Täydentävät ehdot. Elintarvikkeiden turvallisuus. Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Täydentävät ehdot. Elintarvikkeiden turvallisuus. Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito"

Transkriptio

1 Neuvo 2020 koulutukset syksy 2014 Täydentävät ehdot Elintarvikkeiden turvallisuus Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito Kaija-Leena Saraste Evira/Valvontaosasto/Elintarvikehygienia Seinäjoki Järvenpää

2 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ohjaa, suunnittelee ja kehittää kansallista elintarvikevalvontaa pellolta pöytään yksi tärkeä tehtävä on valvoa eläimistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua vastaa kansallisen eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevan vierasainevalvontaohjelman toteuttamisesta ohjaa eläinten lääkitsemistä osana eläinten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toimii kansallisena vertailulaboratoriona eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainetutkimusten osalta YM. YM.

3 Elintarviketurvallisuus Eläinten lääkitys eläinlääkejäämät kielletyt aineet lääkityskirjanpito viljelijän toiminta valvonta & täydentävät ehdot Ennalta ehkäisevä taso: Käytännön valvonta: Toimintataso:

4 Mitä viljelijä voi osaltaan tehdä elintarviketurvallisuuden parantamiseksi? A Ennalta ehkäisevä taso: Viljelijän tulee huolehtia eläinten hyvinvoinnista käyttää eläinlääkkeitä harkiten ja ohjeiden mukaan käyttää vain sallittuja lääkeaineita noudattaa varoaikoja ja pitää kirjaa lääkityksistä voi niin halutessaan testata maidon mikrobilääkejäämät avustaa tarvittaessa viranomaista valvontatehtävien suorittamisessa EI TULE käyttää tuotantoeläimille kiellettyjä aineita

5 Valvonta osana elintarviketurvallisuuden varmistamista B Valvonnan toteuttaminen käytännössä: Säädökset Viranomaisvalvonta: Vierasainevalvontaohjelma kielletyt aineet sallitut lääkeaineet (+kontaminantit) Lihantarkastuksen yhteydessä tapahtuva Epäilyyn perustuvat tutkimukset Lääkekirjanpidon tarkastukset Omavalvonta: Laitosten suorittama omavalvonta (säädösten edellyttämää) Viljelijän omat mikrobilääkejäämätestaukset C Toimenpiteet tarvittaessa viralliset selvitykset

6 1) Eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen Kun eläin voi hyvin se pysyy terveenä sen lääkitystarve vähenee ei lääkejäämiä

7 2) Eläinlääkkeitä tulee käyttää harkiten ja ohjeiden mukaan Eläimille annettujen lääkkeiden käytön tulee olla hallittua: hoidetaan vain todettua sairautta oikealla lääkkeellä ja oikein annosteltuna käytetään vain sellaisia lääkevalmisteita tai lääkeaineita, jotka on hyväksytty käytettäväksi tuotantoeläimille noudatetaan eläinlääkärin antamia ohjeita lääkkeen käytöstä esim. pakkausselosteesta poikkeava varoaikaa. Ilman reseptiä saatavien lääkevalmisteiden käyttöohjeet ovat pakkausselosteessa Varmistutaan ennen lääkkeen antamista sen oikeasta käytöstä, annostelusta ja tarvittavasta varoajasta Tämä koskee erityisesti ns. varalle luovutettuja lääkkeitä

8 3) Eläin tai eläimet on oltava tunnistettavissa lääkityksen ja lääkehoidon aikana sekä varoajan kuluessa. Eläimen tunnistamiseen voidaan käyttää esim. Spray-maalia ja/tai nilkkaremmiä Tarvittaessa eläin tulee eristää muista eläimistä lääkityksen ja varoajan ajaksi Lisäksi mm. Lääkitysmerkinnät tulisi laittaa esim. lehmäkorttiin ja näkyville navetan/karsinan ilmoitustaululle Muiden eläimen hoitoon osallistuvien informointi (esim. lomittajat tai muu sijaistyövoima) Eläimen tietojen kirjaaminen lypsyrobotille ennen lääkitystä Merkinnät lääkityskirjanpitoon mahdollisimman pian!

9 4/1) Jos eläimiä lääkitään, on noudatettava varoaikoja Varoajalla tarkoitetaan viimeisestä lääkkeen antamisesta laskettua vähimmäisaikaa, jonka kuluessa teurastetun eläimen lihaa tai muita tuotteita taikka eläintä tai eläimen tuottamaa maitoa tai munia ei saa luovuttaa elintarvikkeena käytettäväksi. Poikkeuksena on tilanne, jossa eläintä ei voi pitää hengissä eläinsuojelullisista syistä. Tällöin on voitava luotettavasti osoittaa, ettei elintarvikkeessa ole lääkejäämiä yli sallittujen pitoisuuksien (käytännössä näytteen analysointi Eviran laboratoriossa) Jos varoaikoja ei noudateta, se voi johtaa liian korkeisiin lääkejäämäpitoisuuksiin elintarvikkeessa ja siten heikentää elintarviketurvallisuutta

10 5/1) Tuotantoeläinten lääkityksestä on pidettävä kirjanpitoa Tuottaja on velvollinen pitämään säädösten mukaista kirjanpitoa kaikista tuotantoeläinten lääkityksistä Omistajan tai haltijan on merkittävä kirjanpitoon kaikki eläinlääkärin, omistajan tai haltijan itsensä tai muun henkilön kaikille tuotantoeläimelle antamat lääkkeet, myös lääkerehut. Kirjanpidon yhteydessä on säilytettävä (!!) eläinlääkärin reseptit ja kirjalliset selvitykset lääkkeen tai lääkerehun luovutuksesta sekä eläinlääkäriltä, apteekista *) tai lääkerehun luovuttajalta saadut muut tositteet lääkkeiden tai lääkerehujen myynnistä tai muusta luovutuksesta. *) esim. apteekista ostettujen reseptivapaiden lääkkeiden kuitit

11 5/2) Tuotantoeläinten lääkityskirjanpitoon kirjattavat tiedot 1) eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot - suosituksena korvamerkin EU-tunnus 2) lääkityksen antopäivämäärät; 3) lääkityksen aloittaja (eläinlääkäri, eläimen omistaja tai haltija tai näiden valtuuttama henkilö); (uusi vaatimus) 4) lääkkeen tai lääkerehun käyttöaihe; (uusi vaatimus) 5) lääkkeen nimi; 6) lääkkeen tai lääkerehun määrä (esim. ml, g) 7) lääkkeelle tai lääkerehulle määrätty varoaika; sekä 8) lääkkeen tai lääkerehun myyjä. MMM asetus 21/2014 tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta

12 5/4) Lääkekirjanpidon säilyttämisestä.. Kirjanpitoa on säilytettävä 5 vuotta, vaikka eläin teurastettaisiin ennen sitä. Lääkekirjanpidon on oltava aina eläimen kulloisenkin haltijan hallussa. Kirjanpitoa on pidettävä siten, että tiedot kunkin eläimen tai eläinryhmän osalta ja kaikista lääkityksistä voidaan saada tiedot helposti selville koko kirjanpidon säilyttämisajalta Tietojen oltava näytettävissä tarkastajalle esim. täydentävien ehtojen tilavalvonnan yhteydessä Jos lääkityskirjanpito on laadittu huolella, viljelijä voi osoittaa sen avulla huolehtineensa eläinten lääkityksistä ja varoajoista asianmukaisesti.

13 5/5) Eläinlääkärillä on velvollisuus antaa lääkitykseen liittyvät tiedot Eläinlääkärin on annettava eläimen omistajalle tai haltijalle kirjallinen selvitys antamastaan tai annettavaksi luovuttamastaan lääkkeestä jo saman tilakäynnin yhteydessä mm. lääkkeen käyttöohje, varoaika ym.

14 6) Halutessaan viljelijä voi tehdä maidon mikrobilääkejäämätestin omavalvonnassaan Viljelijän omavalvonta: Viljelijä voi tehdä halutessaan mikrobilääkejäämätestin varoajan loputtua ennen kuin hän toimittaa lääkityn eläimen maitoa meijeriin. Jos tuloksen mukaan näyttää siltä, että maito sisältää lääkejäämiä vielä varoajan jälkeenkin, maitoa ei kannatta lähettää meijeriin vaan testata se uudelleen seuraavana päivänä. Tarvittaessa tulee ottaa yhteyttä lääkkeen määränneeseen eläinlääkäriin

15 7/1) Eläinten kasvua ja tuotantoa edistäviä lääkeaineita tai muita kiellettyjä ei saa käyttää tuotantoeläimille A Eläinten kasvua ja tuotantoa edistävien lääkeaineiden käyttö tuotantoeläimille on kokonaan kielletty esim. stilbeenit, tyreostaatit,17-beeta-estradioli Joissakin yksittäisissä tapauksissa eläinlääkäri saa antaa yksittäisille eläimille tiettyjä estrogeenisesti, androgeenisesti tai gestageenisesti vaikuttavia aineita (lisääntymishäiriöt) samoin kuin beeta-agonisteja (esim. hevosen hengitystieinfektiot) Oltava asianmukaiset merkinnät lääkityskirjanpidossa B Muut kielletyt aineet ovat aineita, joiden jäämille elintarvikkeissa ei ole voitu asettaa kuluttajan kannalta turvallista enimmäismäärää esim. Nitrofuraanit,metronidatsoli, kloramfenikoli (EI edes silmätippoina!!)

16 7/2 Eläinten kasvua ja tuotantoa edistäviä lääkeaineita tai muita kiellettyjä aineita ei saa käyttää tuotantoeläimille Jos eläintä on lääkitty kielletyillä aineilla.. Laittomasti lääkittyä eläintä ei saa pitää tilalla eikä sitä tai siitä saatavaa tuotetta saa toimittaa markkinoille. Jos tuotantoeläimelle on annettu kiellettyä lääkeainetta Aluehallintoviranomaisen on määrättävä eläin lopetettavaksi sekä sen ruhon ja eläimestä saadut tuotteet hävitettäviksi ja kieltää eläimen myynnin teurastamisen elintarvikkeena käytettäväksi tuotteiden luovuttamisen elintarvikkeina käytettäväksi ja selvitysten ajaksi tuotantotilan muiden tuotantoeläinten siirtämisen tuotantotilalta Kiellettyjen kasvunedistämiseen käytettyjen aineiden löytyminen elävistä eläimistä tai niistä saaduista elintarvikkeista on aina vakava rikkomus Kiellot ja rajoitukset eivät koske hevosia, joiden hevospassiin tai tunnistusasiakirjaan on merkitty, että hevosen teurastaminen elintarvikkeena käytettäväksi on kielletty.

17 8 ) Viljelijän tulee avustaa viranomaisia tarvittaessa valvontatilanteessa Valvontaviranomaisella on oikeus ottaa korvauksetta näytteitä eläimistä, niistä saatavista tuotteista, eläinten rehusta ja juomavedestä jne.. Eläimen omistajan ja haltijan on annettava valvontaviranomaiselle kustannuksellaan valvontaa ja tarkastusta varten tarpeellinen apu (eläimen kiinniottaminen ja sen kiinnipito) Viljelijää voidaan rangaista, jos hän laiminlyö avunantovelvollisuutensa Eläimen omistaja tai haltija on velvollinen järjestämään sellaiset olosuhteet, joissa tarkastukset ja näytteenotto voidaan tehdä turvallisesti ottaen huomioon eläimen tavanomainen käyttäytyminen (esim. ns. pakkopilttuu)

18 Valvonta viranomaisvalvonta omavalvonta B Valvonnan toteuttaminen käytännössä: Viranomaisvalvonta: Vierasainevalvontaohjelma kielletyt aineet sallitut lääkeaineet (+kontaminantit) Lihantarkastuksen yhteydessä tapahtuva Epäilyyn perustuvat tutkimukset Lääkekirjanpidon tarkastukset Täydentävien ehtojen valvonta otokseen valitut tilat Omavalvonta: Laitosten suorittama omavalvonta Viljelijän omat mikrobilääkejäämätestaukset

19 1/1) Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelma: Vierasainevalvontaohjelmaa toteutetaan elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamiseksi sekä oman kansallisen että Euroopan yhteisön lainsäädännön vaatimuksesta. Valvontaohjelman toteutus - säädökset: Euroopan neuvoston vierasainedirektiivin (96/23/EY) Suomessa toteuttamisesta on säädetty elintarvikelain (26/2006) ja eläinten lääkityksestä annetun lain (387/2014) nojalla kansallinen vierasaineasetus (1/EEO/2007)

20 1/2) Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelma.. Suunnittelu ja koordinaatio: Eviran valvontaosasto/elintarvikehygienia Näytteiden otto: Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen ottaa elintarvikenäytteet: maito, kananmuna, hunaja, perkaamokalat Tarkastuseläinlääkärit ottavat teurastamonäytteet: nauta, sika, lammas, vuohi, siipikarja (broilerit, kalkkunat), hevonen sekä tarhattu että luonnovarainen riista Aluehallintoviranomainen tai Avin määräämä eläinlääkäri ottaa näytteet elävistä eläimistä tiloilla; nauta, sika, siipikarja Näytteiden tutkiminen: Eviran tutkimusosasto (kemia & mikrobiologia), ohjelmassa otetaan n näytettä tuloksia saadaan lähes 35000

21 1/4) Vierasainevalvontaohjelma Tuotantolukuihin perustuvat näytemäärät (kpl) eri eläinryhmien osalta Eläinlaji Näytemäärät (kpl) /vuosi Siat 1400 Naudat 1250 Lampaat ja vuohet 40 Hevoset 50 Tarhattu riista /porot 130 Luonnonvarainen riista /hirvet (100 30) Maito 300 Siipikarja 650 Kananmunat 200 Viljelty kala 190 Hunaja 60

22 1/3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelma... Tutkittavat aineryhmät ja valvonnan tavoitteet: Kielletyt aineet tavoitteena on havaita kiellettyjen aineiden laiton käyttö Elävästä eläimestä tai eläimestä saatavasta elintarvikkeesta, rehusta tai juomavedestä otetussa näytteessä ei ole todettavissa kiellettyä ainetta. Sallitut eläinlääkkeet pitoisuuksien tulee olla alle sallittujen enimmäispitoisuuksien tutkittavassa elintarvikkessa (maito, kananmuna, liha, kala, hunaja) Tulosten kokoaminen: Evira/Elintarvikehygienia, ohjelman tulosten toimittaminen edelleen komission tietokantaan jos todetaan määräystenvastaisia tuloksia, ryhdytään virallisiin toimenpiteisiin tapauksen selvittäminen tuotantotilalla,

23 Valvonta: 2) Lihantarkastus ja 3) epäilynäytteet Lihantarkastuksen (virallinen valvonta) yhteydessä teurastamoilla tehdään mikrobilääkejäämätestauksia Tarkastuseläinlääkärin on otettava näyte, 1) jos on syytä epäillä, että ruho olisi määräystenvastainen lääkejäämien vuoksi ja 2) aina bakteriologisen tutkimuksen yhteydessä Epäilyyn perustuvia näytteet: Kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen tai tarkastuseläinlääkärin on otettava näytteet vieraiden aineiden tutkimista varten aina, kun on syytä epäillä, että elintarvike sisältää vieraita aineita siinä määrin, ettei sitä saa käyttää elintarvikkeena. Esim. Eläimessä havaitaan injektion jälkiä ilman riittäviä lääkitystietoja jos todetaan määräystenvastaisia tuloksia, ryhdytään virallisiin toimenpiteisiin tapauksen selvittäminen tuotantotilalla,

24 Valvonta 4) Lääkityskirjanpidon tarkastukset Aluehallintoviranomaiset ja aluehallintovirastojen määräyksestä toimivat eläinlääkärit tekevät tiloilla lääkityskirjanpitoon kohdistuvia valvontoja joko pelkästään tai jonkin muun valvonnan osana. Esimerkiksi, jos vierasainevalvonnassa todetaan määräystenvastainen näyte (lääkejäämiä yli raja-arvon / kiellettyjä aineita), tapauksen johdosta tehdään tilalla virallinen selvitys ja sen yhteydessä tarkastetaan myös lääkityskirjanpito.

25 Valvonta: 5) Laitosten omavalvonta Laitosten omavalvontaan kuuluvat mikrobilääkejäämätestaukset: Tehtävä kansallisten säädösten perusteella (laitosasetus 795/2014 Maitoalan laitoksen on testattava jokainen laitoksen vastaanottama raakamaitoerä mikrobilääkejäämien varalta ja myös teurastamoiden on testattava eläimiä mikrobilääkejäämien varalta Jos laitoksen omavalvonnassa todetaan määräystenvastaisia tuloksia, toimijan on ilmoitettava asiasta laitosta valvovalle viranomaiselle / tarkastuseläinlääkärille viralliset selvitykset

26 Valvonnan tulos mahdollinen täydentävien ehtojen valvonta Valvontaa toteuttaminen käytännössä: Vierasainevalvontaohjelma Kielletyt aineet (ei saa esiintyä) Sallittujen lääkeaineiden jäämät (oltava alle raja-arvojen) Lihantarkastuksen yhteydessä Epäilyyn perustuvat tutkimukset Laitosten suorittama omavalvonta Lääkekirjanpidon tarkastukset Jos valvonnassa todetaan määräyksenvastainen näyte tai puutteita lääkityskirjanpidossa: Tehdään tarvittavat viralliset selvitykset tuotantotilalla ja seurauksena on tapauksen mahdollinen laajeneminen täydentävien ehtojen valvonnaksi mahdolliset sanktiot

27 Valvonnassa todetut laiminlyönnit täydentävien ehtojen valvonta Elintarvikkeessa todetut eläinlääkejäämät raja-arvon ylittävinä pitoisuuksina ja/tai lääkekirjanpidon puutteet valvonta laajenee täydentävien ehtojen valvonnaksi kyseessä on mahdollinen laiminlyönti tarvittaessa sanktio elintarviketurvallisuuden hoitovaatimuksen osalta (SMR 4, ent. 11) Eläintä/eläimiä on lääkitty tuotantoeläimelle kielletyillä aineilla valvonta laajenee täydentävien ehtojen valvonnaksi kyseessä mahdollinen laiminlyönti tarvittaessa sanktio kielletyt hormonit: hoitovaatimus SMR 5,ent 10 tai muut kielletyt aineet: elintarviketurvallisuuden hoitovaatimus SMR 4,ent. 11)

28 .. Valvontatulokset osoittavat, että Suomessa tuotetut eläimistä saatavat elintarvikkeet ovat turvallisia kuluttajille lääkejäämiä on todettu harvoin eikä kiellettyjä kasvunedistäjiä ei vielä koskaan. Annettuja varoaikoja noudatetaan ja eläinten lääkityksistä pidetään kirjaa. Täydentävien ehtojen laiminlyöntejä todetaan vuosittain vain muutamia.

29 Linkkejä EU-komission sivut Eläinlääkejäämät EU-säädökset Eläinten lääkitsemistä koskevat säädökset Eviran sivuilla: n/lainsaadanto/ Eläinten lääkityssäädökset, kielletyt aineet, lääkejäämät/raja-arvot: B-osa emisto.html Alkutuotantoa ja jäämävalvontaa koskevat säädökset: I-osa Sektorikohtaiset valvontasuunnitelmat ja raportointi +raportit/

30 Täydentävät ehdot TSE-ehdot eläinten ja sukusolujen tuonnissa ja viennissä

31 TSE-ehdot eläinten ja sukusolujen tuonnissa ja viennissä TSE eli tarttuva sienimäinen aivorappeuma (spongiforminen enkefalopatia) on kokoomanimi usealle eri eläinlajeilla esiintyvälle samankaltaiselle taudille. Tunnetuimmat eläimillä esiintyvät TSE -taudit ovat nautojen BSE ja lampaiden ja vuohien scrapie

32 TSE-ehdot eläinten ja sukusolujen tuonnissa ja viennissä Koskee lampaita ja vuohia (Ehtoja on myös tuotaessa nautoja EU:n ulkopuolelta, mutta tuontia ei ole) Viljelijän tulee pitää luetteloa EU-maiden välisistä siirroista sekä säilyttää terveystodistukset Terveystodistukset myöntää kunnaneläinlääkäri EU-tuontierät tarkastetaan määränpäätilalla välittömästi tuonnin jälkeen Viljelijä pyytää kunnaneläinlääkärin tarkastamaan vietävät eläimet ja sukusolut Viejätilan on kuuluttava scrapievalvontaan (yhteys liittymistä varten kunnaneläinlääkäriin) Lisätiedot: Evira>eläimet>tuonti ja vienti

33 KIITOS! Eviran kuvapankki

Hevosten lääkitysopas

Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 155090/1 Hevosten lääkitysopas Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 15509/1 Eviran ohje 15509/1 Käyttöönotto 11/2009 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten lääkitsemisestä, laiksi lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja laiksi rikoslain 44 luvun 5 :n 2 momentin muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2008/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö eläinten lääkitsemisestä. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara

Uusi lainsäädäntö eläinten lääkitsemisestä. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Uusi lainsäädäntö eläinten lääkitsemisestä Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Uusi lainsäädäntö 1.12.2014 Laki eläinten lääkitsemisestä (387/2014) MMMa lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö eläinten lääkitsemisestä. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara

Uusi lainsäädäntö eläinten lääkitsemisestä. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Uusi lainsäädäntö eläinten lääkitsemisestä Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Uusi lainsäädäntö 1.12.2014 Laki eläinten lääkitsemisestä (387/2014) MMMa lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/EEO/2008 Päivämäärä Dnro 16.12.2008 2841/01/2008 Voimaantulo 1.1.2009 Valtuutussäännökset Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta (29/2000) 10 Rehulaki (86/2008)

Lisätiedot

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi Eviran julkaisuja 1/2012 Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta Annettu Helsingissä xx paivänä xxxkuuta 20xx Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinten lääkitsemisestä

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Eviran ohje 16045/1 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Sivu/sivut 1 / 16 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta Kasvintuotantotilat

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2164/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärien

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 17.3.2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2011 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain

Lisätiedot

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1 Eviran ohje 18507/1 Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18507/1 Menettelyt

Lisätiedot

TSE-toimenpiteet laitoksessa

TSE-toimenpiteet laitoksessa Eviran ohje 16011/1 TSE-toimenpiteet laitoksessa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira TSE-toimenpiteet laitoksessa Eviran ohje 16011/1 Eviran ohje 16011/1 Käyttöönotto 21.1.2010 Hygieniayksikkö Hyväksyjä

Lisätiedot

Meijerialan kansallisen laatutyön toimintamalli

Meijerialan kansallisen laatutyön toimintamalli Kansallinen elintarviketalouden laatustrategia Meijerialan kansallisen laatutyön toimintamalli Suomen Meijeriyhdistys 2002 Sisällys Esipuhe lukijalle... 2 1. Johdanto... 3 2. Kansallinen elintarviketalouden

Lisätiedot

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus Vastuuhenkilö Noora Tolin Eeva Fieandt Sivu/sivut 1 / 2 Laatija Malliasiakirjatyöryhmä Malliasiakirja/versio 10127/3 Hyväksyjä Maria Teirikko Käyttöönotto 18.6.2015 Valvontaosasto Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus

Lisätiedot

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN Anna-Liisa Mannermaa, PRIK-palvelut, Oulu, 2007 Vesiviljelylaitosten terveydenhuolto projekti Hanke on osittain Euroopan yhteisön Kalatalouden

Lisätiedot

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 2. Tutkimusosapuolet ja yhteistyö

LOPPURAPORTTI. 2. Tutkimusosapuolet ja yhteistyö ketjun MM- JA METSATALOUS MINISTERIÖ 08. 12, ad Nro SUOMEN SIIPIKARJALIITTO RY LOPPURAPORTTI Maa-ja metsätalousministeriön päätös erityisavustuksesta vuodelle 2011 Dnro: 2557/325/20 10 Kananmunatuotannon

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003: 21. Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa

Työryhmämuistio MMM 2003: 21. Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa Työryhmämuistio MMM 2003: 21 Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti eläintautien vastustamista pohtivan työryhmän

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2004R0882 FI 01.01.2007 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 882/2004, annettu

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen:

Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen: 4 Rehut Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen: jätteet, vaaralliset aineet, kasvinsuojeluaineet, biosidit, siemenet, lannoitteet ja lääkerehut on varastoitu

Lisätiedot

Rehuhygienian täydentävien ehtojen valvonta

Rehuhygienian täydentävien ehtojen valvonta 1 / 10 "Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Raportti Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman 2012-2016 toteutumisesta vuonna 2012. Evira/2908/0411/2013

Raportti Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman 2012-2016 toteutumisesta vuonna 2012. Evira/2908/0411/2013 Raportti Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman 2012-2016 toteutumisesta vuonna 2012 Evira/2908/0411/2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 4.7.2013 Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014

Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014 1 Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 4 2. Valvonnan toimeenpano 4 2.1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KUNNALLINEN SUUNNITELMA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KUNNALLINEN SUUNNITELMA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KUNNALLINEN SUUNNITELMA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. Toimintaympäristö 2. Eläinlääkintähuollon yleiskuvaus ja toiminta

Lisätiedot