Luokilla 4-6 musiikkiluokkien opetus tapahtuu Vuorentaustan koulussa ja luokilla Soppeenharjun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luokilla 4-6 musiikkiluokkien opetus tapahtuu Vuorentaustan koulussa ja 7.-9.-luokilla Soppeenharjun"

Transkriptio

1 MUSIIKKIPAINOTTEISTEN LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA Yleistä musiikkiluokkien opetussuunnitelmasta Musiikkiluokkatoiminta alkaa Ylöjärvellä 4. vuosiluokalta. Oppilaat valitaan musiikkiluokalle 3. luokan keväänä pidettävän valintakokeen tulosten perusteella. 6. luokan keväällä oppilas tekee henkilökohtaisen päätöksen musiikkiluokalla jatkamisesta yläkoulussa. Oppilaspaikat luokan musiikkiluokkaopetukseen voidaan täyttää vuosittain harkinnan mukaan esimerkiksi valintakokeen perusteella. Luokilla 4-6 musiikkiluokkien opetus tapahtuu Vuorentaustan koulussa ja luokilla Soppeenharjun koulussa. Musiikkiluokilla on laajemmat opetussisällöt kuin yleisessä perusopetuksessa. Lisäksi opetusryhmän kokoonpano pyritään pitämään kiinteänä, jolloin pitkäjänteinen musiikinopiskelu yksittäisenkin oppilaan kohdalla toteutuu. Musiikkiluokkien opetussuunnitelmassa painottuu yhteismusisointi laulaen ja soittaen. Musiikkiluokkaopetuksen yhtenä tavoitteena on auttaa oppilasta kehittämään omaa erityisosaamisen aluettaan tavoitteellisesti, aktiivisesti ja pitkäjänteisesti sekä hyödyntämään sitä mahdollisuuksien mukaan yhteismusisoinnissa. Musiikin tuntimäärään sisältyy mahdollisuuksien mukaan oppilaan osallistuminen joko musiikkiluokkien laulu- tai soittoryhmään. Oppilas osallistuu ainakin kerran sekä ala- että yläkoulussa opiskellessaan isompaan musiikilliseen projektiin joko kuoron tai orkesterin jäsenenä tai solistisessa roolissa. Musiikkiteknologia on osana jokapäiväistä toimintaa niin musiikin esittämisessä kuin oman musiikin tuottamisessakin. Esitettävän musiikin tallentamisen avulla kehitetään oppilaan taitoa kuunnella ja arvioida omaa osaamistaan sekä tarkastella omaa rooliaan yhteissoitossa. Tavoitteena on, että jokainen oppilas pääsee musiikkiluokkapolkunsa aikana osallistumaan jonkun tuotetun musiikillisen tallenteen tekoon. Tuntijako Musiikkiluokilla on Ylöjärvellä kuntakohtainen tuntijako. Opetussuunnitelman vahvistaa koulutuslautakunta. Tuntimäärät jakautuvat seuraavasti: 4.lk: 4 vvt, joista kolme on taide- ja taitoaineiden musiikin valinnaisia 5-8.lk: 3 vvt, joista kaksi on taide- ja taitoaineiden musiikin valinnaisia 9.lk: 2 vvt musiikkia ja 2 vvt taide- ja taitoaineiden musiikin valinnaisia, joita tarjotaan myös muille koulun oppilaille

2 Arviointi Musiikkiluokkien päättöarvioinnissa noudatetaan valtakunnallisia perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereitä. Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut perusopetukselle asetetut tavoitteet musiikin oppiaineessa. Oppilaan päättötodistukseen merkitään, että oppilas on ollut perusopetuksessa musiikkiluokalla. Todistus liitetään peruskoulun päättötodistukseen otsikolla Todistus opiskelusta musiikkiluokalla luokan oppilasta arvioidaan musiikkiluokan opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Musiikkiluokkien musiikin tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla lk 5.lk 6.lk Osallisuus Osallisuus Osallisuus T1 Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia. Harjoitellaan yhteistä sykettä ryhmässä. Harjoitellaan asiallista suhtautumista omaan ja muiden tuottamaan musiikkiin. Musiikilliset tiedot ja taidot sekä tuottaminen T2 Oppilas harjoittelee käyttämään luonnollisesti ääntään ja kehittää keho-, rytmi- ja melodiasoittimien perussoittotekniikoita yhteismusisoinnissa. Lauletaan yksiäänisesti ja harjoitellaan kaanoneita. Kaikilla musiikkiluokkalaisilla on nokkahuilu henkilökohtaisena melodiasoittimena. T1 Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä rakentavasti ja saa onnistumisen kokemuksia. Keskustellaan hyvän yleisön ominaisuuksista. Esitetään muulle ryhmälle pieniä esityksiä ja esittäjät saavat arvioida, oliko yleisö asiallinen ja oliko sille turvallista esiintyä. Musiikilliset tiedot ja taidot sekä tuottaminen T2 Oppilas käyttää luontevasti ääntään ikäkauteen soveltuvalla tavalla ja tutustuu erilaisiin sointusoittimiin. Oppilas osallistuu yhteislauluun ja - soittoon. Tutustutaan yksiäänisten laulujen ohella myös moniäänisyyteen mm. kaanoneiden avulla. Oppilaalla on mahdollisuus suuntautua lauluun yhden vuosiviikkotunnin T1 Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä rakentavasti ja saa onnistumisen kokemuksia. Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet yhteismusisoinnissa. Oppilaita osallistetaan ohjelmiston suunnittelussa. Musiikilliset tiedot ja taidot sekä tuottaminen T2 Oppilas käyttää luontevasti ääntään ikäkauteen soveltuvalla tavalla ja tutustuu erilaisiin sointusoittimiin. Oppilas osallistuu yhteislauluun ja -soittoon pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi musiikillista kokonaisuutta. Tutustutaan yksiäänisten laulujen ohella myös moniäänisyyteen mm. kaanoneiden avulla. Oppilaalla on mahdollisuus suuntautua lauluun yhden vuosiviikkotunnin ajan

3 Harjoitellaan hyvää lauluasentoa, tutkitaan hengityksen merkitystä äänenkäytölle ja tehdään ääniharjoituksia sekä laulaen että liikkuen. Tutustutaan mikrofonilaulantaan. Harjoitellaan kaksiäänistä laulua. Oppilaalla on mahdollisuus suuntautua lauluun yhden vuosiviikkotunnin ajan osallistumalla musiikkiluokkien yhteiseen kuoroon. Oppilaalla on mahdollisuus suuntautua soittamiseen ja omaan instrumenttiinsa (bändi-, orkesterisoitin tai rytmisoittimet) yhden vuosiviikkotunnin ajan. Tämän lisäksi musisoinnin eri osaalueita harjoitellaan aktiivisesti ja monipuolisesti yhdessä muiden kanssa (soolosoitin, bänditoiminta, luokkaorkesteri jne.) Käytetään kehosoittimia sekä yleisimpiä rytmi- ja melodiasoittimia monipuolisesti luontevana osana musisointia ja musiikkikäsitteiden opiskelua. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan oppilaiden osaamista, konsertteja tai paikallisten oppilaitosten tarjoamia mahdollisuuksia. Lauluohjelmistoa valittaessa kiinnitetään huomiota ikäkauteen, paikallisuuteen ja vuodenkiertoon sekä huomioidaan ajankohtaiset tapahtumat kuten esim. merkkivuodet. Lauluston ja kuunteluohjelmiston valinnassa otetaan huomioon myös eheyttäminen muihin oppiaineisiin. Paikallisesti voidaan määritellä kulttuuriset taustat sekä kulttuuriperinnön huomioivat yksittäiset laulut (kuten Maamme tai Suvivirsi) osaksi opetussuunnitelmaa. ajan osallistumalla musiikkiluokkien yhteiseen kuoroon. Tutustutaan erilaisiin sointusoittimiin ja niiden soittamiseen. Kaikilla musiikkiluokkalaisilla on nokkahuilu henkilökohtaisena melodiasoittimena. Tutustutaan muutamiin erityyppisiin soittimiin Oppilaalla on mahdollisuus suuntautua soittamiseen ja omaan instrumenttiinsa (bändi-, orkesterisoitin tai rytmisoittimet) yhden vuosiviikkotunnin ajan. Tämän lisäksi musisoinnin eri osa-alueita harjoitellaan aktiivisesti ja monipuolisesti yhdessä muiden kanssa (soolosoitin, bänditoiminta, luokkaorkesteri jne.) Tehdään ääniharjoituksia ja kiinnitetään huomiota hyvään lauluasentoon. Käytetään keho-, rytmi- ja melodiasoittimia monipuolisesti osana yhteismusisointia ja musiikkikäsitteiden opiskelua. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan oppilaiden osaamista, konsertteja tai paikallisten oppilaitosten tarjoamia mahdollisuuksia. Lauluohjelmistoa valittaessa kiinnitetään huomiota ikäkauteen, paikallisuuteen ja vuodenkiertoon sekä huomioidaan ajankohtaiset tapahtumat kuten esim. merkkivuodet. Lauluston ja kuunteluohjelmiston valinnassa otetaan huomioon myös eheyttäminen muihin oppiaineisiin. Paikallisesti voidaan määritellä kulttuuriset taustat sekä kulttuuriperinnön huomioivat yksittäiset laulut (kuten Maamme tai Suvivirsi) osaksi opetussuunnitelmaa. osallistumalla musiikkiluokkien yhteiseen kuoroon. Tutustutaan joihinkin kansanmusiikin, populaarimusiikin ja muun maailman musiikin soittimiin sekä soitinryhmiin. Puhutaan äänenmurroksesta ja sen vaikutuksesta oman äänen tuottamiseen ja käyttöön. Tehdään ääniharjoituksia, harjoitellaan fraseeraamista ja muistetaan hyvä lauluasento. Käytetään keho-, rytmi- ja sointusoittimia monipuolisesti osana musisointia ja musiikkikäsitteiden opiskelua. Kaikilla musiikkiluokkalaisilla on nokkahuilu henkilökohtaisena melodiasoittimena. Oppilaalla on mahdollisuus suuntautua soittamiseen ja omaan instrumenttiinsa (bändi-, orkesterisoitin tai rytmisoittimet) yhden vuosiviikkotunnin ajan. Tämän lisäksi musisoinnin eri osa-alueita harjoitellaan aktiivisesti ja monipuolisesti yhdessä muiden kanssa (soolosoitin, bänditoiminta, luokkaorkesteri jne.) Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan oppilaiden osaamista, konsertteja tai paikallisten oppilaitosten tarjoamia mahdollisuuksia. Lauluohjelmistoa valittaessa kiinnitetään huomiota ikäkauteen, pai- kallisuuteen ja vuodenkiertoon sekä huomioidaan ajankohtaiset tapahtumat kuten esim. merkkivuodet. Lauluston ja kuunteluohjelmiston valinnassa otetaan huomioon myös eheyttäminen muihin oppiaineisiin. Paikallisesti voidaan määritellä kulttuuriset taustat sekä kulttuuriperinnön huomioivat yksittäiset laulut (kuten Maamme tai Suvivirsi) osaksi opetussuunnitelmaa.

4 T3 Oppilas käyttää liikettä eläytyessään musiikkiin sekä tutustuessaan musiikkikäsitteisiin. Harjoitellaan musiikin mukana liikkumista rohkeasti eläytyen. T4 Oppilas havainnoi koulun ja lähiympäristön ääniä sekä harjoittelee kuuntelemaan aktiivisesti musiikkia. Eläydytään musiikin kuunteluun liikkeen, rytmisoittimien ja kehorytmien avulla. Ohjataan oppilasta kuvaamaan omia musiikillisia kokemuksiaan taiteen eri keinoin esim. verbaalisesti tai kuvallisesti. T5 Oppilas harjoittelee musiikillista keksintää ja improvisointia keho-, rytmi- ja melodiasoittimilla. Oppitunnilla voidaan tehdä yhteinen luokkalaulu, jossa oppilaat keksivät sanat opettajan tai itse tekemäänsä melodiaan. Tehdään pieniä improvisointiharjoituksia. Oppilaat voivat esimerkiksi keksiä introja ja välisoittoja. Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito T6 Oppilas tutustuu ikäkauteen so- T3 Oppilas kehittää luovaa ajatteluaan ja käyttää liikettä musiikkiin eläytymisessä, ilmaisukeinona, mahdollisissa esiintymisissä, yhteismusisointitilanteissa sekä musiikkikäsitteiden opiskelussa. Harjoitellaan tunnistamaan soittimien ääniä, sykkeen löytämistä kuullun perusteella liikkuen ja soittaen sekä erottelemaan kuulemasta musiikin elementtejä. T4 Oppilas osaa kuunnella keskittyneesti musiikkia ja harjoittelee musiikkielämyksen sanallistamista. Ohjataan oppilasta kuvaamaan omia musiikillisia kokemuksiaan taiteen eri keinoin esim. verbaalisesti tai kuvallisesti. Harjoitellaan tunnistamaan soittimien ääniä ja löytämään liikuttaessa ja soitettaessa syke kuullun perusteella sekä erottelemaan kuullusta musiikin elementtejä. T5 Oppilas harjoittelee musiikillista keksintää ryhmässä tekemällä pienimuotoisia sävellyksiä mm. tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Tehdään äänimaisemateos pienissä ryhmissä ja käytetään äänitykseen tieto- ja viestintäteknologiaa. Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito T6 Oppilas kuuntelee eläytyen monenlaista ikäkauteen sopivaa musiikkia T3 Oppilas kehittää luovaa ajatteluaan ja käyttää liikettä musiikkiin eläytymisessä, ilmaisukeinona, mahdollisissa esiintymisissä, yhteismusisointitilanteissa sekä musiikkikäsitteiden opiskelussa. Harjoitellaan tunnistamaan soittimien ääniä ja löytämään liikuttaessa ja soitettaessa syke kuullun perusteella sekä erottelemaan kuullusta musiikin elementtejä. T4 Oppilas osaa kuunnella keskittyneesti musiikkia ja harjoittelee musiikkielämyksen sanallistamista. Ohjataan oppilasta kuvaamaan omia musiikillisia kokemuksiaan taiteen eri keinoin esim. verbaalisesti tai kuvallisesti. Kuunnellaan monenlaista musiikkia ja ohjataan oppilasta kuvaamaan omia musiikillisia kokemuksiaan sanallisesti. Harjoitellaan tunnistamaan soittimien ääniä ja löytämään liikuttaessa ja soitettaessa syke kuullun perusteella sekä erottelemaan kuullusta musiikin elementtejä. T5 Oppilas harjoittelee musiikillista keksintää ryhmässä tekemällä pienimuotoisia sävellyksiä mm. tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Tehdään yksin tai ryhmässä pienimuotoinen sävellys esimerkiksi niin, että oppilas sanoittaa uusiksi jonkun tutun kappaleen ja keksii sitten uuden melodian tekemiinsä sanoihin. Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito T6 Oppilas kuuntelee eläytyen monenlaista

5 pivaan eri aikakausien eurooppalaiseen musiikkiin ja musiikin eri lajeihin, erityisesti kansanmusiikkiin ja taidemusiikkiin. Keskitytään erityisesti eurooppalaiseen kansanmusiikkiin ja taidemusiikkiin. T7 Oppilas tutustuu musiikin käsitteisiin ja niihin liittyviin merkintätapoihin musisoinnin yhteydessä. Tutustutaan sinfoniaorkesterin soittimista vaskipuhaltimiin ja lyömäsoittimiin. Mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä Pirkanmaan musiikkiopiston kanssa (esim. soitinesittelytilaisuus keväällä). Musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikin elementteihin. Opetellaan C-duuriasteikon säveliä ja tutustutaan musiikin aikaarvoihin musisoinnin yhteydessä. Suoritetaan Pirkanmaan musiikkiopiston musiikin perusteiden taso I:n 4. ja 5. luokkien aikana. Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa T8 Oppilas harjoittelee kiinnittämään huomiota kuulonsa suojelemiseen ja omaan osallisuuteensa ääniympäristön turvallisuudessa. Opetellaan äänentoistolaitteiston käyttöä. eri aikakausilta ja musiikin eri lajeista. Tutustutaan afrikkalaiseen ja aasialaiseen musiikkiin. T7 Oppilas harjoittelee toimimaan musiikin merkintätapojen mukaisesti musisoinnin yhteydessä. Opetellaan aika-arvoja musisoidessa sekä harjoitellaan niiden tunnistamista. Opetellaan muutamia ylennettyjen tai alennettujen sävelten nimiä sekä puolisävelaskeleen käsite soveltuvin osin musisoinnin yhteydessä. Tutustutaan kolmisointuihin. Suoritetaan Pirkanmaan musiikkiopiston musiikin perusteiden taso I:n 4. ja 5. luokkien aikana. Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa T8 Oppilas kiinnittää huomiota ääniympäristön turvallisuuteen sekä musiikkiteknologian turvalliseen käyttöön. Opetellaan äänentoistolaitteiston käyttöä. ikäkauteen sopivaa musiikkia eri aikakausilta ja musiikin eri lajeista. Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja kokemuksistaan. Tutustutaan länsimaisen taidemusiikin aikakausiin. Tutustutaan etelä-, väli- ja pohjoisamerikkalaiseen musiikkiin. T7 Oppilas harjoittelee toimimaan musiikin merkintätapojen mukaisesti musisoinnin yhteydessä. Opetellaan aika- arvoja musisoidessa sekä harjoitellaan niiden tunnistamista. Opetellaan muodostamaan kolmisointuja sekä nuottiviivastolla että pianon koskettimistolla. Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa T8 Oppilas kiinnittää huomiota ääniympäristön turvallisuuteen, tulee tietoiseksi musiikin vaikutuksesta omaan hyvinvointiin sekä tutustuu musiikkiteknologian turvalliseen käyttöön. Opetellaan rentoutumaan musiikkia kuunnellen. Opetellaan äänentoistolaitteiston käyttöä ja tutustutaan äänen digitaaliseen tallentamiseen.

6 Oppimaan oppiminen musiikissa Oppimaan oppiminen musiikissa Oppimaan oppiminen musiikissa T9 Oppilas osallistuu yhteisen musiikillisen tavoitteen asettamiseen ja harjoittelee työskentelemään tavoitteen mukaisesti. Oppilas arvioi tavoitteen toteutumista ryhmän jäsenenä. Oppilaita osallistetaan ohjelmiston suunnittelussa. Esiintymisiä on oman koulun juhlissa ja tapahtumissa sekä Ylöjärven musiikkiluokkien yhteisissä konserteissa, mutta myös koulun ulkopuolella mahdollisuuksien T9 Oppilas osallistuu yhteisen musiikillisen tavoitteen asettamiseen ja harjoittelee työskentelemään tavoitteen mukaisesti. Oppilas arvioi tavoitteen toteutumista ryhmän jäsenenä. Oppilaita osallistetaan ohjelmiston suunnittelussa. Harmoniakäsite opiskellaan sointusoittimia soittaessa. Esiintymisiä on oman koulun juhlissa ja tapahtumissa sekä Ylöjärven musiikkiluokkien yhteisissä konserteissa, mutta myös koulun ulkopuolella mahdollisuuksien T9 Oppilas asettaa tavoitteen kehittääkseen omaa musiikillista osaamistaan, toimii tavoitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa ja arvioi tavoitteen toteutumista. Oppilaita osallistetaan ohjelmiston suunnittelussa. Harmoniakäsite opiskellaan sointusoittimia soitettaessa. Esiintymisiä on oman koulun juhlissa ja tapahtumissa sekä Ylöjärven musiikkiluokkien yhteisissä konserteissa, mutta myös koulun ulkopuolella mahdollisuuksien Musiikkiluokan musiikki: tavoitteet ja sisällöt luokilla lk 8.lk 9.lk Osallisuus Osallisuus Osallisuus T1 Oppilas toimii oman musiikinryhmän jäsenenä rakentavasti, saa onnistumisen kokemuksia ja harjoittelee esiintymistilanteita. T1 Oppilas toimii erilaisten musiikillisten ryhmien kuten bändien tai lauluyhtyeiden jäsenenä rakentavasti ja muita kannustaen. Oppilas saa onnistumisen kokemuksia ja harjoittelee esiintymistilanteita. T1 Oppilas toimii erilaisten musiikillisten ryhmien kuten bändien tai lauluyhtyeiden jäsenenä rakentavasti ja muita kannustaen. Oppilaalta odotetaan aktiivisuutta sekä musisoidessa että opetuksen suunnittelussa. Ryhmän kesken sovitaan yhteiset pelisäännöt ja noudatetaan niitä. Valmistetaan musiikkiesitys ja harjoitellaan esiintymistilannetta. Oppilaita osallistetaan kuunneltavan, laulettavan ja soitettavan Oppilaita osallistetaan kuunneltavan, laulettavan ja soitettavan ohjelmiston valinnassa. Ohjelmiston valinnassa huomioidaan myös oppilaiden mielimusiikki. Soitto-ohjelmistoon valitaan riittävän helppoja kappaleita, jotta oppilas voi saada onnistumisen kokemuksia. Esiintymisiä erilaisissa kokoonpanoissa oman koulun juhlissa ja tapahtumissa sekä Ylöjärven musiikkiluokkien yhteisissä konserteissa. Esiintymisiä myös koulun ulkopuolella mahdollisuuksien Omien musiikkiprojektien ja esitysten ideointia ja suunnittelua musiikkiryhmän jäsenenä sekä yhteisöllistä vastuunkantamista käytännön toteutukseen asti.

7 ohjelmiston valinnassa. Ohjelmiston valinnassa huomioidaan myös oppilaiden mielimusiikki. Soitto-ohjelmistoon valitaan riittävän helppoja kappaleita, jotta oppilas voi saada onnistumisen kokemuksia. Monipuolisia esiintymisiä oman koulun juhlissa ja tapahtumissa sekä Ylöjärven musiikkiluokkien yhteisissä konserteissa. Esiintymisiä myös koulun ulkopuolella mahdollisuuksien Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen T2 Oppilas käyttää ääntään turvallisesti ja tarkoitukseen sopivalla tavalla ja laulaa rohkeasti muiden mukana. Oppilas oppii ymmärtämään äänenmurroksen aikana äänessä tapahtuvia muutoksia ja tiedostaa, että oman äänen hyväksyminen on tärkeää. Harjoitellaan aktiivista toimintaa, musisointia ja esiintymistä erilaisten pienempien musiikillisten ryhmien jäsenenä. Harjoitellaan rakentavan palautteen antamista. Esiintymisiä erilaisissa kokoonpanoissa oman koulun juhlissa ja tapahtumissa sekä Ylöjärven musiikkiluokkien yhteisissä konserteissa. Esiintymisiä myös koulun ulkopuolella mahdollisuuksien Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen T2 Oppilas ylläpitää laulutaitojaan ja rohkaistuu monipuolistamaan ilmaisuaan laulussa. Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen T2 Oppilas ylläpitää laulutaitojaan ja rohkaistuu monipuolistamaan ilmaisuaan laulussa. Tehdään erilaisia ääniharjoituksia, joissa päästään käyttämään ääntä monipuolisesti ja kokeilevasti. Tutustutaan mikrofonilaulun tekniikkaan. Tutustutaan äänen ominaisuuksiin ja siihen miten ääni syntyy. Tutustutaan ihmisäänen perusasioihin; äänen syntyminen, ääni- ja kuorotyypit, äänenmurros ja äänen huoltaminen. Hengitys- ja äänenkäyttöharjoituksia, oman luovuuden toteuttamista kokeilevan äänenkäytön ja laulamisen kautta. Erilaisia hengitys- ja äänenkäyttöharjoituksia, oman luovuuden toteuttamista kokeilevan äänenkäytön ja laulamisen kautta. Harjoitellaan laulamisen yhteydessä myös erilaisia ilmaisullisia tulkintatapoja. Yksiäänisen yhteislaulamisen lisäksi kehitetään osaamista soolo- ja stemmalaulannassa sekä moniäänisissä kokoonpanoissa (mikrofonilaulu, lauluyhtyeet ja kuoro). Yhteislaulun lisäksi oppilasta kannustetaan myös laulamaan yksin musisoivan ryhmän jäsenenä. Monipuolisia hengitys- ja äänenkäyttöharjoituksia, oman luovuuden toteuttamista kokeilevan äänenkäytön ja laulamisen kautta. Harjoitellaan ja kehitetään laulamisen yhteydessä opittuja erilaisia ilmaisullisia tulkintatapoja. Yksiäänisen yhteislaulamisen lisäksi monipuolistetaan ja syvennetään osaamista soolo- ja stemmalaulannassa sekä moniäänisissä kokoonpanoissa (mikrofonilaulu, lauluyhtyeet ja kuoro). Oppilaalla on halutessaan mahdollisuus suuntautua lauluun musiikkiluokkaopiskelun aikana.

8 Lauletaan yhteislauluja ja kaanoneita. Ohjelmistoon voivat kuulua myös suomalaiseen kulttuuriperintöön kuuluvat laulut (mm. Maamme, Suvivirsi). Yksiäänisen yhteislaulamisen lisäksi harjoitellaan soolo- ja stemmalaulantaa sekä moniäänistä laulua (mikrofonilaulua bändin kanssa, lauluyhtye, kuoro). Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan myös moniäänistä ohjelmistoa. Oppilaalla on halutessaan mahdollisuus suuntautua lauluun musiikkiluokkaopiskelun aikana. Oppilaalla on halutessaan mahdollisuus suuntautua lauluun musiikkiluokkaopiskelun aikana. T3 Oppilas osallistuu yhteismusisointiin ja kehittää edelleen soittotaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimissa perehtyen mahdollisuuksien mukaan jonkin sointusoittimen soittamiseen. Musisointitilanteissa oppilaan oma kiinnostus ja uteliaisuus ohjaa toimintaa. Kehitetään soittotaitoja eri koulusoittimilla. Tehdään erilaisia liike-, kehorytmi- ja perussykeharjoituksia. Oppilaalla on halutessaan mahdollisuus suuntautua soittamiseen ja omaan instrumenttiinsa (bändi-, orkesterisoitin tai rytmisoittimet) musiikkiluokkaopiskelun aikana. Tämän lisäksi musisoinnin eri osa-alueita harjoitellaan aktiivisesti ja monipuolisesti yhdessä muiden kanssa (soolosoitin, pienyhtyeet, bänditoiminta, luokkaorkesteri jne.) T3 Oppilas osallistuu yhteismusisointiin ja kehittää edelleen soittotaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimissa perehtyen mahdollisuuksien mukaan jonkin sointu-, melodia- tai rytmisoittimen soittamiseen. Musisointitilanteissa oppilaan oma kiinnostus ja uteliaisuus ohjaa toimintaa. Kehitetään soittotaitoja eri koulusoittimilla. Tehdään erilaisia liike-, kehorytmi- ja perussykeharjoituksia. Musisoinnissa kiinnitetään huomiota tulkintaan ja omaan ilmaisuun. Opetellaan nauttimaan musisoinnista ohjelmistosta riippumatta. Oppilaalla on halutessaan mahdollisuus suuntautua soittamiseen ja omaan instrumenttiinsa (bändi-, orkesterisoitin tai rytmisoittimet) musiikkiluokkaopiskelun aikana. Tämän lisäksi musisoinnin eri osa-alueita harjoitellaan aktiivisesti ja monipuolisesti T3 Oppilas osallistuu yhteismusisointiin ja kehittää edelleen soittotaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimissa perehtyen mahdollisuuksien mukaan jonkin sointu-, melodia- tai rytmisoittimen soittamiseen. Käytetään musiikkikäsitteitä soiton yhteydessä. Oppilas ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri alueilla, erityisesti laulamisessa ja omassa soittimessaan erilaisten musiikkiyhteisöjen jäsenenä.

9 T4 Oppilas eläytyy musiikkikäsitteisiin ja musiikkikulttuureihin musiikkiliikunnan kautta. Oppilasta rohkaistaan käyttämään kehoaan musiikillisessa ilmaisussa. Tutkitaan musiikin elementtejä musisoinnin, kuuntelun ja liikkeen kautta. Pohditaan omaa kehollista ilmaisua ja oppilasta rohkaistaan kokeilemaan uusia tapoja liikkua. T5 Oppilas havainnoi musiikkia ja harjoittelee oman mielipiteen muodostamista sekä sen perustelemista. Kiinnitetään kuuntelun yhteydessä huomiota erilaisiin tapoihin tulkita lauluja. Käsitellään musiikin herättämiä mielikuvia verbaalisesti, kuvallisesti ja liikkeen avulla. Oppilasta ohjataan tunnistamaan omaa mielimusiikkiaan ja ymmärtämään, että jokaisella on oma, erilainen musiikkimaku. Opetellaan perustelemaan omia mielipiteitä. Harjoitellaan erilaisten musiikkimieltymysten huomioon ottamista ja ryhmässä joustamista. yhdessä muiden kanssa (soolosoitin, pienyhtyeet, bänditoiminta, luokkaorkesteri jne.) T4 Oppilas eläytyy musiikkikäsitteisiin ja musiikkikulttuureihin musiikkiliikunnan kautta. Oppilas harjoittelee perussykkeen hahmottamista liikkuessaan. Oppilasta rohkaistaan käyttämään kehoaan musiikillisessa ilmaisussa. Tutkitaan musiikin elementtejä musisoinnin, kuuntelun ja liikkeen kautta. Oppilasta rohkaistaan ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. T5 Oppilas harjoittelee kriittistä musiikin havainnoimista sekä oman mielipiteen muodostamista ja sen perustelemista. Kiinnitetään kuuntelun yhteydessä huomiota erilaisiin tulkintoihin. Pohditaan musiikin eri elementtien merkitystä tunnelman luojana. Käsitellään musiikin herättämiä mielikuvia verbaalisesti, kuvallisesti tai liikkeen avulla. Voidaan tehdä myös mm. äänimaisemia tai äänitehosteita. Havainnoidaan kriittisesti musiikkia ja pohditaan, mitä musiikilla pyritään viestimään. T4 Oppilas eläytyy musiikkikäsitteisiin ja musiikkikulttuureihin musiikkiliikunnan kautta. Oppilasta rohkaistaan käyttämään kehoaan musiikillisessa ilmaisussa. Tutkitaan musiikin elementtejä musisoinnin, kuuntelun ja liikkeen kautta. Oppilasta rohkaistaan ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. T5 Oppilas harjoittelee kriittistä musiikin havainnoimista sekä oman mielipiteen muodostamista ja sen perustelemista. Kiinnitetään kuuntelun yhteydessä huomiota erilaisiin tulkintoihin. Pohditaan musiikin eri elementtien merkitystä tunnelman luojana. Käsitellään musiikin herättämiä mielikuvia verbaalisesti, kuvallisesti tai liikkeen avulla. Voidaan tehdä myös mm. äänimaisemia tai äänitehosteita. Havainnoidaan kriittisesti musiikkia ja pohditaan, mitä musiikilla pyritään viestimään.

10 T6 Oppilas rakentaa luovaa suhdettaan musiikkiin kehittelemällä yksin tai ryhmässä omia musiikillisia ideoita improvisoiden keho-, rytmi-, melodia-, ja sointusoittimilla. T6 Oppilas kehittää luovaa suhdettaan musiikkiin yhdistelemällä musiikillisia ideoita laajemmiksi kokonaisuuksiksi yksin tai osana ryhmää. T6 Oppilas kehittää luovaa suhdettaan musiikkiin yhdistelemällä musiikillisia ideoita laajemmiksi kokonaisuuksiksi yksin tai osana ryhmää. Kannustetaan arvostamaan omia töitään. Oppilasta rohkaistaan ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. Ryhmässä improvisoidaan, tehdään äänimaisemia tai pieniä sävellyksiä. Omia tuotoksia toistetaan, harjoitellaan, tallennetaan Erilaisia improvisointiharjoituksia yksin ja yhdessä. T7 Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden ja sovellusten käyttöä musiikin tallentamisessa. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden ja sovellusten käyttöä soittimena ja musiikin muokkaus- ja tallennusvälineenä. Harjoitellaan ottamaan huomioon tekijänoikeudet. Perehdytään bändisoittoon ja musiikkiteknologiaan liittyvään terminologiaan. Ryhmässä improvisoidaan, tehdään äänimaisemia tai pieniä sävellyksiä. Omia tuotoksia toistetaan, harjoitellaan, tallennetaan Valmistetaan musiikkiesitys, joka esitetään mahdollisuuksien mukaan yleisölle. Omien ja/tai yhteisten improvisoinnin pohjalta syntyneiden musiikillisten ideoiden kehitteleminen lopulliseen muotoon yhteistyö- ja musisointitaitoja hyödyntäen (esim. oman biisin säveltäminen/sanoittaminen ja sen sovittaminen tietylle kokoonpanolle). T7 Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden ja sovellusten käyttöä luovan ilmaisun välineinä mm. monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden ja sovellusten käyttöä soittimena ja musiikin muokkaus- ja tallennusvälineenä. Ryhmässä improvisoidaan, tehdään äänimaisemia tai pieniä sävellyksiä. Omia tuotoksia toistetaan, harjoitellaan, tallennetaan Ryhmässä improvisoidaan, tehdään äänimaisemia tai pieniä sävellyksiä. Omia tuotoksia toistetaan, harjoitellaan, tallennetaan Mahdollisimman paljon luovan musiikillisen inspiraation pohjalta syntyvien tuotosten työstämistä lopulliseen muotoon oppilaiden yhteistyö- ja musisointitaitoja hyödyntäen. T7 Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden ja sovellusten käyttöä luovan ilmaisun välineinä mm. monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Perehdytään käytännön harjoittelun kautta äänentoistolaitteiden perusteisiin sekä tutustutaan äänitys- ja studiotekniikkaan. Mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisen erityisasiantuntijan pitämä kurssi sekä oppilaiden vierailu ammattistudiossa.

11 Tieto- ja viestintäteknologian käytössä hyödynnetään oppilaiden omaa asiantuntijuutta. Ryhmässä improvisoidaan, tehdään äänimaisemia tai pieniä sävellyksiä. Omia tuotoksia toistetaan, harjoitellaan, tallennetaan Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito Tieto- ja viestintäteknologian käytössä hyödynnetään oppilaiden omaa asiantuntijuutta. Perehdytään tekijänoikeuksiin. Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito T8 Oppilas perehtyy musiikin aikakausiin ja eri puolilla maailmaa esiintyviin musiikkikulttuureihin, mutta myös suomalaiseen musiikkiin. Oppilas pohtii taiteen olemusta ja merkitystä ihmiselle. Tarkastellaan musiikin merkitystä eri kulttuureissa. Perehdytään suomalaisuuteen ja muihin musiikkikulttuureihin oppilaiden toiveet huomioiden. Kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti erilaisia musiikkikulttuureja ja aikakausia edustavia kappaleita. T9 Oppilas keskustelee musiikista ja harjoittelee käyttämään rytmin, melodian, harmonian, dynamiikan, muodon ja sointivärin käsitteistöä keskustelussa. Oppilas ymmärtää keskeisiä nuottikuvan musiikillisia merkintätapoja. T8 Oppilas perehtyy musiikin vaikuttamiskeinoihin mm. elokuvaja mainosmusiikissa sekä musiikkivideoissa. Tutustutaan musiikin ja kuvan yhdistämisestä syntyviin vaikutelmiin. Omia musiikillisia tuotoksia voidaan käyttää ja kehitellä mm. monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa kuten musiikkivideon tekemisessä. Perehdytään musiikkikulttuureihin, joilla pyritään vaikuttamaan, kuten folkmusiikkiin sekä rap- ja reggae-musiikkiin. T9 Oppilas keskustelee musiikista ja harjoittelee käyttämään musiikin terminologiaa ja käsitteistöä keskustelussa. Oppilas tunnistaa ja ymmärtää nuottikuvan musiikillisia merkintätapoja. T8 Oppilas perehtyy musiikin vaikuttamiskeinoihin mm. elokuva- ja mainosmusiikissa sekä musiikkivideoissa. Tutustutaan musiikin ja kuvan yhdistämisestä syntyviin vaikutelmiin. Omia musiikillisia tuotoksia voidaan käyttää ja kehitellä mm. monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa kuten musiikkivideon tekemisessä. T9 Oppilas keskustelee musiikista ja harjoittelee käyttämään musiikin terminologiaa ja käsitteistöä keskustelussa. Oppilas tunnistaa ja ymmärtää nuottikuvan musiikillisia merkintätapoja. Kerrataan aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikillisia merkintätapoja keho-, rytmi-, Opetellaan käyttämään musiikin elementtien (rytmin, melodian, harmonian, dynamiikan, muodon ja sointivärin) käsitteistöä ja Opetellaan käyttämään musiikin elementtien (rytmin, melodian, harmonian, dynamiikan, muodon ja sointivä-

12 melodia- ja sointusoitinten soiton yhteydessä ja tutustutaan nuottikuvan ja soivan musiikin yhteyteen. Opetellaan käyttämään musiikin elementtien (rytmin, melodian, harmonian, dynamiikan, muodon ja sointivärin) käsitteistöä ja merkintätapoja musiikin kuuntelun, improvisoinnin ja musisoinnin yhteydessä. Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa T10 Oppilas kehittää itsetuntemustaan musiikin avulla. merkintätapoja musiikin kuuntelun, improvisoinnin ja musisoinnin yhteydessä. Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa T10 Oppilas kehittää itsetuntemustaan musiikin avulla. rin) käsitteistöä ja merkintätapoja musiikin kuuntelun, improvisoinnin ja musisoinnin yhteydessä. Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa T10 Oppilas kehittää itsetuntemustaan musiikin avulla. Pohditaan musiikin merkitystä omassa elämässä. Keskustellaan kuuntelukappaleen herättämistä mielikuvista ja tunteista ja perustellaan omia mielipiteitä. Keskustellaan kuuntelukappaleen herättämistä mielikuvista ja tunteista ja perustellaan omia mielipiteitä. T11 Oppilas oppii tarkkailemaan oman elinympäristönsä melutasoa ja suojautumaan melulta. Omaksutaan turvallisia tapoja käyttää musiikkilaitteita. Kiinnitetään huomiota musiikkiluokan melutasoon. Tutustutaan oman elinympäristön melutasoon ja kuulonsuojeluun. Tutustutaan koulun äänentoistolaitteiden käyttöön. Oppimaan oppiminen musiikissa T11 Oppilas osaa käyttää musiikkilaitteita turvallisesti ja osaa suojautua melulta. Omaksutaan turvallisia tapoja käyttää musiikkilaitteita. Kiinnitetään huomiota musiikkiluokan melutasoon. Harjoitellaan koulun äänentoistolaitteiden asianmukaista käyttöä. Oppimaan oppiminen musiikissa T11 Oppilas osaa käyttää musiikkilaitteita turvallisesti ja osaa suojautua melulta. Omaksutaan turvallisia tapoja käyttää musiikkilaitteita. Kiinnitetään huomiota musiikkiluokan melutasoon. Perehdytään käytännön harjoittelun kautta äänentoistolaitteiden perusteisiin sekä tutustutaan äänitys- ja studiotekniikkaan. Oppimaan oppiminen musiikissa T12 Oppilas pyrkii harjoittelemaan itsenäisesti ja pitkäjänteisesti. T12 Oppilas pyrkii harjoittelemaan itsenäisesti ja pitkäjänteisesti. Oppilas asettaa pieniä musisointiin, musiikilliseen keksintään ja T12 Oppilas pyrkii harjoittelemaan itsenäisesti ja pitkäjänteisesti.

13 Oppilas harjoittelee asettamaan pieniä musisointiin, musiikilliseen keksintään ja musiikkiliikuntaan liittyviä tavoitteita. Oppilas arvioi pitkäjänteisesti ja säännöllisesti työskentelyään asettamiinsa tavoitteisiin nähden ja tarvittaessa muuttaa tavoitteitaan. Valmistetaan musiikkiesitys ja harjoitellaan esiintymistilannetta. Oppilaalla on mahdollisuus valita itseään kiinnostavia kuuntelukappaleita ja laajentaa näin käsitystään omasta musiikkimaustaan. Ryhmässä improvisoidaan, tehdään äänimaisemia tai pieniä sävellyksiä. Omia tuotoksia toistetaan, harjoitellaan, tallennetaan musiikkiliikuntaan liittyviä tavoitteita. Oppilas arvioi pitkäjänteisesti ja säännöllisesti työskentelyään suhteessa asettamiinsa tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttaa tavoitteitaan. Oppilas harjoittelee vertaisarviointia ja rakentavan palautteen antamista. Ryhmässä improvisoidaan, tehdään äänimaisemia tai pieniä sävellyksiä. Omia tuotoksia toistetaan, harjoitellaan, tallennetaan Kannustetaan oppilasta arvostamaan omia ja toisten tekemiä töitä ja keskustelemaan niistä rakentavasti. Oppilas asettaa pieniä musisointiin, musiikilliseen keksintään ja musiikkiliikuntaan liittyviä tavoitteita. Oppilas arvioi pitkäjänteisesti ja säännöllisesti työskentelyään suhteessa asettamiinsa tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttaa tavoitteitaan. Oppilas harjoittelee vertaisarviointia ja rakentavan palautteen antamista. Ryhmässä improvisoidaan, tehdään äänimaisemia tai pieniä sävellyksiä. Omia tuotoksia toistetaan, harjoitellaan, tallennetaan Kannustetaan oppilasta arvostamaan omia ja toisten tekemiä töitä ja keskustelemaan niistä rakentavasti.

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen.

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Musiikki Musiikin opetus perustuu opettajan työtään varten määrittelemiin käsityksiin musiikista tiedonalana. Musiikkipedagogiset valinnat opettaja tekee koulun arvoperustan, yleisten oppimis- ja tiedonkäsitysten

Lisätiedot

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien 7.-9. opetussuunnitelma 7-9-luokkien kursivoidut lisätään valtakunnallisen OPS:n tavoitteiden perään Oppiaineen tehtävä Vuosiluokkien 7-9 painotetussa musiikinopetuksessa

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä

Lisätiedot

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä 1 MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilasta tulkitsemaan

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Musiikki (OPS perusteet, 23 )

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Musiikki (OPS perusteet, 23 ) 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Musiikki (OPS perusteet, 23 ) Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen

Lisätiedot

9.2.6 Musiikki. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

9.2.6 Musiikki. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.6 Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisia ilmaisuvälineitä

Lisätiedot

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia.

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia. Kankaantaan koulun musiikkiluokkien 3.- 6. opetussuunnitelma 2016 Toiminta-ajatus Nokian musiikkiluokkien opetussuunnitelma pohjautuu opetussuunnitelman perusteiden tavoitteisiin ja sisältöihin sekä Tampereen

Lisätiedot

3. VUOSILUOKKA Opetuksen tavoitteet MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä

3. VUOSILUOKKA Opetuksen tavoitteet MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä 14.4.10 MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan

Lisätiedot

7.2.10. MUSIIKKI LUOKAT 1-2

7.2.10. MUSIIKKI LUOKAT 1-2 7.2.10. MUSIIKKI 205 LUOKAT 1-2 Luokilla 1-2 musiikin opetuksessa on keskeistä oppilaiden musiikillisen ilmaisun kehittäminen leikinomaisessa ja kokonaisvaltaisessa toiminnassa. Opetuksen tulee antaa oppilaalle

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3

Lisätiedot

LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN TAVOITTEET MUSIIKISSA

LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN TAVOITTEET MUSIIKISSA MUSIIKKI Musiikin opetuksessa lähtökohtana on AINA soittaminen, laulaminen ja kuunteleminen. Oppilas oppii tekemällä ja kokemalla. Kannustava ilmapiiri ja positiivinen palaute rohkaisevat oppilasta ilmaisemaan

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI

AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Musiikin opetuksen tehtavana on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Johdanto Musiikilla on yhteiskunnassa merkittävä asema. Se on korvaamaton osa

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS

Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS Musiikin opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä musiikin maailmasta sekä rohkaista musiikilliseen toimintaan. Eri työtapoja käyttäen kehitetään

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN PERUSTEET PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS

Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS Musiikin opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä musiikin maailmasta sekä rohkaista musiikilliseen toimintaan. Eri työtapoja käyttäen kehitetään

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

Terapeuttinen musiikki- kasvatus

Terapeuttinen musiikki- kasvatus Terapeuttinen musiikki- kasvatus Haapavesi 2.10.2013 Pia Kvist Terapeuttinen musiikkikasvatus Lähtökohtana ei opetussuunnitelman sisällöt sinänsä, vaan oppilaiden osallisuus ja sen kautta sisältöjen oppiminen

Lisätiedot

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta KUVATAITEEN OPETUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja

Lisätiedot

7.15 Musiikki. On tärkeää, että koulujen laitteistot ja välineistöt ovat ajanmukaiset ja vastaavat nyky yhteiskunnan vaatimaa tasoa.

7.15 Musiikki. On tärkeää, että koulujen laitteistot ja välineistöt ovat ajanmukaiset ja vastaavat nyky yhteiskunnan vaatimaa tasoa. 7.15 Musiikki Musiikin vaikutus ihmiseen on hyvin kokonaisvaltaista. Musiikin perusopetuksen tavoitteena on, että musiikki oppiaineena edistää oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia, vahvistaa oppilaan

Lisätiedot

Kanteleen vapaa säestys

Kanteleen vapaa säestys Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kanteleen vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2013 Työryhmä: Anna-Karin Korhonen Päivi Ollikainen Satu Sopanen, Kanteleensoiton opettajat

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016 ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016 Muskattilaisten ilmoittautuminen ensi lukuvuoden ryhmiin on ajankohtaista. Ilmoittautuminen tapahtuu ohessa jaettavalla ilmoittautumiskaavakkeella. Kaavakkeeseen

Lisätiedot

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos,

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, Musiikin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Musiikin laajan ja yleisen oppimäärän johdannoista

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Ainekohtainen ops/musiikki. MUSIIKKI luokat

Ainekohtainen ops/musiikki. MUSIIKKI luokat Ainekohtainen ops/musiikki MUSIIKKI 7.-9.-luokat Oppiaineen tehtava Musiikin opetuksen tehtavana on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen.

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Päivitys 01.08.2010 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 MUSIIKKILEIKKIKOULUN PALVELUKARTTA...

Lisätiedot

MUSIIKKI VUOSILUOKAT 1-2

MUSIIKKI VUOSILUOKAT 1-2 MUSIIKKI VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Musiikin opetuksen tehta va na on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus

Lisätiedot

Vantaan musiikkiluokkien ainekohtainen opetussuunnitelma

Vantaan musiikkiluokkien ainekohtainen opetussuunnitelma Vantaan musiikkiluokkien ainekohtainen opetussuunnitelma Sisältö Musiikkiluokat Vantaalla - Mitä tarkoitetaan musiikkiluokilla? - Ainekohtaisen OPS:n rakenteen esittely ja tarkistuspisteet - arviointi

Lisätiedot

VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017

VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017 VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017 IDEASTA TUOTTEEKSI Tehdään uutta tai muunnellaan vanhaa designin hengessä. Tavoitteena kaunis tuote, jolla on käyttötarkoitus. T1 ohjata oppilasta tutustumaan

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

MUSIIKKI VUOSILUOKAT 7-9

MUSIIKKI VUOSILUOKAT 7-9 MUSIIKKI VUOSILUOKAT 7-9 Oppiaineen tehta va Musiikin opetuksen tehta va na on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

VALINNAISAINEEN VALINTA

VALINNAISAINEEN VALINTA VALINNAISAINEEN VALINTA Valinnaisaine valitaan 4. luokan ajaksi eli lukuvuodeksi 2018 2019. Jokainen oppilas valitsee itselleen yhden valinnaisaineen. Kesken lukuvuoden valinnaisainetta ei voi vaihtaa.

Lisätiedot

MUSIIKKI. Yleistä oppiaineesta

MUSIIKKI. Yleistä oppiaineesta MUSIIKKI Yleistä oppiaineesta Opetuksen perusta on musiikkielämys, jonka kautta pyritään oman musiikillisen ilmaisukyvyn kehittämiseen sekä läpi elämän jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiseen. Tämä mahdollistaa

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2017 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 5. 6. luokilla opiskellaan kahta valinnaista ainetta, joista toinen on taide- ja taitoaine ja toinen muu valinnainen

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 13.4.8 MUSIIKKI (1 2lk) Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita

Lisätiedot

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus MUSIIKIN KURSSIT, jaksomerkinnät koskevat lukuvuotta 2015-2016 Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus pari

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN 1 OPETUSSUUNITELMA 1 Kivalo-opiston toiminta-ajatus 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu. Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän, hänen perheensä ja lähisukunsa kuuluu.

Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu. Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän, hänen perheensä ja lähisukunsa kuuluu. T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu.

Lisätiedot

Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa. Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet

Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa. Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet Musiikkiopistotasolla oppiminen rakentuu perustasolla saavutettujen tietojen ja taitojen varaan. Musiikkiopistotason

Lisätiedot

Musiikkiluokalle oppilaaksiottaminen

Musiikkiluokalle oppilaaksiottaminen Musiikkiluokkien OPS, 2016 Kokkolan kaupunki Musiikkiluokat Musiikkipainoteista opetusta annetaan yhdelle vuosiluokalle Kokkolassa Mäntykankaan koulussa 3.-6. lk. ja Kiviniityn koulussa 7.-9. lk. Opetuksen

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Vakka-Suomen musiikkiopisto Vakka-Suomen musiikkiopisto MUSIIKIN PERUSTEIDEN AINEOPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 15.9.2015. Voimassa 1.10.2015 alkaen. 1 INTRO Tämä aineopetussuunnitelma koskee

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

RAUMAN LUKION MUSIIKIN KURSSITARJONTA

RAUMAN LUKION MUSIIKIN KURSSITARJONTA N MUSIIKIN KURSSITARJONTA SISÄLTÖ MU1 JA MINÄ MU2 MONIÄÄNINEN SUOMI MU3 OVET AUKI MUSIIKILLE MU4 VIESTII JA VAI- KUTTAA MU5 PROJEKTIKURSSI MU6 LUKIODIPLOMI MU9/KU12 ÄÄNIVEISTOS MU10 STUDIOTEKNIIKKA MU7

Lisätiedot

MUSIIKKI PÄÄAINEENA MUSIIKIN JA ILMAISUN LINJALLA OPISKELLAAN

MUSIIKKI PÄÄAINEENA MUSIIKIN JA ILMAISUN LINJALLA OPISKELLAAN MUSIIKKI PÄÄAINEENA MUSIIKIN JA ILMAISUN LINJALLA OPISKELLAAN VÄHINTÄÄN 8 KURSSIA MUSIIKKIA, JOISTA 7 TULEE OLLA LUKION OMASTA OPETUSSUUNNITELMASTA. KAHDEKSAS KURSSI VOI OLLA TEHTYNÄ ESIMERKIKSI KONSERVATORIOSSA

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Musiikki vuosiluokat 1-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Musiikki vuosiluokat 1-9 2016 Musiikki vuosiluokat 1-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Musiikki vuosiluokat 1-2 Rauman normaalikoulun musiikin opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden musiikin

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

MUSIIKKI perusopetuksen oppiaineena. Eija Kauppinen 18.11.2009

MUSIIKKI perusopetuksen oppiaineena. Eija Kauppinen 18.11.2009 MUSIIKKI perusopetuksen oppiaineena Eija Kauppinen 18.11.2009 Musiikkia koskevia uskomuksia Musiikki on musiikillisesti lahjakkaita varten. Musiikkia voivat oppia vain musiikillisesti lahjakkaat. Musiikin

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu opetusta Suzuki- ja Kodaly- menetelmillä

Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu opetusta Suzuki- ja Kodaly- menetelmillä Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu opetusta Suzuki- ja Kodaly- menetelmillä www.suzukikoulu.com OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 1.8.2013 Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu Opetuspaikka: Järvenpää-

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

Liite Sivistyslautakunta 26.5.2008 49

Liite Sivistyslautakunta 26.5.2008 49 1 7.15 MUSIIKKI opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI. MUSIIKKI luokat

AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI. MUSIIKKI luokat AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI MUSIIKKI 3.-6.-luokat Oppiaineen tehtava Musiikin opetuksen tehtavana on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen.

Lisätiedot

Piirros Mika Kolehmainen

Piirros Mika Kolehmainen Piirros Mika Kolehmainen Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten

Lisätiedot

Unajan koulun valinnaisaineet

Unajan koulun valinnaisaineet Unajan koulun valinnaisaineet Liikunta 5. luokalla Syvennetään liikkumisen perustaitoja: liikkuvuutta, voimaa, nopeutta ja kestävyyttä. Opitaan yhteistyötaitoja, ryhmässä ja yksilönä toimimista. Liikkumisen

Lisätiedot

Musiikki vuosiluokilla 1 9

Musiikki vuosiluokilla 1 9 168 7.3.12 Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on innostaa ja harjaannuttaa oppilasta monipuoliseen musiikilliseen ilmaisuun. Musiikkikasvatuksessa pyritään kannustavuuteen ja toiminnallisuuteen. Erityisesti

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Painotetun musiikin opetussuunnitelma

Mikkelin kaupunki Painotetun musiikin opetussuunnitelma Mikkelin kaupunki Painotetun musiikin opetussuunnitelma Musiikkikasvatuksen toiminnan visio: Musiikkiluokilla opiskellut oppilas on monipuolisesti musiikista innostunut ja osaava, yhteistyökykyinen, aktiivisesti

Lisätiedot

VALINNAISKURSSIT 5.LK

VALINNAISKURSSIT 5.LK VALINNAISKURSSIT 5.LK Kursseja on tarjolla yhteensä kahdeksan. Design -kursseja kolme. Äly ja väläys -kursseja kolme. Ilmaisu -kursseja kaksi. Jokainen oppilas valitsee lukuvuodelle kaksi kurssia, joita

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANON VAPAA SÄESTYS (pop/jazz-piano) PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopisto on Vantaan kaupungin oma oppilaitos, jossa

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

ALTTOVIULU TAITOTAULU Rakentava palaute hanke. Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

ALTTOVIULU TAITOTAULU Rakentava palaute hanke. Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia ALTTOVIULU TAITOTAULU Rakentava palaute hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme alttoviulunsoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Huilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Huilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Huilu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi HUILUNSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kitara. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kitara. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kitara Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi KITARANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot