MITEN HALLITA HAJAUTETTU ORGANISAATIO?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITEN HALLITA HAJAUTETTU ORGANISAATIO?"

Transkriptio

1 Työsuojelurahasto, Tutkimus tutuksi tapaaminen, MITEN HALLITA HAJAUTETTU ORGANISAATIO? Niina Kokko Tutkija TKK, BIT tutkimuskeskus tel ,

2 Luennon sisältö 1. Mitä on hajautettu/virtuaalinen työ? 2. Hajautetun työn tutkimus 3. Minkälaista osaamista ja johtamista tarvitaan? 4. Miten tiedonkulku järjestetään? 5. Minkälaista kuormitusta virtuaalinen työ aiheuttaa?

3 Virtuaalinen eli suomeksi hajautettu organisaatio on joukko ihmisiä, jotka työskentelevät toisistaan erillään yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi

4 Hajautettu työ on E-työtä E-työssä hyödynnetään tieto- ja kommunikaatioteknologioita tehokkuuden, joustavuuden ja voimavarojen lisäämiseksi. Etätyö kotona Mobiili työ Työskentely pien- tai kotitoimistossa

5 E-työn kehittyminen EU:ssa E-työn tyyppi 1999 Prosenttia työllisistä 2002 Vuosikasvu (%) Jatkuva tai säännöllinen etätyö kotona ~ 0 Silloin tällöin tehty etätyö kotona ~ 40 Mobiili työ ~ 50 SOHO (=small office, home office) ~ 50 e-työ yhteensä ~ 30 the 2003 report on new working environments and practices, s. 24)

6 E-työn tekijöitä USA:ssa 28 milj. 28 milj. on 20 % USA:n koko työvoimasta Mobiilin työn tekijät E-työn tekijöistä (%) 24,1 koko työvoimasta (%) 4,8 kotona etätyöskentelevät etätyökeskuksissa työskentelevät satelliittitoimistoissa työskentelevät useammassa kuin yhdessä em. 21,7 7,5 4,2 42,4 4,3 1,5 1 8,4 (Pratt, J.H. (2003) Teleworking Comes of Age with Broadband. Telework America Survey A Telework America Research Report of the International Telework Association & Council. ks.

7 E-työn tulevaisuus? Yritysjohdon kysely* n = 237 e-työn määrä lisääntyy lähivuosina voimakkaasti maailmassa Länsi-Euroopassa mobiilit työntekijät x 3 Länsi-Euroopassa kotietätyö x 2 *(Remote Working in the Net-centric Organization. AT&T Point of View 07/14/03. Ks.

8 E-työn lisääntymisen vauhdittajat* Talous: Yritysten sisäisten tietoverkkojen mahdollistama pääsy samaan tietoon eri puolilta maailmaa (68 % vastaajista) Parantunut viestintäteknologia (68 %) Liiketoimintojen globalisoituminen (48 %) Tarve vähentää kustannuksia (38 %). Teknologia: Kapasiteetin kasvu ja ns. langaton teknologia Mobiilien palveluiden kasvu (*Remote Working in the Net-centric Organization. AT&T Point of View 07/14/03. Ks.

9 Ideaalimalli

10 Tyypilliset ongelmat

11 TUTKIMUS

12 Hajautetun työn tutkimus TKK:lla Rahoittajat: TSR ( ja ), TYKE ( ) ja TYKES ( ) Tutkijat: Marko Hakonen, Niina Kokko, prof. Matti Vartiainen Teknillinen Korkeakoulu, Työpsykologian laboratorio, BIT tutkimuskeskus Tutkimuksen tarkoituksena 1. arvioida ja mallintaa hajautettua työtä sekä 2. luoda johtamis- ja kehittämistyökaluja

13 Tutkimusaiheet 1. Hajautetun työn vaatimukset 2. Ryhmäprosessit 3. Kommunikaatiovälineiden käyttö 4. Hyvinvointi ja kuormittuminen 5. Hajautetun ryhmän johtaminen

14 Tutkimusmenetelmät 18 kohdeyksikköä VTQkysely (lähetetty n=371, palautettu N=230, vastaus 62% ) Kontekstihaastattelut (n=18) Yksilöhaastattelut (n=81)

15 VTQ - teemat 1. Päämäärät ja niiden saavuttaminen (13 osiota) 2. luottamus (15 osiota) 3. me-henki (5 osiota) 4. oikeudenmukaisuus (9 osiota) 5. työn vaatimukset (8 osiota) 6. stressi ja hyvinvointi (7 osiota) 7. johtaminen (13 osiota) 8. suoritus ja tehokkuus (7 osiota) 9. kommunikointivälineet: käyttö ja hyödyllisyys (39 os) 10. yhteistyövälineet: käyttö ja hyödyllisyys (18 osiota) 11. hajautuneisuuden vaikutukset (23 osiota) 12. taustatekijät (14 osiota)

16 Haastattelun teemat 1. Virtuaalisen työn tarkoitus ja tavoitteet 2. Osaamisvaatimukset 3. Kuormitustekijät ja itsesäätelyn keinot 4. Yhteistyö ja ryhmäprosessit 5. Kommunikaatiovälineiden käyttö ja käytettävyys 6. Johtaminen 7. Parhaat käytännöt

17 MINKÄLAISTA OSAAMISTA JA JOHTAMISTA TARVITAAN?

18 Työntekijän osaamisvaatimukset Itsenäisyys Sosiaalisen eristyneisyyden sieto Itseohjautuvuus ja aktiivisuus Luotettavuus ja vastuuntuntoisuus Työkokemus ja vahva ammattitaito Oikeat sosiaaliset verkostosuhteet

19 Työntekijän osaamisvaatimukset Prosessien noudattaminen Proaktiivinen kommunikaatio Matriisi- ja moniprojektiympäristön ristipaineen hallinta Kyky hahmottaa kokonaisuuksia Kirjallisen ilmaisun taito Tietotulvan hallinta

20 Ryhmältä vaadittava osaaminen Rooli- ja vastuumäärittelyt Yhteinen kieli ja ymmärrys Yhteiset toimintamallit Luottamus Sitoutuminen ja me-henki Aikaeron hyödyntäminen (24/7) Paikallisen tiedon hyödyntäminen

21 Organisaatiolta vaadittava tuki Ylimmän johdon tuki Yhteiset prosessit ja ohjausmallit Yhteiset tietojärjestelmät Viestintä- ja yhteistyövälineet Paikallinen ATK-tuki ja ylläpito Osaamisen kehittämisen menetelmät Avoin kommunikaatiokulttuuri Moninaisuuden salliva kulttuuri

22 Hyvän VO-johtajan ominaisuudet Tulosorientoitunut johtamistyyli (vision ja tavoitteiden selkeys) Jämäkkyys ja määrätietoisuus Taipumus luottaa työntekijöihin Empaattisuus Erilaisten kulttuurien ymmärtäminen

23 Taitava VO-johtamistoiminta Tiedonkulun varmistaminen Projektikokonaisuuden hallinta Tehokas koordinointi ja organisointi Osallistaminen ja sitouttaminen Ihmisten huomiointi ja kuuntelu Motivointi ja sensitiivinen palautteen anto

24 MITEN TIEDONKULKU JÄRJESTETÄÄN?

25 Fasiliteetit Hankitaan sopivat kommunikaatioja yhteistyövälineet kaikille Oikeudet yhteisiin tietokantoihin ja tiedostoihin kaikille Välineiden käyttökoulutus ATK-tuki ja ylläpito Sovitaan kommunikaatiosäännöt

26 Perussäännöt Jämäkkyys agendat ja asialistat kuntoon ja roolit (esim. sihteeri) selviksi Ajantasaisuus muistiot ajan tasalle, oleellinen uusi tieto näkyviin heti Avoimuus tieto on yhteistä pääomaa, jonka pimittäminen synnyttää ongelmia Oikea väline oikeaan paikkaan sähköposti sopii pieniin asioihin, kasvotusten tapaaminen on tarpeen suurten linjojen selkiyttämiseen.

27 Vuorovaikutuksen tehostaminen 1. Varmistetaan, että jokainen ymmärtää ja osaa käyttää yhteistä kieltä. Erityisalojen sanasto ja termit helpottaa / vaikeuttaa. 2. Luottamus ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin lisää avoimuutta 3. Kasvokkain tutustumisen jälkeen kommunikointi ja luottaminen on helpompaa 4. Puhelinkokoukset ja NetMeetingit järjestetään aikaerot huomioiden

28 MINKÄLAISTA KUORMITUSTA HAJAUTETTU TYÖ AIHEUTTAA?

29 vaikeuttaa tiimityötä Eripaikkaisuus 5 4 Sähköinen vuorovaikutus 3 Liikkuvuus 2 1 Määräaikaisuus Moninaisuus Eriaikaisuus Suomalainen (n=125) Pohjoismainen (n=22) Globaali (n=83)

30 Virtuaalisuuden vaikutukset Hyvinvoinnin ylläpitäminen tiimissä Suorituskyky Tiimin johtaminen Me-hengen luominen Jokaisen reilu kohtelu Luottamus Kommunikointi ja tiedon jakaminen Osaamistarpeiden määrittely Sitoutumisen ylläpitäminen Motivaation pitäminen korkeana Tavoitteiden pitäminen selkeinä -80 % -70 % -60 % -50 % -40 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % On vaikeampaa On helpompaa

31 Hajautetun työn ulottuvuudet 6. Sähköinen vuorovaikutus 1. Maantieteellinen hajautuminen PAIKAL- LISESTA VIRTUAALI- SEEN 5. Määräaikaisuus 2. Liikkuminen 4. Eriaikainen työskentely 3. Toimijoiden erilaisuus

32 1. Hajautuneisuuden aiheuttamat kuormitustekijät Yksinäisyys, eristyneisyys Vastuun kanto, päätöksenteko Ryhmän ydinporukan ja ulkokehällä työskentelelvien eriarvoisuus Epäselvyys urakehityksestä Sosiaalisten verkostojen puute 1. Hajautuneisuus

33 2. Matkustamisen aiheuttamat kuormitustekijät Aikaerorasitus Pitkät työpäivät Tehtävien kasautuminen toimistossa Vaikeudet vapaa-ajan ja harrastusten järjestämisessä 2. Matkustaminen

34 3. Erilaisuuden aiheuttamat kuormitustekijät Kulttuurierot Erilaiset ajattelutavat Erilaiset paikalliset toimintatavat ja käyttäytymismallit Työskentely vieraalla kielellä Koulutustaustaerot 3. Toimijoiden erilaisuus

35 4. Eriaikaisen työskentelyn kuormitustekijät Yhteistyön koordinointi Yhdensuuntainen kommunikaatio Spontaanien tapaamisten vähyys Työaikojen joustavuusvaatimukset Myöhäiset puhelut 4. Eriaikaisuus

36 5. Määräaikaisuuden aiheuttamat kuormitustekijät Usein vaihtuvat projektit ja työkaverit Epävarmuus jatkosta Monien päällekkäisten projektien vaatimukset Erilaiset toimintatavat eri projekteissa 5. Määräaikaisuus

37 6. Sähköisen kommunikoinnin kuormitustekijät Vaikeudet tavoittaa tiimin jäseniä Vastaamattomat sähköpostiviestit Informaatiotulva, sähköpostitulva Epäselvä kommunikaatio Sosiaaliset konfliktit Kasvokkain tapaamisten puute Puheluiden välttäminen 6. Sähköinen kommunikaatio

38 Lisää aiheesta Vartiainen, M., Kokko, N. & Hakonen, M. (2004) Hallitse hajautettu organisaatio paikan, ajan, moninaisuuden ja viestinnän haaste. Helsinki: Talentum.

Hajautetun työpaikan johtaminen henkilöstö, tilat ja teknologia

Hajautetun työpaikan johtaminen henkilöstö, tilat ja teknologia Keskiviikko 17. toukokuuta klo 9-16, Hanasaari, Suomi Distributed Workplace - dwork-projektin loppuseminaari Hajautetun työpaikan johtaminen henkilöstö, tilat ja teknologia s-posti: matti.vartiainen@tkk.fi

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Mobiilin työn haasteet

Mobiilin työn haasteet Työpoliittinen tutkimus Nro 269 Matti Vartiainen, Johan Lönnblad, Anssi Balk, Kari Jalonen Mobiilin työn haasteet TYÖMINISTERIÖ ISBN 951-735-933-0 Helsinki 2005 ISSN 0787-9458 Työpoliittinen tutkimus 269

Lisätiedot

Etätyöopas työnantajille

Etätyöopas työnantajille Etätyöopas työnantajille Juhani Pekkola Leena Uskelin (toim.) Etätyöopas työnantajille Juhani Pekkola Leena Uskelin (toim.) Sisällysluettelo: 1. JOHDANNOKSI...3 Matti Salmenperä 2. ETÄTYÖ JA SEN KÄSITTEET...6

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

MOVI 2010 LOPPURAPORTTI. Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus

MOVI 2010 LOPPURAPORTTI. Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus MOVI 2010 LOPPURAPORTTI Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus 0 RAPORTIN RAKENNE 1. Projektin ja tutkimuskohteen taustaa 1.1 MoVi-projektin lähtökohtia ja keskeisiä käsitteitä 2.

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alhaalta

Lisätiedot

MOBIILIN TYÖN TYÖOLOJEN JA TYÖKUORMITUKSEN ARVIOINTIKONSEPTI

MOBIILIN TYÖN TYÖOLOJEN JA TYÖKUORMITUKSEN ARVIOINTIKONSEPTI OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 103 TUTKIMUKSIA Ursula Hyrkkänen, Johanna Koroma, Hanni Muukkonen, Mira Ojalehto, Maria Rautio & Matti Vartiainen MOBIILIN TYÖN TYÖOLOJEN JA TYÖKUORMITUKSEN ARVIOINTIKONSEPTI

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Vanha-aho Jenni Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun Suvi Nenonen, Ursula Hyrkkänen, Heidi Rasila, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Hannu Koskela, Esa Sandberg 3.9.2012 Esipuhe Monitoimiston suunnitteluohje

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA PROJEKTIN JOHTAMISESSA

SOSIAALINEN MEDIA PROJEKTIN JOHTAMISESSA Janni Riihisaari SOSIAALINEN MEDIA PROJEKTIN JOHTAMISESSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2015 TIIVISTELMÄ Riihisaari, Janni Sosiaalinen media projektin johtamisessa Jyväskylä: Jyväskylän

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta

Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta Päivi Valtonen Pro gradu tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2004

Lisätiedot

Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden urapolkupilotti

Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden urapolkupilotti Eeva Liisa Toivonoja, Erkki Westerlund, Tuovi Päiviö- Leppänen, Marja Koski, Matti Piispanen Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden urapolkupilotti Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 63/2008 gg Eeva Liisa

Lisätiedot

Hyvinvointiviestintä

Hyvinvointiviestintä Hyvinvointiviestintä Osallistava sisäinen viestintä kuntaorganisaation työhyvinvointia rakentamassa Pasi Pekkola, Maarit Pedak, Pekka Aula Viestinnän tutkimuskeskus CRC Communication Research Centre CRC

Lisätiedot

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ

ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ Johannes Airaksinen ja Satu Rytkönen ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ Opinnäytetyö Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja AMK Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 15.5.2009 Tekijä(t) Johannes

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum

Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum Pörsti, Jenna Rautio, Anni 2013 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Eveliina Palmari MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä(t) Eveliina Palmari Nimeke

Lisätiedot

Mihin luottamus vaikuttaa liike- ja työelämässä?

Mihin luottamus vaikuttaa liike- ja työelämässä? 1 Luottamus organisaation työhyvinvoinnin ja tehokkuuden taustalla Professori Kirsimarja Blomqvist Kauppatieteiden osasto ja Technology Business Research Center Lappeenrannan teknillinen yliopisto Työhyvinvoinnin

Lisätiedot