Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2013"

Transkriptio

1 Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2013 Evira 843/041/2014

2 Eviran raportti Hyväksymispäivä Elintarvikehygienia Hyväksyjä Auli Vaarala Esittelijä Lisätietoja Kaija-Leena Saraste Eviran vierasainevalvonnan yhteistyöryhmä

3 Sisällysluettelo 1 VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS JA SEN TOTEUTUMINEN Yleistä Valvonnan suunnitelmallisuus ja sen toteutuminen TOIMIJOIDEN LAINKUULIAISUUS JA TUOTTEIDEN SÄÄNNÖSTENMUKAISUUS Todettujen säännöstenvastaisuuksien yleisyys ja tyyppi Todettujen säännöstenvastaisuuksien analyysi Todettujen säännöstenvastaisuuksien esiintyminen Todetuista säännöstenvastaisuuksista seuraavien riskien luonne Todettujen säännöstenvastaisuuksien perimmäiset syyt AUDITOINNIT JA MUU SAATU PALAUTE TOIMET TEHOKKUUDEN VARMISTAMISEKSI Toimet toimijoiden lainkuuliaisuuden varmistamiseksi Valvontajärjestelmään liittyvät korjaavat toimenpiteet ARVIO YLEISESTÄ ONNISTUMISESTA MUUTOKSET VASUSSA

4 1 VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS JA SEN TOTEUTUMINEN 1. Yleistä Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevaa vierasainevalvontaohjelmaa toteutetaan vuosittain sekä kansallisen että Euroopan yhteisön lainsäädännön (neuvoston direktiivi 96/23/EY) vaatimuksesta. Sen tavoitteena on valvoa, ettei tuotantoeläinten kasvatuksessa käytetä kiellettyjä aineita ja etteivät elintarvikkeet sisällä eläinten lääkintään sallittujen lääkeaineiden jäämiä yli lainsäädännössä asetettujen raja-arvojen. Ohjelmassa seurataan myös ympäristökontaminanttien esiintymistä ja pitoisuuksia elintarvikkeissa. Näytteenotto pyritään kohdentamaan sinne, missä voi olla mahdollisia ongelmia. 1.1 Valvonnan suunnitelmallisuus ja sen toteutuminen Komission tietokantaan toimitettiin maaliskuun 2012 loppuun mennessä yksityiskohtainen vuotta 2013 koskeva suunnitelma, jossa on esitetty valvontakohteet (eläinryhmät) ja tutkittavat näytemateriaalit, tuotantolukuihin suhteutetut näyte- ja analyysimäärät, käytettävät analyysimenetelmät ja toimenpiderajat. Komission antaminen kommenttien perusteella suunnitelmaan tehtiin pieniä muutoksia vielä loppuvuodesta Komissiolle toimitettiin edelleen kuvaus valvontaohjelman käytännön toteuttamisesta. Osasuunnitelmat laadittiin säädösten mukaisesti erikseen naudoille, sioille, lampaille, hevosille, siipikarjalle (broilerit, kalkkunat), tarhatulle riistalle, luonnonvaraiselle riistalle, maidolle, ruokakalatuotantoon viljelyille kaloille, kananmunille ja hunajalle. Elävistä eläimistä otetuista näytteistä tutkitaan kiellettyjen aineiden jäämiä ja elintarvikenäytteistä kiellettyjen aineiden lisäksi sallittujen eläinlääkkeiden ja ympäristökontaminanttien jäämiä. Evira vastaa suunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta käyttäen apunaan teurastamojen tarkastuseläinlääkärien lisäksi kunnan elintarvikevalvontaviranomaisia. Aluehallintoviranomaiset (AVIT:t) tai niiden määräämät eläinlääkärit ottavat näytteet elävistä eläimistä. Suunnitelluista näytemääristä jäi odotetusti saamatta joitakin näytteitä, mutta tämä oli huomioitu jo ennakkoon lisäämällä miniminäytemääriin muutamia ylimääräisiä näytteitä. Joidenkin eläinlajien teurastusmääriä ja ajankohtia on vaikea ennakoida varmasti ja koska näytteenotto tulee jakaa tasaisesti vuoden mittaan, ei kaikkia pyydettyjä näytteitä ole tarkoituksenmukaista ottaa yhdellä kertaa heti alkuvuodesta. Joitakin analyysejä tehtiin suunnitelmaa enemmän. Suunnitelmassa olleet tutkimukset tehtiin lähes kaikki. Komissiolle ilmoitettujen tulosten määrät täyttävät vaatimukset (100 %). Kohdennetusti otetuista näytteistä (yhteensä 4341 kpl) tehtiin kemiallisia tutkimuksia yhteensä yli kpl. Kiellettyjen aineiden esiintymisen varalta tutkittiin yhteensä 2073 näytettä. Mikrobiologisia tutkimuksia tehtiin 611 kpl. Valvontaohjelman näytteiden jakautuminen eri ryhmien tutkimuksiin on esitetty taulukossa 1. Suunnitelmallisen valvontaohjelmani lisäksi tehtiin tarvittaessa epäilyyn perustuvia tutkimuksia, jotka useimmiten liittyivät todetun määräystenvastaisen näytteen johdosta tehtäviin selvityksiin. Tuloksia tarkastellaan tarkemmin kohdassa 5. 4

5 Taulukko 1. Vierasainevalvontaohjelman näytteiden jakautuminen eri aineryhmien tutkimuksiin vuonna 2013 Eläin tai eläimestä Kielletyt kasvua Sallitut eläinlääkkeet Ympäristö- Yhteensä saatava elintarvike edistävät aineet myrkyt Nautaeläimet Siat Siipikarja Lampaat ja hevoset Hirvet TTarhattu riista umaito l Kala okananmuna khunaja s TOIMIJOIDEN LAINKUULIAISUUS JA TUOTTEIDEN SÄÄNNÖSTENMUKAISUUS 2.1 Todettujen säännöstenvastaisuuksien yleisyys ja tyyppi Kiellettyjen aineiden valvonnassa valvotaan, ettei tuotantoeläinten lääkitsemisessä käytetä kiellettyjä aineita tai tiettyjä aineita lainsäädännön vastaisesti. Näytteitä otettiin sekä elävistä eläimistä että eläimistä saatavista elintarvikkeista ja lisäksi myös eläinten juomavedestä ja rehusta. Sallittujen eläinlääkkeiden jäämävalvonnassa valvotaan, ettei eläinlääkkeiden jäämiä esiinny elintarvikkeessa yli sallittujen raja-arvojen (ns. MRL-arvo, maximun residue limit). Kontaminanttien valvonnassa valvotaan, että ympäristömyrkkyjen pitoisuudet elintarvikkeissa eivät ylitä sallittuja pitoisuuksia. Elintarvike, joka sisältää jäämiä yli sallitun pitoisuuden tai kiellettyä ainetta, on lainsäädännön mukaan elintarvikkeeksi kelpaamaton. Jos tuotantoeläimelle on annettu kiellettyä ainetta, sitä tai siitä saatavaa tuotetta ei saa käyttää elintarvikkeeksi. Vierasainevalvontaohjelmassa määräyksenvastaiseksi ilmoitetaan sellaiset näytteet, joissa on sallitun lääkeaineen tai muun aineen jäämiä sallittua pitoisuutta enemmän tai jos voidaan osoittaa, että eläimiä on lääkitty säädösten vastaisesti tai niille on annettu kiellettyjä aineita (katso myös kohta 2.2.1) Taulukossa 2 on esitetty todetut määräystenvastaiset näytteet ja niiden osuus tutkituista vierasainevalvontaohjelman näytteistä. Näytteitä on otettu kohdennetusti koko maan alueelta ml. Ahvenanmaa. Kiellettyjen aineiden jäämiä ei todettu vuonna 2013, kuten ei aikaisempinakaan vuosina. Tuotantoeläimille sallittujen lääkeaineiden jäämiä ei todettu yhdessäkään näytteessä, mutta ympäristöstä peräisin olevien kontaminanttien jäämiä todettiin yhteensä 33 näytteessä. (Huom. taulukossa on muutettu tulosten ilmoittamistapaa vuonna Taulukossa on verrattu määräystenvastaisten näytteiden lukumäärää ohjelmassa tutkittujen näytteiden kokonaismäärään eikä säädösten edellyttämien tutkimusten kappalemääriin, kuten vielä vuonna Kemiallisten tutkimusten määrissä on huomioitu ns. monijäämämenetelmillä analysoidut yksittäiset yhdisteet eikä ainoastaan aineryhmät, kuten aikaisemmin.) 5

6 Taulukko 2. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelmassa todetut määräystenvastaiset näytteet ja niiden osuus tutkituista näytteistä vuonna Vierasaineohjelman Määräysten vastaiset näytteet Todettu jäämä osa-alue kpl / tutkittujen näytteiden määrä Liha-ohjelma / sika 7/58 (virtsa) zearalenoli-alfa Lihaohjelma / tarhattu riista (poro) Lihaohjelma / luonnonvarainen riista (hirvi) 5 / 11 kpl / maksa 8 / 12 kpl / munuainen 4/9 kpl / maksa 8/10 kpl / munuainen kadmium kadmium kadmium kadmium Maito-ohjelma 1/96 aflatoksiini-m1 yhteensä näytteitä, joissa jäämiä: 8 kpl hometoksiinia 25 kpl raskasmetalleja Yhteensä koko ohjelma vuosi : Määräyksenvastaisia tuloksia on verrattu ohjelmassa tutkittujen näytteiden kokonaismääriin ja tehtyjen tutkimusten määriin: lääkejäämiä 0 kpl kontaminantteja 33 / 4341 (näytteiden määrä) 0,76 % 33 / (kem+ mb tutkimukset), joista raskasmetalleja 25 / ,58 % Yhteensä koko ohjelma aikaisemmat vuodet 2012: Määräyksenvastaisia tuloksia on verrattu ohjelmassa tutkittujen näytteiden kokonaismääriin ja tehtyjen tutkimusten määriin: lääkejäämiä 1 / 4424 (näytteiden määrä) 0,02 % 1 / (kem. + mb tutkimukset) kontaminantteja 38 / 4424 (näytteiden määrä) 0,86 %, joista raskasmetalleja 29/ ,66% 38 / (kem + mb tutkimukset) 2011: Määräyksenvastaisia tuloksia on verrattu ohjelmassa tutkittujen näytteiden kokonaismääriin ja tehtyjen tutkimusten määriin: lääkejäämiä 1 / 4369 (näytteiden määrä) 0,02% 1 / (kem. + mb tutkimukset) kontaminantteja 48 / 4369 (näytteiden määrä) 0,1,1%, joista raskasmetalleja 45/4269 1,03 % 48 / (kem + mb tutkimukset) 2010: Määräyksenvastaisia tuloksia on verrattu ohjelmassa tutkittujen näytteiden kokonaismääriin. lääkejäämiä 0 kpl 30 / 4344 (näytteiden määrä) 0,6 % 30 / (kem + mb. tutkimusta) 2009: Määräystenvastaisia tuloksia on verrattu ohjelmassa tutkittujen 6

7 näytteiden kokonaismääriin. Huom. kemiallisten tutkimusten määrissä on huomioitu monijäämämenetelmillä analysoidut yksittäiset yhdisteet. 2/ 4349 (näytteiden määrä) 0,05 % 2 / (kem + mb. tutkimusta) 44 / 4349 (näytteiden määrä) 1,0 % 44 / (kem + mb. tutkimusta) 2008: Määräystenvastaisia tuloksia on verrattu näytteistä tehtyjen tutkimusten määriin. Kemiallisten tutkimusten määrissä on huomioitu tehdyt analyysit lääkeaineryhmäkohtaisesti. 1 / 4781 (kem. tutkimusta) 0,02 % 24 / 4781 (kem. tutkimusta) 0,5 % 1/ 5364 (kem + mb tutkimukset) 0,02 % 24 / 5364 (kem + mb tutkimukset) 0,4 % Jos vierasainevalvontaohjelman näytteestä osoitetaan jäämiä toimenpiderajan ylittävä pitoisuus, tapaus selvitetään virallisesti ja tarvittaessa otetaan lisänäytteitä ns. epäilynäytteitä. Myös lihantarkastuksen yhteydessä otetaan tarvittaessa näytteitä epäilyn perusteella. Seitsemästä sian virtsanäytteestä osoitettiin pieniä määriä alfazearalenolia. Samojen tuottajien eläimistä otettiin teurastamolla yhteensä 14 uutta näytettä, joista kahdesta osoitettiin vielä pieniä määriä jäämiä. Yhdestä tilamaitonäytteestä osoitettiin aflatoksiini-m1 ja selvitysten yhteydessä otettiin yksi maitonäyte. Yhdestä vierasainevalvontaohjelmaan kuuluvasta sian virtsanäytteestä osoitettiin pieni määrä 2-tiourasiilia. Tapauksen virallisen selvityksen yhteydessä otettiin kolme uutta näytettä (ns. epäilynäyte), joissa ei osoitettu jäämiä. Yhteensä kolmesta naudan seeruminäytteestä osoitettiin pieniä pitoisuuksia beta-testosteronia. Yhdestä teurastamolla lihantarkastuksen yhteydessä epäilyn perusteella otetusta nautanäytteestä osoitettiin karprofeeni-jäämiä raja-arvon ylittävä pitoisuus. Tuloksien analyysi tehdään kohdassa 2.2. Täydentävät ehdot: Vuodesta 2010 alkaen eläinlääkejäämiä koskeva vierasainevalvonta on osa elintarvikkeiden tuotantoa koskevaa täydentävien ehtojen valvontaa. Kiellettyjen aineiden valvonta on ollut jo vuodesta 2006 alkaen osa täydentävien ehtojen valvontaa. Jos vierasainevalvonnan näytteestä osoitetaan lääkejäämiä rajaarvojen ylittävä määrä tai tuotantoeläimille kiellettyjä aineita, valvonta laajenee tarvittaessa täydentävien ehtojen valvonnaksi. Vuonna 2013 osoitettiin yhdestä teurastamolla lihantarkastuksen yhteydessä epäilyn perusteella otetetusta nautanäytteestä karprofeeni-jäämiä raja-arvon ylittävä pitoisuus. Ns. epäilynäyte oli otettu, koska teurastamolla oli havaittu eläimessä tuoreita pistosjälkiä. Tapaus selvitettiin virallisesti ja se laajennettiin myös täydentävien ehtojen valvonnaksi. 2.2 Todettujen säännöstenvastaisuuksien analyysi Todettujen säännöstenvastaisuuksien esiintyminen Vierasainevalvontaohjelmassa vuonna 2013 todettiin yksi määräystenvastainen maitonäyte (aflatoksiini-m1). Riista-eläinten sisäelinten raskasmetallipitoisuudet (kadmium) olivat koholla aikaisempien vuosien tapaan. Seitsemästä sian virtsanäytteestä osoitettiin alfa-zearalenolia. Määräystenvastaisuudet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 7

