Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 35 Kokouksen avaus Työvaliokunnan täydentäminen / Henkilöstöjärjestöjen edustus 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 35 Kokouksen avaus 3. 36 Työvaliokunnan täydentäminen / Henkilöstöjärjestöjen edustus 4"

Transkriptio

1 Asialista/ Pöytäkirja Nro 8/ Kokoustiedot Kokousaika kello Kokouspaikka Frami D1, Neuvotteluhuone Siru Käsitellyt asiat Pykälä Asia 35 Kokouksen avaus 3 36 Työvaliokunnan täydentäminen / Henkilöstöjärjestöjen edustus 4 37 Ohjausryhmän puheenjohtaja / työvaliokunnan kokoukset 6 38 Projektisuunnitelma / työryhmät 7 39 Tekstiilihuollon ja pesulatoiminnan strateginen linjaus / työryhmä13 40 Työvaliokunnan rooli ja tehtävät sekä työvaliokunnan täydentäminen Työvaliokunnan kokousaikataulu Kokouksen päättäminen 17

2 Pöytäkirja Nro 5/ Kokousaika kello Kokouspaikka Frami D1, Neuvotteluhuone Siru Osallistujat Harri Jokiranta projektinjohtaja, E-P sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Piia Aro perusturvajohtaja, Lapuan kaupunki Hannele Koivisto kuntayhtymän johtaja, JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Tytti Luoto sosiaalijohtaja, Ilmajoen kunta Kari Nuuttila liikelaitoskuntayhtymän johtaja, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Jouni Nummi kuntayhtymän johtaja, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Maria-Liisa Nurmi perusturvajohtaja, Alavuden kaupunki Tanja Penninkangas vs. peruspalvelujohtaja, Järvi-Pohjanmaan perusturva Teemu Puolijoki kehitysjohtaja, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Anna-Kaisa Pusa kuntayhtymän johtaja, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Raija Ranta kansliapäällikkö-toimialajohtaja, Seinäjoen kaupunki, poistui klo Poissa Tero Järvinen Kirsti Kähärä Vesa Maunuksela Jaakko Pihlajamäki Lasse Anttila Pöytäkirjanpitäjä Jaana Uotila Käsitellyt asiat kuntayhtymän johtaja, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä terveyspalvelujohtaja, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Tehy, henkilöstöjärjestöjen edustaja sairaanhoitopiirin johtaja, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ohjausryhmän puheenjohtaja johdon sihteeri, Seinäjoen kaupunki Allekirjoitukset Harri Jokiranta puheenjohtaja Jaana Uotila sihteeri

3 3 35 Kokouksen avaus Stvk, 35 Todetaan läsnäolijat. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Todettiin läsnäolijat.

4 4 36 Työvaliokunnan täydentäminen / Henkilöstöjärjestöjen edustus Stvk , 15 Ohjausryhmän järjestöjen henkilöstöedustajat ovat tehneet työvaliokunnalle esityksen työvaliokunnan kokoonpanon muuttamisesta seuraavasti: Esitys Hyvinvoiva Etelä- Pohjanmaa maakunnallisen SOTE- valmistelun työvaliokunnalle Esitys Me allekirjoittaneet ohjausryhmän järjestöjen henkilöstöedustajat esitämme työvaliokunnalle muutosta työvaliokunnan kokoonpanoon. Esitämme yhteisenä kantanamme henkilöstöedustajan lisäämistä työvaliokunnan jäseneksi. Esitämme varsinaiseksi henkilöstöedustajaksi Vesa Maunuksela Tehy ja varajäseneksi Marja Niemi Jyty. Perustelut Kyseessä oleva maakunnallinen ja valtakunnallinen valmistelu Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistuksesta on merkitykseltään valtava ja koskettaa erityisesti alueen terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstöä. Suurimmat muutokset uudistuksessa tulevat merkittävästi vaikuttamaan henkilöstön asemaan uudessa mallissa. Mielestämme yhteistoiminnan ja suunnitelmallisen valmistelun kannalta, sekä henkilöstön asiantuntemuksen ja näkemyksen esiintuomisen vuoksi erittäin tärkeää, että valmistelevassa elimessä on mukana henkilöstöryhmien edustus. Näin yhteistoimintaa ja muutosta rakennetaan yhdessä tulevaa varten. Rauno Viitasaari JHL Jarmo Lusa Talentia Vesa Maunuksela Tehy Marja Niemi Jyty Leena Mäkirintala Lääkäri Marita Säynäjoki Super Käydyn keskustelun perusteella työvaliokunta esittää kuntajohtajafoorumille ja edelleen ohjausryhmälle, että henkilöstöä koskevissa asioissa työvaliokuntaan kutsutaan tarvittaessa erikseen henkilöstön edustajat kirjeen mukaisesti. Todetaan, että työvaliokunnan muistiot ovat julkisia ja luettavisssa Seinäjoen kaupungin verkkosivuilla Puheenjohtajan ehdotus kokouksessa: Työvaliokunta päätti esittää kuntajohtajafoorumille ja edelleen ohjausryhmälle, että henkilöstöä koskevissa asioissa työvaliokuntaan kutsutaan tarvittaessa erikseen henkilöstön edustajat kirjeen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. Skjf , 7 Henkilöstöjärjestöt ovat uudistaneet esityksensä edustajien nimeämisestä pysyvästi työvaliokuntaan. Esityksen mukaan asiat mitä työvaliokunnassa valmistellaan ja käsitellään koskettavat joka tapauksessa henkilöstöä. Siksi on suotavaa ja välttämätöntä, että henkilöstön edustus on työvaliokunnan täysivaltaisena jäsenenä heti alkuvaiheesta koko prosessin ajan. Lisäksi ehdotetaan, että kaikkiin työryhmiin on tärkeää saada henkilöstöryhmien edustus.

5 5 Kuntajohtajafoorum esittää ohjausryhmälle, että työvaliokunnan kokoonpanoa täydennetään henkilöstöjärjestöjen (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO RY, Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KOHO RY ja KUNTA-ALAN UNIONI RY) edustajalla. Henkilöstökjärjestöjen edustajiksi esitetään Vesa Maunuksela (Tehy ao 668/ EPSHP, Päätoiminen pääluottamusmies) Sohj , 6 Työvaliokunnan kokoonpanoa täydennetään henkilöstöjärjestöjen (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO RY, Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KOHO RY ja KUNTA-ALAN UNIONI RY) edustajalla. Henkilöstöjärjestöjen edustajiksi valitaan Vesa Maunuksela (Tehy ao 668/ EPSHP, Päätoiminen pääluottamusmies) Stvk, 36 Merkitään tiedoksi henkilöstöjärjestöjen edustus työvaliokunnassa.

6 6 37 Ohjausryhmän puheenjohtaja / työvaliokunnan kokoukset Skjf , 6 Todettiin, että ohjausryhmän puheenjohtaja on esittänyt, että hän voisi osallistua työvaliokunnan kokouksiin. Ohjausryhmän puheenjohtaja osallistuu työvaliokunnan kokouksiin. Stvk, 37 Merkitään tiedoksi ohjausryhmän puheenjohtajan osallistuminen työvaliokunnan kokouksiin.

7 7 38 Projektisuunnitelma / työryhmät Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa, SOTE ohjausryhmä , 3 / Valmisteluorganisaation toiminnasta laaditaan työsuunnitelma ja talousarvio sekä niiden tueksi haetaan mahdolliset muutostuet. Muilta osin valmistelukustannukset rahoitetaan maakunnan kuntien kesken asukaslukuperusteisesti. Lisäksi esitetään ministeriöille, että muutostuet ohjataan peruskuntaan. Todetaan, että valmisteluorganisaation on välittömästi toiminnan käynnistyttyä aloitettava perussopimuksen valmistelu, organisaation johtorakenteen ja sen sijoittumisen valmistelu. Ratkaistavaksi tulee myös laajan kiinteistömassan käsittely muutostilanteessa, kuten myös tukipalvelujen järjestäminen. Palvelutuotannon suunnittelun lähtökohdaksi kootaan talouden ja toiminnan perustiedot koko maakunnan alueelta suhteutettuna palvelutarpeisiin. Stvk , 31 Edellisen kokouksen (Stvk , 28) mukaisesti SoTe alueen tuottamisvastuualueita (ydinprosessit) on työstetty saatujen kommenttien perustalta (kokousmateriaalina olevan suunnitelma). Kokousmateriaalissa on pyritty esittämään tämän hetken tiedon mukaisesti ajatus EP SoTe organisaation hahmosta. Haasteellista on edelleen kuvata se, miten järjestäminen ja palvelujen tuotanto sijoittuvat osaksi itsehallintoaluetta ja sen päätöksentekoa ja ohjausjärjestelmää. Kaavion kohdassa SoTe (ydinprosessit) Tuottamisen vastuualue on kuvattu ehdotus ydinprossesseiksi; Ikäihmiset Aikuiset Lapset, nuoret ja perheet. Edelleen mukana palvelukokonaisuudessa on pidetty Ympäristöterveydenhuolto ja Työterveyshuolto. SoTe Järjestämisen vastuualueen kuvauksessa on puolestaan pyritty kuvaamaan palvelujen järjestäminen ja palvelujen tuottamisen ajatusta. Projketisuunnitelman jatkotyöskentelyn mukaisesti seuraava vaihe on määritellä ydinprosessit ja käynnistää niiden mukainen työryhmätyöskentely vuoden 2016 alusta. Työryhmien tehtävänä on muodostaa ao. ydinprosessien kuvaukset kevään 2016 aikana. Ydinprosessityöryhmien lisäksi muodostetaan Digiloikkatyöryhmä kuvaamaan SoTe alueen digitalisaation mahdollisuudet ja ratkaisut sekä Taustatieto työryhmä, jossa tuotetaan palvelurakenneuudistuksen taustoitukseen tarvittavan tiedon rakenne. Määritellään EP SoTe palvelurakenteen ydinprosessit ja työryhmät asiatekstissä esitetyn rakenteen mukaisesti.

8 8 Työvaliokunta esittää kuntajohtafoorumille ja edelleen ohjausryhmälle, että se hyväksyy Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen työsuunnitelman kokousmateriaalin mukaisesti. Käytiin keskustelua ja hyväksyttiin päivitetty työsuunnitelma. Työvaliokunta esittää kuntajohtafoorumille ja edelleen ohjausryhmälle, että se hyväksyy Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen TARKENNETUN työsuunnitelman kokousmateriaalin mukaisesti. Skjf , 5 Työvaliokunnan kokouksessa käydyn keskustelun mukaisesti projektin työsuunnitelmassa käytetty kuvaus organisaatiohahmosta on päivitetty versi oon Organisaatiohahmo 0.3. ( ) Uudessa versiossa on tarkennettu SoTe järjestämisvastuun roolia ja sijaintia itsehallintoaluueen hahmossa sekä muokattu jatkotyöskentelyn pohjaksi SoTe ydinprosessien kuvaus. Ydinprosesseina ovat; ikäihmisten hyvinvointi, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä lasten ja nuorten kasvun tukeminen. Projektin työsuunitelman mukaisesti jatkotyöskentelyä varten perustetaan seuraavat työryhmät; - Ydinprosessit (kevät 2016) * Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen * Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen * Lasten ja nuorten kasvun tukeminen - Digiloikka työryhmä (kevät 2016) - Taustatieto työryhmä (kevät 2016) - Kiinteistö/tilatyöryhmä (kevät 2016) - Taloustyöryhmä (kevät 2016) - Hallintorakennetyöryhmä (kesä-syksy 2016) - Henkilöstö työryhmä (kesä-syksy 2016) Työryhmien vetovastuuhenkilöinä toimivat työvaliokunnanjäsenet ja työryhmiin kootaan edustus monialaisuuden periaatteen mukaisesti SoTe palveuiden eri toimijoista. Ydinprosessityöryhmien työssä huomioidaan Matriisissa 0.3 kirjatut periaatteet; matala kynnys-peruspalvelut, kuntarajapinnat, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, verkostoitunut toiminta. Näiden lisäksi määritellä erikseen työryhmien strategiset reunaehdot. Työryhmien työskentelyssä huomioidaan jo aikaisemmin tehdyt selvitykset ja suunnitelmat. Työvaliokunnalle varataan mahdollisuus täydentää työryhmiä projektin etenemistarpeen mukaisesti. Työryhmien vastuuhenkilöt nimetään työvaliokunnan kokouksessa ja työryhmien työskentelyaika määrittyy edellä esittelytekstissä olevan työryhmä-

9 9 suunnitelman ja projektin työsuunnitelmassa olevan projektiaikataulun mukaisesti. Kuntajohtajafoorum esittää ohjausryhmälle, että se hyväksyy Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen projektin työsuunnitelman kokousmateriaalin mukaisesti ja että työvaliokunnalle varataan mahdollisuus täydentää työryhmiä projektin etenemistarpeen mukaisesti. Sohj , 4 Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus projektin projektisuunnitelma/työsuunnitelma on kokousmateriaalina. Projektin työsuunnitelmaa on käsitelty työvaliokunnan kokouksissa , ja sekä kuntajohtajafoorumin kouksessa Projektin talousarvio on hyväksytty kuntajohtajfoorumin kokouksessa ( Työvaliokunnan kokouksessa käydyn keskustelun mukaisesti projektin työsuunnitelman kuvaus SoTe organisaatiohahmosta on päivitetty versioon Organisaatiohahmo 0.3. ( Versiossa 0.3 on tarkennettu SoTe järjestämisvastuun roolia ja sijaintia itsehallintoaluueen hahmossa sekä muokattu jatkotyöskentelyn pohjaksi SoTe ydinprosessien kuvaus. Ydinprosesseina ovat; ikäihmisten hyvinvointi, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä lasten ja nuorten kasvun tukeminen. Projektin työsuunitelman mukaisesti jatkotyöskentelyä varten perustetaan seuraavat työryhmät; - Ydinprosessit (kevät 2016) * Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen * Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen * Lasten ja nuorten kasvun tukeminen - Digiloikka työryhmä (kevät 2016) - Taustatieto työryhmä (kevät 2016) - Kiinteistö/tilatyöryhmä (kevät 2016) - Taloustyöryhmä (kevät 2016) - Hallintorakennetyöryhmä (kesä-syksy 2016) - Henkilöstö työryhmä (kesä-syksy 2016) Työryhmien vetovastuuhenkilöinä toimivat työvaliokunnanjäsenet ja työryhmiin kootaan edustus monialaisuuden periaatteen mukaisesti SoTe palveuiden eri

10 10 toimijoista. Ydinprosessityöryhmien työssä huomioidaan Matriisissa 0.3 kirjatut periaatteet; matala kynnys-peruspalvelut, kuntarajapinnat, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, verkostoitunut toiminta. Näiden lisäksi määritellä erikseen työryhmien strategiset reunaehdot. Työryhmien työskentelyssä huomioidaan jo aikaisemmin tehdyt selvitykset ja suunnitelmat. Työryhmien vastuuhenkilöt nimetään työvaliokunnan kokouksessa ja työryhmien työskentelyaika määrittyy edellä esittelytekstissä olevan työryhmäsuunnitelman ja projektin työsuunnitelmassa olevan projektiaikataulun mukaisesti. Ohjausryhmä hyväksyy Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen projektin työsuunnitelman kokousmateriaalin mukaisesti ja että työvaliokunnalle varataan mahdollisuus täydentää työryhmiä projektin etenemistarpeen mukaisesti. Stvk, 38 Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus projektin projektisuunnitelma/työsuunnitelma ja työryhmärakenne on hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa Nimettyjen työryhmien lisäksi työvaliokunnalle varataan mahdollisuus täydentää työryhmiä projektin etenemistarpeen mukaisesti. Projektin työsuunitelman mukaisesti jatkotyöskentelyä varten perustetaan seuraavat työryhmät; - Ydinprosessit (kevät 2016) * Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen * Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen * Lasten ja nuorten kasvun tukeminen - Digiloikka työryhmä (kevät 2016) - Taustatieto työryhmä (kevät 2016) - Kiinteistö/tilatyöryhmä (kevät 2016) - Taloustyöryhmä (kevät 2016) - Hallintorakennetyöryhmä (kesä-syksy 2016) - Henkilöstö työryhmä (kesä-syksy 2016) Työryhmien työskentelyssä hyödynnetään aikaisemmin SoTe projekteissa tehdyt selvitykset sekä alueella ja kansallisesti menossa olevat muut ao. toimintaan liittyvät selvityshankkeet ja toiminnat. Työryhmien työn pohjalta tuotetaan syksyn 2016 aikana ohjausryhmälle esitetäväksi mallinnus EPSOTE toimintakokonaisuudesta. Työryhmien työn käynnistämiseksi ja toiminnan jäsentämiseksi perustetaan ao. työryhmille työrukkanen (3-4 henkilöä+projektinjohtaja) mallintamaan työryhmän

11 11 työ. Tehtävänä on tehdä tammikuun 2016 loppuun mennessä työvaliokunnalle esitys työryhmän työsuunnitelmasta ja kokoonpanosta. Ydinprosessi-työryhmien tehtävänä on mallintaa ao. ydinprosessin kokonaisuuden toimintalogiikka ja alueellinen palvelurakenne. Mallinnuksessa huomioidaan projektisuunnitelmassa astetut periaatteet; matala kynnys - peruspalvelut, kuntarajapinnat, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja verkostoitunut toiminta. Digiloikka työryhmän tehtävänä on mallintaa digitalisaation (laajasti ymmärrettynä) hyödyntäminen SoTe palvelukokonaisuudessa ja työkäytännöissä. Työrymän käynnistämisestä vastaa työvaliokunnan edellisen kokouksen keskustelun mukaisesti Kari Nuuttila. Taustatietotyöryhmän tehtävänä on mallintaa tulevan EPSOTE alueen tietotuotannon rakennetta ja toimintamallia. Työryhmän työskentelyssä huomioidaan EPSHP Toiminnan ohjauksen kehittäminen työryhmän työ sekä SONet Botinan Alueellisen tiedontuotannon kehittäjäryhmän työ. Kiinteistö/tilatyöryhmän tehtävänä on kuvata ja inventoida EPSHP kuntien alueella oleva SoTe toiminnan kiinteistömassa ja rakenne. Taloustyöryhmän tehtävänä on kuvata EPSHP kuntien alueen SoTe toimijoiden talouden rakenteiden kokonaisuus ja muodostaa ennakoiva näkemys EPSOTE talousarviokokonaisuudesta. Hallintorakennetyöryhmän ja Henkilöstötyöryhmän toiminta käynnistetään m,yöhemmin keväällä, kun SOTE järjestämislakiluonnos ja Alueellista itsehallintoa säätelevä lakiluonnos on tarkemmin tiedossa. Ehdotus uudeksi työryhmäksi Jouni Nummi, Eskoo: Laatutyöryhmä (kokousmateriaalit). Muodostettavien työryhmien jäseniksi on tehty seuraavia esityksiä: Minna Sillapää, Etelä-Pohjanmaan yrittäjät: Tulevan sote-järjestäjän vastuulla on aidon monituottajamallin edistäminen, jolloin palveluiden tuottajina huomioidaan myös pienet paikalliset yksityiset yritykset. Tämän valtavan uudistuksen onnistumiseksi tarvitaan osaamista muutosjohtamisesta, liiketoiminnasta ja tuntemusta yrittäjyydestä. Tehtävä uudistamistyö on valtava ja sen vuoksi on tärkeää huomioida kaikki olemassa oleva osaaminen ja vaikutukset alueemme elinvoimaan ja yrityksiin. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät haluaa kumppanina olla mukana tekemässä tätä uudistamistyötä ja sen vuoksi esitämmekin mukana oloamme seuraaviin alueellisiin sote -aluetyöryhmiin: - työvaliokunta - digiloikka - kiinteistö/tilatyöryhmä - talousryhmä

12 12 Vesa Maunuksela, henkilöstön edustaja; Työryhmiin olisi nyt tärkeää saada myös meitä henkilöstön edustajia riittävästi, samoin kuin eri ammattilaisia useista ammattiryhmistä Leena Mäkirintala, Lääkärikartelli Äärettömän tärkeää on saada työryhmistä vahvasti ja moniammatillisesti toimintaa pohtivat ja suunnittelevat. Terveydenhuollon puolella suurin muutos tapahtu se pth:n puolella,siksi toivon että jokaisessa ryhmässä on vahva terveyskeskus edustus, moniammatillisesti. Määritellään työryhmien vetovastuut ja kokoonpanot, tarkennetaan työryhmien työskentelytapa ja aikataulut. Päätettiin työryhmien vetovastuut ja kokoonpanot seuraavasti: Ydinprosessit *Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen Anna-Kaisa Pusa, koollekutsuja, Kuntayhtymän johtaja / Kuntayhtymä Kaksineuvoinen (Kati Mäkelä, Ikäihmisten palvelujohtaja / Kuntayhtymä Kaksineuvoinen) Sinikka Mäkinen, Palveluohjaaja / Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (Eila Runsala, Kotihoidon johtaja / Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä) Anneli Saarinen, Ikäihmisten palvelujen tulosaluejohtaja / Seinäjoki (Riitta Kulmala, Palvelukeskusjohtaja / Seinäjoki) Tarja Palomäki, Ikääntyneiden palvelujohtaja / JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (Reetta Kananoja, Avopalveluohjaaja / JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä) Harri Jokiranta, Projektinjohtaja *Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Piia Aro, koollekutsuja, Perusturvajohtaja / Lapuan kaupunki Hannu Puolijoki, Johtajaylilääkäri / Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Marita Ylilahti, Hoidon ja hoivan palvelujohtaja / Järvi-Pohjanmaan perusturva Hannele Koivisto, Kuntayhtymän johtaja / JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Erja Heikinniemi, Peruspalvelujohtaja / Kauhajoen kaupunki Jutta Paavola, Sosiaalityön päällikkö, Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Päivi Saukko, Sosiaalityön tulosaluejohtaja Seinäjoen kaupunki Harri Jokiranta, Projektinjohtaja *Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Tytti Luoto, koollekutsuja, Sosiaalijohtaja / Ilmajoen kunta Ulla Yli-Hynnilä, Asiantuntijapalveluiden esimies, Eskoo Tanja Penninkangas, peruspalvelujohtaja / Järvi-Pohjanmaan perusturva Johanna Lamminen, Sosiaalipalvelujohtaja / Lapuan kaupunki Janne Pajaniemi, Lastensuojelujohtaja / Seinäjoen kaupunki Matti Viitanen, Ylilääkäri / Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Harri Jokiranta, Projektinjohtaja Laatutyöryhmä Eskoo kutsuu laatuvastaavat tai vastaavat koolle. Digiloikkatyöryhmä Kari Nuuttila, koollekutsuja, liikelaitoskuntayhtymän johtaja, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Maria-Liisa Nurmi, Perusturvajohtaja / Alavuden kaupunki Ari-Matti Saari, Psykologi / Eskoo Jaakko Pihlajamäki, Sairaanhoitopiirin johtaja / Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Paula Luoma, Tietojärjestelmäasiantuntija / Seinäjoen kaupunki Harri Jokiranta, Projektinjohtaja Taustatietotyöryhmä Maria-Liisa Nurmi, koollekutsuja, Perusturvajohtaja / Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Anne Alavillamo, Taloussuunnittelija / Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Teemu Puolijoki, Kehitysjohtaja / Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (Tuula Ristimäki, Erityissuunnittelija / Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri) Arto Rautajoki, Kehitysjohtaja / Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Matti Rekiaro, Toimintayksikön johtaja / Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Anna-Kaisa Pusa, Kuntayhtymän johtaja / Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Harri Jokiranta, Projektinjohtaja Kiinteistö-/tila-/taloustyöryhmä (aloittaa 12/2015) Jaakko Pihlajamäki, koollekutsuja, Sairaanhoitopiirin johtaja / Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Aaro Honkola, Rahoitusjohtaja / Seinäjoen kaupunki Seija Ylitalo, Talouspäällikkö / Eskoo Päivi Luhtala-Sipilä, Talouspäällikkö / Lapuan kaupunki johtajat/talousjohtajat/organisaatio Harri Jokiranta, Projektinjohtaja Tiedotus-/viestintätyöryhmä (aloittaa 12/2015) Hannele Koivisto, koollekutsuja, Kuntayhtymän johtaja / JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esko Kiviniitty, sosiaalipalvelujohtaja / Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Krista Rintala, vs. viestintäpäällikkö / Seinäjoen kaupunki Erna Hilli, Talouspäällikkö / Järvi-Pohjanmaan perusturva Harri Jokiranta, Projektinjohtaja

13 13 39 Tekstiilihuollon ja pesulatoiminnan strateginen linjaus / työryhmä Stvk, 39 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri pyytää nimeämään työvaliokuntaa nimeämään edustaja ao. työryhmään. Työryhmä tulee saada työnsä valmiiksi mennessä. Seuraavat työryhmän kokouspäivät ovat klo , klo , klo , klo Päätetään edustajan nimeämisestä työryhmään. Työvaliokunnan edustajana Tekstiilihuollon ja pesulatoiminnan strateginen linjaus -työryhmässä toimii Jouni Nummi (kuntayhtymän johtaja, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä).

14 14 40 Työvaliokunnan rooli ja tehtävät sekä työvaliokunnan täydentäminen. Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa, SOTE ohjausryhmä , 3 Valmisteluun nimetään työvaliokunta, jossa toimivat nykyisten yhteistoimintaalueiden edustajat, Lapuan ja Seinäjoen sote-edustajat sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Eskoon sosiaalipalveluiden kuntayhtymän edustajat. Lisäksi työvaliokuntaan varmistetaan sosiaalialan edustus niiltä yhteistoiminta-alueilta, joilla sosiaalipalvelut eivät ole mukana kuntien yhteistoiminta-alueessa. Työvaliokunta valmistelee asiat ohjausryhmälle. Stvk, 40 Työvaliokunnan rooli ja tehtävät muuttuvat, kun Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusprojektin työ on edennyt. Alkuperäisen valmistelutehtävän rinnalla korostuvat työryhmien työn koonti ja työstäminen sekä SOTE alueen toimintarakenteen mallintaminen. Työvaliokuntaa on täydennetty henkilöstön edustajalla ja lisäksi ohjausryhmän puheenjohtaja osallistuu työvaliokunnan kokouksiin. Minna Sillanpää on esittänyt, että työvaliokuntaa täydennettäisiin Etelä- Pohjanmaan yrittäjien edustajalla ja että heidän edustaja olisi aluejärjestön puheenjohtaja Anne Niemi. Tulevan EPSOTE alueen kuntien väestöpohjan ja palveluvolyymien suhteessa Seinäjoen kaupungin rooli työvaliokunnassa on projektin edetessä jäänyt pieneksi. Kun tulevan SoTe alueen palvelutuotanto rakentuu SoTe alueen oman toiminnan ja yksityisen palvelutuotannon sekä yhdistysten ja järjestöjen palvelutuotannon kokonaisuutena, on tarkoituksen mukaista huomioida työvaliokunnan kokoonpanossa myös järjestöjen ja yhdistysten toiminta. Järjestöjen ja yhdistysten taustayhteisönä voisi toimia SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Kokouksessa Teemu Puolijoki ehdotti erikoissairaanhoidon lääkäriasiantuntijan nimeämistä työvaliokuntaan. Keskustelun aikana ehdotus Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen edustukseksi työvaliokuntaan tulosaluejohtaja Päivi Saukko laaja-alaisen sosiaalityön asiantuntijana. Työvaliokunta esittää kuntajohtajafoorumille ja edelleen ohjausryhmälle, että Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusprojektin työvaliokuntaa täydennetään asiantuntijajäsenillä seuraavasti ja myöhemmin tarpeen mukaan; - Etelä-Pohjanmaan yrittäjät / aluejärjestön puheenjohtaja Anne Niemi

15 15 - Seinäjoen kaupunki / sosiaali- ja terveyskeskusen johtoryhmän jäsenet Päivi Saukko (sosiaalityö), Anneli Saarinen (ikäihmisten palvelut) ja Tiina Perä (terveydenhuolto) - Yhdistysten ja järjestöjen edustus / SOSTE ryn erikseen nimeämä henkilö. Muutettu ehdotus kokouksessa: Työvaliokunta esittää kuntajohtajafoorumille ja edelleen ohjausryhmälle, että Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusprojektin työvaliokuntaa täydennetään asiantuntijajäsenillä seuraavasti ja myöhemmin tarpeen mukaan; - Etelä-Pohjanmaan yrittäjät / aluejärjestön puheenjohtaja Anne Niemi - Seinäjoen kaupunki / sosiaali- ja terveyskeskusen johtoryhmä Päivi Saukko (sosiaalityö) - Yhdistysten ja järjestöjen edustus / SOSTE ryn erikseen nimeämä henkilö - Erikoissairaanhoidon lääkäriasiantuntija / Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikseen nimeämä henkilö.

16 16 41 Työvaliokunnan kokousaikataulu 2016 Stvk, 41 Projektin työsuunnitelman mukaan työvaliokunta kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen viikko. Määritellään työvaliokunnan kokousaikataulu vuodelle 2016 siten, että ensimmäinen kokous on keskiviikkona klo ja siitä lukien joka toinen viikko. Kokouspaikka on pääsääntöisesti Frami D1. Mahdollinen varapäivä torstaisin iltapäivällä.

17 17 42 Kokouksen päättäminen Stvk, 42 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Pöytäkirja Nro 7/ Frami D 5 krs, Neuvotteluhuone Euro. Pykälä Asia Sivu. 30 Kokouksen avaus Projektisuunnitelma / työryhmien nimeäminen 4

Pöytäkirja Nro 7/ Frami D 5 krs, Neuvotteluhuone Euro. Pykälä Asia Sivu. 30 Kokouksen avaus Projektisuunnitelma / työryhmien nimeäminen 4 Pöytäkirja Nro 7/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 13.30 15.10 Kokouspaikka Frami D 5 krs, Neuvotteluhuone Euro Käsitellyt asiat Pykälä Asia 30 Kokouksen avaus 3 31 Projektisuunnitelma / työryhmien

Lisätiedot

Kokouskutsu/ Asialista. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 26 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Kokouskutsu/ Asialista. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 26 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Kokouskutsu/ Asialista Nro 6/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 13.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Pykälä Asia 25 Kokouksen avaus 3 26 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistiot , ja Työryhmien tilannekatsaus 5

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistiot , ja Työryhmien tilannekatsaus 5 Asialista/ Pöytäkirja Nro 2/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 14.00 15.40 Kokouspaikka Frami D, Siru&Bitti Käsitellyt asiat 1-8 Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistiot 13.1.2016, 5.2.2016 ja

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3 Asialista/ Pöytäkirja Nro 3/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 13.00 Kokouspaikka Frami D, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Työvaliokunnan pöytäkirja 25.11.2015

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu 1 Kokoustiedot SOTE työvaliokunnan kokous Kokousaika To klo 12.00 14.37 Kokouspaikka Frami D1, kokoustila Mega, Seinäjoki Käsiteltävät asiat 34 41 Asia Sivu 34 Kokouksen avaus... 3 35 Kokousmuistio 13.3.2017

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu 1 Kokoustiedot SOTE työvaliokunnan kokous Kokousaika Ma klo 12.00 12.38 Kokouspaikka Watt & Edison, Frami B, 2.krs, Seinäjoki Käsiteltävät asiat 26 33 Asia Sivu 26 Kokouksen avaus... 3 27 Kokousmuistio

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 EPSOTE tilannekatsaus 4. 3 Kuntajohtajafoorum

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 EPSOTE tilannekatsaus 4. 3 Kuntajohtajafoorum Asialista/ Pöytäkirja Nro 2/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.00 15.50 Kokouspaikka Frami B, Kokoustila Edison Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 EPSOTE tilannekatsaus 4 3 Kuntajohtajafoorum

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 ICT työryhmän työsuunnitelman hyväksyminen 4. 3 Kokousmuistio 6.4.

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 ICT työryhmän työsuunnitelman hyväksyminen 4. 3 Kokousmuistio 6.4. Asialista/ Pöytäkirja Nro 3/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 14.00 15.45 Kokouspaikka Frami D, Siru&Bitti Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 ICT työryhmän työsuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3 Asialista/ Pöytäkirja Nro 3/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 13.00 14.30 Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Työvaliokunnan pöytäkirja

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio Valmistelevien työryhmien tilannekatsaus 5

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio Valmistelevien työryhmien tilannekatsaus 5 Asialista/ Pöytäkirja Nro 6/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 14.00 Kokouspaikka Frami D, Siru&Bitti Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistio 24.5.2016 4 3 Valmistelevien työryhmien

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja

Asialista/ Pöytäkirja Asialista/ Pöytäkirja Nro 2/2016 1 Kokoustiedot Kokouksen seminaariosa klo 09.30 10.30: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tilannekatsaus. Sosiaalineuvos Kari Haavisto (STM/Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu 1 Kokoustiedot SOTE työvaliokunnan kokous Kokousaika Ti klo 13.00 Kokouspaikka Frami B, kokoustila Bell & Marconi, Seinäjoki Käsiteltävät asiat Asia Sivu 1 Kokouksen avaus... 3 2 Kokousmuistio 14.10.2016

Lisätiedot

Parvikabinetti, Hotelli-Ravintola Alma (Ruukintie 4, Seinäjoki) Kokouksen jälkeen yhteinen lounas. Asia Sivu

Parvikabinetti, Hotelli-Ravintola Alma (Ruukintie 4, Seinäjoki) Kokouksen jälkeen yhteinen lounas. Asia Sivu 1 Kokoustiedot SOTE työvaliokunnan kokous Kokousaika Ke klo 9.00 10.55 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 49 55 Parvikabinetti, Hotelli-Ravintola Alma (Ruukintie 4, Seinäjoki) Kokouksen jälkeen yhteinen lounas

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousaikataulujen tarkistus 4. 3 Valmistelevien työryhmien tilannekatsaus 5

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousaikataulujen tarkistus 4. 3 Valmistelevien työryhmien tilannekatsaus 5 Asialista/ Pöytäkirja Nro 1/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika 8.3.2016 kello 13.30 Kokouspaikka Frami B 2krs., Edustustila Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousaikataulujen tarkistus 4

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kirkonkranni Auditorio, Ala-Kuljunkatu 1A. Pykälä Asia Sivu. 6 Työvaliokunnan täydentäminen / Henkilöstöjärjestöjen edustus 5

Asialista/ Pöytäkirja. Kirkonkranni Auditorio, Ala-Kuljunkatu 1A. Pykälä Asia Sivu. 6 Työvaliokunnan täydentäminen / Henkilöstöjärjestöjen edustus 5 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika 4.12.2015 kello 9.30 Kokouspaikka Kirkonkranni Auditorio, Ala-Kuljunkatu 1A Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 6 Työvaliokunnan täydentäminen /

Lisätiedot

Kokousaika Ke klo Kokouspaikka Seinäjoki Areena, Komia-kabinetti (Kirkkokatu 23, Seinäjoki) Käsiteltävät asiat :t 1 8.

Kokousaika Ke klo Kokouspaikka Seinäjoki Areena, Komia-kabinetti (Kirkkokatu 23, Seinäjoki) Käsiteltävät asiat :t 1 8. 1 Kokoustiedot Kokousaika Ke klo 9.05 11.25 Kokouspaikka Seinäjoki Areena, Komia-kabinetti (Kirkkokatu 23, Seinäjoki) Käsiteltävät asiat :t 1 8 Asia Sivu 1 Kokouksen avaus... 3 2 Järjestäytyminen... 4

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Watt & Edison, Frami B, 2.krs, Seinäjoki. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio

Asialista/ Pöytäkirja. Watt & Edison, Frami B, 2.krs, Seinäjoki. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio Asialista/ Pöytäkirja Nro 8/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 13.00 15.30 Kokouspaikka Watt & Edison, Frami B, 2.krs, Seinäjoki Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistio 8.9.2016

Lisätiedot

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Jarmo Lusa

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Jarmo Lusa Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmä, kokous 7/2017 Aika: to klo 14.00 16.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan liitto, Maakuntasali (Kampusranta 9 C, Seinäjoki, Frami, 4. kerros) Osallistujat: Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousaikataulujen tarkistus 4. 3 Valmistelevien työryhmien tilannekatsaus 5

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousaikataulujen tarkistus 4. 3 Valmistelevien työryhmien tilannekatsaus 5 Asialista/ Pöytäkirja Nro 3/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika 8.3.2016 kello 13.30 15.30 Kokouspaikka Frami B 2 krs., Edustustila Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousaikataulujen tarkistus

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio Valmistelevien työryhmien tilannekatsaus 5

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio Valmistelevien työryhmien tilannekatsaus 5 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 14.00 Kokouspaikka Frami D, Siru&Bitti Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistio 20.4.2016 4 3 Valmistelevien työryhmien

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu 1 Kokoustiedot SOTE työvaliokunnan kokous Kokousaika Pe klo 12.00 Kokouspaikka Frami D, Siru & Bitti, Seinäjoki Käsiteltävät asiat 1-10 Asia Sivu 1 Kokouksen avaus... 3 2 Kokousmuistio 9.12.2016 tarkastaminen...

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousaikataulujen tarkistus 4. 3 ICT-asioiden työryhmän perustaminen 5

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousaikataulujen tarkistus 4. 3 ICT-asioiden työryhmän perustaminen 5 Asialista/ Pöytäkirja Nro 1/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 13.30 14.35 Kokouspaikka Frami B, Kokoustila Watt Käsitellyt asiat 1-6 Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousaikataulujen tarkistus 4

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kirkonkranni Auditorio, Ala-Kuljunkatu 1A. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 5. 2 Tiedotussuunnitelma / verkkosivut 6

Asialista/ Pöytäkirja. Kirkonkranni Auditorio, Ala-Kuljunkatu 1A. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 5. 2 Tiedotussuunnitelma / verkkosivut 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 9.30 11.30 Kokouspaikka Kirkonkranni Auditorio, Ala-Kuljunkatu 1A Käsitellyt asiat 1-8 Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 5 2 Tiedotussuunnitelma

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Työvaliokunnan pöytäkirjat ,

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Työvaliokunnan pöytäkirjat , Asialista/ Pöytäkirja Nro 1/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.00 13.40 Kokouspaikka Kuortane, Kuortaneen liikuntahotelli 2. kerroksen luentosali 1. Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on 26.2.2016 STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on hyväksyä Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SOTE-työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu

Etelä-Pohjanmaan SOTE-työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu 1 Kokoustiedot SOTE-työvaliokunnan kokous Kokousaika Pe klo 12.05 16.05 Kokouspaikka Frami D1, kokoustila Siru & Bitti, Seinäjoki Käsiteltävät asiat Asia Sivu 1 Kokouksen avaus... 3 2 Kokousmuistio 23.9.2016...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmä, kokous 5/2017. Aika: to klo

PÖYTÄKIRJA Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmä, kokous 5/2017. Aika: to klo PÖYTÄKIRJA 17.8.2017 Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmä, kokous 5/2017 Aika: to 17.8.2017 klo 13 14.30 Paikka: Etelä-Pohjanmaan liitto, Maakuntasali (Kampusranta 9 C, Seinäjoki, Frami, 4. kerros)

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio 6.4.2016 4. 3 Valmistelevien työryhmien tilannekatsaus 5

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio 6.4.2016 4. 3 Valmistelevien työryhmien tilannekatsaus 5 Asialista/ Pöytäkirja Nro 3/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika 20.4.2016 kello 14.00 Kokouspaikka Frami D, Siru&Bitti Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistio 4 3 Valmistelevien työryhmien

Lisätiedot

Asialista Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio Valmistelevien työryhmien tilannekatsaus 5

Asialista Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio Valmistelevien työryhmien tilannekatsaus 5 Asialista Pöytäkirja Nro 6/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 14.05-16.15 Kokouspaikka Frami D, Siru & Bitti Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistio 24.5.2016 4 3 Valmistelevien

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen Frami, Siru

Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen Frami, Siru Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen 13.6.2016 Frami, Siru Läsnäolijat Tytti Luoto sosiaalijohtaja, puheenjohtaja, Ilmajoki Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja, Järvi-Pohjanmaa Eija Ala-Toppari-Peltola

Lisätiedot

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUIDEN JOHTORYHMÄ (päivitetty )

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUIDEN JOHTORYHMÄ (päivitetty ) PERHE- JA SOSIAALIPALVELUIDEN JOHTORYHMÄ (päivitetty 24.2.2017) Tanja, peruspalvelujohtaja, pj Eija Ala-Toppari-, Lape muutosagentti Päivi Hentilä, terveyskeskuslääkäri Harri Jokiranta, projektinjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus TAVOITE:

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN KASVUN TUKEMINEN - TYÖRYHMÄ

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN KASVUN TUKEMINEN - TYÖRYHMÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN KASVUN TUKEMINEN - TYÖRYHMÄ 15.2.2016 klo 9.00-11.00 3/2016 OSALLISTUJAT X Tytti Luoto, sosiaalijohtaja/ilmajoen kunta/ puheenjohtaja X Ulla Yli-Hynnilä, asiantuntijapalveluiden

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3 Asialista/ Pöytäkirja Nro 2/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika 5.4.2016 kello 13.00 Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistio tarkastus

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SOTEMAKUvirkamiesryhmä. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu

Etelä-Pohjanmaan SOTEMAKUvirkamiesryhmä. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu Nro 7/2017 9.6.2017 1 Kokoustiedot SOTE- ja maakuntauudistuksen virkamiesryhmän kokous Kokousaika pe 9.6.2017 klo 9.00-11.10 Kokouspaikka Etelä-Pohjanmaan liitto, maakuntasali Käsiteltävät asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Hotelli/Ravintola Alma, Näyttämökabinetti. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio 10.5.

Asialista/ Pöytäkirja. Hotelli/Ravintola Alma, Näyttämökabinetti. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio 10.5. Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 08.30 Kokouspaikka Hotelli/Ravintola Alma, Näyttämökabinetti Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistio 10.5.2016

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SOTEMAKU-ohjausryhmä. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu

Etelä-Pohjanmaan SOTEMAKU-ohjausryhmä. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu 1 Kokoustiedot SOTE- ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän kokous Kokousaika Pe klo 9.05 10.05 Kokouspaikka Frami auditorio 1, Seinäjoki Käsiteltävät asiat 7 12 Asia Sivu 7 Kokouksen avaus... 5 8 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 5. 2 SOTE ajankohtaiskatsaus 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 5. 2 SOTE ajankohtaiskatsaus 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 1/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 9.40 10.40 Kokouspaikka Frami, Auditorio 2 Käsitellyt asiat 1-6 Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 5 2 SOTE ajankohtaiskatsaus 6 3 Työvaliokunnan

Lisätiedot

TAUSTATIETOTYÖRYHMÄN TYÖSUUNNITELMA

TAUSTATIETOTYÖRYHMÄN TYÖSUUNNITELMA TAUSTATIETOTYÖRYHMÄN TYÖSUUNNITELMA Maria-Liisa Nurmi, Anne Alavillamo, Arto Rautajoki, Matti Rekiaro, Anna-Kaisa Pusa, Kirsti Svahn, Teemu Puolijoki, Marko Rossinen Taustatietotyöryhmän tehtävä Kartoittaa

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kokoustiedot Kokouksen seminaariosa klo Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 6

Asialista/ Pöytäkirja. Kokoustiedot Kokouksen seminaariosa klo Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2016 1 Kokoustiedot Kokouksen seminaariosa klo 09.00 11.00 Kokousaika 18.11.2016 kello 12.00 Kokouspaikka Frami auditorio 1, Seinäjoki Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio 20.4.2016 4. 3 Valmistelevien työryhmien tilannekatsaus 5

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio 20.4.2016 4. 3 Valmistelevien työryhmien tilannekatsaus 5 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 14.00 Kokouspaikka Frami D, Siru&Bitti Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistio 20.4.2016 4 3 Valmistelevien työryhmien

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN. Sote työvaliokunta

IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN. Sote työvaliokunta IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Sote työvaliokunta 5.2.2016 Anna-Kaisa Pusa, koollekutsuja, Kuntayhtymän johtaja / Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kati Mäkelä, Ikäihmisten palvelujohtaja / Kuntayhtymä

Lisätiedot

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) ja vastuuvalmistelijoiden valinta. Asko Peltola

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) ja vastuuvalmistelijoiden valinta. Asko Peltola Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) ja vastuuvalmistelijoiden valinta Asko Peltola Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) Voimaanpanolaissa määritellään neuvottelutahot; suluissa EP:n neuvottelutuloksena

Lisätiedot

Ryhmän työn käynnistäminen Etelä-Pohjanmaan maakunta Kari Nuuttila

Ryhmän työn käynnistäminen Etelä-Pohjanmaan maakunta Kari Nuuttila DIGILOIKKA-TYÖRYHMÄ Ryhmän työn käynnistäminen 26.2.2016 Etelä-Pohjanmaan maakunta Kari Nuuttila DIGITALISAATIO Digitalisaatio on yhtä aikaa murros ja uusi normaalitila Se mullistaa tavat tehdä työtä ja

Lisätiedot

Päivittäispalvelut työryhmä

Päivittäispalvelut työryhmä Päivittäispalvelut työryhmä Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen SOTE työvaliokunta 21.3.2016 Järvi-Pohjanmaan peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas Lape päivittäispalvelut työryhmän jäsenet Tanja Penninkangas

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma Kuntajohtajafoorum 5.11.2015 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu 1 Kokoustiedot SOTE työvaliokunnan kokous Kokousaika Pe klo 9.00 Kokouspaikka Maakuntasali, Etelä-Pohjanmaan liitto, Frami C, Seinäjoki Käsiteltävät asiat 12 25 Asia Sivu 12 Kokouksen avaus... 3 13 Kokousmuistio

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Työvaliokunnan pöytäkirjat 9.12.2015, 13.1.2016 4

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Työvaliokunnan pöytäkirjat 9.12.2015, 13.1.2016 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 1/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.00 Kokouspaikka Kuortane, Kuortaneen liikuntahotelli 2. kerroksen luentosali 1. Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Työvaliokunnan

Lisätiedot

TAUSTATIETO- työryhmä

TAUSTATIETO- työryhmä TAUSTATIETO- työryhmä TYÖRYHMIEN YHTEISSEMINAARI 29.4.2016 Maria-Liisa Nurmi, Terhi Haapala, Hannele Koivisto, Anne Alavillamo, Aino Ylitalo, Erkki Välimäki, Arto Rautajoki (Anne Saarijärvi), Matti Rekiaro

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SOTEMAKU-ohjausryhmä. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu

Etelä-Pohjanmaan SOTEMAKU-ohjausryhmä. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu 1 Kokoustiedot SOTE- ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän kokous Kokouksen jälkeen kahvit n. klo 9.15 klo 9.45 alkaen: Sote ja monialainen maakunta! Etelä-Pohjanmaa Muutosjohtajien maakuntakierros 2017

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 1

Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 1 Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 1 Muistio Kotona asumista tukevat palvelut Aika: perjantai 19.2.2016 klo 9-13 Kokouspaikka: Kauhajoen kaupungintalo Läsnä: Hannele

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu 1 Kokoustiedot SOTE työvaliokunnan kokous Kokousaika Pe klo 12.00 Kokouspaikka Frami D, Siru & Bitti, Seinäjoki Käsiteltävät asiat 1 11 Asia Sivu 1 Kokouksen avaus... 3 2 Kokousmuistio 15.11.2016 tarkastaminen...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SOTEMAKUvirkamiesryhmä. Asialista/ Pöytäkirja

Etelä-Pohjanmaan SOTEMAKUvirkamiesryhmä. Asialista/ Pöytäkirja 1 Kokoustiedot SOTE- ja maakuntauudistuksen virkamiesryhmän kokous Kokousaika Ma klo 8.00-9.40 Kokouspaikka E-P:n ELY-keskus, Alvar Aallon katu 8, Seinäjoki (kokoustila Alvar Aalto) Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 7 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 4.9.2008 klo 15.00 15.58 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2019 1 Henkilöstö työryhmä - Kokousaika 25.4.2019 kello 12 13.10 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja

Asialista/ Pöytäkirja Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2016 1 Kokoustiedot Kokouksen aluksi Kehittämispäällikkö Anne Sormunen (BDO Consulting) esittelee kehittämisohjelmaa HYVE 2018 johtaminen tulevaisuuden kunnassa. Kokousaika

Lisätiedot

Valtakunnallinen maakunta visio

Valtakunnallinen maakunta visio Valtakunnallinen maakunta 2023 -visio Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin ja vaikuttava julkinen hallinto

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki avasi kokouksen klo 14.00 Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki avasi kokouksen klo 14.00 Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti. Aika: 6.10.2015 klo 14.00 15.00 Paikka: Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki Kokoustila 140B Läsnä: läsnäolijat (liite 1) 1. Kokouksen avaus / todetaan läsnäolijat Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio STM kärkihankkeet / muutosagentit 5

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio STM kärkihankkeet / muutosagentit 5 Asialista/ Pöytäkirja Nro 7/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.00 Kokouspaikka Frami D, Siru&Bitti Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistio 15.6.2016 4 3 STM kärkihankkeet

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SoTe projektisuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan SoTe projektisuunnitelma Etelä-Pohjanmaan SoTe projektisuunnitelma 2016-2018 Järvipohjanmaan yhteistoiminta-alue 15 311 Alajärvi 10 014 Vimpeli 3 073 Soini 2 224 Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä 21 834 Alavus 12 052 Ähtäri 6 066

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Etelä-Pohjanmaan sote Viestintästrategia ja -suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SOTEMAKU-ohjausryhmä. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu

Etelä-Pohjanmaan SOTEMAKU-ohjausryhmä. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu 1 Kokoustiedot SOTE- ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän kokous Kokouksen seminaariosa klo 09.00 11.00 Kokousaika Pe klo 12.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Frami auditorio 1, Seinäjoki Asia Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2019 1 Henkilöstö työryhmä - Kokousaika 17.1.2019 kello 10-11 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu

Lisätiedot

Sote valmistelu /Saukko

Sote valmistelu /Saukko Sote valmistelu 7.2.17/Saukko Muutoksen laatikot Integraatio Integroitu tuotantorakennemalli mahdollistaisi perustason ja erityistason palvelujen sekä sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

VATE Asko Peltola

VATE Asko Peltola VATE 12.10.2017 Asko Peltola Missä mennään? Valmistelurahoituksesta on saatu lisäohjeita ja hakemus VM:lle on jätetty viime viikolla (jaossa yhteensä 14,5 me) Hallitus pääsi sopuun valinnanvapaudesta (julki

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kunnallinen työmarkkinalaitos 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaana Pirhonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Itsehallintoalueet. EPL seminaari Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Itsehallintoalueet. EPL seminaari Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Itsehallintoalueet EPL seminaari 22.2.2016 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Soten vaiheet Kehittämisohjelmat Kansallinen terveyshanke

Lisätiedot

EPSOTE. Kauhavan kaupunginvaltuusto, iltakoulu

EPSOTE. Kauhavan kaupunginvaltuusto, iltakoulu EPSOTE Kauhavan kaupunginvaltuusto, iltakoulu 18.1.2016 Harri Jokiranta Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Projektinjohtaja http://www.seinajoki.fi/seinajoenkaupunki/etela-pohjanmaansote.html

Lisätiedot

Maakunnan SOTE liikelaitos

Maakunnan SOTE liikelaitos Palvelurakennetyö Palvelutarve / Resurssit arviointi ja tasaus maantieteellisten tuotantoalueiden välillä Maakunnan SOTE liikelaitos Liikelaitoksen johtokunta liikelaitoksen (SOTE) johtaja Prosessijohtajat

Lisätiedot

Järjestäjätoiminto. Muutosjohtaja (sote järjestäminen), Harri Jokiranta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija (sote järjestäminen), Päivi Saukko

Järjestäjätoiminto. Muutosjohtaja (sote järjestäminen), Harri Jokiranta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija (sote järjestäminen), Päivi Saukko Järjestäjätoiminto Muutosjohtaja (sote järjestäminen), Harri Jokiranta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija (sote järjestäminen), Päivi Saukko Järjestäjän perusta Maakunta vastaa asukkaan laissa

Lisätiedot

Etelä- Pohjanmaan. Työryhmien yhteinen seminaari

Etelä- Pohjanmaan. Työryhmien yhteinen seminaari Etelä- Pohjanmaan S O T E Työryhmien yhteinen seminaari 29.4.2016 Harri Jokiranta Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Projektinjohtaja Valmistelun eteneminen Sote -rakenneuudistus

Lisätiedot

Muistio. Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmä, kokous 3/2017

Muistio. Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmä, kokous 3/2017 Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmä, kokous 3/2017 Aika: ke 17.5.2017 klo 13 14.45 Paikka: Etelä-Pohjanmaan liitto, Maakuntasali (Kampusranta 9 C, Seinäjoki, Frami, 4. kerros) Osallistujat: Julkisalan

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/2017 1 Henkilöstö työryhmä - Kokousaika 16.08.2017 kello 13 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNEUUDISTUS ETELÄ-POHJANMAAN SOTEICT. Hankesuunnitelma 9.5.2016 LUONNOS 0.

ETELÄ-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNEUUDISTUS ETELÄ-POHJANMAAN SOTEICT. Hankesuunnitelma 9.5.2016 LUONNOS 0. LIITE 1. TYÖRYHMIEN JÄSENET EP-SOTE ICT 1 (19) ETELÄ-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNEUUDISTUS ETELÄ-POHJANMAAN SOTEICT Hankesuunnitelma 9.5.2016 LUONNOS 0.3 Projektiryhmä SIDOSYKSIKÖT

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96 KITEEN KAUPUNKI 1 (9) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2015 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja

Asialista/ Pöytäkirja Asialista/ Pöytäkirja Nro 3/2016 1 Kokoustiedot Kokouksen seminaariosa klo 09.30 10.30: - Etelä-Pohjanmaan SOTEn ja Maakuntauudistuksen ohjausjärjetelmän eteneminen / Lasse Anttila - Väliraportin esittely

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu 1 Kokoustiedot SOTE työvaliokunnan kokous Kokousaika Pe klo 9.00 11.51 Kokouspaikka Maakuntasali, Etelä-Pohjanmaan liitto, Frami C, Seinäjoki Käsiteltävät asiat 41 48 Asia Sivu 41 Kokouksen avaus... 3

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 27.8.2008 klo 9.00 11.45 ja 12.30 14.15 Saapuvilla olleet

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 10.9.15 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Aika 10.9.2015 klo 13-15 Paikka Läsnä Psykiatrian klinikka, kirjasto Pekka Kauppinen, pj, Jyta Pirjo Matikainen,

Lisätiedot

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Jarmo Lusa Pasi Ruuttila Sanna Puumala Eeva Kopposela

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Jarmo Lusa Pasi Ruuttila Sanna Puumala Eeva Kopposela Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmä, kokous 4/2017 Aika: ti 20.6.2017 klo 13 15 Paikka: Etelä-Pohjanmaan liitto, Maakuntasali (Kampusranta 9 C, Seinäjoki, Frami, 4. kerros) Osallistujat: Julkisalan

Lisätiedot

Sotemaku johtoryhmä VTM Anneli Saarinen, I&O muutosagentti, Etelä-Pohjanmaa

Sotemaku johtoryhmä VTM Anneli Saarinen, I&O muutosagentti, Etelä-Pohjanmaa Sotemaku johtoryhmä 24..2017 VTM Anneli Saarinen, I&O muutosagentti, Etelä-Pohjanmaa www.ep2019.fi http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito 75-v täyttäneiden osuus v. 2015 ja v. 2030 Yhteiskunnan on mukauduttava

Lisätiedot

I&O hallituksen kärkihanke

I&O hallituksen kärkihanke I&O hallituksen kärkihanke Vate 31.10.2017 www.ep2019.fi http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito 75-v täyttäneiden osuus v. 2015 ja v. 2030 Yhteiskunnan on mukauduttava laajasti iäkkään väestön tarpeisiin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SOTEMAKU- strategiset tukipalvelut päätyöryhmä. Pöytäkirja. Asia Sivu

Etelä-Pohjanmaan SOTEMAKU- strategiset tukipalvelut päätyöryhmä. Pöytäkirja. Asia Sivu 1 Kokoustiedot SOTE- ja maakuntauudistus, strategiset 2/2017 Kokousaika To klo 13.00-15.00 Kokouspaikka ELY, Alvar Aallon katu 8, Seinäjoki Käsiteltävät asiat :t 12-23 Asia Sivu 12 Kokouksen avaus ja läsnäolijat...

Lisätiedot

POPmaakunta Asialista 1 (5)

POPmaakunta Asialista 1 (5) POPmaakunta Asialista 1 (5) Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus, henkilöstötyöryhmä Aika: 18.1.2017 klo: 9.00-12.00 Paikka: OYS, luentosali 1 (sisäänkäynti B1, 2. krs) Läsnä: Juha Jääskeläinen Eija Ahola

Lisätiedot

Kumppanuussopimus Tahto-osa

Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /5 Organisaatiot Porin perusturvan yhteistoiminta-alue (Pori, Merikarvia ja Ulvila) ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2016-2018 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 2/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 2/2016 Pöytäkirja 1 (8) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 2/2016 Aika 1.3.2016 kello 18:00-19:10 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali Allekirjoittajat Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen sihteeri

Lisätiedot

Kotikuntoutustyöryhmä

Kotikuntoutustyöryhmä Kotikuntoutustyöryhmä Työryhmä: Päivi Saukko pj., E-P:n sote palvelurakenne uudistus, Päivi lehtimäki,siht. Epshp, Linda Rantalainen, Kaksineuvoinen, Suvi Tuomi, Seinäjoki, Hannele Vakkuri, Kaksineuvoinen,

Lisätiedot

SOTE- PALVELUT JA RAKENTEET LOPPURAPORTIN YHTEENVETO

SOTE- PALVELUT JA RAKENTEET LOPPURAPORTIN YHTEENVETO SOTE- PALVELUT JA RAKENTEET LOPPURAPORTIN YHTEENVETO 31.3.2017 Keijo Siiskonen etunimi.sukunimi@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 1 SOTE- PALVELUT JA RAKENTEET TYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO / Kuvaus ja hahmotelma siitä,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SOTEMAKUkuntajohtajafoorum. Asialista/ Pöytäkirja

Etelä-Pohjanmaan SOTEMAKUkuntajohtajafoorum. Asialista/ Pöytäkirja 1 Kokoustiedot SOTE- ja maakuntauudistuksen kuntajohtajafoorumin kokous Kokousaika Ti klo 13.00 14.20 Kokouspaikka Frami D1, kokoustila Mega, Seinäjoki Käsiteltävät asiat Asia Sivu 1 Kokouksen avaus...

Lisätiedot

DIGILOIKKA-RYHMÄN TYÖOHJELMA / TYÖVALIOKUNTA / TYÖRYHMÄN JÄSENTEN PÄIVITYS

DIGILOIKKA-RYHMÄN TYÖOHJELMA / TYÖVALIOKUNTA / TYÖRYHMÄN JÄSENTEN PÄIVITYS DIGILOIKKA-RYHMÄN YÖOHJLMA / YÖVALIOKUNA 5.2.2016 / YÖRYHMÄN JÄSNN PÄIVIYS 23.2.2016 yörukkanen on kokoontunut 4 kertaa. yöskentelyyn ovat osallistuneet: Kari Nuuttila (kokoonkutsuja), Paula Luoma, Maria-Liisa

Lisätiedot

Sopimus Keski-Suomen sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelusta

Sopimus Keski-Suomen sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelusta Sopimus Keski-Suomen sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelusta 1. Osapuolet Nimetään tähän jakson 1. alle erikseen kaikki maakunnan kunnat, jotka haluavat sopimusperusteisesti valmisteluun osallistua.

Lisätiedot

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa Sote ohjausryhmän kokous 17.12.2014

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa Sote ohjausryhmän kokous 17.12.2014 Aika: 26.3.2015 klo 14.00 14.30 Paikka: Läsnä: Kirkonkranni, Ala-Kuljun katu 1 A, D-rappu, Seinäjoki sähköpostijakelun mukaisesti 1. Kokouksen avaus / todetaan läsnäolijat Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan 31.3. 5 päättänyt esittää Ikäihmisten palvelut työryhmän kokoonpanosta seuraavaa:

Työryhmä on kokouksessaan 31.3. 5 päättänyt esittää Ikäihmisten palvelut työryhmän kokoonpanosta seuraavaa: Ikäihmisten palvelut työryhmä/pth yksikkö Aika: Perjantai 26.5.2015. klo 10 11:45 Paikka: POSKE, neuvotteluhuone, Rovakatu 3 Jäsenet: Johanna Lohtander, vanh.työnjoht., Rovaniemi, puheenjohtaja - vara

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Henkilöstö työryhmä - Kokousaika 15.05.2017 kello 14 15.31 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu

Lisätiedot

Äänekosken terveyskeskus, Terveyskatu 8, kokoushuone. Otsikko Sivu

Äänekosken terveyskeskus, Terveyskatu 8, kokoushuone. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Vanhusneuvosto AIKA 05.11.2014 kello 09:00-12:50 PAIKKA Äänekosken terveyskeskus, Terveyskatu 8, kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 46 Kokouksen

Lisätiedot