SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 1"

Transkriptio

1 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS

2 2 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO Pajuniityntie Helsinki puh. (09)

3 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS Rehtorin tervehdys 6 SKY-Opiston voitti yrittäjyysopetusmenetelmäkilpailun 7 SKY-Opiston arvot, missio ja visio 8 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto 11 Henkilökunnan koulutukset 11 Näyttötutkintomestarikoulutus 12 Utopeda valmentajaopettaja 13 Työvaltainen oppiminen - 12A 14 Lukuvuoden opetus 16 Kauneudenhoitoalan perustutkinto 19 Asiakaspalvelu 20 Työssäoppiminen 21 Pedagoginen osuuskunta HyTa - HyvinvointiTaivas 22 Erasmus+ 26 Taitajat ja Skills Finland 28 Oppilaskunta 29 Kansainvälinen CIDESCO -tutkinto 30 Aikuiskoulutus ja näyttötutkinnot 32 Kauneudenhoitoalan erikoisammatitutkinto 33 Opiskelijana EAT:ssa 34 Täydennyskoulutus 34 Hankkeet ja kehittäminen 35 VERSO Opetushoitola 36 Opiskeluhuolto 38 Ryhmät Keväällä 2014 valmistuneet opiskelijat 3

4 KYKY NÄHDÄ, HALU TEHDÄ. JOKO VÄHÄN TAI PALJON PAREMMIN On niitä, jotka saavat asiat tapahtumaan, niitä, jotka katsovat, kun asiat tapahtuvat ja niitä, jotka ihmettelevät mitä mahtoi tapahtua. - Manfred Kats de Vries 4 PURJEHDIMME EDELLEEN MUUTOK- SEN MERELLÄ uusien avausten ja mahdollisuuksien äärellä. Olemme opistossa, niin opiskelijat kuin henkilökuntakin, tehneet loistavaa työtä asioiden eteenpäin viemiseksi. Kiitos siitä kuuluu meille kaikille. Uusissa tiloissa on ollut haasteita, mutta myös mahdollisuuksia tehdä asioita toisin. Olemme siirtyneet osaksi suurempaa yhteisöä ja Me-hengen merkitys on tämän myötä kasvanut. Me kaikki yhdessä olemme mahdollistaneet muutosprosessin aikana laadukkaan ja kehittyneen toiminnan. Edessä on vielä varmasti parantamista ja parastamista, mutta yhdessä me niistä selviämme. Uusi ilme, logo ja värimaailma ovat saaneet vaikutteita historiasta, jossa tuo kaunis menestyksen tähti on ollut johdattamassa alaamme eteenpäin jo vuosikymmeniä. Brändin kirkastamisella on ollut tarkoituksensa rakentaa opistomme opetus- ja koulutustarjonta sopivaksi kaikille hyvinvointiteeman alla toimiville henkilöille sekä yrityksille. Olemme mukana monissa erittäin mielenkiintoisissa ja uudistavissa kehityshankkeissa, mutta nostan niistä nyt kaksi tekstilavalle. Ensimmäinen on Tekesin Perhosvaikutus, jonka tavoitteena on luoda toimintaamme hyvinvointia edistäviä työkaluja. Toiminnan, uskomusten ja asenteiden tietopirtelössä vahvana tavoitteena on tavoittaa hyvällä puhumisen kulttuuri, jossa oikeilla sanoilla voimme rohkaista, tukea, lohduttaa ja ilahduttaa toinen toisiamme. Tavoitteena on keskittyä siihen, miten elämme ja asennoidumme elämään, työntekoon sekä opiskeluun juuri nyt. Toinen mullistava hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Utopeda, jonka keskeisenä tavoitteena on vastata nyt työnalla olevaan opetussuunnitelman osaamisperusteisuuden muutokseen, jossa siirrymme opettamisesta oppimisen oivalluksen sytyttämiseen. Tämä vaatii suurta ajattelutavan muutosta niin opettajilta, opiskelijoilta kuin koko henkilökunnaltakin. Valmentava ote opetuksessa vahvistuu ja uudenlaiset oppimisympäristöt kuten opistoon perustettu HyTa

5 Day Spa Hyvinvointipalvelun muodostavat SKY-Opiston VERSO Opetushoitola, liikuntapalveluja tuottava Erimover Oy sekä BEST WESTERN PLUS Hotel Haaga. Kuvassa vasemmalta hotellin johtaja Päivi Laine, rehtori Maria Korpi sekä Erimoverin toimitusjohtaja Sonja Laurén. osk eli HyvinvointiTaivas osuuskunta mahdollistavat yrittäjämäisen sekä työelämäpainotteisen oppimisen. Hyvänä vaaleanpunaisena lankana opiston toiminnassa on Positiivisuuden kehän idea. Se muodostuu neljästä loistavasta asiasta, jotka ovat: 1) Autonomia: vapaaehtoisuus. Ihminen tarvitsee kokemuksen siitä, että se, mitä hän tekee, on lähtöisin hänestä itsestään. Ei ulkoisista paineista tai ulkoisesta kontrollista. 2) Kyvykkyys. Kokemus siitä, että saa asioita aikaan ja on taitava siinä, mitä tekee. 3) Sosiaalinen ulottuvuus. Tehdä yhdessä hyvän porukan kanssa merkityksellisiä asioita eli kuulua yhteisöön. 4) Hyvän tekeminen. Tunne, että tekee toisille ihmisille hyvää ja saa myönteistä aikaan. Loppujen lopuksi kaiken edellä mainitun mahdollistajana ovat opistomme innokkaat ja motivoituneet opiskelijat, jotka yhdessä pätevän henkilöstön kanssa rakentavat opistomme mainetta ja omaa ammattipätevyyttään. Innostus ja intohimo kun ovat määrätietoisen oppimisen avaintekijät. Vuoden oivallusten ja kasvun matkasta haluan kiittää lämpimästi Opistomme koko henkilökuntaa, opiskelijoita, Säätiön hallitusta sekä yhteistyö- ja sidosryhmiä sekä kumppaneita. Maria Korpi rehtori 5

6 SKY-OPISTON HYVINVOINTITAIVAS OPPIMISMAISEMANA -MALLI VOITTI YRITTÄJYYSOPETUSMENETELMÄKILPAILUN 6 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto voitti Suomen Yrittäjien yhdessä ammattitaidon SM-kilpailun Taitaja2015 kanssa järjestämän yrittäjyysopetusmenetelmäkilpailun pedagogista osuuskuntatoimintaa korostavalla HyvinvointiTaivas oppimismaisemana -mallilla. SKY-Opistossa yrittäjyys on integroitu kaikkeen opetukseen ja toimintaan. Erityisesti se näkyyy pedagogisen osuuskunnan toiminnassa sekä myös NY-Vuosi yrittäjänä sekä jokakesäisen Kesä-työpajan toiminnoissa. Opiston yhteydessä toimiva pedagoginen osuuskunta HyTa HyvinvointiTaivas on keväällä 2014 perustettu uudenlaista oppijuutta, yrittäjyyttä ja opettajuutta tukeva työelämälähtöinen oppimisympäristö. HyvinvointiTaivas toimii SKY-Opistossa oppimismaisemana, jossa oppimista tukevat valmentajaopettajat. Pedagoginen osuuskunta luo uudenlaisen oppimisympäristön, joka mahdollistaa valmentajaopettajuuden. Valmentajaopettajuudessa puolestaan nivoutuvat tulevaisuuden oppimisen mahdollistavat elementit yhteen mm. ammattipedagogiikka, sosiaalipsykologia ja vuorovaikutustaidot, kertoo kiertopalkinnon ja kunniakirjan vastaanottanut SKY-Opiston rehtori Maria Korpi. Samalla kehittyy opettajien työelämälähtöinen opettaminen ja uusi rooli ohjaajana ja valmentajana oppimisen areenalla, Korpi jatkaa voitosta koko SKY-Opiston puolesta iloiten. Lisäksi työelämälähtöistä oppimista tukee aivan uudella tavalla SKY-Opiston muutto uusiin Samalla kehittyy opettajien työelämälähtöinen opettaminen ja uusi rooli ohjaajana ja valmentajana oppimisen areenalla tiloihin saman katon alle BEST WES- TERN PLUS Hotel Haagan kanssa. Opiston VERSO Opetushoitola toimii paitsi työssäoppimispaikkana, myös kiinteänä osana Haagan Day Spa -kokonaisuutta yhdessä majoitus- ja ravintolapalveluita tarjoavan hotellin, liikuntapalveluyrittäjän sekä syksyllä aloittavan kuntoklubin kanssa. Yrittäjyys on SKY-Opistossa inspiroivaa arkea.

7 SKY-OPISTON ARVOT Sitoudumme avoimuuteen Sitoudumme kaikessa toiminnassamme avoimuuteen, samanarvoisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja luotettavuuteen. Ymmärrämme ja kunnioitamme erilaisuutta sekä otamme toisemme tasavertaisesti huomioon. Toimimme asiakaslähtöisesti Toimimme hyvinvoinnin kentällä vuorovaikutteisesti opiskelijoiden, työelämän, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kansa. Kohtaamisissa korostuu empaattisuus, vastuullisuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus. Vahvistamme yhteisöllisyyttä Vahvistamme ja kehitämme sosiaalista vastuuta kiinnittämällä huomiota vastavuoroisuuteen, luottamukseen, yhteisiin arvoihin ja aktiiviseen toimintaan kaikkien hyväksi. Tuemme toiminnallamme positiivista työilmapiiriä ja luovaa uudistumistahtoa. Arvostamme osaamista ja kehittymistä Arvostamme oppimisessa innostumista, innovatiivisuutta, uteliaisuutta ja vastuullisuutta. Olemme edelläkävijöitä muuttuvien hyvin- vointi- ja kauneudenhoitoalojen koulutustarpeiden ennakoinnissa. Valmennamme ammattilaisia tulevaisuuden työelämään. SKY-OPISTON MISSIO JA VISIO Missio SKY-Opisto kehittää ja uudistaa hyvinvoinnin ja kauneudenhoitoalan osaamista. Visio SKY-Opisto on vuonna 2018 työelämälähtöinen oppimisympäristö, joka tunnetaan ja arvostetaan hyvinvoinnin ja kauneuden huippuyksikkönä sekä kehittäjänä. SKY-Opistolla on koulutuskentän edelläkävijöistä rakentunut aktiivinen kumppanuusverkosto, jolla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus. 7

8 OMISTAJA/KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö JOHTOKUNTA asti Marita Koskinen Anne Räikkönen Arja Korkala Marjo Petäjä Taina Raivio Ansu Malinen Pia Tuomi JOHTOKUNTA alkaen Arja Korkala Marjo Petäjä Anna-Mari Hakulinen Ulla Nuutinen Taina Raivio Ansu Malinen Pia Tuomi puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen Lukuvuoden aikana johtokunta kokoontui yhdeksän kertaa. Kokouksissa sihteerinä on toiminut rehtori, säätiön asiamies Maria Korpi. Tilintarkastuksen vuodelta 2014 suorittivat KHT-tilintarkastaja Matti Sulander ja HTM-tilintarkastaja Teija Moisala. Pahlama Anniina, kieltenopettajan sijainen 5/2015 alkaen Levy-Korvenkontio Anu, opettaja Liuska Eija, ammatinopettaja Ojavuo Sari, ammatinopettaja Raivio Taina, ammatinopettaja Ruokomäki Jussi, tuntiopettaja Sjöblom Kaisa, ammatinopettaja Vuorinen Anna, opettaja Väisänen Marjo, ammatinopettaja Westerlund Siru, ammatinopettaja VERSO OPETUSHOITOLA Heikkinen Kati, työpaikkaohjaaja Laakso Riikka, työpaikkaohjaaja Kuikka Jenni, työpaikkaohjaaja TOIMIHENKILÖT Alenius Kirsi, talouspäällikkö Kinnunen Marja-Liisa, talouspäällikön sij. 4/2015 asti Järvenpää Ritva, opintosihteeri Tuomi Pia, asiakaspalveluassistentti Tähti-Palander Salla, talousassistentti Utti-Lankinen Katja, hanke- ja yrittäjyyskoordinaattori 8 HENKILKÖKUNTA REHTORI Korpi Maria APULAISREHTORI Halsas-Lehto Anna-Liisa OPETTAJAT Hakala Pirella, ammatinopettaja Hovisilta Kim, opettaja Kalliomaa Leena, ammatinopettaja, luottamusmies Keränen Liisa, kieltenopettaja OPISKELUHUOLTO Väisänen Marjo, opinto-ohjaaja Kouvonen Liisa, terveydenhoitaja, Helsingin kaupunki Tähtinen Mona, kuraattori, Helsingin kaupunki Kuitunen Sanna, psykologi 11/2014 alkaen, Helsingin kaupunki Färkkilä-Järvinen Mirja, psykologi 1/2015 alkaen, Helsingin kaupunki

9 JÄSENYYS YHTEISÖISSÄ Ammattiosaamisen kehittämisyhdisty Amke ry Comité International et de Cosmétologie (CIDESCO) Suomen CIDESCO ry Yksityisten ammatillisten oppilaitosten liitto ry (YAOL) TYÖSUOJELU Opiston työsuojelupäällikkönä toimii rehtori Maria Korpi. Työsuojeluvaltuutettu on Kati Heikkinen, 1. varavaltuutettu on Pia Tuomi. TYÖTERVEYSHUOLTO Henkilökunnan työterveyshuollosta on tehty sopimus Lääkärikeskus Aavan kanssa. Lisäksi vakinaiselle henkilökunnalle on otettu ryhmäsairausvakuutus. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTTAMISESTA VASTAAVA TOIMIELIN ARVIOINTITOIMIKUNTA Kallunki Soile, puheenjohtaja Heikkinen Kati, työpaikkaohjaaja, jäsen Westerlund Siru, ammatinopettaja, jäsen Raivio Taina, ammatinopettaja, jäsen Saure Mervi, työelämän edustaja, jäsen Tanska-Lonka Nina, työelämän edustaja, jäsen Kosama Pekka, oppilaskunnan puheenjohtaja, opiskelijajäsen Raivio Taina, ammatinopettaja (opiskeluhuoltoryhmän edustaja) RUOKAILU Lounasravintola Caffeli, Haaga Instituutti -säätiö OPPILAITOKSEN TILAT Haaga Instituutti -säätiö, Pajuniityntie 11, Helsinki, 1010,61 m² Isännöinti: kiinteistöpäällikkö Pekka Salovaara, Haaga Instituutti -säätiö Kiinteistöhuolto: Haaga Instituutti -säätiö TILOJEN SIISTEYS N-Clean Oy TIETOTEKNINEN TUKI IT Consulting Nurminen Ky LUKUVUODEN OPETUS Syyslukukausi , syysloma vko 43 Kevätlukukausi , talviloma vko 8 OPISKELUOIKEUDEN KESKEYTTÄMISESTÄ JA PALAUTTAMISESTA VASTAAVA TOIMIELIN Koskinen Marita, puheenjohtaja (koulutuksen järjestäjän edustaja, hallituksen puheenjohtaja) Kosama Pekka, oppilaskunnan puheenjohtaja (opiskelijoiden edustaja) Vuorinen Anna, opettaja (opettajien edustaja, Oppilaskunnan ohjaaja) 9

10 10

11 HENKILÖKUNNAN KOULUTUKSET CIDESCO SPA: Leena Kalliomaa ja Sari Ojavuo Näyttötutkintomestari: Siru Westerlund, Kati Heikkinen, Pirella Hakala ja Anna Vuorinen Liiketalouden perustutkinto, merkonomi: Salla Tähti-Palander ValmentajaOpettaja: Kaisa Sjöblom, Leena Kalliomaa, Eija Liuska, Ansu Halsas-Lehto NÄYTTÖTUTKINTOMESTARIKOULUTUS SKY-Opiston henkilökunnasta Siru Westerlund, Pirella Hakala, Kati Heikkinen ja Anna Vuorinen osallistuivat syyslukukauden aikana HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämään näyttötutkintomestarikoulutukseen. Koulutus toteutettiin monimuoto-opiskeluna Moodle-oppimisalustaa opintojen tukena käyttäen. Koulutukseen sisältyi yhteensä seitsemän lähiopetuspäivää, jotka toteutettiin Hotelli Haagan tiloissa Helsingissä. Ryhmän kouluttajana toimi HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtori Jaakko Ansaharju. 11

12 UTOPEDA - VALMENTAJAOPETTAJA OPINNOT Valmennuksen tavoitteena oli kehittää opettajien roolia ohjaajana ja valmentajana. Valmentajaopettajuudessa näkyvät mm. yhteistoiminnallinen oppiminen, tutkiva oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen, sulauttava oppiminen ja yrittäjämäinen oppiminen, jotka mahdollistavat sosiaalisen vuorovaikutuksen rakentumisen yhteisöllisesti oppimisen areenaksi. UTOPEDA - Valmentajaopettajaopinnot sisälsivät viisi tiivistä lähijaksoa ja paljon mielenkiintoista kirjallisuutta aiheisiin liittyen. Opintoihin osallistui yhteensä 20 opettajaa viidestä eri koulusta: Diakoniaopisto, Ravintolakoulu Perho, Mercuria, Helmi liiketalousopisto ja Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto. SKY-Opistosta koulutukseen osallistuivat Anna-Liisa Halsas-Lehto, Eija Liuska, Leena Kalliomaa ja Kaisa Sjöblom. Päävalmentajana toimi rehtori Maria Korpi ja apuvalmentajana Sirkku Ohvo Mercuriasta. 12

13 TYÖVALTAINEN OPPIMINEN Opiskelijaryhmä 12 A valittiin suorittamaan osa viimeisen vuoden opiskelustaan työelämävaltaisesti. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli saada heille alamme työpaikka, jossa he voisivat halutessaan jatkaa myös opintojensa päätyttyä. Utopeda-hankkeen myötä opiskelijoille avautui myös mahdollisuus tehdä viimeisestä lukuvuodestaan oman näköisensä, vaikuttaa opintojen kulkuun ja sisältöön ja avata ovia työelämään. Ryhmää oli hankkeessa tukemassa rehtori, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, ohjaava opettaja ja kehittämiskoordinaattori. Jokainen opiskelija teki oppimispolkukartan yhdessä opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Oppimispolkukartan avulla havainnollistettiin opiskelijan työelämävaltaisen opiskelun tavoitetta. Opiskelijoiden tehtävänä oli hankkia itse haluamansa työpaikka, joka osoittautui alallamme haasteelliseksi. Aikaväli heillä oli marraskuun lopusta 2014 helmikuun puoleenväliin 2015, mutta heidän annettiin kuitenkin joustavasti tehdä ko. opintojaan myös muuna ajankohtana. Ryhmän yhteisen dialogin järjesti ohjaava opettaja Anna Vuorinen säännöllisesti parin viikon välein, yhteensä kuusi kertaa. Dialogeissa käsiteltiin mm. erilaisia asiakasryhmiä, omakuvaa ammattilaisena, tehtiin ryhmäytymisharjoituksia, vierailtiin alamme maahantuojalla, sekä harjoiteltiin opiskelijoiden toivomia hoitoja. Opiskelijat tekivät myös henkilökohtaisen viiden vuoden tavoiteporras -suunnitelman, jossa he pohtivat ammattiosaamistaan ja kehittymistavoitteitaan. 13

14 LUKUVUODEN OPETUS 14 A 14 B 13 A 13 B 13 C Ihon hoito asiakaspalvelussa Ihon hoito hoitolassa Ihon hoito asiakaspalvelussa Ihon hoito hoitolassa Anatomia ja fysiologia 2 Ihonhoidon ohjaus asiakaspalvelussa Anatomia ja fysiologia 2 Ihonhoidon ohjaus asiakaspalvelussa Anatomia ja fysiologia 2 Englanti asiakaspalvelussa Kasvojen ihon hoito ja klassinen hieronta Kasvojen ihon hoito ja klassinen hieronta Yrittäjyys kauneudenhoitoalan yrityksessä Yrittäjyys kauneudenhoitoalan yrityksessä Ruotsi asiakaspalvelussa Vartalon ihon hoito ja klassinen hieronta Käsien ja jalkojen ihon hoito Anatomia ja fysiologia 1 Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Ainesosa- ja tuotetuntemus Hygienia, työturvallisuus ja kestävä kehitys Ihonhoidon ohjaus hoitolassa Ohjaus ihonhoidossa Vartalon ihon hoito ja klassinen hieronta Käsien ja jalkojen ihon hoito Anatomia ja fysiologia 1 Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Ainesosa- ja tuotetuntemus Hygienia, työturvallisuus ja kestävä kehitys Ihonhoidon ohjaus hoitolassa Ohjaus ihonhoidossa Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Täydentävä ehostus Täydentävät ihohoidot hoitolassa Yrittäjyys kauneushoitolassa Täydentävä ihon hoito Täydentävät ihonhoidot asiakaspalvelussa Äidinkieli Englanti asiakaspalvelussa Fysiikka Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Täydentävä ehostus Täydentävät ihohoidot hoitolassa Yrittäjyys kauneushoitolassa Täydentävä ihon hoito Aromahieronta täydentävissä ihonhoidoissa Kansainvälinen tutkinto Täydentävä ehostus Laskentatoimi Täydentävät ihon hoidot Täydentävät ihon hoidot asiakaspalvelussa Täydentävät ihon hoidot työelämässä Terveydenhuollon asiakkaan ihonhoito ja asiakaspalvelu Kasvojen lymfahieronta Ihon hoito terveydenhuollon toimintaympäristössä Kestovärjäys ja perusehostus Kestovärjäys ja perusehostus Liikunta ja terveystieto Kylpylähoitojen perusteet 14 Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia Aromahieronta Ihon hoito kylpylässä

15 12 A ILTA 13 ILTA 14 ILTA 15 Täydentävä ihonhoito Aromaterapia Anatomia ja fysiologia 2 Ihon hoito Kansainvälinen tutkinto ja tutkintoon harjaantuminen Asiakaspalvelu Kylpylähoidot Asiakaspalvelu Ohjaus ihonhoidossa Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Kylpylähoitojen perusteet Aromahieronta Ihon hoito kylpylässä Ammattitaidon syventäminen Työelämään valmistava työssäoppiminen Syventävä asiakaspalvelu Englanti asiakaspalvelussa Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Täydentävä ihonhoito Täydentävä ehostus Yritystoiminta Täydentävät ihon hoidot asiakaspalvelussa Kasvojen lymfahieronta Englanti asiakaspalvelussa Ruotsi asiakaspalvelussa Ihon hoito terveydenhuollon toimintaympäristössä Täydentävä ihonhoito Täydentävä ehostus Yritystoiminta Ihonhoito Ravintotietous ja terveysliikunnan ohjaus Englanti asiakaspalvelussa Ruotsi asiakaspalvelussa Yritystoiminta Ainesosa- ja tuotetuntemus Anatomia ja fysiologia 1 Ainesosa- ja tuotetuntemus Kestovärjäys ja perusehostus Äidinkieli Englanti asiakaspalvelussa Matematiikka Kemia Liikunta ja terveystieto 15

16 KAUNEUDENHOITO- ALAN PERUSTUTKINTO SKY-Opistossa on järjestämisluvan mukaisesti 130 opiskelijaa. Ryhmäkoko on opiskelijaa. Iltaisin opiskelee kolme ryhmää, muut ovat päiväopetuksessa. Perustutkinto muodostuu Ammatillisista tutkinnon osista, ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista ja vapaasti valittavista tutkinnon osista. Lukion koko oppimäärästä tai toisen alan ammatillisesta perustutkinnosta luetaan hyväksi 40 opintoviikkoa. Perustutkinnossa on valittavissa kaksi koulutusohjelmaa: Kosmetologin koulutusohjelma, sekä Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma. Kosmetologin koulutusohjelma 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov Ihon hoito 30 ov Ihonhoidon ohjaus 10 ov Ehostus 5 ov Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta 10 ov Täydentävät ihonhoidot 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 15 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov Ihon hoito 30 ov Ihonhoidon ohjaus 10 ov Ehostus 5 ov Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta 10 ov Kauneudenhoito- ja tuoteneuvonta 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 15 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov 16

17 17

18 18

19 ASIAKASPALVELU Kesäisen muuton jälkeen alkoi asiakaspalvelu heti elokuussa Tavarat hakivat vielä paikkaansa, laatikoita oli edelleen purkamatta ja osa asiakkaista eksyksissä, mutta reippain mielin opiskelijat lähtivät työntouhuun. Uusiin tiloihin saimme uudet hoitotuolit ja käyttöön uusia laitteita, mm. uudet timanttihiontalaitteet sekä PhysioTouch-imupainehierontalaitteet vartalolle. Myös tuotesarjoissa uudistuimme jonkin verran, uutena opetussarjana kotimainen, herkälle iholle kehitetty luonnon kosmetiikkasarja EkoPharma. Asiakaspalvelumme on jatkanut toimintaansa perinteiseen tapaan. Asiakaspalvelutuntien aikana opiskelijat tekevät monipuolisesti erilaisia hoitoja asiakkaille, myyvät ja suosittelevat tuotteita, ohjaavat ihonhoidossa, hoitavat ajanvarausta ja kassaa sekä huolehtivat välinehuollosta, pyykkihuollosta ja hoitoluokan siisteydestä. Hoidot asiakkaalle tehdään aina henkilökohtaisen ihoanalyysin ja hoitosuunnitelman mukaan. Hoito on aina mahdollisimman asiakaslähtöinen, huomioiden asiakkaan tarpeet ja toiveet sekä ihon kunnon. Tämä tapahtuu tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan, opiskelijan sekä ohjaavan opettajan kanssa. Kiireetön rentouttava hoitokokemus sekä hyvä palvelu on se, mistä saamme kiitosta, ja mikä tuo asiakkaan käyttämään palvelujamme aina uudestaan. Kauneutta kaikille toiminnan merkittävin tapahtuma oli perinteinen Anna hyvän kiertää Kivelän vanhustenkeskuk- sessa Tähän osallistuivat tänä vuonna lähes kaikki opiston opiskelijat ja opettajat. Ryhmät jakaantuivat ympäri vanhustenkeskusta tehden päivän aikana yli 100 käsihoitoa, hartiahierontaa ja kasvohoitoa. 19

20 TYÖSSÄOPPIMINEN Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua oppimista, jonka tavoitteena on, että opiskelija oppii osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta ja opetussuunnitelman tavoitteista todellisessa työympäristössä ja sen säännöillä. Työssäoppimisen laajuus perustutkinnossa on vähintään 20 opintoviikkoa. Kaikki opiskelijat suorittavat ensimmäisen opiskeluvuoden Ihon hoitotyössäoppimisjaksonsa aina Verso Opetushoitolassa. Kuluneen lukuvuoden aikana SKY-Opiston opiskelijat suorittivat työssäoppimisjaksoja Ihon hoidon lisäksi Ihon hoidon ohjauksen, Täydentävien ihon hoitojen, Kauneudenhoitoalan yrittäjyyden sekä Kylpylähoitojen opintokokonaisuuksissa sekä Suomessa että ulkomailla Espanjassa ja Maltalla. Myös ammattiosaamisen näyttöjä suoritettiin työssäoppimisjakson yhteydessä kauneudenhoitoalan työpaikoilla maahantuojilla, tavarataloissa ja kauneushoitoloissa. Työssäoppimispaikat Alfie s, Malta Berner Oy Bio Nature, kokemus helsinki Carisma Spa, Malta Clare s Inner Beauty, Malta Elizir Health & Beauty Salon, Malta Hius- ja Kauneus Norris, Espanja Hoitola Seize Hoitola Eila Hellgren Itäväylän Kosmetiikka Oy Katin kauneuskulma KauneusBreikki Kauneushoitola Almond Kauneushoitola Astara Kauneushoitola Sunrise Kauneushoitola Yläkerta Kauneushoitola Satumaa Kicks Oy, Helsinki, Vantaa, Espoo Mills Enterprises Oy Narcissus Health and Beauty Clinic, Malta Naviter Oy NHS Oy (Nordic Health System) Norris Oy Verso Opetushoitola Riimin Oy Sky Beauty Hair&Spa Spa du Soleil, Malta Sokos Oy Stockmann Beauty Thann Sanctuary Day Spa The Beauty Clinic, Malta The Bird of Paradise, Malta The Body Shop, Helsinki, Espoo 20

21 Pedagoginen Osuuskunta HyTa HyvinvointiTaivas SKY-Opiston yhteydessä on toiminut kuluvana lukuvuonna pedagoginen osuuskunta HyTa HyvinvointiTaivas. Pedagoginen osuuskunta on oppimisympäristö, jossa voidaan oppia yhtä aikaa sekä ammattia että yrittäjyyttä ja samalla yritys, jossa opiskelija tekee töitä todellisille asiakkaille sovittua prosentuaalista palkkiota vastaan. Rahapalkan lisäksi aikuisopiskelijat kartuttavat osaamispisteitään työssäoppimisjaksojen aikana. Osuuskunnan jäsenet ovat SKY- Opiston opiskelijoita ja henkilökuntaa. Opiskelijat voivat liittyä osuuskuntaan toisena (pk ja yo) ja aikuiset ensimmäisenä opiskeluvuotenaan. Lukuvuoden päättyessä osuuskunnassa on jäseniä 30. Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajana on toiminut Johanna Uljas 13 C-ryhmästä. Osuuskunnassa työskennellessään opiskelija saa aitoa työelämäkokemusta. Kun yrittäjyyttä opitaan työelämässä, nopeutuu nuorten pääsy oman alan töihin. Opiskelijat toimivat HyTan työntekijöinä koulun asiakaspalvelussa, VERSO Opetushoitolassa sekä erilaisissa asiakasprojekteissa. 21

22 ERASMUS+ HANKKEEN TYÖSSÄOPPIMISJAKSO 22 Helmikuun lopussa 16 SKY-Opiston opiskelijaa matkusti viiden viikon työssäoppimismatkalle Maltalle. Opiskelijat työskentelivät kauneushoitoloissa ympäri saarta ja kirjasivat kokemuksiaan blogiin: skymalta13a.blogspot.fi/ ja Matkaa edelsi valmennusjakso, jonka aikana opiskelijat tutustuivat mm. Maltan historiaan, kieleen ja kulttuuriin, tekivät Europass-ansioluettelot ja videoesittelyt englanniksi osaamisestaan, sekä tapasivat Malta -lähettiläitä. Osallistava valmennus harjaannutti opiskelijat myös matkajärjestelyihin, lentolippujen varaamisesta vakuutuksiin ja ulkomailla sairastumiseen. Osa työhaastatteluista tehtiin Skype:ssä ja yhteydenpito paikallisen partnerin ja työnantajien kanssa tapahtui yhteisen Google Drive -alustan avulla. Matkan kokemuksia jaettiin ja muisteltiin huhtikuussa Kokemuskahvilassa. Trip to Malta We started our journey on Helsinki- Vantaa airport at 3.50 am. Everyone

23 was exited but tired. Check in went very well, Ansu had checked us in already. All we had to do was to drop our baggages to the baggagedrop. The flight went fast. They served us croissant filled with marsipan and coffee or tea or whatever one wanted to drink. Flight took about two hours, and we changed the plane at München. Germany was rainy and gray so we continued our journey. The second flight took about the same time. We had our breakfast nr. 2, the choises were toast or müsli-jogurt. This second plane was half empty. There were some turbulence on the way. We landed to sunny and warm Malta. Luckyly all the luggage came safely to Malta as well. At the airport there were few men from Paragon Europe waiting for us and way to the flats were allready organized by Paragon. On the way to the flats we saw palmtrees and beautyfull ladscape. They were tha first ones to see for Tiina and the flight was the first one for Jenny, she among us all was very exited. We all live in the same buildings, in two separate flats. The apartments are huge and cold, but we got one gas heater for each apartment. Hello hello! Olen nyt ollut viikon työssäoppimassa 4 tähden hotellin spa:ssa, SPA DU SOLEIL Paikka on siisti ja hygieniasta pidetään huolta mutta hoidot ovat suuremmaksi osaksi kosmeettisia ja hierontaan panostetaan enemmän. Kasvohoidot/ jalkahoidot eivät oikeastaan ole hoitavia tai puhdistavia, ja jalkahoidossa raspia käytetään urakalla sekä ohennetaan terveitä kynsiä ilman mitään erityistä syytä. Paha mieli tulee kun ei oikeastaan voi aidosti hoitaa asiakasta. Asiakaspalvelu myöskin on heikkoa, asiakkaan kanssa ei jutella pahemmin hoidon aikana, eikä tuotteita yritetä myydä; myös kasvohoidoissa mennään paperin mukaan eikä huomioida erityisemmin asiakkaan ihoa tai ihotyyppiä jne. Aromahieronnassa asiakkalle annetaan eteerisiä öljyjä mistä asiakas voi valita parit hoitoa varten, sen jälkeen sekoitetaan öljyt (manteliöljy pohjana) ja tehdään perus hieronta. Ei sellaista voi sanoa Aromahieronnaksi. Puhh Tämä on todellakin uusi ja erilainen kokemus, tässä näkee miten oikeassa maailmassa ison 23

24 24 hotellin spa toimii. Olen kuitenkin oppinut käyttämään heidän laskutus järjestelmää ja harjoitellut kommunikointia käyttämättä englantia saksalaisten ja ranskalaisten kanssa. Olen tehnyt pari hierontaa ja saanut jopa tippiä! Mentorit ovat mukavia, ystävällisiä ja kärsivällisiä, yksi heistä jopa asuu Mostassa lähellä meidän kämppää, ja muutaman kerran tarjonnut kyydin kotiin. (Hänen äiti omistaa yhden kaupan missä opiskelijat käyvät ostaa tuoreita hedelmiä ja vihanneksia päivittäin.) Paljon uusia asioita ja kulttuurishokkeja tullut vastaan, mukavaa kuitenkin että kaikki tämä on kokemusta jota pitää arvostaa ja josta voi oppia. See you next week! Bird of Paradise Beauty Täällä Maltalla on työt jo muutama viikko sitten alkanut ja hyvin sujuu! Olen töissä Maltan eteläisellä puolella, aika pitkän bussimatkan päässä. Ainakin pääsen joka päivä nauttimaan Maltan kauniista, vehreistä maisemista. Työpaikkani Bird of Paradise Beauty on ollut huippu työssäoppimispaikka! Pääsin heti aloittamaan hoitojen teon ja tippejäkin on alkanut ropista kukkaroon. Maltan hoitolakulttuuri eroaa suomalaisesta aika paljon, esimerkkinä vaikka se että ketään asiakasta ei kannata odottaa ajallaan vaan he tulevat yleensä puolisen tuntia myöhässä. Asiakkaat ja työpaikan henkilökunta ovat kaikki todella mukavia, eikä täällä todellakaan stressata mistään. Tiistaina työt taas jatkuu, nyt nautitaan muutamasta vapaapäivästä ja auringosta. Vapaa aikaa Maltalla! Työni ovat nyt loppuneet, ja ajattelin kirjoittaa vapaa ajastani Maltalla! Työpäiväni olivat sen verran pitkiä, että päivien jälkeen ei ollut aikaa tehdä oikein mitään, saatikka edes käydä kaupassa sillä täällä melkein

25 kaikki kaupat menevät seitsemältä kiinni illalla. Vapaapäivinä aikaa ja kiinnostusta riitti kyllä ihan mukavasti. Olen käynyt ostoksilla, maistanut ensimmäistä kertaa elämässäni kunnon pihviä josta pidin kovasti. Ja juhlimassa olen myös muutaman kerran käynyt, mutta sivistyneesti. Pacevillessä on aikaa vietetty aina viikonloppuisin, tanssittu läpi yön ja nautittu Maltan juhlakulttuurista. Mukavinta vapaa-ajassa on se, että olen tämän reissun aikana tutustunut moniin ihaniin ihmisiin. Olemme istuneet kylmässä asunnossa hermoromahduksen partaalla, kallis suoristusrautani sai jonkinlaisen kosteusvaurion ja sähköt ovat menneet ja lämmin vesikin loppunut pari kertaa, mutta silti olemme selvinneet! Kotiinlähdön aika Työssäoppimisjakso on nyt kunnialla suoritettu loppuun ja nyt saa vaan nauttia auringosta ja Maltan kauniista maisemista. Viimeinen työpäivä oli haikea, sillä työssäoppiminen Bird of Paradisessa oli aivan mahtava! Tästä viimeisestä harjoittelustani poiki sitten työtarjouskin, jos tänne vielä takaisin päätän tulla. Kesällä 2016 se olisikin nyt suunnitelmissa. Mentorini työkaveritkin suunnittelivat jo innolla paluutani, tulossa on grillibileitä ja seikkailuja. Kiitos kaikille tästä mahdollisuudesta, oli niin hieno reissu että ei voi edes kuvailla! SKY-Opiston opiskelijat lähdössä reissuun innosta puhkuen. 25

26 TAITAJAT JA SKILLS FINLAND 26 Taitaja kilpailijamme Henna Myllynen 12 A ja Tiina Pohjonen 12 A Skills Finland ry:n toiminnan näkyvin vuosittainen tapahtuma Suomessa on Taitaja, joka on maamme suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma. SKY-Opiston taitajakilpailujen karsinnat järjestettiin Tuomarina toimi Leena Kalliomaa ja Anna Vuorinen. Kouluamme pääsi edustamaan Henna Myllynen ja Tiina Pohjonen. Taitajakilpailun semifinaalit järjestettiin Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniassa. Tämän vuoden kilpailutehtävänä oli nuorelle aikuiselle tehtävä kasvohoito ja pikakäsihoito. Henna ja Tiina harjoittelivat säännöllisesti ja ahkerasti kilpailutehtäviä, valmentajana toimi Anna Vuorinen. Tänä vuonna kilpailijoita oli yhteensä 18 ja kilpailun taso oli todella korkea. SKY-Opiston edustajat Henna ja Tiina saivat korkeat pisteet ja erityismaininnan hyvästä asiakaspalvelusta, mutta eivät päässeet jatkamaan finaaliin. Syksyllä 2014 koulussamme järjestettiin World Skills MM-kilpailujen karsinnat, joista vastasi Anna Vuorinen. Kilpailijat tulivat Espoon Omniasta ja Vaasan ammattiopistosta. Kilpailutehtävinä olivat kynsikoristelu, kasvohoito, ripsien ja kulmien kestovärit ja kulmien muotoilu ja spa-jalkahoito. Päivän aikana SKY-Opiston opiskelijat ja henkilökunta olivat yleisönä. Tuomareina toimivat Taina Raivio ja Anna Vuorinen. Skills SKY-Opiston opettaja Anna Vuorinen valittiin Skills Finlandin kauneudenhoitoalan lajipäälliköksi kaudelle Kauneudenhoitoalan lajipäällikkönä Anna Vuorinen toimii alamme ja kilpailujen valmennuksen valtakunnallisena kehittäjänä ja johtajana, keskittyen erityisesti ammattitaitokilpailuihin tähtäävään valmennukseen. Tehtävänkuvaan kuuluu mm. välittää tietoa oman lajinsa sisällä, vastata valmennussuunnitelmista ja tehdä kiinteää yhteistyötä alamme työelämän kanssa. Lajipäällikön työtä tukee strateginen lajiperheohjausryhmä. Ensimmäinen strategisen lajiperheohjausryhmän kokous pidettiin Superin tiloissa Pasilassa. Lajiperheohjausryhmään palvelut 2 kuuluu kauneudenhoitoalan lisäksi muoti ja vaatetus, lähihoitajat, hiusmuotoilu, floristiikka, eläintenhoito ja kultaseppä. Strategisen lajiperheohjausryhmän toimintaan kuuluu mm. seurata ja ennakoida alamme kehitystä, organisoida rahoitusta valmennus- ja kilpailutoiminnassa, tehdä aloitteita ammatillisen koulutuksen sisällölliseksi kehittämiseksi ja tätä kautta myös tutkintojen kehittämiseksi sekä tukea Skillslajipäälliköitä näiden tehtävässään valmennuksen valtakunnallisena johtajana. SKY-Opisto sai myös Skills-huippuvalmennusyksikön statuksen ja saa sen myötä lisää näkyvyyttä ammatillisen koulutuksen kentällä. Koulumme sitoutuu pitkäjänteiseen huippuosaamisen edistämiseen ja valmennustoiminta on kiinteä osa järjestäjän kehittämisstrategioita. Huippuvalmennusyksikkönä toimiminen on tapa kehittää oppilaitoksen toimintaa ja syventää yritysyhteistyötä. Se antaa hyvän vaikuttamismahdollisuuden ammatillisen koulutuksen sekä valmennus- ja kilpailutoiminnan kehittämiselle.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2016 1

SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2016 1 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2016 1 2 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO Pajuniityntie 11 00320 Helsinki puh. (09) 8386 160 www.skyo.fi SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Pakollisten opintojen lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin liittyy valinnaisia opintoja yhteensä 16 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE 12.12.2008 2008 Opetushallitus Helsinki Nina Raki, Omnia Projektin organisaatio OHJAUSRYHMÄ (OPH, sidosryhmäedustajat) Koordinointi

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry Ammattiosaajan työkykypassi 2.0 Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry L630/1998, Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 5 Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille

Lisätiedot

Yhdessä työelämän kanssa

Yhdessä työelämän kanssa Yhdessä työelämän kanssa Erasmus+ tavoitteita Parantaa osallistujien avaintaitoja ja osaamista jota tarvitaan erityisesti työelämässä Vahvistaa koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä Toimintaympäristön

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen. Kainuun ammattiopisto. Kuopio Kainuun ammattiopisto

Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen. Kainuun ammattiopisto. Kuopio Kainuun ammattiopisto Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen Kainuun ammattiopisto Kuopio 9.6.2016 Kainuun ammattiopisto Kainuu ja Koillismaa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos: Kainuun ammattiopisto

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

Naisten ja tyttöjen SM-kisat VAASA, Voima-Veikot

Naisten ja tyttöjen SM-kisat VAASA, Voima-Veikot Naisten ja tyttöjen SM-kisat 27.-28.11.1999 VAASA, Voima-Veikot Tytöt 34 kg 1. Anna Soronen Haukiputaan Heitto 2. Johanna Hautala Alahärmän Kisa 3. Helmi Alatalo Haukiputaan Heitto 4. Anne-Mari Hautamäki

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

ESPOON KILPAILUT

ESPOON KILPAILUT ESPOON KILPAILUT 6.10.2007 Tytöt 2. luokka 1998-2000 1 Milla Majaniemi 1999 Kieppi 8,55 8,60 8,45 8,95 34,55 2 Sharon Benizri 1999 Kieppi 7,70 8,60 8,40 9,20 33,90 3 Hanna Lehtovirta 1999 Kieppi 7,30 8,25

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI 3.2.2017 Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Onko ammatillisen koulutuksen reformi sinulle tuttu? Vastaa käyttämällä

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

DUUNI OYJ* TYÖ OPPIMISEN JA OHJAUKSEN KESKIÖSSÄ

DUUNI OYJ* TYÖ OPPIMISEN JA OHJAUKSEN KESKIÖSSÄ DUUNI OYJ* TYÖ OPPIMISEN JA OHJAUKSEN KESKIÖSSÄ * (OSAAMISPERUSTEISUUS, YKSILÖLLISYYS JA JOUSTAVUUS) OPH:N HAKU: OSAAMISPERUSTEISEN, YKSILÖLLISEN JA JOUSTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN UUDISTUSTEN

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 24 050-3137549 meri_loyttyniemi@hotmail.com MERI LÖYTTYNIEMI 3310 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3169 044-0111326 * ANNIKA SAJALINNA 3134 0 0 050-3858154

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset ECVET Round Table 2014 Helsinki ma 1.12.2014 opetusneuvos Seija Rasku etunimi.sukunimi@minedu.fi Lähde: Cedefop 2012 1 Kansalliset ECVET-linjaukset (1) Hallitusohjelma

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjänaiset:

Keski-Suomen Yrittäjänaiset: Tervehdys kaikille ihanat Yrittäjänaiset. Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika pikkuhiljaa rauhoittua Joulun viettoon, kukin tavallaan. Mennyt vuosi yhdistyksellämme oli varsin vaiherikas lukuisine tapahtumineen

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITET- TAVAN KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITET- TAVAN KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITET- TAVAN KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin palvelualojen oppilaitos 23.10.2011 1 KAUNEUDENHOITOALAN KUVAUS

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen asiakaspalvelupisteissä pankki- ja asiakasomistajatyötä

Lisätiedot

Suomen Cup - Keuruu Naiset 5,4 km

Suomen Cup - Keuruu Naiset 5,4 km 11.1.014-700 m 1 75 318518 Heini Hokkanen 6:51. (1) 13:3.0 0.0 68 3185343 Susanna Saapunki 6:59.4 (3) 13:46.1 +14.1 3 90 3185114 Laura Mononen 6:57.0 () 13:57.4 +5.4 4 81 3185089 Maija Hakala 7:07.0 (4)

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Huippuvalmennustoimikunnan puheenjohtajan terveiset

Huippuvalmennustoimikunnan puheenjohtajan terveiset Huippuvalmennustoimikunnan puheenjohtajan terveiset HUIPPUVALMENNUSPÄIVÄT Yyteri, Pori 6.-7.9.2012 Jouko Sohlberg Autoalan Keskusliitto Ry Projektin tarkoitus Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Pöytyän kunta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille

Pöytyän kunta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille Pöytyän kunta ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen ille Elisenvaaran Tehtävänimike Vakanssinumero Vakanssin tämänhetkinen hoitaja Rehtori 550 Mika Virtanen - luokanopettaja, apulaisrehtori 513

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna 2014 2015 Koulutuskeskus Sedun henkilöstöllä on mahdollisuus hakea jatkuvalla haulla työelämäyhteistyön kehittämisjaksolle

Lisätiedot