SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 1"

Transkriptio

1 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS

2 2 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO Pajuniityntie Helsinki puh. (09)

3 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS Rehtorin tervehdys 6 SKY-Opiston voitti yrittäjyysopetusmenetelmäkilpailun 7 SKY-Opiston arvot, missio ja visio 8 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto 11 Henkilökunnan koulutukset 11 Näyttötutkintomestarikoulutus 12 Utopeda valmentajaopettaja 13 Työvaltainen oppiminen - 12A 14 Lukuvuoden opetus 16 Kauneudenhoitoalan perustutkinto 19 Asiakaspalvelu 20 Työssäoppiminen 21 Pedagoginen osuuskunta HyTa - HyvinvointiTaivas 22 Erasmus+ 26 Taitajat ja Skills Finland 28 Oppilaskunta 29 Kansainvälinen CIDESCO -tutkinto 30 Aikuiskoulutus ja näyttötutkinnot 32 Kauneudenhoitoalan erikoisammatitutkinto 33 Opiskelijana EAT:ssa 34 Täydennyskoulutus 34 Hankkeet ja kehittäminen 35 VERSO Opetushoitola 36 Opiskeluhuolto 38 Ryhmät Keväällä 2014 valmistuneet opiskelijat 3

4 KYKY NÄHDÄ, HALU TEHDÄ. JOKO VÄHÄN TAI PALJON PAREMMIN On niitä, jotka saavat asiat tapahtumaan, niitä, jotka katsovat, kun asiat tapahtuvat ja niitä, jotka ihmettelevät mitä mahtoi tapahtua. - Manfred Kats de Vries 4 PURJEHDIMME EDELLEEN MUUTOK- SEN MERELLÄ uusien avausten ja mahdollisuuksien äärellä. Olemme opistossa, niin opiskelijat kuin henkilökuntakin, tehneet loistavaa työtä asioiden eteenpäin viemiseksi. Kiitos siitä kuuluu meille kaikille. Uusissa tiloissa on ollut haasteita, mutta myös mahdollisuuksia tehdä asioita toisin. Olemme siirtyneet osaksi suurempaa yhteisöä ja Me-hengen merkitys on tämän myötä kasvanut. Me kaikki yhdessä olemme mahdollistaneet muutosprosessin aikana laadukkaan ja kehittyneen toiminnan. Edessä on vielä varmasti parantamista ja parastamista, mutta yhdessä me niistä selviämme. Uusi ilme, logo ja värimaailma ovat saaneet vaikutteita historiasta, jossa tuo kaunis menestyksen tähti on ollut johdattamassa alaamme eteenpäin jo vuosikymmeniä. Brändin kirkastamisella on ollut tarkoituksensa rakentaa opistomme opetus- ja koulutustarjonta sopivaksi kaikille hyvinvointiteeman alla toimiville henkilöille sekä yrityksille. Olemme mukana monissa erittäin mielenkiintoisissa ja uudistavissa kehityshankkeissa, mutta nostan niistä nyt kaksi tekstilavalle. Ensimmäinen on Tekesin Perhosvaikutus, jonka tavoitteena on luoda toimintaamme hyvinvointia edistäviä työkaluja. Toiminnan, uskomusten ja asenteiden tietopirtelössä vahvana tavoitteena on tavoittaa hyvällä puhumisen kulttuuri, jossa oikeilla sanoilla voimme rohkaista, tukea, lohduttaa ja ilahduttaa toinen toisiamme. Tavoitteena on keskittyä siihen, miten elämme ja asennoidumme elämään, työntekoon sekä opiskeluun juuri nyt. Toinen mullistava hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Utopeda, jonka keskeisenä tavoitteena on vastata nyt työnalla olevaan opetussuunnitelman osaamisperusteisuuden muutokseen, jossa siirrymme opettamisesta oppimisen oivalluksen sytyttämiseen. Tämä vaatii suurta ajattelutavan muutosta niin opettajilta, opiskelijoilta kuin koko henkilökunnaltakin. Valmentava ote opetuksessa vahvistuu ja uudenlaiset oppimisympäristöt kuten opistoon perustettu HyTa

5 Day Spa Hyvinvointipalvelun muodostavat SKY-Opiston VERSO Opetushoitola, liikuntapalveluja tuottava Erimover Oy sekä BEST WESTERN PLUS Hotel Haaga. Kuvassa vasemmalta hotellin johtaja Päivi Laine, rehtori Maria Korpi sekä Erimoverin toimitusjohtaja Sonja Laurén. osk eli HyvinvointiTaivas osuuskunta mahdollistavat yrittäjämäisen sekä työelämäpainotteisen oppimisen. Hyvänä vaaleanpunaisena lankana opiston toiminnassa on Positiivisuuden kehän idea. Se muodostuu neljästä loistavasta asiasta, jotka ovat: 1) Autonomia: vapaaehtoisuus. Ihminen tarvitsee kokemuksen siitä, että se, mitä hän tekee, on lähtöisin hänestä itsestään. Ei ulkoisista paineista tai ulkoisesta kontrollista. 2) Kyvykkyys. Kokemus siitä, että saa asioita aikaan ja on taitava siinä, mitä tekee. 3) Sosiaalinen ulottuvuus. Tehdä yhdessä hyvän porukan kanssa merkityksellisiä asioita eli kuulua yhteisöön. 4) Hyvän tekeminen. Tunne, että tekee toisille ihmisille hyvää ja saa myönteistä aikaan. Loppujen lopuksi kaiken edellä mainitun mahdollistajana ovat opistomme innokkaat ja motivoituneet opiskelijat, jotka yhdessä pätevän henkilöstön kanssa rakentavat opistomme mainetta ja omaa ammattipätevyyttään. Innostus ja intohimo kun ovat määrätietoisen oppimisen avaintekijät. Vuoden oivallusten ja kasvun matkasta haluan kiittää lämpimästi Opistomme koko henkilökuntaa, opiskelijoita, Säätiön hallitusta sekä yhteistyö- ja sidosryhmiä sekä kumppaneita. Maria Korpi rehtori 5

6 SKY-OPISTON HYVINVOINTITAIVAS OPPIMISMAISEMANA -MALLI VOITTI YRITTÄJYYSOPETUSMENETELMÄKILPAILUN 6 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto voitti Suomen Yrittäjien yhdessä ammattitaidon SM-kilpailun Taitaja2015 kanssa järjestämän yrittäjyysopetusmenetelmäkilpailun pedagogista osuuskuntatoimintaa korostavalla HyvinvointiTaivas oppimismaisemana -mallilla. SKY-Opistossa yrittäjyys on integroitu kaikkeen opetukseen ja toimintaan. Erityisesti se näkyyy pedagogisen osuuskunnan toiminnassa sekä myös NY-Vuosi yrittäjänä sekä jokakesäisen Kesä-työpajan toiminnoissa. Opiston yhteydessä toimiva pedagoginen osuuskunta HyTa HyvinvointiTaivas on keväällä 2014 perustettu uudenlaista oppijuutta, yrittäjyyttä ja opettajuutta tukeva työelämälähtöinen oppimisympäristö. HyvinvointiTaivas toimii SKY-Opistossa oppimismaisemana, jossa oppimista tukevat valmentajaopettajat. Pedagoginen osuuskunta luo uudenlaisen oppimisympäristön, joka mahdollistaa valmentajaopettajuuden. Valmentajaopettajuudessa puolestaan nivoutuvat tulevaisuuden oppimisen mahdollistavat elementit yhteen mm. ammattipedagogiikka, sosiaalipsykologia ja vuorovaikutustaidot, kertoo kiertopalkinnon ja kunniakirjan vastaanottanut SKY-Opiston rehtori Maria Korpi. Samalla kehittyy opettajien työelämälähtöinen opettaminen ja uusi rooli ohjaajana ja valmentajana oppimisen areenalla, Korpi jatkaa voitosta koko SKY-Opiston puolesta iloiten. Lisäksi työelämälähtöistä oppimista tukee aivan uudella tavalla SKY-Opiston muutto uusiin Samalla kehittyy opettajien työelämälähtöinen opettaminen ja uusi rooli ohjaajana ja valmentajana oppimisen areenalla tiloihin saman katon alle BEST WES- TERN PLUS Hotel Haagan kanssa. Opiston VERSO Opetushoitola toimii paitsi työssäoppimispaikkana, myös kiinteänä osana Haagan Day Spa -kokonaisuutta yhdessä majoitus- ja ravintolapalveluita tarjoavan hotellin, liikuntapalveluyrittäjän sekä syksyllä aloittavan kuntoklubin kanssa. Yrittäjyys on SKY-Opistossa inspiroivaa arkea.

7 SKY-OPISTON ARVOT Sitoudumme avoimuuteen Sitoudumme kaikessa toiminnassamme avoimuuteen, samanarvoisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja luotettavuuteen. Ymmärrämme ja kunnioitamme erilaisuutta sekä otamme toisemme tasavertaisesti huomioon. Toimimme asiakaslähtöisesti Toimimme hyvinvoinnin kentällä vuorovaikutteisesti opiskelijoiden, työelämän, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kansa. Kohtaamisissa korostuu empaattisuus, vastuullisuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus. Vahvistamme yhteisöllisyyttä Vahvistamme ja kehitämme sosiaalista vastuuta kiinnittämällä huomiota vastavuoroisuuteen, luottamukseen, yhteisiin arvoihin ja aktiiviseen toimintaan kaikkien hyväksi. Tuemme toiminnallamme positiivista työilmapiiriä ja luovaa uudistumistahtoa. Arvostamme osaamista ja kehittymistä Arvostamme oppimisessa innostumista, innovatiivisuutta, uteliaisuutta ja vastuullisuutta. Olemme edelläkävijöitä muuttuvien hyvin- vointi- ja kauneudenhoitoalojen koulutustarpeiden ennakoinnissa. Valmennamme ammattilaisia tulevaisuuden työelämään. SKY-OPISTON MISSIO JA VISIO Missio SKY-Opisto kehittää ja uudistaa hyvinvoinnin ja kauneudenhoitoalan osaamista. Visio SKY-Opisto on vuonna 2018 työelämälähtöinen oppimisympäristö, joka tunnetaan ja arvostetaan hyvinvoinnin ja kauneuden huippuyksikkönä sekä kehittäjänä. SKY-Opistolla on koulutuskentän edelläkävijöistä rakentunut aktiivinen kumppanuusverkosto, jolla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus. 7

8 OMISTAJA/KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö JOHTOKUNTA asti Marita Koskinen Anne Räikkönen Arja Korkala Marjo Petäjä Taina Raivio Ansu Malinen Pia Tuomi JOHTOKUNTA alkaen Arja Korkala Marjo Petäjä Anna-Mari Hakulinen Ulla Nuutinen Taina Raivio Ansu Malinen Pia Tuomi puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen Lukuvuoden aikana johtokunta kokoontui yhdeksän kertaa. Kokouksissa sihteerinä on toiminut rehtori, säätiön asiamies Maria Korpi. Tilintarkastuksen vuodelta 2014 suorittivat KHT-tilintarkastaja Matti Sulander ja HTM-tilintarkastaja Teija Moisala. Pahlama Anniina, kieltenopettajan sijainen 5/2015 alkaen Levy-Korvenkontio Anu, opettaja Liuska Eija, ammatinopettaja Ojavuo Sari, ammatinopettaja Raivio Taina, ammatinopettaja Ruokomäki Jussi, tuntiopettaja Sjöblom Kaisa, ammatinopettaja Vuorinen Anna, opettaja Väisänen Marjo, ammatinopettaja Westerlund Siru, ammatinopettaja VERSO OPETUSHOITOLA Heikkinen Kati, työpaikkaohjaaja Laakso Riikka, työpaikkaohjaaja Kuikka Jenni, työpaikkaohjaaja TOIMIHENKILÖT Alenius Kirsi, talouspäällikkö Kinnunen Marja-Liisa, talouspäällikön sij. 4/2015 asti Järvenpää Ritva, opintosihteeri Tuomi Pia, asiakaspalveluassistentti Tähti-Palander Salla, talousassistentti Utti-Lankinen Katja, hanke- ja yrittäjyyskoordinaattori 8 HENKILKÖKUNTA REHTORI Korpi Maria APULAISREHTORI Halsas-Lehto Anna-Liisa OPETTAJAT Hakala Pirella, ammatinopettaja Hovisilta Kim, opettaja Kalliomaa Leena, ammatinopettaja, luottamusmies Keränen Liisa, kieltenopettaja OPISKELUHUOLTO Väisänen Marjo, opinto-ohjaaja Kouvonen Liisa, terveydenhoitaja, Helsingin kaupunki Tähtinen Mona, kuraattori, Helsingin kaupunki Kuitunen Sanna, psykologi 11/2014 alkaen, Helsingin kaupunki Färkkilä-Järvinen Mirja, psykologi 1/2015 alkaen, Helsingin kaupunki

9 JÄSENYYS YHTEISÖISSÄ Ammattiosaamisen kehittämisyhdisty Amke ry Comité International et de Cosmétologie (CIDESCO) Suomen CIDESCO ry Yksityisten ammatillisten oppilaitosten liitto ry (YAOL) TYÖSUOJELU Opiston työsuojelupäällikkönä toimii rehtori Maria Korpi. Työsuojeluvaltuutettu on Kati Heikkinen, 1. varavaltuutettu on Pia Tuomi. TYÖTERVEYSHUOLTO Henkilökunnan työterveyshuollosta on tehty sopimus Lääkärikeskus Aavan kanssa. Lisäksi vakinaiselle henkilökunnalle on otettu ryhmäsairausvakuutus. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTTAMISESTA VASTAAVA TOIMIELIN ARVIOINTITOIMIKUNTA Kallunki Soile, puheenjohtaja Heikkinen Kati, työpaikkaohjaaja, jäsen Westerlund Siru, ammatinopettaja, jäsen Raivio Taina, ammatinopettaja, jäsen Saure Mervi, työelämän edustaja, jäsen Tanska-Lonka Nina, työelämän edustaja, jäsen Kosama Pekka, oppilaskunnan puheenjohtaja, opiskelijajäsen Raivio Taina, ammatinopettaja (opiskeluhuoltoryhmän edustaja) RUOKAILU Lounasravintola Caffeli, Haaga Instituutti -säätiö OPPILAITOKSEN TILAT Haaga Instituutti -säätiö, Pajuniityntie 11, Helsinki, 1010,61 m² Isännöinti: kiinteistöpäällikkö Pekka Salovaara, Haaga Instituutti -säätiö Kiinteistöhuolto: Haaga Instituutti -säätiö TILOJEN SIISTEYS N-Clean Oy TIETOTEKNINEN TUKI IT Consulting Nurminen Ky LUKUVUODEN OPETUS Syyslukukausi , syysloma vko 43 Kevätlukukausi , talviloma vko 8 OPISKELUOIKEUDEN KESKEYTTÄMISESTÄ JA PALAUTTAMISESTA VASTAAVA TOIMIELIN Koskinen Marita, puheenjohtaja (koulutuksen järjestäjän edustaja, hallituksen puheenjohtaja) Kosama Pekka, oppilaskunnan puheenjohtaja (opiskelijoiden edustaja) Vuorinen Anna, opettaja (opettajien edustaja, Oppilaskunnan ohjaaja) 9

10 10

11 HENKILÖKUNNAN KOULUTUKSET CIDESCO SPA: Leena Kalliomaa ja Sari Ojavuo Näyttötutkintomestari: Siru Westerlund, Kati Heikkinen, Pirella Hakala ja Anna Vuorinen Liiketalouden perustutkinto, merkonomi: Salla Tähti-Palander ValmentajaOpettaja: Kaisa Sjöblom, Leena Kalliomaa, Eija Liuska, Ansu Halsas-Lehto NÄYTTÖTUTKINTOMESTARIKOULUTUS SKY-Opiston henkilökunnasta Siru Westerlund, Pirella Hakala, Kati Heikkinen ja Anna Vuorinen osallistuivat syyslukukauden aikana HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämään näyttötutkintomestarikoulutukseen. Koulutus toteutettiin monimuoto-opiskeluna Moodle-oppimisalustaa opintojen tukena käyttäen. Koulutukseen sisältyi yhteensä seitsemän lähiopetuspäivää, jotka toteutettiin Hotelli Haagan tiloissa Helsingissä. Ryhmän kouluttajana toimi HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtori Jaakko Ansaharju. 11

12 UTOPEDA - VALMENTAJAOPETTAJA OPINNOT Valmennuksen tavoitteena oli kehittää opettajien roolia ohjaajana ja valmentajana. Valmentajaopettajuudessa näkyvät mm. yhteistoiminnallinen oppiminen, tutkiva oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen, sulauttava oppiminen ja yrittäjämäinen oppiminen, jotka mahdollistavat sosiaalisen vuorovaikutuksen rakentumisen yhteisöllisesti oppimisen areenaksi. UTOPEDA - Valmentajaopettajaopinnot sisälsivät viisi tiivistä lähijaksoa ja paljon mielenkiintoista kirjallisuutta aiheisiin liittyen. Opintoihin osallistui yhteensä 20 opettajaa viidestä eri koulusta: Diakoniaopisto, Ravintolakoulu Perho, Mercuria, Helmi liiketalousopisto ja Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto. SKY-Opistosta koulutukseen osallistuivat Anna-Liisa Halsas-Lehto, Eija Liuska, Leena Kalliomaa ja Kaisa Sjöblom. Päävalmentajana toimi rehtori Maria Korpi ja apuvalmentajana Sirkku Ohvo Mercuriasta. 12

13 TYÖVALTAINEN OPPIMINEN Opiskelijaryhmä 12 A valittiin suorittamaan osa viimeisen vuoden opiskelustaan työelämävaltaisesti. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli saada heille alamme työpaikka, jossa he voisivat halutessaan jatkaa myös opintojensa päätyttyä. Utopeda-hankkeen myötä opiskelijoille avautui myös mahdollisuus tehdä viimeisestä lukuvuodestaan oman näköisensä, vaikuttaa opintojen kulkuun ja sisältöön ja avata ovia työelämään. Ryhmää oli hankkeessa tukemassa rehtori, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, ohjaava opettaja ja kehittämiskoordinaattori. Jokainen opiskelija teki oppimispolkukartan yhdessä opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Oppimispolkukartan avulla havainnollistettiin opiskelijan työelämävaltaisen opiskelun tavoitetta. Opiskelijoiden tehtävänä oli hankkia itse haluamansa työpaikka, joka osoittautui alallamme haasteelliseksi. Aikaväli heillä oli marraskuun lopusta 2014 helmikuun puoleenväliin 2015, mutta heidän annettiin kuitenkin joustavasti tehdä ko. opintojaan myös muuna ajankohtana. Ryhmän yhteisen dialogin järjesti ohjaava opettaja Anna Vuorinen säännöllisesti parin viikon välein, yhteensä kuusi kertaa. Dialogeissa käsiteltiin mm. erilaisia asiakasryhmiä, omakuvaa ammattilaisena, tehtiin ryhmäytymisharjoituksia, vierailtiin alamme maahantuojalla, sekä harjoiteltiin opiskelijoiden toivomia hoitoja. Opiskelijat tekivät myös henkilökohtaisen viiden vuoden tavoiteporras -suunnitelman, jossa he pohtivat ammattiosaamistaan ja kehittymistavoitteitaan. 13

14 LUKUVUODEN OPETUS 14 A 14 B 13 A 13 B 13 C Ihon hoito asiakaspalvelussa Ihon hoito hoitolassa Ihon hoito asiakaspalvelussa Ihon hoito hoitolassa Anatomia ja fysiologia 2 Ihonhoidon ohjaus asiakaspalvelussa Anatomia ja fysiologia 2 Ihonhoidon ohjaus asiakaspalvelussa Anatomia ja fysiologia 2 Englanti asiakaspalvelussa Kasvojen ihon hoito ja klassinen hieronta Kasvojen ihon hoito ja klassinen hieronta Yrittäjyys kauneudenhoitoalan yrityksessä Yrittäjyys kauneudenhoitoalan yrityksessä Ruotsi asiakaspalvelussa Vartalon ihon hoito ja klassinen hieronta Käsien ja jalkojen ihon hoito Anatomia ja fysiologia 1 Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Ainesosa- ja tuotetuntemus Hygienia, työturvallisuus ja kestävä kehitys Ihonhoidon ohjaus hoitolassa Ohjaus ihonhoidossa Vartalon ihon hoito ja klassinen hieronta Käsien ja jalkojen ihon hoito Anatomia ja fysiologia 1 Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Ainesosa- ja tuotetuntemus Hygienia, työturvallisuus ja kestävä kehitys Ihonhoidon ohjaus hoitolassa Ohjaus ihonhoidossa Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Täydentävä ehostus Täydentävät ihohoidot hoitolassa Yrittäjyys kauneushoitolassa Täydentävä ihon hoito Täydentävät ihonhoidot asiakaspalvelussa Äidinkieli Englanti asiakaspalvelussa Fysiikka Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Täydentävä ehostus Täydentävät ihohoidot hoitolassa Yrittäjyys kauneushoitolassa Täydentävä ihon hoito Aromahieronta täydentävissä ihonhoidoissa Kansainvälinen tutkinto Täydentävä ehostus Laskentatoimi Täydentävät ihon hoidot Täydentävät ihon hoidot asiakaspalvelussa Täydentävät ihon hoidot työelämässä Terveydenhuollon asiakkaan ihonhoito ja asiakaspalvelu Kasvojen lymfahieronta Ihon hoito terveydenhuollon toimintaympäristössä Kestovärjäys ja perusehostus Kestovärjäys ja perusehostus Liikunta ja terveystieto Kylpylähoitojen perusteet 14 Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia Aromahieronta Ihon hoito kylpylässä

15 12 A ILTA 13 ILTA 14 ILTA 15 Täydentävä ihonhoito Aromaterapia Anatomia ja fysiologia 2 Ihon hoito Kansainvälinen tutkinto ja tutkintoon harjaantuminen Asiakaspalvelu Kylpylähoidot Asiakaspalvelu Ohjaus ihonhoidossa Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Kylpylähoitojen perusteet Aromahieronta Ihon hoito kylpylässä Ammattitaidon syventäminen Työelämään valmistava työssäoppiminen Syventävä asiakaspalvelu Englanti asiakaspalvelussa Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Täydentävä ihonhoito Täydentävä ehostus Yritystoiminta Täydentävät ihon hoidot asiakaspalvelussa Kasvojen lymfahieronta Englanti asiakaspalvelussa Ruotsi asiakaspalvelussa Ihon hoito terveydenhuollon toimintaympäristössä Täydentävä ihonhoito Täydentävä ehostus Yritystoiminta Ihonhoito Ravintotietous ja terveysliikunnan ohjaus Englanti asiakaspalvelussa Ruotsi asiakaspalvelussa Yritystoiminta Ainesosa- ja tuotetuntemus Anatomia ja fysiologia 1 Ainesosa- ja tuotetuntemus Kestovärjäys ja perusehostus Äidinkieli Englanti asiakaspalvelussa Matematiikka Kemia Liikunta ja terveystieto 15

16 KAUNEUDENHOITO- ALAN PERUSTUTKINTO SKY-Opistossa on järjestämisluvan mukaisesti 130 opiskelijaa. Ryhmäkoko on opiskelijaa. Iltaisin opiskelee kolme ryhmää, muut ovat päiväopetuksessa. Perustutkinto muodostuu Ammatillisista tutkinnon osista, ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista ja vapaasti valittavista tutkinnon osista. Lukion koko oppimäärästä tai toisen alan ammatillisesta perustutkinnosta luetaan hyväksi 40 opintoviikkoa. Perustutkinnossa on valittavissa kaksi koulutusohjelmaa: Kosmetologin koulutusohjelma, sekä Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma. Kosmetologin koulutusohjelma 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov Ihon hoito 30 ov Ihonhoidon ohjaus 10 ov Ehostus 5 ov Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta 10 ov Täydentävät ihonhoidot 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 15 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov Ihon hoito 30 ov Ihonhoidon ohjaus 10 ov Ehostus 5 ov Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta 10 ov Kauneudenhoito- ja tuoteneuvonta 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 15 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov 16

17 17

18 18

19 ASIAKASPALVELU Kesäisen muuton jälkeen alkoi asiakaspalvelu heti elokuussa Tavarat hakivat vielä paikkaansa, laatikoita oli edelleen purkamatta ja osa asiakkaista eksyksissä, mutta reippain mielin opiskelijat lähtivät työntouhuun. Uusiin tiloihin saimme uudet hoitotuolit ja käyttöön uusia laitteita, mm. uudet timanttihiontalaitteet sekä PhysioTouch-imupainehierontalaitteet vartalolle. Myös tuotesarjoissa uudistuimme jonkin verran, uutena opetussarjana kotimainen, herkälle iholle kehitetty luonnon kosmetiikkasarja EkoPharma. Asiakaspalvelumme on jatkanut toimintaansa perinteiseen tapaan. Asiakaspalvelutuntien aikana opiskelijat tekevät monipuolisesti erilaisia hoitoja asiakkaille, myyvät ja suosittelevat tuotteita, ohjaavat ihonhoidossa, hoitavat ajanvarausta ja kassaa sekä huolehtivat välinehuollosta, pyykkihuollosta ja hoitoluokan siisteydestä. Hoidot asiakkaalle tehdään aina henkilökohtaisen ihoanalyysin ja hoitosuunnitelman mukaan. Hoito on aina mahdollisimman asiakaslähtöinen, huomioiden asiakkaan tarpeet ja toiveet sekä ihon kunnon. Tämä tapahtuu tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan, opiskelijan sekä ohjaavan opettajan kanssa. Kiireetön rentouttava hoitokokemus sekä hyvä palvelu on se, mistä saamme kiitosta, ja mikä tuo asiakkaan käyttämään palvelujamme aina uudestaan. Kauneutta kaikille toiminnan merkittävin tapahtuma oli perinteinen Anna hyvän kiertää Kivelän vanhustenkeskuk- sessa Tähän osallistuivat tänä vuonna lähes kaikki opiston opiskelijat ja opettajat. Ryhmät jakaantuivat ympäri vanhustenkeskusta tehden päivän aikana yli 100 käsihoitoa, hartiahierontaa ja kasvohoitoa. 19

20 TYÖSSÄOPPIMINEN Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua oppimista, jonka tavoitteena on, että opiskelija oppii osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta ja opetussuunnitelman tavoitteista todellisessa työympäristössä ja sen säännöillä. Työssäoppimisen laajuus perustutkinnossa on vähintään 20 opintoviikkoa. Kaikki opiskelijat suorittavat ensimmäisen opiskeluvuoden Ihon hoitotyössäoppimisjaksonsa aina Verso Opetushoitolassa. Kuluneen lukuvuoden aikana SKY-Opiston opiskelijat suorittivat työssäoppimisjaksoja Ihon hoidon lisäksi Ihon hoidon ohjauksen, Täydentävien ihon hoitojen, Kauneudenhoitoalan yrittäjyyden sekä Kylpylähoitojen opintokokonaisuuksissa sekä Suomessa että ulkomailla Espanjassa ja Maltalla. Myös ammattiosaamisen näyttöjä suoritettiin työssäoppimisjakson yhteydessä kauneudenhoitoalan työpaikoilla maahantuojilla, tavarataloissa ja kauneushoitoloissa. Työssäoppimispaikat Alfie s, Malta Berner Oy Bio Nature, kokemus helsinki Carisma Spa, Malta Clare s Inner Beauty, Malta Elizir Health & Beauty Salon, Malta Hius- ja Kauneus Norris, Espanja Hoitola Seize Hoitola Eila Hellgren Itäväylän Kosmetiikka Oy Katin kauneuskulma KauneusBreikki Kauneushoitola Almond Kauneushoitola Astara Kauneushoitola Sunrise Kauneushoitola Yläkerta Kauneushoitola Satumaa Kicks Oy, Helsinki, Vantaa, Espoo Mills Enterprises Oy Narcissus Health and Beauty Clinic, Malta Naviter Oy NHS Oy (Nordic Health System) Norris Oy Verso Opetushoitola Riimin Oy Sky Beauty Hair&Spa Spa du Soleil, Malta Sokos Oy Stockmann Beauty Thann Sanctuary Day Spa The Beauty Clinic, Malta The Bird of Paradise, Malta The Body Shop, Helsinki, Espoo 20

21 Pedagoginen Osuuskunta HyTa HyvinvointiTaivas SKY-Opiston yhteydessä on toiminut kuluvana lukuvuonna pedagoginen osuuskunta HyTa HyvinvointiTaivas. Pedagoginen osuuskunta on oppimisympäristö, jossa voidaan oppia yhtä aikaa sekä ammattia että yrittäjyyttä ja samalla yritys, jossa opiskelija tekee töitä todellisille asiakkaille sovittua prosentuaalista palkkiota vastaan. Rahapalkan lisäksi aikuisopiskelijat kartuttavat osaamispisteitään työssäoppimisjaksojen aikana. Osuuskunnan jäsenet ovat SKY- Opiston opiskelijoita ja henkilökuntaa. Opiskelijat voivat liittyä osuuskuntaan toisena (pk ja yo) ja aikuiset ensimmäisenä opiskeluvuotenaan. Lukuvuoden päättyessä osuuskunnassa on jäseniä 30. Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajana on toiminut Johanna Uljas 13 C-ryhmästä. Osuuskunnassa työskennellessään opiskelija saa aitoa työelämäkokemusta. Kun yrittäjyyttä opitaan työelämässä, nopeutuu nuorten pääsy oman alan töihin. Opiskelijat toimivat HyTan työntekijöinä koulun asiakaspalvelussa, VERSO Opetushoitolassa sekä erilaisissa asiakasprojekteissa. 21

22 ERASMUS+ HANKKEEN TYÖSSÄOPPIMISJAKSO 22 Helmikuun lopussa 16 SKY-Opiston opiskelijaa matkusti viiden viikon työssäoppimismatkalle Maltalle. Opiskelijat työskentelivät kauneushoitoloissa ympäri saarta ja kirjasivat kokemuksiaan blogiin: skymalta13a.blogspot.fi/ ja Matkaa edelsi valmennusjakso, jonka aikana opiskelijat tutustuivat mm. Maltan historiaan, kieleen ja kulttuuriin, tekivät Europass-ansioluettelot ja videoesittelyt englanniksi osaamisestaan, sekä tapasivat Malta -lähettiläitä. Osallistava valmennus harjaannutti opiskelijat myös matkajärjestelyihin, lentolippujen varaamisesta vakuutuksiin ja ulkomailla sairastumiseen. Osa työhaastatteluista tehtiin Skype:ssä ja yhteydenpito paikallisen partnerin ja työnantajien kanssa tapahtui yhteisen Google Drive -alustan avulla. Matkan kokemuksia jaettiin ja muisteltiin huhtikuussa Kokemuskahvilassa. Trip to Malta We started our journey on Helsinki- Vantaa airport at 3.50 am. Everyone

23 was exited but tired. Check in went very well, Ansu had checked us in already. All we had to do was to drop our baggages to the baggagedrop. The flight went fast. They served us croissant filled with marsipan and coffee or tea or whatever one wanted to drink. Flight took about two hours, and we changed the plane at München. Germany was rainy and gray so we continued our journey. The second flight took about the same time. We had our breakfast nr. 2, the choises were toast or müsli-jogurt. This second plane was half empty. There were some turbulence on the way. We landed to sunny and warm Malta. Luckyly all the luggage came safely to Malta as well. At the airport there were few men from Paragon Europe waiting for us and way to the flats were allready organized by Paragon. On the way to the flats we saw palmtrees and beautyfull ladscape. They were tha first ones to see for Tiina and the flight was the first one for Jenny, she among us all was very exited. We all live in the same buildings, in two separate flats. The apartments are huge and cold, but we got one gas heater for each apartment. Hello hello! Olen nyt ollut viikon työssäoppimassa 4 tähden hotellin spa:ssa, SPA DU SOLEIL Paikka on siisti ja hygieniasta pidetään huolta mutta hoidot ovat suuremmaksi osaksi kosmeettisia ja hierontaan panostetaan enemmän. Kasvohoidot/ jalkahoidot eivät oikeastaan ole hoitavia tai puhdistavia, ja jalkahoidossa raspia käytetään urakalla sekä ohennetaan terveitä kynsiä ilman mitään erityistä syytä. Paha mieli tulee kun ei oikeastaan voi aidosti hoitaa asiakasta. Asiakaspalvelu myöskin on heikkoa, asiakkaan kanssa ei jutella pahemmin hoidon aikana, eikä tuotteita yritetä myydä; myös kasvohoidoissa mennään paperin mukaan eikä huomioida erityisemmin asiakkaan ihoa tai ihotyyppiä jne. Aromahieronnassa asiakkalle annetaan eteerisiä öljyjä mistä asiakas voi valita parit hoitoa varten, sen jälkeen sekoitetaan öljyt (manteliöljy pohjana) ja tehdään perus hieronta. Ei sellaista voi sanoa Aromahieronnaksi. Puhh Tämä on todellakin uusi ja erilainen kokemus, tässä näkee miten oikeassa maailmassa ison 23

24 24 hotellin spa toimii. Olen kuitenkin oppinut käyttämään heidän laskutus järjestelmää ja harjoitellut kommunikointia käyttämättä englantia saksalaisten ja ranskalaisten kanssa. Olen tehnyt pari hierontaa ja saanut jopa tippiä! Mentorit ovat mukavia, ystävällisiä ja kärsivällisiä, yksi heistä jopa asuu Mostassa lähellä meidän kämppää, ja muutaman kerran tarjonnut kyydin kotiin. (Hänen äiti omistaa yhden kaupan missä opiskelijat käyvät ostaa tuoreita hedelmiä ja vihanneksia päivittäin.) Paljon uusia asioita ja kulttuurishokkeja tullut vastaan, mukavaa kuitenkin että kaikki tämä on kokemusta jota pitää arvostaa ja josta voi oppia. See you next week! Bird of Paradise Beauty Täällä Maltalla on työt jo muutama viikko sitten alkanut ja hyvin sujuu! Olen töissä Maltan eteläisellä puolella, aika pitkän bussimatkan päässä. Ainakin pääsen joka päivä nauttimaan Maltan kauniista, vehreistä maisemista. Työpaikkani Bird of Paradise Beauty on ollut huippu työssäoppimispaikka! Pääsin heti aloittamaan hoitojen teon ja tippejäkin on alkanut ropista kukkaroon. Maltan hoitolakulttuuri eroaa suomalaisesta aika paljon, esimerkkinä vaikka se että ketään asiakasta ei kannata odottaa ajallaan vaan he tulevat yleensä puolisen tuntia myöhässä. Asiakkaat ja työpaikan henkilökunta ovat kaikki todella mukavia, eikä täällä todellakaan stressata mistään. Tiistaina työt taas jatkuu, nyt nautitaan muutamasta vapaapäivästä ja auringosta. Vapaa aikaa Maltalla! Työni ovat nyt loppuneet, ja ajattelin kirjoittaa vapaa ajastani Maltalla! Työpäiväni olivat sen verran pitkiä, että päivien jälkeen ei ollut aikaa tehdä oikein mitään, saatikka edes käydä kaupassa sillä täällä melkein

25 kaikki kaupat menevät seitsemältä kiinni illalla. Vapaapäivinä aikaa ja kiinnostusta riitti kyllä ihan mukavasti. Olen käynyt ostoksilla, maistanut ensimmäistä kertaa elämässäni kunnon pihviä josta pidin kovasti. Ja juhlimassa olen myös muutaman kerran käynyt, mutta sivistyneesti. Pacevillessä on aikaa vietetty aina viikonloppuisin, tanssittu läpi yön ja nautittu Maltan juhlakulttuurista. Mukavinta vapaa-ajassa on se, että olen tämän reissun aikana tutustunut moniin ihaniin ihmisiin. Olemme istuneet kylmässä asunnossa hermoromahduksen partaalla, kallis suoristusrautani sai jonkinlaisen kosteusvaurion ja sähköt ovat menneet ja lämmin vesikin loppunut pari kertaa, mutta silti olemme selvinneet! Kotiinlähdön aika Työssäoppimisjakso on nyt kunnialla suoritettu loppuun ja nyt saa vaan nauttia auringosta ja Maltan kauniista maisemista. Viimeinen työpäivä oli haikea, sillä työssäoppiminen Bird of Paradisessa oli aivan mahtava! Tästä viimeisestä harjoittelustani poiki sitten työtarjouskin, jos tänne vielä takaisin päätän tulla. Kesällä 2016 se olisikin nyt suunnitelmissa. Mentorini työkaveritkin suunnittelivat jo innolla paluutani, tulossa on grillibileitä ja seikkailuja. Kiitos kaikille tästä mahdollisuudesta, oli niin hieno reissu että ei voi edes kuvailla! SKY-Opiston opiskelijat lähdössä reissuun innosta puhkuen. 25

26 TAITAJAT JA SKILLS FINLAND 26 Taitaja kilpailijamme Henna Myllynen 12 A ja Tiina Pohjonen 12 A Skills Finland ry:n toiminnan näkyvin vuosittainen tapahtuma Suomessa on Taitaja, joka on maamme suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma. SKY-Opiston taitajakilpailujen karsinnat järjestettiin Tuomarina toimi Leena Kalliomaa ja Anna Vuorinen. Kouluamme pääsi edustamaan Henna Myllynen ja Tiina Pohjonen. Taitajakilpailun semifinaalit järjestettiin Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniassa. Tämän vuoden kilpailutehtävänä oli nuorelle aikuiselle tehtävä kasvohoito ja pikakäsihoito. Henna ja Tiina harjoittelivat säännöllisesti ja ahkerasti kilpailutehtäviä, valmentajana toimi Anna Vuorinen. Tänä vuonna kilpailijoita oli yhteensä 18 ja kilpailun taso oli todella korkea. SKY-Opiston edustajat Henna ja Tiina saivat korkeat pisteet ja erityismaininnan hyvästä asiakaspalvelusta, mutta eivät päässeet jatkamaan finaaliin. Syksyllä 2014 koulussamme järjestettiin World Skills MM-kilpailujen karsinnat, joista vastasi Anna Vuorinen. Kilpailijat tulivat Espoon Omniasta ja Vaasan ammattiopistosta. Kilpailutehtävinä olivat kynsikoristelu, kasvohoito, ripsien ja kulmien kestovärit ja kulmien muotoilu ja spa-jalkahoito. Päivän aikana SKY-Opiston opiskelijat ja henkilökunta olivat yleisönä. Tuomareina toimivat Taina Raivio ja Anna Vuorinen. Skills SKY-Opiston opettaja Anna Vuorinen valittiin Skills Finlandin kauneudenhoitoalan lajipäälliköksi kaudelle Kauneudenhoitoalan lajipäällikkönä Anna Vuorinen toimii alamme ja kilpailujen valmennuksen valtakunnallisena kehittäjänä ja johtajana, keskittyen erityisesti ammattitaitokilpailuihin tähtäävään valmennukseen. Tehtävänkuvaan kuuluu mm. välittää tietoa oman lajinsa sisällä, vastata valmennussuunnitelmista ja tehdä kiinteää yhteistyötä alamme työelämän kanssa. Lajipäällikön työtä tukee strateginen lajiperheohjausryhmä. Ensimmäinen strategisen lajiperheohjausryhmän kokous pidettiin Superin tiloissa Pasilassa. Lajiperheohjausryhmään palvelut 2 kuuluu kauneudenhoitoalan lisäksi muoti ja vaatetus, lähihoitajat, hiusmuotoilu, floristiikka, eläintenhoito ja kultaseppä. Strategisen lajiperheohjausryhmän toimintaan kuuluu mm. seurata ja ennakoida alamme kehitystä, organisoida rahoitusta valmennus- ja kilpailutoiminnassa, tehdä aloitteita ammatillisen koulutuksen sisällölliseksi kehittämiseksi ja tätä kautta myös tutkintojen kehittämiseksi sekä tukea Skillslajipäälliköitä näiden tehtävässään valmennuksen valtakunnallisena johtajana. SKY-Opisto sai myös Skills-huippuvalmennusyksikön statuksen ja saa sen myötä lisää näkyvyyttä ammatillisen koulutuksen kentällä. Koulumme sitoutuu pitkäjänteiseen huippuosaamisen edistämiseen ja valmennustoiminta on kiinteä osa järjestäjän kehittämisstrategioita. Huippuvalmennusyksikkönä toimiminen on tapa kehittää oppilaitoksen toimintaa ja syventää yritysyhteistyötä. Se antaa hyvän vaikuttamismahdollisuuden ammatillisen koulutuksen sekä valmennus- ja kilpailutoiminnan kehittämiselle.

Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.fi

Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.fi SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2013-2014 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.fi SUOMEN KOSMETOLOGIEN

Lisätiedot

Toimintakertomus. Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.

Toimintakertomus. Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo. Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Toimintakertomus 2012-2013 Toimintakertomus 3 Lukuvuosi 2012 2013 6 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto 9 Tapahtumia 14 Nuori yrittäjä 16 Lukuvuoden opetus 18

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 Mercurian visio 2000+ Mercuria on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Mercurian toiminta-ajatus Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2005 2006

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2005 2006 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2005 2006 Mercuria toimintakertomus 2005 2006 Kertomus 98. toimintavuodelta KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS Toisen asteen koulutus Liiketalouden perustutkinto: merkonomi MERCURIA

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Lehti. uudistuu! OPINTO- OHJAAJA. ammattilehti 1/2015. Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti

Lehti. uudistuu! OPINTO- OHJAAJA. ammattilehti 1/2015. Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti OPINTO- OHJAAJA ammattilehti 1/2015 Lehti uudistuu! Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti Uutuudet tammikuussa 2015! Uusi pätevä Futurix Oppilaan tueksi Futurix 7 9 Täysin uudistettu oppilaanohjaksen

Lisätiedot

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan Taitoa työelämään - osaamista tulevaan Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Sisältö Sastamalan koulutuskuntayhtymän lehti 2012 Julkaisija: Sastamalan koulutuskuntayhtymä Päätoimittaja: kuntayhtymäjohtaja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä VUOSIKERTOMUS Sastamalan koulutuskuntayhtymä SISÄLLYS Taitoa työelämään osaamista tulevaan Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2012...4 Sastamalan koulutuskuntayhtymä, SASKY...6 Hallinto...7 Vuosi 2012

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2013 2014 Kertomus

Lisätiedot

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus 4. 2013 Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus Teema: koulutus Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Vanhustyön erikoisammatti - tutkinto uudistetaan 6 Merkonomista sosionomiksi

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi

vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi R A A H E N P O RVA R I - J A K A U P P A KO U LU vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU vuosikertomus 2014 2015, 133. lukuvuosi Katsaus lukuvuoden

Lisätiedot

aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta Metallialan monet mahdollisuudet

aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta Metallialan monet mahdollisuudet RAAHEN AIKUN ASIAKASLEHTI NRO 1/2012 aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta 8 9 Metallialan monet mahdollisuudet 6 7 Veera Saari innostui koulunkäyntiavustajan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Ravintolakoulu Perho on perustettu vuonna 1935

SISÄLLYS. Ravintolakoulu Perho on perustettu vuonna 1935 VUOSIKIRJA 2013 2014 SISÄLLYS 4 Ennätysten vuosi Perhossa 5 Olemme valinneet oikein 6 Visio, missio ja perusarvot 6 Koulutustarjonta 7 Perho Quality -järjestelmäkuvaus 2020 8 Elinikäinen oppiminen ja osaaminen

Lisätiedot

16 Kauneutta. 14 Yritysidea. 12 Kuulumisia. Yksilöllisiä koruja käsityönä s. 8. kuljetusalalta. kaikenikäisille. vuorokaudessa

16 Kauneutta. 14 Yritysidea. 12 Kuulumisia. Yksilöllisiä koruja käsityönä s. 8. kuljetusalalta. kaikenikäisille. vuorokaudessa vengi KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN ASIAKASLEHTI 1/2011 Yksilöllisiä koruja käsityönä s. 8 12 Kuulumisia kuljetusalalta 14 Yritysidea vuorokaudessa 16 Kauneutta kaikenikäisille Salpauksen Svengi 1/2011 www.salpaus.fi

Lisätiedot

Taitaja2012 -tapahtuman julkaisu

Taitaja2012 -tapahtuman julkaisu Taitaja2012 -tapahtuman julkaisu 2 Anssi ja Renne, Taitajan viemät 6 Jämsän yläkoulun 8E Taitajan odotuksessa 8 Lauri Ihalainen pohtii osaamisen merkitystä 4, 12, 14 Valitse kiinnostuksen kohteesi tapahtumassa

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä www.sasky.fi. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. Taitoa työelämään - osaamista tulevaan

Sastamalan koulutuskuntayhtymä www.sasky.fi. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. Taitoa työelämään - osaamista tulevaan Sastamalan koulutuskuntayhtymä Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Taitoa työelämään - osaamista tulevaan 2011 Sisältö Pääkirjoitus s. 3 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittisten yksikkö Liiketalouden

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi.

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi. vengi KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN ASIAKASLEHTI 2/2010 Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8 4 Oppisopimuksella koneasentajaksi 7 Jokaisesta löytyy yrittäjä 14 Opetusta virtuaalisesti Salpauksen

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Uusi ulkoasu. 4 Yritysneuvoja on moniosaaja. 15 Konkretiaa kasvuyrittäjyyden kehittämiseksi. 16 Fast Track tarjoaa suoran tien tutkintoon. www.syo.

Uusi ulkoasu. 4 Yritysneuvoja on moniosaaja. 15 Konkretiaa kasvuyrittäjyyden kehittämiseksi. 16 Fast Track tarjoaa suoran tien tutkintoon. www.syo. 2014 Uusi ulkoasu 4 Yritysneuvoja on moniosaaja 15 Konkretiaa kasvuyrittäjyyden kehittämiseksi 16 Fast Track tarjoaa suoran tien tutkintoon www.syo.fi Sisältö PÄÄKIRJOITUS: Kasvuyrittäjyyttä tukemassa

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI Julkaisija: Skills Finland ry Toimitustyö: Emmi Oksanen Ulkoasu ja taitto: Viestintätoimisto VCA Oy Kannen kuvat: Tarmo Valmela, Silja Lindqvist, Juha Roininen,

Lisätiedot