Rakentamismääräyskokoelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentamismääräyskokoelma"

Transkriptio

1 Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia.

2 B-sarjan uudistustyön periaatteet määräykset ja ohjeet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä asetukseen B1- osassa kantavia on rakenteita koskevia määräyksiä, ohjeita ja selostuksia muissa B-osissa vain ohjeita ja selostuksia B1-osassa ohjeita vain siellä missä tarvitaan täydentäviä ohjeita voi olla muualla (yleensä materiaalikohtaisissa B-osissa) tarvittaessa selostustekstiä, jossa viitataan samaa asiaa käsitteleviin muihin säädöksiin asioita selvennetään annetaan viittauksia lisätietoon esim. standardeihin B-sarjan uudistus johtaa muutoksiin A-osissa terminologia muuttuu tulee uusia luokituksia luetteloita täydennetään selkiytetään mitä asioita esitetään A-osissa ja mitä B-osissa

3 RakMk 2010 osan B1 sisältö 1. Yleistä 1.1 Soveltamisala 1.2 Vastavuoroinen tunnustaminen 1.3 Määritelmiä 1.4 Vaatimukset 2. Luotettavuuden hallinta 2.1 Yleistä 2.2 Luotettavuuden tasoluokitus 3. Rakenteiden suunnittelu 3.1 Yleistä 3.2 Suunnittelijat 3.3 Toteutusluokat 3.4 Rakennesuunnitelmien laadunvarmistus 3.5 Rajatilat 3.6 Kuormat 3.7 Säilyvyys ja suunniteltu käyttöikä 4. Toteutus 4.1 Toteutuksen suunnittelu 4.2 Rakennusmateriaalit ja tuotteet 4.3 Rakennustuotteiden valmistus 4.4 Rakennusmateriaalien ja tuotteiden käsittely 4.5 Toteutus työmaalla 5. Toteutuksen valvonta ja rakenteiden kelpoisuus 5.1 Toteutuksen valvonta 5.2 Rakenteiden kelpoisuus Viittaukset

4 Soveltamisala koskee ympäristöministeriön toimialaan kuuluvaa rakentamista (lähinnä talonrakentamista) koskee rakenteiden lujuudelle ja vakavuudelle sekä rakenteelliselle paloturvallisuudelle asetettavia vaatimuksia koskee uusien rakennusten, rakennelmien ja laitosten kantavien ja jäykistävien rakenteiden lujuudelle ja vakavuudelle asetettavia vaatimuksia ja rakenteiden kelpoisuuden osoittamista sovelletaan myös käyttöturvallisuuden kannalta merkittäviin rakenteisiin, joiden mahdollisesta vauriosta aiheutuu vaaraa tällaisia rakenteita voivat olla: erikoisrakenteet (tornit, mastot, piiput ym.) sekä esimerkiksi kaiteet, portaat, tikkaat, hoitosillat, alakatot, koneiden ja laitteiden tukirakenteet sekä muut vastaavat rakenteet mukaan lukien ei-kantavat väliseinät, julkisivu-, ikkuna- ja ovirakenteet korjausrakentamiseen näitä sovelletaan vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät jos korjausrakentamisen yhteydessä rakennetaan uutta, koskevat määräykset näitä uusia rakenteita

5 Vaatimukset suunnilleen samat asiat kuin vanhassa B1-osassa. lisätty vaatimus: Rakenteiden suunnittelussa katsotaan olennaisten vaatimusten täyttyvän, kun rakenteet suunnitellaan käyttäen suunnitteluohjeena eurokoodeja ympäristöministeriön vahvistamien kansallisten liitteiden mukaisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaan paikallinen viranomainen voi myöntää luvan muun mitoitusmenetelmän käyttöön, mikäli vaatimukset muutoin täyttyvät lisätty vaatimus: Rakenne on suunniteltava ja toteutettava siten, että mahdollinen vaurio ei saa olla suhteeton sen aiheuttaneeseen tapahtumaan verrattuna lisätty vaatimus: Rakenteellisesti yhtenä kokonaisuutena toimivissa rakenteissa käytetään sellaisia suunnittelu- ja toteutusohjeita, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden

6 Luotettavuuden hallinta luotettavuuden on oltava riittävä niin murto- kuin käyttörajatilassa rakenteen luotettavuuden katsotaan olevan riittävä silloin, kun se vastaa vähintään eurokoodien ja niiden suomalaisten kansallisten liitteiden mukaisesti tehtyä mitoitusta toteutuksen aikaisen luotettavuuden on oltava vähintään sama kuin rakenteella käytön aikana rakenteet jaetaan seuraamus- ja toteutusluokkiin seuraamusluokat CC3, CC2 ja CC1 ovat samat kuin EN 1990 suomen kansallisessa liitteessä seuraamusluokat koskevat myös muilla normeilla kuin eurokoodeilla tehtyä mitoitusta varmuuskerrointa modifioidaan seuraamusluokan mukaisesti (myös mitoitettaessa muilla normeilla kuin eurokoodeilla) toteutusluokat esitetään tarkemmin materiaalikohtaisissa B-osissa mastoille, piipuille, siiloille ja säiliöille käytetään samaa luokitusta Luokitus ja luokkiin liittyvät esimerkit tulevat samalla uudistettavaan EN 1990 kansalliseen liitteeseen suunnittelun vaativuusluokka on kytketty seuraamusluokkaan

7 Rakenteiden suunnittelu rakennesuunnitelmien laadunvarmistuksesta on annettu määräykset suunnitelmien laadunvarmistus riippuu seuraamusluokasta; pohjarakentamisessa geoteknisestä luokasta vastaavalle rakennesuunnittelijalle on toimitettava suunnitelmat ennen rakenneosan tai tuotteen toteutusta tai valmistamista rakenteen suunniteltu käyttöikä on määritettävä rakenteen suunnitellun käyttöiän ollessa yli 50 vuotta tehdään ilmastosta johtuville kuormille korotus kuormat ja muut mitoitusparametrit saadaan eurokoodeista toteutusluokkia voidaan käyttää vaatimusten esittämisessä

8 Toteutus toteutus tarkoittaa kaikkia toimintoja, joita tarvitaan rakennuksen fyysiseen aikaansaamiseen on laadittava toteutussuunnitelma pienissä kohteissa riittää normaali rakennustyön tarkastusasiakirja eri materiaaleille annetaan määräykset siitä, kuinka vaatimuksenmukaisuus osoitetaan tietyille tuotteille näissä määräyksissä jatketaan yleensä nykyistä käytäntöä rakennustuotteiden laadunvalvonta-aineisto on säilytettävä vähintään 5 vuotta tuotteen toimituksesta toteuttajien ammattitaitoon kohdistuvia ohjeita ei ole B1-osassa, mutta voidaan esittää materiaalikohtaisissa B-osissa työnjohtajia koskevat määräykset ja ohjeet säilyvät A1-osassa näitä mahdollisesti täydennetään poikkeaminen rakennesuunnitelmista edellyttää aina rakennesuunnittelijan hyväksymistä rakenteisiin saa tehdä reikiä tai loveuksia vain rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti ohjeet voivat olla piirustuksissa tms. asiakirjoissa annettuja yleisohjeita

9 Toteutuksen valvonta toteutusta on valvottava rakennusmateriaalit ja -tuotteet on tarkastettava ennen niiden käyttöä yksityiskohtaisia ohjeita materiaalikohtaisissa B-osissa valvonnan ja tarkastuksen vastuuhenkilöistä säännöksiä A1 osassa rakennuksen valmistuttua valvonta-asiakirjat luovutetaan rakennuksen omistajalle rakennuksen omistajalle saatetaan asettaa vaatimus näiden säilyttämisestä vähintään kymmenvuotistarkastukseen saakka

10 Rakenteiden kelpoisuus rakenteiden tulee olla suunnitelmien mukaan toteutettuja jos kelpoisuutta ei voi todeta käytetyn aineiston perusteella, kelpoisuus todetaan riippumattoman tahon toimesta mittapoikkeamien merkitys voidaan yleensä selvittää laskennallisesti koekuormitus on aina mahdollista vastaava rakennesuunnittelija hyväksyy rakenteen toimivuuteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet ennen korjaukseen ryhtymistä

11 EN 1990 kansallinen liite muutos annettaaneen samalla kuin uusi RakMk B1 täsmennetään seuraamusluokituksen esimerkkejä esitetään seuraamusluokitus erikoisrakenteille näitä ovat mastot, piiput, siilot ja säiliöt kuorman varmuuskertoimet myös erikoisrakenteille

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista EUROKOODI 2014 SEMINAARI Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista tarkastusinsinööri Ulla Poutanen, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Säädöksissä muutoksia MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan

Lisätiedot

Eurokoodien ja RakMk:n nykyisen B-sarjan rinnakkaiskäytön pelisäännöt kantavien rakenteiden suunnittelussa

Eurokoodien ja RakMk:n nykyisen B-sarjan rinnakkaiskäytön pelisäännöt kantavien rakenteiden suunnittelussa Eurokoodien ja RakMk:n nykyisen B-sarjan rinnakkaiskäytön pelisäännöt kantavien rakenteiden suunnittelussa SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO RY Tapiolan keskustorni, 02100 ESPOO Puh 020 595 5100,

Lisätiedot

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 1 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

Johdanto Julkaisu 6, 2015

Johdanto Julkaisu 6, 2015 Johdanto Julkaisu 6, 2015 TRY:ssä on menossa kehityshanke Teräsrakenteiden eurooppalaiset pelisäännöt (TEP). TEP sisältää yhteensä 11 kehityskohdetta (WP: Work Package) ja standardeja SFS-EN 1090-1 ja

Lisätiedot

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu Teppo Lehtinen, tekniikan lisensiaatti Ylitarkastaja, ympäristöministeriö teppo.lehtinen@ymparisto.fi 444 Kirjoituksen lähtökohtana on Teknologian kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Rakennushankkeen laadunvarmistus

Rakennushankkeen laadunvarmistus Juha-Matti Junnonen, TkL, tutkimuspäällikkö Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous juha-matti.junnonen@hut.fi 1 Laadunvarmistuksen tavoitteet Laadunvarmistus sisältää kaikki ne toimenpiteet, jotka ovat

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA

RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Tuotantojohtaminen 2013 Markku Aro RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka/

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista A2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2 Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

9.3.2015 EHDOTUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENTAMISTA KOSKE- VISTA SUUNNITELMISTA JA SELVITYKSISTÄ

9.3.2015 EHDOTUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENTAMISTA KOSKE- VISTA SUUNNITELMISTA JA SELVITYKSISTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Rakennetun ympäristön osasto Yliarkkitehti Pekka Lukkarinen Perustelumuistio 9.3.2015 EHDOTUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENTAMISTA KOSKE- VISTA SUUNNITELMISTA JA SELVITYKSISTÄ

Lisätiedot

B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista

B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004 1 Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2003 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

Eurokoodiseminaari. Suunnitteluasiakirjat ja niiden laadinta. Hemmo Sumkin 11.12.2013

Eurokoodiseminaari. Suunnitteluasiakirjat ja niiden laadinta. Hemmo Sumkin 11.12.2013 Eurokoodiseminaari Suunnitteluasiakirjat ja niiden laadinta Hemmo Sumkin 11.12.2013 Uusia suunnitteluasiakirjojen sisältöön vaikuttavia asioita YM asetus kantavista rakenteista - Eurokoodien vahva asema

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista A2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2 Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Toteutusstandardien käyttöönotto - Puurakenteet. EUROKOODI 2011 SEMINAARI Ari Kevarinmäki VTT Expert Services Oy

Toteutusstandardien käyttöönotto - Puurakenteet. EUROKOODI 2011 SEMINAARI Ari Kevarinmäki VTT Expert Services Oy Toteutusstandardien käyttöönotto - Puurakenteet EUROKOODI 2011 SEMINAARI Ari Kevarinmäki VTT Expert Services Oy 9.12.2011 2 prsfs 5978:2010 Puurakenteiden toteuttaminen Rakennuksien kantavia rakenneosia

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA

OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA Luvat ja lupien tarve - rakennuslupa - toimenpidelupa - ilmoitusmenettely - purkamislupa ja ilmoitus - maisematyölupa - poikkeaminen - suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS 2007 Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys

Lisätiedot

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2 Eurokoodien koulutus Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 1 SFS-EN 1090-2. 2 1 EN 1090-2 ja infraryl 42040 Eurooppalainen standardi EN 1090-2 (Teräs ja alumiinirakenteiden toteuttaminen, Osa 2: Teräsrakenteita

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys ry:n

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys ry:n

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö

Uudistuva lainsäädäntö Uudistuva lainsäädäntö Suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuutta ja tehtävien vaativuutta koskevat uudistuneet säännökset ja soveltamisohjeet Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2014 Aila Korpivaara

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus uusiminen, Workshop 4

E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus uusiminen, Workshop 4 Suomen rakentamismääräyskokoelman uusiminen 2013-2017 E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus uusiminen, Workshop 4 21.1.2015 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Maankäyttö ja rakennuslain muutos voimaan

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje

Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje 30 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje Liikenneviraston ohjeita 30/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L4

YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L4 YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L4 31.7.2013 Kim Wahlström Säteilyturvakeskus 2011 Säteilyturvakeskus Muistio YVL E.7 Luonnos Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala...

Lisätiedot