Ydinvoiman rakentaminen, tehtävät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ydinvoiman rakentaminen, tehtävät"

Transkriptio

1 Ydinvoiman rakentaminen, viranomaisnäkökulma- i ja tehtävät ENTERPRISE FORUM 1/ Janne Nevalainen Ydinvoimalaitosten valvonta Projektit

2 Esityksen sisältö 1. STUKin tehtävä 2. Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden vaatimukset 3. Uuden ydinvoimalaitoksen lupaprosessi 4. Rakenteiden ja laitteiden luokittelu 5. Valvontaperiaatteet 6. Mitä toimijoilta edellytetään? 7. Yhteenveto 2

3 Säteilyturvakeskus t k - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 3

4 STUKin toiminta kohdistuu kaikkiin säteilystä ja ydinenergiasta i aiheutuviin ii riskeihin ihi Ionisoiva säteily: luonnosta: luonnon radioaktiiviset aineet ympäristössä ja ihmisten omassa kehossa, kosminen säteily ihmisen aiheuttamaa: röntgenlaitteet, hiukkaskiihdyttimet, ydinreaktoreissa syntyvät radioaktiiviset aineet Ionisoimaton säteily: luonnosta: aurinko ihmisen aiheuttamaa: magneettikuvaus, radio- ja TV-lähetykset, sähkölinjat, talojen sähkökeskukset, matkapuhelimet, mikroaaltolaitteet, sähkömagneettiset tunnistimet, hitsauslaitteet, laserit, solariumit, Ydinvoimalaitokset, ydinjätteet Ydinaseiden leviäminen 4

5 Kolme toiminta-aluetta Valvova viranomainen ydinvoiman käyttö ydinjätteet ja -materiaalit säteilyn käyttö Tutkimuslaitos säteily ympäristössä säteilyn terveysvaikutukset t k t radonin torjunta säteilyturvallisuus terveydenhuollossa säteilyn havaitseminen ja annosmittaus Asiantuntijalaitos valmius säteilyonnettomuuksien varalle säteilytyöntekijöiden koulutus kansalaisten ja muiden viranomaisten i informointi i ja neuvonta asiantuntijapalvelut ja säteilyn mittauspalvelut 5

6 Organisaatio Henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2010 lopussa oli 344. Pääjohtaja Ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvonta 29 Johto 8 Ydinvoimalaitosten valvonta 110 Säteilyn käytön turvallisuus 41 Viestintä 4 Valmius 4 Tutkimus ja ympäristövalvonta 84 Asiantuntijapalvelut 8 Ionisoimaton säteily 10 Hallinto 20 Tietohallinto 25 6

7 2. Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden vaatimukset Ydinenergialaki 1987/990 Lait Muu lainsäädäntö Ydinenergia-asetus1988/161i Valtioneuvoston asetukset 2008/733, ym. Viranomaisohjeet (YVL-ohjeet) Koodit ja standardit Ydinturvallisuutta tt koskevat k viranomaisvaatimukset Tekniset vaatimukset 7

8 2. Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden vaatimukset Lainsäädäntö määrittää STUKille tehtävät ydinenergian käytön turvallisuuden valvomiseksi Tärkeimmät säteily-ja ydinturvallisuutta koskevat määräykset on annettu Suomen lainsäädännössä sekä siitä johdetuissa yksityiskohtaisemmissa viranomaisohjeissa _ maaraykset/fi _ FI/lainsaadanto/ Vastuu ydinlaitoksen turvallisuudesta on luvanhaltijoilla, joita STUK valvoo asetettujen määräysten mukaisesti 8

9 2. Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden vaatimukset STUK asettaa lainsäädännön perusteella yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset eli ns. YVL-ohjeet. Nykyinen ohjeisto on luokiteltu seuraaviin ryhmiin: 1. Yleiset vaatimukset (17 kpl) 2. Järjestelmät (8) 3. Painelaitteet (8) 4. Rakennusteknikka (3) 5. Muut rakenteet ja laitteet (7) 6. Ydinmateriaali (11) 7. Säteilysuojelu(12) 8. Ydinjätehuolto (5) YVL-ohjeiston kokonaisuudistus on käynnissä. Tavoitteena julkaista uudet ohjeet v loppuun mennessä. 9

10 2. Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden vaatimukset Esimerkkejä voimassa olevista YVL-ohjeista: YVL 1.3: Testaus- ja tarkastuslaitosten hyväksyminen YVL 1.14: Valmistuksen valvonta YVL 1.15: Rakennetarkastus YVL 3.0: Ydinlaitosten it t painelaitteet itt t YVL 3.1: Ydinlaitosten painesäiliöt (rakennesuunnitelmat) YVL 3.3: Ydinlaitosten putkistot (rakennesuunnitelmat) YVL 3.4: Painelaitteiden valmistajan hyväksyminen YVL 3.5: Painelaitteiden lujuuden varmistaminen YVL 3.9: Rakenneaineet ja hitsauslisäaineet YVL 4.1: Ydinlaitosten betonirakenteet YVL 4.2: Teräsrakenteet YVL 5.3: Venttiiliyksiköt YVL 5.7: Pumppuyksiköt 10

11 Uusi YVL-ohjeisto Rakennekaavio STUKin ohjeistoekstranet: https://ohjeisto.stuk.fi/ 11

12 3. Keskeiset lupavaiheet ydinvoimalaitoksen elinkaaren aikana Periaatepäätösvaihe: Ydinenergialain mukainen poliittinen harkinta yhteiskunnan kokonaisedusta Valtioneuvoston päätökset sekä Eduskunnan päätökset jättää VN päätökset voimaan: STUKin alustavat turvallisuusarviot Toukokuussa 2002, Olkiluoto 3 Heinäkuussa 2010 Olkiluoto 4 (OL4) ja Hanhikivi 1, (HA1) Käyttöluvan uusinta ja käytöstäpoisto Käyttölupa Rakentaminen Rakentamislupa Periaatepäätös Valmisteluvaihe Valmisteluvaihe: Voimayhtiö tekee tarjouspyynnöt, tarjousvertailut Voimayhtiö valitsee laitospaikan STUK voi pyynnöstä antaa lausuntoja ja tarkastaa suunnitelmia YVA Soveltuvuusselvitykset: Voimayhtiö tekee STUK voi pyynnöstä antaa lausuntoja ja tarkastaa suunnitelmia 12

13 3. Fennovoiman hanke Sijoituspaikkavaihtoehdot: Pyhäjoen Hanhikivi Hanhikivi 1 tai HA1 Laitos Toimittaja Tyyppi Terminen teho [MWt] Sähköteho [MWe] ABWR Toshiba- Kiehutusvesireaktori 4300 n Westinghouse EPR AREVA Painevesireaktori 4590 n KERENA ent.swr1000 AREVA Kiehutusvesireaktori 3370 n PVM/NN 13

14 3. TVOn OL4 hanke Sijoituspaikka: Eurajoen Olkiluoto Laitos Toimittaja Tyyppi Terminen Sähköteho teho [MWe] [MWt] ABWR Toshiba- Westinghouse Kiehutusvesireaktori 4300 n ESBWR GE-Hitachi(GEH) Kiehutusvesireaktori 4500 n APR1400 Korean Hydro & Nuclear Power (KHNP) Painevesireaktori 4000 n EPR AREVA Painevesireaktori es ea 4590 n EU-APWR Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Painevesireaktori 4450 n PVM/NN 14

15 4. Rakenteiden ja laitteiden luokittelu Lähtökohtana ydinturvallisuuden varmistamisessa on ydinlaitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden turvallisuusluokittelu (YVL21): 2.1): Turvallisuusluokat 1, 2, 3 ja 4 sekä luokka EYT (ei ydinteknisesti luokiteltu). Kohteet, t joiden merkitys ydinturvallisuudelle d on suurin, kuuluvat turvallisuusluokkaan 1. Turvallisuusluokan perusteella määritetään järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden id valvonnan ja tarkastustoiminnan i laajuus. Turvallisuusluokitellut painelaitteet ovat ydinteknisiä painelaitteita ja luokkaan EYT kuuluvat painelaitteet tavallisia painelaitteita. Myös muiden rakenteiden ja laitteiden osalta käytetään samaa jaottelua. 15

16 4. Valvontaperiaatteet STUKin turvallisuusvalvonta kohdistuu ydinlaitoksen sekä ydinteknisiin että tavallisiin järjestelmiin, laitteisiin ja rakenteisiin. Valvonta käsittää mm: Periaate- ja järjestelmäsuunnitelmat Rakennesuunnitteluprosessin Painelaite- ja muiden valmistajien hyväksynnän/arvioinnin Tarkastus- ja testauslaitosten hyväksynnän ja valvonnan Valvontaan liittyy olennaisena osana STUKin ja hyväksyttyjen tarkastuslaitosten suorittama tarkastustoiminta, joka käsittää mm: Järjestelmäsuunnittelun ja laadunhallintasuunnitelmien tarkastuksen Rakennesuunnitelman tarkastuksen Valmistuksen valvonnan Rakennetarkastukset (tehtaalla ja asennuksen jälkeen) Käyttöönottotarkastukset Määräaikaistarkastukset, korjaus- ja muutostyöt jne. 16

17 5. Valvontaperiaatteet Tarkastusmenettelyt tiivistetysti STUK keskittyy tarkastuksissaan pääsääntöisesti turvallisuusluokkiin l 1 ja 2. STUK tekee käyttöönottotarkastukset myös turvallisuusluokissa 3, 4 ja EYT ellei muuta tapauskohtaisesti päätetä Muista tarkastuksista (TL 3, 4 ja EYT) huolehtivat hyväksytyt tarkastuslaitokset, painelaitelain mukaiset tarkastustahot sekä luvanhaltijan omat tarkastuslaitokset Tarkastusaluejako on esitetty tarkemmin YVL-ohjeissa, esim. YVL

18 5. Mitä toimijoilta edellytetään? Ydinvoimalaitoshankkeeseen osallistuvan toimijan vaatimukset riippuvat keskeisesti ko. järjestelmän, rakenteen tai laitteen turvallisuus- ja laatuluokittelusta. Vaatimukset ja valvonta lisääntyvät esim. seuraavasti: Infrastruktuurin rakentaminen Louhinnat Turbiinihallin rakennustyöt Reaktorakennuksen rakennustyöt Teräsrakenteiden valmistus Laite- ja komponenttivalmistus sekä asennus Primääripiirin paine- ja muut mekaaniset laitteet EYT TL1 Hankkeesta kiinnostuneiden ja siihen itsensä pystyväksi arvioivien tulee lähestyä ja hakeutua yhteistyöhön luvanhaltijan/hakijan kanssa, jolla on hankkeen kokonaisvastuu Esimerkkejä 18

19 Ydinlaitosten betonirakenteet Reaktorirakennuksen sisä- ja ulkokuori Reaktorirakennuksen k k sisäosat Suojarakenteet lentokonetörmäystä tö tä vastaan Polttoaine- ja turvallisuusrakennukset Muut rakennukset 19

20 1) Ydinlaitosten betonirakenteet STUK tarkastaa betonirakenteiden suunnitteluasiakirjat (TL 2 ja 3). Nämä ovat pääsääntöisesti rakennuksittain laadittavia selvityksiä koskien mm: toteutusorganisaatiota käytettäviä määräyksiä, ohjeita ja standardeja suunnittelutietoja rakennelaskelmia piirustuksia työselitystä laadunvalvontasuunnitelmaa Suunnitteluasiakirjojen toimittaminen luvanhaltijan kautta STUKille hyväksyttäväksi pääosa TL2 suunnitteluasiakirjoista: väh. 6 kk ennen rakennustöiden aloittamista TL3: väh. 2 kk etukäteen EYT-luokan asiakirjoja ei toimiteta STUKille Suunnitteluasiakirjojen tulee olla hyväksytty ennen ko. työvaiheen aloittamista 20

21 1) Ydinlaitosten betonirakenteet Betonirakenteiden valmistus ja sen valvonta Betonointisuunnitelma Vaativissa tapauksissa menetelmäkokeet Seurantatarkastukset Valmistuksen valvontaa tekevien tarkastuslaitosten hyväksyminen (YVL 1.3) Poikkeamaraportit ja niiden hallinta Luvanhaltijan raportointi STUKille Käyttöönottotarkastukset Valvonta käytön aikana Määräaikaistarkastukset Korjaus- ja muutostyöt Tarkemmin ohjeessa YVL

22 2) Ydinlaitosten teräsrakenteet Rakennusten kantavat teräsrakenteet Henkilösulut, laineri Hydrostaattiset säiliöt Putkistojen murtumatuet Missiilisuojat Polttoaineen varastotelineet Nosturiradat Ovet ja luukut 22

23 2) Ydinlaitosten teräsrakenteet Ohje YVL 4.2 koskee TL 2 ja 3 teräsrakenteiden suunnittelua, valmistusta ja tarkastuksia. Jos teräsrakenne on luokiteltu lt TL1:een, sitä koskevat k ohjeet annetaan erikseen TL4- ja EYT-teräsrakenteiden osalta luvanhaltijalla tulee olla hallinnolliset ohjeet. STUK ei tarkasta t näitä teräsrakenteita, mutta valvoo luvanhakijan tarkastustoimintaa ja hallinnollisten menettelyjen asianmukaisuutta Teräsrakenteiden tulee täyttää Suomen Rakentamismääräyskokoelman (RakMK) määräykset ja ohjeet Tarvittaessa voidaan täydentää alan ulkomaisilla määräyksillä, ohjeilla ja standardeilla (esim. laineri) 23

24 2) Ydinlaitosten teräsrakenteet Rakennesuunnitelma Suunnitteluperusteet, rakenneaineet, pinnoitteet, mitoitus, laaduntarkastusohjelma, tyyppikoetulokset ja tyyppihyväksytyt tuotteet, menetelmä- ja työkokeet, valmistusohjeet, selvitys valmistajasta ja testauslaitoksesta Luvanhaltijan tulee esittää rakennesuunnitelma STUKille hyväksyttäväksi ennen valmistuksen aloittamista Valmistuksen valvonta ohjeen YVL mukaisesti Rakennustekniset hitsaukset edellyttävät hitsauskoordinaattoria (tuotantokokeet, pätevyyksien ylläpito) Rakennetarkastus TL2: STUK, TL3: voidaan siirtää hakemuksella tarkastuslaitokselle Tyyppihyväksytyille tuotteille ei edellytetä sitä koskevien alueiden teknisiä tarkastuksia Käyttöönottotarkastus Käytön aikainen valvonta Muutos- ja korjaustyöt Tarkemmin ohjeessa YVL

25 3) Ydinlaitosten paine- ja mekaaniset laitteet Paine/mekaaniset laitteet Painesäiliöt, putkistot Lämmönvaihtimet Venttiilit toimilaitteineen Pumput laitteistoineen Painelaitteisiin liittyvät laitteet kuten painesäiliöiden sisäosat, säätösauvakoneistot ja kannatin/tukirakenteet Moottorit, suodattimet, nosturit, nostoapuvälineet, polttoaineen käsittelylaitteet, allasvuoraukset, puhaltimet, ilmastointikanavat Laitteiden ja rakenteiden valmistuksessa tarvittavat t rakenneaineet ja koekappaleet. Vaatimukset esitetään ohjeessa YVL 3.0 sekä muissa 3- ja 5-sarjan ohjeissa 25

26 3) Ydinlaitosten paine- ja mekaaniset laitteet Suunnitelmat ja tarkastukset Rakennesuunnitelma Valmistuksen valvonta/tarkastus Painelaitteen rakennetarkastus Sijoitussuunnitelmait it Asennuksen rakennesuunnitelma Asennuksen rakennetarkastus Käyttöönottosuunnitelmat Käyttöönottotarkastukset Käytön aikaiset tarkastukset (määräaikaistarkastukset, korjausja muutostyöt, muut määräajoin toistettavat tarkastukset) 26

27 3) Ydinlaitosten paine- ja mekaaniset laitteet Rakennesuunnitelma Valmistuksen aloittaminen edellyttää rakennesuunnitelman laatimista i t ja sen hyväksyttämistä tä luvanhaltijalla. ltij ll Tämä ä toimittaa sen edelleen hyväksyttäväksi STUKiin (TL 1 ja 2) tai STUKin hyväksymälle tarkastuslaitokselle (TL 3 ja 4). Rakennesuunnitelman tulee olla olennaisilta osiltaan STUKin tai tarkastuslaitoksen hyväksymä ennen valmistuksen aloittamista. Yksityiskohtaiset ohjeet rakennesuunnitelman sisällöstä on mm. ohjeissa YVL 3.1 (painesäiliöt) ja YVL 3.33 (putkistot). Huomioitava: suunnittelu, piirustukset, materiaalit/hitsausaineet, laatusuunnitelma, valmistuksen tekninen kuvaus, tarkastukset ja testaukset t t ohjeineen jne. 27

28 3) Ydinlaitosten paine- ja mekaaniset laitteet Tarvittavat hyväksynnät Ydinteknisen painelaitteen valmistajalta sekä tarkastus/testauslaitokselta edellytetään Ydinenergialain 60a mukaista STUKin hyväksyntää. Valmistus tarkoittaa menetelmiä, jotka voivat muuttaa materiaaliominaisuuksia (hitsaus, muovaus, lämpökäsittely) Valmistaja ja valmistuksesta vastaava henkilö hyväksytetään luvanhaltijan hakemuksella STUKissa. Tarkemmin ohjeessa YVL 3.4. Hyväksynnän ehtona on kehittynyt laatujärjestelmä, ammattitaitoinen ja kokenut henkilökunta sekä valmistuksen ja toiminnan edellyttämät asianmukaisesti kelpoistetut menetelmät, laitteet ja välineet (YEL 60a ) Edellytetään voimassa olevaa laatusertifiointia (ISO 9001) sekä IAEAn turvallisuusvaatimusten (mm. IAEA GS-R-3, 2006) huomioimista laatusuunnitelmassa ja toiminnassa Laatukäsikirja, toiminnan säännöllinen itsearviointi ja jatkuva kehittäminen, riippumattomien arviointien käyttö 28

29 3) Ydinlaitosten paine- ja mekaaniset laitteet Painelaitevalmistajalle asetettuja vaatimuksia Lainsäädännössä ja YVL-ohjeissa asetettujen vaatimusten täyttäminen Hyväksytyn rakennesuunnitelman noudattaminen Hyväksyttyjen ohjeiden ja standardien käyttö valmistuspaikalla Luvanhaltijan tulee arvioida ennen valmistamisen aloittamista ja määräajoin sen aikana valmistajan laadunhallintajärjestelmän pitävyyttä. STUKille tulee varata mahdollisuus osallistua auditeihin Ydinlaitoksen rakenteiden ja laitteiden testaus- ja tarkastuslaitokset Testauslaitos: yleiset vaatimukset SFS-EN ISO/IEC Rikkomaton testaus (NDT). Luvanhaltija hakee YVL 1.3:n mukaista hyväksyntää STUKilta Rikkova aineenkoetus: Akkreditointitodistuksen i i k jäljennös tulee toimittaa STUKille tiedoksi Tarkastuslaitos: yleiset vaatimukset SFS-EN ISO/IEC Luvanhaltija hakee YVL 1.3:n mukaista hyväksyntää STUKilta 29

30 3) Ydinlaitosten paine- ja mekaaniset laitteet Ohjeisiin ja pätevöinteihin liittyvät vaatimukset Vaativille työmenetelmille (hitsaus, muokkaus ja lämpökäsittely) tulee laatia ohjeet olennaisine i parametreineen Näiden valmistajakohtaisten ohjeiden tulee olla pätevöity menetelmäkokein, ja ne tulee hyväksyttää rakennesuunnitelman osana. Vaativissa kohteissa valmistusohjeiden soveltuvuus tulee varmistaa työkokein. Samoin silloin, kun menetelmäkokeen vastaavuus todellisten t työolosuhteiden kanssa on riittämätön ätö Menetelmäpätevöinteihin liittyy kolmannen osapuolen valvonta Henkilöstöpätevöinti Hitsaajilla ja hitsausoperaattoreilla tulee olla käytettävää hitsausohjetta vastaava pätevyys Pätevyyskokeen sekä siihen liittyvän tietopuolisen kokeen vastaanottajana on kolmas osapuoli 30

31 3) Ydinlaitosten paine- ja mekaaniset laitteet Valmistuksen valvonta (YVL 1.14) Tarkoituksena laadun todentaminen valmistuksen aikana erityisesti, kun sen mittaaminen valmiista tuotteesta on vaikeaa. Valvontaa ja sitä koskevat vaatimukset tulee selvittää rakennesuunnitelmassa (laatusuunnitelma eli ns. follow-up dokumentti). Valvonnan tulee kattaa tarvittaessa myös valmistajan alihankkijat. Luvanhaltija voi harkintansa mukaan edellyttää 3. osapuolen käyttöä valmistuksen valvonnassa. Selvitys tämän asiantuntemuksesta tulee liittää ao. laitteen rakennesuunnitelmaan. 31

32 3) Ydinlaitosten paine- ja mekaaniset laitteet Valmistuksen valvonta / Valmistajaa koskevia vaatimuksia Tulee huolehtia, että korkealaatuiselle toiminnalle on edellytykset Valmistajan tulee huolehtia viranomaisvaatimusten, päätösten ja valmistusta koskevien asiakirjojen noudattamisesta Valmistajalla tulee olla käytössään laatujärjestelmä, jonka toimivuutta tulee valvoa. Pätevöitettyjen henkilöiden tulee tehdä ne työsuoritukset, joiden lopullista laatua ei voida tarkasti todentaa valmiista tuotteesta tarkastamalla. Hitsauskoordinaattori, työohjeet vaativille menettelyille, menetelmäkokein pätevöidyt hitsausohjeet, tarvittavat työkokeet/tuotantokokeet... Alihankkijoiden id käyttö esiin rakennesuunnitelmassa. Näiden laatujärjestelmän vaatimustenmukainen toimivuus on tarkastettava. 32

33 3) Ydinlaitosten paine- ja mekaaniset laitteet Rakennetarkastus (YVL 1.15) Valmistuksen lopuksi (ja tarpeellisin osin sen aikana) tehdään rakennetarkastus, joka käsittää valmistuksen ja laadunvalvonnan tulosaineiston tarkastuksen laitteen tai rakenteen tarkastuksen: visuaalinen tarkastus, tunnisteet, mitat/mittatarkastuspöytäkirja tarvittaessa painekokeen valvonnan sekä sen jälkeiset tarkastukset tarvittaessa kuormitus/tiiveyskokeet sekä toimintakokeet Edellyttää, että rakennesuunnitelma on kokonaisuudessaan hyväksytty ja että laite on todettu sen mukaisesti valmistetuksi Tarkastus tehdään yleensä valmiille laitteelle/rakenteella valmistajan tiloissa ennen laivausta valmistuksen aikana tehdään tarvittava määrä rakennetarkastuksen osatarkastuksia (piiloon jäävät osat). 33

34 3) Ydinlaitosten paine- ja mekaaniset laitteet EYT-luokan painelaitteiden osalta noudatetaan painelaitelakia (869/1999) Ohjeen YVL 3.0 mukaan rakennesuunnitelma, valmistuksen valvonta ja rakennetarkastus k tehdään painelaitelain i l i mukaisesti i koskien a) rekisteröitäviä painelaitteita (KTMp 953/1999) b) ns.olennaisten ste vaatimusten mukaisia a painelaitteita a ta (KTMp 938/ ja 5 ) c) hyvän konepajakäytännön mukaisia (KTMp 938/1999, 6 ) painelaitteita STUK ei valvo näiden painelaitteiden tehdasvalmistusta Painelaitteiden tullessa laitospaikalle ne tulevat STUKin valvontaan STUK tekee kohdan (a) painelaitteille käyttöönottotarkastuksen. Kohdan (b) käyttöönottotarkastuksen tekee STUKin hyväksymä tarkastuslaitos Kohdan (c) käyttöönottotarkastus kuuluu luvanhaltijan tarkastusalueeseen 34

35 6. Ydinalan (lisä)vaatimukset Korkeatasoinen tuote Toimitukseen liittyvät dokumentit Suunnittelun ja valmistuksen laadunhallinta Vaatimukset ydinalalla: -Teknisten vaatimustenmukainen tuote - Tuotteen ja sen suunnittelun sekä valmistuksen vaatimustenmukaisuuden osoittava dokumentaatio - Toimiva laadunhallinta; lisätestaukset ja tarkastukset, ohjeistukset, koulutukset ja pätevyydet, hankinnat,

36 6. Yhteenveto Suomalaiset ydinlaitosrakenteisiin liittyvät vaatimukset on annettu paitsi laissa/asetuksissa, myös yksityiskohtaisempina YVL-ohjeina Niiden riittävä tuntemus on tärkeää hakeuduttaessa luvanhaltijan tarvitsemaan laitevalmistukseen STUK järjestää tarvittaessa tähän liittyvää koulutusta. Meneillään oleva ohjeuudistus on syytä huomioida. Myös muiden toimialaan liittyvien määräysten, ohjeiden ja standardien tuntemus on tärkeää (esim: ASME ym. ydintekniset koodit, EN-normit, RakMK jne.) Viranomaishakemukset ja STUKin hyväksynnät kulkevat luvanhaltijan kautta, jolla on kokonaisvastuu ydinturvallisuudesta Suomalaisten laatutietoisten valmistajien osallistuminen ydinlaitoksen laitteiden ja rakenteiden toimituksiin on kannatettava ajatus. Yhteistyö luvanhaltijan ja muiden toimijoiden kanssa edellyttää määrätietoista osaamisen, laadun, toiminnan sekä oikeiden asenteiden kehittämistä ja ylläpitoa. 36

37

Laitteiden ja järjestelmien kelpoistaminen ydinvoimarakentamisessa

Laitteiden ja järjestelmien kelpoistaminen ydinvoimarakentamisessa Laitteiden ja järjestelmien kelpoistaminen ydinvoimarakentamisessa Kim Wahlström Sähkö- ja automaatiojärjestelmät toimisto STUK Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus 28.12.1992 Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus 1 Yleistä 3 2 Soveltamisala 4 3 Turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät 3.1 Organisaation tehtävät

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

Ohje YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta

Ohje YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta Sisällysluettelo VALTUUTUSPERUSTEET... 2 SOVELTAMISSÄÄNNÖT... 2 1 JOHDANTO... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 3 TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA... 4 3.1 YLEISET VAATIMUKSET... 4 3.2 TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN TOIMINNAN SÄÄNNÖLLINEN RAPORTOINTI

YDINLAITOKSEN TOIMINNAN SÄÄNNÖLLINEN RAPORTOINTI OHJE YVL A.9, Luonnos 5 / 14.8.2014 YDINLAITOKSEN TOIMINNAN SÄÄNNÖLLINEN RAPORTOINTI 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Toiminnan raportointi 4 3.1 Raporttien yleiset vaatimukset 4 3.2 Käyttöä koskevat raportit

Lisätiedot

Ydinturvallisuus. Neljännesvuosiraportti 4/2013. Erja Kainulainen (toim.) STUK-B 171 / HUHTIKUU 2014

Ydinturvallisuus. Neljännesvuosiraportti 4/2013. Erja Kainulainen (toim.) STUK-B 171 / HUHTIKUU 2014 / HUHTIKUU 2014 B Ydinturvallisuus Neljännesvuosiraportti 4/2013 Erja Kainulainen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / HUHTIKUU 2014 Ydinturvallisuus

Lisätiedot

YDINLAITOKSIA KOSKEVA RAPORTOINTI SÄTEILYTURVAKESKUKSELLE

YDINLAITOKSIA KOSKEVA RAPORTOINTI SÄTEILYTURVAKESKUKSELLE OHJE YVL 1.5 / 8.9.2003 YDINLAITOKSIA KOSKEVA RAPORTOINTI SÄTEILYTURVAKESKUKSELLE 1 YLEISTÄ 3 2 RAPORTOINTIVAATIMUKSET 3 3 TAPAHTUMARAPORTOINTI 4 3.1 Raportoitavista tapahtumista ilmoittaminen 4 3.2 Erikoisraportti

Lisätiedot

Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti

Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 2/2012 Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TUKES-julkaisu 3/2009 PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2009 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 6/2009 Tekijä(t) Julkaisun nimi Tiivistelmä

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1953 Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet Kari Rasilainen & Seppo Vuori VTT Energia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Espoo-instituutti, Leppävaara VERKKOLOMAKEJÄRJESTELMÄ SÄTEILYTURVA- KESKUKSEN (STUK) TARKASTUSPÖYTÄKIRJOJEN SÄHKÖISTÄMISEEN

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Espoo-instituutti, Leppävaara VERKKOLOMAKEJÄRJESTELMÄ SÄTEILYTURVA- KESKUKSEN (STUK) TARKASTUSPÖYTÄKIRJOJEN SÄHKÖISTÄMISEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Espoo-instituutti, Leppävaara VERKKOLOMAKEJÄRJESTELMÄ SÄTEILYTURVA- KESKUKSEN (STUK) TARKASTUSPÖYTÄKIRJOJEN SÄHKÖISTÄMISEEN Jari Syrjälä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET

YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET OHJE YVL 8.2 / 25.3.2002 YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET 1 YLEISTÄ 3 2 YLEISET TURVALLISUUSPERIAATTEET 3 3 JOHDETUT AKTIIVISUUSPITOISUUSRAJAT- JA AKTIIVISUUSKATERAJAT

Lisätiedot

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 STUK SÄTEILYTURVAKESKUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 STUK SÄTEILYTURVAKESKUS SÄTEILYTURVAKESKUS Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 SÄTEILYTURVAKESKUS PL 14 (Laippatie 4), 00881 Helsinki Puhelin (09) 759 881 (vaihde) etunimi.sukunimi@stuk.fi

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen varalla olevien turvallisuusjärjestelmien määräaikaistestauksien riittävyys ja kattavuus

Ydinvoimalaitoksen varalla olevien turvallisuusjärjestelmien määräaikaistestauksien riittävyys ja kattavuus Ydinvoimalaitoksen varalla olevien turvallisuusjärjestelmien määräaikaistestauksien riittävyys ja kattavuus Lappeenrannan teknillinen yliopisto Energiatekniikan osasto Ydinvoimalaitoksen varalla olevien

Lisätiedot

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163 teerien asettamisesta vastuussa ensisijaisesti on toiminnan harjoittaja, kuten sairaala, terveyskeskus, yksityinen toiminnanharjoittaja. Potilaan hoito muodostuu usein hoitoketjusta, jossa hoitoon osallistuu

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara4 2007 AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke

Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke Pyhäjoella Yleispiirteinen selvitys Ydinenergialain 13 :n edellyttämä työ- ja elinkeinoministeriön tarkastama ja hyväksymä selvitys Fennovoiman ydinvoimahankkeesta. Jaetaan

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 29.10.2014 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 05.05.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-084-0 ISSN 1456-257X Multiprint 2008 Lukijalle Euroopan

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS 2007 Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys

Lisätiedot

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN Diplomityö Tarkastajat: professori Seppo Valkealahti, professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tarkastajat ja

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot