AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi"

Transkriptio

1 AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14

2 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Opiskelu meillä on osaamiseen ja asioiden syvälliseen ymmärtämiseen tähtäävää. Tämä lukuvuosi on koulussamme erityisen merkittävä, sillä olemme saaneet opetusja kulttuuriministeriöltä luvan aloittaa ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen. Oulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun historian ensimmäinen opinto-ohjaajaryhmä aloittaa tänä kesänä. Olemme suunnitelleet opinto-ohjaajan opinnot sekä opettajaopinnot siten, että asiantuntijuuteen kasvaminen olisi sinulle innostava ja voimaannuttava kokemus. Aiempi osaamisesi otetaan huomioon monella tavoin opintojesi aikana. Työskentelyn ytimenä ovat ammatillisen oppimisympäristön erityispiirteiden huomioon ottaminen, innovatiivisuus ja ammattipedagogiikka. Huolellinen ja välittävä opintojen ohjaus on tukenasi koko opintopolun ajan. Tästä opinto-oppaasta saat lisätietoa opintojen toteutuksesta, sisällöistä ja opiskelumuodoista. Opas on myös kokonaiskuvaus siitä, mitä osaamisalueita ammatillisen opettajan ja opinto-ohjaajan työhön sisältyy. Opintojen myötä vahvistat osaamistasi ammatillisen koulutuksen kehittäjänä sekä opiskelun ja oppimisen edistäjänä. Iloa opiskeluun! Asko Karjalainen johtaja 2

3 AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS Opinto-ohjaajankoulutuksen periaatteet ja työtavat Opinto-ohjaajankoulutuksen periaatteita ovat tutkiva ja kehittävä yhteistoiminnallinen oppiminen, työelämälähtöisyys, osaamisperustaisuus sekä voimavaraja ratkaisusuuntautunut työote. Koulutukseen sisältyy 12 pakollista lähijaksoa. Yksi lähijakso koostuu kahdesta perättäisestä lähiopetuspäivästä. Kunkin lähijakson välissä on etäjakso. Lähijaksojen työtapoja ovat aktivoivat luennot, erilaiset yhteistoiminnalliset ryhmätyöt, pienryhmätyöskentely omassa opintopiirissä ja seminaarit. Etäjaksojen aikana työstetään oppimistehtäviä. Etäjaksojen työtapoja ovat opintopiirityöskentely, itsenäinen opiskelu ja harjoittelut. Opinto-ohjaajankoulutuksessa opiskelijan oma opintopiiri muodostaa keskeisen oppimisympäristön, joka rakentuu vuorovaikutukselle ja asiantuntijuuden jakamiselle. Tämän vuoksi opinto-ohjaajankoulutuksen menestyksekäs suorittaminen edellyttää opiskelijan sitoutumista sekä lähijaksoihin osallistumiseen että etäjaksojen aikana tapahtuvaan opintopiirityöskentelyyn. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisperustaisuus on yksi keskeisistä opintoohjaajankoulutuksen periaatteista. Opiskelijoiden aikaisemmin hankittu opinto-ohjaajankoulutuksen osaamistavoitteita vastaava osaaminen pyritään saamaan näkyväksi ja hyödyntämään koko opiskelijaryhmän oppimisprosessissa. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet kerrotaan tarkemmin opintojen alussa. Opintojen rakenne I OHJAUS- OSAAMINEN 22 op II YHTEISTYÖ- JA VUORO- VAIKUTUS- OSAAMINEN 14 op III KEHITTÄMIS- OSAAMINEN 24 op Osaamisalueet ja opintojaksot I OHJAUSOSAAMINEN 22 OP Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tunnistaa ohjausta hakevien toimijoiden erilaisia tilanteita ja elämänvaiheita. Opiskelija osaa huomioida toimijan lähtökohdat ja arvioida erilaiset ohjaustarpeet yhdessä hänen kanssaan. Opiskelija osaa perustella omaa toimintaansa teoreettisesti. 1 Ohjattavan tuntemus ja ohjaus eri elämänvaiheissa 6 op Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa rakentaa toimijuutta kunnioittavan ohjaussuhteen sekä ohjata ja tukea erilaisissa tilanteissa olevia ohjauksen hakijoita. Hän osaa huomioida kulttuuriset ja kehityspsykologiset näkökulmat ohjauksessa, erityisesti kehityksellisissä siirtymävaiheissa. Opiskelija tuntee opiskelukyvyn eri osa-alueet ja osaa huomioida ne ohjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hän osaa 3

4 hyödyntää ohjausvälineitä ja -työkaluja oppimisen, opiskelun ja urasuunnittelun ohjauksessa. Opiskelija osaa ohjata tukea tarvitsevia hyödyntäen moniammatillista tiimiä. 2 Ohjauksen teoreettiset perusteet ja mallit 6 op Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee erilaisia ohjausteorioita ja malleja, ja osaa hyödyntää niitä ohjauksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Opiskelija osaa perustella oman käyttöteoriansa ammattieettisesti ja teoreettisesti. 3 Ohjausharjoittelu 10 op Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa ohjauksen teoreettista tietoa käytännön ohjauksessa. II YHTEISTYÖ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN 14 OP Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa toimia yhteistyössä erilaisissa ohjauksen verkostoissa sekä hyödyntää ja edistää yhteisöllistä asiantuntijuutta. Opiskelija osaa soveltaa ohjaus-, vuorovaikutus- ja kehittämisosaamistaan eri koulutusasteilla erilaisissa koulutusmuodoissa. 4 Verkostoharjoittelu 9 op Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa ohjauksen teoreettista tietoa eri koulutusasteilla, eri koulutusmuodoissa sekä ohjauksen verkostoissa. 6 Toimintaympäristön kehittäminen (ohjaussuunnitelma) 3 op Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy opinto-ohjauksen suunnittelun prosesseihin (historia, nykytila, tulevaisuus). Opiskelija osaa organisoida ja kehittää opinto-ohjauksen suunnittelua ja laatia opinto-ohjauksen suunnitelman omaan työympäristöönsä yhteistyössä ohjauksen muiden toimijoiden kanssa. 7 Oman osaamisen kehittäminen (portfolio) 10 op Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa analysoida, kehittää ja reflektoida kirjallisesti omaa opinto-ohjauksen ohjaus-, vuorovaikutus- ja yhteistyö- sekä kehittämisosaamistaan. 8 Opinto-ohjauksen kehittäminen (kehittämishanke) 8 op Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa havaita kehittämisen kohteita työympäristön opinto-ohjauksessa sekä suunnitella ja toteuttaa kehittämishankkeita ja -tehtäviä niiden pohjalta. Opiskelija osaa käyttää työssään tutkivaa ja kehittävää työotetta. 9 Valinnaiset opinnot (kaikki osaamisalueet) 3 op Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää ja syventää opinto-ohjauksen osaamistaan vapaasti valitsemallaan alueella. 5 Yhteisöllinen työote 5 op Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa jakaa, hyödyntää ja luoda yhteisöllistä asiantuntijuutta ohjauksessa. Opiskelija osaa hyödyntää ryhmää oman osaamisen kehittämisessä ja opinto-ohjaajan ammatillisen identiteetin rakentamisessa. Opiskelija tiedostaa opinto-ohjaajan konsultatiivisen roolin. Opiskelija osaa käyttää työssään yhteisöllistä työotetta. III KEHITTÄMISOSAAMINEN 24 OP Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, arvioida, organisoida ja kehittää opinto-ohjauksen toimintaympäristöjä kokonaisuutena. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamisen, asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin kehittymistään. 4

5 YHTEYSTIEDOT POSTI- JA KÄYNTIOSOITE Ammatillinen opettajakorkeakoulu Uusikatu 2, OULU Puh Faksi Sähköposti Sähköposti, kirjasto Opintotoimiston henkilöstö on tavoitettavissa ma pe virka-aikana tai sopimuksen mukaan. Kirjaston aukioloajat ovat ma to klo , perjantaisin klo Oulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun Rovaniemen toimipiste sijaitsee Rantavitikan kaupunginosassa, Rovaniemen ammattikorkeakoulun tiloissa, Jokiväylä 11 C, huone C215, 2. kerros. Asioidessasi Rovaniemen toimipisteessä kannattaa sopia tapaamisaika etukäteen. OPINTORYHMÄN TUUTORI Tiina Laajala, lehtori p Työhuone D204, 2. krs Uusikatu 2, Oulu 5

6 ROHKEASTI AITO :: oamk.fi/amok

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11 Sisällys 1. Ammatillinen erityisopettajankoulutus 60 op 2 Johdanto 2 2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4 Ammatillisen erityisopettajan osaaminen 6 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA YLEMPI AMK-TUTKINTO Opintojen laajuus 60 opintopistettä Opintojen kestoaika 2008 2010 OPETUSSUUNNITELMA AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Julkaisija: Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu amok@oamk.fi http://www.oamk.fi/amok Sisällön asiantuntijuus ja kieliasu: Opettajakorkeakoulun

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 29.9.2014

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Heli Liikanen Taitto: Johanna Lukkarinen

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Humanistinen ammattikorkeakoulu Annankatu 12 A 17, 00120 Helsinki p. 020 762 1390, f. 020 762 1391 www.humak.fi,

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman 1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK....................................................................... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP.............................................

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012

VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012 VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012 Koulutuksen tavoite ja tarkoitus Vastuullisen johtamisen täydennyskoulutus korostaa vastuullisen johtamisen tärkeyttä. Vastuullisuus näkyy organisaation kaikessa

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA: NUORTEN KOULUTUS TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA JA OPPIJAN POLKU SYKSY 2014

TALOTEKNIIKKA: NUORTEN KOULUTUS TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA JA OPPIJAN POLKU SYKSY 2014 TALOTEKNIIKKA: NUORTEN KOULUTUS TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA JA OPPIJAN POLKU SYKSY 2014 OPETUSSUUNNITELMAT (OPS) OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI OPETUSSUUNNITELMA (OPS) Insinööritutkinnon

Lisätiedot

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityön oppiaine Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos Lukuvuosi 2014 2015 1 SOSIAALITYÖN KOULUTUS ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset -

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - Nina Eskola Petra Palo-oja Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 2 Sisällysluettelo 1. Kokeiluhankkeen tausta ja

Lisätiedot

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja amk OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA Voimassa 1.9.2011 alkaen Sisällys 1 Ohjattu harjoittelu

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS - 1 -

OPISKELIJAN OPAS - 1 - OPISKELIJAN OPAS - 1 - Tervetuloa opiskelemaan! Hyvä opiskelija! Olet aloittanut opiskelun Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa. Oppilaitoksemme tarjoaa aikuisopiskelijalle monia mahdollisuuksia: voit opiskella

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2014 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ponnista astetta korkeammalle! 5 Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 8 Liiketalouden ala 9 Sosiaali- ja terveysala 11

Lisätiedot

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA Hoitotyön kliiniset opettajat: Haapa Toni Eckardt Margit Koota Elina Kukkonen Pia Pohjamies-Molander Netta Ruuskanen Susanna SISÄLLYS LUKIJALLE... 4 SANASTO... 6 1. OPPIMINEN

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK)

KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK) KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK) 2010-2011 OPINTO-OHJE OPISKELIJAN OPAS 2010-2011 Kulttuurituotanto (YAMK) Hyvä opiskelija, Tervetuloa opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa! Olet aloittamassa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SAIRAANHOITAJA (YLEMPI AMK) SOSIONOMI (YLEMPI AMK) FYSIOTERAPEUTTI

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009 OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 2009 2012 22.8.2009 1 KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on antaa tutkimukseen ja

Lisätiedot

1. Media-ala / Mediasisällön suunnittelu... 2 1.1 YDINOSAAMINEN 210 OP... 13 1.1.1 PERUSOPINNOT 40 OP... 13 1.1.1.1 Taideopinnot 20 op...

1. Media-ala / Mediasisällön suunnittelu... 2 1.1 YDINOSAAMINEN 210 OP... 13 1.1.1 PERUSOPINNOT 40 OP... 13 1.1.1.1 Taideopinnot 20 op... 1. Media-ala / Mediasisällön suunnittelu............................................................................ 2 1.1 YDINOSAAMINEN 210 OP................................................................................

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Kardiologisen hoitotyön erikoistumisopinnot 30 op SOSIAALI- JA TERVEYSALAN ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Kardiologisen hoitotyön

Lisätiedot