8 Kiellettyjen aineiden jäämät o Kiellettyjen aineiden jäämiä voidaan osoittaa tapauksissa, joissa tuotantoeläintä on lääkitty säädösten vastaisesti esimerkiksi kasvua lisäävillä hormoneilla. Joidenkin kiellettyjen aineiden metaboliittien jäämiä voidaan osoittaa pieniä pitoisuuksia myös tilanteissa, joissa eläimelle ei ole annettu mitään kiellettyä ainetta. Esimerkiksi karjuilla voi esiintyä luonnollisesti kohonneita testosteronipitoisuuksia. o Kolmen naudan seeruminäytteestä osoitettiin pieniä pitoisuuksia betatestosteronia (< 25,7 µg/kg). Yhdessä tapauksessa tehtiin viralliset selvitykset, eikä lääkityssäädösten vastaista toimintaa todettu. o Yhdestä sian virtsanäytteestä osoitettiin tyreostaatteihin kuuluvan 2- tiourasiilin jäämiä (10,3 µg/kg). Virallisissa selvityksissä ei todettu kiellettyjen aineiden käyttöä, eikä selvitysten yhteydessä otetuissa ns. epäilynäytteissä todettu 2-tiourasiilin jäämiä. Pieniä tiourasiilipitoisuuksia voi esiintyä esimerkiksi silloin, jos eläimen rehussa on ollut ristikukkaisia kasveja. o Kiellettyjä aineita koskevat tulokset ilmoitetaan EU:n komissiolle ns. määräystenvastaisina ainoastaan siinä tapauksessa, että virallisten selvitysten perusteella on todettu eläintä lääkityn säädösten vastaisesti. Tapausten yhteydessä tehdyt selvitykset raportoidaan lyhyesti komissiolle myös niissä tapauksissa, joissa ei ole epäiltävissä eläinten laitonta lääkitsemistä. Vuonna 2013 ei todettu kiellettyjen aineiden käyttöä. Sallittujen eläinlääkkeiden ja kokkidiostaattien jäämät: o Sallitun eläinlääkkeen jäämän löytyminen elintarvikkeesta voi johtua eläinlääkärin virheellisestä toiminnasta (väärä lääke väärälle eläimelle, tuottajalle ilmoitettu varoaika väärin verrattuna annettuun lääkeannokseen), viljelijän virheellisestä toiminnasta (itse lääkitseminen, eläinten merkitseminen huonosti, varoajan noudattamatta jättäminen) tai eläimestä johtuvista syistä, kuten eläinyksilön hidastuneesta aineenvaihdunnasta esimerkiksi sairauden vuoksi. o Vuonna 2013 vierasainevalvontaohjelmassa ei todettu sallittujen lääkeaineiden jäämiä raja-arvon ylittäviä pitoisuuksia. o Yhdestä lihantarkastuksen yhteydessä naudan lihaksesta otetusta epäilynäytteestä osoitettiin tulehduskipulääkkeenä käytettävää karprofeenia raja-arvon ylittävä määrä (780 µg/kg > 500µg/kg = MRL-arvo). Tapauksen virallisen selvityksen yhteydessä todettiin, että viljelijä oli toimittanut naudan teuraaksi vahingossa ennen varoajan päättymistä. o Sallittuja eläinlääkkeitä ja kokkidiostaattijäämiä koskevat tulokset raportoidaan EU:n komissiolle aina, jos sallittuja pitoisuuksia koskevat raja-arvot ylittyvät. Myös tapausten yhteydessä tehdyt selvitykset raportoidaan lyhyesti komissiolle. Ympäristökontaminanttien jäämät: o Ympäristöstä peräisin olevien aineiden pitoisuuksiin elintarvikkeessa on viljelijän yleensä vaikea vaikuttaa. Jos viljelijä tietää tai epäilee, että elintarvikkeeseen voi joutua jotakin ympäristömyrkkyä (esimerkiksi raskasmetalleja tai homemyrkkyjä), hänen on muutettava toimintatapojaan sellaisiksi, ettei elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu. o Seitsemästä sian virtsanäytteestä osoitettiin pieniä määriä alfazearalenoli-homemyrkkyä (1,6 9,4 µg/kg). Samojen tuottajien eläimistä otettiin teurastamolla yhteensä 14 uutta näytettä, joissa kahdessa todettiin vielä pieniä määriä jäämiä. Zeranoli on kielletty kasvunedistäjä, mutta sitä tutkittaessa analyysissä tulee esille mm. alfa- ja 8

9 o o beta-zearalenoli, joita muodostuu Fusarium-homeen aineenvaihduntatuotteena. Yhdestä maitotilalta otetusta maitonäytteestä osoitettiin raja-arvon ylittävä pitoisuus aflatoksiini-m1-homemyrkkyä (0,065µg/kg > 0,050 µg/kg). Selvitysten yhteydessä otettiin uusi näyte, joka oli säädösten mukainen. Jos rehun säilönnässä on ongelmia, voi hometta muodostua pieniä määriä, eikä sitä voida havaita ilman kemiallista analyysiä. Tarvittaessa tehdään tutkimuksia myös tilan käyttämästä rehusta sen laadun selvittämiseksi. Suuresta osasta tarhatun ja luonnonvaraisen riistan maksa- ja munuaisnäytteitä (25/42) osoitettiin kadmiumia kuten aikaisempinakin vuosina. Vapaana elävien eläinten ravinnon käyttöön ja sitä kautta eläimen elimistöön joutuvien kontaminanttien määrään on vaikea vaikuttaa. Myös eläimen ikä teurastushetkellä vaikuttaa asiaan. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelmassa osoitetaan vuosittain yksittäisiä määräystenvastaisia näytteitä. Vuonna 2012 määräystenvastaisia jäämäpitoisuuksia osoitettiin yhteensä kuudesta naudan virtsanäytteestä (2-tiourasiili, zearalenoli-alfa), kolmesta sian virtsanäytteestä (zearalenoli-alfa),yhdestä hunajanäytteestä (lyijy), yhdestä poron lihasnäytteestä (ivermektiini) sekä riistaeläinten (poro ja hirvet) maksa- ja munuaisnäytteistä (28/38). Vuonna 2011 määräyksenvastaisia jäämäpitoisuuksia osoitettiin kolmesta maitonäytteestä (bentsyylipenisilliini, aflatoksiini-m1), yhdestä sian munuaisnäytteestä (okratoksiini) ja riistaeläinten, porojen (13/20) ja hirvien (32/40) maksa- ja munuaisnäytteistä (kadmium, lyijy). Vuonna 2010 määräystenvastaisia jäämäpitoisuuksia osoitettiin ainoastaan riistaeläinten, porojen (13/22) ja hirvien (17/24) maksa- ja munuaisnäytteistä. Vuonna 2009 määräystenvastaisia jäämäpitoisuuksia osoitettiin kahdesta kananmunanäytteestä (salinomysiini, narasiini) sekä riistaeläinten, porojen (12/18), peurojen (5/13) ja hirvien 25/38) maksa- ja munuaisnäytteistä. Vuonna 2008 määräystenvastainen jäämäpitoisuus osoitettiin yhdestä kalanäytteestä (oksitetrasykliini) sekä riistaeläinten porojen (9/11), peurojen (5/15) ja hirvien 9/24) maksa- ja munuaisnäytteistä. Vuonna 2007 määräystenvastaisia jäämäpitoisuuksia osoitettiin kahdesta sian munuaisesta (oksitetrasykliini, okratoksiini) ja kahdesta maitonäytteestä (aflatoksiini) sekä riistaeläinten, porojen (6/51) ja hirvien (20/44), maksa- ja munuaisnäytteistä (kadmium). Tilanne on ollut vastaava jo useina vuosina. Vierasainevalvontaohjelman yhteydessä ei ole pidetty tarkoituksenmukaisena tarkastella tuloksia eri AVI:jen välillä. Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma kohdistuu alkutuotantoon, joten tuloksiin vaikuttava säännöstenvastainen toiminta koskee ensisijaisesti alkutuotantoa. Tuotantoketjun kriittinen piste on tilalla, jolla kasvatetaan tuotantoeläimiä ja eläimistä vastaavan viljelijän toiminta on tärkein tekijä. Kriittisenä pisteenä voi olla myös tilan eläimiä hoitavan eläinlääkärin toiminta. Joissakin tapauksissa kriittinen piste voi olla myös eläinten kuljettaminen teuraaksi (eläinten rauhoittaminen kuljetuksen ajaksi). Riistaeläinten osalta kriittiseen pisteeseen vaikuttaminen on vaikeampaa, sillä sekä luonnonvaraiset riistaeläimet että pääosa tarhatuista riistaeläimistä (porot) liikkuvat vapaasti ja eläimet ovat näin ollen alttiita ympäristöstä peräisin oleville aineille. 9

10 2.2.2 Todetuista säännöstenvastaisuuksista seuraavien riskien luonne Sallittujen eläinlääkkeiden jäämät voivat aiheuttaa ongelmia elintarvikkeiden turvallisuudelle. Yksittäisissä harvinaisissa tapauksissa MRL-arvon ylittävä jäämäpitoisuus voi aiheuttaa erittäin herkälle ihmiselle esim. allergiaoireita. Tavallisesti jäämävalvonnassa esiin tulevat yksittäiset jäämäpitoisuudet ovat kuitenkin niin pieniä, ettei niistä aiheudu kuluttajalle akuuttia vaaraa. Pienet pitoisuudet mikrobilääkeaineita voivat aiheuttaa elintarviketeknologisia haittoja häiriten esimerkiksi juuston tai kestomakkaran valmistusta. Koska eläinlääkkeitä käytetään yksittäisen eläimen tai eläinryhmän sairauden hoitoon, niistä saatava hyöty eläimen tai eläimien kannalta katsotaan yleensä suuremmaksi kuin jäämistä mahdolliset aiheutuvat haitat. Kontaminanttien aiheuttamaa riskiä on vaikeampi arvioida, koska elintarvikkeiden sisältämien kontaminanttien määrästä ei voi olla varma analysoimatta tuotetta ja näin ollen mahdollisen riskin ennakoiminen on vaikeaa. Myös ongelman poistaminen voi olla hankalaa, jos kyseessä on luonnossa luonnollisesti esiintyvä aine (esim. kadmium). Sen sijaan, jos kyse on esimerkiksi rehuissa esiintyvistä homemyrkyistä, viljelijä voi vaikuttaa toimintatapojensa muutoksilla rehun laatuun. Periaatteessa useiden pienten riskien (jäämien esiintyminen) kumuloituminen voi aiheuttaa yleisen riskitason lisääntymistä, mutta käytännössä tämä on elintarvikkeissa olevien eläinlääkejäämien osalta erittäin epätodennäköistä. Koska yleisesti on tiedossa, että riistaeläinten sisäelinten raskasmetallipitoisuuden ovat kohonneet, riskinhallintatoimena on Suomessa säädetty, että yli yksivuotiaan hirven maksaa ja munuaisia ei hyväksytä elintarvikkeeksi Todettujen säännöstenvastaisuuksien perimmäiset syyt Sallittujen lääkeaineiden jäämistä aiheutuvat määräystenvastaisuudet johtuvat usein erilaisista inhimillisistä tekijöistä, esimerkiksi lomittaja on vahingossa lypsänyt hoidetun lehmän maidon tankkiin. Joissakin tapauksissa viljelijä on lähettänyt huolimattomuuttaan lääkityn eläimen teuraaksi ennen varoajan päättymistä. Useissa tapauksissa varoaikoja on kuitenkin noudatettu ohjeiden mukaisesti, eikä lääkejäämien esiintymiseen voida osoittaa selvää syytä. Eläimen yksilöllinen aineenvaihdunta voi aina vaikuttaa tulokseen. Periaatteessa tuottaja voi tietoisesti ottaa riskin ja lähettää eläimen teuraaksi säännöstenvastaisesti varoajan aikana, mutta tämä ei juuri hyödytä taloudellisesti. Eläinlääkärin antama oikea hoito oikealla lääkeannoksella ja siitä annetut ohjeet viljelijälle ovat tärkeitä askeleita elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi. Viljelijä voi vaikuttaa edelleen tuottamansa elintarvikkeen laatuun noudattamalla hänelle annettuja ohjeita eläimen hoidosta ja tarvittavasta varoajasta. Viljelijälle voi aiheutua suuriakin kustannuksia määräystenvastaisen tuotteen aiheuttamista selvityksistä ja sen lisäksi tapaus voi johtaa viljelijän saamien tukien leikkaamiseen. Kontaminanttien löytymistä elintarvikkeesta on vaikea arvioida ilman tutkimuksia. Elintarvikkeessa oleviin jäämäpitoisuuksiin vaikuttavat mm. eläimen syömän rehun alkuperä (jolloin tilan maantieteellinen sijainti ei ole välttämättä ratkaisevaa), laidunmaan ominaisuudet ja juomaveden ominaisuudet. Riistaeläinten syömään rehuun ei juuri voi vaikuttaa. Viljelijä voi osaltaan vaikuttaa tilalla esimerkiksi huolehtimalla rehujen asianmukaisesta valmistuksesta ja säilytyksestä (hometoksiinit) ja tarvittaessa ottamalla yhteyttä valvontaviranomaiseen ohjeiden saamista varten. Epäillessään kontaminanttiongelmia tai tietäessään, että sellaisia on olemassa, viljelijän tulee puuttua asiaan tilanteen korjaamiseksi. Säännöstenvastaisuudet eivät yleensä johdu tiedon puutteesta, sillä suomalaiset viljelijät ovat pääsääntöisesti hyvin valveutuneita ja eläinten lääkitystä ja vierasainevalvontaa koskevat säädökset ovat olleet voimassa jo vuosia. Myös esimerkiksi meijerien maidontuotannon neuvojat neuvovat viljelijää laatusopimusten puitteissa varmuu- 10

11 den vuoksi testaamaan lääkityn eläimen maidon mikrobilääkejäämien varalta ennen maidon toimittamista meijeriin. Joissakin tapauksissa taustalla saattaa olla viljelijän välinpitämättömyys, mutta silloin on useimmiten kyseessä tilanne, jossa viljelijällä on muitakin tilan pitoon liittyviä ongelmia ja koko tilan toiminta on mahdollisesti loppumassa. Vierasainevalvontaohjelman kustannukset kerätään elinkeinolta tuotantomäärien perusteella, ei yksittäisen näytteenottamisen perusteella, joten viljelijä ei voi suoranaisesti vaikuttaa valvonnan hintaan. Valvonnassa otettavat näytemäärät perustuvat tuotantolukuihin ja EU-säädöksiin, joten valvonnan määrä on samalla tasolla koko EU:n alueella. Sitä voinee pitää riittävänä. Valvonta toteutetaan suunnitelmien mukaan. Lainsäädännössä on riittävät säännökset siitä, miten toimitaan määräystenvastaisten tuotteiden kohdalla ja miten selvitykset on tehtävä. Myös seuraamuksista on selvät säännökset ja viljelijät ovat niistä tietoisia. 3 AUDITOINNIT JA MUU SAATU PALAUTE Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevaa vierasainevalvontaa koskeva tarkastus tehtiin EU:n elintarvike- ja eläinlääkintötoimiston (Food and Veterinary Office, FVO) toimesta Suomeen toukokuuta Samassa yhteydessä tarkastettiin myös Baltian alueen kaloihin kohdistuvaa dioksiini, furaani ja PCB- valvontaa. Edellisen kerran vierasainevalvontaohjelman toteuttamista koskeva FVO:n tekemä tarkastus oli vuonna Seuraavassa on esitetty poimintoja FVO:n auditoijien tärkeimmistä havainnoista, jotka esitettiin vuonna 2013 tehdyn tarkastusmatkan yhteydessä: Vuonna 2009 todettiin, että vierasainevalvontaohjelmaa koskevat puitteet ovat vaatimusten mukaiset. Vuonna 2013 todettiin lisäksi, että valvontaohjelma on toteutettu tehokkaasti. Jäämävalvontaohjelman suunnittelussa käytetyt menettelyt ja periaatteet vastaavat EU:n vaatimuksia. Ohjelmassa tutkittavat aineet on valittu riskiperusteisesti ja huomioon on otettu mm. tuotantoeläimille tarkoitettujen lääkeaineiden saatavuus ja analyysimenetelmiin kohdistuvat vaatimukset. Jäämävalvontasuunnitelman täytäntöönpanosta todettiin mm., että kaikkia näytteitä ei ollut otettu ohjeiden mukaan vaan esimerkiksi väärän ikäisiltä tai väärää sukupuolta edustavilta eläimiltä. Lisäksi kaikkia näytteenottopöytäkirjoja ei ollut täytetty kokonaan tai ohjeiden mukaisesti. Tavoitteeksi asetettuja analyysien toimitusaikoja tulee noudattaa, mikä mahdollistaa puolestaan sen, että tarvittaessa määräystenvastaisten tulosten johdosta tehtävät selvitykset voidaan aloittaa viivytyksettä. Tarkastuksessa todettiin, että laboratoriotutkimusten tekemiseen sovittu 30 vuorokauden suoritusaika jäi edelleen usein saavuttamatta, eikä FVO:n suositusta vuodelta 2009 oltu siten täysin toteutettu. Riippumattoman tarkastusyksikön tai -elimen suorittamia sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia ei olla tehty. Vaatimustenvastaisten tulosten jatkoseuranta oli ollut tehokasta, vaikka joissakin tapauksissa näytteen vastaanottamisen ja tulosten raportoimisen välinen aika oli pitkä. Toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan myös laitosten omavalvontaohjelmissa havaituista vaatimustenvastaisista tuloksista, mikä parantaa eläinperäisten elintarvikkeiden vierasainetilanteesta käytettävissä olevia tietoja. 11

12 Laboratorioiden akkreditointi, validoitujen menetelmien käyttäminen ja useimmiten onnistunut osallistuminen pätevyyskokeisiin osoittavat sen, ettlaboratoriokapasiteetti on riittävää. Standardiliuosten säilyvyyttä ei ollut aina varmistettu riittävästi. FVO antoi vierasainevalvontaohjelman toteuttamista koskien seuraavat suositukset: 1) Otetaan käyttöön sisäiset ja ulkoiset tarkastukset, joihin kohdistuu riippumatonta valvontaa, jäämien seuranta- ja valvontajärjestelmän tehokkuuden arvioimiseksi asetuksen (EY) N:o 882/ artiklan 6 kohdan vaatimusten mukaisesti 2) Varmistetaan kaikkien näytteiden, erityisesti kohdennettujen ja epäilyyn perustuvien näytteiden, varmistusanalyysien oikea ajoitus tulosten oikean tulkinnan takaamiseksi päätöksen 2002/657/EY 6 artiklan mukaisesti, jotta voidaan mahdollistaa kaikkien epäilyn kohteena olevien eläinten ja niistä valmistettujen tuotteiden jatkoseuranta tai tutkinta ja näin ollen direktiivin 96/23/EY 18 artiklan oikea täytäntöönpano. 3) Varmistetaan, että standardien stabiilisuus (analyytit liuoksessa) varmistetaan ja määritetään päätöksen 2002/657/EY liitteessä I olevan kohdan vaatimustenmukaisesti. Taulukkoon 3. on koottu eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelmaa koskevat sisäiset auditoinnit, auditoinnin kohteena ollut viranomainen, auditointien määrät ja teemat sekä keskeiset havainnot. Vuonna 2013 sisäisiä auditointeja ei tehty. Taulukko 3. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelmaa koskevat sisäiset auditoinnit vuonna 2013 Auditoinnin kohteena ollut viranomainen Evira / tarkastuseläinlääkäri AVI Auditointien määrä ELY-keskus Kunta Valtuutettu tarkastaja jne Auditoinnin teema(t) Keskeiset havainnot ei osallistu vierasainevalvontaohjelman toteuttamiseen ei osallistu vierasainevalvontaohjelman toteuttamiseen 4 TOIMET TEHOKKUUDEN VARMISTAMISEKSI 4.1 Toimet toimijoiden lainkuuliaisuuden varmistamiseksi Seuraamuksia ei annettu vuonna Jos eläimessä tai eläimestä saatavassa elintarvikkeessa osoitetaan kiellettyjä aineita tai elintarvikkeessa sallittujen aineiden jäämiä raja-arvojen ylittäviä määriä, tapaus selvitetään säädösten mukaisesti. Valvonta laajenee tarvittaessa täydentävien ehtojen valvonnaksi, mikä tarkoittaa viljelijän kannalta mahdollisesti huomattaviakin tukileikkauksia hänen saamistaan maataloustuista. Yhdessä tapauksessa valvonta laajeni täydentävien ehtojen valvonnaksi ja viljelijälle ehdotettiin laiminlyönnistään tukileikkausta. 12

13 4.2 Valvontajärjestelmään liittyvät korjaavat toimenpiteet Valvontajärjestelmää pyritään jatkuvasti parantamaan ja toimintatapoja kehittämään. Vuoden 2010 alusta alkaen eläinlääkejäämiä koskevien säädösten noudattaminen on ollut osa elintarvikkeiden tuotantoa koskevien täydentävien ehtojen valvontaa. Kiellettyjen aineiden valvonta on ollut osa täydentävien ehtojen valvontaa jo vuodesta 2006 alkaen. Jos näytteessä todetaan olevan kiellettyjä aineita tai eläinlääkkeiden jäämiä raja-arvon ylittävä määrä, valvonta laajenee tarvittaessa täydentävien ehtojen valvonnaksi. Vuoden 2013 aikana On parannettu yhteydenpitoa näytteenottajiin aikataulujen sovittamiseksi. Vierasainevalvontaa on käsitelty esimerkiksi läänineläinlääkärien koulutuspäivillä ja sekä teurastamoiden tarkastuseläinlääkärien ja lihantarkastajien jatkokoulutuspäivillä sekä virkaeläinlääkäreiden tehtäviin liittyvillä koulutuspäivillä. Aihe on ollut esillä myös Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa järjestetyllä erityisesti lihantarkastukseen liittyvällä kurssilla. Varsinaisia resurssimuutoksia ei ole tapahtunut. Vierasaineiden analytiikassa käytettäviä määritysmenetelmiä on kehitetty ja ne on validoitu yhteisövaatimusten mukaisesti. Komission vuonna 2009 ja 2013 tekemien tarkastuskäyntien perusteella annetut suositukset otettiin huomioon mahdollisuuksien mukaan myös vuoden 2013 valvontaohjelmassa ja sen suunnittelussa samalla tavalla kuin aikaisempinakin vuosina. Taulukkoon 4 on koottu viranomaisille annettujen näytteenotto-ohjeiden määrät vuosina Ohjeet noudattavat aikaisempaa muotoa, mutta niitä on päivitetty tarvittavilta osin vuodelle Taulukko 4. Viranomaisille annettujen vuonna 2013 päivitettyjen ohjeiden määrä Ohjeet toimijoille ei ole ei ole ei ole ei ole - päivitytetyt, kpl - uudet, kpl Ohjeet viranomaisille - päivitetyt, kpl uudet, kpl 1 5 ARVIO YLEISESTÄ ONNISTUMISESTA Vierasainevalvontaohjelma onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Sillä saavutettiin ohjelmalle asetetut tavoitteet. Valvontatulosten perusteella voidaan todeta myös, että viljelijät noudattavat eläinten lääkityksestä annettuja säädöksiä hyvin. Virallinen valvonta oli riittävän tehokasta ja sillä saavutettiin asetusten 882/2004 ja 178/2002 vaatimukset. Komission tarkastusmatkan raportin perusteella: Jäämien valvontasuunnitelma on riskiperusteinen ja EU:n lainsäädännön vaatimusten mukainen. Toimivaltaisen keskusviranomaisen Eviran laatimien näytteenotto-ohjeiden ja tarjoaman koulutuksen ansiosta se on myös toteutettu tehokkaasti suunnitelmien mukaan. 13

14 Vierasainevalvontaohjelma on vakiintunut osa valvontaa ja sitä on toistaiseksi priorisoitu riittävästi. Resurssit palvelivat tavoitteiden saavuttamista. Mahdollisista kentän resurssiongelmista ei ole tullut yksittäisiä tilanteita lukuun ottamatta toistaiseksi sellaista viestiä, että vierasainevalvontaohjelman toteuttaminen nykyisellä tavalla olisi vaarassa. Viranomaisten välillä oleva koordinaatio oli riittävää tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Pääosin valvonta oli riittävän riskiperusteista annettujen vaatimusten täyttämiseksi. Koska vierasainevalvontaohjelman toteuttamisen periaatteet ovat pitkälle säädetty EY-lainsäädännössä, ei yksittäinen jäsenmaa voi toteuttaa kaikkia haluamiaan asioita; osa näytteistä joudutaan ottamaan sellaisista tuotteista, joita ei välttämättä katsota kansallisesti tarpeelliseksi. Joissakin tapauksissa näytemäärät herättävät keskustelua, sillä miniminäytemäärä esimerkiksi kananmunien kohdalla tuntuu suurelta. Yhteisölainsäädännössä on odotettavissa muutoksia, joten mahdollisuuksia vapaammasta kansallisesta päätäntävallasta on nähtävissä. 6 MUUTOKSET VASUSSA Tarvittavat muutokset Vasussa ovat varsin pienet, sillä valvontaohjelmaa toteutetaan vuonna 2014 samojen säännösten ja periaatteiden mukaisesti kuin vuonna

Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2014

Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2014 Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2014 Evira 1570 /041/2015 Eviran raportti Hyväksymispäivä Elintarvikehygienia

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010 Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.6.2010 Valvontaosasto Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Maria Teirikko Kaija-Leena Saraste Eviran vierasainevalvonnan

Lisätiedot

Eläinten lääkinnän valvonta 2010. Evira/1170/0411/2011

Eläinten lääkinnän valvonta 2010. Evira/1170/0411/2011 Eläinten lääkinnän valvonta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 8.6.2011 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Jenni Kiilholma Jenni

Lisätiedot

Lihantarkastus 2010. Dnro 1170/0411/2011

Lihantarkastus 2010. Dnro 1170/0411/2011 Dnro 1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 24.3.2011 Lihantarkastusyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Eeva-Riitta Wirta Hanna Laatio Pienteurastamoita ja alueellista valvontaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Täydentävät ehdot. Elintarvikkeiden turvallisuus. Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito

Täydentävät ehdot. Elintarvikkeiden turvallisuus. Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito Neuvo 2020 koulutukset syksy 2014 Täydentävät ehdot Elintarvikkeiden turvallisuus Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito Kaija-Leena Saraste Evira/Valvontaosasto/Elintarvikehygienia 03.12.2014

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Viljelijätuki- infot kevät 2015 Läänineläinlääkäri Laura Haltia Läänineläinlääkäri Vuokko Puurula Etelä- Suomen aluehallintovirasto 17.3.2015 1 Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti)

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Esittelijä Juha Kieksi Sivu/sivut 1 / 7 Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Säädösperusta Tavoite ja tausta Elintarvikelaki 23/2006 48 Valvonta-asetus

Lisätiedot

Broilereiden hyvinvointi ja

Broilereiden hyvinvointi ja Broilereiden hyvinvointi ja elintarviketurvallisuus Riitta Maijala Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vierasainevalvontaohjelma (96/23) Toteutetaan vierasainedirektiivin

Lisätiedot

Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset

Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Eläinten hyvinvointi osana maatalouden tulevaisuutta Tampere 30.9.2014 ylitarkastaja Helena Hepola Eläinsuojeluvalvonta 1. Epäilyyn perustuvat tarkastukset

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Taina Mikkonen/Niina Pulkkinen Eläinten terveys - ja hyvinvointiyksikkö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen

Lisätiedot

Hukkakauravalvonnan raportti 2011. Evira/1005/0411/2012

Hukkakauravalvonnan raportti 2011. Evira/1005/0411/2012 Hukkakauravalvonnan raportti 2011 Evira/1005/0411/2012 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2012 Siementarkastusyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Hanna Kortemaa Ritva Vallivaara-Pasto Lisätietoja Sisältö: 1

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Ympäristöneuvonnan neuvontapäivät Tampere 15.3.2016 Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Taina Mikkonen Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Brita Suokas, Luomuinstituutti, Luomupäivät Mikkeli 12.11.2013 Luomuinstituutti / Suokas

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Viljan interventiovalvonnan raportti 2009. Evira/7307/0411/2010

Viljan interventiovalvonnan raportti 2009. Evira/7307/0411/2010 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 23.6.2010 Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Beata Meinander Juha Kärkkäinen Juha Kärkkäinen Sisällysluettelo 1 VALVONNAN

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aura ja Mynämäki 6 ja 10.2.2015 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, läänineläinlääkäri Marja Pihlajamäki 6 ja 10.2.2015 1 - Täydentävien

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016 Muutoksia tulossa Läänineläinlääkäri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 4.4.2016 1 Täydentävät ehdot= TE Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on EU:n maksamien

Lisätiedot

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 3.5.2013 ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 Gluteenittomuusväitteiden valvonnan projektiyhteenveto Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Sanna Tuomi terveystarkastaja Viranomaispalvelut Wetterhoffinkatu 2

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Kala-alan valvonnan koulutuspäivä 15.2.2012 Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa?

Kala-alan valvonnan koulutuspäivä 15.2.2012 Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa? Kala-alan valvonnan koulutuspäivä Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa? Ylitarkastaja Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira p.040 48777 98 ulla.luhtasela@evira.fi 1 Lainsäädäntö Komission asetus (EY)

Lisätiedot

Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen

Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen Kalojen raskasmetalli- ja hivenainemääritykset Maa- ja metsätalousministeriöltä toimeksianto 12.11.2012 laatia

Lisätiedot

Vierasainevalvonta OSA: 5. Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013

Vierasainevalvonta OSA: 5. Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013 Vierasainevalvonta OSA: 5 Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013 Evira/843/0411/2014 2 Eviran raportti Hyväksymispäivä 20.5.2014 Rehu ja lannoitevalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä

Lisätiedot

Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen raportti 2009. Evira/7307/0411/2010

Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen raportti 2009. Evira/7307/0411/2010 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 1.4.2010 Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Kyösti Siponen Tarja Lehtonen Tarja Lehtonen Sisällysluettelo 1 VALVONNAN

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Vaatimus kudoslaitoksille: Fimean määräys 3/2014 Liite V 6. Laatukatselmus 6.1 Toiminnoille, joille lupaa haetaan, on oltava käytössä auditointijärjestelmä.

Lisätiedot

Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä?

Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä? Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä? 2 Kasvinsuojeluainejäämät Mikä on kasvinsuojeluaine?...3 Mikä on kasvinsuojeluainejäämä?...4 Kasvinsuojeluaineiden turvallisuusarviointi...5 Kasvinsuojeluaineiden

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Eviran ohje 16038/1 Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Sivu/sivut 1 / 7 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Ylitarkastaja Anne Fagerlund Evira/Elintarvikehygieniayksikkö Ohjeen päivitys Laitoksen valvontaohje (Eviran

Lisätiedot

Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu. Jaana Elo KoKo Palvelut

Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu. Jaana Elo KoKo Palvelut Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu Jaana Elo KoKo Palvelut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 178/2002 Elintarvikelainsäädäntöä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Brita Suokas, projektisuunnittelija Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 23.XI.2005

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 23.XI.2005 KOMISSION PÄÄTÖS tehty 23.XI.2005 Suomen tasavallan tekemän pyynnön hyväksymisestä muuttaa 16 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyllä komission päätöksellä C(2004) 475 fin hyväksyttyä tukiohjelmaa (tuki N 513/2003)

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2.9.2015, Oulu Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö harmonisoitu EU-lainsäädäntö elintarvikkeita

Lisätiedot

Kontaminantit kondikseen omavalvonnassa. Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö

Kontaminantit kondikseen omavalvonnassa. Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö Kontaminantit kondikseen omavalvonnassa Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö Evira riisikakkujen arseenista: ei todellakaan ole aihetta paniikkiin (yle.fi 29.9.2015)

Lisätiedot

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere 1 Alkutuotantoilmoitus /Elintarvikelaki 22 Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Liitteiden 1-3 päivitys vuosille 2016-2017 Liite 1. Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden toimenpiteet 2016-2017 Kasvintuotannon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Eviran ohjaukseen kuuluvat täydentävät ehdot Evira ohjeistaa sekä kirjoittaa

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Lääkkeiden luovutus siipikarjatiloille. Ylitarkastaja, ELT Jonna Oravainen Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Valvontaosasto, Evira

Lääkkeiden luovutus siipikarjatiloille. Ylitarkastaja, ELT Jonna Oravainen Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Valvontaosasto, Evira Lääkkeiden luovutus siipikarjatiloille Ylitarkastaja, ELT Jonna Oravainen Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Valvontaosasto, Evira Lääkeluovutusasetus (6/EEO/2008) MMMa lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta

Lisätiedot

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa. 1 (5) OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT PL 10 93101 Pudasjärvi ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi Faksi: (08) 823 453 HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 Pvm Dnro 29.11.2002 1355/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.12.2002 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Laukaan ympäristöterveydenhuolto 1 (5) Laukaan ympäristöterveydenhuolto HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevä

Lisätiedot

Tiedonsiirron pilottihanke: Electronic transmission of chemical occurence data

Tiedonsiirron pilottihanke: Electronic transmission of chemical occurence data Tiedonsiirron pilottihanke: Electronic transmission of chemical occurence data Tutkimusprofessori Anja Hallikainen Evira/Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö EFSAn ja Suomen välinen tieteellinen yhteistyöseminaari,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Luonnos valtioneuvoston selonteoksi elintarviketurvallisuudesta

Luonnos valtioneuvoston selonteoksi elintarviketurvallisuudesta LAUSUNTO 26.2.2010/SH Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite Asia HARE: MMM004/2010 Luonnos valtioneuvoston selonteoksi elintarviketurvallisuudesta Pyydettynä lausuntona luonnoksesta

Lisätiedot

Laboratoriopalveluiden saatavuus, riittävyys ja käyttö elintarvikkeiden viranomais- ja omavalvonnassa

Laboratoriopalveluiden saatavuus, riittävyys ja käyttö elintarvikkeiden viranomais- ja omavalvonnassa Laboratoriopalveluiden saatavuus, riittävyys ja käyttö elintarvikkeiden viranomais- ja omavalvonnassa Eviran laboratorioselvitys 2014 Taija Rissanen Evira Selvityksen tavoite kuvata laboratoriokentän ja

Lisätiedot

Elintarvikelaboratorioiden koulutuspäivät Workshop mikrobiologiset ohjearvot 1.10.2015

Elintarvikelaboratorioiden koulutuspäivät Workshop mikrobiologiset ohjearvot 1.10.2015 Elintarvikelaboratorioiden koulutuspäivät Workshop mikrobiologiset ohjearvot 1.10.2015 Workshop 3: Elintarvikkeiden mikrobiologiset ohjearvot Vuonna 2014 elintarviketeollisuuden, laboratorioiden ja Eviran

Lisätiedot

Lastenruokien vierasaineet

Lastenruokien vierasaineet Lastenruokien vierasaineet Liisa Rajakangas Elintarvikeylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Asetus Asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muutokset Julkaistu virallisessa lehdessä Koskee (EY) N:o 1126/2007

Lisätiedot

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011 Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2011 Valvonnan kehittämisyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Maria Teirikko

Lisätiedot

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Anne Fagerlund 18.1.2012 Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004, 3 art. Virallisen valvonnan järjestämistä

Lisätiedot

Ajankohtaista pienimuotoisesta tuotannosta Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio

Ajankohtaista pienimuotoisesta tuotannosta Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALTAKUNNALLISET KOULUTUSPÄIVÄT Yyteri, Pori 5.-6.5.2015 Ajankohtaista pienimuotoisesta tuotannosta Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio Pienimuotoinen tuotanto - EU asetuksissa

Lisätiedot

6 1 (6) Hyvän käytännön ohjeen (HKO) arviointilomake ARVIOITAVA OHJE, OHJEEN LAATIJA JA VASTUUHENKILÖN YHTEYSTIEDOT

6 1 (6) Hyvän käytännön ohjeen (HKO) arviointilomake ARVIOITAVA OHJE, OHJEEN LAATIJA JA VASTUUHENKILÖN YHTEYSTIEDOT 6 1 (6) ARVIOITAVA OHJE, OHJEEN LAATIJA JA VASTUUHENKILÖN YHTEYSTIEDOT ARVIOINNIN TOTEUTUS Dnro Arviointiryhmä Projektitunnus Aikataulu A. SOVELTAMISALA JA ESITYSTAPA Arvioitava asia 1. Soveltamisala Ohjeessa

Lisätiedot

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke porotietokansio raakalihavalmisteet Hannu Pekkala 2006 Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke SISÄLLYSLUETTELO 1 Määritelmä... 2 2 Raakalihavalmisteiden valmistus...

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen elintarvikeviennin osuus = 0,16 % koko maailman elintarvikkeiden viennistä World Trade

Lisätiedot

YHTEENVETO HALLITUKSEN TOIMISTA ELÄINSUOJELUN EDISTÄMISEKSI (päivitetty 27.9.2010 muistion pohjalta, päivitetyt kohdat alleviivattu)

YHTEENVETO HALLITUKSEN TOIMISTA ELÄINSUOJELUN EDISTÄMISEKSI (päivitetty 27.9.2010 muistion pohjalta, päivitetyt kohdat alleviivattu) LIITE 1 Maa- ja metsätalousministeriö MUISTIO 21.11.2011 YHTEENVETO HALLITUKSEN TOIMISTA ELÄINSUOJELUN EDISTÄMISEKSI (päivitetty 27.9.2010 muistion pohjalta, päivitetyt kohdat alleviivattu) 1. Mitä on

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä koskeva työryhmä

Yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä koskeva työryhmä EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO XV Sisämarkkinat ja rahoituspalvelut Tiedon vapaa liikkuvuus yhtiöoikeus ja rahoitustiedot Tiedon vapaa liikkuvuus, tietosuoja ja siihen liittyvät kansainväliset asiat DG XV

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Equilis West Nile injektioneste, suspensio hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi annos (1 ml) sisältää: Vaikuttava aine: Inaktivoitu

Lisätiedot

Tullin elintarviketutkimukset 2013

Tullin elintarviketutkimukset 2013 Tullin elintarviketutkimukset 2013 Elintarvikevalvonnassa tutkittiin vuonna 2013 yhteensä 3137 tavaraerää. Eristä 52 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolisista maista ja 44 % oli EU:n alueella tuotettuja

Lisätiedot

Pienteurastamoiden valvonta ja lihantarkastus 25.1.2012. Leena Oivanen Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Elintarvikehygieniayksikkö

Pienteurastamoiden valvonta ja lihantarkastus 25.1.2012. Leena Oivanen Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Elintarvikehygieniayksikkö Pienteurastamoiden valvonta ja lihantarkastus 25.1.2012 Leena Oivanen Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Elintarvikehygieniayksikkö Lainsäädännön muutokset 1.9.2011 Pienteurastamoiden ja riistan käsittelylaitosten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.12.2002 KOM(2002) 761 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE koristekasvien lisäysaineiston pitämisestä kaupan 20 päivänä heinäkuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin

Lisätiedot

Eläintilan hygieniavaatimukset

Eläintilan hygieniavaatimukset Eläintilan hygieniavaatimukset Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden alkutuotannolle

Lisätiedot

Ajankohtaista elintarvikehygieniasta. 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin

Ajankohtaista elintarvikehygieniasta. 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Ajankohtaista elintarvikehygieniasta 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Ajankohtaista 2016 Elintarvikkeiden tuotantoa koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

Tuottaja antaa tilaajalle tarpeelliset ohjeet ja neuvot näytteiden ottoon, kuljetukseen, analyysien

Tuottaja antaa tilaajalle tarpeelliset ohjeet ja neuvot näytteiden ottoon, kuljetukseen, analyysien 27.1.2015 1(5) Laboratoriopalvelut 1. MÄÄRITYKSET JA ANALYYSIMÄÄRÄT 2. PALVELUN TOTEUTUS 2.1. Kaikki näytetyypit Laboratoriopalvelu koskee liitteen 2 (hintalomake) mukaista analytiikkaa tässä palvelukuvauksessa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Tilannekatsaus. ruokaketjun petoksellinen toiminta viranomaisen silmin, Suomi ja EU. Jäljitettävyys ja takaisinvedot 5.5.2014

Tilannekatsaus. ruokaketjun petoksellinen toiminta viranomaisen silmin, Suomi ja EU. Jäljitettävyys ja takaisinvedot 5.5.2014 Tilannekatsaus ruokaketjun petoksellinen toiminta viranomaisen silmin, Suomi ja EU. Jäljitettävyys ja takaisinvedot Ylitarkastaja, jaostopäällikkö, Valvontaosasto, Tuoteturvallisuusyksikkö Esityksen tavoitteena

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 25 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Medina Foods Oy:lle HEL 2015-008610 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 19.3.2013 Dnro 725/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/13 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1)

Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1) Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1) Marika Jestoi Evira/Tuoteturvallisuusyksikkö Yleistä ohjeistusta aiheesta toivottu jo pitkään miten

Lisätiedot

SIKOJEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI

SIKOJEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI SIKOJEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI 1 Idea ja merkitys Eläimen jäljitettävyys koko sen elinkaaren ajalta Mahdolliset eläintautitilanteet Taudin lähtöpaikan nopea selvitys Tartunta-alueen järkevä rajaaminen

Lisätiedot

Metallien määritys elintarvikkeista

Metallien määritys elintarvikkeista Metallien määritys elintarvikkeista Cu, Mn, Fe, Se Pb, Cd, As, Hg Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tehtävänä on varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden

Lisätiedot

Yhteisön sisäisen kaupan todistus

Yhteisön sisäisen kaupan todistus I.1. Lähettäjä Yhteisön sisäisen kaupan todistus I.2. Todistuksen viitenumero I.2.a. Paikallinen viitenumero: I.3. Toimivalnen keskusviranomainen Osa I: Saapuvaa erää koskevat tiedot I.4. Toimivalnen paikallishallintoviranomainen

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

Kotieläintiloilla tehtävät valvonnat ja valvonnan valtakunnalliset linjaukset. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies, ELT

Kotieläintiloilla tehtävät valvonnat ja valvonnan valtakunnalliset linjaukset. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies, ELT Kotieläintiloilla tehtävät valvonnat ja valvonnan valtakunnalliset linjaukset Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies, ELT Tässä esityksessä Eviran toimialan valvonta kotieläintiloilla Elintarvikeketju

Lisätiedot

Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS. Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira

Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS. Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira jäljitettävyys kyky/mahdollisuus seurata raaka-aineen/elintarvikkeen liikkumista läpi määriteltyjen/eriteltyjen toimitus-/tuotanto-

Lisätiedot

Tarja Root, Evira, rehujaosto. Rehuseminaari 30.3.2012 Tarja Root/Anna-Kaisa Airaksinen

Tarja Root, Evira, rehujaosto. Rehuseminaari 30.3.2012 Tarja Root/Anna-Kaisa Airaksinen REHUJEN MAAHANTUONNIN JA SISÄMARKKINAKAUPAN VALVONNASTA Rehuseminaari 30.3.2012 Helsinki, Viikki - Tuontivalvonnan tuloksia 2011 - Toiminnanharjoittaja-asetuksen tuomat muutokset Tarja Root, Evira, rehujaosto

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot