Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2014"

Transkriptio

1 Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2014 Evira 1570 /041/2015

2 Eviran raportti Hyväksymispäivä Elintarvikehygienia Hyväksyjä Auli Vaarala Esittelijä Lisätietoja Kaija-Leena Saraste Eviran vierasainevalvonnan yhteistyöryhmä

3 Sisällysluettelo 2 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN... 3 TOIMINNAN JA TUOTTEIDEN SÄÄNNÖSTENMUKAISUUS Todetut epäkohdaat ja niiden yleisyys 2.2 Epäkohtien analyysi... 4 AUDITOINNIT JA MUU SAATU PALAUTE 5 ENNALTAEHKÄISEVÄT JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Toimijoiden säädöstuntemuksen edistäminen 5.2. Toimijoille annetut seeuraamukset ja puutteiden korjaamistoimenpiteiden varmistaminen 5.3 Valvontajärjestelmään liittyvät korjaavat toimenpiteet... 5 ARVIOVALVONNAN VAIKUTTAVUUDESTA... 6 MUUTOKSET SEURAAVIEN VUOSIEN VALVONTAAN... 3

4 OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevaa vierasainevalvontaohjelmaa toteutetaan vuosittain sekä kansallisen että Euroopan yhteisön lainsäädännön (neuvoston direktiivi 96/23/EY) vaatimuksesta. Sen tavoitteena on valvoa, ettei tuotantoeläinten kasvatuksessa käytetä kiellettyjä aineita ja etteivät elintarvikkeet sisällä eläinten lääkintään sallittujen lääkeaineiden jäämiä yli lainsäädännössä asetettujen raja-arvojen. Ohjelmassa seurataan myös ympäristökontaminanttien esiintymistä ja pitoisuuksia elintarvikkeissa. Näytteenotto pyritään kohdentamaan sinne, missä voi olla mahdollisia ongelmia. Komission tietokantaan toimitettiin maaliskuun 2013 loppuun mennessä yksityiskohtainen ja säädöstenmukainen vuotta 2014 koskeva suunnitelma, jossa on esitetty valvontakohteet (eläinryhmät) ja tutkittavat näytemateriaalit, tuotantolukuihin suhteutetut näyte- ja analyysimäärät, käytettävät analyysimenetelmät ja toimenpiderajat. Komissio hyväksyi suunnitelman säädösten mukaisesti vuoden 2014 syksyllä. Komissiolle toimitettiin edelleen kuvaus valvontaohjelman käytännön toteuttamisesta. Osasuunnitelmat laadittiin säädösten mukaisesti erikseen naudoille, sioille, lampaille, hevosille, siipikarjalle (broilerit, kalkkunat), tarhatulle riistalle, luonnonvaraiselle riistalle, maidolle, ruokakalatuotantoon viljelyille kaloille, kananmunille ja hunajalle. Elävistä eläimistä otetuista näytteistä tutkitaan kiellettyjen aineiden jäämiä ja elintarvikenäytteistä kiellettyjen aineiden lisäksi sallittujen eläinlääkkeiden ja ympäristökontaminanttien jäämiä. Evira vastasi suunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta käyttäen apunaan teurastamojen tarkastuseläinlääkärien lisäksi kunnan elintarvikevalvontaviranomaisia. Aluehallintoviranomaiset (AVIT:t) tai niiden määräämät eläinlääkärit ottivat näytteet elävistä eläimistä. Suunnitelluista näytemääristä jäi odotetusti saamatta joitakin näytteitä, mutta tämä oli huomioitu jo ennakkoon lisäämällä miniminäytemääriin muutamia ylimääräisiä näytteitä. Joidenkin eläinlajien teurastusmääriä ja ajankohtia on vaikea ennakoida varmasti ja koska näytteenotto tulee jakaa tasaisesti vuoden mittaan, ei kaikkia pyydettyjä näytteitä ole tarkoituksenmukaista ottaa yhdellä kertaa heti alkuvuodesta. Joitakin analyysejä tehtiin suunnitelmaa enemmän. Suunnitelmassa olleet tutkimukset tehtiin lähes kaikki. Komissiolle ilmoitettujen tulosten määrät täyttävät vaatimukset (100 %) lukuun ottamatta luonnonvaraista riistaa koskevaa osiota, sillä vuonna 2014 jätettiin ottamatta näytteet hirvistä (yhteensä 30 kpl). Kohdennetusti otetuista näytteistä (yhteensä 4324 kpl) tehtiin kemiallisia tutkimuksia yhteensä yli kpl. Kiellettyjen aineiden esiintymisen varalta tutkittiin yhteensä 2101 näytettä. Mikrobiologisia tutkimuksia tehtiin 618 kpl. Valvontaohjelman näytteiden jakautuminen eri ryhmien tutkimuksiin on esitetty taulukossa 1 ja taulukossa 2 esitetään näytteistä tutkittavat aineryhmät Näytteiden jakautumista eri tutkimuksiin ei verrata aikaisempiin vuosiin, koska näytemääristä on säädetty ja tutkimukset toteutuvat sen mukaisesti. 4

5 Suunnitelmallisen valvontaohjelman lisäksi tehdään tarvittaessa epäilyyn perustuvia tutkimuksia, jotka useimmiten liittyivät todetun määräystenvastaisen näytteen johdosta tehtäviin selvityksiin. Tuloksia tarkastellaan tarkemmin kohdassa 3. Taulukko 1. Vierasainevalvontaohjelman näytteiden jakautuminen eri aineryhmien tutkimuksiin vuonna 2014 Eläin tai eläimestä Kielletyt kasvua Sallitut eläinlääkkeet Ympäristö- Yhteensä kpl saatava elintarvike edistävät aineet myrkyt Nautaeläimet Siat Siipikarja Lampaat Hevoset THirvet utarhattu riista l Maito okala * 180 kkananmuna s Hunaja *) ml. väriaineet Taulukko 2. Vierasainevalvontaohjelman näytteistä tutkittavat aineryhmät vierasainedirektiivin (EY 96/23) mukaisesti Kielletyt aineet Stilbeenit, stilbeenijohdannaiset ja niiden suolat ja esterit Tyreostaatit Steroidit Resorsyylihappolaktonit (ml. zeranoli) Beeta-agonistit Muut kielletyt aineet (mm. kloramfenikoli) Sallitut eläinlääkkeet Antibiootit ml sulfonamidit ja kinolonit Muut eläinlääkkeet Kokkidiostaatit ml nitroimidatsolit Karbamaatit ja pyretroidit Rauhoittavat aineet Muut kuin steroidiset tulehduskipulääkkeet Muut lääkevaikutuksia omaavat aineet Ympäristöperäiset aineet ja ympäristömyrkyt Orgaaniset klooriyhdisteet Orgaaniset fosforiyhdisteet Kemialliset alkuaineet Homemyrkyt (mykotoksiinit) Väriaineet Muut 5

6 3 TOIMINNAN JA TUOTTEIDEN SÄÄNNÖSTENMUKAISUUS 3.1 Todetut epäkohdat ja niiden yleisyys Kiellettyjen aineiden valvonnassa valvotaan, ettei tuotantoeläinten lääkitsemisessä käytetä kiellettyjä aineita tai tiettyjä aineita lainsäädännön vastaisesti. Näytteitä otettiin sekä elävistä eläimistä että eläimistä saatavista elintarvikkeista ja lisäksi myös eläinten juomavedestä ja rehusta. Sallittujen eläinlääkkeiden jäämävalvonnassa valvotaan, ettei eläinlääkkeiden jäämiä esiinny elintarvikkeessa yli sallittujen raja-arvojen (ns. MRL-arvo, maximun residue limit). Kontaminanttien valvonnassa valvotaan, että ympäristömyrkkyjen pitoisuudet elintarvikkeissa eivät ylitä sallittuja pitoisuuksia. Elintarvike, joka sisältää jäämiä yli sallitun pitoisuuden tai kiellettyä ainetta, on lainsäädännön mukaan elintarvikkeeksi kelpaamaton. Jos tuotantoeläimelle on annettu kiellettyä ainetta, sitä tai siitä saatavaa tuotetta ei saa käyttää elintarvikkeeksi. Vierasainevalvontaohjelmassa määräyksenvastaiseksi ilmoitetaan sellaiset näytteet, joissa on sallitun lääkeaineen tai muun aineen jäämiä sallittua pitoisuutta enemmän tai jos voidaan osoittaa, että eläimiä on lääkitty säädösten vastaisesti tai niille on annettu kiellettyjä aineita (katso myös kohta 3) Taulukossa 3 on esitetty todetut määräystenvastaiset näytteet ja niiden osuus tutkituista vierasainevalvontaohjelman näytteistä. Näytteitä on otettu kohdennetusti koko maan alueelta ml. Ahvenanmaa. Kiellettyjen aineiden jäämiä ei todettu vuonna 2014, kuten ei aikaisempinakaan vuosina. Tuotantoeläimille sallittujen lääkeaineiden jäämiä ei todettu yhdessäkään näytteessä, mutta ympäristöstä peräisin olevien kontaminanttien jäämiä todettiin yhteensä 17 näytteessä. 6

7 Taulukko 3. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelmassa todetut määräystenvastaiset näytteet ja niiden osuus tutkituista näytteistä vuonna 2014 Vierasaineohjelman Määräysten vastaiset näytteet Todettu jäämä osa-alue kpl / tutkittujen näytteiden määrä Liha-ohjelma / nauta 1 / 30 kpl (virtsa) zearalenoli-beta Liha-ohjelma / sika 3/57 (virtsa) zearalenoli-alfa Lihaohjelma / tarhattu riista (poro) 6 / 10 kpl / maksa 7 / 10 kpl / munuainen kadmium kadmium yhteensä näytteitä, joissa jäämiä: 4 kpl hometoksiinia 13 kpl raskasmetalleja Yhteensä koko ohjelma vuosi : Määräyksenvastaisia tuloksia on verrattu ohjelmassa tutkittujen näytteiden kokonaismääriin ja tehtyjen tutkimusten määriin: lääkejäämiä 0 kpl kontaminantteja 17 / 4324 (näytteiden määrä) 0,4 % 17 / (kem+ mb tutkimukset) ,04 %, joista raskasmetalleja 13 / 4324 (näytteiden määrä) 0,3 % Yhteensä koko ohjelma aikaisemmat vuodet 2013: Määräyksenvastaisia tuloksia on verrattu ohjelmassa tutkittujen näytteiden kokonaismääriin ja tehtyjen tutkimusten määriin: lääkejäämiä 0 kpl kontaminantteja 33 / 4341 (näytteiden määrä) 0,76 % 33 / (kem+ mb tutkimukset), joista raskasmetalleja 25 / ,58 % 2012: Määräyksenvastaisia tuloksia on verrattu ohjelmassa tutkittujen näytteiden kokonaismääriin ja tehtyjen tutkimusten määriin: lääkejäämiä 1 / 4424 (näytteiden määrä) 0,02 % 1 / (kem. + mb tutkimukset) kontaminantteja 38 / 4424 (näytteiden määrä) 0,86 %, joista raskasmetalleja 29/ ,66% 38 / (kem + mb tutkimukset) 2011: Määräyksenvastaisia tuloksia on verrattu ohjelmassa tutkittujen näytteiden kokonaismääriin ja tehtyjen tutkimusten määriin: lääkejäämiä 1 / 4369 (näytteiden määrä) 0,02% 1 / (kem. + mb tutkimukset) kontaminantteja 48 / 4369 (näytteiden määrä) 0,1,1%, joista raskasmetalleja 45/4269 1,03 % 48 / (kem + mb tutkimukset) 2010: 7

8 Määräyksenvastaisia tuloksia on verrattu ohjelmassa tutkittujen näytteiden kokonaismääriin. lääkejäämiä 0 kpl 30 / 4344 (näytteiden määrä) 0,6 % 30 / (kem + mb. tutkimusta) 2009: Määräystenvastaisia tuloksia on verrattu ohjelmassa tutkittujen näytteiden kokonaismääriin. Huom. kemiallisten tutkimusten määrissä on huomioitu monijäämämenetelmillä analysoidut yksittäiset yhdisteet. 2/ 4349 (näytteiden määrä) 0,05 % 2 / (kem + mb. tutkimusta) 44 / 4349 (näytteiden määrä) 1,0 % 44 / (kem + mb. tutkimusta) Jos vierasainevalvontaohjelman näytteestä osoitetaan jäämiä toimenpiderajan tai raja-arvon ylittävä pitoisuus, tapaus selvitetään virallisesti ja tarvittaessa otetaan lisänäytteitä ns. epäilynäytteitä. Yhdestä naudan verinäytteestä todettiin pieni määrä beta-estradiolia, joten virallisen selvityksen yhteydessä otettiin epäilynäyte (jäämiä ei todettu). Kahdesta naudan ja yhdestä villisian virtsanäytteestä todettiin pieni pitoisuus 2-tiourasiilia ja seitsemästä naudan verinäytteestä beta-testosteronia. Yhdestä maitonäytteestä todettiin aflatoksiini-m1:a raja-arvon alittava pitoisuus. Lihantarkastuksen yhteydessä otettiin tarvittaessa näytteitä epäilyn perusteella ja niistä tutkittiin kemiallisesti yhteensä 17 kpl. Yhteensä 5 näytettä sisälsi antibioottia (bentsyylipenisilliini, oksitetrasykliini) raja-arvon ylittävän määrän. Yhteensä kuusi ns. epäilymaitonäytettä tutkittiin kemiallisesti antibioottijäämien varalta. Epäkohtien esiintymistä ja tuloksien analyysiä käsitellään kohdassa 3. Täydentävät ehdot: Vuodesta 2010 alkaen eläinlääkejäämiä koskeva vierasainevalvonta on osa elintarvikkeiden tuotantoa koskevaa täydentävien ehtojen valvontaa. Kiellettyjen aineiden valvonta on ollut jo vuodesta 2006 alkaen osa täydentävien ehtojen valvontaa. Jos vierasainevalvonnan näytteestä osoitetaan lääkejäämiä rajaarvojen ylittävä määrä tai tuotantoeläimille kiellettyjä aineita, valvonta laajenee tarvittaessa täydentävien ehtojen valvonnaksi. Vuonna 2014 osoitettiin kahdesta eläimestä (nauta ja sika) teurastamolla lihantarkastuksen yhteydessä epäilyn perusteella otetuista näytteistä bentsyylipenisilliiniä ja oksitetrasykliiniä raja-arvon ylittävät pitoisuudet. Tapaukset laajennettiin täydentävien ehtojen valvonnaksi. 3.2 Epäkohtien analyysi Epäkohtien esiintyminen: Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelmassa osoitetaan vuosittain yksittäisiä määräystenvastaisia näytteitä. Vuonna 2014 ei todettu yhtään määräysten vastaista näytettä lukuun ottamatta tarhattua riistaa, joiden sisäelinten raskasmetallipitoisuudet (kadmium) olivat koholla aikaisempien vuosien tapaan. Kolmesta sian ja virtsanäytteestä osoitettiin alfa-zearalenolia ja yhdestä naudan virtsanäytteestä beta-zearalenolia. Määräystenvastaisuudet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 8

9 Kiellettyjen aineiden jäämät o Kiellettyjen aineiden jäämiä voidaan osoittaa tapauksissa, joissa tuotantoeläintä on lääkitty säädösten vastaisesti esimerkiksi kasvua lisäävillä hormoneilla. Joidenkin kiellettyjen aineiden metaboliittien jäämiä voidaan osoittaa pieniä pitoisuuksia myös tilanteissa, joissa eläimelle ei ole annettu mitään kiellettyä ainetta. Esimerkiksi karjuilla voi esiintyä luonnollisesti kohonneita testosteronipitoisuuksia. o Seitsemän naudan seeruminäytteestä osoitettiin pieniä pitoisuuksia beta-testosteronia (< 19,2 µg/kg) Pitoisuuksia voidaan pitää luonnollisina uroseläimille eikä virallisia selvityksiä tehty. o Kahden naudan ja yhdestä villisian virtsanäytteestä osoitettiin tyreostaatteihin kuuluvan 2-tiourasiilin jäämiä (< 8,2 µg/kg). Pieniä tiourasiilipitoisuuksia voi esiintyä esimerkiksi silloin, jos eläimen rehussa on ollut ristikukkaisia kasveja. o Yhden naudan seeruminäytteestä todettiin pieni pitoisuus betaestradiolia. Selvityksen yhteydessä tilalla ei todettu lääkkeiden väärinkäyttöä eikä epäilynäytteessä todettu jäämiä. Tila oli lopettamassa eläintenpidon. o Kiellettyjä aineita koskevat tulokset ilmoitetaan EU:n komissiolle ns. määräystenvastaisina ainoastaan siinä tapauksessa, että virallisten selvitysten perusteella on todettu eläintä lääkityn säädösten vastaisesti. Tapausten yhteydessä tehdyt selvitykset raportoidaan lyhyesti komissiolle myös niissä tapauksissa, joissa ei ole epäiltävissä eläinten laitonta lääkitsemistä. Vuonna 2014 ei todettu kiellettyjen aineiden käyttöä. Sallittujen eläinlääkkeiden ja kokkidiostaattien jäämät: o Sallitun eläinlääkkeen jäämän löytyminen elintarvikkeesta voi johtua eläinlääkärin virheellisestä toiminnasta (väärä lääke väärälle eläimelle, tuottajalle ilmoitettu varoaika väärin verrattuna annettuun lääkeannokseen), viljelijän virheellisestä toiminnasta (itse lääkitseminen, eläinten merkitseminen huonosti, varoajan noudattamatta jättäminen) tai eläimestä johtuvista syistä, kuten eläinyksilön hidastuneesta aineenvaihdunnasta esimerkiksi sairauden vuoksi. o Vuonna 2014 vierasainevalvontaohjelmassa ei todettu sallittujen lääkeaineiden jäämiä raja-arvon ylittäviä pitoisuuksia. o Lihantarkastuksen yhteydessä naudasta otettiin epäilyn perusteella lihas ja munuaisnäyte, koska eläin vaikutti huonokuntoiselta. Munuaisnäytteestä todettiin rajan ylittävä pitoisuus sekä bentsyylipenisilliiniä (74,1µg/kg > MRL = 50 µg/kg) että oksitetrasykliiniä (3022 µg/kg > MRL-arvo 600 µg/kg). Myös lihasnäytteetä todettiin bentsyylipenisilliiniä 3,3, µg/kg < MRL-arvon 50 µg/kg) ja oksitetrasykliiniä 296 µg/kg > MRL-arvo 100 µg/kg). Eläimen omistajan mukaan teuraaksi oli lähetetty väärä eläin. Myös eläimen lääkitystiedoissa oli epäselvyyksiä. o Lihantarkastuksen yhteydessä emakosta otetuista näytteistä todettiin raja-arvon ylittävät määrät oksitetrasykliiniä (lihas 108,5 µg/kg ja munuainen 1333 µg/kg). Selvitysten perusteella teuraaksi toimitetun eläinryhmän eläinten lääkityksissä oli tapahtunut ilmeinen sekaannus. Ruho hylättiin. o Sallittuja eläinlääkkeitä ja kokkidiostaattijäämiä koskevat tulokset raportoidaan EU:n komissiolle aina, jos sallittuja pitoisuuksia koskevat raja-arvot ylittyvät. Myös tapausten yhteydessä tehdyt selvitykset raportoidaan lyhyesti komissiolle. 9

10 Ympäristökontaminanttien jäämät: o Ympäristöstä peräisin olevien aineiden pitoisuuksiin elintarvikkeessa on viljelijän yleensä vaikea vaikuttaa. Jos viljelijä tietää tai epäilee, että elintarvikkeeseen voi joutua jotakin ympäristömyrkkyä (esimerkiksi raskasmetalleja tai homemyrkkyjä), hänen on muutettava toimintatapojaan sellaisiksi, ettei elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu. Jos rehun säilönnässä on ongelmia, voi hometta muodostua pieniä määriä, eikä sitä voida havaita ilman kemiallista analyysiä. Tarvittaessa tehdään tutkimuksia myös tilan käyttämästä rehusta sen laadun selvittämiseksi. Viljelijöiden tulisikin kiinnittää huomiota rehun laatuun erityisesti kevättalvella. o Kolmesta sian virtsanäytteestä osoitettiin pieniä määriä alfazearalenoli-homemyrkkyä (1,7-5,4 µg/kg). Yhdessä naudan virtsasta otetussa näytteessä todettiin pieni määrä beta-zearalenolia (6,2 o µg/kg). Zeranoli on kielletty kasvunedistäjä, mutta sitä tutkittaessa analyysissä tulee esille mm. alfa- ja beta-zearalenoli, joita muodostuu Fusarium-homeen aineenvaihduntatuotteena. Yhdestä maitotilalta otetusta maitonäytteestä osoitettiin alle raja-arvon oleva pitoisuus aflatoksiini-m1-homemyrkkyä (0,015µg/kg < 0,050 µg/kg). o Suuresta osasta tarhatun riistan maksa- ja munuaisnäytteitä (13/30) osoitettiin kadmiumia kuten aikaisempinakin vuosina. Vapaana elävien eläinten ravinnon käyttöön ja sitä kautta eläimen elimistöön joutuvien kontaminanttien määrään on vaikea vaikuttaa. Myös eläimen ikä teurastushetkellä vaikuttaa asiaan. Vierasainevalvontaohjelman yhteydessä ei ole pidetty tarkoituksenmukaisena tarkastella tuloksia eri AVI:jen välillä. Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma kohdistuu alkutuotantoon, joten tuloksiin vaikuttava säännöstenvastainen toiminta koskee ensisijaisesti alkutuotantoa. Tuotantoketjun kriittinen piste on tilalla, jolla kasvatetaan tuotantoeläimiä ja eläimistä vastaavan viljelijän toiminta on tärkein tekijä. Kriittisenä pisteenä voi olla myös tilan eläimiä hoitavan eläinlääkärin toiminta. Joissakin tapauksissa kriittinen piste voi olla myös eläinten kuljettaminen teuraaksi (eläinten rauhoittaminen kuljetuksen ajaksi). Riistaeläinten osalta kriittiseen pisteeseen vaikuttaminen on vaikeampaa, sillä sekä luonnonvaraiset riistaeläimet että pääosa tarhatuista riistaeläimistä (porot) liikkuvat vapaasti ja eläimet ovat näin ollen alttiita ympäristöstä peräisin oleville aineille. Epäkohdista aiheutuvat riskit: Sallittujen eläinlääkkeiden jäämät voivat aiheuttaa ongelmia elintarvikkeiden turvallisuudelle. Yksittäisissä harvinaisissa tapauksissa MRL-arvon alittava jäämäpitoisuus voi aiheuttaa erittäin herkälle ihmiselle esim. allergiaoireita. Tavallisesti jäämävalvonnassa esiin tulevat yksittäiset jäämäpitoisuudet ovat kuitenkin niin alhaisia, ettei niistä aiheudu kuluttajalle vaaraa. Pienet pitoisuudet mikrobilääkeaineita voivat aiheuttaa elintarviketeknologisia haittoja häiriten esimerkiksi juuston tai kestomakkaran valmistusta. Koska eläinlääkkeitä käytetään yksittäisen eläimen tai eläinryhmän sairauden hoitoon, niistä saatava hyöty eläimen tai eläimien kannalta katsotaan yleensä suuremmaksi kuin jäämistä mahdolliset aiheutuvat haitat. Kontaminanttien aiheuttamaa riskiä on vaikeampi arvioida, koska elintarvikkeiden sisältämien kontaminanttien määrästä ei voi olla varma analysoimatta tuotetta ja näin ollen mahdollisen riskin ennakoiminen on vaikeaa. Myös ongelman poistaminen voi olla hankalaa, jos kyseessä on luonnossa luonnollisesti esiintyvä aine (esim. kadmi- 10

11 um). Sen sijaan, jos kyse on esimerkiksi rehuissa esiintyvistä homemyrkyistä, viljelijä voi vaikuttaa toimintatapojensa muutoksilla rehun laatuun. Periaatteessa useiden pienten riskien (jäämien esiintyminen) kumuloituminen voi aiheuttaa yleisen riskitason lisääntymistä, mutta käytännössä tämä on elintarvikkeissa olevien eläinlääkejäämien osalta erittäin epätodennäköistä. Koska yleisesti on tiedossa, että riistaeläinten sisäelinten raskasmetallipitoisuudet ovat kohonneet, riskinhallintatoimena on Suomessa säädetty, että yli yksivuotiaan hirven maksaa ja munuaisia ei hyväksytä elintarvikkeeksi. Epäkohtien syyt: Sallittujen lääkeaineiden jäämistä aiheutuvat määräystenvastaisuudet johtuvat usein erilaisista inhimillisistä tekijöistä, esimerkiksi lomittaja on vahingossa lypsänyt hoidetun lehmän maidon tankkiin. Joissakin tapauksissa viljelijä on lähettänyt huolimattomuuttaan lääkityn eläimen teuraaksi ennen varoajan päättymistä. Useissa tapauksissa varoaikoja on kuitenkin noudatettu ohjeiden mukaisesti, eikä lääkejäämien esiintymiseen voida osoittaa selvää syytä. Eläimen yksilöllinen aineenvaihdunta voi aina vaikuttaa tulokseen. Periaatteessa tuottaja voi tietoisesti ottaa riskin ja lähettää eläimen teuraaksi säännöstenvastaisesti varoajan aikana, mutta tämä ei juuri hyödytä edes taloudellisesti. Eläinlääkärin antama oikea hoito oikealla lääkeannoksella ja siitä annetut ohjeet viljelijälle ovat tärkeitä askeleita elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi. Viljelijä voi vaikuttaa edelleen tuottamansa elintarvikkeen laatuun noudattamalla hänelle annettuja ohjeita eläimen hoidosta ja tarvittavasta varoajasta. Viljelijälle voi aiheutua suuriakin kustannuksia määräystenvastaisen tuotteen aiheuttamista selvityksistä ja sen lisäksi tapaus voi johtaa viljelijän saamien tukien leikkaamiseen. Kontaminanttien löytymistä elintarvikkeesta on vaikea arvioida ilman tutkimuksia. Elintarvikkeessa oleviin jäämäpitoisuuksiin vaikuttavat mm. eläimen syömän rehun alkuperä (jolloin tilan maantieteellinen sijainti ei ole välttämättä ratkaisevaa), laidunmaan ominaisuudet ja juomaveden ominaisuudet. Riistaeläinten syömään rehuun ei juuri voi vaikuttaa. Viljelijä voi osaltaan vaikuttaa tilalla esimerkiksi huolehtimalla rehujen asianmukaisesta valmistuksesta ja säilytyksestä (hometoksiinit) ja tarvittaessa ottamalla yhteyttä valvontaviranomaiseen ohjeiden saamista varten. Epäillessään kontaminanttiongelmia tai tietäessään, että sellaisia on olemassa, viljelijän tulee puuttua asiaan tilanteen korjaamiseksi. Säännöstenvastaisuudet eivät yleensä johdu tiedon puutteesta, sillä suomalaiset viljelijät ovat pääsääntöisesti hyvin valveutuneita ja eläinten lääkitystä ja vierasainevalvontaa koskevat säädökset ovat olleet voimassa jo vuosia. Myös esimerkiksi meijerien maidontuotannon neuvojat neuvovat viljelijää laatusopimusten puitteissa varmuuden vuoksi testaamaan lääkityn eläimen maidon mikrobilääkejäämien varalta ennen maidon toimittamista meijeriin. Joissakin tapauksissa taustalla saattaa olla viljelijän välinpitämättömyys, mutta silloin on useimmiten kyseessä tilanne, jossa viljelijällä on muitakin tilan pitoon liittyviä ongelmia ja koko tilan toiminta on mahdollisesti loppumassa. Vierasainevalvontaohjelman kustannukset kerätään elinkeinolta tuotantomäärien perusteella, ei yksittäisen näytteenottamisen perusteella, joten viljelijä ei voi suoranaisesti vaikuttaa valvonnan hintaan. Valvonnassa otettavat näytemäärät perustuvat tuotantolukuihin ja EU-säädöksiin, joten valvonnan määrä on samalla tasolla koko EU:n alueella. Sitä voinee pitää riittävänä. Valvonta toteutetaan suunnitelmien mukaan. 11

12 Lainsäädännössä on riittävät säännökset siitä, miten toimitaan määräystenvastaisten tuotteiden kohdalla ja miten selvitykset on tehtävä. Myös seuraamuksista on selvät säännökset ja viljelijät ovat niistä tietoisia. 4 AUDITOINNIT JA MUU SAATU PALAUTE Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevaa vierasainevalvontaa koskeva tarkastus tehtiin EU:n elintarvike- ja eläinlääkintötoimiston (Food and Veterinary Office, FVO) toimesta Suomeen toukokuuta Edellisen kerran vierasainevalvontaohjelman toteuttamista koskeva FVO:n tekemä tarkastus oli vuonna 2009.Vuonna 2009 todettiin, että vierasainevalvontaohjelmaa koskevat puitteet ovat vaatimusten mukaiset. Vuonna 2013 todettiin lisäksi, että valvontaohjelma on toteutettu tehokkaasti.. FVO antamista vierasainevalvontaohjelman toteuttamista koskevista suosituksista on edelleen on toteuttamatta auditointia koskeva suositus: Otetaan käyttöön sisäiset ja ulkoiset tarkastukset, joihin kohdistuu riippumatonta valvontaa, jäämien seuranta- ja valvontajärjestelmän tehokkuuden arvioimiseksi asetuksen (EY) N:o 882/ artiklan 6 kohdan vaatimusten mukaisesti. Taulukkoon 4. on koottu eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelmaa koskevat sisäiset auditoinnit, auditoinnin kohteena ollut viranomainen, auditointien määrät ja teemat sekä keskeiset havainnot. Vuonna 2013 sisäisiä auditointeja ei tehty. Taulukko 4. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelmaa koskevat sisäiset auditoinnit vuonna 2014 Auditoinnin kohteena ollut viranomainen Evira / tarkastuseläinlääkäri AVI Auditointien määrä ELY-keskus Kunta Valtuutettu tarkastaja jne Auditoinnin teema(t) Keskeiset havainnot ei osallistu vierasainevalvontaohjelman toteuttamiseen ei osallistu vierasainevalvontaohjelman toteuttamiseen 5 ENNALTA EHKÄISEVÄT JA KORJAAVAT TOIMENPITEET 5.1 Toimijoiden säädösten tuntemuksen edistäminen Viljelijöille tarkoitetussa Maatalousviraston ja Eviran yhteisesti laatimassa oppaassa Täydentävät ehdot on käsitelty mm. jäämävalvontaa ja siihen liittyviä säädöksiä. Oppaan tarkoituksena on ohjata viljelijää toimimaan niin, ettei hänen tuottamassaan tuotteessa esiinny liian korkeita jäämäpitoisuuksia tuotantoeläimille käytetyistä lääkeaineista. 12

13 5.2 Valvontajärjestelmään liittyvät korjaavat toimenpiteet Varsinaisia seuraamuksia ei annettu vuonna Jos eläimessä tai eläimestä saatavassa elintarvikkeessa osoitetaan kiellettyjä aineita tai elintarvikkeessa sallittujen aineiden jäämiä raja-arvojen ylittäviä määriä, tapaus selvitetään säädösten mukaisesti. Valvonta laajenee tarvittaessa täydentävien ehtojen valvonnaksi, mikä tarkoittaa viljelijän kannalta mahdollisesti huomattaviakin tukileikkauksia hänen saamistaan maataloustuista.. Kahdessa tapauksessa valvonta laajeni täydentävien ehtojen valvonnaksi ja viljelijälle ehdotettiin laiminlyönnistään tukileikkausta. Kummassakin tapauksessa kyseessä oli teurastamossa epäilyn perusteella otettu näyte, joka todettiin kemiallisesti määräystenvastaiseksi. 5.3 Valvontajärjestelmään liittyvät korjaavat toimenpiteet Valvontajärjestelmää pyritään jatkuvasti parantamaan ja toimintatapoja kehittämään. Vuoden 2014 aikana On parannettu yhteydenpitoa näytteenottajiin aikataulujen sovittamiseksi. Vierasainevalvontaa on käsitelty esimerkiksi virkaeläinlääkäreiden tehtäviin liittyvillä koulutuspäivillä. Aihe on ollut esillä myös Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa järjestetyllä erityisesti lihantarkastukseen liittyvällä kurssilla samoin kuin täydentävien ehtojen vaatimuksista pidetyillä luennoilla, joiden kohderyhmänä oli viljelijöille neuvontaa tekevät henkilöt. Varsinaisia resurssimuutoksia ei ole tapahtunut. Vierasaineiden analytiikassa käytettäviä määritysmenetelmiä on kehitetty ja ne on validoitu yhteisövaatimusten mukaisesti. Komission vuonna 2009 ja 2013 tekemien tarkastuskäyntien perusteella annetut suositukset otettiin huomioon mahdollisuuksien mukaan myös vuoden 2014 valvontaohjelmassa ja sen suunnittelussa samalla tavalla kuin aikaisempinakin vuosina. Taulukkoon 5 on koottu viranomaisille annettujen näytteenotto-ohjeiden määrät vuosina Ohjeet noudattavat aikaisempaa muotoa, mutta niitä on päivitetty tarvittavilta osin vuodelle Taulukko 5. Viranomaisille annettujen vuonna 2013 päivitettyjen ohjeiden määrä Ohjeet toimijoille ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole - päivitytetyt, kpl - uudet, kpl Ohjeet viranomaisille - päivitetyt, kpl uudet, kpl 1 13

14 1 ARVIO VALVONNAN VAIKUTTAVUUDESTA Vierasainevalvontaohjelma onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Sillä saavutettiin ohjelmalle asetetut tavoitteet. Valvontatulosten perusteella voidaan todeta myös, että viljelijät noudattavat eläinten lääkityksestä annettuja säädöksiä hyvin. Virallinen valvonta oli riittävän tehokasta ja sillä saavutettiin asetusten 882/2004 ja 178/2002 vaatimukset. Komission tarkastusmatkan raportin (2013) perusteella: Jäämien valvontasuunnitelma on riskiperusteinen ja EU:n lainsäädännön vaatimusten mukainen. Toimivaltaisen keskusviranomaisen Eviran laatimien näytteenotto-ohjeiden ja tarjoaman koulutuksen ansiosta se on myös toteutettu tehokkaasti suunnitelmien mukaan. Vierasainevalvontaohjelma on vakiintunut osa valvontaa ja sitä on toistaiseksi priorisoitu riittävästi. Resurssit palvelivat tavoitteiden saavuttamista. Mahdollisista kentän resurssiongelmista ei ole tullut yksittäisiä tilanteita lukuun ottamatta toistaiseksi sellaista viestiä, että vierasainevalvontaohjelman toteuttaminen nykyisellä tavalla olisi vaarassa. Viranomaisten välillä oleva koordinaatio oli riittävää tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Pääosin valvonta oli riittävän riskiperusteista annettujen vaatimusten täyttämiseksi. Koska vierasainevalvontaohjelman toteuttamisen periaatteet ovat pitkälle säädetty EY-lainsäädännössä, ei yksittäinen jäsenmaa voi toteuttaa kaikkia haluamiaan asioita; osa näytteistä joudutaan ottamaan sellaisista tuotteista, joita ei välttämättä katsota kansallisesti tarpeelliseksi. Joissakin tapauksissa näytemäärät herättävät keskustelua, sillä miniminäytemäärä esimerkiksi kananmunien kohdalla tuntuu suurelta. Yhteisölainsäädännössä on odotettavissa muutoksia, joten mahdollisuuksia vapaammasta kansallisesta päätäntävallasta on nähtävissä. 6 MUUTOKSET SEURAAVIEN VUOSIEN TOIMINTAAN Tarvittavat muutokset Vasussa ovat varsin pienet, sillä varsinaista valvontaohjelmaa toteutetaan vuonna 2015 samojen säännösten ja periaatteiden mukaisesti kuin vuonna Jatkossa tulisi vierasainevalvontaohjelman VASU-suunnitelmassa ja raportoinnissa huomioida selkeästi myös Eviran laboratoriota koskevaa osuus. Elintarvikevalvonnan tulosten julkistamishanke (nk. Oiva-hanke) tulee laajenemaan vuoden 2015 aikana kaikkiin elintarvikehuoneistoihin. Oivan on suunniteltu koskevan jatkossa myös näihin valvontakohteisiin soveltuvan riskiperusteisen eläinlääkejäämävalvonnan. Oiva-hankkeen myötä myös eläinlääkejäämien valvonta tulee olemaan kansallisesti entistä yhdenmukaisempaa ja säännöllisempää. 14

Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2013

Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2013 Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2013 Evira 843/041/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä Elintarvikehygienia

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010 Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.6.2010 Valvontaosasto Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Maria Teirikko Kaija-Leena Saraste Eviran vierasainevalvonnan

Lisätiedot

Täydentävät ehdot. Elintarvikkeiden turvallisuus. Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito

Täydentävät ehdot. Elintarvikkeiden turvallisuus. Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito Neuvo 2020 koulutukset syksy 2014 Täydentävät ehdot Elintarvikkeiden turvallisuus Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito Kaija-Leena Saraste Evira/Valvontaosasto/Elintarvikehygienia 03.12.2014

Lisätiedot

VIERASAINEVALVONTA. OSA 1 Kasvinsuojeluainejäämien valvonta

VIERASAINEVALVONTA. OSA 1 Kasvinsuojeluainejäämien valvonta VIERASAINEVALVONTA OSA 1 Kasvinsuojeluainejäämien valvonta Evira 1570/0411/2015 Eviran raportti Hyväksymispäivä 18.5.2015 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Annika Nurttila Sanna Viljakainen

Lisätiedot

Lihantarkastus 2010. Dnro 1170/0411/2011

Lihantarkastus 2010. Dnro 1170/0411/2011 Dnro 1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 24.3.2011 Lihantarkastusyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Eeva-Riitta Wirta Hanna Laatio Pienteurastamoita ja alueellista valvontaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Eläinten lääkinnän valvonta 2010. Evira/1170/0411/2011

Eläinten lääkinnän valvonta 2010. Evira/1170/0411/2011 Eläinten lääkinnän valvonta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 8.6.2011 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Jenni Kiilholma Jenni

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Viljelijätuki- infot kevät 2015 Läänineläinlääkäri Laura Haltia Läänineläinlääkäri Vuokko Puurula Etelä- Suomen aluehallintovirasto 17.3.2015 1 Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Lääkejäämät kaloissa ja ruokaketjussa

Lääkejäämät kaloissa ja ruokaketjussa Onko kaloilla päänsärkyä Lääkejäämät ja vesistö Seminaari 11.4.2016 Lääkejäämät kaloissa ja ruokaketjussa Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma Kalat Kaija-Leena

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Ympäristöneuvonnan neuvontapäivät Tampere 15.3.2016 Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Taina Mikkonen Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudun kunnissa toteutettiin touko-lokakuussa 2014 yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Taina Mikkonen/Niina Pulkkinen Eläinten terveys - ja hyvinvointiyksikkö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen

Lisätiedot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Brita Suokas, Luomuinstituutti, Luomupäivät Mikkeli 12.11.2013 Luomuinstituutti / Suokas

Lisätiedot

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/7307/4011/2010

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/7307/4011/2010 Evira/7307/4011/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.5.2010 Eläinten terveys- ja hyvinvointi Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Anssi Welling Anssi Welling Sisällysluettelo 1 VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS

Lisätiedot

Broilereiden hyvinvointi ja

Broilereiden hyvinvointi ja Broilereiden hyvinvointi ja elintarviketurvallisuus Riitta Maijala Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vierasainevalvontaohjelma (96/23) Toteutetaan vierasainedirektiivin

Lisätiedot

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/1005/0411/2012

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/1005/0411/2012 Evira/1005/0411/2012 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.5.2012 Eläinten terveys- ja hyvinvointi Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Riitta Maijala Anssi Welling Anssi Welling Sisällysluettelo 1 VALVONNAN

Lisätiedot

Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset

Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Eläinten hyvinvointi osana maatalouden tulevaisuutta Tampere 30.9.2014 ylitarkastaja Helena Hepola Eläinsuojeluvalvonta 1. Epäilyyn perustuvat tarkastukset

Lisätiedot

Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen

Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu 19.9.2017 Anna-Maija Grönlund, MMM Turku 10.10.2017 Maaria Hackzell, MMM Kansallisten hygienia-asetusten

Lisätiedot

Kansallisten hygienia-asetusten uudistus

Kansallisten hygienia-asetusten uudistus Kansallisten hygienia-asetusten uudistus elintarvikelain kokonaisuudistuksen rinnalla uudistetaan kansallinen elintarvikehygienialainsäädäntö elintarvikelain sisältö vaikuttaa kansallisten asetusten sisältöön

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

Ajankohtaista elintarvikehygieniasta. 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin

Ajankohtaista elintarvikehygieniasta. 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Ajankohtaista elintarvikehygieniasta 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Ajankohtaista 2016 Elintarvikkeiden tuotantoa koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset

Lisätiedot

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Anne Fagerlund 18.1.2012 Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004, 3 art. Virallisen valvonnan järjestämistä

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016 Muutoksia tulossa Läänineläinlääkäri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 4.4.2016 1 Täydentävät ehdot= TE Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on EU:n maksamien

Lisätiedot

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 3.5.2013 ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 Gluteenittomuusväitteiden valvonnan projektiyhteenveto Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Sanna Tuomi terveystarkastaja Viranomaispalvelut Wetterhoffinkatu 2

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Kotieläintuki-info (nauta ja lammas) Läänineläinlääkäri 1 Täydentävien ehtojen (TE) valvonta Säädösperusta Neuvoston ja parlamentin

Lisätiedot

Kala-alan valvonnan koulutuspäivä 15.2.2012 Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa?

Kala-alan valvonnan koulutuspäivä 15.2.2012 Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa? Kala-alan valvonnan koulutuspäivä Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa? Ylitarkastaja Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira p.040 48777 98 ulla.luhtasela@evira.fi 1 Lainsäädäntö Komission asetus (EY)

Lisätiedot

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Liitteiden 1-3 päivitys vuosille 2016-2017 Liite 1. Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden toimenpiteet 2016-2017 Kasvintuotannon

Lisätiedot

Tukivalvonta Evira/7307/0410/2010

Tukivalvonta Evira/7307/0410/2010 Evira/30/0410/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2010 terveys ja -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Jaana Mikkola Ulla Ollila Lisätietoja Sisällysluettelo 1 VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS JA SEN TOTEUTUMINEN...

Lisätiedot

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere 1 Alkutuotantoilmoitus /Elintarvikelaki 22 Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Huomisen Osaajat hanke KASVUA HÄMEESSÄ HUOMISEN HÄMÄLÄINEN RUOKA Maatilamyynnin omavalvontaneuvoja koulutus MAATILAMYYNNIN MAHDOLLISUUDET- RAJOITTAVA

Lisätiedot

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti)

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Vastuuhenkilö Eeva Fieandt Sivu/sivut 1 / 9 Laatija Eeva Fieandt Toimintaohje 11009/3 Hyväksyjä Erkki Koskinen Käyttöönotto 1.1.2010 Valvontaosasto Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys-

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

NORMINPURKU. Elintarvikelainsäädäntö uudistuu , Helsinki Sebastian Hielm. Elintarviketurvallisuusjohtaja, MMM/RO/ETU

NORMINPURKU. Elintarvikelainsäädäntö uudistuu , Helsinki Sebastian Hielm. Elintarviketurvallisuusjohtaja, MMM/RO/ETU NORMINPURKU Elintarvikelainsäädäntö uudistuu 30.5.2017, Helsinki Sebastian Hielm Elintarviketurvallisuusjohtaja, MMM/RO/ETU Norminpurulla laaja tuki Hallitusohjelmaan 2015-19 Ratkaisujen Suomi on kirjattu

Lisätiedot

Tukivalvonta Evira/2908/0411/2012

Tukivalvonta Evira/2908/0411/2012 Evira/2908/0411/2012 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.5.2013 Eläinten terveys- ja hyvinvointi Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Leila Peltola Leila Peltola Sisällysluettelo 1 ARVIO VALVONNAN

Lisätiedot

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti)

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Esittelijä Juha Kieksi Sivu/sivut 1 / 7 Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Säädösperusta Tavoite ja tausta Elintarvikelaki 23/2006 48 Valvonta-asetus

Lisätiedot

Vierasainevalvonta OSA: 5. Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013

Vierasainevalvonta OSA: 5. Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013 Vierasainevalvonta OSA: 5 Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013 Evira/843/0411/2014 2 Eviran raportti Hyväksymispäivä 20.5.2014 Rehu ja lannoitevalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä

Lisätiedot

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Eviran ohje 16038/1 Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Sivu/sivut 1 / 7 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä?

Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä? Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä? 2 Kasvinsuojeluainejäämät Mikä on kasvinsuojeluaine?...3 Mikä on kasvinsuojeluainejäämä?...4 Kasvinsuojeluaineiden turvallisuusarviointi...5 Kasvinsuojeluaineiden

Lisätiedot

UUSI ELINTARVIKELAKI 24.11.2005. Joanna Kurki eläinlääkintötarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö

UUSI ELINTARVIKELAKI 24.11.2005. Joanna Kurki eläinlääkintötarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö UUSI ELINTARVIKELAKI 24.11.2005 Joanna Kurki eläinlääkintötarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Uusi EY-lainsäädäntö Yleinen elintarvikeasetus pellolta pöytään yleiset määritelmät ja periaatteet toimijoiden

Lisätiedot

JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2.9.2015, Oulu Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö harmonisoitu EU-lainsäädäntö elintarvikkeita

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Eviran ohjaukseen kuuluvat täydentävät ehdot Evira ohjeistaa sekä kirjoittaa

Lisätiedot

Eläintilan hygieniavaatimukset

Eläintilan hygieniavaatimukset Eläintilan hygieniavaatimukset Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden alkutuotannolle

Lisätiedot

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke porotietokansio raakalihavalmisteet Hannu Pekkala 2006 Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke SISÄLLYSLUETTELO 1 Määritelmä... 2 2 Raakalihavalmisteiden valmistus...

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

Rehuseosten valvonta

Rehuseosten valvonta Rehuseosten valvonta Biokeskus 2 Viikinkaari 5 Viikki Merja Manninen Eviran rehujaosto, tehtävät Rehujen virallinen valvonta on a) toimijoiden valvontaa (alkutuotanto, valmistus, koko ketju) ja b) tuotteiden

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 1 Eläinlääkintöneuvos 3.3.2016 Marjatta Rahkio

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 1 Eläinlääkintöneuvos 3.3.2016 Marjatta Rahkio MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 1 Eläinlääkintöneuvos 3.3.2016 Marjatta Rahkio VALTIONEUVOTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSRISKEIL- TÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

Metallien määritys elintarvikkeista

Metallien määritys elintarvikkeista Metallien määritys elintarvikkeista Cu, Mn, Fe, Se Pb, Cd, As, Hg Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tehtävänä on varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 Pvm Dnro 29.11.2002 1355/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.12.2002 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu. Jaana Elo KoKo Palvelut

Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu. Jaana Elo KoKo Palvelut Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu Jaana Elo KoKo Palvelut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 178/2002 Elintarvikelainsäädäntöä

Lisätiedot

Hygieenikkopäivät (EHY) 14-15.4 2016 Eläinlääkintöneuvos ELT Marjatta Rahkio

Hygieenikkopäivät (EHY) 14-15.4 2016 Eläinlääkintöneuvos ELT Marjatta Rahkio Ajankohtaista maa- ja metsätalousministeriöstä Hygieenikkopäivät (EHY) 14-15.4 2016 Eläinlääkintöneuvos ELT Marjatta Rahkio 1 missä mennään Ruokaosaston yksiköiden (Elintarviketurvallisuus, ETU ja Eläin-

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista Elintarvikelainsäädännön uudistuksista 27.9.2010 Eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö Elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Kananmunatuotannon luvat. Sirpa Leväinen, Rantasalmen yhteistoimintaalueen (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava) maaseutupäällikkö 28.11.

Kananmunatuotannon luvat. Sirpa Leväinen, Rantasalmen yhteistoimintaalueen (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava) maaseutupäällikkö 28.11. Kananmunatuotannon luvat Sirpa Leväinen, Rantasalmen yhteistoimintaalueen (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava) maaseutupäällikkö 28.11.2013 Munien alkutuotanto Kananmunien tuotanto on elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/2908/0411/2012

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/2908/0411/2012 Evira/2908/0411/2012 Eviran raportti Hyväksymispäivä 21.5.2013 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Anssi Welling Anssi Welling Sisällysluettelo 1 ARVIO

Lisätiedot

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Brita Suokas, projektisuunnittelija Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Hukkakauravalvonnan raportti 2011. Evira/1005/0411/2012

Hukkakauravalvonnan raportti 2011. Evira/1005/0411/2012 Hukkakauravalvonnan raportti 2011 Evira/1005/0411/2012 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2012 Siementarkastusyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Hanna Kortemaa Ritva Vallivaara-Pasto Lisätietoja Sisältö: 1

Lisätiedot

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aura ja Mynämäki 6 ja 10.2.2015 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, läänineläinlääkäri Marja Pihlajamäki 6 ja 10.2.2015 1 - Täydentävien

Lisätiedot

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa. 1 (5) OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT PL 10 93101 Pudasjärvi ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi Faksi: (08) 823 453 HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Kotieläintiloilla tehtävät valvonnat ja valvonnan valtakunnalliset linjaukset. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies, ELT

Kotieläintiloilla tehtävät valvonnat ja valvonnan valtakunnalliset linjaukset. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies, ELT Kotieläintiloilla tehtävät valvonnat ja valvonnan valtakunnalliset linjaukset Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies, ELT Tässä esityksessä Eviran toimialan valvonta kotieläintiloilla Elintarvikeketju

Lisätiedot

ELÄIMISTÄ SAATAVIEN ELINTARVIKKEIDEN VIERASAINETUTKIMUKSET 2005

ELÄIMISTÄ SAATAVIEN ELINTARVIKKEIDEN VIERASAINETUTKIMUKSET 2005 Julkaisuja 6/2006 ELÄIMISTÄ SAATAVIEN ELINTARVIKKEIDEN VIERASAINETUTKIMUKSET 2005 Results of residue examinations of products of animal origin in Finland in 2005 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran

Lisätiedot

Ajankohtaista pienimuotoisesta tuotannosta Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio

Ajankohtaista pienimuotoisesta tuotannosta Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALTAKUNNALLISET KOULUTUSPÄIVÄT Yyteri, Pori 5.-6.5.2015 Ajankohtaista pienimuotoisesta tuotannosta Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio Pienimuotoinen tuotanto - EU asetuksissa

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 1/EEO/2007 Päivämäärä Dnro 24.1.2007 4743/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 8.2.2007 - toistaiseksi Kumoaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO Lakimies Kristiina Lappalainen Elintarviketurvallisuusvirasto Kuka voi toimia näytteenottajana? Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Laboratoriopalveluiden saatavuus, riittävyys ja käyttö elintarvikkeiden viranomais- ja omavalvonnassa

Laboratoriopalveluiden saatavuus, riittävyys ja käyttö elintarvikkeiden viranomais- ja omavalvonnassa Laboratoriopalveluiden saatavuus, riittävyys ja käyttö elintarvikkeiden viranomais- ja omavalvonnassa Eviran laboratorioselvitys 2014 Taija Rissanen Evira Selvityksen tavoite kuvata laboratoriokentän ja

Lisätiedot

Luonnos valtioneuvoston selonteoksi elintarviketurvallisuudesta

Luonnos valtioneuvoston selonteoksi elintarviketurvallisuudesta LAUSUNTO 26.2.2010/SH Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite Asia HARE: MMM004/2010 Luonnos valtioneuvoston selonteoksi elintarviketurvallisuudesta Pyydettynä lausuntona luonnoksesta

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Kupiainen Niina 13.5.2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Tavoitteena laadukas ja tasapuolinen ympäristöterveydenhuollon valvonta valtakunnallisesti

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013 Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Raisa Romppanen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 1 Mitä Oiva on?

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Evira lyhyesti Elintarviketurvallisuusvirasto Evira osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tehtävänä on varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta

Lisätiedot

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Ylitarkastaja Helena Hepola Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä,

Lisätiedot

http://www.webropolsurveys.com//answer/surveysummary.aspx?sdid=fin593692&...

http://www.webropolsurveys.com//answer/surveysummary.aspx?sdid=fin593692&... Sivu 1/5 Kuntien VASU-raportointi 2012 Vastausaika 31-01-2013 14:06:22 Kuntien VASU-raportointi 2012 1. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö kuuluu? 2. A. Kunnan/valvontayksikön nimi Helsingin

Lisätiedot

Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS. Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira

Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS. Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira jäljitettävyys kyky/mahdollisuus seurata raaka-aineen/elintarvikkeen liikkumista läpi määriteltyjen/eriteltyjen toimitus-/tuotanto-

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Ylitarkastaja Anne Fagerlund Evira/Elintarvikehygieniayksikkö Ohjeen päivitys Laitoksen valvontaohje (Eviran

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011 Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2011 Valvonnan kehittämisyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Maria Teirikko

Lisätiedot

Viljan interventiovalvonnan raportti 2009. Evira/7307/0411/2010

Viljan interventiovalvonnan raportti 2009. Evira/7307/0411/2010 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 23.6.2010 Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Beata Meinander Juha Kärkkäinen Juha Kärkkäinen Sisällysluettelo 1 VALVONNAN

Lisätiedot

Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen

Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen Kalojen raskasmetalli- ja hivenainemääritykset Maa- ja metsätalousministeriöltä toimeksianto 12.11.2012 laatia

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

Elintarvikkeita koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset

Elintarvikkeita koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset Elintarvikkeet -Viljelijällä vastuu tuottamiensa elintarvikkeiden turvallisuudesta ja siitä oltava riittävät tiedot asian varmistamiseksi -Alkutuotantopaikat on rakennettava ja hoidettava siellä tuotettujen

Lisätiedot

Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus

Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 13.5.2014 Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö Tilastoja Oivasta Tilastot päivitetään ennen

Lisätiedot

KOTIELÄINTUET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015.

KOTIELÄINTUET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. KOTIELÄINTUET 2015 Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa 2015. Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. Lähde: Mavi, MMM 6.2.2015 10.2.21015 Muutoksia vuodelle 2015

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 11/09 Päivämäärä Dnro 16.6.2009 945/14/2009 Voimaantuloaika 1.7.2009 Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus 3/06 Valtuutussäännökset Rehulaki 86/2008 Vastaavat

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön soveltaminen pk-yrityksissä

Elintarvikelainsäädännön soveltaminen pk-yrityksissä Elintarvikelainsäädännön soveltaminen pk-yrityksissä Seminaari elintarvikelainsäädännön soveltamisesta pk-sektorin yrityksiin Säätytalo 25.5.2010 Veli-Mikko Niemi Riskiperusteisuus lainsäädännössä Lainsäädännössä

Lisätiedot

Hevoset ja lääkityslainsäädäntö. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara

Hevoset ja lääkityslainsäädäntö. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Hevoset ja lääkityslainsäädäntö Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara EU-lainsäädäntö Eläinlääkedirektiivi 2001/82/EY, muut. 2004/28/EY Kaskadiperiaate Mahdollisuus lääkitä hevosia myös muilla kuin

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot