SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 1"

Transkriptio

1 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS

2 2 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO Pajuniityntie Helsinki puh. (09)

3 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS Rehtorin tervehdys 6 SKY-Opiston voitti yrittäjyysopetusmenetelmäkilpailun 7 SKY-Opiston arvot, missio ja visio 8 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto 11 Henkilökunnan koulutukset 11 Näyttötutkintomestarikoulutus 12 Utopeda valmentajaopettaja 13 Työvaltainen oppiminen - 12A 14 Lukuvuoden opetus 16 Kauneudenhoitoalan perustutkinto 19 Asiakaspalvelu 20 Työssäoppiminen 21 Pedagoginen osuuskunta HyTa - HyvinvointiTaivas 22 Erasmus+ 26 Taitajat ja Skills Finland 28 Oppilaskunta 29 Kansainvälinen CIDESCO -tutkinto 30 Aikuiskoulutus ja näyttötutkinnot 32 Kauneudenhoitoalan erikoisammatitutkinto 33 Opiskelijana EAT:ssa 34 Täydennyskoulutus 34 Hankkeet ja kehittäminen 35 VERSO Opetushoitola 36 Opiskeluhuolto 38 Ryhmät Keväällä 2014 valmistuneet opiskelijat 3

4 KYKY NÄHDÄ, HALU TEHDÄ. JOKO VÄHÄN TAI PALJON PAREMMIN On niitä, jotka saavat asiat tapahtumaan, niitä, jotka katsovat, kun asiat tapahtuvat ja niitä, jotka ihmettelevät mitä mahtoi tapahtua. - Manfred Kats de Vries 4 PURJEHDIMME EDELLEEN MUUTOK- SEN MERELLÄ uusien avausten ja mahdollisuuksien äärellä. Olemme opistossa, niin opiskelijat kuin henkilökuntakin, tehneet loistavaa työtä asioiden eteenpäin viemiseksi. Kiitos siitä kuuluu meille kaikille. Uusissa tiloissa on ollut haasteita, mutta myös mahdollisuuksia tehdä asioita toisin. Olemme siirtyneet osaksi suurempaa yhteisöä ja Me-hengen merkitys on tämän myötä kasvanut. Me kaikki yhdessä olemme mahdollistaneet muutosprosessin aikana laadukkaan ja kehittyneen toiminnan. Edessä on vielä varmasti parantamista ja parastamista, mutta yhdessä me niistä selviämme. Uusi ilme, logo ja värimaailma ovat saaneet vaikutteita historiasta, jossa tuo kaunis menestyksen tähti on ollut johdattamassa alaamme eteenpäin jo vuosikymmeniä. Brändin kirkastamisella on ollut tarkoituksensa rakentaa opistomme opetus- ja koulutustarjonta sopivaksi kaikille hyvinvointiteeman alla toimiville henkilöille sekä yrityksille. Olemme mukana monissa erittäin mielenkiintoisissa ja uudistavissa kehityshankkeissa, mutta nostan niistä nyt kaksi tekstilavalle. Ensimmäinen on Tekesin Perhosvaikutus, jonka tavoitteena on luoda toimintaamme hyvinvointia edistäviä työkaluja. Toiminnan, uskomusten ja asenteiden tietopirtelössä vahvana tavoitteena on tavoittaa hyvällä puhumisen kulttuuri, jossa oikeilla sanoilla voimme rohkaista, tukea, lohduttaa ja ilahduttaa toinen toisiamme. Tavoitteena on keskittyä siihen, miten elämme ja asennoidumme elämään, työntekoon sekä opiskeluun juuri nyt. Toinen mullistava hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Utopeda, jonka keskeisenä tavoitteena on vastata nyt työnalla olevaan opetussuunnitelman osaamisperusteisuuden muutokseen, jossa siirrymme opettamisesta oppimisen oivalluksen sytyttämiseen. Tämä vaatii suurta ajattelutavan muutosta niin opettajilta, opiskelijoilta kuin koko henkilökunnaltakin. Valmentava ote opetuksessa vahvistuu ja uudenlaiset oppimisympäristöt kuten opistoon perustettu HyTa

5 Day Spa Hyvinvointipalvelun muodostavat SKY-Opiston VERSO Opetushoitola, liikuntapalveluja tuottava Erimover Oy sekä BEST WESTERN PLUS Hotel Haaga. Kuvassa vasemmalta hotellin johtaja Päivi Laine, rehtori Maria Korpi sekä Erimoverin toimitusjohtaja Sonja Laurén. osk eli HyvinvointiTaivas osuuskunta mahdollistavat yrittäjämäisen sekä työelämäpainotteisen oppimisen. Hyvänä vaaleanpunaisena lankana opiston toiminnassa on Positiivisuuden kehän idea. Se muodostuu neljästä loistavasta asiasta, jotka ovat: 1) Autonomia: vapaaehtoisuus. Ihminen tarvitsee kokemuksen siitä, että se, mitä hän tekee, on lähtöisin hänestä itsestään. Ei ulkoisista paineista tai ulkoisesta kontrollista. 2) Kyvykkyys. Kokemus siitä, että saa asioita aikaan ja on taitava siinä, mitä tekee. 3) Sosiaalinen ulottuvuus. Tehdä yhdessä hyvän porukan kanssa merkityksellisiä asioita eli kuulua yhteisöön. 4) Hyvän tekeminen. Tunne, että tekee toisille ihmisille hyvää ja saa myönteistä aikaan. Loppujen lopuksi kaiken edellä mainitun mahdollistajana ovat opistomme innokkaat ja motivoituneet opiskelijat, jotka yhdessä pätevän henkilöstön kanssa rakentavat opistomme mainetta ja omaa ammattipätevyyttään. Innostus ja intohimo kun ovat määrätietoisen oppimisen avaintekijät. Vuoden oivallusten ja kasvun matkasta haluan kiittää lämpimästi Opistomme koko henkilökuntaa, opiskelijoita, Säätiön hallitusta sekä yhteistyö- ja sidosryhmiä sekä kumppaneita. Maria Korpi rehtori 5

6 SKY-OPISTON HYVINVOINTITAIVAS OPPIMISMAISEMANA -MALLI VOITTI YRITTÄJYYSOPETUSMENETELMÄKILPAILUN 6 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto voitti Suomen Yrittäjien yhdessä ammattitaidon SM-kilpailun Taitaja2015 kanssa järjestämän yrittäjyysopetusmenetelmäkilpailun pedagogista osuuskuntatoimintaa korostavalla HyvinvointiTaivas oppimismaisemana -mallilla. SKY-Opistossa yrittäjyys on integroitu kaikkeen opetukseen ja toimintaan. Erityisesti se näkyyy pedagogisen osuuskunnan toiminnassa sekä myös NY-Vuosi yrittäjänä sekä jokakesäisen Kesä-työpajan toiminnoissa. Opiston yhteydessä toimiva pedagoginen osuuskunta HyTa HyvinvointiTaivas on keväällä 2014 perustettu uudenlaista oppijuutta, yrittäjyyttä ja opettajuutta tukeva työelämälähtöinen oppimisympäristö. HyvinvointiTaivas toimii SKY-Opistossa oppimismaisemana, jossa oppimista tukevat valmentajaopettajat. Pedagoginen osuuskunta luo uudenlaisen oppimisympäristön, joka mahdollistaa valmentajaopettajuuden. Valmentajaopettajuudessa puolestaan nivoutuvat tulevaisuuden oppimisen mahdollistavat elementit yhteen mm. ammattipedagogiikka, sosiaalipsykologia ja vuorovaikutustaidot, kertoo kiertopalkinnon ja kunniakirjan vastaanottanut SKY-Opiston rehtori Maria Korpi. Samalla kehittyy opettajien työelämälähtöinen opettaminen ja uusi rooli ohjaajana ja valmentajana oppimisen areenalla, Korpi jatkaa voitosta koko SKY-Opiston puolesta iloiten. Lisäksi työelämälähtöistä oppimista tukee aivan uudella tavalla SKY-Opiston muutto uusiin Samalla kehittyy opettajien työelämälähtöinen opettaminen ja uusi rooli ohjaajana ja valmentajana oppimisen areenalla tiloihin saman katon alle BEST WES- TERN PLUS Hotel Haagan kanssa. Opiston VERSO Opetushoitola toimii paitsi työssäoppimispaikkana, myös kiinteänä osana Haagan Day Spa -kokonaisuutta yhdessä majoitus- ja ravintolapalveluita tarjoavan hotellin, liikuntapalveluyrittäjän sekä syksyllä aloittavan kuntoklubin kanssa. Yrittäjyys on SKY-Opistossa inspiroivaa arkea.

7 SKY-OPISTON ARVOT Sitoudumme avoimuuteen Sitoudumme kaikessa toiminnassamme avoimuuteen, samanarvoisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja luotettavuuteen. Ymmärrämme ja kunnioitamme erilaisuutta sekä otamme toisemme tasavertaisesti huomioon. Toimimme asiakaslähtöisesti Toimimme hyvinvoinnin kentällä vuorovaikutteisesti opiskelijoiden, työelämän, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kansa. Kohtaamisissa korostuu empaattisuus, vastuullisuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus. Vahvistamme yhteisöllisyyttä Vahvistamme ja kehitämme sosiaalista vastuuta kiinnittämällä huomiota vastavuoroisuuteen, luottamukseen, yhteisiin arvoihin ja aktiiviseen toimintaan kaikkien hyväksi. Tuemme toiminnallamme positiivista työilmapiiriä ja luovaa uudistumistahtoa. Arvostamme osaamista ja kehittymistä Arvostamme oppimisessa innostumista, innovatiivisuutta, uteliaisuutta ja vastuullisuutta. Olemme edelläkävijöitä muuttuvien hyvin- vointi- ja kauneudenhoitoalojen koulutustarpeiden ennakoinnissa. Valmennamme ammattilaisia tulevaisuuden työelämään. SKY-OPISTON MISSIO JA VISIO Missio SKY-Opisto kehittää ja uudistaa hyvinvoinnin ja kauneudenhoitoalan osaamista. Visio SKY-Opisto on vuonna 2018 työelämälähtöinen oppimisympäristö, joka tunnetaan ja arvostetaan hyvinvoinnin ja kauneuden huippuyksikkönä sekä kehittäjänä. SKY-Opistolla on koulutuskentän edelläkävijöistä rakentunut aktiivinen kumppanuusverkosto, jolla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus. 7

8 OMISTAJA/KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö JOHTOKUNTA asti Marita Koskinen Anne Räikkönen Arja Korkala Marjo Petäjä Taina Raivio Ansu Malinen Pia Tuomi JOHTOKUNTA alkaen Arja Korkala Marjo Petäjä Anna-Mari Hakulinen Ulla Nuutinen Taina Raivio Ansu Malinen Pia Tuomi puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen Lukuvuoden aikana johtokunta kokoontui yhdeksän kertaa. Kokouksissa sihteerinä on toiminut rehtori, säätiön asiamies Maria Korpi. Tilintarkastuksen vuodelta 2014 suorittivat KHT-tilintarkastaja Matti Sulander ja HTM-tilintarkastaja Teija Moisala. Pahlama Anniina, kieltenopettajan sijainen 5/2015 alkaen Levy-Korvenkontio Anu, opettaja Liuska Eija, ammatinopettaja Ojavuo Sari, ammatinopettaja Raivio Taina, ammatinopettaja Ruokomäki Jussi, tuntiopettaja Sjöblom Kaisa, ammatinopettaja Vuorinen Anna, opettaja Väisänen Marjo, ammatinopettaja Westerlund Siru, ammatinopettaja VERSO OPETUSHOITOLA Heikkinen Kati, työpaikkaohjaaja Laakso Riikka, työpaikkaohjaaja Kuikka Jenni, työpaikkaohjaaja TOIMIHENKILÖT Alenius Kirsi, talouspäällikkö Kinnunen Marja-Liisa, talouspäällikön sij. 4/2015 asti Järvenpää Ritva, opintosihteeri Tuomi Pia, asiakaspalveluassistentti Tähti-Palander Salla, talousassistentti Utti-Lankinen Katja, hanke- ja yrittäjyyskoordinaattori 8 HENKILKÖKUNTA REHTORI Korpi Maria APULAISREHTORI Halsas-Lehto Anna-Liisa OPETTAJAT Hakala Pirella, ammatinopettaja Hovisilta Kim, opettaja Kalliomaa Leena, ammatinopettaja, luottamusmies Keränen Liisa, kieltenopettaja OPISKELUHUOLTO Väisänen Marjo, opinto-ohjaaja Kouvonen Liisa, terveydenhoitaja, Helsingin kaupunki Tähtinen Mona, kuraattori, Helsingin kaupunki Kuitunen Sanna, psykologi 11/2014 alkaen, Helsingin kaupunki Färkkilä-Järvinen Mirja, psykologi 1/2015 alkaen, Helsingin kaupunki

9 JÄSENYYS YHTEISÖISSÄ Ammattiosaamisen kehittämisyhdisty Amke ry Comité International et de Cosmétologie (CIDESCO) Suomen CIDESCO ry Yksityisten ammatillisten oppilaitosten liitto ry (YAOL) TYÖSUOJELU Opiston työsuojelupäällikkönä toimii rehtori Maria Korpi. Työsuojeluvaltuutettu on Kati Heikkinen, 1. varavaltuutettu on Pia Tuomi. TYÖTERVEYSHUOLTO Henkilökunnan työterveyshuollosta on tehty sopimus Lääkärikeskus Aavan kanssa. Lisäksi vakinaiselle henkilökunnalle on otettu ryhmäsairausvakuutus. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTTAMISESTA VASTAAVA TOIMIELIN ARVIOINTITOIMIKUNTA Kallunki Soile, puheenjohtaja Heikkinen Kati, työpaikkaohjaaja, jäsen Westerlund Siru, ammatinopettaja, jäsen Raivio Taina, ammatinopettaja, jäsen Saure Mervi, työelämän edustaja, jäsen Tanska-Lonka Nina, työelämän edustaja, jäsen Kosama Pekka, oppilaskunnan puheenjohtaja, opiskelijajäsen Raivio Taina, ammatinopettaja (opiskeluhuoltoryhmän edustaja) RUOKAILU Lounasravintola Caffeli, Haaga Instituutti -säätiö OPPILAITOKSEN TILAT Haaga Instituutti -säätiö, Pajuniityntie 11, Helsinki, 1010,61 m² Isännöinti: kiinteistöpäällikkö Pekka Salovaara, Haaga Instituutti -säätiö Kiinteistöhuolto: Haaga Instituutti -säätiö TILOJEN SIISTEYS N-Clean Oy TIETOTEKNINEN TUKI IT Consulting Nurminen Ky LUKUVUODEN OPETUS Syyslukukausi , syysloma vko 43 Kevätlukukausi , talviloma vko 8 OPISKELUOIKEUDEN KESKEYTTÄMISESTÄ JA PALAUTTAMISESTA VASTAAVA TOIMIELIN Koskinen Marita, puheenjohtaja (koulutuksen järjestäjän edustaja, hallituksen puheenjohtaja) Kosama Pekka, oppilaskunnan puheenjohtaja (opiskelijoiden edustaja) Vuorinen Anna, opettaja (opettajien edustaja, Oppilaskunnan ohjaaja) 9

10 10

11 HENKILÖKUNNAN KOULUTUKSET CIDESCO SPA: Leena Kalliomaa ja Sari Ojavuo Näyttötutkintomestari: Siru Westerlund, Kati Heikkinen, Pirella Hakala ja Anna Vuorinen Liiketalouden perustutkinto, merkonomi: Salla Tähti-Palander ValmentajaOpettaja: Kaisa Sjöblom, Leena Kalliomaa, Eija Liuska, Ansu Halsas-Lehto NÄYTTÖTUTKINTOMESTARIKOULUTUS SKY-Opiston henkilökunnasta Siru Westerlund, Pirella Hakala, Kati Heikkinen ja Anna Vuorinen osallistuivat syyslukukauden aikana HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämään näyttötutkintomestarikoulutukseen. Koulutus toteutettiin monimuoto-opiskeluna Moodle-oppimisalustaa opintojen tukena käyttäen. Koulutukseen sisältyi yhteensä seitsemän lähiopetuspäivää, jotka toteutettiin Hotelli Haagan tiloissa Helsingissä. Ryhmän kouluttajana toimi HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtori Jaakko Ansaharju. 11

12 UTOPEDA - VALMENTAJAOPETTAJA OPINNOT Valmennuksen tavoitteena oli kehittää opettajien roolia ohjaajana ja valmentajana. Valmentajaopettajuudessa näkyvät mm. yhteistoiminnallinen oppiminen, tutkiva oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen, sulauttava oppiminen ja yrittäjämäinen oppiminen, jotka mahdollistavat sosiaalisen vuorovaikutuksen rakentumisen yhteisöllisesti oppimisen areenaksi. UTOPEDA - Valmentajaopettajaopinnot sisälsivät viisi tiivistä lähijaksoa ja paljon mielenkiintoista kirjallisuutta aiheisiin liittyen. Opintoihin osallistui yhteensä 20 opettajaa viidestä eri koulusta: Diakoniaopisto, Ravintolakoulu Perho, Mercuria, Helmi liiketalousopisto ja Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto. SKY-Opistosta koulutukseen osallistuivat Anna-Liisa Halsas-Lehto, Eija Liuska, Leena Kalliomaa ja Kaisa Sjöblom. Päävalmentajana toimi rehtori Maria Korpi ja apuvalmentajana Sirkku Ohvo Mercuriasta. 12

13 TYÖVALTAINEN OPPIMINEN Opiskelijaryhmä 12 A valittiin suorittamaan osa viimeisen vuoden opiskelustaan työelämävaltaisesti. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli saada heille alamme työpaikka, jossa he voisivat halutessaan jatkaa myös opintojensa päätyttyä. Utopeda-hankkeen myötä opiskelijoille avautui myös mahdollisuus tehdä viimeisestä lukuvuodestaan oman näköisensä, vaikuttaa opintojen kulkuun ja sisältöön ja avata ovia työelämään. Ryhmää oli hankkeessa tukemassa rehtori, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, ohjaava opettaja ja kehittämiskoordinaattori. Jokainen opiskelija teki oppimispolkukartan yhdessä opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Oppimispolkukartan avulla havainnollistettiin opiskelijan työelämävaltaisen opiskelun tavoitetta. Opiskelijoiden tehtävänä oli hankkia itse haluamansa työpaikka, joka osoittautui alallamme haasteelliseksi. Aikaväli heillä oli marraskuun lopusta 2014 helmikuun puoleenväliin 2015, mutta heidän annettiin kuitenkin joustavasti tehdä ko. opintojaan myös muuna ajankohtana. Ryhmän yhteisen dialogin järjesti ohjaava opettaja Anna Vuorinen säännöllisesti parin viikon välein, yhteensä kuusi kertaa. Dialogeissa käsiteltiin mm. erilaisia asiakasryhmiä, omakuvaa ammattilaisena, tehtiin ryhmäytymisharjoituksia, vierailtiin alamme maahantuojalla, sekä harjoiteltiin opiskelijoiden toivomia hoitoja. Opiskelijat tekivät myös henkilökohtaisen viiden vuoden tavoiteporras -suunnitelman, jossa he pohtivat ammattiosaamistaan ja kehittymistavoitteitaan. 13

14 LUKUVUODEN OPETUS 14 A 14 B 13 A 13 B 13 C Ihon hoito asiakaspalvelussa Ihon hoito hoitolassa Ihon hoito asiakaspalvelussa Ihon hoito hoitolassa Anatomia ja fysiologia 2 Ihonhoidon ohjaus asiakaspalvelussa Anatomia ja fysiologia 2 Ihonhoidon ohjaus asiakaspalvelussa Anatomia ja fysiologia 2 Englanti asiakaspalvelussa Kasvojen ihon hoito ja klassinen hieronta Kasvojen ihon hoito ja klassinen hieronta Yrittäjyys kauneudenhoitoalan yrityksessä Yrittäjyys kauneudenhoitoalan yrityksessä Ruotsi asiakaspalvelussa Vartalon ihon hoito ja klassinen hieronta Käsien ja jalkojen ihon hoito Anatomia ja fysiologia 1 Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Ainesosa- ja tuotetuntemus Hygienia, työturvallisuus ja kestävä kehitys Ihonhoidon ohjaus hoitolassa Ohjaus ihonhoidossa Vartalon ihon hoito ja klassinen hieronta Käsien ja jalkojen ihon hoito Anatomia ja fysiologia 1 Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Ainesosa- ja tuotetuntemus Hygienia, työturvallisuus ja kestävä kehitys Ihonhoidon ohjaus hoitolassa Ohjaus ihonhoidossa Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Täydentävä ehostus Täydentävät ihohoidot hoitolassa Yrittäjyys kauneushoitolassa Täydentävä ihon hoito Täydentävät ihonhoidot asiakaspalvelussa Äidinkieli Englanti asiakaspalvelussa Fysiikka Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Täydentävä ehostus Täydentävät ihohoidot hoitolassa Yrittäjyys kauneushoitolassa Täydentävä ihon hoito Aromahieronta täydentävissä ihonhoidoissa Kansainvälinen tutkinto Täydentävä ehostus Laskentatoimi Täydentävät ihon hoidot Täydentävät ihon hoidot asiakaspalvelussa Täydentävät ihon hoidot työelämässä Terveydenhuollon asiakkaan ihonhoito ja asiakaspalvelu Kasvojen lymfahieronta Ihon hoito terveydenhuollon toimintaympäristössä Kestovärjäys ja perusehostus Kestovärjäys ja perusehostus Liikunta ja terveystieto Kylpylähoitojen perusteet 14 Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia Aromahieronta Ihon hoito kylpylässä

15 12 A ILTA 13 ILTA 14 ILTA 15 Täydentävä ihonhoito Aromaterapia Anatomia ja fysiologia 2 Ihon hoito Kansainvälinen tutkinto ja tutkintoon harjaantuminen Asiakaspalvelu Kylpylähoidot Asiakaspalvelu Ohjaus ihonhoidossa Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Kylpylähoitojen perusteet Aromahieronta Ihon hoito kylpylässä Ammattitaidon syventäminen Työelämään valmistava työssäoppiminen Syventävä asiakaspalvelu Englanti asiakaspalvelussa Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Täydentävä ihonhoito Täydentävä ehostus Yritystoiminta Täydentävät ihon hoidot asiakaspalvelussa Kasvojen lymfahieronta Englanti asiakaspalvelussa Ruotsi asiakaspalvelussa Ihon hoito terveydenhuollon toimintaympäristössä Täydentävä ihonhoito Täydentävä ehostus Yritystoiminta Ihonhoito Ravintotietous ja terveysliikunnan ohjaus Englanti asiakaspalvelussa Ruotsi asiakaspalvelussa Yritystoiminta Ainesosa- ja tuotetuntemus Anatomia ja fysiologia 1 Ainesosa- ja tuotetuntemus Kestovärjäys ja perusehostus Äidinkieli Englanti asiakaspalvelussa Matematiikka Kemia Liikunta ja terveystieto 15

16 KAUNEUDENHOITO- ALAN PERUSTUTKINTO SKY-Opistossa on järjestämisluvan mukaisesti 130 opiskelijaa. Ryhmäkoko on opiskelijaa. Iltaisin opiskelee kolme ryhmää, muut ovat päiväopetuksessa. Perustutkinto muodostuu Ammatillisista tutkinnon osista, ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista ja vapaasti valittavista tutkinnon osista. Lukion koko oppimäärästä tai toisen alan ammatillisesta perustutkinnosta luetaan hyväksi 40 opintoviikkoa. Perustutkinnossa on valittavissa kaksi koulutusohjelmaa: Kosmetologin koulutusohjelma, sekä Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma. Kosmetologin koulutusohjelma 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov Ihon hoito 30 ov Ihonhoidon ohjaus 10 ov Ehostus 5 ov Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta 10 ov Täydentävät ihonhoidot 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 15 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov Ihon hoito 30 ov Ihonhoidon ohjaus 10 ov Ehostus 5 ov Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta 10 ov Kauneudenhoito- ja tuoteneuvonta 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 15 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov 16

17 17

18 18

19 ASIAKASPALVELU Kesäisen muuton jälkeen alkoi asiakaspalvelu heti elokuussa Tavarat hakivat vielä paikkaansa, laatikoita oli edelleen purkamatta ja osa asiakkaista eksyksissä, mutta reippain mielin opiskelijat lähtivät työntouhuun. Uusiin tiloihin saimme uudet hoitotuolit ja käyttöön uusia laitteita, mm. uudet timanttihiontalaitteet sekä PhysioTouch-imupainehierontalaitteet vartalolle. Myös tuotesarjoissa uudistuimme jonkin verran, uutena opetussarjana kotimainen, herkälle iholle kehitetty luonnon kosmetiikkasarja EkoPharma. Asiakaspalvelumme on jatkanut toimintaansa perinteiseen tapaan. Asiakaspalvelutuntien aikana opiskelijat tekevät monipuolisesti erilaisia hoitoja asiakkaille, myyvät ja suosittelevat tuotteita, ohjaavat ihonhoidossa, hoitavat ajanvarausta ja kassaa sekä huolehtivat välinehuollosta, pyykkihuollosta ja hoitoluokan siisteydestä. Hoidot asiakkaalle tehdään aina henkilökohtaisen ihoanalyysin ja hoitosuunnitelman mukaan. Hoito on aina mahdollisimman asiakaslähtöinen, huomioiden asiakkaan tarpeet ja toiveet sekä ihon kunnon. Tämä tapahtuu tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan, opiskelijan sekä ohjaavan opettajan kanssa. Kiireetön rentouttava hoitokokemus sekä hyvä palvelu on se, mistä saamme kiitosta, ja mikä tuo asiakkaan käyttämään palvelujamme aina uudestaan. Kauneutta kaikille toiminnan merkittävin tapahtuma oli perinteinen Anna hyvän kiertää Kivelän vanhustenkeskuk- sessa Tähän osallistuivat tänä vuonna lähes kaikki opiston opiskelijat ja opettajat. Ryhmät jakaantuivat ympäri vanhustenkeskusta tehden päivän aikana yli 100 käsihoitoa, hartiahierontaa ja kasvohoitoa. 19

20 TYÖSSÄOPPIMINEN Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua oppimista, jonka tavoitteena on, että opiskelija oppii osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta ja opetussuunnitelman tavoitteista todellisessa työympäristössä ja sen säännöillä. Työssäoppimisen laajuus perustutkinnossa on vähintään 20 opintoviikkoa. Kaikki opiskelijat suorittavat ensimmäisen opiskeluvuoden Ihon hoitotyössäoppimisjaksonsa aina Verso Opetushoitolassa. Kuluneen lukuvuoden aikana SKY-Opiston opiskelijat suorittivat työssäoppimisjaksoja Ihon hoidon lisäksi Ihon hoidon ohjauksen, Täydentävien ihon hoitojen, Kauneudenhoitoalan yrittäjyyden sekä Kylpylähoitojen opintokokonaisuuksissa sekä Suomessa että ulkomailla Espanjassa ja Maltalla. Myös ammattiosaamisen näyttöjä suoritettiin työssäoppimisjakson yhteydessä kauneudenhoitoalan työpaikoilla maahantuojilla, tavarataloissa ja kauneushoitoloissa. Työssäoppimispaikat Alfie s, Malta Berner Oy Bio Nature, kokemus helsinki Carisma Spa, Malta Clare s Inner Beauty, Malta Elizir Health & Beauty Salon, Malta Hius- ja Kauneus Norris, Espanja Hoitola Seize Hoitola Eila Hellgren Itäväylän Kosmetiikka Oy Katin kauneuskulma KauneusBreikki Kauneushoitola Almond Kauneushoitola Astara Kauneushoitola Sunrise Kauneushoitola Yläkerta Kauneushoitola Satumaa Kicks Oy, Helsinki, Vantaa, Espoo Mills Enterprises Oy Narcissus Health and Beauty Clinic, Malta Naviter Oy NHS Oy (Nordic Health System) Norris Oy Verso Opetushoitola Riimin Oy Sky Beauty Hair&Spa Spa du Soleil, Malta Sokos Oy Stockmann Beauty Thann Sanctuary Day Spa The Beauty Clinic, Malta The Bird of Paradise, Malta The Body Shop, Helsinki, Espoo 20

21 Pedagoginen Osuuskunta HyTa HyvinvointiTaivas SKY-Opiston yhteydessä on toiminut kuluvana lukuvuonna pedagoginen osuuskunta HyTa HyvinvointiTaivas. Pedagoginen osuuskunta on oppimisympäristö, jossa voidaan oppia yhtä aikaa sekä ammattia että yrittäjyyttä ja samalla yritys, jossa opiskelija tekee töitä todellisille asiakkaille sovittua prosentuaalista palkkiota vastaan. Rahapalkan lisäksi aikuisopiskelijat kartuttavat osaamispisteitään työssäoppimisjaksojen aikana. Osuuskunnan jäsenet ovat SKY- Opiston opiskelijoita ja henkilökuntaa. Opiskelijat voivat liittyä osuuskuntaan toisena (pk ja yo) ja aikuiset ensimmäisenä opiskeluvuotenaan. Lukuvuoden päättyessä osuuskunnassa on jäseniä 30. Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajana on toiminut Johanna Uljas 13 C-ryhmästä. Osuuskunnassa työskennellessään opiskelija saa aitoa työelämäkokemusta. Kun yrittäjyyttä opitaan työelämässä, nopeutuu nuorten pääsy oman alan töihin. Opiskelijat toimivat HyTan työntekijöinä koulun asiakaspalvelussa, VERSO Opetushoitolassa sekä erilaisissa asiakasprojekteissa. 21

22 ERASMUS+ HANKKEEN TYÖSSÄOPPIMISJAKSO 22 Helmikuun lopussa 16 SKY-Opiston opiskelijaa matkusti viiden viikon työssäoppimismatkalle Maltalle. Opiskelijat työskentelivät kauneushoitoloissa ympäri saarta ja kirjasivat kokemuksiaan blogiin: skymalta13a.blogspot.fi/ ja Matkaa edelsi valmennusjakso, jonka aikana opiskelijat tutustuivat mm. Maltan historiaan, kieleen ja kulttuuriin, tekivät Europass-ansioluettelot ja videoesittelyt englanniksi osaamisestaan, sekä tapasivat Malta -lähettiläitä. Osallistava valmennus harjaannutti opiskelijat myös matkajärjestelyihin, lentolippujen varaamisesta vakuutuksiin ja ulkomailla sairastumiseen. Osa työhaastatteluista tehtiin Skype:ssä ja yhteydenpito paikallisen partnerin ja työnantajien kanssa tapahtui yhteisen Google Drive -alustan avulla. Matkan kokemuksia jaettiin ja muisteltiin huhtikuussa Kokemuskahvilassa. Trip to Malta We started our journey on Helsinki- Vantaa airport at 3.50 am. Everyone

23 was exited but tired. Check in went very well, Ansu had checked us in already. All we had to do was to drop our baggages to the baggagedrop. The flight went fast. They served us croissant filled with marsipan and coffee or tea or whatever one wanted to drink. Flight took about two hours, and we changed the plane at München. Germany was rainy and gray so we continued our journey. The second flight took about the same time. We had our breakfast nr. 2, the choises were toast or müsli-jogurt. This second plane was half empty. There were some turbulence on the way. We landed to sunny and warm Malta. Luckyly all the luggage came safely to Malta as well. At the airport there were few men from Paragon Europe waiting for us and way to the flats were allready organized by Paragon. On the way to the flats we saw palmtrees and beautyfull ladscape. They were tha first ones to see for Tiina and the flight was the first one for Jenny, she among us all was very exited. We all live in the same buildings, in two separate flats. The apartments are huge and cold, but we got one gas heater for each apartment. Hello hello! Olen nyt ollut viikon työssäoppimassa 4 tähden hotellin spa:ssa, SPA DU SOLEIL Paikka on siisti ja hygieniasta pidetään huolta mutta hoidot ovat suuremmaksi osaksi kosmeettisia ja hierontaan panostetaan enemmän. Kasvohoidot/ jalkahoidot eivät oikeastaan ole hoitavia tai puhdistavia, ja jalkahoidossa raspia käytetään urakalla sekä ohennetaan terveitä kynsiä ilman mitään erityistä syytä. Paha mieli tulee kun ei oikeastaan voi aidosti hoitaa asiakasta. Asiakaspalvelu myöskin on heikkoa, asiakkaan kanssa ei jutella pahemmin hoidon aikana, eikä tuotteita yritetä myydä; myös kasvohoidoissa mennään paperin mukaan eikä huomioida erityisemmin asiakkaan ihoa tai ihotyyppiä jne. Aromahieronnassa asiakkalle annetaan eteerisiä öljyjä mistä asiakas voi valita parit hoitoa varten, sen jälkeen sekoitetaan öljyt (manteliöljy pohjana) ja tehdään perus hieronta. Ei sellaista voi sanoa Aromahieronnaksi. Puhh Tämä on todellakin uusi ja erilainen kokemus, tässä näkee miten oikeassa maailmassa ison 23

24 24 hotellin spa toimii. Olen kuitenkin oppinut käyttämään heidän laskutus järjestelmää ja harjoitellut kommunikointia käyttämättä englantia saksalaisten ja ranskalaisten kanssa. Olen tehnyt pari hierontaa ja saanut jopa tippiä! Mentorit ovat mukavia, ystävällisiä ja kärsivällisiä, yksi heistä jopa asuu Mostassa lähellä meidän kämppää, ja muutaman kerran tarjonnut kyydin kotiin. (Hänen äiti omistaa yhden kaupan missä opiskelijat käyvät ostaa tuoreita hedelmiä ja vihanneksia päivittäin.) Paljon uusia asioita ja kulttuurishokkeja tullut vastaan, mukavaa kuitenkin että kaikki tämä on kokemusta jota pitää arvostaa ja josta voi oppia. See you next week! Bird of Paradise Beauty Täällä Maltalla on työt jo muutama viikko sitten alkanut ja hyvin sujuu! Olen töissä Maltan eteläisellä puolella, aika pitkän bussimatkan päässä. Ainakin pääsen joka päivä nauttimaan Maltan kauniista, vehreistä maisemista. Työpaikkani Bird of Paradise Beauty on ollut huippu työssäoppimispaikka! Pääsin heti aloittamaan hoitojen teon ja tippejäkin on alkanut ropista kukkaroon. Maltan hoitolakulttuuri eroaa suomalaisesta aika paljon, esimerkkinä vaikka se että ketään asiakasta ei kannata odottaa ajallaan vaan he tulevat yleensä puolisen tuntia myöhässä. Asiakkaat ja työpaikan henkilökunta ovat kaikki todella mukavia, eikä täällä todellakaan stressata mistään. Tiistaina työt taas jatkuu, nyt nautitaan muutamasta vapaapäivästä ja auringosta. Vapaa aikaa Maltalla! Työni ovat nyt loppuneet, ja ajattelin kirjoittaa vapaa ajastani Maltalla! Työpäiväni olivat sen verran pitkiä, että päivien jälkeen ei ollut aikaa tehdä oikein mitään, saatikka edes käydä kaupassa sillä täällä melkein

25 kaikki kaupat menevät seitsemältä kiinni illalla. Vapaapäivinä aikaa ja kiinnostusta riitti kyllä ihan mukavasti. Olen käynyt ostoksilla, maistanut ensimmäistä kertaa elämässäni kunnon pihviä josta pidin kovasti. Ja juhlimassa olen myös muutaman kerran käynyt, mutta sivistyneesti. Pacevillessä on aikaa vietetty aina viikonloppuisin, tanssittu läpi yön ja nautittu Maltan juhlakulttuurista. Mukavinta vapaa-ajassa on se, että olen tämän reissun aikana tutustunut moniin ihaniin ihmisiin. Olemme istuneet kylmässä asunnossa hermoromahduksen partaalla, kallis suoristusrautani sai jonkinlaisen kosteusvaurion ja sähköt ovat menneet ja lämmin vesikin loppunut pari kertaa, mutta silti olemme selvinneet! Kotiinlähdön aika Työssäoppimisjakso on nyt kunnialla suoritettu loppuun ja nyt saa vaan nauttia auringosta ja Maltan kauniista maisemista. Viimeinen työpäivä oli haikea, sillä työssäoppiminen Bird of Paradisessa oli aivan mahtava! Tästä viimeisestä harjoittelustani poiki sitten työtarjouskin, jos tänne vielä takaisin päätän tulla. Kesällä 2016 se olisikin nyt suunnitelmissa. Mentorini työkaveritkin suunnittelivat jo innolla paluutani, tulossa on grillibileitä ja seikkailuja. Kiitos kaikille tästä mahdollisuudesta, oli niin hieno reissu että ei voi edes kuvailla! SKY-Opiston opiskelijat lähdössä reissuun innosta puhkuen. 25

26 TAITAJAT JA SKILLS FINLAND 26 Taitaja kilpailijamme Henna Myllynen 12 A ja Tiina Pohjonen 12 A Skills Finland ry:n toiminnan näkyvin vuosittainen tapahtuma Suomessa on Taitaja, joka on maamme suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma. SKY-Opiston taitajakilpailujen karsinnat järjestettiin Tuomarina toimi Leena Kalliomaa ja Anna Vuorinen. Kouluamme pääsi edustamaan Henna Myllynen ja Tiina Pohjonen. Taitajakilpailun semifinaalit järjestettiin Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniassa. Tämän vuoden kilpailutehtävänä oli nuorelle aikuiselle tehtävä kasvohoito ja pikakäsihoito. Henna ja Tiina harjoittelivat säännöllisesti ja ahkerasti kilpailutehtäviä, valmentajana toimi Anna Vuorinen. Tänä vuonna kilpailijoita oli yhteensä 18 ja kilpailun taso oli todella korkea. SKY-Opiston edustajat Henna ja Tiina saivat korkeat pisteet ja erityismaininnan hyvästä asiakaspalvelusta, mutta eivät päässeet jatkamaan finaaliin. Syksyllä 2014 koulussamme järjestettiin World Skills MM-kilpailujen karsinnat, joista vastasi Anna Vuorinen. Kilpailijat tulivat Espoon Omniasta ja Vaasan ammattiopistosta. Kilpailutehtävinä olivat kynsikoristelu, kasvohoito, ripsien ja kulmien kestovärit ja kulmien muotoilu ja spa-jalkahoito. Päivän aikana SKY-Opiston opiskelijat ja henkilökunta olivat yleisönä. Tuomareina toimivat Taina Raivio ja Anna Vuorinen. Skills SKY-Opiston opettaja Anna Vuorinen valittiin Skills Finlandin kauneudenhoitoalan lajipäälliköksi kaudelle Kauneudenhoitoalan lajipäällikkönä Anna Vuorinen toimii alamme ja kilpailujen valmennuksen valtakunnallisena kehittäjänä ja johtajana, keskittyen erityisesti ammattitaitokilpailuihin tähtäävään valmennukseen. Tehtävänkuvaan kuuluu mm. välittää tietoa oman lajinsa sisällä, vastata valmennussuunnitelmista ja tehdä kiinteää yhteistyötä alamme työelämän kanssa. Lajipäällikön työtä tukee strateginen lajiperheohjausryhmä. Ensimmäinen strategisen lajiperheohjausryhmän kokous pidettiin Superin tiloissa Pasilassa. Lajiperheohjausryhmään palvelut 2 kuuluu kauneudenhoitoalan lisäksi muoti ja vaatetus, lähihoitajat, hiusmuotoilu, floristiikka, eläintenhoito ja kultaseppä. Strategisen lajiperheohjausryhmän toimintaan kuuluu mm. seurata ja ennakoida alamme kehitystä, organisoida rahoitusta valmennus- ja kilpailutoiminnassa, tehdä aloitteita ammatillisen koulutuksen sisällölliseksi kehittämiseksi ja tätä kautta myös tutkintojen kehittämiseksi sekä tukea Skillslajipäälliköitä näiden tehtävässään valmennuksen valtakunnallisena johtajana. SKY-Opisto sai myös Skills-huippuvalmennusyksikön statuksen ja saa sen myötä lisää näkyvyyttä ammatillisen koulutuksen kentällä. Koulumme sitoutuu pitkäjänteiseen huippuosaamisen edistämiseen ja valmennustoiminta on kiinteä osa järjestäjän kehittämisstrategioita. Huippuvalmennusyksikkönä toimiminen on tapa kehittää oppilaitoksen toimintaa ja syventää yritysyhteistyötä. Se antaa hyvän vaikuttamismahdollisuuden ammatillisen koulutuksen sekä valmennus- ja kilpailutoiminnan kehittämiselle.

SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2016 1

SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2016 1 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2016 1 2 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO Pajuniityntie 11 00320 Helsinki puh. (09) 8386 160 www.skyo.fi SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

303 Kauneudenhoito Palvelut 303 Kauneudenhoito Lajivastaavat

303 Kauneudenhoito Palvelut 303 Kauneudenhoito Lajivastaavat Palvelut 303 Kauneudenhoito Lajivastaavat Mari-Anne Laamo Koulutuskeskus Salpaus mari-anne.laamo(at)salpaus.fi puh. 044 708 0246 1 / 10 Päivi Björninen Koulutuskeskus Salpaus paivi.bjorninen(at)salpaus.fi

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.fi

Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.fi SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2013-2014 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.fi SUOMEN KOSMETOLOGIEN

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Osaavia. eri aloille. tekijöitä. Ammattitaitovalmennus on kaikkien etu

Osaavia. eri aloille. tekijöitä. Ammattitaitovalmennus on kaikkien etu Osaavia tekijöitä eri aloille Ammattitaitovalmennus on kaikkien etu Ammattitaitovalmennus kuuluu kaikille Valmennuksella koulutetaan entistä osaavampaa työvoimaa. Tavoitteena on tehdä Suomesta maailman

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Yrittäjyys ammattitaitokilpailuissa. Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja Helsinki 31.1.2012 Eija Alhojärvi Skills Finland

Yrittäjyys ammattitaitokilpailuissa. Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja Helsinki 31.1.2012 Eija Alhojärvi Skills Finland Yrittäjyys ammattitaitokilpailuissa Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja Helsinki 31.1.2012 Eija Alhojärvi Skills Finland Skills Finland - toiminnan tavoitteet Edistää tietoisuutta

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Pedagoginen Osuuskunta HyTa HyvinvointiTaivas KÄSITYSKIRJA

Pedagoginen Osuuskunta HyTa HyvinvointiTaivas KÄSITYSKIRJA Pedagoginen Osuuskunta HyTa HyvinvointiTaivas KÄSITYSKIRJA Oppimisympäristö SKY-Opiston yhteydessä toimiva pedagoginen osuuskunta HyTa HyvinvointiTaivas on keväällä 2013 perustettu uudenlaista oppijuutta,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Valmennusjärjestelmässä mukana huippuosaajien-, WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics - valmennus

Valmennusjärjestelmässä mukana huippuosaajien-, WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics - valmennus Ammatillisen koulutuksen järjestäjät SKILLS-HUIPPUVALMENNUSYKSIKKÖ HAKU 2015 2017 SKILLS-LAJIPÄÄLLIKÖIDEN JA -VALMENTAJIEN NIMEÄMINEN Skills Finland hakee huippuvalmennusyksiköitä, lajipäälliköitä ja valmentajia

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT. KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologi

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT. KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologi 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologi Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden Henkilöstön osaamiskartoitukset Organisoidaan tarpeen Selvitetään 1 x / Vaihtelee Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla erikseen Sosiaalipalvelujen henkilöstölle

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon perusteiden (opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden) uudistaminen 12.12.2008 Taina Raivio Perusteiden uudistamistyön taustaa Päivitystarvetta vahvistivat kauneudenhoitoalan

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Pakollisten opintojen lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin liittyy valinnaisia opintoja yhteensä 16 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO, (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO, (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO, (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010 Näyttötutkinto SISÄLLYSLUETTELO KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov... 3 TUTKINNON HENKILÖKOHTAISTAMINEN... 3 TUTKINTOTILAISUUDET

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus uutta osaamista kaupan kentälle MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kirsti Jokiranta Työnjohtokoulutuskokeilun verkostopäivä 25.5.2009 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Miksi

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Kauden parhaat kotimaa 2006-07 Naiset 100 m

Kauden parhaat kotimaa 2006-07 Naiset 100 m Kauden parhaat kotimaa 2006-07 Naiset 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Risku Elina SU 070392 11,62 Seinäjoki 17.3.07 2 Puolakka Mariel HLK 191191 11,90 Helsinki 19.12.06

Lisätiedot

Miten motivoitunut opiskelija huomioidaan meidän oppilaitoksessamme. Kirsi Coco Lähihoitajalajin ekspertti Keudan aikuisopisto

Miten motivoitunut opiskelija huomioidaan meidän oppilaitoksessamme. Kirsi Coco Lähihoitajalajin ekspertti Keudan aikuisopisto Miten motivoitunut opiskelija huomioidaan meidän oppilaitoksessamme Kirsi Coco Lähihoitajalajin ekspertti Keudan aikuisopisto 27.8.2014 Ovat harvassa? Monipuolista tekemistä Tekemistä oman tason mukaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITET- TAVAN KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITET- TAVAN KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITET- TAVAN KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin palvelualojen oppilaitos 23.10.2011 1 KAUNEUDENHOITOALAN KUVAUS

Lisätiedot

Sisustusalan ammattiosaajaksi

Sisustusalan ammattiosaajaksi Sisustusalan ammattiosaajaksi Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani, sisustusala kpedu.fi Näyttötutkintoperusteisesti KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUOPISTO Toholammin ARTESAANIOPISTO - Ullavantie

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

DUUNI OYJ* TYÖ OPPIMISEN JA OHJAUKSEN KESKIÖSSÄ

DUUNI OYJ* TYÖ OPPIMISEN JA OHJAUKSEN KESKIÖSSÄ DUUNI OYJ* TYÖ OPPIMISEN JA OHJAUKSEN KESKIÖSSÄ * (OSAAMISPERUSTEISUUS, YKSILÖLLISYYS JA JOUSTAVUUS) OPH:N HAKU: OSAAMISPERUSTEISEN, YKSILÖLLISEN JA JOUSTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN UUDISTUSTEN

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAT Oppimista tavalla tai toisella - Opintopolut Vaasan ammattiopistossa Vaasan ammattiopisto Kivelä Koulutustakuu NYT!, Helsinki Suunnittelun lähtökohdat (2008) Vaasan ammattiopistossa

Lisätiedot

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE 12.12.2008 2008 Opetushallitus Helsinki Nina Raki, Omnia Projektin organisaatio OHJAUSRYHMÄ (OPH, sidosryhmäedustajat) Koordinointi

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto näyttötutkintona tai oppisopimuksella VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINNON SUORITTAMINEN Välinehuoltajan ammattitutkinto suoritetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Ajankohtaiset koulutukset, kurssit ja hakuohjeet: www.oulundiakoniaopisto.fi keho ja mieli Monien mahdollisuuksien opisto Ammattikoulutus

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Markku Kainuun Suonpää, ammattiopisto, opettaja, aikuiskoulutus NTM, tutkintovastaava Ohjelma

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

Työssäoppiminen yrittäjänä. Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012

Työssäoppiminen yrittäjänä. Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012 Työssäoppiminen yrittäjänä Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012 TOY työssäoppiminen yri äjäna TOYn idea on tarjota opiskelijoille mahdollisuus kehi ää omaa yritysideaansa ja toteuttaa

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen. Kainuun ammattiopisto. Kuopio Kainuun ammattiopisto

Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen. Kainuun ammattiopisto. Kuopio Kainuun ammattiopisto Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen Kainuun ammattiopisto Kuopio 9.6.2016 Kainuun ammattiopisto Kainuu ja Koillismaa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos: Kainuun ammattiopisto

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakolliset tutkinnon osat Ehostus 10 osp Ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto - koulutuskokeilu 2014-2018 Turun ammatti-instituutti Aikuiskoulutus Välinehuoltoalan perustutkinto

Välinehuoltoalan perustutkinto - koulutuskokeilu 2014-2018 Turun ammatti-instituutti Aikuiskoulutus Välinehuoltoalan perustutkinto Välinehuoltoalan perustutkinto - koulutuskokeilu 2014-2018 Turun ammatti-instituutti Aikuiskoulutus Välinehuoltoalan perustutkinto 18.5.2015 Erkkilä-Ojala Tarja 1 Koulutuskokeilut 2014-2018 Välinehuoltoalan

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia Peimarin koulutuskuntayhtymä Maaseutuopisto Paimio Maaseutuopisto Tuorla Sosiaali- ja terveysopisto Kalatalous- ja ympäristöopisto Maaseutuopiston toimipaikat Tuorla, Kaarina Paimio

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09

MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09 MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09 MERCURIAN TOIMINTA-AJATUS Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

Naisten ja tyttöjen SM-kisat VAASA, Voima-Veikot

Naisten ja tyttöjen SM-kisat VAASA, Voima-Veikot Naisten ja tyttöjen SM-kisat 27.-28.11.1999 VAASA, Voima-Veikot Tytöt 34 kg 1. Anna Soronen Haukiputaan Heitto 2. Johanna Hautala Alahärmän Kisa 3. Helmi Alatalo Haukiputaan Heitto 4. Anne-Mari Hautamäki

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Eurooppalainen opintopolku verkosto http://eurooppalainenopintopolku.fi/index.php Leonardo kesäpäivät 2014 3.6.2014 Anne Mari Behm Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Suomen Cup - Vuokatti

Suomen Cup - Vuokatti Suoen Cup - Naiset 3 x 4 k (P) 2 k - 1.11.15 Tuoarineuvosto 2 k Apulais- 00 1 2 3 4 5 7 8 Nr Joukkue / Nii 1 Häeenlinnan Hiihtoseura 1 1-1 Anni Kainulainen 1-2 Maija Hakala 1-3 Laura Mononen 8 Ski Tea

Lisätiedot