SUOMALAISTA KESÄTYÖTÄ MUKANA KEHITTÄMÄSSÄ: KUMPPANIT: FINGRID, HELSINGIN KAUPUNKI ISS PALVELUT, KUNTAREKRY.FI METSÄ GROUP, S-RYHMÄ, SOL PALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMALAISTA KESÄTYÖTÄ MUKANA KEHITTÄMÄSSÄ: KUMPPANIT: FINGRID, HELSINGIN KAUPUNKI ISS PALVELUT, KUNTAREKRY.FI METSÄ GROUP, S-RYHMÄ, SOL PALVELUT"

Transkriptio

1

2 SUOMALAISTA KESÄTYÖTÄ MUKANA KEHITTÄMÄSSÄ: KUMPPANIT: FINGRID, HELSINGIN KAUPUNKI ISS PALVELUT, KUNTAREKRY.FI METSÄ GROUP, S-RYHMÄ, SOL PALVELUT

3 ASIANTUNTIJAKUMPPANIT: EK, HENRY, INNOKAMPUS, MANPOWER, PROCOM, SAKKI, SUOMALAISEN TYÖN LIITTO, SUOMEN LUKIOLAISTEN LIITTO, SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖ, SYL, VAMMAISTEN LASTEN JA NUORTEN TUKISÄÄTIÖ, SUOMEN 4H-LIITTO, SUOMEN OPISKELIJA-ALLIANSSI OSKU RY, SAMOK RY TOIMIALAKUMPPANIT: ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO RY, ENERGIATEOLLISUUS RY, FINANSSIALAN KESKUSLIITTO RY, HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO, KAUPAN LIITTO RY, KEMIANTEOLLISUUS RY, MAJOITUS- JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY, METSÄTEOLLISUUS RY, PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY, RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY, SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY, TERVEYSPALVELUALAN LIITTO RY JA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO

4 Toteutettu Espoossa Urban Millissä yhdessä Innokampuksen nuorten kanssa.

5 KAMPANJAN SUOJELIJA Yhdessä kannamme vastuumme nuorten tulevaisuudesta ja hyvästä työelämästä. Satu Helkama, Toimitusjohtaja, Helkama Emotor

6 JOHDANTO KESÄTYÖN MERKITYSTÄ nuorille ei voi liikaa korostaa. Kesätyössä nuori saa ensimmäiset kokemuksensa työelämästä ja luo käsityksensä eri toimialoista. Tämän ensikosketuksen merkitys on erityisen suuri nyt, kun median välittämä kuva työelämästä ei ole kovin positiivinen. Nuoret kaipaavat kannustavaa tietoa, sillä erityisesti lukiolaisten työelämätiedossa on suuria puutteita. 77% lukiolaisista kokee, että työelämään liittyviä asioita käsitellään koulussa melko vähän tai ei lainkaan (Taloudellinen tiedotustoimisto TAT/T-Media, Kun koulu loppuu tutkimus). KESÄTYÖ ON LUONTEVA tapa tutustuttaa nuoria työelämään ja tehdä hyvä ensivaikutelma tulevaisuuden osaajiin. Tämä kuitenkin edellyttää, että kesätyökokemuksiin panostetaan. Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa mukana olevat työnantajat ovat sitoutuneet Vastuullisen kesätyön periaatteisiin, jotka ovat hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen työhön, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja todistus. VASTUULLISEN KESÄTYÖN toimintaoppaan tavoitteena on konkretisoida nämä periaatteet ja tarjota käytännön työkaluja kesätyön kehittämiseksi. Nuorelle Vastuullinen kesäduuni -logo on lupaus hyvästä kesätyökokemuksesta, joka opettaa myös itsenäisyyttä ja vastuunkantoa. Työnantajalle se merkitsee sujuvampaa kesätyöprosessia ja motivoituneiden nuorten tuomia uusia ajatuksia. 6

7 LAADUKKAITA KESÄTYÖKOKEMUKSIA! Päivi Salminen-Kultanen Vastuullinen kesäduuni -kampanjan projektijohtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen johtaja, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

8 VAIN 16 % YLÄKOULULAISISTA JA LUKIOLAISISTA TIETÄÄ VARMASTI, MILLE ALALLE HALUAA SUUNTAUTUA TULEVAISUUDESSA. Täysin varmasti Melko varmasti Täysin varmasti Melko varmasti TARJOAMALLA hyviä ja mielekkäitä kesätyökokemuksia vaikutat yrityksesi ja toimialasi kiinnostavuuteen. En kovinkaan varmasti En lainkaan varmasti En kovinkaan varmasti En lainkaan varmasti Lähde: Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja T-Media: Kun koulu loppu tutkimus. 8

9 MIELEKKÄÄT KESÄTYÖKOKEMUKSET KEHITTÄVÄT NUOREN TYÖELÄMÄTAITOJA JA TUKEVAT URASUUNNITTELUA. KESÄTYÖSSÄ NUORI TUTUSTUU TYÖELÄMÄÄN JA TYÖNANTAJAT VOIVAT TEHDÄ HYVÄN ENSIVAIKUTELMAN TULEVAISUUDEN OSAAJIIN Lähde: Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja T-Media: Kun koulu loppu tutkimus. 9

10 10 Lähde: Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja T-Media: Kun koulu loppu tutkimus.

11 SISÄLLYS 1. TYÖNANTAJAKUVA JA MAINE 2. VIESTINTÄ 3. KESÄTYÖPROSESSI 001 HYVÄ HAKIJAKOKEMUS 002 MIELEKÄS TYÖ 003 PEREHDYTYS JA OHJAAMINEN 004 OIKEUDENMUKAISUUS JA TASAPUOLISUUS 005 KOHTUULLINEN PALKKA 006 KIRJALLINEN TYÖSOPIMUS JA TODISTUS 4. TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA!

12 T y o n a n t a j a k u v a j a M a i n e KESÄTÖIDEN TARJOAMINEN NUORILLE EI OLE VAIN REKRYTOINTIA. 12

13 KESÄTYÖ ON YHTEISKUNNALLISESTI VASTUULLINEN TEKO, JOKA VAIKUTTAA POSITIIVISESTI PAITSI TYÖNANTAJAKUVAAN, MYÖS KOKO ORGANISAATION MAINEESEEN. T-MEDIAN LUOTTAMUS&MAINE- MITTARILLA TEHTYJEN TUTKIMUSTEN MUKAAN VASTUULLISUUS JA KÄSITYKSET YRITYKSISTÄ TYÖPAIKKOINA OVAT KAKSI ENITEN MAINEESEEN VAIKUTTAVAA ASIAA. 13

14 K e r r o e t t a o l e t t e v a s t u u l l i n e n k e s a t y o n a n t a j a VASTUULLINEN KESÄDUUNI ON KOKO ORGANISAATION YHTEINEN ASIA. ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ KOKO ORGANISAATIO ON SITOUTUNUT HUOLEHTIMAAN HYVÄN KESÄTYÖKOKEMUKSEN JA ENSIVAIKUTELMAN LUOMISESTA. KANNATTAA SIIS VIESTIÄ MYÖS SISÄISESTI KAMPANJAAN OSALLISTUMISESTA JA VASTUULLISEN KESÄTYÖN PERIAATTEISTA. 14

15 VASTUULLINEN KESÄDUUNI -KAMPANJA NÄKYY JA KUULUU LAAJALTI Vastuullinen kesäduuni -kampanjan viestintämateriaalit ovat maksuttomia kaikille osallistujille. Diplomi, flyerit ja julisteet kertovat, että työnantaja on sitoutunut Vastuullisen kesätyön periaatteisiin. Kannattaakin laittaa materiaalit esille, jotta koko henkilökunta voi perehtyä niihin. VASTUULLINEN KESÄDUUNI -logo koristaa monen työnantajan rekrytointisivustoa. Monet ovat kertoneet osallistumisestaan kampanjaan myös sidosryhmäjulkaisuissaan ja some-kanavissaan. Kumppanityönantajat saavat parhaan hyödyn kampanjasta viestimällä näkyvästi. Samalla kampanjan tärkeä sanoma leviää laajan verkoston kautta, lisäten sen vaikuttavuutta. TALOUDELLINEN TIEDOTUSTOIMISTO TATin suositun Kunkoululoppuu.fi -sivuston kautta kampanja tavoittaa nuoret entistä paremmin. 15

16 MITÄ MIELTÄ OLET SEURAAVISTA VIRTUAALISEEN TYÖSKENTELYYN JA JOHTAMISEEN LIITTYVISTÄ VÄITTÄMISTÄ? 14% 23% 18% 27% 16% 24% 18% 32% 51% 11% 46% 10% 46% 13% 39% 12% Esimies voi antaa palautetta myös netin välityksellä. Erilaisten chatti-palveluiden käyttö töissä helpottaa kommunikointia esimiesten ja työtovereiden kanssa. Erilaisten nettialustojen käyttäminen tiimityöskentelyssä voi korvata kokousten tarvetta. Esimiehen tulee osata käyttää sosiaalista mediaa. 12% 42% 31% 15% Esimies voi hoitaa alaisten ohjeistamisen myös netin välityksellä. 17% 36% 33% 14% Esimiehen tulee osata käyttää erilaisia tietokonevälitteisiä chatti-palveluita. 25% 6% 31% 37% Virtuaalinen online-tila voi korvata työtovereiden ja esimiehen fyysisen läsnäolon. 18% 33% 5% 44% Esimiehen tulee olla tavoitettavissa chatin välityksellä. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 16

17 KOHTAA NUORET SOMESSA DIGITAALINEN JA SOSIAALINEN media ovat muuttaneet tapaamme olla yhteydessä ympäristöömme radikaalisti. Ne ovat lisänneet vuorovaikutuksen määrää ja avanneet tämän oivaltaneille yrityksille uusia mahdollisuuksia luoda suhdetta yleisöönsä. Nuorille sosiaalinen media on vielä tiiviimpi osa elämää jos haluat mukaan nuorten elämään, sinun pitää tuntea tavat vaikuttaa verkossa. SOSIAALINEN MEDIA muuttaa muotoaan jatkuvasti. Facebook ei ole kuolemassa, vaikka siitä paljon puhutaan. YouTube kilpailee Facebookin kanssa sosiaalisen median kuninkuudesta. Instagram on selvästi nuorten areena ja LinkedIniä heistä käyttää vain harva. KAIKKIA KANAVIA yhdistää video. Sen määrä verkkoliikenteessä kasvaa koko ajan ja kaikilla merkittävillä sosiaalisen median palveluilla on tapansa esittää videota. 17

18 5 VINKKIÄ: NÄIN HYÖDYNNÄT SOMEA KESÄTYÖVIESTINNÄSSÄ Luo kanavat. VKD 2015 Näytä parhaat puolenne aidoin tarinoin, kuvin ja videoin. Ja toimi niissä aktiivisesti! 18

19 Anna kesätyöntekijöille mahdollisuus kertoa kokemuksistaan yrityksen kanavissa. Vie rekrytointikampanja sosiaaliseen mediaan ja käytä sitä pitääksesi hakijat ajan tasalla hakuprosessin vaiheista. Rohkaise heitä tuomaan esiin ajatuksiaan ja voit oppia uutta! 19

20 PUSKARADIO 70% KERTOO JA KESKUSTELEE KESÄTYÖKOKEMUKSESTA KAVEREIDEN KANSSA. Lähde: T-Median kysely työhön ja työnantajiin liittyen joulukuussa Tutkimukseen vastasi 1615 kaupallisen ja teknisen alan amk- ja yliopisto-opiskelijaa sekä sieltä valmistunutta. 20

21 VIDEOLLA KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSET HERÄÄVÄT ELOON Työntekijöiden tarinat ja kokemukset ovat oleellinen osa työnantajakuva- ja rekrytointiviestintää. Sosiaalisen median tavoin, videot ovat jo välttämätön väline kun haluat kertoa nuorille organisaatiostanne työpaikkana. Tuottamalla tarinat videoksi lisäät tarinan vaikuttavuutta ja avaat mahdollisuuden tutustua työpaikan ilmapiiriin sekä työympäristöön missä ja milloin vain. 21

22 CASE: SONERA ON KÄYTTÄNYT FACEBOOK-RYHMÄÄ KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN YHTEYDENPITOKANAVANA. RYHMÄN KAUTTA KESÄTYÖNTEKIJÄT OVAT VOINEET ORGANISOIDA MYÖS VAPAA-AJAN TOIMINTAA. Facebook-ryhmässä kesätyöntekijät ovat oppineet tuntemaan Soneraa ja toinen toisiaan. 22

23 K o k o o r g a n i s a a t i o n S i t o u t u m i n e n YLIMMÄN JOHDON TEHTÄVÄNÄ ON HUOLEHTIA, ETTÄ NUORET TOIVOTETAAN TERVETULLEIKSI TYÖYHTEISÖÖN. JOHDON ON HYVÄ ITSE TULLA PUHUMAAN NUORILLE; NÄIN ISOT NIMET SAAVAT KASVOT. YLIMMÄN JOHDON SITOUTUMINEN OSOITTAA ESIMIEHILLE KESÄTYÖNTEKIJÄN TÄRKEYDEN. 23

24 24 Vastuullisessa kesätyöpaikassa koko organisaatio tuntee kesätyön merkityksen ja siihen liittyvät prosessit.

25 Ota kesätyöntekijät mukaan päätöksentekoon! Siten työstä tulee mielekkäämpää ja nuori kokee olevansa tärkeä. Samalla voitte itsekin oppia uutta. NUORET TOIVOVAT, että heidät otettaisiin mukaan myös johtoryhmän kokouksiin. Tämä luo paremman ymmärryksen työnantajan toiminnasta ja ammateista, mikä tekee työstä mielekkäämpää. 25

26 VASTUULLISEN KESÄTYÖN PERIAATTEET: Hyvä hakijakokemus Mielekäs työ Perehdytys ja ohjaaminen Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus Kohtuullinen palkka Kirjallinen työsopimus ja todistus 26

27 001 HYVÄ HAKIJAKOKEMUS TYÖNANTAJAMIELIKUVA ALKAA HYVÄSTÄ HAKIJAKOKEMUKSESTA. Panosta sisältöön, kerro yrityksestäsi monipuolisesti, kiinnosta ja innosta! 27

28 001 HYVÄSTÄ TYÖILMAPIIRISTÄ KANNATTAA VIESTIÄ! 36% TYÖILMAPIIRI ON KOLMANNEKSI TÄRKEIN TYÖPAIKAN VALINTAKRITEERI, MUTTA VAIN 36 PROSENTTIA KESÄTYÖNHAKIJOISTA ON SAANUT SIITÄ RIITTÄVÄSTI TIETOA ENNEN HAKEMUKSEN LÄHETTÄMISTÄ. T-Media: Tutkimuskysely kesäkauden 2015 kesätyön hakemisesta ja siihen liittyvistä kokemuksista. 28

29 HYÖDYNNÄ SOME- KANAVIA NETTISIVUJEN LISÄKSI, JAA SISÄLTÖÄ. YouTubea käyttää 91 % vuotiaista suomalaisista. Videot ovat toivottu tapa saada tietoa työnantajasta. TYÖSTÄ KANNATTAA KERTOA EDELLISVUODEN KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUSTEN JA TARINOIDEN AVULLA. Lähde: MTV ja Kurio: Suomalaisten sosiaalisen median käyttö

30 001 REKRYSIVUT, KESÄTYÖPAIKKAILMOITUS, HAKULOMAKE PANOSTA VISUAALISUUTEEN JA TOIMI AKTIIVISESTI SOME-KANAVISSA. VAIN PUOLET KESÄTYÖNHAKIJOISTA ON SAANUT TIEDON HAKUPROSESSIN ETENEMISESTÄ. PERSONOI SÄHKÖISET HAKULOMAKKEET PALVELEMAAN KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ. Hakulomakkeis pitäis olla automaattitallennus, ettei tiedot katoo yllättäen! Selkeys! Kerro perustiedot kattavasti välttäen yritysjargonia: montako työpaikkaa on tarjolla, palkka, sijanti, selkeä työnkuvaus ja vaatimukset (mm. ikä ja työkokemus). Nuorella ei välttämättä ole aikaisempaa työkokemusta, joten ohjaa kertomaan hakulomakkeessa muista vahvuuksista ja harrastuksista. 30

31 001 HAASTATTELU LUO HAASTATTELUSTA RENTO TILANNE JA OLE ROHKAISEVA. Haastattelija oli aivan ihana, iloinen ja puhelias nainen, joten haastattelussa ei tarvinnut lainkaan jännittää, tunnelma oli haastattelussa rento mutta asiassa silti pysyttiin. Haastattelusta jäi hyvä mieli, vaikken lopulta saanutkaan paikkaa. HAASTATTELUUN MUKAAN TULEVIA TYÖTOVEREITA, KUTEN LÄHIN ESIMIES TAI TULEVA TYÖKAVERI. Jos työ ei sovellu alle 18 vuotiaille siit olis hyvä ilmoittaa, ettei hae turhaan. 31

32 001 HAASTATTELU ANNA PALAUTETTA HAASTATTELUSTA, VAIKKEI VALINTA OSUISI KOHDALLE. ESIM. HAASTATTELUN PÄÄTTEEKSI LYHYT PALAUTESPARRAUS, MIKÄ MENI HYVIN, MIHIN ASIOIHIN KANNATTAA KIINNITTÄÄ HUOMIOTA TULEVISSA HAASTATTELUISSA. CASE: ELENIA OY MUISTI KAIKKIA HAKIJOITA TEKSTIVIESTILLÄ, JOLLA VOI LUNASTAA JÄÄTELÖN. Kerro kuinka prosessi jatkuu ja ilmoita valinnan tuloksista kaikille hakijoille! 50% VAIN PUOLET KOKEE SAANEENSA RIITTÄVÄSTI TIETOA HAKUPROSESSIN ETENEMISESTÄ. Tekstiviestit puhelun ja in rinnalle! 32

33 002 MIELEKÄS TYÖ NUORTEN POTENTIAALI Nuoret avaavat kanavan kasvaviin trendeihin ja nuorten maailmaan. KESÄTYÖNTEKIJÄT TUOVAT UUSIA NÄKÖKULMIA, VISIOITA JA MIELIPITEITÄ YRITYKSEN TOIMINTATAPOIHIN. KANNUSTA SIIS NUORTA ESITTÄMÄÄN IDEANSA ROHKEASTI. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja ja on sopivan haasteellista. KESÄTYÖLÄISET saattavat olla asiakkaita tai kohderyhmää. Nuorten näkemyksille kannattaa siis olla avoin ja kannustaa antamaan palautetta. 33

34 002 KANNUSTUS Kannusta, tuuppaa epämukavuusalueelle, treenaa yhdessä nuoren kanssa ja innosta! 95% NUORISTA PITÄÄ TÄRKEÄNÄ, ETTÄ ESIMIES AUTTAA HEITÄ KEHITTYMÄÄN TYÖSSÄÄN. Hyviä ideoita syntyy avoimessa ilmapiirissä, jossa tietoo liikkuu! LUO TYÖPAIKALLE KANNUSTAVA JA RENTO ILMAPIIRI. KIVA TYÖPAIKKA JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMINEN KUNNIALLA EIVÄT SULJE TOISIAAN POIS. 34

35 TUNNISTA KESÄTYÖNTEKIJÄN VAHVUUSALUEET JA HYÖDYNNÄ NIITÄ ERI TEHTÄVISSÄ. NUORELTA VOIT OPPIA UUTTA, ESIMERKIKSI SOSIAALISEN MEDIAN TARJOAMISTA MAHDOLLISUUKSISTA. Kerro nuorille, että he ovat tärkeitä ja heidän työpanostaan sekä näkemyksiään arvostetaan. NUORI KAIPAA tietoa eri ammateista ja toimenkuvista. Kesätyö on ainutlaatuinen tilaisuus luoda positiivinen vaikutelma organisaatiostanne ja koko toimialasta. 35

36 003 PEREHDYTTÄMINEN MITKÄ SEURAAVISTA ASIOISTA TOTEUTUIVAT EDELLISESSÄ KESÄTYÖPAIKASSASI? 46% PEREHDYTETTIIN HYVIN. Lähde: T-Median kysely työhön ja työnantajiin liittyen joulukuussa Tutkimukseen vastasi 1615 kaupallisen ja teknisen alan amk- ja yliopisto-opiskelijaa sekä valmistunutta. 36

37 CASE: NOKIALLA PAIKALLISEN JOHTORYHMÄN JÄSEN AVAA KESÄTYÖINFON, JA HAASTAA JOKAISEN KESÄTYÖNTEKIJÄN TOTEUTTAMAAN VÄHINTÄÄN YHDEN TYÖYMPÄRISTÖÄ PARANTAVAN INNOVAATION. 37

38 003 KUINKA TÄRKEINÄ PIDÄT SEURAAVIA PEREHDYTYSKÄYTÄNTÖJÄ? 1% 8% 9% ERITTÄIN TÄRKEÄNÄ TÄRKEÄNÄ 26% 50% 46% EN KOVIN TÄRKEÄNÄ EN LAINKAAN TÄRKEÄNÄ 73% 42% 45% Työhön opastaminen Perehdyttämiseen nimetty vastuuhenkilö Tutustumiskierrokset organisaatiossa 29% 15% 21% 1% 25% 23% 2% 28% 17% 2% 33% 56% 53% 48% 47% Koulutukset Erilaistet perehdytysmateriaalit Henkilökohtainen perehdytyssuunnitelma Palautepalaverit Lähde: T-Media Nuoret Ja Johtaminen

39 Lähetä kesätyöntekijälle perehdytyspaketti jo ennen työsuhteen alkua, jotta hän pääsee tutustumaan organisaation toimintaan etukäteen. NUORET PITÄVÄT PEREHDYTYSTÄ TÄRKEIMPÄNÄ KEHITTYMISTÄ EDISTÄVÄNÄ TEKIJÄNÄ. EDELLISVUOSIEN kesätyöntekijöitä kannattaa hyödyntää perehdytyksessä. Suurempi vastuu motivoi ja työntekijä kokee kehittyneensä työssään. 39

40 003 PEREHDYTYS PEREHDYTÄ NUORI ENSIN TYÖELÄMÄN PERUSTAITOIHIN, PUHELIMEEN VASTAAMISESTA AINA OMIEN LIKAISTEN ASTIOIDEN PESEMISEEN JA TYÖPUKEUTUMISEEN. PIDÄ KESÄTYÖLÄISTEN kanssa pit stop -palaveri kahden viikon päästä. Käykää yhdessä läpi tavoitesuunnitelma, katsokaa mitä on saavutettu ja asettakaa seuraavat askelmerkit. Käy perehdytyksessä läpi henkilökohtaiset tavoitteet, vastuut, selkeä päämäärä ja työnkuva. Kerro myös miten hänen tehtävänsä tukee koko organisaation tavoitteita. 40

41 003 TUTOR NIMEÄ JOKAISELLE KESÄTYÖNTEKIJÄLLE OMA HENKILÖKOHTAINEN TUTOR- TYÖNTEKIJÄ, JOKA TARJOAA LUOTETTAVAA TUKEA EIKÄ OLE NUOREN SUORA ESIMIES. TUTORIN TEHTÄVÄNÄ ON TUTUSTUTTAA KESÄTYÖNTEKIJÄ YRITYKSEN KULTTUURIIN JA TYÖYHTEISÖÖN. CASE: Suurempi vastuu motivoi kehittymään! SONERAN MANAGEMENT TRAINEE OHJELMASSA AIKAISEMPIEN VUOSIEN KESÄTYÖNTEKIJÄT PÄÄSEVÄT HARJOITTELEMAAN ESIMIESTAITOJA OHJAAMALLA UUSIA. 41

42 003 PALAUTE EPÄVARMUUS URAN ALKUTAIPALEELLA ON YLEISTÄ, SIKSI PALAUTETTA ON TÄRKEÄÄ ANTAA ERITYISESTI ONNISTUMISISTA. PALAUTTEESI MOTIVOI JA EDISTÄÄ AMMATILLISTA KEHITTYMISTÄ. 67% VASTAAJISTA KATSOO, ETTÄ ESIMIEHET EIVÄT ANNA TARPEEKSI PALAUTETTA. Lähde: T-Media Nuoret Ja Johtaminen

43 NUORET KAIPAAVAT PALJON PALAUTETTA PITKIN TYÖSUHDETTA JA SEN JÄLKEEN. MUISTATHAN PERUSTELLA. Varmuus työhön tulee kokemuksen kautta, älä siis oleta, että asiat ovat nuorelle itsestäänselvyyksiä. Miten voi tietää, onko työ tehty hyvin vai huonosti, jos ei saa palautetta? JÄRJESTÄ pomovartti esim. joka viikon perjantai, jossa esimies sekä nuori käyvät yhdessä läpi, mitä viikon aikana on tapahtunut. 43

44 003 PALAUTE OTA MYÖS PALAUTETTA VASTAAN. OSA NUORISTA KOKEE, ETTÄ PALAUTETTA ON HELPOMPI ANTAA SUULLISESTI, OSA KIRJALLISESTI. SIKSI MOLEMMILLE PITÄISI SUODA SIIHEN MAHDOLLISUUS. LUO ILMAPIIRI, JOSSA MYÖS NUORI USKALTAA AVATA SUUNSA JA ANTAA PALAUTETTA. ideaboxi palaute? palauteboxi sähköinen palaute tapaamiset: työntekijät tapaamiset: johto Monenlaiset tavat antaa palautetta. Viikoittainen lyhyt kahdenkeskinen palaveri oman tutor-työntekijän kanssa, joka tukee, kuuntelee, antaa ja välittää eteenpäin ideoita. 44

45 REAGOI PALAUTTEESEEN JA KERRO SELKEÄSTI MIHIN TOIMENPITEISIIN PALAUTE ON JOHTANUT. KEHITYSIDEAKILPAILU Vuoden parhaat ideat julkaistaan ja keksijät palkitaan! KYSE VOI OLLA MYÖS PIENISTÄ KÄYTÄNNÖN PARANNUKSISTA. IDEOIDEN EI TARVITSE OLLA MITTAVIA LIIKETOIMINTAA MULLISTAVIA KEKSINTÖJÄ. CASE: METSÄ GROUPISSA KESÄTYÖNTEKIJÄ ANTOI PALAUTETTA TUOTANTOLINJAN KUUMISTA TYÖOLOISTA HELTEELLÄ. PALAUTTEESEEN REAGOITIIN JA TUOTANTOLINJAN VIRVOKETARJOILUA PARANNETTIIN. 45

46 004 OIKEUDENMUKAISUUS JA TASAPUOLISUUS MITKÄ SEURAAVISTA ASIOISTA TOTEUTUIVAT EDELLISESSÄ KESÄTYÖPAIKASSASI? 61% OTETTIIN TASAVERTAISESTI OSAKSI TYÖYHTEISÖÄ. Lähde: T-Median kysely työhön ja työnantajiin liittyen joulukuussa Tutkimukseen vastasi 1615 kaupallisen ja teknisen alan amk- ja yliopisto-opiskelijaa sekä valmistunutta. 46

47 REKRYTOI ROHKEASTI JA ENNAKKOLUULOTTOMASTI ERILAISIA NUORIA! KOHTELE NUORTA TASAVERTAISESTI JA OTA TYÖYHTEISÖN TÄYSIVALTAISEKSI JÄSENEKSI HETI ALUSTA ALKAEN! Tarjoa kesätyöntekijälle tasavertaiset työvälineet ja työolosuhteet mahdollisuuksien mukaan. Ota kesätyöntekijät mukaan viikko- ja kuukausipalavereihin, ja kutsu samoin tilaisuuksiin kuin organisaation muutkin työntekijät. 47

48 004 ANNA NUORELLE LUPA EPÄONNISTUA JA TEHDÄ VIRHEITÄ. ROHKAISE NUORTA PYYTÄMÄÄN APUA JA KERTOMAAN VIRHEISTÄ. VIRHEISTÄ VOIDAAN OPPIA JA KEHITTYÄ. Kohtele ja johda nuorta hyvin. Näin rakennat samalla myös yrityksesi työnantajakuvaa nuoren puskaradion välityksellä! OTA KESÄTYÖNTEKIJÄT MUKAAN TYÖYHTEISÖN TOIMINTAAN. ANNA PÄÄSY TYÖYHTEISÖN JÄRJESTELMIIN. Auttaminen lisää tutkitusti onnellisuutta. Jaa asiantuntijuuttasi ja auta nuorempia. 48

49 CASE: AAMULEHDELLÄ ON POMO- JA HARJOITTELIJAGALLERIA, MISTÄ LÖYTYY AVAINHENKILÖIDEN SEKÄ KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN KUVAT, VASTUUALUE JA YHTEYSTIEDOT. 49

50 005 KOHTUULLINEN PALKKA NUORI EI VÄLTTÄMÄTTÄ USKALLA TAI KEHTAA KYSYÄ PALKKAAN LIITTYVISTÄ ASIOISTA. TYÖNANTAJANA ON SINUN TEHTÄVÄSI NOSTAA KISSA PÖYDÄLLE JA AVATA PALKKAKESKUSTELU MAHDOLLISIMMAN AIKAISESSA VAIHEESSA. Selvitä nuorelle mihin palkan määrä perustuu (TES tms.) ja kerro selkeästi mistä palkka koostuu (peruspalkka, lisät). 50

51 Anna nuorelle mahdollisuus varmistaa esim. vanhemmilta, onko palkka kohtuullinen. PALKKA MOTIVOI SUORIUTUMAAN TYÖSSÄ JA ON HYVÄ KEHITTYMISEN MITTARI. MUISTA SILTI MOTIVOIDA MYÖS KANNUSTAVALLA PALAUTTEELLA. Työkokemus ja CVmerkintä ovat nuorelle tärkeitä, mutta työstä on reilua maksaa käypä korvaus. 51

52 006 KIRJALLINEN TYÖSOPIMUS JA TODISTUS MITKÄ SEURAAVISTA ASIOISTA TOTEUTUIVAT EDELLISESSÄ KESÄTYÖPAIKASSASI? 78% SAI KIRJALLISEN TYÖSOPIMUKSEN. 78% SAI KIRJALLISEN TYÖTODISTUKSEN. Lähde: T-Median kysely työhön ja työnantajiin liittyen joulukuussa Tutkimukseen vastasi 1615 kaupallisen ja teknisen alan amk- ja yliopisto-opiskelijaa sekä valmistunutta. 52

53 006 TYÖSOPIMUS KÄY SOPIMUS NUOREN KANSSA PERUSTEELLISESTI LÄPI JA VARMISTA, ETTÄ ASIAT ON YMMÄRRETTY JA NUORI TIETÄÄ MIHIN ON SITOUTUMASSA. PANOSTA TYÖSOPIMUKSEN SELKEYTEEN. Tarjoa mahdollisuutta tarkistaa sopimus esim. vanhempien kanssa. Painota, että allekirjoitettu sopimus sitoo MOLEMPIA osapuolia. 53

54 006 TYÖTODISTUS Vastuullinen kesätyönantaja tarjoaa työtodistusta, vaikka nuori ei sitä ymmärtäisi pyytää. Työtodistuksesta on käytävä ilmi työsuhteen kesto ja työtehtävien laajuus. TYÖTODISTUS ON NUORELLE TYÖNTEKIJÄLLE ARVOPAPERI JA ITSESTÄÄN SELVÄ OSA VASTUULLISEN KESÄTYÖNANTAJAN TOIMINTAPROSESSEJA! 54

55 TYÖNTEKIJÄ SAA PÄÄTTÄÄ, HALUAAKO HÄN TYÖSOPIMUKSEEN ARVION TYÖTAIDOSTAAN JA KÄYTÖKSESTÄÄN SEKÄ TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEN SYYN. Erittele ja yksilöi työtehtävät riittävän tarkasti! 55

56 TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA! TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA -KESÄTYÖHARJOITTELUOHJELMA ON SUUNNATTU PERUSKOULULAISILLE, KYMPPILUOKKALAISILLE, AMMATTISTARTTILAISILLE JA LUKIOLAISILLE. Jo 13-vuotias voi osallistua, mikäli täyttää saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta. 56

57 Harjoitteluaika on kaksi viikkoa, mutta toimialat ovat voineet sopia pitemmästä jaksosta. KORVAUS KAHDEN VIIKON JAKSOSTA ON 335 EUROA, JOKA SISÄLTÄÄ LOMAKORVAUKSEN. TOIMIALAT OVAT VOINEET SOPIA MYÖS POIKKEAVASTA KORVAUKSESTA. TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA -MALLIN EI OLE TARKOITUS KORVATA NORMAALIA KESÄTYÖTÄ. YRITYSTEN TOIVOTAAN TARJOAVAN NUORILLE MYÖS KESÄTYÖPAIKKOJA, ESIMERKIKSI HARJOITTELUOHJELMAN JÄLKEEN. 57

58 TEKIJÄT PROJEKTIJOHTAJA VASTAAVA TUOTTAJA MARKKINOINTIASSISTENTTI Päivi Salminen-Kultanen Vesa Vilenius Gabrielle Vikman

59 MARKKINOINTIASSISTENTTI JOHTAJA Jani Lappalainen Liisa Tenhunen-Ruotsalainen TAITTO JA KUVITUS

60 SUOMALAISTA KESÄTYÖTÄ MUKANA KEHITTÄMÄSSÄ: sekä yli 250 suomalaista työnantajaa!

SISÄLLYS OPPAAN KIRJOITTAJAT:

SISÄLLYS OPPAAN KIRJOITTAJAT: HYVÄN KESÄTYÖN OPAS SISÄLLYS Hyvän kesätyön opas 3 Suomalainen kesätyö on ainutlaatuinen 4 Nostetaan kesätyö yhdessä seuraavalle tasolle 4 Miksi kesätyön kehittäminen kannattaa? 5 Hyvän kesätyön periaatteet

Lisätiedot

Sparraava esimies. motivoida nuoria työssä?

Sparraava esimies. motivoida nuoria työssä? Sparraava esimies Kuinka motivoida nuoria työssä? Pamfletti pohjautuu T-Median ja TATin tekemien tutkimusten tuloksiin (Nuoret ja johtaminen, Työnantajakuva). Teesien koostaminen: Maria Vesanen, Päivi

Lisätiedot

N u m e r o 2 /2 0 1 4

N u m e r o 2 /2 0 1 4 N u m e r o 2 /2 0 1 4 7 8 14 ROHKEA UUDISTAJA Opetusta mittojen mukaan VUODEN 2014 NUORI YRITTÄJÄ Minua pelottavat pelot 12 VIISI VINKKIÄ OPETTAJILLE YHTEISTYÖ Kuinka kouluttaa kohti tuntematonta? Yrityskylä

Lisätiedot

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset AVOIMET KYSYMYKSET: 1. Taustatiedot Kuvatkaa lyhyesti organisaationne toimintaa mukaan lukien organisaationne toimiala, tuotteet/palvelut sekä

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

XX MITEN SOVITTAA YHTEEN TYÖ JA PERHE-ELÄMÄ?

XX MITEN SOVITTAA YHTEEN TYÖ JA PERHE-ELÄMÄ? 2/2015 LIIKETALOUDEN OSAAJAT JA AMMATTILAISET XX MITEN SOVITTAA YHTEEN TYÖ JA PERHE-ELÄMÄ? Tunnetko vuosilomaan liittyvät oikeutesi? OSAATKO LOMAILLA LOMALLA? www.liiketaloudenliitto.fi 2/2015 MITEN SOVITAT

Lisätiedot

Peruskoulun työelämääntutustumisjakso metsäalalla - Käyttäjän opas

Peruskoulun työelämääntutustumisjakso metsäalalla - Käyttäjän opas TET Peruskoulun työelämääntutustumisjakso metsäalalla - Käyttäjän opas Sisällys Muita materiaaleja työhöntutustumisen tueksi löydät Suomen Metsäyhdistyksen verkkosivulta osoitteesta: www.smy.fi/materiaalit/tet

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Mitä minusta tulee isona?

Mitä minusta tulee isona? Mitä minusta tulee isona? 2 Helsingissä 2014 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Matti Ahlgren Kuvat: Matti Ahlgren, Dora Cheffi, Ilmari Huhtala Tekstit: Essi Vesterinen,

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

Vapaaehtoistyöpaikkojen opas

Vapaaehtoistyöpaikkojen opas Vapaaehtoistyöpaikkojen opas Sujuvan yhteistyön aakkoset Maailmanvaihto ry ICYE Finland SISÄLLYS 1. Vapaaehtoistyöpaikaksi ulkomaalaiselle nuorelle... Maailmanvaihto ry ICYE Finland... Kaiken maailman

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

fonectalaiset Matkalla Suomen parhaaksi PALVELUYRITYKSEKSI FONECTA TYÖNANTAJANA Me fonectalaiset FONECTA TYÖNANTAJANA

fonectalaiset Matkalla Suomen parhaaksi PALVELUYRITYKSEKSI FONECTA TYÖNANTAJANA Me fonectalaiset FONECTA TYÖNANTAJANA fonectalaiset Me FONECTA TYÖNANTAJANA Matkalla Suomen parhaaksi PALVELUYRITYKSEKSI Me fonectalaiset FONECTA TYÖNANTAJANA 1 [ PÄÄKIRJOITUS ] Opintomatkalla SUOMEN PARHAAKSI PALVELUYRITYKSEKSI Fonectan visio

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014 URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS Syyskuu 2014 SISÄLLYS Sisältö Esipuhe Osa 1: Seuraviestintä 1. Seuraviestintä kert urheiluseuran vireestä 2. Seuran oman viestin jäljillä 3. Sisäinen viestintä kokoaa joukon

Lisätiedot

Viestinnässä on voimaa

Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n viestintäopas 2010 www.jhl.fi JHL:n ydinviestit Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvointialan suurin

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Kevät 2015 Tiina Laine Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Akavan kesätyöopas 1

Akavan kesätyöopas 1 Akavan kesätyöopas 1 Akavan kesätyöopas Työelämän eri sektorit...3 Työsuhteen eri muodot...3 Työnhaku...4 Ansioluettelon ja hakemuksen tekeminen...6 Työhaastattelu...8 Jos et tullut valituksi...9 Tulit

Lisätiedot

HR ja ikuinen identiteettikriisi

HR ja ikuinen identiteettikriisi Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry HR ja ikuinen identiteettikriisi Kiitän HENRYn jäsenkuntaa luottamuksesta, sillä saan jatkaa hallituksessa vielä ylimääräisen vuoden. Kun nyt lähden sakkokierrokselle varapuheenjohtajana,

Lisätiedot