VIRTUAALITIIMIN JOHTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRTUAALITIIMIN JOHTAMINEN"

Transkriptio

1 VIRTUAALITIIMIN JOHTAMINEN Ajan, paikan, kulttuurierojen ja viestinnän haasteiden kohtaaminen Niina Kokko Tutkija, projektipäällikkö TKK, BIT tutkimuskeskus tel ,

2 Kalvosarjan sisältö Hajautetun organisaation haasteet Onnistumisen edellytysten luominen Taitavan virtuaalijohtamisen kehittäminen

3 Virtuaalinen eli suomeksi hajautettu organisaatio on joukko ihmisiä, jotka työskentelevät toisistaan erillään yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi kommunikoiden pääasiallisesti elektronisilla kommunikaatiovälineillä (Lipnack & Stamps 2000)

4 Erilaisia virtuaaliorganisaatioita GLOBAALI TIIMI ORGANISAATIO- VERKOSTO KANSALLISESTI HAJAUTUNUT TIIMI

5 Ideaalimalli

6 Tyypilliset ongelmat

7 HAJAUTETUN TYÖN HAASTEET

8 Virtuaalityön haasteet 6. Sähköinen kommunikaatio 1. Maantieteellinen hajautuminen 5. Määräaikaisuus PAIKAL- LISESTA VIRTUAALI- SEEN 2. Aikaerot 4. Matkustaminen 3. Toimijoiden erilaisuus

9 1. Maantieteellinen hajautuneisuus Ryhmän jäsenten eriarvoisuus Yhteishengen luominen Tavoitteen selkeänä ja yhdenmukaisena pitäminen Rooli- ja vastuumäärittelyt Paikallisen tiedon jakaminen Kasvokkain tapaamiset Luottamus 1.

10 2. Aikaerot Yhteistyön koordinointi Yhteistyö vie enemmän aikaa Yhdensuuntainen kommunikaatio Aikaeron hyödyntäminen (24/5) Spontaanien kokousten vähyys Työaikojen joustavuusvaatimukset 2.

11 3. Toimijoiden erilaisuus Kulttuurierot Erilaiset ajattelutavat Asiat mielletään eri tavalla Kielierot, työskentely vieraalla kielellä Erilaiset paikalliset toimintatavat ja käyttäytymismallit Arvostetaan eri asioita Suuri konfliktien riski 3.

12 4. Matkustaminen Työaikojen pituus Tehtävien kasautuminen toimistossa Vaikeudet vapaa-ajan ja harrastusten järjestämisessä 4.

13 5. Määräaikaisuus Projektien ja työkavereiden vaihtuvuus Päällekkäisten projektien määrä Jäsenten erilaiset panostukset Tiedon siirto projektien välillä 5.

14 6. Sähköinen kommunikaatio Projektipäällikkökeskeisyys viestinnässä Ihmisten tavoittamisen vaikeus Vastaamattomat sähköpostiviestit Kommunikaation epäselvyys ja köyhyys Puheluiden välttäminen Väärinymmärrysten ja konfliktien riski Palautteen antaminen Informaatiotulva Työn laadun heikentyminen 6.

15 HAJAUTETUN RYHMÄN JOHTAMINEN

16 Vaikuta onnistumiseen Edellytysten luominen Rekrytointi Työn organisointi Infrastrukruurin rakentaminen Tiimin Käynnistys Kick-off Perehdytys Toiminta Kommunikaatio Monikulttuurisuus Toiminnan seuranta ja ohjaaminen Tietämyksen hallinta Kehitys ja koulutus Muutos/ Lopetus Muutoksen hallinta Yhteenveto Valmennus ja e-oppimisympäristö

17 1. EDELLYTYSTEN LUOMINEN

18 Organisaatiolta vaadittava tuki Yhteiset prosessit ja ohjausmallit Oikeudet yhteisiin tietokantoihin ja tiedostoihin ATK-tuki ja ylläpito Sopivatkommunikaatio- ja yhteistyövälineet kaikille Välineiden käyttökoulutus

19 Työntekijän osaamisvaatimukset Tuotannolliset taidot Roolikohtaiset, työhön liittyvät teoreettiset taidot, ammattitaito Toimiala- ja prosessiosaaminen Sosiaaliset taidot Hyvät kirjalliset ja suulliset vuorovaikutustaidot Verkoston luomisen ja ylläpitämisen kyky Yhteistyökyky ja halukkuus Empaattisuus

20 Työntekijän ominaisuudet Itsensä ja oman työn johtamisen taidot Matkustusvalmius Aktiivisuus ja avoimuus Huolellisuus ja luotettavuus Sosiaalisen eristyneisyyden sietokyky Epävarmuuden sietokyky Vahva ammatillinen itsetunto

21 2. KÄYNNISTYSVAIHE

22 Ensimmäinen tapaaminen Vision ja tavoitteiden viestintä Perehdytys prosessiin ja teknologiaan Tutustuminen ihmisiin Yhteinen kieli ja ymmärrys Roolien ja vastuualueiden jako Pelisäännöistä sopiminen

23 Kommunikaation pelisäännöt Sovitaan yhdessä ensimmäisessä tapaamisessa Mitä välineitä käytetään ja milloin tavataan kasvotusten? Miten ja milloin ihmiset tavoitettavissa? Enimmäisviive viesteihin vastaamisessa? Voiko ottaa yhteyttä työajan ulkopuolella? Milloin? Tiedottaminen poissaoloista ja lomista? Luottamus, me-henki ja tuloksekas yhteistyö

24 3. TOIMINNAN VAIHE

25 Taitava johtamistoiminta Tiedonkulun varmistaminen Verkostoitumiseen kannustaminen Projektikokonaisuuden hallinta Aktiivinen koordinointi Toiminnan arviointi, mittaaminen ja kehittäminen Ihmisten huomiointi ja kuuntelu Motivointi ja sitouttaminen

26 Huomioi nämä johtamisessa: Tulosorientoitunut johtamistyyli (vision ja tavoitteiden selkeys) Tutustu paikallisiin olosuhteisiin Taipumus luottaa työntekijöihin Empaattisuus

27 Vuorovaikutuksen tehostaminen Varmistetaan, että jokainen ymmärtää ja osaa käyttää yhteistä kieltä. (Erityisalojen sanasto ja termit helpottaa / vaikeuttaa.) Luottamus ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin lisää avoimuutta Kasvokkain tapaamisen jälkeen kommunikointi ja luottaminen on helpompaa Puhelinkokoukset ja NetMeetingit järjestetään aikaerot huomioiden

28 Sähköisen ryhmätoiminnan perussäännöt Jämäkkyys agendat ja asialistat kuntoon ja roolit (esim. sihteeri) selviksi Ajantasaisuus muistiot ajan tasalle, oleellinen uusi tieto näkyviin heti Avoimuus tieto on yhteistä pääomaa, jonka pimittäminen synnyttää ongelmia Oikea väline oikeaan paikkaan sähköposti sopii pieniin asioihin, kasvotusten tapaaminen on tarpeen suurten linjojen selkiyttämiseen.

29 e-kommunikointi Miten puen ajatukseni sanoiksi? Kirjallisen ja suullisen ilmaisun merkitys Vaikeiden asioiden esille ottaminen S-postin käyttö Puhelin- ja videoneuvottelut

30 e-kommunikointi Hienotunteisuus ja ja huomaavaisuus kulttuuri- ja persoonaerot viestinnässä sarkasmin välttäminen monimerkityksellisen kieliasun välttäminen Älä jätä mitään arvailujen varaan

31 Palautteenannon 10 käskyä (Sydänmaanlakka 2001) 1. Anna palautetta säännöllisesti ja riittävän usein 2. Pyydä itse palautetta vähintään yhtä usein kun sitä annat 3. Anna palaute heti, kun siihen on aihetta 4. Kuuntele ja kunnioita toisen mielipiteitä ja palautetta 5. Anna korjaava palaute kahden kesken, keskity asiaan ja sen vaikutuksiin työssä

32 Palautteenannon 10 käskyä (Sydänmaanlakka 2001) 6. Anna positiivista palautetta aina kun siihen on aihetta 7. Sovi mistä, milloin ja miten palautetta puolin ja toisin annetaan 8. Ole palautteen annossa aktiivinen, johdonmukainen, aito ja rehellinen 9. Ruoki palautteella tiimisi työniloa ja onnistumisintoa. Toimi esimerkkinä muille 10.Muista, että toimiva ja säännöllinen palautteen anto on parasta ja tärkeintä johtamistoimintaa

33 Työtyytyväisyyteen vaikuttaa Johtamisen laatu (luottaminen, päätöksenteko, tavoitteiden selkeys) Tiedon kulku Tapaamiset Sosiaalinen tuki Tunnustus ja kannustus Luottamus omaan ammattitaitoon Me-hengen vahvuus, reilu kohtelu

34 Stressiin vaikuttaa Työn määrälliset ja laadulliset vaatimukset Informaatiotulva Kiireellisten kysymysten määrä Yhteydenottojen myöhäinen ajankohta Ryhmän jäsenten erilaisuus Autonomia Eristyneisyys Matkustaminen työssä

35 Voimavaroja lisää Yhteistyön suunnitelmallisuus ja avoimuus Strukturoitu työskentelytyyli Roolien selkeys Kannustava me-henki Aktiivinen tiedottaminen Hyvät yhteistyövälineet Sosiaalinen tuki Työn ja vapaa-ajan eriyttäminen

36 4. LOPETUSVAIHE

37 Lopetustapaaminen Palautteen kerääminen ja käsittely Oppien kokoaminen julkaisua varten Juhlinta ja palkkiot

38 Opitun hyödyntäminen Avainosaajien kierrättäminen Projektin oppien julkaiseminen intrassa tms. sopivalla foorumilla Mitä projektissa tehtiin? Mikä meni hyvin? Miksi? Mikä meni huonosti? Miksi? Mitä kannattaa huomioida?

39 Lisää aiheesta Vartiainen, M., Kokko, N. & Hakonen, M. (2004) Hallitse hajautettu organisaatio paikan, ajan, moninaisuuden ja viestinnän haaste. Helsinki: Talentum. vital.tkk.fi

Hajautetun työpaikan johtaminen henkilöstö, tilat ja teknologia

Hajautetun työpaikan johtaminen henkilöstö, tilat ja teknologia Keskiviikko 17. toukokuuta klo 9-16, Hanasaari, Suomi Distributed Workplace - dwork-projektin loppuseminaari Hajautetun työpaikan johtaminen henkilöstö, tilat ja teknologia s-posti: matti.vartiainen@tkk.fi

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

TIIMINVETÄJÄN ARVIOINTI

TIIMINVETÄJÄN ARVIOINTI Karl-Magnus Spiik Ky TV-arvio / sivu 1 TIIMINVETÄJÄN ARVIOINTI Tämä työkalu sopii kaikille tiiminvetäjille ja vastaavassa tehtävässä toimiville. Ryhmän ohjaaminen ilman muodollisia esimiesvaltuuksia on

Lisätiedot

MOVI 2010 LOPPURAPORTTI. Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus

MOVI 2010 LOPPURAPORTTI. Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus MOVI 2010 LOPPURAPORTTI Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus 0 RAPORTIN RAKENNE 1. Projektin ja tutkimuskohteen taustaa 1.1 MoVi-projektin lähtökohtia ja keskeisiä käsitteitä 2.

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Pdf-tiedosto verkkoversiosta 1.0 KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Toimittanut Tuija Aalto Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010 Teos on lisensoitu Creative

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alhaalta

Lisätiedot

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Ville Sariola 2012 Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Äänekosken Kaupungin viestinnän toimintaohjeistoa 2014

Äänekosken Kaupungin viestinnän toimintaohjeistoa 2014 Kaupunginhallitus 29.4.2014 liite nro 1 (1/8) Viestinnän toimintaohjeiston kanavoituminen toimintatavaksi edellyttää prosessinomaista työtapaa, yhdessä työstämistä sekä kaupunginhallituksen sisällä että

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1/2010 Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1.1.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas Taru Toikander Toiminta ja

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä HYVINVOIVANA TYÖYHTEISÖSSÄ Näin syntyy mielekäs työyhteisö Voitko hyvin terveydenhoitaja? Elisa Valtanen ja Nina Olin 5.2.2015 Elisa Valtanen ja Nina Olin 1 Näin syntyy mielekäs työyhteisö

Lisätiedot

SINETTISEURA. lupaus laadusta

SINETTISEURA. lupaus laadusta SINETTISEURA lupaus laadusta URHEILEVAN LAPSEN JA NUOREN PARHAAKSI SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 3 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT... 4 1. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 6 Lapsen ja nuoren parhaaksi

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Hyvä LAL:n jäsen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry julkaisee verkkosivuillaan tämän TJS Opintokeskuksen tuottaman Puheenjohtaja

Lisätiedot

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille Versio 1.1 Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille (Pohjana on käytetty Tarja Niemisen (Villinikkarit Oy, 2012) Oppijalähtöinen projektioppiminen materiaalia sekä Jämsän ammattiopiston

Lisätiedot

ESIMIESVALMENNUS (ET)

ESIMIESVALMENNUS (ET) Karl-Magnus Spiik Ky 1 ESIMIESVALMENNUS (ET) Esimiestaito I Aihealueet: Harjoitukset: Vuorovaikutustaidot Nykypäivän johtamiskulttuuri ja todellisen esimiestaidon oppiminen. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen.

Lisätiedot