Palvelut. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Täydennyskoulutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelut. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Täydennyskoulutus"

Transkriptio

1 Palvelut Ammatillinen opettajakorkeakoulu Täydennyskoulutus

2 Kenelle? Täydennyskoulutuksemme on suunnattu opetusalan henkilöstölle sekä pedagogisen osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille eri alojen asiantuntijoille. Sopivia koulutuksia löytyy opettajille, ohjaustyötä tekeville, oppilaitosjohtajille sekä työelämän osaajille. Mitä? Tarjoamme Opetushallituksen rahoittamaa koulutusta, maksullisia koulutuksia sekä asiakasorganisaatioille räätälöityjä palveluja. Meiltä onnistuvat niin laajat kehittämisprosessit, koulutuskokonaisuudet, teemapäivät, työpajat, asiantuntijaluennot kuin konsultaatiokin. Miten? Joustavuus, tulevaisuusorientaatio ja yhdessä tekeminen ovat avainsanoja koulutustemme toteutuksessa. Koulutukset perustuvat työelämässä ajankohtaisiin teemoihin, joiden edellyttämää tietotaitoa kehitetään yhdessä. Sisältöjä voidaan muokata ryhmän tarpeisiin. Asiakasorganisaatioiden kanssa prosessit suunnitellaan sopiviksi alusta loppuun saakka. Missä? Tuomme koulutukset asiakkaiden luo. Koulutusta järjestetään sekä alueellisesti kaikkialla Suomessa että verkossa.. Lähiopiskelun lisäksi hyödynnämme opinnoissa e-oppimista ja uusia oppimisympäristöjä. Suomen rajojenkin yli mennään entistä enemmän, kun kansainvälisen koulutusviennin rooli toiminnassamme on kasvanut.

3 Täydennyskoulutuspalvelut Kehitä kanssamme omaa ja koko työyhteisösi pedagogista osaamista. Niin tekevät myös aika monet muut; opetuksen ja ohjauksen täydennyskoulutuksissamme on vuosittain yli 2000 osallistujaa. Koulutusteemamme kattavat koko opetusalan kirjon, johon viittaa myös viime syksynä lanseerattu Täykkäri kaikilla herkuilla -slogan. Leikkisyyden ohella lausahdus onnistuu aidosti kuvaamaan toimintaperiaatteemme. Tarjoamme osaamisenne kehittämisen tueksi hyviä reseptejä, laadukkaat raaka-aineet sekä taitavia tekijöitä. Usko omaan osaamiseemme on luja, mutta toisaalta emme halua unohtaa pientä pilkettä silmäkulmasta. Kehityksen kärjessä pysyminen edellyttää innokkuutta ja oikeaa asennetta. Paras lopputulos syntyy kuitenkin vasta yhdessä tekemällä. Ollaan siis yhteyksissä ja tutkitaan, miten voimme olla parhaiten teille hyödyksi! Viimeisimmän tiedon koulutustarjonnastamme löydät myös osoitteesta Koulutusteemamme: Verkosto-osaaminen s. 2 e-oppiminen ja uudet oppimisen tilat s. 3 Erityisopetus s. 4 Ohjausosaaminen s. 5 Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys s. 7 Pedagoginen osaaminen s. 8 Johtaminen ja kehittäminen s. 10 Hyvinvoiva oppilaitos s. 11 Näyttötutkinto-osaaminen s

4 Apua verkostoitujalle: oppimateriaalit.jamk.fi/ verkostoitujanapu Verkosto-osaaminen voimavaraksi Yhä useammin työtä tehdään verkostoissa. Verkosto-osaaminen on voimavara, joka hyödyttää sekä yksittäisiä toimijoita että mukana olevia yhteisöjä. Verkostoitumisen ja verkostomaisen yhteistyön tueksi tarjoamme monipuolisia koulutusmahdollisuuksia. Verkostokoulutuksemme voivat olla pitempikestoisia koulutus- ja kehittämisprosesseja, teemapäiviä, työpajoja tai asiantuntijaluentoja. Meiltä voit tilata myös konsultaatiota verkostojen rakentamisen, kehittämisen ja toiminnan eri vaiheisiin. Verkostoyhteistyön perusteet ja lähtökohdat Verkostoyhteistyön rakentaminen ja toimijuus verkostoissa Verkostostrategia, verkoston koordinointi ja johtaminen Verkoston toimintaympäristöt ja tietokäytännöt Maija-Liisa Siitari, Olet sitten konkari tai vasta-alkaja ja työnkuvaasi kuuluu verkostoyhteistyön koordinointi ja kehittäminen, vahvista osaamistasi. Koulutus rakentuu seuraavista teemoista: Verkoston koordinaattorin rooli ja omat työkäytänteet Verkostoyhteistyön perusteet ja lähtökohdat Verkostoyhteistyön rakentaminen ja toimijuus verkostoissa Verkostostrategia, verkoston koordinointi ja johtaminen Verkoston toimintaympäristöt ja tietokäytännöt 2

5 e-oppiminen osaksi opetusta Tieto- ja viestintäteknologia muuttaa oppimisympäristöjä, oppimista ja opetusta. Opettajien on pysyttävä muutoksessa mukana osaavissa käsissä uusi teknologia voi kohdata opetuksen kehittämistarpeet. Koulutuksissamme opit soveltamaan uusinta teknologiaa opetuksessa ja oppimisen ohjaamisessa. Ensisijalla ovat pedagogisesti perustellut ratkaisut, joita teknologia voi tukea. Milla-Maarit Salo, Muuntojoustavat oppimisen tilat Sukellus uuteen opinmaisemaan Yhteisölliset menetelmät muuntojoustavissa oppimisen tiloissa Osallisuutta suurryhmäopetukseen TiVin keinoin Autenttiset oppimisympäristöt ja videot työssäoppimisprosessin eri vaiheissa Monenlaiset oppijat uusissa oppimisympäristöissä Hypermediamateriaalit rikastuttamassa oppimista Verkko-ohjaus ja opetus maahanmuuttajaopiskelijan tukena Onnistunut ryhmänohjaus verkossa Mikä ihmeen muuntojoustava? Oppimistilojen kohdalla muuntojoustava-sanalla tarkoitetaan tilaa, joka soveltuu ja muuntuu käyttötarkoituksen mukaan erilaisiin oppimistilanteisiin. Jo suunnitteluvaiheessa tehdään ratkaisuja, jotka mahdollistavat erilaisten pohjasuunnitelmien toimivuuden. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi tilan jakamiseen soveltuvia siirrettäviä väliseiniä tai -verhoja, liikuteltavia huonekaluja ja langatonta teknologiaa. Näin tila taipuu niin yksilötyöskentelyyn, pienryhmätyöhön kuin koko ryhmän yhteisiin juttuihin. 3

6 Eläköön erityisopetus! Erityisen tuen tarpeen monimuotoistuminen haastaa erityisopetuksen kehittämisen. Ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan sekä osaavia erityisopettajia että opettajia, joilla on valmiuksia ohjata erityistä tukea tarvitsevia oppijoita. Millaista on laadukas erityisopetus? Koulutuksissamme saat työkaluja erilaisten oppijoiden tukemiseen sekä erityisopetuksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Johanna Aho, Lea Vilmi, Kohti ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijuutta 10 op Aikuinen monenlaisena oppijana 5 op Erityinen tuki näyttötutkintojen järjestämisessä 3 op Laaja-alaiset oppimisvaikeudet ammatillisessa koulutuksessa 5 op Erkkaa englanniksi sosiaalista mediaa hyödyntäen Diversity of Learners Erilainen oppija verkossa, oppimisympäristöjen suunnittelu erityisopetuksen näkökulmasta Ammatillisen erityisopetuksen alueelliset verkostot Tule mukaan rakentamaan verkostoja Itä-Suomeen, Pohjanmaalle ja Pohjois-Suomeen. Tavoitteena on kehittää erityisopetusta yhteistyössä sekä tukea erityisopettajien osaamisen kehittymistä, ammatti-identiteettiä ja työhyvinvointia. Ammattiopisto Luovin kanssa toteutettava hanke sisältää kolme koulutusosiota: Erityisopetuksen alueelliset kehittämistarpeet 1 op Alueellisen erityisopetuksen kehittäminen 4 op Verkostoituva erityisopettaja 1 op Lisää asiaa erityisopetuksesta: erityisopettaja.fi 4

7 Ohjausteemoista verkossa: verkkolehdet.jamk.fi/elo Osaamista ohjaukseen Vahvista ohjausosaamistasi ja uudista toimintaasi ohjaajana! Koulutuksissamme saat välineitä tukea opiskelijan uransuunnitteluvalmiuksien kehittymistä. Autamme rakentamaan laadukkaita ohjauspalveluja organisaatiossasi. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja tuotetaan yhä enemmän verkostoyhteistyönä. Tarjoamme myös verkostoille tukea ohjauspalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen. Ohjausosaamisen kehittäminen organisaatiossa 3 op Onnistunut ryhmänohjaus verkossa 4 op Aktivoivat ja toiminnalliset ohjausmenetelmät Moniammatillinen verkostotyö ohjauksessa Kohti yksilöllisiä opinto- ja tutkintopolkuja Maija-Liisa Siitari, Yläkoulujen ohjausosaajat huomio! Ammattiin! Peruskoulusta jatko-opintoihin ja työelämään -koulutuskokonaisuus on suunnattu yläkoulujen oppilashuolto-, ohjaus- ja opetushenkilöstölle. Koulutukset kehittävät valmiuksia tukea nuoren urasuunnittelua ja toisen asteen koulutusvalintoja. Oppilaan urasuunnitteluvalmiuksien kehittäminen 5 op TET, Taitaja9 ja Ammattitaitokilpailut uravalintojen kokeilun ympäristöinä 3 op Portfolio oppilaan henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun tukena 3 op Ohjauksen järjestelyjen kehittäminen 3 op Henkilökohtaisen ohjauksen kollaboratiivinen kehittäminen 5 op 5

8 6 Kesämme aloittaa kansainvälinen luovan oppimisen kesäkoulu.

9 MonikuIttuurisuus ja kansainvälisyys Kansainvälistyvissä oppilaitoksissa on tarvetta uudenlaiselle osaamiselle. Hyvät monikulttuuriset käytänteet, kulttuurisensitiivisyys ja kielitaito ovat kehittämiskohteina kullanarvoisia. Monikulttuurisen osaamisen kehittämisestä oppilaitoksessa hyötyvät kaikki, eivät vain maahanmuuttajataustaiset opiskelijat. Tulevaisuuden osaajat työskentelevät entistä monimuotoisemmissa työympäristöissä. Niin osaajat kuin tieto liikkuvat yli rajojen. Rakennetaan yhdessä kansainvälistyvälle oppilaitoksellesi vahvaa osaamista! Milla-Maarit Salo, Kulttuurinen monimuotoisuus työyhteisön voimavarana -työpaja 3 op Kansainvälisen opetusmateriaalin laatiminen 3 op Osallistavat arviointikäytänteet maahanmuuttaja-opiskelijan ohjauksessa 5 op S2-apupakki ammattiopettajalle: viestintä ja vuorovaikutus monikulttuurisessa opetuksessa 3 op Monikulttuurisesta työssäoppimisen ohjausta kehittämässä 4 op Verkko-opetus ja -ohjaus maahanmuuttajaopiskelijan tukena 5 op Summer School: Creativity, Learning and Quality of Life 5 op English as a Tool For Teaching Cambridge TKT -testit English as a Tool For Teaching -koulutukset oppilaitoksille Onko organisaatiossasi tilausta kielitaidon ja kulttuurien välisen viestinnän kehittämiselle? Oppilaitoksissa osaamista tarvitaan etenkin koulutusviennin tehtäviin ja kansainvälisten opiskelijoiden kohtaamiseen. Toteutamme työyhteisöille English as a Tool For Teaching -koulutuksia, joissa kielitaidon lisäksi painottuvat pedagogiikka ja kulttuurien välisen viestinnän taidot. Koulutuksen lopussa osallistujat suorittavat kansainvälisesti tunnustetun Cambridge Teaching Knowledge (TKT) -testin. Olemme Suomen ainoa valtuutettu toimija, joka järjestää opettajille suunnattuja TKT-testejä. Mitä koulutus antaa? 1) Kielitaitoa koulutusmaailman tarpeisiin 2) Osaamista kulttuurien väliseen viestintään 3) Kansainvälisesti tunnustetun Cambridge-todistuksen 7

10 Innosta ja onnistu aikuiskouluttajana Toimitko aikuiskouluttajana? Tule päivittämään pedagoginen osaamisesi ja löydä tuoreita näkökulmia työhösi. Aikuisen oppimisen monimuotoisuus ja erilaiset oppimispolut vaikuttavat aikuiskouluttajan toimenkuvaan sekä pedagogisiin toimintamalleihin. Innostuminen auttaa onnistumaan! Sini Kauro, Osaanko opinko minä? Aikuinen oppijana, oppimistyylit ja valmiudet 3 op Osallistava ryhmänohjaus 3 op Keinoja kaihtamatta -opetusmenetelmät 3 op Osaamisen tunnistaminen 3 op Koulutuspalvelun tuotteistaminen ja markkinointi Elämykselliset ja voimaannuttavat ohjausmenetelmät aikuiskoulutuksessa Mindfulness-koulutuksissamme tutustut tietoiseen läsnäoloon, opit kuuntelemaan enemmän itseäsi, voimaantumaan ja jaksamaan työssä. Kiireisessä oppilaitosmaailmassa on syytä joskus hidastaa ja pysähtyä sekä itse että opiskelijoiden kanssa. Järjestämme päivän tutustumiskursseja ja pidempiä koulutuksia. Suosittelemme yhteisiä työpajoja erityisesti pienemmille työporukoille ja tiimeille! Sirpa Laitinen-Väänänen, kouluttaja Monipuolisia opetusmenetelmiä Luovaa, aktivoivaa, voimauttavaa löydä uudenlaisia tapoja oppia ja opettaa. Monipuolisilla opetusmenetelmillä voit innostaa opiskelijoitasi oppimaan uusin tavoin. Koulutuksista saat värikkään työkalupakin sekä lisäät omaa jaksamistasi. Tule ja laita itsesi rohkeasti likoon! Milla-Maarit Salo, Mindfulness -koulutukset ja -työpajat Suurryhmäopetuksen työpaja 3 op Yhteisölliset menetelmät muuntojoustavissa oppimisentiloissa 4 op Summer School: Creativity, Learning and Quality of Life 5 op Osallistuvat arviointikäytänteet maahanmuuttajaopiskelijan opetuksessa 5 op 8

11 Yhdysluokkapedagogiikka Pieniä kouluja ja yhdysluokkia tarvitaan tulevaisuudessakin. Mitä mahdollisuuksia uudet opetussuunnitelmat tarjoavat yhdysluokkapedagogiikalle? Yhdysluokkapedagogiikan uudet mahdollisuudet - koulutuksemme koostuu kolmesta kehittämistyöpajasta, joissa yhdysluokkaopetusta tarjoavien oppilaitosten johto ja henkilöstö pääsevät käsittelemään oppilaitoksissaan keskeisiä kysymyksiä. Koulutus toteutetaan 10 eri alueella. Tavoitteena on tarjota verkostomaista tukea yhdysluokkien opetussuunnitelmatyöhön ja käytäntöjen kehittämiseen. Jari Kalavainen, Opeksi, erkkaopeksi tai opoksi? Suunnitteletko ammatillisen opettajan, erityisopettajan tai opinto-ohjaajan opintoja? Toteutamme koulutusten opintojaksoja myös maksullisina verkkoopintoina, joista sinun on mahdollista saada lisää hakemuspisteitä. Jos sinut valitaan opiskelijaksemme, suoritettu koulutus voidaan myös hyväksilukea osaksi opintojasi. Maija-Liisa Siitari, Ammatillisen opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset opinnot 16 op Opettajan toimintaympäristö 8 op Kohti ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijuutta 10 op Orientoituminen ohjaukseen 5 op Yhteishaku tammikuussa Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaku on vuosittain tammikuussa. JAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa jaossa ovat ammatillisen opettajankoulutuksen, erityisopettajankoulutuksen ja opinto-ohjaajankoulutuksen opiskelupaikat alueryhmissä eri puolilla Suomea. Viime vuosina olemme olleet haun suosituin opekorkea! netissä: 9

12 Oppilaitosyhteisön johtaminen Tunnistatko toimintaympäristön ja opiskelijoiden asettamat vaatimukset oppilaitoksen johtamiselle? Koulutuksissamme saat tukea työsi systemaattiseen kehittämiseen, omien vahvuuksiesi tuntemiseen ja itsesi johtamiseen. Jari Kalavainen, Valmentava esimiestyö 5 op Pedagogisen yhteisön kehittäminen 5 op Toimiva johtoryhmä 5 op Vuorovaikutussuhteiden ja työverkoston tietoinen kehittäminen 4 op (Humap) Haastavat tilanteet esimiestyössä 4 op (Humap) Uudistuminen vaatii sopivasti erilaista tapaa ajatella ja toimia. Liian erilainen aiheuttaa torjunnan, kun taas liian samanlainen ei ylitä uutiskynnystä. - Jari Kalavainen, johtamiskouluttaja, täydennyskoulutuspäällikkö Puhtia projekti- ja kehittämistoimintaan Toimivan johtamisen ohella oppilaitoksissa tarvitaan projekti- ja kehittämistoiminnan osaamista. Projektit ja kehittämistyö koskettavat jokaista tavalla tai toisella. Siksi myös koulutuksemme sopivat niin kouluttajille kuin tukipalveluiden henkilöstölle. Kehity koulutussuunnittelijana -koulutus on puolestaan nappivalinta koulutussuunnittelijoille, henkilöstön osaamisen kehittäjille ja kouluttajille. Suunnittelussa tarvitaan pedagogisen osaamisen lisäksi ennakointikykyä, jotta koulutus on vahvasti kiinni tulevaisuuden osaamistarpeissa. Projektiosaamisen kartoitus organisaatioille Projektiosaaminen Tiimityö ja johtaminen projekteissa Kehittämistoiminnan ja projektin hallinta Tiimityö osaamisen kehittämisen välineenä organisaatiossa Kehity koulutussuunnittelijana 5 op 10

13 Hyvinvoiva oppilaitos Hyvinvoiva oppilaitos on tuore ja ajankohtainen teema täydennyskoulutustemme joukossa. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö on keskeinen näkökulma toteutuksissa. Paranna omaa hyvinvointiosaamistasi ja oppilaitoksesi roolia nuorten hyvinvoinnin edistäjänä. Koulutuksistamme saat käyttöösi opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia edistäviä toimintatapoja ja -malleja. Opiskelijahyvinvointi 4 op Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen 4 op Turvallinen oppimisympäristö 2 op Opiskeluhuollon uudet toimintamallit 3 op Maija-Liisa Siitari, Osaava Verme -koulutukset Osaava Verme -koulutus on vertaisryhmämentorointia, joka tuo yhteen kokeneet ja nuoremmat osaajat jakamaan tietoa toisilleen. Tule mukaan syksyllä 2014 käynnistyvään koulutukseemme kehittämään omaa ammatti-identiteettiäsi, osaamistasi ja koko työyhteisösi hyvinvointia. Osaava Verme on opettajankoulutusta antavien yliopistojen ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen verkosto. : Johanna Aho,

14 Näyttötutkinto-osaaminen Näyttötutkintojärjestelmä perustuu elinikäisen oppimisen ja henkilökohtaistamisen periaatteisiin. Järjestelmän asiantuntijoita ovat näyttötutkintomestarit, joita ilman ammattitaidon osoittaminen työpaikoilla ei olisi mahdollista. Alati kehittyvään toimintaan tarvitaan uusia osaajia sekä oppilaitoksista että työelämästä. Mestariksi valmistuneille suositellaan myös taitojen päivittämistä aika ajoin, sillä järjestelmä muuttuu ajan mukana. Pätevöidy näyttötutkintomestariksi 25 op (Opetushallituksen koulutusohjelma) Näin Toimii Mestari näyttötutkintomestareiden täydennyskoulutus Sini Kauro, näyttötutkintomestaria Tiesitkö, että 20-vuotiaaseen näyttötutkintojärjestelmään on koulutettu jo 15 vuotta näyttötutkintomestareita? Nykyään olemme yksi Suomen viidestä NTM-koulutuksen järjestäjästä. Vuosien varrella omakin tietotaitomme on hioutunut huippuunsa. Voimme ylpeänä todeta olevamme tuhansien uusien näyttötutkinto-osaajien takana; kaikkiaan meiltä on vuosien varrella valmistunut huimat 4677 näyttötutkintomestaria. Seuraa kuulumisiamme: facebook.com/ opettajakorkeakoulu 12

15 Ota meihin yhteyttä! Täydennyskoulutuspäällikkö Jari Kalavainen p Koulutussuunnittelija Johanna Aho p Koulutussuunnittelija Päivi Kauppila p Koulutussuunnittelija Sini Kauro p Koulutussuunnittelija Milla-Maarit Salo p Koulutussuunnittelija Maija-Liisa Siitari p Koulutussuunnittelija Lea Vilmi p Koulutussihteeri Minna Demirel p Koulutussihteeri Tiia Isohanni p Koulutussihteeri Anneli Kähärä p Myyntiassistentti Santtu Hartikainen p Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: Tavoitat meidät kätevästi myös osoitteesta: Lue lisää JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutuksista ja palveluista: 13

16 Tutustu lisää: Jyväskylän ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Piippukatu 11, Jyväskylä 14 5/2014/800

Täydennyskoulutuspalvelut 2015 2016

Täydennyskoulutuspalvelut 2015 2016 Täydennyskoulutuspalvelut 2015 2016 Kenelle? Täydennyskoulutuksemme on suunnattu opetus- ja ohjausalan henkilöstölle sekä pedagogisen osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille eri alojen asiantuntijoille.

Lisätiedot

Tule mukaan tarjoamiimme täydennyskoulutuksiin.

Tule mukaan tarjoamiimme täydennyskoulutuksiin. Täydennyskoulutuspalvelut 2016 2017 Sveitsiläinen kirjailija Rolf Dobelli kuvailee mainiossa kirjassaan Selkeän ajattelun taito ilmiötä, johon ihmisinä lankeamme toistuvasti. Muodostamme kuvan maailmasta

Lisätiedot

Palvelut. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Täydennyskoulutus

Palvelut. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Täydennyskoulutus Palvelut Ammatillinen opettajakorkeakoulu Täydennyskoulutus 2013-2014 1 Osaa ja onnistu Henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen korostuvat, kun ulkoiset paineet tai muuttunut toimintaympäristö

Lisätiedot

Opin ovista ELO-toiminnan hyödyksi

Opin ovista ELO-toiminnan hyödyksi Opin ovista ELO-toiminnan hyödyksi Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-,neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla kehittämisohjelma (OKATNO) Alueellisten

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Kohti ammatillista huippuosaamista

Kohti ammatillista huippuosaamista Kohti ammatillista huippuosaamista HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu KOULUTUSPALVELUT YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE 2 hamk.fi Palvelumme yrityksille ja organisaatioille HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi

Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi Rahoittaja: #OPEKE OPEKE AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi 27.9.2017 Mikä OPEKE on? Valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-ohjelma 2010-2017 lyhyt tausta Kolmas osa opettajista ilmoitti

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 Krisse Sulonen ja Minna Taivassalo-Salkosuo Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen -yksikkö Opetushallitus RAHOITUSKEHYKSET 2011 RAHOITUSALUE VASTUUVIRANOMAINEN

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Opeksi, opoksi vai erkaksi?

Opeksi, opoksi vai erkaksi? Opeksi, opoksi vai erkaksi? www.opintopolku.fi Tarjonnassamme Ammatillinen opettajankoulutus (60 op) opettajan pedagogiset opinnot Opettajien jatkokoulutus (60 op) ammatillinen erityisopettajankoulutus

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 1) Romanien koulutuksen ja työllistymisen toimijaverkosto Tavoite: Verkoston toiminnan edelleen kehittäminen sekä laajentaminen Tiivis yhteistyö eri tahojen välillä eri

Lisätiedot

Päivitetty ohjausosaamisen koulutusta ja valmennusta aikuisten ohjaajille sekä tukea alueen ohjauspalvelujen kehittämiseen

Päivitetty ohjausosaamisen koulutusta ja valmennusta aikuisten ohjaajille sekä tukea alueen ohjauspalvelujen kehittämiseen Päivitetty 20.5.2009 ohjausosaamisen koulutusta ja valmennusta aikuisten ohjaajille sekä tukea alueen ohjauspalvelujen kehittämiseen Yhteistyössä on voimaa - ERKKERI valmentaa ja verkottaa! Hyvän aikuisten

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Pohjanmaan aluekokeilut hankkeessa

Pohjanmaan aluekokeilut hankkeessa Pohjanmaan aluekokeilut hankkeessa Hakemukseen kirjatut tavoitteet: 1. Lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta 2. asteen tutkinnosta ja ammattikorkeakoulututkinnosta 2.

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Seija Eskola Asiantuntijapalveluiden työryhmän pj Kehittämispäällikkö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Ammatillisen

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

TAKUULLA RAKENTEISIIN!

TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAVOITE 1. VOIMALA-yhteistyömalli, toiminta rakenteisiin 2. Vanhusten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen kehittämällä luovuutta ja kulttuurisia

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Mari Räkköläinen HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Turengin asema 17.1.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen Opetushallitus / Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen Valtion

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus 15.3.2016 Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen tavoite 2025

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

OPISTOSTA OSAAMISKESKUKSEKSI KOULUTTAJASTA ASIANTUNTIJAKSI TÄYDENNYSKOULUTUSHANKE 2011 2013

OPISTOSTA OSAAMISKESKUKSEKSI KOULUTTAJASTA ASIANTUNTIJAKSI TÄYDENNYSKOULUTUSHANKE 2011 2013 OPISTOSTA OSAAMISKESKUKSEKSI KOULUTTAJASTA ASIANTUNTIJAKSI TÄYDENNYSKOULUTUSHANKE 2011 2013 Hanke on Opetushallituksen rahoittama opetustoimen täydennyskoulutushanke vuosille 2011 2011 ja se toteutetaan

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yhdessä hankkeen tavoitteet Porvoon Ammattiopistossa Läpäisyn tehostaminen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta.

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta. Mistä on kyse? Opetuksen järjestämistä ohjataan erilaisilla normeilla ja asiakirjoilla, kuten lainsäädännöllä, opetussuunnitelmien perusteilla, suosituksilla, strategioilla ja suunnitelmilla. Jotta valtakunnalliset

Lisätiedot

Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta

Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta Suunnistuksen perusviisaudet Jollei tiedä, missä on, on aivan sama minne menee Suunta on tärkeämpi kuin kova vauhti

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedun ja ammattiopisto Luovin välinen yhteistyö YTY-hankkeessa vv

Koulutuskeskus Sedun ja ammattiopisto Luovin välinen yhteistyö YTY-hankkeessa vv YTY - hankkeen HELMIÄ Koulutuskeskus Sedun ja ammattiopisto Luovin välinen yhteistyö YTY-hankkeessa vv. 2011-2016 Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntija Pekka Laakkonen Ammattiopisto Luovi pekka.laakkonen@luovi.fi

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Joensuu 3.12.2014 Minna Bálint Alueelliset suunnitelmat Opetushallitukseen toimitettu 16 alueellista suunnitelmaa Suunnitelmat sisällöltään

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Suomen koulutusjärjestelmä

Suomen koulutusjärjestelmä FROM SCHOOL TO WORK AMMATILLISEN ERITYISOPETUKSEN TOIMINTAJÄRJESTELMÄ Maija Hirvonen Jyväskylän ammattikorkeakoulu/ammatillinen opettajakorkeakoulu maija.hirvonen@jamk.fi Suomen koulutusjärjestelmä Yliopistot

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet

EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet EuroSkills 2020 ammattkoulutuksen yhteinen haaste ja mahdollisuus Helsinki 3.9.2015 Ylijohtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA Verme-hankkeen Vastuullinen johtaja Tuula Laes Koordinaattori Susanne Leväniemi TURUN YLIOPISTO, OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN RAUMAN YKSIKKÖ JÄRJESTÄÄ VERME VERTAISRYHMÄMENTOROINNIN

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä?

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Laatua laineilla ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 2016 Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Opettajat rakennemuutoksessa

Opettajat rakennemuutoksessa Opettajat rakennemuutoksessa SOTE-PEDA 2016 -seminaari "Motivoiva muutos" 4. - 5.2.2016 Tampere-talo Hanne Mäki-Hakola Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu OPETTAJAT RAKENNEMUUTOKSESSA

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 23.11.2010, Oulu

Lisätiedot

Oppimisen ja koulun käynnin tuki

Oppimisen ja koulun käynnin tuki Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri / Valteri-koulu Oppimisen ja koulun käynnin tuki Erityisasiantuntemus: autismin kirjo, neuropsykiatriset häiriöt, kieli ja kommunikointi, kuuleminen, näkeminen, liikkuminen

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet?

Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet? Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet? Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opettajankoulutusfoorumin tehtävät 1. Laaditaan

Lisätiedot

Peruskoulu-työpaja

Peruskoulu-työpaja Peruskoulu-työpaja 16.5.2016 Strategisen hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus -painopistealue kärkihanke 1: Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin toimenpide 1: Uudistetaan

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille 2016-2020 Minusta ja meistä tulee jotain. KuntaKesu on kehittämisprosessi, joka on ohjaava johtamisen työkalu

Lisätiedot

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90 AOTT-mestari täydennyskoulutus Sisältö 1. Johdanto......................... 3 2. Koulutuksen tavoitteet ja tehtävä................ 3 3. Koulutuksen kohderyhmä................... 4 4. Valmistava koulutus.....................

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

ERITYISEN ÄÄRELLÄ - Ammatillisen erityisopetuksen -seminaari

ERITYISEN ÄÄRELLÄ - Ammatillisen erityisopetuksen -seminaari ERITYISEN ÄÄRELLÄ - Ammatillisen erityisopetuksen -seminaari 15.3.2016 Asiantuntijaorganisaatiot matkakumppanina - ammatillinen koulutus kohti inkluusiota Minna Seppälä TAMK, Ammattipedagoginen TKI 18.3.2016

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Miten ammatillinen opettajankoulutus vastaa opettajuuden uusiin haasteisiin?

Miten ammatillinen opettajankoulutus vastaa opettajuuden uusiin haasteisiin? Miten ammatillinen opettajankoulutus vastaa opettajuuden uusiin haasteisiin? Pekka Risku Johtaja Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu #ammatti16-seminaari 2.11.2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi?

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Toimintaympäristön muutos Työ, oppiminen ja oppimisen tavat muuttuvat yhteiskunnan ja työelämän muutoksen

Lisätiedot

Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus 1 Alueellisen työskentelyn nostamat keskeiset kehittämisalueet 1. Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuollon suunnitelman laatiminen 2. Yhteys lastensuojelulain mukaiseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011. OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen

Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011. OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011 OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen Miksi mielen hyvinvointia kannattaa edistää? edistää tutkinnon suorittamista edistää työllistymistä tukee nuorten

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Peruskoulupäivät 2014 Osaaminen monilukutaito, laaja-alainen osaaminen, teknologiaoppiminen, monialainen oppiminen, osallisuus Työskentelyn kulku Ajatuksia

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Kouluyhteisön kehittämistyön tuloksia eriyttämisessä ja arvioinnissa case Muurame

Kouluyhteisön kehittämistyön tuloksia eriyttämisessä ja arvioinnissa case Muurame Kouluyhteisön kehittämistyön tuloksia eriyttämisessä ja arvioinnissa case Muurame Helsinki, 26.4. 2012 KT, ohjaava opettaja Marjatta Mikola (Haukkarannan ohjauspalvelut) KM, erityisluokanopettaja Tiina

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot