Palvelut. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Täydennyskoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelut. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Täydennyskoulutus"

Transkriptio

1 Palvelut Ammatillinen opettajakorkeakoulu Täydennyskoulutus

2 Kenelle? Täydennyskoulutuksemme on suunnattu opetusalan henkilöstölle sekä pedagogisen osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille eri alojen asiantuntijoille. Sopivia koulutuksia löytyy opettajille, ohjaustyötä tekeville, oppilaitosjohtajille sekä työelämän osaajille. Mitä? Tarjoamme Opetushallituksen rahoittamaa koulutusta, maksullisia koulutuksia sekä asiakasorganisaatioille räätälöityjä palveluja. Meiltä onnistuvat niin laajat kehittämisprosessit, koulutuskokonaisuudet, teemapäivät, työpajat, asiantuntijaluennot kuin konsultaatiokin. Miten? Joustavuus, tulevaisuusorientaatio ja yhdessä tekeminen ovat avainsanoja koulutustemme toteutuksessa. Koulutukset perustuvat työelämässä ajankohtaisiin teemoihin, joiden edellyttämää tietotaitoa kehitetään yhdessä. Sisältöjä voidaan muokata ryhmän tarpeisiin. Asiakasorganisaatioiden kanssa prosessit suunnitellaan sopiviksi alusta loppuun saakka. Missä? Tuomme koulutukset asiakkaiden luo. Koulutusta järjestetään sekä alueellisesti kaikkialla Suomessa että verkossa.. Lähiopiskelun lisäksi hyödynnämme opinnoissa e-oppimista ja uusia oppimisympäristöjä. Suomen rajojenkin yli mennään entistä enemmän, kun kansainvälisen koulutusviennin rooli toiminnassamme on kasvanut.

3 Täydennyskoulutuspalvelut Kehitä kanssamme omaa ja koko työyhteisösi pedagogista osaamista. Niin tekevät myös aika monet muut; opetuksen ja ohjauksen täydennyskoulutuksissamme on vuosittain yli 2000 osallistujaa. Koulutusteemamme kattavat koko opetusalan kirjon, johon viittaa myös viime syksynä lanseerattu Täykkäri kaikilla herkuilla -slogan. Leikkisyyden ohella lausahdus onnistuu aidosti kuvaamaan toimintaperiaatteemme. Tarjoamme osaamisenne kehittämisen tueksi hyviä reseptejä, laadukkaat raaka-aineet sekä taitavia tekijöitä. Usko omaan osaamiseemme on luja, mutta toisaalta emme halua unohtaa pientä pilkettä silmäkulmasta. Kehityksen kärjessä pysyminen edellyttää innokkuutta ja oikeaa asennetta. Paras lopputulos syntyy kuitenkin vasta yhdessä tekemällä. Ollaan siis yhteyksissä ja tutkitaan, miten voimme olla parhaiten teille hyödyksi! Viimeisimmän tiedon koulutustarjonnastamme löydät myös osoitteesta Koulutusteemamme: Verkosto-osaaminen s. 2 e-oppiminen ja uudet oppimisen tilat s. 3 Erityisopetus s. 4 Ohjausosaaminen s. 5 Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys s. 7 Pedagoginen osaaminen s. 8 Johtaminen ja kehittäminen s. 10 Hyvinvoiva oppilaitos s. 11 Näyttötutkinto-osaaminen s

4 Apua verkostoitujalle: oppimateriaalit.jamk.fi/ verkostoitujanapu Verkosto-osaaminen voimavaraksi Yhä useammin työtä tehdään verkostoissa. Verkosto-osaaminen on voimavara, joka hyödyttää sekä yksittäisiä toimijoita että mukana olevia yhteisöjä. Verkostoitumisen ja verkostomaisen yhteistyön tueksi tarjoamme monipuolisia koulutusmahdollisuuksia. Verkostokoulutuksemme voivat olla pitempikestoisia koulutus- ja kehittämisprosesseja, teemapäiviä, työpajoja tai asiantuntijaluentoja. Meiltä voit tilata myös konsultaatiota verkostojen rakentamisen, kehittämisen ja toiminnan eri vaiheisiin. Verkostoyhteistyön perusteet ja lähtökohdat Verkostoyhteistyön rakentaminen ja toimijuus verkostoissa Verkostostrategia, verkoston koordinointi ja johtaminen Verkoston toimintaympäristöt ja tietokäytännöt Maija-Liisa Siitari, Olet sitten konkari tai vasta-alkaja ja työnkuvaasi kuuluu verkostoyhteistyön koordinointi ja kehittäminen, vahvista osaamistasi. Koulutus rakentuu seuraavista teemoista: Verkoston koordinaattorin rooli ja omat työkäytänteet Verkostoyhteistyön perusteet ja lähtökohdat Verkostoyhteistyön rakentaminen ja toimijuus verkostoissa Verkostostrategia, verkoston koordinointi ja johtaminen Verkoston toimintaympäristöt ja tietokäytännöt 2

5 e-oppiminen osaksi opetusta Tieto- ja viestintäteknologia muuttaa oppimisympäristöjä, oppimista ja opetusta. Opettajien on pysyttävä muutoksessa mukana osaavissa käsissä uusi teknologia voi kohdata opetuksen kehittämistarpeet. Koulutuksissamme opit soveltamaan uusinta teknologiaa opetuksessa ja oppimisen ohjaamisessa. Ensisijalla ovat pedagogisesti perustellut ratkaisut, joita teknologia voi tukea. Milla-Maarit Salo, Muuntojoustavat oppimisen tilat Sukellus uuteen opinmaisemaan Yhteisölliset menetelmät muuntojoustavissa oppimisen tiloissa Osallisuutta suurryhmäopetukseen TiVin keinoin Autenttiset oppimisympäristöt ja videot työssäoppimisprosessin eri vaiheissa Monenlaiset oppijat uusissa oppimisympäristöissä Hypermediamateriaalit rikastuttamassa oppimista Verkko-ohjaus ja opetus maahanmuuttajaopiskelijan tukena Onnistunut ryhmänohjaus verkossa Mikä ihmeen muuntojoustava? Oppimistilojen kohdalla muuntojoustava-sanalla tarkoitetaan tilaa, joka soveltuu ja muuntuu käyttötarkoituksen mukaan erilaisiin oppimistilanteisiin. Jo suunnitteluvaiheessa tehdään ratkaisuja, jotka mahdollistavat erilaisten pohjasuunnitelmien toimivuuden. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi tilan jakamiseen soveltuvia siirrettäviä väliseiniä tai -verhoja, liikuteltavia huonekaluja ja langatonta teknologiaa. Näin tila taipuu niin yksilötyöskentelyyn, pienryhmätyöhön kuin koko ryhmän yhteisiin juttuihin. 3

6 Eläköön erityisopetus! Erityisen tuen tarpeen monimuotoistuminen haastaa erityisopetuksen kehittämisen. Ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan sekä osaavia erityisopettajia että opettajia, joilla on valmiuksia ohjata erityistä tukea tarvitsevia oppijoita. Millaista on laadukas erityisopetus? Koulutuksissamme saat työkaluja erilaisten oppijoiden tukemiseen sekä erityisopetuksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Johanna Aho, Lea Vilmi, Kohti ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijuutta 10 op Aikuinen monenlaisena oppijana 5 op Erityinen tuki näyttötutkintojen järjestämisessä 3 op Laaja-alaiset oppimisvaikeudet ammatillisessa koulutuksessa 5 op Erkkaa englanniksi sosiaalista mediaa hyödyntäen Diversity of Learners Erilainen oppija verkossa, oppimisympäristöjen suunnittelu erityisopetuksen näkökulmasta Ammatillisen erityisopetuksen alueelliset verkostot Tule mukaan rakentamaan verkostoja Itä-Suomeen, Pohjanmaalle ja Pohjois-Suomeen. Tavoitteena on kehittää erityisopetusta yhteistyössä sekä tukea erityisopettajien osaamisen kehittymistä, ammatti-identiteettiä ja työhyvinvointia. Ammattiopisto Luovin kanssa toteutettava hanke sisältää kolme koulutusosiota: Erityisopetuksen alueelliset kehittämistarpeet 1 op Alueellisen erityisopetuksen kehittäminen 4 op Verkostoituva erityisopettaja 1 op Lisää asiaa erityisopetuksesta: erityisopettaja.fi 4

7 Ohjausteemoista verkossa: verkkolehdet.jamk.fi/elo Osaamista ohjaukseen Vahvista ohjausosaamistasi ja uudista toimintaasi ohjaajana! Koulutuksissamme saat välineitä tukea opiskelijan uransuunnitteluvalmiuksien kehittymistä. Autamme rakentamaan laadukkaita ohjauspalveluja organisaatiossasi. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja tuotetaan yhä enemmän verkostoyhteistyönä. Tarjoamme myös verkostoille tukea ohjauspalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen. Ohjausosaamisen kehittäminen organisaatiossa 3 op Onnistunut ryhmänohjaus verkossa 4 op Aktivoivat ja toiminnalliset ohjausmenetelmät Moniammatillinen verkostotyö ohjauksessa Kohti yksilöllisiä opinto- ja tutkintopolkuja Maija-Liisa Siitari, Yläkoulujen ohjausosaajat huomio! Ammattiin! Peruskoulusta jatko-opintoihin ja työelämään -koulutuskokonaisuus on suunnattu yläkoulujen oppilashuolto-, ohjaus- ja opetushenkilöstölle. Koulutukset kehittävät valmiuksia tukea nuoren urasuunnittelua ja toisen asteen koulutusvalintoja. Oppilaan urasuunnitteluvalmiuksien kehittäminen 5 op TET, Taitaja9 ja Ammattitaitokilpailut uravalintojen kokeilun ympäristöinä 3 op Portfolio oppilaan henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun tukena 3 op Ohjauksen järjestelyjen kehittäminen 3 op Henkilökohtaisen ohjauksen kollaboratiivinen kehittäminen 5 op 5

8 6 Kesämme aloittaa kansainvälinen luovan oppimisen kesäkoulu.

9 MonikuIttuurisuus ja kansainvälisyys Kansainvälistyvissä oppilaitoksissa on tarvetta uudenlaiselle osaamiselle. Hyvät monikulttuuriset käytänteet, kulttuurisensitiivisyys ja kielitaito ovat kehittämiskohteina kullanarvoisia. Monikulttuurisen osaamisen kehittämisestä oppilaitoksessa hyötyvät kaikki, eivät vain maahanmuuttajataustaiset opiskelijat. Tulevaisuuden osaajat työskentelevät entistä monimuotoisemmissa työympäristöissä. Niin osaajat kuin tieto liikkuvat yli rajojen. Rakennetaan yhdessä kansainvälistyvälle oppilaitoksellesi vahvaa osaamista! Milla-Maarit Salo, Kulttuurinen monimuotoisuus työyhteisön voimavarana -työpaja 3 op Kansainvälisen opetusmateriaalin laatiminen 3 op Osallistavat arviointikäytänteet maahanmuuttaja-opiskelijan ohjauksessa 5 op S2-apupakki ammattiopettajalle: viestintä ja vuorovaikutus monikulttuurisessa opetuksessa 3 op Monikulttuurisesta työssäoppimisen ohjausta kehittämässä 4 op Verkko-opetus ja -ohjaus maahanmuuttajaopiskelijan tukena 5 op Summer School: Creativity, Learning and Quality of Life 5 op English as a Tool For Teaching Cambridge TKT -testit English as a Tool For Teaching -koulutukset oppilaitoksille Onko organisaatiossasi tilausta kielitaidon ja kulttuurien välisen viestinnän kehittämiselle? Oppilaitoksissa osaamista tarvitaan etenkin koulutusviennin tehtäviin ja kansainvälisten opiskelijoiden kohtaamiseen. Toteutamme työyhteisöille English as a Tool For Teaching -koulutuksia, joissa kielitaidon lisäksi painottuvat pedagogiikka ja kulttuurien välisen viestinnän taidot. Koulutuksen lopussa osallistujat suorittavat kansainvälisesti tunnustetun Cambridge Teaching Knowledge (TKT) -testin. Olemme Suomen ainoa valtuutettu toimija, joka järjestää opettajille suunnattuja TKT-testejä. Mitä koulutus antaa? 1) Kielitaitoa koulutusmaailman tarpeisiin 2) Osaamista kulttuurien väliseen viestintään 3) Kansainvälisesti tunnustetun Cambridge-todistuksen 7

10 Innosta ja onnistu aikuiskouluttajana Toimitko aikuiskouluttajana? Tule päivittämään pedagoginen osaamisesi ja löydä tuoreita näkökulmia työhösi. Aikuisen oppimisen monimuotoisuus ja erilaiset oppimispolut vaikuttavat aikuiskouluttajan toimenkuvaan sekä pedagogisiin toimintamalleihin. Innostuminen auttaa onnistumaan! Sini Kauro, Osaanko opinko minä? Aikuinen oppijana, oppimistyylit ja valmiudet 3 op Osallistava ryhmänohjaus 3 op Keinoja kaihtamatta -opetusmenetelmät 3 op Osaamisen tunnistaminen 3 op Koulutuspalvelun tuotteistaminen ja markkinointi Elämykselliset ja voimaannuttavat ohjausmenetelmät aikuiskoulutuksessa Mindfulness-koulutuksissamme tutustut tietoiseen läsnäoloon, opit kuuntelemaan enemmän itseäsi, voimaantumaan ja jaksamaan työssä. Kiireisessä oppilaitosmaailmassa on syytä joskus hidastaa ja pysähtyä sekä itse että opiskelijoiden kanssa. Järjestämme päivän tutustumiskursseja ja pidempiä koulutuksia. Suosittelemme yhteisiä työpajoja erityisesti pienemmille työporukoille ja tiimeille! Sirpa Laitinen-Väänänen, kouluttaja Monipuolisia opetusmenetelmiä Luovaa, aktivoivaa, voimauttavaa löydä uudenlaisia tapoja oppia ja opettaa. Monipuolisilla opetusmenetelmillä voit innostaa opiskelijoitasi oppimaan uusin tavoin. Koulutuksista saat värikkään työkalupakin sekä lisäät omaa jaksamistasi. Tule ja laita itsesi rohkeasti likoon! Milla-Maarit Salo, Mindfulness -koulutukset ja -työpajat Suurryhmäopetuksen työpaja 3 op Yhteisölliset menetelmät muuntojoustavissa oppimisentiloissa 4 op Summer School: Creativity, Learning and Quality of Life 5 op Osallistuvat arviointikäytänteet maahanmuuttajaopiskelijan opetuksessa 5 op 8

11 Yhdysluokkapedagogiikka Pieniä kouluja ja yhdysluokkia tarvitaan tulevaisuudessakin. Mitä mahdollisuuksia uudet opetussuunnitelmat tarjoavat yhdysluokkapedagogiikalle? Yhdysluokkapedagogiikan uudet mahdollisuudet - koulutuksemme koostuu kolmesta kehittämistyöpajasta, joissa yhdysluokkaopetusta tarjoavien oppilaitosten johto ja henkilöstö pääsevät käsittelemään oppilaitoksissaan keskeisiä kysymyksiä. Koulutus toteutetaan 10 eri alueella. Tavoitteena on tarjota verkostomaista tukea yhdysluokkien opetussuunnitelmatyöhön ja käytäntöjen kehittämiseen. Jari Kalavainen, Opeksi, erkkaopeksi tai opoksi? Suunnitteletko ammatillisen opettajan, erityisopettajan tai opinto-ohjaajan opintoja? Toteutamme koulutusten opintojaksoja myös maksullisina verkkoopintoina, joista sinun on mahdollista saada lisää hakemuspisteitä. Jos sinut valitaan opiskelijaksemme, suoritettu koulutus voidaan myös hyväksilukea osaksi opintojasi. Maija-Liisa Siitari, Ammatillisen opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset opinnot 16 op Opettajan toimintaympäristö 8 op Kohti ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijuutta 10 op Orientoituminen ohjaukseen 5 op Yhteishaku tammikuussa Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaku on vuosittain tammikuussa. JAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa jaossa ovat ammatillisen opettajankoulutuksen, erityisopettajankoulutuksen ja opinto-ohjaajankoulutuksen opiskelupaikat alueryhmissä eri puolilla Suomea. Viime vuosina olemme olleet haun suosituin opekorkea! netissä: 9

12 Oppilaitosyhteisön johtaminen Tunnistatko toimintaympäristön ja opiskelijoiden asettamat vaatimukset oppilaitoksen johtamiselle? Koulutuksissamme saat tukea työsi systemaattiseen kehittämiseen, omien vahvuuksiesi tuntemiseen ja itsesi johtamiseen. Jari Kalavainen, Valmentava esimiestyö 5 op Pedagogisen yhteisön kehittäminen 5 op Toimiva johtoryhmä 5 op Vuorovaikutussuhteiden ja työverkoston tietoinen kehittäminen 4 op (Humap) Haastavat tilanteet esimiestyössä 4 op (Humap) Uudistuminen vaatii sopivasti erilaista tapaa ajatella ja toimia. Liian erilainen aiheuttaa torjunnan, kun taas liian samanlainen ei ylitä uutiskynnystä. - Jari Kalavainen, johtamiskouluttaja, täydennyskoulutuspäällikkö Puhtia projekti- ja kehittämistoimintaan Toimivan johtamisen ohella oppilaitoksissa tarvitaan projekti- ja kehittämistoiminnan osaamista. Projektit ja kehittämistyö koskettavat jokaista tavalla tai toisella. Siksi myös koulutuksemme sopivat niin kouluttajille kuin tukipalveluiden henkilöstölle. Kehity koulutussuunnittelijana -koulutus on puolestaan nappivalinta koulutussuunnittelijoille, henkilöstön osaamisen kehittäjille ja kouluttajille. Suunnittelussa tarvitaan pedagogisen osaamisen lisäksi ennakointikykyä, jotta koulutus on vahvasti kiinni tulevaisuuden osaamistarpeissa. Projektiosaamisen kartoitus organisaatioille Projektiosaaminen Tiimityö ja johtaminen projekteissa Kehittämistoiminnan ja projektin hallinta Tiimityö osaamisen kehittämisen välineenä organisaatiossa Kehity koulutussuunnittelijana 5 op 10

13 Hyvinvoiva oppilaitos Hyvinvoiva oppilaitos on tuore ja ajankohtainen teema täydennyskoulutustemme joukossa. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö on keskeinen näkökulma toteutuksissa. Paranna omaa hyvinvointiosaamistasi ja oppilaitoksesi roolia nuorten hyvinvoinnin edistäjänä. Koulutuksistamme saat käyttöösi opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia edistäviä toimintatapoja ja -malleja. Opiskelijahyvinvointi 4 op Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen 4 op Turvallinen oppimisympäristö 2 op Opiskeluhuollon uudet toimintamallit 3 op Maija-Liisa Siitari, Osaava Verme -koulutukset Osaava Verme -koulutus on vertaisryhmämentorointia, joka tuo yhteen kokeneet ja nuoremmat osaajat jakamaan tietoa toisilleen. Tule mukaan syksyllä 2014 käynnistyvään koulutukseemme kehittämään omaa ammatti-identiteettiäsi, osaamistasi ja koko työyhteisösi hyvinvointia. Osaava Verme on opettajankoulutusta antavien yliopistojen ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen verkosto. : Johanna Aho,

14 Näyttötutkinto-osaaminen Näyttötutkintojärjestelmä perustuu elinikäisen oppimisen ja henkilökohtaistamisen periaatteisiin. Järjestelmän asiantuntijoita ovat näyttötutkintomestarit, joita ilman ammattitaidon osoittaminen työpaikoilla ei olisi mahdollista. Alati kehittyvään toimintaan tarvitaan uusia osaajia sekä oppilaitoksista että työelämästä. Mestariksi valmistuneille suositellaan myös taitojen päivittämistä aika ajoin, sillä järjestelmä muuttuu ajan mukana. Pätevöidy näyttötutkintomestariksi 25 op (Opetushallituksen koulutusohjelma) Näin Toimii Mestari näyttötutkintomestareiden täydennyskoulutus Sini Kauro, näyttötutkintomestaria Tiesitkö, että 20-vuotiaaseen näyttötutkintojärjestelmään on koulutettu jo 15 vuotta näyttötutkintomestareita? Nykyään olemme yksi Suomen viidestä NTM-koulutuksen järjestäjästä. Vuosien varrella omakin tietotaitomme on hioutunut huippuunsa. Voimme ylpeänä todeta olevamme tuhansien uusien näyttötutkinto-osaajien takana; kaikkiaan meiltä on vuosien varrella valmistunut huimat 4677 näyttötutkintomestaria. Seuraa kuulumisiamme: facebook.com/ opettajakorkeakoulu 12

15 Ota meihin yhteyttä! Täydennyskoulutuspäällikkö Jari Kalavainen p Koulutussuunnittelija Johanna Aho p Koulutussuunnittelija Päivi Kauppila p Koulutussuunnittelija Sini Kauro p Koulutussuunnittelija Milla-Maarit Salo p Koulutussuunnittelija Maija-Liisa Siitari p Koulutussuunnittelija Lea Vilmi p Koulutussihteeri Minna Demirel p Koulutussihteeri Tiia Isohanni p Koulutussihteeri Anneli Kähärä p Myyntiassistentti Santtu Hartikainen p Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: Tavoitat meidät kätevästi myös osoitteesta: Lue lisää JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutuksista ja palveluista: 13

16 Tutustu lisää: Jyväskylän ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Piippukatu 11, Jyväskylä 14 5/2014/800

Täydennyskoulutuspalvelut 2015 2016

Täydennyskoulutuspalvelut 2015 2016 Täydennyskoulutuspalvelut 2015 2016 Kenelle? Täydennyskoulutuksemme on suunnattu opetus- ja ohjausalan henkilöstölle sekä pedagogisen osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille eri alojen asiantuntijoille.

Lisätiedot

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11 Sisällys 1. Ammatillinen erityisopettajankoulutus 60 op 2 Johdanto 2 2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4 Ammatillisen erityisopettajan osaaminen 6 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti kevät 2011 Aikuisopiskelijan ohjaus Henkilökohtaistaminen aikuiskoulutuksen lähtökohtana Hyvät koulutustulokset ja hyvä maine tulevat käytännön

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS. TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu

HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS. TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu 2014 2015 TUOREIN TIETO OPETUSALALLE Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

6 Tutkimus- ja kehitystyö. edistää ammattipedagogiikkaa. Oppimisympäristöt laajenevat: TEORIAA MOBIILISTI TÖITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ

6 Tutkimus- ja kehitystyö. edistää ammattipedagogiikkaa. Oppimisympäristöt laajenevat: TEORIAA MOBIILISTI TÖITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ HAAGA-HELIA Ammatillisen opettajakorkeakoulun sidosryhmälehti 1 2013 Oppimisympäristöt laajenevat: TEORIAA MOBIILISTI TÖITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ 4 6 Tutkimus- ja kehitystyö edistää ammattipedagogiikkaa PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka 1 Rakennuspalikoita ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka Sisällys Dialogia ei ole ilman toivoa. Toivo kasvaa ihmisen vaillinaisuudesta, jonka

Lisätiedot

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus...

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus... Osaamispalvelujen strateginen suunnitelma 2010 2011 Johdanto osaamispalvelujen strategiseen suunnitelmaan Osaamispalveluilla tarkoitetaan kaikkia Edupolin palveluja, jotka liittyvät henkilön tai työorganisaation

Lisätiedot

Lehti. uudistuu! OPINTO- OHJAAJA. ammattilehti 1/2015. Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti

Lehti. uudistuu! OPINTO- OHJAAJA. ammattilehti 1/2015. Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti OPINTO- OHJAAJA ammattilehti 1/2015 Lehti uudistuu! Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti Uutuudet tammikuussa 2015! Uusi pätevä Futurix Oppilaan tueksi Futurix 7 9 Täysin uudistettu oppilaanohjaksen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Osuvaa osaamista. Sujuvat siirtymät

Osuvaa osaamista. Sujuvat siirtymät Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus Osuvaa osaamista Kokonaisrahoitus (2014-2020) n. 38-40 milj. Hankehaku 6.10. - 8.12.2014 Rahoittava viranomainen:

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA Vihreät De Gröna Vihreiden periaateohjelma 2012-2020: Koulutus tarjoaa välineitä osallistua yhteiskuntaan ja työelämään. Kaikilla on oikeus laadukkaaseen ja maksuttomaan koulutukseen perhetaustasta ja

Lisätiedot

Maailma on monimutkainen. Tulevaisuuden ammatillisen opettajan osaamisen. tarpeet

Maailma on monimutkainen. Tulevaisuuden ammatillisen opettajan osaamisen. tarpeet Tulevaisuuden ammatillisen opettajan osaamisen ja tiedon tarpeet Aila Paaso Koulutuspäällikkö, KT Opetusalan henkilöstö- ja täydennyskoulutus, Oulun ammattikorkeakoulu Aila.paaso@oamk.fi Tiivistelmä Artikkelissa

Lisätiedot