Pedagoginen Osuuskunta HyTa HyvinvointiTaivas KÄSITYSKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pedagoginen Osuuskunta HyTa HyvinvointiTaivas KÄSITYSKIRJA"

Transkriptio

1 Pedagoginen Osuuskunta HyTa HyvinvointiTaivas KÄSITYSKIRJA Oppimisympäristö SKY-Opiston yhteydessä toimiva pedagoginen osuuskunta HyTa HyvinvointiTaivas on keväällä 2013 perustettu uudenlaista oppijuutta, yrittäjyyttä ja opettajuutta tukeva työelämälähtöinen oppimisympäristö. Osuuskunnan tarkoituksena on toimia ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja ammattilaisten yhteistyöverkostona, joka tarjoaa jäsenille puitteita yrittäjyyden oppimiseen ja harjoittamiseen. Omaan ammattiin kasvetaan työelämälähtöisesti ja samalla yrittäjyyteen syventyen. Oppiminen on hauskaa ja mukaansa tempaisevaa. Aidot työelämäprojektit ja asiakaspalvelutilanteet ovat niitä tilanteita, joissa menestyvä ammattilainen tulee kohtaamaan arjessaan. Tämä on Sinulle mahdollisuus astua jo opintojen aikana työelämä areenalle, jossa voit turvallisesti kokeilla omia yrittäjyyden askeleita. HyTan arvot Tekemällä oppiminen On tehtävä paljon, on epäonnistuttavakin ja huomata kokemuksiin piiloutunut viisaus. Ammatillinen ylpeys ja rohkeus Yrittäjyyden, kauneudenhoidon ja hyvinvoinnin maailmassa on paljon löytämättömiä ja käyttämättömiä ideoita. Perinteitä kunnioitetaan rohkeasti kehittäen. Eettinen liiketoiminta Rehellinen, avoin liiketoiminta auttaa tekemään matkaa rohkeasti kohti yrittäjyyttä. Alan ja tekijöiden arvostusta nostaa se, että työt hinnoitellaan todenmukaisesti ja perustellusti. Salliva yhteisöllisyys Yhteistyöllä ei kilpaillen. Jokainen on mukana omana itsenään. 1

2 Tiedon avoin virtaaminen Jotta yhteistyö opettaisi, on keskusteltava. On puhuttava ja kuunneltava, jaettava kokemuksia: epäonnistumisia, iloja ja kumppanuuksia. Avoimuus auttaa näkemään oikean suunnan työlle ja yrittämiselle. HyTan tehtävä ja toiminta HyTa:n tehtävänä on luoda ihmisiin yrittäjyyden, yhteisöllisyyden ja tekemisen rohkeutta sekä kehittää oppimisen menetelmiä ja tapoja unelmien tavoitteluun. HyTa tarjoaa jäsenilleen ympäristön suunnitella, toteuttaa ja vastata itse omasta oppimisestaan ja tehdä työtä itseään varten. Osuuskunnan kokous HyTan asioissa ylin päätösvalta on osuuskunnan kokouksella. Jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen ja käyttää siellä puhevaltaa. Osuuskunnan kokous valitsee osuuskunnan hallituksen, vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää tuloksen käyttämisestä ja maksuista. Osuuskunnassa vallitsee ääni/jäsen -periaate. Päätökset tehdään demokraattisesti. Osuuskunnan toimintaa säätelevät 2

3 Osuuskuntalaki, Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiön ja HyTan välinen kumppanuussopimus sekä sen pohjalta tehty tämä Käsityskirja. Hallitus Osuuskunnan hallitus valitaan osuuskunnan kokouksessa. Hallitus vastaa yrityksen yhteisistä tekemisistä jäsenille sekä toimii tien näyttäjänä ja innostajana. Se kokoontuu säännöllisesti, edustaa osuuskuntaa, esittää asioita ja vastaa kysymyksiin. Hallituksen puheenjohtajana toimii oppilasjäsen. Hallitustyöskentely opettaa ymmärtämään mm. yrityksen talouden hallintoon, tilinpäätökseen ja tilintarkastukseen liittyviä asioita. Vastuun alla ovat myös työsopimuskäytännöt, verotus ja vakuutusasiat. HyTan hallituksen tukena toimii oppilaitoksen rehtori, opettajia sekä muita nimettyjä henkilöstön edustajia, jotka ohjaavat uusia hallitukseen tulijoita. Jäsenyys HyTan jäseniä voivat olla SKY-Opiston opiskelijat ja SKY-Opiston työsuhteessa olevat henkilökunnan jäsenet. Tärkeintä on hakijan yritteliäs ja vastuullinen asenne työhön, yhteistyökyky ja into oppia. Jäsenhakemuksia saa osuuskunnan puheenjohtajalta ja SKY-Opiston nettisivuilta kohdasta HyTa osk. Osuuskunnan hallitus käsittelee jäsenhakemukset kokouksissaan noudattaen osuuskunnan pelisääntöjä ja ilmoittaa hakijalle hyväksytyksi tulemisesta. Jäseneksi voivat liittyä aikuisopiskelijat henkilökohtaistamisen mukaan, ylioppilaspohjaiset opiskelijat toisena ja peruskoulupohjaiset opiskelijat kolmantena opiskeluvuotena. Jäsen voi erota osuuskunnasta kirjallisella eroilmoituksella, joka käsitellään hallituksen kokouksessa. Jäsenyys voi jatkua yhden vuoden valmistumisen jälkeen. Osuusmaksu ja liittymismaksu Osuusmaksu on 20. Sillä ostetaan yksi osuus HyTasta. Osuusmaksu palautetaan jäsenyyden päättymisen jälkeen, viimeistään seuraavana kalenterivuonna mennessä. Liittymismaksu on 10, jota ei palauteta, eikä sitä voida siirtää toiselle. Jäsenyys osuuskunnassa alkaa vasta, kun molemmat maksut on suoritettu osuuskunnan tilille ja hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksen. 3

4 Töissä osuuskunnassa HyTa on pedagoginen osuuskunta, jossa opiskelija/henkilökunta on osuuskunnan jäsen. Jäsenet työskentelevät oppilaitoksen asiakaspalvelussa, Verso opetushoitolassa ja erilaisilla keikoilla osuuskunnan työntekijöinä. 1.Yrittäjämäinen työskentely SKY-Opiston asiakaspalvelussa Osuuskunnan jäsenet voivat työskennellä osuuskunnan kautta lukujärjestykseen sijoitetuilla asiakaspalvelutunneilla. Asiakashankinta oppilaitoksen asiakaspalvelussa tulee oppilaitoksen kautta. Asiakkaille tehtävät työt tehdään voimassaolevan hinnaston mukaan. HyTan jäsenen palkkaprovisio on 55 % (huom! ei koske näyttötutkinto-hoitoja) 2. Yrittäjämäinen työskentely SKY-Opiston Verso opetushoitolassa Osuuskunnan jäsenet voivat työskennellä osuuskunnan kautta työssäoppimisen tai oppituntien ulkopuolisena aikana Verso opetushoitolassa. Asiakashankinta opetushoitolassa tulee Verso opetushoitolan kautta. Asiakkaille tehtävät työt tehdään voimassaolevan hinnaston mukaan. Osuuskunnan jäsen sopii työvuorot itse suoraan Verson työpaikkaohjaajan kanssa. HyTan jäsenen palkkaprovisio on 45 % 3. Yrittäjämäinen työskentely oppilaitoksen ulkopuolella nk. oppilaitoksen keikat Osuuskunnan jäsenet voivat erikseen sovittaessa tehdä osuuskunnan kautta laskutettavia töitä oppituntien ulkopuolisena aikana oppilaitoksen tiloissa tai muissa tiloissa. Osuuskunnan oppituntien ulkopuolisessa työssä toimiessa vastuu mm. asiakkaasta ja tiloista (hän toimii silloin osuuskunnan vakuutusten piirissä) on aina työntekijällä itsellään. Asiakashankinta tulee oppilaitoksen kautta ja oppilaitoksen tuotteilla. HyTan jäsenen palkkaprovisio on 65 % 4. Yrittäjämäinen työskentely iltaisin ja viikonloppuisin omalla ajalla Osuuskunnan jäsenet voivat tehdä osuuskunnan kautta laskutettavia töitä omalla ajallaan. Koulun ulkopuolella tapahtuvassa yritystoiminnassa jäsenet hankkivat asiakkaansa itse, samoin kuin työhön tarvittavan materiaalin. Oppilaitoksen ulkopuolella tehtävät työt jäsen hinnoittelee ja laskuttaa itsenäisesti osuuskunnan laskutusohjeiden mukaisesti. Osuuskunnan oppituntien ulkopuolisessa työssä toimiessa vastuu mm. asiakkaasta ja tiloista (hän toimii silloin osuuskunnan vakuutusten piirissä) on aina työntekijällä itsellään. HyTan jäsenen palkkaprovisio on 70 % 4

5 5.Yrittäjämäinen työskentely SKY-Opiston kesätöissä (Opiston Kesätyöpajassa) Osuuskunnan jäsenet voivat tehdä osuuskunnan kautta laskutettavia töitä kesäaikana opiston järjestämässä kesätyöpajassa ja näin työllistää itsensä. Kesätyöpajaan haetaan keväällä erillisellä hakemuksella, jolla myös sitoudutaan kesätyöpajan toimintaan. HyTan jäsenen palkkaprovisio on 60 % Opintoviikkojen kertyminen osuuskuntatöistä Osuuskunnissa tehdään asiakasprojekteja, joissa opitaan opetussuunnitelman mukaisia asioita. Työskentely tapahtuu oppituntien puitteissa ja työskentelyä ohjaa ammatinopettaja ja yrittäjyys tukena toimii valmentajaopettaja. Osana osuuskunnassa suoritettavia opintoja voivat olla myös erilaiset vierailut, messut tai eri tietolähteisiin perehtyminen ja niistä raportoinnit. Myös oppilaitoksen ulkopuolella tehtävä työ kerryttää jäsenille opintoviikkoja työssäoppimiseen. Vakuutukset Osuuskunnassa työskentelyn ja työelämälähtöisen oppimisen tapahtuessa opetustuntien aikana on opiskelija oppilaitoksen vakuutusten piirissä. Työtä tehdessään jäsen on lakisääteisen turvan ja vakuutusten piirissä. Työturvallisuudesta ja työympäristöstä on jokaisen huolehdittava omatoimisesti. Osuuskunta on vakuuttanut jäsenensä (=työntekijänsä) voimassa olevan tapaturmavakuutuslain mukaisesti. Lisäksi osuuskunnan jäseniä turvaa vastuuturva sekä oikeusturva. 5

6 Taloudesta ja velvollisuuksista huolehtiminen Osuuskunta maksaa työnantajan ja työntekijän velvoitteet, sosiaali- ja työttömyysturvamaksut sekä työntekijän henkilökohtaiset verot toimitetun verokortin mukaisesti. HyTa tilittää lain mukaan arvonlisäveron sekä jäsenen henkilökohtaiset verokortin mukaiset verot valtiolle. HyTa antaa jäsentensä käyttöön tarvittavat asiakirjamallit (Palkanmaksu perustelomakkeet, päiväja kuukausimyynti -lomakkeet) ja maksaa tekijälle palkan sovittuina palkanmaksupäivinä. Pilotoinnin aikana ( ) HyTan kirjanpidon hoitaa oppilaitoksen taloustoimisto. Talouden pitoon tarkoitetut lomakkeet ja tositteet lähetetään s-postilla toimistoon hyvissä ajoin ennen sovittua palkanmaksupäivää. Koulun ulkopuolella tehdystä työstä ja työtunneista jäsen pitää erillistä kirjaa. 6

7 7

Osuuskunta JOKKY säännöt

Osuuskunta JOKKY säännöt Osuuskunta JOKKY säännöt 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on JOKKY Osk ja kotipaikka Nivala. Jäljempänä näissä säännöissä mainitaan nimellä osuuskunta. 2 TOIMIALA Osuuskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Työt alkavat. Mukavia opiskeluhetkiä! www.4h.fi

Työt alkavat. Mukavia opiskeluhetkiä! www.4h.fi Työt alkavat Mukavia opiskeluhetkiä! www.4h.fi Tervetuloa 4H-tiimiin! Sinut on valittu töihin, harjoitteluun tai TET-jaksolle 4H-yhdistykseen! Onneksi olkoon! Tämän Työt alkavat -kurssin tarkoitus on kertoa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

Mediaholvi Osk säännöt

Mediaholvi Osk säännöt Mediaholvi Osk säännöt 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Mediaholvi Osk ja osuuskunnan kotipaikka Ylivieska. Jäljempänä näissä säännöissä mainitaan nimellä osuuskunta. 2 TOIMIALA Osuuskunnan

Lisätiedot

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU SALON SEUDUN Yrittäjyyskasvatuksen polku...3 Arvot yrittäjyyskasvatuksen polulla...5 Toimijat ja tehtävävastuut...6 Perusasteen yrittäjyyskasvatus...8 Toisenasteen yrittäjyykasvatus...15 Korkea-asteen

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. Työpaikkakouluttajan. opas

OPPISOPIMUS. Työpaikkakouluttajan. opas OPPISOPIMUS Työpaikkakouluttajan opas Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana olet mukana niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010 Pvm 18.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 18.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 18.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.5.2010

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA 2 Arvoisa opiskelija Savon ammatti- ja aikuisopiston puolesta toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan oppilaitokseemme. Vaativana tehtävänäsi

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2015 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2015 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen.

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen. - Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä 4. Työssäoppimisen arviointi 62 Työssäoppimisen arviointi Opiskelijan tutkintotodistuksessa työssäoppimisen

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Helsingin yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry. Oljenkorsi yhdistystoimintaan

Aivovammaliitto ry. Oljenkorsi yhdistystoimintaan Aivovammaliitto ry Oljenkorsi yhdistystoimintaan Sisällysluettelo Yhdistys 3 Yhdistyksen tunnusmerkit Yhdistyksen perustaminen Säännöt 4 Jäsenyys 5 Päätöksenteko yhdistyksessä 5 Yhdistyksen kokous Käytännön

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajan opas

Työpaikkakouluttajan opas Työpaikkakouluttajan opas Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana olet mukana niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa ja

Lisätiedot

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS www.poke.fi Luonnonvara- ja ympäristöala Uuraistentie 240, 43130 TARVAALA, puh. (014) 5192 600 SISÄLTÖ Johdanto... 1 1. POKE, luonnonvara- ja ympäristöala... 2 2. Yleistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot