Virkistysuimala Neidonkeidas, Kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. Saarinen Markku jäsen. Vienonen Jukka toimitusjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virkistysuimala Neidonkeidas, Kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Saarinen Markku jäsen. Vienonen Jukka toimitusjohtaja"

Transkriptio

1 LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus AIKA klo 15:30-16:00 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, Kokoushuone, Runokatu 1, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja Kakko Laila jäsen Saarinen Markku jäsen Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja POISSA Saloniemi Heikki jäsen Pohjala Sinikka sihteeri MUUT Rantakoski Sisko sihteerin sij. Sinikka Pohjalan sijainen KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Matti Pajuoja Puheenjohtaja Sisko Rantakoski Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Markku Saarinen Seija Toivonen

2 LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 13 LOHJAN LIIKUNTAHALLIT OY:N PERUSKORJAUSLAINA 5 14 SPORTTIKESKUS TENNARIN LISÄPAIKOITUSALUE 8 15 MUUTOS LLH OY:N YHTIÖKOKOUKSEN AJANKOHTAAN 9 16 TIEDOTUSLUONTOISET ASIAT 10

3 LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS LLH 11 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT LLH 12 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Markku Saarinen ja Seija Toi vo nen. Todettiin, että hallituksen sihteeri Sinikka Pohjalan ollessa estynyt osallis tumas ta tähän kokoukseen, hänen sijaisenaan toi mii hal lin to sih teeri Sis ko Rantakoski.

5 LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus LOHJAN LIIKUNTAHALLIT OY:N PERUSKORJAUSLAINA 66/04/045/2012 KH 30 Lohjan Liikuntahallit Oy:n omistaman Liikuntahalli Tennarin palloiluhalli on valmistunut vuonna Hallin ja siihen liittyvien pesutilojen pintarakenteet ovat alkuperäiset. Osakeyhtiön ja Lohjan kaupungin tilapalveluiden yhdessä tekemän selvityksen perusteella on päädytty esittämään ratkaisua, jossa kaikki em. tilojen pintarakenteet saneerataan yhtä aikaa. Tämä menettely on taloudellisesti edullisin ja aiheuttaa toiminnalle mahdollisimman vähän haittaa. Korjaus on suunniteltu toteutettavaksi kesälomakauden 2012 aikana. Korjaussuunnitelman päivitetty kustannusarvio on (sis. alv 23 %). Palloiluhallin osuus korjauskustannuksista on (54,1% kokonaiskustannuksista) ja tennishallin osuus on (45,9 % kokonaiskustannuksista). Kymmenen vuoden takaisinmaksuajalla ko. menettely tarkoittaisi keskimäärin n. 15,5 %:n korotusta palloiluhallin vastikkeisiin ja n. 27,5 %:n korotuksia tennishallin vastikkeisiin vuositasolla. Lohjan kaupungin käyttäjille vuokraamien sali- ja tennistuntien hintoja korotettaisiin vastaavasti niin, että nettovaikutus kaupungin kannalta pysyisi samana. Edelleen myymättömien osakevuorojen vuorojen osalta rahoituskulujen hoito aiheuttaisi Lohjan kaupungille vuositasolla palloiluhallin osalta n :n ja tennishallin osalta n :n menolisäyksen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on käsitellyt asiaa ja todennut, että Tennarin lattiat ovat huonossa kunnossa ja esitetyt toimenpiteet esitetyssä aikataulussa ovat sekä perusteltuja että tarkoituksenmukaisia. Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa ja esittää lausuntonaan, että Tennarin palloilu- ja liikuntahallitilojen korjaussuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat rakennusteknisesti perusteltuja ja tarkoi tuksenmukaisia. Korjaustyöt on suunniteltu rahoitettavaksi kaupungin sisäisen limiitin ( ) ja pankkilainan ( ) avulla. Pankkilainan laina-aika olisi kymmenen vuotta. Laina kilpailutetaan rahalaitosten kesken ja valitaan edullisin korko ja koron peruste. Erikseen jaettavat asiakirjat: - korjaussuunnitelma - rahoitussuunnitelma

6 LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Kj Kaupunginhallitus päättää 1. hyväksyä Lohjan Liikuntahallit Oy:n liikuntahalli Tennarin palloi luhallin korjaussuunnitelman; 2. todeta, että talousjohtaja voi korottaa Lohjan Liikuntahallit Oy:n konsernitilin limiittiä :oon omien valtuuksiensa nojalla; ja 3. tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä myöntää Lohjan kaupungin omavelkaisen takauksen Lohjan Liikunta hallit Oy:n hyväksi sen ottamalle, enintään euron suuruiselle lainalle, jonka laina-aika on enintään kymmenen vuotta, lainan pää oman, koron, viivästyskoron sekä mahdollisten perimiskulujen suorit tamiseksi. Laina käytetään Liikuntahalli Tennarin palloiluhallin ja sii hen liittyvien pesutilojen korjauksen toteuttamiseen. Merkittiin, että kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Matti Pajuoja ilmoitti ennen tämän asian käsittelyä olevansa Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallituksen puheenjohtajana asiassa esteellinen ja poistui kokouksesta klo eikä näin ollen ottanut osaa asiasta käytyyn keskusteluun eikä päätöksentekoon. - Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Matti Pajuoja palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo KV 14 Erikseen jaettavat asiakirjat: - korjaussuunnitelma - rahoitussuunnitelma - LLH 9 Lohjan kaupunginvaltuuston päätöksestä tulee lainvoimainen torstaina , jonka jälkeen lainan takaus on mahdollista saada ja laina on nostettavissa. Lainaa varten pyydetään lainatarjoukset eri rahalaitoksilta ja tarjousten perusteella LLH:n hallitus päättää mistä rahoituslaitoksesta laina otetaan.

7 LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Lohjan kaupunginhallitus päätti että talousjohtaja voi korottaa Lohjan Liikuntahallit Oy:n limiittiä :oon valtuuksiensa nojalla. Sisäisen limiitin korko on 1 kk:n euribor + 0,5%. Tj. Hallitus päättää 1) esittää Lohjan kaupungille, että LLH Oy:n limiitti korotetaan :oon. 2),että LLH Oy:n hallitus kokoontuu päättämään lainatarjouksista torstaina klo 15: LLH 13 Lohjan kaupungin talousjohtaja Kari Torikka on pyytänyt kirjeellään eri ra ha lai tok sil ta tarjousta euron lainasta. Lainatarjouspyynnöt on pyy detty tarjouksessa, liite 1, mainituin ehdoin. Tarjoukset on pyydetty toimittamaan klo 16 mennessä talousjohtajalle. Talousjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja tutustuvat määräaikaan mennessä jätet tyihin tarjouksiin klo 13. Toimitusjohtaja esittelee tarjoukset hallitukselle kokouksessa. Tj. Hallitus valitsee ja päättää lainatarjouksen kokouksessa. Hallitus päätti 1) valita lainatarjouksista Kuntarahoituksen :n,10 vuoden 2,60 %:n kiinteäkorkoisen lainan, sekä 2) valtuuttaa Lohjan Liikuntahallit Oy:n toimitusjohta Jukka Vienosen nostamaan lainan ja allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat. Lainatarjousten ver tai lu pöytä kirjan liit tee nä 2.

8 LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus SPORTTIKESKUS TENNARIN LISÄPAIKOITUSALUE LLH 14 Toimitusjohtaja Jukka Vienonen pyysi Lohjan kaupungin katupääl lik kö Sep po Löt jöseltä suunnitelman Sporttikeskus Tennarin lisäpaikoitusalueesta. Suunnitelma kustannusarvioineen on toimitettu LLK Oy:lle , liite 3. Suunnitelmassa esitetty paikoitusalue on varmasti tarpeellinen ja toiminnalli sesti sijainniltaan hyvä. Paikoitusalueen kustannusarvio on (ALV 0 %). On kuitenkin tarkoituksenmukaista, että nyt suunniteltua paikoitusaluet ta ei lähdetä toteuttamaan yksittäisenä hankkeena vaan liitetään osak si Ten na rin alueen kokonaisvaltaista suunnittelua, joka on tarkoitus saattaa lop puun kuluvan vuoden aikana. Tj. Hallitus päättää saattaa suunnitelman hyväksyen tiedoksi ja liittää sen osaksi Sporttikeskus Tennarin alueen kokonaisvaltaista suunnittelua.

9 LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus MUUTOS LLH OY:N YHTIÖKOKOUKSEN AJANKOHTAAN LLH 15 Lohjan liikuntatoimen yhtiöiden yhtiökokouspäiväksi on päätetty keskiviikko Molempien yhtiökokousajankohdat oli myös so vittu, LLH Oy:n ajankohdaksi klo 13 ja LLK Oy:n ajankohdaksi klo 12 al kaen. Sivistysjohtaja Katri Kalske on valittu edustamaan Lohjan kaupunkia yhtiöi den yhtiökokouksissa. Hän on esittänyt LLH Oy:n yhtiökokouksen ajankoh dan aientamista niin, että LLH Oy:n yhtiökokous alkaisi jo klo Tj. Hallitus päättää, että LLH Oy:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona klo alkaen.

10 LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus TIEDOTUSLUONTOISET ASIAT LLH Sporttikeskus Tennarin palloilu- ja tennishallien kunnostustöiden tä män hetkinen tilanne. Hallipäällikkö Tomi Aarnio selvittää asiaa kokouksessa. 2. Sisäliikuntatilojen vakioharjoitusvuoroista: - kesän 2012 vakiovuoroja ei keskitetä tänä kesänä Tennarin palloiluhalliin re montin vuok si vaan lukiosaliin, Mäntynummen liikuntahalliin ja Harjun koululle - vakioharjoitusvuorot kaudelle ovat haettavina myös peruskorjattaviin Tennarin palloilu- ja tennishalleihin Tennarin viimeiset TenavaTohinat su keräsivät 500 kävijää. Tj. Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyä annetut selvitykset ja suoritetut toimenpiteet. Hyväksyttiin tarkennuksella, että kohdan 1. kunnostustöiden tämän hetken tilanteesta antoi selvityksen toimitusjohtaja Jukka Vienonen hallipäällikkö To mi Aar nion es teellisyyden vuoksi.

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 13.05.2014 AIKA 13.05.2014 klo 16:00-16:50 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 20.05.2015 AIKA 20.05.2015 klo 15:00-16:10 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.06.2013. Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, 08100 Lohja

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.06.2013. Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, 08100 Lohja PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.06.2013 AIKA 10.06.2013 klo 15:00-15:30 PAIKKA Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 19:00-20:15 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen

Lisätiedot

Pääterveysasema, kokoustila, Ojamonkatu 36, 08100 Lohja. Isotalus Annukka jäsen

Pääterveysasema, kokoustila, Ojamonkatu 36, 08100 Lohja. Isotalus Annukka jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pääterveysasema, kokoustila, Ojamonkatu 36, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen Markku puheenjohtaja

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen

Lisätiedot

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sastamalan Lämpö Oy:lle 1074/02.05.06/2014 KHALL 08.12.2014 332 Sastamalan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 7/2012 HALLITUS PHALLITUS KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät MUUT OSALLISTUJAT 5.9.2012 klo 15.00 17.10 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika 18.05.2015 klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Kunnanvaltuusto Aika 07.04.2014 klo 19:00-20:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96 Kaupunginvaltuusto 14.06.2010 AIKA 14.06.2010 klo 19:00-21:35 PAIKKA Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tekninen lautakunta 15.04.2015 AIKA 15.04.2015 kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Ruokahuollon tuotannon

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: keskiviikko 5.9.2012 klo 15.00 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Myllyojantie 2, 21520 Naskarla

KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: keskiviikko 5.9.2012 klo 15.00 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Myllyojantie 2, 21520 Naskarla KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: keskiviikko 5.9.2012 klo 15.00 Paikka: KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen Nuotio

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Tekninen lautakunta 20.01.2011 AIKA 20.01.2011 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Tekninen lautakunta 21.10.2014 AIKA 21.10.2014 kello 17:00-20:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 102 Vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy Kaupunginhallitus 236 31.05.2010 Kaupunginvaltuusto 57 17.06.2010 Kaupunginhallitus 142 08.04.2013 Kaupunginvaltuusto 53 18.04.2013 Kaupunginhallitus 305 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 81 08.09.2014 Omavelkainen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 17:30-18:38 PAIKKA Kunnanhallituksen huone, Aholantie 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 127 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot