Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta."

Transkriptio

1 Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen verkkoasiointipalvelussa paperilomakkeen sijaan. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä, mutta voit toimittaa liitteet erikseen verkkoasiointipalvelun kautta valitsemalla Liitteet. Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta. Näin täytät sähköisen hakemuksen Hakemuksen täyttäminen etenee vaiheittain näyttö kerrallaan ja pääset seuraavalle näytölle painamalla Jatka-painiketta. Voit palata edellisille näytöille valitsemalla näytön vasemmasta reunasta sen näytön otsikon, johon haluat palata ja muuttaa antamiasi tietoja. Älä käytä selaimen Edellinen- tai Back -toimintoja. Tyhjennä-painike poistaa kyseisellä näytöllä annetut tiedot. Keskeytä-painikkeella voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen. Voit keskeyttämisen jälkeen tallentaa hakemuksen keskeneräisenä ja jatkaa hakemuksen täyttämistä myöhemmin. Keskeneräisenä tallentamasi tiedot säilyvät yhden kuukauden. Keskeneräisenä tallentaminen on mahdollista Etuudet-sivun jälkeen. Vastattuasi kaikkiin kysymyksiin, saat tarkistettavaksesi yhteenvedon hakemuksesta. Tarkistettuasi tiedot, voit lähettää hakemuksen Kelaan painamalla Lähetä-painiketta Yhteenveto-sivulla. Hakemisen vaiheet Lapsen tiedot Ilmoita lapsen tai lasten syntymäaika. Hakemuksen voi täyttää vasta lapsen syntymän jälkeen. Hakiessasi isyysrahaa tai vanhempainrahaa adoptiovanhempana, ilmoita lapsen syntymäaika ja päivämäärä, jolloin lapsi/lapset on otettu hoitoon. Jos perheeseen on otettu samalla kertaa hoitoon useampia lapsia, ilmoita nuorimman lapsen syntymäpäivä. Ilmoita oletko hakenut saman lapsen perusteella aikaisemmalta ajalta vanhempainpäivärahaa (isyysraha, vanhempainraha, osittainen vanhempainraha tai adoptiovanhemman vanhempainraha). Jos olet, nyt haettu vanhempainpäiväraha myönnetään saman työtulon perusteella. Vastaa ei, jos et ole aikaisemmin hakenut samasta lapsesta vanhempainpäivärahaa tai jos olet hakenut lapsesta vanhempainpäivärahaa, mutta myöhäisemmältä ajalta. Perhesuhteet Näytöllä näytetään Kelan tiedoissa oleva puoliso. Jos Kelan tiedoissa ei ole puolisoa, näytetään ilmoitus Tietoja ei ole. Puoliso-kohdassa mahdollisesti näkyvä avoliiton alkamispäivämäärä on Kelassa tallennettu ja voit tarvittaessa korjata tiedon Asun avoliitossa alkaen -kohdassa.

2 Jos mahdollinen avoliitto on päättynyt, kirjoita päivämäärä, josta alkaen avoliitto on päättynyt. Jos asut avoliitossa, anna päivämäärä, josta alkaen asut avoliitossa ja ilmoita avopuolison henkilötunnus ja nimi. Jos puolisolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voit kirjoittaa vain syntymäajan. Jos mahdollisesti asut erillään aviopuolisostasi tai parisuhdepuolisostasi välien rikkoutumisen vuoksi, kirjoita päivämäärä, josta alkaen asutte erillään. Puolison tiedot Jos olet tallentanut Perhesuhteet näytöllä avopuolison syntymäajan henkilötunnuksen sijaan, anna puolisosta näytöllä kysytyt tiedot (vähintään on annettava puolison nimi). Jos puolisolla on suomalainen henkilötunnus, voit palata edelliselle näytölle valitsemalla vasemmassa reunassa näkyvän Perhesuhteet otsikon. Täydennä henkilötunnus ja jatka painamalla Jatka painiketta. Etuudet Valitse näytöltä etuus tai etuudet, joita haet. Anna lisäksi tieto siitä, miltä ajalta etuutta haet. Isä voi hakea isyysrahaa yhteensä 54 arkipäivältä seuraavasti: Isyysrahaa lapsesta maksettavalla äitiys- ja vanhempainrahakaudella voi hakea korkeintaan neljässä jaksossa yhteensä enintään 18 arkipäivän ajalta. Yksi jakso voi olla yksittäinen päivä tai pidempi yhdenjaksoinen aikaväli. Huomaa kuitenkin, että väliin jäävä arkipäivä (esim. lauantai katkaisee jakson). Kyseisestä lapsesta maksettavan äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeiselle ajalle on mahdollista hakea loput isyysrahapäivät, enintään 54 arkipäivää. Isyysrahajaksoja voi olla enintään kaksi. Mahdollisiin pitämättä jääneisiin isyysrahapäiviin ei ole oikeutta, jos jaksoja on pidetty jo kaksi. Isyysrahapäivät tulee pitää ennen kuin lapsi on täyttänyt kaksi vuotta tai kun adoptiolapsen hoitoonottopäivästä on kulunut kaksi vuotta. Jos perheeseen on jo syntynyt tai adoptoitu uusi lapsi, on isyysrahaa aiemmasta lapsesta mahdollista hakea samalta ajalta äidin kanssa enintään 24 arkipäivältä yhdessä jaksossa. Isyysrahaa tulee hakea viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin lapsi on täyttänyt kaksi vuotta tai adoptiolapsen hoitoonottopäivästä on kulunut kaksi vuotta. Vanhempainrahaa voi hakea koko vanhempainrahakaudelta (158 arkipäivää yhden lapsen perusteella) tai kahdelta ajanjaksolta. Liitteeksi on toimitettava todistus siitä, että lapsen äiti on käynyt jälkitarkastuksessa (lomake SV75), jos äiti ei ole todistusta jo aikaisemmin toimittanut. Jos perheeseen on syntynyt tai otettu hoitoon samalla kertaa useampia lapsia, pidennetään vanhempainrahakautta 60 arkipäivällä kutakin yhtä useampaa lasta kohti. Vanhempainrahaa tältä pidennysajalta voi hakea kahdessa jaksossa. Vanhempainrahaa

3 tulee hakea kuukausi etukäteen. Adoptiovanhemman vanhempainrahaa voi hakea koko kaudelta (yleensä 200 arkipäivää) tai kahdelta ajanjaksolta. Hakemuksen liitteeksi on toimitettava Todistus ottolapsen nimeämisestä/ hoitoon ottamisesta (lomake SV 94), jos lomaketta ei ole esim. lapsen äidin hakemukseen aikaisemmin toimitettu. Lomakkeen antaa kunnan sosiaalihuollon toimielin tai adoptiotoimisto tai kansainvälisen adoptiopalvelun antaja. Etuutta on haettava kahden kuukauden kuluessa lapsen hoitoon ottamisesta. Osittaista vanhempainrahaa voi hakea tietyltä ajalta tai koko vanhempainrahakaudelta (158 arkipäivää yhden lapsen perusteella). Osittaista vanhempainrahaa maksetaan molemmille vanhemmille samanaikaisesti, jos he ovat kumpikin sopineet työnantajansa kanssa osa-aikatyöstä vähintään kahden kuukauden ajaksi vanhempainrahakauden aikana. Liitteeksi on toimitettava työnantajan kanssa osa-aikatyöstä tehty sopimus, josta ilmenee osa-aikatyön työaika ja palkka. Etuutta on haettava viimeistään 1 kuukausi ennen osittaisen vanhempainrahakauden alkamista. Ulkomailla asuminen Ulkomailla asuminen tai työskentely saattaa vaikuttaa vanhempainpäivärahaoikeuteen. Vanhempainpäivärahan saaminen edellyttää, että hakija on asunut Suomessa 180 päivän ajan välittömästi ennen laskettua synnytysaikaa tai ennen lapsen hoitoon ottamista. Suomessa asumisen aikaan rinnastetaan aika, jolloin hakija on kuulunut sosiaaliturvan piiriin toisessa EU-maassa tai maassa, jossa sovelletaan EU-lainsäädäntöä. Jos vastaat myöntävästi toiseen kysymykseen, kerro missä maassa olet asunut ja kuulutko muun maan tai kansainvälisen järjestön sosiaaliturvan piiriin. Kansainvälisellä järjestöllä tarkoitetaan esim. Euroopan Unionia. Jos vastaus ei mahdu sille varattuun vastaustilaan, voi vastausta jatkaa Lisätiedot näytöllä. Työ Ilmoita, oletko ollut välittömästi ennen vanhempainpäivärahakauden alkamista palkkatyössä tai oletko tehnyt omaa työtä vakuutettuna yrittäjänä vai oletko ollut esim. opiskelija. Voit ilmoittaa olleesi sekä palkkatyössä että omassa työssä. Työnantaja Anna tiedot työnantajastasi. Ilmoita ainakin työnantajan nimi, osoite, postinumero ja postitoimipaikka sekä ammattisi. Tietoja tarvitaan hakemuksen käsittelyä ja mahdollisten palkanmaksua tai työstä poissaoloa koskevien lisätietojen pyytämistä varten. Ilmoita, oletko poissa työstä ajan, jolta haet vanhempainpäivärahaa. Isyysrahan saaminen edellyttää työstä poissaoloa, mutta vanhempainrahaa voidaan maksaa myös työssäoloajalta. Jos vanhempainpäivärahaa voidaan maksaa työssäoloajalta, maksetaan se vähimmäismääräisenä (24,02 e/pv, alkaen 23,93 e/pv). Lue työssäolon vaikutuksesta sivuilta. Työssäoloajat ilmoitetaan omalla näytöllään Työnantaja -näytön jälkeen.

4 Ilmoita myös saatko palkkaa vanhempainpäivärahakauden aikana. Valitse En saa palkkaa Jos työnantaja ei maksa palkkaa vanhempainpäivärahan (isyysraha, vanhempainraha) ajalta, maksetaan päiväraha sinulle koko haetulta/myönnetyltä ajalta. Palkanmaksuajalta vanhempainpäiväraha maksetaan työnantajallesi palkkaa vastaavalta osalta. Jos olet epävarma, valitse mahdollisen liikamaksun välttämiseksi vaihtoehto En tiedä, jolloin Kela tarkistaa asian ennen hakemuksen käsittelyä. Saan palkkaa Jos saat palkkaa vanhempainpäivärahan ajalta. Työnantajalla on oikeus päivärahaan palkkaa vastaavalta osalta. Jos palkka maksetaan kuitenkin vain työskentelyn perusteella, ilmoita En saa palkkaa ja ilmoita työssäolopäivät sivun kohdassa Oletko poissa työstä koko ajan, jolta haet vanhempainpäivärahaa? Saan vuosilomapalkkaa Jos vanhempainpäivärahakauden ajalle kohdistuu vuosiloma-aikaa ja saat vuosiloma-ajan palkkaa. Vuosiloman ajalta päiväraha maksetaan sinulle eikä työnantajalle. Vanhempainpäivärahakaudella maksettu lomaraha tai lomakorvaus ei vaikuta päivärahan määrään eikä niitä tarvitse ilmoittaa. Saan palkan ja päivärahan erotusta Jos työnantaja maksaa päivärahan ja palkan erotusta. Kela maksaa päivärahan normaalisti, eikä ole tarpeen odottaa työnantajan ilmoitusta palkallisesta ajasta ja palkan määrästä. En tiedä Jos olet epävarma eikä sinun ole mahdollista tarkistaa asiaa ennen hakemuksen täyttämistä. Kela tarkista vanhempainpäivärahan palkallisuuden työnantajaltasi ennen hakemuksen käsittelyä. Jos sinulla on useita työnantajia, klikkaa kohtaa Seuraava työnantaja, niin pääset antamaan tiedot seuraavasta työnantajasta. Oma työ Ilmoita, oletko YEL- / MYEL -vakuutettu yrittäjä vai MYEL -vakuutettu apurahansaaja. Voit myös valita molemmat vaihtoehdot. Jos toimit yrittäjänä ilman ko. vakuutusta, anna tarkempi selvitys siitä miksi vakuutusta ei ole otettu. Ilmoita, oletko työssä vanhempainpäivärahakautesi aikana. Työssäoloajalta vanhempainpäiväraha maksetaan vähimmäismääräisenä (24,02 e/pv, alkaen 23,93 e/pv). Työssäoloajat ilmoitetaan omalla näytöllään Oma työ näytön jälkeen. Jos olet YEL- / MYEL vakuutettu yrittäjä, anna tiedot yrityksestäsi. Ilmoita ainakin yrityksen nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka ja toimiala. Lisätietoja kohdassa voit antaa omaan työhön liittyvää lisätietoa, esim. mahdolliseen palkanmaksuun tai lisätietojen antajan yhteystiedot.

5 Työssäoloajat Ilmoita ajat, jolloin olet työssä vanhempainpäivärahakautesi aikana. Jos työssäoloajalta on oikeus vanhempainpäivärahaan, maksetaan etuus vähimmäismääräisenä (24,02 e/pv, alkaen 23,93 e/pv). Työskentelyn ja opiskelun vaikutuksesta vanhempainpäivärahaan voit lukea kela.fi-sivuilta. Muu tilanne Valitse omaa tilannettasi ennen vanhempainpäivärahakauden alkua parhaiten kuvaava vaihtoehto. Ilmoita, oletko työssä vanhempainpäivärahakautesi aikana. Ilmoita myös saatko palkkaa vanhempainpäivärahakauden aikana. Palkanmaksuajalta vanhempainpäiväraha maksetaan työnantajallesi palkkaa vastaavalta osalta. Ammattia ei tarvitse välttämättä ilmoittaa. Osittainen vanhempainraha Jos olet palkkatyössä osittaisen vanhempainrahakauden aikana, ilmoita tiedot työnantajastasi ja osa-aikatyösopimuksesta. Kelaan on lisäksi toimitettava työsopimus tai työnantajan todistus, josta ilmenevät osa-aikatyön työaika ja palkka. Jos olet omassa työssä osittaisen vanhempainrahakauden aikana, ilmoita osa-aikatyön ajankohta ja anna selvitys työn ja tulojen vähenemisestä osittaisen vanhempainrahakauden aikana. Työtulo Vanhempainpäivärahan suuruus määräytyy pääsääntöisesti vanhempainpäivärahaoikeuden alkamista edeltäneenä vuonna toimitetussa verotuksessa todettujen työtulojen perusteella. Jos vanhempainpäivärahakausi alkaa esim. vuonna 2016, vanhempainpäiväraha määräytyy vuoden 2014 verotuksessa todetun työtulon perusteella. Jos sinulle on jo aikaisemmin myönnetty vanhempainpäiväraha (esim. isyysraha) saman lapsen perusteella, määräytyy nyt hakemasi vanhempainpäiväraha samojen tulojen perusteella kuin aikaisempi vanhempainpäiväraha. Jos sinulle on maksettu työtuloihin perustuvaa vanhempainpäivärahaa edellisen lapsen perusteella eikä lapsi ole täyttänyt kolmea vuotta tai hänen hoitoon ottamisestaan ei ole kulunut kolmea vuotta ennen uuden lapsen laskettua synnytysaikaa tai hoitoon ottamista, voi uusi vanhempainpäiväraha perustua samaan työtuloon kuin aikaisempi vanhempainpäiväraha. Sinun ei tarvitse hakemuksessa ilmoittaa hakevasi etuutta tämän aikaisemman työtulon perusteella, vaan se otetaan joka tapauksessa huomioon päätöstä tehtäessä. Jos sinulle ei ole myönnetty tai et ole hakenut vanhempainpäivärahaa samasta lapsesta jo aikaisemmin ja tulosi ovat välittömästi ennen vanhempainpäivärahakauden alkamista olleet

6 vähintään 20 % suuremmat kuin verotuksessa todetut työtulot, voit hakea etuutta näiden tuoreempien tulojen perusteella. Ota huomioon, että palkkatuloista vähennetään aina tulonhankkimiskulut samalla periaatteella kuin verotuksessa. Jos haet etuutta kuuden kuukauden työtulon perusteella, ilmoita haetko palkkatulon, vakuutuspalkan vai YEL- tai MYEL -työtulon perusteella. Voit hakea etuutta myös esim. sekä kuuden kuukauden palkkatulon että kuuden kuukauden YEL- tai MYEL työtulon perusteella. Yrittäjän kuuden kuukauden työtulot saadaan Kelaan yleensä sähköisesti suoraan vakuutuslaitoksilta, joten yrittäjän ei tarvitse näitä tuloja yleensä erikseen esittää. Tiedot kuuden kuukauden palkkatuloista ja/tai vakuutuspalkasta täytyy toimittaa Kelalle erikseen. Työnantaja voi ilmoittaa nämä tulot Kelaan työnantajien verkkoasiointipalvelussa ( Palvelu edellyttää työnantajan tunnistautumista. Tulot voidaan ilmoittaa myös esim. lomakkeella Y17 (Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta). Jos olet saanut työttömyysetuutta päivärahakauden alkamista edeltävien 4 kuukauden aikana tai kuntoutusrahaa edeltävien 6 kuukauden aikana, voi vanhempainpäivärahan määrä perustua edeltävään etuuteen. Ilmoita tämän vuoksi, oletko saanut näitä etuuksia vanhempainpäivärahakautta edeltävänä aikana. Ilmoita myös etuuden maksaja ja etuuden nimi, jos etuus on muualta kuin Kelasta. Jos olet jo saanut tai hakenut vanhempainpäivärahaa saman lapsen perusteella aikaisemmin, jätä tämä kysymys vastaamatta, koska etuuden peruste on määräytynyt jo aikaisemman hakemuksen perusteella. 6 kuukauden tulot Jos haet etuutta kuuden kuukauden työtulon perusteella, ilmoita tällä näytöllä haetko etuutta palkkatulon tai vakuutuspalkan, YEL- tai MYEL- työtulon vai elinkeino- tai maataloustoiminnan ansiotulon perusteella. Mikäli sinulla ei ole työtuloja viimeisen kuuden kuukauden ajalta, anna selvitys syystä. Vähennykset Jos haet vanhempainpäivärahaa etuuden alkamista edeltäneiden kuuden kuukauden palkkatulojen perusteella, ilmoita onko sinulla ollut tulonhankkimiskuluja ajalla, jolta ilmoitat palkkatulot. Jos sinulla on ollut työmatkakustannuksia, ilmoita työmatkakustannusten kuukausimäärä, työmatkan pituus kilometreinä sekä käyttämäsi kulkuneuvo ja matkareitti. Esitä tulonhankkimiskustannukset samalla tavoin kuin ilmoitat ne veroehdotuksessa verottajalle. Lue lisää verohallinnon ohjeesta. Jos kustannukset vaihtelevat kuukausittain, ilmoita keskimääräiset kustannukset. Voit tarkentaa tietoja tarvittaessa Lisätiedot sivulla. Päivärahan määrän laskurilla voit tarkistaa, miten tulonhankkimiskustannukset vaikuttavat päivärahan laskennassa. Jos palkkatulostasi on peritty työmarkkinajärjestön jäsenmaksua ja työttömyyskassamaksua, ilmoita joko peritty euromäärä tai prosenttimäärä. Jos ilmoitat euromäärän, ilmoita onko määrä peritty kuukaudessa, 6 kuukaudessa vai vuodessa. Jos sinulla on muita tulonhankkimiskustannuksia, ilmoita mitkä ne ovat ja kuinka paljon

7 niitä on ollut vuositasolla. Ilmoitettavien tulonhankkimiskulujen lisäksi vähennetään palkkatulosta tai siihen verrattavasta henkilökohtaisesta tulosta tietyt tuloverolain mukaiset tulonhankkimismenot. Muut etuudet Näytöllä näytetään Kelan tiedossa olevat opintoraha- ja eläketiedot. Jos Kelan tiedoissa ei ole kohdallasi opintoraha- tai eläketietoja, näytetään näytöllä ilmoitus Kelan tiedoissa ei ole päivärahaasi vaikuttavia etuuksia. Ilmoita lisäksi, jos saat jotain muuta eläkettä, joka ei näy Kelan tiedoissa. Myöhästymisselvitys Jos hakemuksesi on myöhässä, anna selvitys myöhästymisen syystä tai syistä, joiden vuoksi hylkääminen olisi kohtuutonta. Jos vastaus ei mahdu sille varattuun vieritettävään vastaustilaan, voit jatkaa vastausta Lisätiedot näytöllä. Lisätiedot Voit halutessasi antaa hakemiseen liittyvää lisätietoa tai jatkaa suoraan eteenpäin Jatkapainikkeella. Voit ilmoittaa mm. mahdollisesta opiskelusta vanhempainpäivärahakauden aikana. Tilinumero Anna tilinumero, jolle haluat vanhempainpäivärahasi maksettavan tai tarkista mahdollinen Kelan tiedoista valmiiksi näytölle tuotu tilinumero. Kirjoita tilinumeroksi oma tilinumerosi, älä työnantajasi tilinumeroa, vaikka etuus maksettaisiinkin osalta tai koko ajalta palkkaa maksavalle työnantajalle. Voit muuttaa tilinumeron kirjoittamalla uuden tilinumeron vanhan päälle. Kela käyttää etuuksien maksuissa tilinumeron kansainvälistä esitystapaa (IBAN) ja pankkitunnistetta (BIC). IBAN-tilinumero eroaa kansallisesta tilinumeron esitystavasta siten, että sen alussa on FI-tunnuksesta ja kahdesta numerosta muodostuva pankkikohtainen osa. Tämän jälkeen on varsinainen yksittäisen tilin tilinumero. Tilinumero voi olla hakemuksen Tilinumero-kentässä valmiina pohjatietona. Jos tilinumero on näytöllä valmiina etkä halua muuttaa tilinumeroa, voit jatkaa eteenpäin Jatkapainikkeella. Jos tilinumeroa ei ole näytöllä valmiina tai haluat muuttaa tilinumeroa, ilmoita tilinumero IBAN-muodossa, jolloin tilinumeron alkuun tulee FI-tunnus ja kaksi numeroa ennen varsinaista kansallista tilinumeroa. IBAN -tilinumerossa ei ole väliviivoja. IBAN-tilinumeron löydät esim. tiliotteeltasi tai verkkopankki-tiedoista. Et voi kuitenkaan kopioida tilinumeroa suoraan verkkopankistasi, vaan sinun on kirjoitettava se Tilinumero -kenttään. Pankkitunnistetta (BIC) ei tarvitse ilmoittaa, vaan se muodostuu automaattisesti IBAN-tilinumeron perusteella.

8 Jos asut ulkomailla ja haluat, että vanhempainpäiväraha maksetaan ulkomaan pankkitilillesi valitse kohta Ulkomaan pankkiyhteys, jolloin saat uuden näytön tarkempien tietojen antamista varten. Ulkomaan pankkiyhteys Vanhempainpäiväraha maksetaan hakijan ilmoittamalle EU:ssa sijaitsevalle tilille. Ilmoita ulkomaisen pankin tilinumero (IBAN) ja pankkitunniste (BIC). IBAN on pankkitilisi kansainvälinen koodi. BIC on pankkisi kansainvälinen koodi. Molemmat tiedot näkyvät mm. tiliotteellasi. Jos haluat maksun maahan, jossa IBAN ja BIC eivät ole käytössä, ilmoita pankista tarkemmat tiedot tilinumero ja SWIFT-koodi tai tilinumero ja pankin nimi ja valtio. Kela siirtää tiedot maksun yhteydessä välittäjäpankille. Yhteystiedot Yhteystiedoissa näytetään osoite, johon etuuspäätös lähetetään. Kela saa osoitetiedot väestötietojärjestelmästä. Jos olet ilmoittanut Kelalle virallisesta osoitteestasi poikkeavan osoitteen, näytetään tämä osoite. Osoitetta ei voi tässä muuttaa. Jos osoitteesi on muuttunut, ilmoita uusi osoite maistraattiin ( jolloin tieto välittyy myös Kelaan. Voit halutessasi antaa puhelinnumerosi ja/tai sähköpostiosoitteesi mahdollisia hakemukseen liittyviä yhteydenottoja varten. Jos haluat antaa yhteystietoihisi liittyvää lisätietoa, voit kirjoittaa tiedot Lisätiedot-näytölle. Yhteenveto Yhteenveto on hakemus, jonka lähetät Kelaan. Jos näytöllä ilmoitetaan, että hakemuksen lisäksi tarvitaan liitteitä, rastita kohta liitteen/liitteiden toimittamisesta määräpäivään mennessä. Voit tarvittaessa aikaistaa liitteiden toimittamispäivämäärää. Voit myös ilmoittaa kuluvaa päivää aikaisemman päivämäärän, jos olet jo toimittanut liitteet. Tarkista yhteenvedon tiedot ja rastita kohta Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos tiedot muuttuvat.. Jos haluat korjata antamiasi tietoja, valitse vasemmasta reunasta sen näytön otsikko, jolle haluat palata. Korjattuasi tiedot etene Jatka-painikkeella yhteenvetoon. Lähetä hakemus painamalla Hyväksy ja lähetä painiketta. Hakemusta ei voi perua. Kun olet painanut Hyväksy ja lähetä painiketta, jää odottamaan. Älä klikkaa hiirellä tai tee uusia valintoja. Saat Kelalta saapumisvahvistuksen siitä, että hakemuksesi lähetys on onnistunut.

9 Muista lopettaa tunnistettu yhteys näytön yläosassa olevalla Kirjaudu ulos valinnalla. Tietoturva Palvelussa olet suojatussa yhteydessä. Poistu palvelusta aina Kirjaudu ulos valinnalla, jotta yhteys katkeaa eikä tietoja saa enää esiin ilman uutta tunnistautumista. Jos käytät palvelua yleisessä käytössä olevalta päätteeltä, tyhjennä selaimen välimuisti ja sulje käyttämäsi selain, kun olet lopettanut sovelluksen käytön. Tietojen käyttäminen Kela voi käyttää tämän etuusasian ratkaisemiseksi saatuja tietoja myös muussa etuusasiassa, jos tiedot on lain mukaan otettava siinä huomioon. Samoin muuta etuutta varten saatuja tietoja voidaan käyttää ratkaistaessa tätä etuutta.

Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta.

Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen verkkoasiointipalvelussa paperilomakkeen sijaan. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä, mutta voit toimittaa liitteet erikseen verkkoasiointipalvelun kautta

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Ä itiysavustuksen hakeminen

Ä itiysavustuksen hakeminen Ä itiysavustuksen hakeminen Ohjeita ka ytta ja lle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Äitiysavustusta

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen ilmoitus

Lastenhoidon tuen ilmoitus Lastenhoidon tuen ilmoitus Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää ilmoituksen verkkopalvelussamme paperilomakkeen sijaan. Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa tai postittaa ne. Saat ohjeet Saapumisvahvistus-sivulla,

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa tai postittaa ne. Saat ohjeet Saapumisvahvistussivulla, kun olet lähettänyt ilmoituksen.

Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa tai postittaa ne. Saat ohjeet Saapumisvahvistussivulla, kun olet lähettänyt ilmoituksen. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää ilmoituksen verkkopalvelussamme paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen ilmoituksen. Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa

Lisätiedot

Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen.

Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Sulje ikkuna Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Näin täytät sähköisen hakemuksen

Lisätiedot

Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen.

Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Liitteitä ei voi toistaiseksi lähettää

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen hakeminen

Lastenhoidon tuen hakeminen Lastenhoidon tuen hakeminen Ohjeita ka ytta ja lle Voit lähettää hakemuksen verkossa paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät verkkohakemuksen. Voit toimittaa

Lisätiedot

Voit lähettää hakemuksen verkossa paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät verkkohakemuksen.

Voit lähettää hakemuksen verkossa paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät verkkohakemuksen. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen verkossa paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät verkkohakemuksen. Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa

Lisätiedot

Voit lähettää hakemuksen verkossa paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen.

Voit lähettää hakemuksen verkossa paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen verkossa paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Työttömyysetuushakemuksen täyttöohje

Työttömyysetuushakemuksen täyttöohje Sivu 1/9 Työttömyysetuushakemuksen täyttöohje Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että olet ilmoittautunut työ-ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi. Näin täytät sähköisen työttömyysetuushakemuksen

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Asumistuen verkkohakemuksen ta ytto ohje

Asumistuen verkkohakemuksen ta ytto ohje Asumistuen verkkohakemuksen ta ytto ohje Sisällysluettelo Yleisiä ohjeita palvelun käytöstä Osoitetiedot Hakuaika Maksutiedot Ruokakunta Asuntotiedot Asumismenot vuokra-asunnossa ja osaomistusasunnossa

Lisätiedot

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Kun sairastat -sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Täyttöohjeet. Valitse näytöltä etuus, jota haet. Anna lisäksi tieto siitä, miltä ajalta etuutta haet.

Täyttöohjeet. Valitse näytöltä etuus, jota haet. Anna lisäksi tieto siitä, miltä ajalta etuutta haet. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Liitteitä ei voi lähettää sähköisesti.

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle.

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle. Kela Hakemus Lasten kotihoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuki WH 1 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja www.kela.fi/lapsiperheet Voit

Lisätiedot

Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet

Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet Sivu 1/6 Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet Voit lähettää ilmoituksen työttömyysajasta sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperilomaketta ei tarvitse palauttaa, jos lähetät sähköisen ilmoituksen.

Lisätiedot

Ohjeita käyttäjälle. Näin täytät hakemuksen verkkoasiointipalvelussa

Ohjeita käyttäjälle. Näin täytät hakemuksen verkkoasiointipalvelussa Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen verkkoasiointipalvelussa paperilomakkeen sijaan. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä, mutta voit toimittaa liitteet erikseen verkkoasiointipalvelun kautta

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi palvelun käyttöohje Palvelua voi käyttää selaimilla: Internet Explorer 9 tai uudempi Firefox 3.5 tai uudempi Opera 10.5 tai uudempi Chrome ja Safari uusimmat versiot

Lisätiedot

Näin haet vuosilomakustannuskorvausta. työnantajalle verkossa. Työnantajan asiointipalvelu alkaen

Näin haet vuosilomakustannuskorvausta. työnantajalle verkossa. Työnantajan asiointipalvelu alkaen Näin haet vuosilomakustannuskorvausta työnantajalle verkossa Työnantajan asiointipalvelu 6.0.08 alkaen Sisällys Kirjautuminen ja tunnistautuminen Toiminnot Sovelluksen valinta Toiminnot Etuuden valinta

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 131/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 23 ja 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain isyysrahaa koskevia

Lisätiedot

Matkakorvauksen sähköisen hakemisen täyttöohje

Matkakorvauksen sähköisen hakemisen täyttöohje Matkakorvauksen sähköisen hakemisen täyttöohje Yleisiä ohjeita palvelun käytöstä Hakemuksen täyttäminen Palvelussa edetään käyttämällä Jatka-painiketta. Tyhjennä-painikkeella voit poistaa kyseiselle näytölle

Lisätiedot

Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu

Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu 2017 Kirjautuminen Kirjaudu Työnantajien asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/tyonantajat Palvelun käyttö

Lisätiedot

Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle

Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Opas työnantajan verkkoasiointiin www.kela.fi/tyonantajat 8.0.08 Työnantaja/Näin haet vanhempainpäivärahaa Sisällys Kirjautuminen ja tunnistautuminen

Lisätiedot

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen - Opintotuki Leena Ikonen Kela Fulbright Finland, 17.5.2017 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan

Lisätiedot

Isyysraha 12.01.2016

Isyysraha 12.01.2016 Isyysraha 12.01.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Vakuutetun oikeus... 2 1.3.1.1 Suomessa asuvat ja heihin rinnastettavat...

Lisätiedot

Isyysraha 07.01.2015

Isyysraha 07.01.2015 Isyysraha 07.01.2015 Sisällysluettelo Isyysraha * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Oikeus ja edellytykset - Vakuutetun oikeus - Suomessa asuvat ja heihin rinnastettavat - Suomessa työskentelevät ja

Lisätiedot

Työnantajien sähköinen asiointi

Työnantajien sähköinen asiointi Terveysosasto Työnantajien sähköinen asiointi Eteran palkkahallintopäivät 2011 Sisältö Mitä tietoja löydät Kela.fi:stä Työnantajien sähköinen asiointi esata-palvelun esittely esara-palvelun esittely esaran

Lisätiedot

XML ja esara-tiedostot Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 28.11.2014. Kela Terveysosasto Päivi Hyvärinen

XML ja esara-tiedostot Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 28.11.2014. Kela Terveysosasto Päivi Hyvärinen XML ja esara-tiedostot Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 28.11.2014 Kela Terveysosasto Päivi Hyvärinen Peräkkäistiedostoista XML:ään Työnantaja voi lähettää hakemukset ja ilmoitukset esara-tiedostoina

Lisätiedot

Näin haet vuosilomakustannuskorvausta. työnantajalle verkossa. Työnantajan asiointipalvelu

Näin haet vuosilomakustannuskorvausta. työnantajalle verkossa. Työnantajan asiointipalvelu Näin haet vuosilomakustannuskorvausta työnantajalle verkossa Työnantajan asiointipalvelu 2017 Kirjautuminen Kirjaudu Työnantajien asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/tyonantajat Palvelun käyttö edellyttää

Lisätiedot

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle. Työnantajan verkkoasiointipalvelu

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle. Työnantajan verkkoasiointipalvelu Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu 2017 Kirjautuminen Kirjaudu Työnantajien asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/tyonantajat Palvelun käyttö edellyttää työnantajan

Lisätiedot

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Opas työnantajan verkkoasiointiin www.kela.fi/tyonantajat Sisällys Kirjautuminen ja tunnistautuminen Sovelluksen valinta Toiminnot Etuuden valinta Sairausajan

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelasta palkkahallinnon ohjelmistotaloille. 26.11.2015 Verohallinnon ohjelmistotalopäivä Kela Päivi Hyvärinen etunimi.sukunimi@kela.

Ajankohtaista Kelasta palkkahallinnon ohjelmistotaloille. 26.11.2015 Verohallinnon ohjelmistotalopäivä Kela Päivi Hyvärinen etunimi.sukunimi@kela. Ajankohtaista Kelasta palkkahallinnon ohjelmistotaloille 26.11.2015 Verohallinnon ohjelmistotalopäivä Kela Päivi Hyvärinen etunimi.sukunimi@kela.fi Aiheet Palkkatietojen sähköinen välittäminen Kelaan Tulorekisterin

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet

Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet Versio 19.5.2016 Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet Voit lähettää ilmoituksen työttömyysajasta sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperilomaketta ei tarvitse palauttaa, jos lähetät sähköisen

Lisätiedot

Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016->

Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016-> Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016-> TYÖTAPATURMAN ILMOITTAMINEN 1.1.2016 ALKAEN Sisältö Työtapaturman ilmoittaminen, muutokset 2016 -> Muutokset käytettäessä Yrityskansiota, If Loginia

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus.

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus. HAMINAN KAUPUNKI SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Vastaanotettu Sibeliuskatu 36 B 49400 HAMINA Neuvonta p. 749 3031 Henkilö- Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus tiedot ja asuminen Puolison sukunimi

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen määrän laskenta

Lastenhoidon tuen määrän laskenta Lastenhoidon tuen määrän laskenta Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi, koska

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle

Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Opas työnantajan verkkoasiointiin www.kela.fi/tyonantajat 7.8.08 Työnantaja/Näin haet vanhempainpäivärahaa Sisällys Kirjautuminen ja tunnistautuminen

Lisätiedot

Kelan etuudet lapsiperheille. Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016

Kelan etuudet lapsiperheille. Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Kelan etuudet lapsiperheille Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Mitä etuuksia lapsiperheelle? Äitiysavustus Adoptiotuki Lapsilisä Elatustuki Vanhempainpäivärahat (äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha

Lisätiedot

Mallilomake. Kela SV 98 TTH. Työnantajan hakemus. Työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset. 1. Työnantajan tiedot. 2. Työnantajan tilinumero

Mallilomake. Kela SV 98 TTH. Työnantajan hakemus. Työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset. 1. Työnantajan tiedot. 2. Työnantajan tilinumero Kela Työnantajan hakemus Työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset SV 98 TTH Tällä lomakkeella työnantaja hakee korvausta järjestämänsä työterveyshuollon kustannuksista. Jos palveluntuottaja on esitäyttänyt

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP + OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin.

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin. OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

Hakulomakkeen täyttöohjeet

Hakulomakkeen täyttöohjeet Hakulomakkeen täyttöohjeet - tekninen ohjeistus kansalliskomiteoiden hakemustietokannan käyttöön (1.10.2014) 1 Mene selaimellasi osoitteeseen https://pro.tsv.fi/juva/taj_hakemus/index.php ja KIRJAUDU sisään

Lisätiedot

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa Sosiaaliturvaan kuuluminen Opintotuki Leena Ikonen Suunnittelija Kela, Lakiyksikkö, Kv-asioiden osaamiskeskus Sosiaaliturvaan kuuluminen Sisältö: Opiskelu ja tutkimustyö

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Asumistuen verkkohakemuksen ta ytto ohje

Asumistuen verkkohakemuksen ta ytto ohje Asumistuen verkkohakemuksen ta ytto ohje Yleisiä ohjeita palvelun käytöstä Tarkistuksen syy Osoitetiedot Hakuaika Maksutiedot Maksutiedot Ulkomaan pankkiyhteys Muut maksutiedot Muut maksutiedot jatko Muut

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Työnantajakäsittelyn muutokset ja niiden vaikutus esara-tiedostoihin Veron ohjelmistotalopäivä Päivi Hyvärinen

Työnantajakäsittelyn muutokset ja niiden vaikutus esara-tiedostoihin Veron ohjelmistotalopäivä Päivi Hyvärinen Työnantajakäsittelyn muutokset ja niiden vaikutus esara-tiedostoihin 2017-2018 Veron ohjelmistotalopäivä 23.5.2017 Päivi Hyvärinen Työnantajakäsittelyn muutokset 2017-2018 Perhevapaakorvauksen hakeminen

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Sisällys Yleistä.......................................... 1 Lippusääntö.................................. 1 Palkanmaksu merimiehen

Lisätiedot

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Työnantajan asiointipalvelu, selainsovellus

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Työnantajan asiointipalvelu, selainsovellus Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Työnantajan asiointipalvelu, selainsovellus 2018 Kirjautuminen Kirjaudu Työnantajien asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/tyonantajat Palvelun käyttö edellyttää

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä?

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Marjaana Maisonlahti, Opettajien Työttömyyskassa 1 17.9.2013 Tuija Häkkinen Yleistä työttömyysturvasta

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009

Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009 Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009 MItä sosiaalityö on? Keskoslapsen vanhemmille, Kevyt-yhdistys on teettänyt tämän pienen tietopaketin keskosvanhempien

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelasta

Ajankohtaista Kelasta Ajankohtaista Kelasta Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 21.5.2015 Kela Terveysosasto Päivi Hyvärinen etunimi.sukunimi@kela.fi Aiheita XML-ilmoittamisen tilanne Maksutiedostot esata-palvelussa

Lisätiedot

Erityishoitorahan asiointipalvelun täyttöohje

Erityishoitorahan asiointipalvelun täyttöohje Erityishoitorahan asiointipalvelun täyttöohje Yleisiä ohjeita palvelun käytöstä Tässä kerrotaan hakemuksen täyttämisen yleisiä ohjeita. Täyttöohje-painikkeella saat näyttöä koskevia tarkempia ohjeita.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa. Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4.

Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa. Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4. Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4.2017 Opiskelijan sosiaaliturvaan kuuluminen 30 minuutissa 1.

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Päivityksen asentaminen...4 Siirtyminen IBAN tilinumeroihin ja BIC koodeihin...6 - maksajalle IBAN ja BIC...6 - palkansaajille IBAN ja BIC...8 Pitkät IBAN

Lisätiedot

Näin ilmoitat työnantajakohtaisen

Näin ilmoitat työnantajakohtaisen Näin ilmoitat työnantajakohtaisen tilinumeron asiointipalvelussa Opas työnantajan verkkoasiointiin (sairaus- ja vanhempainpäivärahat, kuntoutusraha sekä perhevapaiden korvaukset) Ohje työnantajakohtaisen

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2019 YLEISAVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2019 YLEISAVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (21) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2019 YLEISAVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelussa voit

Omapalvelu. Omapalvelussa voit Omapalvelussa voit Omapalvelu tehdä vammaispalveluhakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisesta tuesta sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen samoilla lomakkeilla voit

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Näin tilaat tuotteita Kuulotarvikkeen verkkokaupasta

Näin tilaat tuotteita Kuulotarvikkeen verkkokaupasta Näin tilaat tuotteita Kuulotarvikkeen verkkokaupasta 1 Sisällysluettelo 1. Kun tilaat ensimmäisen kerran ja rekisteröidyt asiakkaaksemme....2 Rekisteröidy palveluun...2 Kirjautuminen...4 Salasanan vaihtaminen...5

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

Sotilasavustuksen sähköisen hakemisen täyttöohje

Sotilasavustuksen sähköisen hakemisen täyttöohje Sotilasavustuksen sähköisen hakemisen täyttöohje Yleisiä ohjeita palvelun käytöstä Hakemuksen täyttäminen Palvelussa edetään Jatka-painikkeella. Tyhjennä-painike poistaa kyseiselle näytölle annetut tiedot.

Lisätiedot

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014 Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Fulbright Center 12.5.2014 Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen ja Yhdysvaltojen välillä

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Kelan palvelut henkilöasiakkaille

Kelan palvelut henkilöasiakkaille Kelan palvelut henkilöasiakkaille Susanna Sinda, Kelan Ulkomaan yksikkö 17. 18.2.2010 Kelan palvelukanavat Kelan palvelukanavia ovat posti puhelinpalvelu verkkopalvelut 1) kaikille avoimet palvelut (www.kela.fi)

Lisätiedot

Äitiysraha 12.01.2016

Äitiysraha 12.01.2016 Äitiysraha 12.01.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Vakuutetun oikeus... 2 1.3.1.1 Suomessa asuvat ja heihin rinnastettavat...

Lisätiedot

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Johanna Aholainen 9.10.2014 Kelan tehtävät elatustukiasioissa Elatustuen myöntäminen ja maksaminen asiakkaan hakemuksesta Elatusavun periminen

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN OLE_TUT 1 *1109901* OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa tieteelliseen tutkimukseen tai tutkimushankkeeseen

Lisätiedot

Näin ilmoitat työnantajan suostumuksen sähköisten päätösten vastaanottoon Työnantajan asiointipalvelussa

Näin ilmoitat työnantajan suostumuksen sähköisten päätösten vastaanottoon Työnantajan asiointipalvelussa Näin ilmoitat työnantajan suostumuksen sähköisten päätösten Työnantajan asiointipalvelussa Opas työnantajan verkkoasiointiin (sairaus- ja vanhempainpäivärahat, kuntoutusraha sekä perhevapaiden korvaukset)

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen verkkohakemuksen ta ytto ohje

Perustoimeentulotuen verkkohakemuksen ta ytto ohje Perustoimeentulotuen verkkohakemuksen ta ytto ohje Yleisiä ohjeita palvelun käytöstä Hakemuksen täyttäminen Palvelussa edetään Jatka-painikkeella. Tyhjennä-painike poistaa kyseiselle sivulle annetut tiedot.

Lisätiedot

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP +

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE SISÄLLYS 1. Rekisteröityminen 2. Kirjautuminen 3. Sijaisrekisterin välilehdet 4. Hakemuksen tekeminen 5. Haastatteluajan varaus 6. Kalenterin

Lisätiedot

+ + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_240518PP +

+ + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_240518PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet

Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet Voit lähettää ilmoituksen työttömyysajasta sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperilomaketta ei tarvitse palauttaa, jos lähetät sähköisen ilmoituksen.

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot