Pääterveysasema, kokoustila, Ojamonkatu 36, Lohja. Isotalus Annukka jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääterveysasema, kokoustila, Ojamonkatu 36, 08100 Lohja. Isotalus Annukka jäsen"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 7/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus AIKA klo 18:00-19:30 PAIKKA Pääterveysasema, kokoustila, Ojamonkatu 36, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen Markku puheenjohtaja Raappana Jukka jäsen, vpj. Hillner Tom jäsen Isotalus Annukka jäsen Kakko Laila jäsen Kamula Päivi jäsen Miinalainen Annakaisa jäsen Rauttola Ari-Pekka jäsen Strandberg Jukka-Pekka jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri MUUT Jauhiainen Heikki asiantuntija projekti-insinööri, Lohjan kpki Laine Eira asiantuntija fysioterap., Lohjan tk. Poistui kok. 52 käs. jälkeen. KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Markku Saarinen Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Annakaisa Miinalainen Jukka Raappana

2 PÖYTÄKIRJA 7/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 51 Pöytäkirjan tarkastajat 4 52 Lähiliikuntapaikka Mimminpuistoon tutustuminen 5 53 Avustusjärjestelmän uudistamistyöryhmä 6 54 Lohjan ulkoilureittien kehittämissuunnitelma 7 55 Tiedotusluontoiset asiat 10

3 PÖYTÄKIRJA 7/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LIIKKE Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 7/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Pöytäkirjan tarkastajat LIIKKE Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Annakaisa Miinalainen ja Jukka Raappana

5 PÖYTÄKIRJA 7/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Lähiliikuntapaikka Mimminpuistoon tutustuminen LIIKKE Lohjan kaupunki rakensi vuoteen 2010 saakka lähiliikuntapaikan joka vuosi ja siitä lähtien säästötoimista johtuen joka toinen vuosi. Liikuntapaikat on rakennettu pääsääntöisesti koulujen välittömään läheisyyteen. Viimeisimpinä lähiliikuntapaikkoina toteutettiin vuonna 2013 Roution koulun lähiliikuntapaikka, joka täydentyi tämän vuoden keväällä käyttöön vihityllä 9-korin frisbee-radalla. Lisäksi tämän vuoden aikana Lohjan kaupunki on rakentanut sekä Tytyrin ja Anttilan lähiliikuntapaikat että Lohjan palvelukeskusten välittömään läheisyyteen valmistuvan Mimminpuiston, joka on ensimmäinen erityisliikuntaa palveleva, muualle kuin koulun pihaan toteutettu lähiliikuntapaikka. Suunnittelusta vastasivat suurelta osin Lohjan vanhusten palvelukeskuksen fysioterapeutti Anna-Maija Juuso ja terveyskeskuksen fysioterapeutti Eira Laine yhteistyössä johtavan kaupunginpuutarhuri Kirsti Puustisen ja projekti-insinööri Heikki Jauhiaisen sekä lähiliikuntapaikkatyöryhmän kanssa. Perusturvan edustaja Eira Laine ja projekti-insinööri Heikki Jauhiainen esittelevät Mimminpuiston lähiliikuntapaikkaa ja viimeisimpiä suunnitteluasiakirjoja Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitukselle kokouksessa. Tj Hallitus päättää merkitä lähiliikuntapaikka Mimminpuiston esittelyn hyväksyen tiedoksi.

6 PÖYTÄKIRJA 7/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Avustusjärjestelmän uudistamistyöryhmä LIIKKE Liikuntatoimen välitön liikuntajärjestön tukeminen käsittää voimassa olevan ja hallituksen hyväksymän avustusjakosäännön mukaisesti seuraavat avustusmuodot: - perusavustukset - lohjalaisille liikuntajärjestöille - erillisavustukset - lohjalaisille erityis- ja seniorijärjestöille - kohdeavustukset - suurtapahtuma-, latumaja- ja kunnossapitoavustukset - stipendit ja palkinnot - henkilö- tai joukkuekohtaiset urheilija-, valmentajaja joukkuestipendit sekä vuoden urheilijan ja joukkueen stipendit - muut avustukset - toimitila-avustus. Avustusten myöntämisperusteita on pyritty kehittämään vuosien aikana, mm. kehittämällä toimintaselvityslomaketta perusavustuksen määräytymisessä ja luomalla pisteytysjärjestelmä suurtapahtuma- ja latumaja-avustuksille. Muutoin selkeitä, konkreettisia, yhteisesti hyväksyttyjä muutoksia myöntämisperusteisiin ei ole tehty. Lohjalla on yli 80 liikuntajärjestöä, joista 58 on edellä mainittujen avustusten piirissä. LLK Oy:n vuonna 2014 myöntämän välittömän tuen määrä on euroa. Kahden vuoden ajan kaksi liikuntajärjestöä on käyttänyt perusavustuksen yhtiön vuokraamien ulkopuolisten liikuntatilojen vuokrakustannusten osittaiseen kattamiseen, jossa kokeilussa on pystytty hyödyntämään mm. arvonlisävero-osuus. Avustusjärjestelmän uudistaminen on yksi Lohjan kaupunkistrategiaan sisältyvän hallituksen hyväksymän Liikuntatoimen kehittämisohjelman keskeisistä tavoitteista. Uudistuksella tulisi parantaa avustamisen kohdentuvuutta ja ottaa huomioon ohjelman toinen tavoite: yhtiön toiminnan painopisteenä ovat lapset ja nuoret. Uudistustyötä varten perustetaan työryhmä, johon yhtiön johto on kutsunut erilaisten liikuntajärjestöjen ja liikunnan sidosryhmien edustajia sekä LLK:n hallituksen puheenjohtajan. Työn etenemisestä raportoidaan säännöllisesti LLK Oy:n hallitukselle ja päätösesityksen on tarkoitus olla valmiina syksyllä Tj. Päästö Hallitus päättää käynnistää avustusuudistustyön perustamalla työryhmän ja nimetä siihen jäseniksi suostumuksensa antaneet Tuomas Hörkön, Gunnilla Peräsalon, Erja Räikkösen, Lars Svenskbergin ja Juhani Suomisen sekä LLK Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Saarisen sekä LLK Oy:sta Sinikka Pohjalan ja Jukka Vienosen, koollekutsujana Jukka Vienonen.

