SUOMALAISTA KESÄTYÖTÄ MUKANA KEHITTÄMÄSSÄ: KUMPPANIT: FINGRID, HELSINGIN KAUPUNKI ISS PALVELUT, KUNTAREKRY.FI METSÄ GROUP, S-RYHMÄ, SOL PALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMALAISTA KESÄTYÖTÄ MUKANA KEHITTÄMÄSSÄ: KUMPPANIT: FINGRID, HELSINGIN KAUPUNKI ISS PALVELUT, KUNTAREKRY.FI METSÄ GROUP, S-RYHMÄ, SOL PALVELUT"

Transkriptio

1

2 SUOMALAISTA KESÄTYÖTÄ MUKANA KEHITTÄMÄSSÄ: KUMPPANIT: FINGRID, HELSINGIN KAUPUNKI ISS PALVELUT, KUNTAREKRY.FI METSÄ GROUP, S-RYHMÄ, SOL PALVELUT

3 ASIANTUNTIJAKUMPPANIT: EK, HENRY, INNOKAMPUS, MANPOWER, PROCOM, SAKKI, SUOMALAISEN TYÖN LIITTO, SUOMEN LUKIOLAISTEN LIITTO, SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖ, SYL, VAMMAISTEN LASTEN JA NUORTEN TUKISÄÄTIÖ, SUOMEN 4H-LIITTO, SUOMEN OPISKELIJA-ALLIANSSI OSKU RY, SAMOK RY TOIMIALAKUMPPANIT: ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO RY, ENERGIATEOLLISUUS RY, FINANSSIALAN KESKUSLIITTO RY, HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO, KAUPAN LIITTO RY, KEMIANTEOLLISUUS RY, MAJOITUS- JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY, METSÄTEOLLISUUS RY, PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY, RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY, SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY, TERVEYSPALVELUALAN LIITTO RY JA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO

4 Toteutettu Espoossa Urban Millissä yhdessä Innokampuksen nuorten kanssa.

5 KAMPANJAN SUOJELIJA Yhdessä kannamme vastuumme nuorten tulevaisuudesta ja hyvästä työelämästä. Satu Helkama, Toimitusjohtaja, Helkama Emotor

6 JOHDANTO KESÄTYÖN MERKITYSTÄ nuorille ei voi liikaa korostaa. Kesätyössä nuori saa ensimmäiset kokemuksensa työelämästä ja luo käsityksensä eri toimialoista. Tämän ensikosketuksen merkitys on erityisen suuri nyt, kun median välittämä kuva työelämästä ei ole kovin positiivinen. Nuoret kaipaavat kannustavaa tietoa, sillä erityisesti lukiolaisten työelämätiedossa on suuria puutteita. 77% lukiolaisista kokee, että työelämään liittyviä asioita käsitellään koulussa melko vähän tai ei lainkaan (Taloudellinen tiedotustoimisto TAT/T-Media, Kun koulu loppuu tutkimus). KESÄTYÖ ON LUONTEVA tapa tutustuttaa nuoria työelämään ja tehdä hyvä ensivaikutelma tulevaisuuden osaajiin. Tämä kuitenkin edellyttää, että kesätyökokemuksiin panostetaan. Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa mukana olevat työnantajat ovat sitoutuneet Vastuullisen kesätyön periaatteisiin, jotka ovat hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen työhön, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja todistus. VASTUULLISEN KESÄTYÖN toimintaoppaan tavoitteena on konkretisoida nämä periaatteet ja tarjota käytännön työkaluja kesätyön kehittämiseksi. Nuorelle Vastuullinen kesäduuni -logo on lupaus hyvästä kesätyökokemuksesta, joka opettaa myös itsenäisyyttä ja vastuunkantoa. Työnantajalle se merkitsee sujuvampaa kesätyöprosessia ja motivoituneiden nuorten tuomia uusia ajatuksia. 6

7 LAADUKKAITA KESÄTYÖKOKEMUKSIA! Päivi Salminen-Kultanen Vastuullinen kesäduuni -kampanjan projektijohtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen johtaja, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

8 VAIN 16 % YLÄKOULULAISISTA JA LUKIOLAISISTA TIETÄÄ VARMASTI, MILLE ALALLE HALUAA SUUNTAUTUA TULEVAISUUDESSA. Täysin varmasti Melko varmasti Täysin varmasti Melko varmasti TARJOAMALLA hyviä ja mielekkäitä kesätyökokemuksia vaikutat yrityksesi ja toimialasi kiinnostavuuteen. En kovinkaan varmasti En lainkaan varmasti En kovinkaan varmasti En lainkaan varmasti Lähde: Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja T-Media: Kun koulu loppu tutkimus. 8

9 MIELEKKÄÄT KESÄTYÖKOKEMUKSET KEHITTÄVÄT NUOREN TYÖELÄMÄTAITOJA JA TUKEVAT URASUUNNITTELUA. KESÄTYÖSSÄ NUORI TUTUSTUU TYÖELÄMÄÄN JA TYÖNANTAJAT VOIVAT TEHDÄ HYVÄN ENSIVAIKUTELMAN TULEVAISUUDEN OSAAJIIN Lähde: Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja T-Media: Kun koulu loppu tutkimus. 9

10 10 Lähde: Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja T-Media: Kun koulu loppu tutkimus.

11 SISÄLLYS 1. TYÖNANTAJAKUVA JA MAINE 2. VIESTINTÄ 3. KESÄTYÖPROSESSI 001 HYVÄ HAKIJAKOKEMUS 002 MIELEKÄS TYÖ 003 PEREHDYTYS JA OHJAAMINEN 004 OIKEUDENMUKAISUUS JA TASAPUOLISUUS 005 KOHTUULLINEN PALKKA 006 KIRJALLINEN TYÖSOPIMUS JA TODISTUS 4. TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA!

12 T y o n a n t a j a k u v a j a M a i n e KESÄTÖIDEN TARJOAMINEN NUORILLE EI OLE VAIN REKRYTOINTIA. 12

13 KESÄTYÖ ON YHTEISKUNNALLISESTI VASTUULLINEN TEKO, JOKA VAIKUTTAA POSITIIVISESTI PAITSI TYÖNANTAJAKUVAAN, MYÖS KOKO ORGANISAATION MAINEESEEN. T-MEDIAN LUOTTAMUS&MAINE- MITTARILLA TEHTYJEN TUTKIMUSTEN MUKAAN VASTUULLISUUS JA KÄSITYKSET YRITYKSISTÄ TYÖPAIKKOINA OVAT KAKSI ENITEN MAINEESEEN VAIKUTTAVAA ASIAA. 13

14 K e r r o e t t a o l e t t e v a s t u u l l i n e n k e s a t y o n a n t a j a VASTUULLINEN KESÄDUUNI ON KOKO ORGANISAATION YHTEINEN ASIA. ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ KOKO ORGANISAATIO ON SITOUTUNUT HUOLEHTIMAAN HYVÄN KESÄTYÖKOKEMUKSEN JA ENSIVAIKUTELMAN LUOMISESTA. KANNATTAA SIIS VIESTIÄ MYÖS SISÄISESTI KAMPANJAAN OSALLISTUMISESTA JA VASTUULLISEN KESÄTYÖN PERIAATTEISTA. 14

15 VASTUULLINEN KESÄDUUNI -KAMPANJA NÄKYY JA KUULUU LAAJALTI Vastuullinen kesäduuni -kampanjan viestintämateriaalit ovat maksuttomia kaikille osallistujille. Diplomi, flyerit ja julisteet kertovat, että työnantaja on sitoutunut Vastuullisen kesätyön periaatteisiin. Kannattaakin laittaa materiaalit esille, jotta koko henkilökunta voi perehtyä niihin. VASTUULLINEN KESÄDUUNI -logo koristaa monen työnantajan rekrytointisivustoa. Monet ovat kertoneet osallistumisestaan kampanjaan myös sidosryhmäjulkaisuissaan ja some-kanavissaan. Kumppanityönantajat saavat parhaan hyödyn kampanjasta viestimällä näkyvästi. Samalla kampanjan tärkeä sanoma leviää laajan verkoston kautta, lisäten sen vaikuttavuutta. TALOUDELLINEN TIEDOTUSTOIMISTO TATin suositun Kunkoululoppuu.fi -sivuston kautta kampanja tavoittaa nuoret entistä paremmin. 15

16 MITÄ MIELTÄ OLET SEURAAVISTA VIRTUAALISEEN TYÖSKENTELYYN JA JOHTAMISEEN LIITTYVISTÄ VÄITTÄMISTÄ? 14% 23% 18% 27% 16% 24% 18% 32% 51% 11% 46% 10% 46% 13% 39% 12% Esimies voi antaa palautetta myös netin välityksellä. Erilaisten chatti-palveluiden käyttö töissä helpottaa kommunikointia esimiesten ja työtovereiden kanssa. Erilaisten nettialustojen käyttäminen tiimityöskentelyssä voi korvata kokousten tarvetta. Esimiehen tulee osata käyttää sosiaalista mediaa. 12% 42% 31% 15% Esimies voi hoitaa alaisten ohjeistamisen myös netin välityksellä. 17% 36% 33% 14% Esimiehen tulee osata käyttää erilaisia tietokonevälitteisiä chatti-palveluita. 25% 6% 31% 37% Virtuaalinen online-tila voi korvata työtovereiden ja esimiehen fyysisen läsnäolon. 18% 33% 5% 44% Esimiehen tulee olla tavoitettavissa chatin välityksellä. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 16

17 KOHTAA NUORET SOMESSA DIGITAALINEN JA SOSIAALINEN media ovat muuttaneet tapaamme olla yhteydessä ympäristöömme radikaalisti. Ne ovat lisänneet vuorovaikutuksen määrää ja avanneet tämän oivaltaneille yrityksille uusia mahdollisuuksia luoda suhdetta yleisöönsä. Nuorille sosiaalinen media on vielä tiiviimpi osa elämää jos haluat mukaan nuorten elämään, sinun pitää tuntea tavat vaikuttaa verkossa. SOSIAALINEN MEDIA muuttaa muotoaan jatkuvasti. Facebook ei ole kuolemassa, vaikka siitä paljon puhutaan. YouTube kilpailee Facebookin kanssa sosiaalisen median kuninkuudesta. Instagram on selvästi nuorten areena ja LinkedIniä heistä käyttää vain harva. KAIKKIA KANAVIA yhdistää video. Sen määrä verkkoliikenteessä kasvaa koko ajan ja kaikilla merkittävillä sosiaalisen median palveluilla on tapansa esittää videota. 17

18 5 VINKKIÄ: NÄIN HYÖDYNNÄT SOMEA KESÄTYÖVIESTINNÄSSÄ Luo kanavat. VKD 2015 Näytä parhaat puolenne aidoin tarinoin, kuvin ja videoin. Ja toimi niissä aktiivisesti! 18

19 Anna kesätyöntekijöille mahdollisuus kertoa kokemuksistaan yrityksen kanavissa. Vie rekrytointikampanja sosiaaliseen mediaan ja käytä sitä pitääksesi hakijat ajan tasalla hakuprosessin vaiheista. Rohkaise heitä tuomaan esiin ajatuksiaan ja voit oppia uutta! 19

20 PUSKARADIO 70% KERTOO JA KESKUSTELEE KESÄTYÖKOKEMUKSESTA KAVEREIDEN KANSSA. Lähde: T-Median kysely työhön ja työnantajiin liittyen joulukuussa Tutkimukseen vastasi 1615 kaupallisen ja teknisen alan amk- ja yliopisto-opiskelijaa sekä sieltä valmistunutta. 20

21 VIDEOLLA KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSET HERÄÄVÄT ELOON Työntekijöiden tarinat ja kokemukset ovat oleellinen osa työnantajakuva- ja rekrytointiviestintää. Sosiaalisen median tavoin, videot ovat jo välttämätön väline kun haluat kertoa nuorille organisaatiostanne työpaikkana. Tuottamalla tarinat videoksi lisäät tarinan vaikuttavuutta ja avaat mahdollisuuden tutustua työpaikan ilmapiiriin sekä työympäristöön missä ja milloin vain. 21

22 CASE: SONERA ON KÄYTTÄNYT FACEBOOK-RYHMÄÄ KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN YHTEYDENPITOKANAVANA. RYHMÄN KAUTTA KESÄTYÖNTEKIJÄT OVAT VOINEET ORGANISOIDA MYÖS VAPAA-AJAN TOIMINTAA. Facebook-ryhmässä kesätyöntekijät ovat oppineet tuntemaan Soneraa ja toinen toisiaan. 22

23 K o k o o r g a n i s a a t i o n S i t o u t u m i n e n YLIMMÄN JOHDON TEHTÄVÄNÄ ON HUOLEHTIA, ETTÄ NUORET TOIVOTETAAN TERVETULLEIKSI TYÖYHTEISÖÖN. JOHDON ON HYVÄ ITSE TULLA PUHUMAAN NUORILLE; NÄIN ISOT NIMET SAAVAT KASVOT. YLIMMÄN JOHDON SITOUTUMINEN OSOITTAA ESIMIEHILLE KESÄTYÖNTEKIJÄN TÄRKEYDEN. 23

24 24 Vastuullisessa kesätyöpaikassa koko organisaatio tuntee kesätyön merkityksen ja siihen liittyvät prosessit.

25 Ota kesätyöntekijät mukaan päätöksentekoon! Siten työstä tulee mielekkäämpää ja nuori kokee olevansa tärkeä. Samalla voitte itsekin oppia uutta. NUORET TOIVOVAT, että heidät otettaisiin mukaan myös johtoryhmän kokouksiin. Tämä luo paremman ymmärryksen työnantajan toiminnasta ja ammateista, mikä tekee työstä mielekkäämpää. 25

26 VASTUULLISEN KESÄTYÖN PERIAATTEET: Hyvä hakijakokemus Mielekäs työ Perehdytys ja ohjaaminen Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus Kohtuullinen palkka Kirjallinen työsopimus ja todistus 26

27 001 HYVÄ HAKIJAKOKEMUS TYÖNANTAJAMIELIKUVA ALKAA HYVÄSTÄ HAKIJAKOKEMUKSESTA. Panosta sisältöön, kerro yrityksestäsi monipuolisesti, kiinnosta ja innosta! 27

28 001 HYVÄSTÄ TYÖILMAPIIRISTÄ KANNATTAA VIESTIÄ! 36% TYÖILMAPIIRI ON KOLMANNEKSI TÄRKEIN TYÖPAIKAN VALINTAKRITEERI, MUTTA VAIN 36 PROSENTTIA KESÄTYÖNHAKIJOISTA ON SAANUT SIITÄ RIITTÄVÄSTI TIETOA ENNEN HAKEMUKSEN LÄHETTÄMISTÄ. T-Media: Tutkimuskysely kesäkauden 2015 kesätyön hakemisesta ja siihen liittyvistä kokemuksista. 28

29 HYÖDYNNÄ SOME- KANAVIA NETTISIVUJEN LISÄKSI, JAA SISÄLTÖÄ. YouTubea käyttää 91 % vuotiaista suomalaisista. Videot ovat toivottu tapa saada tietoa työnantajasta. TYÖSTÄ KANNATTAA KERTOA EDELLISVUODEN KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUSTEN JA TARINOIDEN AVULLA. Lähde: MTV ja Kurio: Suomalaisten sosiaalisen median käyttö

30 001 REKRYSIVUT, KESÄTYÖPAIKKAILMOITUS, HAKULOMAKE PANOSTA VISUAALISUUTEEN JA TOIMI AKTIIVISESTI SOME-KANAVISSA. VAIN PUOLET KESÄTYÖNHAKIJOISTA ON SAANUT TIEDON HAKUPROSESSIN ETENEMISESTÄ. PERSONOI SÄHKÖISET HAKULOMAKKEET PALVELEMAAN KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ. Hakulomakkeis pitäis olla automaattitallennus, ettei tiedot katoo yllättäen! Selkeys! Kerro perustiedot kattavasti välttäen yritysjargonia: montako työpaikkaa on tarjolla, palkka, sijanti, selkeä työnkuvaus ja vaatimukset (mm. ikä ja työkokemus). Nuorella ei välttämättä ole aikaisempaa työkokemusta, joten ohjaa kertomaan hakulomakkeessa muista vahvuuksista ja harrastuksista. 30

31 001 HAASTATTELU LUO HAASTATTELUSTA RENTO TILANNE JA OLE ROHKAISEVA. Haastattelija oli aivan ihana, iloinen ja puhelias nainen, joten haastattelussa ei tarvinnut lainkaan jännittää, tunnelma oli haastattelussa rento mutta asiassa silti pysyttiin. Haastattelusta jäi hyvä mieli, vaikken lopulta saanutkaan paikkaa. HAASTATTELUUN MUKAAN TULEVIA TYÖTOVEREITA, KUTEN LÄHIN ESIMIES TAI TULEVA TYÖKAVERI. Jos työ ei sovellu alle 18 vuotiaille siit olis hyvä ilmoittaa, ettei hae turhaan. 31

32 001 HAASTATTELU ANNA PALAUTETTA HAASTATTELUSTA, VAIKKEI VALINTA OSUISI KOHDALLE. ESIM. HAASTATTELUN PÄÄTTEEKSI LYHYT PALAUTESPARRAUS, MIKÄ MENI HYVIN, MIHIN ASIOIHIN KANNATTAA KIINNITTÄÄ HUOMIOTA TULEVISSA HAASTATTELUISSA. CASE: ELENIA OY MUISTI KAIKKIA HAKIJOITA TEKSTIVIESTILLÄ, JOLLA VOI LUNASTAA JÄÄTELÖN. Kerro kuinka prosessi jatkuu ja ilmoita valinnan tuloksista kaikille hakijoille! 50% VAIN PUOLET KOKEE SAANEENSA RIITTÄVÄSTI TIETOA HAKUPROSESSIN ETENEMISESTÄ. Tekstiviestit puhelun ja in rinnalle! 32

33 002 MIELEKÄS TYÖ NUORTEN POTENTIAALI Nuoret avaavat kanavan kasvaviin trendeihin ja nuorten maailmaan. KESÄTYÖNTEKIJÄT TUOVAT UUSIA NÄKÖKULMIA, VISIOITA JA MIELIPITEITÄ YRITYKSEN TOIMINTATAPOIHIN. KANNUSTA SIIS NUORTA ESITTÄMÄÄN IDEANSA ROHKEASTI. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja ja on sopivan haasteellista. KESÄTYÖLÄISET saattavat olla asiakkaita tai kohderyhmää. Nuorten näkemyksille kannattaa siis olla avoin ja kannustaa antamaan palautetta. 33

34 002 KANNUSTUS Kannusta, tuuppaa epämukavuusalueelle, treenaa yhdessä nuoren kanssa ja innosta! 95% NUORISTA PITÄÄ TÄRKEÄNÄ, ETTÄ ESIMIES AUTTAA HEITÄ KEHITTYMÄÄN TYÖSSÄÄN. Hyviä ideoita syntyy avoimessa ilmapiirissä, jossa tietoo liikkuu! LUO TYÖPAIKALLE KANNUSTAVA JA RENTO ILMAPIIRI. KIVA TYÖPAIKKA JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMINEN KUNNIALLA EIVÄT SULJE TOISIAAN POIS. 34

35 TUNNISTA KESÄTYÖNTEKIJÄN VAHVUUSALUEET JA HYÖDYNNÄ NIITÄ ERI TEHTÄVISSÄ. NUORELTA VOIT OPPIA UUTTA, ESIMERKIKSI SOSIAALISEN MEDIAN TARJOAMISTA MAHDOLLISUUKSISTA. Kerro nuorille, että he ovat tärkeitä ja heidän työpanostaan sekä näkemyksiään arvostetaan. NUORI KAIPAA tietoa eri ammateista ja toimenkuvista. Kesätyö on ainutlaatuinen tilaisuus luoda positiivinen vaikutelma organisaatiostanne ja koko toimialasta. 35

36 003 PEREHDYTTÄMINEN MITKÄ SEURAAVISTA ASIOISTA TOTEUTUIVAT EDELLISESSÄ KESÄTYÖPAIKASSASI? 46% PEREHDYTETTIIN HYVIN. Lähde: T-Median kysely työhön ja työnantajiin liittyen joulukuussa Tutkimukseen vastasi 1615 kaupallisen ja teknisen alan amk- ja yliopisto-opiskelijaa sekä valmistunutta. 36

37 CASE: NOKIALLA PAIKALLISEN JOHTORYHMÄN JÄSEN AVAA KESÄTYÖINFON, JA HAASTAA JOKAISEN KESÄTYÖNTEKIJÄN TOTEUTTAMAAN VÄHINTÄÄN YHDEN TYÖYMPÄRISTÖÄ PARANTAVAN INNOVAATION. 37

38 003 KUINKA TÄRKEINÄ PIDÄT SEURAAVIA PEREHDYTYSKÄYTÄNTÖJÄ? 1% 8% 9% ERITTÄIN TÄRKEÄNÄ TÄRKEÄNÄ 26% 50% 46% EN KOVIN TÄRKEÄNÄ EN LAINKAAN TÄRKEÄNÄ 73% 42% 45% Työhön opastaminen Perehdyttämiseen nimetty vastuuhenkilö Tutustumiskierrokset organisaatiossa 29% 15% 21% 1% 25% 23% 2% 28% 17% 2% 33% 56% 53% 48% 47% Koulutukset Erilaistet perehdytysmateriaalit Henkilökohtainen perehdytyssuunnitelma Palautepalaverit Lähde: T-Media Nuoret Ja Johtaminen

39 Lähetä kesätyöntekijälle perehdytyspaketti jo ennen työsuhteen alkua, jotta hän pääsee tutustumaan organisaation toimintaan etukäteen. NUORET PITÄVÄT PEREHDYTYSTÄ TÄRKEIMPÄNÄ KEHITTYMISTÄ EDISTÄVÄNÄ TEKIJÄNÄ. EDELLISVUOSIEN kesätyöntekijöitä kannattaa hyödyntää perehdytyksessä. Suurempi vastuu motivoi ja työntekijä kokee kehittyneensä työssään. 39

40 003 PEREHDYTYS PEREHDYTÄ NUORI ENSIN TYÖELÄMÄN PERUSTAITOIHIN, PUHELIMEEN VASTAAMISESTA AINA OMIEN LIKAISTEN ASTIOIDEN PESEMISEEN JA TYÖPUKEUTUMISEEN. PIDÄ KESÄTYÖLÄISTEN kanssa pit stop -palaveri kahden viikon päästä. Käykää yhdessä läpi tavoitesuunnitelma, katsokaa mitä on saavutettu ja asettakaa seuraavat askelmerkit. Käy perehdytyksessä läpi henkilökohtaiset tavoitteet, vastuut, selkeä päämäärä ja työnkuva. Kerro myös miten hänen tehtävänsä tukee koko organisaation tavoitteita. 40

41 003 TUTOR NIMEÄ JOKAISELLE KESÄTYÖNTEKIJÄLLE OMA HENKILÖKOHTAINEN TUTOR- TYÖNTEKIJÄ, JOKA TARJOAA LUOTETTAVAA TUKEA EIKÄ OLE NUOREN SUORA ESIMIES. TUTORIN TEHTÄVÄNÄ ON TUTUSTUTTAA KESÄTYÖNTEKIJÄ YRITYKSEN KULTTUURIIN JA TYÖYHTEISÖÖN. CASE: Suurempi vastuu motivoi kehittymään! SONERAN MANAGEMENT TRAINEE OHJELMASSA AIKAISEMPIEN VUOSIEN KESÄTYÖNTEKIJÄT PÄÄSEVÄT HARJOITTELEMAAN ESIMIESTAITOJA OHJAAMALLA UUSIA. 41

42 003 PALAUTE EPÄVARMUUS URAN ALKUTAIPALEELLA ON YLEISTÄ, SIKSI PALAUTETTA ON TÄRKEÄÄ ANTAA ERITYISESTI ONNISTUMISISTA. PALAUTTEESI MOTIVOI JA EDISTÄÄ AMMATILLISTA KEHITTYMISTÄ. 67% VASTAAJISTA KATSOO, ETTÄ ESIMIEHET EIVÄT ANNA TARPEEKSI PALAUTETTA. Lähde: T-Media Nuoret Ja Johtaminen

43 NUORET KAIPAAVAT PALJON PALAUTETTA PITKIN TYÖSUHDETTA JA SEN JÄLKEEN. MUISTATHAN PERUSTELLA. Varmuus työhön tulee kokemuksen kautta, älä siis oleta, että asiat ovat nuorelle itsestäänselvyyksiä. Miten voi tietää, onko työ tehty hyvin vai huonosti, jos ei saa palautetta? JÄRJESTÄ pomovartti esim. joka viikon perjantai, jossa esimies sekä nuori käyvät yhdessä läpi, mitä viikon aikana on tapahtunut. 43

44 003 PALAUTE OTA MYÖS PALAUTETTA VASTAAN. OSA NUORISTA KOKEE, ETTÄ PALAUTETTA ON HELPOMPI ANTAA SUULLISESTI, OSA KIRJALLISESTI. SIKSI MOLEMMILLE PITÄISI SUODA SIIHEN MAHDOLLISUUS. LUO ILMAPIIRI, JOSSA MYÖS NUORI USKALTAA AVATA SUUNSA JA ANTAA PALAUTETTA. ideaboxi palaute? palauteboxi sähköinen palaute tapaamiset: työntekijät tapaamiset: johto Monenlaiset tavat antaa palautetta. Viikoittainen lyhyt kahdenkeskinen palaveri oman tutor-työntekijän kanssa, joka tukee, kuuntelee, antaa ja välittää eteenpäin ideoita. 44

45 REAGOI PALAUTTEESEEN JA KERRO SELKEÄSTI MIHIN TOIMENPITEISIIN PALAUTE ON JOHTANUT. KEHITYSIDEAKILPAILU Vuoden parhaat ideat julkaistaan ja keksijät palkitaan! KYSE VOI OLLA MYÖS PIENISTÄ KÄYTÄNNÖN PARANNUKSISTA. IDEOIDEN EI TARVITSE OLLA MITTAVIA LIIKETOIMINTAA MULLISTAVIA KEKSINTÖJÄ. CASE: METSÄ GROUPISSA KESÄTYÖNTEKIJÄ ANTOI PALAUTETTA TUOTANTOLINJAN KUUMISTA TYÖOLOISTA HELTEELLÄ. PALAUTTEESEEN REAGOITIIN JA TUOTANTOLINJAN VIRVOKETARJOILUA PARANNETTIIN. 45

46 004 OIKEUDENMUKAISUUS JA TASAPUOLISUUS MITKÄ SEURAAVISTA ASIOISTA TOTEUTUIVAT EDELLISESSÄ KESÄTYÖPAIKASSASI? 61% OTETTIIN TASAVERTAISESTI OSAKSI TYÖYHTEISÖÄ. Lähde: T-Median kysely työhön ja työnantajiin liittyen joulukuussa Tutkimukseen vastasi 1615 kaupallisen ja teknisen alan amk- ja yliopisto-opiskelijaa sekä valmistunutta. 46

47 REKRYTOI ROHKEASTI JA ENNAKKOLUULOTTOMASTI ERILAISIA NUORIA! KOHTELE NUORTA TASAVERTAISESTI JA OTA TYÖYHTEISÖN TÄYSIVALTAISEKSI JÄSENEKSI HETI ALUSTA ALKAEN! Tarjoa kesätyöntekijälle tasavertaiset työvälineet ja työolosuhteet mahdollisuuksien mukaan. Ota kesätyöntekijät mukaan viikko- ja kuukausipalavereihin, ja kutsu samoin tilaisuuksiin kuin organisaation muutkin työntekijät. 47

48 004 ANNA NUORELLE LUPA EPÄONNISTUA JA TEHDÄ VIRHEITÄ. ROHKAISE NUORTA PYYTÄMÄÄN APUA JA KERTOMAAN VIRHEISTÄ. VIRHEISTÄ VOIDAAN OPPIA JA KEHITTYÄ. Kohtele ja johda nuorta hyvin. Näin rakennat samalla myös yrityksesi työnantajakuvaa nuoren puskaradion välityksellä! OTA KESÄTYÖNTEKIJÄT MUKAAN TYÖYHTEISÖN TOIMINTAAN. ANNA PÄÄSY TYÖYHTEISÖN JÄRJESTELMIIN. Auttaminen lisää tutkitusti onnellisuutta. Jaa asiantuntijuuttasi ja auta nuorempia. 48

49 CASE: AAMULEHDELLÄ ON POMO- JA HARJOITTELIJAGALLERIA, MISTÄ LÖYTYY AVAINHENKILÖIDEN SEKÄ KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN KUVAT, VASTUUALUE JA YHTEYSTIEDOT. 49

50 005 KOHTUULLINEN PALKKA NUORI EI VÄLTTÄMÄTTÄ USKALLA TAI KEHTAA KYSYÄ PALKKAAN LIITTYVISTÄ ASIOISTA. TYÖNANTAJANA ON SINUN TEHTÄVÄSI NOSTAA KISSA PÖYDÄLLE JA AVATA PALKKAKESKUSTELU MAHDOLLISIMMAN AIKAISESSA VAIHEESSA. Selvitä nuorelle mihin palkan määrä perustuu (TES tms.) ja kerro selkeästi mistä palkka koostuu (peruspalkka, lisät). 50

51 Anna nuorelle mahdollisuus varmistaa esim. vanhemmilta, onko palkka kohtuullinen. PALKKA MOTIVOI SUORIUTUMAAN TYÖSSÄ JA ON HYVÄ KEHITTYMISEN MITTARI. MUISTA SILTI MOTIVOIDA MYÖS KANNUSTAVALLA PALAUTTEELLA. Työkokemus ja CVmerkintä ovat nuorelle tärkeitä, mutta työstä on reilua maksaa käypä korvaus. 51

52 006 KIRJALLINEN TYÖSOPIMUS JA TODISTUS MITKÄ SEURAAVISTA ASIOISTA TOTEUTUIVAT EDELLISESSÄ KESÄTYÖPAIKASSASI? 78% SAI KIRJALLISEN TYÖSOPIMUKSEN. 78% SAI KIRJALLISEN TYÖTODISTUKSEN. Lähde: T-Median kysely työhön ja työnantajiin liittyen joulukuussa Tutkimukseen vastasi 1615 kaupallisen ja teknisen alan amk- ja yliopisto-opiskelijaa sekä valmistunutta. 52

53 006 TYÖSOPIMUS KÄY SOPIMUS NUOREN KANSSA PERUSTEELLISESTI LÄPI JA VARMISTA, ETTÄ ASIAT ON YMMÄRRETTY JA NUORI TIETÄÄ MIHIN ON SITOUTUMASSA. PANOSTA TYÖSOPIMUKSEN SELKEYTEEN. Tarjoa mahdollisuutta tarkistaa sopimus esim. vanhempien kanssa. Painota, että allekirjoitettu sopimus sitoo MOLEMPIA osapuolia. 53

54 006 TYÖTODISTUS Vastuullinen kesätyönantaja tarjoaa työtodistusta, vaikka nuori ei sitä ymmärtäisi pyytää. Työtodistuksesta on käytävä ilmi työsuhteen kesto ja työtehtävien laajuus. TYÖTODISTUS ON NUORELLE TYÖNTEKIJÄLLE ARVOPAPERI JA ITSESTÄÄN SELVÄ OSA VASTUULLISEN KESÄTYÖNANTAJAN TOIMINTAPROSESSEJA! 54

55 TYÖNTEKIJÄ SAA PÄÄTTÄÄ, HALUAAKO HÄN TYÖSOPIMUKSEEN ARVION TYÖTAIDOSTAAN JA KÄYTÖKSESTÄÄN SEKÄ TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEN SYYN. Erittele ja yksilöi työtehtävät riittävän tarkasti! 55

56 TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA! TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA -KESÄTYÖHARJOITTELUOHJELMA ON SUUNNATTU PERUSKOULULAISILLE, KYMPPILUOKKALAISILLE, AMMATTISTARTTILAISILLE JA LUKIOLAISILLE. Jo 13-vuotias voi osallistua, mikäli täyttää saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta. 56

57 Harjoitteluaika on kaksi viikkoa, mutta toimialat ovat voineet sopia pitemmästä jaksosta. KORVAUS KAHDEN VIIKON JAKSOSTA ON 335 EUROA, JOKA SISÄLTÄÄ LOMAKORVAUKSEN. TOIMIALAT OVAT VOINEET SOPIA MYÖS POIKKEAVASTA KORVAUKSESTA. TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA -MALLIN EI OLE TARKOITUS KORVATA NORMAALIA KESÄTYÖTÄ. YRITYSTEN TOIVOTAAN TARJOAVAN NUORILLE MYÖS KESÄTYÖPAIKKOJA, ESIMERKIKSI HARJOITTELUOHJELMAN JÄLKEEN. 57

58 TEKIJÄT PROJEKTIJOHTAJA VASTAAVA TUOTTAJA MARKKINOINTIASSISTENTTI Päivi Salminen-Kultanen Vesa Vilenius Gabrielle Vikman

59 MARKKINOINTIASSISTENTTI JOHTAJA Jani Lappalainen Liisa Tenhunen-Ruotsalainen TAITTO JA KUVITUS

60 SUOMALAISTA KESÄTYÖTÄ MUKANA KEHITTÄMÄSSÄ: sekä yli 250 suomalaista työnantajaa!

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY. Suomen lasten ja nuorten säätiö 13.5.2011

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY. Suomen lasten ja nuorten säätiö 13.5.2011 VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY Suomen lasten ja nuorten säätiö 13.5.2011 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Vastuullinen kesäduuni 2011 kysely toteutettiin työnantajille keväällä 2011. Kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY VASTUULLINEN KESÄDUUNI 20 -KYSELY TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.5.20 kesäduuni 20 - kysely / T-Media Oy 2 TAUSTAMUUTTUJAT Mukana vastuullinen kesäduuni 20 -kampanjassa Työnantajan tyyppi Työnantajan koko

Lisätiedot

SISÄLLYS OPPAAN KIRJOITTAJAT:

SISÄLLYS OPPAAN KIRJOITTAJAT: HYVÄN KESÄTYÖN OPAS SISÄLLYS Hyvän kesätyön opas 3 Suomalainen kesätyö on ainutlaatuinen 4 Nostetaan kesätyö yhdessä seuraavalle tasolle 4 Miksi kesätyön kehittäminen kannattaa? 5 Hyvän kesätyön periaatteet

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet 1 Tutkimuksen tavoitteet 1. Selvittää nuorten kiinnostusta johto- ja esimiestehtäviin sekä heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään esimiestyöskentelystä. 2. Selvittää nuorten näkemyksiä osaamisen kehittämiseen

Lisätiedot

T-Media helps its clients to create competitive advantage through employer image branding and reputation management, research and communications

T-Media helps its clients to create competitive advantage through employer image branding and reputation management, research and communications T-Media helps its clients to create competitive advantage through employer image branding and reputation management, research and communications T-Media Oy is a part of TAT Group together with Economic

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

T-Media Oy. Olemme osa TATia yhdessä Finnfactsin kanssa ja edustamme Suomessa Reputation Institutea.

T-Media Oy. Olemme osa TATia yhdessä Finnfactsin kanssa ja edustamme Suomessa Reputation Institutea. T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

KOULULAISTEN TUTUSTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

KOULULAISTEN TUTUSTUMINEN TYÖELÄMÄÄN 2/2008 TYÖMARKKINAT 2 Ari Sipilä/Birgitta Ruuti/ar 5.2.2008 1(2) KOULULAISTEN TUTUSTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Teknologiateollisuus ry, Metallityöväen Liitto ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Erityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

Yksityinen sektori vetovoimainen kaikissa tutkituissa ryhmissä

Yksityinen sektori vetovoimainen kaikissa tutkituissa ryhmissä 1 T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin usein kysytyt kysymykset

Työhyvinvoinnin usein kysytyt kysymykset Hyvällä fiiliksellä homma toimii paljon paremmin! Työhyvinvoinnin usein kysytyt kysymykset Elina Ravantti, Venla Räisänen ja Eeva-Marja Lee Työterveyslaitos 2014 1 Tietopaketti työhyvinvoinnista Apaja-projektissa

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin, Y-sukupolvi. Tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti (KTM) Vaasan yliopisto, johtamisen laitos Minä ja Tiede 2014

Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin, Y-sukupolvi. Tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti (KTM) Vaasan yliopisto, johtamisen laitos Minä ja Tiede 2014 Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin, Y-sukupolvi Tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti (KTM) Vaasan yliopisto, johtamisen laitos Minä ja Tiede 2014 Mikä on sukupolvi? Eri asia kuin ikä Yhteiset muistot

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

Käy lukemassa viimeisin AMISlehti: osku.info/amis-lehti/

Käy lukemassa viimeisin AMISlehti: osku.info/amis-lehti/ AMIS-lehti T-Median tuottama ja OSKU ry:n julkaisema AMIS-lehti tarjoaa 15-25 vuotiaille nuorille ajankohtaista tietoa tämän päivän tärkeistä aihealueista sekä viihdyttää esittelemällä muun muassa nuorisokulttuurin

Lisätiedot

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät Nina Törhönen, Fazer Mitä on Elämän Eväät? Ohjelma luotiin vuonna 2007 herättämään nuorten tulevaisuuden työntekijöiden mielenkiintoa uudella tavalla.

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteet 1. Selvittää, miten nuoria tulisi johtaa ja miten heidän työnsä tulisi organisoida. 2. Selvittää, miten nuoret näkevät tieto- ja viestintäteknologian roolin esimiestyöskentelyssä

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Vuokratyöntekijätutkimuksen toteutus Sisältö Toisto vuoden 2007 vuokratyöntekijätutkimuksesta Aihealueet:

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Lähtökohta tutkimukselle Halusimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia viestinnällisiä haasteita

Lisätiedot

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana Ääni toimitukselle Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana TOIMI-hanke, päätösseminaari 6.11.2014 Aurora Airaskorpi Projektitutkija, Media Concepts Research Group @aairaskorpi auroraairaskorpi.com

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN 2.10.2012 14.2.2013 Rekrytointi REKRYTOINTI Työnantajakuva? Työn sisällöt? Osaava työvoima? Työn kannustearvo (palkkaus/palkitseminen)? Työvoiman liikkuvuus/pysyvyys? Mitä

Lisätiedot

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt 24.4.2013 Hilkka Myllymäki Hollolan kunta Hyvä mieli on osa työhyvinvointia. Mistä se rakentuu ja kuka siihen voi vaikuttaa? HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

Nuorten kesätyökysely Pääsee kokemaan ja näkemään, millaista työt sitten tulevaisuudessa olisivat. Suomen lasten ja nuorten säätiö 19.1.

Nuorten kesätyökysely Pääsee kokemaan ja näkemään, millaista työt sitten tulevaisuudessa olisivat. Suomen lasten ja nuorten säätiö 19.1. Nuorten kesätyökysely Pääsee kokemaan ja näkemään, millaista työt sitten tulevaisuudessa olisivat. Suomen lasten ja nuorten säätiö 19.1.2011 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimus nuorten kokemuksista ja odotuksista

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

KAIKILLE SOPIVA TYÖ! 19.5.2015 Heikki Pitkänen 24.6.2015 1

KAIKILLE SOPIVA TYÖ! 19.5.2015 Heikki Pitkänen 24.6.2015 1 KAIKILLE SOPIVA TYÖ! 19.5.2015 Heikki Pitkänen 24.6.2015 1 Lasten Päivän Säätiö Linnanmäen huvipuisto avattiin 27.5.2015 Lasten Päivän Säätiö perustettiin 1956 Perustajina keskeiset lastensuojelujärjestöt

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle HENRY Foorumi 4.11.2008 Päivi Lind 1 Suomen parhaat työpaikat 2003 Tapiola-ryhmä 9.sija suurten organisaatioiden sarjassa. Euroopan sadan parhaan työpaikan joukossa.

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio)

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) Kyselyn tulokset vertailussa Sinisellä: PKKY kysely 2012 (212 vastaajaa) ja vaikeaa esimiehille

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

Pirkanmaan kesätyöpaikat 2015

Pirkanmaan kesätyöpaikat 2015 Pirkanmaan kesätyöpaikat 2015 Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely Kyselyaika: 9. 20.2.2015 Kysely lähetettiin yli 5 henkilöä työllistäville Tampereen kauppakamarin jäsenorganisaatioille: 1 118 (jäseniä yht.

Lisätiedot

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään?

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Educa 27.1.2012 Hannu Laukkanen 1 Aiheitamme tänään Tieto ja viestintätekniikka - TVT- koulussa ja opetuksessa Sosiaalinen media mahdollisuuksien media Tekijänoikeudet

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa

Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa Tuula Hohenthal, LTO, KM projektitutkija/erikoissuunnittelija Reetta Leppälä, KT, lehtori Centria ammattikorkeakoulu Esityksen sisältö 1. Hanke ja tutkimusaineisto

Lisätiedot

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kandien kesätyöt 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Kandien kesätöitä tutkittiin Lääkäriliiton Opiskelijatutkimuksen

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Yhteistyötoimikunta 5.11.2007 37 Kunnanhallitus 12.11.2007 344 Kunnanvaltuusto 4.12.2007 116 SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Sulkavan kunnan henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011 Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Tiivistelmä 2011 Tervetuloa tutustumaan lukiolaisten arvoihin ja asenteisiin jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Lukiolaistutkimus

Lisätiedot

Vastaajista 82 % uskoo henkilöstöpalveluyritysten roolin kasvavan tulevaisuudessa osana työvoiman saatavuuden ratkaisua.

Vastaajista 82 % uskoo henkilöstöpalveluyritysten roolin kasvavan tulevaisuudessa osana työvoiman saatavuuden ratkaisua. Vastaajista 82 % uskoo henkilöstöpalveluyritysten roolin kasvavan tulevaisuudessa osana työvoiman saatavuuden ratkaisua. Kasvaa merkittävästi 25 % Kasvaa jonkin verran 57 % Pysyy ennallaan 17 % Vähenee

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Nuoret ja johtaminen 2010

Nuoret ja johtaminen 2010 Taloudellinen tiedotustoimisto & T-Media Nuoret ja johtaminen 2010 Laajan tutkimusraportin tiivistelmä Tietoa tutkimuksesta Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköposti-informoituna sähköisenä lomakekyselynä

Lisätiedot

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä ja käsittelystä ja työpaikoilla Riskirajoilla? -seminaari Helsinki, 16.9.2015 Jan Schugk Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suosituksen

Lisätiedot

Hyvät käytännöt seminaari Lappeenrannassa 18.12.2007. työelämäsuhteiden ja osaamisen kehittämisvälineenä

Hyvät käytännöt seminaari Lappeenrannassa 18.12.2007. työelämäsuhteiden ja osaamisen kehittämisvälineenä Hyvät käytännöt seminaari Lappeenrannassa 18.12.2007 MENTOROINTI työelämäsuhteiden ja osaamisen kehittämisvälineenä Ullamaija Kauppinen Marja'Liisa Vesterinen KM, SHO fil.toht., kauppatiet.lis. projektipäällikkö

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Kunnanjohtajana somessa Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Tausta Virkaura kunnallishallinnossa Kuntien keskushallinnon tehtävissä 80 luvulta saakka Jämsän hallintojohtajana 2001-2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN!

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA Vie kaupunkia kohti visiota Kertoo, millainen työnantaja haluamme

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Nuorten oppisopimus rekrytointikanava ja ammattitaidon kasvattaja. Tarja Saaren- Seppälä, FT 26.3.2015

Nuorten oppisopimus rekrytointikanava ja ammattitaidon kasvattaja. Tarja Saaren- Seppälä, FT 26.3.2015 Nuorten oppisopimus rekrytointikanava ja ammattitaidon kasvattaja Tarja Saaren- Seppälä, FT 26.3.2015 SAIRAALAN PUHTAANAPITO JA VÄLINEHUOLTOPALVELUT Korkean hygieniatason takaavia tilojen puhtaanapitopalveluja,

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Mistä on parhaat työpaikat tehty? Luottamus Avoin viestintä eli läpinäkyvyys Välittäminen

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Myönteinen vuorovaikutus työelämässä

Myönteinen vuorovaikutus työelämässä Myönteinen vuorovaikutus työelämässä Tarkoitus ja arvot tuovat työhön mielekkyyden, innostuksen ja sitoutumisen Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n 10-vuotisjuhlaseminaari Turku 12. 13.10.2013 Iina Åman

Lisätiedot

Työhönpaluun tuki. Itella-konsernin työhyvinvointisäätiö PL 105, 00011 itella Y-tunnus: 2042735-1 www.tyohyvinvointisaatio.fi

Työhönpaluun tuki. Itella-konsernin työhyvinvointisäätiö PL 105, 00011 itella Y-tunnus: 2042735-1 www.tyohyvinvointisaatio.fi Työhönpaluun tuki Itella-konsernin työhyvinvointisäätiö PL 105, 00011 itella Y-tunnus: 2042735-1 www.tyohyvinvointisaatio.fi Paluun tuki - pitkän sairaspoissaolon jälkeen Onnistuneen työhön paluun edellytykset

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2015

Työhyvinvointikysely 2015 Työhyvinvointikysely 2015 Vakuutusväen Liitto VvL ry kyseli työoloista edellisen kerran vuonna 2012. Silloin kaikkien vakuutusalan työntekijöiden oli mahdollista vastata. Vastaajia oli yli 3.300, joista

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Oulun kaupunki maksaa yleishyödyllisille kuntalisää palkkatuella työllistettävän oululaisen henkilön palkkakuluihin. Kuntalisän maksamisessa noudatetaan Oulun kaupungin

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA 3. Päivä / Kirsi Mikkola Koulutuspäivän tavoite Osallistuja ymmärtää sosiaalisen median

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Jarna Savolainen Asiantuntija, Työhyvinvoinnin palvelut Finnsec-messut 13.10.2011 Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

kampanjaopas #kunnontyönpäivä

kampanjaopas #kunnontyönpäivä kampanjaopas #kunnontyönpäivä mistä on kyse? Kansainvälistä kunnon työn päivää juhlitaan 7.10. Satoja tapahtumia yli 60 eri maassa. Juhlimme onnistumisia sekä muistamme, että korjattavaa löytyy vielä niin

Lisätiedot

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia Autismisäätiö - osallisuutta ja onnistumisia Räätälöiden töihin 20.5.2015 Kaikille sopiva työ- seminaari Autismisäätiö Autismisäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tuottaa asiantuntevia palveluja

Lisätiedot