Palvelut. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Täydennyskoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelut. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Täydennyskoulutus"

Transkriptio

1 Palvelut Ammatillinen opettajakorkeakoulu Täydennyskoulutus

2 Kenelle? Täydennyskoulutuksemme on suunnattu opetusalan henkilöstölle sekä pedagogisen osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille eri alojen asiantuntijoille. Sopivia koulutuksia löytyy opettajille, ohjaustyötä tekeville, oppilaitosjohtajille sekä työelämän osaajille. Mitä? Tarjoamme Opetushallituksen rahoittamaa koulutusta, maksullisia koulutuksia sekä asiakasorganisaatioille räätälöityjä palveluja. Meiltä onnistuvat niin laajat kehittämisprosessit, koulutuskokonaisuudet, teemapäivät, työpajat, asiantuntijaluennot kuin konsultaatiokin. Miten? Joustavuus, tulevaisuusorientaatio ja yhdessä tekeminen ovat avainsanoja koulutustemme toteutuksessa. Koulutukset perustuvat työelämässä ajankohtaisiin teemoihin, joiden edellyttämää tietotaitoa kehitetään yhdessä. Sisältöjä voidaan muokata ryhmän tarpeisiin. Asiakasorganisaatioiden kanssa prosessit suunnitellaan sopiviksi alusta loppuun saakka. Missä? Tuomme koulutukset asiakkaiden luo. Koulutusta järjestetään sekä alueellisesti kaikkialla Suomessa että verkossa.. Lähiopiskelun lisäksi hyödynnämme opinnoissa e-oppimista ja uusia oppimisympäristöjä. Suomen rajojenkin yli mennään entistä enemmän, kun kansainvälisen koulutusviennin rooli toiminnassamme on kasvanut.

3 Täydennyskoulutuspalvelut Kehitä kanssamme omaa ja koko työyhteisösi pedagogista osaamista. Niin tekevät myös aika monet muut; opetuksen ja ohjauksen täydennyskoulutuksissamme on vuosittain yli 2000 osallistujaa. Koulutusteemamme kattavat koko opetusalan kirjon, johon viittaa myös viime syksynä lanseerattu Täykkäri kaikilla herkuilla -slogan. Leikkisyyden ohella lausahdus onnistuu aidosti kuvaamaan toimintaperiaatteemme. Tarjoamme osaamisenne kehittämisen tueksi hyviä reseptejä, laadukkaat raaka-aineet sekä taitavia tekijöitä. Usko omaan osaamiseemme on luja, mutta toisaalta emme halua unohtaa pientä pilkettä silmäkulmasta. Kehityksen kärjessä pysyminen edellyttää innokkuutta ja oikeaa asennetta. Paras lopputulos syntyy kuitenkin vasta yhdessä tekemällä. Ollaan siis yhteyksissä ja tutkitaan, miten voimme olla parhaiten teille hyödyksi! Viimeisimmän tiedon koulutustarjonnastamme löydät myös osoitteesta Koulutusteemamme: Verkosto-osaaminen s. 2 e-oppiminen ja uudet oppimisen tilat s. 3 Erityisopetus s. 4 Ohjausosaaminen s. 5 Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys s. 7 Pedagoginen osaaminen s. 8 Johtaminen ja kehittäminen s. 10 Hyvinvoiva oppilaitos s. 11 Näyttötutkinto-osaaminen s

4 Apua verkostoitujalle: oppimateriaalit.jamk.fi/ verkostoitujanapu Verkosto-osaaminen voimavaraksi Yhä useammin työtä tehdään verkostoissa. Verkosto-osaaminen on voimavara, joka hyödyttää sekä yksittäisiä toimijoita että mukana olevia yhteisöjä. Verkostoitumisen ja verkostomaisen yhteistyön tueksi tarjoamme monipuolisia koulutusmahdollisuuksia. Verkostokoulutuksemme voivat olla pitempikestoisia koulutus- ja kehittämisprosesseja, teemapäiviä, työpajoja tai asiantuntijaluentoja. Meiltä voit tilata myös konsultaatiota verkostojen rakentamisen, kehittämisen ja toiminnan eri vaiheisiin. Verkostoyhteistyön perusteet ja lähtökohdat Verkostoyhteistyön rakentaminen ja toimijuus verkostoissa Verkostostrategia, verkoston koordinointi ja johtaminen Verkoston toimintaympäristöt ja tietokäytännöt Maija-Liisa Siitari, Olet sitten konkari tai vasta-alkaja ja työnkuvaasi kuuluu verkostoyhteistyön koordinointi ja kehittäminen, vahvista osaamistasi. Koulutus rakentuu seuraavista teemoista: Verkoston koordinaattorin rooli ja omat työkäytänteet Verkostoyhteistyön perusteet ja lähtökohdat Verkostoyhteistyön rakentaminen ja toimijuus verkostoissa Verkostostrategia, verkoston koordinointi ja johtaminen Verkoston toimintaympäristöt ja tietokäytännöt 2

5 e-oppiminen osaksi opetusta Tieto- ja viestintäteknologia muuttaa oppimisympäristöjä, oppimista ja opetusta. Opettajien on pysyttävä muutoksessa mukana osaavissa käsissä uusi teknologia voi kohdata opetuksen kehittämistarpeet. Koulutuksissamme opit soveltamaan uusinta teknologiaa opetuksessa ja oppimisen ohjaamisessa. Ensisijalla ovat pedagogisesti perustellut ratkaisut, joita teknologia voi tukea. Milla-Maarit Salo, Muuntojoustavat oppimisen tilat Sukellus uuteen opinmaisemaan Yhteisölliset menetelmät muuntojoustavissa oppimisen tiloissa Osallisuutta suurryhmäopetukseen TiVin keinoin Autenttiset oppimisympäristöt ja videot työssäoppimisprosessin eri vaiheissa Monenlaiset oppijat uusissa oppimisympäristöissä Hypermediamateriaalit rikastuttamassa oppimista Verkko-ohjaus ja opetus maahanmuuttajaopiskelijan tukena Onnistunut ryhmänohjaus verkossa Mikä ihmeen muuntojoustava? Oppimistilojen kohdalla muuntojoustava-sanalla tarkoitetaan tilaa, joka soveltuu ja muuntuu käyttötarkoituksen mukaan erilaisiin oppimistilanteisiin. Jo suunnitteluvaiheessa tehdään ratkaisuja, jotka mahdollistavat erilaisten pohjasuunnitelmien toimivuuden. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi tilan jakamiseen soveltuvia siirrettäviä väliseiniä tai -verhoja, liikuteltavia huonekaluja ja langatonta teknologiaa. Näin tila taipuu niin yksilötyöskentelyyn, pienryhmätyöhön kuin koko ryhmän yhteisiin juttuihin. 3

6 Eläköön erityisopetus! Erityisen tuen tarpeen monimuotoistuminen haastaa erityisopetuksen kehittämisen. Ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan sekä osaavia erityisopettajia että opettajia, joilla on valmiuksia ohjata erityistä tukea tarvitsevia oppijoita. Millaista on laadukas erityisopetus? Koulutuksissamme saat työkaluja erilaisten oppijoiden tukemiseen sekä erityisopetuksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Johanna Aho, Lea Vilmi, Kohti ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijuutta 10 op Aikuinen monenlaisena oppijana 5 op Erityinen tuki näyttötutkintojen järjestämisessä 3 op Laaja-alaiset oppimisvaikeudet ammatillisessa koulutuksessa 5 op Erkkaa englanniksi sosiaalista mediaa hyödyntäen Diversity of Learners Erilainen oppija verkossa, oppimisympäristöjen suunnittelu erityisopetuksen näkökulmasta Ammatillisen erityisopetuksen alueelliset verkostot Tule mukaan rakentamaan verkostoja Itä-Suomeen, Pohjanmaalle ja Pohjois-Suomeen. Tavoitteena on kehittää erityisopetusta yhteistyössä sekä tukea erityisopettajien osaamisen kehittymistä, ammatti-identiteettiä ja työhyvinvointia. Ammattiopisto Luovin kanssa toteutettava hanke sisältää kolme koulutusosiota: Erityisopetuksen alueelliset kehittämistarpeet 1 op Alueellisen erityisopetuksen kehittäminen 4 op Verkostoituva erityisopettaja 1 op Lisää asiaa erityisopetuksesta: erityisopettaja.fi 4

7 Ohjausteemoista verkossa: verkkolehdet.jamk.fi/elo Osaamista ohjaukseen Vahvista ohjausosaamistasi ja uudista toimintaasi ohjaajana! Koulutuksissamme saat välineitä tukea opiskelijan uransuunnitteluvalmiuksien kehittymistä. Autamme rakentamaan laadukkaita ohjauspalveluja organisaatiossasi. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja tuotetaan yhä enemmän verkostoyhteistyönä. Tarjoamme myös verkostoille tukea ohjauspalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen. Ohjausosaamisen kehittäminen organisaatiossa 3 op Onnistunut ryhmänohjaus verkossa 4 op Aktivoivat ja toiminnalliset ohjausmenetelmät Moniammatillinen verkostotyö ohjauksessa Kohti yksilöllisiä opinto- ja tutkintopolkuja Maija-Liisa Siitari, Yläkoulujen ohjausosaajat huomio! Ammattiin! Peruskoulusta jatko-opintoihin ja työelämään -koulutuskokonaisuus on suunnattu yläkoulujen oppilashuolto-, ohjaus- ja opetushenkilöstölle. Koulutukset kehittävät valmiuksia tukea nuoren urasuunnittelua ja toisen asteen koulutusvalintoja. Oppilaan urasuunnitteluvalmiuksien kehittäminen 5 op TET, Taitaja9 ja Ammattitaitokilpailut uravalintojen kokeilun ympäristöinä 3 op Portfolio oppilaan henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun tukena 3 op Ohjauksen järjestelyjen kehittäminen 3 op Henkilökohtaisen ohjauksen kollaboratiivinen kehittäminen 5 op 5

8 6 Kesämme aloittaa kansainvälinen luovan oppimisen kesäkoulu.

9 MonikuIttuurisuus ja kansainvälisyys Kansainvälistyvissä oppilaitoksissa on tarvetta uudenlaiselle osaamiselle. Hyvät monikulttuuriset käytänteet, kulttuurisensitiivisyys ja kielitaito ovat kehittämiskohteina kullanarvoisia. Monikulttuurisen osaamisen kehittämisestä oppilaitoksessa hyötyvät kaikki, eivät vain maahanmuuttajataustaiset opiskelijat. Tulevaisuuden osaajat työskentelevät entistä monimuotoisemmissa työympäristöissä. Niin osaajat kuin tieto liikkuvat yli rajojen. Rakennetaan yhdessä kansainvälistyvälle oppilaitoksellesi vahvaa osaamista! Milla-Maarit Salo, Kulttuurinen monimuotoisuus työyhteisön voimavarana -työpaja 3 op Kansainvälisen opetusmateriaalin laatiminen 3 op Osallistavat arviointikäytänteet maahanmuuttaja-opiskelijan ohjauksessa 5 op S2-apupakki ammattiopettajalle: viestintä ja vuorovaikutus monikulttuurisessa opetuksessa 3 op Monikulttuurisesta työssäoppimisen ohjausta kehittämässä 4 op Verkko-opetus ja -ohjaus maahanmuuttajaopiskelijan tukena 5 op Summer School: Creativity, Learning and Quality of Life 5 op English as a Tool For Teaching Cambridge TKT -testit English as a Tool For Teaching -koulutukset oppilaitoksille Onko organisaatiossasi tilausta kielitaidon ja kulttuurien välisen viestinnän kehittämiselle? Oppilaitoksissa osaamista tarvitaan etenkin koulutusviennin tehtäviin ja kansainvälisten opiskelijoiden kohtaamiseen. Toteutamme työyhteisöille English as a Tool For Teaching -koulutuksia, joissa kielitaidon lisäksi painottuvat pedagogiikka ja kulttuurien välisen viestinnän taidot. Koulutuksen lopussa osallistujat suorittavat kansainvälisesti tunnustetun Cambridge Teaching Knowledge (TKT) -testin. Olemme Suomen ainoa valtuutettu toimija, joka järjestää opettajille suunnattuja TKT-testejä. Mitä koulutus antaa? 1) Kielitaitoa koulutusmaailman tarpeisiin 2) Osaamista kulttuurien väliseen viestintään 3) Kansainvälisesti tunnustetun Cambridge-todistuksen 7

10 Innosta ja onnistu aikuiskouluttajana Toimitko aikuiskouluttajana? Tule päivittämään pedagoginen osaamisesi ja löydä tuoreita näkökulmia työhösi. Aikuisen oppimisen monimuotoisuus ja erilaiset oppimispolut vaikuttavat aikuiskouluttajan toimenkuvaan sekä pedagogisiin toimintamalleihin. Innostuminen auttaa onnistumaan! Sini Kauro, Osaanko opinko minä? Aikuinen oppijana, oppimistyylit ja valmiudet 3 op Osallistava ryhmänohjaus 3 op Keinoja kaihtamatta -opetusmenetelmät 3 op Osaamisen tunnistaminen 3 op Koulutuspalvelun tuotteistaminen ja markkinointi Elämykselliset ja voimaannuttavat ohjausmenetelmät aikuiskoulutuksessa Mindfulness-koulutuksissamme tutustut tietoiseen läsnäoloon, opit kuuntelemaan enemmän itseäsi, voimaantumaan ja jaksamaan työssä. Kiireisessä oppilaitosmaailmassa on syytä joskus hidastaa ja pysähtyä sekä itse että opiskelijoiden kanssa. Järjestämme päivän tutustumiskursseja ja pidempiä koulutuksia. Suosittelemme yhteisiä työpajoja erityisesti pienemmille työporukoille ja tiimeille! Sirpa Laitinen-Väänänen, kouluttaja Monipuolisia opetusmenetelmiä Luovaa, aktivoivaa, voimauttavaa löydä uudenlaisia tapoja oppia ja opettaa. Monipuolisilla opetusmenetelmillä voit innostaa opiskelijoitasi oppimaan uusin tavoin. Koulutuksista saat värikkään työkalupakin sekä lisäät omaa jaksamistasi. Tule ja laita itsesi rohkeasti likoon! Milla-Maarit Salo, Mindfulness -koulutukset ja -työpajat Suurryhmäopetuksen työpaja 3 op Yhteisölliset menetelmät muuntojoustavissa oppimisentiloissa 4 op Summer School: Creativity, Learning and Quality of Life 5 op Osallistuvat arviointikäytänteet maahanmuuttajaopiskelijan opetuksessa 5 op 8

11 Yhdysluokkapedagogiikka Pieniä kouluja ja yhdysluokkia tarvitaan tulevaisuudessakin. Mitä mahdollisuuksia uudet opetussuunnitelmat tarjoavat yhdysluokkapedagogiikalle? Yhdysluokkapedagogiikan uudet mahdollisuudet - koulutuksemme koostuu kolmesta kehittämistyöpajasta, joissa yhdysluokkaopetusta tarjoavien oppilaitosten johto ja henkilöstö pääsevät käsittelemään oppilaitoksissaan keskeisiä kysymyksiä. Koulutus toteutetaan 10 eri alueella. Tavoitteena on tarjota verkostomaista tukea yhdysluokkien opetussuunnitelmatyöhön ja käytäntöjen kehittämiseen. Jari Kalavainen, Opeksi, erkkaopeksi tai opoksi? Suunnitteletko ammatillisen opettajan, erityisopettajan tai opinto-ohjaajan opintoja? Toteutamme koulutusten opintojaksoja myös maksullisina verkkoopintoina, joista sinun on mahdollista saada lisää hakemuspisteitä. Jos sinut valitaan opiskelijaksemme, suoritettu koulutus voidaan myös hyväksilukea osaksi opintojasi. Maija-Liisa Siitari, Ammatillisen opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset opinnot 16 op Opettajan toimintaympäristö 8 op Kohti ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijuutta 10 op Orientoituminen ohjaukseen 5 op Yhteishaku tammikuussa Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaku on vuosittain tammikuussa. JAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa jaossa ovat ammatillisen opettajankoulutuksen, erityisopettajankoulutuksen ja opinto-ohjaajankoulutuksen opiskelupaikat alueryhmissä eri puolilla Suomea. Viime vuosina olemme olleet haun suosituin opekorkea! netissä: 9

12 Oppilaitosyhteisön johtaminen Tunnistatko toimintaympäristön ja opiskelijoiden asettamat vaatimukset oppilaitoksen johtamiselle? Koulutuksissamme saat tukea työsi systemaattiseen kehittämiseen, omien vahvuuksiesi tuntemiseen ja itsesi johtamiseen. Jari Kalavainen, Valmentava esimiestyö 5 op Pedagogisen yhteisön kehittäminen 5 op Toimiva johtoryhmä 5 op Vuorovaikutussuhteiden ja työverkoston tietoinen kehittäminen 4 op (Humap) Haastavat tilanteet esimiestyössä 4 op (Humap) Uudistuminen vaatii sopivasti erilaista tapaa ajatella ja toimia. Liian erilainen aiheuttaa torjunnan, kun taas liian samanlainen ei ylitä uutiskynnystä. - Jari Kalavainen, johtamiskouluttaja, täydennyskoulutuspäällikkö Puhtia projekti- ja kehittämistoimintaan Toimivan johtamisen ohella oppilaitoksissa tarvitaan projekti- ja kehittämistoiminnan osaamista. Projektit ja kehittämistyö koskettavat jokaista tavalla tai toisella. Siksi myös koulutuksemme sopivat niin kouluttajille kuin tukipalveluiden henkilöstölle. Kehity koulutussuunnittelijana -koulutus on puolestaan nappivalinta koulutussuunnittelijoille, henkilöstön osaamisen kehittäjille ja kouluttajille. Suunnittelussa tarvitaan pedagogisen osaamisen lisäksi ennakointikykyä, jotta koulutus on vahvasti kiinni tulevaisuuden osaamistarpeissa. Projektiosaamisen kartoitus organisaatioille Projektiosaaminen Tiimityö ja johtaminen projekteissa Kehittämistoiminnan ja projektin hallinta Tiimityö osaamisen kehittämisen välineenä organisaatiossa Kehity koulutussuunnittelijana 5 op 10

13 Hyvinvoiva oppilaitos Hyvinvoiva oppilaitos on tuore ja ajankohtainen teema täydennyskoulutustemme joukossa. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö on keskeinen näkökulma toteutuksissa. Paranna omaa hyvinvointiosaamistasi ja oppilaitoksesi roolia nuorten hyvinvoinnin edistäjänä. Koulutuksistamme saat käyttöösi opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia edistäviä toimintatapoja ja -malleja. Opiskelijahyvinvointi 4 op Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen 4 op Turvallinen oppimisympäristö 2 op Opiskeluhuollon uudet toimintamallit 3 op Maija-Liisa Siitari, Osaava Verme -koulutukset Osaava Verme -koulutus on vertaisryhmämentorointia, joka tuo yhteen kokeneet ja nuoremmat osaajat jakamaan tietoa toisilleen. Tule mukaan syksyllä 2014 käynnistyvään koulutukseemme kehittämään omaa ammatti-identiteettiäsi, osaamistasi ja koko työyhteisösi hyvinvointia. Osaava Verme on opettajankoulutusta antavien yliopistojen ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen verkosto. : Johanna Aho,

14 Näyttötutkinto-osaaminen Näyttötutkintojärjestelmä perustuu elinikäisen oppimisen ja henkilökohtaistamisen periaatteisiin. Järjestelmän asiantuntijoita ovat näyttötutkintomestarit, joita ilman ammattitaidon osoittaminen työpaikoilla ei olisi mahdollista. Alati kehittyvään toimintaan tarvitaan uusia osaajia sekä oppilaitoksista että työelämästä. Mestariksi valmistuneille suositellaan myös taitojen päivittämistä aika ajoin, sillä järjestelmä muuttuu ajan mukana. Pätevöidy näyttötutkintomestariksi 25 op (Opetushallituksen koulutusohjelma) Näin Toimii Mestari näyttötutkintomestareiden täydennyskoulutus Sini Kauro, näyttötutkintomestaria Tiesitkö, että 20-vuotiaaseen näyttötutkintojärjestelmään on koulutettu jo 15 vuotta näyttötutkintomestareita? Nykyään olemme yksi Suomen viidestä NTM-koulutuksen järjestäjästä. Vuosien varrella omakin tietotaitomme on hioutunut huippuunsa. Voimme ylpeänä todeta olevamme tuhansien uusien näyttötutkinto-osaajien takana; kaikkiaan meiltä on vuosien varrella valmistunut huimat 4677 näyttötutkintomestaria. Seuraa kuulumisiamme: facebook.com/ opettajakorkeakoulu 12

15 Ota meihin yhteyttä! Täydennyskoulutuspäällikkö Jari Kalavainen p Koulutussuunnittelija Johanna Aho p Koulutussuunnittelija Päivi Kauppila p Koulutussuunnittelija Sini Kauro p Koulutussuunnittelija Milla-Maarit Salo p Koulutussuunnittelija Maija-Liisa Siitari p Koulutussuunnittelija Lea Vilmi p Koulutussihteeri Minna Demirel p Koulutussihteeri Tiia Isohanni p Koulutussihteeri Anneli Kähärä p Myyntiassistentti Santtu Hartikainen p Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: Tavoitat meidät kätevästi myös osoitteesta: Lue lisää JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutuksista ja palveluista: 13

16 Tutustu lisää: Jyväskylän ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Piippukatu 11, Jyväskylä 14 5/2014/800

Tule mukaan tarjoamiimme täydennyskoulutuksiin.

Tule mukaan tarjoamiimme täydennyskoulutuksiin. Täydennyskoulutuspalvelut 2016 2017 Sveitsiläinen kirjailija Rolf Dobelli kuvailee mainiossa kirjassaan Selkeän ajattelun taito ilmiötä, johon ihmisinä lankeamme toistuvasti. Muodostamme kuvan maailmasta

Lisätiedot

Palvelut. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Täydennyskoulutus

Palvelut. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Täydennyskoulutus Palvelut Ammatillinen opettajakorkeakoulu Täydennyskoulutus 2013-2014 1 Osaa ja onnistu Henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen korostuvat, kun ulkoiset paineet tai muuttunut toimintaympäristö

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta

Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta Suunnistuksen perusviisaudet Jollei tiedä, missä on, on aivan sama minne menee Suunta on tärkeämpi kuin kova vauhti

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Joensuu 3.12.2014 Minna Bálint Alueelliset suunnitelmat Opetushallitukseen toimitettu 16 alueellista suunnitelmaa Suunnitelmat sisällöltään

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Peruskoulu-työpaja

Peruskoulu-työpaja Peruskoulu-työpaja 16.5.2016 Strategisen hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus -painopistealue kärkihanke 1: Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin toimenpide 1: Uudistetaan

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 23.11.2010, Oulu

Lisätiedot

Opettajat rakennemuutoksessa

Opettajat rakennemuutoksessa Opettajat rakennemuutoksessa SOTE-PEDA 2016 -seminaari "Motivoiva muutos" 4. - 5.2.2016 Tampere-talo Hanne Mäki-Hakola Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu OPETTAJAT RAKENNEMUUTOKSESSA

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet?

Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet? Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet? Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opettajankoulutusfoorumin tehtävät 1. Laaditaan

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille 2016-2020 Minusta ja meistä tulee jotain. KuntaKesu on kehittämisprosessi, joka on ohjaava johtamisen työkalu

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

ERITYISEN ÄÄRELLÄ - Ammatillisen erityisopetuksen -seminaari

ERITYISEN ÄÄRELLÄ - Ammatillisen erityisopetuksen -seminaari ERITYISEN ÄÄRELLÄ - Ammatillisen erityisopetuksen -seminaari 15.3.2016 Asiantuntijaorganisaatiot matkakumppanina - ammatillinen koulutus kohti inkluusiota Minna Seppälä TAMK, Ammattipedagoginen TKI 18.3.2016

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 11/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 11/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 11/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUS PERUSOPETUKSESSA

OPPILAANOHJAUS PERUSOPETUKSESSA OPPILAANOHJAUS PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmälle 27.1.2010 Helena Kasurinen Osaamisen ja sivistyksen asialla OPPILAANOHJAUS PERUSOPETUKSESSA OHJAUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 Projektin hallinnoija Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin ammattiopisto Rahoittaja

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

strategisen muutoksen tukena

strategisen muutoksen tukena Ammatillinen opettajakorkeakoulu strategisen muutoksen tukena Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johtaja, dosentti (TaY) Miten? Tutkimalla ja hankkimalla uutta tietoa Ennakoimalla

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen

Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen Erikoistumiskoulutuksen sopimusvalmistelu seminaari 16.2.2016, Helsinki Asiantuntija, KT Hannele Seppälä, Arene ry Seminaarin tarkoitus Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari 16.2.2016 Piia Liikka, Suomen eoppimiskeskus ry Poluttamo-konsortio Suomen eoppimiskeskus ry (koordinaattori) Suomen avointen tietojärjestelmien

Lisätiedot

Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi. Hankefoorumi

Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi. Hankefoorumi Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi Hankefoorumi 16.1.2016 Haussa syksylle 2017 OPH:n rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus Hakuaika päättyy 31.1.2017 Hakuvaiheessa määritellään toteutettavan koulutushankkeen

Lisätiedot

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? Lehtori Uudistuvassa ammattikorkeakoululaissa ja asetuksessa otetaan selkeä kanta opiskelijan oikeuksiin opintojen hyväksiluvun osalta. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

Lahjakkaiden opiskelijoiden opintopolut

Lahjakkaiden opiskelijoiden opintopolut Lahjakkaiden opiskelijoiden opintopolut Valmennusohjelma alueellisille, ammatillista huippuosaamista kehittäville yhteistyöverkostoille Valmennusohjelman tavoitteet Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Mitä on osallistava mediakasvatus?

Mitä on osallistava mediakasvatus? Mitä on osallistava mediakasvatus? Pirjo Sinko, opetusneuvos, Opetushallitus Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 4.12.2012 Helsinki Media auttaa lapsia ja nuoria osallistumaan Osallistaminen - suomalaisen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Mikä ihmeen Opin ovi?

Mikä ihmeen Opin ovi? Neuvonta ja ohjaus minne menet? Itä-Uudenmaan Opin Ovi projektin päätösseminaari Nuorten ja aikuisten ohjaus tulevaisuudessa Itä-Uudellamaalla 1.11.2012 Porvoo Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

Perusopetus perustan oppiminen? Merja Pulkkinen Kilpisen koulu Oppilaanohjaaja

Perusopetus perustan oppiminen? Merja Pulkkinen Kilpisen koulu Oppilaanohjaaja Perusopetus perustan oppiminen? Merja Pulkkinen Kilpisen koulu Oppilaanohjaaja 20.3.2014 Suomalaiset oppimisympäristöt Oppimisympäristömme ovat olleet jo pitkään hyvin perinteisiä Luokkahuonemainen ajattelu

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke

Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke ROVANIEMI OULU Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen henkilöstölle

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus Opetusharjoittelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa VE16-verkko-opiskeluryhmien infotilaisuus Adobe Connect -istunto 2.6.2016

Lisätiedot

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT Anu Turunen 24.8.2016 TYÖELÄMÄTAIDOT ERI HANKKEISIIN OSALLISTUMINEN Tulevaisuutta koulutusneuvonnalla 2003-2006 Opinto-ohjauksen kehittämishanke 2004-2006 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämishanke

Lisätiedot

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM 31.10.2016 OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta

Lisätiedot

Eija Ruohomäki. Ohjaava opettaja: Kansainvälisyys ja viestintä. Oulun Opetustoimi OPPIS

Eija Ruohomäki. Ohjaava opettaja: Kansainvälisyys ja viestintä. Oulun Opetustoimi OPPIS Eija Ruohomäki Ohjaava opettaja: Kansainvälisyys ja viestintä Oulun Opetustoimi OPPIS Kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu oppimista ja opetusta kehittävä palvelukeskus Tavoitteena tukea opetuksen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

NET - Nivelvaiheessa erityistä tukea

NET - Nivelvaiheessa erityistä tukea NET - Nivelvaiheessa erityistä tukea Sanna Wenström, koulutuskoordinaattori Ammattiopisto Luovi ja Johanna Pulkkinen, apulaisrehtori Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä www.luovi.fi www.valteri.fi

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Koordinaattoritapaaminen 26.5.2008 Paasitorni, Helsinki Päivi-Katriina Juutilainen Ohjauksen koulutus Koulutuksen laaja-alaisena tavoitteena kehittää toimintamalleja verkostoyhteistyön

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot