HUS-Tilakeskus tulosalue OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS-Tilakeskus tulosalue OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ"

Transkriptio

1 HUS-Tilakeskus tulosalue OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Tulosalueen tunnusluvut 2011 Rakennuttaminen ja kiinteistönhoito TP 2010 TA 2011 TP 2011 TP 2011/ TA 2011 TP 2011/ TP 2010 Kokonaistilamäärä (m 2 ) ,4 % 2,1 % - omat rakennukset (m 2 ) ,4 % 0,6 % - vuokrakohteet (m 2 ) ,5 % 10,4 % Tyhjien tilojen kokonaismäärä (m 2 ) ,0 % - omat rakennukset (m2) ,9 % - joista peruskorjauksessa (m2) ,4 % - vuokrakohteet (m2) ,8 % - joista peruskorjauksessa (m2) Tilakustannukset keskimäärin (euroa/m 2/ kk) - omat rakennukset, sisäinen vuokra (euroa/m 2 15,67 16,92 - vuokrakohteet (euroa/m 2 ) 17,91 17,64 Tyhjien tilojen kustannukset (euroa) ,1 % - omat rakennukset (euroa) ########## - vuokrakohteet (euroa) ,9 % Energiakulutus - energiakustannukset yhteensä ,8 % - lämpö -100,0 % - euroa, yhteensä euroa/mwh 49,12 53,56 9,1 % - MWh ,0 % - kwh/m 3 58,3 57,5-1,4 % - sähkö - euroa, yhteensä euroa/mwh 90,28 92,45 2,4 % - MWh ,1 % - kwh/m 3 40,3 41,4 2,7 % - vesi - euroa, yhteensä ,3 % - euroa/m 3 2,44 2,61 7,0 % - m ,2 % - dm 3 /m 3 250,9 253,0 0,8 % TP2011/ TA2011 TP2011/ TP2010 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2010 TA 2011 Päivitetty TA 2011 TP Sisäinen myynti 127,7 134,4 134,4 135,1 0,6 % 5,8 % - Ulkoinen myynti 5,4 5,9 5,9 5,7-2,5 % 5,1 % - Toimintatuotot 133,2 140,2 140,2 140,8 0,4 % 5,7 % - Toimintakulut 75,2 75,8 75,8 81,7 7,9 % 8,7 % - Tilikauden tulos -1,2 0,0 0,0-4,7 ########## 302,1 %

2 Olennaiset tapahtumat tilikaudella HUS-Tilakeskus tulosalue Tilakeskuksen merkittävin ponnistus oli Meilahden potilastornin tyhjentäminen ja siihen liittyneiden tilahankkeiden ohella tornin suunnittelutyön loppuunsaattaminen. Kesäkuussa 2011 otettiin käyttöön Meilahden väliaikainen vuodeosastorakennus, joka toteutettiin väliaikaisratkaisuna palvelemaan ensisijaisesti tornisairaalasta väistöön siirtyviä vuodeosastoja. HUS:n rakennusinvestoinnit rahoitetaan sekä tulo- että lainarahoituksella. Pääasiallisena lainarahoittaja toimii Euroopan investointipankki (EIB). EIB:n edustajat tekivät tammikuussa 2011 tutustumis- ja tarkastuskäynnin HUS:iin. Kaksi päivää kestäneen vierailun aikana EIB:n edustajat perehtyivät HUS:n rakennusinvestointien suunnittelu- ja hankintaprosesseihin sekä niihin liittyviin ohjaus-, valvonta- ja päätöksenteko-ohjeisiin ja menetelmiin. Käydyissä keskusteluissa korostettiin voimakkaasti, että Euroopan unionin omistamana pankkina EIB edellyttää, että sen rahoittamissa hankkeissa noudatetaan EU:n asettamia energiatehokkuustavoitteita. Porvoon ja Raaseporin kaupunkien kanssa käynnistettiin suunnittelu kaupunkien terveyskeskusrakennusten rakentamisesta HUS:n sairaaloiden yhteyteen. Vastaavasti Vantaan kaupunki käynnisti terveyskeskus-vuodeosastorakennuksen suunnittelun Peijaksen sairaalan yhteyteen ja Espoo Jorvin sairaala-alueen asemakaavan muuttamisen mahdollistaakseen Espoon kuntoutussairaalan rakentamisen Jorvin tontille. Kesällä käynnistettiin HUS:n kiinteistö- ja toimitilapolitiikan laatiminen. Hallitus nimesi valmisteluryhmälle ohjausryhmän. Kiinteistöpolitiikassa määritellään yleiset kiinteistöomaisuuden omistamisen tavoitteet ja periaatteet, kiinteistöomaisuuteen investoimisen periaatteet sekä vastuut kiinteistöihin sidotusta pääomasta ja rakennusten arvon säilymisestä. Kiinteistöpolitiikassa määritellään myös pääomavuokran rakenne ja periaatteet; korjausvastuu ja vastuu pääomasta, sidotun pääoman tuottovaatimukset sekä kiinteistöjen kunnossapidon, huollon ja ylläpidon periaatteet. Toimitilapolitiikassa määritellään tilahallinnon ja sisäisen vuokrauksen periaatteet. Sisäisen vuokrajärjestelmän tavoitteena ovat optimaalinen ja tehokas tilojenkäyttö. Järjestelmä perustuu läpinäkyvyyteen ja yhteisiin periaatteisiin joilla varmistetaan toimitilakustannusten oikeudenmukainen kohdentuminen eri käyttäjille. Tulevaisuuden näkymät HUS:n kiinteistö- ja tilahallinnosta tehdyn konsulttiselvityksen pohjalta käytiin keskustelua kiinteistönpidon järjestämismallista. Asiaa käsiteltiin hallituksessa marraskuussa, jolloin hallitus laittoi asian pöydälle, mutta päätti asian esityksen mukaisesti tammikuussa HUS:n kiinteistö- ja tilahallinnon kehittämistä jatketaan käynnistetyn tilaaja-tuottaja -mallin mukaisesti, konsulttiselvityksessä esitettyjen jatkotoimenpiteiden toteuttaminen viedään loppuun ja mahdollisesti havaittavien HUS-Tilakeskuksen ja HUS-Kiinteistöt Oy:n päällekkäisyyksien poistamisesta laaditaan vielä sisäinen selvitys. HUS:n uudessa strategiassa on useita tilakeskuksen toimialaan kuuluvia tavoitteita, jotka valmisteilla olevan kiinteistö- ja toimitilapolitiikan kanssa asettavat suuret haasteet tilakeskukselle sen toiminnan ja tilaajaroolin kehittämiseen. Asunto-osakeyhtiöiden fuusio Kiinteistöosakeyhtiöiden Kiinteistö Oy HUS - Asunnot, Kiinteistö Oy Jorvi, Kiinteistö Oy Asolanrinne 1, Kiinteistö Oy Kangasjyvä ja VN Fastigheter sulautuminen rekisteröidään mennessä.

3 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VUODEN 2011 AVAINTAVOITTEIDEN TOTEUTUMI- NEN Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus STRATEGISET TA- VOITTEET VUONNA 2011 MITTARI TAVOITETASO 2011 TOTEUMA 2011 Asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluihin Asiakaskyselyn keskiarvo Vähintään 3,6 Tulos 3,4 Tilojen painokertoimet vastaavat asiantuntijoiden yhteistä näkemystä Kehittämishanke Uudet painokertoimet on hyväksytty ja käyttöönotettu vuoden 2012 vuokrien laskennassa 2012 vuokrat on laskettu aikaisempien painokertoimien mukaisesti. Muutos yhdistetään kiinteistö- ja toimitilapolitiikan valmistumiseen. Hyvä yhteistyö ja joustava toimintatapa Asiakaskyselyn yhteistyötä kuvaavien mittareiden keskiarvo Vähintään 3,6 Säännölliset tapaamiset sairaanhoitoalueiden ja liikelaitosten kanssa Tulos 3,4 Toimitilat ovat asiakkaiden tarpeiden mukaiset Tyhjien tilojen määrä % Ulkoa vuokratut tilat Tyhjät tilat enintään 1,1 % Ulkoa vuokrattujen tilojen määrä on vähenevä Tyhjiä tiloja 1,3 % Peruskorjauksessa 4,6 % Vuokrattuja tiloja 16,9 % Yhteistyö sisäisten asiakkaiden kanssa on ollut tiivistä tilapalveluiden, rakennushankkeiden ja ympäristökeskuksen toiminnoissa. Terveyskeskusten rakennussuunnitelmat sairaaloiden yhteyteen ovat tuoneet uusia yhteistyömuotoja jäsenkuntien kanssa. HUS-Tilakeskuksen asiakaskysely tehtiin ensimmäisen kerran yhdenmukaisena kaikilla sairaanhoitoalueilla. Kyselyn vastausprosentti jäi melko alhaiseksi, 25 %. Sisäiset asiakkaat olivat tyytyväisiä pienten rakennushankkeiden toteutukseen, hankesuunnittelun asiantuntijuuteen ja ympäristöasioiden koordinointiin. Kehittämistarpeet kohdistuivat tilojen tasoon, energiatehokkuuden huomioimiseen ja hankkeiden aikataulujen pitävyyteen. Positiivista oli avoimien kommenttien suuri määrä. Tilojen painokertoimia on valmistellut työryhmä, johon kuului teknisiä asiantuntijoita HUS- Tilakeskuksesta ja HUS-Kiinteistöt Oy:stä. Uudet painokertoimet vaikuttavat sisäisten vuokrien painotukseen ja muutos edellyttää vielä koelaskelmia. Uusien painokertoimien käyttöönottoa siirrettiin ja asia päätettiin yhdistää valmisteilla olevan kiinteistö- ja toimitilapolitiikan tavoitteisiin. Tyhjät ja peruskorjauksessa olevat tilat liittyvät toiminnallisiin muutoksiin ja rakennusinvestointeihin Kellokosken, Porvoon, Tammiharjun ja Helsingin kiinteistöissä.

4 Talous STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2011 MITTARI TAVOITETASO 2011 TOTEUMA 2011 HUS:n omaisuus säilyttää arvonsa Uuden pääomavuokrajärjestelmän käyttöönotto Mallin määrittely ja laskenta on tehty 5/2011 Päätöksenteon jälkeen käyttöönotettavissa 2012 vuokrien laskennassa Uusi järjestelmä yhdistetään valmisteilla olevaan kiinteistö- ja toimitilapolitiikkaan vuokrien perusteet ovat entisten vuosien mukaiset. Kiinteistöjen kuntokartoitukset Tehtyjen kartoitusten määrä 3 5 kiinteistöä / vuosi Energia- ja kuntokartoituksia on tehty kahdeksassa kiinteistössä. Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten hallinta Toimintakulujen toteutuminen Talousarvion mukainen Ei toteutunut. Toimintakulut ylittyivät 7,9 %. Tilojen määrä ja HUS- Tilakeskuksen voimavarat ovat tasapainossa Huoneala / HUS- Tilakeskuksen htv Huoneala / htv on 2010 tasolla tai suurempi Huoneala/htv oli m 2 Tarpeeton omaisuus realisoidaan Realisointisuunnitelma Suunnitelma on laadittu ja toimeenpano alkanut Myytiin 14 asuntoa yksi kiinteistö. Pääomavuokrajärjestelmän uudistus päätettiin siirtää myöhemmäksi, koska valmisteilla oleva kiinteistö- ja toimitilapolitiikka tulee määrittämään pääomavuokrajärjestelmän perusteet. TEM:n tukemia energiakatselmuksia ja niihin liittyviä kuntotarkastuksia toteutettiin ensisijaisesti niissä kiinteistöissä, joissa ei ole ennen tehty energiakatselmuksia ja joissa on eniten potentiaalia energiansäästöön. Katselmuksien perusteella ohjelmoidaan tarvittavat korjaustoimenpiteet. Tyhjiä asuntoja myytiin Lohjan ja Tammisaaren alueilla ja Kellokoskella toteutui pitkään valmisteltu kiinteistökauppa Tuusulan kunnan kanssa. Prosessit ja rakenteet STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2011 MITTARI TAVOITETASO 2011 TOTEUMA 2011 HUS:lla on vuoteen 2015 ulottuva kiinteistö ja toimitilastrategia Kehittämishanke Strategia on käytettävissä 2012 vuokrien laskennassa nimetty työryhmä aloitti kiinteistö- ja toimitilapolitiikan valmistelun. Työn on määrä valmistua Energiatehokkuuden toimintasuunnitelmien koordinointi ja ohjeistus Toimintasuunnitelmien lukumäärä Kaikilla yksiköillä on toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmat ovat valmistuneet Tilankäytön suunnittelu ja kehittäminen on määrätietoista, asiantuntevaa ja joustavaa Investointien suunnitelman mukainen ajoittuminen ja toteuttaminen Investoinnit toteutuvat tavoitteen mukaisesti Pienet rakennushankkeet toteutuivat talousarvion mukaisina

5 Yksiköitä on ohjattu aktiivisesti energiatoimintasuunnitelmien valmistelussa ja energiansäästökohteissa. Asiakokonaisuus on käsitelty kaikissa HUS:n johtoryhmissä. Koordinoinnissa oli mukana projektityöntekijä. Pieniä rakennushankkeita toteutettiin HYKS-sairaanhoitoalueen kiinteistöissä 11 milj. euroa, Hyvinkäällä 2,2 milj. euroa, Lohjalla 1,8 milj. euroa ja Porvoossa sekä Länsi- Uudellamaalla yhteensä 1,1 milj. euroa. Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2011 MITTARI TAVOITETASO 2011 TOTEUMA 2011 Työyksiköissä on hyvä yhteistyö Työolobarometri / vuorovaikutus työyksikössä Vuorovaikutusindeksi on vähintään 3,6 Tulos oli 3,3 Osaamistarpeet kartoitetaan kehityskeskustelujen yhteydessä Kehityskeskustelujen määrä 95 % Tulos oli 75 % Osallistuva johtaminen on toiminnan tukena Työolobarometri / esimiestyö Esimiestyön indeksi on vähintään 3,6 Tulos oli tulos 3.3 Kannustavan palkkauksen kehittäminen Kehittämishanke Mittarit valmiit 1/2011 Mittareiden valmistelua ei aloitettu Työolobarometrin tulokset paranivat edellisestä vuodesta lähes kaikkien kokonaisuuksien osalta vaikka tavoitteisiin ei päästy. Suurimmat positiiviset muutokset olivat lähiesimiestyön, työyksikön toiminnan ja yksikön johtamisen osa-alueilla. Myös kokemukset konsernin ja tulosalueen johtamisesta olivat parantuneet. PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Rakennuttamispalveluiden toteutuminen Meilahden tornisairaalan peruskorjaus käynnistyi syksyllä. Hankkeessa käytetään pääurakan urakkamuotona projektinjohtourakkaa, jota sovellettiin myös Kolmiosairaalan ja aulan rakennusurakoissa. Saatujen hyvien kokemusten perusteella projektinjohtourakan etuina ovat mm. joustava mahdollisuus muuttaa rakennus- ja hankintasuunnitelmia projektin edetessä. Projektinjohtourakka antaa joustavat mahdollisuudet muutosten huomioimiseen ja taloudellisimman lopputuloksen saavuttamiseen. Meilahden alueen maanalaisten tilojen, pysäköintilaitoksen ja huoltopihan, hankkeen louhinta eteni suunniteltua hitaammin. Räjäytysten aiheuttama tärinä eteni kalliossa tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyä voimakkaampana, minkä johdosta herkät sairaalalaitteet rajoittivat louhintaa arvioitua enemmän. Asiaa käsiteltiin välimiesoikeudessa, joka ratkaisi asian elokuuta 2010 edeltäneeltä ajalta. Urakan loppuosasta päästiin urakoitsijan kanssa neuvotteluratkaisuun alkuvuodesta Urakoitsijalle korvataan työn arvioitua vaikeammasta suorittamisesta lisäkorvaus. Louhintaurakan kokonaiskustannus jää kuitenkin alle hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvion. Hankesuunnitteluvaiheessa olleiden kolmen suuren hankkeen toiminnallisen suunnittelun ohjaus sekä niiden luonnossuunnitteluvaiheen käynnistäminen vuoden alkupuolella edellytti

6 käyttäjien kanssa tehtyä tiivistä suunnittelutyötä sekä saumatonta yhteistyötä HUS- Kiinteistöt Oy:n rakennuttamisyksikön ja suunnittelijoiden kanssa. Jorvin päivystyslisärakennuksen suunnittelussa saatiin vuonna 2010 käynnistynyt laaja toimintaprosessien suunnittelu sekä toiminnan edellyttämien tilavaatimusten määrittely valmiiksi vuoden alussa. Helmikuussa käynnistynyt arkkitehti- ja erikoisalojen suunnittelu eteni kevään ja kesän aikana. Lukuisten erillispalaverien avulla esitetyt vaatimukset pystyttiin viemään rakennussuunnitelmiin tiiviissä aikataulussa. Vastaavasti Naistenklinikan ns. laajennusosan peruskorjaus- ja laajennushankkeen hankesuunnittelu käynnistettiin vuoden alussa. Samalla hankkeen edellyttämien väistötilojen suunnittelu eteni varsinaisen hankkeen rinnalla. Lohjan sairaalan psykiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennushankkeessa on suunniteltu nykyaikaisen aikuispsykiatrisen vuodeosaston tilaratkaisuja. Hankkeessa tullaan hyödyntämään maalämpöä osana energiatehokkaita rakennusratkaisuja. Suurimpien rakennushankkeiden rinnalla käynnissä oli n. 20 pienempää toiminnallista rakennushanketta. Länsi-Uudenmaan sairaalassa saatiin valmiiksi E- ja F-siiven peruskorjaushankkeen suunnittelu, Lohjalla suunnittelu eteni synnytysosaston peruskorjaushankkeessa ja Porvoon B- ja C-siipien peruskorjauksen hankesuunnittelu käynnistettiin. Hyvinkäällä akuuttisairaalahankeen työmaa eteni ja harjannostajaisia vietettiin vuoden lopulla. Ohkolan sairaalan peruskorjauksen ensimmäinen vaiheen rakentaminen eteni toisen vaiheen suunnittelun kanssa yhtäaikaisesti. Investointiohjelmaan merkittyjen suurten rakennushankkeiden rinnalla lukuisia pienempiä rakennusinvestointeja ja kunnossapitotöitä oli käynnissä kaikissa HUS:n sairaalakiinteistöissä. Tilahallinto ja vuokratilat Lohjan ja Hyvinkään sairaaloihin valmistui yleissuunnitelmat, joissa arvioidaan tilankäyttöä tulevina vuosina. Meilahden tornin tyhjentämisen johdosta toimintoja jouduttiin siirtämään myös vuokratiloihin. Tekstinkäsittelyn siirtyminen digi-saneluun mahdollisti tekstinkäsittelijöiden keskittämisen yhteen toimipisteeseen Valimoon. Uudelle Apuvälinekeskukselle vuokrattiin tilat Mannerheimintie 107:stä, lisäksi vuokrattiin lukuisia pienempiä kohteita mm. psykiatrian käyttöön. Hyvinkäällä vuokrattiin parakkirakennus väistötiloja varten. Helsingin kaupungin toimintajärjestelyiden johdosta HUSLAB:n Koskelan toimipiste siirretään Oulunkylään, mistä vuokrattiin uudet tilat, joiden muutostyöt käynnistettiin. HUSLAB:n toimitalon suunnittelu Haartman-instituutin yhteyteen käynnistyi. Hankkeesta tehtiin esisopimus, jonka hallitus hyväksyi kesäkuussa. Uudisrakennuksen pinta-ala on n htm2 ja kustannusarvio 54,5 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoittaa Helsingin Yliopistokiinteistöt oy ja rakennuttaa Helsingin yliopiston kiinteistö- ja tilahallinto. Hyvinkään kaupungin kanssa käynnistettiin hankeselvitys, jonka tavoitteena on rakennuttaa Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäen lukuun kaksi sairaalarakennusta, joista toinen tulee HUS:n ja toinen Hyvinkään kaupungin käyttöön. Kiinteistönhoitopalveluiden toteutuminen Arvonlisäverolain muutoksen johdosta rakennusalalla siirryttiin käännettyyn arvonlisäverojärjestelmään. Muutoksen johdosta useat suuret kiinteistönomistajat lakkasivat teettämästä vuokralaisille tilamuutoksia. Tämän johdosta tilakeskuksessa luotiin uudet käytännöt vuokratiloissa toteutettavia muutostöitä varten. Kiinteistöjen kunnossapitoa on leikattu viimeisten kolmen vuoden aikana merkittävästi, mikä on alkanut näkyä lisääntyvinä kosteus- ja sisäilmaongelmina. Kiireellisiä, ennalta suunnittelemattomia kunnossapitokorjauksia tehtiin 1,4 milj. euron arvosta.

7 Kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat nousseet merkittävästi muita sairaalatoiminnan kustannuksia nopeammin. Erityisesti energiakustannukset ovat nousseet niihin kohdistettujen ympäristöverojen johdosta. Sairaaloiden teknisten järjestelmien lisääntyminen yhdessä lisääntyvän sisätilojenjäähdytyksen kanssa lisäävät sähköenergian kulutusta. Omien kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu on ollut ennakoitua nopeampaa, mistä johtuen sisäiset vuokrat ovat niiltä osin jääneet tappiollisiksi. Energiatehokkuuden parantaminen HUS on konsernina sitoutunut laajaan toimintansa energiatehokkuuden lisäämiseen Suomen energia- ja ilmastostrategian edistämiseksi. HUS:n nykyinen energiantehokkuussopimus ( ) solmittiin kauppa- ja teollisuusministeriön (nykyisin TEM) kanssa vuonna HUS-Tilakeskus on laatinut alustavat suunnitelmat toteutettavista energiansäästöinvestoinneista, jotta seuraava välitavoite 16,8 GWh vuonna 2013 saavutetaan. Vuonna 2011 käynnistettiin lisäksi auditointiprojekti, jonka tavoitteena on, että sairaaloiden talotekniset järjestelmät toimivat oikein ja luotettavasti. Lisäksi tavoitteena on parantaa järjestelmien toimivuutta ja energiataloutta, varmistaa sisäilmaolosuhteiden pysyvyys sovitulla tasolla sekä kouluttaa käyttö- ja ylläpitohenkilöstöä energiatehokkuuteen. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan energiatehokkuustoiminta ei koske pelkästään rakennuksia vaan koko henkilöstöä, laitteita, tutkimus- ja hoitokäytäntöjä, tietotekniikkaa, potilasliikennettä, kuljetuksia, hankintoja, koulutusta jne. Energiatehokkuus suunnitelmassa on energiatehokkuuden edistämisen pilottihankkeeksi nimetty mm. Meilahden sairaalan potilastornin peruskorjaus. Tornin peruskorjauksen energiansäästöratkaisuja esiteltiin HUS:n hallitukselle maaliskuussa ja valtuustolle lokakuussa. Tornin uusi kaksoisjulkisivu-ratkaisu mahdollistaa energiatehokkaan julkisivurakenteen sekä lämmöneristyksen, että tiiviyden osalta lisäksi tornissa on mm. tuloilman jäähdytyksen ja poistoilma lämmön talteenoton teknisessä toteuttamisessa innovatiivisen suunnittelun tuloksena päädytty yhdistämään talviaikainen ilmanvaihdon poistoilman lämmön talteenotto ja kesäaikainen tuloilman jäähdytys samaan verkostoon, jossa samat lämpöpumppu/vedenjäähdyttimet toimivat erilaisissa ulkolämpötilaolosuhteissa eri tarkoituksessa. Järjestelmästä saadaan myös jäähdytys ympärivuotista jäähdytystä vaativiin kohteisiin. Tornin jäähdytyksessä ja lämmityksessä tarvittavan primäärienergian vähentämiseksi edellä kuvattu jäähdytys/lämmön talteenottojärjestelmä on suunniteltu siten, että siihen voidaan liittää maaputkisto, josta saadaan kesäaikaan suuri osa tarvittavasta jäähdytysenergiasta ja talviaikaan lämpöä. Maaputkisto toteutetaan rakentamalla Meilahden sairaala-alueella rakenteilla oleviin pysäköintilaitos-huoltopiha tiloihin 80 lämpökaivoa. TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA INVESTOINNIT HUS-Tilakeskuksen kolmannen toimintavuoden talous toteutui merkittävästi budjetoitua heikommin. Tilahallinnan kuluista katettiin konsernin sisäisillä tuotoilla 92,9 % ja ulkoisilla tuotoilla 3,9 %. Toimintakulujen ylitys kohdistui kunnossapito- ja energiakuluihin ja ulkoisiin vuokratiloihin. Kiinteistöjen kunnossapitokulujen kasvuun vaikuttivat sisäilmaongelmien johdosta lisääntyneet korjaukset ja useiden vanhojen sairaalakiinteistöjen korjaustarpeet, joita oli aikaisempina vuosina myöhennetty. Toiminnan kannalta kiireellisten kunnossapitotöiden osuus oli 1,4 milj. euroa, 15,5 % kunnossapitokustannuksista. Tarvikekulujen ylitys muodostui energian ja veden kustannuksista. Energian kustannus on kahden edellisen vuoden aikana noussut keskimäärin 8 12 % vuosittain. Kustannustason muutokseen on vaikuttanut energiaveron kiristyminen v ja sähkön ja veden kulutuksen kasvu. Myös tiloja oli käytössä arvioitua enemmän, koska potilastornin tyhjeneminen peruskorjauksen vuoksi toteutui suunniteltua myöhemmin. Talousarvioon sisältyneet energian kustannustason muutos ja tilojen energiatarpeen väheneminen eivät toteutuneet suunnitellulla tavalla.

8 Ulkoisia toimintatuottoja kertyi 5,7 milj. euroa, joista 1,4 milj. euroa oli omaisuuden myyntivoittoja. Tyhjiksi jääneitä työsuhdeasuntoja myytiin 14 kpl. Tuusulan kunnalle myytiin kiinteistö Kellokoskelta, kauppahinta oli 1,1 milj. euroa. Kauppaan sisältyvistä rakennuksen purkamisesta ja pilaantuneen maa-aineksen puhdistuksesta johtuen myyntivoittoa kertyi 0,4 milj. euroa. Muut ulkoiset tuotot muodostuvat jäsenkuntien, puolustusvoimien ja kahvioiden vuokratuotoista ja tilapalveluista. Sisäiset tuotot toteutuivat lähes budjetoidun mukaisesti, 135,1 milj. euroa. Talousarviovuoden aikana tehtiin omissa tiloissa useita väistöihin liittyvä muuttoja. Sisäisten asiakkaiden toiminnan muutoksista ja omien rakennusten peruskorjauksista johtuen vuokratilojen määrä lisääntyi m2. Uusien vuokratilojen kustannusvaikutus oli 1,4 milj. euroa. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten muutos edelliseen vuoteen verrattuna noudattelee yleistä valtakunnallista tasoa. Viimeisimmän Tilastokeskuksen kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksin mukaan kustannukset nousivat vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä 9,9 %, HUS-Tilakeskuksessa muutos 2011/2010 oli 9,5 %. Tuloslaskelma TP 2009 TP 2010 TA 2011 *) TP 2011 Muutos TP2011/ Muutos TP2011/ euroa TA2011 TP2010 Toimintatuotot yhteensä ,4 % 5,7 % Myyntituotot ,3 % -38,9 % Jäsenkuntien palvelusuunnitelma ,0 % 0,0 % Muut palvelutulot ,0 % 0,0 % Muut myyntitulot ,0 % -100,0 % Erityisvaltionosuus ,0 % 0,0 % Maksutuotot ,0 % 135,8 % Tuet ja avustukset ,0 % 38,4 % Muut toimintatuotot ,6 % 6,0 % Toimintakulut yhteensä ,9 % 8,7 % Henkilöstökulut ,6 % 11,0 % Palvelujen ostot ,6 % 11,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % 7,6 % Avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintakulut ,0 % 6,5 % Toimintakate ,3 % 1,9 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % 0,2 % Vuosikate ,0 % 2,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % 9,5 % Tilikauden tulos ############# 302,1 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,1 % 9,0 % *) TA 2011 Valtuuston hyväksymän talousarviomuutoksen jälkeen Investoinnit Pienet rakennusinvestoinnit, yhteismäärältään 16 milj. euroa, toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Pienistä investoinneista 92 oli toiminnallisia ja 235 teknisiä hankkeita. Teknisistä investoinneista 138 oli rakennusteknisiä, 56 LVI-teknisiä ja 18 sähköteknisiä hankkeita. Erilaisia turvajärjestelmähankkeita oli 20. Suuriin hankkeisiin, joita oli käynnissä 31, oli budjetoitu yhteensä 68,3 milj. euroa. Suuret hankkeet toteutuivat suunniteltua hitaammin ja määrärahoja jäi käyttämättä yhteensä 14,7 milj. euroa. Hankkeista eniten viivästyi syöpätautien klinikan 1. kerroksen pohjoisosan peruskorjaus ja laajennus. Hankkeen väistötilaksi rakennetun väliaikaisen rakennuksen rakentaminen viivästyi kaukolämpöputken johdosta, lisäksi purkutöissä tuli esiin arvioitua enemmän asbestia ja krokidoliittia, mikä viivästytti ja vaikeutti purkutöitä.

9 Maanalaisen huoltopihan louhintaurakka eteni ennakoitua hitaammin, minkä johdosta määrärahaa jäi käyttämättä. Lastenlinnan julkisivun peruskorjaus toteutetaan suunniteltua suppeampana ja hankkeen päätöksen viivästymisen johdosta työt päästiin aloittamaan vasta loppuvuodesta. Kätilöopiston sairaalaan suunniteltujen lastenpsykiatrian tilojen hanke viivästyi kun käyttäjien tilankäyttösuunnitelmat muuttuivat. HENKILÖSTÖ TP 2011/ TA 2011 TP 2011/ TP 2010 Henkilöstötunnusluvut TP 2010 TA 2011 TP 2011 Henkilömäärä ja -työvuodet - Henkilötyövuodet ,7 % 5,0 % - Henkilöstön lukumäärä ,5 % 0,0 % - Vakinaiset ,5 % 4,5 % - Sijaiset - Henkilötyövuoden hinta (1 000 euroa) 76,5 78,2 80,9 3,5 % 5,8 % - Henkilötyötunnin hinta 36,2 37,1 2,5 % Henkilöstön saatavuus - Alle vuoden palveluksessa olleen henkilöstön 4 4 7,5 % %-osuus - Eläkkeelle jääneiden määrä 2 2 0,0 % - Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 8,7 Työhyvinvointi - Sairauspoissaolopäivät / henkilö 4,9 9,1 85,7 % - Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneet (hlö lkm) - Varhe-maksut (euroa) Vuokratyövoiman käyttö - Vuokratyövoiman käyttö - Euroina - Henkilötyövuosina Henkilöstövoimavarat Tilakeskuksen johtaja jäi toukokuussa eläkkeelle johtaneelle vuosilomalle. Helsingin vastuualueen toimistopäällikkö jäi elokuussa eläkkeelle. HUS:ssa käynnissä olleen kiinteistötoimialan selvityksen johdosta kummankin avoimen viran tehtäviä hoidettiin väliaikaisjärjestelyin. Palkkakustannukset ja vuokratyövoima Avoinna olleiden virkojen johdosta palkkakustannukset jäivät alle budjetoidun. Henkilöstön osaaminen ja koulutus Henkilöstön osaamista kehitettiin ja useat osallistuivat vuosittain järjestettäville sairaalatekniikan päiville, jotka järjestettiin Tampereella. Työhyvinvointi Syyskuussa henkilöstölle järjestettiin virkistys ja terveysiltapäivä Korkeasaaressa. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa järjestettiin koko henkilöstölle mahdollisuus henkilökohtaiseen terveystarkastukseen.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

MEILAHDEN SAIRAALAN TORNIN PERUSKORJAUKSEN RAKENNUSTEKNISTEN TÖIDEN URAKKAMALLI JA PERUSKORJAUKSEN VAIKUTUS ENERGIANKULUTUKSEEN

MEILAHDEN SAIRAALAN TORNIN PERUSKORJAUKSEN RAKENNUSTEKNISTEN TÖIDEN URAKKAMALLI JA PERUSKORJAUKSEN VAIKUTUS ENERGIANKULUTUKSEEN HALLITUS 61 28.03.2011 MEILAHDEN SAIRAALAN TORNIN PERUSKORJAUKSEN RAKENNUSTEKNISTEN TÖIDEN URAKKAMALLI JA PERUSKORJAUKSEN VAIKUTUS ENERGIANKULUTUKSEEN 80/10/03/02/00/2009 HALL 61 Hallitus päätti 24.11.2008

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0 Hallitus 12.11.2012, LIITE 1 SOPIMUS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTISEN OHJELMAN TOIMEENPANON JA HENKILÖSTÖASUNTOJEN HALLINNAN SIIRROSTA HUS-KIINTEISTÖT OY:N TEHTÄVÄKSI

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F Investointiesitykset 2011-2013 ja investointiohjelma vuosille 2010-2012 (huomioitu investointiohjelmaan 2010-2012 hyväksytyttyjen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

SUURET RAKENNUSHANKKEET

SUURET RAKENNUSHANKKEET SUURET RAKENNUSHANKKEET Tilannekatsaus Raija Malmström Hankejohtaja 26.3.2015 Henkilöstötoimikunta 1 RAKENNUSHANKKEIDEN TAVOITTEET Korvataan/peruskorjataan olemassa olevia, huonokuntoisia rakennuksia Mahdollistetaan:

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 28 Kslk 5.3.29 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3

HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3 HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3 HUS:in tila- ja kiinteistöhallintoa koskeva esitys on hallituksen kokouksessa 28.11.2011 päätetty laittaa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 muutokset / II

Talousarvio 2011 muutokset / II Talousarvio 2011 muutokset / II Yhtymävaltuusto 29.11.2011 Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymä Menot 1 709 000

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja, Kjs Jyväskylän Tilapalvelu Jyväskylällä on vahvan

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA HUS-Logistiikka johtokunta 32 22.10.2009 LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA LOGIS 32 HUS-Tilakeskus on pyytänyt lausuntoa sisäisen vuokran

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

HUS-Tilakeskus Hallitus 27.4.2010, LIITE 2

HUS-Tilakeskus Hallitus 27.4.2010, LIITE 2 1 HUS-Tilakeskus Hallitus 27.4.2010, LIITE 2 HUS:N OMISTAMAT ASUNNOT SAIRAANHOITOALUEITTAIN 24.11.2009 Yhtiöiden tiedot kerätty pääosin Valjakka Oy:n asuntoselvityksestä ja talousluvut laskettu käytössä

Lisätiedot

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus 160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun Tilakeskus toimii 1.1.2014 alkaen taseyksikkönä. Taseyksikölle asetetaan tulostavoite ja sille laaditaan

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 215 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 15..216 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 2. TALOUSARVIO 2.1. 2.2. 2.. 2.4. Toimintamenot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013 Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta Nykyinen toimitilavuokra ja sen laskentaperiaatteet

Lisätiedot

PERUSTETTUJEN TASEYKSIKÖIDEN JA HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOKSEN AVAAVAT TASEET SEKÄ TA 2012 MUUTOKSET

PERUSTETTUJEN TASEYKSIKÖIDEN JA HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOKSEN AVAAVAT TASEET SEKÄ TA 2012 MUUTOKSET HALLITUS 76 28.05.2012 1.1.2012 PERUSTETTUJEN TASEYKSIKÖIDEN JA HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOKSEN AVAAVAT TASEET SEKÄ TA 2012 MUUTOKSET 352/02/02/2012 HALL 76 Tietohallinnon taseyksikön avaava tase HUS-Tietotekniikka

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi Esitelmä 17.9.-14 HUS-Kiinteistöt Oy:n toimintaympäristö Onnistunut rakennusinvestointi Tietomallipohjainen investointiprosessi Tietomallintamisen

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot