HUS-Tilakeskus tulosalue OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS-Tilakeskus tulosalue OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ"

Transkriptio

1 HUS-Tilakeskus tulosalue OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Tulosalueen tunnusluvut 2011 Rakennuttaminen ja kiinteistönhoito TP 2010 TA 2011 TP 2011 TP 2011/ TA 2011 TP 2011/ TP 2010 Kokonaistilamäärä (m 2 ) ,4 % 2,1 % - omat rakennukset (m 2 ) ,4 % 0,6 % - vuokrakohteet (m 2 ) ,5 % 10,4 % Tyhjien tilojen kokonaismäärä (m 2 ) ,0 % - omat rakennukset (m2) ,9 % - joista peruskorjauksessa (m2) ,4 % - vuokrakohteet (m2) ,8 % - joista peruskorjauksessa (m2) Tilakustannukset keskimäärin (euroa/m 2/ kk) - omat rakennukset, sisäinen vuokra (euroa/m 2 15,67 16,92 - vuokrakohteet (euroa/m 2 ) 17,91 17,64 Tyhjien tilojen kustannukset (euroa) ,1 % - omat rakennukset (euroa) ########## - vuokrakohteet (euroa) ,9 % Energiakulutus - energiakustannukset yhteensä ,8 % - lämpö -100,0 % - euroa, yhteensä euroa/mwh 49,12 53,56 9,1 % - MWh ,0 % - kwh/m 3 58,3 57,5-1,4 % - sähkö - euroa, yhteensä euroa/mwh 90,28 92,45 2,4 % - MWh ,1 % - kwh/m 3 40,3 41,4 2,7 % - vesi - euroa, yhteensä ,3 % - euroa/m 3 2,44 2,61 7,0 % - m ,2 % - dm 3 /m 3 250,9 253,0 0,8 % TP2011/ TA2011 TP2011/ TP2010 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2010 TA 2011 Päivitetty TA 2011 TP Sisäinen myynti 127,7 134,4 134,4 135,1 0,6 % 5,8 % - Ulkoinen myynti 5,4 5,9 5,9 5,7-2,5 % 5,1 % - Toimintatuotot 133,2 140,2 140,2 140,8 0,4 % 5,7 % - Toimintakulut 75,2 75,8 75,8 81,7 7,9 % 8,7 % - Tilikauden tulos -1,2 0,0 0,0-4,7 ########## 302,1 %

2 Olennaiset tapahtumat tilikaudella HUS-Tilakeskus tulosalue Tilakeskuksen merkittävin ponnistus oli Meilahden potilastornin tyhjentäminen ja siihen liittyneiden tilahankkeiden ohella tornin suunnittelutyön loppuunsaattaminen. Kesäkuussa 2011 otettiin käyttöön Meilahden väliaikainen vuodeosastorakennus, joka toteutettiin väliaikaisratkaisuna palvelemaan ensisijaisesti tornisairaalasta väistöön siirtyviä vuodeosastoja. HUS:n rakennusinvestoinnit rahoitetaan sekä tulo- että lainarahoituksella. Pääasiallisena lainarahoittaja toimii Euroopan investointipankki (EIB). EIB:n edustajat tekivät tammikuussa 2011 tutustumis- ja tarkastuskäynnin HUS:iin. Kaksi päivää kestäneen vierailun aikana EIB:n edustajat perehtyivät HUS:n rakennusinvestointien suunnittelu- ja hankintaprosesseihin sekä niihin liittyviin ohjaus-, valvonta- ja päätöksenteko-ohjeisiin ja menetelmiin. Käydyissä keskusteluissa korostettiin voimakkaasti, että Euroopan unionin omistamana pankkina EIB edellyttää, että sen rahoittamissa hankkeissa noudatetaan EU:n asettamia energiatehokkuustavoitteita. Porvoon ja Raaseporin kaupunkien kanssa käynnistettiin suunnittelu kaupunkien terveyskeskusrakennusten rakentamisesta HUS:n sairaaloiden yhteyteen. Vastaavasti Vantaan kaupunki käynnisti terveyskeskus-vuodeosastorakennuksen suunnittelun Peijaksen sairaalan yhteyteen ja Espoo Jorvin sairaala-alueen asemakaavan muuttamisen mahdollistaakseen Espoon kuntoutussairaalan rakentamisen Jorvin tontille. Kesällä käynnistettiin HUS:n kiinteistö- ja toimitilapolitiikan laatiminen. Hallitus nimesi valmisteluryhmälle ohjausryhmän. Kiinteistöpolitiikassa määritellään yleiset kiinteistöomaisuuden omistamisen tavoitteet ja periaatteet, kiinteistöomaisuuteen investoimisen periaatteet sekä vastuut kiinteistöihin sidotusta pääomasta ja rakennusten arvon säilymisestä. Kiinteistöpolitiikassa määritellään myös pääomavuokran rakenne ja periaatteet; korjausvastuu ja vastuu pääomasta, sidotun pääoman tuottovaatimukset sekä kiinteistöjen kunnossapidon, huollon ja ylläpidon periaatteet. Toimitilapolitiikassa määritellään tilahallinnon ja sisäisen vuokrauksen periaatteet. Sisäisen vuokrajärjestelmän tavoitteena ovat optimaalinen ja tehokas tilojenkäyttö. Järjestelmä perustuu läpinäkyvyyteen ja yhteisiin periaatteisiin joilla varmistetaan toimitilakustannusten oikeudenmukainen kohdentuminen eri käyttäjille. Tulevaisuuden näkymät HUS:n kiinteistö- ja tilahallinnosta tehdyn konsulttiselvityksen pohjalta käytiin keskustelua kiinteistönpidon järjestämismallista. Asiaa käsiteltiin hallituksessa marraskuussa, jolloin hallitus laittoi asian pöydälle, mutta päätti asian esityksen mukaisesti tammikuussa HUS:n kiinteistö- ja tilahallinnon kehittämistä jatketaan käynnistetyn tilaaja-tuottaja -mallin mukaisesti, konsulttiselvityksessä esitettyjen jatkotoimenpiteiden toteuttaminen viedään loppuun ja mahdollisesti havaittavien HUS-Tilakeskuksen ja HUS-Kiinteistöt Oy:n päällekkäisyyksien poistamisesta laaditaan vielä sisäinen selvitys. HUS:n uudessa strategiassa on useita tilakeskuksen toimialaan kuuluvia tavoitteita, jotka valmisteilla olevan kiinteistö- ja toimitilapolitiikan kanssa asettavat suuret haasteet tilakeskukselle sen toiminnan ja tilaajaroolin kehittämiseen. Asunto-osakeyhtiöiden fuusio Kiinteistöosakeyhtiöiden Kiinteistö Oy HUS - Asunnot, Kiinteistö Oy Jorvi, Kiinteistö Oy Asolanrinne 1, Kiinteistö Oy Kangasjyvä ja VN Fastigheter sulautuminen rekisteröidään mennessä.

3 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VUODEN 2011 AVAINTAVOITTEIDEN TOTEUTUMI- NEN Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus STRATEGISET TA- VOITTEET VUONNA 2011 MITTARI TAVOITETASO 2011 TOTEUMA 2011 Asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluihin Asiakaskyselyn keskiarvo Vähintään 3,6 Tulos 3,4 Tilojen painokertoimet vastaavat asiantuntijoiden yhteistä näkemystä Kehittämishanke Uudet painokertoimet on hyväksytty ja käyttöönotettu vuoden 2012 vuokrien laskennassa 2012 vuokrat on laskettu aikaisempien painokertoimien mukaisesti. Muutos yhdistetään kiinteistö- ja toimitilapolitiikan valmistumiseen. Hyvä yhteistyö ja joustava toimintatapa Asiakaskyselyn yhteistyötä kuvaavien mittareiden keskiarvo Vähintään 3,6 Säännölliset tapaamiset sairaanhoitoalueiden ja liikelaitosten kanssa Tulos 3,4 Toimitilat ovat asiakkaiden tarpeiden mukaiset Tyhjien tilojen määrä % Ulkoa vuokratut tilat Tyhjät tilat enintään 1,1 % Ulkoa vuokrattujen tilojen määrä on vähenevä Tyhjiä tiloja 1,3 % Peruskorjauksessa 4,6 % Vuokrattuja tiloja 16,9 % Yhteistyö sisäisten asiakkaiden kanssa on ollut tiivistä tilapalveluiden, rakennushankkeiden ja ympäristökeskuksen toiminnoissa. Terveyskeskusten rakennussuunnitelmat sairaaloiden yhteyteen ovat tuoneet uusia yhteistyömuotoja jäsenkuntien kanssa. HUS-Tilakeskuksen asiakaskysely tehtiin ensimmäisen kerran yhdenmukaisena kaikilla sairaanhoitoalueilla. Kyselyn vastausprosentti jäi melko alhaiseksi, 25 %. Sisäiset asiakkaat olivat tyytyväisiä pienten rakennushankkeiden toteutukseen, hankesuunnittelun asiantuntijuuteen ja ympäristöasioiden koordinointiin. Kehittämistarpeet kohdistuivat tilojen tasoon, energiatehokkuuden huomioimiseen ja hankkeiden aikataulujen pitävyyteen. Positiivista oli avoimien kommenttien suuri määrä. Tilojen painokertoimia on valmistellut työryhmä, johon kuului teknisiä asiantuntijoita HUS- Tilakeskuksesta ja HUS-Kiinteistöt Oy:stä. Uudet painokertoimet vaikuttavat sisäisten vuokrien painotukseen ja muutos edellyttää vielä koelaskelmia. Uusien painokertoimien käyttöönottoa siirrettiin ja asia päätettiin yhdistää valmisteilla olevan kiinteistö- ja toimitilapolitiikan tavoitteisiin. Tyhjät ja peruskorjauksessa olevat tilat liittyvät toiminnallisiin muutoksiin ja rakennusinvestointeihin Kellokosken, Porvoon, Tammiharjun ja Helsingin kiinteistöissä.

4 Talous STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2011 MITTARI TAVOITETASO 2011 TOTEUMA 2011 HUS:n omaisuus säilyttää arvonsa Uuden pääomavuokrajärjestelmän käyttöönotto Mallin määrittely ja laskenta on tehty 5/2011 Päätöksenteon jälkeen käyttöönotettavissa 2012 vuokrien laskennassa Uusi järjestelmä yhdistetään valmisteilla olevaan kiinteistö- ja toimitilapolitiikkaan vuokrien perusteet ovat entisten vuosien mukaiset. Kiinteistöjen kuntokartoitukset Tehtyjen kartoitusten määrä 3 5 kiinteistöä / vuosi Energia- ja kuntokartoituksia on tehty kahdeksassa kiinteistössä. Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten hallinta Toimintakulujen toteutuminen Talousarvion mukainen Ei toteutunut. Toimintakulut ylittyivät 7,9 %. Tilojen määrä ja HUS- Tilakeskuksen voimavarat ovat tasapainossa Huoneala / HUS- Tilakeskuksen htv Huoneala / htv on 2010 tasolla tai suurempi Huoneala/htv oli m 2 Tarpeeton omaisuus realisoidaan Realisointisuunnitelma Suunnitelma on laadittu ja toimeenpano alkanut Myytiin 14 asuntoa yksi kiinteistö. Pääomavuokrajärjestelmän uudistus päätettiin siirtää myöhemmäksi, koska valmisteilla oleva kiinteistö- ja toimitilapolitiikka tulee määrittämään pääomavuokrajärjestelmän perusteet. TEM:n tukemia energiakatselmuksia ja niihin liittyviä kuntotarkastuksia toteutettiin ensisijaisesti niissä kiinteistöissä, joissa ei ole ennen tehty energiakatselmuksia ja joissa on eniten potentiaalia energiansäästöön. Katselmuksien perusteella ohjelmoidaan tarvittavat korjaustoimenpiteet. Tyhjiä asuntoja myytiin Lohjan ja Tammisaaren alueilla ja Kellokoskella toteutui pitkään valmisteltu kiinteistökauppa Tuusulan kunnan kanssa. Prosessit ja rakenteet STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2011 MITTARI TAVOITETASO 2011 TOTEUMA 2011 HUS:lla on vuoteen 2015 ulottuva kiinteistö ja toimitilastrategia Kehittämishanke Strategia on käytettävissä 2012 vuokrien laskennassa nimetty työryhmä aloitti kiinteistö- ja toimitilapolitiikan valmistelun. Työn on määrä valmistua Energiatehokkuuden toimintasuunnitelmien koordinointi ja ohjeistus Toimintasuunnitelmien lukumäärä Kaikilla yksiköillä on toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmat ovat valmistuneet Tilankäytön suunnittelu ja kehittäminen on määrätietoista, asiantuntevaa ja joustavaa Investointien suunnitelman mukainen ajoittuminen ja toteuttaminen Investoinnit toteutuvat tavoitteen mukaisesti Pienet rakennushankkeet toteutuivat talousarvion mukaisina

5 Yksiköitä on ohjattu aktiivisesti energiatoimintasuunnitelmien valmistelussa ja energiansäästökohteissa. Asiakokonaisuus on käsitelty kaikissa HUS:n johtoryhmissä. Koordinoinnissa oli mukana projektityöntekijä. Pieniä rakennushankkeita toteutettiin HYKS-sairaanhoitoalueen kiinteistöissä 11 milj. euroa, Hyvinkäällä 2,2 milj. euroa, Lohjalla 1,8 milj. euroa ja Porvoossa sekä Länsi- Uudellamaalla yhteensä 1,1 milj. euroa. Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2011 MITTARI TAVOITETASO 2011 TOTEUMA 2011 Työyksiköissä on hyvä yhteistyö Työolobarometri / vuorovaikutus työyksikössä Vuorovaikutusindeksi on vähintään 3,6 Tulos oli 3,3 Osaamistarpeet kartoitetaan kehityskeskustelujen yhteydessä Kehityskeskustelujen määrä 95 % Tulos oli 75 % Osallistuva johtaminen on toiminnan tukena Työolobarometri / esimiestyö Esimiestyön indeksi on vähintään 3,6 Tulos oli tulos 3.3 Kannustavan palkkauksen kehittäminen Kehittämishanke Mittarit valmiit 1/2011 Mittareiden valmistelua ei aloitettu Työolobarometrin tulokset paranivat edellisestä vuodesta lähes kaikkien kokonaisuuksien osalta vaikka tavoitteisiin ei päästy. Suurimmat positiiviset muutokset olivat lähiesimiestyön, työyksikön toiminnan ja yksikön johtamisen osa-alueilla. Myös kokemukset konsernin ja tulosalueen johtamisesta olivat parantuneet. PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Rakennuttamispalveluiden toteutuminen Meilahden tornisairaalan peruskorjaus käynnistyi syksyllä. Hankkeessa käytetään pääurakan urakkamuotona projektinjohtourakkaa, jota sovellettiin myös Kolmiosairaalan ja aulan rakennusurakoissa. Saatujen hyvien kokemusten perusteella projektinjohtourakan etuina ovat mm. joustava mahdollisuus muuttaa rakennus- ja hankintasuunnitelmia projektin edetessä. Projektinjohtourakka antaa joustavat mahdollisuudet muutosten huomioimiseen ja taloudellisimman lopputuloksen saavuttamiseen. Meilahden alueen maanalaisten tilojen, pysäköintilaitoksen ja huoltopihan, hankkeen louhinta eteni suunniteltua hitaammin. Räjäytysten aiheuttama tärinä eteni kalliossa tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyä voimakkaampana, minkä johdosta herkät sairaalalaitteet rajoittivat louhintaa arvioitua enemmän. Asiaa käsiteltiin välimiesoikeudessa, joka ratkaisi asian elokuuta 2010 edeltäneeltä ajalta. Urakan loppuosasta päästiin urakoitsijan kanssa neuvotteluratkaisuun alkuvuodesta Urakoitsijalle korvataan työn arvioitua vaikeammasta suorittamisesta lisäkorvaus. Louhintaurakan kokonaiskustannus jää kuitenkin alle hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvion. Hankesuunnitteluvaiheessa olleiden kolmen suuren hankkeen toiminnallisen suunnittelun ohjaus sekä niiden luonnossuunnitteluvaiheen käynnistäminen vuoden alkupuolella edellytti

6 käyttäjien kanssa tehtyä tiivistä suunnittelutyötä sekä saumatonta yhteistyötä HUS- Kiinteistöt Oy:n rakennuttamisyksikön ja suunnittelijoiden kanssa. Jorvin päivystyslisärakennuksen suunnittelussa saatiin vuonna 2010 käynnistynyt laaja toimintaprosessien suunnittelu sekä toiminnan edellyttämien tilavaatimusten määrittely valmiiksi vuoden alussa. Helmikuussa käynnistynyt arkkitehti- ja erikoisalojen suunnittelu eteni kevään ja kesän aikana. Lukuisten erillispalaverien avulla esitetyt vaatimukset pystyttiin viemään rakennussuunnitelmiin tiiviissä aikataulussa. Vastaavasti Naistenklinikan ns. laajennusosan peruskorjaus- ja laajennushankkeen hankesuunnittelu käynnistettiin vuoden alussa. Samalla hankkeen edellyttämien väistötilojen suunnittelu eteni varsinaisen hankkeen rinnalla. Lohjan sairaalan psykiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennushankkeessa on suunniteltu nykyaikaisen aikuispsykiatrisen vuodeosaston tilaratkaisuja. Hankkeessa tullaan hyödyntämään maalämpöä osana energiatehokkaita rakennusratkaisuja. Suurimpien rakennushankkeiden rinnalla käynnissä oli n. 20 pienempää toiminnallista rakennushanketta. Länsi-Uudenmaan sairaalassa saatiin valmiiksi E- ja F-siiven peruskorjaushankkeen suunnittelu, Lohjalla suunnittelu eteni synnytysosaston peruskorjaushankkeessa ja Porvoon B- ja C-siipien peruskorjauksen hankesuunnittelu käynnistettiin. Hyvinkäällä akuuttisairaalahankeen työmaa eteni ja harjannostajaisia vietettiin vuoden lopulla. Ohkolan sairaalan peruskorjauksen ensimmäinen vaiheen rakentaminen eteni toisen vaiheen suunnittelun kanssa yhtäaikaisesti. Investointiohjelmaan merkittyjen suurten rakennushankkeiden rinnalla lukuisia pienempiä rakennusinvestointeja ja kunnossapitotöitä oli käynnissä kaikissa HUS:n sairaalakiinteistöissä. Tilahallinto ja vuokratilat Lohjan ja Hyvinkään sairaaloihin valmistui yleissuunnitelmat, joissa arvioidaan tilankäyttöä tulevina vuosina. Meilahden tornin tyhjentämisen johdosta toimintoja jouduttiin siirtämään myös vuokratiloihin. Tekstinkäsittelyn siirtyminen digi-saneluun mahdollisti tekstinkäsittelijöiden keskittämisen yhteen toimipisteeseen Valimoon. Uudelle Apuvälinekeskukselle vuokrattiin tilat Mannerheimintie 107:stä, lisäksi vuokrattiin lukuisia pienempiä kohteita mm. psykiatrian käyttöön. Hyvinkäällä vuokrattiin parakkirakennus väistötiloja varten. Helsingin kaupungin toimintajärjestelyiden johdosta HUSLAB:n Koskelan toimipiste siirretään Oulunkylään, mistä vuokrattiin uudet tilat, joiden muutostyöt käynnistettiin. HUSLAB:n toimitalon suunnittelu Haartman-instituutin yhteyteen käynnistyi. Hankkeesta tehtiin esisopimus, jonka hallitus hyväksyi kesäkuussa. Uudisrakennuksen pinta-ala on n htm2 ja kustannusarvio 54,5 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoittaa Helsingin Yliopistokiinteistöt oy ja rakennuttaa Helsingin yliopiston kiinteistö- ja tilahallinto. Hyvinkään kaupungin kanssa käynnistettiin hankeselvitys, jonka tavoitteena on rakennuttaa Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäen lukuun kaksi sairaalarakennusta, joista toinen tulee HUS:n ja toinen Hyvinkään kaupungin käyttöön. Kiinteistönhoitopalveluiden toteutuminen Arvonlisäverolain muutoksen johdosta rakennusalalla siirryttiin käännettyyn arvonlisäverojärjestelmään. Muutoksen johdosta useat suuret kiinteistönomistajat lakkasivat teettämästä vuokralaisille tilamuutoksia. Tämän johdosta tilakeskuksessa luotiin uudet käytännöt vuokratiloissa toteutettavia muutostöitä varten. Kiinteistöjen kunnossapitoa on leikattu viimeisten kolmen vuoden aikana merkittävästi, mikä on alkanut näkyä lisääntyvinä kosteus- ja sisäilmaongelmina. Kiireellisiä, ennalta suunnittelemattomia kunnossapitokorjauksia tehtiin 1,4 milj. euron arvosta.

7 Kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat nousseet merkittävästi muita sairaalatoiminnan kustannuksia nopeammin. Erityisesti energiakustannukset ovat nousseet niihin kohdistettujen ympäristöverojen johdosta. Sairaaloiden teknisten järjestelmien lisääntyminen yhdessä lisääntyvän sisätilojenjäähdytyksen kanssa lisäävät sähköenergian kulutusta. Omien kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu on ollut ennakoitua nopeampaa, mistä johtuen sisäiset vuokrat ovat niiltä osin jääneet tappiollisiksi. Energiatehokkuuden parantaminen HUS on konsernina sitoutunut laajaan toimintansa energiatehokkuuden lisäämiseen Suomen energia- ja ilmastostrategian edistämiseksi. HUS:n nykyinen energiantehokkuussopimus ( ) solmittiin kauppa- ja teollisuusministeriön (nykyisin TEM) kanssa vuonna HUS-Tilakeskus on laatinut alustavat suunnitelmat toteutettavista energiansäästöinvestoinneista, jotta seuraava välitavoite 16,8 GWh vuonna 2013 saavutetaan. Vuonna 2011 käynnistettiin lisäksi auditointiprojekti, jonka tavoitteena on, että sairaaloiden talotekniset järjestelmät toimivat oikein ja luotettavasti. Lisäksi tavoitteena on parantaa järjestelmien toimivuutta ja energiataloutta, varmistaa sisäilmaolosuhteiden pysyvyys sovitulla tasolla sekä kouluttaa käyttö- ja ylläpitohenkilöstöä energiatehokkuuteen. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan energiatehokkuustoiminta ei koske pelkästään rakennuksia vaan koko henkilöstöä, laitteita, tutkimus- ja hoitokäytäntöjä, tietotekniikkaa, potilasliikennettä, kuljetuksia, hankintoja, koulutusta jne. Energiatehokkuus suunnitelmassa on energiatehokkuuden edistämisen pilottihankkeeksi nimetty mm. Meilahden sairaalan potilastornin peruskorjaus. Tornin peruskorjauksen energiansäästöratkaisuja esiteltiin HUS:n hallitukselle maaliskuussa ja valtuustolle lokakuussa. Tornin uusi kaksoisjulkisivu-ratkaisu mahdollistaa energiatehokkaan julkisivurakenteen sekä lämmöneristyksen, että tiiviyden osalta lisäksi tornissa on mm. tuloilman jäähdytyksen ja poistoilma lämmön talteenoton teknisessä toteuttamisessa innovatiivisen suunnittelun tuloksena päädytty yhdistämään talviaikainen ilmanvaihdon poistoilman lämmön talteenotto ja kesäaikainen tuloilman jäähdytys samaan verkostoon, jossa samat lämpöpumppu/vedenjäähdyttimet toimivat erilaisissa ulkolämpötilaolosuhteissa eri tarkoituksessa. Järjestelmästä saadaan myös jäähdytys ympärivuotista jäähdytystä vaativiin kohteisiin. Tornin jäähdytyksessä ja lämmityksessä tarvittavan primäärienergian vähentämiseksi edellä kuvattu jäähdytys/lämmön talteenottojärjestelmä on suunniteltu siten, että siihen voidaan liittää maaputkisto, josta saadaan kesäaikaan suuri osa tarvittavasta jäähdytysenergiasta ja talviaikaan lämpöä. Maaputkisto toteutetaan rakentamalla Meilahden sairaala-alueella rakenteilla oleviin pysäköintilaitos-huoltopiha tiloihin 80 lämpökaivoa. TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA INVESTOINNIT HUS-Tilakeskuksen kolmannen toimintavuoden talous toteutui merkittävästi budjetoitua heikommin. Tilahallinnan kuluista katettiin konsernin sisäisillä tuotoilla 92,9 % ja ulkoisilla tuotoilla 3,9 %. Toimintakulujen ylitys kohdistui kunnossapito- ja energiakuluihin ja ulkoisiin vuokratiloihin. Kiinteistöjen kunnossapitokulujen kasvuun vaikuttivat sisäilmaongelmien johdosta lisääntyneet korjaukset ja useiden vanhojen sairaalakiinteistöjen korjaustarpeet, joita oli aikaisempina vuosina myöhennetty. Toiminnan kannalta kiireellisten kunnossapitotöiden osuus oli 1,4 milj. euroa, 15,5 % kunnossapitokustannuksista. Tarvikekulujen ylitys muodostui energian ja veden kustannuksista. Energian kustannus on kahden edellisen vuoden aikana noussut keskimäärin 8 12 % vuosittain. Kustannustason muutokseen on vaikuttanut energiaveron kiristyminen v ja sähkön ja veden kulutuksen kasvu. Myös tiloja oli käytössä arvioitua enemmän, koska potilastornin tyhjeneminen peruskorjauksen vuoksi toteutui suunniteltua myöhemmin. Talousarvioon sisältyneet energian kustannustason muutos ja tilojen energiatarpeen väheneminen eivät toteutuneet suunnitellulla tavalla.

8 Ulkoisia toimintatuottoja kertyi 5,7 milj. euroa, joista 1,4 milj. euroa oli omaisuuden myyntivoittoja. Tyhjiksi jääneitä työsuhdeasuntoja myytiin 14 kpl. Tuusulan kunnalle myytiin kiinteistö Kellokoskelta, kauppahinta oli 1,1 milj. euroa. Kauppaan sisältyvistä rakennuksen purkamisesta ja pilaantuneen maa-aineksen puhdistuksesta johtuen myyntivoittoa kertyi 0,4 milj. euroa. Muut ulkoiset tuotot muodostuvat jäsenkuntien, puolustusvoimien ja kahvioiden vuokratuotoista ja tilapalveluista. Sisäiset tuotot toteutuivat lähes budjetoidun mukaisesti, 135,1 milj. euroa. Talousarviovuoden aikana tehtiin omissa tiloissa useita väistöihin liittyvä muuttoja. Sisäisten asiakkaiden toiminnan muutoksista ja omien rakennusten peruskorjauksista johtuen vuokratilojen määrä lisääntyi m2. Uusien vuokratilojen kustannusvaikutus oli 1,4 milj. euroa. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten muutos edelliseen vuoteen verrattuna noudattelee yleistä valtakunnallista tasoa. Viimeisimmän Tilastokeskuksen kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksin mukaan kustannukset nousivat vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä 9,9 %, HUS-Tilakeskuksessa muutos 2011/2010 oli 9,5 %. Tuloslaskelma TP 2009 TP 2010 TA 2011 *) TP 2011 Muutos TP2011/ Muutos TP2011/ euroa TA2011 TP2010 Toimintatuotot yhteensä ,4 % 5,7 % Myyntituotot ,3 % -38,9 % Jäsenkuntien palvelusuunnitelma ,0 % 0,0 % Muut palvelutulot ,0 % 0,0 % Muut myyntitulot ,0 % -100,0 % Erityisvaltionosuus ,0 % 0,0 % Maksutuotot ,0 % 135,8 % Tuet ja avustukset ,0 % 38,4 % Muut toimintatuotot ,6 % 6,0 % Toimintakulut yhteensä ,9 % 8,7 % Henkilöstökulut ,6 % 11,0 % Palvelujen ostot ,6 % 11,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % 7,6 % Avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintakulut ,0 % 6,5 % Toimintakate ,3 % 1,9 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % 0,2 % Vuosikate ,0 % 2,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % 9,5 % Tilikauden tulos ############# 302,1 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,1 % 9,0 % *) TA 2011 Valtuuston hyväksymän talousarviomuutoksen jälkeen Investoinnit Pienet rakennusinvestoinnit, yhteismäärältään 16 milj. euroa, toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Pienistä investoinneista 92 oli toiminnallisia ja 235 teknisiä hankkeita. Teknisistä investoinneista 138 oli rakennusteknisiä, 56 LVI-teknisiä ja 18 sähköteknisiä hankkeita. Erilaisia turvajärjestelmähankkeita oli 20. Suuriin hankkeisiin, joita oli käynnissä 31, oli budjetoitu yhteensä 68,3 milj. euroa. Suuret hankkeet toteutuivat suunniteltua hitaammin ja määrärahoja jäi käyttämättä yhteensä 14,7 milj. euroa. Hankkeista eniten viivästyi syöpätautien klinikan 1. kerroksen pohjoisosan peruskorjaus ja laajennus. Hankkeen väistötilaksi rakennetun väliaikaisen rakennuksen rakentaminen viivästyi kaukolämpöputken johdosta, lisäksi purkutöissä tuli esiin arvioitua enemmän asbestia ja krokidoliittia, mikä viivästytti ja vaikeutti purkutöitä.

9 Maanalaisen huoltopihan louhintaurakka eteni ennakoitua hitaammin, minkä johdosta määrärahaa jäi käyttämättä. Lastenlinnan julkisivun peruskorjaus toteutetaan suunniteltua suppeampana ja hankkeen päätöksen viivästymisen johdosta työt päästiin aloittamaan vasta loppuvuodesta. Kätilöopiston sairaalaan suunniteltujen lastenpsykiatrian tilojen hanke viivästyi kun käyttäjien tilankäyttösuunnitelmat muuttuivat. HENKILÖSTÖ TP 2011/ TA 2011 TP 2011/ TP 2010 Henkilöstötunnusluvut TP 2010 TA 2011 TP 2011 Henkilömäärä ja -työvuodet - Henkilötyövuodet ,7 % 5,0 % - Henkilöstön lukumäärä ,5 % 0,0 % - Vakinaiset ,5 % 4,5 % - Sijaiset - Henkilötyövuoden hinta (1 000 euroa) 76,5 78,2 80,9 3,5 % 5,8 % - Henkilötyötunnin hinta 36,2 37,1 2,5 % Henkilöstön saatavuus - Alle vuoden palveluksessa olleen henkilöstön 4 4 7,5 % %-osuus - Eläkkeelle jääneiden määrä 2 2 0,0 % - Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 8,7 Työhyvinvointi - Sairauspoissaolopäivät / henkilö 4,9 9,1 85,7 % - Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneet (hlö lkm) - Varhe-maksut (euroa) Vuokratyövoiman käyttö - Vuokratyövoiman käyttö - Euroina - Henkilötyövuosina Henkilöstövoimavarat Tilakeskuksen johtaja jäi toukokuussa eläkkeelle johtaneelle vuosilomalle. Helsingin vastuualueen toimistopäällikkö jäi elokuussa eläkkeelle. HUS:ssa käynnissä olleen kiinteistötoimialan selvityksen johdosta kummankin avoimen viran tehtäviä hoidettiin väliaikaisjärjestelyin. Palkkakustannukset ja vuokratyövoima Avoinna olleiden virkojen johdosta palkkakustannukset jäivät alle budjetoidun. Henkilöstön osaaminen ja koulutus Henkilöstön osaamista kehitettiin ja useat osallistuivat vuosittain järjestettäville sairaalatekniikan päiville, jotka järjestettiin Tampereella. Työhyvinvointi Syyskuussa henkilöstölle järjestettiin virkistys ja terveysiltapäivä Korkeasaaressa. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa järjestettiin koko henkilöstölle mahdollisuus henkilökohtaiseen terveystarkastukseen.

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

MEILAHDEN SAIRAALAN TORNIN PERUSKORJAUKSEN RAKENNUSTEKNISTEN TÖIDEN URAKKAMALLI JA PERUSKORJAUKSEN VAIKUTUS ENERGIANKULUTUKSEEN

MEILAHDEN SAIRAALAN TORNIN PERUSKORJAUKSEN RAKENNUSTEKNISTEN TÖIDEN URAKKAMALLI JA PERUSKORJAUKSEN VAIKUTUS ENERGIANKULUTUKSEEN HALLITUS 61 28.03.2011 MEILAHDEN SAIRAALAN TORNIN PERUSKORJAUKSEN RAKENNUSTEKNISTEN TÖIDEN URAKKAMALLI JA PERUSKORJAUKSEN VAIKUTUS ENERGIANKULUTUKSEEN 80/10/03/02/00/2009 HALL 61 Hallitus päätti 24.11.2008

Lisätiedot

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0 Hallitus 12.11.2012, LIITE 1 SOPIMUS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTISEN OHJELMAN TOIMEENPANON JA HENKILÖSTÖASUNTOJEN HALLINNAN SIIRROSTA HUS-KIINTEISTÖT OY:N TEHTÄVÄKSI

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F Investointiesitykset 2011-2013 ja investointiohjelma vuosille 2010-2012 (huomioitu investointiohjelmaan 2010-2012 hyväksytyttyjen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne

Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne Carl Slätis 9.2.2018 Tilajohtaja Uusimaa2019-hanke Uudenmaan asukasluku 1.650.000 Uusimaa

Lisätiedot

SUURET RAKENNUSHANKKEET

SUURET RAKENNUSHANKKEET SUURET RAKENNUSHANKKEET Tilannekatsaus Raija Malmström Hankejohtaja 26.3.2015 Henkilöstötoimikunta 1 RAKENNUSHANKKEIDEN TAVOITTEET Korvataan/peruskorjataan olemassa olevia, huonokuntoisia rakennuksia Mahdollistetaan:

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016 YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 16 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: hyvällä tasolla. henkilöstö:

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 28 Kslk 5.3.29 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI 31.1.2013 2 08 Hankintakeskus Käyttötalousosan toteutumatekstit Myyntitulot ja vastaavasti osto- ja toimituskulut toteutuivat noin 5,8 % talousarviota suurempina. Kasvu johtui mm. virastojen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Luonnonvoimien toiminnalle aiheuttamiin riskeihin ei voida vaikuttaa, mutta riskeihin varaudutaan vakuutuslaitosten vakuutuksin.

Luonnonvoimien toiminnalle aiheuttamiin riskeihin ei voida vaikuttaa, mutta riskeihin varaudutaan vakuutuslaitosten vakuutuksin. 1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät Tilaliikelaitos Vastuuhenkilö Sitovuustaso Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminnan kuvaus Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan toimitilakäyttäjien tyytyväisyydestä ja vastuullaan

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE Kklk 11.10.] Laatija: AT tilivuosi /3. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. ENN tulot/tili Myyntituotot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN

Lisätiedot

HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3

HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3 HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3 HUS:in tila- ja kiinteistöhallintoa koskeva esitys on hallituksen kokouksessa 28.11.2011 päätetty laittaa

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot