira.fi 1 Lainsäädäntö Komission asetus (EY)

Lisätiedot

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Kotieläintuki-info (nauta ja lammas) Läänineläinlääkäri 1 Täydentävien ehtojen (TE) valvonta Säädösperusta Neuvoston ja parlamentin

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO Lakimies Kristiina Lappalainen Elintarviketurvallisuusvirasto Kuka voi toimia näytteenottajana? Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Ylitarkastaja Helena Hepola Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä,

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 1 Eläinlääkintöneuvos 3.3.2016 Marjatta Rahkio

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 1 Eläinlääkintöneuvos 3.3.2016 Marjatta Rahkio MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 1 Eläinlääkintöneuvos 3.3.2016 Marjatta Rahkio VALTIONEUVOTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSRISKEIL- TÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 3.5.2013 ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 Gluteenittomuusväitteiden valvonnan projektiyhteenveto Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Sanna Tuomi terveystarkastaja Viranomaispalvelut Wetterhoffinkatu 2

Lisätiedot

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aura ja Mynämäki 6 ja 10.2.2015 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, läänineläinlääkäri Marja Pihlajamäki 6 ja 10.2.2015 1 - Täydentävien

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen

Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen Kalojen raskasmetalli- ja hivenainemääritykset Maa- ja metsätalousministeriöltä toimeksianto 12.11.2012 laatia

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta

Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta ETT seminaari 30.3.2012 Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta Evira rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Riitta Rannikko Kokkidiostaatit, eläimet ja rehut Kokkidiostaatteja lisätään siipikarjan rehuihin ehkäisemään

Lisätiedot

Rehuseosten valvonta

Rehuseosten valvonta Rehuseosten valvonta Biokeskus 2 Viikinkaari 5 Viikki Merja Manninen Eviran rehujaosto, tehtävät Rehujen virallinen valvonta on a) toimijoiden valvontaa (alkutuotanto, valmistus, koko ketju) ja b) tuotteiden

Lisätiedot

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere 1 Alkutuotantoilmoitus /Elintarvikelaki 22 Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

Vierasainevalvonta OSA: 5. Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013

Vierasainevalvonta OSA: 5. Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013 Vierasainevalvonta OSA: 5 Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013 Evira/843/0411/2014 2 Eviran raportti Hyväksymispäivä 20.5.2014 Rehu ja lannoitevalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä

Lisätiedot

Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen raportti 2009. Evira/7307/0411/2010

Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen raportti 2009. Evira/7307/0411/2010 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 1.4.2010 Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Kyösti Siponen Tarja Lehtonen Tarja Lehtonen Sisällysluettelo 1 VALVONNAN

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Vaatimus kudoslaitoksille: Fimean määräys 3/2014 Liite V 6. Laatukatselmus 6.1 Toiminnoille, joille lupaa haetaan, on oltava käytössä auditointijärjestelmä.

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Sivu 1/7 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) nojalla:

Lisätiedot

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Eviran ohje 16038/1 Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Sivu/sivut 1 / 7 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) 6015/18 AGRILEG 23 PHYTOSAN 4 SEMENCES 3 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 7. helmikuuta 2018 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Evira Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Evira Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Brita Suokas, projektisuunnittelija Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

NORMINPURKU. Elintarvikelainsäädäntö uudistuu , Helsinki Sebastian Hielm. Elintarviketurvallisuusjohtaja, MMM/RO/ETU

NORMINPURKU. Elintarvikelainsäädäntö uudistuu , Helsinki Sebastian Hielm. Elintarviketurvallisuusjohtaja, MMM/RO/ETU NORMINPURKU Elintarvikelainsäädäntö uudistuu 30.5.2017, Helsinki Sebastian Hielm Elintarviketurvallisuusjohtaja, MMM/RO/ETU Norminpurulla laaja tuki Hallitusohjelmaan 2015-19 Ratkaisujen Suomi on kirjattu

Lisätiedot

Kontaminantit kondikseen omavalvonnassa. Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö

Kontaminantit kondikseen omavalvonnassa. Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö Kontaminantit kondikseen omavalvonnassa Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö Evira riisikakkujen arseenista: ei todellakaan ole aihetta paniikkiin (yle.fi 29.9.2015)

Lisätiedot

Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä?

Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä? Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä? 2 Kasvinsuojeluainejäämät Mikä on kasvinsuojeluaine?...3 Mikä on kasvinsuojeluainejäämä?...4 Kasvinsuojeluaineiden turvallisuusarviointi...5 Kasvinsuojeluaineiden

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa. 1 (5) OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT PL 10 93101 Pudasjärvi ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi Faksi: (08) 823 453 HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus

Lisätiedot

Vierasainevalvonta - OSA: 5 Rehujen haitallisten aineiden valvonta. Evira/7307/0411/2010

Vierasainevalvonta - OSA: 5 Rehujen haitallisten aineiden valvonta. Evira/7307/0411/2010 Vierasainevalvonta - OSA: 5 Rehujen haitallisten aineiden valvonta Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.6.2010 Maatalouskemian Hyväksyjä Esittelijä Tarja Root Riitta Rannikko Lisätietoja

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 11/09 Päivämäärä Dnro 16.6.2009 945/14/2009 Voimaantuloaika 1.7.2009 Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus 3/06 Valtuutussäännökset Rehulaki 86/2008 Vastaavat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 Pvm Dnro 29.11.2002 1355/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.12.2002 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Eviran ohjaukseen kuuluvat täydentävät ehdot Evira ohjeistaa sekä kirjoittaa

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Ylitarkastaja Anne Fagerlund Evira/Elintarvikehygieniayksikkö Ohjeen päivitys Laitoksen valvontaohje (Eviran

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2.9.2015, Oulu Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö harmonisoitu EU-lainsäädäntö elintarvikkeita

Lisätiedot

Lääkkeiden luovutus siipikarjatiloille. Ylitarkastaja, ELT Jonna Oravainen Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Valvontaosasto, Evira

Lääkkeiden luovutus siipikarjatiloille. Ylitarkastaja, ELT Jonna Oravainen Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Valvontaosasto, Evira Lääkkeiden luovutus siipikarjatiloille Ylitarkastaja, ELT Jonna Oravainen Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Valvontaosasto, Evira Lääkeluovutusasetus (6/EEO/2008) MMMa lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Liitteiden 1-3 päivitys vuosille 2016-2017 Liite 1. Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden toimenpiteet 2016-2017 Kasvintuotannon

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu. Jaana Elo KoKo Palvelut

Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu. Jaana Elo KoKo Palvelut Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu Jaana Elo KoKo Palvelut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 178/2002 Elintarvikelainsäädäntöä

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Uudistettu EU-näytteenottoasetus ja sen tuomat muutokset rehujen viranomaisnäytteenottoon

Uudistettu EU-näytteenottoasetus ja sen tuomat muutokset rehujen viranomaisnäytteenottoon Eviran valtuutettujen tarkastajien koulutuspäivä 26.1.2010 Ajankohtaista rehujen näytteenotosta Uudistettu EU-näytteenottoasetus ja sen tuomat muutokset rehujen viranomaisnäytteenottoon Komission asetus

Lisätiedot

Osa 1, Valvontaa koskevat numeeriset tiedot

Osa 1, Valvontaa koskevat numeeriset tiedot Esittelijä Juha Kieksi Sivu/sivut 1 / 5 Taustatiedot A. Kunn/valvontayksikön nimi: Tornion, Keminma ja Tervol ympäristöpalvelut, ympäristöterveysvalvonta B. Lisätietoja tav henkilön yhteystiedot Nimi Tarja

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Ajankohtaiset lainsäädäntöasiat maa- ja metsätalousministeriöstä

Ajankohtaiset lainsäädäntöasiat maa- ja metsätalousministeriöstä Ajankohtaiset lainsäädäntöasiat maa- ja metsätalousministeriöstä Ajankohtaista laboratoriorintamalla Nina Kaario, eläinlääkintöylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Ajankohtaista lainsäädännöstä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

Elintarvikelaboratorioiden koulutuspäivät Workshop mikrobiologiset ohjearvot 1.10.2015

Elintarvikelaboratorioiden koulutuspäivät Workshop mikrobiologiset ohjearvot 1.10.2015 Elintarvikelaboratorioiden koulutuspäivät Workshop mikrobiologiset ohjearvot 1.10.2015 Workshop 3: Elintarvikkeiden mikrobiologiset ohjearvot Vuonna 2014 elintarviketeollisuuden, laboratorioiden ja Eviran

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Tiedonsiirron pilottihanke: Electronic transmission of chemical occurence data

Tiedonsiirron pilottihanke: Electronic transmission of chemical occurence data Tiedonsiirron pilottihanke: Electronic transmission of chemical occurence data Tutkimusprofessori Anja Hallikainen Evira/Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö EFSAn ja Suomen välinen tieteellinen yhteistyöseminaari,

Lisätiedot

Luonnos valtioneuvoston selonteoksi elintarviketurvallisuudesta

Luonnos valtioneuvoston selonteoksi elintarviketurvallisuudesta LAUSUNTO 26.2.2010/SH Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite Asia HARE: MMM004/2010 Luonnos valtioneuvoston selonteoksi elintarviketurvallisuudesta Pyydettynä lausuntona luonnoksesta

Lisätiedot

Trafin valvonnan periaatteet ja toimintamallit

Trafin valvonnan periaatteet ja toimintamallit Trafin valvonnan periaatteet ja toimintamallit Sisällysluettelo 1 Määritelmät... 1 2 Johdanto... 1 3 Valvonnan perusperiaatteet... 2 4 Valvontahavainnot, havaintojen merkityksellisyyden arviointi ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Ajankohtaista pienimuotoisesta tuotannosta Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio

Ajankohtaista pienimuotoisesta tuotannosta Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALTAKUNNALLISET KOULUTUSPÄIVÄT Yyteri, Pori 5.-6.5.2015 Ajankohtaista pienimuotoisesta tuotannosta Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio Pienimuotoinen tuotanto - EU asetuksissa

Lisätiedot

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehujen salmonellavalvonta Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Ensisijainen vastuu yrityksellä Yrityksellä on ensisijainen vastuu rehujen turvallisuudesta ja laadusta kaikissa tuotannon,

Lisätiedot

Tukivalvonta Evira/2908/0411/2012

Tukivalvonta Evira/2908/0411/2012 Evira/2908/0411/2012 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.5.2013 Eläinten terveys- ja hyvinvointi Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Leila Peltola Leila Peltola Sisällysluettelo 1 ARVIO VALVONNAN

Lisätiedot

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Anne Fagerlund 18.1.2012 Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004, 3 art. Virallisen valvonnan järjestämistä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Lastenruokien vierasaineet

Lastenruokien vierasaineet Lastenruokien vierasaineet Liisa Rajakangas Elintarvikeylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Asetus Asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muutokset Julkaistu virallisessa lehdessä Koskee (EY) N:o 1126/2007

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta

Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta Pirjo Korpela Yleistä alkutuotannosta Hygieniapaketin mukaan myynti suoraan kuluttajille on suljettu ulos alkutuotannon toiminnasta Kuitenkin pienimuotoisesta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Laukaan ympäristöterveydenhuolto 1 (5) Laukaan ympäristöterveydenhuolto HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevä

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita

Ajankohtaisia asioita Ajankohtaisia asioita Carmela Hellsten Oivatuloksia 2016 Laitokset 537 tarkastusta 16% 1% 39% Vähittäismyynti 4099 tarkastusta 13% 1% 47% 44% 39% A B C D A B C D 1 Laitosten Oivatuloksia Kala-alan laitoksissa

Lisätiedot