7 PÖYTÄKIRJA 7/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Lohjan ulkoilureittien kehittämissuunnitelma LIIKKE LLK Oy:n tilaama Lohjan ulkoilureittien kehittämissuunnitelma -työ on saatu päätökseen. FCG Finnish Consulting Group Oy:n suunnittelijat ovat työstäneet suunnitelmaa aluksi maanomistajien ja yleisissä kuulemistilaisuuksissa saatujen palautteiden sekä kansalaiskyselyn pohjalta. Tämän jälkeen suunnittelijat ja ohjausryhmän jäsenet ovat suorittaneet maanomistajien kanssa tai keskenään lukuisia maastokäyntejä eri reittiosuuksilla ja käyneet neuvotteluja. Suunnitelmaa, sen reittivaihtoehtoja, alueiden luontoarvojen huomioon ottamista, reittien teemoja ja palveluja sekä eri reittiosuuksien leveyksiä on käsitelty neuvottelujen sekä maastokäyntien jälkeen ohjausryhmän kokouksissa. Ulkoilureittien kehittämissuunnitelma -työ on nähtävä LLK Oy:n ja myös koko ohjausryhmän tahtotilana siitä, miten Etelä- ja Pohjois-Lohjien ulkoilureittiosuuksia halutaan kehitettävän. Kaupungin ympäristö- ja tekninentoimi laatii kehittämisohjelman pohjalta ulkoilureittisuunnitelman, jossa määritellään reittien fyysiset ulottuvuudet, mm. reittien leveydet ja parkkipaikkavaraukset. Suunnitelman avulla reitit voidaan merkitä maastoon. Suunnitelma asetetaan kaupungin toimesta virallisesti nähtäville ja mahdollisia lausuntoja varten/lausunnoille. Tämän jälkeen suunnitelma toimitetaan lausuntoineen ELY-keskukselle, joka käynnistää ulkoilureittitoimituksen ja määrittelee suunnitelman vaatimien maaaluiden lunastushinnat. Maankäyttöinsinööri Riku Korhonen selvittää hallituksen kokouksessa ulkoilureittien kehittämissuunnitelman jatkotoimepiteitä, ulkoilureittitoimitusprosessia sekä suunnitelman siirtymistä itse käytännön toteuttamisvaiheeseen ja näihin liittyviä aikatauluja. Konsulttifirman edustaja maisema-arkkitehti Eeva Eitsi esittelee Lohjan ulkoilureittien kehittämissuunnitelman (liite nr 1) LLK Oy hallitukselle kokouksessa. Tj. Hallitus päättää 1) hyväksyä esitellyn Lohjan ulkoilureittien kehittämissuunnitelman, 2) esittää, että Lohjan kaupungin ympäristötoimi ja tekninen toimi ryhtyisi hyväksytyn ulkoilureittien kehittämissuunnitelman edellyttämän ulkoilureittitoimituksen vaatimiin toimenpiteisiin, jotta kehittämissuunnitelmasta voidaan edetä käytännön toteutukseen ja 3) saattaa ulkoilureittien kehittämissuunnitelman Lohjan kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnan käsittelyyn

8 PÖYTÄKIRJA 7/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Maankäyttöinsinööri Riku Korhonen ja maisema-arkkitehti Eeva Eitsi poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. LIIKKE Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan ( 43) esittää kaupunginhallitukselle, että se laittaa ulkoilureittisuunnitelman oheismateriaaleineen erityistiedoksiantona maanomistajille ja yleistiedoksiantona kuulutuksella, muistutusten esittämistä varten ulkoilulain 4 :n mukaisesti pysyvän käyttöoikeuden saamiseksi Lohjan kaupungille. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen kokouksessaan ( 134). Ulkoilulain 4 :n mukaisesti ulkoilureittisuunnitelma oheismateriaaleineen oli yleisesti nähtävillä ajalla kaupungintalon asiakaspalvelukeskuksessa sekä LLK Oy:n internet-sivulla. Kuulutukset olivat kaupungin yleisissä kuulutuslehdissä ja Maanomistajat saivat aineiston erityistiedoksiantona postitse Muistutusten tekoaika päättyi Ulkoilureittisuunnitelmasta jätettiin viisi (5) muistutusta. Muistutukset oli mahdollisuus jättää joko paperikirjeenä tai sähköpostitse. Lohjan Liikuntakeskus Oy laati vastineet muistutuksiin yhteistyössä kaupungin ympäristötoimen kanssa. Lohjan kaupunginhallitus käsitteli ( 251) muistutukset, antoi omana lausuntonaan laaditut vastineet, laittoi ulkoilureittisuunnitelman Uudenmaan ELY-keskukselle vahvistamista varten pysyvän käyttöoikeuden saamiseksi Lohjan kaupungille. Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa ympäristötoimen hakemaan ulkoilureittitoimitusta maanmittauslaitokselta ulkoilureittitoimituksen tultua vahvistetuksi lainvoimaisella päätöksellä ja LLK Oy:n toimitusjohtajan ja liikuntasihteerin ja/tai valtuuttamansa edustamaan Lohjan kaupunkia johtosäännön mukaisten viranhaltijoiden lisäksi. Ulkoilureittisuunnitelma lähti tonttipalveluista Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY) vahvistamista varten ja hakemukseen liitettiin kaikki se informaatio mikä tuotettiin Lohjan kaupungissa, LLK Oy:ssä ja FCG Oy:ssä. ELY-keskus on ollut erittäin tyytyväinen asian hallinnolliseen käsittelyyn. ELY-keskus on lähettänyt päivätyllä kirjeellään (UUDE- LY/557/2014) Selvitys- ja täydennyspyynnön kaupunginhallituksen hakemukseen ulkoilureittisuunnitelman vahvistamiseksi (liite 1). Selvitys ja täydennys tulee toimittaa Uudenmaan ELY-keskukselle mennessä. Ulkoilureittisuunnitelma koskee yhden kiinteistön osalta (vajaa m 2 ) Siuntion kunnan aluetta. Kiinteistön omistajaa on kuultu asianosaisena nähtävillä oloaikana ja hänen muistutukseensa on vastattu. Erityistiedoksianto on siis hoidettu. Ko. reitin maanomistaja oli tehnyt syyskuussa 2014 oikaisuvaatimuksen Siuntion kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä ( 29), jolla Siuntion kunta antoi ulkoilulain 14 :n mukaisen kunnan suostumuksen Lohjan kaupungille. Suostumus koskee nimenomaan reitin rakentamista ja ylläpitoa, ei maanomistajan etua tms. Siuntion kunnan puoleinenkin osuus on Lohjan kaupungin/lohjan Liikuntakeskus Oy:n vastuul-

9 PÖYTÄKIRJA 7/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus la. ELY-keskus suositti ulkoilureittisuunnitelman kuulutusta vielä erikseen yleistiedoksiantona Siuntion kunnassa. Asiaa valmisteltiin Lohjan kaupungin keskushallinnon, ympäristötoimen ja LLK Oy:n toimesta. Lohjan kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi toisen kuulutuskierroksen valmistelutilanteen Siuntion kunnassa, kokouksessaan ( 392). Ulkoilureittisuunnitelma vaadittavine liitteineen ja karttamateriaaleineen on ollut nähtävillä LLK Oy:n internet-sivuilla. Ympäristötoimisto laati tarkemman kartan Siuntion alueella kulkevasta reittiosuudesta. Lisäksi asiaa koskevat kuulutukset julkaistiin Siuntion virallisissa kuulutuslehdissä suomeksi ja ruotsiksi: Kirkkonummen Sanomat ja Västra Nyland. Siuntion kunnan kuulutukseen ei mennessä ole jätetty muistutuksia. ELY-keskuksen yhtiölle lähettämä selvitys- ja täydennyspyyntö edellytti mm. Natura-arviointia ja tarveselvitystä luonnonsuojelualueiden rahoitusmääräyksistä poikkeamiseen. LLK Oy toimitti vaaditun selvityksen ja täydennyksen ELY-keskukselle. Toimitusjohtaja esittelee laaditun selvityksen ja täydennyksen ulkoilureittisuunnitelmaan kokouksessa. Tj Hallitus päättää merkitä Lohjan ulkoilureittisuunnitelman käsittelyvaiheet, uuden kuulutuskierroksen sekä ELY-keskuksen vaatiman selvitys- ja täydennyspyynnön osalta suoritetut toimenpiteet hyväksyen tiedoksi.

10 PÖYTÄKIRJA 7/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Tiedotusluontoiset asiat LIIKKE Laavujen Kierros VI kokousmuistiot ja Lohjanharjun Sauvakävely (su ), Länskärin kierroksen 4. osatapahtuma, muistio , Johtoryhmän muistio ja Laduntekijöiden muistio Tapahtumista: Tennarin TenavaTohinoissa oli 972 ja osallistujaa. Kävijöitä, lapsia vanhempineen, on kuluvana syksynä tähän mennessä ollut kaikkiaan Laavujen Kierros VI:n 2. osatapahtuma Pappilanniemessä Karjalohjalla keräsi osanottajaa, 3. osatapahtuma Kukkusnummella Sammatissa, 396 ja 4. osatapahtuma Harjun urheilukeskuksessa 778 luontoliikkujaa. Kierrokseen osallistui tänä syksynä ulkoilijaa. Kierroksen palkintojen arvonta tapahtui Neidonkeitaassa. 3. LLK Oy:n syyslomaviikon toiminnot olivat jälleen kerran erittäin suosittuja. Ilmoittautumista vaatineet kurssit olivat täynnä ja muissakin tapahtumissa riitti osanottajia. WIBIT-rata täytti kaikki odotukset. Molempina päivinä, jolloin rata oli kuntouintialtaassa, uimalassa oli kävijää. Koko viikon aikana uimalassa oli kävijää, kävijää päivää kohti. 4. LLK Oy on siirtymässä mennessä käyttämään Microsoftin Office 365 -pilvipalvelua, mikä kytkeytyy olemassa oleviin Office toimisto-ohjelmiin siten, että käyttö on mahdollisimman joustavaa. Samalla luovutaan vanhasta sähköpostiohjelmistosta ja siirrytään käyttämään Office 365:n sähköpostia, minkä käyttö tapahtuu selaimella tai Outlook-ohjelmistolla. Henkilökunnalle on alustavasti tiedotettu käyttöönotosta ja lähetetty linkki ohjevideoihin ja ohjemateriaaliin. Henkilöstön koulutus tapahtuu vaiheittain, ensimmäisessä vaiheessa ( ) koulutettiin yhtiön osasto- ja atkvastaavat ja toisessa vaiheessa (27. ja ) ohjelmien teho- ja peruskäyttäjät. Loput koulutukset tapahtuvat tammikuun 2015 aikana. 5. Yhtiössä käynnistyi Latua, latua -projekti tekolumiladun saamiseksi Lohjalle. Hankkeen rahoittamiseksi yhtiö on myynyt 35 euroa maksavia Latua, latua -pipoja lähes 300 kappaletta. Lisäksi viisi yritystä on lähtenyt mukaan tukemaan hanketta. Tekolumiladun kustannukset ovat n euroa. 6. Pöytäkirjanote kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksesta , koskien Lohjanjärven vapaa-ajankäyttöä. Sivistysjohtaja Katri Kalske on antanut tehtävän jatkokäsittelyn LLK Oy:lle. 7. Valtion liikuntaneuvoston julkaisusarjan esite Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kirje , Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä. Tj Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyä suoritetut toimenpiteet.

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 19:00-20:15 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen

Lisätiedot

LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2014 4.1

LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2014 4.1 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2014 4.1 YLEISTÄ Katsaus toimintavuoteen Liikuntapalveluiden kokonaissuoritemäärä vuonna 2014 oli 1.184.934. Vuonna 2013 suoritemäärä oli 1.229.840, joten laskua

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 20.05.2015 AIKA 20.05.2015 klo 15:00-16:10 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.3.2015 klo 18:30 20.17 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ

KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ Kuvalk 5.2.2013 12 (LLK hall 9.2.2015 6) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 ------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 Yhtymähallitus 4.5.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 Yhtymähallitus 4.5.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri Yhtymähallitus 4.5.2015 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko 29.4.2015 klo 13.30-14.40 Paikka Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri Asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 Kaupunginhallitus 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 16:00-19:16 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 203 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika 18.05.2015 klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 15/2015 1 (43) Kaupunginhallitus 08.06.2015 Aika 08.06.2015, klo 15:00-19:32 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396. Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396. Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396 Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 198 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 399 199 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 400 200 TALOUSARVION

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013 -3, KH 16.9.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 16.9.2013 Esityslista 17/2013 -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 2/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 04.02.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) Kaupunginhallitus 12.01.2015 AIKA 12.01.2015 klo 14:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot