Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta."

Transkriptio

1 Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen verkkoasiointipalvelussa paperilomakkeen sijaan. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä, mutta voit toimittaa liitteet erikseen verkkoasiointipalvelun kautta valitsemalla Liitteet. Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta. Näin täytät hakemuksen verkkoasiointipalvelussa Hakemuksen täyttäminen etenee vaiheittain näyttö kerrallaan ja pääset seuraavalle näytölle painamalla Jatka-painiketta. Voit palata edellisille näytöille valitsemalla vasemmasta reunasta sen näytön otsikon, johon haluat palata ja muuttaa antamiasi tietoja. Älä käytä selaimen Edellinen- tai Back -toimintoja. Tyhjennä -painike poistaa kyseisellä näytöllä annetut tiedot. Keskeytä - painikkeella voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen. Voit keskeyttämisen jälkeen tallentaa hakemuksen keskeneräisenä ja jatkaa hakemuksen täyttämistä myöhemmin. Keskeneräisenä tallentamasi tiedot säilyvät yhden kuukauden. Keskeneräisenä tallentaminen on mahdollista Etuudet-sivun jälkeen. Vastattuasi kaikkiin kysymyksiin, saat tarkistettavaksesi yhteenvedon hakemuksesta. Tarkistettuasi tiedot, voit lähettää hakemuksen Kelaan painamalla Lähetä-painiketta Yhteenveto-sivulla. Hakemisen vaiheet Lapsen tiedot Ilmoita lapsen tai lasten laskettu syntymäaika ja syntymässä olevien lasten lukumäärä. Jos lapsi tai lapset ovat jo syntyneet, ilmoita myös syntymäpäivä. Hakemuksen lisäksi Kelaan on toimitettava lääkärin tai terveyskeskuksen antama todistus raskaudesta (lomake SV75). Jos olet käynyt terveystarkastuksessa ulkomailla, voit toimittaa todistuksen, josta ilmenevät henkilötietosi lapsen/lasten laskettu syntymäaika syntymässä olevien lasten lukumäärä. päivämäärä ja raskauskuukausi, jolloin raskaus on todettu päivämäärä, jolloin raskaus on kestänyt 154 päivää todistuksen antaneen lääkärin yhteystiedot Hakiessasi adoptiovanhemman vanhempainrahaa, ilmoita lapsen tai lasten syntymäaika ja päivämäärä, jolloin lapsi/lapset on otettu hoitoon.

2 Perhesuhteet Näytöllä näytetään Kelan tiedoissa oleva puoliso. Jos Kelan tiedoissa ei ole puolisoa, näytetään ilmoitus Tietoja ei ole. Puoliso-kohdassa mahdollisesti näkyvä avoliiton alkamispäivämäärä on Kelassa tallennettu ja voit tarvittaessa korjata tiedon Asun avoliitossa alkaen -kohdassa. Jos avoliitto on päättynyt, kirjoita päivämäärä, josta alkaen avoliitto on päättynyt. Jos asut avoliitossa, anna päivämäärä, josta alkaen asut avoliitossa ja ilmoita avopuolison henkilötunnus ja nimi. Jos puolisolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voit kirjoittaa vain syntymäajan. Jos asut erillään aviopuolisostasi tai parisuhdepuolisostasi välien rikkoutumisen vuoksi, kirjoita päivämäärä, josta alkaen asutte erillään. Puolison tiedot Jos olet tallentanut Perhesuhteet näytöllä avopuolison syntymäajan henkilötunnuksen sijaan, anna puolisosta näytöllä kysytyt tiedot (vähintään on annettava puolison nimi). Jos puolisolla on suomalainen henkilötunnus, voit palata edelliselle näytölle valitsemalla vasemmassa reunassa näkyvän Perhesuhteet otsikon. Täydennä henkilötunnus ja jatka painamalla Jatka painiketta. Etuudet Valitse näytöltä etuus tai etuudet, joita haet. Anna lisäksi tieto siitä, miltä ajalta etuutta haet. Äitiysrahakausi alkaa yleensä 30 arkipäivää ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Äitiysrahaa voi myös hakea varhennettuna arkipäivää ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Jos haet äitiysrahaa varhennettuna, saat päivitettyä ohjelmallisesti tuodun vanhempainrahakauden painamalla Jatka-painiketta. Äitiysrahakausi on 105 arkipäivää. Liitteeksi on toimitettava todistus raskauden kestosta (lomake SV75). Äitiysrahaa on haettava viimeistään 2 kuukautta ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Vanhempainrahaa voi hakea koko vanhempainrahakaudelta (158 arkipäivää yhden lapsen perusteella) tai kahdelta ajanjaksolta. Jos haet äitiysrahaa vanhennettuna, muuttuu myös vanhempainrahakauden ajankohta. Saat päivitettyä vanhempainrahakauden painamalla Jatka-painiketta. Vanhempainrahaa voi ja kannattaa hakea samalla kertaa kuin äitiysrahaa, jos ei vielä ole sovittu siitä, että isä tulee jäämään kotiin hoitamaan lasta. Vanhempainrahaa on kuitenkin haettava viimeistään vähintään 1 kuukausi ennen sitä päivää, josta alkaen vanhempainpäivärahaa haluaa hakea. Liitteeksi on toimitettava todistus

3 jälkitarkastuksessa käynnistä (lomake SV75). Jälkitarkastuksessa on käytävä 5 12 viikon kuluessa synnytyksestä. Adoptiovanhemman vanhempainrahaa voi hakea koko kaudelta (yleensä 200 arkipäivää) tai kahdelta ajanjaksolta. Hakemuksen liitteeksi on toimitettava Todistus ottolapsen nimeämisestä/ hoitoon ottamisesta (lomake SV 94). Lomakkeen antaa kunnan sosiaalihuollon toimielin tai adoptiotoimisto tai kansainvälisen adoptiopalvelun antaja. Etuutta on haettava 2 kuukauden kuluessa lapsen hoitoon ottamisesta. Osittaista vanhempainrahaa voi hakea tietyltä ajalta tai koko vanhempainrahakaudelta (158 arkipäivää yhden lapsen perusteella). Osittaista vanhempainrahaa maksetaan molemmille vanhemmille samanaikaisesti, jos he ovat kumpikin sopineet työnantajansa kanssa osa-aikatyöstä vähintään kahden kuukauden ajaksi vanhempainrahakauden aikana. Liitteeksi on toimitettava työnantajan kanssa osa-aikatyöstä tehty sopimus, josta ilmenee osa-aikatyön työaika ja palkka. Etuutta on haettava viimeistään 1 kuukausi ennen osittaisen vanhempainrahakauden alkamista. Erityisäitiysrahasta voit ilmoittaa hakemasi ajan alkupäivän, jolloin erityisäitiysraha myönnetään äitiysrahan alkuun asti, tai vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa ajanjakson, jolta etuutta haet. Jos haet erityisäitiysrahaa useammalta kuin yhdeltä ajanjaksolta, kirjoita loput ajanjaksot Lisätiedot sivulle. Liitteeksi on toimitettava lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta ja työnantajan ilmoitus työtehtävistä tai työoloista ja työstä poissaolosta (lomake M. SV 96). Etuutta on haettava 4 kuukauden kuluessa erityisäitiysrahakauden alkamisesta. Ulkomailla asuminen Ulkomailla asuminen tai työskentely saattaa vaikuttaa vanhempainpäivärahaoikeuteen. Vanhempainpäivärahan saaminen edellyttää, että hakija on asunut Suomessa 180 päivän ajan välittömästi ennen laskettua synnytysaikaa tai ennen lapsen hoitoon ottamista. Suomessa asumisen aikaan rinnastetaan aika, jolloin hakija on kuulunut sosiaaliturvan piiriin toisessa EU-maassa tai maassa, jossa sovelletaan EUlainsäädäntöä. Jos vastaat myöntävästi toiseen kysymykseen, kerro lisäksi missä maassa olet asunut ja kuulutko muun maan tai kansainvälisen järjestön sosiaaliturvan piiriin. Kansainvälisellä järjestöllä tarkoitetaan esim. Euroopan Unionia. Jos vastaus ei mahdu sille varattuun vieritettävään vastaustilaan, voit jatkaa vastausta Lisätiedot näytöllä. Työ llmoita, oletko ollut välittömästi ennen vanhempainpäivärahakauden alkamista palkkatyössä tai oletko tehnyt omaa työtä vakuutettuna yrittäjänä vai oletko ollut esim. opiskelija tai kotona hoitamassa lapsia. Voit ilmoittaa olleesi sekä palkkatyössä että omassa työssä.

4 Työnantaja Anna tiedot työnantajastasi. Ilmoita ainakin työnantajan nimi, osoite, postinumero ja postitoimipaikka sekä ammattisi. Tietoja tarvitaan hakemuksen käsittelyä ja mahdollisten palkanmaksua tai työstä poissaoloa koskevien lisätietojen pyytämistä varten. Ilmoita, oletko työssä vanhempainpäivärahakautesi aikana. Työssäoloajalta vanhempainpäiväraha maksetaan vähimmäismääräisenä (23,73 e/pv). Työssäoloajat ilmoitetaan omalla näytöllään Työnantaja -näytön jälkeen. Ilmoita myös saatko palkkaa vanhempainpäivärahakauden aikana. Valitse En saa palkkaa Jos työnantaja ei maksa palkkaa vanhempainpäivärahan (erityisäitiysraha, äitiysraha, vanhempainraha) ajalta, maksetaan päiväraha sinulle koko myönnetyltä ajalta. Palkanmaksuajalta vanhempainpäiväraha maksetaan työnantajallesi palkkaa vastaavalta osalta. Jos olet epävarma, valitse mahdollisen liikamaksun välttämiseksi vaihtoehto En tiedä, jolloin Kela tarkistaa asian ennen hakemuksen käsittelyä. Saan palkkaa Jos saat palkkaa vanhempainpäivärahan ajalta. Työnantajalla on oikeus päivärahaan palkkaa vastaavalta osalta. Jos palkka maksetaan kuitenkin vain työskentelyn perusteella, ilmoita En saa palkkaa ja ilmoita työssäolopäivät sivun kohdassa Työskenteletkö ajalla, jolta haet vanhempainpäivärahaa? Saan vuosilomapalkkaa Jos vanhempainpäivärahakauden ajalle kohdistuu vuosiloma-aikaa ja saat vuosiloma-ajan palkkaa. Vuosiloman ajalta päiväraha maksetaan sinulle eikä työnantajalle. Vanhempainpäivärahakaudella maksettu lomaraha tai lomakorvaus ei vaikuta päivärahan määrään eikä niitä tarvitse ilmoittaa. Saan palkan ja päivärahan erotusta Jos työnantaja maksaa päivärahan ja palkan erotusta. Kela maksaa päivärahan normaalisti, eikä ole tarpeen odottaa työnantajan ilmoitusta palkallisesta ajasta ja palkan määrästä. En tiedä Jos olet epävarma eikä sinun ole mahdollista tarkistaa asiaa ennen hakemuksen täyttämistä. Kela tarkista vanhempainpäivärahan palkallisuuden työnantajaltasi ennen hakemuksen käsittelyä. Työskentelyn ja opiskelun vaikutuksesta vanhempainpäivärahaan voit lukea kela.fisivuilta. Jos sinulla on useita työnantajia, klikkaa kohtaa Seuraava työnantaja, niin pääset antamaan tiedot seuraavasta työnantajasta.

5 Oma työ Ilmoita, oletko YEL- / MYEL -vakuutettu yrittäjä vai MYEL -vakuutettu apurahansaaja. Voit myös valita molemmat vaihtoehdot. Jos toimit yrittäjänä ilman ko. vakuutusta, anna tarkempi selvitys siitä miksi vakuutusta ei ole otettu. Ilmoita, oletko työssä vanhempainpäivärahakautesi aikana. Työssäoloajalta vanhempainpäiväraha maksetaan vähimmäismääräisenä (23,73 e/pv). Työssäoloajat ilmoitetaan omalla näytöllään Oma työ näytön jälkeen. Jos olet YEL- / MYEL vakuutettu yrittäjä, anna tiedot yrityksestäsi. Työskentelyn ja opiskelun vaikutuksesta vanhempainpäivärahaan voit lukea kela.fisivuilta. Lisätietoja -kohdassa voit antaa omaan työhön liittyvää lisätietoa, esim. mahdolliseen palkanmaksuun tai lisätietojen antajan yhteystiedot. Työssäoloajat Ilmoita ajat, jolloin olet työssä vanhempainpäivärahakautesi aikana. Työssäoloajalta vanhempainpäiväraha maksetaan vähimmäismääräisenä (23,73 e/pv). Työskentelyn ja opiskelun vaikutuksesta vanhempainpäivärahaan voit lukea kela.fisivuilta. Muu tilanne Valitse omaa tilannettasi ennen vanhempainpäivärahakauden alkua parhaiten kuvaava vaihtoehto. Ilmoita, oletko työssä vanhempainpäivärahakautesi aikana. Työssäoloajalta vanhempainpäiväraha maksetaan vähimmäismääräisenä (23,73 e/pv). Ilmoita myös saatko palkkaa vanhempainpäivärahakauden aikana. Palkanmaksuajalta vanhempainpäiväraha maksetaan työnantajallesi palkkaa vastaavalta osalta. Ammattia ei tarvitse välttämättä ilmoittaa. Työskentelyn ja opiskelun vaikutuksesta vanhempainpäivärahaan voit lukea tarkemmin kela.fi-sivuilta. Osittainen vanhempainraha Jos olet palkkatyössä osittaisen vanhempainrahakauden aikana, ilmoita tiedot työnantajastasi ja osa-aikatyösopimuksesta. Kelaan on lisäksi toimitettava työsopimus tai työnantajan todistus, josta ilmenevät osa-aikatyön työaika ja palkka.

6 Jos olet omassa työssä osittaisen vanhempainrahakauden aikana, ilmoita osa-aikatyön ajankohta ja anna selvitys työn ja tulojen vähenemisestä osittaisen vanhempainrahakauden aikana. Työolosuhteet Erityisäitiysrahaa varten Kelaan on toimitettava työnantajan täyttämä ilmoitus työtehtävistä tai työoloista ja työstä poissaolosta (lomake SV 96). Lomakkeella työnantaja ilmoittaa, voidaanko työoloihin tai työtehtäviin liittyvä vaaratekijä poistaa ja voidaanko työntekijälle järjestää hänen ammattitaitonsa ja työkykynsä huomioon ottaen muita sopivia työtehtäviä. Lisäksi on toimitettava lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta (esim. lomake SV 97). Halutessasi voit antaa lisätietoja työtehtävistäsi tai työoloistasi erityisäitiysrahan ratkaisemista varten. Työtulo Vanhempainpäivärahan suuruus määräytyy pääsääntöisesti vanhempainpäivärahaoikeuden alkamista edeltäneenä vuonna toimitetussa verotuksessa todettujen työtulojen perusteella. Jos vanhempainpäivärahakausi alkaa esim. vuonna 2017, vanhempainpäiväraha määräytyy vuoden 2015 verotuksessa todetun työtulon perusteella. Jos sinulle on jo aikaisemmin myönnetty vanhempainpäiväraha saman lapsen perusteella, määräytyy nyt hakemasi vanhempainpäiväraha samojen tulojen perusteella kuin aikaisempi vanhempainpäiväraha. Jos sinulle on maksettu työtuloihin perustuvaa vanhempainpäivärahaa edellisen lapsen perusteella eikä lapsi ole täyttänyt kolmea vuotta tai hänen hoitoon ottamisestaan ei ole kulunut kolmea vuotta ennen uuden lapsen laskettua synnytysaikaa tai hoitoon ottamista, voi uusi vanhempainpäiväraha perustua samaan työtuloon kuin aikaisempi vanhempainpäiväraha. Sinun ei tarvitse hakemuksessa ilmoittaa hakevasi etuutta tämän aikaisemman työtulon perusteella, vaan se otetaan joka tapauksessa huomioon päätöstä tehtäessä. Jos tulosi ovat välittömästi ennen vanhempainpäivärahakauden alkamista olleet vähintään 20 % suuremmat kuin verotuksessa todetut työtulot, voi vanhempainpäiväraha määräytyä näiden tulojen perusteella. Ota huomioon, että palkkatuloista vähennetään aina tulonhankkimiskulut samalla periaatteella kuin verotuksessa. Jos haet etuutta kuuden kuukauden työtulon perusteella, ilmoita haetko palkkatulon, vakuutuspalkan vai YEL- tai MYEL -työtulon perusteella. Voit hakea etuutta myös esim. sekä kuuden kuukauden palkkatulon että kuuden kuukauden YEL- tai MYEL työtulon perusteella. Yrittäjän kuuden kuukauden työtulot saadaan Kelaan yleensä sähköisesti suoraan vakuutuslaitoksilta, joten yrittäjän ei tarvitse näitä tuloja yleensä erikseen esittää. Tiedot kuuden kuukauden palkkatuloista ja/tai vakuutuspalkasta täytyy toimittaa Kelalle erikseen. Työnantaja voi ilmoittaa nämä tulot Kelaan työnantajien

7 verkkoasiointipalvelussa ( Tulot voidaan ilmoittaa myös esim. lomakkeella Y17 (ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta). Jos olet saanut työttömyysetuutta päivärahakauden alkamista edeltävien 4 kuukauden aikana tai kuntoutusrahaa edeltävien 6 kuukauden aikana, voi vanhempainpäivärahan määrä perustua edeltävään etuuteen. Ilmoita tämän vuoksi, oletko saanut näitä etuuksia vanhempainpäivärahakautta edeltävänä aikana. Ilmoita myös etuuden maksaja ja etuuden nimi, jos etuus on muualta kuin Kelasta. 6 kuukauden tulot Jos haet etuutta kuuden kuukauden työtulon perusteella, ilmoita tällä näytöllä haetko etuutta palkkatulon tai vakuutuspalkan, YEL- tai MYEL- työtulon vai elinkeino- tai maataloustoiminnan ansiotulon perusteella. Mikäli sinulla ei ole työtuloja viimeisen kuuden kuukauden ajalta, anna selvitys syystä. Vähennykset Jos haet vanhempainpäivärahaa etuuden alkamista edeltäneiden kuuden kuukauden palkkatulojen perusteella, ilmoita onko sinulla ollut tulonhankkimiskuluja ajalla, jolta ilmoitat palkkatulot. Jos sinulla on ollut työmatkakustannuksia, ilmoita työmatkakustannusten kuukausimäärä, työmatkan pituus kilometreinä sekä käyttämäsi kulkuneuvo ja matkareitti. Esitä tulonhankkimiskustannukset samalla tavoin kuin ilmoitat ne veroehdotuksessa verottajalle. Lue lisää verohallinnon ohjeesta ( Jos kustannukset vaihtelevat kuukausittain, ilmoita keskimääräiset kustannukset. Voit tarkentaa tietoja tarvittaessa Lisätiedot sivulla. Päivärahan määrän laskurilla voit tarkistaa, miten tulonhankkimiskustannukset vaikuttavat päivärahan laskennassa. Jos palkkatulostasi on peritty työmarkkinajärjestön jäsenmaksua ja työttömyyskassamaksua, ilmoita joko peritty euromäärä tai prosenttimäärä. Jos ilmoitat euromäärän, ilmoita onko määrä peritty kuukaudessa, 6 kuukaudessa vai vuodessa. Jos sinulla on muita tulonhankkimiskustannuksia, ilmoita mitkä ne ovat ja kuinka paljon niitä on ollut vuositasolla. Ilmoitettavien tulonhankkimiskulujen lisäksi palkkatuloista tai siihen verrattavasta henkilökohtaisesta tulosta vähennetään tietyt tuloverolain mukaiset tulonhankkimismenot. Muut etuudet Näytöllä näytetään Kelan tiedossa olevat opintoraha- ja eläketiedot. Jos Kelan tiedoissa ei ole kohdallasi opintoraha- tai eläketietoja, näytetään näytöllä ilmoitus Kelan tiedoissa ei ole päivärahaasi vaikuttavia etuuksia. Ilmoita lisäksi, jos saat vanhempainpäivärahakautesi aikana jotain eläkettä, joka ei näy Kelan tiedoissa.

8 Myöhästymisselvitys Jos hakemuksesi on myöhässä, anna selvitys myöhästymisen syystä ja tai syistä, joiden vuoksi hylkääminen olisi kohtuutonta. Jos vastaus ei mahdu sille varattuun vastaustilaan, voit jatkaa vastausta Lisätiedot näytöllä. Lisätiedot Voit halutessasi antaa hakemiseen liittyvää lisätietoa tai jatkaa suoraan eteenpäin Jatkapainikkeella. Tilinumero Anna tilinumero, jolle haluat vanhempainpäivärahasi maksettavan tai tarkista mahdollinen Kelan tiedoista valmiiksi näytölle tuotu tilinumero. Kirjoita tilinumeroksi oma tilinumerosi, älä työnantajasi tilinumeroa, vaikka etuus maksettaisiinkin osalta tai koko ajalta palkkaa maksavalle työnantajalle. Voit muuttaa tilinumeron kirjoittamalla uuden tilinumeron vanhan päälle. Kela käyttää etuuksien maksuissa tilinumeron kansainvälistä esitystapaa (IBAN) ja pankkitunnistetta (BIC). IBAN-tilinumero eroaa kansallisesta tilinumeron esitystavasta siten, että sen alussa on FI-tunnuksesta ja kahdesta numerosta muodostuva pankkikohtainen osa. Tämän jälkeen on varsinainen yksittäisen tilin tilinumero. Tilinumero voi olla hakemuksen Tilinumero-kentässä valmiina pohjatietona. Jos tilinumero on näytöllä valmiina etkä halua muuttaa tilinumeroa, voit jatkaa eteenpäin Jatka-painikkeella. Jos tilinumeroa ei ole näytöllä valmiina tai haluat muuttaa tilinumeroa, ilmoita tilinumero IBAN-muodossa, jolloin tilinumeron alkuun tulee FI-tunnus ja kaksi numeroa ennen varsinaista kansallista tilinumeroa. IBAN -tilinumerossa ei ole väliviivoja. IBANtilinumeron löydät esim. tiliotteeltasi tai verkkopankki-tiedoista. Et voi kuitenkaan kopioida tilinumeroa suoraan verkkopankistasi, vaan sinun on kirjoitettava se Tilinumero -kenttään. Pankkitunnistetta (BIC) ei tarvitse ilmoittaa, vaan se muodostuu automaattisesti IBAN-tilinumeron perusteella. Jos asut ulkomailla ja haluat, että vanhempainpäiväraha maksetaan ulkomaan pankkitilillesi, valitse kohta Ulkomaan pankkiyhteys, jolloin saat uuden näytön tarkempien tietojen antamista varten. Ulkomaan pankkiyhteys Vanhempainpäiväraha maksetaan hakijan ilmoittamalle EU:ssa sijaitsevalle tilille. Ilmoita ulkomaisen pankin tilinumero (IBAN) ja pankkitunniste (BIC). IBAN on pankkitilisi kansainvälinen koodi. BIC on pankkisi kansainvälinen koodi. Molemmat tiedot näkyvät mm. tiliotteellasi. Jos haluat maksun maahan, jossa IBAN ja BIC eivät ole käytössä, ilmoita pankista tarkemmat tiedot tilinumero ja SWIFT-koodi tai

9 tilinumero ja pankin nimi ja valtio. Kela siirtää tiedot maksun yhteydessä välittäjäpankille. Yhteystiedot Yhteystiedoissa näytetään osoite, johon päätös lähetetään. Kela saa osoitetiedot väestötietojärjestelmästä. Jos olet ilmoittanut Kelalle virallisesta osoitteestasi poikkeavan osoitteen, näytetään tämä osoite. Osoitetta ei voi tässä muuttaa. Jos osoitteesi on muuttunut, ilmoita uusi osoite maistraattiin ( jolloin tieto välittyy myös Kelaan. Voit halutessasi antaa puhelinnumerosi ja/tai sähköpostiosoitteesi mahdollisia hakemukseen liittyviä yhteydenottoja varten. Jos haluat antaa yhteystietoihisi liittyvää lisätietoa, voit kirjoittaa tiedot Lisätiedotnäytölle. Yhteenveto Yhteenveto on hakemus, jonka lähetät Kelaan. Jos näytöllä ilmoitetaan, että hakemuksen lisäksi tarvitaan liitteitä, rastita kohta liitteen/liitteiden toimittamisesta määräpäivään mennessä. Voit tarvittaessa aikaistaa liitteiden toimittamispäivämäärää. Voit myös ilmoittaa kuluvaa päivää aikaisemman päivämäärän, jos olet jo toimittanut liitteet. Tarkista yhteenvedon tiedot ja rastita kohta Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos tiedot muuttuvat.. Jos haluat korjata antamiasi tietoja, valitse vasemmasta reunasta sen näytön otsikko, jolle haluat palata. Korjattuasi tiedot etene Jatka-painikkeella yhteenvetoon. Lähetä hakemus painamalla Hyväksy ja lähetä painiketta. Hakemusta ei voi perua. Kun olet painanut Hyväksy ja lähetä painiketta, jää odottamaan. Älä klikkaa hiirellä tai tee uusia valintoja. Saat Kelalta saapumisvahvistuksen siitä, että hakemuksesi lähetys on onnistunut. Muista lopettaa tunnistettu yhteys näytön yläosassa olevalla Kirjaudu ulos valinnalla. Tietoturva Palvelussa olet suojatussa yhteydessä. Poistu palvelusta aina Kirjaudu ulos valinnalla, jotta yhteys katkeaa eikä tietoja saa enää esiin ilman uutta tunnistautumista. Jos käytät palvelua yleisessä käytössä olevalta päätteeltä, tyhjennä selaimen välimuisti ja sulje käyttämäsi selain, kun olet lopettanut sovelluksen käytön. Tietojen käyttäminen Kela voi käyttää tämän etuusasian ratkaisemiseksi saatuja tietoja myös muussa etuusasiassa, jos tiedot on lain mukaan otettava siinä huomioon. Samoin muuta etuutta varten saatuja tietoja voidaan käyttää ratkaistaessa tätä etuutta.

10

Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta.

Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen verkkoasiointipalvelussa paperilomakkeen sijaan. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä, mutta voit toimittaa liitteet erikseen verkkoasiointipalvelun kautta

Lisätiedot

Ä itiysavustuksen hakeminen

Ä itiysavustuksen hakeminen Ä itiysavustuksen hakeminen Ohjeita ka ytta ja lle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Äitiysavustusta

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen ilmoitus

Lastenhoidon tuen ilmoitus Lastenhoidon tuen ilmoitus Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää ilmoituksen verkkopalvelussamme paperilomakkeen sijaan. Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa tai postittaa ne. Saat ohjeet Saapumisvahvistus-sivulla,

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen hakeminen

Lastenhoidon tuen hakeminen Lastenhoidon tuen hakeminen Ohjeita ka ytta ja lle Voit lähettää hakemuksen verkossa paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät verkkohakemuksen. Voit toimittaa

Lisätiedot

Voit lähettää hakemuksen verkossa paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät verkkohakemuksen.

Voit lähettää hakemuksen verkossa paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät verkkohakemuksen. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen verkossa paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät verkkohakemuksen. Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen.

Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Liitteitä ei voi toistaiseksi lähettää

Lisätiedot

Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa tai postittaa ne. Saat ohjeet Saapumisvahvistussivulla, kun olet lähettänyt ilmoituksen.

Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa tai postittaa ne. Saat ohjeet Saapumisvahvistussivulla, kun olet lähettänyt ilmoituksen. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää ilmoituksen verkkopalvelussamme paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen ilmoituksen. Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa

Lisätiedot

Voit lähettää hakemuksen verkossa paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen.

Voit lähettää hakemuksen verkossa paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen verkossa paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa

Lisätiedot

Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen.

Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Sulje ikkuna Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Näin täytät sähköisen hakemuksen

Lisätiedot

Täyttöohjeet. Valitse näytöltä etuus, jota haet. Anna lisäksi tieto siitä, miltä ajalta etuutta haet.

Täyttöohjeet. Valitse näytöltä etuus, jota haet. Anna lisäksi tieto siitä, miltä ajalta etuutta haet. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Liitteitä ei voi lähettää sähköisesti.

Lisätiedot

Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet

Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet Sivu 1/6 Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet Voit lähettää ilmoituksen työttömyysajasta sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperilomaketta ei tarvitse palauttaa, jos lähetät sähköisen ilmoituksen.

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu

Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu 2017 Kirjautuminen Kirjaudu Työnantajien asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/tyonantajat Palvelun käyttö

Lisätiedot

Näin haet vuosilomakustannuskorvausta. työnantajalle verkossa. Työnantajan asiointipalvelu alkaen

Näin haet vuosilomakustannuskorvausta. työnantajalle verkossa. Työnantajan asiointipalvelu alkaen Näin haet vuosilomakustannuskorvausta työnantajalle verkossa Työnantajan asiointipalvelu 6.0.08 alkaen Sisällys Kirjautuminen ja tunnistautuminen Toiminnot Sovelluksen valinta Toiminnot Etuuden valinta

Lisätiedot

Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle

Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Opas työnantajan verkkoasiointiin www.kela.fi/tyonantajat 8.0.08 Työnantaja/Näin haet vanhempainpäivärahaa Sisällys Kirjautuminen ja tunnistautuminen

Lisätiedot

Näin haet vuosilomakustannuskorvausta. työnantajalle verkossa. Työnantajan asiointipalvelu

Näin haet vuosilomakustannuskorvausta. työnantajalle verkossa. Työnantajan asiointipalvelu Näin haet vuosilomakustannuskorvausta työnantajalle verkossa Työnantajan asiointipalvelu 2017 Kirjautuminen Kirjaudu Työnantajien asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/tyonantajat Palvelun käyttö edellyttää

Lisätiedot

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle.

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle. Kela Hakemus Lasten kotihoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuki WH 1 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja www.kela.fi/lapsiperheet Voit

Lisätiedot

Ohjeita esara-tiedostojen lähettäjälle. Kelan työnantaja-asiakkaat, verkkoasiointiopas

Ohjeita esara-tiedostojen lähettäjälle. Kelan työnantaja-asiakkaat, verkkoasiointiopas Ohjeita esara-tiedostojen lähettäjälle Kelan työnantaja-asiakkaat, verkkoasiointiopas Sisällysluettelo Palkkaohjelman edellytykset Lähettäjän edellytykset esara-tiedostoissa lähetettävät hakemukset esara-tiedostoissa

Lisätiedot

Kelan työnantaja-asiakkaat

Kelan työnantaja-asiakkaat Ohjeita esaratiedostojen lähettäjälle Kelan työnantaja-asiakkaat 2017 Sisällysluettelo Palkkaohjelman edellytykset Lähettäjän edellytykset esara-tiedostoissa lähetettävät hakemukset esara-tiedostoissa

Lisätiedot

Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle

Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Opas työnantajan verkkoasiointiin www.kela.fi/tyonantajat 7.8.08 Työnantaja/Näin haet vanhempainpäivärahaa Sisällys Kirjautuminen ja tunnistautuminen

Lisätiedot

Näin tarkistat lokitiedot Työnantajan asiointipalvelussa

Näin tarkistat lokitiedot Työnantajan asiointipalvelussa Näin tarkistat lokitiedot Työnantajan asiointipalvelussa Asiointiopas, miten lokitiedoista voi tarkistaa palvelun käyttäjän ja käynnin tarkoituksen. www.kela.fi/tyonantajat 1 18.1.2019 Työnantaja/Näin

Lisätiedot

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle. Työnantajan verkkoasiointipalvelu

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle. Työnantajan verkkoasiointipalvelu Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu 2017 Kirjautuminen Kirjaudu Työnantajien asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/tyonantajat Palvelun käyttö edellyttää työnantajan

Lisätiedot

Työttömyysetuushakemuksen täyttöohje

Työttömyysetuushakemuksen täyttöohje Sivu 1/9 Työttömyysetuushakemuksen täyttöohje Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että olet ilmoittautunut työ-ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi. Näin täytät sähköisen työttömyysetuushakemuksen

Lisätiedot

Työnantaja: Ohjeita esaratiedostojen

Työnantaja: Ohjeita esaratiedostojen Työnantaja: Ohjeita esaratiedostojen lähettäjälle Opas Ilmoitin.fi-verkkoasiointiin, kun palkkajärjestelmästä lähetetään ilmoituksia ja hakemuksia tiedostona. Tiedostoon voi sisältyä yksi tai useampi hakemus

Lisätiedot

Ohjeita esara-tiedostojen lähettäjälle

Ohjeita esara-tiedostojen lähettäjälle Ohjeita esara-tiedostojen lähettäjälle Kelan työnantaja-asiakkaat, verkkoasiointiopas 1 Sisällysluettelo Palkkaohjelman edellytykset Lähettäjän edellytykset esara-tiedostoissa lähetettävät hakemukset esara-tiedostoissa

Lisätiedot

Näin haet työnantajalle Kelan etuuksia tulorekisterin kautta

Näin haet työnantajalle Kelan etuuksia tulorekisterin kautta Näin haet työnantajalle Kelan etuuksia tulorekisterin kautta Opas päivärahojen hakemiseen tulorekisterin palkkatietoilmoituksella Päivitetty 15.4.2019 Sisällysluettelo Mitä Kela edellyttää työnantajalta?

Lisätiedot

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Opas työnantajan verkkoasiointiin www.kela.fi/tyonantajat Sisällys Kirjautuminen ja tunnistautuminen Sovelluksen valinta Toiminnot Etuuden valinta Sairausajan

Lisätiedot

Kelan työnantaja-asiakkaille 2017

Kelan työnantaja-asiakkaille 2017 Ohjeita esaratiedostojen lähettäjälle Kelan työnantaja-asiakkaille 2017 Sisällysluettelo Palkkaohjelman edellytykset Lähettäjän edellytykset esara-tiedostoissa lähetettävät hakemukset esara-tiedostoissa

Lisätiedot

Näin haet työnantajalle Kelan etuuksia tulorekisterin kautta

Näin haet työnantajalle Kelan etuuksia tulorekisterin kautta Näin haet työnantajalle Kelan etuuksia tulorekisterin kautta Opas päivärahojen ja perhevapaakorvauksen hakemiseen tulorekisterin palkkatietoilmoituksella Sisällysluettelo Mitä Kela edellyttää työnantajalta?

Lisätiedot

OLESKELUKORTTIHAKEMUS Unionin kansalaisen perheenjäsen tai muu omainen, joka ei itse ole unionin kansalainen (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia)

OLESKELUKORTTIHAKEMUS Unionin kansalaisen perheenjäsen tai muu omainen, joka ei itse ole unionin kansalainen (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia) EU_KORTTI 1 OLESKELUKORTTIHAKEMUS Unionin kansalaisen perheenjäsen tai muu omainen, joka ei itse ole unionin kansalainen (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia) Haen oleskelukorttia Haen pysyvää oleskelukorttia

Lisätiedot

Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet

Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet Versio 19.5.2016 Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet Voit lähettää ilmoituksen työttömyysajasta sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperilomaketta ei tarvitse palauttaa, jos lähetät sähköisen

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Perhevapaakorvaus työnantajalle

Perhevapaakorvaus työnantajalle Perhevapaakorvaus työnantajalle 2017 Perhevapaakorvaus Työnantaja voi saada perhevapaakorvausta naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta aiheutuvista kustannuksista. Perhevapaakorvaus voidaan myöntää tilanteissa,

Lisätiedot

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen - Opintotuki Leena Ikonen Kela Fulbright Finland, 17.5.2017 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan

Lisätiedot

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Työnantajan asiointipalvelu, selainsovellus

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Työnantajan asiointipalvelu, selainsovellus Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Työnantajan asiointipalvelu, selainsovellus 2018 Kirjautuminen Kirjaudu Työnantajien asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/tyonantajat Palvelun käyttö edellyttää

Lisätiedot

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Kun sairastat -sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN KANSALAISEN OLESKELUOIKEUDEN REKISTERÖINTI (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia)

EUROOPAN UNIONIN KANSALAISEN OLESKELUOIKEUDEN REKISTERÖINTI (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia) EU_REK 1 EUROOPAN UNIONIN KANSALAISEN OLESKELUOIKEUDEN REKISTERÖINTI (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia) Haen oleskeluoikeuden rekisteröintiä Koskee myös Sveitsin ja Liechtensteinin kansalaisia (UlkL

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

Erityishoitorahan asiointipalvelun täyttöohje

Erityishoitorahan asiointipalvelun täyttöohje Erityishoitorahan asiointipalvelun täyttöohje Yleisiä ohjeita palvelun käytöstä Tässä kerrotaan hakemuksen täyttämisen yleisiä ohjeita. Täyttöohje-painikkeella saat näyttöä koskevia tarkempia ohjeita.

Lisätiedot

Työnantaja: Näin haet korvausta työterveyshuollon kustannuksista verkossa

Työnantaja: Näin haet korvausta työterveyshuollon kustannuksista verkossa Työnantaja: Näin haet korvausta työterveyshuollon kustannuksista verkossa 2018 Työterveyshuollon korvaukset - verkkopalvelu työnantajille Työnantaja voi täyttää ja lähettää työterveyshuollon korvaushakemuksen

Lisätiedot

Työnantajakäsittelyn muutokset ja niiden vaikutus esara-tiedostoihin Veron ohjelmistotalopäivä Päivi Hyvärinen

Työnantajakäsittelyn muutokset ja niiden vaikutus esara-tiedostoihin Veron ohjelmistotalopäivä Päivi Hyvärinen Työnantajakäsittelyn muutokset ja niiden vaikutus esara-tiedostoihin 2017-2018 Veron ohjelmistotalopäivä 23.5.2017 Päivi Hyvärinen Työnantajakäsittelyn muutokset 2017-2018 Perhevapaakorvauksen hakeminen

Lisätiedot

* * A-OSA + + OLE_ADO 1 OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot

* * A-OSA + + OLE_ADO 1 OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot OLE_ADO 1 *1019901* OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka asut Suomessa ja haet oleskelulupaa ulkomailta adoptoitavalle lapselle (kansainvälinen

Lisätiedot

Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet

Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet Voit lähettää ilmoituksen työttömyysajasta sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperilomaketta ei tarvitse palauttaa, jos lähetät sähköisen ilmoituksen.

Lisätiedot

Asumistuen verkkohakemuksen ta ytto ohje

Asumistuen verkkohakemuksen ta ytto ohje Asumistuen verkkohakemuksen ta ytto ohje Sisällysluettelo Yleisiä ohjeita palvelun käytöstä Osoitetiedot Hakuaika Maksutiedot Ruokakunta Asuntotiedot Asumismenot vuokra-asunnossa ja osaomistusasunnossa

Lisätiedot

Ohjeita käyttäjälle. Näin täytät hakemuksen verkkoasiointipalvelussa

Ohjeita käyttäjälle. Näin täytät hakemuksen verkkoasiointipalvelussa Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen verkkoasiointipalvelussa paperilomakkeen sijaan. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä, mutta voit toimittaa liitteet erikseen verkkoasiointipalvelun kautta

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta OLE_ADO_240518PP +

+ + Syntymäpaikkakunta OLE_ADO_240518PP + OLE_ADO 1 *1019901* OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka asut Suomessa ja haet oleskelulupaa ulkomailta adoptoitavalle lapselle (kansainvälinen

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen määrän laskenta

Lastenhoidon tuen määrän laskenta Lastenhoidon tuen määrän laskenta Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi, koska

Lisätiedot

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus.

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus. HAMINAN KAUPUNKI SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Vastaanotettu Sibeliuskatu 36 B 49400 HAMINA Neuvonta p. 749 3031 Henkilö- Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus tiedot ja asuminen Puolison sukunimi

Lisätiedot

Erityishoitorahan asiointipalvelun määrän laskennan ohje

Erityishoitorahan asiointipalvelun määrän laskennan ohje Erityishoitorahan määrän laskennan ohje Erityishoitorahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet -sivuilta (Lapsen sairastaessa) sekä Kelan toimistoista. Erityishoitorahan määrä lasketaan

Lisätiedot

Näin haet työterveyshuollon korvauksia verkossa

Näin haet työterveyshuollon korvauksia verkossa Näin haet työterveyshuollon korvauksia verkossa Opas työnantajan verkkoasiointiin www.kela.fi/tyonantajat Työterveyshuollon korvaukset - verkkopalvelu työnantajalle Työnantaja voi täyttää ja lähettää työterveyshuollon

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011)

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti.

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2019 YLEISAVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2019 YLEISAVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (21) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2019 YLEISAVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

Näin haet työterveyshuollon korvauksia verkossa

Näin haet työterveyshuollon korvauksia verkossa Näin haet työterveyshuollon korvauksia verkossa Opas työnantajan verkkoasiointiin www.kela.fi/tyonantajat 15.1.019 Työnantaja: Näin haet työterveyshuollon korvauksia Työterveyshuollon korvaukset - verkkopalvelu

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Aiheet Termit Kelan ja ETK:n työnjako Työhön EU-alueelle Työhön sopimuksettomaan

Lisätiedot

Perhevapaakorvaus työnantajalle

Perhevapaakorvaus työnantajalle Perhevapaakorvaus työnantajalle Korvaus naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta aiheutuvista kustannuksista www.kela.fi/tyonantajat Sisällysluettelo Perhevapaakorvaus Työnantajan verkkoasiointi Kysymykset

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

LIITTOJEN YHTEINEN OHJE KOSKIEN ÄITIYSVAPAAN PALKKAA

LIITTOJEN YHTEINEN OHJE KOSKIEN ÄITIYSVAPAAN PALKKAA TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY AMMATTILIITTO PRO RY JRu, RJ, HH 17.9.2014 LIITTOJEN YHTEINEN OHJE KOSKIEN ÄITIYSVAPAAN PALKKAA Työtuomioistuimen tuomio TT2014:116 koskien Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Näin ilmoitat työnantajan suostumuksen sähköisten päätösten vastaanottoon Työnantajan asiointipalvelussa

Näin ilmoitat työnantajan suostumuksen sähköisten päätösten vastaanottoon Työnantajan asiointipalvelussa Näin ilmoitat työnantajan suostumuksen sähköisten päätösten Työnantajan asiointipalvelussa Opas työnantajan verkkoasiointiin (sairaus- ja vanhempainpäivärahat, kuntoutusraha sekä perhevapaiden korvaukset)

Lisätiedot

Vuosilomakustannuskorvaus työnantajalle

Vuosilomakustannuskorvaus työnantajalle Vuosilomakustannuskorvaus työnantajalle Vuosilomakustannuskorvaus Työnantaja voi saada Kelasta korvausta työntekijän äitiys-, isyys-, erityisäitiys- ja vanhempainvapaajakson ajalta syntyneistä vuosilomakustannuksista.

Lisätiedot

Asumistuen verkkohakemuksen ta ytto ohje

Asumistuen verkkohakemuksen ta ytto ohje Asumistuen verkkohakemuksen ta ytto ohje Yleisiä ohjeita palvelun käytöstä Tarkistuksen syy Osoitetiedot Hakuaika Maksutiedot Maksutiedot Ulkomaan pankkiyhteys Muut maksutiedot Muut maksutiedot jatko Muut

Lisätiedot

Muutoksia työnantajan Kela-asiointiin Kela.fi/tyonantajat

Muutoksia työnantajan Kela-asiointiin Kela.fi/tyonantajat Muutoksia työnantajan Kela-asiointiin 2018 2019 Kela.fi/tyonantajat Muutokset työnantaja-asioinnissa Kela muuttaa sairauspäivärahojen, vanhempainpäivärahojen, kuntoutusrahan, vuosilomakustannuskorvauksen

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Työnantajan vuosilomakustannuskorvaus. Kela.fi/tyonantajat>perhevapaat

Työnantajan vuosilomakustannuskorvaus. Kela.fi/tyonantajat>perhevapaat Työnantajan vuosilomakustannuskorvaus Kela.fi/tyonantajat>perhevapaat Vuosilomakustannuskorvaus Työnantaja voi saada Kelasta korvausta työntekijän äitiys-, isyys-, erityisäitiys-ja vanhempainvapaajakson

Lisätiedot

Näin tilaat tuotteita Kuulotarvikkeen verkkokaupasta

Näin tilaat tuotteita Kuulotarvikkeen verkkokaupasta Näin tilaat tuotteita Kuulotarvikkeen verkkokaupasta 1 Sisällysluettelo 1. Kun tilaat ensimmäisen kerran ja rekisteröidyt asiakkaaksemme....2 Rekisteröidy palveluun...2 Kirjautuminen...4 Salasanan vaihtaminen...5

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 5

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 5 ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 5 Virka-/ Äitiysvapaa Äitiysvapaa 105 arkipv, joka alkaa 30 (-50) arkipv ennen laskettua synnytysaikaa. Mikäli

Lisätiedot

SÄHKÖISEN APURAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEISTUS

SÄHKÖISEN APURAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEISTUS SÄHKÖISEN APURAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEISTUS SYKSY 2017 Ennen kuin aloitat lomakkeen täyttämisen, ota seuraavat tiedot jo valmiiksi esiin: pankkitilinumero (IBAN-muodossa ilman välilyöntejä) lista viimeisimmistä

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

Vuosilomakustannuskorvaus

Vuosilomakustannuskorvaus Vuosilomakustannuskorvaus työnantajalle 2018 1 Vuosilomakustannuskorvaus Työnantaja voi saada Kelasta korvausta työntekijän äitiys-, isyys-, erityisäitiys- ja vanhempainvapaajakson ajalta syntyneistä vuosilomakustannuksista.

Lisätiedot

+ + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_240518PP +

+ + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_240518PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

Ohjeita Omapalvelun käyttöön

Ohjeita Omapalvelun käyttöön Ohjeita Omapalvelun käyttöön Sisällysluettelo Omapalvelu 3 Omat tiedot ja Yhteydenottotapa 4 Aloitus 5 Uusi ja keskeneräinen hakemus 1/2 6 Uusi ja keskeneräinen hakemus 2/2 7 Etusivu 1/3 8 Etusivu 2/3

Lisätiedot

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Kuinka teen perheetuutta koskevan maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Hakemus vai maksuvaatimus? Tässä esityksessä kerromme, miten ja missä tilanteissa kunta tekee maksuvaatimuksen tai hakemuksen

Lisätiedot

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP +

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2020 YLEISAVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2020 YLEISAVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (19) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2020 YLEISAVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

Mallilomake. Kela SV 98 TTH. Työnantajan hakemus. Työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset. 1. Työnantajan tiedot. 2. Työnantajan tilinumero

Mallilomake. Kela SV 98 TTH. Työnantajan hakemus. Työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset. 1. Työnantajan tiedot. 2. Työnantajan tilinumero Kela Työnantajan hakemus Työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset SV 98 TTH Tällä lomakkeella työnantaja hakee korvausta järjestämänsä työterveyshuollon kustannuksista. Jos palveluntuottaja on esitäyttänyt

Lisätiedot

Näin ilmoitat työnantajan suostumuksen sähköisten päätösten vastaanottoon Työnantajan asiointipalvelussa

Näin ilmoitat työnantajan suostumuksen sähköisten päätösten vastaanottoon Työnantajan asiointipalvelussa Näin ilmoitat työnantajan suostumuksen sähköisten päätösten Työnantajan asiointipalvelussa Opas työnantajan verkkoasiointiin (sairaus- ja vanhempainpäivärahat, kuntoutusraha sekä perhevapaiden korvaukset)

Lisätiedot

Näin ilmoitat työnantajakohtaisen

Näin ilmoitat työnantajakohtaisen Näin ilmoitat työnantajakohtaisen tilinumeron asiointipalvelussa Opas työnantajan verkkoasiointiin (sairaus- ja vanhempainpäivärahat, kuntoutusraha sekä perhevapaiden korvaukset) Ohje työnantajakohtaisen

Lisätiedot

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Helena Alkula-Stening Arja Iisakkala Maija Leinonen Mikko Metsäruusi Lea Tikka Tästä puhumme TyEL-vakuuttamisen perusteet Milloin ja kenet vakuutetaan

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä toimeentulotuen ensihakemuksen tai toimeentulotuen jatkohakemuksen seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa vastata sähköisesti lähetettyyn

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä vanhempainpäivärahoja

Lisätiedot

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa Sosiaaliturvaan kuuluminen Opintotuki Leena Ikonen Suunnittelija Kela, Lakiyksikkö, Kv-asioiden osaamiskeskus Sosiaaliturvaan kuuluminen Sisältö: Opiskelu ja tutkimustyö

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelasta. Veron ohjelmistotalopäivä Päivi Hyvärinen

Ajankohtaista Kelasta. Veron ohjelmistotalopäivä Päivi Hyvärinen Ajankohtaista Kelasta Veron ohjelmistotalopäivä 23.11.2017 Päivi Hyvärinen Ajankohtaista 2018 esara-ilmoittajille esara testihenkilötunnukset muuttuvat esara XML 1.2. versio Työnantajan yksi tilinumero

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

VUOROTTELUKORVAUS. Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

VUOROTTELUKORVAUS. Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa VUOROTTELUKORVAUS Tampere 27.1.2018 Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut työntekijä

Lisätiedot

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT 30.10.2014 1 (12)

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT 30.10.2014 1 (12) ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAIN SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOT 30.10.2014 1 (12) ÄITIYS- Äitiysvapaa 105 arkipäivää, alkaa 30 ( 50) arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. KVTES V luku 6 TSL 4:1 3a SVL 9:3

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti.

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti. Kela Hakemus Työttömyysturva Peruspäiväraha/työmarkkinatuki TT 1 Voit tehdä tämän hakemuksen myös verkossa ja lähettää sen liitteet Kelaan asiointipalvelussa Viestit-toiminnolla, /asiointi Lisätietoja

Lisätiedot

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Työstä poissaolot - perhevapaat STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Taustaa työstä poissaoloille Työstä poissaoloja voidaan ryhmitellä

Lisätiedot

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP +

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg KV-kesäpäivät Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa Outi Äyräs-Blumberg 26.8.2016 Suomen eläkejärjestelmät Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK toimii lakisääteisenä

Lisätiedot

Hakulomakkeen täyttöohjeet

Hakulomakkeen täyttöohjeet Hakulomakkeen täyttöohjeet - tekninen ohjeistus kansalliskomiteoiden hakemustietokannan käyttöön (1.10.2014) 1 Mene selaimellasi osoitteeseen https://pro.tsv.fi/juva/taj_hakemus/index.php ja KIRJAUDU sisään

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN PK2_plus 1 *1439901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle Suomen kansalainen, jonka ulkomaalainen puoliso hakee ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen

Lisätiedot

Perusasioita eläkkeistä kvtilanteissa. Jonna Salmela juristi Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Perusasioita eläkkeistä kvtilanteissa. Jonna Salmela juristi Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Perusasioita eläkkeistä kvtilanteissa Jonna Salmela juristi Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Suomen eläkejärjestelmä Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK

Lisätiedot